62858 ima található a honlapon, összesen 147132 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet Istenért
Napi több frissítés

Somogyi Margit gondolatai

Valami nagyon szépet ISTENÉRTA mai Szentleckében olvassuk

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
05
A mai Szentleckében olvassuk
Amikor Szent Istvánt megkövezték, üldözés tört ki Jeruzsálemben az Egyház ellen. ...Szétszéledtek az apostolok. A hívek is. De ahol megfordultak, hirdették az evangéliumot... Figyeltek Fülöp szavaira, egy szívvel-lélekkel, olvashatjuk. Látták a csodajeleket, és erősödtek a hitben.
Ma nincs egyházüldözés. Nincs megtorlás. De olyan valami van, ami mégis él. Bensőnkben billent meg valami nagyon-nagyon. Mi volt az akkori keresztények hitében az erő? Látják Istvánt megkövezve, Pétert börtönben, és mégis egy volt a szívük-lelkük, hallgattak az apostolokra. És ma? Milyen hittel járunk mi templomba napról-napra? Egy a szívünk, lelkünk azokkal, akikkel együtt imádkozunk? Mennyiben változik meg példánkat látva egy betévedt ember lelkülete? Miben segítjük őt? Ha ez nem sikerült eddig, akkor kérjük a Jóistent, a bölcsesség Szentlelkét, hogy hitünk megújuló ereje, naponkénti megtérése ezt az erőt sugározza. Elmegyünk a templomba, de nem kérjük Jézust, formáljon minket. Ugyanúgy térünk haza, ahogy elindultunk. Nem engedjük Jézusnak, hogy vésőt használjon. És enélkül nem vonzó a hitünk, nincs benne tűz.
Édes Jézusom! Add meg nekünk, hogy megtanuljuk az egy szív, egy lélek örömét!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Az imádság és a szeretethálójába hullottam bele.”

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
28
Az imádság és a szeretet hálójába hullottam bele.
Bíró László püspök atya szavai.
Az imádság... és a szeretet hálója...
Ő a betegségére mondta ezeket. Belehullani az Isten szerető karjaiba... Soha de soha nem esünk a semmibe, hanem Istennek drága karjaiba! Az életünk sokszor vesz egy nagyon nagy fordulatot. Isten sokszor küld bennünket ismeretlen tájakra, ismeretlen utakra, de mindig az Ő karjai tartanak minket! Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, váratlan események, tragédiák, akár ez a vírus is, soha ne feledjük, Isten karja tart minket! Nélküle semmi nem történik velünk.
Bíró püspök Úr betegsége folytán hány emberrel került kapcsolatba, elérhető kapcsolatba. Az a sok beteg ember egy közeli képet kap Jezusról, aki talán, ha ez a helyzet nincs, nem találkozik az irgalmas, köztünk lakó Krisztussal. Egy szentmise elég, amelyben megdöbben, az élete nem jó irányba haladt.
Sohasem tudhatjuk, hogy egy-egy találkozás, egy itteni találkozás, azok a szavak, melyeket a Szentlélek bölcsességével leírok, hány embert gondolkodtatnak el, hány embernek adnak erőt, és hány embert visznek közel Jézushoz. Nem tudhatom!!!
Ma úgy kívánok minden ismerősömnek szép napot, hogy érezzék meg ebben a mai napban is, hogy Isten szerető karjai ma is ki vannak tárva! És hulljunk bele az imádság és a szeretet hálójába!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTImádkozni!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
27
Imádkozni!
Egyre több ember hív fel aggódó lélekkel, kérve, imádkozzunk a békéért, mert, így mondják: félő, hogy kirobban a 3. világháború.
A lelkekben pedig már nagyon régen folyik, él. Olyan harcok vannak, amelyek a hatalom, a pénz körül folynak. Egyik ország a másik letiprásával. A háborúban soha sincs győztes! Ott rokkantak, özvegyek, árvák, szétfosztott családok vannak.
De van a hívőknek, az igazán, tisztán és mélységesen hívőknek egy óriási fegyverük, amely hittel, bizalommal tekint Istenre, összetett kézzel, rózsafüzérrel imádkozik.
Csak Istentől kéri, hogy segítsen! Fohászkodik élő bizonyossággal a jó Istenben! Isten karjaiba rohan! Nem vakmerően bízik! Hittel kéri: Uram, hiszek és remélek, és szeretlek Téged. Te vagy Uram, mindenkor az én reményem. Tudom, hogy minden döntésedben mindig a javamat akarod. Van-e, akihez úgy futhatok, mint hozzád? Segíts édes jó Istenem, hiszen Te az én jóságos gondviselő egyetlen igazi Atyám vagy! És mindent javamra teszel. Mindent!
Tanúságtételemben nincs hamisság. Istenben hiszek, és úgy élem az életem. Hibátlan vagyok? Nincs bűnöm? Ez lenne a legnagyobb hazugság, mert olyan ember nincs. De elesem, és felkelek, majd újra elesem, és Jézus elé térdelve kérek bocsánatot. Nem jellemző rám a haragtartás, mert utálom. Ha ma, ebben világban megbillen az imádkozók felé a mérleg, akkor a háború elmúlik, de ha nem?
Isten irgalmazz nekünk! Mert a búza és a konkoly együttesen elvész, és vagy a pokol lesz osztályrésze, vagy a mennyország.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Sok embernek azért nagy a szája, ...”

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
26
Sok embernek azért nagy a szája, mert nem tudja feldolgozni, hogy jobb vagy nála.
Csókay főorvos Úr levelét olvasva jutott eszembe ez a mondat. Már nagyon régóta ismerem, tisztelem, előadásai által megerősítést kapok hitemben. Hallhattam kétszer Celldömölkön, a Szeretetláng fesztiválokon, többször beszéltem vele telefonon, és még kedves feleségével is.
Számomra Ő az egyik nagy példaképem! Van pár ilyen példaképem! Amikor életét, történetét, küzdelmeit hallgatom, mindig belül megerősödök. Hogy Ő ilyen bátor volt a Bangladesi ikreket vállalva! Az az erő, amely Őt mozgatja, az nem emberi erő! Bensőjéből jövő erő az, amely hegyeket tud mozgatni, amely kettévalasztja a vizet, hogy átkeljen a választott nép. Azt az erőt semmi és senki nem tudja legyőzni! Ezzel az erővel operált! Küzdött könnyezett, imádkozott, mert emberi erővel lehetetlen lett volna! Krisztus és Ön együttes munkája lévén sikerült! Mindenkibe bele lehet kötni. Életébe, tiszta szándékába, a legjobb tudásába, tisztaságába, mindenbe. De senkisem játszhat Istent!! Mert az Isten, az Isten!
De az is igaz, hogy nem különb a tanítvány a Mesterénél. Hazudozva minden rosszat fognak rátok. Jó úton haladunk drága főorvos Úr! Állhatatosan, hűen katolikus hitünkben !
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTValamiben kell hinni

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
22
Valamiben kell hinni
Sokszor hallom templomba járó hivektől ezt a mondatot. Barsi Balázs atyát idézve, nem valamiben hiszek, hanem Valakiben, a jóságos Istenben. Ahogy olvassuk napról napra a Jézus feltámadásáról szóló szentírási részeket, elgondolkodtam azon, milyen kevesen hisznek a feltámadásban. Az első reakció: Meg kell vesztegetni a katonákat, hazudjátok azt, hogy amíg aludtunk, az apostolok ellopták Jézus testét. Mekkora hazugság, mert nem igaz. Egy alvó ember alszik és nem lát semmit, letagadják a tényt.
Valaminek kell lenni? Milyen valaminek? Hogy tudja megfogalmazni azt a valamit? Mondja el hit nélkül mi az a valami, aminek lennie kell? Hogyan imádkozza el valaki a Hiszekegyet hit nélkül? Szóval?
Akik hiszik Krisztus feltámadását, azok tudnak róla beszélni! De csak a Szentlélekkel eltelve! Ahogy Péter apostol tette. Hit nélkül nincs tartása egy hívő embernek. Csak a Szentlélekkel eltelt ember tud Jézusról hitelesen beszélni, úgy, hogy kérdeznek, úgy, hogy érdekli őket, úgy, hogy megmozdul bennük az a valami, nem valami, hanem Isten!
Voltak akkor is, akik nem hitték el Jézus feltámadását, de nagyon sokan hittek benne. Az egyház így jutott el mindenhová, mert vannak hitelesen beszélő papok, hívek, misszionáriusok. Ott Afrikában miért van annyi hivatás? Mert őszintén, hittel hiszik: Jézus él! Ennyi! És ebben nem kételkednek soha!!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."