55692 ima található a honlapon, összesen 122191 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Ne félj! Az Úr itt van veled!Évközi harmadik hét – szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Ne félj! Az Úr itt van veled!

Evangélium:
Mk 4,35-41
Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”

Bevezető ima: Jézusom, Te az egész teremtett világ Ura vagy, mégis figyelemre méltatsz engem, parányi porszemet. Bár tiéd minden e világon, mégis lemondtál hatalmadról, és szabad akaratot adtál nekem. Segíts szüntelenül kegyelmeddel, hogy jól gazdálkodjak a nekem ajándékozott szabad akarattal! Segíts hogy akaratom megegyezzék a Te isteni akaratoddal!

Kérés: Uram, add meg, kérlek, a kegyelmet, hogy jobban felismerjem isteni nagyságodat!  

Elmélkedés:
1. Jézus, az értem aggódó barát. E történet szembesít engem azzal, vajon milyen lábakon is áll az én hitem? Még mindig nincsen elég hit bennem? Oly sok éve próbálok közelebb kerülni Istenhez a szentségek és az imádság által, és mégis annyira gyakran szembesülök hitem gyöngeségével! De el tudjuk-e képzelni Jézust e jelenetben úgy, hogy zordan tanítványaira mordul, és összehúzott szemöldökkel, haragtól szikrázó szemekkel kéri számon rajtuk hitük hiányosságait? Az evangéliumokban Jézusról elénk táruló kép alapján ez meglehetősen valószínűtlennek tűnik. Sokkal inkább hihető, hogy egy szerető, jót akaró barát aggodalmával teszi fel a kérdést az apostoloknak: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?”

2. Szelíd és együttérző. Ezzel a szerető aggódással követi Jézus az én hitem fejlődését is. Nem számonkér, hanem minden alkalommal, amikor találkozom Vele, segítő kegyelmeit nyújtja felém. Ne féljek ezért soha Jézushoz fordulni, és őszintén megnyílni előtte! Tárjam fel előtte bátran nem csupán hitem hiányosságait, de az életem bármely területén megtapasztalt hibáimat, gyengeségeimet is. Közelítsek Isteni Fenségéhez minden félelem nélkül, teljesen megbízva az Ő mindenben együttérző szeretetében. Legyek egészen biztos abban, hogy amint megsegítette gyönge hitű tanítványait a rémisztő viharban, ugyanúgy siet az én segítségemre is – bármikor, amikor kérem!

3. „Ki lehet ez?” – kérdezgették egymást a meglepett tanítványok. Mi már tudjuk a biztos választ: Ő a mindenható, és mégis szelíd és alázatos Isten. Aki Úr a világ minden eleme felett, és ezáltal Úr minden félelmen is! Ő az, aki szelídségével és alázatával legyőzte a gonosz uralmát. Ő az, aki mindig szelíd, pedig erősebb a világ minden más hatalmánál. „Miért féltek?” – kérdezi most tőlünk is. Jézus arra vágyik, hogy elhiggyük végre: ha Őbenne bízunk, akkor nincsen okunk semmiféle félelemre!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm, hogy Te oly nagyon aggódsz az én hitem miatt. Köszönöm, hogy nem feddsz meg a hiányosságaimért, hanem nap mint nap türelmesen segítesz a növekedésben. Köszönöm, hogy soha nem kell félnem Tőled!

Elhatározás: Végiggondolom, hogy van-e bennem félelem az Istennel való kapcsolatomban. Ha igen, miért? Mi lehet az oka? Hogyan tudnék megszabadulni ettől?

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Találjam meg Istent a legegyszerűbb dolgokban!Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Találjam meg Istent a legegyszerűbb dolgokban!

Evangélium:
Mk 4,26-34
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.” Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Bevezető ima: Jézusom, feléd megnyitott szívemmel jövök ma Hozzád. Tudom, hogy szeretnéd bennem is elültetni a Szeretet vetőmagját, és segíteni akarsz, hogy minél több gyümölcsöt teremjek. Bízom abban, hogy a veled töltött időben kiárasztod rám kegyelmedet. Szeretnélek jobban megtalálni Téged, és a Te szeretetednek egyre alkalmasabb közvetítőjévé válni.

Kérés: Uram, segíts, hogy  ne vakítsanak el a világ felszínes történései, hanem megtaláljam az időt és helyet minden napomban arra, hogy Téged meghalljalak és találkozzak szerető Szíveddel!

Elmélkedés:
1. Jézus kihívó egyszerűsége. E példabeszéd felhívja a figyelmünket arra, hogy soha ne a látszat alapján ítéljünk! A mustármag, amikor elvetik, jelentéktelen, alig látszik – mégis belőle sarjad ki a legnagobb kerti vetemény. Hasonlóképpen Jézus egy teljesen egyszerű, feltűnés nélküli, hétköznapi jelben rejtette el a világ legnagyobb kincsét: TELJES Istenségét. Istennek ez a döntése nagyon fontos üzenetet hordoz számunkra! Boruljunk térdre a Szent Ostya alázatos egyszerűsége előtt, és vizsgáljuk meg egészen őszintén a szívünket! Vajon kész vagyok-e arra, hogy felismerjem Isten jelenlétét az egészen egyszerű, hétköznapinak tűnő dolgokban, eseményekben vagy személyekben? Az evangéliumok jelentős szereplői mindannyain a kor szemével nézve egészen észrevétlen, teljesen jelentéktelen emberek benyomását keltették. Belül azonban telve voltak Isten világosságával és jóságával!

2. A világ vakító csillogása. Tekintsek most magam köré és önmagamba! Milyen sok haszontalan tárgy vesz körül, amelyek csupán e világ csillogását hivatottak szolgálni. Milyen sok haszontalan gondolat tölti be napjaimat, amelyek csupán e világ elvakító, felszínes történései körül forognak! És most nézzem meg az emberi kapcsolataimat is. Vajon nem vakít-e el a világi csillogás, társadalmi pozíció és hírnév, amikor a barátaimat megválogatom? Tudom-e ugyanolyan fontos és értékes embernek tartani munkahelyem takarítóját, mint igazgatóját? Felmerült-e már bennem, hogy lehetséges, hogy Jézus éppen a legkisebbnek tűnő embertársamban rejtőzött el a legteljesebben? Elgondolkodtam-e már azon, hogy Jézust a csend egyszerűségében, a legmonotonabb munka másokat szolgáló alázatában vagy a fájdalom magányában találom meg a legjobban? Akkor, amikor nem vonja el Róla a figyelmemet semmilyen felesleges és értéktelen evilági díszlet, melyek csak a pillanatnyi jó közérzetünket biztosítják...

3. Az egyszerűség vezet el Istenhez. Engedjem meg Jézusnak, hogy a Szent Ostya egyszerűségének vonzása egyre jobban és jobban betöltse a szívemet! Nap mint nap feltehetem ezt a kérdést önmagamnak: mivel tegyem ma az életemet egyszerűbbé és átlátszóbbá Isten számára? Hogy az Ő fénye keresztül tudjon hatolni a világ erőszakos harsogásán, amellyel – gyakran anélkül, hogy tudatosan felismerném – mint egy vastag betonfallal, körülbástyázom magamat. És megakadályozom, hogy Isten jelenléte elérjen, és bevilágítsa az életemet.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm, hogy Te soha nem fáradsz bele abba, hogy szüntelenül keressed a találkozást velem! Kérlek, ültesd el ugyanezt a mély vágyat az én szívembe is; és kegyelmeddel növeszd az irántad való vágyamat égig érő fává!

Elhatározás: Meglátogatom az Oltáriszentséget, és kifejezem az egyszerűségben jelen lévő Jézusnak hódolatomat és alázatomat.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Krisztus fényének hordozójaMerici Szent Angéla szűz

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Krisztus fényének hordozója

Evangélium:
Mk 4,21-25
Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy a mai napon emlékeztetsz keresztény méltóságomra! Kegyelmeid, keresztségem, evangéliumi tanításaid által az Egyházban lelkemet elárasztod fényeddel. Jézusom, Te vagy az én világosságom!

Kérés: Jézus, segíts, hogy szereteted világosságának odaadó közvetítője legyek!

Elmélkedés:

1. Ajándékozó élet. Az életünk nem csak számunkra fontos. Arra szól a meghívásunk, hogy ajándék legyünk mások számára olyan ajándék, mely elvezeti őket Istenhez. Ez a legnagyobb érték az életünkben: az a hivatásunk, hogy életet adjunk. Arra kaptunk meghívást, hogy együttműködjünk Isten termékenységével. Az Atya egy különlegesen csodálatos feladatot bízott ránk: felruházott azzal a képességgel, hogy mi legyünk az Ő isteni szeretetének továbbadói a körülöttünk élő emberek számára. Ez egy lenyűgözően szép életcél, hiszen Isten számára nélkülözhetetlen a mi közreműködésünk. Ő teljesen kiszolgáltatta Önmagát a mi szabad akaratunknak, önkéntes beleegyezésünknek. Ha valóban szeretem Istent, akkor átérzem az Ő kirobbanó vágyát arra, hogy Szeretetét kisugározza az emberekre. Ugyanakkor felismerem kiszolgáltatottságát is, mert e vágya beleütközik az én szabad akaratomba. Rádöbbenek ekkor saját személyem megkerülhetetlen felelősségére. Istennek mindig szüksége van rám, egyetlen pillanatban sem vagyok felesleges!

2. Legyek világosság mások számára! Azáltal adunk valódi életet, hogy mások számára elvisszük a szeretet, az odafigyelés, az együttérzés és a gyengédség fényét. Az a fény, amely példánkon keresztül sugárzik, hatással van a lelkekre. A feladatom, hogy megmutassam másoknak: sokkal többek, értékesebbek lehetünk annál, mint amit emberi értelmünkkel el tudunk képzelni! Mert a mi Mennyei Atyánk sokkal nagyobb annál, mint amit nap mint nap magunk körül tapasztalunk ebben a világban. Kérjem újra ás újra Istentől ezt a sokkal többet és nagyobbat, és Ő nem fogja visszautasítani kérésemet! Ne csak azt kérjem, amit ismerek és az értelmemmel fel tudok érni. Kérjem az Atyát arra is, hogy adja meg azokat a kegyelmeket, melyeket csak Ő ismer. Isteni hatalmával segítsen nekem túllépni saját emberi korlátaimon. Egy egészen új, csodálatos világba: a mennybe fogok így bepillantást nyerni Isten nekem ajándékozott kegyelmein keresztül. Csak legyek nyitott meghaladni saját emberi határaimat!

3. Aki szeret, az kap. Isten talán igazságtalannak tűnik a mai evangéliumi szakasz utolsó mondatában. De Jézus itt egy nagyon fontos igazságra figyelmeztet minket. Ha gyakoroljuk a szeretetnek azokat az erényeit, melyeket már megkaptunk Istentől, pontosan ez az az út, melyen a kegyelmi ajándékok további özönét nyerhetjük el. Aki ezzel szemben kényelemből és önszeretetből még annyi jót sem tesz, amennyit képességei alapján megtehetne, az egyre jobban eltávolodik Istentől; emiatt az Atya nem tudja életben tartani benne a már megkapott jót sem.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm ezt a csodálatos hívást, amelyre az Atya megteremtett! Tölts el szereteted fényével, hogy én is fénnyé váljak mások számára. Segíts, hogy bízzak kegyelmed erejében! Uram, adj bátorságot, hogy a Te fényedet még nagyobb odaadással akarjam tükrözni a környezetemben! 

Elhatározás: Imádkozom azért, hogy ne csak az értelmemmel, hanem a szívemmel is átérezzem Atyám mély vágyát arra, hogy az Ő isteni szeretete sugárzásával munkatársa legyek testvéreim üdvösségének kimunkálásában.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ne hallgass a kísértőre!Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Ne hallgass a kísértőre!

Evangélium:
Mk 4,1-20
Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását:
„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.” Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Vágyom ezt az időt Veled tölteni, hogy mind jobban átjárj engem szereteteddel, és olyanná formálj, amilyennek Te látni akarsz. Köszönöm, hogy mindig velem vagy, amikor csak hívlak. Bízom benned!

Kérés: Jézus, tedd a szívem „talaját” nyitottá kegyelmeid befogadására, hogy minél több termést hozhassak a Te Országodért!

Elmélkedés:
1. Az ellenség nem alszik. Amit az Atya elültetett bennem, az mind csodálatosan jó, és Ő arra teremtett mindannyiunkat, hogy sokszoros termést hozzon az életünk. E példabeszédben Jézus azonban arra figyelmeztet minket, hogy van valaki, aki nem akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. A gonosz el akarja venni a jót az életünkből. Gőggel és önzéssel tölti meg szívünket, és érzéketlenné tesz arra, hogy észrevegyük Isten jóságát. Igyekszik mindent megtenni, hogy elhomályosítsa értelmünket: nehogy felismerjük Isten végtelen szeretetét és nehogy hálát érezzünk Isten iránt a szívünkben.

2. Szüntelenül virrasszunk! Nem reménykedhetek abban az illúzióban, hogy a gonosz csak a bűnös embereket támadja, és én már elég jó vagyok ahhoz, hogy Isten szüntelen oltalma alatt álljak. Az igazság az, hogy soha nem vagyunk képesek „elég jók” lenni, ezért a gonosz mindig talál az életünkben olyan kisebb-nagyobb réseket, ahol ravaszul beférkőzhet kísértő gondolataival. Támadásait úgy ismerhetem fel, hogy mindazok a késztetések, melyek nem a szeretetet szolgálják, biztosan a gonosztól származnak.

3. Imádkozzunk és tegyük a jót! Nem egyszerű a kísértő agyafúrt hazugságait felismerni. Istenünk atyai segítsége nélkül bizony könnyen túljárhat az eszünkön! Ezért, ha azt akarjuk, hogy azokhoz a magvakhoz legyünk hasonlók, melyek harmincszoros vagy százszoros termést hoznak, nagy szükségünk van arra, hogy mindennap kitartóan imádkozzunk. Amint imáink gyümölcseként növekszik bennünk Jézus valóságos jelenléte, úgy fogjuk majd egyre világosabb értelmünkkel mind jobban felismerni a sötétség hazugságait. Fontos ügyelnünk arra is, hogy ne csak a pillanatnak éljünk, hanem a szeretet szolgálata adjon igazi távlatot az életünknek. Amikor éppen tesszük a jót, akkor a bennünk élő Isten világossága elvakítja és megbénítja a gonoszt, így az nem tud tévútra vezetni minket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm neked, hogy halálod árán Te legyőzted a gonoszt! Segíts, hogy mindig hűséges legyek az imában, amely az egyetlen remény számomra a gonosszal szemben. Add, hogy imáim megteremjék bennem a szeretet szolgálatának gyümölcseit!

Elhatározás: Elmélkedem a gonosz hatalmán, és kérem Isten kegyelmét, hogy soha ne becsüljem le a kísértő jelenlétét az életemben. Imádkozom azért, hogy Jézus segítsen mindjobban felismerni azokat a rosszra vezető késztetéseket, melyek eltávolítanak Tőle.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A híveket kísérő jelek és csodákSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

A híveket kísérő jelek és csodák

Evangélium:
Mk 16,15-18
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Hálás vagyok neked végtelen szeretetedért, amellyel magadhoz akarsz emelni minden embert. Kérlek, add a szívembe a vágyat, hogy felül akarjak emelkedni eddigi életem megszokásain, és megnyíljak isteni hatalmad és jóságod tágasságára!

Kérés: Uram, vezess, kérlek, a mai imában is egyre nagyobb hitre és bizalomra Isteni Felséged iránt!

Elmélkedés:
1. A híveket jelek kísérik. Sokan vélekednek úgy, hogy a csodák az apostolok és a szentek dolga, nekünk, egyszerű híveknek mi közünk lehet ezekhez? A mai evangéliumi szakaszban azonban azt olvassuk, hogy Jézus minden hívőről beszél. Nem valamely kiváltságos csoport vagy egy-egy tökéletes keresztény előjoga az, hogy csodákért vagy szabadulásokért imádkozzon. Isten ezt a hatalmat minden benne hívőnek ígéri. Természetesen ne „varázshatalomra” gondoljunk, ez ellentétes lenne a keresztény tanítással. Jézus sem mindenkit gyógyított meg. De felhatalmaz bennünket arra, hogy merjünk és akarjunk az Ő nevében lelki és testi gyógyulásokért és szabadulásokért közbenjárni szerető Mennyei Atyánknál. Ez Isten határozott szándéka. Tegyük ezt állhatatosan, de mindig Jézus lelkületével: „Atyám, legyen meg a Te akaratod!”

2. Hiszek-e? Micsoda elképesztő ajándék Istentől! Minden hívőt meghív az Ő isteni hatalmának közvetítésére. A felhatalmazás tehát a kezünkben van, csupán élnünk kell vele. Felfoghatatlan e kihívás tágassága… Hogyan is kezdjek hozzá? Mi lehet a kapu az isteni kegyelmeknek ehhez a túlcsorduló kincseskamrájához? A megoldáshoz induljunk ki azokból a hívőkből, akik bőségesen merítettek e kincsekből. Mit találhatunk a szentek életében, akik bizonyíthatóan hiteles közvetítői voltak Isten gyógyító és szabadító hatalmának? Az ő titkuk az alázat és az Istenbe vetett nagy bizalom. Amilyen mértékben növekszünk e két kulcsfontosságú erényben, úgy haladunk előre a másokért való közbenjárás kegyelmi adományában is.

3. Tanuljunk az egyszerű emberektől. Mint látjuk, Isten nem rejti el előlünk kincseit, hanem azt szeretné, hogy azok minden hívő számára elérhetőek legyenek.  Jézus, amikor gyógyít, nem támaszt bonyolult feltételeket, csak a hit legalapvetőbb kritériumát kéri: gőgünk feladását és azt, hogy merjünk és akarjunk Istentől segítséget kérni. A leprás leborul Jézus előtt, és alázatosan kéri: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” A római százados hitén és alázatán pedig maga az Úr is meghatódik: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!”- feleli neki. Ha ezzel a teremtményi alázattal és ráhagyatkozással fordulunk mi is Jézushoz, jó úton járunk, hogy sok kegyelmet elnyerjünk magunk és szeretteink számára.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! El nem tudom mondani hálámat és ámulatomat kegyelmi ajándékaid bősége láttán. Segíts, hogy emberi elmémmel mind jobban befogadhassam ígéreteidet, és add meg, kérlek, a kegyelmet, hogy a szívem is megnyíljon a Te isteni misztériumaid utáni vágyakozásra.

Elhatározás: Elmélkedem a leprás és a százados hitén, és kérem e mély hit kegyelmét a magam számára is.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Győzelem a gonosz felettSzalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Győzelem a gonosz felett

Evangélium:
Mk 3,22-30
Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”

Bevezető imádság: Uram, Istenem, aki minden jónak a forrása vagy! A Te jóságod kihívás és ígéret. Bízom hatalmadban, amely megóv engem a gonosz kísértéseitől most és halálom óráján. Erősítsd meg jóságodba és irgalmasságodba vetett hitemet!

Kérés: Uram, add, hogy mindig beléd kapaszkodva ne féljek a gonosszal való küzdelemtől!

Elmélkedés:
1. Az erősebb győzelme. Jézus azért jött, hogy elhozza Isten országának az uralmát. Az ördögök pánikba esnek és kezdik elveszteni a talajt a lábuk alól. Jézus végzetes veszélyt jelent a gonosz számára. Hiszen csakis az Ő hatalma, igazsága és szentsége képes leigázni az ördögöket. A gonosz a vesztét érezve pánikba esik, és dühödten kapálózva ellentámadásba lendül. Ezért kellett Jézusnak szembenéznie annyi alaptalan, rosszindulatú váddal, megszégyenítéssel. Tapasztalhatjuk mi magunk is az efféle támadásokat, különösen akkor, amikor komolyabb elköteleződésre vagy küzdelemre határozzuk el magunkat Isten ügyéért. Ne engedjük, hogy ijesztgetéseivel a gonosz eltántorítson! Biztosak lehetünk benne, hogy ha kitartunk, Isten hamarosan nagy győzelmet fog végbevinni! Hiszen Ő az erősebb.

2. A támadásokat követi az öröm. Gondoljunk arra az örömre, amely eltöltötte a népet, amikor Jézus megszabadította őket a gonosz hatalmától. Gondoljunk arra az örömre, melyet egy jó gyónás, egy jó lelkigyakorlaton való részvétel után érzünk, vagy akkor, amikor növekedünk valamelyik erényben. Jézus eljön az életembe, és elhozza nekem a gonosztól való szabadulás örömét!

3. Vakság a Szentlélekre. A mai evangéliumi szakaszban Jézus egyértelműen kijelenti, hogy egyetlen bűn megbocsáthatatlan:  amikor valaki a nyilvánvaló jelek és csodák ellenére sem hajlandó elismerni Isten létezését és hatalmát, és megátalkodottan tagadja a Szentlélek működését. Ez a szakasz ugyanakkor vigasztalás is mindenkinek, aki  – akár csak élete utolsó pillanatában – elismeri Istent és megvallja Őt Urának. Jézus tehát nem vár el tőlünk teljesíthetetlen feltételeket az üdvösséghez. Azt tanítja, hogy ha elfogadjuk életünk felett Isten uralmát, és az Ő segítségét kérjük, akkor minden más bűn alól bocsánatot nyerhetünk.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy erősebb vagy a gonosznál. Segíts, hogy a Te hatalmadra támaszkodva szembeszálljak a gonosszal az életemben. A Te nevedben, Uram, Terád tekintve és segítségedet kérve az imában minden nap, fel akarom venni bátran a küzdelmet a gonosz támadásai és kísértései ellen.

Elhatározás: Szent II. János Pál és Szent Pio atya is fegyvernek tartották a rózsafüzért a gonosz elleni harcban. Követem a példájukat.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szabadulás és Isten látásaIsten igéjének vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Szabadulás és Isten látása

Evangélium:
Lk 1,1-4; 4,14-21
Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”

Bevezető ima: Jézusom, Megváltóm! Hozzád jövök a mai imában, hogy Szentlelked közvetítésével egyre szorosabb kapcsolatban élhessek veled. Neked akarom adni a szívemet: kérlek, formáld azt akaratod szerint! Vágyom a Veled való minél nagyobb egységre, egészen azonosulni szeretnék a Te isteni vágyaiddal!

Kérés: Uram, tölts el engem egyre jobban a Te jelenléted örömével!

Elmélkedés:
1. „Az Úr Lelke van rajtam.” Minden jónak a közvetítője életünkben: Isten Lelke, a Teremtő Lélek. Ő az, aki Isten akaratát, hatalmát, az Atya teremtő Szavát ténylegesen megvalósítja a teremtett világban. Általában kevés szó esik a Szentlélek működéséről. Talán azért, mert az anyagi világ kézzelfogható tapasztalataihoz szokott gondolkodásunk számára nehezen megragadható az Ő szellemi lénye. Ha hasonlatot keresnénk a Szentlélek jellemzésére, talán a fényhullámok természetéhez hasonlíthatnánk. Ezek a levegőt keresztülszelve láthatatlanok, és csak akkor érzékeljük jelenlétüket, amikor egy tárgyba beleütközve arról visszaverődnek. Ekkor azonban csodálatos színeket tapasztalunk! Így tesz körülöttünk és bennünk a Szentlélek is. Amíg nem fordulunk hozzá az imában, addig létezése számunkra láthatatlan. De mihelyt a Lélek állandó áradata „beleütközik” hittel feléje forduló szívünkbe, azonnal érzékelhetjük nagyon is jelenvaló valóságát. Ő az, aki közvetíti számunkra mindazokat az ajándékokat, melyeket Isten végtelen szeretetében ki akar árasztani az életünkre. Hívjuk ezért gyakran: „Jöjj, Teremtő Lélek!”

2. Az örömhír. Jézus ebben az evangéliumi szakaszban összefoglalja az Evangélium üzenetének lényegét: szabadulás a foglyoknak és látás a vakoknak. Talán gyakran szemünk elől tévesztjük Jézus megváltó küldetésének célját. Ő nem azért jött közénk, hogy kellemes földi életet biztosítson számunkra úgy, ahogyan azt mi elképzeljük. Hiszen az Ő élete sem ilyen volt… De megajándékoz minket valami sokkal nagyobbal: Neki hatalma van arra, hogy megszabadítson minket a gonosz fogságából, és elvezesse vak lelkünket Isten látására! Ezekért a kegyelmekért folyamodjunk tehát hozzá mindenekelőtt!

3. „Elérkezett az Úr esztendeje” Az „Úr esztendeje” az ószövetségi törvényekben azt az előírást jelentette, hogy minden 50. esztendőben a korábban idegen kézre került földeket vissza kellett szolgáltatni eredeti tulajdonosuknak. Ez az isteni irgalmasság nagyon szép előképe – bár egyes történészek szerint kérdéses, hogy e törvényt mennyire érvényesítették a zsidó társadalomban. Isten azonban ténylegesen megvalósítja az „Úr esztendejét” Jézus küldetése által! Ő az, aki kereszthalálával valóságosan visszaadja nekünk a gonosz által elrabolt földeket, melyet a bűn által hatalmába kerített: a lelkünket. Lelkünk ezért a megváltás óta újra Isten tulajdonává lett! A mi szabad döntésünkön múlik, hogy valóban így legyen. Életünk legfontosabb céljának kell ezt tartanunk!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Atyám, hogy irgalmasságodban felajánlod számomra az Úr esztendejét! Köszönöm, Jézus, hogy értem vállalt áldozatoddal elhoztad számomra a szabadulás lehetőségét! Jöjj, Szentlélek Úristen mindennap az életembe, és segíts együttműködnöm Atyámmal saját magam és embertársaim szabadulásának érdekében. Segíts, Uram, hogy megértsem a gonosz elleni küzdelem: az éberség és a virrasztás fontosságát.

Elhatározás: Imádkozom a felismert megkötözöttségeimből való szabadulásomért.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Ne az emberekre, hanem a Szentlélekre hallgassunk!Évközi második hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Ne az emberekre, hanem a Szentlélekre hallgassunk!
2022. január 22.

Evangélium:
Mk 3,20-21
Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Hálás vagyok neked az értünk odaadott életedért! Köszönöm, hogy az Evangélium hirdetése fontosabb volt számodra önmagadnál. Kérlek, hogy a mai imában növeld bennem a Te szeretetedet, amely oda akarja ajándékozni magát mindenkinek – minden körülmények között.

Kérés: Mennyei Atyám! Kérlek, vedd ki belőlem az önzés mételyét, és tölts el még jobban Önmagaddal!

1. Jézus otthon. Tudjuk, hogy Jézusnak Kafarnaumban volt az otthona nyilvános működése alatt. A mai rövid rész az evangéliumból arról tudósít, hogy a mi Urunk még otthon sem talált nyugalomra. Mindenhonnan özönlöttek hozzá az emberek, akik az Ő segítségére szomjaztak. Mi, ha egy fárasztó munkanap után hazaérkezünk, a megszolgált nyugalomra vágyunk. Az időnket azonban még ekkor is meg kell osztanunk másokkal: vár a családunk vagy mások, akikért felelősséggel tartozunk. Választhatjuk azt, hogy ilyenkor inkább bezárkózunk önzésünkbe, és csak a pihenéssel törődünk. És dönthetünk úgy is, mint Jézus, hogy örömmel szolgálunk szeretetünkkel mások felé akkor is, amikor ez komoly fáradságba, önmegtagadásba kerül. Ez utóbbi a kereszt útja, ami fizikai értelemben ugyan nehéz, de ez az az út, melyen kézzelfoghatóan megtapasztaljuk Isten közelségét. Ő újra és újra meglep minket hűségével és találékonyságával, ahogyan segítségünkre siet az érte vállalt nehézségeink közepette. Jézus mindig megerősíti ígéretét: „az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 11,30).

2. A másokért odaadott élet. „Isten az alapján ítél majd meg bennünket, hogy milyen volt a kapcsolatunk a szegényekkel.” – tanítja Ferenc pápa. Jézus a végsőkig elmegy, hogy a gyógyítás és a tanítás lelki és testi táplálékát nyújtsa a szükséget szenvedő embereknek. Lemond arról, ami számára kellemes lenne: hogy hazatérve végre jóllakjon; mert tudja, hogy a körülötte összegyűlt emberek szükségletei még ennél is sürgetőbbek. Példájával erre hív bennünket is. Mondjunk le Isten országa érdekében arról, ami csupán a saját vágyaink kielégítését szolgálja: hogy komfortosan és kellemesen érezzük magunkat. Mert ennél sokkal fontosabb Isten országának építése a lelkek javára.

3. Egy „őrült” élet Istenért. Ezt az önátadást Isten ügyéért emberi logikával nem lehet sem megérteni, sem megvalósítani. Csakis akkor, ha egészen személyes kapcsolatban élünk Istennel a Szentlélek közvetítésével. Ehhez az imában és a szolgálatban való mindennapi gyakorlással juthatunk el. Így voltak ezzel a szentek is, ők is hosszú évek alatt formálódtak Isten kegyelme segítségével azokká az önmagukat Isten ügyéért odaadó emberekké, akiknek ma ismerjük őket. Ez a fajta „őrültség” az, melyről Jézus rokonai azt hitték, hogy a Mester „eszét vesztette”. De ő nem törődött ezekkel az értetlen emberi reakciókkal, hanem haladt tovább elszántan a Szentlélek sugallatait követve. Tegyünk magunk is ugyanígy!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, kérlek, jobban megértenem a Te Atyádért vállalt „őrültségedet”! Segíts, hogy valóban elhiggyem: ha én Téged szolgállak, akkor Te minden szükségemben mellettem állsz, és gondoskodsz az életemről és a lelkem üdvösségéről a Te szent akaratod szerint. Segíts megtapasztalnom, hogy ezen az úton járva minden földi örömnél nagyobb lelki örömöket ajándékozol nekem a veled való szeretetkapcsolat által.

Elhatározás: Imában elgondolkodom azon, milyen lemondást kér tőlem Isten az Ő odaadottabb szolgálata érdekében.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Istennek nélkülözhetetlen kincse vagyok!Szent Ágnes szűz és vértanú

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Istennek nélkülözhetetlen kincse vagyok!

Evangélium:
Mk 3,13-19
Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.

Bevezető ima: Mennyei Atyánk! Milyen felfoghatatlanok számunkra a Te útjaid! Meg nem érthetjük, milyen nagy szeretettel és bizalommal érzel irántunk, mellyel munkatársaiddá választottál bennünket. Add, hogy a mai imában jobban megérthessem ezt a titkodat, és jobban átérezzem az irántam táplált szeretetedet és bizalmadat.

Kérés: Jézusom, segíts kegyelmeddel, hogy a mai imában növekedjek az Istennek való önátadásban!

Elmélkedés:
1. Isten nagylelkű ajándékai. „Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak” – írja az evangélium. Jézus azért jött közénk, hogy minden isteni értékét továbbadja nekünk, embereknek, és bennünket az Ő teljesértékű munkatársaivá formáljon. Sokszor felmerül bennünk a kérdés Isten felé: „Miért nem semmisíted meg, Uram, ezt a sok rosszat itt a földön? Miért nem avatkozol közbe, hiszen Te mindenható vagy?”  De hol lenne a mi emberi méltóságunk, mely a jó és a rossz közötti döntés szabadságában áll, ha Isten egymaga akarna mindent „kézi vezérléssel” irányítani a világban? Az Istennel való együttműködésünk méltósága egy nagy misztérium, emberi létünk egyik legfontosabb eleme. Jézus tehát ezért hívta meg az apostolokat, hogy együtt munkálkodjanak vele saját maguk és mások üdvösségéért. Szolgálatuk minden pillanatában szabadságukban állt Jézus kérésére igent mondani vagy nemet mondani.

2. Az ember méltósága. Isten hatalma olyan végtelen, hogy nem csorbíthatja még az sem, hogy egészen megalázza magát az emberi szabad akarat előtt. Ő úgy döntött, hogy teljesen kiszolgáltatja Önmagát nekünk: országának növekedéséhez nélkülözhetetlenül szüksége van a mi igenünkre, a mi munkánkra és küzdelmeinkre. Elmélkedtem-e már ezen az igazságon, hogy Istennek milyen nagy szüksége van rám? Mint egy magatehetetlen betegnek az ápolóra… Ha belegondolok ennek mélységeibe, akkor felértékelődik minden pillanat és minden cselekedet az életemben! Soha többé nem kísérthet meg a gondolat, hogy „nem vagyok elég értékes, és nem is tudom, hogy mi haszna van az életemnek”. Biztos lehetek benne, hogy Isten szemében minden pillanatban tehetek valami értékeset az Ő győzelme érdekében. És Istennek erre szüksége is van, neki szüksége van rám! Minden mosollyal, minden rövidke imával, a legapróbb másokért végzett szolgálattal nagy örömöt szerzek az én alázatos és szelíd Istenemnek!

3. Istenben maradni. Ahhoz azonban, hogy az életemet ilyen szemmel lássam, a Szentlélek „szemüvegére” van szükségem. Hát vegyem fel ezt a szemüveget, hogy vágyni tudjak arra, hogy mint a szőlővessző a szőlőtőn, mindig Istenben maradjak! Ahhoz ugyanis, hogy Istent tudjam szolgálni, nekem is szükségem van az Ő jelenlétére és kegyelmeire az életemben. Ferenc pápa így tanít erről:  „Ez a kölcsönös egymásban maradás egy misztérium, az élet gyönyörű misztériuma. Istennel kölcsönösen szükségünk van egymásra, és ez a kölcsönös megmaradás eredményezi a gyümölcsöt. Ez a keresztény élet! Igaz, a keresztény élet a parancsolatok betartása is, amit meg kell tenni. A keresztény élet a nyolc boldogság útján való járás, ezt is meg kell tenni. A keresztény élet az, ha irgalmas cselekedeteket hajtunk végre, ahogy az Úr az evangéliumban tanítja, ezt is meg kell tenni. De van más is: ez a kölcsönös megmaradás. Mi Jézus nélkül nem tehetünk semmit, ahogy a szőlővesszők tehetetlenek a szőlőtő nélkül. Ő pedig úgymond nélkülünk nem tud semmit tenni, mert a gyümölcsöt a szőlővessző termi, nem pedig a szőlőtő. Ez a kölcsönös megmaradás adja a bőséget, a termést.” (Homília, 2020. május 13.)

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, legyél a Mesterem, és vezess egyre mélyebbre az Atyával való együttműködés misztériumában! Segíts, hogy egyre jobban meghalljam vágyaidat, amit Te rajtam keresztül kívánsz véghezvinni ebben a világban embertársaim javára. Szabadíts meg az önző gondolatoktól és vágyaktól, és növeld az Atya mindenható szeretetébe vetett bizalmamat.

Elhatározás: Az Oltáriszentség előtt arra kérem Jézust, hogy segítsen mélyebben átéreznem az Atya nagy szükségét az én együttműködésem, az én érte hozott cselekedeteim iránt. Kérem segítségét, hogy félelem nélkül tudjak gondolni erre a nagy feladatra, és örömömet tudjam lelni minden cselekedetben, amit Isten győzelméért teszek.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézussal legyőzzük a gonoszt!Évközi második hét – csütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Jézussal legyőzzük a gonoszt!

Evangélium:
Mk 3,7-12
Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

Bevezető ima: Jézusom! Az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom; a táplálék, mely életben tart; a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te itt vagy velem, akkor is, ha éppen nem érzékelem jelenlétedet. Ma igyekszem, hogy teljes igyekezettel és odaadó szívemmel imádkozzak, ne csupán az értelmemmel.

Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogyan a tömeg megérintett a tenger partján!

Elmélkedés:
1. A tisztátalan lelkek leborultak előtte. Jézus Istentől származó hatalma nem csak a testi gyógyulásokban nyilvánul meg. Az evangelista mintha még nagyobb hangsúlyt fektetne a gonosz lélektől való szabadításra. Üdvösségünk szempontjából valóban a lelkünk tisztasága, nem pedig testünk egészsége a fontos. Mégis könnyen megfeledkezhetünk a gonosz elleni küzdelem jelentőségéről, hiszen a lelkünk állapota nem olyan kézzelfogható. Gyakran önmagunk számára sem könnyen felismerhetők lelkünk betegségei. Nyilvánvaló tendencia korunkban a gonosz, mint személy létezésének tagadása, ezért sokszor magunk sem sejtjük, hogy valójában ki lapul egy-egy lelki problémánk mögött. A gonosz, aki a hazugság atyja, mestere a rejtőzködésnek és a megtévesztésnek. Gyakran csak a mély ima során, a Szentlélek világosságában tudjuk felismerni alattomos jelenlétét problémáink gyökerénél.

2. Küzdelem és éberség. Jézus a Miatyánkban tanít minket arra, hogy mindennap (akár többször is) kérjük Istentől a gonosztól való szabadulást. Ennyire fontos számára lelki éberségünk! Mert a gonosz „ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1Pt 5,8) Legyünk nagyon hálásak Egyházunknak, hogy oly sok hatékony fegyvert nyújt nekünk ebben a harcban, és éljünk velük a lehető leggyakrabban! Hiszen amint a mai evangéliumi részben olvashattuk, csak Isten hatalma tud megszabadítani és oltalmazni bennünket. Leghatékonyabb fegyvereink: a szentmise, a szentségimádás, a szentgyónás, az imádság, a Szentírás szavairól való elmélkedés és nem utolsósorban a szeretet cselekedetei. Minden egyes – talán aprónak tűnő – győzelmünk a gonosz kísértése felett, és helyette egy jócselekedet elvégzése növeli bennünk Isten jelenlétét és csökkenti a gonosz befolyását. Jézus örömmel ünnepli meg velünk együtt minden ilyen kisebb-nagyobb győzelmünket! Amint együtt örült tanítványaival is, evangelizációs útjuk minden egyes sikere felett: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből” (Lk 10,18).

3. „Te vagy az Isten Fia!” A mai evangéliumi szakasz arra buzdít minket, hogy legyen mély bizalmunk Isten gonosz feletti hatalmában. Még akkor is, ha életünk számos eseménye vagy problémája miatt néha úgy tűnhet számunkra, hogy átcsapnak fejünk felett a hullámok. Kapaszkodjunk ekkor is erősen az Egyház kegyelmi ajándékaiba! Minél nagyobb a bizalmunk, annál nagyobb lesz a győzelmünk is!

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Jézusom, hogy ebben a mai imában jobban megismerhettem a Te hatalmadat. Add, hogy isteni szereteted vonzására egész életemmel válaszoljak, és téged soha meg ne tagadjalak! Segíts, kérlek, hogy az életem mindennapi apró döntéseiben ellene tudjak mondani a gonosz kísértéseinek a Te kegyelmedből!

Elhatározás: Törekszem arra, hogy a felismert kísértések pillanataiban azonnal Jézus segítségét kérjem, és az Ő nevében ellene mondjak a gonosznak: „Jézus nevében, távozz tőlem!”

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szentlélek vagy merevség?Évközi második hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Szentlélek vagy merevség?

Evangélium:
Mk 3,1-6
Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Köszönöm neked, hogy Szentlelked által ma is magadhoz vonzasz engem. Köszönöm, hogy imára hívod a szívemet, mert mindennap oly nagy vággyal szeretnél találkozni velem. Add a mai imában kegyelmedet, hogy én is a szívem mélyéről vágyjak szüntelenül együtt lenni veled!

Kérés: Uram, segíts megszabadulnom azoktól a rossz szokásaimtól, melyek akadályoznak, hogy befogadjam szeretetedet, amit Szentlelked által közvetíteni akarsz nekem. Növeld bennem a nyitottságot és figyelmességet Szentlelked iránt!

Elmélkedés:
1. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton. A farizeusok viselkedéséből egyértelműen látszik, hogy vallásosságuk mennyire messzire került Isten eredeti szándékától: a szeretet középpontba állításától. A zsidó vallási vezetők többségének a szíve nem volt nyitott Istenre, és nem hallották meg a Szentlélek sugallatait. Ehelyett az Istennel való szövetség ingyenes meghívását ideológiává, emberek által felállított törvények betartásává alacsonyították. Isten ezért nem tudja már felszítani bennük az emberek iránti együttérzést. Önzővé és merevvé váltak, akik nem képesek felismerni a szeretet hívását. Ezt a hibát mi, keresztények is elkövethetjük, ha hitünket csupán betartandó szabályok gyűjteményévé tesszük. Isten ennél sokkal többet akar adni és kérni is tőlünk: a vele való mindennapi egységet és a szeretetével való tevékeny együttműködést. Ez a Szentlélek sugallatainak követésével valósul meg, melyre fokozatosan válhatunk egyre alkalmasabbá. Azáltal, hogy háttérbe törekszünk szorítani önmagunkat; és gyakran hívjuk a Szentlelket, hogy legyen társunk minden cselekedetünkben.

2. „Állj ide középre!” Jézus kihívóan viselkedik a farizeusokkal szemben, mert fel akarja hívni a nép figyelmét a vallási vezetők önző és szeretettelen viselkedésére. Ezért állítja a béna kezű embert középre; egyfajta nyílt támadást intéz a farizeusok merevsége és vaksága ellen. „Ahol merevség van, onnan hiányzik Isten Lelke, mert Isten Lelke szabadság.” – tanítja Ferenc pápa (homília 2020. május 15.) A Szentlélek által közvetített szeretet szabadságát hirdeti Jézus e példájával is a népnek. 

3. Tanakodni kezdtek, miként okozhatják vesztét. A farizeusok önmaguk felé forduló, kihűlt szíve tökéletes talaj a gonosz számára, hogy megfertőzze őket az irigység és a féltékenység mérgével. Elvakultságukban nem látják a jót, amit Jézus csodáival üzen számukra: hogy elérkezett közénk Isten országa! Isten ingyenes szeretete láttán haragra gerjednek, mert sötétségükben azt nem képesek befogadni. Kérjük a Szentlelket, töltsön be és erősítsen meg minket, hogy mi magunk mindenkor el tudjuk kerülni az irigység és a féltékenység csapdáját, amely megakadályoz a szeretet iránti nyitottságban.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm jóságodat és bátorságodat! Milyen kicsiny vagyok én, és milyen óriási távolság választ el minket egymástól! Köszönöm, hogy arra hívsz – minden gyengeségemmel, bűnömmel és korlátaimmal együtt – hogy apostolod legyek. Segíts, hogy soha ne engedjek szívemben a gonosznak, hanem növeld bennem a szívbéli jóságot, hogy egyre inkább olyan legyek, mint Te!

Elhatározás: Törekszem a gonosz rosszra kísértő gondolatait minél hamarabb felismerni, és Jézus segítségét hívva csírájában elfojtani, mielőtt elhatalmasodhatnának bennem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A mennyország a bölcsekéÁrpád-házi Szent Margit

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

A mennyország a bölcseké

Evangélium:
Mt 25,1-13
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Bevezető ima:  Drága Jézusom! Hálatelt szívvel jövök hozzád ebben az imában, tudva, hogy már sokszor elszalasztottam jöveteledet vagy hívásodat, mert annyi más dologgal voltam elfoglalva. Köszönöm, hogy ma újra kopogtatsz szívem ajtaján, és hogy Te mindig adsz nekem egy új alkalmat lámpásom feltöltésére!

Kérés: Uram, kérlek, erősítsd meg bennem a reményt, hogy ki tudjam várni a Te idődet siettetés, türelmetlenség nélkül. És kérlek, töltsd fel szívem lámpását a soha ki nem fogyó hit kegyelmével!

Elmélkedés:
1. A mennyország eljövetele. A tíz szűz példája arra tanít minket, hogy az Úrral való találkozás a legfontosabb esemény lesz az életünkben. Ezért leginkább az esküvő jelentőségéhez hasonlítható, amely visszavonhatatlanul meghatározza egész további földi életünk boldogságát – vagy rossz döntés esetén a boldogtalanságát. Felhívja a figyelmünket arra, hogy csak a balgák olyan rövidlátók, hogy az esküvő jelentőségét alábecsüljék, és ne készüljenek fel rá kellőképpen.  E történet azt hangsúlyozza, mennyire fontos a bölcs felkészülés az Úrral, a mi Vőlegényünkkel való döntő találkozásra. A nagy napot virrasztva kell várni, és nem szabad úgy viselkedni, mint a vízözön előtti emberek vagy a tesszaloniki keresztények, akik az időpont bizonytalansága miatt tétlenségre és haszontalan dolgok művelésére adták magukat (vö. 1Tess 4,11 és 2 Tess 3,6-12).

2. El ne aludjunk! Egész életünknek a nagy találkozás várásává kell válnia! Az embernek nem szabad engednie, hogy a hosszú – és bizony, nehézségekkel teli – várakozásban erőt vegyen rajta a langyosság és a hitetlenség. A bibliai hagyományban az álom a lelki restségre utaló kép, míg az égő lámpások az imában való folyamatos virrasztást jelképezik; az éjszaka pedig az Isten távollétét: a bennünket érő megpróbáltatásokat és szenvedéseket. Jézus ebben a képszerű, szép történetben arra szólít, hogy ne lanyhuljon az Isten megérkezésébe vetett hitünk akkor sem, amikor szenvedéseink miatt Istent nagyon távolinak érezzük, és a vele való találkozást oly bizonytalannak! Mert az Úr mindig váratlanul érkezik hozzánk, sokszor olyankor, amikor emberi módon egyáltalán nem is számítunk rá.

3. A mennyország ígérete ad erőt a virrasztáshoz. Bízzunk benne egészen szilárdan, hogy a szükséges időben Jézus mindig mellettünk lesz, és támaszt nyújt számunkra! Csak soha ne feledjünk el elegendő olajat biztosítani a mécsesünkbe, amely segít minket az Úr felismerésében: ez pedig a hűséges imádság olaja! Ha kitartó vagyok a várakozásban, ez annak a jele, hogy figyelmet, megbecsülést és szeretetet tanúsítok az iránt a személy iránt, akire várakozom; és bizonyítja, mennyire vágyom a vele való találkozásra. Adjon a mennyország ígérete erőt számomra, hogy felül tudjak emelkedni a földi élet megpróbáltatásain, és a csüggedtség helyett örömmel és bizalommal várjam a Vőlegény érkezését! Virrasztásom alatt ezért ne a nehézségeimre fókuszáljak, hanem a Krisztussal való megígért együttlét örökkétartó boldogságára! Aki felhagy az Isten szavába vetett bizalommal, mellyel hitünk virrasztását táplálhatjuk, annak abban abban a legfontosabb órában Jézus ezt fogja mondani: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” 

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Annyira vágyom meglátni arcodat, veled találkozni! Kérlek segíts, hogy hű maradjak hozzád, ezzel viszonozva a Te végtelen szeretetedet és hűségedet irántam. Tisztítsd meg lelki szemeimet, hogy felismerjelek, és téged tükrözhesselek a világnak! Ismerni téged, életem legnagyobb kincse! Köszönöm ezt neked!

Elhatározás: A mai napon egy rövid imában Szent Margit közbenjárását kérem hazánk és népünk jövőjéért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."