47277 ima található a honlapon, összesen 94065 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Szent Benedek Regulája

  Szent Benedek Regulája
  Naponta frissül

  Szent Benedek Regulája. Ford.: Söveges Dávid

  Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán.
  Forrás: https://twitter.com/pontifex

  Kattints és Imádkozz!
  Imádkozzunk együtt​​​​​​​, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán! https://kattima.hu/hu/app/prayer-list/Ferenc-papa-twitter
  Evangélium és ima, minden nap, Ferenc pápa imaszándékával

  Szent Benedek Regulája 4. fejezet:Melyek a jó cselekedetek eszközei?

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  44Félj az ítélet napjától. 45Rettegj a pokoltól. 46Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet. 47A halál naponként ott álljon a szemed előtt. 48Életed tetteire minden órában ügyelj. 49Légy meggyőződve arról, hogy Isten mindenütt figyel rád. 50A szívedben felbukkanó rossz gondolatokat csapd azonnal Krisztushoz, és tárd fel őket a lelki atya előtt. 51Őrizd meg ajkadat a hitvány és gonosz beszédtől. 52Ne szeresd a sok beszédet. 53Ne mondj hiábavaló vagy nevetésre ingerlő szavakat. 54A sok vagy túlzó nevetést ne kedveld. 55A szent olvasmányokat örömmel olvasd. 56Gyakran borulj le az imádság alatt. 57Múltad bűneit könnyek és fohászkodások közt minden nap valld meg imádságaidban Istennek. 58Hibáidból pedig a jövőben javulj meg. 59Ne elégítsd ki a test kívánságait (Gal 5,16). 60Gyűlöld saját akaratodat. 61Az apát parancsainak mindenben engedelmeskedj, mégha ő maga - mitől Isten mentsen -, másként cselekednék is, megemlékezvén mindig az Úr parancsáról: "Amiket mondanak, tegyétek meg; de amiket cselekszenek, ne cselekedjétek" (Mt 23,3). 62Ne kívánd, hogy szentnek mondjanak mielőtt az lennél, hanem előbb légy azzá, hogy némi igazsággal annak nevezhessenek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Benedek Regulája 2. fejezet:Milyennek kell lennie az apátnak?

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  10

  1Az apát, aki méltó arra, hogy monostor élén álljon, mindig tartsa emlékezetében, hogy minek nevezik, és az elöljáró nevének tettekkel feleljen meg. 2Hisszük ugyanis, hogy Krisztus helyettese a monostorban, mivel az ő egyik nevével szólítjuk meg 3az Apostol szavai szerint: "Megkaptátok a gyermekké fogadás Lelkét, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!" (Róm 8,15). 4Éppen azért az apát semmit se tanítson, rendeljen vagy parancsoljon, ami az Úr törvénye ellen van, 5hanem parancsa és tanítása az isteni igazság kovászaként áradjon szét a tanítványok szívében. 6Mindig gondoljon arra az apát, hogy mindkét dolog, mind az ő tanítása, mind tanítványai engedelmessége szigorú vizsgálat tárgya lesz az Isten félelmetes ítélete során. 7Tudja meg azt is az apát, hogy a pásztor hibájának róják fel, ha a Gazda bármily tekintetben kelleténél kevesebb hasznot talál juhaiban. 8De épp úgy áll az is, hogy ha nyughatatlan és engedetlen nyájára a pásztor egész gondosságával ügyelt, és minden gondját a bűnös tetteik megjavítására fordította: 9az ilyen pásztor az Úr ítéletében megkapja fölmentését, és elmondhatja az Úrnak a prófétával: "Igazságodat nem rejtettem el szívemben, igazmondásodról és üdvösségedről szólottam, ők pedig megvetve megvetettek engem" (Zsolt 39,11 és Iz 1,2). 10Akkor aztán a gondossága iránt engedetlen juhoknak meglesz büntetésük, a rajtuk erőt vevő halál.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."