92694 ima található a honlapon, összesen 220730 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet Istenért
Napi több frissítés

Somogyi Margit gondolatai

Valami nagyon szépet ISTENÉRTAz igazi vallásosság...

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22
Az igazi vallásosság...
Az igazi vallásosság bőséges jutalom forrása, ha megelégedettség kíséri. Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, és nem is vihetünk el semmit. - írja Szent Pál.
Bőségesen jutalmazza a Jóisten azokat, akik igaz hittel Istennek, Istenért élnek? Vajon mikor éreztük ennek a jutalomnak az igazi áldását?
Ha hűségesek vagyunk, ha Isten parancsa szerint élünk, mikor vettük észre ennek a gyümölcsét?
Isten nem ígér olyant, amit nem ad meg!
Mindezeknek hinni és úgy élni, nem volt egyszerű sohasem. Pál apostol nem levegőbe beszél és ír. Hittel írja mindezeket. Nem kirakat hite volt. Igen kemény megpróbáltatásban volt része. Börtönben volt, hajótörést szenvedett.
Mégis azt írja a tegnapi olvasmányban: „Én, aki fogoly vagyok az Úrban. Isten rabja!! Tudja, milyen az igazi rabság, a bűnben való megkötözöttség, és milyen az a rabság, amely a fényre vezeti ki.
A pénz is rabságba dönt. Mert akkor nem a hit a fontos, hanem megelőzi az a hajsza, hogy minél több legyen. És nem azokra az emberekre gondolok, akik tudásukat, tehetségüket, okosan, mértékkel, szorgalmasan használják fel, hanem azokra, akik csak habzsolnak mindenkit letarolva, sóvárognak a minél nagyobb gazdagságra. Nem tudnak elnyugodni. Pedig ... írja Szent Pál, „semmit sem hoztunk e világra, és nem is vihetünk el semmit.Egy perc alatt más fosztogatja azt a vagyont, amelyért annyit küzdöttünk. Semmi sem garantált, hogy élvezni fogjuk.
Mit kap, aki igazi vallásosságra törekszik? Bőségesen megjutalmazza az Úr. Olyan utakra vezeti, amely nem külső gazdagság. A lélek benső öröme. Belül gazdag!! Amit kívülről nem lehet észrevenni. Csak esetleg annyit, hogy „kiáll a tolla, nem átlagos. Valamiben kitűnik. Ez már irigylésre méltó. Mitől ilyen? Miért örül, amikor olyan esendő? Milyen boldogságot hordoz? Miért jár annyit a templomba?
Mert tudja mit kapott és kap egy szentmisében, egy szolgálatban, egy zarándoklaton, egy éjszakai virrasztáson, miért engesztel, mi űzi. Miért ad hálát, hogy Isten újabb és újabb embereket ad ajándékba az útjába. Hálás ezért, és ez Isten jutalma. Egy lépés Isten felé, és Ő száz annyit lép feléje. EZ A BOLDOGSÁGÁNAK TITKA. ETTŐL ÖRÜL. ENGEDI, HOGY SZERESSE AZ ISTEN!!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTA kafarnaumi százados...

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18
A kafarnaumi százados...
„hallott Jézusról...
Hallotta és hallgatta is? Vagy a szolgái meséltek vajon róla? Ezt nem tudjuk. De a lényeg: „hallott róla. De nem tartotta magát méltónak, hogy hozzá menjen.
Jézushoz lépve ezt mondják: „Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket.
MEGÉRDEMLI!
Kértünk már így? Uram segíts rajta, MEGÉRDEMLI? Mondtuk már? Kértünk már így? MEGÉRDEMLI? Szeretteinkért, akik bajban vannak, esedeztünk így? A betegeinkért, gyermekeinkért, szüleinkért, jó barátainkért? „MEGÉRDEMLI??
Hogyan kérjük?
Mit mond aztán a százados? „NEM VAGYOK MÉLTÓ, HOGY HOZZÁM JÖJJ Méltatlan vagyok Uram, de annyira méltatlan, hogy hozzám jöjj, de te annyira jó vagy és irgalmas, hogy bizalommal kérlek, segíts! Én bízom benned, te olyan jó vagy, és Isten vagy, aki mindent megtehetsz! És erre a hitre, erre a bizonyságra, tanúságtételre Jézus nem tud nemet mondani. Csodálja ennek a századosnak a mély hitét. És megjutalmazza.
Mi hogyan kérünk? Hogyan imádkozunk? Elismerjük Jézus isteni hatalmát? Dicsőítjük Őt, mielőtt kérnénk? Gyógyítsd meg, add meg, tedd meg - így? Hol van az elismerés, hogy én hiszem, hogy te vagy az élő Isten?
Tanuljunk ettől a századostól!!!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT – „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést,esedezést és hálaadást minden emberért, ...

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18
Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést,
esedezést és hálaadást minden emberért, ...

hogy békés nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben.
Akit szeretünk, sokszor szeretnénk látni, megtapasztalni viszontszeretetét. Isten, aki a legfőbb jó, Ő pedig azt szeretné, ha minden ember békében, tisztességes becsületes életet élne, és hozzá jutna. Erre int minket a mai Szentlecke.
Mindennap olvashatjuk az Adoremusban a napi szentírási részeket, ha nem tudunk szentmisére menni, akkor is. Vagy éppen a rádión, tévén keresztül kísérjük figyelemmel ezeket a szavakat.
Isten mindennap szól hozzánk! Megérintheti szívünket egy-egy szó, egy-egy mondat, egy figyelemkeltő prédikáció.
Számomra is, aki próbálom belevinni életem napjaiba ezeket a szavakat.
Milyen az imaéletem? Hogy élem meg a nehézségeket? Békés, nyugodt az életem? Törekszem a szentségre, a szent élet felé? A környezetem mit hiányol, milyen igénye van? Van arra igénye, hogy üdvözülni akar? Hiszi ezt?
Segíts Uram, hogy hasznos eszköz lehessek a kezedben!
Áldott legyen a mi Urunk, mert meghallgatta könyörgő szavamat!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Éppen ezért nyertem irgalmat.”

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16
Éppen ezért nyertem irgalmat.
Pál apostol, a néhai Saul üldözte a keresztényeket. Ez volt a parancs! Akkor még nem ismerte Jézust. Csak azt tudta, mindenkit el kell fogni, mindenkit meg kell ölni, aki Krisztus egyházát hirdeti, követője és tanúja. De Isten közbelép. Kellett Istennek ez a Saul! Nem azért, mert harciasan végezte a feladatát, hanem mert látta a szívét. Látta, amit senki más nem látott.
Éppen ezért nyertem irgalmat.Bűnei ellenére Istennek terve volt vele. A legtöbbet szenvedő apostol volt, de a legtöbbet utazó, levelező hithirdető apostolává vált. Isten mindig tudja, kit hova kell küldenie. Türelmesen vezette Pált, a Saulból Pállá lett apostolt. Ő pedig hagyta, hogy az Úr vezesse. Annyi baj éri, és tűri. Tűri, mert tudja, miért van.
Mi is irgalmat nyerünk, amikor még ad az Úr lehetőséget arra, hogy javítsunk, arra, hogy egy figyelmeztető rosszullét után, ami akár lehet a fejre való koppintás, rájöjjünk, Isten így figyelmeztet. Vigyázz, mert Istennek képzeled magad, hogy te mindent megtehetsz, és minden úgy sikerül, ahogy te azt akarod. Saul is azt gondolta, hogy ő most már egy mindent végbe vívó Isten. Magabiztos lehet valaki egy házasságban is, amikor úgy gondolja ő az Úr, és bejön egy defekt, és minden borul. Semmi nem biztos, semmi nem ugyanaz, csak a gyűlölet, az indulat az úr. Bizony, saját magunk ellenségei is vagyunk, amikor eszeveszetten hajtjuk a pénzt, a karriert, az egót, a csak nekem, és holnap is nekem.
Isten megállít, és ha tudjuk, ha észbe kapunk, akkor lesz egy Pálfordulás. Ha nem indult volna el Saul, hogy Pál-ként Isten útján járjon, nem kapja az Ő irgalmát, végérvényesen a kárhozatba taszította volna magát. De élt a kegyelem adta lehetőséggel.
Bár, mindenki találkozik Jézussal, ha nem ily módon, akkor egyszer szemtől szemben. Nem tudjuk kikerülni ezt a találkozást. De ott már eldőlt, nincs mit javítani.
Isten mindenkiért meghalt. A Megváltás értem, érted is megtörtént, irgalmat kaptunk előre . Élünk vele? Ragadjuk meg! Éljünk mindennap Isten jelenlétében, aki mindent lát!!!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Könnyek között imádkozott..."

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15
Könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet.
Könnyek között imádkozni...
A szenvedés közepette a könnyeink is megerednek. Amikor nagyon szenvedünk, amikor nagyon fáj a szívünk, amikor oly nehéz az élet, a kereszt. De úgy könyörögni, imádkozni, hogy tudjuk, Isten meg tud menteni minket? Hittel bízni benne? Jézus mindkét karja a kereszten kitárva, leszegezve, és MÉGIS tud könyörögni. Hűséges volt akkor is! Így írja a mai evangéliumban Szent Pál a Zsidókhoz írt levelében: „Hódolatáért meghallgatásra talált. Pedig a Fiúisten volt, de emberi alakban a szenvedést ő sem kerülte el, megtanult így is engedelmes maradni.
Hogyan lehet hűséges maradni? Engedelmes maradni mindhalálig? Mindenki ellene fordult. Mindenki ócsárolta, szidta. Nem fordult az Ő Mennyei Atyja ellen. Nem háborgott. Nem mondta, hogy „elég már.
Ó Uram Jézusom! Mélyen elgondolkodom. Magamba nézek. Leborulva kérlek, segíts megtanulni Tőled újra és újra a hűséget, engedelmességet. Naponta példát mutatsz és erősítesz minket. Tanítasz, tartsak ki, tartsunk ki hitben, imában, engedelmességben minden elénk jövő megpróbáltatás közepette is. Te tudod, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Meghaltál, de Isten megdicsőített, mert dicsőségesen feltámadtál. Csak azt a „kis időt kell kibírni!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."