111598 ima található a honlapon, összesen 267139 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

IMAFAL

IMAFAL
Változó frissítés

 

 

1Úton nemzetközi zarándoknap A gyermek–szülő szeretetkapcsolatért

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19
1Úton nemzetközi zarándoknap A gyermek–szülő szeretetkapcsolatért

Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy az embert
szeretetből teremtetted, és a szeretet útjára hívod!
Azt akartad, hogy a férfi és a nő szerelméből
élet fakadjon, ez a szerelem túlcsorduljon, termékeny legyen.
Azt akartad, hogy a gyermek élete a szülei szerelméből fakadjon,
a gyermek ennek a szeretetnek a légkörében nőhessen fel.

Áldd meg a szülőket, hogy a Te Atyai szeretetednek hű képmásai lehessenek!
Add, hogy a házastársak ápolják az egymás iránti szeretetet,
időt szánjanak egymásra, növekedjenek az imádság lelkületében,
belássák hibáikat és tudjanak alakulni, formálódni, előre haladni a szeretet útján.
Add, hogy időt szánjanak gyermekeikre, és hozzád,
minden élet és öröm forrásához vezessék őket.
Adj nekik bátorságot és világos látást, hogy merjenek korlátokat állítani gyermekeik elé,
merjék a helyes utat számukra világosan megmutatni.
Add, hogy az értékeket elsősorban ne szóval, hanem életpéldájukkal közvetítsék a gyermekeik számára.
Segítsd őket, hogy ne róják fel a sérelmeket, ne önmagukra figyeljenek a gyermekeik nevelése során,
hanem magukról megfeledkezve a gyermekeik legfőbb javát keressék.
Add, hogy tudják felnőtt gyermekeiket a szárnyaikra bocsátani,
tudják a velük való kapcsolatot átalakítani és a háttérből segíteni őket.

Áldd meg a gyermekeket is! Add, hogy felismerjék,
milyen óriási ajándékot kaptak a szüleiken keresztül,
és mindig kifejezzék feléjük a hálájukat, tiszteletüket.
Adj a gyermekeknek nyitott szívet, hogy befogadják
azokat az értékeket, amelyeket a szüleik feléjük közvetítenek.
Add, hogy a gyermekek ne a szüleik esetleges hibáira figyeljenek,
hanem a kincseikre, amelyekből meríthetnek, amelyekre építhetnek.
Add, hogy szánjanak időt a szüleikre, kérdezgessék őket, segítsenek nekik,
törekedjenek arra, hogy örömet szerezzenek nekik.
Add, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában!

Mennyei Atyánk! Segíts minden embert, hogy a szülő-gyermek kapcsolatot,
ezt a mély és életadó szálat a te szándékod szerint élhesse,
szeretetben, tiszteletben, megbocsátásban és jóakarattal!
Szent Család, Jézus, Mária és József,
legyetek ebben példaképeink és segítőink! Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Boldog Gojdics Pál Péter (Eperjes 1888 – Újvároska 1960)„Az aranyszívű ember”

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18
Boldog Gojdics Pál Péter (Eperjes 1888 – Újvároska 1960) „Az aranyszívű ember”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Fatimai Engesztelő Nap ÖNFELAJÁNLÁS MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Reggeli ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13
Fatimai Engesztelő Nap ÖNFELAJÁNLÁS MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja,
Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke!

Mi, akik csatlakoztunk Mozgalmadhoz,
ma különösképpen felajánljuk magunkat
Szeplőtelen Szívednek.
E felajánlás által Veled és Általad
meg akarunk felelni keresztségünk révén
magunkra vállalt minden kötelezettségünknek.
Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk,
és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással,
ami magunkhoz, vagy a világgal való
könnyű megalkuváshoz köt,
hogy Hozzád hasonlóan mindig készek legyünk
mindenben megtenni az Atya akaratát.

Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk
keresztény életünket és hivatásunkat,
hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint
ebben a világra nehezedő döntő órában.
Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni,
főleg a megújult imaélet, önmegtagadás,
a szentmiseáldozatban való buzgó részvétel,
az apostolkodás, a rózsafüzér naponkénti elimádkozása,
az Evangélium szerinti szigorú életmód tekintetében,
s jó példát mutatunk mindenkinek
Isten törvényeinek megtartására
és a keresztény erényeknek,
főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.

Továbbá megígérjük, hogy a Szentatyával,
a Főpapokkal és Papjainkkal egységben
védőbástya leszünk a Tanítótekintély ellen támadó
és az Egyházat alapjaiban fenyegető széthúzás mozgalma ellen.
Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni
ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet- egységnek
a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.

Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk,
amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedre.
Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében
a hit hajótörését idézte elő.
Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés.
A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot.

Bizalommal rád emeljük szemünket,
Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk.
Ma ismét kérünk téged minden gyermeked üdvösségéért,
irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ima Kiscell Kedves AnyjáhozKiscell alapítása : 1739. július 9.

Békesség Istentől

Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏🙏 | 12/31/2023 11:29

Júl
09
Napi ima Kiscell Kedves Anyjához Kiscell alapítása : 1739. július 9.
Napi ima Kiscell Kedves Anyjához
 
Urunk, Istenünk,
Te megdicsőítetted Fiad Édesanyját,
ezt a celli szentélyt pedig áldásoddal halmozod el.
A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására
szabadíts meg a fenyegető földi veszedelmektől,
hogy kegyelmeddel eljussunk az örök boldogságra.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. Ámen
 
Kiscell alapítása : 1739. július 9.
Ez az imádság Mariazellből való,
Mária közbenjárásával kéri az Atyát.
 

KisMáriaCell legendás eredete:

Koptik Odó bencés szerzetes,1739. július 9-én érkezett meg Máriacellből Dömölkre, a pannonhalmi főapát megbízására, hogy felvirágoztassa a dömölki apátságot, és az itt élők lelkipásztora legyen. Koptik magával hozta Mariazell-ből a fából faragott kedves Mária-szobor másolatát.
Ám az eredetileg a Sághegyre tervezett kápolna megépítését, az akkori kegyúr Gróf Erdődy György nem engedélyezte, mert a birtok per alatt állt. Koptik a Szűzanyához fordult segítségért, és imája meghallgatásra talált.
A szerzetes apátsági területen a dömölki apátsághoz ¾ fertályóra távolságra a mocsaras lápos vidékből kiemelkedő területet találta alkalmasnak. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette, és kis fakápolnát épített köré. („Maria in der Zelle” - „Mária a cellában”) 
A kápolna a kút ásása közben történt balesetből való csodás gyógyulás hírére és kétségtelenül az óriási méreteket öltött zarándoklatok hatására hamarosan a vidék hitéletének központjává vált.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiscell 285 évesE vidék egy Asszony királysága...

Békesség Istentől

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏🙏 | 12/31/2023 11:29

Júl
09
Kiscell 285 éves E vidék egy Asszony királysága...

2024. Kiscell alapítása: 285 éve: 1739. július 9-én történt.

A celldömölkieket a kiscelli kegyhely kitünteti, de ugyanakkor kötelezi is. Így vall erről egyikük:
A kiscelli kegyhely kötelez, hogy még jobban és állandóan megváltoztassuk életünket. Szembe kell nézni magunkkal, hogy mit tudtunk kezdeni azzal a hatalmas történelmi örökséggel, amit a bencések hagytak ránk. Feltehetjük magunknak a kérdést; kik gondozzák és mit tesznek a kegyhelyért, személyes felelősséggel tartozunk érte? Lehetne sorolni a történelmi okokat és a gyökereit elhagyó európai kereszténységet, de mindezektől eltekintve, ha a lelkiismeretünket valóban megvizsgáljuk, ki kell mondanunk, hogy korántsem tettünk meg mindent.

A gyökerekből jön az erő az előrehaladáshoz. Egyikünket sem egy laboratóriumban fabrikáltak össze, van történelmünk. Mindaz, amit teszünk, a gyümölcsök, amiket termünk, a szépség, amelyet a jövőben létrehozhatunk, ezekből a gyökerekből származik. „Tekintsünk mindig vissza: nagyszüleinkre, szüleinkre és beszélgessünk velük. Csak így válik lehetővé, hogy gyakorlatba ültessük azt az „átalakító feszültséget”, amely képes elhozni a változást.” Kiscell Máriája a mi menedékünk és a mi erősségünk, pajzsunk és vértünk, horgony a próbatétel idején. Oltalmat nyújt a híveknek, akik hozzá fohászkodnak a viszontagságokban. Imádságunk még tisztább lesz ilyenkor, amikor rájövünk, hogy az élet nyújtotta bizonyosságaink keveset érnek, és nem marad más nekünk, csak Isten. 

Máriacell legendája
1157. december 21-én este érkezett meg a környékre egy Magnus nevű bencés szerzetes St. Lambrechtből az ottani apát megbízására, hogy az itt élők lelkipásztora legyen. Magnus magával hozta fából faragott kedves Mária-szobrát is. Ám az utat egy helyen hatalmas szikla zárta el, amelytől nem tudott tovább menni. A szerzetes a Szűzanyához fordult segítségért, imája meghallgatásra talált, a szikla kettéhasadt, így Magnus folytathatta az útját. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette és kis fakápolnát épített köré („Maria in der Zelle”), amely hamarosan a vidék hitéletének központjává vált.

A KisMáriacell legenda eredete
Koptik Odó bencés szerzetes,1739. július 9-én érkezett meg Máriacellből Dömölkre, a pannonhalmi főapát megbízására, hogy felvirágoztassa a dömölki apátságot, és az itt élők lelkipásztora legyen. Koptik magával hozta Mariazell-ből a fából faragott kedves Mária-szobor másolatát.
Ám az eredetileg a Sághegyre tervezett kápolna megépítését, az akkori kegyúr Gróf Erdődy György nem engedélyezte, mert a birtok per alatt állt. Koptik a Szűzanyához fordult segítségért, és imája meghallgatásra talált.
A szerzetes apátsági területen a dömölki apátsághoz ¾ fertályóra távolságra a mocsaras lápos vidékből kiemelkedő területet találta alkalmasnak. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette, és kis fakápolnát épített köré. („Maria in der Zelle” - „Mária a cellában”) 
A kápolna a kút ásása közben történt balesetből való csodás gyógyulás hírére és kétségtelenül az óriási méreteket öltött zarándoklatok hatására hamarosan a vidék hitéletének központjává vált.

Koptik Odó alapító atyánk, mindent igyekezett átvenni Máriacellből, ezt látva ünnepeljük ma Kiscell alapításának évfordulóját. Az itt élőknek attól lesz gazdagabb az élete és eredményesebb a jövője, ha jobban megismerik a múltunkat. Az egész várost érdekli Kiscell múltja és jelene, de a jövője is. Ez az ünnepi légkör értékről, hitről és a mi közös történelmünk lényegéről is sok üzenetet hordoz. Nagyon sok oka van, hogy köszönetet mondjunk ezen a napon azokért az emberekért, akik egykor tettek Kiscellért, és azokért, akik ma is ezért dolgoznak, és a város lakóinak, akik itt a helyi kötődésüket építve; kegyelmet, segítséget, és bátorítást kapnak. Meg kell tartani azokat az értékeket, amelyekre az elődeink felhívták a figyelmünket.
Kiscell alapításának és egyben a városunk születésének történelmi ünnepe; Kismáricell alapítása, Kiscell napja.

Napi ima, Kiscell Kedves Anyjához
Urunk, Istenünk,
Te megdicsőítetted Fiad Édesanyját,
ezt a celli szentélyt pedig áldásoddal halmozod el.
A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására
szabadíts meg a fenyegető földi veszedelmektől,
hogy kegyelmeddel eljussunk az örök boldogságra.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. Ámen
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."