21724 ima található a honlapon, összesen 27804 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMA üzenőfal

  IMA üzenőfal
  Változó frissítés

  Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található imákért. Kattints és Imádkozz!

   

   

  Szeretnéd átalakítani a világot az ima és cselekvés útján?Menjetek el tehát tegyetek tanítványá minden népet

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24
  Szeretnéd átalakítani a világot az ima és cselekvés útján? Menjetek el tehát tegyetek tanítványá minden népet
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Világosan értjük a diakónusok küldetését az egyházban?

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23
  Világosan értjük a diakónusok küldetését az egyházban?

  Világosan értjük a diakónusok küldetését az egyházban? Ezt a papság a család és a szakma világát. Sok mindent kell adniuk. Ezeknek a férfiaknak nagyon tiszta a családi hivatása, hogy Istent és testvéreiket szolgálják, amire az egyháznak szüksége van.

  Imádkozzunk, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelei legyenek az egész Egyháznak.

   

  Urunk, mindenség Istene, hallgasd meg imánkat!

  Mennyei Atyánk, a diakonátust a szentség olyan fokáig alapítottad, amelyben az embereket az egyház szolgálatára hívtad fel. A diakónusokat az imádságra és a szolgálatra szentelték fel. Olyan karaktert adtál nekik, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely Krisztushoz, mindenki szolgájának állítja őket.

  Erősítsd meg őket prédikálásuk során, erősítsd tanításukban, erősítsd őket szolgálatukban. Erősítsd meg őket az egész alkotásod iránti növekvő szeretettel, hogy szorosabban kötődhessenek hozzád és azokhoz a hívőkhöz, akiket szolgálnak. Szolgáljanak minden embert, különösen a szegényeket, a fogyatékkal élőket, a bántalmazottakat, az elvesztteket és a reménytelen embereket. Szolgálatuk és cselekedeteik, és ha szükséges, szavak útján, Assisi Szent Ferenc diakónus példáját hozhatják el szereteted népednek.

  Uram, ha diakónusaink, akik szolgálatukban hűek, példaként szolgálnak az egész egyháznak, amelyben a béke, a szegények és a szeretet emberei vannak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2020 május

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22
  Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 május

  - Skolasztika nővér szívének alázatával,lelkének szerencsés hajlékonyságával, a léleknek boldog érzékenységével bele tudta magát élni teljesen az Isten kegyelmébe.

  - Skolasztika  testvér élete, az Istenben boldog szív életét tárja elénk.

  - Amerre csak jár, ahol szól,énekel, vigasztal, áhítat, szeretet és béke lengi be a környezetét. Járja az alföld tanyavilágát rendkívüli finom szívével,s mindazt, amit hall, lát,azt gyengéd szeretettel járja körbe. Szívének melegét kisugározza mindenbe, bearanyozza szíve jóságával a vidéket és minden lakóját.

  - Életét  olvasva láthatjuk , lángoló lelkét a tűz felemészti, ,átölel a tüzes lélek. De testét betegség gyötri, de ezzel mit sem törődve tovább lángol, melenget  szeretetével és vonz Jézus közelébe, szeretetébe.

  - Skolasztika nővér éltéből ránk fénylik az igazság: hogy az érzékeny, finom szív – az Úristen legnagyobb Ajándéka.

   

                                                              Drága Jézus!

   

  Segíts, hogy a mi szeretetünk is ilyen melegítő, másokat tartó, vigasztaló szeretet legyen.

  Segíts, hogy tiszteljük a szívet, a gyengédséget, és érzékenységet, s segíts, hogy törekvéseinkben is megmutatkozzon  Jézus és az Élet iránti tiszteletünk.

   

                                                          

                                                          Drága Szűzanyánk!

  Állj mellettünk gyengeségeinkben, nehézségeinkben, hogy ne erőtlenedjünk el,s ne keményedjen meg a szívünk.

   

                                                    Skolasztika  nővér gondolatati:

  Csak el ne maradjak egyetlen egyszer sem! Hogy mindig együtt  maradhassak Vele! Előre Királyom után! / I.7/6/3/

  Jóságod nem merül ki kenyérszegésben, atyai karod micsoda gyengéd szeretettel simogat meg, mikor úgy nagyon fáj az élet, mikor arcomon a szégyen pírja ég, vagy szememből bánatgyöngy pereg. /II.25/22/

   

  Papp Anna elmélkedése

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa imája a Fatimai Szűzhöz

  Pipics Csaba

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png
  Beküldte: Pipics Csaba🙏🙏🙏🙏🙏 | 05/13/2020 09:55

  Máj
  13
  Ferenc pápa imája a Fatimai Szűzhöz
  Ave o clemens, ave o pia! [Üdvöz légy, ó, könyörületes, üdvöz légy, ó, kegyes!]
  Salve Regina Rosarii Fatimae. [Üdvöz légy, fatimai rózsafüzér királynője!]
  Ave o clemens, ave o pia! [Üdvöz légy, ó, könyörületes, üdvöz légy, ó, kegyes!]
  Ave o dulcis Virgo Maria. [Üdvöz légy, ó, édes Szűz Mária!]
   
  Üdvöz légy, királynő,
  boldogságos fatimai Szűz,
  szeplőtlen szívű asszonyunk,
  menedékünk, Istenhez vezető utunk!
  A kezedből felénk sugárzó Világosság zarándokaként
  hálát adok az Atyaistennek,
  aki tevékenyen jelen van az emberi történelemben,
  minden korban és minden helyen;
  a Béke zarándokaként, melyet te itt hirdetsz,
  dicsőítem Krisztust, a mi békénket,
  és könyörögve kérem a világ számára a népek közötti egyetértést;
  a Szentlélek által éltetett Remény zarándokaként
  mint próféta és hírnök azért jövök,
  hogy megmossam mindenkinek a lábát,
  egyazon asztalnál, amely egyesít minket.
  Üdvöz légy, irgalmasság anyja,
  fehér ruhás asszony!
  E helyen, ahonnan száz évvel ezelőtt
  mindenkinek kinyilvánítottad Isten irgalmasságának terveit,
  nézem fényes ruhádat,
  és mint fehérbe öltözött püspök
  megemlékezem mindazokról,
  akik a keresztség tündöklő tisztaságába öltöztek,
  akik Istenben akarnak élni,
  és Krisztus misztériumait, a szentolvasó titkait imádkozzák,
  hogy elnyerjék a békét.
   
  Üdvöz légy, élet és édesség,
  üdvöz légy, reménységünk,
  ó, zarándok Szűz, ó, mindenség királynője!
  Lényed legmélyén,
  szeplőtlen szívedben,
  nézz az emberek örömeire,
  akik a mennyi haza felé haladnak!
  Lényed legmélyén,
  szeplőtlen szívedben,
  nézz az emberiség családjának fájdalmaira,
  mely nyögve sír e siralomvölgyben!
  Lényed legmélyén,
  szeplőtlen szívedben,
  ékesíts fel minket koronád gyöngyeinek csillogásával,
  és tégy minket olyan zarándokká, amilyen te voltál!
  Szűzi mosolyoddal
  élénkítsd fel Krisztus Egyházának örömét!
  Kedves tekinteteddel
  erősítsd meg Isten gyermekeinek reményét!
  Úrhoz emelt imádkozó kezeddel
  egyesíts mindenkit az emberiség egyetlen családjában!
   
  Ó, könyörületes, ó kegyes,
  ó, édes Szűz Mária,
  fatimai rózsafüzér királynője!
  Segíts, hogy kövessük Boldog Ferenc és Jácinta példáját,
  valamint mindazokét, akik az evangélium hirdetésének szentelik magukat!
  Így bejárunk majd minden útirányt,
  végigzarándoklunk minden úton,
  ledöntünk minden falat,
  átlépünk minden határon,
  kimegyünk minden peremterületre,
  feltárjuk Isten igazságosságát és békéjét.
  Az evangélium örömében mi leszünk a fehérbe öltözött Egyház,
  a Bárány vérében tündöklő tisztaságúra mosott Egyház,
  akinek vérét ma is ontják a világunkat pusztító háborúkban.
  Így hozzád hasonlóan olyan világítótorony leszünk,
  amely megvilágítja a világ útjait,
  megmutatva mindenkinek, hogy Isten létezik,
  hogy Isten itt van,
  hogy Isten népe körében lakik
  tegnap, ma és mindörökké.
   
  Üdvöz légy, Urunk anyja,
  Szűz Mária, fatimai rózsafüzér királynője!
  Áldott az asszonyok között,
  a húsvéti fénybe öltözött Egyház képe vagy,
  népünk büszkesége vagy,
  a gonosz támadása feletti győzelem vagy!
  Az Atya irgalmas szeretetének próféciája,
  a Fiú evangéliuma hirdetésének tanítója,
  a Szentlélek lángoló tüzének jele,
  tanítsd meg nekünk az örömök és fájdalmak e völgyében
  az örök igazságokat, amelyeket az Atya kinyilatkoztat a kicsinyeknek!
  Mutasd meg nekünk oltalmazó palástod erejét!
  Szeplőtlen szívedben
  légy a bűnösök menedéke,
  és az út, amely elvezet Istenhez.
  Testvéreimhez csatlakozva
  hitben, reményben és szeretetben
  terád bízom magam.
  Testvéreimhez csatlakozva
  általad Istennek szentelem magam,
  ó, fatimai rózsafüzér királynője.
  Végül a kezedből sugárzó Világosság által beborítva
  dicsőítem az Urat mindörökkön örökké. Ámen.
   
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Mária lelki életünkben

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  11
  Mária lelki életünkben

  Május fontos hónap az egyházban, mert a Szűzanya, az egyház anyja és anyánknak szentelt hónap. Ez a hónap fehív minket, hogy irányítsuk a tekintetünket Mennyei Anyánkra. Ez a hónap arra hív fel bennünket, hogy vegyünk részt Mária fontosságán az életünkben és az egyház életében.

  Mária nagysága és földi útja vitathatatlan. Nagyon szép látni, hogy élete minden pillanatában az Atya akaratának állandó „igen” -je uralkodott. Szilárd bizalommal, mindent Isten kezébe ad, nagy odaadással és alázattal. Figyelem mindenre és mindenkire, anyai gondoskodás és állandó „igen” - tökéletesen összefoglalja, ki volt és ki továbbra is Mária.

  Az egyik bibliai rész, jól ábrázolja személyiségét, a Kánai menyegző ünnepén. Amikor rájön, hogy az ifjú párnak elfogyott a bor, aggodalmát suttogja, és szinte kérdezés nélkül megkapja a víz borrá alakulásának csodáját. Ez a rész pontosan rámutat, hogy mit jelent Mária az egyház életében. Olyan Anya, akit érdekel az Isten gyermekei, és mindig mindenkivel foglalkozik, hogy soha ne szenvedjenek hiányt.

  Ezért soha ne felejtsük el, hogy „Van anyánk!”, Olyan anya, aki soha nem felejt el bennünket és mindig a jóra vágyik. Tudjuk meg, hogyan kell őt követni, és mindig mindenhová vigyük magunkkal, felismerve annak fontosságát életünkben és az egyház életében.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szentszéki határozat Mindszenty József bíboroséletszentségének pápai elismeréséről

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08
  Szentszéki határozat Mindszenty József bíboros életszentségének pápai elismeréséről

  „Akarok jó Pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja juhaiért.”

       Isten Szolgája Mindszenty József 1945. december 8-án e szavakkal kezdte meg új püspöki szolgálatát az esztergom(-budapest)i érsekség élén, egyszersmind Magyarország prímásaként. És valóban, népe, valamint saját életének szörnyű tragédiái közepette a hivatásában mindig rendkívüli módon kitartott és szilárd bátorságot tanúsított, a barbár erőszakra szeretettel és evangéliumi szelídséggel válaszolt.

       Isten Szolgája 1892. március 29-én egy Vas megyei faluban, honi nyelven Csehimindszenten, szőlőműves családba született, Kovács Borbála és Pehm János gyermekeként. Úgy emberségből, mint kereszténységből a legjobb nevelést kapta, a plébániatemplomot gyakran látogatta, ahol a szertartásokon ministrált. Már gyermekkorától a papi hivatás jeleit tapasztalta, ezért lépett Szombathelyen a premontrei atyák iskolájába. Tanulmányai és mély lelki élete egyértelműen kijelölték elhatározásának útját, hivatása felől bizonyosságot szerzett. Ez még inkább kiteljesedett azokban az években, amikor az egyházmegyei szemináriumban a teológiai tanulmányait végezte. 1915. június 12-én, Jézus Szentséges Szívének ünnepén Józsefet pappá szentelték.

       Első feladata a felsőpatyi kápláni szolgálat volt, ahol nagy lelkesedéssel és lelkipásztori szeretettel fordult mindenki felé. Páratlan jelleme, rendkívüli tudása, és minden bizonnyal a tüzes és magával ragadó igehirdetése hamar ismertté tette őt a plébánián kívül is. Hittant tanított a zalaegerszegi iskolákban, a fiatalok nagy rokonszenvétől övezve.

       Azokban az években teljesedett ki az I. világháború szörnyű tragédiája. Miután a háború befejeződött, az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlott, Magyarország kormányzása a kommunisták kegyetlen irányítása alá került, ami azonban csak rövid ideig tartott. József atyát letartóztatták, de a rendszer bukása után azonnal szabadon engedték. Ezek után zalaegerszegi plébánosnak nevezték ki, 1919. október 1-jén egy 16 ezer lelket számláló közösségben kezdte meg apostoli munkáját. Ilyen körülmények között Isten Szolgája helyesen ismerte fel, hogy a legfontosabb és legsürgetőbb feladat a tudatlanság megszüntetése. Ezért támogatta az iskolaügyet és a hitoktatást, és felkarolt számos kulturális és vallási egyesületet. Előmozdította templomok és plébániák építését, igen nagy fontosságot tulajdonított az igehirdetésnek, az imaéletnek, a szentségimádásnak és Szűz Mária tiszteletének.

       Mindeközben új felhők gyülekeztek Magyarország és egész Európa fölött, miután Németországban Hitler jutott hatalomra és a II. világháború mindent lángba borított. Akkor, ebben a nagyon válságos helyzetben, 1944. március 4-én XII. Piusz pápa Isten Szolgáját veszprémi püspökké nevezte ki. Székhelyére tíz nappal azután érkezett, hogy a náci katonák megszállták a várost. A többi magyar püspökkel együtt azon munkálkodtak, hogy segítséget nyújtsanak a zsidóknak, akik közül sokakra a biztos halál várt a fogolytáborokban. Miközben a háború dühöngött, Mindszenty csak az emberek megsegítésén fáradozott, segítette a szegényeket, papi értekezleteket tartott, támogatta a világiak apostoli szolgálatát, szívén viselte a betegek ellátását, új plébániákat és iskolákat alapított. A nácik börtönbe zárták, mialatt kelet felől a szovjet hadsereg fosztogatta és nagy pusztítással elfoglalta Magyarországot. Ezekben a vészterhes napokban nevezte ki XII. Piusz pápa Isten Szolgáját esztergomi érsekké és Magyarország prímásává.

       Az új érsek számára rendkívül nehéz időszak kezdődött. Szolgálatában először arra törekedett, hogy csillapítsa népe körében az éhínséget és a szenvedéseket, védelmezze a fogságba kerülteket, annak ellenére, hogy az államhatalmat megszerző kommunista vezetők ezt akadályozták. Magyarországon egyre súlyosbodó egyházüldözés vette kezdetét, melynek a katolikus iskolák lettek az első áldozatai. 1948 júniusában az egész iskolarendszert államosították. Ebben az ügyben a két évvel korábban bíborossá kinevezett érsek a harangok megszólaltatásával tiltakozott, hogy az egész nemzet végveszélybe kerülését jelezze. A nehézségek nem törték meg Isten Szolgájának lelkét, épp ellenkezőleg, még nagyobb erőfeszítéssel dolgozott céljaiért: új plébániákat alapított, zarándoklatokat szervezett, és ezzel oly nagy haragra gerjesztette a kommunista vezetőket, hogy 1948. december 26-án, amikor ő a kápolnájában imádkozott, az államrendőrség lecsapott rá. Oda hurcolták, ahol korábban a Gestapónak nevezett titkos rendőrség kínozta ellenségeit, ezután 39 napon át egy hideg és nedves pincében, ruháitól megfosztva, összeverve, magánzárkában tartották, ahol újra és újra további kínzásokkal gyötörték. A bíboros olyannyira legyengült, hogy engedett és aláírta a kínzással kicsikart vallomást, amelyben magát a „nép ellenségének” nyilvánította. A jegyzőkönyvre odaírta a „C.F.” betűket, azaz „coactus feci” – kényszer hatására tettem. 1949. február 3-án koncepciós perben halálra ítélték, amit aztán fegyházbüntetésre változtattak. Bilincsbe verve felajánlotta magát és szenvedéseit övéiért. Azért imádkozott, hogy egyesülhessen a megfeszített Krisztussal. 1956 októberében, amikor a magyarok a szovjet birodalom uralmát lerázták magukról, ő is újra szabad lett.

       A szovjet uralom megbuktatásának kísérlete rövid életű volt, néhány nappal később Magyarországot a korábbi állapotába kényszerítették. Mindszenty bíboros számkivetésben élte az életét az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségének épületében, amit egy napra sem hagyhatott el. Ott élt csendesen, imádságosan, magát folytonosan Istennek ajánlva a hazájáért, az Egyházért és a béke uralmáért a világban.

       1971-ben az azóta már szentté avatott VI. Pál pápa kívánságára a bíboros szabad utat kapott Rómába, ahol részt vett a Püspöki Szinóduson. Azután Bécsbe távozott, és hátralévő életét ott töltötte. Szabadságát visszanyerve korlátozások nélkül utazhatott nemcsak számos európai országba, hanem különböző földrészekre is, hogy erősítse a száműzött magyarok lelkét, hirdetve nekik az evangélium igazságát.

       Teljes odaadása Krisztus iránt, az Ő igazsága és igazságosságának érvényesülése iránt, a bizalommal teli ráhagyatkozása az isteni Gondviselésre, élő és állhatatos reménye, népe iránti szeretete, rendíthetetlen és szenvedélyes lelkipásztori tevékenysége, buzgósága az egyetértésért és a békéért, okossága és ereje, a világi dolgok iránti megvetése, és végül az evangéliumi eszményekre való folytonos törekvése – mindezek a vonások remekül megrajzolják Mindszenty bíboros lelki portréját. Erénygyakorlásával ékesítette a bíbort. Egész életét a Krisztusba és az Ő egyházába vetett hitének szentelte.

       Isten Szolgája termékeny és szenvedésekkel teli földi életét 1975. május 6-án Ausztria fővárosában fejezte be. Testét Ausztriában, a celli Mária-kegyhelyen temették el, és 1991-ben vitték át az esztergomi főszékesegyházba.

       Minthogy életszentségének híre egyre nőtt, 1995. január 19. és 1997. december 30. között lefolytatták ennek egyházmegyei vizsgálatát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. 1995. június 2. és július 15. között kiegészítő eljárás zajlott le a Szombathelyi Egyházmegyében. Mindezek jogszerűségét és érvényességét a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja 1999. november 8-án kelt határozatával elismerte. A Positio összeállítása után a bevett szabályok szerint megvizsgálták, hogy Isten Szolgája valóban hősi fokon gyakorolta-e az erényeket. A teológusok különleges tanácsa 2018. június 14-én kedvező kimenetellel tartotta meg ülését. A bíboros és püspök atyák 2019. január 15-én rendes ülésen gyűltek össze, melyet én magam, Angelus Becciu bíboros személyesen elnököltem, és elismerték, hogy Isten Szolgája a teológiai és vele összefüggő sarkalatos erényeket hősies fokon gyakorolta.

   l, miután mindezekről Ferenc pápának az alulírott bíboros prefektus gondosan beszámolt, Őszentsége a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának véleményét meghallgatva és megerősítve, a mai napon kinyilvánította: ebben az ügyben és kérdésben teljesen bizonyos, hogy Isten Szolgája Mindszenty József, a római Anyaszentegyház bíborosa, néhai esztergomi érsek és Magyarország prímása a teológiai erényeket, a hitet, a reményt, az Isten és a felebarát iránti szeretetet, valamint a sarkalatos erényeket, az okosságot, az igazságosságot, a mértékletességet és a lelki erősséget, külön-külön és együtt véve hősies fokon gyakorolta.

  Ennek a határozatnak a közzétételét és iktatását a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának iratai közé Őszentsége, a pápa elrendelte.

  Kelt Rómában, az Úr 2019. évében, február 12-én,

  Angelus Becciu, bíboros prefektus és Marcellus Bartolucci, címzetes érsek titkár

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."