65674 ima található a honlapon, összesen 152515 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért2022 januári elmélkedés

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az igaz testvériségért 2022 januári elmélkedés

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

A testvériség a szeretet és a hit házassága. Együttérzésre hív bennünket, és arra ösztönöz, hogy a lehető legteljesebb mértékben elismerjük testvéreinket, függetlenül vallási, társadalmi-gazdasági vagy egyéb státuszuktól. Ez a felhívás nemcsak arra szólít fel, hogy elismerjük az Istentől kapott méltóságot, hanem arra is, hogy megbecsüljük azt. A Galata 5:13-ban Krisztus arra kényszerít bennünket, hogy szabadságunkat arra használjuk, hogy szeretetből szolgáljuk egymást. Olyan szeretetre, amely testvéri szeretetben és kölcsönös tiszteletben nyilvánul meg.

A Ferenc pápa által 2019-ben aláírt, Az emberi testvériségről szóló dokumentum bevezetőjében ez áll: "A hit arra készteti a hívőt, hogy a másikban testvért lásson, akit támogatni és szeretni kell. Az Istenbe vetett hit által, aki a világmindenséget, a teremtményeket és minden embert (aki az ő irgalmassága miatt egyenlő) teremtett, a hívők arra hivatottak, hogy ezt az emberi testvériséget a teremtés és az egész világmindenség védelmével és minden személy, különösen a legszegényebbek és a leginkább rászorulók támogatásával fejezzék ki."

Az együttérző és igaz testvériség gyakorlása arra hív minket, hogy együtt szenvedjünk azokkal, akik üldöztetéssel, szegénységgel és elszigeteltséggel néznek szembe. Ez a felhívás arra szólít fel, hogy jelen legyünk Krisztus teste számára egy olyan világban, amely tele van közömbösséggel. Imádkozzunk, hogy Isten éltesse szívünket és egyesítsen bennünket közös emberségünkben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Hitoktatókért2021 december

Napi Ima80 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Hitoktatókért 2021 december

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Imádság

Jézus Krisztus, Urunk és Mesterünk,
Te, aki tanúságtételeddel, teremtő utópiáddal és radikális szabadságoddal, 
megmutattad nekünk Atyád országának horizontját és útját.
Küldd el Szentlelkedet minden hithirdetőre, akikre
azt a küldetést bíztad, hogy megismertessenek azokkal, akik nem ismernek téged.
Adj nekik erőt és bátorságot, hogy
elhivatottan és gyümölcsözően élhessék meg küldetésüket,
feltámadásod örömteli hírnökeiként, kreatívan hirdessék üzenetedet.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy megérintsék sokak szívét, akik arra vágynak, hogy
megismerjenek, szeressenek és szolgáljanak Téged.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

A Feltámadott tanúja
"Az egyház egész életében mindig ki kell nyilvánulnia annak, hogy a kezdeményezés Istené, hogy "Ő szeretett minket először" (Ferenc pápa) Életem mely területein tudok több szeretetet mutatni a hozzám legközelebb állóknak?

Figyeljetek
"Az evangelizáció minden formájában az elsőbbség mindig Istené, aki arra hívott meg minket, hogy együttműködjünk vele, és az ő Lelkének erejével mozdítson minket előre." (Ferenc pápa) Megtanulok-e hallgatni másokra és az Úrra a lelkipásztori döntéseimben?

Műveljem az evangéliumi gesztusokat
"Ahogy az egyház természeténél fogva misszionárius, úgy a felebarát iránti hatékony szeretet is elkerülhetetlenül ebből a természetből fakad, az együttérzés, amely megért, segít és előmozdít." (Ferenc pápa) Milyen emberekkel tudnék együttérzőbb és közelebb lenni?

Hirdessétek a saját életetekkel
"Az életet úgy érjük el és érleljük meg, hogy életet adunk másoknak. Végső soron ez a küldetés." (Ferenc pápa) Milyen az én képességem arra, hogy önmagamat másoknak adjam? Hogyan tudok növekedni?

Legyetek kreatívak az örömhír hirdetésében
"Ha alkalmazkodni akarsz mások nyelvéhez, hogy elérd őket az Igével, sokat kell hallgatnod, osztoznod kell az emberek életében, és figyelmet kell szentelned nekik." (Ferenc pápa) Lelkipásztori tevékenységemben tudom-e, hogyan tudok másokat a szolgálatom középpontjába állítani? Alkalmazkodom-e a javaslataikhoz és kísérem-e őket a folyamataikban?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Depresszióban szenvedőkért2021 november

Napi Ima106 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Depresszióban szenvedőkért 2021 november

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Imádság

Jóságos Atyám, aki szeretettel tekintesz fiaidra és lányaidra,
tudjuk, hogy mélységesen sajnálod azokat,
akik a legtöbbet szenvednek.
A te Fiad, Jézus, oly sokakat meggyógyított,
visszaadta a vakok látását, a siketek hallását,
a némáknak a beszédet, a mozgássérülteknek a járást.
Ma azokért imádkozunk, akiknek a szomorúság és a fájdalom miatt
elsötétült a szíve; Testvérek és nővérek,
akik elvesztek a depresszióban és a rendkívüli kimerültségben.
Küldd meg nekik Lelkedet, hogy
megnyugvást és vigaszt találjanak.
Adj nekünk szívet, hogy szeressük és támogassuk őket,
megnyitva előttük, a remény és az új élet útjait.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Rendezzük az életünket
"Az emberi lények képesek őszintén szemügyre venni önmagukat, leleplezni saját unalmukat és új utakat kezdeményezni az igazi szabadság felé." (Ferenc pápa) Minden nap tartok egy kis szünetet, hogy tudatosítsam magamban, amit megélek, és hálát adjak az Úrnak.

Értelmet adni
"A szív hozzáállásáról beszélünk, amely mindent derűs figyelemmel él meg, amely tudja, hogyan legyen teljesen jelen valaki számára anélkül, hogy arra gondolna, mi következik, amely minden pillanatban önmagát adja, mint isteni ajándékot, amelyet teljes mértékben meg kell élni." (Ferenc pápa) Megpróbálom megkérdezni magamtól, hogy mi a belső motivációja annak, amit teszek. Miért teszem ezt? Mi az életem értelme?

Ápolni a csendet az Úrral való találkozáshoz
"A természet tele van a szeretet szavaival, de hogyan halljuk meg őket az állandó zaj, az állandó és szorongó figyelemelterelés vagy a látszat kultusza közepette?" (Ferenc pápa) Minden nap szánok néhány percet arra, hogy beszélgessek az Úrral arról, amit élek, ahogyan egy barát beszélget a másikkal.

Megállítani a napi ritmusokat
"Derűsen jelen lenni minden találkozás előtt, legyen az bármilyen kicsi, sokkal több lehetőséget nyit meg a megértésre és a személyes beteljesedésre." (Ferenc pápa) Ezen a héten megállok egy-egy pillanatra, hogy szemléljem a szépséget, ami körülvesz, és hálát adjak érte.

Támogatást nyújtani és segíteni azoknak, akik szenvednek
"Újra érezni kell, hogy szükségünk van egymásra, hogy felelősséggel tartozunk egymásért és a világért, hogy érdemes jónak és becsületesnek lenni." (Ferenc pápa) Szabadidőt szánok arra, hogy megosszam az időmet a hozzám közel állókkal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Depresszióban szenvedőkért2021 novemberi elmélkedés

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Depresszióban szenvedőkért 2021 novemberi elmélkedés

2021. novemberi imaszándék - Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Ha te olyan vagy a valakihez, akihez közel állsz, szenvedett már depresszióban, akkor tudhatod, milyen elszigetelő lehet. A depresszió olyan mentális betegség, amely az élet minden területét érinti: a családot, a munkát, a barátságokat, a hobbikat. Sötétnek és magányosnak érezheti magát. Néha a depresszióban szenvedők visszavonulnak, hogy ne terheljék másokat a sötétségükkel. Máskor elszigetelődnek a depressziót övező stigmák miatt. Egyes barátok azt mondják nekik: "Csak lépj túl rajta", míg mások teljesen elkerülik őket. Jézus azonban megmutatja nekünk, hogyan találkozzunk az emberekkel a szenvedésükben. Találkozik a vak Bartimeussal, a kútnál lévő asszonnyal, a leprásokkal és a bénákkal. Ők a társadalom peremére szorultak, és Jézus ott találkozik velük. Közel kerül hozzájuk, kapcsolatot teremt velük, és gógyulást ajánl. Hogyan követhetjük tehát Jézus példáját, amikor a mai világunkban találkozunk a depresszióban és kiégésben szenvedőkkel? Hogyan nyújthatunk lehetőséget a gyógyulásra és a helyreállításra? Közelebb megyünk, kapcsolatba lépünk, és felajánljuk Krisztus világosságát. Ő az a Fény, aki mindig reményt ad nekünk.

A depresszióban vagy kiégésben szenvedőknek: van remény. A depresszió egy kezelhető mentális betegség. Ne féljetek vállalni a kockázatot, hogy felkeressétek a kapcsolatot és szakszerű segítséget kérjetek. Ne féljetek attól, hogy mások is elkísérjenek benneteket nehéz utatokon. Ha ismersz valakit, aki ilyen módon szenved, nyiss felé; bátorítsd, hogy keressen fel egy tanácsadót. És hívd közel magadhoz Jézust. Kérd az Ő gyógyulását és az Ő világosságát. Vigasztaljanak az Ő szavai: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8:12)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért2021 október

Napi Ima133 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért 2021 október

Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Imádság

Urunk Jézus Krisztus, aki arra hívsz minket, hogy küldetésed apostolai legyünk,
Azért jöttünk ma, hogy felajánljuk neked életünket, ami vagyunk és amink van.
Veled akarunk együtt dolgozni az irgalmasság küldetésében,
hogy hűségesek legyünk a keresztségben kapott missziós hivatáshoz,
és engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket.
Segíts minket, hogy evangéliumod élő tanúi legyünk,
ünnepeljük az életet, amelyet benned kaptunk;
kilépve önmagunkból, hogy találkozzunk testvéreinkkel.
Fogadd el akaratunkat, hogy nyitottak legyünk arra,
hogy másokkal együtt szolgáljunk Atyád országáért.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Tanúságtétel az életről
"A szíved tudja, hogy nélküle nem ugyanaz; ez a dolog, amit felfedeztél, ami segít élni és ami reményt ad neked, ez az, amit másokkal is közölnöd kell." (Ferenc pápa) Gondoskodom arról, hogy tetteim és szavaim az Úr szeretetét mutassák.
Fedezzük fel saját hivatásunkat és elhívásunkat
"Az új evangelizációnak magában kell foglalnia minden megkeresztelt személy új kezdeményezőkészségét." (Ferenc pápa) Milyen plébániai vagy közösségi szolgálatban tudok most segíteni?
Engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket
"A Lélek jelenléte a keresztényeknek egy bizonyos veleszületett természetet ad az isteni igazságokkal és egy olyan tudással, amely lehetővé teszi számukra, hogy intuitív módon megértsék azokat." (Ferenc pápa) Imádságba viszem a félelmeimet, és készen állok, hogy meghallgassam az Úr hangját, mielőtt cselekednék és döntenék.
Elérhető leszek Krisztus küldetése számára
"Minden keresztény misszionárius abban az értelemben, hogy mindenki találkozott Isten szeretetével Krisztus Jézus által; nem csak azt mondjuk, hogy "tanítványok" vagy "misszionáriusok" vagyunk, hanem inkább "missziós tanítványok." (Ferenc pápa) Kinek van szüksége most a segítségemre?
Misszionáriusok a mindennapi életben
"Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy állandóan arra törekszünk, hogy Jézus szeretetét elvigyük másokhoz, és ez spontán módon minden helyszínen megmutatkozik: az utcán, a nyilvánosság előtt, a munkahelyen, mindenki útján." (Ferenc pápa) Nyitott leszek a szolgálatra azokban a helyzetekben, amelyekkel a mindennapi életben találkozom.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA októberi elmélkedés2021 október

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA októberi elmélkedés 2021 október
Az evangelizáció gyakran rossz hírét keltik.
Ez a kedvenc zenészünk dala, amit mindig kihagyunk. Ez az a hívás, amit a hangpostára hagyunk. Ez az a kioszk a boltban, ami mellett el kell sétálnunk. Nem akarunk udvariatlanok lenni, de egyszerűen nem is érdekel minket.
A "rossz hírnév" alatt azt a karikatúrát értem, amit az evangelizálásról alkotnak, és amely szinte mindannyiunkat megrémít:
-...idegenekhez közeledni...
-kérdésekkel zaklatjuk őket ...
-...begyakorolt logikai bizonyítékokkal ...
-traktátusokat nyomunk a kezükbe ...
-meghívjuk őket, hogy jöjjenek velünk ...
és nehezen eladjuk, hogy megosszuk a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus jó hírét.

Elképzeljük a kínos helyeket, ahol ez a beszélgetés megtörténhet (meccsek koncessziós sora, szomszédos mosdófülke csevegése, gépjármű-felügyelet váróterme), és azt gondoljuk: "Nem, ez nem nekem való".

Nem hibáztathatlak érte.
Néhány biztató hír: ez nem evangelizálás.

Jézus Krisztus egyetlen igaz evangéliumának hívőiként a mi hivatásunk az, hogy "hirdessük és vigyük Isten országának jó hírét" mindenhol, mindig, mindenkinek (Lukács 8:1).

Az evangelizációval való foglalkozás arról szól, hogy azok, akikkel kapcsolatba kerülsz, képesek legyenek megfigyelni, hogy az életed tükrözi az igazságos és szent Isten iránti szeretetedet, és hogy szereted felebarátaidat. Néhányan közülünk ezt hangosan megosztjuk. Ugyanilyen sokan csöndesebben teszik ezt. Néhányan közülünk beszélgetést kezdeményezünk erről idegenekkel. Mások régi barátokkal, akikkel évek óta együtt éljük az életünket. Vannak, akik soha nem mondanak sokat, de amikor igen, akkor komolyan gondolják.

Ferenc pápa ebben a hónapban emlékeztet minket erre a hívásra, és elmagyarázza, hogy mindannyiunknak "missziós megbízatása" van: "Ez a missziós megbízatás személyesen érint minket: Minden megkeresztelt férfi és nő misszió. A szeretetben élő emberek soha nem állnak meg: kilépnek önmagukból; vonzódnak és viszont vonzanak másokat; odaadják magukat másoknak és olyan kapcsolatokat építenek, amelyek életet adnak."

Mi jellemzi a te ízlésedet az evangélium másokkal való megosztásában?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája2021 október

Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A hónap imája 2021 október

Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Imádság

Urunk Jézus Krisztus, aki arra hívsz minket, hogy küldetésed apostolai legyünk,
Azért jöttünk ma, hogy felajánljuk neked életünket, ami vagyunk és amink van.
Veled akarunk együtt dolgozni az irgalmasság küldetésében,
hogy hűségesek legyünk a keresztségben kapott missziós hivatáshoz,
és engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket.
Segíts minket, hogy evangéliumod élő tanúi legyünk,
ünnepeljük az életet, amelyet benned kaptunk;
kilépve önmagunkból, hogy találkozzunk testvéreinkkel.
Fogadd el akaratunkat, hogy nyitottak legyünk arra,
hogy másokkal együtt szolgáljunk Atyád országáért.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Ökológiailag fenntartható életmódért2021 szeptember

Napi Ima117 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Ökológiailag fenntartható életmódért 2021 szeptember

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Imádság

Dicsőség neked, jó Atyánk, aki nekünk adtad ezt a közös otthont,
és benne mindazt, ami a szeretetedről szól hozzánk.
Küldd el Lelked tüzét, amely lángra lobbantja a szívünket,
hogy mindig a te Fiad, Jézus útját válasszuk.
Egyszerűen, támogatóan és józanul használjuk a dolgokat,
megosztva azt, akik vagyunk és amink van.
Adj nekünk nagylelkű szívet, hogy gondoskodjunk közös otthonunk örökségéről és
engedd, hogy bátorítsanak bennünket a fiatalok elkötelezettsége a teremtésed iránt.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Józan és egyszerű életmód
"Egy kisebbség azt hiszi, hogy joga van olyan módon fogyasztani, amelyet soha nem lehet általánossá tenni, mivel a bolygó nem is tudná befogadni az ilyen fogyasztás hulladékát." (Ferenc pápa) Ebben a hónapban megkülönböztetem fogyasztási szokásaimat, és imádságosan átgondolom kiadásaimat.
Gondoskodás a közös otthonról
"A természeti környezet kollektív jószág, az egész emberiség öröksége és mindenki felelőssége. Ha valamit a magunkévá teszünk, azt csak azért tehetjük, hogy mindenki javára kezeljük." (Ferenc pápa) Ebben a hónapban fogadalmat teszek, hogy kevesebbet fogyasztok, és többet osztozom testvéreimmel.
Csodálom és hálás leszek a teremtésért
"Arra vagyunk hivatottak, hogy munkánkba beépítsük a befogadás és a hála dimenzióját. Ez egy másik munkamódszer, amely lényegünk részét képezi. Megvédi az emberi cselekvést attól, hogy üres aktivizmussá váljon." (Ferenc pápa) Szabadságot veszek ki, hogy tudatosítani tudjam magamban az életemet, és hálás legyek érte. Időt szánok arra, hogy testvéreimmel és nővéreimmel legyek.
Másokért dolgozom
"Az emberi személy annyiban növekszik, annyiban érik és annyiban szentelődik meg jobban, amennyiben kapcsolatokba lép, önmagából kilépve közösségben él Istennel, másokkal és minden teremtménnyel." (Ferenc pápa) Ebben a hónapban arra fogok törekedni, hogy nagylelkű legyek, segítve másokat a közösségben, a családomban és a munkahelyemen.
Támogatom és segítem a fiatalok bátor döntéseit
"Azokban az országokban, ahol a legnagyobb változásokat kellene végrehajtani a fogyasztói szokásokban, a fiatalok új ökológiai érzékenységgel és nagylelkűséggel rendelkeznek, és néhányan közülük csodálatra méltó erőfeszítéseket tesznek a környezet védelmében." (Ferenc pápa) Imával és szolgálattal támogatni fogom a közös otthon gondozására irányuló közösségi kezdeményezéseket, lehetőségeimhez mérten.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA 2021 szeptemberi elmélkedésÖkológiailag fenntartható életmódért

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
31
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA 2021 szeptemberi elmélkedés Ökológiailag fenntartható életmódért

Mi nehezíti meg az életedet? Minden nap döntéseket hozunk arról, hogyan használjuk fel az időnket, energiánkat és erőforrásainkat. Ha Jézus egyszerű ácsként élt életére tekintünk, tudjuk, hogy a bonyolultság nem az, amit Isten kíván tőlünk. Szívünk mélyén tudjuk, hogy Isten egyszerű, felszabadító kapcsolatra hív minket a teremtett dolgokkal, de ennek megélése perspektívaváltást igényel.

Gondoljunk csak a gazdag ifjúra (Lk 18:18-23), aki vágyik arra, hogy Istent kövesse, és megkérdezi Jézust, hogyan tehetné ezt meg. Amikor az ifjú megtudja, hogy minden vagyonától meg kell válnia, szomorúan távozik. Ezzel szemben Assisi Szent Ferenc, aki maga is gazdag fiatalember volt, radikális megtérésen ment keresztül, és mérhetetlen örömmel és szabadsággal vált meg vagyonától. Ez az egyszerű életre való áttérés új perspektívát igényel. Ahogy G. K. Chesterton megjegyzi: "[Ferenc] olyan másként tekintett a világra, mint a többi ember, mintha abból a sötét lyukból jött volna ki a kezén járva." (Assisi Szent Ferenc 70)

Örülök a mai fiataloknak, akiket arra hívtak meg, hogy másképp lássanak. Sokan megkérdőjelezik, hogyan viszonyulunk a teremtéshez. Szabadságot keresnek a fogyasztás szokásaitól, és olyan áldozatokat hoznak, amelyek megnyitják őket "a föld és a szegények kiáltása" (LS, 49) előtt.  Ők példázzák Ferenc pápa leírását a keresztény életről, amelyet "a mértékletesség és a kevésből való boldogság képessége jellemez. Ez visszatérés ahhoz az egyszerűséghez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megálljunk és értékeljük a kis dolgokat, hogy hálásak legyünk az élet adta lehetőségekért, hogy lelkileg elszakadjunk attól, amit birtokolunk, és ne engedjünk a szomorúságnak amiatt, ami hiányzik." (LS, 222.) Kérjük a kegyelmet, hogy másképp lássunk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház megújulásáért2021 augusztus

Napi Ima119 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház megújulásáért 2021 augusztus

Egyetemes: Az Egyház megújulásáért

Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Imádság

Jézus Krisztus, az Egyház ura és feje, aki azt akarod, hogy Egyházunk hűséges legyen hozzád és a példaképed legyen, kérünk téged, hogy Egyházunk késedelem nélkül hirdesse az evangélium örömét. Küldd el Lelkedet, tedd engedelmessé és elérhetővé, hogy a cselekedetek, az ima és a megkülönböztetés által a megtérés igaz útját járja, elmélyítve állandó missziós hivatását, és elérjen minden helyet és minden népet az evangélium fényével és az Atya szeretetének vigaszával.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Szeressétek az egyházat
"Az Anyaszentegyház a gyengédség útját járja; ismeri a bölcsesség, a csend, az együttérző és halk tekintet nyelvezetét." (Ferenc pápa) Szeretni fogom az Egyházat a Krisztussal való személyes ima konkrét cselekedetein keresztül és a környezetemben élők iránti szolgálat által.

Engedjük meg, hogy átalakuljunk
"A lelkipásztori megújulást megkövetelő struktúrák reformja azt jelenti, hogy mindannyian egyre inkább misszionáriusokká válnak." (Ferenc pápa) Engedjük meg magunknak, hogy kreatív módon inspirálók legyünk a közösségünkben, családunkban és munkahelyünkön való evangelizálásban.

Különböztessük meg és válasszuk a legjobbat
"Különböztessük meg a hangok között, hogy melyik az Úr hangja, az Ő hangja, amely a feltámadásra, az életre vezet bennünket." (Ferenc pápa) Győződjünk meg arról, hogy megőrizzük azt a belső hozzáállást, amely meghallgatja a szívünkben visszhangzó érzéseket, hogy felismerjük azt, ami megnyitja a szívünket a szeretetre és az együttérzésre, és azt válasszuk.

Éljünk mély barátságban Jézussal
Jézus egész élete, a szegényekkel való bánásmódja, tettei, következetessége, mindennapi nagylelkűsége és egyszerűsége, végül teljes önátadása mind értékes. Mindez megszólítja az életünket." (Ferenc pápa) Ebben a hónapban válasszunk egyet a négy evangélium közül, és olvassuk el az elejétől a végéig, lassan, mindennap, párbeszédbe és barátságba lépve Jézus Krisztussal.

Legyetek elérhetőek Krisztus küldetése számára
A szíved tudja, hogy az élet nem ugyanaz nélküle; ez az a felfedezés, az a dolog, ami segít élni és reményt ad, amit meg kell ismertetned felebarátaiddal, szabaddá téve magad a szeretetteljes szolgálatra ott, ahol szükség van rád.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A hónap imája - 2021. július Szent II. János Pál a Czestochowai Szűzanyához1979. június 4.

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31
A hónap imája - 2021. július Szent II. János Pál a Czestochowai Szűzanyához 1979. június 4.

Rád bízom, Egyház Anyja, ennek az Egyháznak minden gondját, egész küldetését és szolgálatát.
Segíts minket az arra való törekvésünkben, hogy egyre nagyobb mélységben találkozhassunk hitbeli testvéreinkkel, akikkel annyi minden összekapcsol minket, noha vannak még bennünket egymástól elválasztó dolgok. A tudományos módszerek, az egymás iránti tisztelet, a szeretet, a különböző területeken való együttműködés eszközei révén sikerüljön fokozatosan újra felfedeznünk Istennek az egységre vonatkozó tervét, amelynek részévé kell válnunk, és amelybe mindenkit be kell vonnunk, hogy Krisztus egyetlen nyája felismerje és megélje ezt az egységet a földön. Egység Anyja, szüntelenül taníts minket az egységhez vezető útra!
Add meg nekünk, hogy a jövőben a különféle vallások révén találkozzunk minden emberrel és minden néppel, akik Istent keresik és Őt akarják szolgálni. Segíts mindnyájunkat, hogy Krisztust hirdessük, és kinyilatkoztassuk „Isten erejét és Isten bölcsességét” (1Kor 1: 24), amely az Ő Keresztjében van elrejtve. Te mutattad be őt először Betlehemben, nemcsak az egyszerű, hűséges pásztoroknak, hanem a távoli országokból érkező bölcseknek is.
Jótanács Anyja, szüntelenül mutasd meg nekünk, hogyan szolgáljuk az egyes embereket és az emberek összességét minden nemzetben, hogyan vezessük el őket az üdvösségre. Hogyan védhetjük meg az igazságosságot és a békét egy több oldalról folyamatosan fenyegetett világban.
Mennyi gond van, Édesanyám, hadd ne mutassam be neked megnevezve mindezeket!
 Mindet rád bízom, mert Te ismered és érted meg őket a legjobban.

Szent II. János Pál imája a Czestochowai Szűzanyához (1979. június 4.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."