106117 ima található a honlapon, összesen 253449 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Egy apró szócska, ami mindent megváltoztatPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
29
Napi Ige és Gondolat Egy apró szócska, ami mindent megváltoztat Péntek
Egy apró szócska, ami mindent megváltoztat
„…DE mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a hatalmas Isten jobbján.” (Lukács 22:69)
Mindig rácsodálkozom arra, hogy egy egyszerű DE szócska mekkora fordulatot tud hozni a dolgok menetében.
Így van ez a Jézus kihallgatásán is, ahol a fenti mondat elhangzik.
Most még meg lehet kötözni a kezét, DE néhány nap múlva a halál köteleinek sem sikerül őt fogva tartani.
Most még lehet gúnyolni őt, hiszen tűri csendesen, DE eljön az óra, amikor minden térd meghajol előtte és minden nyelv Úrnak vallja Őt.
Most még lehet megtagadni, DE egyszer Ő mondja ki ezeknek az embereknek: nem ismerlek titeket.
Most még lehet vádolni Őt, hamis tanukat állítva, DE egyszer Ő fog igaz Bíróként ítéletet hozni felettünk.
Ma még elutasíthatod a hívását, DE...
Ha engem kérdezel, azt mondom: ez a kis szócska magában hordozza az egész húsvéti örömhírt:
Ma ott függ a kereszten. Véresen. Szenvedőn.
DE… várd ki a végét!
(Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
***
Imádság:
Uram! Köszönöm a Tőled jövő DE szócskát. Életmentő az minden esetben. Ámen
***
A nap gondolata:
„Vagy engeded, hogy Isten szabadítson meg a bűneidtől, vagy a bűneid fognak megszabadítani Krisztustól. A kettő között megosztani a szívet nem lehet." (Joó Sándor)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Készen állsz?Csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
28
Napi Ige és Gondolat Készen állsz? Csütörtök
Készen állsz?
„…azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” (Lk 22,32)
Nem egy ateista, istentelen embernek mondta Jézus ezeket a szavak, hanem a tizenkettő szószólójának, Péter apostolnak. S nem is az ő tanítványi szolgálata kezdetén, hanem később. Akkor, amikor Péter már sok mindent hallott, amit Jézus mondott, és sok mindent látott, amit Mestere cselekedett. Ő volt az, aki még a megdicsőülés hegyén, is ott volt Jézussal. Társai közül többen nem voltak jelen, de ő ott volt, akárcsak Jairus lánya feltámasztásánál. Azt látjuk, hogy Jézus egyik legaktívabb tanítványa volt, ma azt mondanánk, hogy ott ült mindig az első sorban. S most a Megváltó mégis azt mondja neki, hogy „ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” Azaz Péter még nem áll készen, még nincs igazi, élő hite. Persze, ő most sem hagy szó nélkül semmit, elmondja, hogy még a halálba is kész követni Mesterét, sajnos, a főpap udvarában mégis kudarcot vallott, és csúfosan tagadott. Miért? Mert nem állt készen.
Te készen állsz? Megtértél már? Valóban van élő hited? Vigyázz, nehogy becsapjon a gyülekezetben betöltött tisztséged, lehet, hogy te is az első sorban ülsz, hogy minden alakalmon részt veszel, sőt, ha kell akkor odaállsz, és teszed a dolgod. Ott vagy akkor is, mikor sokan nincsenek. Mindezeket Péter is megtette, de mégsem állt készen, a főpap udvarában Jézus szavai igazolódtak be.
Akik ezeket az igemagyarázatokat olvassák, és hallgatják, ők értelemszerűen már előrébb vannak azoknál, akik még hallani sem akarnak Jézusról, vagy épp közömbös számukra a Megváltó. Igen, előrébb vagy, de ez nem jelenti azt, hogy már a célban vagy. Teljesen mindegy, hogy valaki fél nappal késte le a buszt, vagy vonatot, vagy fél csak perccel. Bármilyen fájó, a lényegen nem változtat, ugyanúgy lekéste az is, aki fél napot késett, és az is, aki mindössze fél percet. Péter is sokkal többet látott, és tapasztalt az Úr Jézusból, mint mások, de ekkor ő még nem állt készen. Tanuljunk az ő példájából, vizsgáljuk meg az életünket, hogy hol tart az, hogy valóban élő hitünk van, vagy csak éljük a vallásos rutint. Jézus nem hagyta Pétert sem ebben az állapotban, és minket sem akar. Így kérjük hát az Ő segítségét, s ha eddig nem is tettük, akkor bűneinket tagadjuk meg, és ajánljuk egész életünket Krisztus Urunknak. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
********
Imádság:
Élő hitet kérünk tőled Urunk. Erősíts meg minket, hogy hitünk szilárd legyen, és ne rendüljön meg a próbák idején sem. Ámen!
********
A nap gondolata:
„Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is.” (C. H. Spurgeon)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hűségesebben – 3.Szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27
Napi Ige és Gondolat Hűségesebben – 3. Szerda
Hűségesebben – 3.
„Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. ... Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik!” (Lk 12,37.43)
Az okos szolga nekifog, és végzi a dolgát hűségesen. A gonosz szolga – aki azt mondja a szívében, késik az én Uram, és kezdi verni a szolgákat és szolgálóleányokat, s elkezd enni-inni, részegeskedni – azzal szembesül, hogy akkor jön el az ő ura, amely órában nem várja, nem gondolja, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja.
A gonosz szolgát csak az érdekli, hogy mit lehet enni, mit lehet inni, ezt túlzásba is viszi. Tele lesz a szíve szeretetlenséggel, durvasággal annyira, hogy még veri is a mellette élőket. Tulajdonképpen majd azt kapja vissza, amit ő elkezdett. Aki ismerte ura akaratát, és mégsem fogott hozzá annak teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap.
Adjunk hálát Istennek, ha megismertük az Ő akaratát, ha megismertük azt a feladatot, amit reánk bízott! A következő lépés: fogjunk hozzá, és tegyük! Itt nincs más alternatíva. Tegyük örömmel, tegyük hűséggel!
Ne mondjuk: már sokat kaptunk, Isten már minket megáldott, tegyük el magunkat holnapra – mint egy másik példázatban olvashatjuk -, szunnyadj, pihenj én lelkem! Bolond, mi lesz akkor, ha még éjjel elkérik a te lelkedet? Kié lesznek majd azok a javak? Mit érsz majd a javaiddal, amelyeket összegyűjtöttél?
Számon kér az Úr, s a szolgálatban való hűséget keresi. Éppen ezért úgy viszonyuljunk családtagjainkhoz, szeretteinkhez, felebarátainkhoz, mint akik tudjuk, hogy Urunk mindent lát, mindent figyel. Látja azt, hogy örömmel, boldogan végezzük a szolgálatunkat, sőt Ő maga mondja, hogy boldog az a szolga, aki – mikor Ura visszatér – ebben a vigyázó, a mennyei Úrnak a szavára ügyelő hűséges szolgálatban talál. Nem lesz könnyű dolga annak, aki félre teszi, halogatja a szolgálatot, aki mindig azt mondja, hogy „majd, majd, majd..., még ráérek, most van fontosabb!” (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
**********
Imádság:
Istenem, őrizz, meg, hogy ne váljak ilyen gonosz szolgává, és ne legyek rest a szolgálatban! Ne gondoljak arra, hogy Te késel visszajönni! Lehet az ma este, vagy holnap hajnalban, két hét múlva, bármikor. Ámen
*****
A nap gondolata:
Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Nem lehet ilyen indokkal félreállni, a szolgálatot kényelemszeretetből hanyagolni. Isten őrizzen meg attól, hogy ráérősek legyünk a Krisztus szolgálatában!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hűségesebben – 2.Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
26
Napi Ige és Gondolat Hűségesebben – 2. Kedd
Hűségesebben – 2.
„Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. ... Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik!” (Lk 12,37.43)
Nekünk is szól, hogy boldog szolgáknak találtassunk. Amikor Ő jön, akkor hűséges szolgálatban találjon! Akkor ő felövezi magát, derékkötőt köt a visszajövő Embernek fia, a Királyoknak Királya, és beáll a szolgálatba, és úgy szolgál.
Aki addig elfáradt és megfáradt, megtapasztalja, milyen csodálatos lesz az, hogy a Mindenség Ura, az Embernek Fia neki szolgál. Akkor, amikor belefáradtál, kimerültél a szolgálatba, gondolj erre, és ez erőt ad. Amikor Ő visszajön, ezt fogja cselekedni az övéivel: újra iszik majd velük Isten országában a szőlőtőke terméséből. Akkor majd Ő kínál meg, s Ő ültet le. Csodálatos vendégség, csodálatos asztalozás, csodálatos együttlét lesz.
Látjuk kiteljesedni ebben az eljövendő időben, ebben az eszkatonban, az ígéretek eljövendő beteljesülésében azt, ahogyan Jézus végig szolgált és engedelmes volt a keresztfának haláláig, ez teljesedik be az üdvösségben is. Csak ámulunk és csodálkozunk, milyen gazdag töltete van ennek a példázatnak! Hogyne lenne boldog az a szolga, amikor visszajön az ő Ura, és hűséges szolgálatban találja?! Ti azért legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!
A tolvaj ellen leginkább nem a zár véd, hanem az, hogy ügyel a gazda arra, amije van. Ugyanígy ügyeljen a sokszor besettenkedő kísértésekre, az ördög kísértéseire az ember! Ügyeljen, vigyázzon, és szolgáljon Urának!
Végezzem a szolgálatomat, és szolgatársaimat, akik mellett élek, családtagokat, egyháztagokat, a testvéreket becsüljem meg! Úgy fogadjam el őket, mint szeretettel mellettem és velem együtt szolgálókat! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
***
Imádság:
Uram, ma éber és engedelmes szívet kérek Tőled. Add, hogy Veled tudjak felülkerekedni minden kísértésen, ami a Te szolgálatodban akadályozna! Köszönöm azokat is, akiket szolgatársakként kaptam, akár a családban, akár a gyülekezetben. Ámen
***
A nap gondolata:
Hogyha a szolga hűséges, és Jézusért égve Jézusnak él, akkor a kísértések nem tudnak úgy erőt venni rajta, mert Jézus megvédi.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hűségesebben – 1.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25
Napi Ige és Gondolat Hűségesebben – 1. Hétfő
Hűségesebben – 1.
„Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. ... Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik!” (Lk 12,37.43)
Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Talán Péter szavait így is átírhatnánk egy kicsit a magunk nyelvezetére: ezt most másnak szóltad, vagy nekünk is, nekem is? Ez most a mellettem ülőhöz szólt, vagy nekem is? Vajon azt a boldogságot és azt a hűséget, amelyet Te a szolgák esetében mondasz, meg tudod adni mindenki másnak is, és meg tudod adni nekem is? Jó, hogyha innen közelítjük meg ezt a példázatot, és a példázatot folytató magyarázatot. Össze van kötve ez a kettő.
Jézus, Péter kérdésére nem válaszol határozott igennel és nemmel, hanem gondolkodásra és bűnbánatra készteti azt, akiben ez a kérdés felmerül. Vegyük csak észre azt, hogy ugyanez a kísértés, ami itt az apostolok esetében megvolt, és Péter az, aki észreveszi, hogy valami hibádzik, ez most ránk is érvényes! Vajon az Úr visszajövetele alkalmából a harmadik, negyedik őrváltáskor tőlünk is számon kéretik a virrasztók ébren lévő lelkülete, vagy ez csak a többiekre érvényes? Ha arra gondolunk, hogy hangzik az Ige, történik az igehirdetés, és ez egy csodálatos történet az egyház életében, akkor felmerülhet a kérdés, hogy most, amit hallunk, az mindenkire érvényes? Igen, reám is érvényes az, hogy hűséges szolgája legyek az én Uramnak. Megbízatásom van.
Mindnyájunknak van valamilyen feladata, valamilyen megbízatása. Már az ok lehet a boldogságra, ha hasznosak vagyunk. Értékesek vagyunk. Értékesebbek vagyunk sok verebecskéknél. Hálát adhatunk azért, ha Isten előtt is hasznos, értékes munkatársai lehetünk. Kisebb vagy nagyobb feladatokat bíz ránk, s ebben éppen az Ő szeretete nyilvánul meg. Ha el tudtunk végezni valamilyen munkát, amivel szeretteink megbíztak, sokszor alig vártuk már, hogy észrevegyék: el van mosogatva, ki van sepregetve, ki van porszívózva, anélkül, hogy mondták volna, és így tovább, lehetne folytatni a sort.
Vannak lelki megbízatások. A szolga tudja, hogy mi az ő feladata Krisztus Anyaszentegyházában. Aki szolgálatot kapott, az ne késlekedjen elvégezni, hanem hűséggel lásson hozzá! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
******
Imádság:
Uram, köszönöm, hogy ma ismét beállhatok szolgálatodba. Tégy ebben engem hűségesebbé! Szeretnék végig boldog szolgád maradni! Ámen
******
A nap gondolata:
Lusta, renyhe szolgálatunk számára kell a fenyíték. Sokszor dolgainkat hanyagoló emberek vagyunk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Szükség van Rád!Vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24
Napi Ige és Gondolat Szükség van Rád! Vasárnap
Szükség van Rád!
„Az Úrnak van szüksége rá.” (Lukács 19,31b)
Olvasandó: Lukács 19,28-40
Van olyan Virágvasárnap az életedben, ami mélyen beléd ívódott, és sosem fogod elfelejteni? Nem, nem a virágvasárnapi történetre gondoltam, amit a Bibliában olvashatunk. A te történetedre gondoltam. Arra, ami veled és benned történt Virágvasárnap.
Engedd meg, hogy én „elmeséljem” neked életem eddig legemlékezetesebb Virágvasárnapját. Több évvel ezelőtt, 15 évnyi lelkészi szolgálattal a hátam mögött felkértek, hogy legyek egy lelki hétvége egyik lelki vezetője. Örömmel mondtam igent és készültem a szolgálatra. Ahogyan ilyenkor „illik”, minden szolgálatomra tisztességesen felkészültem az előző hetekben, leírva a prédikációkat, előadásokat.
Azonban szerda este úgy kellett elindulnom a 4 napos hétvégére, hogy az akkor 9 éves középső fiunk belázasodott és nekem is kezdett fájni a torkom. De vittem magammal gyógyszereket, és a fiamat elvitte az orvoshoz a férjem. És ezzel úgy gondoltam, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. Jöhet a szolgálat. De ezek csak az én gondolataim voltak. Isten mást gondolt.
Csillapíthatatlan 40 fokos lázat a fiamnál, nálam pedig előadások közben elcsukló hangot és egyszer csak teljes némaságot. Térden állva sírva a szobámban imádságban azt kérdeztem Istentől, hogy: MIÉRT??? Én ezt nem így gondoltam! De ha ez a szolgálat ilyen Uram, akkor én nem akarok neked szolgálni, mert megszakad a szívem a gyermekemért!- pereltem Vele, aki ezt egyáltalán nem érdemli meg, de megérti az édesanyai érzéseimet.
És akkor belépett a szobámba a hétvége vezetője, akitől megkérdeztem könnyes szemmel, hogy mit tegyek? Hazamenjek a fiamhoz vagy maradjak, és ami rám bízatott, a vasárnapi istentisztelet, azt tartsam meg. Szörnyű választ kaptam: „Viki, bárhogyan döntesz, én elfogadom!” Nem erre számítottam. Azt hittem, hogy ő fog dönteni. Ezek után nagyon nehéz volt döntenem, de újra térden állva meghoztam a döntést: maradok és Istenre bízom magunkat!
Rá egy órára lement a láza a fiamnak 3 nap után, és több mint 24 óráig nem is lázasodott vissza. Bennem pedig békesség lett, és szombaton éjfél után lefeküdtem aludni.
Aztán hirtelen felriadtam: de hát ma már Virágvasárnap van! Virágvasárnap! Én pedig a 10 leprás történetével készültem a vasárnapi úrvacsorás istentiszteletre. De hát a virágvasárnapi történetet nem lehet egy ilyen gyönyörű ünnepen nem elmondani, nem erről prédikálni! És jött az újabb perlekedés az Úrral: Te látod Uram, hogy mennyit készültem a 10 leprás prédikációmra. Nekem most már nincs ennyi időm, sőt, erőm se, hiszen teljesen ki vagyok merülve. De ha Te azt mondod, hogy segítesz, akkor megírok egy újabb prédikációt még most, hajnalban.
És úgy lett. Kértem az Urat, hogy mondja a prédikációt, én pedig írom. A bibliai történetből szó szerint kiemelkedtek a kulcs gondolatok, amik adták a vázlatát a mondanivalónak. A Szentlélek pedig diktálta, én pedig nem győztem írni a jobbnál jobb gondolatokat. És reggelre megszületett életem egyik legjobb (ha nem a legjobb) prédikációja, ha lehet ilyet mondani.
Miért történt mindez? Hogy kipróbálja a hitemet az Úr! Tényleg hallgatok rá? Úgy ahogyan a tanítványok oda mentek és azt tették, amit Jézus parancsolt nekik.
Mert neki szüksége volt, és azóta is szüksége van rám az Ő országának építésben. És hiszem azt, hogy Rád is szüksége van az Úrnak! Bizonytalan vagy? Kérdezd meg tőle! Beszélgess vele erről! Ő vár rád, mert fontos vagy Neki és SZÜKSÉGE VAN RÁD! (Tóth Viktória, Abaújvár)
**************************
Imádság:
Uram, köszönöm neked, hogy szükséged van rám. Igen, sokszor úgy gondoljuk, hogy a Neked való szolgálat olyan, mintha egy virágos réten sétálnánk és lepkéket kergetnénk örömünkben. Aztán rá kell döbbennünk, hogy a Neked való szolgálat kőkemény harc, mert van valaki, aki mindenáron meg akarja hiúsítani, hogy Országod általunk, elhívott gyermekeid által is növekedjen. De tudjuk, hogy a kereszten legyőzted őt örökké! Hiszem, hogy Te és én abszolút többségben vagyunk és győzni fogunk! Ámen
*************************
A nap gondolata:
Bárhogy is volt, hiszem, győzni fogunk
Hisz nem a saját erőnkből harcolunk
A sereg élén ott áll a Fővezér
Aki volt, Aki van, Aki örökké él!
Az élet olyan, mint egy nagy csatatér
A harcban dől el az, hogy ki mennyit ér
Itt nem sokat számít a hírnév, a lájk
Csak a térdünkön állva megvívott csaták
Óóó... A győzelem a miénk!
(Pintér Béla: Győzni fogunk)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Isten beszédeSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
23
Napi Ige és Gondolat Isten beszéde Szombat
Isten beszéde
Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. (Zsid 4,12)
Isten beszéde, Igéje lehet mindennapi kenyér, de lehet élesebb minden kétélű fegyvernél is. Mint ahogy a kétélű fegyver minden irányba vág, úgy van Isten Igéje is. Elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig.
Életlen késsel nehéz jó munkát végezni. Isten Igéje pedig olyan, mint a kétélű kés. Belevág életünkbe, szívünkbe, gondolatainkba, terveinkbe, elgondolásunkba, és érvényesíti a maga hatalmát, erejét.
Elhat a gondolatok világába, és a szívnek titkaiba. Sokszor elhitetjük magunkkal, hogy a gondolatainkhoz senkinek semmi köze nincs. Azt gondolom, amit akarok. De Isten ura a gondolatainknak is. Még szánkon sincs a szó, már tudja, mi van az agyunkban, gondolatunkban, szívünkben.
Az ördög elhiteti velünk, hogy a szívünk titkai a miénk. De Isten jól ismeri gondolatainkat és szívünk minden titkát.
A legjobb megoldás, ha gondolatainkat és szívünket megnyitjuk az Úr előtt!
Itt van szívem! Fogadd kegyelmesen,
Bár sok hibája van;
Amint vagyon, kezedbe úgy teszem,
Ne vesd meg, jó Uram!
Sok bűnös vággyal van betelve,
Száz bűnnek dönt régi terhe.
Bűnös szívem, bűnös szívem.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! A szívemet átadom én. Nézd, leteszek mindent lábad elé. Mi nélküled benne volt, kár és szemét…Tölts be engem magaddal! Ámen
***
A nap gondolata:
Van, aki ma is olyan nehezen veszi észre, ha már nem a pozitív gondolkodás ideje van, hanem a bűnbánaté. Senki nem bízhatja el magát. Minden nap jó alkalom az önvizsgálatra. Mindenkinek Isten Igéje szerint kell élnie!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Bátorítás a hitrePéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22
Napi Ige és Gondolat Bátorítás a hitre Péntek
Bátorítás a hitre
Erősítsétek meg a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! (Zsid 12,12)
Kell-e bátorság az élethez?
Korábban gimnáziumban tanítottam, s közel ötven élettörténetet hallgattam meg, amikor három osztálynak a 25 éves érettségi találkozóján lehettem jelen nemrégiben. Sok minden leszűrődött bennem, az mindenképp, hogy Isten kit-kit hogyan vezet az életben. Milyen sok nehézség van a munkával, hivatással kapcsolatban, az élet/hely váltásokban, a házasságokban, a gyermekért való küzdelemben stb. A bizonyságtételek bátorítóak voltak.
Mit jelent erősíteni és bátorítani? Úgy, hogy mi is érezzük, hogy erre van szükségünk, és mi is végezhetjük ezt. Négy területen:
1. jelenlét
Az első erősítő tényező a jelenlét. Itt Isten jelenlétére gondolunk, ami megerősít minket. Jelenléted, erőt ad nekem. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én veled vagyok, megsegítelek, győzelmes jobbommal támogatlak.
2. szavak
A második a szavak szerepe az életünkben. Minden kis biztatás hozzátesz valamit az életünkhöz. Vannak sportversenyek, amelyiken a szurkolók bíztatása „miatt” nyer egy csapat. Igés kártyák adása, küldése. Kis erősítő sorok. Maga az ige is biztatás. (Élő ige éve)
3. ajándék
Sokféle ajándék van, ami is erősíthet minket. Ha valaki megkapja, amire vágyott. Nem csak a tárgyi ajándékok fontosak. Érettségi találkozón egy vállalkozó mondta: az idő lett neki mindennél fontosabb, mert azokkal töltheti az időt, akiket szeret. Mi is lehetünk ajándékok valakinek. A mi időnk, a lényünk, lényegünk.
4. mások szükségének felismerése
Elvezet ahhoz, hogy számomra is biztatás lehet, ha valaki felismeri, hogy mire van szükségem. És ha én felismerem másokét. Amikor nem a látszatra adok, hanem valóságos eredménye lesz a munkámnak. Amikor nem csak én maradok fontos.
(Bölcsföldi András-KRE-HTK)
*********
Imádság:
Uram, miközben úgy érzem, hogy nekem is szükségem van bíztatásra és bátorításra, azt is érzem, hogy ezt nekem is végeznem kell. Kérlek adj nekem ehhez erőt, leleményességet, örömet, hogy másokat is bátorítani tudjak a hitben! Ámen
****
A nap gondolata:
Kálvin János Isten igéjéből vette azt a tanítást, amely szerint az igaz egyháznak négy ismertetőjegye van: az ige tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgálása, a szeretetszolgálat (diakónia) és az egyházfegyelem gyakorlása. Az egyháznak tehát négy állandó tisztségviselője van: lelkész, tanító, diakónus és presbiter.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MaCsütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21
Napi Ige és Gondolat Ma Csütörtök
Ma
Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. (Zsid 3,15)
Nagyon fontos a lelki életben a ma. A tegnap elmúlt, a holnap még ezután következik. Ami elmúlt, azt visszahozni nem tudjuk, ami ezután lesz, az pedig nincs a hatalmunkban.
Van egy kedves ének, ami így hangzik:
A holnappal mit dicsekszel
Nem tudod, hogy mit hoz az,
Este későn, ha lefekszel,
Nem tudod, hogy mint virradsz.
A ma az mit a kegyelmes
Isten nékünk átadott.
Légy hát engedelmes máma,
És ne várd a holnapot.
Azt kell megragadnunk, ami ma van. Ma, ha az ő szavát halljátok.
Ismerős a Pató Pál néven emlegetett halogatás, akinek az volt a jelszava: Ej, ráérünk arra még.
Kétségtelen, hogy az elkeseredés nagyon jó lelki talaj arra, hogy megragadjuk még ma a kegyelmet. Az ördög szakadatlan hangoztatja szívünkben: Miért? Ha volna Isten, nem történhetne meg ez, vagy az velem.
Emberek vagyunk. Az elkeseredés olykor megkörnyékez minket, de nagyon komolyan kell venni az ige figyelmeztetését, hogy meg ne keményítsük a szívünket.
A megkeményített szívbe nem tud bejutni a kegyelem! Milyen állapotban van ma a szíved?
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! A mai nappal is szeretnék Neked tetszően gazdálkodni. Ámen
***
A nap gondolata:
Ha nem élünk a Biblia szerint, akkor igazuk van a hitetleneknek, amikor azt mondják, hogy a Bibliában mesék vannak. - Hogy az Írás minden szava igaz, azt főleg rajtunk kellene látniuk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Valami újat szeretnékSzerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
20
Napi Ige és Gondolat Valami újat szeretnék Szerda
Valami újat szeretnék
Mert én újat cselekszem. (Ézsaiás 43,19)
Többé nem! Rengetegszer hallottam ezt a két szót! Többé nem fordul elő, nem mondom, nem iszom! Aztán rácáfol az élet.
Gyermekként gyakran hallottam, ahogy a felnőttek fogadalmat tesznek újévkor. Főleg emiatt szerettem az újévet, az volt az érzésem, hogy az újévi fogadalmak megszépítik, megújítják az életünket. Milyen jó lesz, ha az alkoholista többé nem iszik, a dohányos nem füstöl, a veszekedős nem veszekedik, a hazug nem hazudik. Elképzeltem ezt a csodálatos világot.
Felnőttként tudom, igaza van Pál apostolnak: „amit gyűlölök, azt cselekszem”. Jól mondja Babits: „Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm”.
Rengeteg fogadalom elhangzott talán a te ajkadon is. Talán úgy indultál ennek az évnek, hétnek, napnak is, hogy valamit abbahagysz. Tanulsz a hibáidból. Ezután másként lesz. Rövidesen kiderül, hogy nem megy. Nem tudsz újat kezdeni magaddal.
Örömhírt szeretnék megosztani veled: Isten újat tud kezdeni velünk. Engedd, hogy ő cselekedjen az életedben és megtapasztalod a lehetetlent: a tagadó Péterből hitvalló Péter, a gonosz Dávidból Isten embere, a vámszedő Zákeusból hitvalló Zákeus lesz. Isten az, aki ma újat akar cselekedni veled, benned. Engeded, hogy alakítson, formáljon, változtasson, Ő cselekedjen, újat kezdjen veled? (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
***
Imádság:
Uram! Rengeteg csalódás, reménytelen újrakezdés után kérlek, te kezdj, cselekedj újat velem. Ámen.
***
A nap gondolata:
Isten cselekedete mindig új. Mind jó, amit Isten cselekszik.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A szív jelzéseKedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19
Napi Ige és Gondolat A szív jelzése Kedd
A szív jelzése
„Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza és vidd fel ajándékodat!” (Máté 5, 23-24)
Velem időnként megesik, hogy kavarog bennem valami rossz érzés, de nem tudom, mi az oka. Valami miatt szorongás, félelem, rossz hangulat vesz erőt rajtam. Ez a rossz érzés nem hagy nyugodni, s addig kutatok a lelkemben, amíg nem tudatosul bennem, hogy mi váltotta ki. Általában hamar a gondolataim felszínére tör az, amit felelőssé tehetek ezért a kellemetlen lelkiállapotért. Amikor tudatára ébredek, akkor már tudok ellene tenni. – Már régi korok emberei is sejtették, hogy a szív nem pusztán a testi vérkeringés hajtómotorja, hanem több annál. Utóbbi időkben pedig kísérletekkel is bizonyították, hogy a szív, ami át meg át van szőve érző idegekkel, a tudatunktól függetlenül is, azt megelőzve jelzéseket ad.
A kegyes emberben ég az a vágy, hogy valamivel kifejezze háláját, szeretetét Istene iránt: ajándékot tegyen az oltárra. Lehet ez egy szép csokor virág, amit a templomi vázába akarunk helyezni, lehet, hogy egy szolgálat elvégzésére szeretnénk jelentkezni, de akár pénzadomány vagy úrvacsorai jegyek felajánlására készülünk. Azt gondoljuk, milyen szép ez az elhatározásunk, milyen kedves dolog lesz ez Isten előtt! – De egyszer csak mintha árnyék suhanna át a lelkünkön, egy rossz érzés, hogy valami nincs rendben a jószándékunk körül. Valamit jelez a szív. – De mi lehet ez? – teszi fel a kérdést az értelmünk. A meglepő választ az Úr Jézus szavai adják tudtunkra: „testvérednek valami panasza van ellened”. – Ki gondolná, hogy a kettőnek köze van egymáshoz? Pedig igen. – Lehet a szív jelzését figyelmen kívül hagyni, s tovább menni, mintha mi sem történt volna. De Urunk azt mondja: állj meg még az oltár előtt! Hallgass a szíved jelzésére! Kivel van rendezetlen dolgod? Ne siess azzal az ajándékkal! Ráér az azután is, ha előbb elmentél és kibékültél azzal, akit megbántottál. S ne kérdezd, hogy ki az, mert nagyon jól tudod, hogy ki miatt nehéz a szíved.
A szív mindig tévedhetetlenül jelez. Sok rossz döntést, nem tiszta szándékú embert elkerülhettünk volna, ha nem csupán az eszünk, hanem a szívünk hangjára is figyelünk. Békés és nyugodt a szívünk akkor, ha jó úton járunk – még mostoha, viszontagságos körülmények között is. A belső nyugtalanság viszont mindig valami sötét dologra figyelmeztet. Még akkor is, ha látszólag nincs erre semmi értelmes magyarázat. Pál apostol a thesszalonikai gyülekezetnek írja: „Mindentől, ami gonosznak látszik – az értelem még nem tudja, de a szív már észreveszi – őrízkedjetek!” (1Thessz 5,22 – Károli ford.)
Nehéz eljönni az oltártól, ott hagyva előtte az odaszánt ajándékot, s visszamenni keserűségünk, zilált kapcsolatunk helyszínére; vonakodunk tisztázni a nézeteltérést, bocsánatot kérni, megbékélni. Enélkül azonban csak olyan lehet az áldozatunk, mint a testvérét gyűlölő Kainé, akinek oltárra tett ajándékára nem tekintett az Úr. De milyen felszabadult szívvel járulhatunk újra az oltárhoz, ha előzőleg megbékélve, egy testvéri öleléssel tudtunk elválni attól, akire neheztelt a szívünk!
(Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
***
Imádság:
„Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban”! Ámen
***
A nap gondolata:
„A modern tudomány néha csak azt fedezi fel, amit az emberek már amúgy is tudtak.” (Howard Martin)
2024. március
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hitetlen és gonosz szívHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18
Napi Ige és Gondolat Hitetlen és gonosz szív Hétfő
Hitetlen és gonosz szív
„Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon.” (Zsid 3,12)
A hitetlenség nagy lelki betegség. Mint ahogy testünk egészségére igyekszünk gondot fordítani, úgy kell gondot fordítani a lelki betegségekre is.
Olyanokról van szó igénkben, akiknek volt kapcsolatuk az élő Istennel, de a szív gonoszsága és az emberek hitetlensége következtében szakadás történt.
Ha a villamos vezetékben a legkisebb szakadás történik, megszűnik a világosság, eltűnik az áram. Nem egyszer történt, hogy vihar idején megszakadt valahol a vezeték, és sötétség borult ránk. Ebbe azonban nem szoktunk belenyugodni. Ha magunk nem tudunk segíteni a bajon, hívunk szakembert, aki helyreállítja a kapcsolatot, és ismét lesz világosság.
Az emberi és ördögi gonoszság mindent elkövet, hogy elszakítson bennünket az élő Istentől. Ha magunk nem tudunk megbirkózni a bajjal, akkor kérjünk segítséget lelki testvérektől. Kérjük meg őket, hogy imádkozzanak értünk, velünk, hogy a szívünk ne szakadjon el az élő Istentől. Többször megtapasztaltam magam is a közös imádság során, hogy a hitből való imádság megtöri a Sátán hatalmát, és visszaáll az Úrral való kapcsolat.
Imádkozz olyan lelki testvérért, akivel együtt tudsz könyörögni, ha hitetlenség támadja a szívedet, illetve, ha bajban vagy!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Istenem! Segíts hitetlenségemen! Ámen
***
A nap gondolata:
Ma is ez a hit: hallunk Jézus Krisztus hatalmáról, és mindenkor – nem csak a bajban – őhozzá fordulunk, mert hiszünk életet, üdvösséget ajándékozó hatalmában. Minden elöljáró és minden ember, előtte leborulva juthat örök életre. Az egyház küldetése ennek hirdetése és hiteles megélése.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."