85711 ima található a honlapon, összesen 202865 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
Naponta frissül
Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

Mi a napi elmélkedés?

A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

Kiknek ajánljuk?

Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

Regnum Christi Elmélkedés Keresd a valódi kincset: az örök életet!Évközi nyolcadik hét – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30

Keresd a valódi kincset: az örök életet!
Szent István király ereklyéinek átvitele

Evangélium:
Mk 10,28-31
A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.”

Bevezető ima: Drága Jézusom! Te megígéred az örök boldogságot mindenkinek, aki Téged választ. Vágyom mindennap találkozni Veled az imában és minden jócselekedetemben. Árassz el kérlek kegyelmeddel, hogy önérdek nélkül szolgáljam testvéreimet!

Kérés: Uram, segíts lemondanom saját önző vágyaimról!

Elmélkedés: 
1. Már ezen a világon százannyit kap, aki Jézust követi. Miután Jézus a világi kincsek káros voltáról tanít, nem hagy kétségben bennünket: azonnal megmutatja azt is, melyek a valódi értékek az életünkben. Aki Jézus követévé válik, és ezért képes lemondani a világ csecsebecséihez való ragaszkodásáról, az sokkal nagyobb jó kap Istentől már ebben a földi életében is: „testvért, anyát, apát, gyermeket” – Krisztusban. A Krisztusban megélt testvériség Isten csodálatos, minden pusztán emberi kapcsolatot felülmúló ajándéka számunkra! Az érdek nélküli, önzetlen szeretet megtestesülése. E testvériségben a számtó emberi kapcsolatot felváltja az ajándékozó isteni szeretet megvalósulása. Van-e csodálatosabb annál, mint megtapasztalni, amikor elfogadnak, amint vagyunk; törődnek velünk érdek nélkül; meghallgatnak ítélkezés nélkül; megbocsátanak neheztelés nélkül… Kérjük Isten kegyelmét nap mint nap, hogy magunk is az Ő szeretetének követeivé legyünk testvéreink számára!

2. „Az eljövendő világban pedig örök életet.” Reggeltől estig elborítanak bennünket a fontosabbnál fontosabb feladataink, és valahogy soha nem marad időnk arra, hogy örüljünk Isten felmérhetetlenül nagy ajándékának: a ránk váró örök életnek Jézus és Mennyei Atyánk társaságában! Pedig Jézus ezt biztosan ígéri azoknak, akik Őt választják. Legyen ez a ránk váró, mindent felülmúló ajándék biztos vigaszunk életünk minden nehézsége és megpróbáltatása között!

3. „Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.” A mai evangéliumi szakasz utolsó mondatában újra szembesülünk azzal a ténnyel, mennyire különbözik Isten értékrendje az emberitől. Akik e világban győztesnek tűnnek, Isten szemében akár az utolsók is lehetnek. Jézus ismét figyelmeztet, hogy ne e világ kincseire vágyjunk! Vágyainkat mindig a mennyei boldogság elérésére irányítsuk! „Nem arra hívattunk el, hogy sikeresek legyünk, hanem arra, hogy híven szolgáljunk.” – tanította nővéreinek Teréz anya.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm Neked, hogy kereszthalálod által megváltottál, és elhoztad számomra a Veled való örök boldogoság lehetőségét! Add, hogy mindig ez az örömhír legyen táplálékom és erőm mindennapi küzdelmeimben!

Elhatározás: Imában elmerülök a Mennyország szépségének szemlélésében.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Menj, add el, amid vanÉvközi nyolcadik hét – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
29

Menj, add el, amid van
Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja

Evangélium:
Mk 10,17-27
Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! A mai evangéliumi történeten keresztül engem is hívsz, hogy letegyek minden helytelen ragaszkodásomat, ami e világhoz köt engem, és eltávolít Tőled. Kérlek, segíts kegyelmeddel felismernem ezeket, és nemet mondanom rájuk.

Kérés: Uram, add, hogy szívem egészen a Tied legyen!

Elmélkedés: 
1. „Valami hiányzik még belőled.” Jézus a mai evangéliumi részben követésének legfontosabb feltételét akarja megtanítani nekünk. „Add el, amid van” –  szólítja fel azt az embert, aki lelkesen tanítványává szeretne válni. Jézus nem olyan követőket akar, akik csak valamit adnak oda neki az életükből. Az Ő követését nem lehet félvállról venni. Miért? Mert Ő az egyetlen, igaz Isten, maga a Szeretet teljessége, az Út, az Igazság és az Élet. Vagy egészen Őt választjuk, vagy megmaradunk a világhoz láncolt állapotunkban.

2. „Milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába!” Jézus itt nem egyszerűen azokra utal, akik nagy vagyonnal rendelkeznek. Hanem mindazokra, akik birtokolni akarnak; nem csupán anyagi javakat, hanem bármit, amit a gonosz kísértésként elénk tár – hogy eltérítse szívünket, gondolatainkat és igyekezetünket a Mennyei Atya kincseiről, és küldetésünktől, hogy Isten Országának építői legyünk. Gazdag az, aki ragaszkodik hírnevéhez, káros szenvedélyeihez, a haragtartáshoz, rossz szokásaihoz, saját dédelgetett vágyaihoz… Minden kincsünk arra való, hogy ne önmagunknak gyűjtsünk, hanem menjünk, és osszuk szét időnket, talentumainkat, küzdelmeinket és szeretetünket a szegények között!

3. „Istennek minden lehetséges.” Jézus egymás után többször is elismétli, hogy aki ragaszkodik evilági gazdagságához, annak nagyon nehéz eljutnia az üdvösségre. Ezzel az ismétléssel, és a „Fiaim” megszólítással hangsúlyozza ennek a tanításának a fontosságát. De ki az közülünk, aki őszintén elmondhatja megáról, hogy semmilyen földi dologhoz nem ragaszkodik? Jézus válasza számunkra: „Istennek minden lehetséges.” Az ember saját erejéből nem, csakis Isten segítségével üdvözülhet. Be kell ismernünk teremtett voltunkat, a Mindenható Atyától való teljes függésünket. Tartsuk nagyon fontosnak ezért a minket tápláló Oltáriszentséget, vegyük magunkhoz, keressük az élő Jézussal való személyes kapcsolatot olyan gyakran, ahogyan csak megtehetjük!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, kérlek, vonzz magadhoz még jobban! Add meg nekem a kegyelmet, hogy minden másnál jobban vágyjak a Veled való találkozásra!

Elhatározás: Hétköznap is elmegyek szentmisére.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés A Szentlélek erejePünkösdvasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28

A Szentlélek ereje
Pünkösdvasárnap

Evangélium:
Jn 20,19-23
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Bevezető ima: Uram, ma azt ünnepeljük, hogy az Egyháznak ajándékoztad a Szentlelket, amelyet a kereszten való türelmes szenvedésed által nyertél meg számunkra. Segíts hinni és bízni abban, hogy erőd jobb apostollá tehet engem országod számára! Hinni és bízni akarok abban, hogy Te tüzet tudsz csiholni ott, ahol langyossá lettem, hogy segítesz megszabadulnom kényelmességemtől, és hogy vissza tudod állítani keresztségem ártatlanságát, s így a lelkem tisztábbá és értékesebbé válhat, hogy minden napon szolgálhasson és tisztelhessen Téged.

Kérés: Jöjj Szentlélek, töltsd el lelkemet kegyelmeddel és gyújtsd lángra bennem szereteted tüzét!

Elmélkedés: 
1. Az ajtó zárva volt. „Te félsz… Mennyire fáj nekem a te félelmed… Ne félj!” Ezek azok a szavak, melyeket Jézus intézett Kalkuttai Teréz anyához, mikor ő a Szeretet Misszionáriusai megalapítására szóló hívást akarta követni. Pontosan mi is tartja vissza Jézus követőit a megtérés és odaadás útján? Lelki restségünk és hiányzó buzgóságunk mögött nem is annyira személyes hibáink és az emberi erényekben való hiányosságaink bújnak meg, mint a megfeszített és feltámadt Úr dinamikus erejével szembeni vakságunk. Saját magunk készítette börtönünkből csak akkor szabadulhatunk, ha szívünket teljesen megnyitjuk a Krisztusba vetett hitnek: tökéletes bizalom (a zűrzavaros jelen és a bizonytalan jövő ellenére), tökéletes remény (azáltal, hogy felhagyunk azzal, hogy először tökéletesek akarunk lenni, mielőtt cselekednénk), és tökéletes isteni bizakodás (amennyiben mások bűneit és saját személyes kudarcainkat félretesszük, melyek nem engednek elszakadni az életről alkotott rövidlátó elképzeléseinktől). Krisztus ma is eljön zárt ajtókon keresztül, és arra kér minket, hogy nyissuk ki ezeket az ajtókat a feltámadott Úrnak a Szentlélek erejében való megtapasztalása által. Ferenc pápa is erre hívja fel a figyelmünket: „Félünk attól, hogy Isten új utakra vezessen bennünket, hogy ki kelljen lépnünk gyakran korlátolt, bezárt, önző látóhatárunkból, és megnyíljunk Isten horizontjainak. Az újdonság, amit Isten életünkbe hoz, nem önmagáért való, nem arra szolgál, hogy leküzdje az unalmat, mint ahogy ez gyakran történik napjainkban. Isten újdonsága adja meg számunkra a valódi örömet, lelkünk békéjét, mert Isten szeret minket és csak javunkat akarja. Nyitottak vagyunk-e Isten „meglepetéseire”? Vagy bezárkózunk félelemmel telve a Szentlélek újdonsága előtt? Bátrak vagyunk-e, hogy új utakra lépjünk, amelyeket Isten újdonsága kínál fel, vagy védekezünk mulandó struktúrákba zárkózva, amelyek elveszítették a befogadás képességét?” (Ferenc pápa 2013. pünkösdi homíliája)

2. Békesség nektek! Fontos, hogy megvizsgáljuk a mi „békénket”, és lássuk, hogy ez ugyanaz a béke-e, mint amit Krisztus gondol. Néha összekeverjük a békét az elégedettséggel és megelégedéssel. Bizonyos múlandó megelégedések életünk részét képezik, de ha csak önmagukért keressük, akkor könnyen abba a hibába eshetünk, hogy túlharsogjuk a Lélek életét, amely mélységes békét és megelégedettséget akar hozni életünkbe. A Pünkösdnek elsősorban arról kell meggyőznie minket, hogy az ima és a rendezett élet lehetővé teszi számunkra, hogy állandó kapcsolatban legyünk a kegyelem forrásával és az isteni sugallattal.

3. Vegyétek a Szentlelket! A bűnbánat szentségében a Szentlélek működése által nyernek bocsánatot bűneink, mely Krisztusnak a pap általi működését jeleníti meg. Hisszük, hogy Isten irgalmassága új reményt és változást hoz lelkünkbe. Akkor miért nem hisszük, hogy ugyanaz a kegyelem hős szentekké tehet minket, akik győzedelmeskednek a megpróbáltatások idején, türelmesek a nehéz kapcsolatokban és eredményesebbek az apostolkodásban? Krisztus biztosít minket arról, hogy az Ő ereje soha nem hagy el minket, úgyhogy semmi okunk sincs arra, hogy életünk néhány rossz tapasztalata miatt visszahúzódjunk. A Szentlélek sokkal inkább Krisztussá akar változtatni minket azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy lelki értelemben hordozzuk az Ő sebeit és kinyilatkoztassuk a hitetlen világnak.

Beszélgetés Krisztussal: Ó, Jézusom, miután megmutattad nekem sebeidet, látom szemedben a reményt, hogy megtérek, és felfogom, hogy milyen tökéletes és legyőzhetetlen a Te szereteted. Te azt akarod, hogy minden döntést, melyet meghozok, minden reményt, melyet elfogadok, és minden küldetést, melynek átadom magamat, e szeretetre alapozzak. Jobban akarok bízni a Szentlélek erejében, mely meg tud változtatni engem, mint a saját erőfeszítéseimben! Rád akarok hagyatkozni mindennap. Add, hogy az isteni kegyelem forrása legyen az én igazi táplálékom, s többé már ne múlandó élvezetekkel és hasztalan becsvággyal tápláljam lelkemet.

Elhatározás: Az elkövetkező héten minden nap felírom az összes sugallatot, melyet a Szentlélektől kapok, és megpróbálok készségesen, bizalommal és nagylelkűen aszerint cselekedni.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Jézus még sok mást is akar cselekedni általunkHúsvét hetedik hete – szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
27

Jézus még sok mást is akar cselekedni általunk
Canterburyi Szent Ágoston püspök

Evangélium:
Jn 21,20-25
Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!” Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.

Bevezető ima: Uram, növeld hitemet! Szerető gondoskodásodba helyezem bizalmamat. Tanítványaid követtek Téged; én is szeretnék tanítványodként az ő nyomdokukban járni. Tudom, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet.

Kérés: Jézus, segíts mindig Rád figyelnem! Add, hogy az egész nap folyamán érezzem szerető jelenlétedet!

Elmélkedés: 
1. Csak egy a fontos. A mai evangéliumban Péter Jézussal megy, de leveszi a tekintetét mesteréről és megfordul. Jézus ezt észreveszi, és meglátja Péter szívének gondolatait. Megkérdezi: „Min gondolkodsz?” Szeretné megragadni Péter figyelmét, és mindenekelőtt azt akarja, hogy Péter lelke végre nyugalmat és békét találjon. A Szentírásban gyakran halljuk az Urat, amint megnyugtatja a tanítványait: „Ne féljetek!” Istennek mindannyiunk számára van egy szerető terve. Ha összehasonlítjuk magunkat másokkal, az gyakran vezet nyugtalansághoz és félelemhez. Akkor tudunk a legjobban összpontosítani a valóban fontos dolgokra, ha a napunk folyamán Krisztust őrizzük a szívünkben és gondolatainkban.

2. A hűséges tanítvány. Az utolsó vacsora emléke még mindig élénken élt az apostolok szívében. Azon az estén Jézus a saját magát adta oda tanítványai táplálására. Az Oltáriszentség a bizonyíték arra, hogy Jézus mindig velünk akar lenni. A szeretett tanítvány, Szent János, meglátta, hogy ez mekkora nagylelkűség, és hálás akart lenni Jézusnak. Végigkísérte a szenvedéseit és jelen volt keresztre feszítésénél. János a mai evangéliumban is követte Jézust. Eltökélt volt, hogy mindig Jézus mellett legyen. Megmutatta nekünk, hogy Jézus hűséges követője sose hagyja el az Urát.

3. A jövőt alakítani. Szent János tanúsága szerint Jézus rengeteg olyan dolgot tett, ami nincsen lejegyezve a Szentírásban. Most is sok olyan dolog van még, amit Jézus szeretne véghezvinni ebben a világban. Mindössze a mi együttműködésünkre van szüksége. Isten segítségével mi alakítani tudjuk a jövőt. Mi éreztethetjük az emberekkel az Ő jelenlétét, mert kegyelme által bennünk él. Isten az életem szerzője, és csak úgy íródhat meg a könyvem, ha felismerem, hogy mindennel Neki tartozom.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, gyakran elkalandoznak a gondolataim, amikor a lényegtelen dolgokra jobban figyelek, mint Rád. A Te kegyelmed azonban mindig visszavezet azokra a zöldellő rétekre, ahol nyugalmat találok Benned. Nem szenvedek hiányt semmiben, mert Te vagy az én pásztorom.

Elhatározás: Ma este néhány percet arra szánok, hogy megvizsgáljam, mennyire sikerült gondolataimmal és cselekedeteimmel Krisztust követnem.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Kövess engem!Húsvét hetedik hete – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26

Kövess engem!
Néri Szent Fülöp áldozópap

Evangélium:
Jn 21,15-19
Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”

Bevezető ima: A követésedre hívsz engem, Uram. Bárhova követlek Téged, hogy az akaratodat tegyem.

Kérés: Uram, Te tudod, hogy én is szeretlek Téged. Adj erőt, hogy ma minden körülmény között hűséges legyek Hozzád!

Elmélkedés: 
1. Titeket választottalak. Isten bárki előtt megmutathatta volna magát. Elmehetett volna a főpapokhoz, Poncius Pilátushoz vagy a császárhoz, hogy bizonyítsa előttük feltámadását. Mégis közönséges halászokhoz ment feltámadása után. Ahelyett, hogy palotákban pihent volna meg, a Tibériás tavánál látogatja meg tanítványait. Azokkal az emberekkel étkezett együtt, akik szenvedése idején elhagyták Őt. Bár a legtöbben közülünk sosem válunk híressé, és a világ nem ismeri meg a nevünket, nagyszerű kiváltságunk, hogy Isten ismer és szeret bennünket. Mi többre vágyhatnánk?

2. Utólag mindig okosabbak vagyunk. A Szentírás tanúsága szerint Péter nagyon elszomorodott, amikor Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle, hogy szereti-e. Olyan, mintha Jézus kétkedne Péter őszinteségében. De egyben lehetőséget ad arra, hogy Péter kinyilvánítsa szeretetét, amelyben Krisztus háromszori megtagadásakor elbukott. Gyakran fájhat nekünk, amikor valaki megkérdőjelezi szavainkat és cselekedeteinket, de Isten azért engedi ezeket a megpróbáltatásokat, hogy általuk megtisztuljunk. Amikor Isten küzdelemre, szenvedésre hív bennünket, alkalmat ad arra, hogy kiengeszteljük Őt azokért az időkért, amikor nem szerettük Őt teljes szívünkből és lelkünkből.

3. Lelki érettség. Jézus a Péterrel való párbeszédében rámutat arra, hogy ha mindig azt teszi, amit szeretne, az a lelki éretlenség jele. A társadalom gyakran próbálja elhitetni velünk, hogy a szabadság kiteljesedése, ha mindig azt tesszük, amihez éppen kedvünk van. Jézus egy másik, jóval nagyobb kihívással járó lehetőséget mutat nekünk. Azt mondja: „De ha majd megöregszel, más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod”. Isten folyamatosan nyújtja a kezét, hogy vezessen bennünket. Néha az önfeláldozás útján vezet, a szeretetből fakadó áldozatén. Ez az áldozat biztos út Isten szeretete és dicsősége felé.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bár Te vagy Istenem és Teremtőm, örömet lelsz abban, hogy velem, a szolgáddal légy együtt. Te adod azt a szeretetet, amellyel képes lehetek kötelességeim teljesítésére. Nélküled semmit sem tehetek, de Veled bármire képes vagyok.

Elhatározás: Ma lemondva egy kedves elfoglaltságomról, az időmet arra áldozom, hogy szívességet tegyek valakinek.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Egy legyenek, amint mi egy vagyunk!Húsvét hetedik hete – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25

Egy legyenek, amint mi egy vagyunk!
Szent VII. Gergely pápa

Evangélium:
Jn 17,20-26
Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.

Bevezető ima: Jézusom, bepillantást engedsz szíved gondolataiba. Habár csak egy egyszerű teremtményed vagyok, Te mégis bőkezűen adod nekem kegyelmedet. Vágysz arra, hogy időt tölts velem, én pedig mindent félre akarok tenni, hogy Veled lehessek ez alatt az imára szánt idő alatt!

Kérés: Uram, Jézus, segíts, hogy hűséges barátod legyek, de ne csak a szavak, hanem a tettek révén is!

Elmélkedés: 
1. A szavak ereje. „Íme, egy csekély tűz milyen nagy erdőt gyújt fel! A nyelv is tűz…” (Jak 3, 5-6). Jézus tudatában van szavaink erejének. Sok mindent megtehetünk velük. Meg tudunk erősíteni másokat beszédünk által, és sajnálatos módon le is tudunk törni másokat. A legfontosabb mindazonáltal az, hogy használhatjuk a hangunkat arra, hogy követőket szerezzünk Krisztusnak. A Szentlélek vezetése által tanúságtételünknek megvan az ereje, hogy segítsen másoknak hinni Istenben. A Szentlélek az, Aki képessé tesz minket a szeretet cselekedeteire is, hogy mások meglássák Isten jóságát bennünk. 

2. Hogy mindnyájan egy legyenek. Mindannyian különböző ajándékokkal és talentumokkal jövünk a világra. Mégis, különbségeink ellenére, Istennek az a terve velünk, hogy mind egyesüljünk Vele és Benne, és ezáltal egymással is. Ezt az egységet az Ő Teste, az Egyház révén hozza létre. Amikor együttműködünk Isten kegyelmével, akkor megengedjük a Szentléleknek, hogy ezt az Istennel való egységet megalkossa bennünk. Amikor bűnt követünk el, megbontjuk az egységet, és ezzel azt kockáztatjuk, hogy egyre távolabb és távolabb kerülünk Istentől. Amikor szeretjük Istent és felebarátunkat, akkor engedjük Istennek, hogy egyre teljesebb módon lakozzék bennünk.

3. Uram, hiszek. Mikor Jézus a földön járt kétezer évvel ezelőtt, a tanítványok társaságában élt. Ők voltak azok, akiket fizikailag látott és tanított. Beszélgetett velük, együtt evett velük és igaz követőivé formálta őket. Ám mivel Ő Isten is, nemcsak ember, többet látott, mint az akkori tanítványokat egy meghatározott történelmi időben. Imájában minden egyes személyt maga előtt látott, aki meg fogja ismerni és szeretni Őt a századok folyamán. Azért imádkozott, amely a legkedvesebb volt számára: értünk imádkozott. Ő maga mondja: Atyám, ők a Te ajándékod számomra. A hitünk tehát életet megváltoztató hit, mert egy olyan Istenben hiszünk, aki személyesen ismer és szeret bennünket. Ő egyedül ki tudja elégíteni minden szükségletünket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Te meghívtál, hogy bensőséges barátod legyek. Annyira szeretsz engem, hogy az életet, amit az Atyával és a Szentlélekkel megosztasz, velem is megosztod. Köszönöm, hogy Te mindig ismertél engem és szüntelenül imádkozol értem. Veled akarom megélni ezt a napot, hogy szavaim és jó példám által Hozzád vonzzak másokat.

Elhatározás: Kedves leszek valakihez, aki korábban megbántott engem.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Szenteld meg őket az igazságban!Húsvét hetedik hete – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24

Szenteld meg őket az igazságban!
Szűz Mária, keresztények segítsége

Evangélium:
Jn 17, 11b-19
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy a Te szavad Igazság és Élet. Tanításod megóv a gonosztól, és erőt ad nekem. Eléd jövök ebben az imában. Erősen hiszem, hogy örömöm teljesebb lesz, ha jobban egyesítem akaratomat a Tiéddel.

Kérés: Védj meg, Uram, mindentől, ami elválaszt Tőled!

Elmélkedés:
1. Csodálatos kegyelem. A mai evangéliumban Jézus az egységért imádkozik. Azt akarja, hogy egyek legyünk Vele, az Atyával és a Szentlélekkel. A bűn nagy veszélyt jelent az egységre nézve. Az Édenkertben a gonosz már élt egyszer az „oszd meg, és uralkodj” stratégiával. Megosztást okozott azáltal, hogy kétséget ültetett Ádám és Éva szívébe. A kétség elgyengítette őket, így a bűn által legyőzettek. Minket úgyszintén megsebzett a bűn, de Isten kegyelme begyógyítja ezt a sebet. Isten kegyelme az az isteni védelem, amire Jézus annyira szeretetteljesen kéri az Atyát, hogy adja meg nekünk: „Szent Atyám, tartsd meg őket…”. Kegyelme meggyógyítja szívünket. Minden lehetőséget, ami megadatik számunkra, ki kell használnunk, hogy befogadjuk ezt a kegyelmet; különösen a szentségek vétele által.

2. Én vagyok az Igazság és az Élet. Az igazság egy gyönyörű dolog, mert Istentől való. Az igazságra épített élet nem más, mint egy szilárd alapra épített élet. Miként Aquinói Szent Tamás mondja: „Az emberek nem tudtak volna együtt élni, ha nem lett volna meg a közös bizalom, hogy mindannyian igazságosak (voltak) a másikhoz” (Summa Theologiae II-II, 109, 3 ad 1). Szabadságot kaptunk arra, hogy megkérdőjelezzük, elutasítsuk vagy éppen megkérdezzük: mi az igazság – ahogy azt Poncius Pilátus is tette. Boldogságunk azon múlik, hogyan élünk Isten igazságához képest. Az igazság megtanítja nekünk, hogy harmóniában éljünk Istennel és embertársainkkal.

3. Láncreakció. „Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba.” Isten eljött a világba, mert azt át akarja formálni a szeretete által. Az első tanítványok személyesen megtapasztalták ezt a szeretetet, és nem tudták magukban tartani, terjesztették mindazt, amit megéltek. Amint XVI. Benedek pápa mondta a 2005-ös Ifjúsági Világtalálkozón: „A láncreakció ma már egy jól ismert kép: a szeretet olyan, mint amikor nukleáris hasadást idéznek elő a létezés legmélyebb pontján: a szív legmélyén. A szeretet győzelem a gonoszság fölött, a szeretet győzelem a halál fölött. Egyedül a jóság rossz feletti győzelmének belső robbanása képes egyszer elindítani az átalakulások sorozatát, ami lépésről lépésre meg fogja változtatni a világot.”

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, az örök élet Igéi nálad vannak. Lelkesedéssel be akarom fogadni kegyelemedet és igazságodat az életemben, hogy egyre jobban hasonlíthassak Hozzád. Megszabadítottál bűneimtől halálod és feltámadásod által. Segíts megköszönnöm Neked mindezt azzal, ahogyan megélem a hétköznapjaimat!

Elhatározás: Időt fogok áldozni a napomból arra, hogy egy szükséget szenvedőn segítsek.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Tieid ők, és én megdicsőültem bennükHúsvét hetedik hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23

Tieid ők, és én megdicsőültem bennük
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Evangélium:
Jn 17,1-11a
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám, Te teremtettél engem, és én mindent Neked köszönhetek. Tehetségemet és képességeimet akkor használom a legbölcsebben, ha akaratod teljesítését szolgálják. Meghívtál, hogy dicsőséget szerezzek neked azáltal, hogy Fiad példáját követem cselekedeteimmel. Bízom segítségedben, hogy megmutatod a megfelelő utat, hogy Téged kövesselek.

Kérés: Atyám, Te kinyilatkoztatod magad nekem Fiad, Jézus Krisztus személyében. Segíts, hogy mindennap készüljek a Mennyországba azáltal, hogy egyre jobban megismerlek és szeretlek Téged!

Elmélkedés:
1. Látod, amit én látok? Jézus földi életében még a legegyszerűbb tetteket is az Atyával egységben vitte véghez. Amikor szemeit az égre emelte az Atyához az imádságban, ezzel azt jelezte, hogy hol volt a szíve minden pillanatban: az Atyánál a Mennyben. Jézus felemelt tekintetével arra hív meg minket, hogy nézzünk a dolgok pusztán anyagi értékei mögé. Milyen sokszor emelte tekintetét Jézus az égre az imádságban földi élete folyamán! Az egyszerű hétköznapi eseményeket megváltásunk eseményeivé formálta át azáltal, hogy felajánlotta azokat az Atyának. Isten meghív minket a világban való életre, azért, hogy átalakítsuk azt. A világot úgy tudjuk átalakítani, ha gondolatainkat a Menny felé irányítjuk. Jézus hív, hogy gondolkozzunk el a mennyei dolgokon, amik örök érvényűek: szeretet, béke, öröm, boldogság.

2. A hatalom hangja. Isten csak egy okból használja hatalmát felettünk: saját javunkra és irántunk való szeretetből. Az Övéi vagyunk, és úgy vezet minket, mint szerető Atyánk. Jézus színeváltozásakor az Atya hangját lehetett hallani: „Ez az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok.” Amikor Jézust és az Ő tanítását hallgatjuk, a Jó Pásztor hangját hallgatjuk. A Jó Pásztor zöldellő legelőkre vezet minket, ahol nyugalmat találunk. Az Atya hatalmat adott Jézusnak minden ember felett, hogy mindenkit megajándékozzon az örök élettel.

3. Munka és imádság. Jézus földi életét értünk és a mi üdvösségünkért élte. Megváltásunk művét Jézus a kereszten teljesítette be. Tudjuk, hogy imádkozott is, mialatt véghezvitte ezt a művét. Imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg üldözőinek. A mai evangéliumi szakaszban Jézus világosan a tudtunkra adja, hogy értünk is imádkozik. Az Ő élete egy állandó figyelmeztetés, mert azt akarja, hogy eljussunk az örök életre – melyet a kereszten elnyert számunkra – a munka és az imádság által. Isten maga munkálkodott és imádkozott a mi üdvösségünkért. Mire vagyok kész, mennyi munkát és imádságot vagyok hajlandó én hozzátenni ehhez, hogy együttműködjek az Ő jóságával?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, megtestesülésed kifejezője annak, hogy részesíteni akartál mennyei életedben. Amíg élek ezen a földön, segíts tekintetemet arra az örök boldogságra irányítanom, amiben hitem szerint majd a Mennyben Veled együtt részesülhetek! Te vagy lelkem számára az út, az igazság és az élet. Ha velem vagy, sohasem fogok meginogni.

Elhatározás: Néhány percet az Eucharisztiában jelenlevő Jézus előtt vagy csendes imádságban fogok tölteni, hálát adva Neki a megváltás művéért.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Én legyőztem a világot!Húsvét hetedik hete – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22

Én legyőztem a világot!
Casciai Szent Rita szerzetesnő

Evangélium:
Jn 16,29-33
Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”

Bevezető ima: Uram, Te mindent tudsz, azt is, hogy mennyire szeretlek, és akarok növekedni a szeretetben. Ma minden gondolatomat, szavamat és cselekedetemet a kezedbe teszem, hogy átalakítsd őket. A Te akaratodat fogom tenni, mert tudom, hogy napom minden percében bátorságot adsz ahhoz, hogy kitartsak melletted.

Kérés: Én Uram, én Istenem, növeld hitemet! Add kegyelmed, hogy bízzak jelenlétedben, és meghódítsam a világot szereteteddel!

Elmélkedés:
1. Ne féljetek! A tanítványok párbeszéde Jézussal a nagycsütörtöki utolsó vacsora helyszínén zajlik. Jézus több éven keresztül tanította őket, mégis csak most mondják, hogy „Most már nyíltan beszélsz”. Az igazság az, hogy Jézus üzenete általában nyílt volt, de a tanítványok nem akartak olyan dolgokat meghallani vagy megérteni, amelyek számukra terhet jelentettek volna. Amikor figyelmeztette őket közelgő szenvedéséről és haláláról, a Szentírás azt mondja: „De megkérdezni mégsem merték.” (Lk 9,45). Az áldozatvállalástól való félelem gyakran elhomályosítja a Krisztus tanításáról alkotott képünket. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy Jézus mindent tud, tehát ismeri a félelmünket is, amely az önfeláldozás útjáról eltérít. De az erő, amelyet az Ő szeretete közvetít, erősebb a félelmünknél.

2. Igaz hit. „Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához.” (Jn 16,28). Jézus ezen szavai meggyőzték a tanítványait, hogy Ő mindent tud. Jézus közelebbi megismerése egy nagy lépés volt előre, a tudás mégsem volt elég. Nemsokára elárulják az Urat cselekedeteikkel: „Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok.” Amikor látták Urukat visszautasítva és szenvedőn, a hitük megingott, mert nem volt teljes. Az Istenbe vetett igaz hit több egy helyes felfogásnál. Az igazi hit kihívás elé állít, hogy ne csak ismerjük, hanem szeressük is Jézust cselekedeteinkkel.

3. Vihar utáni csend. Mindenki szereti a győztest, de nem mindig látjuk azokat az akadályokat, melyeket le kellett küzdenie a győzelem elnyeréséhez. Jézus azonban mindig egyenesen beszél velünk: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24). A mai evangéliumban nagyon tisztán kifejezésre juttatja, hogy az Ő követése sok gonddal jár együtt. Nem mindenki fog megérteni minket, amikor a Szentírás tanítását követjük a mindennapokban. Néha még azt is érezhetjük, hogy senki nincs, aki támogasson bennünket. „Bízzatok!” mondja Jézus. Ő a jutalmunk. Ő, az Atya és a Szentlélek mindig velünk vannak. Ők adják a békét, melyet a hűséges küzdelem során elnyerünk.

Beszélgetés Krisztussal: Hiszek Benned, Uram! Annyira szerettél, hogy az életedet adtad a bűneim megváltásáért. A szereteted ad bátorságot a nehézségek idején. Segíts mindig hűségesnek lennem Hozzád!

Elhatározás: Ma a magány vagy unalom perceit Jézus jelenlétében, imával fogom megtölteni.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Én veletek vagyok mindennap a világ végéig!Urunk mennybemenetele

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

Én veletek vagyok mindennap a világ végéig!
Urunk mennybemenetele

Evangélium:
Mt 28,16-20
Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy megvan az erőd, hogy bármit megtegyél, és megvan a hatalmad ahhoz is, hogy kőszívemet átváltoztasd olyan szívvé, amely feltétel nélkül szeret Téged. Sok teendő vár rám az előttem álló napon, de tudom, hogy a Te jelenléted meg fogja adni mindazt a segítséget, amire szükségem lesz.

Kérés: Jézusom, légy szüntelen segítségem! 

Elmélkedés:
1. Az engedelmesség titka. Az engedelmesség nem egy népszerű erény a mai világban, pedig a Jézus parancsa – „menjetek Galileába” – iránti engedelmesség volt az ajtó, amin keresztül Krisztushoz juthattak az apostolok. Bármelyik apostol szabadon mehetett volna a saját útján, de az az út nem vezetett volna a feltámadt Krisztus látására. Amikor Isten Igéjének, Krisztus tanításának és az Egyház tanításának engedelmeskedünk, akkor megengedjük Istennek, hogy szabadon uralkodjék bennünk és cselekedjen általunk.

2. A kételkedés, mint meghívás. „Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta” (124. Zsoltár). Jézus követése kihívás, hiszen nem mindig érezzük jelenlétét. Van, amikor tisztán látjuk, hogyan tevékenykedik életünkben; van azonban, amikor kétely tölti el szívünket, mint az apostolokét. A nyugtalanság helyett a kétségekkel teli pillanatokkal úgy kell szembe mennünk, hogy szívünkben szilárdan elhatározzuk: mindig bízom Benned, Uram. Krisztus közelebb jött apostolaihoz, pontosan akkor, amikor ők kételkedtek. Abban a pillanatban, amikor már homályosan láttak, újra megerősítette őket: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.”

3. Istennel minden lehetséges. Jézus meg akarja osztani velünk az Ő hatalmát, és ezt a szentségeken keresztül teszi, elsőként a keresztség által. Hatalma mellett részesít minket a küldetésében is: „Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!” A Jézussal való barátság kötelez minket arra, hogy megosszuk másokkal is Krisztus ismeretét és az iránta való szeretet örömét. A Jézussal való kapcsolatunk csodálatosan gazdagít bennünket, mert részt veszünk a Szentháromság életében. A küldetés, hogy tegyünk tanítvánnyá minden nemzetet, ijesztően nehéznek hangozhat, de Jézus maga az, aki megígéri ehhez az állandó segítségét: „És íme, én veletek vagyunk mindennap a világ végéig!”

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézusom, hogy részesülhetek életedben és küldetésedben. Bízom szerető jelenlétedben. Te vagy erősségem a gyengeségben és világosságom a sötétségben. Segíts követnem parancsaidat, mert bennük megtalállak Téged, és békére lel a lelkem!

Elhatározás: A szeretetet fogom ma építeni a szívemben és a környezetemben azáltal, hogy csak jót mondok másokról.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!Húsvét hatodik hete – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20

Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!
Sienai Szent Bernardin áldozópap

Evangélium:
Jn 16,23-28
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.

Bevezető ima: Uram, ebben a pillanatban, amikor elkezdem imámat, teljesen eléd hozom magam: gondolataimat, vágyaimat, cselekedeteimet, reményeimet, félelmeimet, gyengeségeimet, sikertelenségeimet és sikereimet is. Egész lényemet megnyitom előtted, tudva, hogy mindent pontosan tudsz rólam. Biztos vagyok kegyelmedben, és szerető pillantásod megtisztító erejében.

Kérés: Atyám, segíts teljesen rád bíznom magam!

Elmélkedés:
1. „Kérjetek, és kaptok.” Jézus többször is biztatott minket a kérő imára. Ennek ellenére kevés az olyan hívő, aki valóban megszívleli Jézus buzdítását, és térdet hajt Isten szeretete és hatalma előtt; s Tőle kér mindent, amire szüksége van. Pedig Jézus egyértelműen ezt tanítja: „Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) Vagyis Jézus segítsége nélkül tetteink nem a szeretet közvetítői lesznek! Amire szükségünk van, az elsősorban ez: hogy az Atya szeretetét adhassuk a körülöttünk élők számra. Ez ugyanis a belépőnk a Mennybe – s mi lehet ennél fontosabb az életünkben? Imában megfogalmazott kéréseink tehát mindig azt a célt szolgálják, hogy eljussunk az üdvösségre! Gyakran mi sem tudjuk, mi segítené ezt legjobban, ekkor tegyük hozzá kérésünkhöz: „Legyen meg a Te akaratod, Uram!”

2. „Hogy örömötök teljes legyen.” Amikor imádkozunk, tudatában kell lennünk annak, hogy kérésünkkel milyen hatalmas kincset kaphatunk meg. Isten ugyanis nem csupán egy-egy kegyelmi ajándékot tartogat számunkra, ennél sokkal többet akar adni nekünk. Szíve szerint teljes lényét, egész Önmagát szeretné nekünk ajándékozni! Ennek csak a mi szívünk, lelkünk, akaratunk és értelmük szab korlátokat. Hívjuk gyakran a Szentlelket: jöjjön, tágítsa ki korlátainkat! Világosítsa meg felfogóképességünket, erősítse meg akaratunkat az önzetlen jócselekedetekre, tágítsa ki szívünket Isten tökéletes szeretetének minél teljesebb befogadására.

3. „Az Atya szeret titeket.” Legyek nyitott Isten végtelen szeretetére, amelyet Krisztus tanításán és életén keresztül mutatott meg nekünk!  XVI. Benedek pápa így ír erről: „Valóban: Istent senki nem látta úgy, amint önmagában van. Ennek ellenére Isten nem egészen láthatatlan, nem teljesen megközelíthetetlen számunkra. Isten előbb szeretett minket, mondja Szent János levelében (vö. 4,10), és Istennek e szeretete megjelent közöttünk, láthatóvá vált azáltal, hogy „egyszülött Fiát küldte a világba, hogy mi általa éljünk” (4,9). Isten láthatóvá tette magát: Jézusban mi az Atyát szemlélhetjük (vö. Jn 14,9). Valójában Isten sokféleképpen látható. A szeretet történelmében, amit a Szentírás beszél el nekünk, elénk jön, meg akar nyerni minket – egészen az utolsó vacsoráig, egészen a kereszten átszúrt Szívig, egészen a Föltámadott megjelenéseiig és azon nagy tettekig, melyekkel az apostolok tevékenysége által a születő Egyházat a maga útjára rávezette.” (Deus Caritas Est, Nr. 17)

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, kinyilatkoztattad az Atya emberek iránti mérhetetlen szeretetét, amellyel feláldoztad önmagadat értünk. Segíts, hogy sohase kételkedjek szeretetedben. Segíts, hogy mind jobban megtapasztaljam szeretetedet hűségem által, és azzal, hogy megteszem akaratodat a felebarátaim iránti szeretet cselekedeteiben.

Elhatározás: A mai napon el fogok imádkozni egy tized rózsafüzért azokért a misszionáriusokért, akik Isten szeretetét hirdetik az embereknek.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi Elmélkedés Majd viszontlátlak titeketHúsvét hatodik hete – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
19

Majd viszontlátlak titeket

Evangélium:
Jn 16,20-23a
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.

Bevezető ima: Uram, azzal az egyszerű hittel hiszek benned, amely átvezet engem az élet magasságain és mélységein. Bízom szerető gondviselésedben, amely minden lépésemet vezeti életem útján, még akkor is, ha nem mindig vagyok tisztában azzal, hogy hová visz majd ez az út. Csak azt tudom, hogy Te velem vagy, és így semmitől sem kell félnem. Egyre jobban akarlak szeretni. Köszönöm ezt az időt, amelyet veled tölthetek. .

Kérés: Uram, ajándékozd nekem a megingathatatlan reményt, amely együtt jár az örömmel!

Elmélkedés:
1. A világ ujjong. Nézve a tévét vagy a filmeket, olvasva az újságokat vagy hallgatva a rádiót észrevesszük, hogy végső soron egyetlen dolog eladásáról szól minden: ez a boldogság. „Vedd fel ezt…, legyen ilyen autód…, utazz oda… és boldog leszel” Arisztotelész azt mondta, hogy minden emberi cselekedetet végső soron a boldogság utáni vágy mozgat. A világ keresi és ígéri a könnyű és egyszerű beteljesítését ennek a vágynak. Az áldozatra és szenvedésre úgy tekintenek, mint az önmegvalósítás ellentétére, amit mindenáron el kell kerülni: ha nem vagy megelégedve az éppen aktuális helyzeteddel, akkor változtass!

2. Sírtok majd és jajgattok. Mégis hamis a világ ígérete, amely szenvedéstől és áldozatoktól mentes boldogságról szól. Az eredendő bűn miatt belépett a világba a szenvedés. Senki nincs, aki ne szenvedett volna. Aki ennek ellentétét állítja, hazudik. Fontos, hogy a nehézségek pillanataiban emlékezzünk erre. A szenvedés és az áldozat nem csak a keresztényeknek jut osztályrészül. Ha néha mégis úgy tűnik, hogy mindig az önző emberek jutnak előre, mindig a 37. Zsoltár szavaira kell gondolnunk: „Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel, hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél!” (Zsolt 37,7-8).

3. Úgy, mint a szülő asszony. Képzeljük el, hogy el kellene magyarázni egy még meg sem született babának, hogy milyen a születés folyamata, és ő kifejthetné a témáról a véleményét. Biztosan valami hasonlót válaszolna: „Nem, köszi, itt jól vagyok!” Valami hasonló történik a mi életünkben is. Szeretnénk a Mennybe jutni, de a vele járó nehézségeket nehezen fogadjuk el. Amikor alázatos hittel elfogadjuk a szenvedést, az olyan, mint a szülési fájdalom, amely által az örök életre születünk. A szenvedés segít felismernünk, hogy ez a földi élet nem minden. Segít nekünk a lényegre figyelni. Megtanít minket szeretni, és ez a legjobb előkészület az Istennel való egyesülésre. Ebből a nézőpontból nézve felismerhetjük, hogy a hittel elfogadott szenvedés elvezethet minket a legnagyobb örömre.

Beszélgetés Krisztussal: Kedves Uram, segíts, hogy szeretettel és hívő lélekkel fogadjam el a kereszteket, amelyeket a vállamra raksz. Engedd, hogy nagylelkűen igent tudjak mondani a Te akaratodra! Add, hogy abban a tudatban tegyem ezt, hogy aki teljesíti akaratodat, az biztosan jó úton halad a Menny felé.

Elhatározás: A mai napon újra és újra köszönetet mondok Krisztusnak a különböző körülményekért, különösen a kellemetlenségekért.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. május hónapra:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."