28397 ima található a honlapon, összesen 38219 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Ferenc Pápa imaszándéka

  Ferenc Pápa imaszándéka
  Havonta frissül

  A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

  Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A világi hívek küldetéséért az Egyházban2020 október

  Napi Ima26 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A világi hívek küldetéséért az Egyházban 2020 október

  Evangelizációs: A világi hívek küldetéséért az Egyházban

  Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen a nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelősséget az Egyházban.

  Ima

  Uram Jézus,
  te bíztad meg egyházadat, hogy szavakkal és tettekkel hirdesse küldetését:
  az Atya szeretetét minden fia és lánya iránt.
  Adj kitartást és bátorságot tanítványaidnak, hogy misszionáriusként hirdessék az egyház szépségét. 
  Szent Mária Magdolna,
  az apostolok apostolának közbenjárására
  kérjük, hogy minden nő,
  különösen azok, akiknek feladatai vannak az egyházban,
  örömmel és lelkesedéssel éljenek a szolgálatban, és járjanak
  együtt Isten egész népével.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Javaslatok a hónapra

  • A személyes imádság egy pillanatában adjon hálát a keresztség ajándékáért. Ez minden keresztényt missziós tanítvánnyá tesz. Kérje ezt a kegyelmet a mindennapi életében.
  • Családként, kis csoportként vagy közösségként imádkozzanak minden laikusért, aki Jézus hirdetésének munkáját, a társadalomban és az Egyházban teljesíti küldetését - hogy lelkesen és elszántan élhessék meg.
  • Ismerje fel és adjon hálát a saját egyházközségében és közösségében lévő nőkért. A nők sokféleképpen töltenek be vezetői pozíciókat az egyházban.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A hónap imája 2020 október

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30
  A hónap imája 2020 október

  Ó, szentséges Szűz, Krisztus anyja és az Egyház anyja, örömmel és csodálattal kapcsolódunk a te Magnificat énekedhez, a te szeretet- és hála-himnuszodhoz.

  Veled együtt adunk hálát Istennek – „kinek irgalmassága nemzedékről nemzedékre” száll – a világi Krisztus-hívők sokféle és csodálatos hivatásáért és küldetéséért. Isten őket mind külön-külön nevükön szólította, hogy Vele a szeretet és szentség közösségében éljenek és Isten gyermekeinek nagy családjában testvérileg egyesüljenek. Arra kaptak küldetést hogy Krisztus világosságával ragyogjanak és evangéliumi életük által az egész világban továbbadják a Szentlélek tüzét.

  Magnificat énekének Szüze, szívüket töltsd be hálával és buzgósággal ezért a hivatásért és küldetésért. Te, aki az alázatosságban és a nagylelkűségben „az Úr szolgálóleánya” voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.

  A te anyai szívedben ott van az a sok veszedelem és sok baj, ami napjainkban a férfiakat és nőket szorongatja. De jelen van sok-sok jó kezdeményezés, az értékek utáni nagy vágyakozás és az üdvösség gyümölcseit bőségesen termő lelki fejlődés is.

  Bátorságos Szűz, áraszd belénk a lelkierőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében.

  Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az Utolsó vacsora termében, várva a Lélek pünkösdi eljövetelét, esdd le az Ő megújult kiáradását minden világi Krisztus-hívőre, férfira és nőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek mint az igazi szőlőtő arra hívatott szőlővesszői, hogy mind több gyümölcsöt hozzanak a világ életéért.

  Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te Fiad Egyházának igaz fiai és lányai éljünk; s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az Ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Amen

   

  CHRISTIFIDELES LAICI - II. János Pál pápa
  szinódus utáni apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért2020 szeptember

  Napi Ima41 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért 2020 szeptember

  Egyetemes: Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért

  Imádkozunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

  Ima

  Minden jóság Atyja,
  Te alkottad ezt a szépséggel teli világot,
  és gyermekeidre bíztad, hogy törődjenek vele.
  Segíts nekünk abban, hogy nagylelkű és nyitott szívvel rendelkezzünk,
  legyünk figyelmesek mások igényeire, és legyünk hajlandóak megosztani, amink van.
  Küld el a Szentlelkedet azokra a vezetőkre, akik döntéseket hoznak
  az áruk előállításával és fogyasztásával kapcsolatban,
  hogy a bolygó erőforrásait, amelyeket ránk bíztál,
  igazságos és tisztelettudó módon, mindenki méltóságát tiszteletben tartva osszák meg.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Javaslatok a hónapra

  • Tanuljon és vegyen részt! Használja a közösségi médiát a Globális Katolikus Klíma Mozgalom és más partnerek (Entreculturas, Alboan és GasMuHa) kezdeményezéseinek felfedezéséhez ebben a hónapban a pápa világméretű imahálózatán keresztül.
  • Szánjon egy percet imádságra családként vagy a helyi közösségben, imádkozzon azért, hogy a föld javait igazságossággal és tisztelettel osszák meg. Tudatosítsa ezt a kérdést. Olvassa el a Laudato Si enciklikának egy részét.
  • Vizsgálja meg életét és hozzáállását ebben a témában. Még a mindennapi élet apró gesztusai és választási lehetőségei is fenntarthatóbb világot építhetnek.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért2020 szeptember

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  28
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért 2020 szeptember

  Imádkozunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

  Kezdetben Isten teremtette a földet és mindent benne és rajta, mindvégig szem előtt tartva minket: ezt a világot nekünk készítette. Amikor Ádámot és Évát a saját képére és hasonlatosságára teremtette, azt mondta nekik: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta… minden élőlény felett ... ”. Ez a „leigázott” szó erős; ösztönünk az, hogy valamiféle ellenállás leverésében lássuk. Néhányan ezt úgy látják, hogy Isten azt mondja Ádámnak, hogy meghódítsa az Édenen kívüli pusztát, az emberiségnek üres ellenőrzése van, hogy a Földet saját belátása szerint használja. De ez nem így van: vegyük figyelembe, amit Isten tett az elején.

  "Az Úr Isten kertet vetett Édenben, keleten, és oda helyezte azt az embert, akit alkotott." A későbbi Szentírás azt mondja nekünk, hogy Isten Ádámot a kertbe helyezte, hogy „… ápolja és gondozza”. Más szavakkal, az a mód, ahogyan megparancsolják, hogy „uralkodjunk” és „uralkodjunk” a Föld felett, az a példa követése, amelyet Isten Ádámnak mutatott, amikor a pusztából a paradicsom foltját tervezte: Ádámnak az volt a célja, hogy az egész Föld és egy Éden. Nincs engedélyünk arra, hogy bármit megtegyünk; Inkább a mi felelősségünk az, hogy megkapjuk azt, amit Isten bízott a gondjainkra, és felhasználjuk igényeink teljes kielégítésére, és jól kezeljük, nemcsak a jövő nemzedékeinek kedvéért, hanem annak az Istennek a tiszteletére, aki mindent kidolgozott. Használjuk a Földet és mindent benne, igen! De emlékezzünk vissza arra, amit Emerson költő egyszer írt: „Nem örököljük a Földet őseinktől, hanem kölcsönözzük gyermekeinktől.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért2020 augusztus

  Napi Ima27 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért 2020 augusztus

  Egyetemes: A tengerek világáért

  Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért.

  Ima

  Uram Jézus,
  Te a halászokat hívtad tanítványaidként,
  és szeretettel nézel mindazokra,
  akik a tengeren élnek és dolgoznak.
  Érintse meg a szívünket, hogy
  vigyázol igényeikre - testvéreikre és családjukra.
  Segíts nekünk jobban tudatában lenni a kihívásoknak és veszélyeknek, amelyekkel szembesülnek,
  és küldd el a Szentlelket azoknak, akik
  jobb feltételeket tudnak biztosítani nekik,
  a biztonságos munkát és a tisztességes fizetést.
  Támogasd és védd meg őket nehézségeik során,
  és vigyázz családjukra,
  és hogy bennünk támogatást és segítséget találjanak.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  A hónapra vonatkozó javaslatok

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért2020 augusztus

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  29
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A tengerek világáért 2020 augusztus

  A pápa 2020 augusztusának imaszándéka 

  A tengerek világáért. Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért.

  A napkelte szépsége elvonta a lélegzetem. Egy magas halászhajó siklott a horizonton, amikor közeledett a parthoz. "Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló." (Jn 21:11) A halászok reggeliztek a tengerparton, és köszönetet mondtak az éjszaka munkájáért.

  Sajnos ma sok más történet bontakozik ki. A szélsőséges időjárás, a rossz minőségű hajók és az állandóan változó jogszabályok megrontják a halászati ​​ipart, és e jó emberek családját szegénységbe és nehéz helyzetbe sodorják. Az ember alkotói visszaélése szennyezi az óceánokat - megmérgezik a tengerfenekét, és a halak kipusztulnak.

  Egyes esetekben az emberkereskedők elfogják a halászhajókat - az ember lelke vérzik, amikor az áldozatok mindenféle visszaélést elviselnek, és a teremtés Istene könnyekkel tölti meg a tengert.

  Világunk gyógyulásra és megújulásra szólít fel minket. Tegyük kezünket annak a Istennek a kezébe, aki megnyugtatta a tengereket, hogy gyönyörű teremtménye ajándéka helyreálljon, és mindenkit, akinek az élet az óceán gyümölcsétől függ, ma és mindig megvédjük. Egyként örülhetünk és köszönetet mondhatunk. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Családjainkért2020 július

  Napi Ima22 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Családjainkért 2020 július

  Egyetemes: Családjainkért

  Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon.

  Ima

  Jóságos Atyám,
  köszönjük a család példáját,
  amelyben fiad Jézus született és nevelkedett.
  Azt akartad, hogy köztük legyen,
  és hogy megtanuljuk, milyen a szeretet és a szolgálat,
  Mária és József gesztusaival és szavaival.
  Ebben a nehéz időszakban, amelyben élünk,
  és egy olyan világban, amely annyira megváltozott,
  arra kérünk, hogy áldj meg minden családot,
  különösképpen azokat, akik a leginkább szenvednek
  a világjárvány következményeitől.
  Mutasd meg mindenkinek, hogyan találhat
  nyitott szíveket, amelyek elkísérnek,
  segítenek, szeretettel és tanácsokkal gondoskodnak.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  A hónapra vonatkozó javaslatok

  • Családjában azok, akikkel minden nap él, egy pillanatra törekedjenek arra, hogy megosszák egymás között egy imádságos környezetben, ahol mindenki kifejezi, hogy érezi magát, mit tanult az utóbbi időben, ahol úgy érezte, hogy tovább növekedett és ahol javulniuk kell, vagy bocsánatot kell kérniük.
  • A szélesebb családjában vagy barátaival próbálja meg kifejezni magát arról, hogy mit csinál, mik azok legnagyobb nehézségei, gazdasági, kapcsolatai, a jelentés keresésekor. Adjon tanácsot, ha szükséges, és segítsen a lehetőségeihez mérten.
  • Támogassa a saját közösségében vagy a közösségi hálózatokon keresztül az imádságra és a gondolkodásra vonatkozó jó javaslatokat, amelyek segítenek a családoknak reményt és értelmet találni, vagy a leginkább rászoruló családokat szolgálni.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A Szív útjáért2020 június

  Napi Ima23 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A Szív útjáért 2020 június

  Evangelizációs: A Szív útjáért

  Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.

  Ima

  Uram Jézus, szelíd és alázatos szívvel.
  Csak benned találunk nyugalmat zaklatottságunkban
  és gyógyulást, amely megszabadít minket a gonosztól és az önzőségtől.
  Teljes hittel kérünk, téged:
  Tedd a szívünket olyanná, mint a tiéd,
  tele irgalommal és együttérzéssel,
  hogy képesek legyünk megbocsátani
  és értelmet és örömöt adni azoknak, akiknek leginkább szükségük van rá,
  különösen azok számára, akik nagyobb szenvedésben élnek.
  Tedd mindannyiunkat,
  a pápa világméretű imahálózatának tagjait,
  valódi tanítványoddá és apostoloddá
  a világ iránti együttérzés küldetésben.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  A hónapra vonatkozó javaslatok

  • Lelkesen vegyen részt a Jézus Szíve ünnepein, amelyeket a közösségében szerveznek, együttműködve a lelkipásztorral vagy a plébániával, a tagok minden részvételével és motiválva őket, a hónap során az ünnepségeken.
  • Bővebben mutassa be a „A szív útja” programját a pápa világméretű imahálózatának és a különféle digitális vagy papír platformjainak weboldalán és közösségi hálózatain keresztül, és keresse meg ennek módját, külön-külön vagy csoportokban.
  • A hónap folyamán vállaljon kifejezettebb és tudatosabb elkötelezettséget arra, hogy saját életével bemutatja Jézus Szívének érzéseit, különös módon azokkal szemben, akik a leginkább szenvednek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A diakónusokért2020 május

  Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A diakónusokért 2020 május

  Evangelizációs: A diakónusokért

  Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.

  Ima

  Uram Jézus Krisztus,
  Te elküldted a tanítványaidat,
  hogy hirdessék a mennyek országát,
  nemcsak szavakkal,
  hanem irgalmas cselekedetekkel.
  Arra kérünk mindenkit, aki
  az egyházban a diakonátus missziójában él.
  Erősítsd meg őket lelkeddel,
  ösztönözd őket, családjukkal együtt,
  hogy lelkesedéssel hirdessék a te Igédet,
  és mutassák meg a gyengédségedet és irgalmasságodat
  a kicsik, a legszegényebbek és a kirekesztettek felé.
  Gazdagítsd az egyházat
  több diakónus hivatással.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Javaslatok a hónapra

  • A közösségekben, ahol állandó diakónusok vannak, mondja el valamilyen módon az ön nagyrabecsülését nagylelkűségük és karizmáik iránt, amely nemcsak a liturgiában, hanem a közösség jótékonysági küldetésében is megjelenik.
  • Népszerűsítse a közösségben, ifjúsági csoportokat, katekéziseket, párok csoportjait, a diakonátus kialakulásának egy idejét vagy tanúját, annak történetét, helyét az egyházban, mind a misszióban, mind a liturgiában.
  • Szervezze meg az imádság pillanatát a diakonátus iránti hivatásokra, akár a papságra felkészülõk, akár az állandó diakonok és családjaik számára.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A függőségekből való szabadulásért2020 április

  Napi Ima48 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A függőségekből való szabadulásért 2020 április

  Egyetemes: A függőségekből való szabadulásért

  Imádkozzunk azért, hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak.

  Ima

  Jézus, Megváltónk,
  a köztünk való jelenléted
  sokak számára megszabadulást hozott:
  a betegségtől, a tisztátalan lélektől,
  a bénulástól és a vakságtól.
  Manapság sok testvérünk
  olyan sokféle függőség foglya.
  Arra kérünk Uram, hogy szólítsd fel
  a figyelmes embereket, akik segíthetnek nekik.
  A Szentlélek világítsa meg őket,
  hogy felismerjék helyzetüket,
  erejüket és bátorságukat, hogy megvívják ezt a harcot,
  és adjon örömet, ha segíthetnek azoknak, akik
  a nehézségeken mennek keresztül.
  Mi Atyánk…

  Felajánló imádság

  Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
  Itt vagyok ezen az új napon. 
  Helyezd el a szívemet újra
  a fiad Jézus szíve mellé, 
  amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
  A Szentlélek tegyen
  barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
  A kezedbe teszem
  örömeimet és reményeimet, 
  munkámat és szenvedéseimet, 
  mindent, ami én vagyok, 
  közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
  Máriával az Egyház missziójáért,
  a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

  Javaslatok a hónapra

  • Vizsgálja meg őszintén, hogyan használja fel a rendelkezésre álló időt és pénzt, nézze meg, hogy rendetlenül költekezik-e, és / vagy bármelyik területen van-e valamilyen függőségnek kitéve.
  • Szánjon időt a családban, a katekézisben, vagy azokban a csoportokban és közösségekben, amelyekben részt vesz, beszélgetésekre és gondolkodásra a közelében lévő vagy ismert személyekről, akik bármilyen függőség hatása alatt állnak, hogy megfelelő eszközöket találjanak a segítségükre.
  • Tájékozódjon jobban azokról az intézményekről, amelyek segítik a függőség áldozatait, keressen róluk további információkat, és működjön együtt velük a lehetőségei szerint.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."