52006 ima található a honlapon, összesen 109104 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés A gyümölcstermő ima állhatatosXavéri Szent Ferenc

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

A gyümölcstermő ima állhatatos

Evangélium:
Mt 9, 27-31
Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!” Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Nagy bizalommal jövök hozzád, és hozom eléd nem csak a talentumaimat, hanem személyes vakságomat is. Te ismersz, és tudod, hogy mi az én vakságom: az irántad való bizalmatlanságom. De ez nem taszít el engem tőled, hanem közelebb visz a szívedhez és irgalmasságodhoz. Öröm számodra azt látni, hogy vak létemre is feléd tapogatózom.

Kérés: Jézusom, adj erőt és őszinteséget, hogy felismerjem a magam vakságát! Add, hogy bízzak a Te irgalmas szeretetedben és gyógyító hatalmadban!

Elmélkedés:
1. Együttérzés. Első gondolatunk az lehet a két vakról, hogy micsoda modortalan emberek! Egész úton abba nem hagyják a kiáltozást, majd pedig hívatlanul betolakodnak Jézus lakásába. Így igazán nem illik egy rendes embernek viselkednie! Jézus mégsem csitítja el őket, és nem is küldi ki őket a házából. Eltűri zajongásukat és alkalmatlankodásukat. Vajon én tudnék így viselkedni egy segítségre szoruló, szenvedő emberrel? Át tudnám-e érezni szerencsétlen helyzetét vagy inkább zavaró körülménynek tartanám a jelenlétét? Jézus irgalmas szeretetében azonban biztosak lehetünk. Ő soha nem fog keresztülnézni rajtunk. Bármilyen hibát követtünk is el, kérjük Őt hittel, hogy gyógyítson meg bennünket! 

2. Állhatatosság. Jézus e két vak viselkedését nem tolakodásnak vette. Az a tény, hogy kitartóan követték – bár Jézus látszólag ügyet sem vetett rájuk –, az Úr számára hitük erősségét bizonyította. Talán szándékosan tette, hogy nem törődött velük azonnal, hogy ezzel még jobban erősítse bennük a gyógyulás iránti vágyakozást. Sokszor tapasztaljuk saját életünkben is, hogy bár helyes dolgot kérünk Istentől, Ő mégsem teljesíti azt azonnal. Az igazság az, hogy minden testi-lelki gyógyulás, megtérés vagy szabadulás egy nagy türelmet igénylő folyamat. Rendszerint csak hosszas lelki küzdelem árán valósul meg, melyhez erős hitre és mély vágyakozásra van szükségünk.

3. „Legyen a hitetek szerint!” Jézus gyakran próbára teszi hitünket, mielőtt teljesíti kérésünket. Ilyenkor ne keseredjünk el, mert az állhatatosság próbája alatt, ha kitartunk, mi magunk is nagy lépéseket teszünk előre hitünkben. Isten látszólagos hallgatása idején emlékeztessük magunkat arra, hogy számára földi boldogulásunknál sokkal fontosabb, hogy felkészüljünk a Mennybe való belépésre. Próbáljunk mi is így tekinteni megpróbáltatásainkra, és kérjük Jézustól mindenekelőtt a türelem kegyelmét a kitartáshoz. Ha Isten szándéka szerint kérünk, végül meg fogjuk hallani Jézus válaszát imáinkra: „Legyen a hited szerint!”

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy oly sokszor megmutattad már nekem szerető isteni hatalmadat! Kérlek, adj hálás szívet, hogy mindig köszönetet mondjak neked bennem művelt csodáidért. Segíts meg, hogy állhatatosan bízzak kegyelmedben és jóságodban!

Elhatározás: Az Oltáriszentség előtt imában átelmélkedem életemnek azt a területét, amelyen úgy érzem, hogy Isten nem akar válaszolni az imáimra. Kérem Jézustól, hogy adja meg az állhatatosság kegyelmét ezen a területen.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. december hónapra:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A Szentlélek a mi sziklánkAdvent első hete – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

A Szentlélek a mi sziklánk

Evangélium:
Mt 7, 21.24-27
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Nagy bizalommal jövök hozzád ma, megköszönve neked szeretetedet és irántam való türelmedet. Te vagy az én erős sziklám, és tudom, hogy rád mindig számíthatok.

Kérés: Jézusom, segíts nekem, hogy megerősödjek az irántad való bizalomban!

Elmélkedés:
1. Üres beszéd. Mindenki megtapasztalja azokat pillanatokat, amikor „rettentő nagy szüksége van az Isten segítségére”. Például egy fontos döntés előtt; egy nehéz dolgozat vagy vizsga előtt; egy családi nehézségben… sorolhatnánk még a szituációkat. De Jézus emlékeztet minket: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” Jézus nem egy Coca-Cola automata, amin a kiválasztott gombot megnyomva megkapjuk a kívánt üdítőt. Nem, mert Jézus tudja, hogy sokszor saját önzésünk csapdájába esve kérünk segítséget. Ezért ha a kérésünk nem esik egybe az Atya akaratával, azaz csak üres szó, akkor Ő azt nem teljesíti, hiszen az nem segítene bennünket az üdvösségünk elérésében. Éppen ezért mielőtt kérnénk valamit Jézustól, gondoljuk végig és imádkozzuk át, hogy valóban helyes dolgot kérünk-e. Mert az üdvösségünkhöz nem elég az, hogy Istent emlegetjük az imáinkban. A legfontosabb az, hogy Őrá hallgassunk, ne pedig saját magunk vágyaira.

2. Hallgatni Jézus tanításait. Elsőre talán teljesen magától értetődőnek tűnik: természetesen hallgatom Jézus tanításait legalább minden vasárnap a szentmisén..., elolvasom a napi evangéliumot az interneten... Csodálatos! De meg is hallom-e, amit ezen keresztül Jézus üzenni akar nekem? Ez emberi értelmemmel nem fog sikerülni! Ne felejtsem el az evangélium olvasása közben a Szentlélek segítségét kérni, hogy Ő segítsen kitágítani a felfogóképességemet Isten szeretet-üzenetének befogadására. Csak Ő tudja megadni, hogy elhatoljon az evangéliumból szívem legmélyére Isten tanítása, mely meghaladja emberi értelmemet. „Jól csak a szívével lát az ember.” (Antoine de Saint-Exupéry)

3. Tettekre is váltani. Úgy gondolom, mindannyian, kik e sorokat olvassuk, őszintén vágyódunk arra, hogy Jézus tanításait tettekre is váltsuk. Ehhez első lépés tehát, hogy a Szentlélek kegyelme segítségével mind jobban fel tudjuk fogni Isten tanításait. Nagyon fontos ezért az igazán Istenre figyelő imádság, amikor elengedjük a saját emberi elképzelésünket, és engedjük a Szentléleknek, hogy Ő vezessen minket. De ugyanígy nélkülözhetetlen a Szentlélek segítő kegyelme a mindennapi élet különböző helyzeteiben is, amikor Isten kezeként, nyelveként, szerető, megértő tekinteteként kell az Ő tanítását valós tetteinken keresztül sugároznunk mások felé. Hívjuk ezért fáradhatatlanul a Szentlelket gyakori fohászokkal: „Jöjj, Szentlélek!”

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy Te vagy az én kősziklám, biztonságom és menedékem! Engedd felismernem a mindennapjaimban jelenlétedet és útmutatásaidat, hogy téged követve, az üdvösség útján járjak, és közvetítsem a Te szeretetedet a környezetemben élőknek!

Elhatározás: Adventben – a lehetőségeimhez mérten – mindennap időt szánok az evangélium olvasására.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. december hónapra:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus táplál minketAdvent első hete – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

Jézus táplál minket

Evangélium:
Mt 15, 29-37
Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton.” A tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?” Jézus megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” „Hét, és néhány apró halunk” – felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.

Bevezető ima: Istenem! Köszönöm, hogy Te vagy a Szeretet. Te vagy a mindenható Isten, s én eléd jövök, hogy hódoljak neked. Bízom benned, mert tudom, hogy bármit megtennél értem, és én is meg akarom tenni érted mindazt, ami kedves neked. Szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem. Hálát adok, hogy ismerhetlek!

Kérés: Uram, erősítsd bennem a hitet, hogy Te mindig megadod, amire szükségem van!

Elmélkedés:
1. Mind meggyógyította őket. Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket a bűntől és annak következményétől, a haláltól. A közénk jött Isten Fia, megváltónk egyik fontos ismertetőjele, hogy meggyógyítja a betegeket. Ennek láttán a nép dicsőíti Izrael Istenét, mert megtapasztalja isteni szeretetét és mindenhatóságát. Jézus nem tömegesen gyógyít, hanem mindenkivel egyenként foglalkozik. Képzeljük oda magunkat Jézus mellé, és nézzük: hogy bánik az eléje hozott betegekkel. Megszólítja őket, meghallgatja őket, rájuk teszi a kezét. És amit csak Ő tud: olvas a szívükben. Átérzi nemcsak a testi, hanem a lelki fájdalmaikat is. Ránk is vár az Oltáriszentségben, hogy odavigyük elé a nehézségeinket, szívünk bánatát, és nála keressünk gyógyulást!

2. Nincs mit enniük. A Teremtő Isten pontosan tudja, hogy itt a földi életben az embernek szüksége van a testi táplálékra is. Jézus nem várja el, hogy az Őt követők, az Őt hallgatók lemondjanak erről. Figyelmes szeretettel gondoskodik róluk. Ahogyan Jairus leányának feltámasztása után is az első dolga, hogy ételt kér a kislány számára, így az örömhír hirdetése és a gyógyítás feladata sem tereli el a figyelmét arról, hogy az emberek éhesek. Azonban azt is tudja, hogy van egy olyan éhség, amit nem tud bármilyen táplálék kielégíteni. Korgó gyomrunk emlékeztessen minket arra, hogy a lelkünket is táplálnunk kell! És Jézus nem akármilyen táplálékot ad nekünk: saját magát az Eucharisztiában.

3. Ti adjatok nekik enni! Jézus azt akarta, hogy a kenyérszaporítás csodájának megvalósulásához a tanítványok is hozzájáruljanak. Ők azok, akik átadják Jézusnak azt a kevés élelmet, amijük van, és ők azok, akik az áldás után szétosztják azt az emberek között. Az apostolok nélkül nem jut el a táplálék az éhes emberekhez. Jézus bennünket is kér, hogy nagylelkűen adjuk oda neki mindenünket, bármilyen kevésnek is gondoljuk azt. A csodát Ő műveli, de azt szeretné, hogy közreműködjünk benne. Advent jó alkalom arra, hogy Isten megsokasítsa azt a keveset, amit ajándékba tudok adni másoknak. Elsősorban az időmet, a figyelmemet, a türelmemet, az elfogadó szeretetemet.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, úgy érzem, hogy szegény vagyok, és amim van, az alig elég saját magamnak. Segíts, hogy bízzak benned, és oda tudjam neked adni ezt a keveset! Hiszem, hogy Te az én kicsiségemmel is képes vagy csodát művelni. Köszönöm, hogy meghívsz a megváltói küldetésedben való részesedésre!

Elhatározás: Ma erőt veszek magamon, és Isten segítségét kérve megteszek egy olyan jócselekedetet, ami nagyon nehéz számomra.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. december hónapra:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus mellett dönteni szüntelenülSzent András apostol

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

Jézus mellett dönteni szüntelenül

Evangélium:
Mt 4,18-22
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.

Bevezető ima: Jézusom! Arra hívsz, hogy ma még elkötelezettebben kövesselek téged! Tudom, hogy ebben mindennap segítesz engem. Segítesz felismerni, mit is jelent ez, mik a konkrét szándékaid velem és rajtam keresztül. Szeretlek téged, ezért szeretnék minden kívánságodnak ma és a jövőben eleget tenni. Kérlek, ajándékozz meg azokkal az erényekkel, amelyeket látni szeretnél bennem! Adj erőt, hogy hatékonyan tudjam a Te Országod építésére használni azokat!

Kérés: Uram, segíts emberek halászaivá lennem, itt és most!

Elmélkedés:
1. Amikor Jézus arra járt. Egy nyári délutánon történt, hogy egy pap a környékünkre látogatott. Három év leforgása alatt a két testvérem és én követtük Krisztust a papi hívatás útján. Jézus nem csak úgy, véletlenül járt az evangéliumban szereplő két testvérpár közelében. Tudatosan hívta meg őket arra, hogy emberhalászok legyenek. Mennyi minden történik az én életemben, amit Isten készít elő azzal a szándékkal, hogy segítsen egyre közelebb kerülnöm hozzá! És én mindenben csak a véletlent látom? Kérdezd meg Őt, mikor járt nálad utoljára!

2. Azon nyomban követték. Jézus sosem akkor hív minket, amikor az nekünk a lehető legkényelmesebb, és éppen nincs más dolgunk. Nem! Éppen akkor hív, amikor az életünk leginkább zajlik, és azt a tevékenységet végezzük, amit a legfontosabbnak tartunk. Mint a leendő apostolok, akik éppen a hálóikat vetették ki vagy javították. Látszólag egy eleve sikertelenségre ítélt szándék! De mit is akar Jézus tőlünk ilyenkor? Viszonzást vár – egy szeretetválaszt. A szeretet arról szól: kinek és minek van elsőbbsége az én életemben. Ha jobban szeretem Őt önmagamnál, azonnal követem. Ha a tevékenységeimnél és az életemnél előbbre helyezem Őt, azon nyomban követem. Milyen választ adok én ma az Ő szeretetére?

3. Mindent otthagytak. Jézus választást vár tőlünk is. Minden választás egyúttal a többi lehetőség elvetését is jelenti. Valakit vagy valamit csak úgy lehet követni, ha közben mást magunk mögött hagyunk. Péter és András a hálóikat hagyták ott. Ezt csak úgy tudták megtenni, hogy Jézust látták maguk előtt. Mi ellenben sokszor megpróbáljuk úgy követni Krisztust, hogy közben ne kelljen szakítanunk a világgal, a kényelmi szolgáltatásaival és a kedvenc dolgainkkal. Azt hisszük, hogy megtarthatunk mindent. Ez nem lehetséges. Mert annak a veszélye fenyeget, hogy kényünkre-kedvünkre formáljuk a hitünket, és meghajlunk a szenvedélyeink és a világ nyomása előtt. A szeretet választást vár. A valóságos Krisztus teljes választását. Arra kér, hogy utasítsam el magamban azt, ami nem Ő – mindazt, ami nem szeretet. Mennyire törekszem erre?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Hívtál, és egész nap hívsz engem. Segíts, hogy szeretetben válaszoljak, mely szeretet minden kívánságom és vágyam felett áll. Nem akarlak megvárakoztatni. Csak mutasd meg, mit kérsz tőlem. Add meg nekem a bátorságot és a nagylelkűséget, hogy teljesítsem kéréseidet, akármilyen áldozatot is kíván ez tőlem!

Elhatározás: Ma lemondok valamiről, ami korlátozná a házastársamra, családomra és barátaimra irányuló figyelmemet.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Uram, növeld a hitemet!Advent első hete – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Uram, növeld a hitemet!

Evangélium:
Mt 8,5-11
Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.” Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt az időt, melyet Veled tölthetek! Ez az idő napom legfontosabb része. Segíts, hogy az ima alatt el tudjam engedni a saját elvárásaimat, és tudatosuljon bennem, hogy mindenben a Te segítségedre szorulok, mert a Te teremtményed vagyok. Add meg, kérlek, azokat a kegyelmeket, amelyekkel most, mialatt imádkozom, meg akarsz ajándékozni! 

Kérés: Uram, növeld hitemet és alázatomat!

Elmélkedés:
1. A római, akinek nagy a hite. Ez a római százados a zsidókat megszégyenítő hittel fordul Jézus felé. Pedig „csak” egy külföldi, a megszálló hatalom képviselője, akitől idegen a zsidó hit. Bár nem nevelték Isten ismeretére, a szíve mégis tele van a mások iránti törődéssel és a Jézus tanítása iránti nyitottsággal.  Jóakarata nyilvánvaló abból, ahogyan a szolgájával bánik. Példájával Jézus arra akar tanítani minket, hogy az Isten iránti nyitottság mércéje nem a szavak, amiket mondunk, hanem a szenvedők iránti tevékeny szeretet: együttérzés és törődés. Jézus igéi csak a jótékony szívben tudnak gyökeret verni!

2. Az alázatos. A százados másik fontos tulajdonsága az alázatosság. „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.” Szavai annyira lényegesek, hogy mind a mai napig ismételjük a szentmisében Úrfelmutatás előtt. Ezek a szavak emlékeztetnek minket arra, hogy hibáink ellenére is Isten szeretett gyermekei vagyunk. Teremtmények, akiknek léte teljesen Istentől függ, és saját erőnkből nem vagyunk képesek jót tenni. Soha ne gondoljuk gőgösen, hogy elég erősek vagyunk, és nincs igazán szükségünk Istenre! A százados nem esik ebbe a hibába. A Jézussal való találkozása annyira tiszteletet parancsoló esemény, hogy alázat tölti el a lelkét. Én mennyire érzem át az Istennek kijáró tiszteletet, amikor szentáldozáshoz járulok és amikor imádkozom?

3. A világ minden részéről. Sokan jönnek majd a mennyei lakomára – tanítja nekünk Jézus. Figyelmeztet, hogy nem mindig azok rendelkeznek a legnagyobb hittel, akik Jézushoz a legközelebb állóknak mutatják magukat. Lehet, hogy azoknak, akik az Egyház látható kötelékein kívül vannak, jobb helyük lesz a mennyben... Nem elég, hogy meg vagyunk keresztelve és részesültünk a szentségekben.  Istenhez való közelségünk a szívünkben dől el. Krisztussal való egységünkért állandóan erőfeszítéseket kell tennünk az imában és az áldozathozatalban. 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy vágyódjak lemondani gőgömről, és másokat fontosabbnak tudjak tartani magamnál. Amint ezt Te megmutattad nekünk földi életeddel. Kérlek, kegyelmeddel növeld bennem az alázatosságot!

Elhatározás: Ma odaadóan imádkozom valakiért, aki beteg vagy megtérésre van szüksége. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Készüljetek az Úr érkezésére!Advent első vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Készüljetek az Úr érkezésére!

Evangélium:
Lk 21,25-28,34-36
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Eléd jövök most az imádságban, hogy közel kerülhessek hozzád, hiszen tudod, mennyire szükségem van jelenlétedre és kegyelmeidre az életemben. Uram, a mai napon elindulok az egész Egyházzal, amint elkezdi az adventi időszakot. Én is szeretnék minél jobban felkészülni eljöveteled ünnepére, s kérem ehhez most a Te kegyelmedet!

Kérés: Uram, készítsd fel a szívemet karácsonyra!

Elmélkedés:
1. A világ és én. Félelem, elképedés és ijedtség: „Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal” – így figyelmeztet bennünket Jézus arra, hogy milyen nagy a tétje annak, hogyan éljük le földi életünket. Vajon meghozzuk-e a döntést Isten, a Szeretet mellett? A gonosz gyakran elaltat bennünket: figyelmünket szétszórja, hogy elvesszünk a mindennapi apró-cseprő problémáinkban. Figyeljük csak meg magunkat, milyen gyakran félünk, aggodalmaskodunk, mérgelődünk, megsértődünk, haragot tartunk olyan lényegtelen dolgok miatt, amiken egy kis elcsendesedés és fohász segítségével akár hamar túl is tehetnénk magunkat. Például amikor bosszúság ér a munkában; egy meggondolatlan megjegyzéssel megbánt valamelyik ismerősünk vagy fáradtságában barátságtalanul szól hozzánk egy családtagunk... Sok időt és figyelmet szétforgácsolunk ilyen szerencsétlen apróságok miatt. Jézus most arra figyelmeztet advent első vasárnapján, hogy akarjam az Ő szeretetét segítségül hívni, és szeretni a másikat akkor is, amikor éppen megbántja büszkeségemet. Ha én a mindennapi apró helyzetekben a harag helyett a szeretetet választom, akkor nem kell félnem attól, amikor majd újra elérkezik az Emberfia hatalommal és dicsőséggel, hogy megítélje a föld lakóit.

2. Krisztus ma is velünk él. De Jézus nem csak földi megtestesülésekor és második, dicsőséges eljövetelekor kerül egészen személyes közelségbe velünk, emberekkel. Clairvaux-i Szent Bernát, XII. században élt apát és egyháztanító Jézus három eljöveteléről tanít: „Az Úr három eljöveteléről tudunk. Ez a harmadik fajta eljövetele a másik kettő között van. Az a két megjelenése látható, ez a harmadik azonban nem látható. A kettő között levő harmadik fajta megjelenése: titokzatos megjelenés, egyedül csak a választottak tapasztalhatják meg magukban, és üdvözíti is lelküket. De nehogy valaki csak képzelődésnek tartsa, amit a középső adventról állítunk, ezért hallgassuk meg magát az Urat: Ha valaki szeret engem, – mondta – az megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, és hozzá megyünk (Jn 14, 23).” Életünk minden apró részletében igyekezzünk ezért a bennünk élő Krisztus segítségével a szeretetet szolgálni, és akkor Jézus az Atyához vezet bennünket!

3. Vigyázzunk, el ne nehezedjék a szívünk! A most kezdődő adventi időszak arra hív, hogy még közelebb kerüljünk a Gyermekhez, aki az egyszerűséget és az alázatot önként választotta értünk. Azért, hogy egészen látható módon elénk élje Isten szeretetét. Mennyire másmilyen ez, mint ahogyan ezt a világban tapasztaljuk! Szüntelenül virrasszunk tehát, hogy fel tudjuk ismerni magunkban a világból vett, belénk rögzült rossz szokásainkat, amelyek nem Istenhez vezetnek minket! Fordítsunk az idei Adventban több időt az imában való elcsendesedésre, hogy felismerhessük, most Jézus milyen területeken hív változásra!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem a ma kezdődő adventi időszak alatt felismernem, hogy legfontosabb cél az életemben a Veled való találkozás. Segíts, hogy szemem előtt legyen, ami igazán lényeges: Te, aki a szívünkben akarsz megszületni!

Elhatározás: Készítek valamit, amivel emlékeztetem magamat és családtagjaimat, hogy adventi időszakban vagyunk és karácsonyra készülünk (pl. adventi koszorú, adventi naptár...).

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szüntelen ima és virrasztásÉvközi harmincnegyedik hét – szombat

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Szüntelen ima és virrasztás

Evangélium:
Lk 21,34-36
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Bevezető ima: Uram Jézus! Köszönöm neked, hogy ma is meghívsz az imádságra, a Veled együtt eltöltött időre. Add kegyelmedet, hogy mélyen átérezzem ennek a neked felajánlott időnek a fontosságát. Cselekedj lelkemben a Te szent akaratod szerint!

Kérés: Emeld fel szívemet, Uram, hogy benned éljek!

Elmélkedés:
1. Elnehezedett szívek. Földi életünk a felkészülés ideje az Istennel való örök találkozásra. Ennek része, hogy felismerjük és elhárítsuk a gonosz támadásait, amelyekkel el akarja terelni figyelmünket a lényegről: az Istennel való kapcsolatról. A szellemi küzdelem valóság, függetlenül attól, hogy tudomást veszünk-e róla vagy sem. A gonosz mindennap támad bennünket, és akár akarjuk, akár nem, fel kell vennünk ellene a küzdelmet. Kerülnünk kell minden olyan kísértést, ami a szívünket elaltatja, és hamis élményeket ad. Például, amikor a világtól várjuk megelégedésünket vagy amikor inkább a kényelmesebb időtöltés mellett döntünk mások szolgálata helyett. De megtörténhet az is, hogy az anyagi dolgok, a munka és a gondjaink annyira eluralkodnak rajtunk, hogy már képtelenek vagyunk elég időt és figyelmet szentelni a lelki életünkre. Ezért szólít fel nyomatékosan Jézus arra, hogy virrasszunk, mert nem ismerhetjük a napot.

2. Az a nap. A nagy szentek mindennap úgy éltek, mintha az lett volna életük utolsó napja. Segített nekik az, hogy a halálról elmélkedtek, abban, hogy minden napot teljességben éljenek meg. Ez nem szomorúsággal vagy félelemmel töltötte el őket, mert jól tudták, hogy Isten irgalmas azokhoz, akik Őt szeretik. „Sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretetett.” (Lk,7,47) Elmélkedjünk mi magunk is bátran naponta a mennyországról, hogy erőt meríthessünk belőle a szeretetért való földi küzdelmünkhöz.

3. Virrasztás és imádság. Jézus ezekkel a szavakkal hívta meg legközelebbi barátait szenvedése napjának megélésére: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mt 26,41) Életemnek a Miatyánk utolsó szavait kell visszhangoznia. Az éberség tudatosítja a bennünk lévő gyengeségeket, és hogy ellenségek és veszélyek vesznek körül minket. Ezekkel  – Isten segítségét kérve – nap mint nap fel kell vennem a küzdelmet. Ez a tudat Krisztushoz kell, hogy vezéreljen engem, mindig őszintén és bizalommal kell hozzá fordulnom az imában. Az imádság és az éberség egymást feltételezik, kölcsönösen hatnak egymásra. Talán teljesíthetetlennek véljük, hogy Jézus szüntelen imádságot kér tőlünk. Természetesen nem úgy gondolja, hogy egyfolytában valamelyik ima szövegét kellene mantráznunk. A szüntelen imádság nem lehetetlen: amikor – Isten kegyelmével – egyszerűen érdek nélküli jóakarattal végzem az éppen soron következő teendőmet, akkor máris az imában élek. Isten nem kér tőlünk megvalósíthatatlant!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Add, hogy megértsem a virrasztás szükségességét. Ébressz fel lelki álmosságomból és nemtörődömségemből! Segíts, hogy kegyelmed által felismerjem, mik azok a kísértések az életemben, amelyek veszélyt jelentenek a lelkemnek. Tudom, hogy a Te szereteted és hatalmad mindig erősebb a gonosznál. Add, hogy kitartóan kérjem szabadításodat!

Elhatározás: Elmondok egy imát a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, hogy segítségére legyek azoknak, akik kevésbé voltak felkészülve haláluk napjára.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Isten Országa közel vanÉvközi harmincnegyedik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Isten Országa közel van

Evangélium:
Lk 21,29-33
Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

Bevezető ima: Édes Jézus, hiszek benned és a Te országodban, melyet bennem és általam építesz.

Kérés: Jézusom, add meg, kérlek, hogy még jobban vágyódjak és küzdjek a Te Országod eljöveteléért!

Elmélkedés:
1. Isten országa mindennap eljön. Jézus nagyon általános képekkel válaszol kíváncsiskodó tanítványainak. Egészen mindennapi történésekkel, mint a fügefa rügyeinek kihajtása. Mintha szándékosan el akarná kerülni a pontos válaszadást. Azt üzeni ezzel, hogy ne akarjunk megtudni olyat, ami nem ránk tartozik. Ehelyett összpontosítsuk a figyelmünket az ország megélésére és megismerésére most! Milyen könnyen eltérít bennünket minden, ami körülöttünk történik! Milyen nehezen vesszük tudomásul, hogy Isten országa a szívünkben és a másokkal megélt kapcsolatainkban jön el hozzánk! 

2. Isten Országa el fog jönni. Jézus nagyon sok képet használt Isten országának körülírására. Mint például a mustármag, melyet először nehéz fölismerni. Kezdetben nagyon kicsi és lassan növekszik. De be fog érni, és mindennapi óhajjá kell válnia imánknak: Jöjjön el a Te országod! Ellent kell állnunk egy nagyon valós csábításnak. Szinte tudattalanul akarjuk egy földi győzelem eljövetelét – még a saját életünkben. Dolgozom és imádkozom a saját elgondolásaim szerint, hogy hamarosan elérjem a célomat, és megszabaduljak lelki vajúdásaimtól. Ez arra vezet, hogy könnyen elkedvetlenedem az imádságban és az erényekben való előrehaladásom hiányán, és nem kevésbé az engem körülvevő problémák láttán. Nem! Reménységgel kell élnem: előre haladva, és erős meggyőződéssel, hogy Isten országa egyre nagyobb mértékben kialakul bennem és a világban egyaránt – de legyek ebben nagyon türelmes! 

3. Az én igéim el nem múlnak. Egy másik kísértés az ország eljövetelére várva, hogy a megpróbáltatások idején, melyen keresztül kell mennünk, kétségbeesünk. De Jézusról nevezett Szent Teréz szavai szerint „minden elmúlik”, csupán Isten marad. Semmi sem marad szenvedésünkből, ha az ország elközeleg. Másfelől ezek a „hiányok” jelentik a legértékesebb és legerőteljesebb hívást, hogy elvigyük Isten országát mások életébe. Mindannyian vándorok vagyunk a saját lelki életünkben. Használjuk az Ország eszközeit: szenvedjük el hittel a megpróbáltatásokat, és válaszoljunk rá szeretettel, mely örök értékekkel ajándékozza meg azokat. Soha ne veszítsük el a pillanatot, melyben kiérdemelhetjük a kegyelmeket, és építhetjük Isten eljövendő országát. Végezetül csak az marad meg, amit Istennek és testvéreinknek szeretetből teszünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, adj nekem nagyobb hitet és bizalmat abban, hogy minden kereszt és teher – eszközök a szeretet gyakorlására. Veled akarom építeni az országot! Fordítsd figyelmemet a jelen pillanat lehetőségei és feladatai felé! Add, hogy türelmes munkával segítsek másokat anyagi és lelki szükségükben, hogy ők is megismerhessenek és szerethessenek Téged, és örömmel lépjenek be Országodba.

Elhatározás: Áldozatot hozok ma valakiért, akinek szeretnék többet segíteni.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ijesztő időkAlexandriai Szent Katalin szűz és vértanú

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Ijesztő idők

Evangélium:
Lk 21,20-28
Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

Bevezető ima: Jézus, Megváltóm! Köszönöm az újabb napot és az újabb lehetőséget, hogy növekedhetek a szentségben kegyelmed által. Szeretlek, és szeretnélek gondolataim, vágyaim és cselekedeteim valódi középpontjává tenni!

Kérés: Uram, add meg nekem az örökélet bizonyosságában gyökerező keresztény örömöt!

Elmélkedés:
1. A közelgő pusztulás. Micsoda hátborzongató evangéliumi szakasz! Rengeteg szó esik benne hadseregről, csapásról és üvöltő tengerekről. Jézus Jeruzsálem jövendő pusztulásáról (i. sz. 70), és a végső időkről beszél. A mi korunkban gondolhatunk terrorizmusra, háborúkra, cunamikra, áradásokra, és elgondolkodhatunk azon, hogy a világban miért van ilyen sok szörnyűség. Miért szenved annyi ártatlan ember? Minden gonoszság az eredendő bűnből, Ádám bukásából származik. Isten terve nem ez a rengeteg szenvedés volt, de megengedi, mert tiszteletben tartja a szabadságunkat. Megengedi továbbá, mert Ő olyan hatalmas, hogy minden földi szenvedésből lelki növekedést tud kihozni. Ne féljek a test pusztulásától, hiszen az előbb vagy utóbb mindenképpen bekövetkezik. Éppen ennek tudata ösztökéljen mindig arra, hogy a lelkem sorsát tartsam fontosnak!

2. Nem vész el, hanem átalakul. Jeruzsálem pusztulása nem azt jelenti, hogy Isten magára hagyta a világot. Hanem azt jelenti, hogy egy új korszak veszi kezdetét, amikor a vallás addigi középpontja: a templom helyett az Eucharisztiában jelenlévő  Krisztus kerül a hit középpontjába. Lám, Isten minden pusztulásból egy sokkal nagyobb jót tud teremteni! Imádkozzak azért, hogy felismerjem ezt az igazságot a saját életemben is.

3. A közelgő megváltás. Jézus mindennek értelmet fog adni az életünk végén! Minden harc megéri, amit az evangéliumért folytatunk. Életünk utolsó napján talán sok dolog miatt szégyenkezni fogunk, de sosem fogjuk szégyellni azt, amit Krisztusért tettünk. Ez a látásmód vezeti-e az életemet? Legyek mindig kész önmagammal őszintén szembenézni, de Isten irgalmas tekintetével. Bizonyosan az Atya végtelen szeretetében, kegyelmét állhatatosan kérve, hogy az imában törekedjem arra, hogy jobb emberré váljak.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy mindennapjaimat az örök élet fényében bíráljam el. Engedd, hogy a Te szemeddel lássak! Engedd látnom a valós értékeket és azt, ami múlandó! Segíts, hogy ennek megfelelően cselekedjek. 

Elhatározás: Újult erővel próbálok megszabadulni életem legnagyobb bűnétől.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Az erő és bölcsesség, ami Jézustól származikDung-Lac Szent András és társai vietnámi vértanúk

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Az erő és bölcsesség, ami Jézustól származik

Evangélium:
Lk 21,12-19
Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

Bevezető imaJézusom, Megváltóm! Köszönöm az újabb napot és az újabb lehetőséget, hogy növekedhetek a szentségben kegyelmed által. Szeretlek, és szeretnélek gondolataim, vágyaim és cselekedeteim valódi középpontjába állítani.

Kérés: Uram, segíts, hogy napról-napra hűségesen szembe tudjak nézni a nehézségekkel, amelyek hitem gyakorlásából fakadnak!

Elmélkedés:
1. Üldözés. Jézus előre figyelmeztet minket, hogy az Ő követéséért a világgal való szembenállással kell fizetnünk. Népszerűtlenek vagyunk a világ szemében, mert azok az emberek, akik a jót cselekszik, az emlékeztetés tüskéi azok számára, akik nem tesznek jót. Nem kellene meglepődnünk, ha a szomszédok lenéznek minket számos gyermekünk miatt. Vagy a kollégiumban kinevetnek minket, mert tisztaságban élünk. Vagy a főnökünk átnéz rajtunk, mert ki mertük mondani véleményünket a munkahelyünkön az abortusszal kapcsolatban. Jézus nem árul zsákbamacskát, hanem világosan megmondja, hogy  kereszténynek lenni nagyon gyakran azt jelenti, hogy a világban üldözöttek vagyunk. Ne érjen ezért ez soha meglepetésként bennünket, ne panaszkodjunk, ne elégedetlenkedjük emiatt - mert Jézus azt is megígérte, hogy sokkal nagyobb ajándékot ad majd nekünk szenvedéseinkért cserébe.

2. Jézus soha nem hagy cserben. Jézus ebben az evangéliumi tanításban megerősít bennünket abban, hogy soha ne legyen bennünk félelem, semmilyen körülmények között, amikor arról van szó, hogy kifejezzük szavakkal és tettekkel az Istenhez való hűségünket. Jézus a szüntelen misszióra hív meg bennünket. És biztosít miket arról, hogy Ő mindig velünk lesz, még az emberileg legnehezebb helyzetekben is. Olyannyira eggyé akar válni velünk, hogy a mi szánkon keresztül akar szólni az emberekhez, és a mi tetteinken keresztül akarja megmutatni önfeláldozó szeretetét. Ha imádságban és tettekben Krisztus közelében maradunk, akkor Ő apró lépésenként átveszi az életünk vezetését. Az önzésünk fokozatosan elhalványul. A szívünk szeretete növekszik. Meghalunk a magunk számára. „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.”(Jn 3, 30) Jézus meghív bennünket, hogy higgyük: az övé a végső győzelem, melyben a jó legyőzi a gonoszt. 

3. A végső győzelem. Milyen is lesz az a végső győzelem, amit Jézus az Ő barátainak megígért? A földi életünk tele lehet ugyan nehézséggel, egyeseket akár meg is ölhetnek a hitük miatt, Jézus mégis ezt ígéri az állhatatosaknak: „egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről”. Hogyan lehetséges ez? A mi Urunk ezt nem evilági életünkre érti, hanem előrevetíti annak ígéretét, hogy aki nem futamodik meg a földi nehézségek idején, az a mennyben nyer új testet. Ígéri, hogy ezen a testen semmi hiányosság, semmi szépségfolt nem lesz, hanem a szeretet gyönyörű teljességében fog ragyogni. A gonosz semmit nem fog tudni elbitorolni belőle! 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te előre láttad a követőid előtt tornyosuló nehézségeket. Nagy titok ez számunkra, hogy ahelyett, hogy megszabadítanál minket a szenvedésektől, inkább biztosra ígéred támogatásodat és segítségedet minden nehéz helyzetben, amibe kerülhetünk. Uram, add kegyelmedet, hogy bízzak segítségedben mindenkor!

Elhatározás: Amikor  olyan helyzetbe kerülök, hogy lehetőségem adódik tanúságot tennem Isten szeretetéről vagy bölcsességéről, egy gyors imában a Szentlélekhez fordulok, hogy Ő cselekedjen rajtam keresztül.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Lehorgonyozni JézusbanSzent I. Kelemen pápa és vértanú

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
23

Lehorgonyozni Jézusban

Evangélium:
Lk 21,5-11
Abban az időben amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”
Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok!« És: »Elérkezett az idő!« Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”

Bevezető ima: Uram, Jézus Krisztus! Küldd el Szentlelkedet számomra a mai imádságban, hogy növelje szívemben a Te isteni szeretetedet, és tisztítson meg szennyes foltjaimtól. Tegye láthatóvá számomra mindazon földi dolgok hiábavalóságát, melyek rabul ejtenek és a tetteim hiúságát! 

Kérés: Uram, legyél Te minden tettem gyökere és sugallója!

Elmélkedés:
1. Imádat. Milyen könnyen az emberi alkotások hatása alá kerülünk! Amikor a nép látta a templomot, csodálat és tisztelet töltötte el az építmény gazdagsága és a mérete iránt. Istent sokszor csak látszólag imádjuk, s eközben a saját műveinknek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint Neki. Ebben az evangéliumi részben Jézus arra emlékeztet, hogy mindazok a dolgok, amiket megcsodálunk, és amikre büszkék vagyunk, egy napon elpusztulnak. Miféle templomot építek én? Kinek a tiszteletére? Tartós lesz-e?

2. Jeleket keresni. Miután az Úr utalt a megpróbáltatásokra, amik a földre jönnek, a nép meg akarta ismerni a részleteket. Igényeljük az információkat, hogy „kézben tudjuk tartani” az életünk menetét. Csak mondd, hogy mikor, és én majd elboldogulok vele. De Jézus nem akar nekünk pontos választ adni. Nem az a fontos, hogy részletes információkkal rendelkezzünk a végítéletről. Mert a lényeg nem a világról szóló ismereteink tömkelegében van! Ha a jövőmet az emberi tudásra – azaz homokra építem, akkor valóban lesz okom aggodalomra. Ellenben ha a jövőmet szeretetben és önfeláldozásban arra a sziklára építem, aki Krisztus, semmi sem ingathatja meg a biztonságomat! Szent Pál szavaival: „Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben.”

3. Lehorgonyozva. A ma emberét megbilincseli a relativizmus szele. De amint eltávolodik Istentől, már nincs semmi abszolút a számára, amibe kapaszkodjon. Hajlamosak vagyunk arra, hogy aggódjunk amiatt, amit mások tesznek – a saját biztonságunkért egy törékeny világban. De mi a hit által Krisztusban vetettünk horgonyt! Ellen kell állnunk a kísértésnek, hogy bálványokat kövessünk, akik istennek adják ki magukat. Ezek a hamis istenek kedveltnek, könnyen birtokolhatónak és kényelmesnek mutatják magukat, majd ott hagynak minket csalódottan és talajvesztetten. A hit, a szeretet és az Egyház valóságosabbak mindennél, ami csillog. A család, a szentségek és elkötelezettségünk a szeretetre segítenek minket abban, hogy Krisztusban tudjunk lehorgonyozni. Ezért meg kell hoznunk az áldozatokat, de megéri, mert megóv attól, hogy eltávolodjunk a valódi értékektől. Lehorgonyoztam már Krisztusban? Milyen erős a kötél, amely rögzíti a horgonyomat?

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus! Segíts felismernem, hogy mi az igazi érték, hogy ne vonják el a figyelmemet a világ népszerű és csillogó kísértései. Segíts felállítanom a helyes értékrendet a hit fényében! Kérlek, nap mint nap add meg nekem az állhatatosságot a szeretetben! Segíts, hogy azon fáradozzak, hogy országodat építsem a családomban, a plébániai közösségemben és a társadalomban! Mindent a kezedbe helyezek, hogy rendelkezz vele tetszésed szerint. Ne hagyd, hogy a kísértések elszakítsanak tőled!

Elhatározás: Jézus Szent Vérének oltalmába helyezem magamat és szeretteimet, és ezt rendszeresen megismétlem; kérem, hogy borítson be és oltalmazzon meg minket a világ kísértéseitől.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A legértékesebb adománySzent Cecília szűz és vértanú

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
22

A legértékesebb adomány
Evangélium:
Lk 21,1-4
Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”

Bevezető ima: Szeretett Jézus! Köszönöm, hogy élettel és élő hittel áldottál meg, hogy ezt az időt és ezt az imádságot neked ajánlhassam fel. Kérlek, adj nekem nagylelkűséget, hogy örömmel neked ajándékozzam saját magamat és mindenemet, amim van.

Kérés: Uram, kegyelmeddel tegyél egyre jobban képessé arra, hogy boldog szívvel megosszam másokkal, amit Tőled kaptam!

Elmélkedés:
1. A gazdagok. Jézus a persely előtt ült. Mit látott Jézus, amikor körültekintett? Többet, mint amit mi láthatunk. Ő a szíveket látta: azt,  hogy sok szív csak egy pár cseppet „préselt ki” biztonságot jelentő gazdagságából. Csupán egy szimbólumot, ami nem fájt, és amit nem is volt nehéz adni.  Az adakozást sokan csak egy Istennel szembeni kényszerű kötelességnek tekintik. Az imádságban eltöltött idő kegyelme tudja csak átformálni emberi önző szívünket, és megéreztetni velünk az önzetlen ajándékozás valódi boldogságát. Jézus arra hív, hogy nagylelkűen szánjak időt mindenekelőtt az imára, hogy gazdag szívemet az özvegyasszonyéhoz hasonlóvá formálhassa. Kérjem tőle ma különösen is ezt a kegyelmet, hogy tegye érzékennyé a szívemet a körülöttem lévők szükségletei iránt, s adja meg a készséget az önajándékozásra.

2. Egy szegény özvegy. Ez a szegény özvegy bizalommal adott Istennek, mivel tudta, hogy Isten továbbra is gondoskodni fog róla. Nem volt más kívánsága, minthogy Istennel együtt és általa legyen. Derűsen, és sorsával megbékélten adott; nem kételkedve, hanem tele bizalommal. Reménye egy olyan emberé volt, aki lelke legmélyén tudja, milyen nagyon szereti őt Isten. Jézus ezt a teljesen Istenre hagyatkozó bizalmat állítja ma elénk példaképnek. Emberi erővel lehetetlen ezt elérni, de Ő mindig készen áll kegyelmeivel, hogy az erényeket növelje bennünk. Tanuljak ettől a szegény özvegytől, hogy a balsors ne a csüggedtséget növelje bennem, hanem a vak ráhagyatkozást Isten gondviselésére!

3. Odaadhatom egész életemet. Mint látjuk, Jézus számára még fontosabb az, ahogyan adunk  – annál, hogy mennyit adunk. Az, hogy mennyi érték felett rendelkezünk, gyakran nem rajtunk múlik (akár anyagi, akár lelki kincsről legyen szó). Az viszont mindig az én szabad döntésem, hogy amim van, abból mennyit tartok meg magamnak, és mennyit adok tovább Istennek és rászoruló embertársaimnak. Amink van, valójában nem értünk vannak. Azért van, hogy adhassunk, s ezáltal kimutassuk Isten iránti szeretetünket és hálánkat. Higgyek Jézusnak, hogy Ő százszorosan meg fogja hálálni nekem mindazt, amit a kincseimből másoknak ajándékozok.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Te nagy szelídséggel hívsz engem arra, hogy Benned bízzak: mint a szegény, nincstelen özvegyasszony. Kérlek, hogy kegyelmeddel növeld bennem a hitet! Add, hogy fel tudjam ismerni gondoskodásod jeleit mindennap az életemben, és ez segítsen, hogy mindig egyre jobban bízzam Benned!

Elhatározás: A Szentlélek világosságát kérem az imában ahhoz, hogy felismerjem: mit tudok odaadni még Istennek, amihez eddig túlzottan ragaszkodtam.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. november hónapra:

Egyetemes: Depresszióban szenvedőkért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."