102750 ima található a honlapon, összesen 245680 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Felhasználói imák és imakérések.

"Testvérek, mindnyájan ugyanannak a fának vagyunk a levelei: minden leválás arra a nagy könyörületre emlékeztet bennünket, amelyet az imádságban táplálnunk kell egymás iránt. Imádkozzunk egymásért: ez jót fog tenni nekünk, és jót fog tenni mindenkinek!" - Ferenc pápa

Ha úgy gondolja, hogy egyedül van és nincs kivel megosztania örömeit, gondjait, amelyeket szívesen megosztana másokkal, akkor ossza meg a szándékait és küldje be imakérését!

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon. 

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

Csomó kioldozó Boldogasszony , könyörögj érettem és az életem csomagnak kioldásáért.

Gálné toldi Éva

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Gálné toldi Éva | 05/02/2023 12:47

Máj
02
Csomó kioldozó  Boldogasszony , könyörögj érettem és az életem csomagnak kioldásáért.
Csomó kioldozó Boldog asszony Könyörögj életem csomóinak kioldozásáért, mert nagy szükségem van rá ! Ámen Köszönöm szépen, előre is.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Köszönjük azéltető életet

Gálné toldi Éva

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Gálné toldi Éva | 05/02/2023 12:35

Máj
02
Köszönjük az éltető életet
"Köszönjük az éltető életet, amelyet szívedben rejtegetsz, égi édesanyánk! Légy áldva,...
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bűnbánat

Gálné toldi Éva

Reggeli ima18 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Gálné toldi Éva | 05/02/2023 12:32

Máj
02
Bűnbánat

"Szállj magadba borult térdre, Nézz a lelked legmélyére! Ott hol a bűn uralkodik, a gonosz birodalma most megtörik. Megtöri azt a szeretet, az Úrtól jövő felelet,..."

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megtérésért

Albert Zsuzsa

Reggeli ima20 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Albert Zsuzsa | 04/25/2023 07:08

Ápr
25
Megtérésért
Kedves Testvérek, családomban egyedül gyakorolom a kereszténységet, kérlek benneteket imádkozzunk együtt, kérjük a hit ajándékát férjem, gyerekeim, unokám számára. Amen
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Mamám gyógyulásááért

Richárd Kovács

Reggeli ima15 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Richárd Kovács | 04/19/2023 11:21

Ápr
19

Imát szeretnék kérni mamám gyógyulásáárt. Istennek legyen hála .

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Édesanyámért

L.. I..

Reggeli ima24 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: L.. I.. | 04/13/2023 05:11

Ápr
13
Imát szeretnék kérni beteg édesanyámért. Műtétre lenne szüksége a gyógyulásához, de ahhoz túl gyenge. Mindenható Istenem adj erőt, hitet, kitartást számára. Jézus Krisztus bízom benned! Szűz Mária, égi édesanyánk, légy velünk, járj közbe Szent Fiadnál.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Édesapám gyógyulàsáért

Bertalan Csaba

Reggeli ima32 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Bertalan Csaba | 03/14/2023 04:34

Márc
14
Kérlek Uram segíts hogy legyen ereje gyógyulni, hogy az orvosai helyes útmutatàst kapjanak tőled. Csak egy szóval mondd és meggyógyul. Kėrlek benneteket Testvérek imádkozzatok velem. Áldjon meg benneteket a Jóisten. Mindörökké ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Párom műtétéért

Sümegi Katalin

Reggeli ima53 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Sümegi Katalin🙏 | 03/14/2023 08:57

Márc
14
Páromnak szivműtéte lesz.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Nagyon fontosszándékok

Szász Bernadett

Reggeli ima47 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Szász Bernadett | 02/12/2023 01:22

Feb
12

Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért: EUCHARISZTIA tiszteletért, Tisztaságért, a Lelki adoptálás és az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjedéséért, azért, hogy a Missziós Miseszövetség minél több taggal bővüljön: https://verbita.hu/miseszovetseg https://missziostitkarsag.hu/uj/belfold/miseszovetseg/ Katolikus politikusokért, családomért, abortuszpártiak, különösen a "katolikus" abortuszpártiak megtéréséért; még B.,H.,C.,P. megtéréséért is; akik most az abortuszt dicsőítik, dicsőítsék egykor ISTEN végtelen Irgalmát, amely meg tudja menteni a lelküket; békéért, Magyarország védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, főleg P, Z, B, L, K, S, L.ért, tanárokért, diákokért, papokért, a gender-és LMBTQ-propaganda megállításáért, áldozataiért. JÉZUS SZENT SEBEIBE ÉS SZENTSÉGES SZÍVÉBE legyenek ezek a személyek bezárva, JÉZUS SZENTSÉGES VÉRE oltalmazza őket, és áradjon rájuk minden kegyelem!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elhunyt XVI. Benedekemeritus pápa

Reggeli ima45 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai megilletődött szívvel értesültek arról, hogy XVI. Benedek emeritus pápa 2022. december 31-én, 9 óra 34 perckor a Mater Ecclesiae Monostorban, a Vatikánban földi útját befejezte, és hazatért a Mennyei Atya Házába.

A Gondviselő Isten iránt érzett, hálatelt szívvel gondolunk személyére. Joseph Ratzinger, majd XVI. Benedek egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára rendíthetetlen, személyes hitéről; tudása és bölcsessége egész nemzedékeknek mutatott irányt.
Ferenc pápához csatlakozva kérünk minden jószándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg az emeritus pápáról, továbbá buzdítunk minden testvérünket, imádkozzon Szentatyánkért és az egész Egyházért.

XVI. Benedek pápa életrajza

Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a németországi Marktl am Inn-ben, a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a csendőrség tisztje volt, régi bajor földműves családból származott.
Fiatalságának éveit Traunsteinben töltötte. A II. világháború legutolsó szakaszában a légvédelmi egységekhez hívták be kisegítőnek.
1946-tól 1951-ig filozófiát és teológiát tanult a Müncheni Egyetemen és a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán. 1951. június 29-én szentelték pappá és ezután nem sokkal megkezdte tanári tevékenységét.
1951-ben München-Moosachban volt kisegítő lelkipásztor, majd 1951-52-ben München-Bogenhausenben káplán. 1952-től 1954-ig a Freisingi Szemináriumban volt tanár.
1954-től 1957-ig a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán a dogmatikus és a fundamentális teológia docense, majd ugyanitt 1958-59-ben rendkívüli egyetemi tanár. 1959-től 1963-ig a fundamentális teológia egyetemi tanára Bonnban. 1962 és 1965 között a II Vatikáni Zsinat teológiai szakértőjeként, peritusaként tevékenykedett. 1963 és 1966 között a dogmatika és a dogmatörténet professzora a Münsteri Egyetemen, majd ugyanezeket a tárgyakat tanította 1966-tól 1969-ig a Tübingeni Egyetemen és 1969-től 1977-ig a Regensburgi Egyetemen, ahol 1976-77-ben az egyetem rektorhelyettese volt.
VI. Pál pápa 1977. március 25-én münchen-freisingi érsekké és ugyanezen év június 27-én bíborossá nevezte ki. 1981. november 25-én az azóta szentté avatott II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzetközi Teológiai Tanács és a Pápai Biblikus Tanács elnöke is lett.
1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta.
1998. május 21-én a budapesti Szent István Társulat Stephanus-díjjal tüntette ki.
2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává.
2005. április 19-én a bíborosi konklávé Szent II. János Pál pápa utódjául Joseph Ratzingert választotta meg, aki XVI. Benedek néven kezdte meg szolgálatát. Pápai jelmondata: „Cooperatores veritatis”, azaz „Az igazság munkatársai” (3Jn 1,8). Ő a nyolcadik német pápa és a 265. a római katolikus egyházfők sorában.
Pápai hivatala során megjelent három enciklikája: Deus Caritas est (2005), Spe salvi (2007), Caritas in veritate (2009), közel ötven apostoli konstitúciója, négy apostoli buzdítása és számos egyéb írása, közülük kiemelendő a Názáreti Jézusról szóló trilógia. Teológiai köteteinek, tanulmányainak éppoly terjedelmes a listája, mint különböző egyetemektől kapott elismeréseinek, díszdoktori kitüntetéseinek sora. Nem hivatali tekintélye, hanem személyes tekintélye és világos előadásmódja tette, hogy előadásai zsúfolt előadótermek előtt hangzottak el, könyvei pedig nagy példányszámban érdekelték az embereket. Magyar nyelven közel negyven munkája jelent meg.
2013. február 10-én kelt nyilatkozatában korára és fogyatkozó erejére hivatkozva le kívánt mondani a pápai hivatalról. Szándékát a következő nap jelentette be, és az február 28-án lépett hatályba.


Budapest, 2022. december 31.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."