27276 ima található a honlapon, összesen 36645 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  Szent Vencel Imádkozzunk minden politikusért

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  28
  Szent Vencel Imádkozzunk minden politikusért

  Szent Vencel jó és szent vezető volt, aki Isten törvényét a sajátja fölé helyezte.

  Sokan ismerik a „Jó Vencel királyt” a népszerű karácsonyi himnuszból, de ami elbűvölő, az az igazi ember áll mögötte.

   

  Vencel Csehország hercege, és igazságos uralkodó volt, aki mindent megtett, hogy gondoskodjon népéről. Gyakori legenda szerint Vencel minden este kiment, hogy alamizsnát adjon a szegényeknek. A prágai Cosmas 1119-ben ezt írja:

  De a tetteit úgy gondolom, hogy jobban tudod, mint amit el tudnék mondani; mert ahogyan a passiójában olvasható, senki sem vonja kétségbe, hogy minden éjjel felkelve nemes ágyából, mezítelen lábbal és egyetlen kamarással járkálva Isten templomaiba, nagylelkűen alamizsnát adott özvegyeknek, árváknak, börtönben lévőknek és szenvedőknek. Minden nehézség által, olyannyira, hogy nem hercegnek, hanem mindenki nyomorult apjának tartották.

  Szent Vencel továbbra is tökéletes közbenjáró minden politikai vezető számára, bemutatva az igaz vezetés példáját és azt, hogyan lehet Isten törvényét az emberi törvények fölé helyezni. Itt van a szentmise nyitó imája Szent Vencel ünnepén, és minden politikusért imádkozhatunk.

  Istenünk, örök dicsőség Királya, te Szent Vencel vértanút arra tanítottad, hogy a földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. Közbenjárására add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk (1633-1637)

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  28
  Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk (1633-1637)

  Történetük

  + 1633 és 1637 között tizenhat keresztényt öltek meg Japánban, Nagasakiban.

  + Az a csoport, amely domonkos papokat és testvéreket, valamint a harmadrendű dominikánusokat is magába foglalta, azon dolgozott, hogy az evangéliumot terjessze a Fülöp-szigeteken, Formosában és Japánban.

  + A meggyilkoltak között volt a filippínó férj és apa, Ruiz Szent Lőrinc. Ő volt az első filippínó, akit szentként tiszteltek az egyházban.

  + Ruiz Szent Lőrinc és társait 1987-ben szentté avatták.

  Lelki bónusz

  2012-ben XVI. Benedek pápa szentté avatta egy másik filippínó laikust és mártírt, Szent Pedro Calungsodot. Pedro missziós katekétaként szolgált Guamon, és 1672-ben meggyilkolták, mert megpróbálta megvédeni a boldog Diego Luis San Vitores papot.

  Idézet

  „Tizenhat férfi és nő tanúskodott hősi szenvedései és halála által a Krisztusban való üdvösség üzenetében való hitükről, amely eljutott hozzájuk, miután az apostolok óta nemzedékről nemzedékre hirdették őket. Szenvedéseikben Jézus iránti szeretetük és követésük beteljesedett, és az egyedüli közvetítő Jézussal való szentségi konfigurációjuk tökéletessé vált.” - Szent II. János pápa

  Ima

  Urunk, Istenünk, add meg nekünk is Ruiz Szent Lőrinc és tizenöt társának béketűrését és állhatatosságát, amelyet szolgálatodban és az emberszeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Páli Szent Vince A szociális munkások védőszentjekét évet töltött rabszolgaként

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27
  Páli Szent Vince A szociális munkások védőszentje két évet töltött rabszolgaként

  Missziós Papok és a Szeretet Leányai kongregációjának alapítója (1580-1660)

  Élete

  + 1580-ban született Vince, húszéves korában szentelték fel, és kinevezték Valois Margit királynő káplánjának. Később a hatalmas Gondi család magán káplánja lett.

  + A parasztok szolgálatában a gondi birtokon Vince megértette, hogy Isten a szegények és a leginkább marginalizáltak szolgálatára hívja.

  + Visszatérve Párizsba, Monsieur Vincent segített a gályarabszolgáknak, jótékonysági társszervezeteket szervezett a szegények táplálékának és ruházatának biztosításához, valamint új pap- és testvérközösséget alapított a szemináriusok misszióinak és formációinak: a Missziók Kongregációja (ma általában Vincések néven ismertek). Rövid idő múlva, Saint Louise de Marillac segítségével megalapította a szeretet leányait.

  + Páli Szent Vince mindig szelíd, megértő és tisztában van a szegények szükségleteivel, 1660-ban meghalt. 1737-ben kanonizálták, a szociális munkások védőszentjeként tisztelik.

  Megéri tudni

  Van némi sejtése a történészeknek, akik azt javasolják, hogy Szent Vincét elrabolták a barbár parti kalózok, amikor Marseille-ből hajózott, miután eladta a Toulouse-ban örökölt ingatlanokat. Tuniszba vitték, elárverezték, és két évet rabszolgaként töltött, mielőtt elnyerte szabadságát és visszautazott Európába.

  Idézet

  „Szeretnünk kell felebarátunkat, mint aki Isten képmására és szeretetének tárgyaként készült.” - Páli Szent Vince

  Ima

  Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére apostoli erényekkel töltötted el Páli Szent Vince áldozópapot. Adj nekünk is lelki buzgóságot, hogy szeressük, amit szeretett, és tettekre váltsuk, amit tanított. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Kozma és Damján Orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiVértanúk (kb. 287)

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26
  Szent Kozma és Damján Orvosok és gyógyszerészek védőszentjei Vértanúk (kb. 287)

  Történetük

  + A legenda szerint Kozma és Damján ikertestvérek voltak Szíriából, akik orvosként dolgoztak, és ingyen szolgálták a szegényeket.

  + Bár különféle legendák léteznek életükről és haláluk módjáról, valószínűleg 287 év körül meggyilkolták őket.

  + Ez a vértanúk iránti elkötelezettség széles körben elterjedt, és Szent Lukács evangélistával és Szent Pantaleonnal együtt az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeiként tisztelik őket.

  + Szent Kozma és Damján szerepel a római kánonban (az első eucharisztikus ima)

  Imádságra és elmélkedésre

  „A szent emberek dicső vérüket ontották az Úrért; szerették Krisztust életükben, utánozták halálukban, és ezért diadalmaskodtak.” - Antifóna a szentmisére „Több vértanúért ”

  Lelki bónusz

  Szeptember 26-án emlékezik meg az egyház Boldog Amparo Rosat Balsachra és Boldog María del Calvario Romero Clarianára is. Ezek a keresztény tanok nővérei a spanyolországi Valenciában, Carletben voltak 1936. szeptember 26-án, a spanyol polgárháború katolikusellenes erőszakai során. 1995-ben boldoggá avatták őket, közösségük más mártírhalált halt tagjaival.

  Ima

  Istenünk, Szent Kozma és Damján vértanúid ünnepén téged magasztalunk, mert bölcs gondviseléseddel nekik örök dicsőséget, nekünk pedig pártfogó segítséget adtál! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Gellért (Sagredo) bencés püspök és vértanú († 1046)

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24
  Szent Gellért (Sagredo) bencés püspök és vértanú († 1046)

  Élete

  + A tizenegyedik század elején született Gellért bencés szerzetes a velencei San Giorgio kolostorban, Olaszországban.

  + A Szentföldre tartó zarándoklat során megismerkedett Szent Istvánnal, Magyarország királyával, aki meghívta a szerzetest, hogy maradjon Magyarországon és fia oktatója legyen. A király később Gellértet nevezte ki az újonnan alakult Csanádi (ma: Szeged-Csanádi) egyházmegye püspökévé.

  + Gellért püspökként evangelizálta a távoli területeket, különös gondot mutatva a szegények iránt. Törekvéseit szemlélődési és emlékezési szokásai tartották fenn.

  + István király 1038-ban bekövetkezett halálát követően felkelés volt a keresztények ellen Magyarországon, és 1046-ban Gellértet egy budai katonacsoport elfogta, akik brutálisan meggyilkolták a püspököt, mielőtt testét a Dunába dobták.

  + Azonnal szentként és vértanúként üdvözölték Gellért maradványait Szent István és fia, Szent Imre maradványaival együtt a budai székesegyházban.

  Lelki bónusz

  Szent Gellért (Sagredó) ugyanabban a szertartásban avatták szentté, mint Szent Istvánt és Szent Imrét. A kanonizáló pápát, VII. Gergelyt is szentként tisztelik.

  Idézet

  „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” - Jn 12:24

  Ima

  Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Pietrelcinai Szent Pio "Padre Pio"Stigmatizált kapucinus ferences pap - (1887-1968)

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23
  Pietrelcinai Szent Pio "Padre Pio" Stigmatizált kapucinus ferences pap - (1887-1968)

  Élete

  + Az az ember, akit egész világon egyszerűen „Padre Pio” -ként Pió atyának ismernek, 1903-ban lépett be a kapucinus ferencesek közé.

  + Nem sokkal az 1910-es felszentelése után fájdalmat kezdett érezni a kezén és a lábán. A következő évben beismerte, hogy „láthatatlan stigmái vannak több mint egy éve.”

  + 1918-ban Pio megtapasztalta a „transzverzáció” misztikus élményét (amelyet egy lándzsa átszúrta), amely sebet hagyott az oldalán, amely folyamatosan vérzett. Egy hónappal később a kézben és a lábakban lévő stigmák láthatóvá váltak, és a halála előtti napon megtartott utolsó szentmiséig így is maradtak.

  + Az egyházi hatóságok szoros felügyelete alá helyezték, két évre felfüggesztették minden papi funkciótól (a magán misézésen kívül).

  + Az emberek folyamatosan özönlöttek az atyához, útmutatást kértek és megvallották őket. XII. Pius pápa arra buzdította, hogy alakítson imacsoportokat a hívek között. 1940-ben Padre Pio segített létrehozni egy nagy kórházat San Giovanni Rotondóban.

  + Padre Pio 1968. szeptember 23-án hunyt el. 2002-ben szentté avatták, ekkor emlékét felvették a liturgikus naptárba.

  Idézet

  „Teljesen magának akar téged, azt akarja, hogy minden bizalmadat és vonzalmadat egyedül Őbenne helyezd el, és éppen ezért küldi neked ezt a lelki szárazságot, hogy szorosabban egyesítsd magadhoz.” - Pietrelcinai Szent Pio

  Ima

  Mindenható, örök Isten, te Szent Pio áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Móric és a Thébai Légió Katonái Jézus azt akarja, hogy mindannyian szentek legyünkVértanúk (kb. 287)

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22
  Szent Móric és a Thébai Légió Katonái Jézus azt akarja, hogy mindannyian szentek legyünk Vértanúk (kb. 287)

  Történetük

  + Móric a Római Birodalom híres Thébai Légiójának tisztje volt, amely a hagyomány szerint keresztény katonákból állt.

  + Miközben Galliába utaznak, hogy elnyomják az ottani felkelést, a katonákat arra utasították, hogy áldozatokat áldozzanak a római isteneknek küldetésük sikere érdekében. A keresztény katonákat nem voltak hajlandóak engedelmeskedni katonatársaiknek.

  + A Szent Móric és katonatársai iránti odaadás a negyedik századra nyúlik vissza, és állítólagos emlékeiket Európa különböző helyein őrzik. Szent Móricot a svájci gárda és az Egyesült Államok hadseregének gyalogosok védőszentjeként tisztelik, valamint Ausztria és Szardínia egyik védnökeként ünneplik.

  Lelki bónusz

  1664-ben Szent Móric megjelent a Benoîte Rencurel számára a Boldogságos Szűz Mária jelenések sorozatának részeként, amelyeket „Laus-i Szűzanya” néven ismernek. Szent Móric látomása egy romos kápolna közelében történt, amelyet egykor a szentnek szenteltek, és a látomás alatt a vértanú azt mondta az ifjú juhásznőnek, hogy vigye nyáját a Kilns-völgybe, ahol meglátja Isten Anyját. Laus-i Boldogasszony jelenéseit a Szentszék 2008-ban hagyta jóvá.

  Idézet

  "Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket égőáldozatul. Látogatásuk idején majd felragyognak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottjainak osztályrészük." - Bölcsesség könyve 3: 6–7, 9

  Ima

  Uram, örvendezzen meg minket, szent vértanúid nagy számának látványa, megerősítve hitünket, és mindannyiuk imájával vigaszt nyújtva nekünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Máté apostol ünnepe Jézus meglepő felhívása az apostoli szolgálatra

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Szent Máté apostol ünnepe Jézus meglepő felhívása az apostoli szolgálatra

  Története

  + A nevét viselő evangélium szerzőjeként tisztelt Máté Kapernaumban született, és a tizenkét apostol közé tartozik.

  + Márk és Lukács is „Levinek” hívják, az evangéliumok elmondják nekünk, hogy adószedő volt, mielőtt Krisztus követését választotta.

  + Bár pünkösd utáni szolgálatáról semmi biztosat nem tudunk, a hagyomány szerint Júdeában hirdette az evangéliumot, majd később Etiópiában vagy Perzsiában járt.

  + A római martirológia szerint Máté vértanúhalált halt Perzsiában, és ereklyéit a tizedik században áthelyezték az olasz Salernóba.

  + Szent Mátét a bankárok és könyvelők védőszentjeként tisztelik.

  Megéri tudni

  Máté evangéliuma egy olyan közösség számára készült, amelyben sok zsidó keresztény volt. Tehát ebben az evangéliumban számos utalást találunk a héber szentírásokra (az Ószövetség), valamint arra, hogy Jézus mennyire teljesíti az ott talált ígéreteket és próféciákat. Amit ma Máté evangéliumaként ismerünk, az a 85. év körül állt össze, és magában foglalja Márk régebbi evangéliumának anyagát és más Jézusról szóló szóbeli hagyományokat.

  Idézet

  „ Jézus látta, hogy egy Máté nevű ember az adóhivatalban ül, és azt mondta neki: Kövess engem . Jézus nem csupán a szokásos értelemben, hanem sokkal jelentősebben az emberek irgalmas megértésével látta Mátét. Látta az adószedőt, és mivel az irgalmasság szemével látta és őt választotta, így szólt hozzá: Kövess engem . Ez a következő azt jelentette, hogy utánozta az életét - nem csak utána sétált. ”- tiszteletreméltó Szent Béda

  Ima

  Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és téged követve, egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2020 szeptember

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21
  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 szeptember

  - Minden szerzetes a fogadalmával az Úrnak adja magát. Skolasztika nővér felismerte, hogy azoknak az embereknek, akikhez az Úr küldi, /a betegekhez a kórházba, a tanyavilág embereihez/ szükségük van az ő személyes, gondoskodó, odafigyelő,szeretetére.

  - Skolasztika nővér megtapasztalta, hogy a Szeretet a lényege mindennek. Ez lett élete alapja. Ez  hitének, hivatásának gyökere. Ez örömének oka. Ez volt küldetésének forrása.

  - Mindannyiunkat szeretetből teremtett az Úr,szeretetből megváltott. Skolasztika testvért meghívta az Úr és ő válaszolt az Úr meghívására élete, önmaga teljes odaajándékozásával.

  A szeretet jellemzője: hogy adni akar, önmagát akarja adni. Akit Isten a szüzességre hív, az  egészen Istennek adja magát szeretetből, és hagyja, hogy egészen betöltse őt Isten, aki a Szeretet. Ez a Szeretet árad ki aztán mindazokra, akikkel az Istennek szentelt személy találkozik,akikhez küldetése szól.

   A szolgálatban  lesz ez a szeretetkapcsolat gyümölcsöző, és ad életet sokaknak.

   

  Napi ima
  Kiscell Kedves Anyjához 

  Urunk,Istenünk,
  Te megdicsőítetted Fiad
  Édesanyját, ezt a celli szentélyt
  pedig áldásoddal halmozod el.
  A Boldogságos Szűz Mária
  közbenjárására szabadíts meg a
  fenyegető földi veszedelmektől,
  hogy kegyelmeddel eljussunk
  az örök boldogságra.
  A mi Urunk, Jézus Krisztus , a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik
  a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

   

  SKOLASZTIKA  SZIKRÁK: 

  „Uram, én édes, jóságos Uram, nem megyek máshoz,Nálad keresek mindent, Tőled várok,remélek mindent, hiszen az örök élet igéi nálad vannak. Emelj, taníts, szeress! Egész ember akarok lenni!.. (I.15/5/3)

   ”Nézzünk csak az elmúlt napokra!Hányszor kell a legegyszerűbb, legtermészetesebb kötelességeket is számon kérni, hányszor beszélünk ingerült,csúnya hangon, hányszor akadékoskodunk, mikor egy kis szeretettel annyi-annyi nehézséget meg tudunk oldani.” (I.15/3) 

  Papp Anna elmélkedése

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Mórocz Tamás atya "RAJTUNK MEGYEN ÁT AZ ÜZENET!”BODAJKI KEGYHELY REJTETT CSODÁJA

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Mórocz Tamás atya "RAJTUNK MEGYEN ÁT AZ ÜZENET!” BODAJKI KEGYHELY REJTETT CSODÁJA

  RAJTUNK MEGYEN ÁT AZ ÜZENET!” – BODAJKI KEGYHELY REJTETT CSODÁJA

  „Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek,

  De rajtunk megyen át az Üzenet.

  Az ismeretlen Igét hordja vállunk.

  Bennünket ideállítottak. Állunk.”

  Nem nagyon szoktam belső érzéseimről írni, most azonban a búcsúi hétvége után valami más lett… Nehéz szavakba önteni, elmondani, egy héttel az idei bodajki Mária-napi búcsú után mit él meg az ember… Egy rövid részlettel kezdtem Sík Sándor "Az acélember" című verséből, ami most jól leírja azt, ami az ember lelkében él.

  Az idei búcsú más volt, mint a többi. Nemcsak a lassan velünk élő vírus okozta emberi félelem adott más hangulatot az ünnepségnek, hanem annak felismerése, milyen csodát képes látatlanul az Isten végbe vinni rajtunk, rajtam keresztül. A bodajki kegyhely rejtett szépsége, igazi volta feltárult előttünk a több éves felújítás utáni örömünnepben. Szent István visszatérése - ereklyéje folytán -, a csodálatot kiváltó méltóságú, új miséző-oltárba, mely mint az evangéliumban olvasható krisztusi hit sziklája hirdeti önmagában is, a befogadott Szent nagyságát, kiről a Fő nagysága tükröződik vissza. Megállni, meghajolni, megcsókolni, misézni egy ilyen oltáron leírhatatlan… Mostantól nemcsak a kegyoltár díszét jelentő kegykép miatt, hanem a Szent Király ereklyéje miatt is illő Bodajkon az oltárkerülés, melynek régi hagyományát visszahoztuk. Érdekes, ahogy az ember életét végigkísérte a szent király, Szent István léte; Székesfehérváron születtem, Esztergomban tanultam 10 évet, bodajki plébános vagyok, bérma-védőszentemként 14 évesen gondolkodás nélkül őt választottam. Amikor a kis ereklyetartóban megpillantottam a csontdarabkát, valami nagyon közeli és megrendítő érzés fogott el, értem és érzem nagyságát, kérem közbenjárását, annak, akit tudatlanul mindig is nagyon közel éreztem önmagamhoz.

  A kegytemplom belsejében feltárult az 1742-es, majd az 1770-re berendezett eredeti belső, mely nagyon kis mértékben nem olyan mostanra, mint amit az akkor pár lelkes kis falucska kegytemplomának megálmodtak, elkészítettek az alapító kapucinus atyák. Megérteni azt a belső gazdagságot, mely az Istennek szól, és amiért semmi nem volt drága és elkészíthetetlen, és amiben minden próbálja hirdetni a kimondhatatlan, leírhatatlan Szépséget, magát a Mindenhatót. Milyen hit mozgatta Wilibald atyát, és a többi ferences pátert, hogy ilyen szépséget hozzanak létre és tárultassanak az ide érkezők elé, mint a mennyország előképét a kegytemplom belső szépségén keresztül. A krónika leírja, hogy a páterek évekig (mintegy 50 évig) minden nap a szomszédos Mórról (8km) gyalog érkeztek meg a kegyhelyre reggel, és mentek haza este az anyarendházba nyugovóra térni. Ők már akkor úgy beszéltek a bodajki Szűzanya szentélyéről, mint országunk első zarándokhelyéről… Honnan vették volna ezt a bátorságot, ha nem így lenne?!?! Az alapítók a kis középkori kápolna falait kezdik építeni 1695 körül, és talán még ők sem tudták, hogy egy igazi nemzeti szentély lesz mindaz, amit akkor még csak pár fallal körbevett kis templomocskaként imádkoztak be, ahol később nagyjaink, Prohászka Ottokár, Mindszenty bíboros és sok hitvalló jelenléte tett és tesz igazán nemzetünk lelki felemelkedéséért átimádkozott kegyhellyé.

  Még nagyszüleink emlékezhetnek arra, hogy szentélybe az oltárkerülésre térdelve lehetett jönni, térdelő-mászó emberektől kikoptatott tardosi mészkőburkolat hirdeti ezt az alázatot, hitet. A sok csoda; a kis mankó, kéznyomot hordozó ruhadarab, hálaajándékok sokasága, ima-meghallgatások százainak emléke, melyekről eszébe jut az embernek a Szentírás szava; „Ó mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet; ez az Isten háza és kapuja a mennynek” (Ter 28,17.22)

  Az oltárszentelés, ereklye-elhelyezés, tabernákulum-megáldás olyan megható szép szertartások voltak a búcsú szombatján, melyben az ember nem minden nap részesül, és az az öröm, mely kimondottan, vagy anélkül mindegyikünk szívében a búcsún ott volt, összekapcsolta a lelkeket, igazi eggyé vált az imádság és az imádkozó lélek.

  Édesanyám a búcsú előtti napokban meglátogatott, és csak annyit mondott a megújult kegyhelyre, ez szebb lett, mint amit makett mutatott. Idő kell, hogy az ember megértse méltatlanságában azt a kegyelmet, hogy részes lehetett ennek, és a maradandó alkotás mellett önmaga is átalakult, megerősödött. Látva az ideérkezők szívének belső örömét, minduntalan csak a hála szava száll a Fönséges felé. Talán most kezdem megérteni a Boldogságos Szentszűz igazi anyai szívét és azt a csodát, mely lényéből kisugárzik; rejtetten betakar, megölel és mássá válunk…

  Az ország ősi szentélyének plébánosaként hívlak Téged is kedves olvasó, hogy éld át ezt a csodát, és vedd észre, ahogy egyre többé tesz Téged, aki rajtad keresztül akarja, Sík Sándor szavaival, hogy menjen az Üzenet… Nehéz a kegyelmet elfogadni, befogadni, megtartani, Isten igazi csodája, hogy szolgává teszi önmagát, hogy mi urak lehessünk, és megtanít arra az igazi alázatra, mely képessé tesz elfogadni ezt a kegyelmet. Kívánom, hogy "álljunk", "hordja vállunk az ismeretlen Igét", és így Isten Édesanyja vigye végbe mindannyiunkon rejtett csodáját, tegyen eszközzé bennünket mások számára és ez legyen legfőbb boldogságunk!

  Sík Sándor másik szép vers részletével (Te Deum) zárom soraimat, mely az elkövetkezendőkről kell hogy szóljon:

  „…amim nem volt, nem kívántam,

  és sohasem volt elég, aki voltam,

  hála legyen.

  Úgy legyen! Ámen!

  DEO GRATIAS!!!!

  2020. szeptember 19-én, egy héttel a Bodajki Mária-napi búcsú után

  Mórocz Tamás atya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kim Taegon Szent András áldozópap Csong Haszang Szent Pál és társaik koreai vértanúktöbbségük laikus férfiak, nők és gyermekek voltak

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Kim Taegon Szent András áldozópap Csong Haszang Szent Pál és társaik koreai vértanúk többségük laikus férfiak, nők és gyermekek voltak

  Történetük

  + A keresztény hit elérte Korea munkája révén elkötelezett laikusok kora 17. században. Erős, élénk közösség alakult ki, amely laikus vezetés alatt virágzott 1836-ig, amikor titokban a párizsi külmissziós társaság tagjai beléptek az országba.

  + Az 1839-es, 1846-os, 1866-os és 1868-as üldöztetések során a keresztény közösség százhárom tagja vértanúként adta életét.

  + Ennek a mártírcsoportnak két kiemelkedő tagja volt az első koreai pap és lelkész, Andrew Kim Taegon és a laikus katekéta, Paul Chong Hasang.

  + A vértanúk listáján püspökök és papok is szerepelnek, de a vértanúk többsége laikus férfiak, nők és gyermekek voltak.

  + II. Szent János pápa 1984-ben szentté avatta Korea vértanúit a koreai szöuli székesegyházban. Együtt a mártírokat Korea mecénásaként tisztelik.

  Lelki bónusz

  Szeptember 20-án ünneplik azt a napot is, amikor az egyház ünnepli Szent Józsefről nevezett Boldog Mária Terézia (Anna Maria Tauscher van den Bosch), Jézus Isteni Szívének karmelita nővérek alapítójának emlékét. Az evangélikus vallásból megtérő Mary Teresa ihletet kapott az elhanyagolt gyermekek szolgálatára Németországban, és 1912-ben az Egyesült Államokba utazott, és megalapította nővéreinek első közösségét a milwaukee-i érsekségben. Szent József ről nevezett Boldog Mária Terézia 1938-ban halt meg, és 2006-ban boldoggá avatták.

  Idézet

  „Isten kegyelméből jöttünk a világra; ugyanazon kegyelem által kaptunk keresztséget, az egyházba való belépést és azt a megtiszteltetést, hogy kereszténynek nevezzük magunkat. Mégis mire jó ez, ha önmagunkban keresztények vagyunk, és valójában nem?” - Szent Andrew Kim Taegon

  Ima

  Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvössége! Te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre, és vértanúid: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is mindhalálig állhatatossá parancsaid teljesítésében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Januarius Püspök és vértanúvérének csodájáért ünnepelték

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Szent Januarius Püspök és vértanú vérének csodájáért ünnepelték

  Élete

  + Noha keveset tudunk e korai nápolyi püspök életéről, megjegyezzük, hogy a negyedik század elején halt meg.

  + A hagyomány szerint Saint Januarius (San Gennaro) nemesi családban született, és az olaszországi Benevento keresztény közösségének papja lett. Később nápolyi püspökké választották.

  + Diocletianus császár keresztényüldözése során Januarius segített elrejteni keresztény társait, megvédve őket az üldöztetéstől.

  + Januariust az egyház vezetőjeként letartóztatták és halálra ítélték. 305 év körül mártírhalált halt.

  + Ez a szent a legismertebb a nápolyi székesegyházban tartott vére fioláinak csodálatos cseppfolyósodása miatt. Mivel a 17. században került rögzítésre, hogy Szent Januarius vére már sűrüsödött bizonyos ünnepeken az egyházi év és a látogatások során. Bár a tudósok magyarázatokat kerestek a csodára, Szent Januarius vérének cseppfolyósodása továbbra is megmagyarázhatatlan. Ezt a szent püspököt és vértanút a vérbetegségek védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. - Jakab 1:12

  Lelki bónusz

  Ezen a napon emlékszünk a Boldogasszony két juhász gyermekének 1851-ben a francia La Salette-ben való megjelenésére is. A jelenésben a keresztényeket arra kérték, hogy az isteni igazságosság megnyugtatására összpontosítsanak a megtérésre, és az imádságra és a jóvátételre. Végül a jelenés üzenete „a remény üzenete, mert reményünket annak az embernek a közbenjárása táplálja, aki az emberiség anyja”. A Szűzanya La Salette-ben való megjelenését Boldog IX. Pius pápa 1851-ben hagyta jóvá. 1852 óta a La Salette-i Miasszonyunk Misszionáriusainak papjai és testvérei elősegítik a megbékélés és megbocsátás üzenetét, amelyet a Boldogasszony hirdetett.

  Ima

  Istenünk, ki megengedted, hogy Szent Januarius vértanúd emlékezetét megüljük, add meg, kérünk, hogy az örök boldogságban társaságának örvendhessünk! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységében, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."