37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés A távolság megtapasztalása Húsvét másodikvasárnapja az Isteni irgalmasság vasárnapja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  11

  Evangélium:
  Jn 20,19-31
  Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: "Láttuk az Urat!" De kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás fölkiáltott: "Én Uram, és Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek." Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

  Bevezető ima: Uram Jézus, hiszek irántam való szeretetedben és kegyelmedben, ezért jöttem ma eléd. Tudom, hogy ezen az elmélkedésen keresztül megtapasztalhatom szeretetedet és eltelhetek kegyelmeddel azért, hogy beteljesíthessem azt a szerepet, amelyet a megváltás tervében nekem szántál. Tudod, hogy gyenge vagyok, és néha úgy érzem, hogy feladom. Ugyanakkor tudom, hogy számíthatok nagylelkű kegyelmedre, amellyel támogatod a bátorságomat és a szeretetemet. Részemről küzdeni fogok azért, hogy jól kihasználhassam ezt a veled töltött időt.

  Kérés: Jézus Krisztus, engedd, hogy megismerjem a szívedet!

  Elmélkedés:
  1. Az Ő szíve. Ebben a szentírási részben, Krisztus belehelyezi magát abba a megtapasztalható távolságba, amely elválasztja Őt Tamás ujjától és kezétől. Arra hívja ezt az apostolt, hogy kétségekkel harcoljon azért, hogy elérje az Ő oldalát és kapcsolatba kerüljön Szent Szívével, amely csordultig van irgalommal. Nincs többé kétség a Megváltó feltámadott testében, de nincs kétség az Ő irgalmát illetően sem, amelyet a bűnök bocsánatáról megígért. Tamással együtt, kerüljünk mi is érinthető közelségbe Krisztus szívével, és nézzünk keresztül az Ő megnyitott oldalán, hogy megláthassuk az a szívet, amely annyira szeret minden lelket.

  2. Az én szívem. Nem csupán megérinteni akarjuk Krisztus szívét, hanem arra is meg akarjuk kérni az Urat, hogy Ő is érintse meg a szívünket. Csakúgy, mint a leprások, akik eldeformálódott testüket mutatták Krisztusnak, hogy érintse és gyógyítsa meg őket, ugyanúgy mutassuk meg neki a mi eldeformálódott lelkünket, kérve az érintést és a gyógyulást. Boldog Faustisna Kowalska nővér, az Isteni Irgalmasság apostola azt mondaná, hogy ehhez csak annyi szükséges, hogy hagyjuk a szívünket félig nyitva, és Isten megteszi a többit. Mutassuk meg az Ő „szent ujjának” azt, amit meg kell érintenie kegyelmével, különösen a gyónás szentsége által.

  3. Minden szív. Krisztusban a legfőbb szomjúság gyakran találkozik a legfelháborítóbb hálátlansággal és sértéssel a lélek részéről. A Szent Szív ezt Alacoque Szent Margit Máriának mondta el. Elmagyarázta neki, hogy számára a legkínzóbb fájdalmat az emberek hálátlansága okozza. Törekedjünk arra, hogy közelebbi kapcsolatba hozzuk a lelkeket ezzel a szomjazó szívvel, az imáink, az apostoli erőfeszítéseink és a felajánlásaink által.

  Ferenc pápa így fogalmazott 2020-ban ezen a vasárnapon: Csak ő hiányzott, Tamás. De az Úr megvárta. Az irgalmasság nem hagyja magára, aki lemaradt. Most, amikor a világjárványból való lassú és fáradságos újrakezdésre gondolunk, épp ez a veszély fenyegethet: elfeledkezni arról, aki lemaradt. Fennáll a veszély, hogy egy még rosszabb vírus támad meg bennünket, a közömbös önzőségé. Ennek a vírusnak az átadása azzal a gondolattal kezdődik, hogy az élet akkor lesz jobb, ha nekem jobb lesz, hogy akkor lesz minden rendben, ha számomra rendben mennek a dolgok. Innen indulunk, és odáig mehetünk, hogy válogatunk az emberek között, leselejtezzük a szegényeket, feláldozzuk a lemaradókat a haladás oltárán.
  Ez a világjárvány azonban emlékeztet bennünket arra, hogy nincsenek különbségek és határok a szenvedők között. Mindannyian törékenyek, mindannyian egyformák, mindannyian értékesek vagyunk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm a szeretetről és az irgalmasságról adott példádat, amelyet a tanítványoknak való megjelenésed és Szent Tamáshoz való kedvességed által adtál nekünk. Legyen tele az én szívem hálával és maradjon közel a Te szerető, irgalmas érintésedhez!

  Elhatározás: Imádkozni fogok egy ismerősömért, hogy tapasztalja meg Isten irgalmát a gyónás szentsége által. Ha lehet, közvetlenül segítek valakinek, hogy ez megtörténjen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A világ a mi tanúságtételünkre várHúsvét nyolcada – szombat

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10

  Evangélium: 
  Mk 16,9-15
  Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

  Kérés: Uram, add meg nekem a tökéletes apostoli lelkület kegyelmét!

  Elmélkedés:
  1. Egy szent nem lehet szomorú. „Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el.” Ezek a szentírási sorok mutatják, hogy az érzelem milyen nagy hatással van a hitre. A búbánat aláássa a bizalmat. Amikor megsértenek, mi is olyan szomorúak leszünk, mint az apostolok. De ne ragaszkodjunk könnyeinkhez, inkább bátran és az Úr segítségével tegyük félre sérelmeinket és fájdalmunkat. Végül is, ha Krisztus szeretete elég ahhoz, hogy magához térítse szívünket, miért gondoljuk, hogy ez a szeretet nem elég ahhoz, hogy magához térítse azok szívét és átalakítsa azok életét, akik megbántottak minket? A szomorúak nem képesek megtéríteni az embereket. Késznek kell lennünk arra, hogy a világ előtt a feltámadás vidám tanúságtevői legyünk, mert örömünk forrása az Úrban és nem ellenségeink kezében van.

  2. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket. Kicsit megrémít, hogy Urunkból most nyilvánvalóan hiányzik a megértés és együttérzés tanítványai iránt, akik gyászolják veszteségüket. Néha azonban szükségünk van arra, hogy erősen felrázzanak, hogy elmúljon bánatos hangulatunk, és a méltánytalan önszeretet és önsajnálat helyett inkább mások felé forduljunk. Amikor kétségbe kezdünk esni és eltölt a szenvedés, Szent Pál figyelmeztet, hogy reménykedjünk. „Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” (Róm 8,38) Nem engedhetjük, hogy bármi is elrabolja Krisztus iránti bizalmunkat. Krisztus megtartja ígéreteit.

  3. Legyünk szeretetének tanúi! Hitetlenségük ellenére Urunk nem vonta vissza apostolaitól a bűnbocsánat ajándékát, és nem is csökkentette a küldetés felelősségét. „Nem térhetünk vissza a mindennapok unalmába… Követnünk kell Pál Apostol lelkületét: nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. (Fil 3,13-14)” (Szent II. János Pál: Novo Millennio Ineunte, 59) Hitben való találkozásunkat a feltámadt Úrral nem rejthetjük el életünk magánszférájába. Kell, hogy ez a tapasztalat Krisztus lelkes hirdetésére ösztönözzön! Ez Krisztus parancsa „Menjetek el az egész világra!”. Őt kell hirdetnünk annyi embernek, amennyinek csak lehet.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, levontam ebből az elmélkedésből azt a tanulságot, hogy ideje felébrednem az álmomból, hogy teljesítsem akaratodat: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”. Segíts meglátnom: múltbeli bűneim és hitetlenségem nem mentenek fel küldetésemtől!

  Elhatározás: Mikor legközelebb látok valakit küszködve vagy összezavarodva, felajánlom, hogy imádkozom vele, vagy legalább érte, ha máshogy nem segíthetek.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az irgalom tüze, a szeretet tüzeHúsvét nyolcada – péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09

  Evangélium: 
  Jn 21,1-14
  Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: "Megyek halászni." "Veled tartunk" - felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: "Fiaim, nincs valami ennivalótok?" "Nincs" - felelték. Erre azt mondta nekik: "Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok." Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: "Az Úr az!" Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: "Hozzatok a halból, amit most fogtatok." Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: "Gyertek, egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: "Ki vagy?" - hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodnia jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

  Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy irgalmadért könyörögjek, és magam is irgalmazzak embertársaimnak!

  Elmélkedés:
  1. Megyek halászni A hét elején az elmélkedésben láttuk a két apostolt, Pétert és János, ahogy beléptek a sírba. Az evangélium említi, hogy János hitt, de Péter hitéről nem szól. (vö. Jn 20,8). Péternek meg kell oldania valamit magában, mielőtt hittel elkötelezi magát az Úr mellett. Péter szíve zavarodott korábbi hűtlensége miatt. Mikor az ember kényelmetlenül érzi magát, szívesen fog ismerős napi tevékenységbe, hogy helyreállítsa önbizalmát és lelkiismeretét. Péter számára ilyen biztonságos terep a halászat volt, ezért száll vízre, és hívja a többi apostolt is, akik szintén elhagyták Urunkat szenvedése idején. Talán ők is kellemetlenül érezték magukat, ezért csatlakoztak készséggel Péterhez… Én is hajlamos vagyok hátat fordítani az Úrnak, mikor megbántottam Őt? Vagy hajlandó vagyok elgondolkodni alázattal, bátran?

  2. Az igaz barátok visszavezetnek Urunkhoz. János talán nem azért szállt vízre, mint Péter és a többi apostol. Ez a halászat esetleg emlékeztette őt a másik útra, amelynek során Péter megbánta bűneit és így kiáltott: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!" (Lk 5,1-11). Erre gondolhatott János, amikor a csónakba szállt, közel ült Péterhez, hogy ha alkalom adódik, legyen mód a kibékülésre. Az alkalom egyszerre megnyílt, mikor János felkiáltott: „Az Úr az!" János nem hagyta el Pétert. Mi se hagyjuk el egymást. Mindnyájunknak van nyomasztó teher az életében. Jó, ha van egy barát, aki visszavezet az Úrhoz. Tudnunk kell azt is, hogyan közelítsünk barátunkhoz alázattal és megértéssel, hogy vissza tudjuk vezetni őt az Úrhoz. Vagyok olyan barát, mint amilyen barátja volt János Péternek?

  3. A tagadás tüzétől az irgalom tüzéig. Amint Péter a parthoz ért, meglátta a tüzet. Nyilván emlékezett a bánatára akkor, éjjel, az Úr szenvedése előestéjén, mikor a tűznél melegedett, és megtagadta Jézust mondván: „Nem ismerem azt az embert." (Mt 26,72,74). Bárcsak mást mondott volna, mint amikor kinyilvánította: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16). Péter története olyan, mint a miénk: nem mindig tanúskodik szilárd hitről. De Urunk mindenkit meghív irgalmának gazdag lakomájára: „Gyertek egyetek!” Jézus kedvességgel viszonozza a bűnt, ezt hagyja ránk a Nyolc Boldogság pontos és ékesszóló leírásában (Lk 6,27-38). Nem kellett a tanítványoknak megkérdezni: „Ki vagy” Három éven keresztül tapasztalták, hogyan bocsátotta meg Jézus a bűnöket és gyógyította a betegeket. Tudták, hogy Jézus maga az Irgalom. Én is így ismerem Őt?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, engedd megértenem: a megbocsátás nálad nem azzal végződik, hogy megkönyörülsz rajtam, hanem azzal, hogy átalakítod szívemet, készségessé teszed a megbocsátásra és azok szolgálatára, akik rosszat tettek nekem. Engedd, hogy mindenütt terjesszem a szeretet karizmáját!

  Elhatározás: Egy nagy jótettet teszek titokban valakivel, akivel nehezen jövök ki, esetleg azzal, akit ellenségemnek tekintek.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Tanúi vagytok mindennekHúsvét nyolcada – csütörtök

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08

  Evangélium: 
  Lk 24,35-48
  Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.
  Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van." Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?" Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak." Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: "Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodniuk jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

  Kérés: Uram Jézus, hozd el nekem a Húsvét békéjét! Hadd legyek részese a bűn és halál feletti győzelmednek! Csak érted akarok élni.

  Elmélkedés:
  1. A tanítványok bizonytalan és tétova válasza a feltámadásra. Az evangélium leírásai jelzik, hogy a tanítványok tétován reagáltak az eseményekre. Akarnak hinni, de nincs bizalmuk. Őszintén örülnek, hogy látják a feltámadott Krisztust, de még nem küzdötték le teljesen óvatos kételyeiket. A két emmauszi tanítvány elmesélte a találkozást, és ekkor Krisztus megjelent. És hiába volt ott, közvetlen előttük, csak lassan hittek neki. Urunk türelmes, megérti ezt a magatartást, és bátorította őket. Nem enni jött, de elfogadott egy kevés halat, hogy segítse hitüket. Mindnyájunknak vannak világos és szeretetteljes pillanatai, és makacs, belső ellenállással terhelt időszakaink is. Akarok hinni, de ha ez a hamis biztonság feladását igényli, akkor előbb lemondásra és megtisztulásra van szükségem. Krisztus segít gyengeségem leküzdésében közelségével, barátságával.

  2. Én vagyok. Krisztus nem kísértet. Nem képzeletem játéka vagy vágyam megtestesülése, hanem valami, ami túl jó, hogy igaz legyen. Krisztus valóságosabb, mint az én félelmeim, hatalmasabb, mint a bűn és a halál. Mikor a tanítványok bizonytalanul fogadják jelenlétét, arra hívja őket, hogy szedjék össze magukat, és hittel szemléljék Őt. A hittel való elmélkedés és szemlélődés mindig elvezet Krisztus igazságához. Nem saját magam által teremtett, képzelt világban élek én is, mert nem elmélkedem hittel életem valós eseményeiről? Kételyeimet Krisztusba vetett hittel és bizalommal kell leküzdenem.

  3. Ahogy írva van. A kereszt nem volt tévedés. Krisztus nem szükséges rossznak látta a szenvedést, hanem ahogyan „meg van írva”. Más szóval, nem történhetett másképpen. Kereszt nélkül nincsen feltámadás. Feltámadás nélkül nem jön el az élet teljessége, nincs meg a jövendő reménye. A én életemben is megjelent Krisztus keresztje. Az, ami egy váratlan fordulatnak, akadálynak, problémának tűnt, az Úr számára szívem megtisztítását, a feltámadás eljövetelét jelenti.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, néha félek, hogy szellemet látok, mint a tanítványok. Szándékod, akaratod olyan messze magasan áll felettem, hogy néha alig tudom megkülönböztetni akaratodat, hívásodat saját vágyálmaimtól és hamis reményeimtől. Segíts, hogy benned találjam meg reményeim forrását, és az Egyetlent, aki soha sem vezet félre!

  Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel Krisztus feltámadásáról és arról a reményről, amit ez jelent. 

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Váratlan társ, személyes átértékelésHúsvét nyolcada – szerda

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07

  Evangélium:
  Lk 24,13-35
  Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket: "Miről beszélgettetek itt az úton?" Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban." "Micsoda?" - kérdezte. "A názáreti Jézus esete - felelték -, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták." Erre így szólt: "Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: "Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van." Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. "Hát nem lángolt a szívünk - mondták -, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?" Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodnia jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

  Kérés: Uram Jézus, légy velem! Tárd fel a Szentírás jelentését és az Életet! Segíts, hogy szívem lángoljon szavaidtól!

  Elmélkedés:
  1. Két szomorú arc. A két tanítványt mélyen megrázták az utóbbi napok eseményei. Ők bátran hagyták el otthonukat és családjukat, hogy kövessék az Urat. Hallgatták szavait, látták csodáit, és szívesen mentek és tanítottak nevében. Azt gondolták, hogy Jézus a régen várt Messiás. És pontosan akkor szakítottak vele, amikor legnagyobb tettét vitte végbe, abban az órában, amit Jézus az „én órám”-nak nevezett. Mi baj történt? Isten úgy működött, olyan hatalommal, amilyent a tanítványok nem vártak és nem is fogadtak el. Kereszt és szenvedés nem szerepelt a tervükben. Ők dicsőséges, győzelmes utat tudtak volna elfogadni, nem keresztre feszített Urat. Amíg csodák voltak és a tömegeket bátorítani, lelkesíteni kellett, addig Krisztus követése megfelelt nekik. De a Kereszt árnyékában bedobták a törülközőt. Ezért hazafelé indultak, vissza, korábbi életük felé, összetört szívvel, szomorúan. Beszélgetésük önsajnálatról, az események felidézéséről szólt, hit nélkül, Isten nélkül, belesüllyedve a bánatukba.

  2. Egy váratlan vendég váratlan kérdései. A két tanítványt úgy eltöltötte saját bánata és sérelme, hogy nem ismerték fel, ki megy velük az úton. Az önsajnálat nem vezet el Istenhez, csak tovább süllyeszt a tehetetlenségbe. Mi képes átsegíteni ezen a helyzeten? Egy váratlan kérdés, ami a két kedvetlen ember helytelen feltevéseit romba dönti, és arra készteti őket, hogy mélyebben vizsgálják meg a dolgokat. A nyilvánvalóról való elgondolkodás, életünk valóságos eseményeinek megítélése (nem kicsinyes, összetört terveinké, reményeinké) nyit ajtót az új remény felé. Miről van szó? Miért? Hol hibáztam el valamit?

  3. A Kenyértörés. Krisztus a Jó Pásztor, aki megkereste ezt a két eltévedt bárányt. Mint mindig, most is mesterien és gyengéden világítja meg elméjüket és vezeti el őket az igazsághoz. Krisztus szavai készítik fel a két tanítványt arra, hogy felismerjék Őt, amint „kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik” ugyanúgy, mint az utolsó vacsorán. Miután felismerték az Urat a „kenyértöréskor”, teljesen átalakultak. Az is megváltozott, ahogyan ez eseményeket, körülményeket megítélték. Megálltak estére, de amint felismerték az Urat, rögtön rohantak ki az éjszakába, hogy megosszák az élményt a többiekkel.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, taníts engem, hogy megtagadjam magamat, és elfogadjam nagyszerű tervedet! Légy mindig velem, segíts felismernem, hogy amíg veled beszélgetek, ha nem is veszem észre, mindig van remény és üdvösség.

  Elhatározás: Engedem, hogy Isten áttörjön kicsinyes terveimen és várakozásomon. Beszélek Krisztussal arról, hogy milyen életcélt vár el tőlem, akkor is, ha az lehetetlennek tűnik. 

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A bánat könnyeitől az örömkönnyekigHúsvét nyolcada – kedd

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06

  Evangélium: 
  Jn 20,11-18
  Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: "Asszony, miért sírsz?" "Mert elvitték Uramat - felelte -, s nem tudom, hová tették." E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: "Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal." Jézus most nevén szólította: "Mária!" Erre megfordult, s csak ennyit mondott: "Rabboni", ami annyit jelent, mint "Mester". Jézus ezt mondta neki: "Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez." Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat, s ezt mondta nekem."

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodnia jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

  Kérés: Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet!

  Elmélkedés:
  1. Mária szeretettől vakon zokogott a sírnál. Szent János megjegyzi: „Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból” (Jn 20,9) Mivel Mária még nem fogta fel elméjével és még kevésbé a szívével a feltámadás valóságát, csak zokogott a sír mellett. Elmélkedjünk egy kissé ezen a megható jeleneten, amely Mária Urunk iránti mély szeretetét mutatja. Még az angyalok kérdése: „Miért sírsz?” – sem rázza fel. Csodáld szeretetét, kövesd ezt a szeretetet, akard, amit ő akar, hogy mindig az Úrral legyen! Legyen Urunk iránti szeretetünk olyan erős, mint amilyen Mária szeretete volt a sírnál!

  2. Elvitték szerelmét. Szegény Mária! Életének bánatai oly kicsinyek, szánalmasak voltak! Egy szomorú napon a kétségbeejtő helyzete miatt prostituált lett. Méltósága elveszett, üres lelke csak a kóborló ördögöket tudta befogadni (v.ö. Lk 8,3; Mk 16,9). A világ, a test és az ördög megvetően, csak önző lehetőséget látott benne. De Urunk másképpen látta, és másképpen szerette őt. Most azonban a szeretet, amely megújította életét, ott volt eltaposva, amint mélázott az üres sírnál. Nézd csak szívét, amint bánattól és borzalomtól sújtva tapasztalja, hogy Urát bántják, ütlegelik, keresztre feszítik. Mindezek a gondolatok áradnak ki elméjéből, és ezekre a szavakra indítják: „elvitték Uramat”.

  3. „Miért sírsz?” Mária szeretete megfelelő helyen, megfelelő időben és megfelelő személy iránt bontakozott ki. Könnyeit Uráért ontotta. Jézust megérintette Mária szeretete, nem hagyta, hogy így maradjon, bánattól sújtva. Most Krisztus kérdezi: „Miért sírsz?” Valójában Jézus azt mondja: „Múltad bűnének nincsen hatalma rajtad. A gonoszoknak, az ördögnek sincsen. Itt vagyok, én vagyok a Feltámadás, az Út, az Igazság és az Élet! A bűn, a gonoszság, az ördög, a halál el akarnak ugyan venni, de nem tehetik, mert az enyém vagy! Megváltottalak saját vérem árán, életemet adtam érted, barátom vagy.” Ezt a nagy igazságot foglalja össze Jézus egyetlen szóban, azzal, hogy néven nevezi őt: „Mária”. Igen, Jézus személy szerint ismer és szeret minket. Észre kell térnünk, és hinnünk kell a feltámadás igazságában! Hinnünk kell Jézusban!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, vezess el engem az örök életre! Hadd jussak közelebb hozzád, hogy mindig bízzak benned, és ne féljek a kereszttől! Hadd szeresselek életem kicsiny keresztjeiben, akármilyen formában jelenjen is meg!

  Elhatározás: Megkeresem azt a barátomat, akit elidegenítettem rossz példámmal vagy önfegyelmem hiányával, és igyekszem kibékíteni őt jócselekedettel és megértéssel. Mindezt a járványhelyzet előírásait betartva teszem.  

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A legnagyobb húsvéti örömHúsvéthétfő

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05

  Evangélium: 
  Mt 28,8-15
  A magdalai Mária és a másik Mária gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: "Üdv nektek!" Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: "Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak." Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel egyetemben tanácsot tartottak. Azt határozták, hogy adnak egy csomó pénzt a katonáknak és meghagyták nekik: "Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai és ellopták. Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket." Azok elfogadták a pénzt, és úgy jártak el, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók közt.

  Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodnia jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

  Kérés: Uram, add, hogy szereteted megtapasztalása révén elnyerjem a tanúságtétel kegyelmét!

  Elmélkedés:
  1. Meglátni a feltámadás fényét. Gondoljunk az asszonyokra a sírnál. Érezzük át szomorúságukat, amikor odaléptek a nyitott, üres sírhoz. Képzeljük el tépelődésüket, hogy hol lehet a holttest. Osztozzunk örömükben, mert a hitük, mint a mi hitünk is elvezet Urunk feltámadásának felismeréséhez. Valóban igaz! Valóban feltámadt! Alleluja! Közeledünk hozzá, lehajolunk, átöleljük Urunk lábát. Ő a mi erősségünk, világosságunk, szerelemünk. Ő a mi Urunk.

  2. A szemlélődéstől a misszióig. A szemlélődésnek el kell vezetnie minket a misszionáláshoz. Ezt az utasítást adja Urunk a kiváltságos asszonyoknak: „Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.” Az Úr felhívja őket, hogy tiszteletadásuk után tegyenek tanúságot a világban, kezdve az apostoloknál. Ezek, a világ előtt jelentéktelen asszonyok az evangélium nélkülözhetetlen hirdetői lesznek. Miért? Nem társadalmi helyzetük vagy szerepük, hanem hitük és szeretetük miatt, ami által megélik és teljesítik a rájuk bízott küldetést. Az Úrhoz hűségesen hirdették a feltámadás örömhírét az apostoloknak és az egész világnak.

  3. A hittel való engedelmesség által látni fogunk. Az Úr Jézus kéri az apostolokat, hogy kövessék utasítását: „menjenek… térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak”. Krisztus engedelmességet vár tőlünk ahhoz, hogy hittel meglássuk Őt és megtapasztaljuk feltámadását. Engedelmesség nélkül nem ismernénk fel. A sírnál levő őrök a főpapok utasításának engedelmeskedtek. Nem volt hitük, ezért nem is hitték azt, amit láttak, így nem is adtak tiszteletet. Mindnyájan engedelmeskedünk valakinek, de csak a Krisztus iránti engedelmesség vezet az életet adó hithez: „Aki hisz a Fiúban, az örökké él.” (Jn 3,36)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak! E nélkül elvesztem. E nélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében.

  Elhatározás: Erőfeszítést teszek, hogy ma mindenkiről jót mondjak, különösen azokról, akikkel nem értek egyet.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Üres sír, várakozó szívHúsvétvasárnap

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04

  Evangélium:
  Jn 20,1-9
  A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: "Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették." Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. 

  Bevezető ima: Uram, Te vagy minden élet forrása, hiszen Te vagy maga az Élet. A feltámadás reményt ad nekem, hogy majd én is feltámadok a halálból, és veled örvendezek a mennyben. Köszönöm, hogy velem vagy. Szeretlek, teljes szívemből követni akarlak. Légy velem, adj ihletet imámhoz!

  Kérés: Uram Jézus, add meg nekem az örömteli reményt, amely a bűn és halál feletti hatalmadból táplálkozik! Feltámadásod erejével segíts, hogy leküzdjem emberi természetem gyengeségeit!

  Elmélkedés: 
  1. Zavaró jelek
  . Hit nélkül a reményt és vágyat sugalmazó jelek csupán zavart keltenek. Jézus üres sírja a teljes győzelem, a végsőkig tartó szeretet és a hatalmas jelenlét jele. Mária Magdolna, Péter és János látják az üres sírt. Hitük azonban korlátozott, időre van szükség, hogy felnőjön, és ők készek legyenek elfogadni a nekik nyújtott hatalmas ajándékot. Isten titka közelében tüzesítenem kell hitemet. Más különben mindaz, ami reményt és bátorságot adhatna, csupán akadály lesz számomra. Csak a Krisztusba vetett igaz és odaadó hit által tudom az élet eseményeit reménnyel, bizalommal és biztonsággal fogadni.
  A mai napon különösen is gondolok mindazokra, akiket közvetlenül sújt a koronavírus: a betegekre, azokra, akik meghaltak, s az ő családtagjaikra, akik siratják szeretteik elvesztését, akiktől olykor még végső búcsút sem tudtak venni. Az élet Ura fogadja be országába az elhunytakat, és adjon vigaszt és reményt annak, aki még mindig próbatétel alatt áll, különösen az időseknek és a magányosoknak. Ne vonja meg vigasztalását és a szükséges segítséget azoktól, akik különösen sebezhető helyzetben vannak, mint az ápolási otthonokban dolgozók, a kaszárnyákban és a börtönökben élők. Sokak számára ez most egy magányos húsvét, amelyet a járvány által kiváltott gyász és csapások, testi szenvedések és gazdasági nehézségek közepette élnek meg. (Ferenc pápa 2020. húsvétján) 

  2. Futás a hit megtapasztalása felé.  A futás ennek az evangéliumi részletnek lényeges eleme. Mária Magdolna fut. Péter fut, János gyorsabban fut, mint Péter. Az Úr Jézus iránti szeretet sürget. Amit a sírnál láttak, azt futás nélkül is megláthatták volna. A gyors igyekezet azonban az Úr iránti szeretet jele. Ha meg akarom tapasztalni Krisztust és feltámadása hatalmát, akkor nekem is sietnem kell, hogy az Úrral való kapcsolatomat szorosra fűzzem. Itt és most kell sietnem, hogy találkozzak vele, és átadjam magamat neki. Nem várhatok a „megfelelő” időre. Ha most, a jelen körülmények között nem adom magamat Krisztusnak, akkor nem biztos, hogy valaha is sor kerül erre.

  3. A hit az érzéki tapasztalatból indul, de nem ott fejeződik be. János, Péter és Mária Magdolna szilárd meggyőződésre jutnak a feltámadásról, és hirdetik annak üzenetét. De először látniuk kell az üres sírt és az összehajtott leplet. És majd látniuk és érinteniük kell a feltámadt Krisztust. Csodálkoznak, elgondolkodnak ezen, majd egyre inkább meggyőződnek és hisznek. Így működik Isten az én életemben is. Először vannak élettapasztalatok: emberek, akikkel találkozom, események, amelyek velem történnek… Ezután következik a csodálkozás és az elmélkedés arról, hogy mindez mit jelent. Ezt követően, lassan ébredezik a hit és a remény.
  Ez a remény ragálya: „Feltámadt reményem, Krisztus!”. Nem varázsigéről van szó, amelytől szertefoszlanak a problémák. Nem, Krisztus feltámadása nem ilyen. Ez a szeretet győzelme a rossz gyökere fölött, olyan győzelem, amely nem „lép át” a szenvedésen és a halálon, hanem áthalad ezeken, utat nyitva a szakadék fölött, jóvá alakítva át a rosszat: ez Isten hatalmának a kizárólagos ismertetőjegye.(Ferenc pápa 2020. húsvétján) 

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, tudod, hogyan kell felkészíteni tanítványaidat, hogy mélyen tapasztalják meg a veled való találkozást, és személyesen megismerjenek téged. Kérlek, mélyítsd el hitemet a feltámadásodban! Vezessen életem minden eseménye az igazság felé, hogy Te élsz!

  Elhatározás: Ma a feltámadt Krisztus örömét akarom továbbadni mindenkinek, akivel a járvány adta körülmények miatt bármilyen felületen találkozom.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A keresztények számára a sír nem a végNagyszombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03

  Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Ezen a napon, húsvét vigíliájának evangéliumát olvassuk.

  Evangélium: 
  Mk 16,1-7
  Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: "Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?" De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: "Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek."

  Bevezető ima: Jézus, Te hűséges barátom vagy az életben és a halálban. Feltámadásod adja az örök életbe vetett szilárd reményemet. Szereteted, amelyet a kereszten megmutattál, arra indít, hogy teljes szívemmel kövesselek a hitben, reményben és szeretetben. Neked ajándékozom magamat alázattal és hálával. Te vagy egyedül az Úr az én életemben. Te vagy az életem értelme. Vágyom látni szerető arcod, Uram, bár még a reményben kell várakoznom, hogy majd az öröklétben láthassalak téged.

  Kérés: Uram Jézus, növeld a beléd vetett reménységemet!

  Elmélkedés: 
  1.  A sötétség közepette. 
  Mária és a többi asszony feladták a reményt. Jézus meghalt. Már csak egy méltó temetéssel ajándékozhatták meg Őt. Péntek este sietniük kellett, mert közel volt a szombat. Most mindenre volt idejük. Milyen nehéz lesz újra látni Jézus kifejezéstelen arcát, amelyet oly jól ismertek, a hideg testet bebalzsamozni, amely olyan sokat jelentett számukra. Mit is fognak tenni a balzsamozás után? Mi lesz azzal a kis csoporttal, amely mindig Jézussal tartott? Hallották, hogy néhányan ma visszatérnek otthonukba, mert Jézus halála után már hiába volnának együtt – mindennek vége. Nehéz lehetett elhinni azoknak, akik Jézus arcába néztek, hogy mindennek vége, bár úgy tűnt, ez az igazság. A sötétség és a reménytelenség nem tartozik a keresztények életéhez.

  2. Fellobban egy váratlan fénysugár. Kétségeik, szomorúságuk és reménytelenségük közepette felgyullad egy fény, amely olyan erős, hogy elvakítja őket. A követ elhengerítették. Besietnek a sírba, és a legrosszabbtól tartanak, de a sírt a sötétség helyett fény tölti be. Mi ez? Egy ember? Nem, egy angyal! Rájuk mosolyog, és megosztja velük a hihetetlen örömhírt: Jézus feltámadt! Ő vár rájuk Galileában. „Ez tényleg hihetetlen!” – gondolják. „Nem támadhat fel valaki a halálból!” Azonban az angyal hihetetlen szava valahogy mégis bátorságot önt beléjük, és békével, sőt hittel tölti el őket. Szívük mélyén tudják, hogy a hihetetlen mégis megtörtént, és valósággá vált. Nekünk is táplálnunk kell a reményünket. Szívünket arra kell irányítani, ami jó, igaz és szép – Jézus Krisztusra és az Ő megváltó tervére. Nála van a mi erősségünk és boldogságunk.

  3. Minden másképp néz ki. Az angyal feladatot adott az asszonyoknak: a feltámadás hírét el kell vinniük másoknak, és hirdetniük kell. Ők tudják, hogy ez az örömhír milyen fontos. Jézus, az ő reménységük él! Amikor sietve az utolsó vacsora terméhez mennek, folyamatosan a csodálatos hír jár az eszükben, amelyet most kaptak, és kezdik megérteni a Jézussal kapcsolatos dolgokat. Visszaemlékeznek arra, hogy Ő megmondta: szenvednie kell és meg kell halnia, de fel fog támadni a halálból. Miért nem figyeltek akkor pontosan minden szavára? Most minden olyan egyértelműnek tűnik. A feltámadás igazsága mindent új színbe öltöztet. A feltámadás csodája átjárja-e egész életemet, és eltölt-e engem békével és boldogsággal? Ha nem, miért nem? Meg vagyok győződve arról, hogy Krisztusról úgy tudok a legjobban tanúságot tenni, ha valóban boldog vagyok, függetlenül attól, hogy éppen milyen eseményeket kell átélnem életemben?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, ha igazán elhinném, hogy ez az élet csupán előkészület az örök életre, jobban igyekeznék minden nap, hogy tetszésedre legyek. Segíts hinnem abban, hogy a keresztények nem maradnak sírban, és kincseiket nem erre az életre, hanem az elkövetkezendő életre kell gyűjteniük.

  Elhatározás: A feltámadás ünnepének előkészületeként megkérdezem magamtól, hogy valóban mit jelent számomra ez a tény. Valóban másképp élek, mint azok, akik nem fogadják el Krisztust, és nem hisznek a feltámadásban? Ezután megváltoztatom azt az életemben, ami nem fér össze a feltámadásba vetett hitemmel.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Mindent az irántad való szeretetből tettNagypéntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02

  Evangélium: 

  Jn 18, 1-27
  Azután, hogy ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron-patakon túlra. Ott volt egy kert. Odament tanítványaival. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, és a főpapoktól és a farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük, lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel fölszerelve. Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket: "Kit kerestek?" "A názáreti Jézust" - felelték. Jézus megmondta nekik: "Én vagyok." Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Amikor azt mondta: "Én vagyok", meghátráltak, és földre rogytak. Jézus ezért újra megkérdezte: "Kit kerestek?" "A názáreti Jézust" - felelték. Erre Jézus így folytatta: "Mondtam, hogy én vagyok. De ha engem kerestek, ezeket engedjétek el." Így beteljesedett, amit mondott: "Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál." Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, s levágta a jobb fülét. A szolgát Malkusnak hívták. Jézus rászólt Péterre: "Tedd hüvelyedbe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?" A csapat és parancsnoka, valamint a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, Kaifás apósához. Abban az esztendőben Kaifás volt a főpap, ő adta azt a tanácsot a zsidóknak, hogy: "Jobb, ha egy ember hal meg a népért." Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, bejutott Jézussal a főpap udvarára, Péter azonban kint maradt a kapunál. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, kijött és szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kapunál őrködő szolgáló megkérdezte: "Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?" "Nem vagyok" - felelte. A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni. A főpap a tanítványai és a tanítása felől faggatta Jézust. Jézus ezt felelte neki: "Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam." E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva: "Így felelsz-e a főpapnak?" Jézus csak ennyit mondott: "Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha meg jól, akkor miért ütsz?" Ekkor Annás megkötözve elküldte Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle: "Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?" De tagadta: "Nem vagyok."  A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: "De hisz ott láttalak vele a kertben."  Péter ismét tagadta. Erre nyomban megszólalt a kakas.

  Bevezető ima: Uram, Jézus, nagypéntek az a nap, melyen kereszthalálod által legyőzted a bűnt. Megmutattad, hogy irgalmad összetörhetetlen. Minél inkább gúnyoltak és támadtak, annál nagyobb volt legszentebb szívedből fakadó megbocsátásod. Köszönöm, Uram, az alázatos és nagy ajándékot, melyet nagy szenvedések között adtál nekünk. Ma egészen közel szeretnék lenni hozzád szenvedéseidben. Szeretnélek egyre jobban megismerni, és egyre inkább követni, életemnek minden napján.

  Kérés: Uram, győzd meg szívemet, hogy Te tényleg az irántam való személyes szeretetből haltál meg!

  Elmélkedés:
  1. Én vagyok. E hatalmas szavakat mondta Krisztus a katonáknak, akik azért jöttek, hogy elfogják őt a Getszemáni-kertben. E szavakat hallatta Isten, amikor Mózesnek kinyilatkoztatta nevét a Sínai-hegyen. E szavakat használják a keresztény gondolkodók, hogy minden dolgok teremtőjéről írjanak. Ezek azok a szavak, melyekkel Krisztus elismeri és kihirdeti istenségét a katonák előtt. Ezért estek a földre. Amikor Krisztus szenvedését szemléljük, emlékezni akarunk istenségére. Ő az én Istenem, Ő az én Megváltóm.

  2. Nem vagyok! Péternek e szavai éles ellentétben állnak Jézus szavaival, melyekkel istenségét hirdeti ki. Mondhatnánk, hogy Szent Péter szájából minden elhangzik e szavak által, ami az emberben gyenge és törékeny. Ellentétben a Getszemáni-kertben álló Krisztussal, Péter a meleg tűznél áll; nem katonák kérdezik őt, hanem egy szolgáló. Ő azonban letagadja, hogy Krisztus tanítványa. Ezáltal bebizonyítja Péter, hogy gyenge és rászorul Isten irgalmára és kegyelmére. Azonosulnunk kellene Péterrel, és be kellene látnunk, hogy szükségünk van Krisztus áldozatára. Mikor mondjuk, hogy nem tartozunk Krisztushoz? Mikor hagyjuk magunkat lehúzni a gyengeségeinktől? Mit kell tennem ahhoz, hogy az ilyen bukásokat elkerüljem, és Krisztust hűségesebben kövessem?

  3. Krisztus az irántam való szeretetből halt meg. A mai evangéliumi rész szembeállítja Péter tagadását és Jézus halálra ítélését. Krisztus halála Péter tagadása nélkül is megtörtént volna, de milyen hatással volt ez a mi Urunkra? Jézus meghalt Péterért és minden emberért, hogy megmentsen bűneinktől. Ettől Péter hitetlensége és hiányos szeretete semmit sem változott. Amikor megtért, és újra hitt, akkor ismerte fel, hogy Jézus mindezt érte tette, és attól kezdve mindenütt hirdette ezt az igazságot. Urunk segítsen nekünk, hogy felismerjük, hogy Krisztus minden tettünket látja, és ezek a tettek vagy vigasztalják Őt, vagy még több szenvedést okozunk neki a sok hűtlenséggel. Határozottan azon kell dolgoznunk, hogy felépítsünk magunkban egy második természetet, miáltal a kísértés pillanataiban szívünket először Jézushoz fordítjuk, és arra gondolunk, hogy mennyi szenvedést okoznánk neki árulásunkkal. Akkor akaratunk erőt kap, hogy a rossz cselekedetet elutasítsuk, és egyedül csak Urunknak és Megváltónknak tetszésére legyünk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, odaadásodat szemléltem, amellyel irántam való szeretetedről tanúságot tettél. Kérlek Téged, töltsd el szívemet kegyelmeddel, hogy egyre jobban megismerjelek és szeresselek téged. Hűtlenségem és gyengeségem hozzájárultak nehéz szenvedésedhez. Mindezt az irántam és minden egyes ember iránti szeretetből tetted. Köszönöm, Uram.

  Elhatározás: Ma azt a kegyelmet fogom kérni, hogy felfogjam, hogy Krisztus engem személyesen szeret éppen akkor, amikor szenvedését és halálát szemlélem.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Alázatos szolgálatNagycsütörtök

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01

  Evangélium: 
  Jn 13,1-15
  Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora alkalmával, amikor az ördög már szívébe sugallta Júdásnak, az iskarióti Simon fiának, hogy elárulja őt, Jézus tudva, hogy mindent kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött el és Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felsőruháit, fogott egy kendőt és maga elé kötötte. Azután vizet öntött a mosdótálba, és mosni kezdte a tanítványok lábát, majd megtörölte a kendővel, amely a derekára volt kötve. Amikor odaért Simon Péterhez, az így szólt hozzá: ,,Uram, te mosod meg az én lábamat?” Jézus azt felelte neki: ,,Amit teszek, azt te most nem érted, de majd később meg fogod érteni.” Péter erre így szólt: ,,Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” Jézus azt felelte neki: ,,Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem.” Akkor Simon Péter ezt mondta: ,,Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!” Jézus azt felelte: ,,Aki megfürdött, annak elég, ha csak a lábát mossák meg, akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy ki az, aki elárulja őt, azért mondta: ,,Nem vagytok tiszták mindnyájan.” Miután megmosta a lábukat és fölvette felsőruháit, újra leült, és azt mondta nekik: ,,Tudjátok-e, mit tettem veletek? Ti úgy hívtok engem: ,,Mester” és ,,Uram”, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.

  Bevezető ima: Uram Jézus, legnagyobb vágyam, hogy elkísérjelek ezen a héten, amikor a szenvedést és a halált magadra vállalod megváltásunkért. Csak arra kérlek, hogy add meg nekem a hitet és a kitartást, hogy elérjek a kereszt lábáig. Tisztítsd meg szeretetem, hogy magam helyett Te élj bennem!

  Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy állhatatos legyek, és végsőkig kitartsak a hitben!

  Elmélkedés:
  1. Az Ő órája, az Ő szeretete. „Jézus tudta, hogy eljött az Ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához.” Jézus a nehézségek ellenére, melyekkel szembesült, nem szenvedett kapuzárási pánikban harminchárom évesen. Tudta, hogy ki Ő, hogy honnan jött és hová tart. Ismerte a próbákat, amik hamarosan megsemmisítik halandó testét. Ezek célja az volt, hogy bebizonyítsa szeretetét. „…, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket.” A szeretet mindent elvisel. Még a legszörnyűbb helyzeteket is fel tudja jóra használni. A szeretet megvált. Épp a barátság elárulása bizonyította saját barátságágának hitelességét: „Nincs annál nagyobb szeretet, ha valaki életét adja barátaiért”

  2. Önkéntes szolgálat. Jézus nem imádkozott „engedélyért”, hogy alázatos legyen és szolgáljon. Péter kérdése, hogy „Uram, te mosod meg az én lábamat?”, nem valódi érdeklődés, hanem inkább egy kritikus megjegyzés Jézus tettére vonatkozóan. Valóban szüksége van „engedélyre” az alázatnak és a szeretetnek? A kérdés az, hogy ki elég alázatos ahhoz, hogy elfogadja a másik szeretetét. Elég alázatos vagyok ahhoz, hogy elfogadjam Jézus szeretetét? Jézus alázata és emberszeretete megtisztít. Teljesen el kell felejtenünk a „te soha nem moshatod meg az én lábamat” hozzáállást. Csak azok juthatnak a mennybe, akik lélekben szegények, akiknek tiszta a szívük, és akik olyanok, mint a gyermekek. „Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem.”  Engednem kell, hogy Krisztus megtisztítson kegyelemteljes példája szerint. Különben nem lesz részem vele. Mégis, ha szavaival megtisztított, csak lábaimat kell tisztán tartanom.

  3. Példás tanító. Ha Jézus tanítványa vagyok, igazán meg kell értenem, és el kell fogadnom, amit példáján keresztül tanítani akart nekem. Jézus megkérdezi: „Tudjátok-e, mit tettem veletek?” Ha valaki, akkor épp a Mester az, aki megkövetelhetné szolgáitól, hogy mossák meg lábát, és nem pedig fordítva. Jézus az Úr és Mester, Ő a jó tanító. Én a tanítványa vagyok. Hatalmát azonban mégsem úgy mutatja meg, hogy erőszakkal engedelmességet követel, hanem inkább az erény hatalmának kinyilvánításával: alázat, emberszeretet – és a képesség ezek tanítására, illetve a meggyőzésre. „Ha tehát én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.” Példát adott nekünk, amit követnünk kell. Én kinek a lábát moshatom meg?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, folytasd szavaiddal megvilágosításomat, hogy teljesen tisztának találtassak, akkor is, ha lábaimat meg kell mosnom, mert elkerülhetetlen a világgal való érintkezés. Adj nekem alázatot és felebaráti szeretetet, hogy erényeidet hozzád hasonlóan én is gyakorolhassam!

  Elhatározás: Ma megalázom magam, hogy segítsek valakin, akinek szüksége van rá, leginkább egy olyan valakin, akivel szemben ellenérzésem van.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az áruló megmutatja igazi arcátNagyszerda

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31

  Evangélium: 
  Mt 26, 14 – 25
  Ekkor egy a tizenkettő közül, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és azt mondta nekik: „Mit adtok nekem, ha átadom őt nektek?” Azok megígértek neki harminc ezüstöt. Attól fogva kereste a kedvező alkalmat, hogy elárulja őt.
  A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és azt mondták: „Hol akarod, hogy elkészítsük a vacsorát?” Ő azt felelte: „Menjetek el a városba ehhez és ehhez, és mondjátok meg neki: ’A Mester üzeni: Az időm közel van, tanítványaimmal együtt nálad fogom megtartani a pászkát.’” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.
  Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkettővel. Miközben ettek, így szólt: „Bizony, mondom nektek: egy közületek elárul engem.” Erre nagyon elszomorodtak és egyenként elkezdték kérdezgetni: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.” Ekkor megszólalt Júdás, aki elárulta őt: „Csak nem én vagyok az, Rabbi?” Ő azt felelte neki: „Te mondtad.”

  Bevezető ima: Uram, Jézus, el szeretnélek kísérni a Kálváriára vezető utadon. Minél többet szemléllek, ahogy az ostorozás után sebektől elborítva függsz a kereszten, annál inkább meg fogok maradni szeretetedben, és annál inkább az igazság fogja vezetni tetteimet. Tudom, hogy örök szeretettel szeretsz engem: ezt bebizonyítottad a keresztfán. Ezért fogok most szeretetedre hálával, békével és azzal a szilárd elhatározással válaszolni, hogy szeretetedet továbbadom az embereknek.

  Kérés: Uram, Jézus, segíts állhatatosan megmaradnom a hitemben!

  Elmélkedés:
  1. Egy közületek elárul engem. Gyakran úgy gondoljuk, hogy Júdás biztosan másmilyen volt, rosszabb, mint a többiek. Ha ez így lett volna, akkor mindenki rögtön őt gyanúsította volna, amikor Jézus azt mondta, hogy: „egy közületek elárul engem.” Arra gondoltak volna, hogy biztosan Júdás az. Mindig is gonosz volt. Ő képes elárulni Jézust. Nem értem, hogy Jézus miért választotta ki őt is. Azonban Júdás nem tűnik ilyen egyértelműen másnak, mint a többiek. Különben mindenki őt gyanúsította volna. Bárki Júdássá válhat közülünk. Szép lassan, fokozatosan, amennyiben feladjuk elveinket, először a kis dolgokban, aztán a nagyobbakban. A keresztény életben szükség van a törekvés és az éberség közötti egészséges feszültségre. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.

  2. Én vagyok az? Minden apostol megkérdezi: „Én vagyok az?” Miért? Talán mindannyian el akarták árulni Jézust? Nem, de veszélyes helyzetben voltak. A farizeusok eldöntötték, hogy megölik Jézust. Az apostolok tudták ezt. Ezért mentek egy kis időre Jerikóba. Jeruzsálem túl veszélyes volt. Mindannyian arra gondolhattak, hogy másnap, amikor Jézussal a templomba mennek, a nyüzsgő tömegben megragadják és halálosan megfenyegethetik őket, hogy árulják el Jézus éjszakai tartózkodási helyét. Mit mondanának akkor? Elárulnám Jézust, ha a saját életem veszélyben lenne? Ezért kérdezik, hogy: „Én vagyok az?” Ha komolyra fordul a dolog, mi az első az én életemben? Gondolok néha arra, hogy Jézust eladjam valami másért?

  3. Biztos, hogy nem én vagyok az? Júdásnak mindene megvolt ahhoz, hogy nagy apostol legyen. Jézus a tehetsége miatt választotta ki őt. Isten nem rendeli el eleve egy személy romlását. Mi történt hát vele? Egyszer csak nem ápolta többé a kapcsolatot Krisztussal. Néhányunknak eszünkbe juthat János evangéliumának hatodik fejezetéből Jézus beszéde az élet kenyeréről. Júdás talán nem tudta elfogadni, hogy magához kell vennie Krisztus testét és vérét. Jézusnak nem volt igaza, így hát biztosan hamis Messiás. Jn 6, 64-ben azt olvassuk, hogy Jézus tudta, hogy ki fogja elárulni. Jn 6, 67-ben Jézus esélyt ad Júdásnak arra, hogy elhagyja a csoportot, és igaz ember maradjon. Ő azonban nem hagyja el őket, és álszentté – Jézus szavaival ördöggé – válik, és elindul azon az úton, mely az áruláshoz vezeti. Tudjuk, hogy hitünk a legdrágább ajándék, amit Istentől kapunk. Éberek vagyunk, és tápláljuk hitünket, hogy növekedjen és erősödjön?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, olyan sokszor elárultalak, akkor is, amikor egy étteremben nem mertem imádkozni evés előtt, attól félve, hogy felismernek, mint jámbor katolikust. Szenvedésed és halálod segítsen, hogy meggyőződésemet mindig bátran megéljem!

  Elhatározás: Ma teljesítem hitem kihívásait és nyitott leszek a hit dolgaiban. Nem fogom elárulni Krisztust a kis dolgokban sem.

  A pápa imaszándéka 2021. március hónapra:
  A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért. Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."