27421 ima található a honlapon, összesen 36737 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi A rekord aratás - A gyermek Jézusról nevezettLisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01

  Evangélium: 
  Lk 10,1-12
  Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé.

  Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled és meghallgathatlak téged. Tudom, hogy vágyakozol arra, hogy velem időt tölts. Órákat vársz a tabernákulumban és reménykedsz, hogy barátaid közül valaki meglátogat. Mindig van mit mondanod számunkra, ha végre hozzád fordulunk, ezért kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek szétszórt és osztatlan figyelemmel hallgassalak téged!

  Kérés: Add kegyelmedet, hogy Kis Szent Terézhez hasonlóan a legalázatosabban elfogadjam utasításaidat!

  Elmélkedés: 
  1. Az aratás. A Szentlélek állandóan dolgozik a lelkekben, megérinti őket és hat bennük, hogy Istenhez forduljanak. Megérint, ha a szentírást olvassák, vagy a prédikációt hallgatják. Beszél hozzájuk a mindennapokban adódó alkalmakkor. De van még valami, amit használ, hogy elérje a lelkeket: minket használ fel. Felhasználja példánkat, szavainkat, másokhoz való kötődésünket. Ezért beszél így az Úr, hogy az aratnivaló sok, ami arra vár, hogy learassák. Az aratás sok munkával jár és időigényes. Amit nem aratnak le idejében, tönkremegy. Melyik aratásánál akarja az Úr, hogy vele legyek? Talán egy szerelmes párnak van szüksége hitbeli elmélyülésre. Talán egy beteg rokonomat kell lélekben felkészítenem a halálra. De egy fiatalnak is lehetnek nehézségei, és szorulhat a tanácsomra, hogy megtalálja a helyes utat. Ők mind az én segítségemre várnak. Készen állok, hogy segítsek rajtuk?

  2. Teljes munkaidőben dolgozni. Amellett, hogy mindannyian meg vagyunk hívva egy feladatra a keresztség által, kellenek olyan emberek, akik teljes életüket az evangelizációnak szentelik. Papok, szerzetesek, Isten által megérintett férfiak és nők az alapfeltételei az Egyház felépítésének, és az evangélium terjesztésének életük bizonysága által. Különösképpen szükségünk van papokra, akik az Eucharisztiát ünneplik és számunkra a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatják. A Szentlélek új hivatásokat ébreszt, és gyakran rá van utalva a mi segítségünkre, hogy művét véghez tudja vinni. Együtt működöm-e a Katolikus Egyházzal ebben a döntő feladatban? Támogatok-e valakit, akinek hivatása van? Jót mondok-e a papokról és szerzetesekről? Kész vagyok-e arra, hogy lányomat, fiamat, testvéremet elengedjem, ha követni akarja a hívást? Tudatában vagyok-e, hogy az a hivatás, amit én ma támogatok, később abban segíthet, hogy gyermekeim vagy unokáim lelke megmeneküljön?

  3. Fontosak a részletek. Jézus pontos utasításai jelzik, hogy számára fontosak a részletek. Urunk semmit nem bíz a véletlenre. Van egy rendszer, ami szerint evangelizál, és rendkívül fontos, hogy apostolai a lehető legpontosabban kövessék ebben. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy Jézus műve az evangelizáció és Országának felépítése. Ő az, aki a szabályokat felállítja. Ez az elv érvényes az élet többi területére. Ezért vannak szabályok a házasság előtti és utáni magatartása. Vannak irányvonalak, amik szerint az üzletemberek ügyfeleikkel, beosztottjaikkal bánnak. Úgy gondolom, hogy ez rám nem vonatkozik? Úgy élem-e meg a hitemet, ahogy az nekem tetszik, vagy Krisztushoz igazodom?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem, hogy mindig a te akaratodat teljesítsem és ne a hangulatom vezéreljen! Segíts felismernem, hogy a közös munka hozzá tartozik keresztény életemhez és segíts abban, hogy türelemben és alázatban növekedjek!

  Elhatározás: Ma a hivatásokért fogok imádkozni és felajánlok ezért a célért valamit. Legalább egy emberrel élőszóban vagy elektronikusan keresztül elbeszélgetek a hivatások értékéről. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A harc ma is folytatódikÉvközi huszonhatodik hét – szerda

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30

  Evangélium: 
  Lk 9, 57-62
  Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Törtét pedig, hogy mentek az úton, és valaki megszólította: "Követlek, bárhová mész is." Jézus azonban ezt mondta: "A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania." Egy másikat felszólított: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." "Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat - mondta neki -, te meg menj, és hirdesd az Isten országát." Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: "Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára."

  Bevezető ima: Uram, éleszd fel szívemben a vágyat, hogy hűségesen el akarjalak kísérni téged Jeruzsálembe vezető utadon. Erősíts utamon, és irányítsd értelmemet és akaratomat az Igazságra, hogy nyugodt egyszerűségben követhesselek téged. Uram, segíts megértenem, hogy a bűneim elleni harcra kaptam meghívást, hogy így egyre jobban hasonlóvá válhassak hozzád. Remélek benned és mindenekfölött szeretlek.

  Kérés: Uram, add, hogy kész legyek mindent elveszíteni érted!

  1. Kemény feltételek. Amikor a II. világháború 1944-es téli hadműveleteiről olvasunk, nem találkozunk történetekkel a szép napsütésről, kellemes komfortról vagy bármelyik oldalon harcoló (amerikai vagy német) katona boldog emlékeiről. A mai evangéliumot is így érthetjük meg.  A tegnapi evangélium története folytatódik: Jézus Jeruzsálembe tart, de nem azért, hogy piknikezzen, hanem, hogy háborúzzon a gonosz ellen. Ez adja az értelmét, hogy az Úr ilyen szélsőséges fegyelmet ró a tanítványokra.  Meg kell értsék, hogy a kereszt annak az útnak a része, ami a győzelembe vezet.

  2. Lelki függetlenség. Még mielőtt a csata sűrűjébe érnének, a mi Urunk egy nagy adag realitást önt csodálói szívébe. „Mostantól nem lesz hová lehajtanotok fejeteket.” Meg kellett tenni ezt a lépést, Krisztus ellenfelének fő fegyvere ugyanis, hogy hedonizmusra, ez élet féktelen élvezetére és anyagi komfortra bujt fel.  Jézus tényleg nem azzal törődik, hogy van-e párna a fejünk alatt, hanem, hogy az anyagi komfortot mértéktelenül kívánjuk-e. Az egyetlen, amire igazán szükségünk van, hogy Krisztust mindenekfölött szeressük, és készek legyünk szenvedni érte.

  3. Realizmus. Egy fiatal katona, aki Belgiumban harcolt a nácik ellen, nem hagyhatta el állását, amikor ezt a táviratot kapta „Édesapádnak holnap nyitott szívműtétje lesz. Imádkozz érte, ahogy mi is imádkozunk érted!” Bármennyire is fájhatott neki ez az üzenet, lehetetlen lett volna csónakba ülnie és hazaeveznie. Ugyanez igaz Krisztus tanítványaira. A gonosz elleni háború egyre közeleg, ahogy haladnak Jeruzsálem felé. Jézus azt akarja, hogy a hozzá legközelebb álló tanítványok számára világos legyen, hogy mennyire komoly ez a hadjárat a mennyek országáért. Készek vagyunk? Ha édesapánk meghal, a gondviselés szinte biztosan megengedi nekünk, hogy hazatérjünk, de mi van más esetekben? Néha a hitünk az önmegtagadás hősies cselekedetét kívánja meg tőlünk. Például, ha elfogadunk egy állást egy egészségbiztosítási vállalatnál, lehet, hogy el kell utasítanunk a vállalat születés-szabályozó politikáját, ami cserébe csökkenti az esélyeinket, hogy részesedjünk a nyereségből. Kész vagyok-e arra, hogy Krisztus tanítása szerint éljek egészen a végső következményekig?

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, sose engedd, hogy féljek követésedtől! Segíts nekem, hogy a küzdelmet szeressem, és ne a gyakori botlásaimat. Te is tudod, hogy gyenge vagyok, de hű szeretnék lenni minden parancsodhoz. Add meg nekem a kegyelmet, hogy kitartsak a katolikus hit mellett halálomig!

  Elhatározás: Ma a munkában vagy a tanulásban nem fogom levágni a kanyarokat, hanem teljesítem a kötelességem függetlenül attól, hogy figyel-e valaki. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Angyalok kíséretébenSzent Mihály, Szent Gábor, és Rafael főangyalok

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  29

  Evangélium: 
  Jn 1, 47-51
  Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” Natánael megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natánael erre felkiáltott: „Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!”Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni.” Majd hozzátette: „Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött.”

  Bevezető ima: Uram, őszintén jövök hozzád imádságom idején. Hiszem, hogy hűséges és tökéletes szeretetben való szolgálatra hívtál. Máriával, a szentekkel és a Szent Angyalokkal együtt mondok neked köszönetet a teremtés csodálatos művéért. Ma kötelességeimet becsületesen teljesítve, alázatosan megpróbálom visszatükrözni a Te jóságodat. 

  Kérés: Uram, segíts, hogy békéd és szereteted eszköze lehessek!

  Elmélkedés: 
  1. Őszinteség – mint legjobb védelem. Miután Jézus az egész éjszakát átimádkozta, elkezdett apostolokat keresni, akik őszinték és becsületesek. Jézus megkedvelte Natánáelt, amikor felfedezte, hogy ő egy igaz izraelita. „Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság." Úgy tűnik, hogy Jézus csodálta az emberek angyali vonásait. Amint meglátta Fülöpöt, ahogy hozzá vezeti Natánáelt, Jézus azonnal felfedezte az erényt, amit Natánáel megélt. Ha azt akarom, hogy Jézus engem is becsüljön, teljes szívemből, őszintének kell lennem.

  2. A Szent Angyalok. Az Egyház ma a tiszteletét fejezi ki a három arkangyal szent szolgálata előtt. Ők őszinte szeretettel állnak ki Isten legszentebb akarata mellett. Ilyen hűséggel adta át Szent Gábor angyal az emberi történelem legfontosabb üzenetét Máriának és Zakariásnak. Szent Mihály megküzdött Luciferrel és száműzte őt a mennyből. Szent Rafael az Ószövetségben eljött, hogy segítsen Tóbiásnak. Ezeknek az angyaloknak a szívében semmi romlottság nincs. Isten kér tőlük egy szívességet, és ők beteljesítik azt. Nem lenne csodálatos a talentumainkat és javainkat egy ilyen szolgálatra használnánk? Nem lenne nagyszerű Isten végtelen szeretetének eszközeinek lenni úgy, mint ez a három angyal?

  3. Egy pillantása az Úrnak. Jézus a szívekbe néz, és nem ítél külsőségek alapján. Krisztus tekintete áthatolt Natánáelen. Jézus akkor is látja, mi indítja meg szívemet, ha azokat mások elől rejtve maradnak. Jézus az első, aki tudja, hogy hűséges vagyok-e ahhoz a hithez, amelyet kaptam. Ha lelkiismeretemben hűséges, és engedelmes vagyok Isten útmutatásához személyes életemben és a nyilvános előtt egyaránt, akkor nincs mit takargatnom, és nem veszíthetek semmit. Ha lanyhul a Krisztus iránti elkötelezettségem, unalmassá és egyhangúvá válik, akkor itt az idő, hogy keressem a megújulást. Krisztusnak szüksége van rám! Hányan halnak meg és vesznek el azért, mert távol vannak Krisztustól és az Ő szeretetétől? Nekem azonban sok lelki adomány van birtokomban a kegyelem által! Jézus a szemembe néz – számít hűségemre és szeretetemre!

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm a három főangyal és a szent apostolok példáját! Ők valóban nemes példáját adták a hűségnek. A szent apostolok vérüket ontották érted, a szent angyalok pedig segítenek minket a feléd vezető úton. Uram, látva annyi ember hitetlenségét, szeretnék olyan fáradhatatlan eszközöd lenni, mint ők, hogy minél többen dicsőítsenek téged örökké.

  Elhatározás: Ma meglátogatom az Oltáriszentséget (ha ez lehetetlen, letérdelek egy kereszt előtt) és bizalommal ismétlem:„Uram, a Te eszközöd akarok lenni – segíts nekem!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A legnagyobbÉvközi huszonhatodik hét – hétfő

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  28

  Evangélium: 
  Lk 9,46-50

  Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: „Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy.”
  Ekkor János vette át a szót: „Mester, láttunk egy embert, aki ördögöt űzött a nevedben, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg! Mert aki nincs ellenetek, az veletek van.”

  Bevezető ima: Szentlélek, lelkem kedves vendége, tudom, hogy tőled kapok minden jó gondolatot és kérést. Engedd, hogy ebben az imádságban alázatosan tudjak hozzád közeledni! Engedj alázatosan megmaradnom jelenlétedben, ha hozzám beszélsz! Mindennél jobban akarlak téged szeretni, és így bízom abban, hogy megajándékozol minden kegyelemmel, amire az imádság alatt leginkább szükségem van.

  Kérés: Szentlélek, add, hogy magamat a legkisebbnek lássam, aki arra hivatott, hogy másokat szolgáljon!

  Elmélkedés: 
  1. Az „én vagyok az első” szindróma. A hallgatás nem volt az apostolok erőssége. Hogyan lehetséges ez? Ha figyelmesen hallgattak volna az Úrra, akkor tudták volna, hogy nem a tekintély és elismerés elnyeréséért való törekvésről, hanem alázatról és szolgálatról beszélt. Megkérdezhetnénk, hogy Jézus szavai miért nem hatoltak be az apostolok szívébe? De mi talán jobbak vagyunk? Évről évre olvassuk és hallgatjuk ezt az evangéliumi szakaszt és mégis újra és újra beleesünk a büszkeség bűnébe. Talán azt gondoljuk, hogy jobbak, rátermettebbek és szentebbek vagyunk másoknál. De hogyan lát minket Jézus?

  2. A Megrontó. Jézus elmagyarázza, hogy miben áll a nagyság: a leggyengébbeket és leginkább rászorultakat befogadni az Ő nevében. Ehhez alázatos szív szükséges. Istentől kapunk bizonyos képességeket, hogy a jó cél érdekében használjuk fel őket. Az emberiség történelme tele van olyan emberekkel, akik minden lehetőséget megragadtak, hogy a másikat kihasználják. Van erre elég példa: etnikai csoportok, akik kihasználják a kisebbségeket, munkaadók, akik kizsákmányolják a szegény bevándorlókat. „A hatalom korrupttá tesz” tartja egy régi mondás. Ez tényleg így van. Hogy bánok azokkal, akik tőlem függnek? Olyan vagyok, mint egy diktátor? Mindig meg akarom mutatni, hogy ki a főnök? Vagy a szolgáló magatartást sajátítottam el?

  3. A féltékenység megnyilvánulása. János elmesélte, hogy az apostolokkal megpróbáltak feltartóztatni valakit, aki Jézus nevében jót tett. abban állt ennek a személynek a bűne, hogy ő „nem velünk együtt” követte Jézust. A keresztények évszázadokon keresztül csak kevés jót cselekedtek, mert azt gondolták, hogy Istentől arra kaptak hivatást, hogy az Egyházat védjék. A Szentlélek mindenféle új dolgot teremt, amiket meg kell vizsgálni, de nem szisztematikusan elutasítani, csak azért, mert újak. „Gyümölcseiről ismeritek fel őket” mondja Jézus. A lecke, amit Urunk adni akar nekünk: „Ne ítélj elhamarkodottan mások indítékai felől!” Először hagyjuk őket szabadon cselekedni, és várjuk ki, hogy munkájuk milyen gyümölcsöt hoz. Van-e valaki, akit visszatartok attól, hogy jót cselekedjen?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, add kegyelmedet, hogy az embereket és tetteiket a te szemeddel lássam! Tedd mércémet a te mércédhez hasonlóvá! Taníts meg, hogy ne a másik külsejét, hanem a szívét nézzem! Különösen arra taníts meg, hogy ne álljak azok útjába, akik jót akarnak tenni Egyházadért!

  Elhatározás: Véghezviszek egy szeretetcselekedetet egy gyermekcsoportért. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Új mentalitásSzentírás vasárnapja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27

  Evangélium: 
  Mt 21,28-32
  „Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek - felelte -, de később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek - felelte -, de mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?” „Az első” - válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot és nem hittetek.”

  Bevezető ima: Uram, benned találok rá az örömre és boldogságra. Milyen gyakran megbántottalak azzal, hogy múlandó sikerre és élettelen trófeákra törtem! Hiszek benned, mert Te magad vagy az Igazság. Remélek benned, mert hűséges vagy ígéreteidhez. Szeretlek téged, mert Te előbb szerettél engem. Bűnös vagyok, mégis oly sok kegyelemmel elhalmoztál. Alázatosan köszönök neked mindent.

  Kérés: Uram, segíts engem, hogy követésedben tekintet nélkül legyek az időre és a körülményekre!

  Elmélkedés: 
  1. Egy felsőbb tekintély. Jézus Jeruzsálemben eszmecserét folytatott a farizeusokkal. Ők csapdába akarták csalni a mi Urunkat, mikor feltették neki a kérdést, hogy honnan származik a hatalma. A mi Urunk azonban visszájára fordította ravaszkodásukat. Egy kérdést tett fel nekik, ami rávezette őket, hogy saját magukat kellene vádolniuk, mert hűségük Istenhez hiányos. Jézus a hitre vár, a hitet keresi bennünk. A hit az a magatartás, ami egy, a saját hatalmánál felsőbb hatalmat keres az életben. Amikor Isten meghív minket arra, hogy akarata szerint éljünk, hittel el kell ezt fogadnunk és meg kell élnünk. Még akkor is, ha kényelmetlennek érezzük, nem szabad más utakat keresnünk, amik nem egyeznek az Ő akaratával. Ezért nagyon fontos, hogy az életben mindent Isten szemével akarjunk látni, és az Ő akarata szerint cselekedjünk.

  2. Krisztus mentalitása. Hogyha meg akarjuk érteni ezt a szentírási részletet, sikeresen meg kell szabadulnunk a mai „modern mentalitástól”. A modern mentalitás szellemében azt tesszük, amihez kedvünk van, egészen addig, míg rá nem taposunk valaki más lábára. Jézus egy másik mentalitást ajánl nekünk. Azt kéri, hogy ne csak meghallgassuk Isten akaratát az életünkben, hanem váltsuk is valóra. A példabeszédben egyik fiú sincs teljesen egy hullámhosszon Jézus kérésével, de az egyikük legalább észhez tért és megbánta lelkének önfejűségét.

  3. Nyilvánvaló vereség. Sokan körülünk, akik elolvassák ezt a részt, gratulálnának Jézusnak, hogy elhallgattatta ellenségeit és megnyerte a vitát. Konfettiket szórnánk az Úrra bölcsességének és tudásának láttán, ahogyan megoldotta ezt a helyzetet. Azonban mégsem ez történik, mert Jézus veszteségként élte meg a helyzetet. Nem törődött Ő azzal, hogy jobbnak tűnjön másoknál. Szomorú szívvel hagyta ott ezt a találkozást, mert őszintén vágyott arra, hogy a farizeusok is higgyenek benne és elfogadják megváltó üzenetét. Nekünk sem szabad arra törekednünk, hogy megszégyenítsük ellenségeinket. Ehelyett keményen kellene dolgoznunk azon, hogy meglássák ők is a fényt.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Te megpróbáltál kezet nyújtani ellenségeidnek akik csapdát állítottak neked. Mutass nekem csodálatos példát az emberszeretetre! Segíts, hogy ez a lelkület legyen bennem, és meg tudjam haladni az evangéliumi két fiú szemléletét. Ha csak egy kicsi is lenne bennem a Te emberszeretetedből, én lehetnék az a fiú, aki igent mond atyja akaratára, és utána teljesíti is azt. Segíts nekem, hogy igennel feleljek, ha megkérsz, hogy valamit tegyek meg, és segíts, hogy rögtön meg is tegyem, anélkül, hogy egy pillanatra is hezitálnék. Uram, legyen meg a Te akaratod!

  Elhatározás: Ezen a héten, amikor az ébresztő óra megszólal a nap kezdetén, szorgalmas és pontos leszek Isten akarata iránti szeretetből. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A kegyelem befogadása Évközi huszonötödik hét – szombat

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Evangélium: 
  Lk 9,43b-45
  Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
  De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

  Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

  Kérés: Urunk Jézus, adj nekem erős hitet, hogy ne csak érzelmileg, hanem erényesen is válaszoljak a kegyelmekre, amikkel életemben elhalmozol.

  1. Fizetni a kegyelemért. Az evangélium arról számol be, hogy a Jézust kísérő tanítványok csodálkoztak azon, amit tett. Isten működése az én életemben kegyelem. A kegyelem Isten ajándéka, emberi oldalról nem érdemelhetjük ki azt. Krisztus azonban itt azt mondja nekünk, hogy nem helyes azt gondolni, hogy az embernek sosem kell „fizetnie” a kapott kegyelemért. A fizetés első fajtája a figyelmesség. „Véssétek szívetekbe, amit most mondok!” Figyelmesnek lenni fáradságos. Ha nem figyelek, elszalaszthatom azt a kegyelmet, amit nekem szán. Krisztus mindannyiunkat figyelmeztet, hogy mindenki, aki Őt követi, nemcsak boldog pillanatokat fog megélni. Lesznek olyan idők is, amikor a Krisztushoz való hűség azt fogja jelenteni, hogy nem csak saját érzelmeink csalhatnak meg minket, hanem mások bűnei is kárt okoznak nekünk.

  2. Meg nem fizetett kegyelem. A fizetség másik aspektusa az, hogy a kegyelemért fizetni kell. Krisztus megfizette azt az árat. „Az Emberfiát az emberek kezére adják.” A megváltás nem lesz ingyen. Az üdvösségnek nagy ára lesz. Lukács beszámol arról, hogy a tanítványok „nem értették meg ezt a beszédet.” El volt rejtve előlük, hogy fel nem fogják, „Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.” Jézus tanítványai csodálkoztak a tettei fölött, de azt nem látták világosan, hogy Jézus ezekért a tetteiért életével fog fizetni. Én értem-e, hogy tartozom Istennek? Tudom-e, hogy mennyivel tartozom neki? Vagy talán titokban mégis azt gondom, hogy minden ingyen van. Milyen gyakran gyónom meg a bűneimet? Milyen gyakran keresem bűneim bocsánatát? Felfogtam-e, hogy Isten tőlem is elvárhat egy áldozatot? Hogyan is írta Szent Péter: „A szeretet sok bűnt eltakar.” (1.Pét. 4,8) Talán arra fog kérni Krisztus, hogy úgy éljek, ahogy Ő, és segítsek a hálátlan és bűnös emberiséget megváltani.

  3. Mártírhalál. A hit középpontja az, hogy a Krisztusban való hit a kereszthez vezet. Krisztus nem szeretné, hogy egyszerűen csak „követője” legyek, abban reménykedik, hogy apostolként küldhet engem a világba, Ezért késznek kell lennem tettei utánzására, és a hitemről való nyilvános tanúságtételre. A „tanú” szó eredetileg görögül az evangéliumokban „mártírt” jelent. Mártírok azok, akik a hitükért valamilyen árat fizetnek, - kicsit vagy nagyot- akár a testvéri szeretet apró cselekedeteivel, akár úgy, hogy vérüket adják Krisztusért. Ha félelemmel tölt el ez az elvárás, Szent Pál erőt ad nekem „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.” (Gal 6, 14) Jézus megengedi, hogy részt vegyek a megváltásban azáltal, hogy meghív: hitben válaszoljak az Ő csodálatos tetteire: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24)

  Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Urunk, engedd felismernem akaratodat! Segíts, hogy nagylelkűen és bátran válaszoljak neked! Ne engedd, hogy visszariadjak attól, hogy egészen a tökéletes önátadásig hűséges legyek hozzád! A Te igád édes, és a Te terhed könnyű, ha mindennapi keresztemet szereteteddel veszem magamra. Segíts a lelkek megmentéséért fáradoznom!

  Elhatározás: Ma végrehajtok egy szeretetcselekedetet valakiért, aki nem szimpatikus nekem, vagy nagylelkűen és felelősségteljesen fogok szembenézni egy nehéz helyzettel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Rosszul értelmezett identitásÉvközi huszonötödik hét – péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Evangélium: 
  Lk 9,18-22
  Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: „Kinek tart engem a sokaság?” Ők ezt felelték: „Keresztelő Jánosnak, mások pedig Illésnek, mások pedig azt, hogy a korábbi próféták közül támadt fel valaki.” Azután megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Az Isten Krisztusának.” Ő pedig rájuk parancsolt és meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.”

  Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

  Kérés: Urunk Jézus, taníts meg veled együtt építeni Egyházadat, és a szeretet civilizációját megteremteni, olyan módon, hogy nyilvánosan kiállok keresztény hitem és a keresztény erkölcs mellett.

  Elmélkedés: 
  1.Közvéleménykutatás. Noha a modern szociológia és a politikatudomány azt állítja, hogy a közvélemény kutatás modern korunk jellemzője, itt Jézus mutatja be a saját személyéről akkoriban elterjedt véleményeket. Jézus nem azért töltötte imával az éjszakát, mert aggódott az imázs miatt. Jézus ténylegesen meghozott egy döntést. Vezetőket választott. a tizenkét apostolt, és imádkozott Istenhez, az Atyához, hogy adjon nekik ítélőképességet. Az, amit gondolnak és mondanak, hallomáson alapszik-e, vagy mélyen magukévá tették-e az igazságot? A válaszok, amiket a tanítványok adnak, önmagukért beszélnek: az első: „Keresztelő János”. Hogyan lehetséges ez? Keresztelő János és Jézus kortársak voltak, két különböző személy. Keresztelő János nyilvánosan megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás”. De a „közvélemény” mindent rosszul értelmezett. Azután a lista más nevekkel folytatódik, de még mindig nincs köztük az igazi. Jézus tanítványai valószínűleg csak ekkor kezdenek el komolyabban elgondolkodni.

  2. Adatgyűjtés. Jézus ezután az igazságra tereli a szót, abban a reményben, hogy van valaki, aki szívből meg van győződve. „Hát ti kinek tartotok engem?” Elég a tömegből, elég a félrebeszélésből, elég abból, hogy az egyetlen igazán fontos kérdést kerülgetik. Jézus őket választotta ki, miért követték Őt? Merne-e valaki eredményt mondani, anélkül hogy előzőleg szavazást tartana róla. Az adatok feldolgozása a következő eredményt adja: Jézus egy személy, aki nem e földről származik, és Simon Péter bátran kimondja: „Az Isten Krisztusának” tartja Őt. Pétert Krisztus választotta ki, és ő elgondolkodott annak az igazságán, amit megtapasztalt - szívből meg volt győződve, és nyilvánosan tanúságot tett a hitéről. Péter keresztény – egy személy élő hittel – aki méltó Krisztus nevének viselésére. Talán az ő véleménye, ami most nyilvánossá vált, általános elfogadásra talál. Én lezártam-e a kutatásaimat? A szívemmel kerestem-e Jézust? Merem-e nyilvánosan megvallani Krisztusról az igazságot? Hiszen Ő a királyok Királya, és az urak Ura.

  3. Értelmezni. Miért van ez az ellentmondás a közvélemény és az igazság között? Az ellentmondás jelentős. Krisztus megmagyarázza, és elvezeti az apostolait a megértésre. Mivel Jézus az igazság oldalán áll, és tanúságot tesz róla, a világban róla kialakult vélemények vezetnek el kínszenvedéséhez és halálához. „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.” Jézus felkészíti a tanítványait arra a misszióra, amire kiválasztotta őket. Ki fog a megpróbáltatások közepette mellette állni? Kész vagyok-e arra, hogy Krisztusban való hitemért az ellentmondás jele legyek, amikor nyilvános tanúságot teszek mellette?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, Tarzusi Saulnak meg kellett kérdeznie: „Ki vagy Te, Uram?” - amikor félreismerte személyedet, tanítványaidat üldözte, és hadat üzent az Egyháznak. Kegyelmedből világosítsd meg igazságoddal a szívemet, hogy felismerjelek téged a testvéreimben! Add, hogy ne hagyjam szenvedélyeimet, hogy elvakítsanak, és ne engedjem, hogy befolyásoljon az ordító tömeg, aki a Te szentjeidet kövekkel dobálja.

  Elhatározás: Ma valami igazat és jót fogok mondani egy embertársamról.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Tanúságtétel szeretetbőlSzent Gellért püspök és vértanú

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Evangélium: 
  Mt 10, 28-33
  Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti sok verébnél. Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom tagadni Atyám előtt, aki a mennyekben van.

  Bevezető ima: Uram, ha Te velem vagy, semmitől nem kell félnem. Tudom, hogy Te sose hagysz magamra, szólsz hozzám, meghallgatsz és vigyázol rám. Itt vagyok én is, Uram, hogy veled legyek, figyeljek a szavaidra és engedjem, hogy vigyázz rám.

  Kérés: Jézusom, Szent Gellért vértanú ünnepén kérlek, hogy töltsd el a szívemet szeretettel és bátorsággal, hogy megéljem és megvédjem a beléd vetett hitemet!

  Elmélkedés: 
  1. Büntetés a vértanúság? Néha nehezen értjük, hogy Isten miért teszi próbára azokat, akiket szeret. Például Szent Gellértet. Egészen kicsi korától az Úr szolgálatára szentelte magát, hűségesen hirdette a hitet, templomokat és iskolákat épített. És Isten ezeken túl a vértanúságot is kérte tőle. A világ szemében ez inkább büntetésnek tűnhet, mint jutalomnak. Nehéz lemondani valamiről, amit nagyon szeretünk, így az életünkről is. Szent Gellért mégis az Úrtól jövő ajándéknak látta a vértanúhalált, mert nagyon jól ismerte és szerette Őt.

  2. Isten szeretete többet kér. A hit által tudjuk, hogy amikor Isten arra kér, hogy feláldozzunk valamit, amit nagyon szeretünk, akkor olyan szeretetre hív, amilyenre előtte nem voltunk képesek. Csak akkor lehetséges lemondani egy mélyen és helyesen szeretett dologról vagy személyről, ha ez a lemondás egy másik iránti még nagyobb szeretet gyümölcse. Ezért tesz bennünket próbára az Isten. Nem azért, hogy bebizonyítsuk neki, hogy szeretjük Őt, hanem hogy még jobban tudjunk szeretni. Így működik Isten az életünkben: kéri, hogy áldozzuk fel, amit szeretünk, de utána sokkal többet ad vissza, mint amit kért. Kéri a földi életünket és az örök életet adja cserébe.

  3. Ne féljetek! Szent II. János Pál pápa, emeritus XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa is erre hív minket. Krisztus, aki jól ismeri az emberi szívet, tudja, hogy sok mindentől félünk. Ezek között található a szeretettől és az önátadástól való félelem, mert attól tartunk, hogy nem találunk válaszra, vagy ami még rosszabb, sebeket kapunk, csalódunk. Jézus azt kéri, hogy ne féljünk szeretni Őt és kiállni emellett a szeretet mellett szavainkkal, tetteinkkel és az életünkkel is. Nyissuk meg a szívünket Krisztusnak, aki „nem vesz el semmit és megad mindent”.

  Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, milyen nagy a Te szereteted irántam! Életed adtad értem, hogy megválts. Egészen a végsőkig szerettél engem. Taníts meg ugyanígy szeretnem téged - feltételek és félelmek nélküli szeretettel.

  Elhatározás: A mai napon megpróbálok beszélni Jézusról valakinek az iskolában vagy a munkahelyemen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Dönts szabadon!Pietrelcina-i Szent Pio szerzetes és áldozópap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Evangélium: 
  Lk 9, 1-6
  Jézus összehívta a tizenkét apostolt. erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Majd elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Azt mondta nekik: „Semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és két köntösötök se legyen! Amelyik házba betértek, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább! Ha pedig valahol nem fogadnak be titeket, a várost elhagyva, még lábaitok porát is rázzátok le bizonyságul ellenük!” Útra keltek tehát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.

  Bevezető ima: Csodálatos elméletek vannak, Uram, de megélni azokat sokkal jobb. Azért teremtettél engem, hogy megismerjelek, szeresselek, hogy szolgáljalak életemmel, és boldog legyek veled az örök életben. Segíts, hogy megélhessek mindent ezek közül a rendkívüli elvek és alapigazságok közül. Hiszek benned Uram, mert Te táplálod kitartásomat, és folyamatosan biztatsz, hogy kitartsak ígéreteid mellett. A Te szereteted ösztönöz, hogy viszontszeresselek téged. Add, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és az önszeretetem csökkenjen!

  Kérés: Uram, segíts, hogy a Te kegyelmedre, és ne a világi dolgokra hagyatkozzak!

  Elmélkedés:
  1. A küldetés. Krisztus mindenféle felszerelés nélkül küldte ki apostolait a világba, hogy hirdessék az Örömhírt. A gondviselésbe kellett bízniuk. Jézus úgymond minimalizálja úti felszerelésüket, hogy semmit ne vigyenek magukkal. Hogyan tudták megérinteni az embereket? Ahogy Szent Pál, ők is megértették, hogy Jézus egy bizonyos távolságból irányítja a lépéseiket: „Őérte mindent veszni hagytam, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.” (Fil. 3, 8). Jézus korlátokat adott a tanítványoknak azért, hogy megtanítsa őket arra, hogy az iránta való szeretetük terem gyümölcsöt, és nem a „karrierépítés”. Bennem van-e ez a meggyőződés otthon, vagy amikor dolgozom, vagy amikor éppen gondoskodom szükségleteimről? Kész vagyok-e akár kilométereket is megtenni, ha egyházközösségem arra kér, hogy tegyek meg egy rövid kis utat?

  2. Szabadon minden földi dologtól. Krisztus óv minket attól, hogy vagyont halmozzunk fel, nem annyira azáltal, ahogy beszél, hanem ahogyan cselekszik. Úgy küldi ki barátait, mint bárányokat a farkasok közé, nem arra küldi őket, hogy egész hétvégén csak pihenjenek egy kényelmes fotelben. Jézus a saját maga mutat jó példát, s ezzel támasztja alá tanítását arról, hogy milyen egy sikeres apostol. Egy koszos barlangban született, mindenféle kényelem és luxus-vendégfogadó nélkül. Egy jászol volt az első ágya. Elküldte Pétert, hogy a hal szájából szedje ki az érmét, mert nem volt pénze, hogy megfizessék az adót. Olyan egyszerű eseteket ismertetett meg az egész világgal, mint az asszonnyal való találkozása a kútnál, vagy egy temetési menet a faluban. Valaki másnak a sírjába lett eltemetve. Az anyagi javak megléte vagy hiánya nem akadályozhat meg abban, hogy beteljesítsük azt, amire az Úr küldött minket.

  3. Szabad választás. Jézus nem egy túlélőtáborba küldte az apostolokat. Mégis úgy tűnt, hogy minél keményebb körülmények voltak, annál nagyobb volt a vonzereje. Ez úgy tűnik, mint egy misztikus valóság, amely körülvesz minden olyan isteni indíttatású apostoli munkát, vagy feladatot, amelyre a keresztények vállalkoztak. Ezek a galileai halászok úgy tűntek, hogy szabadon nekikezdtek egy számukra ismeretlen foglalkozásnak. Jézus adott nekik erőt és tekintélyt, ez motiválta őket. Az apostolok valami olyan rejtett kincset tapasztaltak meg, amely akkora lelkesedéssel töltötte be őket, hogy ennek a kincsnek a megszerzéséért és a másokkal való megosztásáért mindenről lemondtak. Ez a kincs Krisztus. Jézus és az apostolok között baráti kapcsolatnak kellett lennie, mivel ehhez a felelősségteljes küldetéshez elég volt egy rövid magyarázatot adnia. A Szentírás azt mondja: „Útra keltek tehát, bejárták a falvakat...” Az apostolok képesek voltak gyorsan dönteni, hogy mit tegyenek, hiszen a bennük lévő „cserépedényben” olyan kincset hordoztak, amelyet mindenfelé szét kellett osztaniuk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, akármilyen csodálatosak is az anyagiak, össze sem lehet hasonlítani azzal, hogy téged birtokolhatlak, és rólad beszélhetek másoknak. Nézd erőfeszítéseimet, amelyeket érted teszek, és áldd meg azokat! Uram, segíts, ahogy segítettél Szent Pálnak is, hogy folytassam a küzdelmet a mennyei koronáért, amely nem halványul el, és a rozsda nem fog rajta.

  Elhatározás: Ma meg fogom találni a módját, hogy meglátogassam az Oltáriszentséget, és ott komolyan imádkozzak a Szentatya szándékára.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Isten gyermekeivé fogadott bennünketÉvközi huszonötödik hét – kedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Evangélium: 
  Lk 8,19-21
  Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek hozzá az anyja és testvérei, de nem juthattak hozzá a sokaság miatt. Szóltak neki: „Anyád és testvéreid kinn állnak, látni akarnak téged.” Ő azonban ezt felelte nekik: „Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik.”

  Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

  Kérés: Uram Jézus, taníts meg engem akaratodra, hogy felvétethessek Isten családjába!

  Elmélkedés: 
  1. Kapcsolatok. Ez a rövid evangéliumi rész bepillantást enged Jézus magánéletébe nyilvános működése idején. Elhagyta otthonát; elkezdte az Örömhírt terjeszteni; és mégis a szerettei még mindig az élete elválaszthatatlan részei. „Odajöttek hozzá az anyja és testvérei.” Mária és a többiek Dávid házából, akik gyermekkora óta ismerték, keresik a társaságát. A tömeg, aki Krisztus szavát figyelemmel hallgatja, érzékeli, milyen nagy jelentőséget tulajdonít Jézus a családnak. Isten az ember természetébe oltotta a családot. A lelkiismeret felfedheti ezeknek a kapcsolatoknak a jelentőségét. „Tiszteld atyádat és anyádat.” Ügyelek-e én is családi életemre? Munkám és egyéb elfoglaltságaim nem tartanak-e attól vissza, hogy a családommal törődjek? Visszatartok-e én másokat attól, hogy a családjuk iránti kötelességeiknek eleget tegyenek?

  2. Az én családom vagy Isten családja? Miből áll egy emberi kapcsolat? Isten a teremtéskor beleplántálta az ember természetébe a családi kapcsolatokat. Isten Fiának megtestesülése révén egy új kapcsolatot teremtett közte és az emberek között; Isten Fiának a személye által az emberi természet közvetlen kapcsolatban áll Istennel. Amikor Gábriel angyal Mária előtt kinyilvánította Isten tervét, ő így felelt: „Legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38) Jézus egészen személyese módon írja le az édesanyját, amikor a következőket mondja: „Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik” Mária minden ember számára példaképe az Isten iránti engedelmességnek. Ha a Krisztus iránti hitben cselekszem, személyes, családi kapcsolatba kerülök vele.

  3. Isten gyermekeként örökösei. Jézus feltárta előttünk a titkot, miképpen lehetünk anyja és testvérei: ha követjük szavát. Szent Pál ezt a titkot szemléli. „De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiuk vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: Abba. Atya! Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú, akkor örökös is azt Isten által.” (Gal 4,4-7)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, taníts meg engem figyelni az Isten akaratára, hogy igazán testvérednek tekinthessem magam.

  Elhatározás: Ma Isten iránti szeretetből úgy irányítom a cselekedeteimet, hogy a családi kapcsolataim javuljanak Krisztus tetszésére.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A hit szemüvegén átSzent Máté apostol és evangélista ünnepe

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Evangélium: 
  Mt 9,9-13
  Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: "Kövess engem!" Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: "Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta, és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

  Bevezető ima: Urunk, Te vagy a jóság és az élet. Ha közel vagyok hozzád, béke és öröm tölt el. Te megérdemled, hogy szívem teljes szeretetével bízzak benned. Köszönöm neked az élet ajándékát, a családomat és mindenekfölött a hitemet. Hálás vagyok az Egyházért is, amit apostolaidra építettél.

  Kérés: Uram, segíts, hogy egyszerű és egyenes legyek hitemben!

  Elmélkedés: 
  1. Az egyszerűség áldás. Az adószedők árulók voltak a zsidók szemében, hiszen a rómaiaknak dolgoztak, az Isten választott népének „elnyomóit” szolgálták ki. Egy átlagos zsidó szóba sem állt volna ilyenekkel. És itt van Jézus, aki azt mondja: „Kövess engem.“  Máté rögtön fölállt és követte Őt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna. Milyen csodálatos az ő egyszerűsége!  Nem tudta, hogy Krisztus őt egynek szánja a tizenkettő közül. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy aláírt egy üres csekket és odaadta Jézusnak. Máté nem ült le, hogy számítgasson, egyszerűen elfogadta az ajánlatot. Aztán továbbmegy egy lépéssel: meghívja Jézust a házába vacsorára. Egy zsidó általában csak a legigazabb és hozzá legközelebb álló barátait és rokonait hívja meg a házába. Ez az intimitás, barátság, és a szeretet jele. Máté messzire megy és leteríti a vörös szőnyeget Krisztus elé az életében.  

  2. Bonyolult számítgatások. Máté egyenességével és nyíltságával szemben áll a farizeusok „ál-tisztességessége”. Megbotránkoznak azon, hogy Jézus együtt vacsorázik egy olyan bűnössel, mint Máté.  Muszáj szembesíteniük a Rabbit az ő „szégyenletes viselkedésével”.  Az a gond, hogy nem értették meg a legfontosabb dolgot a Messiásról. Túlságosan racionálisan tekintenek Krisztusra (és Istenre), amikor az egyetlen igaz életszemlélet a hit és a szeretet. Ez gyakran megtörténik velünk is, a mi életünkben, amikor ítélkezünk történéseken, vagy másokon, ahelyett, hogy hit és könyörület lenne bennünk. Még mielőtt észrevennénk, máris elutasítottuk, és lehetséges, hogy meg is szégyenítettük a szomszédunkat, egy civil hatóságot, egy papot, vagy püspököt. A dolgokra nem természetfölötti perspektívából tekintünk, hanem sokkal inkább a mi emberi szemszögünkből ítélkezünk.

  3. Vissza az alapokhoz. Krisztus mindent távlatokba helyez vissza. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Jézus ismét arra hív minket, hogy emeljük gondolatainkat természetfölötti síkra. Miért lett az Isten emberré? Gyakran ismételjük a következő sorokat, legalább hetente, vasárnaponként, a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…” Nagyon fontos, hogy a hit szemével lássunk és ítéljünk meg mindent. Egy igaz hívő, egy igaz apostol ki kell, hogy alakítsa ezt a „hatodik érzéket” a mindennapi életben. Ezt imával, gyakori és bensőséges Istenkapcsolattal tudjuk kialakítani. Kérnünk kell Istentől a hit ajándékát, ami egy új életszemlélettel ajándékoz meg minket.  

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, egyszerűvé szeretnék válni, aki elfogad téged és parancsaidat, anélkül, hogy számítgatna vagy panaszkodna. Szabadíts meg minden akadálytól és add nekem kegyelmed, hogy meggyőződéses, hűséges és bátor apostola legyek országodnak, mint Szent Máté apostolod!

  Elhatározás: Imádságos párbeszédben az Atyával, meg fogom vizsgálni a mai napom három eseményét. (Akár otthon, akár a kocsiban, akár a sorban állás alatt… ) 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A tétlen apostolÉvközi huszonötödik vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Evangélium: 
  Mt 20, 1-16a
  Mert hasonló a mennyek országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor a harmadik óra körül is kiment, látott másokat is ott ácsorogni tétlenül a piactéren. Azt mondta nekik: „Menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek.” Azok elmentek. Azután a hatodik és a kilencedik óra körül ismét kiment és ugyanígy tett. Mikor a tizenegyedik óra körül kiment és megint talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik: „Miért álltok itt egész nap tétlenül?” Azt felelték neki: „Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek el ti is a szőlőbe.” Amikor beesteledett, a szőlő ura így szólt intézőjéhez: „Hívd a munkásokat, és add ki nekik a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig.” Jöttek azok, akik tizenegy óra körül kezdtek, és kaptak egy-egy dénárt. Mikor az elsők sorra kerültek, azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét.” Ő azonban így válaszolt az egyiküknek: „Barátom! Nem vagyok veled igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézed talán, hogy én jó vagyok?” Így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók.”

  Bevezető ima: Uram, az imádság elején kérlek, hogy nyisd meg szívemet és lelkemet, hogy nyitott legyek a hívásodra, hogy a szőlődben dolgozzak. Nem tudom, hogy miért éppen engem néztél ki, miért engem választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjak adni arra, amire meghívtál!

  Kérés: Uram Jézus, néha habozok egészen átadni magamat neked, mert attól félek, hogy magányosan és segítség nélkül maradok. Segíts, hogy megérezzem a nap folyamán a jelenlétedet és felfogjam, hogy az ember akkor kap, amikor ad!

  Elmélkedés: 
  1. A felhívás, hogy segítsünk az aratásnálAz aratás urának munkásokra van szüksége. Kimegy a piacra, ahol olyan embereket talál, akik semmilyen munkát nem végeznek. Mindenkit meghív, akit talál és így mi is meghívást kapunk, hogy a szív apostolai legyünk. Korra, végzettségre, nemre, szociális hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül. Talán néhányan azt gondolják, hogy nem eléggé tehetségesek, hogy Krisztusért tegyenek valamit, mások azt gondolják, hogy túl fiatalok, megint mások, hogy ez a feladat számukra túl nehéz. Krisztus számára ezek elfogadhatatlan kifogások. Amit keres, az önzetlen szív és egy kis jó szándék, hogy a szőlőjében dolgozzunk. A többiről Ő gondoskodik. A gyümölcs tőle származik, nem tőlünk. Emeritus XVI. Benedek pápa pontifikátusa elején ezt mondta: „Ne féljetek Krisztustól! Nem vesz el tőletek semmit, hanem mindent nektek ad! Aki neki adja magát, megkapja a százszorosát! Igen, nyissátok ki, tárjátok ki az ajtókat Krisztusnak – és megtaláljátok az igazi életet!” (2005. április 24.)

  2. És TE mit teszel? Manapság sokat beszélünk a tűnőben lévő társadalmi-erkölcsi értékekről. A gonoszság és az erőszak vesz minket körül. Az imában azt mondjuk Istennek: „Uram, nézd a világot. Nem látod, hogy elpusztulunk? Miért nem teszel valamit?” Ha valóban arra törekednénk, hogy meghalljuk a válaszát, lehet, hogy ezt hallanánk: „Miért nem teszel TE valamit? Miért ülsz egész nap tétlenül?” Lehetséges, hogy tudjuk, mit kellene tennünk. És talán sosem volt bátorságunk szembenézni a valósággal, és a problémát komolyan venni. Az Úr fáradhatatlanul mondja nekünk: „Te is dolgozhatsz a szőlőmben.” Némelyeket már nagyon korán meghív, másokat csak később. A nap és a hely nem fontos, ami számít, az a válaszunk, amint meghallottuk hívását.

  3. Fizetség, amely minden várakozásunkat felülmúlja. Péter feltette a kérdést, ami néha minket is foglalkoztat: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” (Mt 19,27-30) Mintha azt is hozzáfűzné: Megéri? Krisztus a piactéren a legjobb kereskedő, vele kötheti az ember a legjobb üzletet. Teljes jutalmat ígér, akkor is, ha valaki az utolsó órában érkezik. Mindenért, amit otthagy az ember érte, a százszorosát ígéri ebben az életben, és még az örök életet hozzá. És ez a jutalom valóban felülmúl minden elképzelhetőt. Most tehát csak rajtunk áll, mit vagyok képes Krisztusért feláldozni? Néhány forintot, néhány bizonytalan elhatározást. A napom néhány szabad pillanatát. Azt, ami azután megmarad, miután mindet megcsináltam, ami érdekel. Krisztus sohasem kényszerít. Meghív minket. Mindenképp gondolnunk kell arra, hogy amikor segítünk Istennek a lelkek megmentésében, saját lelkünket mentjük meg. És így gyűjtünk kincseket a mennyben.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, ma olyan érthetően hallom a hangodat, mint még soha. Köszönöm, hogy a szőlődben dolgozhatok. Érted mindet hajlandó vagyok megtenni. Tudom, hogy lesznek pillanatok, amikor nehezemre fog esni és gyengének fogom érezni magam. Add kegyelmedet és erődet, és akkor azt kérheted tőlem, amit csak akarsz. Látod, Uram készséggel teljesítem  akaratodat. Tégy apostoloddá!

  Elhatározás: Ma mindazt meg akarom adni Istennek, amit tudok, mégpedig úgy, hogy minden tevékenységemet intenzívebben és tiszta szándékkal fogom elvégezni. Mindent fel akarok áldozni Isten iránti szeretetem jeléül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."