81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet Istenért
Napi több frissítés

Somogyi Margit gondolatai

Valami nagyon szépet ISTENÉRTLelkigyakorlat

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
13
Lelkigyakorlat
Készület.
Ha utazunk valahova, elővesszük a bőröndöt, és elkezdünk belepakolni. Tisztálkodási csomag, váltó ruha stb...
Mit teszünk a lelki bőröndbe?
Fekete ruha, bűn felirattal, vörös ruha a tisztulást jelképezi / gyónás/, a tanítás, biblia, elmélkedés a remény zöld ruhája, a fehér ruha pedig a tisztaság, az Úr méltó fogadásának a ruhája.
Van egy öv, a reménység ereje. Van egy pajzs, a kitartás páncélja. Van egy sétabot, az elesés esetére.
Aztán odaérsz. Van ott a lelkigyakorlaton, ott az elején, egy ugróléc. Át kell ugrani, hogy elkezdd ezt a lelki újjászületést.
Belépsz a házba. Amelyben nincs világítás, de mégis odatalálsz a szobádba. Leteszed mindkét bőröndöt. Közben látsz egy fényt. Leülsz, és kezdődik a kaland.
Te és Jézus, kettesben. Tanít! Azért vonultál el. Kikapcsolva telefont, mindent.
A legnagyobb közvetítő fog neked szólni! Úgy, hogy közben semmi sincs bekapcsolva. Illetve, egy dolog, amit az asztalon látsz. A Biblia. Nyisd ki! Mit mond most neked az Úr? Olvasd el, és elmélkedj! Többször is átolvashatod... Tarts szünetet... Mit értettél meg belőle? Hosszú idő, vagy rövidebb, ha igényled, lehet hosszú is. Kimehetsz a szabadba, szívd magadba úgy Isten szavát, ahogy belélegzed a friss levegőt. Vegyél mély lélegzetet! Lélegezd be: Szeretlek! Lélegezz ki: Jézus! Ismételd.
Gondolkodj azokon a szavakon, amiket olvastál...
/Most ennyi.../
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Irgalmaz nekünk még egyszer,tipord össze vétkeinket,...”

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
11
Irgalmaz nekünk még egyszer, tipord össze vétkeinket,
vesd a tenger mélyére minden bűnünket! - olvashatjuk a mai olvasmányt Mikeás próféta könyvéből.
Igen, Uram! Irgalmazz nekünk még egyszer!
Tudatosan szeretnénk élni a hitünket. Ezért azokat az embereket, akik Magyarországért tenni akarnak, messziről ide fáradtak, egyik országrészből a másik országrészbe utaznak órákat csak azért, hogy mint egy mentőangyalok kimentsenek minket, igenis komolyan kell vennünk. Egy hete olyan előadáson voltunk, melyben annyi mindenre választ kaptam. Támogató, erősítő lendületet az élet kérdéseire. Miért vannak az engesztelő imaestek a Szent István bazilikában? Miért vannak a cönákulumok? Miért vannak a 13- i engesztelő napok? Miért imádkozunk a Szeretetláng ima órán? Hogy jobbá legyünk, hogy engeszteljünk.
Hogy ebben a zűrzavaros, ködös világban megtaláljuk a fényt. Az Oltáriszentségben imádjuk az Istent és ne sajnáljuk rá az időt.
Irgalmazzon még egyszer a jóságos Isten! Könyörüljön rajtunk, magyarokon és egész világon! Az imádkozó kezek mentik meg a világot! A háttér ima nagyon fontos! Annak a nagymamának az imája, aki már nem tud dolgozni, de a legnagyobbat teszi! Imádkozik! Morzsolja a rózsafüzért! Hogy Irgalmazzon az Isten!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTIsten irgalma végtelen.

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
11
Isten irgalma végtelen.
Isten jósága kimeríthetetlen.
Isten szeretete örök!
Örök szeretettel szeret!
Az ember irgalma, jósága, szeretete meddig tart? A szeretet meddig ér? A végtelen és a véges ellentétben van, és mi mégis a közös bennük? A Teremtő és teremtett! A teremtett függ a Teremtőtől. Az alkotott az alkotótól. S mégis szabad! Szabad az akarata, teremthet, alkothat, nincs lefogva a keze. Csodálatosat alkothat, beszélhet, tanulhat, képezheti magát, szabad és nem rab.
A rabság akkor jön, amikor egy isteni törvényt megszeg, maga akar Isten lenni. Nem törődik sem törvénnyel, sem Istennel, sem emberrel, hanem mindenkin keresztülgázol. Látszólag jól megy ez. Úgy látszik ő az Úr. Nem féli az Urat, nem fél tőle, mert nem hiszi, hogy létezik. Még a gonosz is elhiteti vele, hogy jó úton jár. Minden bejön neki. Nagyon érezteti hatalmát.
Igen, de bár igaz, hogy Isten végtelenül irgalmas, türelmes, jóságos, de igazságos is! Nem csap le egyszerre, ha káromkodsz, nem üt oda, ha gyűlölködsz, vár! Vár, hogy " hátha észbekapsz." Isten tudja, mit csinál. De... ezred íziglen büntet is. Nem azért, mert nem szeret. Pontosan azért, mert nagyon szeret. A kérdés csak az, mindezt elhiszem-e?
A magam ellensége vagyok-e, és úgy élek, mintha Isten nem létezne, vagy úgy, hogy igenis tudom, hogy van. Ne háborogjak, ne vádoljam Istent akkor, amikor úgy élek, ahogy. A világ Isten nélkül rendezkedik be, és egy váratlan pillanatban minden porrá ég, megsemmisül. Lásd, földrengés. Nem Isten rontotta el a világot! Ő tökéletesen alkotott. Az ember nem tudja, mennyi mindent elveszíthet....
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTA dúsgazdag és Lázár

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
09
A dúsgazdag és Lázár
Jézus sokszor beszélt példákkal, példabeszédekben, hogy jobban megértsük, mit is akar vele mondani.
A dúsgazdag és Lázár történetében elmondja a gazdagról és a szegényről szóló példabeszédét. Él virul a gazdag, lakmározik, sőt még a földre is kerül belőle. Nem érdekli, mit eszik a szegény, csak ő élvezze, neki menjen elég jól minden.
Lázár szegény koldus. Nem tudni, miért. Milyen körülményei voltak. Fekélyekkel telve feküdt a gazdag ember kapujában, remélve, hogy talán megszánja, talán dob ki egy kis csontos húst, amit még le tud rágni... A gazdag ki sem néz. Nem érdekli ez az ember, mert csak magával van eltelve.
Telt múlt az idő és meghaltak. A pokolból a gazdag megpillantja a mennyben Lázárt, aki feltűnően jól van. Ő meg kínlódik, szomjas, szenved, de nagyon, és kéri az Istent, könyörüljön meg rajta, vagy valaki hozzon neki egy csepp vizet. De Atyja, Ábrahám figyelmezteti, milyen jó dolga volt a földön. Akkor tovább könyörög, hogy valaki figyelmeztesse a földön élő rokonait, hogy ő hol van, nehogy azok is oda kerüljenek. Válasz! Ott vannak az Isten emberei, hallgassanak rájuk. Senki se gondolja, hogy ilyen esetben majd arra, aki az égből lejön, vagy valaki másra majd hallgatnak.
Mi ebből a tanulság? Egy életünk van! Istennel, vagy Isten nélkül! Aki itt a földön nem keresi az Istent, hogyan gondolja azt, hogy minden bűnbánat, gyónás nélkül, szentségek nélkül a mennybe jut? Irgalmasság nélkül. De tehetek jót, jótékonykodhatok, de ha nem hatja át a szeretetet, a benső odaadó önzetlen szív, semmit sem ér. Mit viszek magammal majd?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát.”

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
08
Akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát.
Majd én megmutatom! Majd én éreztetem! Próbáljon velem ujjat húzni, mi az, hogy nem lehet?... Ehhez hasonló kijelentéseket lehet hallani.
Ha nem is járok templomba, de nekem rangos esküvő kell! Elsőáldozás, bérmálás, temetés az persze osztályon felüli kell hogy legyen. Én mondom meg, hogyan. Mindegy, hogy utána például eszembe nem jutna érte misét mondatni mondjuk a halála évfordulóján, elég az az egy mise. A rang, az a fontos, meg hogy lássák.
Jézus mellett jobbról és balról? Egy rangos emberrel mutatkozni? Látjátok, kivel fényképezkedtem? Mindegy ugyan, mit gondolok róla, de a fénykép, az kell! Főleg a Facebookon. Csak a rang a lényeg. Lássák!
Jézus sohasem szerette a dicsőséget, el is menekült onnan. A Mennyei Atya kedvét kereste. Neki bőven elég volt, hogy az Atya bízik benne, hogy kedve telik benne.
Jézustól tanulva, tegyem a dolgom, de keressem, mi az Isten akarata, és ne várjam, főleg ne követeljem ezt a jobb vagy a bal oldali rangot. Azt kapom, amit életemben megtettem vagy nem. Majd az Úr eldönti a helyem.
" Állíts Isten országában utolsónak engem... Igen! Én azon az utolsó helyen is örökre zengni fogom Isten dicsőségét, ki általad visszaadta szívemnek a békét."
Ha ott leszek Isten országában, akkor, hogy ott lehetek, az a legnagyobb rang lesz!!!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz.”

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
07
Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz.
Jákob egyedül maradt odaát. Akkor valaki hajnalig küzdött vele. Amikor látta, hogy nem tudja legyőzni, megérintette csípőjét úgy, hogy Jákob csípője kificamodott, miközben vele kínlódott. Közben így szólt! Engedj el, mert közeledik a virradat! De ő így felelt: Nem engedlek el, míg meg nem áldasz.”” (Teremtés könyve: 32,25-28)
Nagyon elgondolkodom a Ószövetségi prófétákon, Eszter királynő életén. Egyedül küzdenek. Perelnek is az Úrral. Fel is adják, mint Illés, hogy lefekszem ide a boróka bokor árnyékába, mert elég volt. Ott Isten táplálja holló által, mert szüksége van rá, hogy erőre kapjon. És ott van Ábrahám, akit próbára tesz, egy nem mindennapi kéréssel. Ábrahám kitart, végsőkig...
És most itt van Jákob. VALAKI KÜZDÖTT VELE... LÁTTA, HOGY NEM TUDJA LEGYŐZNI. Istennek terve volt Jákobbal... Még a csípője is kificamodik. Az a valaki az Isten. De Jákob azt mondja: Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz! Le lehet győzni az Istent? Senki emberfia nem tudja megtenni. De küzdeni vele, érte, magamért igen. Ebben a birkózásban aláveti magát annak a tervnek, amit tartogatott számára. Isten ezek után meg is áldja, sőt, még új nevet is ad neki. De ehhez szükséges volt Jákob kitartó hite, küzdelme.
Kértünk e már így áldást egy nagy birkózás közepette? Birkóztunk az Istennel? Milyen nehézség közepette, fájdalom nehéz időszakában? Vagy mikor hajnalodik, feladjuk? Mindezek után merjük kérni Isten áldását?
Drága jó Istenem! Én nem vagyok Jákob! De kérlek, vágyom arra, hogy áldj meg! Addig egy tapodtat sem mozdulok, míg meg nem áldasz! Veled akarok elindulni ma is, és veled is menni, hogy kísérj el. Köszönöm Uram!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!...”

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!
Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba; lelkem és testem sóvárog az élő Isten után. /Zsoltárok 84./
A mai evangélium pedig: Uram! Jó nekünk itt lenni!
5 óra előtt felébredtem, és nemsokára ez a zsoltár-részlet jutott eszembe. Csak úgy?? Miért pont ez? Hogyan ugranak be ilyen idézetek? Honnét? Ezt véletlenül tudom. De amikor halvány fogalmam sincs, honnan jött, és miért pont most?
Nem érdekes? Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba. Abba a csodás hajlékba... Vele lenni... sóvárogni... mint a szarvas a friss víz után... Együtt sóvárogva várja...
Vár az Úr! Nagyon vár! És én is készülök. Lelkemet öltöztetem! Isten érkezésére.
Uram, jó nekünk itt lenni! Jó? Hol van máshol jó? Uram! Ma figyeljek erre. Mert igen! Vágyom rád, Jézus, vágyom rád, gyújts fényt szívemben égő láng... Akit szeretek, meglátogatom! Akire kíváncsi vagyok SZERETETBŐL, azt felhívom!
Köszönöm Uram, hogy ismét ilyen gazdagsággal halmoztál el.
Tegnap pedig ragyogó napsugarad közepette mosolyogtál ránk. Isten jele, hogy ajándékoz, bőségesen, minden érdemem nélkül! És ne dicsőítsem Őt? Ne legyek boldog, vidám, hálás szívű? Jelek! Melyek életem napjait bearanyozzák! Te Deum Laudamus!!!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."