21724 ima található a honlapon, összesen 27803 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Hivatásunk, hogy egyek legyünkHúsvét hetedik hete – csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28

  Evangélium: 
  Jn 17, 20-26
  Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.

  Bevezető ima: Jézusom, bepillantást engedsz szíved gondolataiba. Habár csak egy egyszerű teremtményed vagyok, Te mégis bőkezűen adod nekem kegyelmedet. Vágysz arra, hogy időt tölts velem, én pedig mindent félre akarok tenni, hogy veled lehessek ez alatt az imára szánt idő alatt!

  Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy hűséges barátod legyek, de ne csak a szavak, hanem a tettek révén is!

  Elmélkedés: 
  1. A szavak ereje. „Íme, egy csekély tűz milyen nagy erdőt gyújt fel! A nyelv is tűz…” (Jak 3, 5-6). Jézus tudatában van szavaink erejének. Sok mindent megtehetünk velük. Meg tudunk erősíteni másokat beszédünk által, és sajnálatos módon le is tudunk törni másokat. A legfontosabb mindazonáltal az, hogy használhatjuk a hangunkat arra, hogy követőket szerezzünk Krisztusnak. A Szentlélek vezetése által tanúságtételünknek megvan az ereje, hogy segítsen másoknak hinni Istenben. A cselekedetek szintén meggyőzőek, és egyfajta meghívás jelenthetnek mások számára, hogy meglássák Isten jóságát bennünk. Amikor Krisztus tanítványai vagyunk szavainkkal és tetteinkkel, akkor megvalósítjuk Jézus imáját: „nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem.”

  2. Hogy mindnyájan egy legyenek. Előfordult már életedben, hogy egy puzzle kirakásánál már csak az utolsó hiányzó darabot kerested, hogy elkészüljön a kép? Mi mindannyian különböző formát és méretet öltünk világba jöttünkkor, különböző ajándékokkal és talentumokkal bennünk. Mégis, különbségeink ellenére, Istennek az a terve velünk, hogy mind egyesüljünk vele és benne, egymással. Ezt az egységet az Ő Teste, az Egyház révén hozza létre. Amikor együttműködünk Isten kegyelmével, akkor megengedjük a Szentléleknek, hogy a puzzle minden darabját összeillessze. Amikor bűnt követünk el, megbontjuk az egységet, és ezzel azt kockáztatjuk, hogy mi magunk leszünk az egyetlen hiányzó puzzle-darab. Amikor szeretjük Istent és felebarátunkat, hagyjuk Istent, hogy olyan tökéletessé alakítson minket, mint egy kirakott puzzle-t, aminek egyetlen darabja sem hiányzik.

  3. Uram, hiszek. Mikor Jézus a földön járt kétezer évvel ezelőtt, a tanítványok társaságában élt. Ők voltak azok, akiket fizikailag látott és tanított. Beszélgetett velük, együtt evett velük, és igaz követőivé formálta őket. Ám, mivel Ő Isten is volt, nemcsak ember, többet látott bennünk, mint puszta tanítványokat egy meghatározott történelmi időben. Imájában minden egyes személyt maga előtt látott, aki meg fogja ismerni és szeretni Őt a századok folyamán. Azokért a „dolgokért” imádkozott, amik a legkedvesebbek voltak számára: Értünk imádkozott. Ő maga mondja: Atyám, ők a Te ajándékod számomra. A hitünk tehát életet megváltoztató hit, mert egy olyan Istenben hiszünk, aki személyesen ismer és szeret bennünket. Ő egyedül ki tudja elégíteni minden szükségletünket.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Te meghívtál, hogy bensőséges barátod legyek. Annyira szeretsz engem, hogy az életet, amit az Atyával és a Szentlélekkel megosztasz, velem is megosztod. Amíg ezen a földön voltál, ismertél engem, és imádkoztál értem. Veled akarom megélni ezt a napot, hogy szavaim és jó példám által hozzád vonzzak másokat.

  Elhatározás: Kedves szavakkal illetek valakit, akit figyelmetlenségből megbánthattam beszédemmel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Igazság és Élet Húsvét hetedik hete – szerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  27

  Evangélium:
  Jn 17, 11b-19
  Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy a Te szavad Igazság és Élet. Tanításod megóv a gonosztól, és erőt ad nekem. Eléd jövök ebben az imában, bízva abban, hogy örömöm teljesebb lesz, ha jobban egyesítem akaratom a tiéddel.

  Kérés: Védj meg, Uram, mindentől, ami elválaszt tőled!

  Elmélkedés:
  1. Csodálatos kegyelem. A mai evangéliumban Jézus az egységért imádkozik. Azt akarja, hogy egyek legyünk Vele, az Atyával és a Szentlélekkel. A bűn nagy veszélyt jelent az egységre nézve. Az Édenkertben, a gonosz már élt egyszer az „oszd meg, és uralkodj” stratégiával. Megosztást okozott azáltal, hogy kétséget ültetett Ádám és Éva szívébe. A kétség elgyengítette őket, így a bűn által legyőzettek. Minket úgyszintén megsebzett a bűn, de Isten kegyelme begyógyítja ezt a sebet. Isten kegyelme az az isteni védelem, amire Jézus annyira szeretetteljesen kéri az Atyát, hogy adja meg nekünk: „Szent Atyám, tartsd meg őket…”. Kegyelme meggyógyítja szívünket. Minden lehetőséget, ami megadatik számunkra, ki kéne használnunk, hogy befogadjuk ezt a kegyelmet; különösen a szentségek vétele által.

  2. Én vagyok az Igazság és az Élet. Az igazság egy gyönyörű dolog, mert Istentől való. Az igazságra épített élet nem más, mint egy szilárd alapra épített élet. Miként Aquinói Szent Tamás mondja: „Az emberek nem tudtak volna együtt élni, ha nem lett volna meg a közös bizalom, hogy mindannyian igazságosak (voltak) a másikhoz” (Summa Theologiae II-II, 109, 3 ad 1). Szabadságot kaptunk arra, hogy megkérdőjelezzük, elutasítsuk vagy éppen megkérdezzük: mi az igazság – ahogy azt Poncius Pilátus is tette. Ám a mi boldogságunk azon múlik, hogyan élünk ehhez képest. Az igazság megengedi, hogy harmóniában élj Istennel és embertársaiddal.

  3. Láncreakció. „Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba.” Isten eljött a világba, mert azt át akarja formálni a szeretete által. Az első tanítványok személyesen megtapasztalták ezt a szeretetet, és nem tudták magukban tartani, terjesztették, mindazt, amit megéltek. Amint Emeritus XVI. Benedek pápa mondta a 2005-ös Ifjúsági Világtalálkozón: „Használni egy képet, ez ma már jól ismert tény; ez olyan, mint amikor nukleáris hasadást idéznek elő a létezés legmélyebb pontján (a szív legmélyén) – a szeretet győzelme az utálatosok fölött, a szeretet győzelme a halál fölött. Egyedül a jó rossz feletti győzelmének belső robbanása képes egyszer elindítani az átalakulások sorozatát, ami lépésről lépésre meg fogja változtatni a világot.”

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, az örök élet Igéi nálad vannak. Örömmel fogadom kegyelemedet és igazságodat az életemben, hogy ezáltal még inkább hasonlíthassak hozzád. Megszabadítottál bűneimtől halálod és feltámadásod által. Segíts, hogy megköszönnöm neked mindezt azzal, ahogy megélem hétköznapjaimat!

  Elhatározás: Áldozni fogok néhány pillanatot a napomból, hogy egy szükséget szenvedőn segítsek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi LáthatomHúsvét 7. hete kedd - Néri Szent Fülöp áldozópap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26

  Evangélium:
  Jn 17, 1-11a
  E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém -, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.”

  Bevezető ima: Mennyei Atyám, Te teremtettél engem, és én mindent neked köszönhetek. Tehetségemet és képességeimet akkor használom a legbölcsebben, ha akaratod teljesítését szolgálják. Meghívtál, hogy dicsőséget szerezzek neked azáltal, hogy Fiad példáját követem cselekedeteimmel. Bízom segítségedben, hogy megmutatod a megfelelő utat, hogy téged kövesselek.

  Kérés: Atyám, Te kinyilatkoztatod magad nekem Fiad, Jézus Krisztus személyében. Segíts, hogy mindennap készüljek a mennyországra azáltal, hogy egyre jobban megismerlek és szeretlek Téged!

  Elmélkedés:
  1. Látod, amit én látok? Jézus földi életében még a legegyszerűbb tetteket is az Atyával egységben vitte véghez. Amikor szemeit az égre emelte az Atyához az imádságban, ezzel azt jelezte, hogy hol volt a szíve minden pillanatban: az Atyánál a mennyben. Jézus felemelt tekintetével, arra hív meg minket, hogy nézzünk a dolgok pusztán anyagi értékei mögé. Milyen sokszor emelte tekintetét Jézus az égre az imádságban egyszerű názáreti élete folyamán! Az egyszerű hétköznapi eseményeket megváltásunk eseményeivé formálta át azáltal, hogy felajánlotta azokat az Atyának. Isten meghív minket a világban való életre, azért, hogy átalakítsuk azt. A világot úgy tudjuk átalakítani, ha gondolatainkat a menny felé irányítjuk, ahol Isten dicsőségében ül trónusán. Még akkor is, ha keményen kötnek a földhöz elkötelezettségeink, Jézus hív bennünket, hogy gondolkozzunk el a mennyei dolgokon, amik örök érvényűek: szeretet, béke, öröm, boldogság.

  2. A hatalom hangja. Isten csak egy okból használja hatalmát felettünk: saját javunkra és irántunk való szeretetből. Az Övéi vagyunk, és úgy vezet minket, mint szerető Atyánk. Jézus színeváltozásakor az Atya hangja lehetett hallani: „Ez az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok.” Amikor Jézust és az Ó tanítását hallgatjuk, a Jó Pásztor hangját hallgatjuk. A Jó Pásztor zöldellő legelőkre vezet minket, ahol nyugalmat találunk. Az Atya hatalmat adott Jézusnak minden ember felett, hogy mindenkit megajándékozzon az örök élettel.

  3. Munka és imádság. Jézus földi életét értünk és a mi üdvösségünkért élte. Megváltásunk művét Jézus a kereszten teljesítette be. Tudjuk, hogy imádkozott is, mialatt véghezvitte ezt a művét. Imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg üldözőinek. A mai evangéliumi szakaszban Jézus világosan a tudtunkra adja, hogy értünk is imádkozik. Az Ő élete egy állandó figyelmeztetés, mert azt akarja, hogy kiérdemeljük az örök életet – melyet a kereszten elnyert számunkra – a munka és az imádság által. Isten maga munkálkodott és imádkozott a mi üdvösségünkért. Mire vagyok kész, mennyi munkát és imádságot vagyok hajlandó én hozzátenni ehhez, hogy együttműködjek az Ő jóságával?

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, megtestesülésed kifejezője annak, hogy részesíteni akartál mennyei életedben. Amíg élek és lélegzem ezen a földön, segíts tekintetemet arra az örök boldogságra irányítanom, amiben reményeim szerint egykor majd a mennyben veled együtt részesülhetek! Te vagy lelkem számára az út, az igazság és az élet. Ha velem vagy, sohasem fogok meginogni.

  Elhatározás: Néhány percet az Eucharisztiában jelenlevő Jézus előtt vagy csendes imádságban fogok tölteni, hálát adva neki a vezetésért, amit a Szentatyán és a vele közösségben levő püspökökön keresztül ad nekünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isten az erősségemHúsvét hetedik hete – hétfő

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  25

  Evangélium:
  Jn 16, 29-33
  Erre a tanítványok megjegyezték: "Most már nyíltan beszélsz, nem képekben. Így világossá vált előttünk, hogy mindent tudsz, s nincs szükséged rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél." Jézus így felelt: "Most hiszitek? Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot."

  Bevezető ima: Uram, Te mindent tudsz, azt is, hogy mennyire szeretlek, és akarok növekedni a szeretetben. Ma minden gondolatomat, szavamat és cselekedetemet a kezedbe teszem, hogy átalakítsd őket. A Te akaratodat fogom tenni, mert tudom, hogy napom minden percében bátorságot adsz ahhoz, hogy kitartsak melletted.

  Kérés: Én Uram, én Istenem, növeld hitemet! Add kegyelmed, hogy bízzak jelenlétedben, és meghódítsam a világot szereteteddel!

  Elmélkedés:
  1. Ne féljetek! A tanítványok párbeszéde Jézussal a nagycsütörtöki utolsó vacsora helyszínén zajlik. Jézus több éven keresztül tanította őket, mégis csak most mondják, hogy „Most már nyíltan beszélsz”. Az igazság az, hogy Jézus üzenete általában nyílt volt, de a tanítványok nem akartak olyan dolgokat meghallani vagy megérteni, amelyek számukra terhet jelentettek volna. Amikor figyelmeztette őket közelgő szenvedéséről és haláláról, a Szentírás azt mondja: „De megkérdezni mégsem merték.” (Lk 9, 45). Az áldozatvállalástól való félelem gyakran elhomályosítja a Krisztus tanításáról alkotott képünket. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy Jézus mindent tud, tehát ismeri a félelmünket is, amely az önfeláldozás útjáról eltérít. De az erő, amelyet az Ő szeretete közvetít, erősebb a félelmünknél.

  2. Igaz hit. „Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához." (Jn 16, 28). Jézus ezen szavai meggyőzték a tanítványait, hogy Ő mindent tud. Jézus közelebbi megismerése egy nagy lépés volt előre, a tudás mégsem volt elég. Nemsokára elárulják az Urat cselekedeteikkel: „Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok.” Amikor látták Urukat visszautasítva és szenvedőn, a hitük megingott, mert nem volt teljes. Az Istenbe vetett igaz hit több egy helyes felfogásnál. Az igazi hit kihívás elé állít, hogy ne csak ismerjük, hanem szeressük is Jézust cselekedeteinkkel.

  3. Vihar utáni csend. Mindenki szereti a győztest, de nem mindig látjuk azokat az akadályokat, melyeket le kellett küzdenie a győzelem elnyeréséhez. Jézus azonban mindig egyenesen beszél velünk: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24). A mai evangéliumban nagyon tisztán kifejezésre juttatja, hogy az Ő követése sok gonddal jár együtt. Nem mindenki fog megérteni bennünket, amikor a Szentírás tanítását követjük a mindennapokban. Néha még azt is érezhetjük, hogy senki nincs, aki támogasson bennünket. „Bízzatok!” mondja Jézus. Ő a jutalmunk. Ő, az Atya és a Szentlélek mindig velünk vannak. Ők adják a békét, melyet a hűséges küzdelem után elnyerünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Hiszek benned, Uram. Annyira szerettél, hogy az életedet adtad a bűneim megváltásáért. A szereteted ad bátorságot a nehézségek idején. Segíts mindig hűségesnek lennem hozzád!

  Elhatározás: Ma a magány vagy unalom perceit Jézus jelenlétében a hit cselekedeteivel fogom megtölteni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Jézusra hallgatniHúsvét hetedik vasárnapja Urunk mennybemenetele

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Evangélium:
  Mt 28, 16-20
  Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: "Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!"

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy megvan az erőd, hogy bármit megtegyél, és megvan a hatalmad ahhoz is, hogy kőszívemet átváltoztasd egy szívvé, amely feltétel nélkül szeret téged. Sok teendő vár rám az előttem álló napon, de tudom, hogy a Te jelenléted meg fogja adni az erőt, hogy mindent megtegyek, amit megparancsoltál nekem.ó

  Kérés: Jézus, légy ma segítségem! Kérlek, ugyanazzal a lelkesedéssel közeledj hozzám, mint ami elvezetett téged a kételkedő apostolaidhoz!

  Elmélkedés:
  1. Az engedelmesség titka. Az engedelmesség nem egy túl népszerű erény a mai világban, pedig a Jézus parancsa – „menjetek Galileába" – iránti engedelmesség volt az ajtó, amin keresztül Krisztushoz juthattak az apostolok. Bármelyik apostol szabadon mehetett volna a saját útján, de az az út nem szükségszerűen vezetett volna a feltámadt Krisztus látására. Amikor Isten Igéjének, Krisztus tanításának, és az Egyház tanításának engedelmeskedünk, hagyjuk Istennek, hogy szabadon uralkodjék bennünk, s cselekedjen általunk életünk folyamán.

  2. A kételkedés, mint meghívás. „Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta" (124. Zsoltár). Jézus követése kihívás, hiszen nem mindig érezzük jelenlétét. Van, amikor tisztán látjuk, hogyan tevékenykedik életünkben; van azonban, amikor kétely tölti el szívünket, mint az apostolokét. A nyugtalanság helyett, a kétségekkel teli pillanatokkal úgy kell szembe mennünk, hogy szívünkben szilárdan elhatározzuk: mindig bízom Benned, Uram. Krisztus közelebb jött apostolaihoz, pontosan akkor, amikor ők kételkedtek. Abban a pillanatban, amikor már homályosan láttak, újra megerősítette őket: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön."

  3. Istennel minden lehetséges. Jézus meg akarja osztani velünk az Ő hatalmát, és ezt a szentségeken keresztül teszi, elsőként a keresztség által. Hatalma mellett részesít minket a küldetésében is: „Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!" A Jézussal való barátság kötelez minket arra, hogy megosszuk másokkal is Krisztus ismeretét és az iránta való szeretet örömét. A Jézussal való kapcsolatunk kiszélesíti horizontunkat, mert részt veszünk a Szentháromság életében. A küldetés, hogy tegyünk tanítvánnyá minden nemzetet, félelmetesnek tűnhet, de Isten maga áll a mi oldalunkon: „És íme, én veletek vagyunk mindennap a világ végéig!"

  Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézusom, hogy részesülhetek életedben és küldetésedben. Bízom szerető jelenlétedben az életem során. Te vagy erősségem a gyengeségben és világosságom a sötétségben. Segíts követnem parancsaidat, mert bennük megtalállak téged, és békére lel a lelkem!

  Elhatározás: A szeretetet fogom ma építeni szívemben és környezetemben azáltal, hogy csak jót mondok másokról. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Bízni az Atya szeretetébenHúsvét hatodik hete – szombat

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Evangélium: 
  Jn 16, 23-28
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.

  Bevezető ima: Uram, ebben a pillanatban, amikor elkezdem imámat, teljesen eléd hozom magam: gondolataimat, vágyaimat, cselekedeteimet, reményeimet, félelmeimet, gyengeségeimet, sikertelenségeimet és sikereimet is. Egész lényemet megnyitom előtted tudva, hogy mindent pontosan tudsz rólam. Biztos vagyok kegyelmedben, és szerető pillantásod megtisztító erejében.

  Kérés: Atyám, segíts teljesen rád bíznom magam!

  Elmélkedés: 
  1. Kérjetek és kaptok! Amikor kisgyerek voltam, az idegenektől sokszor nagyon féltem. Emlékszem, amikor egyszer megkért az édesapám, hogy egy élelmiszercsomagot vigyek el a plébániára. A szegényeknek küldött hozzájárulást a plébániai gyűjtésre. Szinte megdermedtem a félelemtől. Végül legyőzve magamat becsöngettem, de ugyanabban a pillanatban a csomagot ledobtam, és elszaladtam. Olykor az imánkban is ugyanilyen félelmeket és bizonytalanságokat élünk át. Nem vagyunk biztosak magunkban, hogy az Isten a világról szóló gondjai közepette valóban jósággal tekint a mi kérésünkre is? Nem zavarjuk Őt esetleg a kéréseinkkel, valóban meghallgat minket? Alapvetően arra kell ilyenkor mindig emlékeznünk, hogy Isten mennyire szeret minket. Ahhoz, hogy kérni tudjunk, bíznunk kell abban, hogy Ő minden jót megad nekünk, és másoknak is, amit kérünk tőle.

  2. Isten kinyilatkoztatja önmagát. A beszéd önmagunk megértetésének egyik eszköze. Megvannak, mint minden kifejezőeszköznek, a korlátai. A nyelv végességét tapasztaljuk meg, amikor megpróbáljuk azokat a valóságokat kifejezni, amikről az embereknek nincs világos elképzelésük. Isten hatalma, az Ő hódolatot követelő fensége, és létezése mindig fényévekre voltak a mi korlátozott felfogó képességünktől. Jézus valóságos Isten és valóságos ember mivolta lett a híd a mi emberi kifejezőképességünk, és Isten között – neki bensőséges ismerete van az Atyáról. Jézus a megfelelő fogalmakat használta az Isten leírásához, mint pl. Atya. Azonban felhívta a figyelmünket, hogy képekben beszélt hozzánk. Krisztus megígérte, hogy egy napon majd mindent megértünk, sőt színről színre látni is fogunk. Nem ez a legnagyobb reménység? Kész lennék most, ebben a pillanatban az Atya elé állni?

  3. „Az Atya szeret titeket.” Emeritus XVI Benedek pápa emlékeztet minket az Atya szeretetére: „Valóban: Istent senki nem látta úgy, amint önmagában van. Ennek ellenére Isten nem egészen láthatatlan, nem teljesen megközelíthetetlen számunkra. Isten előbb szeretett minket, mondja Szent János levelében (vö. 4,10), és Istennek e szeretete megjelent közöttünk, láthatóvá vált azáltal, hogy „egyszülött Fiát küldte a világba, hogy mi általa éljünk” (4,9). Isten láthatóvá tette magát: Jézusban mi az Atyát szemlélhetjük (vö. Jn 14,9). Valójában Isten sokféleképpen látható. A szeretet történelmében, amit a Szentírás beszél el nekünk, elénk jön, meg akar nyerni minket – egészen az utolsó vacsoráig, egészen a kereszten átszúrt Szívig, egészen a Föltámadott megjelenéseiig és azon nagy tettekig, melyekkel az apostolok tevékenysége által a születő Egyházat a maga útjára rávezette.” (Deus Caritas Est, Nr. 17)

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, kinyilatkoztattad az Atya emberek iránti mérhetetlen szeretetét, amellyel feláldoztad önmagadat értünk. Segíts, hogy sohase kételkedjek szeretetedben. Segíts, hogy méltóvá váljak szeretetedre hűségem által, és azzal, hogy megteszem akaratodat a felebarátaim iránti szeretet cselekedeteiben.

  Elhatározás: A mai napon el fogok imádkozni egy tized rózsafüzért azokért a misszionáriusokért, akik Isten szeretetét hirdetik az embereknek a járvány időszakában is.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Az örömmel járó szenvedésHúsvét hatodik hete – péntek Szent Rita özvegy

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  Evangélium: 
  Jn 16, 20-23a
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki. S azon a napon már semmit sem kérdeztek tőlem. Bizony, bizony mondom nektek: Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

  Bevezető ima: Uram, azzal az egyszerű hittel hiszek benned, amely átvezet engem az élet magasságai és mélységein. Bízom szerető gondviselésedben, amely minden lépésemet vezeti életem útján, még akkor is, ha nem mindig vagyok tisztában azzal, hogy hová visz majd ez az út. Csak azt tudom, hogy Te velem vagy, és így semmitől sem kell félnem. Egyre jobban akarlak szeretni. Köszönöm ezt az időt, amelyet veled tölthetek. .

  Kérés: Uram, ajándékozd nekem a megingathatatlan reményt, amely együtt jár az örömmel!

  Elmélkedés: 
  1. A világ ujjong. Nézve a tévét, vagy a filmeket, olvasva az újságokat vagy hallgatva a rádiót észrevesszük, hogy végső soron egyetlen dolog eladásáról szól minden: ez a boldogság. „Vedd fel ezt…, legyen ilyen autód…, utazz oda… és boldog leszel” Arisztotelész azt mondta, hogy minden emberi cselekedetet végső soron a boldogság utáni vágy mozgat. A világ keresi és ígéri a könnyű és egyszerű beteljesítését ennek a vágynak. Az áldozatra és szenvedésre úgy tekintenek, mint az önmegvalósítás ellentétét: ha nem vagy megelégedve az éppen aktuális helyzeteddel, akkor változtass!

  2. Sírtok majd, és jajgattok. Mégis hamis a világ ígérete, amely szenvedéstől és áldozatoktól mentes boldogságról szól. Az eredendő bűn miatt belépett a világba a szenvedés. Senki nincs, aki ne szenvedett volna. Aki ennek ellentétét állítja, hazudik. Fontos, hogy a nehézségek pillanataiban emlékezzünk erre. A szenvedés és az áldozat nem csak a keresztényeknek jut osztályrészül. Ha néha mégis úgy tűnik, hogy mindig az önző emberek jutnak előre, mindig a 37. Zsoltár szavaira kell gondolnunk: „Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel, hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél!”(Zsolt 37,7-8).

  3. Úgy, mint a szülő asszony. Képzeljük el, hogy el kellene magyarázni egy még meg sem született babának, hogy milyen a születés folyamata, és ő kifejthetné a témáról a véleményét. Biztosan valami hasonlót válaszolna: „Nem, köszi, itt jól vagyok!” Valami hasonló történik a mi életünkben is. A nehézségek ellenére jobban szeretjük az ismert dolgokat, mint az ismeretlent: „Uram, szeretnék a mennybe jutni, de nem ma.” Amikor alázatos hittel elfogadjuk a szenvedést, az olyan, mint a szülési fájdalom, amely által az örök életre születünk. A szenvedés segít felismernünk, hogy ez a földi élet nem minden. Segít nekünk a lényegre figyelni. Megtanít minket szeretni, és ez a legjobb előkészület az Istennel való egyesülésre. Ebből a nézőpontból nézve felismerhetjük, hogy a hittel elfogadott szenvedés elvezethet minket a legnagyobb örömre.

  Beszélgetés KrisztussalKedves Uram, segíts, hogy szeretettel és hívő lélekkel fogadjam el a kereszteket, amelyeket a vállamra raksz. Engedd, hogy nagylelkűen igent tudjak mondani a Te akaratodra! Add, hogy abban a tudatban tegyem ezt, hogy aki teljesíti akaratodat, az biztosan nem jár rossz úton.

  Elhatározás: A mai napon újra és újra köszönetet mondok Krisztusnak a különböző körülményekért, különösen a kellemetlenségekért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Bizony, bizony mondom nektekHúsvét hatodik hete – csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21

  Evangélium:
  Jn 16, 16-20
  „Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem.” Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz: „Mi az, amit mond nekünk: „Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem”, és „Az Atyához megyek”?” Aztán megjegyezték: „Mi az, amit mond: „egy kis idő”? Nem értjük, mit beszél!” Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt: „Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: „Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem”? Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.”

  Bevezető ima: Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy mikor van szükségem vigasztalásra és mikor a szárazságra. Segíts, hogy mindent úgy tudjak elfogadni, mint a Te szerető kezed ajándékát! Ezzel az egyszerűséggel bízom rá magam gondviselésedre és irgalmasságodra.

  Kérés: Uram, engedd, hogy növekedjen a beléd vetett bizalmam!

  Elmélkedés:
  1  Mi az, amit mond? Gyakran nem értjük, hogy mi az, amit Isten véghez szeretne vinni az életünkben. Legtöbbször olyan dolgot tesz, vagy enged meg az életünkben, aminek nem látjuk értelmét. "Miért kellett ennek pont velem megtörténnie? Hol van Isten ezekben a dolgokban?" Szeretjük, ha mindent betűről betűre elmagyaráznak nekünk. Mindent előre akarunk tudni Isten tervéről, hogy megadhassuk a végső beleegyezést. De Istennél nem így működnek a dolgok. Először azt mondta Ábrahámnak, hogy hagyja el otthonát és csak később nyilatkoztatta ki Isten a tervét. Krisztus először meghívta az apostolokat, csak lassan mutatta meg nekik, hogy mindez mivel jár.

  2. Bizony, bizony mondom nektek. Krisztus maga az Igazság. Őt nem lehet becsapni és Ő sem tud becsapni minket. Pontosan tudja, hogy mit gondolnak az apostolai és azt is, hogy mire van szükségük. Tudja a megfelelő pillanatot, amikor ki kell nyilvánítania terveit. "Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek". Készen kell lennünk arra, amit mondani akar nekünk. Ehhez szükség van egy nagyfokú függetlenségre és bizalomra: "Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!"(János 14,1).

  3. Az igazság örömre vezet. Mindazonáltal, ha bizakodunk, akkor Krisztus követése örömöt hoz nekünk. A belé vetett bizalmunk soha nem vezet majd vakvágányra minket. Ha Krisztustól függetlenül próbáljuk megtervezni életünket, akkor jön a félelem és a szorongás. Bajba keverjük saját magunkat. "Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök." (János 15,11) Ahhoz, hogy ide eljussunk, a hit zarándokútján kell járnunk, amely segít átjutnunk a völgyeken és a sötétségen is. „Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad." (23. Zsoltár)

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, olyan könnyen tudok aggódni, olyan könnyű a saját erőmben bízni. Segíts, hogy minden nap jobban bízzak benned! Tudom, hogy a Te utad örömre vezet, még akkor is, ha nem mindig értem meg az útirányt.

  Elhatározás: Ma köszönettel és bizalommal elfogadom mindazt a meglepetést, amelyet Isten tartogat számomra. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Jöjj Szentlélek!Húsvét hatodik hete - szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  Evangélium: Jn 16, 12-15
  Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

  Bevezető ima: Uram, kérlek, segíts, hogy higgyek benned; hitem legyen egyszerű, erős és vezessen nagylelkű önátadáshoz. Hadd ismerjelek meg minden nap jobban, s így egyre inkább úgy gondolkodjak és cselekedjek, mint Te.

  Kérés: Uram, növeld bizalmamat a Szentlélek együttműködésében!

  Elmélkedés:

  1. De most még nem tudjátok elviselni. Hitünk nem az értelem ellen irányul, azonban nem is az emberi értelem egy egyszerű levezetésének a következménye. A tény, hogy az apostolok is csak lassan fogták fel Krisztus üzenetét, nincs semmilyen összefüggésben az IQ-jukkal vagy képzettségükkel. Ennek megértéséhez szükségük volt a Szentlélekre. Amikor Simon Péter megvallotta, hogy Jézus az élő Isten Fia, Krisztus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt. 16, 17). A hit ajándék, amit kérnünk kell. Amint az apostolok befogadták a Szentlelket, képesekké váltak Krisztus üzenetének megérésére, s ami még fontosabb, hogy ezt meg is tudták élni.

  2. A Lélek azt fogja mondani, amit hall. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személy, azonban egy természetben osztoznak, s így cselekedeteikben is szétválaszthatatlanok. A Szentlélek cselekedeteit soha nem lehet Krisztustól elválasztani. A Szentlélek folytatja a megváltás művét (vö. Dominus Iesus, 12). A Lélek azt mondja, amit Krisztustól hall. Mennyire figyelmesen hallgatok a Szentlélekre?

  3. A Lélek elvezet majd titeket a teljes igazságra. „Mindazonáltal, jóllehet a kinyilatkoztatás lezárult, tartalmát tökéletesen nem merítettük ki; a keresztény hit feladata, hogy századok folyamán lépésről lépésre fölfogja teljes tartalmát.” (KEK 66). A Szentlélek az, aki bevezet minket az Egyházon keresztül a teljes igazságba. A Szentlélek, aki segít bíznunk az Egyház tanításában, és Ő az, aki megajándékozhat minket a bizalommal a szentségre vezető úton. Föl kell tennem magamnak a kérdést: mit teszek azért, hogy növekedjek Isten kinyilatkoztatott igazságának megértésében? Olvasom legalább olykor a Katolikus Egyház Katekizmusát? Ismerem a Szentatya szerdai audienciáinak a szövegét? Mit teszek, hogy lépést tartsak az Egyház tanításával?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, vezess be egyre jobban igazságodba! Add, hogy igazságodra hitem alázatosságával válaszoljak, és képes legyek szent akaratodnak alávetni értelmemet és akaratomat!

  Elhatározás: Ma mélységesen összeszedett leszek, és figyelni fogok a Szentlélek sugallataira. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Törvény és igazságosságHúsvét hatodik hete – kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  19

  Jn 16, 5-11
  Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek: Hova mégy? Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam. De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett.

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned, mert kinyilatkoztattad magad nekem. Szeretnélek minden nap egyre jobban megismerni. Veled való kapcsolatom legyen egyszerű, valódi és személyes. Remélek kegyelmedben, mert tisztában vagyok rosszra hajló természetemmel, és tudom, hogy gyenge vagyok. Az irántad való szeretetem kifejezéseként úgy akarok élni, ahogyan azt Te elvárod tőlem. Szeretnék minden egyes nap tetszésedre lenni.

  Kérés: Uram, növeld a hitemet!

  1. A bűnös világot meggyőzniMiért mondja Krisztus, hogy meggyőzi a világot a bűnről? Nem azt mondta, hogy nem elítélni jött a világot, hanem megmenteni? (vö. Jn3,17) Akkor most melyik az érvényes, az ítélet, vagy a megmentés? Mindkettő. Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy beteg, akkor nem megy orvoshoz. Először tudatosítanunk kell bűnösségünknek azért, hogy felfogjuk, mennyire szükségünk van a Megváltóra. A mai társadalom legnagyobb veszélye nem az esendősége: a bűn már Ádám és Éva óta jelen van. A legnagyobb veszély abban áll, hogy az erkölcsi relativizmus miatt már nem ismerjük fel a bűnt. (vö. II János Pál, Veritatis Splendor, 32). A relativizmus csatakiáltása így hangzik: Milyen jó nekem; megalkotom a saját törvényeimet. Ezért először a Szentléleknek kell tudatosítania bennünk, hogy önző bűnös emberek vagyunk, akiknek szükségük van a Megváltóra. Csak ezután kezdődhet el a megtérés folyamata.

  2.  Meggyőzni a bűnről, amiért nem hittek bennem. Mond olyat valahol Krisztus, hogy minden nem-hívő bűnös, és nem méltó a megváltásra? Úgy tűnik, ezt fejezi ki a János evangélium, sőt erősíti is: „Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.” (Jn, 3,18) Az Egyház ezt tanítja erről: „Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az Ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget.” (vö. KEK 847). Ezek szerint felmerül a veszélye a tudatos hitetlenségnek is: „Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket.” (Mt 13:15). Néhányan tehát láttak, mégis úgy döntöttek, hogy nem hisznek, mert nem akarnak változtatni. Ezt a tudatos és konok elutasítását az igazságnak minden körülmények között el kell kerülnünk.

  3. Igazságosság. Krisztus feltámadása és a Szentlélek eljövetele bizonyítékai Krisztus igazságosságának és valóságának. Ő az, akinek mondta magát: a Megváltó. Az élő Isten Fia. (vö. Mt 16, 16-17) Így tehát igazságos és helyes, hogy miután Krisztus beteljesítette küldetését, visszatérjen az Atyához. Krisztus igazságosságát nekünk is felkínálja, nekünk csak el kell fogadnunk. Krisztus küldetése, a Sátán, a Hazugság Atyjának elítélése, és minket újra az ő képére és hasonlatosságára alakítani. Áldozata által sokkal többek lettünk, mint csupán felszabadított rabszolgák: Isten fogadott gyermekeivé fogadott bennünket. (vö. Jn 1,12)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, a hit fontosságának tudatában kérlek, növeld hitemet! Oly sok kegyelemben részesítesz folyamatosan. Add, hogy jól használjam fel ezeket, és akaratod szerint éljek velük!

  Elhatározás: Mai lelkiismeret-vizsgálatom során őszintén beismerem hibáimat, ugyanakkor nagyobb bizalommal leszek Isten irántam való irgalma iránt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tanúságtétel az igazságrólHúsvét hatodik hete - hétfő

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  18

  Jn 15, 26-16,4
  Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: „Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de ti is tanúságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam nektek mindezt, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógából, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek. Azért teszik ezt, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Mindezt pedig azért mondtam nektek, hogy amikor eljön ezeknek az órája, emlékezzetek rájuk, hogy én megmondtam nektek. Kezdetben azért nem mondtam el nektek ezeket, mert veletek voltam.”

  Bevezető ima: Uram, küldd el a Szentlelket és újítsd meg a föld arculatát! (vö. 104. Zsoltár, 30) Kezdd a szívemmel és értelmemmel: újíts meg engem, erősíts meg és vezess engem! Tegyél engem még inkább a tiéddé. Hiszek benned Uram, mert nekem adtad a hit ajándékát. Ezzel a hittel tudlak egyre jobban megismerni, és szeretnélek egyre jobban szeretni. Kérlek, fogadd el ezt az imádságra szánt időt, az irántad való szeretetem kifejezéseként!

  Kérés: Uram, ajándékozz meg Szentlelkedbe vetett szilárd bizalommal, amely képessé tesz arra, hogy tanúságot tegyek rólad.

  1. Az Igazság Lelke tesz majd tanúságot. „Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem” (Iz 55, 10–11). Ugyanígy, amikor a Szentlélek kiárad ránk, sok lelki gyümölcsöt hozzunk. A Szentlélek az Egyházban és az Egyház által hoz gyümölcsöt.(vö. KEK, 78–79). Éppen azért lehetünk tökéletesen meggyőződve arról, hogy az Egyház az idők végezetéig hűséges és gyümölcsöző marad, mert a Lélek jelen van az Egyházban és tanúságot tesz. Az Egyházba vetett bizalmunk megingathatatlan marad a történelem megszámlálhatatlan viharai közepette is, amelyek az idők folyamán tomboltak ellene, mivel az Egyház biztos alapokon nyugszik. Isten hűséges.

  2. És ti is tanúságot fogtok tenni. Isten akarata, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel. Ezért a tanúságtétel valóban belőlünk fakad: „Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). Tanúságot tehetünk szavainkkal, de legfőképpen a példánkkal. VI. Pál pápa mondta, hogy a világnak nagyobb szüksége van tanúkra, mint tanítókra. (vö. EN 41) Ezért akarjuk bizalmunkat a Szentlélek kegyelmére építeni, aki vezet minket és bátorít, hogy belevágjunk az új evangelizáció feladatába.

  3. Ki fognak zárni benneteket. „Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek.” (Jn 15, 20–21a). Mivel Krisztus tanítását sokan elutasították, sőt még akár hatalommal is ellene fordultak, manapság is sokan el fogják utasítani. A bűnös világban szakadást okoz Isten szavához való hűségünk. Isten Igéje fény. Isten szava lehetőséget ad nekünk, hogy belépjünk az Istenről és önmagunkról szóló igazságába; a megtérésre hív minket. Mégis, ezt a fényt sokan megtagadják, mert mi nem akarjuk, hogy bűnre hajló természetünk világosságra kerüljön; inkább megszökünk vagy harcolunk. (vö. Jn 3,20–21). Ha tehát az evangéliumot hirdetjük, és ezért üldöznek minket, ez egy bizonyíték számunkra szavaink hitelességéről.

  Beszélgetés Krisztussal: Kedves Uram, segíts, hogy ne féljek szerető pillantásod fényétől! Segíts, hogy merjek őszinte lenni veled. Segíts abban is, hogy a Te igazságodat szavaimmal és tetteimmel mutathassam meg másoknak!

  Elhatározás: Ki fogom ma használni a lehetőséget, hogy megosszam a hitemet legalább egy emberrel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat!Húsvét hatodik vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  17

  Jn 14, 15-21
  „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.”

  Bevezető ima: Uram Jézus, hozzád fordulok kérésemmel mai imám elején, hogy növeld bennem a hitet. Tudod, hogy hiszek benned, de azt is tudod, mennyire gyenge és esendő a hitem. Tedd érettebbé a hitem, hogy egyre inkább az jelentse számomra a fényt, az örömöt és az erőt!

  Kérés: Segíts, Uram, hogy akaratod teljesítésével szeresselek téged.

  1. „Nem hagylak árván benneteket” Mindannyian mélységes hiányt érzünk, ha elveszítjük egy kedves szerettünket. Minél közelebb állt hozzánk ez a személy, annál nagyobbnak érezzük a hiányát és a magányt. Amikor valaki sokévi házasság után elveszíti a házastársát, úgy érzi, hogy önmagából veszített el egy darabot. Ugyanez igaz az apostolokra is, akik annyira szerették Krisztust. Mindenüket elhagyták Jézus követéséért: barátokat, családot, terveiket a jövőről. Ahogy egyre inkább megismerték Jézust, úgy növekedett iránta való szeretetük. Most pedig arról beszél Jézus, hogy elhagyja őket. A tanítványok nem sokat értettek ebből: elég nehéz volt így is felfogni a gondolatot, hogy Jézus elhagyja őket. Amikor Krisztus felismerte félelmüket, megígérte nekik, hogy nem hagyja őket egyedül: nem hagyja őket árván. Elküldi nekik a Szentlelket. Krisztus minket sem hagy egyedül. Ő velünk van, mellettünk áll. Meg kell tanulnunk felfedezni az Ő jelenlétét az életünkben!

   2. „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat” A Szentlélek jelenléte az életünkben egy válaszadásra kötelez minket, az engedelmesség válaszára. Meg kell tartanunk Krisztus parancsait. Az Ószövetségben Izrael népe újra és újra hűtlen volt az Istennel kötött szövetségéhez. A Szentlélek ajándékával mi már képesek vagyunk engedelmeskedni Isten parancsainak. Az engedelmesség ajándéka megköveteli a mi szabad együttműködésünket is. A Szentlélek segíteni fog nekünk, de nekünk is el kell fogadnunk ezt a segítséget, és valóban törekednünk kell annak teljesítésére, amit kér tőlünk.

  3. „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom és kinyilatkoztatom magam neki.”Mivel teremtmények vagyunk, az Isten törvényeinek való engedelmesség az egyetlen helyes hozzáállás, amellyel Isten előtt állhatunk. Máskülönben Istent lealacsonyítjuk egy ideává, egy puszta fogalommá. Az engedelmesség igazságában élünk, felismerjük Isten igazságát is: az Ő valóságát és nagyságát. Biztosan sokat segítenek az Isten létezését bizonyító érvek, mégis a készség, hogy engedelmesen kövessük Őt, a legbiztosabb út. Krisztus ígérete még annál is nagyobb, hogy képesek legyünk megérteni, hiszen ez a meghívás arra, hogy a Szentháromság szeretetében és vele egységben éljünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, szeretnélek egyre mélyebben és személyesebben megismerni. Tudom, hogy ehhez először teljesítenem kell az életemben akaratodat, a lehető legnagyobb nagylelkűséggel. Szükségem lesz ehhez a Te segítségedre, Uram.

  Elhatározás: Ma megteszem azokat a plusz lépéseket, amikről az Úr az evangéliumban beszél; örömmel fogom teljesíteni a kötelességeimet, és felismerem az eszközöket, amelyek hatékonyan segítik Isten és embertársam iránti szeretetemet.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."