102555 ima található a honlapon, összesen 245220 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért2023. február

Napi Ima113 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért 2023. február

Az egyházközségekért

Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a leginkább rászorulók számára!


Imádság

Testvérekként jövünk Hozzád, Urunk,
egy plébániai közösség testvéreiként.
Törékenyek vagyunk, és nem mindig vagyunk közösségben.
A közösségek közösségévé kell válnunk
amely mindig az embert állítja a középpontba,
elfogadva mindegyiküket úgy, ami és amije van.
Küldd el Lelkedet hogy igazi keresztény közösséget építsünk,
amely a közös hitből, a testvériség megéléséből születik,
és befogadja a leginkább rászorulókat.
Segíts minket, Atyám, hogy az élénk részvétel színtereit,
és missziós lelkülettel átitatott közösséget építsünk.
Add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan plébániai közösséggé váljunk,
amely evangelizál, és engedd, hogy evangelizáljanak minket a legszegényebbek,
annak jeléül, hogy minden szeretet és remény Belőled fakad.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Legyen közösség

Legyen a plébánia „a közösségek közössége, szentély, ahová a szomjazók inni mennek, azért, hogy tovább járhassanak; és az állandó missziós küldetés központja" (Ferenc pápa).

Használd fel ezt a hónapot arra, hogy időt fordíts az imádságra és hited plébániai közösségeddel való megosztására.
 

Az emberek legyenek a középpontban

„Ennek előfeltétele, hogy (a plébánia) legyen valóban kapcsolatban az otthonokkal és a város életével, és ne váljon az emberektől elválasztott, takaros felépítéssé, vagy önmagát szemlélő, kiválasztott csoporttá.” (Ferenc pápa)

Hogyan kerülhetne a plébánia közelebb az otthonokhoz, az iskolákhoz és a közelében lévő más csoportokhoz?
 

Álljon a hit szolgálatában

„Egy plébániának olyan helynek kell lennie, amely sok hívő számára a belső keresésük vágyott célját jelenti, és azt a helyet, ahol az irgalmas Krisztus arcával és egy befogadó egyházzal találkozhatnak." (Ferenc pápa)

Milyen konkrét intézkedéseket tudnál javasolni a plébániádnak, hogy javítsa evangelizációs tevékenységét?
 

Álljon a testvériség szolgálatában

„A plébánia, mint mindenki számára nyitott „szentély”, amely arra hivatott, hogy kivétel nélkül mindenkit elérjen, emlékeztessen arra bennünket, hogy a szegényeknek és a kirekesztetteknek mindig kiváltságos helyet kell biztosítanunk az Egyház szívében.” (Ferenc pápa)

Hogyan tudnál közreműködni a hozzád közel álló, a plébánia környezetén belüli vagy kívüli egyet nem értők közötti kapcsolatok erősítésében?


Álljon a leginkább rászorulók szolgálatában

A plébániai közösség a szegények Egyházzal való emberi és személyes találkozásának első helye. Hogyan tudnál javítani a szolgálatodon és segíteni a leginkább rászorulókon?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért2023. január

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért 2023. január

A nevelőkért

Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat.


Imádság

Jézus, jó Mester, ahogy az evangéliumbeli ifjú nevezett téged,
életed a szeretet és az elfogadás élő tanúságtétele volt.
Összhangoddal arra tanítottál minket,
hogy a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia.
hogy hiteles tanúságot tegyünk az Atya szeretetéről a világban.
Az evangéliumban Téged szemlélve megértjük, hogy
csak azt tudjuk másoknak közvetíteni, amit magunk megtapasztaltunk.
Ezért kérünk téged, hogy segítsd a nevelőket,
hogy stílusuk a tiédhez hasonló legyen;
konkrét magatartásukkal és szavaikkal egyaránt
a testvériséget, a kölcsönös tiszteletet és
a különbözőségek értékességét kommunikálják.
A te Szereteted Lelke ültesse beléjük
azt módot, ahogyan Te a legsérülékenyebbekkel is együtt vagy.
Segítsd őket, hogy egy Benned gyökerező és az emberiség felé nyitott
méltóságteljes életük legyen.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Tégy tanúságot az életeddel


„Ma minden egyes ember identitását és méltóságát meg szeretnénk védeni, és az új nemzedékeket megtanítani mindenki megkülönböztetés nélkül való elfogadására. Ezért a nevelés arra kötelez bennünket, hogy a másikat olyannak fogadjuk el, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek én szeretném, hogy legyen, anélkül, hogy bárkit is elítélnénk vagy elmarasztalnánk.” (Ferenc pápa)

Az életmódod Jézus Krisztus tanítványának meggyőződését és hitét tükrözi?


Összhang
 

„Számunkra az önismeretben, a saját testvérünk, a teremtés és a Transzcendens megismerésében összefoglalható integrált képzés sokat jelent. Nem rejthetjük el az új nemzedékek elől az élet értelmére rámutató igazságokat.”

Összhangban van a másokkal, a világgal és az Úrral való kapcsolatod azzal, amit másoktól megkövetelsz?


Éld meg a testvériséget
 

„Ma, minden eddiginél jobban, hogy egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket egy széles körű nevelési szövetség érdekében, hogy olyan érett embereket képezzünk, akik le tudják győzni az elkülönültséget és az ellentéteket, és képesek újraépíteni a kapcsolatok szerkezetét egy testvéribb emberiség érdekében.”

Mit tehetnél ebben a hónapban, hogy jobban szeresd és szolgáld a testvéreidet?


Segítsd a legkiszolgáltatottabbakat
 

„Ha a múltban a nők, a kiskorúak és a leggyengébbek jogait nem is tartották mindig tiszteletben, napjainkban elköteleztük magunkat amellett, hogy határozottan megvédjük ezeket a jogokat, és megtanítsuk az új nemzedékeket arra, hogy legyenek a hangtalanok hangja.”

Fordítasz időt azoknak a környezetedben lévőknek a képzésére és oktatására, akiknek erre szükségük van?


Kommunikálj örömmel
 

„Nevelj mindenkit a maga egységében, azaz fejben, kézben, szívben és lélekben, hogy azt gondolják, amit éreznek és tesznek; hogy amit gondolnak és tesznek, azt érezzék; amit éreznek és gondolnak, azt tegyék meg.”

Örömmel élsz a mindennapi követelmények szerint?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az önkéntes szervezetekért2022. december

Napi Ima107 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az önkéntes szervezetekért 2022. december

Egyetemes: Az önkéntes szervezetekért

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre


Imádság

Szentlélek,
aki Isten országának építését előmozdítod,
megeleveníted a szíveket és megerősíted az akaratot.
Hálát adunk neked azokért, akik
Jézus Krisztus gyengédségének élő hirdetőiként
hűségesen és szabadon odaadják magukat a leggyengébbeknek,
Küldd el ösztönzésedet és örömödet minél több embernek
akik szeretettel vágynak felajánlani az idejüket és életüket
rászoruló testvéreiknek,
a menekültek, a betegek, az idősek és a gyermekek számára.
Legyen egyre több olyan ember,
aki közelebb szeretne kerülni embertársaihoz.
Ámen.


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi hozzáállásunk

Kötelezettségvállalás
„Köszönöm az önkénteseknek, amit és ahogyan tesznek. A nehéz helyzetben lévő emberekhez való közelállásuk az emberiséggel minden korban együtt járó Krisztus gyengédségének élő hirdetése.”  (Ferenc pápa)

Közel áll hozzád valamilyen önkéntes munka? Együttműködsz velük?


Add önmagad
„Egy kötényét felvevő és nehéz helyzetben lévő testvérei szolgálatáért lehajoló Egyház.”  (Ferenc pápa)

Határozz el valamit, amivel segítesz egy rászorulón.


Oszd meg
„Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy folytassátok kötelezettségvállalásotokat, hogy a teremtés továbbra is mindannyiunk öröksége maradjon, amelyet teljes szépségében kell átadnunk a jövő nemzedékeknek.”  (Ferenc pápa)

Oszd meg idődet és javaidat azokkal, akiknek szükségük van rád.


Menj ki és találkozz
„Mindezzel szemben Krisztus tanítványa nem hátrál meg, nem fordítja el az arcát, hanem közellétével és evangéliumi befogadásával igyekszik az emberiség szenvedő részét magához ölelni.”  (Ferenc pápa)

Ismerj meg egy közeli önkéntes szervezetet és annak igényeit.


Működj együtt másokkal
„Mindannyiunk, intézmények, civil szervezetek és egyházi közösségek együttműködése szükséges ahhoz, hogy a különböző emberek és kultúrák harmonikus együttélésének útjait elősegítsük.” (Ferenc pápa)

Működj együtt a közeledben lévőkkel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szenvedő gyermekekért2022. november

Napi Ima119 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szenvedő gyermekekért 2022. november

Egyetemes: A szenvedő gyermekekért

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 

Imádság

Uram Jézus Krisztus, te azt kérted, hogy 
engedjük hozzád jönni a gyermekeket.
Uram, küldd el Lelkedet, 
a vigasztalás és megkönnyebbülés Lelkét,
annak a számtalan gyermeknek, akik 
a kirekesztettség, az elhagyatottság, és az erőszak 
áldozataivá váltak a világban.
Adj nekünk nagylelkű szívet, hogy felkínáljuk számukra
az oktatással a remény útjait, 
amely megnyitja számukra
a szabadság és a döntés lehetőségeit.
Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy 
forró öleléssel és gondoskodó szeretettel
befogadjuk őket a család gyógyító szeretetébe, 
amely visszaadja a méltóságukat, hogy ők
az egyetlen szerető Atya gyermekei legyenek.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Védelmezd

„Vannak, akiknek feladatuk a vezetés és a nevelés, de én azt szeretném mondani, hogy minden felnőtt felelős a gyermekekért, és mindannyiunk felelőssége, hogy megtegyünk mindent, amit csak tudunk a helyzet megváltoztatásának érdekében. A gyermekek „passiójára” gondolok.” (Ferenc pápa)

Milyen konkrét vállalást tudsz ebben a hónapban tenni, hogy segítsd egy hozzád közel álló gyermek szükségleteit?


Enyhítsd a szenvedést


„Az Egyház állítsa anyaságát a gyermekek és családjaik szolgálatába. A mi világunkban élő szülőknek és a gyermekeknek Isten áldását, anyai gyengédséget és határozott helyreigazítást ad. Nem avatkozunk bele a gyermekek életébe.” (Ferenc pápa)


Tudsz tenni valami konkrét cselekedetet, ami segít enyhíteni egy rászoruló gyermek szenvedését?


Adj szeretetet


„De ezeket a szülőket nem hagyhatjuk magukra! Mellettük kell állnunk fáradozásuk során, és emellett fel kell kínálnunk nekik a közösségben töltött és a gondtalan öröm pillanatait is, hogy ne csak a megszokás vezesse őket.” (Ferenc pápa)


Munkálkodj azon, hogy közeledj azokhoz a szülőkhöz, akik talán szenvednek, és tégy meg mindent, hogy a legjobb tudásod szerint szolgáld őket.


Figyelj a szükségletekre


„Igaz, hogy Isten kegyelméből a súlyos nehézségekkel küzdő gyermekek nagyon gyakran találnak rendkívüli szülőkre, akik abszolút nagylelkűséggel hajlandók mindenféle áldozatra.” (Ferenc pápa)


Munkálkodj azon, hogy odafigyelj és legyen gondod a melletted lévők szükségleteire.


Becsüld meg a többieket


„Gondolj bele, milyen lenne a társadalom, ha egyszer s mindenkorra elhatározná, hogy ezt az elvet állítja fel: „Igaz, hogy nem vagyunk tökéletesek, és hogy sok hibát követünk el, de amikor a világra jövő gyermekekről van szó, egyetlen felnőtt áldozatát sem tekintjük túl drágának vagy túl nagynak.”” (Ferenc pápa)


Igyekezz kifejezni a szeretetedet és becsüld meg a melletted lévőket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima129 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért 2022. október

A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Imádság

Váljunk mindnyájan eggyé! Legyünk mindnyájan egyek!
Jóságos Atyánk, mi is ki akarjuk venni a részünket,
és meg akarjuk élni Fiadnak, Jézusnak Hozzád szóló szavait.
Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni a keresztségben kapott küldetésünket.
Arról álmodunk, hogy együttműködő és missziós, a világ kihívásai iránt elkötelezett
Egyház legyünk a szeretet közösségében,
amelyben mindenki otthon érezheti magát és részt vehet benne.
Olyan Egyházról álmodunk, amely megújul a Te Szentlelked által,
amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza,
amely nem szakad el az élettől, hanem vállalja korunk gyengeségeit és szegénységét.
Segíts minket, hogy a Te újdonságaidra nyitott, megújult Egyház legyünk,
amelyben mindannyian együttműködünk. Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Szinodalitás
„Ha szinodális Egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg csak a formával, hanem szükségünk van a párbeszédnek és a kölcsönhatásnak kedvező tartalomra, eszközökre és felépítésre Isten népének körében, különösen a papok és a laikusok között.” (Ferenc pápa)

Részt vettél már a közösséged szinódusra való előkészületében?
 

Találkozzunk
„Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, ami segítségetekre lesz: a közelségről, az együttérzésről és a gyengédségről.”

Fogadd testvéreidet szükségükben.
 

Hallgassunk meg
„A Szinódus lehetőséget kínál arra is, hogy meghallgató Egyház legyünk, hogy szünetet tartsunk a rohangálásunkban, hogy megfékezzük lelkipásztori aggodalmainkat és megálljunk odafigyelni. Hallgassunk a Lélekre az istentiszteleten és az imádságban.” (Ferenc pápa)

Készen állsz meghallgatni az Egyházban élő testvéreid törekvéseit, és azokét, akik kívülállónak érzik magukat?
 

Éljünk a megkülönböztetéssel
„A szinódus a hatékony lelki megkülönböztetés útja, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy szép képet fessünk magunkról, hanem hogy jobban együttműködhessünk Istennek a történelemben való munkálkodásával.” (Ferenc pápa)

Keresd annak a lehetőségét, hogy a keresztény megkülönböztetésben fejlődj.
 

Álljunk készen a küldetésre
„Az Egyház testében az egyetlen kiindulási pont, más nem is lehet: a keresztség, életünk forrása, amelyből Isten gyermekeiként azonos méltóságot nyerünk, ha a szolgálatok és a karizmák különbözőek is. Ezért mindnyájan hivatva vagyunk arra, hogy részt vegyünk az Egyház életében és küldetésében.” (Ferenc pápa)

Részt veszel valamilyen módon az Egyház küldetésében, akár a plébániádon, akár az iskoládban, a csoportodban vagy a közösségedben?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A halálbüntetés eltörléséért2022. szeptember

Napi Ima118 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A halálbüntetés eltörléséért 2022. szeptember

Egyetemes: A halálbüntetés eltörléséért 

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.
 

Imádság

Jó Atyánk, aki eljöttél hozzánk Jézus Krisztusban.
A megbocsátás és az irgalom forrása
minden emberi nyomorúság előtt;
adj nekünk bátorságot, hogy elszántan szembeszálljunk
a halálos ítélettel, mint büntetéssel.
Semmilyen bűncselekmény, legyen az bármilyen természetellenes,
nem nélkülözheti a megtérés erejét és végtelen irgalmasságodat.
Bizalommal kérünk téged, hogy küldd el
Szentlelkedet, hogy bölcsességével ösztönözzön minket,
és az egész világon felszámolhassuk ezt a csapást,
alternatív utakat találva a károk helyreállítására,
és megmentsük a haláltól azokat az erőszaktevőket, akik ezt előidézték.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Emberi méltóság
„A halálbüntetés határozott elutasítása megmutatja, hogy milyen mértékben tudjuk elismerni minden emberi lény elidegeníthetetlen méltóságát, és elfogad, hogy helye van ebben az univerzumban. Mivel ezt a legelvetemültebb bűnözőktől sem tagadom meg, nem tagadom meg senkitől, mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy megossza velem ezt a bolygót, annak ellenére, ami elválaszt minket.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 269)

Hogyan gondolkodsz és cselekszel azokkal szemben, akik súlyosan ártottak neked vagy szeretteidnek?
 

Kísérés
„Amikor az ember méltóságát tiszteletben tartják, jogait elismerik és garantálják, a kreativitás és a merészség is virágzik, és az ember meg tudja magyarázni a közjó érdekében tett számtalan kezdeményezését.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 22) 

Tudod, hogyan kell kísérni a fájdalommal és szenvedéssel járó helyzeteket, felismerve az áldozat és az elkövető által elszenvedett igazságtalanságokat?


Javítsd ki a károkat
„Ha egy elkövető bűnt követett el ellenem vagy egy szerettem ellen, senki sem tiltja meg nekem, hogy igazságot követeljek, és biztosítsam, hogy ez a személy - vagy bárki más - ne bántson újra engem, vagy ne okozzon ugyanilyen kárt másoknak. Ezt meg kell tennem, és a megbocsátás nemhogy nem szünteti meg ezt a szükségletet, hanem megköveteli.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 241)

Legjobb tudásod szerint, imával és cselekvéssel javítsd ki a károkat az általad ismert konfliktushelyzetekben, még akkor is, ha nincs felelősséged.


Kérj és adj bocsánatot
„Kötelezzük el magunkat arra, hogy megéljük és tanítsuk a tisztelet értékét, azt a szeretetet, amely képes elfogadni a sokféle különbséget, a minden emberi lény méltóságának elsőbbségét bármilyen eszmével, érzéssel, tevékenységgel vagy akár bűnnel szemben.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 191)

Kihez fordulhatsz, hogy felajánld vagy elfogadd a megbocsátást?


Emberségesség
„Minden keresztény és jóakaratú ember ma arra van hivatva, hogy ne csak a halálbüntetés - legális vagy illegális - minden formájának eltörléséért küzdjön, hanem a börtönkörülmények javításáért is, tiszteletben tartva a szabadságot élvező magánemberek emberi méltóságát.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 268)

Próbáld meg viselkedéseddel és szavaiddal könnyebbé, elviselhetőbbé és emberibbé tenni a környezetedben lévő kiszolgáltatott és szenvedő emberek helyzetét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért2022. augusztus

Napi Ima83 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért 2022. augusztus

Egyetemes: A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Hozzáállás a mindennapokban

Támogasd a kisvállalkozásokat

„Nagyon sokféle paraszti és kisvállalkozói élelem-előállítási rendszer létezik, amelyek ma is a világ lakosságának nagyobb hányadát látják el élelmiszerrel, kisebb mértékben használják fel a földterületet és a vizet, kevesebb hulladékot termelnek, legyen szó akár kis mezőgazdasági telkekről, gyümölcsösökről, akár vadászatról, vadon termő növények gyűjtéséről vagy kisipari halászatról.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) A kistermelőktől és vállalkozóktól vásároljuk meg, amire szükségünk van.
 

Segíts

„Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges legyen a foglalkoztatás, elengedhetetlen olyan gazdaság előmozdítása, amely kedvez a termelői sokféleségnek és a vállalkozói kreativitásnak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hozd nyilvánosságra és népszerűsítsd a lakóterületeden lévő kistermelők és vállalkozók tevékenységét.
 

Dolgozz jól

„A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön, út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 128) Végezd jól a munkád, bármilyen kicsi legyen is az, és segítsd testvéreidet az övékében.
 

Keresd a megoldásokat

„A hatóságoknak joga és felelőssége, hogy a kistermelőknek és a termelői sokszínűségnek egyértelmű és erős támogatást nyújtó intézkedéseket hozzanak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik válság idején kisvállalkozásukkal az alapvető szolgáltatásokat biztosítják? Például a pékeknek, gyógyszerészeknek, a mezőgazdaságban … dolgozóknak.


Működj együtt másokkal

„A vállalkozói tevékenység nemes hivatás, amelynek célja, hogy gazdagságot hozzon létre és mindenki számára jobbá tegye a világot; nagyon termékeny módja lehet azon térség fejlesztésének, ahová telephelyeit építi, különösen, ha megérti, hogy a munkahelyteremtés a közjó szolgálatának nélkülözhetetlen része.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Kerülj közelebb a lakóhelyeden lévő kisvállalkozókhoz, és ismerd meg a helyzetüket, hogy figyelemmel kísérd őket és felismerd a segítségnyújtás lehetőségeit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az idősekért2022. július

Napi Ima78 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az idősekért 2022. július

Az idősekért

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.
 

Imádság

Szentlélek, a bölcsesség lehelete,
aki megihletted Simeont és Annát,
hogy felfedezhessék az Úr Jézust
a templomban való bemutatásának a napján;
küldd el világosságodat nagyanyáinknak és nagyapáinknak,
hogy megtalálják a közelség útjait,
és támogassák a fiatalokat, megosztva velük
a reményt ébresztő élettapasztalatot,
és a jövő iránti elkötelezettséget.
Adj nekik erőt, hogy örömmel végezzék be a hozzád vezető útjukat.
Add, hogy soha ne szenvedjenek hiányt családjuk szeretetében és elismerésében,
az önfeláldozás egész életük során tett tanúságtételéért.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Segítsd a fiatalokat

„Nincs olyan életkor, amikor visszavonulhatunk az Evangélium hirdetésének és a hagyományok unokáknak való átadásának feladatától. Tovább kell lépni, és mindenekelőtt ki kell lépni önmagunkból, hogy valami újat kezdjünk” (Ferenc pápa). Ebben a hónapban segítsd a környezetedben lévő fiatalokat terveik és feladataik megvalósításában.
 

Figyeld meg

„Megújult hivatás vár még téged is, a történelem döntő időszakában... nyisd meg a szíved a Szentlélek munkálkodása előtt, aki ott fúj, ahol akar. A Szentlélek a neki járó szabadsággal mindent átjár, és azt tesz, amit akar.” (Ferenc pápa) Fordíts időt a legfiatalabbak meghallgatására, és ismerd meg az életükre vonatkozó vágyaikat.
 

Vállalj felelősséget

„Ebből a nézőpontból azt szeretném elmondani neked, hogy szükség van rád, hogy testvériség és társadalmi barátság által építsd a holnap világát: azt a világot, amelyben mi, gyermekeink és unokáink élni fogunk a vihar lecsillapodtával.” (Ferenc pápa) Hajlandó vagy elköteleződni az Ország azon része mellett, amelynek előrehaladásáért tenni tudsz?
 

Szolgálj

„Neked is tanúságot kell tenned arról, hogy egy nehéz tapasztalatból megújulva kerülhetünk ki. És biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az egyetlen, mert sok ilyen történt az életedben, és sikerült kijutnod belőlük.” (Ferenc pápa) Mesélj az életedről, készíts kedves emléket róla; tanúságtételed segítheti mások életét.
 

Szeress feltétel nélkül

„Az álmok tehát összefonódnak az emlékezéssel... Ez az emlékezés segíthet egy emberibb, befogadóbb világot építeni. De emlékezet nélkül lehetetlen építkezni; alap nélkül nem lehet házat építeni. Soha. Az élet alapja pedig az emlékezet.” (Ferenc pápa) Fejezd ki a családodban a szeretetedet beszélgetéseid által, add oda, ami vagy és amid van, tehetségedet, javaidat, múltadat és idődet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája2022 június

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája 2022 június

 Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet ragyogását,
nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a közösség helyeivé és az imádság cönákulumaivá,
az evangélium hiteles iskoláivá
és kicsiny család-egyházakká.

Názáreti Szent Család,
a mi családjainkban soha ne kerüljön sor
erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra,
és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott,
azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást.

Názáreti Szent Család,
add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék
a család szent és sérthetetlen jellege,
és Isten terve szerinti szépsége.

Jézus, Mária és József!
Hallgassatok meg minket,
és fogadjátok el könyörgésünket! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A családokért2022. június

Napi Ima66 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A családokért 2022. június

Egyetemes: A családokért

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Imádság

Jézus, Mária és József, a názáreti család,
mutassátok meg nekünk, hogyan lehetünk az Atya Országának családja.
Keresztény családként hűségesek akarunk lenni kapott hivatásunkhoz,
a mindennapok apró megnyilvánulásaival szeretve egymást.
Örömmel akarjuk megélni elkötelezettségünket,
híd és találkozási pont szeretnénk lenni, a nyitott ajtók családja,
akik szüntelenül adnak és megbocsátanak egymásnak.
Só és fény, kovász és termékeny talaj akarunk lenni.
Küldd el nekünk Szentlelkedet, Atyám,
hogy családi életünkben elnyerjük tőled
a szentség iránti vágyaink teljesülését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Szentség a mindennapi életben

„Minden elfogadható és beépíthető az ember e világban való létezésének részeként, és beilleszthető a megszentelődés útjába. Arra vagyunk hivatottak, hogy a cselekvés közepette is megéljük a szemlélődést, és megszenteljük magunkat saját küldetésünk felelős és nagylelkű gyakorlása által.” (Ferenc pápa) Tedd mindazt a jót, amire lehetőséged van, örömmel és teljes szívvel.

Figyeld meg

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy az imádságos megkülönböztetéshez a megfigyelés készségéből kell kiindulnunk: az Úrra, másokra, magára a valóságra, amely mindig új kihívások elé állít bennünket. Csak annak van szabadsága lemondani saját részleges vagy elégtelen nézőpontjáról, szokásairól, sémáiról, aki hajlandó odafigyelni.” (Ferenc pápa) Ne hozz döntéseket elszigetelten: hagyd, hogy mások kihívást jelentsenek számodra. Kérd ki a családtagjaid véleményét.

Légy felelős

„A kihívás az, hogy úgy éljük meg az önfeláldozást, hogy az erőfeszítéseknek evangéliumi értelme legyen, és egyre inkább azonosuljunk Jézus Krisztussal.” (Ferenc pápa) Derítsd ki, mit tehetsz a családodért, és vállalj kötelezettséget.

Szolgálj

„A megkülönböztetés nem arra való, hogy felfedezzük, hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni ebből az életből, hanem arra, hogy felismerjük, hogyan tudjuk jobban betölteni a keresztségben ránk bízott küldetést, és ez azt jelenti, hogy legyünk készek áldozatokat hozni, amíg mindent bele nem adunk.” (Ferenc pápa) Szolgálsz a mindennapi életedben kis gesztusokkal, panaszkodás nélkül és anélkül, hogy bármit is kérnél cserébe?

Szeress feltétel nélkül

„Igaz, hogy nincs szeretet a szeretet cselekedetei nélkül, de ez a boldogmondás arra emlékeztet bennünket, hogy az Úr olyan odaadást vár el felebarátunk iránt, amely a szívünkből fakad, mert „Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (Ferenc pápa) Hogyan éled meg a megbocsátást a családodban? Megbocsátasz és bocsánatot kérsz?"

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A fiatalok hitéért2022. május

Napi Ima116 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A fiatalok hitéért 2022. május

Egyetemes: A fiatalok hitéért 

Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.

Imádság

Jóságos Atyánk, aki biztonságos utat hagytál nekünk
Jézus Krisztusban a fiatalok számára.
Ma eléd visszük őket, és imádkozunk értük.
Ahogy Fiad ifjú szíve összekovácsolódott Máriával, úgy küldd el Szentlelkedet, hogy a fiatalok is megtalálják benne szívük olvasztótégelyét,
ahol bátor hitet formálhatnak, amely képes a megkülönböztetésre és mások szolgálatára.
Add, hogy a Fiad által járt utakon vezesse őket,
és Mária tanítsa őket arra, amire Őt tanította.
Világosítsd meg a szívüket, hogy kegyelmedre hallgatva és az idősebbek támogatásával,
felismerjék a teljes élethez vezető utat.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Hozzáállás a mindennapi életben

Vizsgáld meg a saját életedet
„Érleld, fejleszd és szervezd a saját életedet a valóság iránti egyre nagyobb vonzás, széleskörű nyitottság és bűvölet elveszítése nélkül. Életünk minden pillanatában megújulhat és fokozódhat a fiatalságunk.” (Ferenc pápa) Fordíts időt arra, hogy meggondold, mi teszi teljessé az életedet, és válaszd azt.

Vállalj felelősséget
 „Az elégedetlen nyugtalanság, a látóhatáron megjelenő újdonságok iránti csodálattal együtt utat nyit a fiatalok számára az önmaguk vállalására, egy küldetés iránti felelősségvállalásra indító merészség előtt.” (Ferenc pápa) Vállald fel kisebb vagy nagyobb kötelezettségeidet, és teljesítsd azokat.

Szolgálj
„Fontos, hogy felismerjük: Jézus egy fiatalember volt. Olyan életszakaszban adta oda az életét, amelyet ma ’fiatal felnőtt kor’-nak nevezünk. Fiatalsága teljében kezdődött nyilvános küldetése, és így „nagy fényességként ragyogott fel” (vö. Mt 4:16), különösen akkor, amikor életét a végsőkig odaadta.” (Ferenc pápa) Szolgáld a környezetedben lévőket.

Figyeld meg:
„Egy fiatal Mária 'igen’-ének az ereje mindig lenyűgöző. Annak, az angyalnak mondott 'Legyen meg'-ének az ereje. Ez a passzív vagy beletörődő elfogadástól különböző dolog volt.” (Ferenc pápa) Hallgass, teremtsd meg a belső csendedet, és ismerd fel az Úr hangját az életedben.

Szeress feltétel nélkül
„Miközben álmaid megvalósításáért harcolsz, élj teljes mértékben a mában, nyújts mindent, és töltsd meg minden pillanatodat szeretettel. Mert igaz, hogy fiatalságod e napja az utolsó lehet, és ezért érdemes teljes szívvel és a lehető legmélyebben megélni azt.”
(Ferenc pápa) Élj meg minden pillanatot úgy, mintha az utolsó lenne, szeress korlátok és panaszkodás nélkül.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."