55691 ima található a honlapon, összesen 122189 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet Istenért
Napi több frissítés

Somogyi Margit gondolatai

Valami nagyon szépet ISTENÉRTSzent Pál apostol megtérése

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Szent Pál apostol megtérése
Saulból,Szent Pál.
Saul.
Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, az Egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban feddhetetlen voltam. - mondja magáról a megtért Szent Pál a Filippiekhez irt, 3,5-től.
Majd a Galatáknak írt levélben az 1,14-ben így beszél A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományainak.
Nagyon betartotta a szabályokat. Nem volt buta! Hitte, amit megtanult. Üldözte a keresztényeket. Saul leesett a lóról és meg is vakult. Sőt, amikor azt hallja: Saul, Saul miért üldözöl engem? Nem tudja, ki szól hozzá Ki vagy, Uram?- kérdezi. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!
Le kell esnie a lóról, meg kell vakulnia, hogy végre jól lásson. Ahhoz pedig tanulnia kell, hallgatni, olvasni, tanulmányozni, mi az, amit eddig hitt, és mi az, amire meghívta Jézus. Nagyon kemény lecke volt a Saulból Pál-lá alakuló számára. Egy megtért embert nem lehet becsapni. Saját nyomorúságának mélységéből kell kimásznia. Izzadni! Mi volt? Milyen akar lenni. Nagyon sokan küzdenek különböző okokból, drog, alkohol, rendetlen élet, számos területen, és mégis az Isten különös kegyelméből újjá teremtődnek. Ki mernek állni, tanúságot tenni arról, mint Szent Pál is, ez voltam, ilyen! De Isten megmentett!!
Lehetne minden megtért példaképe Szent Pál? Nagyonis! Lehet is kérni a segítségét, mert ha valaki, Ő aztán nagyon is megszenvedett a hitéért. Olvassuk csak el a szentek élete könyvből a róla irt sorokat.
Mi van azokkal, akik templomba járnak és hisznek? Nincs az a szekér amire nem fér egy is ismétlés. Például! Hogyan fogadok egy ritkán látott embert a templomban? Na, ez meg most az első padba ült?... Szállj ki, ez az én helyem!" Ez is egy fajta üldözés! Szavam, tettem, mondataim milyenek?
Örülünk neki? Örülünk, ha nem huszan vagyunk, hanem harmincan? Hogyan viselkedünk?
Szent Pál apostol! Könyörögj érettünk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT„Add Uram,hogy lássak!” - mondja a vak koldus.

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Add Uram,hogy lássak!- mondja a vak koldus.
Milyen csoda is az, hogy látunk. Színeket, a gyönyörű, csodás szép világot. A kéklő eget, a napkeltét, egy vizcseppet, madarat, ennivalót. Vannak, akik nagyon messzire ellátnak, vannak, akik egy pillanatot lencsevégre fognak.
Nem csodálatos? Mennyire fájdalmas lehet annak, aki nem lát, akinek minden egyforma, reggel, éjjel, napsütés, hóesés, semmit nem lát belőle. Szívszaggató kívülállónak is átélni, nem benne élni.
Nyilván ez az evangéliumban szereplő vaknak is csak ez volt az egyetlen vágya! Látni!
De ezzel a látással kapott még valamit, hittel kérte, és ez a hit ajándékká vált. Megkapta a hit látás ajándékát. Ezután már százszor nyaggatták a farizeusok, hogy mondja el, mi történt, egyet mondott vak voltam és most látok! Nem tudom, ki Ő, de tudom! Hálás vagyok neki, nem akarom már elveszíteni, tudom, hogy követnem kell, nem bírok élni nélküle!
A látás, nem csak a testi látást adja vissza, lelkileg is átalakul, nyoma van, hitele van annak, kiben hiszek.
Egy-egy betegség esetén vajon adunk-e hálát ? Ígérünk-e hűséget Jézusnak? Tudjuk, ki Ő?! Tudjuk, ki az, aki ki tud vezetni minket bármilyen viharból, bajból, betegségből ? Tudjuk? Akkor ne késlekedjünk! Adjunk hálát érte Istennek!
Add Uram hogy lássak! Lássak! Ne csak nézzek!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTEngesztelő boldogok, szentek hazánkért

Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Engesztelő boldogok, szentek hazánkért
Azért maradt meg? Mert mindig voltak Istenben és Istenért kész hívek? Engesztelő kicsi nyáj? Virrasztó lelkek, akik készek voltak másokért áldozatot, zarándoklatot vállalni? Tudták, miért imádkoznak, jóra inteni, példát mutatni másoknak? Hol vannak az Árpádházi Margithoz, Boldog Özsébhez,Szent István királyhoz, Kaszap Istvánhoz, Erzsébet asszonyhoz, Brenner Jánoshoz, Márton Áronhoz, buzgó hívekhez, sorolhatnám azokat, akik engeszteltek, tudták miért vannak ott, ahol vannak, miért volt nekik fontos az Isten, és az első helyen volt, és miért vállaltak áldozatot, csak azért, hogy lelkeket mentsenek meg. Hogy épüljön Isten országa, hogy jobbá legyen.
Minél kevesebb ember imádkozik, jár templomba, annál több en erősebbnek látszanak a másik oldalon, ahol szinte kinevetik ez embert. De Góliát is kinevette Dávidot, ahogy olvassuk az ószövetségi szentírásban, de Dávidnak egy parittya elég volt, hogy leterítse a hatalmas Góliátot. Ki is nevethetik (ma még Istenben hinni?), de Isten velünk, akkor ki ellenünk.
Vizsgázunk! Hűségből, tiszta életből, hitből! Nem lehet kétfelé sántikálni. Egy kis templom, egy kis rosszaság! Ha Isten felé tartunk, sokszor kell megállni egy figyelmeztető tábla előtt! Gyóntatószék a neve! Merjünk bemenni, és bocsánatot kérni a Jóistentől! Nekünk lesz jobb! Az a gyóntatószék nem valami félelmet keltő és veszélyes hely! Ott van az irgalom! Az irgalmas Isten, aki megbocsát! A harag, bűnök letétele Isten előtt. Bevallom! Nem voltam jó!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTCsak 3- an ..

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
Csak 3- an ..
A kereszt alatt ott állt Mária, Mária Magdolna és János apostol.
Csak, hárman! 3- an tartottak ki! Ők nem csak Jézusban tartották a lelket, hanem magukban is. Tanulni akartak? Meg akarták érteni, mit jelent a végső állhatatosság kegyelme? A kimondott szó ereje? A mindvégig való hűség az Atyához? Ott voltak!
Amikor csak Hárman imádkozunk, Hárman vagyunk a szentmisén. Tragédia? Szörnyű? Ennyi csak a megbecsülés? Nem! Jézus, ott a kereszten tudta, hogy nagyon kevesen értik majd meg. Nagyon kevesen követik Őt! Vannak, ahol csak hárman. De ők hálásak! Ők tudják, mit kaptak! Ők nem felejtik el, mint Mária Magdolna sem, hogy hogyan fogadta Jézus, hogy nem ítélte el! El lehet ezt felejteni? Meg lehet valaha eléggé hálálni? Lehet? Kihúzott a gödörből, abból a nagy bajból, és én már el is felejtettem?
Már nem az az ember vagyok! Már mindent értek és ott akarok lenni veled édes Jézusom! És veled, aki most annyira padlót fogtál , akinek sajog a szíve, mert beteg a szerette, aki elveszítette, akit legjobban szeretett! Ott vagyok veled! Ott!! Nem hagylak magadra! Ezt jelenti a kereszt alatt állni. A szenvedő ágyánál ott lenni, vele lenni!!
Csak 3- an? Kevés? Egy igazán érző hálás szív, erő!! Erőt ad!! Köszönöm drága Szűzanyám, hogy ezt olvastam ki a karodban tartott Krisztusodat látván.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRTJogosítvány. Keresztelő.

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
10
Jogosítvány.
Keresztelő.
Aki autót akar vezetni, ahhoz jogosítványt kell szereznie. És ezt nem azért akarja megszerezni ugye, hogy mindenkinek mutogassa, hogy megszerezte, ott van a vitrinben. Komoly munka van mögötte, mire megszerzi. Van, akinek munkahely szempontjából fontos ez. Van, akinek azért, mert több zarándokhelyre eljuthat így. Ma már szinte nélkülözhetetlen. Bár nekem se autóm sem jogosítványom nincs.
Keresztelő.
Egy keresztelés a Jézushoz való tartozás jele. Azért akarom megkeresztelni a gyermekemet, mert én is élem a katolikus hitemet. Meg akarom hogy ismerje a fiam, lányom, ki az a Jézus, akihez én gyermekkoromban szüleim hitelesen megigérték hogy hitre nevelnek. Én is erre akarom nevelni, életemmel példát adni, miért van nekem szükségem az Istenre, miért gyónok, áldozok, misére járok, és Szentséglátogatást végzek. Egyáltalán ne névleges keresztény legyen! Akit csak megkereszteltetünk, aztán majd hamar átesünk az elsőáldozáson, esetleg bérmáláson, aztán vége. Egy évben egyszer elmegyünk az éjféli misére, mert az olyan szép. De hát ennyi elég is, minek annyi mise.. No számomra nem ennyit jelent a keresztelés! Nem egy keresztelő jogosítvány megszerzése. Sőt! Az autós jogosítványt is meg kell újitani. Akkor a keresztelőit is! Pontot szerezni OKY vagy mi a manó ☺
Minden döntés felelősséggel is jár. Keresztelés az egyházba való belépést jelenti! Nem egy állomást csak.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Ha elmúlt is már a karácsony,te akkor is maradj velünk.”

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
10
Ha elmúlt is már a karácsony, te akkor is maradj velünk.
Olyan gyorsan elmúlt a karácsony, pedig mennyire vártuk.
Most mégis kicsit visszapergetném. Az apropója, a hozzám érkezett ökumenikus imahétre összeállított imafüzetben lévő írás, ahol kinyitottam és elmélkedem felette.
4.nap Te pedig Betlehem..(..) semmiképpen sem vagy a legkisebb - a Szentírásban Máté apostol 2,6-ban így olvashatjuk a próféta jövendölését: Te Betlehem, Júda földje, éppen nem vagy a legkisebb Júda városai között, mert belőled származik majd a vezér, aki népemet, Izraelt kormányozza.
Mitől válik egy ilyen kicsi Betlehem naggyá? Mitől lett híressé Fatima? Ars? Lourdes? Medjugorje? Egyáltalán nem attól, hogy nem kapott szállást a Szent Család. Nem attól, hogy egy helységben, egy faluban szentek laknak- e? Hanem azoktól a kicsi, jelentéktelen, csendben, olykor megvetettségben, gúnyban alázatos embetek szívében, akik ugyan méltatlannak érzik magukat egy feladatra, és a kiválasztásra, de rá tudnak hagyatkozni az isteni gondviselés-re. Igen! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Igent mondtak ezek az egyszerű emberek. Naggyá lett Betlehem? Mennyien zarándokolnak oda? Csak hogy lássák, ott legyenek, ahol Jézus megszületett. Medjugorje! Milyen kis falu volt? Most meg? Milliók megtérésének igen fontos helye. Ereje!
Mitől ennyire fontosak ezek a helyek? Elsősorban a befogadó szívek által. Mária igenje által, Assisi Szent Ferenc e világi élet megtagadása által. Attól nagy Betlehem, hogy a Mennyei Atya talált egy törékeny Názáreti lányt, aki Isten tervére igent mondott. Akkor működik jól egy plébánia, egy közösség, hogy mennyien értik azt, amit a felsorolt emberek komolyan vettek. Engedték, hogy a jó Isten általuk, bennük ki tudja bontakoztatni az Ő nagy tervét. Attól lesz naggyá!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."