30263 ima található a honlapon, összesen 41172 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

  IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!
  Változó frissítés

  Felhasználói imák és imakérések.
  Ha úgy gondolja, hogy egyedül van és nincs kivel megosztania örömeit, gondjait, amelyeket szívesen megosztana másokkal, akkor ossza meg a szándékait és küldje be imakérését!

  Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

  "De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

  Hála

  Péntek Tünde

  Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Péntek Tünde🙏🙏🙏🙏 | 10/20/2020 09:10

  Okt
  20
  Hála

  Hálás vagyok családomért és imádkozom Mindenkiért! Szűk családom két tagja (apa és lánya) együtt bérmálkozott. Szívükön van egy ajtó, amit kitártak, hogy a szeretet áradjon. Köszönöm Neked Uram!

  HÁLÁS VAGYOK!!!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  skati61@gmail.com

  Sümegi Katalin

  Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Sümegi Katalin | 10/08/2020 08:00

  Okt
  08
  skati61@gmail.com

  Elhunyt édesapámért , és élő édesanyámért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Mi azélet?

  Savanya Mária

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 03/16/2020 07:51

  Márc
  16

  A szentjánosbogár felvillanása az éjszakában. A bivaly lélegzetvétele télidőben. Egy apróárnyék, mely keresztülsuhan a füvön és elvész a naplementében.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szállj belémimádóként!

  Savanya Mária

  Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 03/14/2020 11:56

  Márc
  14
  Szállj belém imádóként!

  Ó, örök Ige, Istenem Szava, egész életemben téged akarlak hallgatni, nagyon tanulékonnyá akarok válni, hogy mindent megtanuljak tőled.

  (Lelekigyakorlat Szentháromságról nevezett Szent Elisabethtel)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ajándék atisztítótűzben szenvedő lelkeknek

  Savanya Mária

  Reggeli ima20 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 02/20/2020 01:19

  Feb
  20

  Ajándék a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek

  Engesztelőima

  Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben!

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, akiket temagad gyermkeidként fogadtál, akik téged nem szerettek, elutasították és a neked járó tiszteletet sem adták meg. Engesztelésül felajánljuk a Szeretetet és a Jóságot, a te mindenekfelett szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

  Szenteltessék meg a Te neved.

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent nevedet nem dicsőítették, sokszor méltatlanul kiejtették, és nem kellő tisztelettel használták. Engeszetelésül felajánljuk neked mindazokat a szentbeszédeket, amelyeket a te drága, szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus itt a földön, a te szent neved megdicsőítésére mondott.

  Jöjjön el a Te országod.

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent országodat nem keresték forró szeretettel és áhitatos igyekezettel, hanem sokszor csak földi javakkal gazdagodtak. Engesztelésül ezekért a sokféle bűnökért felajánljuk neked a te szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak nagy vágyakozását, hogy mindenkit a te szent országodba juttasson.

  Legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a te szent akaratodnak önkéntesen nem rendelték alá magukat, hanem sokszor önfejűen, saját akaratuk szerint cselekedtek, és így a te szent akaratodat sem követték. Engesztelésül felajánljuk neked Jézus isteni szívét és az Ő nagy alázatosságát.

  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért ellenségeiket nem szerették, és nem bocsátottak meg nekik. Engesztelésül felajánljuk a te mindenekfelett szeretett Fiadnak Jézus Krisztusnak szavait, amelyeket a keresztről mondott: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!”

  Védj meg minket a kísértéstől.

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, amiért a nagy kísértéseknek nem álltak ellen, hanem a gonosz kísértéseit követték, és így bűnbeestek. Engesztelésül felajánljuk neked az engedelmességét és fáradtságos munkáját, minden keserű szenvedését, szent vérét, szent sebeit és halálát a te mindenekfelett szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak.

  És szabadíts meg a gonosztól.

  Alázatosan kérjük, örök, jóságos és könyörületes Atyánk, bocsáss meg a szenvedő lelkeknek, és vezesse őket velünk együtt a te mindenekfelett szeretett Fiad, Jézus Krisztus a te országodba és dicsőségedbe. Amen.

  Ezt az imát Megváltónk tanította meg szent Mechtild nővérnek. amikor az imát mondta, a szenvedő lelkek nagy tömegét látta bevonulni a mennyekbe, Jézus Krisztus kérte Mária Lataste nővért, hogy a szenvedő lelkekért imádkozzon és hozzátette: „Te semmit sem tudsz megtenni, ami számodra előnyös volna, mert ezek a lelkek emlékezni fognak könyörületességedre, és megszakítás nélkül imádkozni fognak érted.

  SOKSZOR IMÁDKOZZUK HALOTTAINKÉRT! ŐK SÓVÁROGVA VÁRJÁK IMÁINKAT.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ima abetegekért – Máriához

  Pipics Csaba

  Reggeli ima13 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Pipics Csaba🙏🙏🙏🙏🙏 | 02/11/2020 11:04

  Feb
  11

  Ó, Mária, Isten Anyja, mi anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik itt jelen vannak, vagy az otthonaikban, illetve a kórházakban szenvednek.
  Ó, Fájdalmas Anya, esdj ki számukra türelmet és erőt. Add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak.

  Ó, betegek üdvössége, bizalommal hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásunkért Szent Fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt tőled.
  Hallgassa meg Jézus ma is imádat: nyissa meg szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy Ő meg tudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit.
  Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadítsd meg most őket is a pestistől, amelyet ma más néven hívnak: rák, AIDS … Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esd ki ezt számunkra szent Fiadnál, ó Isten Anyja, Jó Anyánk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Üdvözlégy MáriaLatinul

  Barkóczi Roland

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Barkóczi Roland🙏🙏 | 02/09/2020 09:49

  Feb
  09
  Üdvözlégy Mária Latinul

  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Üdvözlégy Mária

  Barkóczi Roland

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Barkóczi Roland🙏🙏 | 02/09/2020 08:57

  Feb
  09

  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Keresztes Szent János:A lélek éneke

  Savanya Mária

  Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 01/23/2020 09:45

  Jan
  23

  Istenét a hit által megismerő lélek örvenedező éneke Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van.

  1. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van.

  2. (Az élet sötét éjjelében jól ismerem a hit által az üde forrást, bár éjszaka van.)

  3. Nem tudni hol, mert eredet nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van.

  4. És szépségéhez nincs hasonló semi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van.

  5. Tudom, hogy nincs legmélye, hol szaladna, s nem senki átlábalni rajta, bár éjszaka van.

  6.Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy inden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van.

  7. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot, embert záporoznak, bár éjszaka van.

  8. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akárcsak ő, e másik, bár éjszaka van.

  10. (Tudom, hogy az egyetlen élő vízben három lakik és egyik a másikából er ed, bár éjszaka van.)

  11. Az örökforrás, titkos útját járva, élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van.

  12. Ím, e sötétben látja a teremtmény, hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén, bár északa van.

  13. Azt az eleven forrást mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."