21724 ima található a honlapon, összesen 27795 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Urbán Erik ofm elmélkedések

  Urbán Erik ofm elmélkedések
  Hetente frissül

  "A szeretet és annak műve marad meg." Erő és szolgálat.

  Urbán Erik ofm elmélkedésekHÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  26

  https://youtu.be/KRNsIdnDp7A

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekNagyböjt 3. vasárnapja

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  15

  † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
  Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.
  Abban az időben:
  Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: „Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal.
  Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: »Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked.”
  Az asszony ezt felelte: „Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?”
  Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.”
  Erre az asszony megkérte: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!” Jézus így szólt: „Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!” Az asszony ezt felelte: „Nincs is férjem!”
  Mire Jézus: „Jól mondod, hogy nincs férjed. Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad.” Ekkor így szólt az asszony: „Uram, látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt.”
  Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.”
  Az asszony így szólt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.”
  Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem: „Mit akarsz tőle?”, vagy: „Miért beszélgetsz vele?”
  Az asszony pedig otthagyva korsóját, elsietett a városba és elmondta az embereknek: „Gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?” Ki is jöttek a városból, és odagyűltek köréje.
  Közben a tanítványok megkínálták őt: „Mester, egyél!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Van nekem olyan ételem, amelyről ti nem tudtok!” Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: „Talán valaki hozott neki ennivalót?” De Jézus megmagyarázta: „Az én ételem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye, azt mondjátok: Még négy hónap, és itt az aratás. Íme, én azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát: Begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította: „Mindent elmondott, amit tettem.” Mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: „Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.”
  Ezek az evangélium igéi.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekHamvazószerda

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekÉvközi 7. vasárnap

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Szeressétek ellenségeiteket!
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
  Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
  Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!
  Ezek az evangélium igéi.
  Mt 5,38-48

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekÉvközi 6. vasárnap

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
  És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
  Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
  És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
  Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
  Ezek az evangélium igéi.
   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekUrunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  02

  A többéves hagyomány értelmében a Szent Mihály plébánia papi közössége meghívja a városban tevékenykedő szerzeteseket egy liturgikus ünneplésre, majd azt követően egy olyan agapéra, ahol ezúttal nem a szerzetesek szolgálnak, hanem őket szolgálja ki az egyházmegyés papság. A szép ünneplés jól kifejezi a város és az egész közösség megbecsülését és háláját a szerzetesek csendes háttérmunkájáért, figyelmességéért, amivel a közösséget az év minden napján szolgálják. Hiszen a felszentelt papok mellett a külön elhívással az Úrhoz vonzott női és férfi szerzetesek sokszor láthatatlanul kísérik a hívő közösség, a plébánián tevékenykedő papság szolgálatát sok imával és sok más nem szembetűnő, de fontos aprósággal – olyasmivel, ami kicsinységében is nélkülözhetetlen.

  Február 2., Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a szerzeteseknek alkalom saját hivatásukért hálát adni, és jó az, hogy lehetőség van a hívő közösségnek is kifejezni örömét, amiért körében szerzetesek is élnek. Kolozsvár ilyen szempontból igencsak szerencsés, a jól ismert barátokon, a ferenceseken kívül jelen vannak a jezsuiták, a szociális testvérek, a Jézus Szíve társaság, az angolkisasszonyok, a Fokoláré közösség…

  Az első vasárnapi szentségimádást követően a szerzetesközösségek a hívekkel közös énekelt zsolozsmán vettek részt, majd az ünnepi szentmise következett. Urbán Erik OFM homíliájának szerkesztett változatával köszöntjük mi is a köztünk, velünk és értünk tevékenykedő szerzeteseket.

  Lukács a ma felolvasott evangéliumban fontosnak tartotta kiemelni, hogy akik várták az Urat, az Úr érkezését, az agg Simeon és az idős Anna, éltes korúak voltak. Ennek a kiemelésnek a lényege rámutatni arra, hogy nem csupán egy fiatalkori föllángolás gyümölcse volt a várakozásuk, hanem ebben élték le az életüket. Ez a két személy éltes korú volt, fizikailag idős, de a látásuk fiatal maradt. Hittel tudtak a gyermekre nézni. Bizonyára nemcsak ketten voltak a templomban, amikor a szent család megérkezett, hogy Jézust bemutassa, de ez a két ember a fiatalos látásával, a hittel való látásával felismerte a gyermekben a Megváltót, azt, akire vágyakoztak, akire oly régen várakoztak. Megadatott nekik, megtörtént velük, hogy személyesen láthatták.

  Szent Ferenc mondja az apostolokról az Eucharisztia kapcsán, hogy nekik lehetőségük volt a testi szemükkel látni az Urat. Nekünk is megnyilatkozik az Úr az Oltáriszentségben. Ugyanerre a látásra van szükségünk nekünk is, amivel az agg Simeon és Anna prófétaasszony rendelkezett, erre a fiatalos, tiszta látásra, hogy abban a pici kenyérben fölfedezzük Istent. Abban a pici kenyérben, abban a pici gyermekben felfedezni Isten alázatosságát – alázat kell ahhoz, hogy meglássuk Isten alázatát. Miközben szemlélem az Urat, a szívemet kiüresítem.

  Mi kell a tiszta látáshoz? Tiszta szív. Nem csak azért kell ez, mert Saint Exupéry megírta, hogy csak a szívével lát jól az ember. A zsoltáros ugyanezt írta: ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? Az ártatlankezű, a tisztaszívű, aki nem veszi hiába az Úr nevét.

  Látó szem, tiszta szív… Miközben a megszentelt gyertyát hazavisszük, meggyújtjuk, felfedezhetjük a mi élethivatásunkat. Látó szem, tiszta szív és csonkig égő lángolás. A gyertya másoknak világít és önmagát emészti. A fordítottja is igaz: amíg önmagamat emésztem, odaadottságomban, odaajándékozottságomban, addig másoknak világítok.

  Amikor ma a megszentelt élet világnapját megünnepeljük, szerzetesek, szerzetesnővérek, testvérek, megköszönjük az Istentől kapott hivatást. Így építjük az egyházat: vannak, akik házasságban: ketten – hármasban. Mindkét élethivatásra szükség van. Van olyan is, aki egyedül ajándékozza magát az Istennek – szépen kiegészítjük egymást Istenben, vezetjük egymást az Isten felé vezető úton. Miközben így teszünk, túllépünk a csupán állagmegőrző pasztoráción. Mert nem elég pusztán megőrizni az egyházat, nem elég a rendben pusztán megmaradni, hanem szentségekkel, lelkiséggel élve díszíteni, építeni is kell azt. Ez segíteni fog abban, hogy amikor élethivatásról, odaajándékozottságról, látó szemről, tiszta szívről, égő gyertyáról, világító mécsesről beszélünk, e szavakat, e szép fogalmakat meg is töltsük tartalommal.

  Ha nemcsak állagmegőrzést végzünk, akkor valóban segítjük is egymást, és akkor nem csak rövid projektekben gondolkozunk, hanem merni fogunk, merni odaajándékozni az életünket.

  Nem elég csupán a magot elvetni, nem elég csupán szerzetesi fogadalmat tenni, nem elég csupán házasságot kötni, nem elég csupán pappá szentelődni – a magot öntözni kell. A házasfelek mondják, hogy ahogy telnek az évek, fontos a kornak megfelelően megtartani valamit az udvarlás gesztusaiból, megidézni azokat. Újra és újra fel kell szítani az első szeretetet, azt, amiről a Jelenések könyvében beszél Szent János. Ne hagyd el az első szerelmet, szeretetet – szítsd föl magadban. Ápold a hivatásodat!

  Az agg Simeon azt is mondja Máriának: a te lelkedet tőr járja át… A hagyomány a hét tőrt s a hétfájdalmú szüzet látja már itt a Szűzanyában, a fiatal anyában, aki a gyermekét ilyen picinyen bemutatja s odaajándékozza Istennek. Azonban a tőrnek egy másik értelme is van a Szentírásban, Szent Pál leveleiben, a Jelenések könyvében: a tőr Isten szava, ami átjárja a Szűzanya szívét, ahogy Lukács már megírta:  amit a fiáról a pásztorok s a bölcsek mondtak, jól a szívébe véste, gyakran el-elgondolkozott rajta. Mária ezáltal ápolta, gondozta a jó Istentől kapott hivatását. Ezzel tudjuk mi is gazdagítani a hivatásunkat, hogy olvassuk a Szentírást, gyakran elgondolkodunk rajta, élünk az egyház ajándékaival, a szentségekkel, hogy termést tudjunk hozni.

  Fény gyulladt a sötétben botorkáló népnek – olvastuk karácsony éjjelén a Szentírásban. Ma gyertyát szentelünk és gyújtunk, a fényt ünnepeljük. Ez az ünneplés aztán húsvét éjszakáján teljesedik ki, amikor bekiáltjuk a sötét éjszakába Krisztus világosságát.

  Nem az a hivatásunk, hogy elítéljük a sötétséget, hanem hogy mécsesek legyünk, és égjünk, fényünk világítson, melegítsen, hogy egymást támogatva, bátorítva eljussunk az örök világosságra.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekVízkereszt

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06
  Urbán Erik ofm elmélkedések Vízkereszt

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm elmélkedésekKarácsony 2. vasárnapja

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  05
  Urbán Erik ofm elmélkedések Karácsony 2. vasárnapja

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."