67824 ima található a honlapon, összesen 156864 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A mesterséges intelligencia felelősségteljesfelhasználásáért 2020 november

Napi Ima49 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért 2020 november

Egyetemes: A mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért

Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig az emberiség szolgálatára legyen.

Ima

Kegyelmes Atyám,
szeretettel teremtetted gyermekeidet,
intelligenciát és kreativitást adtál nekik,
amelyek képesek előmozdítani
az egész emberiség fejlődését és boldogságát.
Küldd el a Lelkedet azokra, akik
a tudomány és a technika fejlődésén dolgoznak,
hogy nagyon bőséges gyümölcsöt teremhessenek,
és mindig motiváltak legyenek az ember,
a társadalom és a bolygónk nagyobb javára.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Javaslatok a hónapra

 • Tudjon meg többet a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődéséről, például a megújuló energiával kapcsolatban, hogy képes legyen kapcsolatba lépni az e területeken részt vevő emberekkel, különösen a fiatalabb generációkkal.
 • Támogassa az ima egy pillanatát családként vagy a helyi közösségben, imádkozzon azért, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlesztésének szakembereit mindig a közjó motiválja, és ne nyomják olyan érdekek, amelyek nem méltóztatják az embert.
 • Vizsgálja meg a technológia használatát, az időgazdálkodás során hozott döntéseit és annak értékelését, hogy milyen típusú médiát folytat. Ez a vizsgálat segít ezen eszközök egészséges és biztonságos használatában.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa novemberi imaszándékára A mesterséges intelligencia felelősségteljesfelhasználásáért

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Ferenc Pápa novemberi imaszándékára A mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért

A mesterséges intelligencia (MI) gyors növekedése számos lehetőséget kínál, de számos veszélyt is rejt magában. Nagyon sokféleképpen használhatjuk az MI-t társadalmi javakra, de az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy potenciálisan sok nem szándékos következmény állhat fenn. Mivel egyre több szociális szektor szervezete ismeri el a mesterséges intelligenciát, mindannyian szerepet játszhatunk abban, hogy a mesterséges intelligencia eredményei etikusak, felelősek és tisztességesek legyenek egy jobb világ érdekében.

Az MI jelen van a közösségi média hírcsatornáinak szervezésében;
a prediktív keresések megjelenési módja a Google-on;
ahogyan a robotok helyettesítik az embereket a munkahelyen;
hogyan teszik az algoritmusok az automatizált kereskedést a tőzsdéken;
hogyan történik a betegségek előzetes észlelése az MI segítségével;
hogyan segítik a robotok az időseket és a betegeket;
hogyan történik az automatikus fordítás egyik nyelvről a másikra;
jelen van az arcfelismerési technológiákban;
jelen van a modern hadviselésben, ahol drónok és robotok harcolnak.

Az autonóm és intelligens technikai rendszereket kifejezetten az emberi beavatkozás szükségességének csökkentésére tervezték mindennapi életünkben. Ezeknek a bomlasztó technológiáknak káros hatásai lehetnek az egyénekre és a társadalmakra, például a magánélet megsértése, diszkrimináció, kedvezőtlen gazdasági hatások, a létfontosságú infrastruktúrák biztonságát veszélyeztető kockázatok, algoritmikus árképzés, munkanélküliség és a társadalmi jólétre gyakorolt ​​lehetséges negatív hosszú távú hatások. A hadviselés autonóm rendszerei olyan döntéseket hozhatnak, amelyek katasztrofálisak lehetnek minden ember számára. E technológiák teljes előnyét csak akkor lehet elérni, ha azok összhangban vannak a társadalom meghatározott értékeivel és etikai elveivel.

Az etikus és felelős mesterséges intelligencia rangsorolása a társadalom széles körű céljává válik. Noha ez biztató tendencia, a technikusok, a gyártók és a döntéshozók számára továbbra is kulcsfontosságú kérdés, hogy miként lehet felmérni, megérteni, mérni, figyelemmel kísérni, megóvni és javítani a mesterséges intelligencia emberre gyakorolt ​​jótékony hatásait.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A világi hívek küldetéséért az Egyházban2020 október

Napi Ima39 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A világi hívek küldetéséért az Egyházban 2020 október

Evangelizációs: A világi hívek küldetéséért az Egyházban

Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen a nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelősséget az Egyházban.

Ima

Uram Jézus,
te bíztad meg egyházadat, hogy szavakkal és tettekkel hirdesse küldetését:
az Atya szeretetét minden fia és lánya iránt.
Adj kitartást és bátorságot tanítványaidnak, hogy misszionáriusként hirdessék az egyház szépségét. 
Szent Mária Magdolna,
az apostolok apostolának közbenjárására
kérjük, hogy minden nő,
különösen azok, akiknek feladatai vannak az egyházban,
örömmel és lelkesedéssel éljenek a szolgálatban, és járjanak
együtt Isten egész népével.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Javaslatok a hónapra

 • A személyes imádság egy pillanatában adjon hálát a keresztség ajándékáért. Ez minden keresztényt missziós tanítvánnyá tesz. Kérje ezt a kegyelmet a mindennapi életében.
 • Családként, kis csoportként vagy közösségként imádkozzanak minden laikusért, aki Jézus hirdetésének munkáját, a társadalomban és az Egyházban teljesíti küldetését - hogy lelkesen és elszántan élhessék meg.
 • Ismerje fel és adjon hálát a saját egyházközségében és közösségében lévő nőkért. A nők sokféleképpen töltenek be vezetői pozíciókat az egyházban.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A hónap imája 2020 október

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
A hónap imája 2020 október

Ó, szentséges Szűz, Krisztus anyja és az Egyház anyja, örömmel és csodálattal kapcsolódunk a te Magnificat énekedhez, a te szeretet- és hála-himnuszodhoz.

Veled együtt adunk hálát Istennek – „kinek irgalmassága nemzedékről nemzedékre” száll – a világi Krisztus-hívők sokféle és csodálatos hivatásáért és küldetéséért. Isten őket mind külön-külön nevükön szólította, hogy Vele a szeretet és szentség közösségében éljenek és Isten gyermekeinek nagy családjában testvérileg egyesüljenek. Arra kaptak küldetést hogy Krisztus világosságával ragyogjanak és evangéliumi életük által az egész világban továbbadják a Szentlélek tüzét.

Magnificat énekének Szüze, szívüket töltsd be hálával és buzgósággal ezért a hivatásért és küldetésért. Te, aki az alázatosságban és a nagylelkűségben „az Úr szolgálóleánya” voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.

A te anyai szívedben ott van az a sok veszedelem és sok baj, ami napjainkban a férfiakat és nőket szorongatja. De jelen van sok-sok jó kezdeményezés, az értékek utáni nagy vágyakozás és az üdvösség gyümölcseit bőségesen termő lelki fejlődés is.

Bátorságos Szűz, áraszd belénk a lelkierőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében.

Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az Utolsó vacsora termében, várva a Lélek pünkösdi eljövetelét, esdd le az Ő megújult kiáradását minden világi Krisztus-hívőre, férfira és nőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek mint az igazi szőlőtő arra hívatott szőlővesszői, hogy mind több gyümölcsöt hozzanak a világ életéért.

Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te Fiad Egyházának igaz fiai és lányai éljünk; s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az Ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Amen

 

CHRISTIFIDELES LAICI - II. János Pál pápa
szinódus utáni apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért2020 szeptember

Napi Ima41 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért 2020 szeptember

Egyetemes: Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért

Imádkozunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

Ima

Minden jóság Atyja,
Te alkottad ezt a szépséggel teli világot,
és gyermekeidre bíztad, hogy törődjenek vele.
Segíts nekünk abban, hogy nagylelkű és nyitott szívvel rendelkezzünk,
legyünk figyelmesek mások igényeire, és legyünk hajlandóak megosztani, amink van.
Küld el a Szentlelkedet azokra a vezetőkre, akik döntéseket hoznak
az áruk előállításával és fogyasztásával kapcsolatban,
hogy a bolygó erőforrásait, amelyeket ránk bíztál,
igazságos és tisztelettudó módon, mindenki méltóságát tiszteletben tartva osszák meg.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Javaslatok a hónapra

 • Tanuljon és vegyen részt! Használja a közösségi médiát a Globális Katolikus Klíma Mozgalom és más partnerek (Entreculturas, Alboan és GasMuHa) kezdeményezéseinek felfedezéséhez ebben a hónapban a pápa világméretű imahálózatán keresztül.
 • Szánjon egy percet imádságra családként vagy a helyi közösségben, imádkozzon azért, hogy a föld javait igazságossággal és tisztelettel osszák meg. Tudatosítsa ezt a kérdést. Olvassa el a Laudato Si enciklikának egy részét.
 • Vizsgálja meg életét és hozzáállását ebben a témában. Még a mindennapi élet apró gesztusai és választási lehetőségei is fenntarthatóbb világot építhetnek.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért2020 szeptember

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
28
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért 2020 szeptember

Imádkozunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

Kezdetben Isten teremtette a földet és mindent benne és rajta, mindvégig szem előtt tartva minket: ezt a világot nekünk készítette. Amikor Ádámot és Évát a saját képére és hasonlatosságára teremtette, azt mondta nekik: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta… minden élőlény felett ... ”. Ez a „leigázott” szó erős; ösztönünk az, hogy valamiféle ellenállás leverésében lássuk. Néhányan ezt úgy látják, hogy Isten azt mondja Ádámnak, hogy meghódítsa az Édenen kívüli pusztát, az emberiségnek üres ellenőrzése van, hogy a Földet saját belátása szerint használja. De ez nem így van: vegyük figyelembe, amit Isten tett az elején.

"Az Úr Isten kertet vetett Édenben, keleten, és oda helyezte azt az embert, akit alkotott." A későbbi Szentírás azt mondja nekünk, hogy Isten Ádámot a kertbe helyezte, hogy „… ápolja és gondozza”. Más szavakkal, az a mód, ahogyan megparancsolják, hogy „uralkodjunk” és „uralkodjunk” a Föld felett, az a példa követése, amelyet Isten Ádámnak mutatott, amikor a pusztából a paradicsom foltját tervezte: Ádámnak az volt a célja, hogy az egész Föld és egy Éden. Nincs engedélyünk arra, hogy bármit megtegyünk; Inkább a mi felelősségünk az, hogy megkapjuk azt, amit Isten bízott a gondjainkra, és felhasználjuk igényeink teljes kielégítésére, és jól kezeljük, nemcsak a jövő nemzedékeinek kedvéért, hanem annak az Istennek a tiszteletére, aki mindent kidolgozott. Használjuk a Földet és mindent benne, igen! De emlékezzünk vissza arra, amit Emerson költő egyszer írt: „Nem örököljük a Földet őseinktől, hanem kölcsönözzük gyermekeinktől.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért2020 augusztus

Napi Ima27 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért 2020 augusztus

Egyetemes: A tengerek világáért

Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért.

Ima

Uram Jézus,
Te a halászokat hívtad tanítványaidként,
és szeretettel nézel mindazokra,
akik a tengeren élnek és dolgoznak.
Érintse meg a szívünket, hogy
vigyázol igényeikre - testvéreikre és családjukra.
Segíts nekünk jobban tudatában lenni a kihívásoknak és veszélyeknek, amelyekkel szembesülnek,
és küldd el a Szentlelket azoknak, akik
jobb feltételeket tudnak biztosítani nekik,
a biztonságos munkát és a tisztességes fizetést.
Támogasd és védd meg őket nehézségeik során,
és vigyázz családjukra,
és hogy bennünk támogatást és segítséget találjanak.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

A hónapra vonatkozó javaslatok

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért2020 augusztus

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért 2020 augusztus

A pápa 2020 augusztusának imaszándéka 

A tengerek világáért. Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért.

A napkelte szépsége elvonta a lélegzetem. Egy magas halászhajó siklott a horizonton, amikor közeledett a parthoz. "Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló." (Jn 21:11) A halászok reggeliztek a tengerparton, és köszönetet mondtak az éjszaka munkájáért.

Sajnos ma sok más történet bontakozik ki. A szélsőséges időjárás, a rossz minőségű hajók és az állandóan változó jogszabályok megrontják a halászati ​​ipart, és e jó emberek családját szegénységbe és nehéz helyzetbe sodorják. Az ember alkotói visszaélése szennyezi az óceánokat - megmérgezik a tengerfenekét, és a halak kipusztulnak.

Egyes esetekben az emberkereskedők elfogják a halászhajókat - az ember lelke vérzik, amikor az áldozatok mindenféle visszaélést elviselnek, és a teremtés Istene könnyekkel tölti meg a tengert.

Világunk gyógyulásra és megújulásra szólít fel minket. Tegyük kezünket annak a Istennek a kezébe, aki megnyugtatta a tengereket, hogy gyönyörű teremtménye ajándéka helyreálljon, és mindenkit, akinek az élet az óceán gyümölcsétől függ, ma és mindig megvédjük. Egyként örülhetünk és köszönetet mondhatunk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Családjainkért2020 július

Napi Ima22 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Családjainkért 2020 július

Egyetemes: Családjainkért

Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon.

Ima

Jóságos Atyám,
köszönjük a család példáját,
amelyben fiad Jézus született és nevelkedett.
Azt akartad, hogy köztük legyen,
és hogy megtanuljuk, milyen a szeretet és a szolgálat,
Mária és József gesztusaival és szavaival.
Ebben a nehéz időszakban, amelyben élünk,
és egy olyan világban, amely annyira megváltozott,
arra kérünk, hogy áldj meg minden családot,
különösképpen azokat, akik a leginkább szenvednek
a világjárvány következményeitől.
Mutasd meg mindenkinek, hogyan találhat
nyitott szíveket, amelyek elkísérnek,
segítenek, szeretettel és tanácsokkal gondoskodnak.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

A hónapra vonatkozó javaslatok

 • Családjában azok, akikkel minden nap él, egy pillanatra törekedjenek arra, hogy megosszák egymás között egy imádságos környezetben, ahol mindenki kifejezi, hogy érezi magát, mit tanult az utóbbi időben, ahol úgy érezte, hogy tovább növekedett és ahol javulniuk kell, vagy bocsánatot kell kérniük.
 • A szélesebb családjában vagy barátaival próbálja meg kifejezni magát arról, hogy mit csinál, mik azok legnagyobb nehézségei, gazdasági, kapcsolatai, a jelentés keresésekor. Adjon tanácsot, ha szükséges, és segítsen a lehetőségeihez mérten.
 • Támogassa a saját közösségében vagy a közösségi hálózatokon keresztül az imádságra és a gondolkodásra vonatkozó jó javaslatokat, amelyek segítenek a családoknak reményt és értelmet találni, vagy a leginkább rászoruló családokat szolgálni.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A Szív útjáért2020 június

Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A Szív útjáért 2020 június

Evangelizációs: A Szív útjáért

Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.

Ima

Uram Jézus, szelíd és alázatos szívvel.
Csak benned találunk nyugalmat zaklatottságunkban
és gyógyulást, amely megszabadít minket a gonosztól és az önzőségtől.
Teljes hittel kérünk, téged:
Tedd a szívünket olyanná, mint a tiéd,
tele irgalommal és együttérzéssel,
hogy képesek legyünk megbocsátani
és értelmet és örömöt adni azoknak, akiknek leginkább szükségük van rá,
különösen azok számára, akik nagyobb szenvedésben élnek.
Tedd mindannyiunkat,
a pápa világméretű imahálózatának tagjait,
valódi tanítványoddá és apostoloddá
a világ iránti együttérzés küldetésben.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

A hónapra vonatkozó javaslatok

 • Lelkesen vegyen részt a Jézus Szíve ünnepein, amelyeket a közösségében szerveznek, együttműködve a lelkipásztorral vagy a plébániával, a tagok minden részvételével és motiválva őket, a hónap során az ünnepségeken.
 • Bővebben mutassa be a „A szív útja” programját a pápa világméretű imahálózatának és a különféle digitális vagy papír platformjainak weboldalán és közösségi hálózatain keresztül, és keresse meg ennek módját, külön-külön vagy csoportokban.
 • A hónap folyamán vállaljon kifejezettebb és tudatosabb elkötelezettséget arra, hogy saját életével bemutatja Jézus Szívének érzéseit, különös módon azokkal szemben, akik a leginkább szenvednek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."