37154 ima található a honlapon, összesen 61527 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)Húsvéti üzenet 2021

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03
  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Húsvéti üzenet 2021

  2021 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)

  "Ne féljetek" (Mt 28,10)

  A Húsvét ősi ünnepe a keresztény világnak. Azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi otthonokban: Jézus feltámadott, Krisztus él. Ennek a jó hírnek a továbbadása és meghallása teszi ünnepünket fontossá, hiszen Húsvét az ÉLET ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy nyomtalanul elmúlhat az életében ez a néhány nap. Húsvét után is tény marad Jézus feltámadása és annak minden ember számára szóló következménye.

  Halljuk a szakemberek véleményét, s magunk is egyre inkább tapasztaljuk, hogy 2021 Húsvétját továbbra is a járvány elleni küzdelem, óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, alkalmazkodást, egymásra figyelést igényel. Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy eszünkbe jusson a Feltámadott bátorító üzenete: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-18).

  A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát: „Ne félj!”. Ő tanítványait és rajtuk keresztül minden kor keresztényeit így erősíti: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19). Ez az élet a Feltámadottba vetett hit, a feltámadásra épített reménység és szeretet. Ez vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek, bizonyosság a kételkedőnek és új remény az Istenre tekintőnek. Új lehetőség ez mindenkinek.

  Húsvétkor halljuk meg az élet evangéliumában Jézus bátorító szavait: „Ne féljetek” (Mt 28,10)!

  2021 Húsvétján

  Dr. Veres András s.k.
  püspök, elnök
  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

  Steinbach József s.k.
  református püspök, elnök
  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

  Dr. Fischl Vilmos s.k..
  főtitkár
  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

  A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

  Balog Zoltán s.k.
  református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

  Kondor Péter s.k.
  evangélikus püspök

  Papp János s.k.
  baptista egyházelnök

  Pataky Albert s.k.
  pünkösdi egyházelnök

  Dr. Khaled A. László s.k.
  metodista szuperintendens

  Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes s.k.
  Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

  Arsenios Kardamakis metropolita s.k.
  Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
  Magyarországi Ortodox Exarchátus

  Mark budapesti és magyarországi metropolita s.k.
  Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
  (Moszkvai Patriarchátus)

  Siluan Mănuilă püspök s.k.
  Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

  Pantelic Lukijan püspök s.k.
  Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

  Antonii metropolita s.k.
  Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Jézus Krisztus kereszthalálának napja MKPK SajtószolgálatNAGYPÉNTEK

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  Jézus Krisztus kereszthalálának napja MKPK Sajtószolgálat NAGYPÉNTEK

  Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének a napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.

  Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken.  A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából (olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel), a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.


  A liturgia színe már előre jelzi a szenvedéstörténetet. A piros szín, a vértanúság, a mártírság a szenvedés színe. A pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz, majd leborul az oltár előtt. A pap földre borulása: az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

  Az igeliturgia olvasmányai Jézus szenvedésének titkáról szólnak. Az ószövetségi olvasmány Izajás próféta könyvéből hangzik el (Iz 52,13–53,12) az Úr szolgájának sorsáról, az Igaz szenvedéséről szól, akinek áldozatát Isten elfogadta. A szenvedő szolga az ószövetségi Üdvösségközvetítő, a Messiás előképe. A szentleckében Krisztus, mint az új szövetség igaz és tökéletes főpapja jelenik meg előttünk (Zsid 4,14–16; 5,7–9). Ezután hangzik el a Passió. A János evangélium (Jn 18,1 – 19,42) drámai módon idézi fel Krisztus kínszenvedését, halálát és sírba tételét.

  A szentbeszéd után az egyetemes könyörgések következnek, amikor lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Anyaszentegyházért, a pápáért, a papságért, a hívekért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az Egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért és különösen a szenvedőkért.

  A kereszthódolat szertartása a liturgia második fő része. Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan sajnálatos módon, tekintettel a járványveszélyre, templomainkban nem kerülhet sor a hívek kereszt előtti hódolatára, mivel hasonlóan az elmúlt napokhoz, a hívek sok helyen fizikailag nem, csak lélekben és imádságban tudnak belekapcsolódni a liturgiába.

  A kereszthódolat után következik a szentáldozás szertartása. A Miatyánk és az Isten Báránya elmondása után szolgáltatja ki a celebráns a szentséget. A zárókönyörgés elmondása után a liturgia befejeztével a pap teljes csendben távozik a templomból.

  A helyi szokásoknak megfelelően ekkor következhet a lamentáció, Jeremiás siralmainak a felolvasása.

  Nagypénteken az esti szertartást megelőzi a délután három órakor végzett keresztút. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy nagypénteket követi a feltámadás, a jó győzedelmeskedik a gonosz felett, a szeretet győz a gyűlölet felett, a harmadnapra Feltámadt Krisztus győzelme hirdeti, hogy az utolsó szó Istené, aki maga az Élet.

  Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket az Örök Főpap iránt és a testi lemondás emlékeztet minket Jézus mindhalálig tartó szeretetére.

  MKPK Sajtószolgálat

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáigBevezetés

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  Az Isteni Irgalmasság kilenced Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig Bevezetés

  Az Isteni Irgalmasság kilenced
  (Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig)

  Szent Fausztina naplójából: ..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. - ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.''

  Jézusom, bízom Benned!

  ,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.''

  Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.'' - Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Pál Korintusiaknak írt I. levél 13. fejezet A szeretet himnusza.A legkiválóbb adomány a szeretet

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31
  Szent Pál Korintusiaknak írt I. levél 13. fejezet A szeretet himnusza. A legkiválóbb adomány a szeretet

  Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferences testvérek Húsvéti üzeneteJÉZUS OTTHONT TEREMT

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30
  Ferences testvérek Húsvéti üzenete JÉZUS OTTHONT TEREMT

  A feltámadt Jézus otthont teremt mindenütt, ahol csak megjelenik. Jézus otthona felől kérdezősködnek már az első tanítványok is: „Rabbi, hol laksz?” (Jn 1,38) „Gyertek – válaszolja Jézus −, majd meglátjátok.” (Jn 1,39) De Jézus sohasem kézzel épített lakásról, otthonról beszél: „én az Atyában vagyok (lakom), és az Atya énbennem” (Jn 14,10); „maradjatok (lakjatok) énbennem, és én tibennetek” (Jn 15,4); „Ahogyan szeret engem az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg (lakjatok) az én szeretetemben! Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok (laktok) szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok (lakom) az ő szeretetében” (Jn 15,9-10). Jézus ezt a nem kézzel épített lakását, otthonát mutatja meg a két érdeklődőnek, Péternek és feltehetőleg Jánosnak. És ők ebben jól, otthon érzik magukat, nem akarnak elszakadni Jézustól: „Uram, jó nekünk itt lennünk.” (Mt 17,4) Aznap, s aztán végleg nála maradnak. 

  Az „első megjelenésnek”, a feltámadás eseményének az apostolok sem lehetnek a tanúi. A húsvétéjszaka, a „harmadnap” misztériuma az Atya titka. Bárcsak a sírbolt beszélni tudna! Tud. Mindjárt a biztonsági zár, a kő, amely „el van véve a sírbolt elől” (Jn 20,1), beszél, és aztán a lenvásznak, melyek rendben, szépen összehajtogatva (Jn 20,5) fekszenek. A nyitott sír, a nyitott kapu mintha invitálna: gyere beljebb, tőlem nem kell irtóznod. És kétezer év óta a jámbor keresztények, nemcsak Jeruzsálemben, hanem a katolikus templomokban mindenütt a világon, jönnek a szentsírhoz, és ott békét és a remény csöndes örömét élik át, otthon vannak. A rendezett lenvásznak mit is mondanak? Rendben vagyunk, és ez a rend üzeni, hogy ez a szűzi sírbolt (Jn 19,41) a feltámadás első tanúja, a feltámadt első – ha talán villanásra is – otthona. Ezek a beszédes jelek a szeretett tanítvány szívéig hatolnak: „látott, és hinni kezdett” (Jn 20,8). János nem borzong a sírkamrában, mint az történik Lázár feltámasztásakor a rokonokkal, és Jézusnak nincs szüksége rá, mint Lázárnak, hogy a halotti kötelékeitől feloldozzák. Ez a hely, ez a sírkamra a szeretett tanítvány számára már nem a romlás helye, nem tisztátalan hely, hanem szent hely, a feltámadás tanúja, hitet ébreszt. 

  A feltámadt Jézus megjelenéseivel otthont teremt mindenütt, még „a halál völgyében” (Zsolt 23,4) is. 1958‑ban úgy tűnt, hogy a kor legnagyobb magyar költőjének, Pilinszky Jánosnak a tíz éves síri hallgatása, elhallgattatása a végéhez ért. Verseskötetet jelentethet meg. Ezt a címet adja neki: Senkiföldjén. A költő azt írja e kötet Kihűlt világ című versében, hogy a lágerborzalmakat felváltó gyilkos Rákosi-korszak, majd a kádári hittaposó, megtorló, kispolgári rendőrállam „nem az én világom”. A cenzúra a kötet sötét hangneméből rendszerkritikát olvas ki, ezért csak úgy hajlandó azt kiadni, ha a költő ír még hozzá néhány derűsebb, reményt, otthonosságot sugárzó verset is. Pilinszky, hogy teljesítse a Király (így hívták a cenzort) parancsát, elvonult a Szigligeti Alkotóházba, remete életre. Itt kegyelmi időt él meg, a hit örömét. Erről az örömről szól a kötet utolsó verse, a Novemberi elízium. Ebben az elíziumban érzi, hogy meg tudja írni a kért verseket. A hit, hogy Jézus „harmadnapra legyőzte a halált”, a legsötétebb korszakokban is tud otthonosságot, reményt, derűt adni. Sőt, csak ez tud. Mert a passió kegyetlen valóság, a golgotai passió is, és minden más passió is, a Ravensbrücki passió is. Ezt a gyilkos kegyetlenséget egyedül a Harmadnapon története győzheti le. Ezért, és már nem a Király parancsára, a Ravensbrücki passió című verset a Harmadnapon követi. És a költő következetes: a két verset soha nem jelenteti meg vagy mondja el külön, csak együtt. A kötet címe változik. Már nem Senkiföldjén, hanem Harmadnapon. 

  A feltámadt Jézus megjelenéseivel otthont teremt. Jézussal otthont teremteni. Ez az igyekezetünk minden intézményünkben. Legyen az a Gondviselés Háza, a Testvérkék Óvoda, az Autista Segítő Központ, a Dorothea Otthon, a hajléktalanok szegedi vacsoravendégsége, a Kárpátaljai Ferences Misszió, a plébániáink vagy bármelyik iskolánk. És köszönjük, hogy ebben segítőink vagytok. Isten fizesse meg! Áldást, békét! 

  A ferences testvérek nevében: 
  Zatykó László OFM 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Isten Szolgája Mindszenty József bíborosszentté avatásáért

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29
  Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért

  Erdő Péter bíboros hálaadó imája Mindszenty József hősies erényeinek elismeréséért

  Hálát adunk neked, Urunk, vértanúinkért és hitvallóinkért, mindazokért, akik a véres 20. század során megaláztatást, rágalmakat, üldöztetést, börtönt, sőt a halált is vállalva tettek tanúságot hitükről és szeretetükről irántad és embertársaik iránt. Kérünk, segíts, hogy figyelmesen és nyitott szívvel tanulmányozzuk Mindszenty bíboros élete példáját, hogy erőt merítsünk belőle ahhoz a keresztény tanúságtételhez, amely bonyolult világunkban a mi nemzedékünk feladata és küldetése. Amen

  A Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma elismeri Isten Szolgája, Mindszenty József, a Római Szentegyház bíborosa, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies erényeit.

   

  Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság

  Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által.
  Ámen.

   

  Isten Szolgája szentté avatásáért mondható rövidebb imádság

  Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.
  Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által.
  Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."