47392 ima található a honlapon, összesen 94368 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  Berecz SKOLASZTIKA EMLÉKMISE2021 szeptember

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Berecz SKOLASZTIKA EMLÉKMISE 2021 szeptember

  Skolasztika nővér szívében égett a vágy Isten után és mélyen megragadta őt  szeretete. Ebben a szeretetben a saját korában élő  emberek szenvedése és szüksége is megérintette és egészen igénybe vette. Irgalmasságot, melegséget, fényt és örömet  vitt a rábízottak életébe. 

  Ami Skolasztika életcélja mögött felragyog, ami különleges karizmáját és küldetését megalapozza, az Jézus Krisztus szavainak megvalósítása: „Amit a legkisebb testvéreim közül egynek is tesztek, azt velem tettétek.” /Mt,25,40/

  Skolasztika azt mutatja meg, hogy az Isten szeretetében és közelségében való hit, milyen sok jót szerezhet egy ember életében, és hogy Isten hozzánk különböző származású és hátterű emberekhez közel van.

  Skolasztika élete érthetővé teszi számunkra, hogy mi történik, ha az ember Isten hangját meghallja az életében és kapcsolatba kerül vele: óriási dolgok indulnak így el.
   

  Urunk, Istenünk, Te megdicsőítetted Fiad Édesanyját, ezt a celli szentélyt pedig áldásoddal halmozod el.
  A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására szabadíts meg a fenyegető földi veszedelmektől, hogy kegyelmeddel eljussunk az örök boldogságra.
  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen

  Skolasztika gondolata

  „Az Úristen legutóbbi kegyelméért! Hogy szerelmesem lett, jegyesem, Testvérem, Atyám, Anyám, Mindenem lett és hogy velem lakik az Eucharisztiában, hogy a Mária, jó Celli Szűzanya Perjelnőm lett, Szent József Gondozóm, Szent Benedek Atyám, Szent Skolasztika Anyám!” [I. 10/8]

  Papp Anna elmélkedése
   

  Mindenható örök Isten, aki Berecz Skolasztikát Szent Fiad jegyesévé választottad, és földi hajlékod gondozójává, az elhagyott lelkek áldozatává meghívni és kiválasztani méltóztattál: kérünk Téged, hogy hűségét hatalmad csodájával erősítsd meg, és ha Neked is úgy tetszik, részesítsd őt a boldoggá avatás megtiszteltetésében; hogy közbenjárásáért mindinkább Hozzád forduljunk és példájára mind többen áldozzuk magunkat isteni szolgálatodra. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A La Salette-i Szűzanya Mária jelenés, amely a megbékélésrehívta fel a figyelmet

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  A La Salette-i Szűzanya Mária jelenés, amely a megbékélésre hívta fel a figyelmet

  A jelenés története

  1846. szeptember 19-én, szombaton a Boldogságos Szűz Mária megjelent két gyermeknek, a Francia Alpok magaslatán, La Salette város közelében.

  + A látnokok - Maximin Giraud (11 éves) és Melanie Mathieu (14 éves) - teheneket őriztek, amikor egy ragyogó fény által körülvett nőt láttak meg. A nő könyökével a térdén egy kövön ült, és arcát a kezébe temetve sírt.

  + A látványtól megrémült gyerekeknek az asszony azt mondta, hogy ne féljenek, és megosztotta velük a megtérésre és imádságra való felhívását.

  + Grenoble püspöke öt évvel később jóváhagyta a jelenést, és 1852-ben engedélyezte a szentély felépítését a jelenés helyén. Ma a La Salette-i Miasszonyunk szentélye népszerű zarándokhely, különösen azok számára, akik megbékélést és megbocsátást keresnek.

  Lelki bónusz

  Philibert de Bruillard püspök, aki jóváhagyta La Salette-i Miasszonyunk jelenéseit, új vallási közösséget hozott létre, amely elősegíti a jelenések iránti elkötelezettséget, fogadja a zarándokokat a kegyhelyen, és misszionáriusként jár el, külön felhívással ünnepelve a megbékélés szentségét. A La Salette-i Miasszonyunk első misszionáriusai vallási fogadalmat tettek 1858-ban. Ma ennek a közösségnek a papjai és testvérei 25 országban szolgálnak.

  Idézet

  „Jertek ide, gyermekeim, ne féljetek; én azért vagyok itt, hogy nagy újságot mondjak nektek.”- a La Salette Szűzanya Melanie-nak és Maximinnek

  Ha többet szeretne tudni a La Salette-i Miasszonyunk misszionáriusairól, látogasson el a www.lasalette.org oldalra

  Imádság

  Istenünk, Atyánk, Fiad értékes vérével megbékéltetted magaddal a világot, és amikor keresztje alatt állt, anyját a bűnösök megbékéltetőjévé tetted. Jóságos közbenjárására add meg bűneink bocsánatát. Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Bingeni Szent Hildegard ÉNEKE A SZENTLÉLEKRŐL

  Reggeli ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Bingeni Szent Hildegard ÉNEKE A SZENTLÉLEKRŐL
  SZENT HILDEGARD ÉNEKE A SZENTLÉLEKRŐL
   
  Óh Isten lelkének tüze, minden
  teremtmény életének élete,
  szent vagy, ki a formákat élteted!
  Szent ki írral kened a törések veszélyét
  s gyógyítva dörzsölöd a bűzös sebeket!
  Szentség szellője, szelelője,
  szeretet tüzelője!
   
  Óh zamat a mellekben, édes íz!
  ki szíveinkbe átivódsz az erények jóillatával.
  Óh tiszta forrás, akiben példázható, hogy Isten
  maga köré gyűjti az idegent
  s megkeresi az elveszettet.
   
  Óh élet páncéla!
  Óh egység záloga minden tagok között!
  Óh tisztesség öve, áldj meg
  és tégy boldoggá!
   
  Erős pálya, lelki út,
  ki áthatoltál mindenen
  a magasságban,
  s földi világban,
  s minden mélység szurdokában:
  mindenkit összekötsz és egybehajtsz.
   
  Általad felleg árad, levegő
  röpül, átívódik a kő,
  vizek folyókat öntenek
  és zöld pompát izzad a barna föld.
   
  S te neveled a doktorok erényét,
  akiket életükben a bölcseség ihlete vidámít.
  Dicsőség hát neked,
  ki a dicsőség hangja
  s élet öröme vagy;
  remény és erős becsület,
  s fényességgel fizetsz!

   

  „A lelki életet nagy odaadással kell ápolni. Eleinte megterhelő az erőfeszítés, mert a testi örömök szeszélyeiről és más efféle dolgokról való lemondást követel. De ha engedjük, hogy a szentség elragadtasson, szent lelkülettel még a világ megvetését is édesnek és szerethetőnek találjuk.” - Bingeni Szent Hildegárd

  Istenem, kinek kegyelméből a te szolgád, Hildegárd, szereteted tüzétől meggyulladva, égő és ragyogó fénnyé vált Egyházadban: Add, hogy mi is lángoljunk a szeretet és a tudás lelkétől, és a világosság gyermekeiként járjunk előtted; A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Erdő Péter bíboros hálaadó imájaaz Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Erdő Péter bíboros hálaadó imája az Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért

  Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!

  Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.

  A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra.

  A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült.

  A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.

  Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!

  Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!

  A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével!

  Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Jacopone da Todit Stabat Mater siralomének

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Jacopone da Todit Stabat Mater siralomének

  Áll a fájdalomnak anyja,
  Kín az arcát könnybe vonja.
  Úgy siratja szent Fiát.

  Gyász a lelkét meggyötörte,
  Kín és bánat összetörte,
  Tőrnek éle járta át.

  Ó mi nagy volt ama drága
  Szűzanya szomorúsága,
  Egyszülött szent magzatán!

  Mennyit sírt és hogy kesergett,
  Látván azt a nagy keservet,
  Azt a nagy kínt szent Fián.

  Ki ne sírna, melyik ember,
  Hogyha ennyi gyötrelemben
  Látja lankadozni őt?

  Ki ne sírna Máriával,
  Hogyha látja szent Fiával
  Szenvedni a szent Szülőt!

  Népét hogy megmossa szennytől,
  Látta tenger gyötrelemtől
  Roskadozni Jézusát.

  Látta édes egy szülöttét,
  Halálos nagy elepedtét,
  Látta, hogy halálra vált.

  Szeretetnek szent kútfője,
  Add, a fájdalomnak tőre
  Járjon át a lelkemen.

  Hogy szívemben lángra kelne
  Krisztusomnak szent szerelme.
  Segíts neki tetszenem.

  Esdek, hogy szívembe véssed,
  Szűzanyám, nagy szenvedésed
  S az Átvertnek sebeit.

  Gyermekednek, a sebzettnek,
  Ki miattam szenvedett meg,
  Osszam meg gyötrelmeit.

  Add meg, kérlek, hogy mig élek,
  Együtt sirjak mindig véled
  S azzal, ki a fán eped.

  A keresztnél veled állni,
  Gyászban veled eggyé válni:
  Erre űz a szeretet.

  Dicső szűze szent szűzeknek,
  Hadd ízleljem kelyhedet meg:
  Add nekem fájdalmaid:

  Add tisztelnem, add viselnem,
  S nem felednem:
  holt Szerelmem Krisztusomnak kínjait.

  Sebeivel sebesítsen,
  Szent mámorba részegítsen
  Buzgó vérével Fiad.

  Hogy ne jussak ama tűzbe,
  Védj meg engem, drága Szűz te,
  Ha az ítélet riad.

  Krisztusom, ha jő halálom,
  Anyád szeme rám találjon,
  És elhívjon engemet.

  S hogyha testem porba tér meg,
  Lelkem akkor a nagy égnek
  Dicsőségét lelje meg.

  Sík Sándor fordítása

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A Szentmise rejtett misztériuma

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A Szentmise rejtett misztériuma

  Amikor az Eucharisztiát ünnepeljük, a szentély megtelik számtalan angyallal, akik az isteni áldozatot imádják az oltáron. – Aranyszájú Szent János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A Szűz Mária szent neve emléknapjának belépő antifónája

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12
  A Szűz Mária szent neve emléknapjának belépő antifónája

  A földön élő minden nőnél Áldottabb vagy te,
  ó, Szűz Mária, mert a Magasságbeli Isten
  felmagasztalta a te nevedet, hogy dicséreted
  szüntelenül az ajkunkon legyen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."