47392 ima található a honlapon, összesen 94362 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Valami nagyon szépet Istenért

  Valami nagyon szépet Istenért
  Napi több frissítés

  Somogyi Margit gondolatai

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT Miért is zarándokolunk egy-egy kegyhelyre,búcsújáró helyre?

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Miért is zarándokolunk egy-egy kegyhelyre, búcsújáró helyre? Mi vonz bennünket oda? Miért jó odamenni, letenni szívünk fájdalmát, kérni a Szűzanya segítségét? Hiszen ott csak egy szobor van?
  Nem szoborhoz megyünk, és nem bálványozzuk a Szűzanyát, főleg nem imádjuk! Ahogyan sokan szeretjük édesanyánkat, akárhány éves, akár ha már nem is él, mégis különlegesen megtelik a szívünk szeretettel, ha rá gondolunk. Örömmel megyünk haza, de könnyesen távozunk. Az édesanyai szeretet egy hatalmas páncél mindenkor. Élő hittel megyünk, és tudjuk, hogy Ő megteheti, hogy valóságosan is jelen van!
  Ilyen hatalmas páncél, védő palástját ránk terítő édesanyánk a drága Szűzanya is. Kitárjuk szívünket felé, és kérjük, segítse meg családunkat, gyógyítsa meg közbenjárására, a jó Istent kérve betegeinket. Égi édesanyánk érző szívű! Velünk érez, és kéri Szent Fiát, a Mennyei Atyát, segítségüket.
  De hálát is adunk azokért, amikben a jó Isten megsegitett minket. Nagyon sok mindenért hálát adva. Szuzanyam! Segíts! Hányszor mondjuk.
  Képek, szobrok bizonyára sokunknak van otthon is, és nem dobtuk ki azzal, hogy már nem divat”, hanem velünk együtt vannak. Olyan sok szép nagy szentkép, galambos Szűzanya, Utolsó Vacsora, Getszemáni kert, Jézus, Mária Szíve képek. Ha velünk vannak ezek a képek, akkor tudunk előttük is imádkozni, és nem továbbítjuk azzal, hogy zavarja a gyerekeket stb. Ne szégyeljük azt, amivel hitünket megvalljuk!
  Mária neve. Vannak mostanában Mária nevére keresztelt kislányok? Miért tűnt el? Az sem divat?

  Kicsi gondolatok a kiscelli búcsút megnyitó atya prédikációjábol. Nagyon sok gondolatatot kaptunk. Istennek legyen hála!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Kegyelmet kap az, aki kér.”

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Kegyelmet kap az, aki kér.
  A záró szentmise kapcsán irt gondolataim.
  Jézus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!
  Minden szentmise egy hatalmas találkozás, ünnep Jézussal. Isten szállt le az oltárra."
  Nem egy virágvasárnapi hozsanna!
  Gyertyás körmenet, záró szentmise a Hungexpon, Széll Kálmán téren tartott tanúságtételek, nem egy ilyen napon érvényesek csak ! Életünk folytonos tanuságtétel, találkozások sorozata Jézussal és egymással. Nincs megállás! Nincs szünet. Nincs pont, vége. Ott voltam elsőáldozó, voltam az Eucharisztikus Kongresszuson, még dicsekszem is vele, de hogy minden „” vasárnap ott legyek a szentmisén? Felelősséggel legyek ott, és megtiszteltetésnek vegyem ezt a különleges alkalmat.
  Az Eucharisztikus Kongresszus nagyon különleges kegyelmi idő! (Én biztos nem érek meg még egyet.) Magyarország különleges kegyelemben részesült másodszor is.Olyan kalitka? Ne feledjük! Magyarország a Szűzanyánk tulajdona! Övéi vagyunk! El tudjuk képzelni mennyien voltunk tegnap? Nem! Mert az ég és a föld, az összes magyar szentek, boldogok, a mennybe jutott szeretteink is együtt ünnepeltek velünk. Prefáció! Az angyalokkal és szentekkel együtt zengjuk. És ez minden szentmisében így van. Az angyalok és szentek még mihelyettünk is imádják a legméltóságosabb Oltáriszentséget!
  Ettől ünnep az ünnep! Hogy Jézus elküldte szolgáit hogy hívjátok az embereket, mert kész a mennyegző. Halljuk még a harang hívó szavát, mert Jézus mindig vár minket!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRTAhol a Szűzanya ott van, ...

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12

  Ahol a Szűzanya ott van, ott hatalmas erővel dolgozik a sátán. Régen is és ma is! A celldömölki kegyhely is egy nem mindennapi zarándokhely.
  1948- ban Mindszenty bíboros Úr is ellátogatott ide. Ennek a híre nyilván minden hívőhoz eljutott. Mindenki hallani szerette volna a hercegprímást.Es ezt az akkori hatalmas erő teljes bedobással meg akarta akadályozni. Mindenkinek megtiltották az oda jövetelt. De az igazi hívek leleményesek voltak.A mezőn, a kukoricásban elbújva lopakodtak be. Vagy egy szalmásszekeret megrakva bújtak el... A kérdésre, mert hát megkérdezték ám... parancsoltak ám, hogy nem mehetnek oda, de milyen furfangisak voltak, azt mondták, hát a teheneknek kell a szalma...Trágyalével öntötték le a templom előtti utat a kilépő biboros Úr még a reverendáját is védte, hogy ne érje kár. Csurig volt a templom, és virrasztottak! Nagyon nagyon emlékezetes maradt! És a sátán győzött? Aligha!!! Werner Alajos atya is fontos szerepet töltött be Celldömölk életben. Egy nagyon szép koncert keretében sok mindent megtudhattunk életéből az egyik hű tisztelője előadásából. Werner atya szerény volt, jóságos minden rászorulóhoz. Kórust is alapított, és csodálatos tehetség volt! A sátánnak ez borzasztóan nem tetszett.Tervet eszelt ki ellene. Lehallgató készüléket rejteget az orgonában. És szétszedték azt a csodás orgonát. Persze, a lehallgató készüléknek nyoma sem volt. Majd eltávolították innét. (Érdekes, aki a sátánnak útjába áll, azt mindig eltávolítja ma is!) Börtönbe!!! Igen, a börtönben Werner atya megírja, megkomponálja a híres „Mercédesz misét” - hogyan tudta? Mire tudta lekottázni? Zseniális volt!!
  Számomra ezek a dolgok arra ösztönöznek és arra lelkesitenek, hogy bár mindent megtehet a sátán, a hatalom! Mindent!!! DE CSAK EGY IDEIG!!! És ameddig a Jóisten és a Szűzanya engedi!!! De sem a hatalom emberei, sem a sátán csatlósai helyében nem szeretnék lenni, mikor minden ledől!!! Amikor egy betegség és más uralom veszi kezdetét. Isten türelmes, és Isten a kereszten nem köpött, csapott vissza. De ha látja az időt, akkor irgalmatlan is tud lenni! 
  Drága Szűzanyánk! Erősíts minket, hogy mindig Istent válasszuk! Menjünk édesanyánk templomába, és kérjük: „Segíts meg minket!” Ezek a példák, események csak erősítenek minket abban, hogy a tiszta szívűeknek és a hűségeseknek nincs mitől félniük!!!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Meghivtál hogy a vízre lépjek.Nélküled elsüllyedek.”

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11
  Meghivtál hogy a vízre lépjek. Nélküled elsüllyedek.
  Puskás stadion. Óriási embertömeg.
  Majd jön valami, VALAKI Akit sokan most láthattak először. Nem tudom. De az arcuk, a tekintetük, a térdeplésük valami titkot hordozott. És hallják az énekeket. Milyen vízre kell lépni? Hova hív? Miért süllyedek el? Lélek,  add hogy Benned teljesen megbizzak Ki az a Lélek? Miért döbbenetes ez az ének? Hova kell mennem? Miért talált szíven ez az ének? És mi az a ragyogó fényesség ott az asztalon? Miért rajzolt keresztet? Ki van ott?
  Nem tudom, még sohasem éltem át. Valaki olyan szépen átölelt. Éreztem, Valaki mégis itt van.
  Ezek a gondolatok egy képzeletbeli fiatal gondolatai is lehetnek, aki talán életében most volt először ilyen rendkívüli eseményen.
  Jézus előtt e fiatalok közé. Szeretetből! Ott volt azon az asztalon”, azaz az oltáron. És az a fényesség ott, maga Jézus volt. Palánk püspök atya az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal megáldotta ezeket a fiatalokat. Úgyhogy Jézus szeretetével a szívükben mentek el onnét. Mert Jézus ÚGY szerette a világot! Így, igen így!
  Minden fiatalnak, aki ott volt, szívből kívánom hogy érezze meg, mennyire szereti Őt a jó Isten!
  És gyakran menjen hozzá, és kérje segítségét és áldását életére. Vele nem fog elsüllyedni!
   
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."