65674 ima található a honlapon, összesen 152515 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés – Legyetek a Mennyek Országának hiteles hirdetői!Szent Barnabás apostol

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
11

Legyetek a Mennyek Országának hiteles hirdetői!

Evangélium:
Mt 10,7-13
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt! Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! A munkás ugyanis megérdemli a bérét. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó és maradjatok nála, míg tovább nem mentek! Amikor házába léptek, köszöntsétek! Ha méltó rá az a ház, rászáll békétek, ha nem, békétek visszaszáll rátok.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm neked, hogy a mai napon is elkísérsz. Hiszem és tudom, hogy soha nem hagysz el engem. Bízom abban, hogy adsz nekem erőt, hűséget, és azt a kegyelmet, hogy egyre jobban meghalljam a hangodat. Hálás vagyok, hogy részesítesz abban a felfoghatatlan megtiszteltetésben, hogy apostolod legyek.

Kérés: Uram segíts, hogy mindig beléd kapaszkodjak, az Egyetlenbe, aki soha nem hagy el.

Elmélkedés:
1. Hirdessétek hangosan! Közel van az Isten országa! Az embereknek és magunknak is szükségünk van arra, hogy ezt szüntelenül hirdessük. Gyakran egy pillanat múlandóságában vagy a mindennapi kellemes és szükségszerű dolgokban olyan szinten elmerülünk, hogy szem elől tévesztjük, mit is kér tőlünk valójában Isten. Elfelejtjük, hogy amit ma elvetettünk, azt fogjuk learatni az örök életben. Legyünk ezért elhivatottak és bátrak, mint Szent Barnabás volt! Ő nem tartozott a tizenkét apostol közé, az apostol megnevezést odaadottan végzett missziós tevékenysége miatt érdemelte ki. Pál segítőjeként vett rész apostoli útjain, s hűséges társa volt a pogányok közötti evangelizáció megpróbáltatásaiban.

2. Ne vigyetek magatokkal tarisznyát! Az Apostolok Cselekedeteinek beszámolója szerint Barnabás eladta a földjét, hogy árát a szegényeknek adományozhassa. Már ez a tény is mutatja elszántságát és lelkesedését. De természetesen nem csak lelkesedésre, hanem a Szentlélek segítségére is szüksége volt. Ezt hangsúlyozza Jézus is, amikor azt tanítja apostolainak, hogy mindenféle vagyontárgy nélkül induljanak az útra. Csak a legszükségesebbeket vigyék magukkal, és mondjanak le minden nélkülözhetőről, hogy figyelmüket és bizalmukat egészen Istenre összpontosíthassák. Érdekes a saru és a bot kérdése, hiszen ezeket eléggé szükséges eszközöknek tarthatnánk. Ezek elhagyása jelképes: arra utal, amikor Isten azt kérte Mózestől, hogy saruját levetve közelítse meg az égő csipkebokrot. Illetve arra a zsidó előírásra, hogy a pap csak bot és lábbeli nélkül léphetett be a templomba. Jézus ezzel figyelmeztetni akar: emlékezzenek, hogy küldetésük során mindvégig Isten jelenlétében és az Ő képviseletében járnak. Így küld Jézus bennünket is! Azonban számítanunk kell arra, hogy nem leszünk mindig sikeresek. „A missziós buzgóság tehát türelmet igényel… Ami az emberi csoportokat és a népeket illeti, ezeket csak fokozatosan éri el, hatja át, és így veszi fel őket a katolikus teljességbe." (KEK 854) A mi feladatunk, hogy elvessük a magokat, és örülnünk kell a legkisebb jónak is, ami ebből kifejlődik.

3. A vigasztalás fia. Barnabás apostol nevét azért kaphatta, mert meg tudta vigasztalni testvéreit. Nevének jelentése ugyanis: a vigasztalás fia. Ehhez azonban a különféle megpróbáltatások elszenvedése árán előbb neki kellett megtapasztalnia, hogy minden vigasztalás forrása maga az Isten. Isten néha ismeretlen utakra hív minket is. Amikor utunk során különböző megpróbáltatásokban van részünk, akkor is hálásaknak kell lennünk Isten szeretetéért, mert azért engedi meg ezeket, hogy saját tapasztalataink alapján másokon segíteni tudjunk. „Áldott legyen az Isten! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.” (2Kor 1,3-4) Jézus apostolaiként Barnabáshoz hasonlóan nekünk is az a küldetésünk, hogy példát adjunk másoknak az Isten iránti bizalomra. Kérjünk mindehhez Istentől hitet, erőt és szeretetet, hogy küldetésünket teljesíteni tudjuk! Kérjük Szent Barnabás apostol közbenjárását, hogy mi is a vigasztalás fiai lehessünk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Barnabáshoz hasonlóan én is törekszem elszakadni felesleges dolgaimtól, hogy egyre jobban rád tudjam összpontosítani a figyelmemet, és így egyre közelebb kerülhessek Hozzád. Vágyom megtapasztalni Szentlelked jelenlétét, Akit azoknak küldesz, kik odaadják Neked a szívüket. Vágyom megélni a Te örömödet, amely átjárta érted fáradozó apostolaidat!

Elhatározás: Elgondolkodom azon, milyen felesleges dolgokat cipelek magammal, amiről le kellene mondanom Jézusért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A tisztaság kegyelemÉvközi tizedik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
10

A tisztaság kegyelem
Évközi tizedik hét - péntek

Evangélium:
Mt 5,27-32
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön. Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznasága miatt –, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.

Bevezető ima: Jézusom! Hálás vagyok neked isteni tanításodért, amely felkészít engem arra, hogy egyszer majd a Mennyország polgárává váljak. Magasra helyezed a mércét, de a teljesítéséhez is Te adod meg az erőt. Erősíts engem kegyelmeddel a mai imában is, hogy mindig ragaszkodjak igazságodhoz és a szeretet magas követelményeihez.

Kérés: „Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” (Zsolt 51,12)

Elmélkedés:
1. Figyelj a szemeidre! Az Ószövetségben a szív tisztaságát csak a házasságtörésre és a más felesége utáni vágyakozásra vonatkoztatták. Jézus azonban mélyebbre megy, amikor a tiszta szívről beszél. Azt tanítja, hogy az is súlyos bűn, amikor vággyal tekint valaki egy asszonyra. Jézus nem azt mondja, hogy bűn elismerni, ha egy nő gyönyörű szép vagy ha egy férfi jól néz ki. Az a bűn, ha úgy tekintünk a másikra, mint egy tárgyra és engedünk a tisztátalan gondolatoknak. A kísértés nem jelenti egyből a bűnt, csak az a bűn, amikor szívünkben teret adunk a kísértésnek. Avval lépjük át a bűn határát, ha gondolatainkban eljátszunk ezzel. Uram! Olyan könnyen elesünk ezen a területen, de a Te segítségeddel le tudjuk győzni a kísértőt, ha kitartóak vagyunk a gyónásban, a szentáldozásban és az imádságban.

2. Ha a lelked kerül veszélybe, szabadulj meg a veszélyforrástól! Krisztus meghívása a szent tisztaságra – és minden más erényre – az első és legfontosabb parancsból következik: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” (Mk 12,30) A tisztaság a szeretet egyik következménye, amely arra indít bennünket, hogy teljesen Krisztusnak adjuk magunkat testestül-lelkestül; odaadjuk képességeinket és akaratunkat. Jézus „a jobb szem” és a „jobb kéz” képét használja, hogy megvilágítsa, mi a legértékesebb. Világossá teszi, hogy amint valami az Istennel való kapcsolatunkban botláskővé válik – akármennyire is fontos az életünkben, mint a jobb kezünk vagy a jobb szemünk – mégis inkább meg kell szabadulnunk tőle, minthogy lelkünk romlását okozza. Például egy hatalmi pozíció, amiben győz az elhatalmasodott büszkeségem; egy nagy ház, vagy egy drága autó, amiért olyan sok túlórát kell vállalnom, hogy már nem marad időm a családomra; a megjelenésem, ami hiúsághoz vezet; egy barát, vagy barátnő, aki házasságtörésre csábít... Sokkal jobb, ha állásunkat, rosszra csábító kapcsolatunkat vagy vagyontárgyunkat veszítjük el, mint ha lelkünk üdvösségét sodorjuk veszélybe. Hiszen ez a legnagyobb kincsünk, aminek érdekében késznek kell lennünk bármi egyebet feláldozni!

3. És ketten lesznek egy. Jézus bevezette a házasság felbonthatatlanságának elvét, amelyet az Egyház azóta is védelmez. A Firenzei Zsinat (1439) azt tanította, hogy a házasság felbonthatatlan, mert „Krisztus és az Egyház oszthatatlan egységét jeleníti meg”. Annak ellenére, hogy az asztaltól-ágytól lehetséges az elválás (hűtlenség esetén), még sem lehet új házasságot kötni, mert az érvényes házasság örökre köttetik.” A Trienti Zsinat (1545-1563) tovább magyarázza, hogy a házasság felbontásához nem elég indok az elviselhetetlen hangulat otthon, vagy a partner elhagyása. XI. Piusz pápa a Casti Connubii című enciklikájában (1930. dec. 31.) a változtathatatlan és megsebezhetetlen igazságra emlékeztet minket: „a házasság alapítása és megújítása nem emberi, hanem isteni mű… ezek a törvények semmiféle emberi önkénynek, még a házasfelek ezzel ellenkező megegyezésének sem rendelhetők alá. Ez a Szentírás tanítása, ez az Egyház állandó és általános hagyománya”. A házasság örök és fölbonthatatlan kötelék; amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Tisztaságban akarok élni, tudom, hogy ehhez erős akarat és mindennapi ima szükséges. Különösen egy olyan világban, amely arra csábít, hogy kívánságainkat azonnal ki akarjuk elégíteni. Adj nekem erőt, hogy szemeim felett tudjak őrködni és ura legyek a fantáziámnak! Segíts, hogy testemmel – amely a Szentlélek temploma – mindig annak kijáró tisztelettel bánjak! Segíts, hogy a kísértés és megpróbáltatás idején rád tekintsek, és legyen erőm ahhoz, hogy hűséges maradjak tisztasági ígéretemhez.

Elhatározás: Személyes életemben szeretnék szószólója és példaadója lenni a tisztaság erényének azzal, hogy gyakorlom az Egyház által felkínált segítséget: szentgyónás és szentáldozás; a Szűzanya tisztelete; imádság; a restség és önközpontúság helyett a rászorulók segítése.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Nézd, egészen a tied vagyok!A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
09

Nézd, egészen a tied vagyok!

Evangélium:
Lk 22,14-20
Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.

Bevezető ima: Szeretett Jézusom! Meghatódom azon a mély vágyadon, amellyel oda akarod adni magadat minden embernek. Kérlek, add, hogy e vágyadon elmélkedve növekedjék bennem az irántad való gyermeki bizalmam és a Neked való odaadásom.

Kérés: Szentlélek Úristen, minden isteni ajándék közvetítője! Növeld bennem a szeretetet, hogy szeressem Uramat, Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből! 

Elmélkedés:
1. „Vágyva vágytam rá.” Időzzünk el imában Jézusnak e szavai felett. Próbáljuk meg csak egy kis töredékét átélni annak a túlcsorduló, mély szeretetnek, amelyből Jézusnak ez a mély vágya fakad! Ő előre ismeri az árát annak, hogy nekünk adhassa Önmagát ezen a húsvéti vacsorán. Mégis vágyva vágyik rá, hogy elérkezzék a pillanat, amikor Isten szeretete győzedelmeskedik a bűn felett az Ő IGEN-je által. Jézus az Eucharisztia szentségén keresztül tovább akarja adni nekünk Isten szeretetét, hogy mi is részesüljünk az Ő papságából: vagyis meg tudjuk hozni a magunk áldozatait Isten győzelméért. Éljünk mi is szeretetből másokért odaadott életet!

2. „Ez az én testem, amelyet értetek adok.” Jézusnak erről a minden hódolatot, hálát és imádást kiérdemlő ajándékáról már Jeremiás is prófétált: „Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.” (Jer 31,33-34) Egyháztanítónk, Aquinói Szent Tamás pedig így ír e legnagyobb kincsünkről: „Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. … Az Oltáriszentség az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.”

3. „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.” E csodálatos új szövetség megkötésével Jézus jelenvalóvá és egészen közelivé akar válni Isten minden gyermeke számára. Erről szóló tanítását így jegyezte le Alicja Lenczewska (1934-2012) lengyel misztikus „Tanúságtétel” című lelki naplójában: „Nézd, egészen a tied vagyok. Senki és semmi sem csökkenti a szeretetemet. Mindenhatóságom többek közt abban rejlik, hogy egészen vagyok minden gyermekemé. Mindenkinek az egész szeretetemet és az egész szépségemet adom. Oszthatatlan vagyok – mégis mindenkié. Meg akarlak tanítani így szeretni, és így fogadni a szeretetet: hogy mindenkinek a teljes szeretetedet add, és úgy fogadd a szeretet ajándékát, hogy ne félj attól, hogy valaki elveszi tőled vagy kisebbé teszi. A szeretet határtalan és soha nem merül ki: az a szeretet sem, amelyet befogadsz, és az sem, amelyet adsz. Add bőkezű szívvel, és fogadd el bőkezű szívvel – királyi bőséggel, hiszen királyi ajándékot kapsz, és királyi ajándékot adsz.”

Beszélgetés Krisztussal: „Köszönöm neked, Jézus, azt a hatalmas kegyelmet, hogy felismertetted velem nyomorúságom mélységét. Tudom, a semmiség mélysége vagyok, s ha nem oltalmazna a Te szent kegyelmed, egyetlen pillanat alatt visszahullanék a semmibe. Ezért szívem minden dobbanásával köszönöm Neked, Istenem, irántam való nagy irgalmadat!” (Szent Fausztina nővér)

Elhatározás: Ma elmélkedek az Oltáriszentség hatalmas ajándékáról.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A törvény beteljesítése: a szeretetÉvközi tizedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
08

A törvény beteljesítése: a szeretet
Prágai Szent Ágnes szűz, Boldog Sándor István vértanú

Evangélium:
Mt 5,17-19
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.”

Bevezető ima: Szeretet Istene, minden áldás forrása! Te vezetsz életemben. Köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus, Isten Fia! Meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess bűneimért, és, hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az Atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége! Te gyógyítasz és Te teszel engem erőssé. Hála legyen szerető jelenlétedért bennem.

Kérés: Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban!

Elmélkedés:
1. „Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” A törvények és próféták által Isten felkészítette az embereket a megváltásra. Krisztusban van a megváltás: Jézus, az Ige testté lett, teljessé teszi a törvényt és a prófétákat, azokat helyesen értelmezi. A törvény a kőtáblákról belevésődik az emberek szívébe. Jézus azért jött, hogy betöltse az emberi szív mély vágyódását a boldogságra, amit végül az Istennel közös örök életben találhatunk meg. „De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4,4-5)

2. „Aki viszont megtartja és tanítja őket.” „Az erkölcsi törvény Istentől származik, s forrását mindig benne találja meg.” (Szent II. János Pál pápa: Veritatis Splendor). Az igazi szabadság nem abban áll, hogy elutasítjuk Isten törvényeit, és azt tesszük, amihez kedvünk van – hanem abban, hogy elfogadjuk azokat, és ezáltal szabadok vagyunk a gonosz uralmával szemben. Akinek a lelke tiszta, azon a gonosz nem talál fogást, hogy romlásba vigye! Isten az erkölcsi törvényekkel csakis a javunkat szolgálja: a mi javunk nem a szabadosságban van, hanem a fegyelmezett, értékeket teremtő munkás életben. A bölcs embert az értékes élet teszi boldoggá.

3. „Minden beteljesedik.” Amikor Jézus a törvényről beszél, akkor természetesen nem a farizeusok emberalkotta szabályaira gondol. Ő azért jött, hogy visszaállítsa a Mózesnek adott isteni törvény eredeti tisztaságát. Meg akarja tanítani Isten eredeti szándékait, a törvény eredeti célját. Ez pedig sokkal több annál, amit az Ószövetség lapjain találhatunk. „Ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.”(Mt 5,20) Az evangélium tanítása jóval több, mint az ószövetségi törvény igazságossága: „Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.” (Lk 6,28) Jézus szeretete túllépi az emberi kereteket, és csak isteni segítséggel valósítható meg.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a bűn állandóan kopogtat az ajtómon, de Te megígérted, hogy mindig számíthatok kegyelmedre. Add, hogy isteni kegyelmeid segítségével egységben éljek örök törvényeddel! Mária, legtisztább Anya, őrizd meg szívemet egészen Jézusnak!

Elhatározás: Ma imádkozom azért, hogy ne csak igazságos, hanem irgalmas is tudjak lenni másokhoz.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A Szentlélek életünk sójaÉvközi tizedik hét – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A Szentlélek életünk sója

Evangélium:
Mt 5,13-16
Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”

Bevezető ima: Mennyei Atyám, látom, hogy a világnak milyen nagy szüksége van jelenlétedre! Köszönöm, hogy elküldted Fiadat, aki a világ Világossága! Szívemből vágyom rá, hogy én is világosság legyek mások számára. Segíts Uram, hogy hűen teljesítsem, amire ma kérsz engem!

Kérés: Jöjj, Szentlélek, kapcsolj össze az Atyával és a Fiúval! Közvetítsd számomra Isten világosságát és szeretetét, és adj erőt, hogy továbbadjam ajándékodat a körülöttem lévő embereknek!

Elmélkedés:
1. Akkor és most. Az e heti evangéliumokban Jézus gyakran a tanítványaihoz beszél. Annak ellenére, hogy 2000 év telt el azóta, hogy Krisztus e szavakat elmondta, az én szívemet is megindítják, akár az apostolokét. Szavait hallgatva eltölt a vágy, hogy kérjem Jézustól a kegyelmet: hogy megváltoztasson és újraépítsen engem. Vágyom, hogy Jézus eltökélt apostola legyek, aki elviszi Krisztus világosságát a mai világnak, ahogyan azt első követői tették.

2. Egy csipet só. A só nagyon szemléletes példa a Szentlélek működésére. Az étel ugyanúgy néz ki megsózva vagy anélkül, de mennyivel ízletesebb, ha sós. A Szentlélek élete is bennünk első pillantásra kívülről szintén észrevehetetlen. De mennyivel jobb ízű lesz Tőle az életünk! Ha a Szentlelket hívva igyekszünk megélni az egységet Istennel, ha őszinte kapcsolatra törekszünk Krisztussal az imádságban, a szentgyónásban vagy egy szívből mondott rózsafüzér segítségével – akkor ez meg fog látszani cselekedeteinken és lelkünk derűjén is. És így magunk is „só” lehetünk mások számára.

3. Fáklyavivő. Ha átlapozzuk az újságot vagy az esti hírekbe pillantunk a különböző csatornákon, látjuk a hatalmas sötétséget a világban. Hol a világosság? Krisztus ezt mondja követőinek: „Ti vagytok a világ világossága.” Így kapunk meghívást mi is, hogy válasz legyünk a ma sötétségére. Arra ugyan nem lesz lehetőségem, hogy az egész világnak fényt adjak, de biztos, hogy világíthatok az otthonomban, a munkahelyemen vagy az iskolában és mindenkinek, akivel csak találkozom. Közvetíteni tudom Isten szeretetét egészen apró gesztusokon keresztül is! Legyek én az, aki először szeret, ezzel fogom megdicsőíteni Mennyei Atyámat!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, köszönöm, hogy eljöttél közénk! Az én életemet Te ízesíted. Akarom, hogy Te ragyogj rajtam keresztül a mai napon. Rajtam keresztül Te változtatod meg a világot. Jöjj, élj bennem!

Elhatározás: Ma megosztom az evangélium örömét valakivel egy figyelmes beszélgetés, türelmes meghallgatás vagy kedves mosoly segítségével.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mária, az Egyház AnyjaÉvközi tizedik hét – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
06

Mária, az Egyház Anyja
A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Evangélium:
Jn 19,25-27
Nagypénteken: Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm, hogy nekünk adtad Édesanyádat, hogy velünk legyen földi életünk zarándokútján! Ha Ővele együtt imádkozom, akkor különösen is igaz, amit ígértél nekünk: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Segíts megtapasztalnom Szűz Mária szeretetteli és hathatós közbenjárását az életemben.

Kérés: Jézusom, növeld szívemben a szeretetet és bizalmat Édesanyád, az én Mennyei Édesanyám iránt!

Elmélkedés:
1. A kereszt alatt állva. Szűz Mária egész élete összefonódik Szent Fia megváltói küldetésével, a Messiás megfoganásától egészen kereszthaláláig, sőt, amint ma olvassuk az evangéliumban, azon túl is, az idők végezetéig. Így ír erről Szent II. János Pál pápa „Redemptoris Mater” enciklikájában (24): „Az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje, amikor őbelőle ölt magára emberi természetet az Isten Fia, hogy testi életének misztériumaival megszabadítsa az embert a bűntől. Krisztus keresztről elhangzott szavai azt jelentik, hogy annak „új” anyasága, aki őt szülte, az Egyházban és az Egyház által folytatódik, ahogyan azt Szent János szimbolikusan előadta. Ő – mint „kegyelemmel teljes” – bevezetést nyert Krisztus misztériumába, hogy anyja és így Isten Szent Szülője legyen, s ilyen módon az Egyház által megmaradjon e misztériumban.” 

2. Az Egyház születése: a Szentlélek eljövetele. „Az üdvrendben, amely a Szentlélek működése által valósul meg, különös összhang van az Ige megtestesülésének és az Egyház születésének pillanata között. Az a személy, aki mindkét pillanatot egybefogja: Mária. Mária Názáret városában és Mária az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben. Mindkét esetben az ő tartózkodó, de mégis lényeges jelenléte mutatja meg „a Szentlélek általi születés” útját. Ő, aki Krisztus misztériumában anyaként jelenik meg – a Fiú akaratából és a Szentlélek hatására –, így van jelen az Egyház misztériumában is. Az Egyházban is folyton megtalálható anyai jelenléte, amint azt a kereszten elhangzott szavak is kifejezik. ” (Szent II. János Pál: Redemptoris Mater enciklika, 24)

3. „Nézd, az anyád!” Mária a kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, és gyermekévé fogadott minden embert, akik Krisztus halálában örök életre születtek. Később pedig, miután a mennyei dicsőségbe vétetett, az egész örökkévalóságon át anyai szeretettel segíti a zarándok Egyházat. Így fogalmazza meg Szűz Mária közbenjáró szerepét a II. Vatikáni Zsinat dokumentuma: „A Boldogságos Szűz minden hatása az emberekre az üdvösség rendjében... isteni tetszésből ered és Krisztus túláradó érdemeiből fakad; Krisztus közvetítői szerepén alapul, teljesen tőle függ és minden hatékonyságát belőle meríti; a hívőknek Krisztussal való egyesülését pedig egyáltalán nem akadályozza, hanem éppen előmozdítja”(Lumen Gentium 60) Szűz Mária élete folyamán a legodaadóbb és legértőbb társa volt Jézusnak. Mint az Egyház és benne minden egyes hívő Mennyei Édesanyja, Fiának a Mennyben is társa megváltó művének megvalósításában. Kérjük ezért nagy bizalommal közbenjárását életünk minden napján!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts úgy szeretnem Máriát, Szent Édesanyádat, ahogyan Te szereted Őt!

Elhatározás: Elimádkozom egy tized rózsafüzért egy ismerősöm megtéréséért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A Szentlélek békéjePünkösdvasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
05

A Szentlélek békéje
Pünkösdvasárnap

Evangélium:
Jn 20,19-23
Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm, hogy velem vagy a mai imádságban. Tölts el engem a Szentlélek tüzével, hogy fény lehessek a világnak; a szeretet és az igazság tanúja és a hit hiteles közvetítője!

Kérés: Uram, tégy engem isteni szereteted eszközévé!

Elmélkedés:
1. Félelem nélkül. A tanítványok félelmükben bezárkóztak. Hiszen a zsidók ugyanúgy üldözhették és elítélhették volna őket, mint Urukat. Amikor annak az árára gondolunk, hogy Krisztus követői vagyunk, és a kereszt árnyéka megjelenik az életünkben, hasonlóképpen félelem tölt el bennünket is. Amikor azonban a feltámadt Krisztus megmutatta sebeit tanítványainak, öröm töltötte el a szívüket. Ráébredtek, hogy még a halál sem képes legyőzni az Urat. Amikor Jézus megmutatta nekik a sebeit, felismerték: Te valóban Isten vagy, és mindig velünk leszel! 

2. A Lélek békéje. Amikor kegyelemben élünk, béke honol a szívünkben. Krisztus hozzánk jön és velünk van. Ránk lehel és elküldi a Lelkét. De az Úr Lelke meglátogat minket akkor is, amikor a bűn mélységeiben vagyunk – csak kérjük Őt bizalommal! Ő az, aki segít megváltoznunk! A Lélek élő vízforrássá válik, a kegyelem forrásává. Lelkünk megújul.

3. A Lélek tüze. A Szentlélek erős, miként a szeretet is. Krisztus a Lélekkel együtt küldetést is ad nekünk. Ha erősek akarunk lenni, Krisztus lelkét kell magunkévá tennünk. Ezt azonban csak úgy tehetjük meg, ha a szívünket alázattal megnyitjuk Isten előtt. Amikor szembenézünk önzésünkkel, és akarjuk, hogy az Atya az Ő önzetlenségének képmásává formáljon. Ha gyengék vagyunk, megerősödünk, amikor a Lélek tüze bennünk van.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts kegyelmeddel, hogy mindig kövesselek Téged és a Szentlélek sugallatait. Segíts megnyitnom szívemet az akaratod követésére!

Elhatározás: Elhatározom, hogy gyakrabban kérem a Szentlélek segítségét abban, hogy Isten tetszése szerinti új emberré váljak. Jöjj, Szentlélek, formálj engem mindennap, hogy meg tudjam valósítani az életemben Mennyei Atyám rám vonatkozó tervét!

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az Atya rám méretezett terveHúsvét hetedik hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

Az Atya rám méretezett terve

Evangélium:
Jn 21,20-25
Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán a keblére hajolt és megkérdezte tőle: „Uram, ki árul el?” – az követi. Amikor meglátta, Péter Jézushoz fordult: „Hát vele mi lesz, Uram?” Jézus így válaszolt: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Te kövess engem!” Erre a testvérek között híre terjedt, hogy az a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki: „Nem halsz meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele.” Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.

Bevezető ima: Jézusom! Nagy örömmel tölt el ez az idő, melyet Veled tölthetek. Segíts, hogy alázatosan rád figyeljek. Szükségem van a Veled való találkozásra, hogy ne veszítsem szem elől a célt, hogy mindig Tefeléd haladjak: az életem lényege és célja felé. Szentlélek Úristen! Kérlek, mutasd nekem mindennap az utat, amelyet Isten tervezett számomra!

Kérés: Uram, növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet!

Elmélkedés:
1. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Az evangéliumban János  úgy nevezte magát, mint azt a tanítványt, akit Jézus szertetett. Az tűnik ki ebből, hogy János életének és Jézussal való találkozásának leglényegesebb pontja: hogy Jézus szereti őt. Ez János identitásává vált. Milyen gyakran elmélkedem Jézus irántam való szeretetéről? Érdemes gyakran elgondolkodnom ezen, hogy növekedjen az Istenbe vetett bizalmam! János apostol is az Atya szeretetébe vetett hitet akarja erősíteni bennünk evangéliuma ma olvasott, befejező soraiban: „Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.” Hangsúlyozni akarja, hogy Isten bőséggel méri szeretetét és segítségét mindazoknak, akik hisznek benne. Milyen gyakran elfeledkezünk arról, Isten mekkora vággyal szeretné osztogatni számunkra kegyelmeit!

2. Uram, és ő? Jézus Péter kérdésére kérdéssel válaszol. Mit törődsz te azzal, hogy mi lesz Jánossal? Krisztus tanítványaival való kapcsolata mély és személyes. Mindeniknek saját feladata és küldetése van, amit be kell teljesítenie. Sokszor elvonja a figyelmünket az, hogy magunkat másokhoz hasonlítgatjuk, vagy azon töprengünk, hogy ők vajon követik-e Krisztust vagy sem. A magunk másokkal való összehasonlítása (adottságaikkal, küldetésükkel) sokszor a saját büszkeségünk jele. Nekünk megvan a saját küldetésünk, és senki nem tud helyettesíteni minket. A hasonlítgatás helyett tehát a saját küldetésünkre kellene koncentrálnunk: a küzdelemre, ami előttünk áll; a feladatra, amit el kell végeznünk.

3. „Te kövess engem!” Isten előtt mindegyikünk személye különleges és egyedi, ugyanígy a hivatásunk és az életutunk is. Mindenkinek a maga egyéni feladatát kell teljesítenie, amelyet Isten gondviselése kijelölt számára. Krisztus iránti szeretetünk mértékétől függ, hogy mennyire ismerjük fel és fogadjuk el Istentől való küldetésünket, és milyen hatásfokkal tudjuk teljesíteni. Ne essünk tehát a világ csapdájába, amely az egymással való versengésre csábítja az embereket. Isten ezzel szemben mindenkit arra teremtett, hogy a saját adottságait használja ki a lehető legjobban. A Szentlélek megmutatja nekünk az utat, amit Isten tervezett számunkra. S az Atya nem kér tőlünk mást, mint hogy éppen ezt az utat kövessük!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm életed tanúságtételét, amelyet a Szentírásból megismerhetek. Segíts, hogy nagyobb szenvedéllyel olvassam és elmélkedjek szavaidon! Tudom, hogy a Szentíráson keresztül szólni akarsz hozzám. Segíts, hogy teljes odaadással kövesselek Téged!

Elhatározás: Hosszasabban imádkozom az Oltáriszentség előtt, hogy a Szentlélek jobban megvilágítsa számomra Isten rám vonatkozó tervének azt a részletét, melyet most fel akar tárni előttem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Istennek ajándékozott szívHúsvét hetedik hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Istennek ajándékozott szív
Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk

Evangélium:
Jn 21,15-19
Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” „Bizony, bizony, mondom neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.” E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd hozzátette: „Kövess engem!”

Bevezető ima: Jézusom, segíts, hogy a mai ima alatt félretegyem minden aggodalmamat és nyugtalanságomat, és csak a Te jelenlétedre figyeljek! Segíts, hogy meghalljam a hangodat, amely a lelkem mélyén szól! Add, hogy megértsem és megtegyem, amit kérsz tőlem!

Kérés: Uram, segíts, hogy szenvedélyesebben szeresselek és szolgáljalak Téged!

Elmélkedés:
1. Szeretsz-e engem? Ez a jelenet a feltámadás után játszódik. Péter háromszor tagadta meg az Urat a Kálváriára vezető úton, de Krisztus iránta való szeretete nem változott. Ez adott erőt Péternek, hogy ellenálljon az elkeseredés és az elkedvetlenedés kísértésének. Jézus félrevonta Pétert, hogy kérdezzen tőle valamit. Nem azért kérdez, mert kíváncsi a válaszra, hanem azért, hogy segítsen Péternek észrevenni a szeretetet, amelynek mélyen gyökeret kell vernie az ő életében is. Krisztus Péter iránti szeretetének kell a legbiztosabb ponttá, meggyőződéssé válnia Péter szívében, ez fogja arra ösztönzi őt, hogy teljesítse feladatát az Egyházban. Milyen az én Krisztus iránti szeretetem? Ez a szeretet-e a fő szenvedélye az életemnek?

2. Hűséges szeretet. Jézus megmutatja Péternek, hogy az Ő szeretete hűséges akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk Hozzá. Keresztény életünknek egy nagyon fontos ismertetőjele kell, hogy legyen: mi is Jézus megbocsátó, együttérző és irgalmas szeretetével szeressük a ránkbízottakat! A szeretet isteni szintje, tökéletessége ez. Péter csak azután tud Isten szeretetével szerető, megfelelő pásztor lenni, miután a saját bőrén tapasztalta meg Jézus végtelen irgalmasságát. Merjük és akarjuk megvalósítani mi is az isteni szeretetnek ezt a mélységét!

3. „Legeltesd juhaimat!” Bár Péter súlyosan vétkezett, Jézus ennek ellenére éppen őt bízza meg nyája vezetésével. Vajon miért pont rá esett a választása? Ezt Péter mai válaszából sejthetjük meg: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Péter biztosan állítja, hogy szereti Jézust. Kihallik ebből, hogy Péter nagycsütörtök éjszkája óta sok lelki gyötrődésen ment keresztül. Nagy lelkiismeret-furdalást érezhetett gyöngesége miatt, hogy a legnehezebb órában megtagadta Jézust; és ezt bizonyára számtalanszor Isten elé vitte imáiban, hogy bocsánatot kérjen érte. Ez az őszinte önvizsgálat és szívbéli bánat az, ami oly nagyon értékes Jézusnak! Emiatt tartja Pétert alkalmasnak arra, hogy az első pápa legyen. Isten tőlünk sem a hibátlanságot várja el, hanem azt, hogy igazán szívből akarjunk növekedni a szeretetben. Egy a fontos számára: ajándékozzuk Neki a szívünket, mint Péter tette!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmmel szeretni akarlak Téged, olyan őszintén, ahogyan Péter. Szentlelked által járj át engem a Te szereteteddel! Adj erőt, hogy legyőzzem a félelmeimet és a kényelmességemet, és mérlegelés nélkül tudjam átadni magam Neked és a küldetésnek, amelyet rám bíztál!

Elhatározás: Ma valamilyen áldozatot hozok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten szeretete legyen köztünk!Húsvét hetedik hete – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02

Isten szeretete legyen köztünk!
Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk

Evangélium:
Jn 17,20-26
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Köszönöm kegyelmedet, hogy hívsz az imádságra, a Veled való találkozásra! Igent akarok mondani Neked! Nem akarom eltékozolni kegyelmedet, melyért Szent Fiad oly drága árat fizetett… Jézusom, szeretlek téged! Annyi mindent adsz nekem! Annyira szeretsz, hogy emberré lettél, szenvedtél és meghaltál értem. Segíts, hogy én is úgy szeressek, ahogyan Te szeretsz engem!

Kérés: Uram, növeld bennem a hálát végtelen szereteted iránt!

Elmélkedés:
1. „Legyenek mindnyájan egyek.” Isten arra teremtett minket, hogy szeressünk! Az Atya terve az, hogy részesítsen minket a Szentháromság szeretetében. Ha csak egy parányi cseppet is meg tudnánk sejteni ennek a szeretetnek a valóságából, akkor egészen megváltozna az életünk! Ez a Szeretet a szíve az egész világegyetemnek! Jézus az Utolsó Vacsorán azért imádkozik, hogy megtestesülése megteremje gyümölcsét, és az emberek között is megvalósuljon a szeretetnek az az isteni egysége, amelyet a bűnbeesésé tönkretett. Nem utópia tehát, hogy olyan szeretetben éljünk egymással, ahogyan az Atya és a Fiú szeretik egymást!

2. Isten megosztja velünk életét. „Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk.” Akkor tudjuk tehát jól szeretni egymást, ha Jézus él bennünk! Egyedül a Szentlélek, a Szeretet Lelke tudja megvalósítani az emberek között ezt a szeretetközösséget. Ez pedig az egymásért áldozatot hozó szeretet; az egymást elfogadni tudó szeretet. Az a szeretet, amely a jót, az értékeket keresi a másikban, és nem ítéli el minden egyes hibáért. Krisztus azt akarja, hogy ez az egységünk legyen ismertető jegye annak, hogy Krisztus Egyházához tartozunk. Ennek megvalósításához a közösség minden tagjának a Szentlelket kell kérnie és befogadnia! Ő segít, hogy meg tudjuk ezt valósítani, úgy, amint az első hívő közösségek tették. Erre utal János apostol első levelében: „legyetek közösségben velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben.” (1Jn 1,3)

3. Isten szeretete bennünk. Isten belénk árasztja szeretetét, Ő maga költözik szívünkbe. Az Ő szeretetét rajtunk keresztül akarja átadni másoknak. Jézus átadta apostolainak a szeretetet, amelyet az Atyjától kapott, majd elküldte őket, hogy folytassák a munkát, és osszák meg ezt a szeretetet az egész emberiséggel. Gondoljunk a ma emberére, aki egyedül van, aki elveszett, szomjazza a szeretetet és az odafigyelést. Nem tudja, hogy Isten örök szeretettel szereti őt, és nem tudja, hogy személyesen, bensőségesen, mélyen és tökéletesen szeret öröktől fogva. Nem tudja, hogy ez a szeretet adta neki az életet, és ez a szeretet tartja életben. Az embereknek szükségük van Isten szeretetének örömhírére. Ez a mi küldetésünk!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom segíts, hogy megosszam a körülöttem élőkkel szeretetedet. Ne engedd, hogy csak magamra és az életkörülményeimre figyeljek. Szükségem van rád! Szükségem van a Szentlélekre, hogy vezessen, formáljon és megerősítsen. Add, hogy elteljek a Te Szentlelkeddel!

Elhatározás: Ma tetteimmel tanúságot teszek valakinek Isten gyöngéd és irgalmas szeretetéről.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus mindenét odaadja, hogy szentek legyünkHúsvét hetedik hete – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

Jézus mindenét odaadja, hogy szentek legyünk
Szent Jusztínusz vértanú

Evangélium:
Jn 17,11-19
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Bízom Benned! Tudom, hogy most is és mindig itt vagy velem. Köszönöm szerető jelenlétedet. Segíts, hogy minden reményemet beléd helyezzem. Növeld szívemben szeretetedet, hogy folytatni tudjam a Te küldetésedet a világban.

Kérés: Uram, erősítsd bennem az elhatározást, hogy minden erőmmel kövesselek Téged!

Elmélkedés:
1. „Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.” Jézus, mielőtt elhagyta a világot, apostolaiért könyörgött. Nem azt kérte az Atyától, hogy vegye el őket a világból, hanem hogy óvja meg őket a gonosztól. Sokszor legyőzöttnek, megtörtnek érezzük magunkat, menekülünk a csatából. De Jézusnak nélkülözhetetlen szüksége van ránk éppen a harctéren! Isten terve nem az, hogy megkíméljen minket a nehézségektől, hanem hogy megtanítson az Ő győzelméért való nemes küzdelemre. Nem vesz ki minket a valóságból, de megadja a segítséget és az erőt a gonosz legyőzéséhez! Velünk van, küzd, és rajtunk keresztül harcol Ő is. Éppen e küzdelmen keresztül formálja ki bennünk a szeretetet, és tesz alkalmassá arra, hogy a Mennyország lakóivá váljunk. Ha a jót tesszük, ha Isten oldalán harcolunk, akkor Jézus beborít minket Szent Vérével, és megoltalmaz a gonosz támadásaitól.

2. „Nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.” Bár a világban élünk, itt a földön mégis zarándokok vagyunk. A saját utunkat járjuk a Mennyország felé. Van egy küldetésünk: megmenteni a lelkeket, akiket Isten ránk bízott. Könnyen elcsábíthat minket a nyugodtabb, könnyebb, kényelmesebb élet, melyet a világ erőszakosan kínál. A reklámok, a média, a közösségi oldalak, a rosszul megválasztott barátok gyakran egészen rossz irányba terelik gondolatainkat és elgyengítik akaratunkat. Ezért sokszor jobban vágyunk a földi javakra, mint az örök élet kincseire. De ha kitartunk mindennap az őszinte imában, Jézus újra és újra meg fog erősíteni minket kegyelmeivel, hogy megmaradhassunk a Mennybe vezető úton.

3. „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” A Jézussal való kapcsolatunk, a benne való hitünk nem a véletlen műve. Az Atya keltette bennünk a vágyat, aminek hatására elszántuk magunkat Jézus követésére. Természetesen nekünk is oda kell adni magunkat Jézusnak. Tudnunk kell, hogy az övéi vagyunk, az Ő rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat. Nem élhetünk önmagunknak! Az, hogy bennünket az Atya Jézusnak adott, nemcsak kiváltság, hanem elénk adott út, amit meg kell járnunk. Ha ez az elhatározás, szilárd akarat megvan bennünk, akkor szüntelenül és egész biztosan számíthatunk Jézus segítségére! Hiszen Jézus egészen odaadja magát értünk, hogy olyan nagylelkűen szerető emberekké váljunk, mint Ő.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus óvj meg Szent Véred által a gonosztól, aki oly sok irányból támad engem! Ne engedd, hogy elbátortalanodjak és elkeseredjek! Tudom, hogy a Te isteni hatalmad óv engem, és Te szüntelenül közbenjársz értem. Add, hogy soha ne kételkedjek abban, hogy minden pillanatban számíthatok Rád!

Elhatározás: Imában, a Szentlélek segítségét hívva elmélkedek Jézusnak ezen a mondatán: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” Kérem a Szentlelket, hogy erősítse bennem Krisztus iránti bizalmamat.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Megismerhetem-e Istent?Húsvét hetedik hete – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31

Megismerhetem-e Istent?

Evangélium:
Jn 17,1-11
Jézus az utolsó vacsorán az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid – hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.

Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy ezt az időt Veled tölthetem! Segíts, hogy összeszedetten Rád hallgassak, és megértsem, amit ma mondani akarsz nekem. Minden erőmmel szeretni és szolgálni akarlak téged!

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy teljes szívemből át tudjam adni magamat Neked, s az engedelmesség által megdicsőítsem Mennyei Atyámat.

Elmélkedés:
1. „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged.” Minden ember legmélyebb vágya a Jézus által ígért Örök Élet. Amely egyet jelent az örökkétartó örömmel, boldogsággal. A gonosz, az ember örök ellensége, milliónyi trükköt, hazugságot és szemfényvesztést kitalál, hogy hamis fényeivel elvakítson minket az Örök Boldogság felé vezető úton. Nézzünk szét jó alaposan magunk körül, és próbáljuk meg gondolatban szétválogatni azokat a dolgokat, amik az Örök Életre vezetnek – azoktól, amik el akarnak téríteni ettől. Akár egy-egy listát is összeállíthatunk ezekről magunknak a könnyebb megkülönböztetés kedvéért. Ha alaposan végeztük el a munkát, meglepődünk, milyen hosszúra nyúlt az akadályok, kísértések listája… Nagy szükségünk van ezért arra, hogy kérjük Jézus imáit: oltalmazzon meg minket a gonosztól! Biztos lehetek benne, hogy megteszi, hiszen már az Utolsó Vacsorán sem önmaga miatt aggódott, hanem tanítványaiért imádkozott: „Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál.”

2. Ismerni az egyedül igaz Istent. Istent nem tudjuk pusztán tanulással, értelmünk erőfeszítéseivel megismerni. Isten élete sokkal több, mint amit emberi értelem felfoghat. Jézus itt mégis Isten megismeréséről beszél. Ha az Atyáról minden részletet nem is tudhatunk meg, de Jézus e földön leélt életének példájával átadta nekünk Isten ismeretének leglényegét: Isten az önzetlen, önmagát odaajándékozó Szeretet. Az ismeri jól Istent, aki maga is törekszik életében az önzőség helyett az önzetlenség lelkületét megélni. Ezt a lelkületet csak gyakorlás közben sajátíthatjuk el. Hiába a tudás a fejünkben, ha csak elmélet marad, és nem váltjuk cselekedetekké. „A szeretet cselekvés.” – tanította Szent II. János Pál pápa. Hogyan valósította meg ezt Jézus? Szüntelenül imádkozva! Váljék nekünk is szokásunkká az ima, mint Teréz anyának. Ekkor mi is meg fogjuk dicsőíteni Isten nevét az életünkön keresztül, ahogyan ő tette.

3. Jézus megdicsőül bennünk. Jézus küldetése az volt, hogy megdicsőüljön tanítványaiban. Nem azért jött a földre, hogy önmagának szerezzen hírnevet, hanem hogy átadjon egy olyan életformát, amit minden tanítványa követhet. Képessé akar tenni minket ugyanarra a szeretetre, amelyre Ő maga példát mutatott. Keresztény életünk ezért egy lenyűgöző, örömteli kihívás, amit nem egyedül, hanem Jézussal kell végigjárnunk. Ő meg akarja adni nekünk ugyanazt az egységet, ami közte és az Atya között van. Meg akarja adni azt, hogy az Ő szíve szerint érezzünk, és az Ő fiúi bizalmával tekintsünk Mennyei Atyánkra. Ha megvan bennünk ez a bizalom, akkor fel tudjuk adni éretlen vágyainkat és viselkedésünket, mert egészen biztosak vagyunk abban, hogy az Atya sokkal többet: az Ő örömét adja nekünk. Ha viszont nem az Istennel való egységben keressük az oltalmunkat, akkor kiszolgáltatjuk magunkat a kísértőnek, aki nem fog tétovázni, hogy szenvedést és romlást hozzon ránk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, add, hogy egyre jobban megismerjelek, és mindjobban átadjam Neked magamat azzal a szeretettel, amellyel Te is átadtad nekem magadat. Tudom, hogy lelkeket bíztál rám, és azt akarod, hogy velem együtt ők is eljussanak a Mennybe. Nem akarok üres kézzel állni eléd életem végén. Add kegyelmedet és töltsd el szívemet szereteteddel, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Te szeretsz engem!

Elhatározás: Ma áldozatot fogok hozni és imádkozni fogok a rám bízott lelkekért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."