35128 ima található a honlapon, összesen 54123 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  05
  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

  A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk:

  1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.

  2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.

  3.Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben és a plébániáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

  Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

  A húsvéti szertartásokról a későbbiekben határozunk.

  Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

  Nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra.

  Budapest, 2021. március 5.

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Mi van a szívedben?

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  01
  Mi van a szívedben?
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA EMLÉKMISE2021 február

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22
  Berecz SKOLASZTIKA EMLÉKMISE 2021 február

  -Skolasztika nővér arcáról sugárzik a Szentlélekkel telítettség. Az öröm hogy Istennek fiai vagyunk./Róm. 8, 14, 16/
  -Skolasztika nővér egyszerű, tiszta beszéde segítette, hogy a tanulatlan tanyasi emberek is megismerhessék Istent. / Az Isten nemcsak gondolkodás és akarat, hanem jóság is és termékeny szeretet is. /
  -Skolasztika testvér ezt az éltető szeretetet veszi észre minden élőben: emberben, növényben, állatokban, a csicsergő madárdalban és a fakadó tavaszi völgyben.
  - A Szentlélek –a világ rendezője. Azért nevezzük Teremtő Léleknek, mert rendet teremtett és ma is rendet teremt a kaotikus világban, a zűrzavarban.
  - Isten legnagyobb tette, az Isten Fiának megtestesülése, szintén a Szentlélek erejével történt.

  KÖNYÖRÖGJÜNK!
  Szent Mihály Arkangyal!
  Mennyei seregek vezére! Te, aki a gonosz erőinek legyőzésére vagy kiválasztva, Te aki előtt minden ellenség meghátrál jöjj segítségünkre, oltalmazz minket! Taszítsd távolra tőlünk mindazt, ami akadályozhat haladásunkban a hit és a szentség útján!

  SKOLASZTIKA GONDOLATSZIKRÁIBÓL

  „Még az Isten-szeretet után is van miről elmélkednünk, a szív érzelmei nem tartanak örökké.” /II.37/1/

  „Igen, Uram, add, hogy Te légy a Tanárom, Te ragyogó igazság, hogy az én tettem, szegény teremtményed tette tiszta, igaz legyen.” /II: 33/12/

  „Krisztusnak is kínos, nehéz volt, mégis meghalt az igazságért, meghalt értem! - Érte mindig az igazság útján akarok járni, szívemben, ajkamon csak igazság legyen!” / II:33/11/ Ámen

  Papp Anna elmélkedése

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ne hagyd, hogy a múlt kísértsen, csak bízz mindent a Szent Szívre, és kezd újra örömmel!Kalkuttai Szent Teréz

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19
  Ne hagyd, hogy a múlt kísértsen, csak bízz mindent a Szent Szívre, és kezd újra örömmel! Kalkuttai Szent Teréz

  Ne hagyd, hogy a múlt kísértsen, csak bízz mindent a Szent Szívre, és kezd újra örömmel! - Kalkuttai Szent Teréz

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Loyolai Szent Ignác a szegények, és az éhezők gondozása

  Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18
  Loyolai Szent Ignác a szegények, és az éhezők gondozása

  Ha az Egyházunkat, nem a szegények, az elnyomottak, és az éhezők gondozása jellemzi, akkor eretnekségben bűnösök vagyunk.
  Loyolai Szent Ignác

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Nagyböjti üzenet „Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. (…)A szíveteket szaggassátok meg.” (Jo 2,12-13)

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16
  Nagyböjti üzenet „Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. (…) A szíveteket szaggassátok meg.” (Jo 2,12-13)

  „Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. (…)
  A szíveteket szaggassátok meg.”
   (Jo 2,12-13)

  E szavakkal biztat bennünket Isten igéje a Hamvazószerdán felolvasott első olvasmányban. Elkezdődött a Nagyböjt, a bűnbánati időszak, a lelki zarándoklat, mely alkalmat ad mindannyiunk számára a megtérésre és arra, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak megünneplésére.

  Ehhez az első gesztus, a kiindulópont a hamvazás, amikor alázattal meghajolva fogadjuka a ránk szórt hamut, amelyet a pap az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából szór kereszt alakban a fejünkre, miközben azt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” Fontos emlékeznünk arra, kik voltunk és kik vagyunk, hiszen oly könnyen megfeledkezünk mindenről: önmagunkról, Isten által teremtett emberi mivoltunkról, keresztény méltóságunkról. Nemcsak embertársainkról feledkezünk meg túl gyakran, de Istenről is, arról, hogy Ő „jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület” (Jo 2,13).

  A nagyböjti szent időben három eszköz segít bennünket, hogy helyrehozzuk megromlott kapcsolatainkat, hogy visszataláljunk Istenhez, embertársainkhoz és saját magunkhoz. Ez a zarándokút egyéni és személyes, saját magunkról szól, ezért nem látványosan, a világ és és mások előtt kell járni, hanem csendben, titokban végezni – Istenre hangolódva.

  Az első eszköz az imádság. Ez segít rendezni Istennel való kapcsolatunkat, hiszen az Ő jelenlétének megtapasztalása, az Istennel való élő kapcsolatunk megerősödése történik az imádságban. Ezen alapszik egész keresztény életünk. Ebből indul ki és ehhez kapcsolódik a másik két eszköz, a böjt és az alamizsna.

  A böjt az a lemondás, amelyet Istenre hangolva tudunk igazán vállalni. Őérte, miatta tesszük, ezért nem keserűen és szenvedve, hanem ünnepi külsővel, örömmel mondunk le valamiről, ami számunkra kedves. Nem a nyilvánosság előtt kell böjtöt tartani, hanem Őelőtte, aki a rejtekben is lát. A böjt növeli bennünk az önfegyelmet, a belső szabadságot, az emberséget. Így tett Jézus, és így tettek a szentek is, kövessük példájukat!

  Az alamizsna az embertársainkkal való kapcsolatunkat hozza helyre, amennyiben őszinte szívvel, Isten előtt adjuk azt és nem magamutogató módon, azért, hogy mások lássák. Minden hátsó szándéktól mentesen kell alamizsnát adni, még a magunk számára se jegyezzük meg: ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Az alamizsna nem selejtezést, lomtalanítást jelent, hogy felesleges, hasznavehetetlenné vált dolgainktól megszabaduljunk, másoknak adva azokat, az alamizsna legyen önkéntes és szívből fakadó: általunk is előszeretettel használt, számunkra is kedves, fontos dolgokat szívesen adományozzunk oda másoknak.

  Idei nagyböjti üzenetében Ferenc pápa így fogalmaz: „a szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását”A mai, gondokkal teli időben – folytatja a Szentatya –, amikor minden törékenynek és bizonytalannak tűnik, különösen szolgáljon arra a nagyböjt, hogy tekintetünket újra Isten türelme felé fordítsuk, aki továbbra is gondját viseli teremtésének, jóllehet mi gyakran rosszul bántunk vele (vö. Laudato si’ enciklika, 32–33; 43–44).

  Legyen számunkra a most kezdődő nagyböjti idő egy nagyszerű lehetőség az igazi megtérésre: a rossztól, a bűntől való elfordulásra és az Istenhez való őszinte odafordulásra.  Térjünk vissza teljes szívünkből Hozzá, az Élet és minden jóság forrásához!

      Dr. Kovács Gergely                                    Dr. Kerekes László
  érsek, apostoli kormányzó                                  segédpüspök

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."