93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája
Naponta frissül

Szent Benedek Regulája. Ford.: Söveges Dávid

Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán.
Forrás: https://twitter.com/pontifex

Kattints és Imádkozz!
Imádkozzunk együtt, és jelezd egy klikkel a "Kattints és Imádkozz" oldalán! https://kattima.hu/hu/app/prayer-list/Ferenc-papa-twitter
Evangélium és ima, minden nap, Ferenc pápa imaszándékával

Szent Benedek Regulája 7. fejezet:Az alázatosság

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27
7. fejezet: Az alázatosság
10Az alázatosság első foka tehát az, ha az ember Isten félelmét mindenkor szem előtt tartja, róla soha meg nem feledkezik, 11ha folyton gondol mindazokra, amiket Isten parancsol, szüntelen lelkében forgatja: egyrészt mint égeti a pokol bűneik miatt az Istent megvetőket, másrészt hogy örök élet vár az istenfélőkre. 12Így az ember mindig őrizkedni fog a bűntől és a vétkektől, nevezetesen a gondolatok, a nyelv, a kéz, a láb, továbbá az önakarat bűneitől, de a test vágyaitól is. 13Legyen arról meggyőződve, hogy Isten őt az égből mindig, minden időben szemmel tartja, tetteit Isten szeme mindenütt látja, és az angyalok minden órában jelentik neki.
14Ezt azzal bizonyítja nekünk a próféta, hogy rámutat a gondolatainkban mindig jelen levő Istenre, aki "szíveket és veséket vizsgáló Isten" (Zsolt 7,10). 15És másutt: "Az Úr ismeri az emberek gondolatait" (Zsolt 93,11). 16Ugyancsak ő mondja: "Belelátsz gondolataimba távolról is" (Zsolt 138,3). 17És: "Mivel az ember gondolata is neked tesz vallomást" (Zsolt 50,11). 18Ezért, hogy szorgosan vigyázzon helytelen gondolataira, a jóra törekvő testvér mindig azt mondja szívében: "Akkor leszek ártatlan előtte, ha őrizkedem rosszaságomtól" (Zsolt 17,24).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 5. fejezet:Az engedelmesség

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22
5. fejezet: Az engedelmesség
1Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli engedelmesség. 2Ez illik azokhoz, akik Krisztusnál semmit kedvesebbnek nem tartanak.
3Mihelyt tehát az elöljáró valamit parancsol, azon szent szolgálat miatt, melyet fogadtak, valamint a pokoltól való félelem és az örök élet dicsősége miatt, 4mintha csak isteni parancs volna, késlekedést ne ismerjenek a cselekvésben. 5Ezekről mondja az Úr: "Mihelyt füle hallotta, engedelmeskedett nekem" (Zsolt 17,45). 6És ugyancsak ő mondja a tanítóknak: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16).
7Az ilyenek tehát rögtön otthagyják a maguk dolgait, lemondanak saját akaratukról, 8azonnal letesznek mindent kezükből, s amin dolgoztak, azt befejezetlenül hagyják, s a parancsadó szavát gyorslábú engedelmességben tetteikkel követik. 9Így a két dolog: a mester kimondott parancsa és a tanítvány véghezvitt tette mintegy egyszerre, ugyanabban a pillanatban az istenfélelem sietségével gyorsan történik meg.
10Akiket az örök élet elnyerésére sarkall a szeretet, 11a szoros utat választják, melyről az Úr azt mondja: "Szoros az út, mely az életre vezet" (Mt 7,14), 12Mivel nem a saját fejük szerint élnek és nem vágyaiknak és gyönyöreinek engedelmeskednek, hanem másnak az ítélete és parancsa szerint járnak, monostorban élik le életüket, és azt kívánják, hogy apát legyen fölöttük. 13Az ilyenek kétségkívül az Úrnak azt a kijelentését követik: "Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azét, aki engem küldött" (Jn 6,38).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Benedek Regulája 4. fejezet:Melyek a jó cselekedetek eszközei?

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
20
4. fejezet: Melyek a jó cselekedetek eszközei? 
44Félj az ítélet napjától.
45Rettegj a pokoltól.
46Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet.
47A halál naponként ott álljon a szemed előtt.
48Életed tetteire minden órában ügyelj.
49Légy meggyőződve arról, hogy Isten mindenütt figyel rád.
50A szívedben felbukkanó rossz gondolatokat csapd azonnal Krisztushoz, és tárd fel őket a lelki atya előtt.
51Őrizd meg ajkadat a hitvány és gonosz beszédtől.
52Ne szeresd a sok beszédet.
53Ne mondj hiábavaló vagy nevetésre ingerlő szavakat.
54A sok vagy túlzó nevetést ne kedveld.
55A szent olvasmányokat örömmel olvasd.
56Gyakran borulj le az imádság alatt.
57Múltad bűneit könnyek és fohászkodások közt minden nap valld meg imádságaidban Istennek.
58Hibáidból pedig a jövőben javulj meg.
59Ne elégítsd ki a test kívánságait (Gal 5,16).
60Gyűlöld saját akaratodat.
61Az apát parancsainak mindenben engedelmeskedj, mégha ő maga - mitől Isten mentsen -, másként cselekednék is, megemlékezvén mindig az Úr parancsáról: "Amiket mondanak, tegyétek meg; de amiket cselekszenek, ne cselekedjétek" (Mt 23,3).
62Ne kívánd, hogy szentnek mondjanak mielőtt az lennél, hanem előbb légy azzá, hogy némi igazsággal annak nevezhessenek.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."