111597 ima található a honlapon, összesen 267139 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Közösségben KrisztussalÉvközi tizenhatodik vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Közösségben Krisztussal
Évközi tizenhatodik vasárnap
 

Evangélium:
Mk 6,30-34
Az apostolok ismét összegyűltek Jézus körül, és mindnyájan beszámoltak, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. Ő ekkor azt mondta nekik: ,,Gyertek félre egy magányos helyre, és pihenjetek meg egy kicsit.'' Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Bárkába szálltak tehát, és félrevonultak egy elhagyatott helyre, egyedül. Sokan látták azonban őket, s észrevették, amikor elmentek. Minden városból futottak oda gyalog, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és sok mindenre kezdte őket tanítani.

Bevezető ima: Uram Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember, hiszek benned. Bízom benned, mert emberként mindent megéltél – a bűnt kivéve – amit én is megélek. Együttérző vagy velem és gyengeségeimmel, mert szeretetből lettél emberré. Hiszek benned és bízom benned. Alázattal kérlek, világosíts meg ma engem az imában!

Kérés: Uram, add nekem kegyelmedet, hogy mindig embertársaim testi és lelki jólétén fáradozzam! Engedd, hogy a mai napon tudatos cselekedeteimmel bizonyítsam felebaráti szeretetemet!

Elmélkedés:
1. Atya, Fiú, Tanácsadó. Az apostolok örömmel számolnak be Jézusnak mindenekelőtt arról, ami tettek és tanítottak. Olyanok voltak, mint a gyerekek, és Jézus számukra a hűséges atya, testvér, és egyben fantasztikus tanácsadó. Odafigyel az apostolokra, válaszol kérdéseikre, bátorítja és tanítja őket, ezért az apostolok különlegesen is becsülték, hogy Jézushoz tartozhatnak. A Krisztushoz fűződő szeretetükből újítják meg folyamatosan az Ő ügye iránti elkötelezettségüket. Kétség sem fér hozzá, hogy Jézus megszolgálta az apostolok bizalmát, sőt még többet is. Ezért maradtak a tanítványok Jézussal még akkor is, amikor szolgálatuk sok kimerült és éhes ember ellátását jelentette. A világon semmiért sem akarták elhagyni Jézust.

 2. Felkészíteni az apostolokat. Jézus az apostolok vezetője. Lebilincselően tanítja és vezeti őket. Jézus vezetési módszere kifejezetten pozitív, meghódítja a tanítványok szívét, azzal a kivételesen erős kisugárzásával, amely egy transzcendens és örök ideálból származik. Jézus mélységes emberismeretével képes mindenkinek a képességeit a legmagasabb fokon az igazság és a jó szolgálatába állítani, mégsem úgy használja tanítványait, mint élettelen eszközöket. Jézus támogatja mindenkinek az örök és az ideig tartó boldogságát, és elvezeti a tanítványokat egy egészséges összetartozás-érzésre.

3. Közösségben Jézussal. A tömeg kitalálta, hová ment Jézus a tanítványokkal. Gyalogosan rohantak a különböző városokból és előbb ott voltak a helyen, mint Jézus. Elképzelhetjük az izgatottságot: azért mentek ki, hogy megkeressék Jézust, és most azért rohannak, hogy hozzá jöhessenek. Ez egy ingatag tömeg. Most fel kell ismerniük az Urat teljes nagyságában és Jóságában, mindenesetre kaptak egy kis kóstolót ebből. Ez a kevés visszhangzik szívük legbensőjében. A tömeg érzi, Jézus környezetében a szövetséget, a családias lelkületet, és az igazi szeretetet. Ez az, ami után vágyakozik a szív. Aki csatlakozik Krisztushoz, soha nem fog csalódni benne.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, segíts, hogy elmélkedjek rólad és apostolaidhoz fűződő kapcsolatodról. Te atyjuk, testvérük és vezetőjük voltál nekik. Te egy mesterszobrász voltál; átformáltad őket a Te jóságod, alázatosságod és nagylelkűséged szerint. Amíg téged szemléllek apostolaiddal, erős késztetést érzek magamban: Tegyél engem is apostoloddá! Uram, alakíts, formálj engem magadhoz hasonlóvá!

Elhatározás: A mai napon szeretnék tanítványodként élni. A Te hangodat szeretném hallgatni minden cselekedetemben és gondolatomban. Mindezt az irántad való szeretetből akarom megtenni.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Kiolthatatlan tűzÉvközi tizenötödik hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

Kiolthatatlan tűz
Évközi tizenötödik hét szombat
Szent Apollinaris püspök és vértanú

Evangélium:
Mt 12,14-20
A fél kezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok pedig kimentek és tanácskozni kezdtek ellene, hogy hogyan veszítsék el őt. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnan. Nagy tömeg követte őt, és ő mindegyiküket meggyógyította, de figyelmeztette őket, hogy ne árulják el őt, hogy beteljesedjék az ige, amit Izajás próféta mondott: ,,Íme, a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését találta. Rá adom a Lelkemet, és ő ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitázik és nem kiált, senki sem hallja a tereken a hangját. A megroppant nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. Az ő nevében reménykednek a nemzetek.

Bevezető ima: Istenem, Atyám! Fiadat adtad nekünk, hogy gyermekeiddé lehessünk. Hiszem és remélem, hogy eljutok a szilárd hitre az evangélium iskolája által. Ezt kérem a Te Fiad, Jézus Krisztus által.

Kérés: Jézus, úgy szeretnék szeretni, ahogyan Te szeretsz.

Elmélkedés:
1. Amikor Jézus észrevette ezt, eltávozott onnan. Itt számunkra egy nagy tanulság van: még nem jött el Jézus ideje, ezért nem erőlteti a beteljesedést. Jézus nem gúnyolja a farizeusokat, és nem provokál egy szükségtelen összecsapást. Amikor Jézus kritizál valakit, azt azért teszi, hogy az illetőt mélyebb önismeretre vezesse és végső soron a szív és a tettek megtérésére. Jézus számtalanszor cselekedett így a farizeusokkal és írástudókkal. Mégis, most nincs itt az ideje az intellektuális megmérettetésnek, mert a szívek zárva vannak és képtelenek Őt meghallgatni. Mivel ez még nem Jézus órája, nem is érinthetik Őt, ezért az Úr bölcsen és szerényen távozik a helyszínről. Amikor mi is vitában találjuk magunkat talán épp egy szerettünkkel, és azt tapasztaljuk, hogy az érzelmek feltámadtak, valamelyikünk nincs kész az igazság befogadására az a legbölcsebb, legszeretetteljesebb és legalázatosabb dolog, ha visszahúzódunk a helyzetből és megvárjuk a megfelelő alkalmat, amikor készek a meghallgatásra.

2. A megroppant nádszálat nem töri össze. Máté ezt a jelenetet tisztán megfogalmazza: „nagy tömeg követte őt, és ő mindegyiküket meggyógyította”. Ezek a gyógyítások azonban nem csak testiek voltak. Jézus annyira szelíd és alázatos, hogy mindenki azt érezte, hogy megközelítheti őt. Ha egy megroppant nádszál, azaz egy olyan ember közelít hozzá, akinek élete zátonyra futott a megpróbáltatások, bűnök által, Jézus első reakciója az, hogy meggyógyítja őt. Eddig a történetig is Jézus állandóan gyógyított: vette a széttörtet, és egésszé alkotta. Ő a legfőbb orvos, aki bekötözi a sebeket, hogy az egyén meggyógyulhasson. Láthatjuk a nagy ellentmondást Jézus és a farizeusok között. Míg az utóbbiak ölni akarnak, addig Jézus életet ad mindenkinek, aki hozzá jön.

3. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Jézusnak elegendő a hit és a remény legkisebb szikrája, hogy egy ember életét megváltoztassa. Mi nem erőltethetünk senkit, hogy szeressen minket, vagy bízzon bennünk. Hasonlóképpen, Isten tiszteli a belénk ültetett szabadságot. Ahogy belépett a világba, az embernek kereső szívet és lelket is adott. Ezért mondjuk, hogy az ember hívő – a kezdet kezdete óta – természetéből adódóan. A hitetlenek nem ebbe születtek, őket a választásaik határozzák meg. Az emberi lélek mélyén Isten belénk helyezte a hitet, reményt és szeretetet, még ha természetes szinten is. Megkeresztelkedésünk után ezek az adományok kiolthatatlan tűzzé válhatnak bennünk. Mégis kiolthatjuk ezt a tüzet, ha gondatlanul kitesszük a zabolázatlan önzés, világiasság, szkepticizmus és állandó kétkedés szeleinek és hullámainak. Mindegy, hogy milyen messzire sodródtunk, ha egyszerűen Jézushoz fordulunk, meglátjuk, hogy Ő már régóta kész ránk tekinteni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, mivé válhatok, ha veled maradok hitben, reményben és szeretetben. Mélyítsd bennem a vágyat, hogy közel maradhassak hozzád imában, hogy követni tudjalak a szeretetben! Segíts, hogy benned növekedjek, mert nélküled semmi sem lehetek! Legtisztább Anya! Formáld szívemet, hogy egyedül Fiadnak éljek!

Elhatározás: Ma beszélek olyan valakivel, akinek meghallgatásra és erőre van szüksége.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Vasárnapi szolgálat – szolgálni vasárnapÉvközi tizenötödik hét – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19

Vasárnapi szolgálat – szolgálni vasárnap
Évközi tizenötödik hét – péntek
 

Evangélium:
Mt 12, 1-8
Abban az időben Jézus szombaton vetések között ment át. Mivel tanítványai megéheztek, elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. A farizeusok meglátták ezt és azt mondták neki: ,,Íme, tanítványaid azt teszik, amit szombaton nem szabad tenni.'' Ő azt felelte nekik: Nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába és megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie, sem a vele levőknek, csak egyedül a papoknak? Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot és mégis vétlenek? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha megértettétek volna, mi jelent ez: ,,Irgalmat akarok és nem áldozatot'' , nem ítéltétek volna el a vétleneket. Mert az Emberfia ura a szombatnak.''

Bevezető ima: Mindenható és örökkévaló Isten, új erőt merítek  Krisztus, a mi pásztorunk bátorságából. Hiszek benned, remélek benned, bízom benned, és teljes szívemmel akarlak szeretni, teljes lelkemmel, értelmemmel, minden erőmmel. Egy nap szeretnék csatlakozni a mennyországban a szentekhez, ahol a Fiad, Jézus Krisztus él és uralkodik veled és a Szentlélekkel, egy Isten, mindörökkön örökké.

Kérés: Segíts, hogy minden vasárnapot különlegessé tudjak tenni magam és a családom számára!

Elmélkedés:
1. A tanítványok éhesek voltak. Szombat volt, a pihenés napja. A tanítványoknak nehéz és sűrű hetük volt, és éhesek voltak. Jézus megengedte nekik, hogy ennivalót keressenek a mezőn. Az, hogy nem várták őket ebéddel, kedvüket is szeghette volna. De már hozzászoktak a nehézségekhez. Nagyon elfoglaltak voltak, a sok tennivalóval. Nem volt sok szabadidejük. Krisztus hétvégeken is serényen dolgozott, a küldetése nem szakadt félbe. A tanítványok egyek voltak Jézussal, részt vettek a küldetésében. Ez adott értelmet áldozathozataluknak,  és így könnyebb volt megbirkózni a nehézségekkel. Ha megbízunk Krisztusban és egyek leszünk vele, még a próbatételek közepette is türelmesek leszünk, és békességre lelünk.

2. A farizeusok kérdőre vonják Jézust. A Sabbatot azért alapították, hogy a zsidók emlékezzenek és elmélkedjenek Istennel kötött különleges szövetségükön. Ő megmentette őket a szolgaságból és nyugalmat adott nekik. A farizeusok ugyanakkor csak azt nézték, hogy „mit nem tehetsz”, ahelyett, hogy arra figyeltek volna, hogy „mit kell tenned”. Vasárnaponként azt nézzük, hogy mit kell tennünk azért, hogy méltók legyünk Krisztus befogadására. Így a másodlagos dolgok nem térítenek el bennünket a lényeges dolgoktól. Istennek különleges a kapcsolata velünk. Megmentett minket a szolgaságtól. Ő szüntelenül szeret minket és azt kéri, hogy teljes szívünkkel szeressük Őt és embertársainkat. Elmélkedem vasárnaponként az Isten és köztem lévő szövetségről? Figyelmes és hálás vagyok mindazért a sok jóért, amit tett és ma is tesz velem? Istent helyezem előtérbe vasárnaponként?  

3. Vasárnapi szolgálat. Krisztus elmagyarázta a tanítványoknak küldetésüket. Növekedtek küldetésük megértésében, elfogadásában és megélésében. Megtanította nekik, hogyan vegyenek részt a vasárnapi szolgálaton, és ugyanakkor hogyan legyenek figyelmesek és nyitottak mások szükségleteire, még akkor is, ha szombat van. Jót cselekedni egyik nap sem ütközik törvénybe, különösen nem az Úr napján. Krisztus szombaton gyógyította meg az elsorvadt kezű férfit, és egy másik asszonyt is azon a napon gyógyított meg. A tevékeny szeretet motivál bennünket, hogy jót tegyünk másokkal, még akkor is, ha vasárnap van. „Vasárnapi szolgálat  és szolgálni vasárnap” összetartoznak. Előfordult már, hogy a vasárnapomat, vagy egy részét annak szenteltem, hogy békességet vigyek azoknak, akik a legjobban rászorulnak? Mit tudok én tenni, hogy segítsek a szegényeknek és kivetetteknek azon a napon? Hogyan adhatom át ezt a lelkületet a gyermekeimnek?

Beszélgetés Krisztussal: Te arra vágysz, hogy megoszd velem az Igét, és Testedet a vasárnapi misén, és minden misén, amin részt veszek hét közben. Add, hogy mindig éhezzek szeretetedre és barátságodra! Add, hogy másokat is ugyanezzel a szeretettel tudjam szolgálni, mint amivel te szolgálsz engem! Add, hogy a vasárnap legyen a legfontosabb napom a héten!

Elhatározás: Megszervezem, hogy a következő vasárnap valóban a dicsőítés és a nyugalom napja legyen. Megpróbálok jót cselekedni valakivel most vasárnap, és segíteni fogok valakinek, hogy visszatérjen a vasárnapi misék látogatására. 

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Három fokozat JézussalÉvközi tizenötödik hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18

Három fokozat Jézussal
Évközi tizenötödik hét – csütörtök
Szent Hedvig királynő


Evangélium:
Mt 11,28-30
Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -- és nyugalmat találtok lelketeknek [Jer 6,16]. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.''

Bevezető ima: Uram Jézus, a mai imádság kezdetén azt akarom, hogy tudd, boldog vagyok, hogy veled lehetek. Ha belegondolok, mi mindent tettél értem, lehetetlen, hogy napomból akár egyetlen pillanatot is megtagadjak tőled. Hálatelt szívvel ajánlom fel neked imádságomnak e rövid néhány pillanatát, hogy így adjak hálát mindazért a jóért, amit értem tettél.

Kérés: Add meg, Uram, hogy kegyes meghívásodra nagylelkű választ tudjak adni! Szeretném, ha napomban az imádságra szánt idő különleges helyet foglalna el, amelyben hozzád jövök, és benned nyugalmat találok, Uram.

Elmélkedés:
1. Jézus meghívása. Szívünket és értelmünket nagy boldogságnak kell eltöltenie, mert Jézus meghívott minket. Ő szeret minket, és biztosítani akar minket szeretetéről, ezért mondja: „Gyertek!” Azt mondja, hogy számunkra elképzelhetetlen, hogy mennyire szeret minket. Jézus szeret minket és közel akar lenni hozzánk. Oly gyakran kísért meg minket hitünkben, amikor azt hisszük, hogy elhagyottak és elfelejtettek vagyunk. Jézus a kétség pillanatairól azt mondja nekünk a mai napon, ezek kísértések, csak illúziók, amely lelkünk ellenségének csalásából erednek. Jézus mindig közel van hozzánk és kész megosztani velünk szeretetét és életét.

2. Azok, akiknek ez a meghívás szól. Nem mindenki számára szól ez a meghívás. Ez a meghívás nem érinti azokat, akiknek életében nincsenek akadályok, nehézségek és szenvedés. A meghívás azoknak szól, akik megéltek nehézségeket, lelki szenvedést, depressziót, gyászt, reménytelenséget, betegséget, sértést és megbántást, túlhajszoltságot a munkában, üldöztetést, vagy félreértéseket… Ez a felsorolás a végtelenségig tarthatna. Mindezek a nehézségek segítenek annak felismerésében, hogy ez a meghívás nekünk szól. A szenvedéseink jó alkalmat teremtenek számunkra, hogy Jézushoz menjünk. 

3. Mi következik abból, ha elfogadjuk a meghívást? Jézus megígéri nekünk, hogy segíteni fog, ha szükségünkben Hozzá fordulunk. Van a legcsekélyebb okunk is arra, hogy kételkedjünk az Ő őszinteségében? Lehetséges, hogy Jézus megígér nekünk valamit, és utána cserben hagy? Nem, nem és még egyszer nem! Bíznunk kell Jézusban. Hozzá kell fordulnunk imánkban és elé kell tárnunk a legnagyobb küzdelmeinket és problémáinkat. Amikor rossz napunk van, és úgy érezzük, hogy a szívünk romokban hever, miért kellene úgy tennünk az imában, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és miért hagynánk ki problémánkat belőle? Becsületesnek kell lennünk az imában, Jézus elé kell terjesztenünk gondjainkat, mert így tud segíteni nekünk és lelkünknek így tudja betölteni azzal a békével és erővel, amely problémáink legyőzéséhez szükséges.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem, hogy képes legyek bátran szembenézni nehézségeimmel és küzdelmeimmel! Nincs olyan dolog, amit ne tudnék legyőzni a te kegyelmeddel és erőddel – jobban mondva nincs olyan dolog, amit „mi ketten” együtt ne tudnánk legyőzni.

Elhatározás: A mai napon meg akarom látogatni Jézust az Oltáriszentségben, hogy rá bízhassam küzdelmeimet és nehézségeimet. Azt az erőt szeretném kérni, amely az igazi tanítvány sajátja.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés – Jézus részben felfedi a Szentháromság rejtett életétÉvközi tizenötödik hét – szerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17

Jézus részben felfedi a Szentháromság rejtett életét
Évközi tizenötödik hét – szerda
Szent Zoerárd-András és Benedek remeték

Evangélium:
Mt 11,25-27
Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

Bevezető ima: Uram Jézus, kérlek, nyisd meg szívemet magad felé most, amikor megkezdem ezt rövid imádságra szánt időt. Te pontosan tudod, hogy mennyi gond és tevékenység van, amelyek hátráltatják imádságomat és elterelik figyelmemet. Segíts, hogy rajtad kívül mindent figyelmen kívül tudjak hagyni, és teljes szeretetemmel és figyelmemmel forduljak feléd, minden jónak forrása felé!

Kérés: Uram, az evangéliumnak ezen a helyén kinyilatkoztatod azt a melegséget és szeretetet, melyben Atyáddal együtt részesítetek mindenkit. Hálát adok neked, mert megnyitottad szívedet, hogy csodálhassam annak belső világát. Engedj belépnem hozzád, hogy mint alázatos szolgád itt leljek menedékre.

Elmélkedés:
1. Dicsőíteni a mennynek és földnek Urát. Jézusnak ezek a szavai a Szentírás kezdő soraira emlékeztetnek minket: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (Ter 1,1) A János evangéliumban ezt olvassuk: „Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” (Jn 1,3) Jézus a megtestesült Ige már a teremtéskor jelen volt, és együttműködött benne. Jézus kinyilatkoztatja ennek a pillanatnak a csodáját, amely olyan dicsőítéssel tölti el Őt, hogy nem tud mást tenni, mint boldogságát megosztani velünk. Ez az a boldogság, amit nekünk is meg kell tapasztalnunk. A Szentháromság bensőséges szeretete nem más, mint az ingyen adott és kapott önzetlen szeretet. Arra kaptunk meghívást, hogy részesedjünk ebben az isteni szeretetben, és a létezést az örökkévaló Istennel élvezzük.

2. Kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ennek a szeretetnek a titkát lehetetlen azoknak kinyilatkoztatni, akik folyamatosan számolgatnak és méricskélnek, hogy mennyit adtak Istennek az ő szeretetükből. Nem szabad így gondolkoznunk: „Eddig szeretem Istent”, vagy „Ha Isten azt akarja, hogy lépjem át ezt a határt, azt nem teszem meg.” Jézus megmutatja nekünk, hogy nagylelkűeknek kell lennünk az Ő követésében és a katolikus hitünk megélésében, attól függetlenül, hogy ez tetszik-e nekünk, vagy sem. Hűségünknek a hitben annál nagyobbnak kell lennie, minél nehezebb azt megélni. Ezt érti Jézus kicsinység és méltatlanság alatt: szív, amely minden áron szeretni akarja Istent, függetlenül attól, hogy mibe kerül ez neki.

3. Az Atya mindent átadott a Fiúnak. Egyszer, amikor autót béreltem, elköszönésként ezt mondtam a kereskedőnek: „Isten áldja”. Az udvariasan így szólt, hogy őt Isten nem tudja megáldani, csak Jézus. Nem tudom pontosan, hogy mit akart ezzel kifejezni, de ez az evangéliumi rész tökéletesen ellentmond ennek a kijelentésnek. Az Atya mindent átadott a Fiúnak. Ha az Atya nem tudna áldást adni, a Fiú sem tudna. A Fiú az áldás hatalmát az Atyától kapta. Az Atya és a Fiú mindenben közösségben vannak. Az Atya mindent a Fiúra bíz és a Fiú mindent az Atyára bíz, mert köztük teljes a bizalom és az örökké tartó szeretet-közösség.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, hálát adok neked, hogy ezt a rövid időt veled tölthettem az imádságban. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az Atyád és közted lévő szoros kapcsolatot. Kérlek, erősíts meg minket, hogy örökre részesedhessünk ebből a szeretetből!

Elhatározás: A mai napon többször is akarok szakítani időt, hogy dicsőítsem a Szentháromságot: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörökké! Ámen.”

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A bűnbánó szív kedves JézusnakÉvközi tizenötödik hét – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16

A bűnbánó szív kedves Jézusnak
Évközi tizenötödik hét – kedd
Kármelhegyi Boldogasszony

Evangélium:
Mt 11,20-24
Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.

Bevezető ima: Uram, ezt az imádságot is úgy kezdjük, ahogy minden imát kellene kezdenünk: a hit, a remény és a szeretet cselekedetével. Keresztségünkkor, mint magokat ültetted ezeket az erényeket lelkünkbe, és az évek alatt a Te kegyelmeddel növekedtek és gyümölcsöt hoztak. Kérünk téged, tedd bennünk tudatosabbá ezeknek az erényeknek a nélkülözhetetlenségét. Tőled származnak az isteni erények, ezért alázattal kérjük, add meg nekünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Teremtményeidként kérünk Urunk: Ne hagyj el minket!

Kérés: Uram, segíts, hogy hatalmadnak és kegyelmednek legyek az eszköze!

Elmélkedés:
1. Jézus hatalmas tettei. Az evangéliumban egy helyen azt olvashatjuk, hogy a nép így kiáltott fel: „Mindent, amit tett, jól cselekedett!” Jézus visszaadta a vakoknak látásukat, a némák beszéltek, démonokat űzött ki és meggyógyított mindenféle betegséget. Minden emberi nyomorúság, amelyet szent keze érintett meggyógyult. Jézus nem csak testi gyengeségeink meggyógyítására szorítkozik, Ő a lelkünket is meggyógyítja. Ő bocsátja meg bűneinket. Ezeket nem azért teszi, hogy a tömegek dicséretét elnyerje, hanem az irántunk való szeretetből. Jézus mindent meg akar tenni, hogy könnyítsen szenvedéseinken és megadja a nekünk szükséges erőt ezek elviseléséhez. Jézus nemes és jó szíve akar minket meggyógyítani és tökéletessé tenni.

2. Jézus megfedd minket, ha ezzel használ nekünk. Jézus bensőségesen szereti az embereket, mégis habozás nélkül megmondja azokat a dolgokat is nekünk, amelyeket nem szívesen hallunk. Nem késlekedik, hogy kihívásokat támasszon elénk, különösen, ha rossz irányba megyünk. Az evangéliumnak ebben a szakaszában szemrehányást tesz ezeknek a városoknak. Azt akarja, hogy ahogyan ezek is, mi magunk is vonjuk le cselekedeteink következményeit. Olykor előfordul, hogy örökre szóló következmények ezek. Hallgassunk Krisztus szavára, és cselekedjünk szerintük, hogy ne legyenek hiábavalók az Ő védelmező szavai! 

3. Jézus a megtérésre hív minket. Jézus egyszerűen azt akarja, hogy cselekedeteinket megvizsgáljuk, és bűnösségünket szívből megvalljuk. Ő látja, hogy irgalmától megfosztom magam keményszívűségem által. Jézus ki akarja nyitni az emberiség szívét Isten irgalmára, azonban túl gyakran marad zárva szívünk a büszkeség és az önzés miatt. Azt akarja, hogy valljuk meg: „Vétkeztem, bocsánatot kérek.” Úgy tűnik, hogy Jézus irgalma nem tud ellenállni a bűnbánó szíveknek. Az egyetlen, amit elvár tőlünk, az őszinte bánat bűneink fölött.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, hálát adok neked hatalmas tetteidért, megvallom bűneimet előtted. Megsebeztem végtelen jóságodat, kérlek, bocsásd meg bűneimet és adj erőt, hogy többé ne kövessem el ezeket!

Elhatározás: Ezen a héten lehetőség szerint minél előbb elmegyek gyónni, ha előző gyónásom óta több mint két hét telt el, vagy súlyos bűnt követtem el.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Kit szeretek igazán?Évközi tizenötödik hét – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
15

Kit szeretek igazán?
Évközi tizenötödik hét – hétfő
Szent Bonaventura püspök és egyháztanító 

Evangélium:
Mt 10,34-11,1
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége.
Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt; de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt.
Aki titeket befogad, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom – bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma.
Amikor Jézus befejezte tizenkét tanítványa oktatását, továbbindult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.

Bevezető ima: Uram, sokszorozd meg beléd vetett hitemet, reményemet és szeretetemet! Olyan sok dolog van a világban, amelyek konkurenciaként állnak szemben hitemmel, reményemmel és szeretetemmel. Annyi bálvány van, amelyek harsányan követelik hódolatomat. Bár tudom, hogy ezek a bálványok jelentéktelenek, mégis oly sokszor megkísértenek. Arra hívlak, hogy légy Ura életemnek, hogy egész önmagamat átadjam neked.

Kérés: Uram, mutasd meg nekem ebben az elmélkedésben Szent Orcádat, mert ha téged látlak, nem lesz többé vonzó számomra a világ mulandó öröme.

Elmélkedés:
1. Jobban szeretni Krisztust, mint a családot. Ez az evangéliumi rész az egyik legnehezebb, mert arra kényszerít minket, hogy igazán őszintén önmagunkba nézzünk, és segít, hogy a Krisztus iránti szeretetünket objektívan tudjuk megvizsgálni. Teljesen rendjén van, ha szeretjük családunkat. Jézus erősít minket a családunk iránti erős, nemes és reális szeretettel, de az iránta való szeretetünknek még ezt a szeretetet is túl kell szárnyalnia. Jobban kell Őt szeretnünk, mint szüleinket, testvéreinket, gyermekeinket, vagy unokáinkat. Könnyen eshetünk az ilyen gondolatok kísértésébe: „Ki ez a Jézus, hogy ilyen igényt támaszt felénk?”

2. Jobban szeretni Jézust, mint saját kényelmünket. Elmélkedésünk következő részében fel kell ismernünk, hogy Jézus még ennél is többet kér tőlünk. Nem csak a legbensőségesebb szeretetet kívánja meg tőlünk, hanem még ennél is tovább megy; azt akarja, hogy jobban szeressük, mint a boldogságunktól és jólétünktől való függést. Azt mondja, hogy nem vagyunk méltóak hozzá, ha nem vesszük fel minden nap keresztünket és nem követjük Őt. Ebben a világban, amikor folyamatosan halljuk a népszerű szlogeneket: aroma-terápia, „Nincs időm a fájdalomra” – Aspirin, stb. Jézus arra emlékezetet minket, hogy Ő szenvedett először értünk, és az Ő szenvedése mentett meg minket. Ha vele szenvedünk, a mi szenvedésünknek is megváltó ereje van. 

3. Jobban szeretni Jézust, mint saját életünket. Jézus tanításában ezek a szavak jelentik a csúcspontot. Mennyire értékes számunkra a mi életünk, és mennyire törekszünk megtartani azt! Mégis arra hív minket Jézus, hogy veszítsük el Őérte életünket, hogy így valóban megnyerhessük azt. Ezért hát jobban kell szeretnünk Jézust a saját életünknél, egészségünknél és önnön létezésünknél. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy megválaszoljuk a kérdést: „Ki ez a Jézus, aki ilyen sokat akar tőlünk?” Ő a Szentháromság második személye, Ő Isten Fia, Ő a velünk élő Isten. Ő méltó a mi teljes szeretetünkre és hódolatunkra. Ő ajándékozott meg minket életünkkel és minden jóval. Neki joga van fölöttünk és egész értelmünk fölött.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, természetes, hogy mindenekfölött szeretlek. Jobban kell szeresselek, mint családomat, kényelmemet, sőt még az életemnél is jobban akarlak szeretni. Nehéz ez a meghívás a legnagyobb szeretetre, és ezért sokat kell tennem, de teljes szívemből és lelkemből akarlak szeretni téged. Kérlek, erősíts meg erre a feladatra!

Elhatározás: Ezen a héten több időt akarok eltölteni az Oltáriszentségi Jézussal.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Megtanulni követni az Ő akaratátÉvközi tizenötödik vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

Megtanulni követni az Ő akaratát
Évközi tizenötödik vasárnap
 

Evangélium:
Mk 6,7-13
Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned, és hiszem, hogy mindenben, amit velem tervezel, akaratodat kell követnem. Segíts, kérlek, hogy mindabba helyezzem reményemet, amit a mai napra szántál nekem! Segíts, hogy ne a teremtett világ dolgaiba vessem reményemet, hanem a Te szent akaratodba! Uram, szeretlek téged, és még bensőségesebben akarlak szeretni. Nyisd meg a szívemet, hogy akaratodra nagylelkűen és boldogan válaszoljak!

Kérés: Uram, Te elküldted apostolaidat, és mindegyikük számára más-más utat terveztél, hogy beteljesítsék nagy küldetésüket. Segíts felismernem akaratodat, hogy hűségesen teljesíthessem azt!

Elmélkedés:
1. Kettesével elküldte őket. Jézus az apostolokat nem egymástól független személyekként küldte el, hanem kettesével. Ezzel azt akarta megértetni velük, hogy egymagukban nem lennének elég erősek az Ő akaratának teljesítésére. Önállóan a támadásokkal szemben sokkal sebezhetőbbek lennének, a sokkal inkább kísértésbe esnének és elbátortalanodnának. Jézus tanítványai nem voltak egyedül missziós küldetésükben, ahogy mi sem vagyunk egyedül. Előfordulhat, hogy Jézus követőinek a missziója nem éppen könnyű, azonban Ő tudja ezt, ezért olyan embereket küld utunkon, akik segítenek és támogatnak minket. Fel kell ismernünk, hogy mások segítségére szorulunk és mások a mi segítségünket várják. Nem vagyunk egyedül! 

2. Semmit ne vigyetek magatokkal! Jézus azt akarta, hogy felismerjék a tanítványok, hogy Ő maga felel ezért a nagy küldetésért. Ezért megparancsolta nekik, hogy minden olyan dolgot hagyjanak otthon, amit normális esetben egy nagy utazásra magával vinne az ember. Ez kemény és radikális lecke volt a tanítványok számára. Ugyan így nem azt akarja Jézus, hogy önmagunkban, vagy a legújabb technikai vívmányokban, esetleg azokban a technikákban és módszerekben bízzunk, amelyeket feltalálnak, vagy kitalálunk önmagunk számára, hogy garantálják számunkra a biztonságot és a sikert. Ő maga minden siker forrása a mi életünkben, csak Ő egyedül tudja megteremteni számunkra az igazi biztonságot. Jézus arra tanítja apostolait, hogy rajta kívül semmit ne vigyenek magukkal a nagy útjukra.

3. Útra keltek. Az apostolok elmentek, hogy tanítsák az embereket és meggyógyítsák a betegeket. Jézusba és a tőle kapott küldetésbe vetették bizalmukat. Munkájuk során megtapasztalták, hogy fáradozásaikat siker koronázta. Útjuk során olyan emberekkel találkoztak, akik nyitottak voltak feléjük. Megállapították, hogy képesek megváltoztatni embertársaik életét. Ha a mi saját életünkre gondolunk, láthatjuk, milyen ritkán találkozunk olyanokkal, akik nyitottak Krisztus üzenetére, buzgón akarják Őt hallgatni, hogy megváltoztassák életüket. Sokszor találkozunk ellenséges hangulattal és szembeszegüléssel. Amikor Isten országát akár sikeresen, akár sikertelenül hirdetjük, Jézusban kell bízzunk. Ilyenkor eszünkbe kell jusson, hogy arra hívott meg minket, hogy hűségesek maradjunk hozzá még akkor is, ha az emberi mérce szerint nem értünk el sikereket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, azzal a feladattal bíztál meg, hogy örömhíredet mindenkinek hirdessem, akikkel találkozom: családomnak, barátaimnak, munkatársaimnak, és mindenkinek. Segíts, hogy hűséges tudjak maradni ehhez a küldetéshez; ne küldetésemet akarjam a magam ízlésére alakítani, hanem azt a Te akaratod szerint teljesítsem! Emlékeztess mindig, hogy a siker nem a felületes eredménytől, hanem az én hűségemtől függ!

Elhatározás: Mai imádságaimat nagylelkűen és hűségesen akarom elvégezni.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Közös üldöztetésÉvközi tizennegyedik hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13

Közös üldöztetés
Évközi tizennegyedik hét – szombat
Szent Henrik császár

Evangélium:
Mt 10, 24-33
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Legyen elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, s a szolgának, ha olyan, mint ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezik, mennyivel inkább háza népét!
Ne féljetek hát tőlük! Hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s olyan titok sincs, ami ki ne tudódnék. Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatok számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

Bevezető ima: Alázatosan közeledek feléd ebben az imádságban, Uram. Tudom, hogy nagyon szükségem van rád. Bár bűnös vagyok, vigaszt nyújt a tudat, hogy szeretsz engem. Add, hogy ez a szeretet növelje hitemet! Legyen ez az imádság számomra egy lépcső a mennybe!

Kérés: Uram, adj bátorságot a hitért való kisebb és nagyobb üldöztetések elviseléséhez!

Elmélkedés:
1. Ördögi.   Jézust ellenségei ördögnek mondták. Szívük keménysége miatt nem látták meg a jót Urunkban. Ez a fajta ellenségesség a mai napig tart. Krisztus figyelmezteti a követőit, hogy épp úgy támadják majd őket, ahogyan Őt magát is. Ezért aztán nem meglepő, hogy a magzat életét védő magatartásunk miatt maradinak bélyegeznek bennünket, és az erkölcsi igazságokhoz való ragaszkodásunk miatt intoleránsnak mondanak. Az üldöztetés csak növeli hitünk hitelességét. Ha sosem ütközünk ellenállásba, lehet, hogy nem éljük meg a hitünket elég határozottan vagy nyilvánosan. Én eltűröm az üldöztetést a hitemért?

2. A fényre.   Nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék. Jézus Urunk biztosít arról, hogy idővel minden világossá válik. A különféle hazugságok az interneten már a fény sebességével haladnak. Az igazság, úgy tűnik, ennél lassabban. A probléma nem új keletű: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.” (2 Tim 4, 3-4). Akár a házasság, akár a magzat méltóságáról van szó, az igazság egy idő után eléri a nyilvánosságot. Krisztus igazságának is gyökeret kell vernie bennünk, ha életünket örömmel és értelemmel akarjuk megtölteni. Életünk legkeserűbb pillanatai akkor vannak, amikor Krisztustól távol kerültünk. Mely bűnömmel kell leginkább megküzdenem az életemben?

3. Elfogadhatatlan.   Ha megtagadjuk Krisztust, Ő is megtagad bennünket az utolsó ítélet napján. Ez a szomorú igazság. Oly gyakran felébred bennünk a kísértés, hogy hitünket eltitkoljuk, és csendben maradjunk a gonosszal szemben. Ez sokféleképpen megtörténhet. Nem mondunk semmit, amikor egy rokonunk össze akar költözni a barátjával. Nem tiltakozunk, amikor egy másik katolikus gyakorlatilag megvédi az abortuszt és a fogamzásgátlást. Vagy szülőként nem szólunk, ha a gyermekünk hosszú órákon keresztül csak internetezik. Mindezt a tétlenséget „toleranciának” mondhatjuk. De Krisztus nem azzal küldte el a tanítványait, hogy: „Menjetek, és legyetek toleránsak mindenkivel.” Hanem „Menjetek, és tegyétek tanítványommá minden népet.” Előfordul, hogy én hallgatag maradok, amikor valamilyen ügyben fel kéne szólalnom?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, téged követni nem egyszerű. Minden oldalról érhetnek támadások: a családból, barátoktól, a médiából. Néha azt kívánom, hogy bárcsak könnyebb lenne kereszténynek lenni, de hiszen neked sem volt könnyű. Segíts, hogy ne panaszkodjak annyit! Adj erőt, hogy bátran kiállhassak melletted!

Elhatározás: Egy kényes kérdésről beszélek valakivel, akinek szüksége van a keresztény útmutatásra. 

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Családi viszályÉvközi tizennegyedik hét – péntek

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
12

Családi viszály
Évközi tizennegyedik hét – péntek
 

Evangélium:
Mt 10, 16-23
Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket! Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok! Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Ha valamelyik városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek a másikba, mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg az Emberfia el nem jön. 

Bevezető ima: Uram, Te vagy az állandó pont az életemben. Te vagy a kezdet és a vég. Szeretlek, mert megváltottál. Bízom benned, mint legközelibb barátomban. Remélek benned, hogy Te fogsz köszönteni az örökkévalóságban.

Kérés: Uram, add, hogy nagyobb egységben lehessek veled, mert benned sosem fogok csalódni!

Elmélkedés:
1. Éberség a világ felé. Jézus földi életének legnagyobb ellentmondása, hogy szeretetből alávetette magát a keresztre feszítéssel járó szenvedésnek, hogy így megváltson bennünket, és esélyt adjon az örök életre, pedig ismeri minden hibánkat, és szívünk gyengeségeit. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben. (Jn 2: 24-25). Krisztus arra is figyelmeztet, hogy másokra se hagyatkozzunk túlzott mértékben, hiszen nekik is ugyanolyan gyengeségeik vannak. A másokba vetett bizalmunknak reálisnak kell lennie; sose lehet egy szinten a Krisztusba vetett hitünkkel. Előfordul, hogy túlságosan ráhagyatkozom valakire? Felismerem azt, hogy ha túl sokat várok valakitől, az szükségtelen problémákat okozhat nekem?

2. Családon belüli problémák. Krisztus a szikla, amihez az emberiség hullámai ütköznek. Parancsolatai mindannyiunk szívéhez szólnak, de személyes választ kívánnak tőlünk. Az, hogy egy-egy ember hogyan válaszol, rejtély marad. Egyesek igent mondanak, mások nemet. Önmagunk ellentmondásossága néha a családon belüli ellentéthez vezet. Nem csoda, hogy olykor a rokonaink válnak a legnagyobb ellenségeinkké. Krisztus állhatatossága azonban biztosít arról, hogy Ő hűségesebb marad, mint esetleg egyes családtagjaink. Elfogadom, hogy a Krisztushoz való hűségem akár szembenállást is okozhat szeretteim között? Fel tudom ajánlani megpróbáltatásaimat az ő üdvösségükért?

3. Magányos szívek. Krisztus sosem ígért egyszerű életet követőinek. Ha így lett volna, mindig bőven lettek volna tanítványai. Ő tudja, hogy mi teszi szeretetünket éretté: az áldozat. Az önfeláldozás megtisztít, nemessé tesz. A szeretet áldozat nélkül csak egy tündérmese. A szeretet azt is jelenti, hogy osztozunk mások szenvedésében. Amikor a férfiak és nők teljesen önállóak, és függetlenek akarnak lenni, azt kockáztatják, hogy olyan ön-függőségbe kerülnek, mely nyomasztó magányban tartja őket - mondta XVI. Benedek pápa 2008. február 9-ei beszédében. Ha elzárjuk magunkat Istentől, leragadunk saját kicsinységünkben. El tudom-e fogadni a Krisztusért vállalt szenvedést, amely a saját kényelmem korlátai közül való kitörés?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, nem egyszerű követni téged! Sok helyen ütközhetek ellenállásba, néha a saját családom részéről is. Segíts mindezt türelemmel viselnem, irántad érzett szeretetből. Adj békességet a hitben való kitartáshoz. Az áldozathozatalaimat azokért ajánlom fel, akik megpróbálnak meggátolni engem a Te követésedben. 

Elhatározás: Imádkozni fogok, vagy egy konkrét áldozatot hozok valamelyik családtagomért, aki távolabb áll a hittől.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jutalmunk az Örök ÉletSzent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

Jutalmunk az Örök Élet
Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Evangélium:
Mt 19,27-29
Egy alkalommal Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”

Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy egészen közel engedsz magadhoz a mai imában. Köszönöm, hogy meg akarod ismertetni velem isteni titkaidat. Azt akarod, hogy életünk minden napján növekedjünk az irántad való bizalomban, és készek legyünk elhagyni felesleges dolgainkat, amik ehhez a földi világhoz húznak minket. Tudom, hogy Te sokkal többet és egészen mást akarsz adni, mint amit a világ kínál. Világosíts meg és növekedj bennem nap mint nap, hogy egyre jobban megismerjelek Téged!

Kérés: Uram, add, hogy ne a világ csábításait vágyjam, hanem a Te Országodat!

Elmélkedés:
1. „Mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged.” A mai napon Szent Benedek apátot ünnepeljük, aki egész életét arra tette fel, hogy az evangéliumi szegénység és az Istennek való odaadottság útján járjon. Néhány évnyi remeteélet után azt a hívást érezte, hogy közösségbe hívja azokat a nőtlen férfiakat, akik az evangélium megélésére vágytak. Hamarosan felismerte, hogy közösségüknek egyértelmű szabályokra van szüksége. Kolostorában a jeruzsálemi ősegyház szellemét akarta felszítani, amelynek három alappillére: az engedelmesség, az imádság és a munka. Benedek szabályzata hamarosan általánosan elterjedt, és az európai kolostori élet regulájává vált. Regulája annyi életbölcsességről és Krisztus iránti szeretetről tanúskodik, hogy 1500 esztendő folyamán — a szerzeteseken kívül is — megszámlálhatatlanul sok keresztényt magával ragadott.

2. „Százannyit kap” Aki vállalkozik a nagy „kalandra”, és mindenét elhagyva követi Krisztust, már földi életében is megtapasztalja Isten ajándékozó szeretetét: a testvérekkel való szeretetközösséget, az Atya gondoskodását és az Istennel való lelki közösség semmi máshoz nem hasonlítható békességét és örömét. Ezt keresték a kolostori életet vállaló szerzetesek is Benedek apát vezetésével. A szerzetesek összekapcsolták a szemlélődő és a tevékeny életet. Monte Cassino Benedek nagyszerű regulája nyomán (Imádkozzál és dolgozzál!) csakhamar az istenszolgálat iskolája lett. Nemcsak szerzetesek vagy a szerzetesi életre készülők látogattak el a szent életű apáthoz. Bárki segítségre talált itt lelki és testi szükségében.

3. „Elnyeri majd az örök életet.” Szent Benedek életének példája és isteni bölcsességtől átjárt tanítása rendkívül jótékony hatással volt Európa fejlődésére. Megszámlálhatatlan embert segített hozzá a századok során Krisztus odaadó követéséhez, az evangéliumi lelkület megismeréséhez és megéléséhez. Szent Benedek megmutatja számunkra az utat, amelyen járva kellő igyekezettel mi is Jézus hű apostolai lehetünk.

Beszélgetés Krisztussal:
Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet, Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget, Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot, Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet, Téged dicsérő tetteket,
A Te szavaidra hallgató fület, A Te szépségedet szemlélő szemet,
A Te fölségedet magasztaló nyelvet, Neked kedves életmódot,
A Tőled küldött bajokat elviselő békességet, Hozzád vágyó hű kitartást,
És adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel, fényes feltámadással,
És az örökké boldog életben add jutalmul magadat.
(Szent Benedek mindennapi imája)

Elhatározás: Megvizsgálom az életemet, hogy mely területen van szükségem önmagam nagyobb fegyelmezésére ahhoz, hogy Jézus hitelesebb követe legyek.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A tökéletes választásÉvközi tizennegyedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10

A tökéletes választás
Évközi tizennegyedik hét – szerda

Evangélium:
Mt 10,1-7
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A tizenkét apostol nevei pedig ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, Jakab, Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté, Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Elközelgett a mennyek országa!”

Bevezető ima: Uram, jelenlétedbe helyezem magamat, ismerve szíved lelkek iránti buzgóságát. Mennyei Atyád dicsősége formálni tudja az én szívemet is. Ahogy isteni erőddel lángra lobbantottad a tizenkettőnek a szívét, kérlek, növeld a te szereteted tüzét a mai napon az én lelkemben is! Szabadíts meg kegyelmeddel a langyosságtól és közömbösségtől! Vágyom rá, hogy még jobban meghalljam és teljesítsem a kéréseidet a mai napon.

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy nagylelkűen és bizalommal fogadjam a tervet, melyet nekem készítesz!

Elmélkedés:
1. Jézusnak szüksége van apostolokra. A Királyság növekedésének feltétele, hogy legyenek olyan emberek, akik készek együttműködni Istennel. Krisztus elutasítja az egy szereplős „programot”. Értékelnünk kell Isten végtelen alázatát, hogy győzelmét másokban engedi láttatni; kezdve a Tizenkettővel. Az apostolokban látjuk a példát, akikre Krisztus építette Egyházát, akik cselekedeteiken keresztül terjesztették a hitet. Ha nem érkezik válasz Isten hívására, akkor nincs Királyság! El szoktam gondolkodni a saját felelősségemen abban, hogy növekedjen Isten Országa a földön? Felismerem, hogy ezt mindenekelőtt a családomban, a munkahelyemen építem azzal, ahogyan a hozzám legközelebb állókkal viselkedem? 

2. Hívta őket. Sokan voltak a hegyen aznap. Sokakat megérintett, sokan vágytak arra, hogy közel legyenek hozzá. De csak tizenketten kaptak kifejezett meghívást arra, hogy apostolok legyenek. Minden hivatás és küldetés, melyet Istentől kapunk, különböző. Amire ki lettünk választva, azt senki más nem tudja betölteni. Krisztus név szerint szólít minket, ez azt jelenti, hogy nagyon jól ismer, hibáinkkal és gyengeségeinkkel együtt. Isten választása, melyet imádságban nyilatkoztatott ki, mindenható és szuverén. Nincs benne hiba, vagy félreértés. Isten hangja, aki beszél, nem csap be minket.

3. Szabadon válaszolni. Krisztus szabadon hívott, és a tizenkettő szabadon válaszolt. Nem hozott angyalokat a Mennyből, hogy lenyűgözze őket az együttműködés érdekében, hanem imádkozott az Atyához. Az aratás Ura mindannyiunkat hív. Apostoli hivatásunk nem tehetség kérdése, és nem  érzések kérdése. Hanem a hitünk lépése: mennyire fontos számunkra Isten, és miként válaszolunk arra, amit Isten kér tőlünk. Miért vagyunk ott, ahol éppen vagyunk? Házasságban? Laikus mozgalomban? Sosem tudhatjuk teljesen, csak Isten tudja bölcsességének mélységét. Ez az Ő Országának első misztériuma, mely mindegyikünket személyesen megérint: Isten hívott, akart, és mi „igen”-t mondtunk. A mi igenünk az egyetlen válasz, melyre egy apostolnak törekednie kell. Minden más lelassítja a küldetést és megzavarja a szeretet és a szolgálat párbeszédét.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, még jobban szeretném érezni a  szívemben, hogy tanítványodnak hívsz; és arra, hogy fény legyek mások számára ebben a világban. Segíts, hogy a mai munkám válasz legyen erre a hívásra! Segíts kegyelmeddel, hogy a szívem mindig nagylelkű és biztos választ adjon a te hangodra! 

Elhatározás: A napom legnehezebb részét nagy örömmel magamhoz ölelem szeretetből az iránt, aki meghívott engem.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."