62859 ima található a honlapon, összesen 147132 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektekHúsvét negyedik hete – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek

Evangélium:
Jn 14,7-14
Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.”

Bevezető ima: Jézusom, segíts, hogy mindent félre tudjak tenni, ami zavar, és most az imában csak Rád figyeljek. Semmi más tennivalóm nem lehet fontosabb annál, mint hogy keressem az élő kapcsolatot Veled, Istenemmel. Segíts kegyelmeddel, hogy szívem mélyéről átérezzem ennek a fontosságát. Légy velem, és segíts egészen odaadóan beszélgetni Veled! 

Kérés: Jézusom, segíts, hogy teljes szívemből törekedjek a Veled való egységre! 

Elmélkedés:
1. Az Atya Jézusban van. A nagy igazság, amit Jézus megoszt Fülöppel: a Szentháromság második személyének, Jézusnak és az Atyának az elválaszthatatlansága. Nem csak úgy tiszteljük Krisztust, mint a legjobb és legtökéletesebb embert, hanem imádjuk Őt, mert Ő az Isten. A keresztség által Jézus minket is az Ő Istenfiúsága örököseivé akar tenni. Hogy valóban azzá válhassunk, ehhez két fontos dolgot kell tennünk. Az első: mindennap, mély vággyal, kitartóan kérnem kell Istent, hogy kegyelme által formáljon új emberré, hogy egyre jobban az Ő képmásává váljak. A második: viselkedjek és cselekedjek is a tőlem telhető módon Isten örököseként, hiszen az Ő temploma vagyok.

2. „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem.” Aki eszerint él, az Jézus munkásságát folytatja. Amikor Krisztus bennünk él, képes a mi cselekedeteinken keresztül hatni: megmutatni az Ő szeretetét. Micsoda lehetőség, hogy együttműködhetünk az Élő Istennel! Amikor szeretünk, gyengéden és fegyelmezetten, akkor tudnunk kell, hogy ezeket a jó cselekedeteket Jézus viszi véghez általunk. Ezért fontos, hogy napjainkat szője át az imádság! Nyíljunk meg az ima által arra, hogy Jézus belépjen a gondolatainkba, a döntéseinkbe és a cselekedeteinkbe. Mennyivel értékesebb, örömtelibb és csodálatosabb lesz így az életünk! 

3. „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.” Jézus nem csak a cselekedeteinkben él tovább, hanem újra és újra megmutatja isteni hatalmát imáinkon keresztül is. Mivel az Atya a keresztségben gyermekeivé fogadott minket, ezért Ő örömét leli abban, hogy teljesítheti kéréseinket. Imáink teljesítése által megdicsőül, hiszen kinyilváníthatja szeretetét. De csak azokat a kéréseinket fogja meghallgatni, amik összhangban vannak isteni bölcsességével. Hiszen egy jó atya nem teljesíti gyermeke olyan kérését, ami nem a javát szolgálja. Isten sokkal jobban tudja, hogy mi szolgál az üdvösségünkre, mint mi magunk. Tudatlanságunkban gyakran kérünk olyat, ami csak a földi vágyainkat, s nem mennyei boldogságunkat szolgálja. Ha Jézus nevében kérünk, akkor Jézust, mint közbenjárónkat és szószólónkat kérjük, hogy Ő továbbítsa imáinkat az Atya felé. Oly módon, ahogyan isteni bölcsességében ezt jónak, helyesnek látja. Így válik igazzá Jézus ígérete: „bármit kértek a nevemben, megteszem nektek” – vagyis mindazt, ami Jézus tanításával és az Atya tervével egységben van.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Milyen csodálatos tudnom, hogy a Szentháromság bennem lakik. Isten gyermeke és az Ő követe vagyok! Segíts, hogy az Atya akarata szerint cselekedjek, és imáimban mindig azt kérjem, ami Isten akarata szerint való.

Elhatározás: Isten bennem lakik, ezért törekszem úgy viselkedni és cselekedni, hogy Ő szerethessen rajtam keresztül.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. április hónapra:

Az egészségügyi dolgozókért
Imádkozzunk, hogy – különösen a legszegényebb országokban – a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?Húsvét negyedik hete – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13

Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
2022. május 13. a Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Evangélium:
Jn 14,1-6
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

Bevezető ima: Jézusom, Megváltóm! Milyen csodálatos a mai tanításod! Köszönöm, hogy Te már helyet készítettél nekünk az Atyánál, és vezetsz bennünket a biztos úton, ami Hozzá visz. Kérlek, segíts, hogy soha le ne térjek erről az útról, amelyen Te fogod a kezemet!

Kérés: Uram, Jézusom, add meg a kegyelmet, hogy minden pillanatban a Te követésedet tartsam a legfontosabbnak! Oltalmazz Szent Véreddel a gonosz támadásaitól és kísértéseitől!

Elmélkedés:
1. „Ne legyen nyugtalan a szívetek!” Ma az Evangélium legnagyobb örömhírét olvashattuk: Jézus nem támaszt nehéz feltételeket az üdvösséghez. A feltétel így szól: „Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” Ha  bizalommal vagyunk Isten szeretete, az Ő mindent megadó atyai gondoskodása és Jézus tanítása iránt, akkor ebbe kapaszkodva el fogunk jutni a Mennybe! Ha górcső alá vesszük az ember bukásának történetét, azt látjuk, hogy a teremtéskor Isten minden jóval, széppel és minden szükségessel elhalmozta az első emberpárt. Egyetlen szabály betartását kérte tőlük – aminek a célja az volt, hogy próbára tegye gyermeki bizalmukat és engedelmességüket. Bíznak-e Isten szeretetében, és távol tartják-e magukat a tiltott gyümölcstől? A halál az ő bizalmatlanságukkal lépett be a világba. Jézus megváltó kereszthalála óta azonban minden egyes embernek megadatott a lehetőség, hogy Ádám és Éva rossz döntését visszafordítsa a saját életében. Egyszerűen annyit kell tennünk, hogy visszaadjuk Istennek az Őt megillető bizalmat.

2. „Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Ha megtettem a döntő lépést, és elhatároztam, hogy bízom Istenben: az Ő jóságában, bölcsességében és ígéreteiben, akkor már csupán egy egészen egyértelmű utat kell követnem, hogy eljussak a mennyországba. Jézus azt mondja, hogy egészen világos ez az út mindenki számára, aki Őt ismeri, és nem lehet eltéveszteni. Nincsenek elérhetetlenül magas feltételek, nem kellenek hozzá különleges adottságok. A feltételeket bárki, bármilyen tehetséggel rendelkező ember képes teljesíteni, hiszen ez az Istenbe vetett bizalom és a jóakaratú igyekezet. A többi szükségest megadja Isten kegyelme, ha kérjük. „Magammal viszlek benneteket” – ígéri nekünk Jézus. Ő az, aki a karjaiba emel és minden nehézségen keresztülvisz minket!

3. „Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jézus még egyszer, nyomatékkal kijelenti, hogy ne keressünk semmilyen más utat, semmilyen más segítséget ahhoz, hogy eljussunk az örök életre, mert egyedül Ő tud minket elvezetni oda. Ha a Mennybe akarunk jutni, határozzuk el véglegesen, hogy ezt tartjuk a legfontosabb feladatnak az életünkben: megismerni Jézust, kérni az Ő segítségét és engedelmesen követni Őt. „Szentnek lenni nem könnyű, de nem is lehetetlen” – tanította Szent II. János Pál pápa a fiataloknak. Vágyjunk a szívünk mélyéről erre a hatalmas kalandra, ami igaz, hogy tele van kihívással és nehézséggel, de egyúttal túlcsorduló örömmel is!

Beszélgetés Krisztussal: "Megváltottál Urunk, véred árán minket minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává és papjaivá tettél minket, alleluja!"

Elhatározás: Imában megvizsgálom az Isten iránti bizalmamat. Tudok-e feltételek nélkül hinni Jézus tanításában és ígéreteiben? Ha hiányosságokat találok hitemben, imádkozzak a bizalom kegyelméért!

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Boldogságom forrása: ha másokat szolgálokHúsvét negyedik hete – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12

Boldogságom forrása: ha másokat szolgálok
Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk

Evangélium:
Jn 13,16-20
Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. De be kell teljesednie az Írásnak: »Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem.« Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor majd bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.”

Bevezető ima: Jézusom! Én Uram, én Istenem! A Te tanításod felülmúlja emberi természetemet és értelmemet. Mégis hiszem, hogy igaz a tanításod, mert Istenemnek vallak Téged. Köszönöm, hogy megmutatod az utat, ami Hozzád vezet, és ami a boldogságom útja. Beléd helyezem minden bizalmamat, és arra vágyom, hogy napról napra növekedjek a másokat szolgáló szeretetben.

Kérés: Uram, Jézus, add meg a kegyelmet, hogy szívem mélyéről vágyjak másokat szolgálni, amint Te!

Elmélkedés:
1. Szolgálni. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, emberi természetünk egyáltalán nem vágyik arra, amire Jézus tanít az Utolsó Vacsorán: hogy minden viszonzás nélkül szolgáljunk másokat. Erős bennünk a vágy, hogy azt tegyük, ami jólesik, amihez éppen kedvünk van. Milyen gyakran felfedezhetjük ezt, ha egy kis önkritikával nézünk magunkra! Az egészen apró döntésektől a legnagyobbakig – sokszor a tudatunk alatt – mondhatni, az orrunknál fogva vezet ez a motiváció. Ilyen mélyen él bennünk Istentől eltávolodott bűnös emberi természetünk! Amit a gonosz szított fel még az első emberpárban, amikor rávette őket, hogy szembeszegüljenek Istennel.  Ez az ellenszegülés hozza magával a gőgöt, ami azt sugdossa a fülünkbe: fontosabb a saját vágyam Isten igazságánál.

2. „Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.” Jézus egyértelműen, kétségbevonhatatlanul mások szolgálatát nevezi meg boldogságunk forrásának! Szabad akaratom szerint dönthetek, kinek hiszek: Istennek vagy a kísértőnek. Jézus is ezzel folytatja a következő mondatban, hogy nem mindenki talál rá a boldogságra: „Nem mindnyájatokról mondom ezt”. Isten ezt senkire sem erőlteti rá. Szabadságomban áll elutasítani a boldogság útját: Jézus példájának követését. A gonosz pedig minden tőle telhetőt megtesz, hogy rávegyen erre engem is, mint Évát és Júdást. Engedem-e neki? Mivel a kísértő soha nem adja fel, ezért az, hogy megmaradjak a másokat szolgáló szeretetben, szüntelen lelki küzdelmet jelent. Többek között emiatt is van olyan nagy szükségünk a rendszeres imádkozásra! „Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” (Lk 21,36)

3. Hűségesnek maradni a szolgálatban: kegyelem. Jézus, amikor a másokat szolgáló életről beszél, így zárja tanítását: „Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be”. A Szentlélek befogadásáról van szó, Akinek a segítsége nélkül nem vagyunk képesek arra, hogy önzetlenül szeressünk. Boldogságunk tehát egy olyan dolog, amit nem tudunk emberi erővel elérni. Ne sajnáljuk ezért az időt és fáradságot arra, hogy kérjük Istentől a másokat szolgáló szeretet kegyelmét! Vegyünk példát Jézusról, aki maga is szüntelenül imádkozott. Enélkül életünk csupán hiábavaló próbálkozás arra, hogy Jézust kövessük. Ha azonban kitartóan és valóban őszinte vágyakozással kérjük a szeretet kegyelmét, Isten egyre teljesebben meg is adja majd nekünk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus Krisztus! Segíts, hogy kövesselek Téged, aki minden embert alázatosan szolgálsz fáradhatatlanul. Lobbantsd lángra bennem a lelkesedés tüzét – hogy minden pillanatban arra vágyjak, hogy másoknak közvetítsem cselekedeteimen és viselkedésemen keresztül a Te szeretetedet.

Elhatározás: Kérem a Szentlélek erejét és világosságát, hogy az adott pillanatban nemet mondjak saját vágyaimra, és felismerjem és megtegyem azt, amit Isten vágyik tenni rajtam keresztül.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus világossága elűzi félelmeinketHúsvét negyedik hete – szerda

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
11

Jézus világossága elűzi félelmeinket
Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú

Evangélium:
Jn 12,44-50
Abban az időben Jézus fennhangon hirdette: „Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek. S tudom, hogy parancsa örök élet. Így amit hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Áldás számomra ez a lehetőség, hogy imádkozhatom. Eléd járulok, hogy megörvendeztesselek és dicsőítselek. Köszönöm, hogy Te mindig találkozni akarsz velem. Mindig kész vagy arra, hogy türelmesen és irgalmasan meghallgass és segíts! Csodálatos Atyám vagy!

Kérés: Uram, add, hogy tudatában legyek mindig annak, hogy Te szüntelenül vezetsz és oltalmazol engem. Segíts, hogy teljesen Rád bízzam magamat!

Elmélkedés:
1. „Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.” Rengeteg félelmünk van, s ezek közül sok abból ered, hogy sötétségben járunk. Félünk attól, hogy nem ismerjük a jövőnket és nem befolyásolhatunk bizonyos dolgokat az életünkben. Mindezek gyökere az, hogy jobban bízunk önmagunkban, mint Isten gondoskodásában. De Jézus „világosságul jött a világba”. Ha ismerjük Jézust, az Ő világossága világít az életünkben, és félelmeink eltűnnek. Mi nem ismerjük a jövőt, Ő igen. Mi sok mindent nem befolyásolhatunk, de az Ő gondviselése irányít mindent. Mint a kisgyermek, aki megnyugszik, amikor apja vagy anyja a sötét szobába lép, Jézussal biztonságban érezhetjük magunkat. Vele együtt élve végül minden rendben lesz!

2. Jézus szavai felelősségre szólítanak. Amitől valóban félnünk kell, az saját magunk. Néri Szent Fülöpről mondják, hogy reggel felkeléskor a tükörbe nézve azt mondta: „Uram, figyelj Néri Fülöpre, hogy ma ne áruljon el újra Téged.” Az Úr saját magunkra mért ítéletről beszél, amennyiben nem fogadjuk el a szavait. Amikor érezzük az érzékiség és az önteltség láncait, amik arra késztetnek, hogy inkább magunkban bízzunk és ne Krisztusban, meg kell állnunk egy pillanatra. Olyan ez, mint egy lelki piros lap, ami figyelmeztet, hogy távolodunk Jézus tanításától. Ha Krisztushoz ragaszkodunk, és nemet mondunk arra, hogy inkább a saját fejünk után menjünk, mint Őt követve, akkor elkerüljük a sötétséget!

3. Az Atya ígérete az örök élet. Az 1960-as évek filozófiája szörnyű lelki szemetet hagyott hátra, mely napjainkra is erős hatással van. Saját magaddal törődj! – mondja a „woodstocki hitvallás”, azt hirdetve, hogy önmagunk középpontba helyezése a boldogság kulcsa. Ez nagyon csábítóan hangzik, és sokan el is hiszik, mert rövid távon kényelmes és kellemesnek tűnik. Pedig nem más, mint a gonosz agyafúrt hazugsága! Az igazság, az Atya tanítása látszólag ellentmondásosnak tűnik: a valódi boldogság az önzetlenségen keresztül található meg. Higgyünk Jézusnak, a mi Urunknak, hogy az Atya szeretetének példáját követve lehetünk csakis boldogok! Ez Isten misztériuma, amit csak hittel gyakorolva tudunk megtapasztalni. Ekkor, amikor önérdek nélkül adunk, megéljük, hogy Isten kegyelméből mindig megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. Ráadásul pedig az örök életet!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, kérlek, vedd el a félelmeimet! Tudom, hogy az válik javamra, ha Téged szeretlek és követlek. Add meg az erőt, hogy engedelmeskedjek az Atyának, és így az örök életre jussak, amelyre oly nagyon vágyok.

Elhatározás: Imádkozom azért, hogy az Atya gondviselésébe vetett erős bizalmam megszabadítson felesleges félelmeimtől.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmitAvilai Szent János áldozópap és egyháztanító

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
10

Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit

Evangélium:
Jn 10,22-30
Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon csarnokában. A zsidók körülvették, és kérdezték tőle: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan.” „Mondtam már nektek – felelte Jézus –, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. S én és az Atya egy vagyunk.”

Bevezető ima: Jézusom! Hiszem, hogy Te valóban az Isten Fia vagy. Köszönöm neked a hit ajándékát! Te eljöttél értünk, elveszett bárányokért, hogy megtalálj, és hazavigyél minket. Köszönöm Neked! Rajtad keresztül megtudhatjuk, kik vagyunk, és hogy milyen kedvesek vagyunk számodra. 

Kérés: Uram! segíts, hogy még jobban higgyek benned! Add meg szívembe Isten és az emberek szeretetének azt a mély vágyát, amely a Te szívedben élt!

Elmélkedés:
1. Jézusnak hinni áldozatot kíván. „A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek.” – vádolja Jézus az Őt faggató farizeusokat, joggal. Mennyi csodának voltak szemtanúi, mégis belevesztek érteni nem akaró okoskodásaikba. Érezték: túl nagy árat kellene fizetniük, ha elismernék az igazságot. Ezért inkább ürügyeket gyártottak Jézus visszautasítására. Mert Jézus nem ismeri a megalkuvást. Ő nem elégszik meg a farizeusok felszínes vallásosságával. Követőitől azt kéri, hogy a maguk számára csak annyit akarjanak, amennyire feltétlenül szükségük van. Idejüket és energiájukat pedig a szükséget szenvedők megsegítésére fordítsák. Ezt a farizeusok túl kényelmetlennek tartották. Nem akarták Jézus követése miatt feladni addigi megszokott életüket.

2. Jézus juhai. Jézus juhai azok, akik követni akarják a Mestert mások szolgálatában és az egyszerű, minden feleslegről lemondó életvitelben. A kanonizált szentek élete a bizonyíték arra, hogy akik követik Őt, azokra valóban igazak Jézus szavai: „Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha”. A szentek közbenjárására történt csodák is igazolják, hogy ők már vitathatatlanul a mennyország lakói, akik közösségben élnek Istennel és Krisztussal.

3. Én hiszek-e? Saját életemben megtapasztaltam-e már Jézus csodás tetteit? Ha igen, ezek meggyőztek-e arról, hogy Jézus a Messiás, az én Megváltóm, akinek a szavai igazak? Hiszek-e Jézusban annyira, hogy mindenáron követni akarom Őt? Hiszem-e, hogy az Ő megalkuvás nélküli követése vezet el az Örök Életre? Vágyom-e erre igazán? A farizeusok nem akartak határozott döntést hozni Jézus mellett a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére sem. Én azonban vágyjak boldog izgalommal a Mennyország örömére, és merjem meghozni a radikális döntést Jézus teljes szívvel való követésére!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, olyan sokszor hívtál engem. Sokszor szándékosan nem hallottalak meg, mert nem hittem, hogy terhemet vinni tudod. Segíts, Uram, hogy erősebben higgyek benned! Segíts, hogy tanúd lehessek, segíts, hogy én is a Te juhaid közé tartozzak! Uram, maradj mindig a közelemben, mutasd meg nekem utadat, és adj nyitott szívet, amivel szereteted örök tüzét befogadhatom. Add, hogy égjen szívem a vágytól, hogy úgy éljek, ahogyan Te – adjam és kapjam a Te szeretetedet.

Elhatározás: Imában kérem Jézustól a kegyelmet, hogy vágyjam olyan önzetlenül szeretni, amint Ő szeret.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. április hónapra:

Az egészségügyi dolgozókért
Imádkozzunk, hogy – különösen a legszegényebb országokban – a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Pásztorom szeretettel hív, hogy kövessemHúsvét negyedik hete – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
09

Pásztorom szeretettel hív, hogy kövessem

Evangélium:
Jn 10,1-10
Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját.” Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart vele mondani. Jézus folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu. Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Tudom, hogy itt vagy velem. Ez az imában Veled töltött idő a legfontosabb a napomban. Hiszem, hogy sok kegyelemmel akarsz megajándékozni a mai napon. Kérlek, segíts, hogy hálás buzgósággal éljek is velük!

Kérés: Uram! Segíts átmennem a kapun, és hogy ne hallgassak más hangra, csak a Tiedre!

Elmélkedés:
1. „Nevükön szólítja juhait.” Ismét egy csodaszép hasonlatot hallunk Jézustól, melyben földi világunk fogalmaival igyekszik némi képet festeni Isten egészen közel jövő, gyöngéd szeretetéről.  Mai imánkban fordítsunk időt arra, hogy szívvel-lélekkel belehelyezkedünk Jézus szavaiba: „Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját.” … „Én vagyok a juhok számára a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál.” Jézus odaadó, személyes szeretettel törődik velem! Egészen megbízhatok Benne, és kételkedés nélkül követhetem életének példáját és minden tanítását.

2. „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.” Jézus az Ő követéséről szóló példabeszédben fontosnak tartja, hogy rögtön figyelmeztessen: vannak tolvajok is, akikre nem szabad hallgatni, mert csak pusztítani akarnak. Ha elhatározzuk, hogy Jézust követjük, ezt csak úgy tehetjük meg, ha meg tudjuk különböztetni az Ő hangját a tolvajétól. Erre van egy egyszerű szabály: a tolvaj mindig valamilyen önzőségre akar rávenni bennünket. Ezt néha nem is olyan könnyű felismerni, mert az, aki el akarja rabolni a lelkünket Istentől, nagyon okos és rafinált. Sokszor elsőre jó ötletnek tűnik, amit a fülünkbe sugdos. Vagy arra akar rávenni, hogy csak egy icipicit hunyjunk szemet valamelyik helytelen cselekedet felett… Ha a rendszeres ima és a szentségek segítségével már kifinomult a hallásunk Jézus hangjára, akkor meg tudjuk különböztetni ezeket az apró árnyalatokat is.

3. „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” Jézust onnan ismerjük fel, hogy midig az ajándékozó szeretet példájával jár előttünk. Ő a Jó Pásztor, aki mindenben jó példát mutat, és őt követve a legcsodálatosabb, legbőségesebb legelőre fogunk találni, ahol mindig boldogok leszünk. Ő a mi gondoskodó Pásztorunk, aki minden szükséges kegyelmet és segítséget megad nekünk az üdvösségre vezető úton. A mi részünk pedig: az ajándékozó szeretet áldozathozatalai – amelyek által válunk hasonlóvá Pásztorunkhoz!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Köszönöm Neked ezt az időt, amit Rád figyelve tölthettem! Rengetegszer engedtem már más hangoknak, hogy eltérítsenek Tőled. Megígérem, hogy a Feléd vezető hűség útján akarok mindig haladni. Kérlek, add meg kegyelmedet, hogy mindvégig kitartsak, és példát tudjak mutatni másoknak is a Hozzád való hűségben.

Elhatározás: Jézus szeretetét utánozom abban, hogy elsőként szeretek: kedves és figyelmes leszek olyan ismerősömmel, aki barátságtalanul vagy elutasítóan viselkedik velem. Remélem, hogy ezzel a szeretettel közelebb tudom vezetni Őt Jézushoz.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés - A Jó Pásztorra bízom félelmeimet - Jó Pásztor vasárnapja –Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
08

A Jó Pásztorra bízom félelmeimet

Evangélium:
Jn 10,27-30
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. S én és az Atya egy vagyunk.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Köszönöm neked, hogy Szent Fiad életén keresztül egészen kézzelfoghatóan megmutattad nekünk gondoskodó szeretetedet. Segíts, hogy a mai imában növekedjék a mindenkor megsegítő szeretetedbe vetett bizalmam!

Kérés: Uram, Jézus! Vedd el tőlem a félelmeimet és aggodalmaimat, hogy teljes szívemmel és figyelmemmel a Te szolgálatodra tudjam átadni magamat, mint Pál apostol!

Elmélkedés:
1. Jézus juhai. A mai evangéliumi szakaszban Jézus csodálatos ígéretet ad nekünk: „Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.” Életünkben meghatározó, hogy jól emlékezetünkbe véssük ezeket a szavakat! Milyen gyakran bizonytalanok vagyunk, mennyire mindennapos a jövőnk miatti aggodalmunk. Félünk, hogy az életünk túl sok nehézséget tartogat; félünk a szenvedésektől; félünk, hogy elveszítjük anyagi biztonságunkat vagy a legjobb barátainkat… Legnagyobb aggodalmunk pedig az örök élet elvesztésétől való félelmünk. Kapaszkodjunk a félelem pillanataiban Jézus ígéretébe: azok a juhok, akik hallgatnak az Ő szavára, meg fogják látni az örök életet. „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10,17)

2. „Nem ragadja ki őket a kezemből senki.” Az üdvösségünk elvesztésétől ezért nincs aggódnivalónk mindaddig, amíg Jézus ott él  a szívünkben. Lehetnek hibáink és hiányosságaink – és feladatunk is, hogy küzdjünk ezek ellen, és egyre jobban „jézusi emberré” formálódjunk. De ezek a kisebb tökéletlenségeink nem akadályozzák meg az üdvösségünket. Ennek a feltétele ugyanis Isten imádata és a jóra való törekvésünk. Azt az időt és energiát, amit felesleges félelmeinkkel töltünk, fordítsuk inkább testvéreink szolgálatára! Ezzel fogjuk a leghatékonyabban munkálni üdvösségünket – és másokét is. Hasonlóképpen bánjunk a földi életünket érintő félelmekkel is: legyünk biztosak abban, hogy Jézusnak gondja lesz ránk: társunk lesz a nehézségekben és megoltalmaz az erőnkön felüli próbatételektől.

3. „Ismerem őket.” Jézus, a Jó Pásztor egészen személyes kapcsolatban van minden báránykájával. Ismeri életünk minden részletét és szívünk minden rezdülését. Csodálatosan megnyugtató belegondolni ebbe az igazságba, és átérezni az Ő gondoskodó és együttérző ölelését! Keressük Jézust kitartóan az imában, hogy egyre jobban meg tudja mutatni irántunk való gyöngéd szeretetét! Ha ápoljuk a Jézussal való szeretetteli kapcsolatot,  akkor megszületik a vágy a szívünkben, hogy másoknak is továbbadjuk ezt a minden földi örömöt meghaladó tapasztalatot. Imádkozzunk mindennap azért, hogy magunk is a Jó Pásztor gondoskodásával tudjunk viszonyulni embertársainkhoz! Forduljunk ezzel a törődéssel papjaink felé is, hogy megerősítsük őket hivatásukban!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Segíts bennünket, a Te népedet, hogy a Te összetartó s nem pedig széthúzó nyájad legyünk! Hogy minden juhod őszinte igyekezettel keresse a Te hangodat, és csak arra figyeljen!  Add, hogy magam is kizárjak az életemből minden olyan hangot, ami nem Tőled származik! Segíts, hogy ne hallgassak a féltékenység, az irigység, a harag, a meg nem bocsátás és a büszke önérzet hangjaira, amelyek nem Tőled valók. Erősíts meg a papjainkért és a plébániai hívekért való türelmes imában!

Elhatározás: Ma külön időt szentelek a plébánosomért és a papnövendékekért való imára.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés - A Szentlélek az örök életre szökellő vízforrás bennünkHúsvét harmadik hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07

A Szentlélek az örök életre szökellő vízforrás bennünk 
Boldog Gizella királyné

Evangélium:
Jn 6,60-69
Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Botránkoztok rajta? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. Aztán így folytatta: „Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.” Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Segíts olyan odaadóan imádkoznom, hogy minden kegyelmet befogadhassak, amit nyújtani akarsz nekem. Segíts az elmélkedés mélyére hatolnom, és add hogy minden tanításodat hittel elfogadjam.

Kérés: Uram, add meg a hitet, ami bevezet titkaid mélységeibe.

Elmélkedés:
1. A hit kegyelem. „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.” Nagyon fontos meghallanunk Jézusnak ezt a figyelmeztetését! Túl gyakran gondoljuk, hogy az életünk dolgai – a lelkiek éppúgy, mint az anyagiak – miattunk sikerülnek. Túlságosan bízunk saját magunkban. De az életünkben valamikor mi is elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahová a tanítványok ma érkeztek: amikor felülmúlja képességeinket, hogy továbbmenjünk a saját erőnkből és talentumainkból. A kegyelmi életben semmire sem vagyunk képesek, ha nem hagyatkozunk Istenre. A hit és Jézus tanításának megértése és megélése nem az én saját érdemem. Mindig tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy a saját erőfeszítéseink mellett mennyire nagy szükségünk van ehhez Isten segítségére is.

2. Aki a saját erejében bízik. Miért említi János ugyanabban a versben a tanítványok értetlenségét és Júdás későbbi árulását? Azért, mert az ok ugyanaz volt. Akik elhagyták vagy elárulták Jézust, mindannyian elkövették azt a hibát, hogy önmagukat tették meg a középpontnak Isten helyett. Úgy gondolták, csak a saját ítéletük lehet helyes, nem voltak képesek beismerni, hogy Isten bölcsessége meghaladja az övékét. Mivel olyasvalamit akartak megérteni, ami meghaladta őket, ezért nem meglepő, hogy nem tudták befogadni Jézus tanítását az Élet Kenyeréről. A helyes hozzáállást Péter mutatja meg nekünk: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” Bízni Jézus szavában akkor is, amikor felfoghatatlan.

3. „A lélek az, ami éltet.” A lélek az, ami meghaladja emberi határainkat. A lélek az, ami felemel bennünket Isten magasságába. A Szentlélekkel való kapcsolatunk az, ami elvezet minket az Örök Életre. Látjuk most már, mennyire nélkülözhetetlen, hogy a saját gondolataink és elképzeléseink helyett a Szentlélek vezetését kövessük, és az Ő erejét kérjük?

Beszélgetés Krisztussal: Drága Uram, oly sokszor csupán emberi módon közelítelek meg Téged. Segíts alázatosnak lennem. Tudom, hogy az ember képtelen az értelmével mindent megérteni Rólad; csodáidról és terveidről, amiket megálmodtál számunkra. Könyörögve kérlek, add meg a szükséges hitet, hogy mindent, amit mondasz, alázatosan és következetesen el tudjak fogadni; és mindent, amit kérsz, engedelmesen megcselekedjek. 

Elhatározás: Imában kérem a Szentlélek megvilágosító kegyelmét ahhoz, hogy felismerjem emberi létem kicsinységét és törékenységét. Hogy némi fogalmat alkothassak arról: Isten mennyivel felettem áll, és én nem tehetek mást, mint alázattal leborulok hatalmassága és végtelen szeretete előtt.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus Teste felépíti bennem az „új embert”Húsvét harmadik hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
06

Jézus Teste felépíti bennem az „új embert”

Evangélium:
Jn 6,52-59
Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?” Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított.

Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Kegyelmeddel tegyél képessé, hogy tudjak Rád figyelni, és folyamatosan a Te akaratodat keressem. Még akkor is, amikor fáradt vagyok, vagy amikor úgy tűnik, nem tudok jól imádkozni. Erősítsd meg meggyőződésemet az ima fontosságáról! Segíts, hogy soha ne hagyjam el a legfontosabb küzdőteret: az imádságot!

Kérés: Uram, amikor nehézséget vagy gyöngeséget tapasztalok a hitemben, segíts, hogy soha ne adjam fel, hanem továbbra is keresselek és hittel kövesselek Téged.

Elmélkedés:
1. Jézus nehéz titkot jelent ki. A mai evangéliumi történetben Jézus igazán sokkoló szavakat mond a népnek. Azt akarja, hogy a testét egyék és a vérét igyák! Valami sokkal mélyebbet jelent ki nekik, mint amire fel voltak készülve. Ezidáig legtöbben úgy fogadták el őt, mint aki gyógyítja a betegeket és kenyeret ad az éhezőknek. A Messiásképük túl anyagias volt, lényegében a dávidi királyság visszaállítását remélték a római fennhatóság megtörésével. Sokan nem voltak képesek elszakadni az evilági gondolkodástól, és megbotránkoztak az új tanításban. Ha hiányzik az Istenbe vetett bizalmunk, bizony nehéz elhinnünk Jézus kemény szavait.

2. Jézus királysága nem e világból való. Jézus egy magasabb szintre akar bennünket emelni! Be akar vonni minket Isten szerető nagylelkűségének titkába. Sokkal jobbat akar ajándékozni, mint amit a manna jelentett a pusztában. Sokkal nagyobb királyságot akar adni, mint amilyen Dávid királysága volt. Ésszel nem is tudjuk felérni, annyival magasztosabb az, amit Jézus adni akar. Emberi képességeinkkel képtelenek vagyunk ennek az ajándéknak a valódi mélységét és magasságát felfogni. Sokkal több annál, mint amit evilági tapasztalataink alapján el tudnánk képzelni.

3. Jézus teste valóságos étel. Ennek a különleges kincsnek az értéke csakis a Szentlélek segítségével tud fokozatosan kibontakozni az életünkben. Amint a mindennapi imáink, a szentségek vétele és a szeretetcselekedeteink által nap mint nap egyre közelebbi kapcsolatba kerülünk Istennel, úgy fogjuk saját magunkban mindjobban felfedezni Jézus cselekvő jelenlétét. Amint megtapasztalom, hogy Ő az, aki egyre jobban képessé tesz engem a türelemre, az együttérzésre, az áldozathozatalra, a gyöngédségre, a mások iránti felelősségtudatra – és még sorolhatnám Isten tulajdonságait – úgy lesz egyre élőbb valóság számomra Jézus tanítása: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.”

Beszélgetés Krisztussal: Szeretett Jézusom! Olyan gyakran várok tőled anyagi javakat. Máskor pedig arra vágyom, hogy felfoghassam a titkaidat. Segíts megértenem, hogy legnagyobb ajándékaid felülmúlják az értelmemet. De ha kész vagyok hittel kérni és befogadni azokat, akkor betöltik a szívemet és egész lényemet. A hit nagyszerűsége abban áll, hogy bízom Benned.

Elhatározás: Milyen lelki ajándékra van leginkább szükségem? Hitre? Szeretetre? Alázatra? Kitartásra? Megbocsátásra? … Ma időt szánok arra, hogy imában kérjem Istentől az éppen legszükségesebb ajándékot.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézusom, vágyom, hogy táplálj engemHúsvét harmadik hete – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
05

Jézusom, vágyom, hogy táplálj engem

Evangélium:
Jn 6,44-51
Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

Bevezető ima: Szentlélek, jöjj, segíts, hogy jól imádkozzak, és meghalljam, amit mondani akarsz nekem. Segíts kegyelmeddel, hogy összeszedettséggel és Isten utáni mély vággyal tudjak imádkozni.

Kérés: Uram, add meg a hitet, hogy mindent elfogadjak, amit az Egyházon keresztül tanítasz nekem, még azt is, amit nem értek.

Elmélkedés:
1. „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza.” Nem juthatunk hitre saját erőfeszítéseink, próbálkozásaink által. Istentől kell kérnünk a hit kegyelmét magunk és mások számára is! Csak azok lesznek képesek befogadni az Eucharisztiáról szóló tanítást, akik megkapták az Atyától a hit ajándékát. Ugyanígy igaz ez az Evangélium többi tanítására is. Csak a Szentlélek közvetítése által juthatunk el Isten magasságának egyre teljesebb megismerésére. Amikor imádkozunk, ne csak a fizikai szükségleteinket vigyük Jézus elé, hanem a lelkieket is! Ez ugyanis a végső célja életünknek: Isten egyre teljesebb megismerése, és szeretetének gyakorlása minden embertársunk felé.

2. Jézus kinyilatkoztatja az Új Jeruzsálem áldásait. Jézus így folytatja: „Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.” Ez az idézet Izajástól származik: „Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek.” (Iz 54,13). Emlékezz, hogy amikor Jézus idéz egy részletet, az egész szövegkörnyezetet meg kell vizsgálnunk, nemcsak a kiragadott mondatot. Ez a vers azokra vonatkozik, akik az Új Jeruzsálemnek – ami az Egyházat szimbolizálja – lesznek lakói. Ez a rész közvetlenül a Szenvedő Szolgáról szóló utolsó éneket követi, ami négy prófécia az eljövendő Messiás szenvedéseiről. Jézus mintha azt próbálná hallgatói tudomására hozni, hogy bár a jelenlévők közül sokan nem tudják majd elfogadni amit mondani fog, de a szenvedése fogja felszabadítani a kegyelmeket az Új Jeruzsálem lakói számára. Tudatosult-e bennem, hogy én ebben a megígért Új Jeruzsálemben élek, amelyre a próféták annyira vágyakoztak? Felismerem-e, hogy az Egyház az a hely, amelyben megkaphatjuk az Isten és a Biblia által megígért természetfeletti áldásokat?

3. Jézus először beszél az Eucharisztiáról. Végül Jézus – először a történelem folyamán – kinyilvánítja az Eucharisztia szentségéről szóló tanítást: lesz egy új fajta kenyér, amit a pusztai manna jelképezett, de ez a kenyér örök életet fog adni és Jézus maga lesz ez a kenyér. Az Ő teste fog életet adni a világnak. Ezt a tanítást nehéz elfogadni, de Jézus előre figyelmeztette őket, hogy ugyan még nem értik, de ne ítélkezzenek azonnal, legyenek türelmesek. Hisz az Atya kegyelmére van szükségük, hogy megérthessék. Én vajon elfogadom-e az Egyháznak azokat a tanításait, amelyeket nem értek – kérve Istentől a hit kegyelmét – vagy konokul elutasítok minden számomra érthetetlen dolgot, azt gondolva, hogy nem lehet igaz, amit nem tudunk megérteni?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Néha olyan nehéz hinni… Hajlamos vagyok arra, hogy mindent az értelmemmel közelítsek meg, és elutasítsam azt, amit nem tudok megérteni. Ez nagy lelki nyomor számomra, mert eltávolít attól a mérhetetlen gazdagságtól, amit nekem szánsz, és csak hittel lehet befogadni. Kérlek, könyörögd ki az Atyától számomra a hit ajándékát, azt, hogy hitem Tehozzád vonzzon, és megtapasztalhassam az Új Jeruzsálem – az Egyház – gazdagságát.

Elhatározás: Erősíteni fogom a hitemet azáltal, hogy elolvasok egy pápai tanítást az Oltáriszentségről (pl.: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-homiliaja-ostiaban-az-eucharisztia-az-kenyer-amely-taplalja-legszebb-almaink).

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Gyermekem, élj velem örökké!Húsvét harmadik hete – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04

Gyermekem, élj velem örökké!
Szent Flórián vértanú és Boldog Ceferino Giménez Malla vértanú

Evangélium:
Jn 6, 35-40
Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy meghallgatsz, amikor imádságban Hozzád fordulok. Benned van minden bizalmam. Kérlek, add meg nekem azokat a kegyelmeket, amelyekre a Te szent akaratod szerint szükségem van. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet! Hálából neked akarom adni az életemet.

Kérés: Uram, erősítsd meg beléd vetett hitemet és bizalmamat! Add, hogy biztosan higgyem: Te vagy a mindenem.

Elmélkedés:
1. „Aki hozzám jön, nem taszítom el.” „Ez olyan, mintha lenne egy hatalmas űr a szívemben, amit nem tölthetek meg akármivel.” – kiált fel a lélek, amely hosszú távollét után tér vissza a szentségekhez. Éhezte és szomjazta Krisztust, és Ő nem engedi, hogy bármi más elfoglalja azt a helyet, ami az Övé. Mikor újra és újra találkozunk Krisztussal – az Ő kegyelméből a szentgyónásban, az áldozásban – képesek vagyunk megtapasztalni azokat az ajándékokat, melyeket maga Krisztus ígért meg nekünk. Ha őszintén magunkba tekintünk, mindannyian felfedezhetünk kisebb vagy nagyobb ürességet a szívünkben. Az csakis Krisztus helye lehet, ahová nekünk kell Őt beengedni. De ahhoz, hogy befogadhassuk Őt, keresnünk kell irgalmát és segítő kegyelmeit.

2. Mitől félsz? Ha az egyetlen dolog, amire igazán szükségünk van és amire vágyódunk: Krisztus, akkor mi tart vissza minket attól, hogy Hozzá menjünk? Néha a büszkeségünk, a lelki lustaságunk, vagy a felszínes lelki élet. Gyakran a világ dolgai: a pénz, a karrier, a média információáradata... foglalnak el minket annyira, hogy a Krisztussal való kapcsolatra már nem vagy csak alig jut időnk. Ferenc pápa az alábbi szavakkal buzdít bennünket: „Fogadd el tehát, hogy a Feltámadt Jézus belépjen életedbe, fogadd be bizalommal, mint barátot: Ő az Élet! Ha idáig távol voltál tőle, tégy egy kis lépést: tárt karokkal befogad téged. Ha közömbös vagy, fogadd el a kockázatot: nem fogsz csalódni! Ha úgy tűnik, hogy nehéz Őt követned, ne félj, bízd rá magad, és legyél benne biztos, hogy Ő melletted áll. Veled van és neked adja a békét, amit keresel; és az erőt, hogy úgy élj, ahogy Ő akarja.” (2013. március 31).

3. „Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen.” Jézus soha nem hagy minket támogató kegyelme nélkül! Nem lesz olyan nehézség, akadály vagy kísértés, amiben cserben hagyna minket, ha segítségét kérjük. Jézusnak megvan a hatalma arra, hogy amit emberi erőnkkel legyőzni nem lennénk képesek, azt a kísértést vagy Istenhez vezető akadályt legyőzi Ő, isteni erejével. Amit nekünk tennünk kell: megfogadni Ferenc pápa szavait, és hűségesen ápolni a Krisztussal való őszinte és mély baráti kapcsolatot. Legyen Jézus valóban a legfontosabb az életünkben!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, bízom benned! Tudom, hogy a sok szenvedés és az akadályok, melyekkel utamon találkozom, Hozzád vezetnek el. Te vagy az, aki valóban képes a szívemet betölteni. Valahogy, rejtélyes módon minden próbatétel arra hivatott, hogy elmélyítse a Veled való szeretetkapcsolatomat.

Elhatározás: Ha nehézséggel találkozom – még akkor is, ha ez csak egy kisebb probléma – elimádkozom egy fohászt Krisztushoz, és kérem, hogy adjon erőt és segítsen.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus szeressen rajtam keresztül!Szent Fülöp és Jakab apostolok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
03

Jézus szeressen rajtam keresztül!

Evangélium:
Jn 14, 6-14
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.  Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.

Bevezető ima: Istenem, jó itt lenni, Veled beszélgetni. Nélküled elveszett árvák vagyunk... Mutasd meg magadat a mai imában is!

Kérés: Uram, hadd ismerjelek meg téged jobban, mint eddig; hadd tapasztaljam meg jelenlétedet még személyesebben, mint eddig!

Elmélkedés:
1. Az apostolok tele vannak kérdésekkel. Tamás apostol szavaiból láthatjuk, hogy az apostolok nem tudták, hová megy Jézus, és melyik úton fog menni. Fülöp apostol Jézus szavaitól fellelkesedve az Atyáról érdeklődik. Jézus pedig csodálkozik, hogy még mindig mennyire értetlenek. „Ha engem ismernétek… Hogy mondhatod hát?” Magam is hasonló vagyok hozzájuk. Bennem is számtalanszor felmerülnek ezek a kérdések: Hol vagy Te, Istenem? Hogyan juthatok el hozzád? Milyen vagy? Helyes, ha kérdezzük Istent, és éhezünk az igazság után. „Ragyogtasd ránk arcodat, Uram, Te örömmel töltöd el szívemet” (Zsolt. 4,7-8).

2. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk!” Fülöp apostol kimondta szívének legmélyebb vágyát és óhaját. Az ő szomjúságában mindannyian osztozunk: mert a mi hivatásunk Jézus Krisztuson keresztül az Atya szeretetének megismerése és követése. „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48) Igen, ha az Atyát akarjuk megismerni, akkor Jézushoz kell fordulnunk, mert amilyen a Fiú, olyan az Atya is. Jézus kinyilatkoztatja az Atyát az embereknek. Általa tudjuk, hogy Isten annyira szeret minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk (1 Jn 4,9). Azt is tudjuk, hogy az Atya irgalmas, türelmes, mindig a javunkat keresi. Jézus példája megmutatja, hogy az Atya annyira szeret, hogy tökéletesen Őrá bízhatom az életemet.

3. „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem.” Jézus búcsúbeszédében egy egészen különleges útra hívja meg az apostolokat és minden tanítványát. Hatalmas az ígéret, amit végrendeleteként ránk hagyott. Jézusnak ezt az ígéretét az Oltáriszentség alapításával együtt kell értelmeznünk. Mennél többet táplálkozunk az Ő Testével, Ő annál jobban bennünk fog élni. S amint Jézus az Atyában élt, úgy élnek egyre jobban Jézusban azok a lelkek, akik keresik a Vele egyesült kapcsolatot, és egészen meg akarják osztani Vele az életüket. A hűséges és engedelmes lelkek szavain keresztül Isten tud szólni, és tetteiken keresztül Isten szeretete tud cselekedni.

Beszélgetés Krisztussal: Krisztusom, Te vagy lelki szomjamra a válasz. A szamariai asszonnyal ismételem: „Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé…” (Jn 4,15). Uram, jó nekünk itt lenni a Te szent hajlékodban.

Elhatározás: Ma elgondolkozom keresztény hivatásomon, és imádkozom a papi hivatásokért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."