85711 ima található a honlapon, összesen 202865 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet Istenért
Napi több frissítés

Somogyi Margit gondolatai

Valami nagyon szépet ISTENÉRTKönnyekkel, sebekkel borított kereszt

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30
Könnyekkel, sebekkel borított kereszt
Történetem arról szól, hogy mindenki kapott életében egy keresztet. Van, aki egy életen át viszi, van, aki eldobja, leteszi.
Aki egy életen át viszi!!
Egy özvegyasszony halála után megérkezett az Úr elé. Külön ítéli meg az Úr, mint mindegyikünket, amikor meghalunk. Nem tudom, nincs írva sehol, hogy mi van azzal a kereszttel, amit viszünk, de én most gondolataimban kitérek rá. Az Úr elkéri ennek az asszonynak a rá támaszkodó keresztjét. Lelki szemeivel megvizsgálja. Látja az első hatalmas könnycseppet, és a sebet is.10 éves korában meghalt az édesanyja súlyos betegségben, 4 gyermeket hagyva maga után. Ennek az időszaknak betegsége megrendítette ezt a kislányt, hiszen hallotta, mikor édesapjának azt mondta az orvos, a jövő karácsonyt nem fogják együtt ünnepelni. Imádkozott, hitt, de a keresztet picikét se tette le.
A második könny a sok munka, amit édesapjával együtt végeztek kint a mezőn, vagy úgy, hogy az évek során Ő lett a ház asszonya, vezette ügyesen a háztartást. Vitte a kis szatyrot, a fején az ételt édesapjának és három fiútestvérének. Sokat sírt, és sok fájdalmat kapott emberektől, mert könnyű belerúgni egy özvegybe, árvába.
Majd egy jóravaló fiatalember mindezt látva, kiszemelte magának, és feleségül kérte. A lány úgy mondott igent, hogy nem hagyja magára idősödő édesapját, ott szeretne maradni mellette. A fiú teljesen egyetértve beleegyezett.
Az esküvő előtt tiszta életet élt, mivel szüleitől látta, ez milyen nagy kincs, gyermeket szerettek volna a házasságuk után. Eltelt egy év, két év, tíz év, és nem sikerült gyermeket fogannia. Az emberek a lehető legborzasztóbb elméleteket gyártottak róla. Magtalan. Nem lehet gyereke, miért nem hagyja ott a férje, miért nem próbálkozik idegen férfiakkal, ültessenek bele ilyen akármit stb. Elképedt ezeken ez a fiatalasszony, és azt mondta: Isten tudja, mit csinál, és mikor kapom, vagy nem kapom meg!
Hallott viszont valakiről, akihez millióan fohászkodnak, imádkoznak. Férjével elment az Örökimádó templomba rózsaeső imaestre. Kérését levél formájában megírta drága Kis Szent Terézkének. Leírva a körülményeit, hiányosságát, és azt is, hogy születendő gyermekét Isten dicsőségére neveli, és ha hivatást érez gyermeke, boldogan odaadja Isten szolgálatára. A levél egy év múlva visszajött. (Mert ez mindig így is történik.) Gyermek ügyben nem jött válasz. Rózsaeső imaestek jöttek, újra levél, újra és újra. Megint vitte a keresztet könnyesen ... Azután egyszer csak valami kimaradt, a másik hónapban is... Majd kapta az örömhírt: áldott állapotban van. Gyermeke egészséges, de nagyon vigyázzon rá. Megszületett ! Egy fiú és egy lány! Kis Szent Teréz csodája az volt, hogy megduplázta hűségét, hitét. Kicsit könnyebb lett a kereszt? Egy ideig igen. Férje súlyos betegséget kapott. Állandó orvosi felügyelet alatt állt. Gyermekei segítették, de az állandó készenlétben állás, sok-sok fájdalommal, könnyel megélt idő nagyon megviselte, de a keresztet most is vitte. Lánya időközben férjhez ment, de sajnos rosszul választott, két gyermekével elhagyta a férje egy másik nő miatt. Könnyek... Sebek... Vigasztalta a gyermekét, és vitte fájdalmasan a keresztet. Meghalt ennek az asszonynak a férje akkor, amikor a lányát elhagyták. Odahívta magához a leányát, mert hajléktalan lett volna.  Könnyebb lett a kereszt? Nem! Kirabolták őket, és az összes pénzüket elvitték. A Lánya ezután új életet kezdett. A fia viszont szerzetbe lépett. Édesanyja ugyan maga maradt teljesen, de nagyon sokszor meglátogatta a fia. Sokat beszélgettek, átélve minden nehéz körülményt.
Még mindig volt ereje ennek a drága asszonynak, és a kertjében szorgalmasan dolgozgatott, hogy ha fia hazajön, tudjon neki egy kis finom hazait adni. Voltak csirkéi, kacsái is.
Sajnos ez a fáradt, sokat szenvedett szív felmondta a szolgálatot. Bár sohasem járt orvoshoz, nem szedett gyógyszert. Elérkezett az idő és Isten magához szólította.
Amikor az Úristen ezt az életet a kereszt nyomán is végignézte, kezével megérintette, és az aranylóvá, csillogóvá változott. Hűséged könnyed jutalma, most e kereszt az én szobám falát díszíti, közel az én keresztemhez - mondta az Úr.
Most pedig menj be az örök boldogságba, vár édesanyád, édesapád, a Szűzanya, Kis Szent Teréz, és mindazok, akik már nagyon vártak...
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT Jöjj Szentlélek! Jöjj és újítsd meg a föld színét!Gyújtsd lángra az alvó lelkeket!

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28
????Jöjj Szentlélek! Jöjj és újítsd meg a föld színét! Gyújtsd lángra az alvó lelkeket!????
???? Jöjj Szentlélek hét ajándék Lelke! Az öröm, az örök változás, megújulás Lelke! RagyogD be lelkünk sötét, reménytelen állapotát. ????.
Erő Szentlelke, friss szellő formájában hozz új tavaszt nekünk. ????
????Jöjj Szentlélek, a bölcsesség Lelke, adj bölcs gondolatokat, tiszta, őszinte, belőled áradó erősítő, bátorító szavakat. ????
????Tudásnak áldott Lelke, taníts minket megkülönböztetni, eligazodni a sok hitbeli dolog és a naponként előtörő feladatok közt!????
????Gyújtsd lángra szívünket a kérdésekre való jó válasz megadásához!???? Ámen.
Pünkösd ünnepe az egyház születésének ünnepe! Mennyire kellene az az akkori tűz!!! Mennyire vágyunk egy igazi, friss megújulásra!
Imádkoztak Máriával Jézus anyjával a Szentlélek eljöveteléért az apostolok. Mi is? Mi is hittel folyamodunk az erőért? Nem csak bérmáláskor jön el a Szentlélek, hanem ahányszor csak hittel ezt kérjük. Olyan elfeledett a Szentlélek!! Miért? Pedig Isten Lelke lebegett már a teremtéskor. Kérjük is! A Szentlélek öröktől fogva van, minthogy az Atya és a Fiú is. Csak keveset beszélünk róla. Pedig kimeríthetetlen téma.
Áldott Pünkösdöt kívánok mindnyájatoknak szeretettel!????????????????????????????
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Szent Atyám, nemcsaktanítványaimért könyörgök, ...”

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, ...
hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Jézus főpapi imáját újra, újra olvasva, elmélkedve, őszintén, mélyen élni azt, amit Jézus azokért imádkozott, akik a tanítványai. Azokért is, akik mindezt elhiszik. Nem egy ünnepi szónoklat, nem egy előre legyártott szöveg, hanem a legtisztább, értünk magát feláldozó Istenember legszebb imája. Ez a Mennyei Atya akarata is, ezt tolmácsolta Jézus, ezért jött, ezt akarja minden ember szívébe elültetni. Elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. - ez nem egy egyszerű ünnepi beszéd!! Nem egyszeri szónoklat! Annál sokkal "véresebb", komolyabb, hiszen az utolsó vacsorán hangzott el!!! ELHIGGYE A VILÁG!!!! HISZEM? HISZEM, HOGY A MI DRÁGA JÉZUSUNK MIT BÍZOTT RÁNK? EGYSÉGBEN LENNI! HINNI, MÉG AKKOR IS, HA A VILÁG ANNYIRA MÁS, ANNYIRA ÓCSKA DOLGOKAT KÍNÁL, AKKOR IS, HA CSAK OLYAN KEVESEN HISZNEK! AKKOR IS, HA AZ A DRÁGA OLTÁRISZENTSÉGBEN JELENLEVŐ JÉZUS A FŐOLTÁRRÓL EGY FADOBOZBAN FÉLRE VAN TÉVE ????????????
Nagyon fáj, tegnap láttam, és az a templom lelkileg nyomasztó, ahova évtizedek óta emberek, hittek, engeszteltek, imádkoztak, menekültek, reménykedtek, az most árván, kitaszítottan, félre van téve a főoltárról. Hova került a legfőbb és legszebb SZENTSÉG?????????? URAM, JÉZUSOM!!!!!! MIT TESZNEK VELED? HOGY MERNEK EMBEREK ELÉ MENNI? ÉS KRISZTUS SZEMÉBE NÉZNI? Így kell hirdetni Jézus Krisztus jelenlétét?
Mikor leszünk egyek? Mikor? Miért mondta Jézus? Miért? Mondta? Vagy nem mondta??? Ha nem mondta, akkor miről beszélünk? Ha pedig mondta??? Akkor igenis a legnagyobb hittel ragaszkodom hozzád, JÉZUSOM! Ahol félretesznek, onnan te elmenekülsz, nem erőlteted rá magad senkire, ahogy Názáretben sem.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTTeljesíteni Isten akaratát.

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
Teljesíteni Isten akaratát.
Az Úr Jézus azt mondja a mai evangéliumban: A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. ... Én nem maradok tovább itt e világban.
Pál apostol pedig így beszél: Nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki.
Feladatot teljesíteni! Hűségesen kitartani! Jézus és Pál apostol is egyet akar. Azért él, ez volt a küldetése. Tudja, miért kiválasztott, mit kell tennie. Tiszta, egyenes beszéd. Nem lehet benne kételkedni! Jézus is kitartott, és Pál is.
Életem útján, melyre Jézus meghívott, hittel kell haladnom. Példaképek, előttünk járó szentek adnak példát erre. Nekik sem volt könnyű, nekik is megvolt, hogy az akkori nehézségek közepette hogyan lehet mégis tanúságot tenni. Élni ott, abban a helyzetben, tenni a dolgukat, és világítani.
Krisztus sem kímélte magát. Pál apostol pedig irgalmatlanul sokat szenvedett, de semmi nem törte le.
Nekünk, keresztényeknek annyi előttünk álló példakép van, hogy mindennap tudunk erőt bátorítást meríteni belőle. Még akkor is, ha sok-sok viharfelhő jön a fejünk fölé.
Ma, amikor egy új nap előtt állunk, soha ne feledjük, sokan számítanak ránk. Egy jó szó, egy kedves mosoly, hittel biztató szó megtétele vár bennünket a beteg váróban, a buszon, az utcán. Legyen nyitva a szemünk, és éljünk ezzel a Jézusi és Páli magatartással.
Áldott szép napot kívánok mindnyájatoknak!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Szenvedése után sokféleképpenbebizonyította, hogy él.”

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él.
Él, és örökké él! Még akkor is, ha a mennybe ment. Nem hagyott el minket. Isten soha, de soha nem hagyja az embert magára. Az ember az, aki elhagyja, aki azt gondolja, csak bajt hoz rá, gyötri, szenvedteti, és nem szereti.
Krisztus földi élete befejeződött! Küldetését teljesítette. Megváltóként jött a mi megmentésünkre, azért, hogy ne az örök büntetés legyen az osztályrészünk, hanem kapjunk egy esélyt, hogy életünkkel a lehetőségeinket ki tudjuk használni. Ezt lelki értelemben írom. A választás a mi kezünkben van. Jézus mindenkiért volt a földön. Nem válogatott, hogy te templomba jársz, te nem, te káromkodsz, te nem. A kérdés csak az, hogy ezt a megváltást elfecsérlem-e, minek tekintem? Belekapaszkodom-e abba a mentőövbe, ami nem hagy a nyomorba dönteni, vagy nem törődöm vele.
A mennyből is gondot visel ránk! Velünk van a világ végezetéig! Ha Ő mondta, akkor ebben sohasem szabad kételkedni.
Egy elválás mindig fájdalommal jár. Az apostolok szomorúan nézték Jézust, ahogy a mennybe száll. Én is szomorú lettem volna. Akit szeretünk, szeretjük, ha körülöttünk van, biztonságban érezzük magunkat. Sokszor talán túlságosan is ragaszkodunk például a szeretteinkhez, nehéz elengedni őket. De mint mondjuk: ez az élet rendje! Jézus testben, a földi testében ment el, de mivel Isten is volt, van és örökké él, visszament a Mennyei Atyjához, elfoglalta a trónját.
Mennybemenetel ünnepe azt is jelenti, hogy örök lakást kapunk, ahol nem lesz sem távolság, sem hiány, sem fájdalom, sem betegség. Egy csodálatos örömteli helyet, amelyet Jézus készített számunkra.
Ha ez így nem lenne igaz, akkor semmi értelme nem lenne ennek a földi életnek. Mindent itt hagyunk, bármennyire kapaszkodunk is bele. Bármennyire küszködnek az ellen például, hogy annak aztán nem adom az örökségem, foggal-körömmel haragszunk, és jön a halál, és tépik, fosztogatják a vagyonunkat. Lelkünket viszont senki nem tudja sem kiüresíteni, sem elvenni! Ez a miénk, és ezzel lépünk Isten elé.
Mennybe ment drága Jézusom! Hátralévő életemmel is téged akarlak követni! Tanulni azt, hogyan jártad földi életed, hogyan tudtál minden körülmény ellenére higgadt maradni. Milyen volt az imaéleted és annak utána a tetteid? Miért figyeltek rád? Mit mondtál úgy, hogy annak voltak foganatja? Segíts minket, ó, drága Jézusom ebben. Ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Mit jelent nekem a Mária rádió?” 2.

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
Mit jelent nekem a Mária rádió? 2.
Nagyon értékes előadás, és mint kiderült, még az Eucharisztikus kongresszus előtt hangzott el.
Mit jelent nekem a Mária rádió? Lelki életem gyarapodását. Egy olyan ajtót nyit ki, amelyen belépve csodálatos titkoknak leszek birtokában. Mint egy könyvtár. Ima, szentmise, hittanóra, beszélgetések, tanúságtételek, szentek élete, mese, zenés köszöntő, zenemorzsák, zsolozsma, a Vatikáni rádió hírei, temérdek lehetőség hitünk gyarapítására.
De sajnos, mint minden ez se működik csak levegőből.
Ma három napon keresztül a felvidéki és a szerbiai Mária rádió megsegítésére gyűjtenek. Kérik a segítséget. Öt kenyér, két hal volt csak annak a fiúnak, amelyet odaadott. Isten megsokszorozta, és ötezer ember jóllakott vele. Ami annak a fiúnak nem sikerült, Jézusnak sikerült! Sohasem tudhatjuk, hogy abból a kicsinek tűnő adományból, amit a mi részünkről odaadunk, Isten hogyan tesz csodát! Nem marad el a jutalom! Mint ahogy olvassuk a Szentírásban a lisztes véka nem ürül ki. Isten mindig gondoskodik! Az önzetlen adakozó nem sajnálja magát, hanem Istennek ad. Bocsánat! Ezek nem propagandai, könyörgő szavak. Inkább csak figyelem felkeltőek.
A Mária rádió lelkünk tápláléka, naponkénti lelkigyakorlat, ha lehet így írni. Egy hatalmas ajándék!
Az Apostol tv, Bonum tv, Katolikus rádió is, és minden vallási adó.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Mit jelent nekem a MÁRIA RÁDIÓ?” 1.

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
Mit jelent nekem a MÁRIA RÁDIÓ? 1.
Mit jelent nekem a Mária rádió? tette fel ezt a kérdést jó pár évvel ezelőtt a Celldömölki Mária rádió aktív és buzgó önkéntese, Henczné Jámbor Mária. Mit jelentett nekem akkor a Celldömölki Mária rádió? Idehozta otthonunkba a szentmisét. Minden reggel hallgathattuk interneten keresztül azokat a felejthetetlen hajnali szentmiséket, és előtte Ne féljetek címmel II. János Pál pápa buzdító szavait. Amit most a felvidéki Mária rádióban hallgatok. Egy olyan lelki lendületet adott ez a boldog időszak, amelyre olyan örömmel emlékezem vissza. A hétfői élő rózsafüzér, előtte az imaszándék, melyben sokszor élő tanúságtétel is volt. Elmondhatom, hogy csodálatos időszak volt.???? Sokan szolgáltak benne, sőt még nekem is volt egy önálló fél órás műsorom a Szeretetlángról. Egy megtiszteltetés, feladat, melyben senki sem érezte magát leszegényedve, hogy önként, idejéből odaad a Szűzanyának egy kis időt. Mit kaptunk cserébe? Mindenki ezt a szívében rejtve vagy kimondva tudja csak kifejezni. Nagyon sokszor hallottuk akkor, hogy ha a jó Istennek odaadjuk az időnket, ő azt megsokszorozza. Valóban elhittük ezt, és meg is tapasztaltuk. ISTEN MINDIG BŐKEZŰ! Fájó és tudom, hogy nem csak nekem, hogy már nincs Celldömölkön önálló adás. Aminek akkor annyira örültünk, már nincs.
A második részben folytatom.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Mint a szarvas sóvárog a forrásvízre,úgy áhít a lelkem téged, Istenem.”

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
17
Mint a szarvas sóvárog a forrásvízre,
úgy áhít a lelkem téged, Istenem.
Forrásvízre.
Tiszta vízre.
Friss vízre.
Az ember mindig a szépre, a jóra vágyakozik. Senki sem mosakodik sáros, mocskos vízben. Friss vizet keres, lehetőleg minél üdítőbb legyen az.
Tiszta levegőre.
Szennyes, fülledt időt senki sem szereti. Ködös, mohos, dohos levegőt sem.
Tiszta szívű leányt.
Régebben az idősektől hallottam, hogy kitombolja magát az a fiú, de a feleségének mégis rendes tiszta lányt keres. Ez volt régen.
Szeméremvirág.
Miért csodálták meg régen az út menti kis fehér virágot? Mert tiszta volt, és a szemnek is üdítő.
Tiszta lelkű ember.
Miért mondják el bánatukat, fájdalmukat egy tiszta lelkű embernek? Mert megbíznak benne, mert valahogy érzik, neki elmondhatják, mert jó lelkű, mert őszinte.
Tehát az ember mindig keresi a tisztát, az eredetit.
De van egy igazi tiszta forrás, amiről ez a zsoltár szól. Vágyom az isteni tiszta forrásra. Jézusra. Egyik legnagyszerűbb és legcsodálatosabb hely: Jézust megtalálni a templom csendes mélyén. Ott az Eucharisztiában elrejtőzött Isten közelében. Letérdelni, aki nem tud, az meghajol, és köszönti az édes Jézust. Csodálatos odafutni! Ott megpihenni. Elcsendesedni. Vele lenni, úgy kettesben az édes Jézussal.
A világ, és benne mindenki keresi, kutatja a helyettesítő örömöket, a pótcselekvést, amivel a hiányt pótolni akarja. Legyen az bármi. De a szomját nem tudja csillapítani. Folyton szomjas, folyton űzi ez a vágy.
De ezt a vágyat Isten oltotta belénk. Ez olyan megmagyarázhatatlan benső vágy. Valami hiányzik, valami, ami nem tudom, mi. Sokszor nem is tudjuk megfogalmazni, mi ez a hiány. Ez valami olyan, mint egy édesanya! Senki, semmi sem tudja pótolni.
Tiszta forrás. Jézus ontja! Keresd meg!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."