37154 ima található a honlapon, összesen 61527 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

  IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!
  Változó frissítés

  Felhasználói imák és imakérések.

  "Testvérek, mindnyájan ugyanannak a fának vagyunk a levelei: minden leválás arra a nagy könyörületre emlékeztet bennünket, amelyet az imádságban táplálnunk kell egymás iránt. Imádkozzunk egymásért: ez jót fog tenni nekünk, és jót fog tenni mindenkinek!" - Ferenc pápa

  Ha úgy gondolja, hogy egyedül van és nincs kivel megosztania örömeit, gondjait, amelyeket szívesen megosztana másokkal, akkor ossza meg a szándékait és küldje be imakérését!

  Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon. 

  "De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

  Az IsteniIrgalmassság Rózsafüzére (naponta, 15 órakor)

  Vágóné Kati

  Reggeli ima24 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Vágóné Kati🙏🙏🙏🙏 | 02/04/2021 01:37

  Feb
  04
  Az Isteni Irgalmassság Rózsafüzére (naponta, 15 órakor)

  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.

  Jézusom, kérlek, fogadd el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámat mindazokért, akik mostantól a következő Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámig meghalnak. Indítsd őket igaz bűnbánatra, és add meg nekik Szent Kegyelmeddel, hogy Irgalmasságod mérhetetlen Kincsét felismerjék, és hálás szívvel elfogadják, ezáltal az örök kárhozattól megmeneküljenek. Ámen.

  Bevezetés: Mi Atyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

  Tizedekre (5x):
  Nagy (önálló) szemre:
  Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
  Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, - engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

  Kis szemekre (10x):
  Jézus fájdalmas szenvedéséért - irgalmazz nekünk és az egész világnak!

  ima (3x):
  Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, - irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen.

  Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, áldj és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az Igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen Irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt Igazságosságoddal kéne szembesülniük! Ámen.

  Befejezés: Mi Atyánk… Üdvözlégy…

  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Gyászmise Bendegúzért

  Vágóné Kati

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Vágóné Kati🙏🙏🙏🙏 | 01/29/2021 07:12

  Jan
  29
  Gyászmise Bendegúzért

  Karaffa János atyától:

  Folytassuk az imát kedves fiatal barátunkért, az Örökkévalóságba nemrég elköltözött Bendegúzért, aki hősiesen viselte a keresztjét, s hitünk szerint elnyerte a Legnagyobb Jót jutalmául! A lelkiüdvéért tartott szentmise a pannonhalmi bazilikában lesz február 1-én, hétfőn, 14 órától, online közvetítéssel, a Pannonhalmi Főapátság youtube csatornáján, itt:

  https://www.youtube.com/channel/UCy_PI1erbAloqeLtempKPTg

  (A gyászjelentésből: Utolsó útjára a szombathelyi Jáki úti temetőben 2021. február 9-én 14.30 órakor kísérjük)

  Kedves Bendi barátunk, imádkozz értünk Te is az Égből, hogy hozzád hasonlóan mi is kitartsunk a Jó Úton, s erőt nyerjünk a földi megpróbáltatások leküzdéséhez!

  Isten ezt az életet nem azon célból adta neked, hogy egy bizonyos ideig a földön vándorolj, azután pedig végleg megsemmisülj, hanem azért teremtett, hogy Őt megismerd, Őt szeresd és Neki szolgálj, hogy valaha boldog, végtelenül boldog lehess.

  A kimondhatatlan jóságú Isten részt akar neked juttatni minden öröméből, amint már a földön minden nemesen érző ember is örömét leli a mások boldogításában. Ezt súgja neked saját szíved is, amely sohasem lehet múlandó boldogsággal megelégedve.

  Valamint a világtenger soha a kiáradásig meg nem telik, habár hatalmas folyamok öntik bele vizüket, éppúgy nem töltik meg egészen a földi javak sem szívedet, ha még oly nagy számban élvezheted is azokat. Szíved szükségszerűen oly zavartalan boldogság után vágyódik, amelynek vége nincs, – egy minden teljesületlen kívánság és minden fájdalom nélkül való, szüntelen boldogság után, aminőt csak a túlvilági otthonban találhatsz meg annak a trónusánál, aki téged teremtett és aki mint Teremtőd bizonyára legjobban tudja, miben lelheted meg tökéletes boldogságodat. Igen örvendj már most, mert elmondhatod magadról: “hatvan évig sem kell várnom, s máris oly boldogságban lesz részem, melyet ezidő szerint sem megérni, sem felfogni nem tudok.”

  (Dr. Batthyány-Strattmann László: Nyisd fel szemeidet és láss!)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Meghalt Bendegúz

  Vágóné Kati

  Reggeli ima18 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Vágóné Kati🙏🙏🙏🙏 | 01/23/2021 05:54

  Jan
  23
  Meghalt Bendegúz

  Karaffa János atya 22-én 22 óra körül ezt írta:

  Köszönjük a Bendegúzért mondott imákat, Ő már az Örökkévalóságból imádkozik értünk, az Úr Akarata szerint, amit megnyugvással fogadott. Boldog Batthyány László is elveszítette kedves fiát, Ödönt, aki csak 20 éves volt (hasonló korú mint Bendegúz), a Herceg-Doktor azt mondta akkor: Azért adunk hálát most, hogy Ödön 20 évig velünk volt és szerethettük! Adjunk hálát mi is a fiatal Bendegúzért, ismerve vagy ismeretlenül, mert mindig a Jóra törekedett és hősiesen viselve a keresztjét, elnyerte a Legnagyobb Jót jutalmául! R. I. P.

  A fiatal Batthyány Ödön ezt a verset írta néhány héttel halála előtt:

  "Hová sietsz te lengő szellő

  Messze tova, puszták felett?

  Fáradt vagyok, magas sziklákon

  Jó lesz nekem, ott megpihenek.

  Hová repülsz te dalos madár?

  Erdők lombjának rejtekébe:

  Fáradt vagyok, a ringó ágak

  Úgy csalogatnak pihenésre!

  És te én lelkem hová, hová?

  Magasan szálló felhők fölé:

  Oda visz engem, mert fáradt vagyok

  Az Örök Szeretet övéi közé!"

  Ödön és Bendegúz, két Jóra törekvő fiatal Testvérünk, az Égből segítsetek bennünket földi zarándokutunkon, hogy végül elérhessünk hozzátok, az Örök Szeretet Honába! Ámen!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imanap hazánkértkilenced - 9. nap

  Vágóné Kati

  Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Vágóné Kati🙏🙏🙏🙏 | 01/19/2021 04:09

  Jan
  19
  Imanap hazánkért kilenced - 9. nap

  Járuljunk Isten elé Egyházunkért és Hazánkért, népünkért és nemzetünkért az általános közös közbenjáró imánkkal, kérve a szabadulást, gyógyulást és megújulást:
  1. Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.”

  Íme, most zörgetünk, keresünk és kérjük a Kegyelmet, hogy szabadíts meg minket a sátán és a gonosz lelkek minden hatásától és befolyásától, hogy egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te Dicsőségedre és az emberek megmenekülésére.

  Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsőség...

  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

  2. - Jézusom, Te mondtad: “Amit kértek az Atyától az én Nevemben, megadja nektek.”

  Íme, most a Te Nevedben kérjük az Atyától a Kegyelmet, hogy minden testi és lelki betegségtől meggyógyulhassunk, és egészségesen, a Te Hatalmad jeleként élhessünk a Te Dicsőségedre, és az emberek megmenekülésére.

  Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsőség...

  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

  3.- Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

  Íme, most Szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a Kegyelmet, hogy minden erőtlenségünkből, gyengeségünkből, hitetlenségeinkből, reménytelenségeinkből és szeretetlenségeinkből emelj ki minket, hogy Általad erős, a Te mértékedet tartó és szeretetteli életet élhessünk a Te Dicsőségedre, és az emberek megmenekülésére.

  Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsőség...

  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned.

  Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlen iránt, légy Irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket.

  Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk.

  (Szent Pio atya nyomán)

  Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te Országod, a Békesség és a Szeretet, az Igazság és az Igazságosság Országa, a Szeretet földje! Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Imanap hazánkértkilenced - 8. nap

  Vágóné Kati

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Vágóné Kati🙏🙏🙏🙏 | 01/17/2021 05:57

  Jan
  17
  Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

  Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

  El kell ismernünk, hogy bár voltak népünknek nagyszerű korszakai, mégsem sikerült megélnünk és megvalósítanunk küldetésedet. Bukásainkat bűneinknek is köszönhetjük, s olykor bizony nagyon ránk nehezedett az evilági hatalmasságok ereje is.

  De most szeretnénk újra felállni, mert teljes szívünkből kívánjuk, hogy a Kárpát-medence a Békesség és a Szeretet, az Igazság és Igazságosság helye, a Szeretet földje legyen!

  Ezért kérünk Téged Atyánk, Jézus Krisztus Nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy áraszd ki ránk Szentlelkedet, a megbékítő és újjáalkotó Lelket! Segíts magyar népünkön, hozd el újra a Kárpát-medence népeinek békés együttélését és közös munkálkodását - ahogy az már többször megvalósult történelmünkben -, és add, hogy be tudjuk tölteni áldott hivatásunkat, amit ránk bíztál.

  Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk, köszönjük, hogy egy csodálatos kultúra részesei lehetünk, hálát adunk azért, hogy értékeink biztos tudatában nagylelkűen tekinthetünk a többi testvérnépre is. Add meg nemzetünknek, minden itt élő embernek - nemre, korra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül -, az összetartó Szeretet tüzét!

  Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat! Ámen.

  Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."