30443 ima található a honlapon, összesen 41526 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Heti IGE, bátorító üzenet

  Heti IGE, bátorító üzenet
  Hetente frissül

  Heti IGE bátorító üzenet

  A szerző Bob Gass, aki Észak-Írországban született és nevelkedett. Bob inspirációja jórészt több, mint negyven éves keresztyén vezetői tapasztalatából, valamint az édesanyja által belenevelt bibliai alapelvekből és Isten szerinti értékrendből fakad. 1992-ben ragadott tollat, és kezdte el lejegyezni ezeket a sugallatokat. 1993-ban elkezdte küldözgetni a másolatokat barátainak és támogatóinak az Egyesült Államokban, ahol tizennyolc éves kora óta él.

  A szerzőt, Bob Gass-t, aki Észak-Írországban született és nevelkedett, Neil fivérével és Ruth nővérével együtt komoly keresztyén nevelésben részesítette megözvegyült édesanyja. Bob még csak tizenhárom éves volt, amikor édesapja meghalt.
  Bob inspirációja jórészt több, mint negyven éves keresztyén vezetői tapasztalatából, valamint az édesanyja által belenevelt bibliai alapelvekből és Isten szerinti értékrendből fakad. 1992-ben ragadott tollat, és kezdte el lejegyezni ezeket a sugallatokat. 1993-ban elkezdte küldözgetni a másolatokat barátainak és támogatóinak az Egyesült Államokban, ahol tizennyolc éves kora óta él.
   
  Ezek az ihletett írások annyira népszerűnek bizonyultak, hogy Bobot egészen megdöbbentették a visszajelzések.
  Minthogy Bobnak szívügye volt a keresztyén rádió az Egyesült Királyságban, felajánlotta Gareth Littler-nek (a UCB korábbi vezérigazgatójának) az általa írt elmélkedéseket, hogy azok révén bátorítsa a keresztyéneket a UCB rádió támogatására. Az ismert mondás szavaival élve: „a többi történelem”!
  Így aztán egy bátor hitbeli lépéssel 1994. áprilisában útjára bocsátottuk ezt a Mai Ige (The Word For You Today) néven ismertté lett sikeres áhítatos könyvecskét, melyet kezdetben 3.500 példányban terjesztettünk az Egyesült Királyságon belüli támogatóink körében.
  Mostanra már egymillió példányt olvasnak naponta, nem csupán a támogatóink, hanem kórházi betegek, rabok és otthonokban lakók szerte az Egyesült Királyságban és Írországban.
   
  Nap, mint nap telefonhívások és levelek tanúsítják, milyen ösztönzőek ezek az egyszerű, mégis erőteljes napi olvasmányok, és emberek életét változtatják meg.
  Ámulattal láttuk az évek során, hogy milyen sok ember jutott Krisztusban való hitre egyszerűen csak a Mai Ige olvasása által.
  Bob a következőt mondja: „Ez az áhítat a motor berúgása hideg reggeleken, amikor nincs kedved olvasni a Bibliádat, vagy egy kicsit száraznak találod – ilyenkor egy jó kis ösztönző befecskendezésre van szükséged. Ezt kívánom nyújtani olvasóinknak – valami olyat, ami a gondolataikat Isten jóságára összpontosítja”.
  Ezeket az áhítatokat olvasva reggelenként emberek tízezreinek az élete változott meg.
   

  Magyar nyelvre egy baptista lelkipásztor, Nemes Nándor kezdte el fordítani Bob Gass elmélkedéseit, melyek nagy hatást tettek rá. Először saját gyülekezeteiben, majd egy keresztyén alapítvány, a SEER Romania segítségével országszerte is igyekezett minél többekhez eljuttatni ezeket az elmélkedéseket, melyekre egyre nagyobb igény mutatkozott. Magyarországon is egyre több életet változtat meg az Isten dicsőségére!

  Heti IGE bátorító üzenetMennyei testőrség

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  04
  Heti IGE bátorító üzenet Mennyei testőrség

  Mennyei testőrség

  „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.” (Zsoltárok 34:8)

  Ahogy az államfőket vagy kormányfőket testőrök veszik körül, Isten megváltott gyermeke körül angyalok őrködnek. Lehet, hogy nem is vesszük észre a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök biztonsági embereit, de ha valaki fenyegető mozdulatot tesz, a kiképzett testőrök azonnal védőpajzsként állnak a védendő személy köré.

  Dr. James McConnell, a belfasti Whitewell Metropolitan Tabernacle gyülekezet alapítója az észak-íroszági zavargások idején prédikált egy este, amikor egy félkatonai szervezet vezetője fegyverrel lépett be a templomba, hogy megölje őt. Miért? Mert a férfi felesége keresztyénné lett, és az élete olyan gyökeresen megváltozott, hogy a férje szinte rá sem ismert. A férfi csak néhány lépést tett előre a padsorok között, amikor hirtelen megállt, megfordult és kirohant a templomból. Mi történt? Ez a férfi később maga is megtért, és bizonyságtételében elmondta, hogy két hatalmas angyalt látott állni McConnell pásztor két oldalán.

  Amikor a hajó, melyen Pál apostol utazott, viharba került, mindenki azt hitte, hogy odavesznek, de Pál kijelentette: „…ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta.” (ApCsel 27:23–25)

  Rád is mennyei testőrség vigyáz.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetKi irányít?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  27
  Heti IGE bátorító üzenet Ki irányít?

  Ki irányít?

  „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Galata 5:16)

  Dr. Charles Stanley mondta: „Amikor fotószakkörös csoportommal kirándulni voltunk, már három órája haladtunk egy útvonalon, és olyan érzésem volt, hogy rossz irányba megyünk. Rákérdeztem a vezetőnél, és ő biztosított arról, hogy minden rendben. Nem akartam okoskodónak tűnni, ezért tovább gyalogoltam. Néhány perc múlva észrevettem, hogy nyugtalanító érzésem nem szűnik, sőt, egyre erősebb. Elővettem az iránytűmet, és megnéztem a térképet. Bizony egyre távolodtunk tervezett úticélunktól. Csaknem másfél óráig tartott, míg visszaértünk oda, ahol rossz irányba kanyarodtunk. Sajnos ez azt jelentette, hogy mire célhoz értünk, már csak kevés időnk maradt a fotózásra. Ez az eset két értékes tanulsággal szolgált számomra. Először: amikor belső késztetést érzünk valaminek a megtételére, akkor erre hallgatnunk kell. Másodszor: olyan vezetőt kell választanunk, akiről biztosan tudjuk, hogy jobban ismeri az utat nálunk. Érezted már valaha, hogy valami éberségre int, vagy egy bizonyos irányba indít téged? Talán egy prédikációt hallgatva érezted, hogy Isten engedelmes követésre hív. Vagy amikor beléptél egy étterembe, valamitől megrettentél, és úgy érezted, sürgősen távoznod kell. Ha hívő vagy, akkor ezek az érzések nagy valószínűséggel a Szentlélek késztetései voltak, melyekkel a szívedhez beszélt, figyelmeztetett valamilyen veszélyre, vagy biztatott arra, hogy alárendeld magad Isten céljainak.”

  Ma engedd, hogy a Szentlélek irányítson!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetLelki érzékenység

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  20
  Heti IGE bátorító üzenet Lelki érzékenység

  Lelki érzékenység

  „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6)

  Pál ezt írja: „akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira” (Róma 8:5).

  Az utasszállító repülőgépek biztonságos működéséhez többek közt két dolog kell: a pilóta szakértelme és az irányítótoronyból kapott utasítások. A „Lélek szerint” élni azt jelenti, hogy engedelmeskedsz késztetéseinek. Ezt úgy tudod megtenni, ha egész nap tudatában vagy jelenlétének és figyelsz rá.

  Engedelmeskedj, amikor érzed, hogy szívedet egy bizonyos irányba vagy valamilyen cselekvésre indítja, akkor is, ha nem egészen érted, miért. Talán arra késztet, hogy hagyj abba egy beszélgetést, kapcsold ki gyorsan a televíziót, távozz egy gyanús környezetből, vagy éppen térj másik útra. (Emlékszel a bölcsekre a Máté 2:12-ben?) Bármi is az, tedd meg rögtön! A Szentlélek talán egy kísértésre figyelmeztet, melynek nem fogsz tudni ellenállni, ha nem engedelmeskedsz a Léleknek azonnal, amikor szól. Az is lehet, hogy valaki eszedbe jut a nap folyamán, akiről tudod, hogy nehéz időszakot él át, és örülne a támogatásnak. Keresd fel! Isten általad szeretne szolgálni felé, és megáld, ha megteszed. A Szentlélek talán egy bizonyos tettre késztet, vagy arra biztat, hogy vállalj valami kockázatos dolgot, amiről soha nem képzelted, hogy megtennéd. Mindig az a legbölcsebb, ha engedelmeskedsz tervének, még akkor is, ha nem látod értelmét. Isten mindent tud, beleértve a jövődet is, ezért az ő útmutatása mindig a javadat szolgálja.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetMondd: „Isten áldjon meg!”

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  13
  Heti IGE bátorító üzenet Mondd: „Isten áldjon meg!”

  Mondd: „Isten áldjon meg!”

  „Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket.” (4Mózes 6:27)

  Isten Igéje tele van élettel, bölcsességgel, igazsággal, hatalommal és erővel. Amikor megteremtette a világot, egyszerűen csak ennyit mondott: „Legyen!” Minden szó, amit Isten kimond, teremtő erővel bír. Minden ígérete tartalmazza beteljesedésének magvát. Elrendelt időben beteljesednek majd életedben, ha öntözöd a magokat bizalommal és hittel teli imával, ha szilárdan állsz Isten Igéjén, és türelmesen várod Isten időzítését – mert az ő Igéje sosem vall kudarcot.

  Ha megérted ezt az igazságot, akkor nem lesz többé üres szó az, hogy „Isten áldjon meg!” Amikor ezt kimondjuk, azzal Isten áldása árad az életünkbe. Ha kimondod: „Isten áldjon meg”, ehhez Isten adja a fedezetet. „Így áldjátok meg Izráel fiait (…) és én megáldom őket” (4Mózes 6:23,27).

  Ha tehát Isten áldását kívánod szeretteidnek, mondd ki az áldás e szavait rájuk: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (4Mózes 6:24–26)

  Ha megkérdezzük valakitől, hogy van, az udvariasságunk és törődésünk jele. Ha azt mondjuk: „Legyen szép napod!”, valószínűleg komolyan is gondoljuk. De amikor azt mondjuk: „Isten áldjon meg” – és megértjük az e szavak mögött álló szentírási igazságot, akkor Isten áldása megváltoztathatja annak az embernek az életét!

  Kate Nowak írta: „Szokásunkká kellene tenni, hogy áldást mondunk másokra… Rájöttem, hogy ez az egyik legnagyobb erővel bíró és leggyakorlatiasabb módja annak, hogy kapcsolatot teremtsek másokkal, a világunkkal, magával az élettel… ez a boldogsághoz és sikerhez vezető lehető legcsodálatosabb út. Az áldás édes fájdalomcsillapító… ősi kulcs a sikeres és elégedettséget adó élethez.”

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetRagadd meg a tanításra alkalmas pillanatokat!

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  06
  Heti IGE bátorító üzenet Ragadd meg a tanításra alkalmas pillanatokat!

  Ragadd meg a tanításra alkalmas pillanatokat!

  „Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak…” (Józsué 4:21–22)

  A hatékony tanítás egyik legjobb eszköze az arra alkalmas pillanatok megragadása. Jézus így tanított. Amikor egy fügefán nem talált termést, megátkozta, és az azonnal elszáradt. Ez felkeltette a tanítványok figyelmét (ld. Máté 21:18–22). Ekkor elmagyarázta nekik, hogy ha nem maradunk betöltekezve Isten Lelkével, nem leszünk gyümölcsözők a szolgálatában. Taníthatott volna erről a zsinagógában is. De akkor hallgatóinak el kellett volna képzelniük egy fügefát, és az üzenet a hallgatók képességeitől függően felhígult volna.

  Amikor három ittas középiskolás belehajtott autóval egy fába, a roncsot az iskolájuk elé vontatták, és ott hagyták egy időre. Az ott tanuló diákoknak mindennap látniuk kellett. Ezt nevezem én hatásos tanítási módszernek!

  Azt mondják, minden az időzítésen múlik. Ez kétségtelenül igaz azokra a pillanatokra, amikor az élet nagy leckéit tanuljuk meg. Nehogy kihagyd őket! Ha szülő vagy, hiábavaló folyton „prédikálni” a gyerekeidnek. Ha vezető vagy, hiba, ha folyton csak kioktatod a beosztottjaidat. Hadd beszéljen a tapasztalat! Aztán kérdezd meg, mit gondolnak, és hallgasd is végig őket közbevágás nélkül!

  Az emberek többet tanulnak saját felfedezésből, mint puszta okításból. Ezért parancsolta Isten Józsuénak, hogy állítson emlékköveket a Jordán túlsó partján, miután csodálatos módon kettévált a víz és a nép átkelhetett (ld. Józsué 4:1–9). Ezzel lényegében azt mondta: „Ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor használjátok ki ezt a pillanatot arra, hogy szeretetemről és hűségemről taníthassátok őket!”

  Keresd te is a tanításra alkalmas pillanatokat, és használd ki őket!

   

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetMi az önértékelésed alapja?

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  30
  Heti IGE bátorító üzenet Mi az önértékelésed alapja?

  Mi az önértékelésed alapja?

  „Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van!” (Zsidók 13:5)

  Egy üzletember egy reggel látott egy halászt, aki a csónakja mellett üldögélt és kávét ivott. „Korán megjöttél” – kiáltott oda neki. „Eleget fogtam. Mára ennyi elég a munkából.” – felelt a halász. „Miért nem mégy ki újra? – noszogatta az üzletember. – Ha újra kimennél, több halat foghatnál, nagyobb lenne a bevételed, vehetnél egy másik csónakot, legénységet fogadhatnál fel, és gazdag lehetnél, mint én.” „Ugyan minek?” – vont vállat a halász. „Azért, hogy szabadon azt tehess, amit akarsz, és élvezhesd az életet” – magyarázta az üzletember. „Hiszen most is azt teszem!” – vigyorgott a halász.

  A Biblia azt mondja: „érjétek be azzal, amitek van”, mégis sokan közülünk arra alapozzák önértékelésüket, hogy mijük van vagy mit értek el az életben. Csak akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, ha bizonyos emberekkel vagyunk kapcsolatban, vagy a város bizonyos részén lakunk, vagy elértünk bizonyos célokat. Azt mondjuk magunknak: „Jobban érzem majd magam, ha többet fogok keresni, vagy ha vezérigazgató leszek, vagy ha fittebb leszek stb.”

  Nos, mi a te önértékelésed alapja ma? Ha bizonytalan vagy, kérdezd meg magadtól: „Mi az, ami nélkül nem tudnék élni?” Talán félsz, nehogy valaki elhagyjon? Vagy túlságosan beletemetkeztél egy munkába? Valamit meg kell valósítanod ahhoz, hogy teljesnek érezd magad?

  Bölcs dolog célokat kitűzni, a Szentírás is ezt tanítja, de ne ásd alá önbecsülésedet azzal, hogy azt hiszed, „kevesebb vagy” azért, mert kevesebbet értél el vagy kevesebbet szereztél, mint más. A Biblia azt tanítja, hogy ha életedben Isten céljai kapnak első helyet, akkor „ezek ráadásként megadatnak majd nektek… mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot” (Lukács 12:31–32).

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetMindennap tanulj valamit!

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  23
  Heti IGE bátorító üzenet Mindennap tanulj valamit!

  Mindennap tanulj valamit!

  „Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.” (Példabeszédek 2:10)

  Egy péntek reggel a Stanford Egyetem egy lelkes fiatal hallgatója állt Louis Janin, a híres bányamérnök elé. Állást keresett. Janin tájékoztatta, hogy pillanatnyilag egy titkárra van szükség. A fiatalember készségesen beleegyezett: „Rendben, vállalom a munkát.” Majd hozzátette: „De kedd előtt nem tudok kezdeni.” Janin beleegyezett, és következő kedden a fiatalember a megbeszéltek szerint jelentkezett a munkára. Janin megkérdezte tőle, hogy miért nem tudott kedd előtt kezdeni. A fiatalember így válaszolt: „Mert előbb bérelnem kellett egy írógépet, és meg kellett tanulnom a használatát.” A fiatal titkár Herbert Hoover volt, akinek mindent leküzdő hozzáállása végül a Fehér Ház ajtajait is megnyitotta számára: az Amerika Egyesült Államok elnöke lett.

  A rövidebb utak keresésével azt kockáztatod, hogy elgáncsolod a jövődet. Ha ma nem vagy hajlandó tanulni, felkészületlen leszel a holnap lehetőségeire. Amit egyszer megtanultál, amilyen készséget elsajátítottál, azt soha nem veszíted el. Az ismeretek bővítése, egy új szaktudás megszerzése növeli az önbizalmat és csiszolja az elmét.

  A sikeres emberek közös tulajdonsága, hogy sohasem hagynak fel a tanulással. Isten a felkészült embereket hívja el, tehát készülj fel! A Biblia azt mondja: „ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor (…) megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.” (Példabeszédek 2:2–10)

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetA tanúságtétel ereje

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16
  Heti IGE bátorító üzenet A tanúságtétel ereje

  A tanúságtétel ereje

  „Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr!” (Márk 5:19)

  A legerőteljesebb tanúságtétel az olyan élet, amelyet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül! Az emberek vitathatják a dogmatikádat, de a bizonyságtételed az más! Pál hat különböző alkalommal állt ellenséges hallgatóság előtt, és minden alkalommal elmondta személyes bizonyságát. Nem vitatkozott, nem érvelt – csak elmondta a történetét.

  Dr. David Yonggi Cho építette fel Dél-Koreában a világ legnagyobb gyülekezetét (egymillió tag). Őt egy hölgy vezette Krisztushoz, akivel csak egyszer találkozott. A hölgy elmondta a bizonyságtételét, továbbment, és Cho, a korábbi buddhista, soha többé nem látta.

  A tanúságtétel csodálatos dolog, különösen akkor, ha következetes életmód támasztja alá. Olyan emberek, akik mások szavára nem adnak, téged meghallgatnak, közel éreznek magukhoz és reagálnak, ha elmondod nekik bizonyságtételedet. Csak tartsd szem előtt a következő négy dolgot:

  1) Légy érdekes! Röviden mondd el, és kerüld a közhelyeket! Jézus izgalmas, lelkesítő; ő azért jött, hogy bővölködő életünk legyen (ld. János 10:10).

  2) Légy konkrét! Beszélj arról: a) milyen volt a régi életed; b) hogyan találkoztál Jézussal; c) milyen az életed most!

  3) Légy őszinte! Ne mondd, hogy: „minden problémád eltűnik, ha keresztyén leszel”! A keresztyén élet nem játszótér, hanem harctér! Magyarázd el az embereknek, hogy továbbra is vannak küzdelmeid, de valami fontos megváltozott: már nem vagy egyedül, mert nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a világban van (ld. 1János 4:4).

  4) Légy kedves, melegszívű! Senkit sem lehet bekényszeríteni Isten országába. Légy kedves, vesd a magot, és hagyd az aratást az Úrra! Most pedig menj, és vidd hírül, milyen nagy dolgot tett veled az Úr!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetÚjat kezdhetsz!

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09
  Heti IGE bátorító üzenet Újat kezdhetsz!

  Újat kezdhetsz!

  „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban.” (Példabeszédek 24:16)

  1914. december 9-én leégett az Edison Industries gyár. A veszteség meghaladta a kétmillió dollárt, és odaveszett Thomas Edison munkájának nagy része. Csak 238 dollárra volt biztosítva, mert a gyár betonépület volt, ezért tűzállónak hitték. A nagy feltaláló hatvanhét éves fejjel nézte, ahogy élete munkája a lángok martaléka lett. Másnap reggel, mikorra a tűzoltók megfékezték a pokoli tüzet, Edison végignézett elszenesedett álmain és összetört reményein. A helyszínt megtekintve így szólt: „A katasztrófának nagy értéke van. Minden tévedésünk elégett. Hála Istennek, újat kezdhetünk.” Három héttel a tűz után elkészítette egyik legnagyobb találmányát: az első fonográfot. El tudod képzelni a zene és a szórakoztatóipar világát nélküle?

  A Bibliában azt olvassuk: „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban.” Ha Isten melletted áll, mindig tudsz újat kezdeni, mert az ehhez szükséges erő ott van benned. Ez ugyanaz az erő, ami Krisztust feltámasztotta a halálból (ld. Róma 8:11). Pál így imádkozott az efezusi hívőkért: „adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által” (Efezus 3:16).

  Hol található ez az erő? A belső emberben. Pál így folytatja: „[Isten] mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Efezus 3:20). Ezért a mai üzenet számodra: te is képes vagy újat kezdeni!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetBarátok a bajban

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  02
  Heti IGE bátorító üzenet Barátok a bajban

  Barátok a bajban

  „Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát.” (1Sámuel 23:16)

  Jackie Robinson volt az első afroamerikai, aki a profi baseball-ligában játszhatott. Szinte minden stadionban sértegetésnek és bántalmazásnak volt kitéve. Egyszer hazai pályán, a brooklyni stadionban hibázott, és a szurkolói azonnal ellene fordultak. Ott állt megalázottan, miközben a nézők fujjogtak. Ekkor egy másik játékos, Pee Wee Reese odafutott mellé, karját a vállára tette, és együtt néztek szembe a tömeggel. A lelátó néhány másodpercen belül elcsendesedett. Évekkel később, amikor Robinsont beválasztották a baseballhírességek csarnokába, azt mondta: „Reese vállamra tett karja mentette meg aznap a karrieremet.”

  Jézus tudta, hogy Péter hibázni fog, hogy el fogja árulni őt, mégis kegyelmével ajándékozta meg már előre. Hallgasd csak, mit mondott neki: „ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet” (Lukács 22:32).

  Amikor Isten helyreállít, az ő szeretetével fordulsz mások felé is. Olyan természetes lesz ez számodra, mint a lélegzetvétel. Meg fogod élni ezt az igét: „Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek…” (Ézsaiás 35:3–4). „Jónátán, Saul fia… elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát.” Ha úgy érzed, mintha egy sűrű erdőben bolyonganál, akkor szükséged van egy „Jónátánra”. Ilyenkor igazolódik a régi mondás: amikor jól megy a sorunk, sokan ismernek, de a nehézségek idején tudjuk meg, hogy kik az igazi barátaink. Ők azok, akikhez a gondokban is fordulhatunk. Ha úgy gondolod, hogy valaha szükséged lesz egy ilyen barátra, légy te magad is ilyen barát!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetTúl fogsz jutni ezen

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25
  Heti IGE bátorító üzenet Túl fogsz jutni ezen

  Túl fogsz jutni ezen

  „Megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással.” (Jób 8:21)

  Amikor a szívünk összetörik, néha előfordul, hogy a gyógyulás történik előbb, és a válaszok csak később jönnek. De ha belegondolsz, nem járnál szívesebben Istennel a sötétben, mint egyedül a világosban? Kétséges, hogy Jób megértette-e valaha teljesen az őt ért veszteségek miértjét. Azt azonban hallania kellett, hogy Isten „megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással.” Isten neked is ezt ígéri!

  Stanley Jones teológus mondta: „Bármi, ami kevesebb, mint Isten, csalódást fog okozni.” Istennek van elegendő kegyelme, hogy átsegítsen minden nehéz helyzeten. Minden szükséget be tud tölteni. Minden problémára van megoldása. Minden fájdalomra van gyógyírja. Amikor Jeremiás visszaemlékezett mindarra, amin Isten átsegítette, ezt a következtetést vonta le: „Neked semmi sem lehetetlen!” (Jeremiás 32:17).

  Isten keresi a lehetőségeket, hogy megmutassa, mit tud tenni érted, ha bízol benne. Dávid azt mondta: „Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram!” (Zsoltárok 25:7). Ugye, örülsz, hogy Isten jósága és kegyelme az ő jellemén alapul, és nem a tiéden? Corrie ten Boom így fogalmazott: „Ha el akarsz csüggedni, nézz magadba! Ha legyőzöttnek akarod érezni magad, tekints vissza az életedre! Ha össze akarsz zavarodni, nézz körül! De ha meg akarsz szabadulni, akkor nézz fel!”

  A mai ige tehát számodra ez: Isten kegyelméből ezen is túl fogsz jutni!

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Heti IGE bátorító üzenetLegyőzheted a múltadat!

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  Heti IGE bátorító üzenet Legyőzheted a múltadat!

  Legyőzheted a múltadat!

  „A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia.” (Bírák 11:1)

  A szociológusok azt mondják, hogy az emberi viselkedést főként két dolog határozza meg: a szüleink és a környezetünk. Erre alapozva veszett ügynek ítélhették volna meg Jeftét! Isten azonban nem így gondolkodik. Igéjében azt mondja: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok?” (Ézsaiás 43:18–19).

  Ha Jézus lesz életed Ura, sem a gének, sem a környezeted nem tud megakadályozni abban, hogy azzá válj, akinek ő eltervezett. Jeftéből már fiatalon Izráel egyik leghíresebb bírája lett, és a Biblia a hithősök közé sorolja a Zsidókhoz írt levél 11. részében.

  Isten az irányváltások specialistája! Talán nem túl ideális körülmények közé születtél, és azon tűnődsz, hogy leküzdheted-e valaha is ezt a hátrányt. A válasz: igen! Ezért ha legközelebb valaki a múltadat felhozva akar leszólni, juttasd eszébe Jeftét!

  Az igazság az, hogy a mi Istenünk csodálatos! Ő magasabbra tudja emelni a hátrányos helyzetből érkezettet azoknál, akik minden elképzelhető előnnyel rendelkeznek. Az ő ereje a mi gyengeségünkben mutatkozik meg és ér célhoz (ld. 2Korinthus 12:9). Ő arra szakosodott, hogy azokat használja, akiket az emberek elutasítottak. Ő használta Józsefet, akit testvérei elárultak, és akit apja halottnak hitt. Használta Dávidot, a pásztorfiút, akit családja semmibe vett. Használta Jézust, „a követ, amelyet az építők megvetettek” (ld. Zsoltárok 118:22), aki aztán a legfontosabb sarokkő lett (ld. Lukács 20:17). Isten veled is meg tudja tenni ugyanezt.

  Ne csüggedj, Istennek a te életeddel is terve van, és ha időt töltesz vele, akkor megmutatja neked ezt a tervet.

   

  "A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."