21724 ima található a honlapon, összesen 27802 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Valami nagyon szépet Istenért

  Valami nagyon szépet Istenért
  Napi több frissítés

  Somogyi Margit gondolatai

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT" Íme jövök Istenem hogy akaratodat megtegyem."

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Mi az Isten akarata az én életemben? Hogyan tudom hogy amit teszek,ahogy teszem az az Isten akarata is. Nyugatalnul keressük és vágyunk rá, hogy ezt valóban megtaláljuk. Valóban kedves- e az Istennek ez a szolgálat, élet,tevékenység? Miből tudom meg?
  Vajon 
  Reka Fodor doktornő Isten akaratát teszi Afrikában,amikor ott végez missziós munkát? Igen!!!! Millió ezer%!!!! Isten munka társa, én elneveztem " Teréz anyának,Magyarország Teréz anyája!" Miért? Mert szívében valami nagyon szépet akart adni Istennek!! Olyan elhatározás született lelkében,aminek nem tudott ellenállni. Mit kap? Isten akaratát téve? Formáló lelket!!!! Amit ott tapasztal munkája során,azt nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Milyen ott az élet? Mi a fontos? Mit tanul naponta ez a mi hősünk? Amit itt nem! Olyant ami naponta minden nehézség ellenére erőt ad! Istenben kapaszkodik és Isten munkatársa! Mondaná... én csak teszem a dolgom...O igen! Minden hozzá hasonló szolgáló ezt mondaná! De ...igen!" Íme jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem!"
  Megkeresni minden nap,mit kíván tőlem a jóságos Isten.Megfogja mutatni!!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRTDicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek!

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  Dicsérem magasztalom mert jó hozzám! Dicsérem! Mert felébredtem! Mert szeret! Mennyi minden tett már értem! Az egész világot bámulva látom, csodálom! Drága hazánk gyönyörű tájait, csodálatos alkotásokat,benne a sok tehetséges,zseniket.Azt,hogy tudok egyedül enni,innji menni,tenni, énekelni,zengeni Isten hatalmas tetteit. Köszönteni égi és földi édesanyánkat, egymást, örülni egymásnak,. Hálát adni mindenért! Mikor imádkozom és már nem rohanlak le kérdéseimmel,hanem téged dicserlek, mindenért mert nem tehetek mást,mint dicsérni magasztalni. Oda kuporogni a kereszt tövében és esedezni Uram!! Most is csak te tudsz segíteni! És..igen!" Uram Te rendezd el!!! Te el tudod!
  Ma is téged dicserlek minden adomanyodert,minden szeretedert, földre jottodert,tanitasodert,eletedert,szenvedesedeert,kereszthalalodert,feltamadasodert,a Szentlélek bennünk munkalkodasaert, és a legnagyobb tettedert az az Oltáriszentségben itt lakozo jelenletedert! Egymásért!! Akik most is itt olvassák írásom! Mekkora hála értetek! Köszönöm ezt a lehetőséget! Köszönöm mindenkinek a sok buzdító szavakat és szeretetét! Isten áldása kísérje ma is a napunkat és kívánok mindenkinek minden jót, kitartást erre a napra is! Velünk az Isteni!! És ennyire szeret!!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRTHallgass Isten szavára népem ne légy keményszívű

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  "Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem ne légy keményszívű.."
  Több mint másfél órája erre a Zsolozsmaban naponta imádkozó részre ébredtem.
  Kemény szívű...nem hallgatunk az Úrra...
  Sokan mondják nekem ez a járvány nem fog megszűnni. Isten büntetése? Az ördög újabb trükkje? Egy laboratóriumi " baleset"?
  Szerintem,Isten büntetése! Figyelmeztetése!
  Nem múlik el? Tíz parancs! Betartjuk? Megtertunk? Máshogy élünk mint a vírus előtt? Változott valami? Tetteimben élet vitelemben? Olyan mértékben fog szűnni, amilyen mértékben komolyan veszem az Isten parancsait! Az életem nem játék! Az Isten nélküli életem sem!! Minden kihat! Megtérésektől függ a jövőttök! Fatimaban a Szűzanya is figyelmeztetett! Komolyan vették? Nem! Szeretetláng? Komolyan vesszük? Nincs szentirasi alapja! Olvassuk a Szentírást! Benne van! Keresztes Szent János honnét írta a gyönyörű szavakat? Valamit kiragadunk és rá vetetijuk? Mi a Szeretetláng? Ki? Maga az Úr Jézus! És nem fogadjuk a szívünkbe!!! És most hónapokig lelki áldozást végzünk ( nem megy! Szerencsétlennek érzem magam! Tanulom...de mégis nagyon hiányzik az élő találkozás) Vajon " fogott" rajtunk ez az idő? Nagyon nagy lelkigyakorlat ez!!! Mélyen szívben markoló! Kemény szív.... Olyan mértékben fog a vírus elhagyni minket, amilyen mértékben megterunk és Isten felé megyünk!!! Ha majd parancsait komolyan vesszük! 5!!! Hogy nem gyilkounk,sem magzatot,sem semmit! Ha a házasságot,melyet Jézus alapított,nem a papír mögé bújva próbáljuk megmagyarázni, hanem,nem élünk együtt!! Bűn!! Akár tetszik akár nem! Isten tette oaoancsolta így! Nem egyházi mánia! Meg régi módi beidegzodes! Akkor,mindezek betartásával enyhül, vagy lesz megoldás!
  Nekem is,a magam életében újra és újra és újra meg kell térnem!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRTIsten elszánt szolgálja

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  18

  Volt egy ilyen dokumentum film Szent II.Janos Pál pápáról.
  Csodálatosan bemutatja életét,karizmajat. Nekem is megvolt,csak, időközben oda adtam valakinek és nem került vissza hozzám, nagyon sajnálom is.
  Hiteles ember!! Példakép Ő ma is!! Nem halványulnak el tettei, azok a törekvések,amiket elért.
  Olyan mélyen Istennel élt, amely kihatott azokra is akikkel találkozott.Aki nemcsak Isten szolgája volt,hanem példát,utat mutatott.Az ima,az Istennel, Istentlből merített naponta erőt, tanulta a tanítványsaigot, tanított, küzdött élete olyan nyitott könyv volt! Vonzotta Isten felé a fiatalokat, akikkel még idős korában is, tudott együtt ünnepelni, és szenvedokkell együtt érezni.Fel nézünk rá!!! Pedig..az Ő élete sem volt rózsás,fiatalon árva, egyedül élt szinte. De Krisztust és keresztjét nagyon megragata, nemcsak a pásztor botot. Milyen sokat szenvedett,majdnem belehalt a merényletbe,és az a sok betegség sem vette el sem a lelki erejét sem a kedvét! Igazán Isten elszánt szolgálja volt!
  Minden hívő,pap, tanuljon tőle rendíthetetlen hitet, komoly Istenben bízó tiszta igaz élet példát, hogyan kell élni, hívőkent, miért is vagyok ahol vagyok és miért kaptam azt a szolgálatot,karizmat netán,amit kamatoztatnom kell,mert számon kérik tőlem!
  Mit teszek az egyházban? Milyen példát mutatok? Hogyan élem az evangéliumot? Milyenek a szavaim,tetteim? Mivel vonzik vagy taszitok tetteimmel?
  Erre példát mutatott Szent Pápánk! És mindenki figyelt szavaira,mert olyan igaziak voltak!!
  Szent Pápánk! Esedezz ma is értünk! Ebben a mostani okos korban,ebben a nehéz vírusos korban,ebben a tehetetlen sokszor kilátástalan korban,ebben a szetetetlen önző világban. Imádkozz értünk ott az Isten trónja előtt!!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT" Tőled kérem számon."

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  18

  Ezekiel próféta könyvéből jött ez az idézet, gondolat..Senki se gondolja hogy élete bármely szakasza csak úgy véletlenül történik,minden Isten gondviselő terve szerint engedi meg vagy szövi bele. Hívő keresztényként naponta kemény lelkigyakorlaton vagyok.Isten szavát tanulom, próbálom élni,keresztek, gúny, kinevetes közepette is.A mai evangélium pont erre világít rá.Meg nem értés vesz körül? Gyűlöl a világ mert még ilyenben komolyan hiszek???? Komolyan? Ezért?? Azért,mert hiszek Jézus szavainak? Ezért vetnek meg nevetnek ki?? Már egyáltalán nem számít ez!!! Ha Jézussal komoly kapcsolatban vagyok és akarok is maradni,mit számít azok véleménye akik,nem komolyak, akik nem értik hogy az élet nem játék az élet olyan,hogy minden tetunknek komoly következménye van.Minden teruleten. Megöl a szavaival, elnémít,mert olyan nagy hős, és azt hiszi ezzel aztán szolgálatot tesz.
  Jóra? Szépre? Hitelesre építeni? Abba nincs haszon,nincs pénz,csak kínlódás megvetés és kitaszitas.
  Gyűlöl a világ?! Mert Jézusnak hiszek és követem? Ő Veie vajon mit csinált? Egész élete a jóra szépre beteg gyógyításra halott feltámasztása jóra irányult,és képesek voltak agyon verni? Keteszte szegezni? Tisztára kivégezni?? Igen! Mert útba volt,mert olyan dolgokat mondott ami nem tetszett.
  Számon kérik tőlem is tőled is, mindenkitől hogyan éltél,mit tettél,mit mondtál, miért mondtad,és jaj de jaj nekem ha Isten számon kéri!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."