107834 ima található a honlapon, összesen 257762 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az eucharisztikus életért2023. július

Napi Ima143 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az eucharisztikus életért 2023. július

Az eucharisztikus életért

Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra!

Imádság

Jézus, az Élet Kenyere!
Minden alkalommal, amikor
az Eucharisztiában részesülünk Benned,
eljössz, hogy új tartalommal töltsd el gyengeségeinket,
és emlékeztetsz minket arra,
hogy mennyire értékesek vagyunk a Te szemedben.
E szentség gyakori vétele által
egyre jobban eggyé válunk Veled,
és hasonulunk a Te életmódodhoz,
a Te készségedhez, hogy megtörd magad,
amikor Önmagadat adod testvéreidnek,
és a Te képességedhez arra,
hogy a rosszra jóval válaszolj.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Az Eucharisztia ünneplése

„Nem feledkezhetünk meg arról a nagyszámú keresztényről, akik a világ minden táján és a történelem kétezer éve folyamán a végsőkig kitartottak az Eucharisztia védelméért; és hányan kockáztatják még ma is az életüket, hogy részt vehessenek a vasárnapi Szentmisén. „Vasárnap nélkül nem tudunk élni.” Ha nem ünnepelhetjük az Eucharisztiát, akkor nem tudunk élni, és keresztény életünk meghalna.” (Ferenc pápa)

Van valami, amin javítani tudnál a napi vagy vasárnapi Szentmisén való részvételedben?


Hallgassuk Isten Igéjét

„Isten Igéje táplálja és megújítja a hitünket. Helyezzük vissza imádságunk és lelki életünk középpontjába! Az Ige legyen a középpontban, amely feltárja előttünk, hogy milyen Isten, és az Ő közelébe vonz bennünket.” (Ferenc pápa)

Tudatosítsd magadban azt a valóságot, hogy Isten Igéje az ima lényeges része.


Osztozzunk az Ő életében

„Az Eucharisztia gyógyít, mert Jézussal egyesít bennünket. Elsajátítjuk Általa az Ő életmódját, azt a képességét, hogy lemond önmagáról és testvéreinek adja magát, és azt a készségét, hogy a rosszra jóval válaszoljon. Bátorrá tesz arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és szeretettel forduljunk mások gyengesége felé, ahogyan Isten teszi velünk.” (Ferenc pápa)

Kinek van szüksége körülötted a jelenléted, a társaságod kenyerére?


Engedjük átalakítani magunkat

„Minden alkalommal, amikor magunkhoz vesszük az Élet Kenyerét, Jézus eljön, hogy új tartalmat adjon gyengeségeinknek. Emlékeztet minket arra, hogy az Ő szemében értékesebbek vagyunk, mint gondolnánk. Azt mondja nekünk, hogy örül, ha megosztjuk Vele gyengeségeinket. Megismétli nekünk, hogy az Ő irgalmasságát nem riasztják a hiányosságaink.” (Ferenc pápa)

Imádságodban megosztod Vele a gyengeségeidet, teljes bizalommal az Ő irgalmában és abban a képességében, hogy át tudja alakítani az életedet?


Nyíljunk meg a küldetés felé

„Ez az Eucharisztia logikája: befogadjuk Jézust, Aki szeret minket és meggyógyítja gyengeségeinket, azért, hogy egész életünkben szeressünk másokat és segítsünk nekik gyengeségeikben.” (Ferenc pápa)

Mennyire állsz készen arra, hogy együttműködj az együttérzés küldetésében, amelyre Jézus hív téged?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima128 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért 2023. június

A kínzás eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!
 

Imádság

Irgalmasság Atyja, te arra hívsz minket,
hogy könyörületesek legyünk minden testvérünkkel,
függetlenül attól, hogy milyen irányt vesz az életük.
Adj nekünk hús-vér szívet a törékenységgel szemben,
hogy emberi családként örökre felszámoljuk a kínzást.
Add nekünk a te világosságodat,
hogy szívünkben és elménkben tudatára ébredjünk annak,
hogy egyetlen állam vagy személy sem nézheti el ezt a gyakorlatot,
hogy semmi sem igazolhatja ezt az eltévelyedést,
hogy a kínzás színtiszta gonoszság, amely elembertelenít bennünket..
Segíts minket, hogy megtaláljuk az emberségesség útjait
a közös élet biztonságos tereinek kialakítása által,
hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot,
és a világot a Te Fiad, Jézus szemével szemléljük.
Add, hogy szavainkat, tetteinket és vágyainkat mindig
a bőséges élet ösztönözze, amelynek megélésére
és megosztására meghív bennünket a Szentlélek.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


A személy méltósága

„Napjainkban is kínoznak embereket; sok foglyot azonnal megkínoznak, hogy szóra bírják őket... Ez szörnyű! Napjainkban is vannak férfiak és nők túlzsúfolt börtönökben; úgy élnek - már bocsánat - mint az állatok. Mostanában is előfordul efféle kegyetlenség.” (Ferenc pápa)

Ismerkedj meg és szerezz tapasztalatot a környékeden működő börtönlelkészségről, és próbáld meg lehetőségeidhez mérten támogatni azt.

 

Fogadjuk el a másikat

„Oly sok ember szenved: a betegek, a háborúban lévők, a hajléktalanok, az éhezők, azok, akiket kételyek kínoznak az életükben, akik számára hiányzik a boldogság, a megváltottságuk tudata, vagy akik saját bűneik súlyát érzik.” (Ferenc pápa)

A beszélgetések során igyekezzünk gyengéden és szeretettel a másik szemébe nézni.

 

Nézzünk új módon, irgalommal

„Mindannyian bűnösök vagyunk. De Jézus szeret minket, Ő szeret bennünket. Mi tehát ne bűnösökként, hanem Isten gyermekeiként cselekedjünk, Jézus Atyjának gyermekeiként. Mondjunk mindannyian együtt egy imát értük, a világban napjainkban annyi szörnyűséget, annyi rosszat elszenvedőkért.” (Ferenc pápa)

Amikor bántanak vagy kellemetlenség ér minket, kérdezzük meg magunktól: Hogyan tekintene erre a helyzetre az Úr?

 

Szólítsuk a nevükön őket

„Imádkozzunk hát azért a sok férfiért és nőért, akiket ma a világ annyi országában kínoznak; az ott állatokként összezsúfolt foglyokért.” (Ferenc pápa)

Nevezzük meg azokat az embereket, akikért imádkozunk, írjuk fel a nevüket a lelki jegyzetfüzetünkbe vagy a határidőnaplónkba, és tartsuk az emlékezetünkben őket ebben a hónapban.

 

Hallgassunk oda a hangjukra

„Imádkozunk minden ma a világban élő Jézusért: az éhezőkért, a szomjazókért, a kétkedőkért, a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akiket annyi kétség és bűntudat súlya nyom. Ők sokat szenvednek. Imádkozzunk a sok beteg, ártatlan gyermekért, akik fiatal koruktól kezdve hordozzák a keresztjüket." (Ferenc pápa)

Forduljunk feléjük figyelemmel, és hallgassuk meg szeretettel és törődéssel azokat, akiknek szükségük van erre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházi mozgalmakért és csoportokért2023. május

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházi mozgalmakért és csoportokért 2023. május

Az egyházi mozgalmakért és csoportokért

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!


Imádság

Köszönjük, Atyám, hogy a küldetéshez
az ajándékok és karizmák sokféleségében
életet adtál nekünk a Te Lelked által.
Szeretnénk hűséggel és odaadással megélni keresztségünket,
mindennapi életünkben tanúságot téve az evangéliumról.
Segítsd egyházi mozgalmaidat és csoportjaidat,
hogy a szolgálat és a másoknak való odaadás
gyümölcsöző terepei legyenek.
Éljen minden tagjuk a testvérei iránti szeretettel
és az ő szolgálatukra készen.
Itt, a Pápa Világméretű Imahálózatában
különösen imádkozunk az EYM, az
Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom
fiataljaiért és gyermekeiért,
hogy minden nap Jézusi módon éljenek,
tanúságot téve Krisztusról az Eucharisztiában,
élő eucharisztiaként mindenki számára nyitottan,
a világ szükségleteit szolgálva.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Legyünk nyitottak a világ szükségletei iránt.

„A világi hivatás mindenekelőtt a családban való szeretet valamint a társadalmi és politikai életben való szeretet: konkrét, a hitre alapozott elkötelezettség egy új társadalom építésére. Éljünk a világ és a társadalom sűrűjében, hogy annak sokféle területén szolgáljuk az evangelizációt.” (Ferenc pápa)
 
Részt veszel az egyházi küldetésben, a plébániádon, mozgalmadban, csoportodban a legelesettebbek szükségleteinek szolgálatára?
 

Használjuk ki a helyi lehetőségeket.

„Mindig hasznosabb, ha a hitet együtt éljük meg, és szeretetünket egy közösség életén belül fejezzük ki, megosztva szeretetünket, időnket, hitünket és gondjainkat más fiatalokkal. Az Egyház sokféle teret kínál a hit közösségben való megélésére, mert együtt minden könnyebb.” (Ferenc pápa)
 
Nyílt küldetésben éled meg a hited, vagy azoknak a szükségleteire tekintettel, akikkel közösségben élsz?
 

Álljunk rendelkezésre

„A Szentlélek arra akar bátorítani bennünket, hogy lépjünk ki önmagunkból, szeretettel öleljünk át másokat, és az ő javukat keressük.” (Ferenc pápa)
 
Mielőtt cselekszel, kérdezd meg magadtól: mi jót tehetek itt és most másokért?
 

Térjünk vissza a forráshoz.

„„Isten szeret téged.” Nem számít, ha már hallottad, szeretnélek emlékeztetni erre: Isten szeret téged. Soha ne kételkedj ebben, függetlenül attól, ami az életben veled történik. Minden körülmények között végtelenül szeret téged.” (Ferenc pápa)
 
Fordíts időt az evangélium által való imádkozásra, hogy Jézus Krisztus élete átjárjon téged.
 

Szolgáljunk

„Barátaim, ne várjatok a holnapra, hogy energiátokkal, merészségetekkel és kreativitásotokkal közreműködjetek a világ átalakításában... Mert „ha adtok, akkor kaptok”, és a jó jövőre úgy tudtok a legjobban felkészülni, ha a jelenben jól: odaadóan és nagylelkűen éltek.” (Ferenc pápa)
 
Vegyél részt egy egyházi mozgalom vagy csoport szolgálatában, vagy támogasd azokat, akik ezt teszik.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az erőszakmentesség kultúrájáért2023. április

Napi Ima122 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az erőszakmentesség kultúrájáért 2023. április

Az erőszakmentesség kultúrájáért

Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!
 

Imádság

Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme, szelíd és alázatos szívű,
taníts minket, hogy a szívünk olyan legyen, mint a Tiéd.
Küldd el Szentlelked gondolatainkba,
hogy ne engedjük, hogy elcsábítson minket a konfliktusok kultúrája.
Az Ő perzselő Szeretete gyújtsa lángra szívünket
és vezessen minket a találkozás és az erőszakmentesség kultúrájához,
ami váljon láthatóvá döntéseinkben,
tetteinkben és a másokkal való törődésben.
Segíts nekünk megtalálni azokat a módokat,
amelyek által az erőszakmentesség meg tud valósulni
mindennapi életünkben, gondolatainkban,
a testvéreinkhez intézett szavainkban és cselekedeteinkben.
Adj nekünk bátorságot, hogy minden nehézséggel szemben
békésen, a találkozásra, a párbeszédre, a különbözőség elfogadására
és az erőszakmentességre törekedve éljünk.
Jézus Szíve, adj nekünk a Tiédhez hasonló szívet! Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspököm
e havi imaszándékáért.
Ámen


Erdő Péter bíboros imája
Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen
békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szűz Mária, valamint
a magyar szentek és boldogok közbenjárására 
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve
eljussunk az örök hazába.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Erőszakmentesség

„Békét kívánok minden férfinak, nőnek, fiúnak és lánynak, miközben azért imádkozom, hogy minden ember Isten- képmás és hasonlatosság voltát meglátva hatalmas méltósággal felruházott szent ajándékokként ismerjük el egymást. Különösen konfliktushelyzetekben tartsuk tiszteletben legmélyebb méltóságukat, és éljünk erőszakmentesen.” (Ferenc Pápa)

Fordíts egy kis időt rá, és tekints a nehézségekre új szemszögből. Ne siess.

Ne rivalizáljunk

„Ha az erőszak eredete az emberek szívéből indul ki, akkor elengedhetetlen, hogy az erőszakmentesség útját elsősorban a családon belül járjuk.” (Ferenc Pápa)

Ha úgy érzed, hogy megbántottak, próbáld megérteni a másik személy viselkedésének az okait.

Ne ártsunk másoknak

„Az erőszakmentes viselkedés egy módja annak, hogy ténylegesen megmutassuk, hogy az egység valóban fontosabb és gyümölcsözőbb, mint a konfliktus. A világon minden szorosan összefügg egymással.” (Ferenc Pápa)

Mielőtt reagálnál, döntsd el, hogy az, amit mondani vagy tenni készülsz, árthat-e a másiknak. Ne árts.


Ne ellenségeskedjünk

„Aki befogadja Jézus Örömhírét, felismeri saját erőszakosságát, és engedi, hogy Isten irgalmassága meggyógyítsa, és a megbékélés eszközévé válik.” (Ferenc Pápa)

Ha bizalmatlan vagy, ne szakítsd meg vagy gyengítsd a kapcsolatot a másik emberrel, hanem javítsd a kommunikációt.

Mondjunk le a visszavágásról

„Amikor az erőszak áldozatai legyőzik a bosszú kísértését, az erőszakmentes béketeremtő folyamatok leghitelesebb szereplőivé válnak.” (Ferenc Pápa)

Bízz és cselekedj jóhiszeműen. Néha jobb, ha elárulnak, mint ha nem bízunk az emberekben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A bántalmazás áldozataiért2023. március

Napi Ima137 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A bántalmazás áldozataiért 2023. március

A bántalmazás áldozataiért

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!


Imádság

Atyám, aki könyörületes és irgalmas vagy.
Fogadd szereteteddel az egyház tagjai által
akiknek apáknak, anyáknak,
lelkipásztoroknak és testvéreknek kellett volna lenniük
elkövetett
bántalmazás borzalmai által okozott károkat elszenvedőket.
Adj nekünk irgalmas szívet ezzel az emberi nyomorúsággal szemben;
nagy szívet, hogy meghallgassuk a szenvedőket;
tárt karokat, amelyek nem fáradnak bele az ölelésbe;
világos megkülönböztető képességet a fájdalmak megválaszolására;
bőséges balzsamot sebeik begyógyítására.
Gondoskodjunk a szenvedőkről,
legyünk szamaritánusok és tartsuk nyitva a vendégfogadót.
Segíts nekünk, hogy segítsünk az Egyházban
visszaélést elszenvedő vagy elszenvedett testvéreinknek!
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspököm
e havi imaszándékáért.
Ámen


Erdő Péter bíboros imája
Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen
békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szűz Mária, valamint
a magyar szentek és boldogok közbenjárására 
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve
eljussunk az örök hazába.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Nyissunk tereket a bántalmazást elszenvedők számára

„Legyen mindig szemünk előtt a kicsinyek ártatlan arca, emlékezve a Mester szavaira: „Aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék”” (Ferenc pápa).

Fogadd a szívedbe a közeledben szenvedőket, különösen a visszaélés áldozatait.


Figyeljünk oda

„Kötelességünk felfigyelni erre a fojtott, néma kiáltásra” (Ferenc pápa).

Szánj időt és teret arra, hogy felfigyelj testvéreid fájdalmára.


Öleljük magunkhoz

„„Vesztegess időt” a meghallgatásra. A meghallgatás meggyógyítja a sérülteket, és kigyógyít minket magunkat is az önzésünkből, a távolságtartásból, a „nem rám tartozik”, az irgalmas szamaritánus példázatában lévő pap és levita hozzáállásából.” (Ferenc pápa)

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a bántalmazás bármely formájának áldozatait befogadják és segítsenek rajtuk?


Válaszoljunk a fájdalomra

„Legyen az Egyház célja az, hogy a bántalmazott, kizsákmányolt és elhagyott kiskorúakat megvédje, megóvja és gondozza, bárhol is legyenek” (Ferenc pápa).

Enyhítsd a közeledben lévők szenvedését.


Gyógyítsuk a sebeket

„Az Egyháznak fel kell tennie a kérdést [...] hogyan védjük meg a gyermekeket; hogyan kerüljük el az ilyen visszaéléseket, hogyan kezeljük és hogyan integráljuk újra az áldozatokat; hogyan erősítsük meg a szemináriumi képzést. Törekednünk kell arra, hogy az elkövetett hibákat lehetőséggé alakítsuk át arra, hogy ezt a csapást ne csak az Egyházból, hanem a társadalomból is kiirtsuk” (Ferenc pápa).

Ajánld fel a közelségedet és az együttérzés konkrét gesztusait azoknak, akik a közeledben visszaéléstől szenvednek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért2023. február

Napi Ima113 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért 2023. február

Az egyházközségekért

Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a leginkább rászorulók számára!


Imádság

Testvérekként jövünk Hozzád, Urunk,
egy plébániai közösség testvéreiként.
Törékenyek vagyunk, és nem mindig vagyunk közösségben.
A közösségek közösségévé kell válnunk
amely mindig az embert állítja a középpontba,
elfogadva mindegyiküket úgy, ami és amije van.
Küldd el Lelkedet hogy igazi keresztény közösséget építsünk,
amely a közös hitből, a testvériség megéléséből születik,
és befogadja a leginkább rászorulókat.
Segíts minket, Atyám, hogy az élénk részvétel színtereit,
és missziós lelkülettel átitatott közösséget építsünk.
Add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan plébániai közösséggé váljunk,
amely evangelizál, és engedd, hogy evangelizáljanak minket a legszegényebbek,
annak jeléül, hogy minden szeretet és remény Belőled fakad.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Legyen közösség

Legyen a plébánia „a közösségek közössége, szentély, ahová a szomjazók inni mennek, azért, hogy tovább járhassanak; és az állandó missziós küldetés központja" (Ferenc pápa).

Használd fel ezt a hónapot arra, hogy időt fordíts az imádságra és hited plébániai közösségeddel való megosztására.
 

Az emberek legyenek a középpontban

„Ennek előfeltétele, hogy (a plébánia) legyen valóban kapcsolatban az otthonokkal és a város életével, és ne váljon az emberektől elválasztott, takaros felépítéssé, vagy önmagát szemlélő, kiválasztott csoporttá.” (Ferenc pápa)

Hogyan kerülhetne a plébánia közelebb az otthonokhoz, az iskolákhoz és a közelében lévő más csoportokhoz?
 

Álljon a hit szolgálatában

„Egy plébániának olyan helynek kell lennie, amely sok hívő számára a belső keresésük vágyott célját jelenti, és azt a helyet, ahol az irgalmas Krisztus arcával és egy befogadó egyházzal találkozhatnak." (Ferenc pápa)

Milyen konkrét intézkedéseket tudnál javasolni a plébániádnak, hogy javítsa evangelizációs tevékenységét?
 

Álljon a testvériség szolgálatában

„A plébánia, mint mindenki számára nyitott „szentély”, amely arra hivatott, hogy kivétel nélkül mindenkit elérjen, emlékeztessen arra bennünket, hogy a szegényeknek és a kirekesztetteknek mindig kiváltságos helyet kell biztosítanunk az Egyház szívében.” (Ferenc pápa)

Hogyan tudnál közreműködni a hozzád közel álló, a plébánia környezetén belüli vagy kívüli egyet nem értők közötti kapcsolatok erősítésében?


Álljon a leginkább rászorulók szolgálatában

A plébániai közösség a szegények Egyházzal való emberi és személyes találkozásának első helye. Hogyan tudnál javítani a szolgálatodon és segíteni a leginkább rászorulókon?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért2023. január

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért 2023. január

A nevelőkért

Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat.


Imádság

Jézus, jó Mester, ahogy az evangéliumbeli ifjú nevezett téged,
életed a szeretet és az elfogadás élő tanúságtétele volt.
Összhangoddal arra tanítottál minket,
hogy a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia.
hogy hiteles tanúságot tegyünk az Atya szeretetéről a világban.
Az evangéliumban Téged szemlélve megértjük, hogy
csak azt tudjuk másoknak közvetíteni, amit magunk megtapasztaltunk.
Ezért kérünk téged, hogy segítsd a nevelőket,
hogy stílusuk a tiédhez hasonló legyen;
konkrét magatartásukkal és szavaikkal egyaránt
a testvériséget, a kölcsönös tiszteletet és
a különbözőségek értékességét kommunikálják.
A te Szereteted Lelke ültesse beléjük
azt módot, ahogyan Te a legsérülékenyebbekkel is együtt vagy.
Segítsd őket, hogy egy Benned gyökerező és az emberiség felé nyitott
méltóságteljes életük legyen.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Tégy tanúságot az életeddel


„Ma minden egyes ember identitását és méltóságát meg szeretnénk védeni, és az új nemzedékeket megtanítani mindenki megkülönböztetés nélkül való elfogadására. Ezért a nevelés arra kötelez bennünket, hogy a másikat olyannak fogadjuk el, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek én szeretném, hogy legyen, anélkül, hogy bárkit is elítélnénk vagy elmarasztalnánk.” (Ferenc pápa)

Az életmódod Jézus Krisztus tanítványának meggyőződését és hitét tükrözi?


Összhang
 

„Számunkra az önismeretben, a saját testvérünk, a teremtés és a Transzcendens megismerésében összefoglalható integrált képzés sokat jelent. Nem rejthetjük el az új nemzedékek elől az élet értelmére rámutató igazságokat.”

Összhangban van a másokkal, a világgal és az Úrral való kapcsolatod azzal, amit másoktól megkövetelsz?


Éld meg a testvériséget
 

„Ma, minden eddiginél jobban, hogy egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket egy széles körű nevelési szövetség érdekében, hogy olyan érett embereket képezzünk, akik le tudják győzni az elkülönültséget és az ellentéteket, és képesek újraépíteni a kapcsolatok szerkezetét egy testvéribb emberiség érdekében.”

Mit tehetnél ebben a hónapban, hogy jobban szeresd és szolgáld a testvéreidet?


Segítsd a legkiszolgáltatottabbakat
 

„Ha a múltban a nők, a kiskorúak és a leggyengébbek jogait nem is tartották mindig tiszteletben, napjainkban elköteleztük magunkat amellett, hogy határozottan megvédjük ezeket a jogokat, és megtanítsuk az új nemzedékeket arra, hogy legyenek a hangtalanok hangja.”

Fordítasz időt azoknak a környezetedben lévőknek a képzésére és oktatására, akiknek erre szükségük van?


Kommunikálj örömmel
 

„Nevelj mindenkit a maga egységében, azaz fejben, kézben, szívben és lélekben, hogy azt gondolják, amit éreznek és tesznek; hogy amit gondolnak és tesznek, azt érezzék; amit éreznek és gondolnak, azt tegyék meg.”

Örömmel élsz a mindennapi követelmények szerint?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az önkéntes szervezetekért2022. december

Napi Ima107 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az önkéntes szervezetekért 2022. december

Egyetemes: Az önkéntes szervezetekért

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre


Imádság

Szentlélek,
aki Isten országának építését előmozdítod,
megeleveníted a szíveket és megerősíted az akaratot.
Hálát adunk neked azokért, akik
Jézus Krisztus gyengédségének élő hirdetőiként
hűségesen és szabadon odaadják magukat a leggyengébbeknek,
Küldd el ösztönzésedet és örömödet minél több embernek
akik szeretettel vágynak felajánlani az idejüket és életüket
rászoruló testvéreiknek,
a menekültek, a betegek, az idősek és a gyermekek számára.
Legyen egyre több olyan ember,
aki közelebb szeretne kerülni embertársaihoz.
Ámen.


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi hozzáállásunk

Kötelezettségvállalás
„Köszönöm az önkénteseknek, amit és ahogyan tesznek. A nehéz helyzetben lévő emberekhez való közelállásuk az emberiséggel minden korban együtt járó Krisztus gyengédségének élő hirdetése.”  (Ferenc pápa)

Közel áll hozzád valamilyen önkéntes munka? Együttműködsz velük?


Add önmagad
„Egy kötényét felvevő és nehéz helyzetben lévő testvérei szolgálatáért lehajoló Egyház.”  (Ferenc pápa)

Határozz el valamit, amivel segítesz egy rászorulón.


Oszd meg
„Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy folytassátok kötelezettségvállalásotokat, hogy a teremtés továbbra is mindannyiunk öröksége maradjon, amelyet teljes szépségében kell átadnunk a jövő nemzedékeknek.”  (Ferenc pápa)

Oszd meg idődet és javaidat azokkal, akiknek szükségük van rád.


Menj ki és találkozz
„Mindezzel szemben Krisztus tanítványa nem hátrál meg, nem fordítja el az arcát, hanem közellétével és evangéliumi befogadásával igyekszik az emberiség szenvedő részét magához ölelni.”  (Ferenc pápa)

Ismerj meg egy közeli önkéntes szervezetet és annak igényeit.


Működj együtt másokkal
„Mindannyiunk, intézmények, civil szervezetek és egyházi közösségek együttműködése szükséges ahhoz, hogy a különböző emberek és kultúrák harmonikus együttélésének útjait elősegítsük.” (Ferenc pápa)

Működj együtt a közeledben lévőkkel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szenvedő gyermekekért2022. november

Napi Ima119 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szenvedő gyermekekért 2022. november

Egyetemes: A szenvedő gyermekekért

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 

Imádság

Uram Jézus Krisztus, te azt kérted, hogy 
engedjük hozzád jönni a gyermekeket.
Uram, küldd el Lelkedet, 
a vigasztalás és megkönnyebbülés Lelkét,
annak a számtalan gyermeknek, akik 
a kirekesztettség, az elhagyatottság, és az erőszak 
áldozataivá váltak a világban.
Adj nekünk nagylelkű szívet, hogy felkínáljuk számukra
az oktatással a remény útjait, 
amely megnyitja számukra
a szabadság és a döntés lehetőségeit.
Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy 
forró öleléssel és gondoskodó szeretettel
befogadjuk őket a család gyógyító szeretetébe, 
amely visszaadja a méltóságukat, hogy ők
az egyetlen szerető Atya gyermekei legyenek.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Védelmezd

„Vannak, akiknek feladatuk a vezetés és a nevelés, de én azt szeretném mondani, hogy minden felnőtt felelős a gyermekekért, és mindannyiunk felelőssége, hogy megtegyünk mindent, amit csak tudunk a helyzet megváltoztatásának érdekében. A gyermekek „passiójára” gondolok.” (Ferenc pápa)

Milyen konkrét vállalást tudsz ebben a hónapban tenni, hogy segítsd egy hozzád közel álló gyermek szükségleteit?


Enyhítsd a szenvedést


„Az Egyház állítsa anyaságát a gyermekek és családjaik szolgálatába. A mi világunkban élő szülőknek és a gyermekeknek Isten áldását, anyai gyengédséget és határozott helyreigazítást ad. Nem avatkozunk bele a gyermekek életébe.” (Ferenc pápa)


Tudsz tenni valami konkrét cselekedetet, ami segít enyhíteni egy rászoruló gyermek szenvedését?


Adj szeretetet


„De ezeket a szülőket nem hagyhatjuk magukra! Mellettük kell állnunk fáradozásuk során, és emellett fel kell kínálnunk nekik a közösségben töltött és a gondtalan öröm pillanatait is, hogy ne csak a megszokás vezesse őket.” (Ferenc pápa)


Munkálkodj azon, hogy közeledj azokhoz a szülőkhöz, akik talán szenvednek, és tégy meg mindent, hogy a legjobb tudásod szerint szolgáld őket.


Figyelj a szükségletekre


„Igaz, hogy Isten kegyelméből a súlyos nehézségekkel küzdő gyermekek nagyon gyakran találnak rendkívüli szülőkre, akik abszolút nagylelkűséggel hajlandók mindenféle áldozatra.” (Ferenc pápa)


Munkálkodj azon, hogy odafigyelj és legyen gondod a melletted lévők szükségleteire.


Becsüld meg a többieket


„Gondolj bele, milyen lenne a társadalom, ha egyszer s mindenkorra elhatározná, hogy ezt az elvet állítja fel: „Igaz, hogy nem vagyunk tökéletesek, és hogy sok hibát követünk el, de amikor a világra jövő gyermekekről van szó, egyetlen felnőtt áldozatát sem tekintjük túl drágának vagy túl nagynak.”” (Ferenc pápa)


Igyekezz kifejezni a szeretetedet és becsüld meg a melletted lévőket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima129 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért 2022. október

A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Imádság

Váljunk mindnyájan eggyé! Legyünk mindnyájan egyek!
Jóságos Atyánk, mi is ki akarjuk venni a részünket,
és meg akarjuk élni Fiadnak, Jézusnak Hozzád szóló szavait.
Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni a keresztségben kapott küldetésünket.
Arról álmodunk, hogy együttműködő és missziós, a világ kihívásai iránt elkötelezett
Egyház legyünk a szeretet közösségében,
amelyben mindenki otthon érezheti magát és részt vehet benne.
Olyan Egyházról álmodunk, amely megújul a Te Szentlelked által,
amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza,
amely nem szakad el az élettől, hanem vállalja korunk gyengeségeit és szegénységét.
Segíts minket, hogy a Te újdonságaidra nyitott, megújult Egyház legyünk,
amelyben mindannyian együttműködünk. Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Szinodalitás
„Ha szinodális Egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg csak a formával, hanem szükségünk van a párbeszédnek és a kölcsönhatásnak kedvező tartalomra, eszközökre és felépítésre Isten népének körében, különösen a papok és a laikusok között.” (Ferenc pápa)

Részt vettél már a közösséged szinódusra való előkészületében?
 

Találkozzunk
„Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, ami segítségetekre lesz: a közelségről, az együttérzésről és a gyengédségről.”

Fogadd testvéreidet szükségükben.
 

Hallgassunk meg
„A Szinódus lehetőséget kínál arra is, hogy meghallgató Egyház legyünk, hogy szünetet tartsunk a rohangálásunkban, hogy megfékezzük lelkipásztori aggodalmainkat és megálljunk odafigyelni. Hallgassunk a Lélekre az istentiszteleten és az imádságban.” (Ferenc pápa)

Készen állsz meghallgatni az Egyházban élő testvéreid törekvéseit, és azokét, akik kívülállónak érzik magukat?
 

Éljünk a megkülönböztetéssel
„A szinódus a hatékony lelki megkülönböztetés útja, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy szép képet fessünk magunkról, hanem hogy jobban együttműködhessünk Istennek a történelemben való munkálkodásával.” (Ferenc pápa)

Keresd annak a lehetőségét, hogy a keresztény megkülönböztetésben fejlődj.
 

Álljunk készen a küldetésre
„Az Egyház testében az egyetlen kiindulási pont, más nem is lehet: a keresztség, életünk forrása, amelyből Isten gyermekeiként azonos méltóságot nyerünk, ha a szolgálatok és a karizmák különbözőek is. Ezért mindnyájan hivatva vagyunk arra, hogy részt vegyünk az Egyház életében és küldetésében.” (Ferenc pápa)

Részt veszel valamilyen módon az Egyház küldetésében, akár a plébániádon, akár az iskoládban, a csoportodban vagy a közösségedben?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A halálbüntetés eltörléséért2022. szeptember

Napi Ima118 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A halálbüntetés eltörléséért 2022. szeptember

Egyetemes: A halálbüntetés eltörléséért 

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.
 

Imádság

Jó Atyánk, aki eljöttél hozzánk Jézus Krisztusban.
A megbocsátás és az irgalom forrása
minden emberi nyomorúság előtt;
adj nekünk bátorságot, hogy elszántan szembeszálljunk
a halálos ítélettel, mint büntetéssel.
Semmilyen bűncselekmény, legyen az bármilyen természetellenes,
nem nélkülözheti a megtérés erejét és végtelen irgalmasságodat.
Bizalommal kérünk téged, hogy küldd el
Szentlelkedet, hogy bölcsességével ösztönözzön minket,
és az egész világon felszámolhassuk ezt a csapást,
alternatív utakat találva a károk helyreállítására,
és megmentsük a haláltól azokat az erőszaktevőket, akik ezt előidézték.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Emberi méltóság
„A halálbüntetés határozott elutasítása megmutatja, hogy milyen mértékben tudjuk elismerni minden emberi lény elidegeníthetetlen méltóságát, és elfogad, hogy helye van ebben az univerzumban. Mivel ezt a legelvetemültebb bűnözőktől sem tagadom meg, nem tagadom meg senkitől, mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy megossza velem ezt a bolygót, annak ellenére, ami elválaszt minket.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 269)

Hogyan gondolkodsz és cselekszel azokkal szemben, akik súlyosan ártottak neked vagy szeretteidnek?
 

Kísérés
„Amikor az ember méltóságát tiszteletben tartják, jogait elismerik és garantálják, a kreativitás és a merészség is virágzik, és az ember meg tudja magyarázni a közjó érdekében tett számtalan kezdeményezését.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 22) 

Tudod, hogyan kell kísérni a fájdalommal és szenvedéssel járó helyzeteket, felismerve az áldozat és az elkövető által elszenvedett igazságtalanságokat?


Javítsd ki a károkat
„Ha egy elkövető bűnt követett el ellenem vagy egy szerettem ellen, senki sem tiltja meg nekem, hogy igazságot követeljek, és biztosítsam, hogy ez a személy - vagy bárki más - ne bántson újra engem, vagy ne okozzon ugyanilyen kárt másoknak. Ezt meg kell tennem, és a megbocsátás nemhogy nem szünteti meg ezt a szükségletet, hanem megköveteli.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 241)

Legjobb tudásod szerint, imával és cselekvéssel javítsd ki a károkat az általad ismert konfliktushelyzetekben, még akkor is, ha nincs felelősséged.


Kérj és adj bocsánatot
„Kötelezzük el magunkat arra, hogy megéljük és tanítsuk a tisztelet értékét, azt a szeretetet, amely képes elfogadni a sokféle különbséget, a minden emberi lény méltóságának elsőbbségét bármilyen eszmével, érzéssel, tevékenységgel vagy akár bűnnel szemben.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 191)

Kihez fordulhatsz, hogy felajánld vagy elfogadd a megbocsátást?


Emberségesség
„Minden keresztény és jóakaratú ember ma arra van hivatva, hogy ne csak a halálbüntetés - legális vagy illegális - minden formájának eltörléséért küzdjön, hanem a börtönkörülmények javításáért is, tiszteletben tartva a szabadságot élvező magánemberek emberi méltóságát.” (Ferenc pápa, Fratelli Tutti, 268)

Próbáld meg viselkedéseddel és szavaiddal könnyebbé, elviselhetőbbé és emberibbé tenni a környezetedben lévő kiszolgáltatott és szenvedő emberek helyzetét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért2022. augusztus

Napi Ima83 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért 2022. augusztus

Egyetemes: A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Hozzáállás a mindennapokban

Támogasd a kisvállalkozásokat

„Nagyon sokféle paraszti és kisvállalkozói élelem-előállítási rendszer létezik, amelyek ma is a világ lakosságának nagyobb hányadát látják el élelmiszerrel, kisebb mértékben használják fel a földterületet és a vizet, kevesebb hulladékot termelnek, legyen szó akár kis mezőgazdasági telkekről, gyümölcsösökről, akár vadászatról, vadon termő növények gyűjtéséről vagy kisipari halászatról.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) A kistermelőktől és vállalkozóktól vásároljuk meg, amire szükségünk van.
 

Segíts

„Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges legyen a foglalkoztatás, elengedhetetlen olyan gazdaság előmozdítása, amely kedvez a termelői sokféleségnek és a vállalkozói kreativitásnak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hozd nyilvánosságra és népszerűsítsd a lakóterületeden lévő kistermelők és vállalkozók tevékenységét.
 

Dolgozz jól

„A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön, út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 128) Végezd jól a munkád, bármilyen kicsi legyen is az, és segítsd testvéreidet az övékében.
 

Keresd a megoldásokat

„A hatóságoknak joga és felelőssége, hogy a kistermelőknek és a termelői sokszínűségnek egyértelmű és erős támogatást nyújtó intézkedéseket hozzanak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik válság idején kisvállalkozásukkal az alapvető szolgáltatásokat biztosítják? Például a pékeknek, gyógyszerészeknek, a mezőgazdaságban … dolgozóknak.


Működj együtt másokkal

„A vállalkozói tevékenység nemes hivatás, amelynek célja, hogy gazdagságot hozzon létre és mindenki számára jobbá tegye a világot; nagyon termékeny módja lehet azon térség fejlesztésének, ahová telephelyeit építi, különösen, ha megérti, hogy a munkahelyteremtés a közjó szolgálatának nélkülözhetetlen része.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Kerülj közelebb a lakóhelyeden lévő kisvállalkozókhoz, és ismerd meg a helyzetüket, hogy figyelemmel kísérd őket és felismerd a segítségnyújtás lehetőségeit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."