49741 ima található a honlapon, összesen 102646 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Valami nagyon szépet Istenért

  Valami nagyon szépet Istenért
  Napi több frissítés

  Somogyi Margit gondolatai

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Boldog a méh, amely hordozott téged.”

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09
  Boldog a méh, amely hordozott téged.
  Mai evangeliumban hangzik el ez a mondat. Hallják Jézust beszélni, elcsodálkoznak szavai tisztaságán, mélységén, és hitelesnek tartják. Ennek hallatára hangzik el ez a mondat: Boldog a méh, amely hordozott téged!Isten legszebb teremtménye Mária!  És Ő maga, a Szűzanya is így magasztalja a jóságos Istent: Lám, boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagyot művelt velem a hatalmas, és szent az Ő neve!Ezzel nem azt mondja Mária, hogy Látjátok? Ez vagyok én! Nincs magától elragadtatva, mert tudja, ki az, akit dicsérni, áldani kell. Attól boldog az Ő méhe, mert a magasságos Isten lakott benne.
  Olyan csodát tett vele a hatalmas Isten, mit még soha senkivel nem tett! Élő tabernákulum volt Ő. Aki közreműködött a megváltásban azzal, igent mondott az angyal kérdésére, amikor meghivta az Isten Fia édesanyjának.
  És mikor vagyunk mi boldogok? A folytatásban így szól az evangélium: És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják!Istennek engedelmeskedve, parancsait megtartva leszünk igazán boldogok! Erre törekedve. Hol kevésbé sikerül, hol jobban.De ennek megtartására törekedve. Legyünk ilyen boldogok!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT Mamával a szentmisén

  Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08
  Mamával a szentmisén
  Édesanya! Most mehetek a nagymamával a templomba? - kérdezi a kis Mária az édesanyját.Természetesen kislányom, ha te vele szeretnél menni.
  Útközben nem sokat beszélnek, csak egyet kért a nagymama: templomban nem beszélgetünk, jó, kicsim? Megígérem! - volt a válasz. Vege volt a szentmisének, de a mama még nem szállt ki a padból.Behunyta a szemét, és hálát adott, hogy megérhette, hogy unokájával együtt lehettek a szentmisén. És rabízta a jó Istenre a kicsi Máriát.
  Már nagyon várta ez a csöppség, hogy megszólaljon, és hazáig kérdezte a mamát. Útközben megállt, mert látott szép virágokat, és odaadta neki. Nagymama! Mi az, hogy lelkiismeret, és hogyan kell azt megvizsgálni? - kérdezte a mamát. Pillanatra meglepődött a mama,és azt kérdezte tőle, honnét jutott éppen ez most eszedbe? De nagymama! Te nem figyelted? Azt mondta a pap bácsi, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Mit jelent ez? Hűha! Gondolta magában a mama, komoly kérdésekre kell választ adnia. Tudod, kislányom, már beszélgettünk veled erről, minden embernek van lelke és teste. Testünket ugyan látjuk, de lelkünk láthatatlanul is bennünk van.Ha meghalunk is, Ő tovább él. Mi az a lelkiismeret? Tudod kicsi csillagom, az akkor jelentkezik, amikor te valami rosszat teszel, és utána rossz lesz a kis szivednek. Fáj, hogy rosszat tettél. Ez a lelkiismeret. És ezért vizsgáljuk meg lelkünkben ezt minden szentmisén. És én is megtehetem.? Igen, kincsem, te is. Az első kérdést sikerrel megválaszoltam - gondolta a mama. De utána jött a többi, szinte kérdések özöne jött. .Mama! Mi volt az a fehér amit a pap bácsi olyan magasan tartott, mit kaptál te, amikor odamentünk a pap bácsi elé, én miért nem kaptam, miért csak a homlomat simogatta meg, miért látom azt, hogy te boldog vagy, mitől, mama, mitől?.....

  A történet folytatódik. .
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT Malakiás próféta könyvébőlolvashatunk a mai olvasmányban

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07
  Malakiás próféta könyvéből olvashatunk a mai olvasmányban.
  Ahol ünnepi búcsúi szentmise, ott az ünnepnek megfelelően vannak összeállítva a szentírási részek. Én most az Adoremusból vett napi igéket boncolgatom.
  Népem, keményen vádaskodol ellenem.
  Vádaskodik a nép az Isten ellen, a próféták által szólt az Úr.
  Tovább olvasva Értelmetlen az Urat szolgálni.
  Sokan, sokszor mondják, olyan szentesvagy, aztán mit nyersz vele? Semmi hasznod nincs belőle! Sőt! Gyermekkoromban azt is mondták, mit lesek ott a templomban és miért énekelek, kiröhögnek Ma sincs másképpen! Látom az arcokat, a szemeket, tekinteteket.
  Majd tovább olvasva így ír Malakiás próféta: Bizony eljön majd az a nap, lángolsz, mint a kemence. Minden kevély és gonosztevő olyan lesz, mint a szalma, az eljövendő napon lángra lobbannak, és nem marad sem gyökerūk, sem hajtásuk. Isten büntetése elkerülhetetlen. A kérdés csak annyi, milyen formában veszem komolyan? Idő kérdése! Még sohasem beszélt Isten komolytalanul!
  És a végén ez áll ebben az írásban: Nektek azonban, akik félitek nevemet, fölragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget fognak árasztani. - mondja a Seregek Ura.
  Jézus mellett kitartani, még ha bukdácsolva is!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."