102555 ima található a honlapon, összesen 245222 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Kinek az igazsága? – 2.Péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
09
Napi Ige és Gondolat Kinek az igazsága? – 2. Péntek
Kinek az igazsága? – 2.
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Rm 1:16-17)
„Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki…” – olvastam alapigénkben. Tehát nemcsak ilyen-olyan, vélt vagy valós emberi igazságok vannak, nemcsak a magunk igazára tekinthetünk, hanem attól magasabbra és messzebbre is láthatunk, sőt ezáltal közelebbre és mélyebbre is, ha felismerjük, hogy Istennek van igazsága és ezt még ki is nyilatkoztatja számunkra.
Ha Isten nem nyilatkoztatja ki az Ő igazságát, akkor az ember fújhatná a sajátját. Sőt, képviselhetné a saját igazságát. Egymásnak mozdulhatnánk naponta többször is a saját igazságunk miatt. De…és itt jön az isteni de, mely azt üzeni, hogy Isten igazsága jelen van e világban. Nem is tetszik ez az embernek. Az Istent nem ismerő, benne nem hívő embernek az Isten igazsága ellenére van. Zavarja. Hogy miért? Azért, mert egészen más, mint az emberi igazság. Lerombolja, semmisé teszi az emberi igazságot, az önáltatás, a gőg, a büszkeség, a nekem senki ne mondja meg a tutit, mert én azt tudom, én majd megmondom emberi igazságát.
Isten igazsága Krisztus. A szenvedő, meghaló, feltámadó Krisztus. A bűneinket és azok büntetését magára vállaló Krisztus. Isten igazsága így hangzik: az ember bűnös, segítségre, szabadításra szorul. Kárhozatot és halált érdemel. De nem ezt kapja. Segítséget, szabadítást kap. Jézus által. Ajándékba. A bűnbocsánat is, az örök élet is ajándék. Nem kell érte semmit tenni. Illetve két dolgot mégis tehet az ember: elfogadja, vagy elutasítja. Ez az Isten igazsága. Mit szólunk hozzá? Kérjük? Élünk benne és általa? Örülünk neki?
(Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
****
Imádság:
Uram! Menj el tőle, mert bűnös ember vagyok – mondom Neked őszintén. Köszönöm, hogy a Te szavad erre ez: Jöjj, mert Jézusban bocsánatom kész és rád vár. Én pedig örömmel jövök. Ámen
*******
A nap gondolata:
Minden igazság csupán kinyújtott ujj, mely Jézusra mutat, aki az Igazság.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Kinek az igazsága? – 1.Csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
08
Napi Ige és Gondolat Kinek az igazsága? – 1. Csütörtök
Kinek az igazsága? – 1.
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Rm 1:16-17)
„Minden házasságban 3 igazság van: a feleségé, a férjé és az igazság.” – fogalmazott valaki találóan. S milyen gyakran tényleg ez a helyzet és áll a bál a házastársak között, mert fontos kérdés, hogy kinek van igaza?
Kinek van igaza? A felnőtt ember életében is felmerül időnként ez a kérdés. Munkahelyen, családban, baráti társaságban, mindenféle emberi közösségben. A bírósági ítéletek jó része mögött is ez a kérdés húzódik meg. A perben állók emiatt feszülnek egymásnak: kinek van igaza? Mindez azért van, mert minden embernek megvan a maga igazsága.
„Igazam van és abból nem engedek!” – mennyi kapcsolatot tesz tönkre ez a gondolkodás.
Kell azonban legyen valami, ami nagyobb, mint az ember igazsága, ami nem szubjektív, nem viszonylagos. Van is. Ez pedig az Isten igazsága. Erről van szó ebben az igeszakaszban. Erről is szó van benne.
De hogyan lehet megközelíteni ezt a kérdést? Meglátásom szerint Luther Márton megközelítése nagyon helytálló. „Ha Isten igaz, akkor engem meg kell büntetnie.” – fogalmazott a reformátor. S milyen alázatos, milyen más irányú ez a gondolkodás, mint a korábban említett példák. Ha Isten igaz, ha Istennek van igazsága, akkor az nekem, emberi teremtménynek nem sok jót jelent. Tényleg. Tényleg? Nincs remény? Nem bízhatunk semmiben? Nincs valami kiskapu, vagy bármi, ami megoldás, valóban jó megoldás az embernek?
Van. S ez az örömhír. Isten igazsága ugyanis Jézus Krisztus. Kiskapu nincs, kereszt van. Ott van a megoldás. Ezt az evangéliumot, örömhírt képviseli, hirdeti Pál apostol a római keresztyének számára fogalmazott levelében is. (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
****
Imádság:
Uram! Bocsásd meg nekem, hogy azt hiszem, nekem van, lehet igazságom Veled szemben. Nincs. De a Tiedet elfogadhatom, mert az nagy jót akar velem. Ámen
*******
A nap gondolata:
Ha csupán akarat kell ahhoz, hogy a gonoszt legyőzzük, akkor nincs szükségünk Szabadítóra.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Tanú – 3.Szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
07
Napi Ige és Gondolat Tanú – 3. Szerda
Tanú – 3.
És így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,46-49)
A mai világban a hitetlenség kérdése a legélesebb. Mert azt látjuk, hogy minden hitelét veszti. Sokszor mi magunk keresztyének sem tudunk hitelesek lenni. Vagy éppen azt gondoljuk magukról, hogy mi annyira hitelesek vagyunk, hogy ezen senki sem talál fogást, hogy a hitelességünket semmivel nem tudjuk elveszíteni.
Bennünket egyedül Jézus elhívó szava tud hitelessé tenni, de csak akkor, ha magunk is átéljük a megtérés és bűnbocsánat valóságát, és teljes meggyőződéssel tovább is adjuk az evangéliumot. Erre kaptunk elhívást, ebben kapjuk Urunk megerősítő biztatását és hozzá a Szentlélek erejét. Merjünk hát többet könyörögni a Lélekért, a mennyei erőért, azért, hogy a Szentlélek újítson meg bennünket. Hogy újult erővel tudjuk tanúskodni a világban a megtérés lehetőségéről és a bűnbocsánat újat teremtő áldásáról. Van miről tanúskodni családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyünkön, környezetünkben…
A Jézussal való találkozás tanúvá tesz, a Szentlélek tanúskodásra indít! Könyörögjünk hát Szentlélekért!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Isten élő Lelke, jöjj! Áldva szállj le rám! Ámen
***
A nap gondolata:
Adj időt a Szentléleknek, hogy kifejlessze benned az erőt, amire szükséged van, hogy átformáljon régi természetedből, és segítsen legyőzni bűnös szokásaidat – hidd el, meg fog történni.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Tanú – 2.Kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06
Napi Ige és Gondolat Tanú – 2. Kedd
Tanú – 2.
És így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,46-49)
Sokan vannak, akik nem veszik komolyan, hogy tanítványokká lettek. Pedig: Ti vagytok erre a tanúim – mondja Jézus. Ebben szeretne megerősíteni minket a mi Urunk. A mai világban mi vagyunk az Ő tanúi. Jézus Krisztus tanúi, akik szüntelenül az Ő jelenlétében élünk. Jézus szerink három dolog tesz valakit tanítvánnyá Igénk szerint: 1. Elhiszik és hirdetik, amit Ő tett. 2. Hirdetni kell az Ő nevében a megtérést. 3. Hirdetni kell a bűnbocsánatot. Jézus mindannyiunkat szeretne megerősíteni abban, hogy amit Ő értünk tett, az igaz. Ez ma is átélhető, megtapasztalható. Mégpedig azáltal, hogy a bűnbocsánat csodája személyes megtapasztalássá válik, ha Jézus Krisztus személye köré rendezzük az életünket. Te megtetted már ezt, Ő áll életed középpontjában?
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Jézusom! Életem középpontja Te vagy. Hadd hirdessem Hozzád tartozásom áldásait! Ámen
***
A nap gondolata:
A bizonyságtétel nemcsak szilárd, igaznak tartott bizonyosság, hanem alázatos tudás.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Tanú – 1.Hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
05
Napi Ige és Gondolat Tanú – 1. Hétfő
Tanú – 1.
És így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. (Lk 24,46-49)
A tanúk feladatáról egy szakmai lapban ezt olvastam: A tanú olyan személy, aki ismer valamilyen az ügy elbírálását befolyásoló tényt, többnyire azért, mert látott, hallott, vagy érzett valamit, s eme ismeretének a hatóságokkal való közlése útján képes elősegíteni a tényállás tisztázását. A tanítványok is, ahogy ott állnak a feltámadott Jézus előtt, láttak is, hallottak is, éreztek is valamit, tehát tanúkká lettek. Ott álltak húsvét után és pünkösd előtt. A feltámadás örömét átélve, és mégis erőtlenül. A tapasztalatok birtokában, de mégis azzal az esetlenséggel, amiben az ember nem tudja, hogy mit kezdhet a tapasztalataival, hogyan kezelje az érzéseit. Tudják olyan csodákat éltek át, amelyek szétfeszítették a lelküket, de még nincs meg hozzá a bátorság, a lendület és az erő, hogy erről merjenek beszélni. És Jézus ebben a bizonytalanságban azt mondja nekik: nem a magatok erejéből lesztek tanúk, hanem tanúim lesztek a mennyei erő segítségével. Amire pedig várni kell. Mennyi Szentlélek nélkül hablatyoló van a világon, akik csak a magukét mondják. Vigyázzunk, nehogy olyanná legyünk, aki csak beszél, aki csak a magáét mondja, aki csak a valódit mondja, de nem az igazat.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Hűséges tanúd hadd legyek! Ámen
***
A nap gondolata:
A bizonyságtétel továbbadott bizonyosság. A bizonyságtétel az, amit tovább adunk másoknak, szóban, írásban, tettekben, ahogy éppen lehet.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Sokakat gazdagító élet – 2.Vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
04
Napi Ige és Gondolat Sokakat gazdagító élet – 2. Vasárnap
Sokakat gazdagító élet – 2.
„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket. El nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lk 12,33-34)
Ne tékozoljam kincseimet másra, csak Isten országa céljára! Abban lássam meg az örömömet! Ez a „tékozlás” az igazi gyűjtés. Nem olyan ez, hogy teljes mértékben odadobtam, hanem bevetettem. Gyümölcsöt hoz, és áldott lesz annak termése majd sokak életében. Ezért nevezik ezt a fajta tékozlást Jézus tanítása nyomán boldog tékozlásnak. Boldog odaszánás, mert egy célszerű áldozat.
Tudjuk, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét az Úr Jézus Krisztust is visszavárjuk. Amikor ennek az országnak az eljöttéért naponta imádkozunk szoktunk-e gondolni arra, hogy ennek az országnak a polgáraiként jobban használhasson minket Urunk?
Isten országa úgy teljesedik ki, ha mi Isten gyermekeiként küldhető, bevethető életű tanítványok leszünk. A célra tekintő, szolgáló tanítványokra vár a világ.
Ez a célszerű áldozat nem kényszerből, hanem önként történik. Mint ahogy Jézus sem azért hal meg elsősorban, mert a főpapok és farizeusok, a nép elöljárói ezt így kigondolták, hanem Ő az Atya szándékát, tervét felismerve önként magát odaáldozza. Önként magam odaáldozzam az Ő szolgálatára, amint Jézus is tette! Nekünk ebben példát adott, és mondja: senki sem szereti a felebarátját jobban, mint amikor életét adja felebarátjáért. Ő ezt elénk éli és halja azért, hogy lássuk mi is ennek a szeretetnek, az Istennel való járásnak a nagy kincsét.
(Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*****
Imádság:
Urunk, áldd meg találkozásainkat, szolgálatunkat, egymással való beszélgetéseinket! Segíts úgy továbbadnunk, mint ahogy Tetőled vettük! Ámen
*****
A nap gondolata:
Istenünk az Ő országa erőiben részesít, a szolgálatra feltölt. Ha a mi kincsünk Benne van, akkor ott van a mi szívünk is. Ha másban látja meg az ember az ő kincsét, az ő reményét, akkor milyen az ő szíve? Kimerült, ideges, stresszes, depressziós. Jézus közelében a gonosz lélektől megtisztított emberek csendesen, nyugodtan ülnek. Lábaihoz letelepednek, s aztán hazaküldhetők, családjuknak visszaajándékozhatók. Ott öröm, békesség van.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Sokakat gazdagító élet – 1.Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
03
Napi Ige és Gondolat Sokakat gazdagító élet – 1. Szombat
Sokakat gazdagító élet – 1.
„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket. El nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lk 12,33-34)
Úgy lesz jelen a mennyek országa itt közöttünk, hogy minket állít oda, hogy másokat gazdagítsunk. Minket tesz oda a mi Jézusunk, hogy legyünk az Ő kenyereket szaporító, áldó, máskor meg gyógyító kezévé, szájává, hogy tudjunk jót tenni. Ahogyan Ő jót tett velünk, ezt tegyük mi is! Tudjunk megbocsátani úgy, ahogyan Ő megbocsátott!
Akik Isten országának elküldött szolgái, akik mások gazdagítására küldött szolgák. Ők nem egy hatalmas, hanem kicsinyke nyáj. Ma is igaz, hogy akik előállnak és jelentkeznek a szolgálatra, nincsenek sokan, de a kevesek által is Isten csodát tud tenni.
Feltevődik a kérdés: mi mennyire ragaszkodunk a földi kincsekhez, a földi vagyonhoz? Házunk, földünk ma még a nevünkön van, de lehet, hogy holnap, vagy jövőre itt kell hagyjuk. Nem lehet tudni, hogy meddig a miénk. Mire kaptuk tehát? Csak arra, hogy kézzel-körömmel, teljes erővel hozzá ragaszkodjunk, csak annak éljünk? Van egy másik kincs, van egy másik vagyon, s erre nézve élhetünk jól sáfárkodva a földi kincsekkel. Nem tetszelegve, nem dorbézolva, hanem azzal is szolgálva. Hogyan? Bevessük és használjuk a vagyonunkat Isten szolgálatában!
Emlékezzünk csak arra a bűnös asszonyra, aki Jézust megkente! Az ő cselekedetéről mindaddig meg fognak emlékezni, amíg az evangéliumot hirdetik. Itt van az „el nem avuló erszény”. Tudja, hogy most ő rajta a sor, ő következik, neki kell cselekednie. Nem rejtegeti, nem dugdossa titokban az alabástrom szelencét, hanem annak tartalmát Jézusra tölti, így fejezi ki háláját. Akkor cselekszik, amikor még lehet, mert a Mester elvétetik közülük. Mennyire nem értették akkor ennek az „el nem avuló erszény” gazdagságát?! Még a tanítványok sem, majd csak később.
(Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
****
Imádság:
Kincseket osztogató Uram! Te töltsd tele javaiddal elsősorban szívemet, hogy legyen miből osztogatnom másoknak is! Formálj, Uram, hogy elküldhető, s boldogan szolgáló tanítványod lehessek! Ámen
*******
A nap gondolata:
Hadd ismerjük fel a Vele való járás alkalmával, hogy eljött az ideje nemcsak a hallgatásnak, de a szólásnak, a kincs megosztásának is! Eközben bátran hajoljunk le a gyöngéhez, a bajba jutotthoz! Ha a Krisztus javaival lesz megtöltve erszényünk, abból gazdagon tudunk osztogatni is.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Cipők, lábak…Péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
02
Napi Ige és Gondolat Cipők, lábak… Péntek
Cipők, lábak…
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” (Mk 1,1-8)
Gyakori álomkép a cipő. Állítólag társadalmi szerepünkkel való konfliktusunkat is mutathatja, ha éjszaka ezzel álmodunk. Mint Hamupipőke elveszett fél cipője. Megmutatja lábbelink, hogy „milyen cipőben járunk”.
Keresztelő János mezítláb élte az életét. Nem rongyokban járt. Egy drága, de furcsa tevebőrt vetett magára. A lábára azonban semmit nem húzott. Ő nem vándorolt, ezért nem is volt erre szüksége. Maga előtt látott azonban egy sarus embert, akinek a lábát látjuk először, és azon egy szandált. Keresztelő előhírnöke volt ennek a szandálos embernek. Persze, mert Ő útra hívott mindenkit, kellett valamit a lábra húzni.
Keresztelő most arra hív minket, hogy a lábak perspektívájával nézzük végig Jézus életét: Lássuk a porzó utat nyomában! Olyan útra léphetünk vele, amelyek eltérnek a megszokott pályáktól. Jobb láb, bal láb: mint a kisgyerekek, tanulunk járni vele! Lábak lógnak lefele egy tetőről. Majd Jézus lábra állít egy béna embert. Mária a jó részt találja meg Jézus lábainál. Később egy bűnös nő kuporodik Jézus lábánál. Könnyeivel öntözi. Néhány nappal ezután láthatjuk a térdeit, arra nehézkedve mossa tanítványai lábát. Majd egy szög reccsen ebben a lábban, és saját vére mossa meg a lábfejét. Megoldódott a saruszíj, megnyílt az út fölfelé. Nincs már méltóság vagy méltatlanság. Ez a toporgás, önméregetés olyan erősen jellemzi földi életünket. Most azonban új ösvény épülhet bennünk. Ezen Ő jár először. Tetszik neki, mert nem a megszokott, mert van benne valami szívünk buzgó vágyából, amely odavonzza Őt. Megoldódott cipőnk fűzője is, leborulhatunk a mennyei király elé. Nincs már jelentősége a társadalmi szerepeknek, csak Isten létezik mindenben. (Fekete Ágnes)
****
Imádság:
Úr Jézus! A te lábad a Golgotára vitt téged, az enyémek meg folyton bűnre igyekeznek. Vezess a Te utaidon, hogy dicsőségedre éljek! Ámen
*******
A nap gondolata:
Szeretet. Hogyan gyakoroljuk? Hogyan képes Isten egyszerre szerető és igazságos lenni egy olyan világban, mint a mostani? A halála által. Soha ilyen élességgel még nem jelent meg előttem ez a válasz: a kereszt rá van metszve a világtörténelemre. (Corrie ten Boom)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Tükröm, tükröm mondd meg nékem… 15.Csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Napi Ige és Gondolat Tükröm, tükröm mondd meg nékem… 15. Csütörtök
Tükröm, tükröm mondd meg nékem… 15.
Imádkozás 1.
„Ők azonban engedetlenné váltak, és föllázadtak ellened… …Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket. De szorult helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből.” (Neh 9:26-27)
Kérlek értékeld az elmúlt hónap feladatainak a végrehajtását, szükség esetén vond le a konzekvenciákat!
A vezérige egyértelműen tudtunkra adja, hogy az imádságunk meghallgatásra talál abban az esetben is, ha Isten ellen szörnyű vétkeket követtünk el előtte.
Ezt mindössze azért tudatosítom, hogy lássuk evilági szemmel is kifizetődő időt fordítani az imádkozásra, imaéletünk tökéletesítésére. Ezzel együtt azt javaslom, hogy Istennel való kapcsolatunk egyre élőbbé és aktívabbá válásának a célja lebegjen a szemünk előtt közben.
Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az, hogy Isten megbocsát, nem jelenti azt, hogy büntetés nélkül hagyja viselt dolgainkat. Gondoljunk csak Dávid paráznaságból született gyermekére, vagy Saul imádkozása ellenére, – amit megértve az Úr akaratát, abba is hagyott – élete végéig tartó betegségére.
Az imákat többféle szempontból lehet csoportosítani. Meg is fogjuk tenni.
Ehhez fogunk készíteni egy táblázatot az alábbiak szerint: függőlegesen a bal oldali oszlopba beírjuk a dátumokat. Mindegyikből kettőt, hogy a reggeli és esti imánkat is tudjuk dokumentálni. Tetszőleges számú oszlopot is készítünk hozzá. Szerintem kezdetnek 6-8 darab elég, bármikor bővíthetjük. Vízszintesen az oszlopok felső sorait üresen hagyjuk, az elsőben úgyis az szerepel, hogy „dátum”. Ide fogjuk beírni az aktuálisan figyelt dolgokat, amely(ek)et tartalmazott az imánk. Erről részletesebben a következő alkalommal lesz szó. A lényeg, ez alapján fogjuk kicsit megvizsgálni az imaéletünket.
E havi feladatunk: tudatosan figyeljük az imaéletünket, és véleményezzük is. Fogalmazzuk meg magunknak, hogy elégedettek vagyunk-e vele, vagy szeretnénk-e változtatni rajta?
Napi feladataink:
• reggel: legalább 7 perc imádkozás, legalább 7 perc biblia-, áhítatolvasás, elmélkedés
• este: legalább 7 perc imádkozás
• imáink tartalmát figyeljük, hogy miről, és kikért szólnak.
Heti feladataink:
• Vasárnapi istentiszteleten való részvétel, megtartása a nyugalom napjának
Természetesen mindet beírjuk a naptárunkba még ma. Elvégzése után pipáljuk, esténként ellenőrizzük, szükség esetén pótoljuk.
(Jeczkó Zsolt)
* * *
Imádság:
Urunk, add, hogy őszinték legyünk a feladat végzése közben, ne akarjunk becsapni sem Téged, sem magunkat! Ámen
* * *
A nap gondolata:
Hogy értsd, egy pohár víz mit ér
Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell
(Presser Gábor – Sztevanovity Dusán)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Misszió – 3.Szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31
Napi Ige és Gondolat Misszió – 3. Szerda
Misszió – 3.
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,18-20)
3. Engedelmesség. A missziói munka megindulásának és gyakorlati keresztülvitelének a titka az ember engedelmessége. Isten akarja, hogy az emberek üdvözüljenek, ő hív magának eszközöket is, csak arra van szükség, hogy az elhívottak engedelmeskedjenek Neki.
Egyszer egy lelkipásztor az egyik kedves hívő és bizonyságtevő özvegyasszonyát hívta magával egy alkalommal, hogy egy gyülekezetben tegyen bizonyságot Jézusról. Érezte- amint később elmondta - hogy a hívás Istentől való volt. Arra hivatkozva, hogy édesapja beteg és nem hagyhatja, mégsem ment el a lelkipásztorral bizonyságot tenni. Alig telt el néhány nap, úgy eltörte a lábát, hogy három hónapig nyomta utána az ágyat. Azt mondta később ez az asszony: Íme, az én engedetlenségem ára. Akkor nem értem rá két napra, most rá kell érnem három hónapig. Többször tett arról bizonyságot ezután, hogy Isten hívásának és Isten küldésének engedelmeskednünk kell.
Isten üdvözíteni akarja az egész világot, vajon készen vagy-e arra, hogy ebben a munkában Isten eszköze legyél imádságoddal, pénzeddel, s ha kell életeddel is?
Adja az Úr, hogy engedelmes misszionáriusok legyünk.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Misszionáriusod vagyok. Egyszerre öröm és felelősség ezt kimondani. Engedelmességet és hűséget szeretnék társítani ehhez. Kegyelmedből. Ámen
***
A nap gondolata:
Isten ma olyan engedelmességet vár tőled, amely felülemelkedik az érzéseiden és a körülményeiden, és azt mondja: „Igen, Uram!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Misszió – 2.Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
Napi Ige és Gondolat Misszió – 2. Kedd
Misszió – 2.
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,18-20)
2. Az ember, mint Isten eszköze. Isten eszközökkel dolgozik, hogy az üdvösségre vezető tervét véghezvigye.
Az Örökkévaló hatalmában vannak a természeti erők. Ő hozza fel a napot az égre, Ő támasztja a szelet, Ő hozza a felhőket és mindent. Isten azonban az ember üdvösségre vezérlését nem természeti erőkre és az elemekre bízta, hanem emberekre.
Vannak Istennek angyalai is, akik szolgáló lelkek, akik arra rendeltettek, hogy Isten akaratának végrehajtói legyenek ebben a világban.
Még a megváltás munkáját sem végezte el az Úr angyalok által, nem fogadta el a bakok és tulkok vérét sem, hanem emberré lett az Ő egyszülött Fia, hogy mint ember szerezze meg számunkra a váltságot.
Ember által jött be a világba a bűn, Krisztus, mint ember szerezte meg a bűnből való szabadulást, és ennek a szabadító evangéliumnak a széjjelhordozása, a világ evangelizálása az ember feladata.
Ébredj, bizonyságtévő Lélek! A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak harcra készek, Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét, Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!
Ó, bárha lángod fellobogna S ébredne föl sok nemzet fényinél
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva, Aratna, mígnem leborul az éj!
Urunk, e roppant, ért vetésre nézz: A munka sok, a munkás oly kevés!
Küldd útra hírnökid csapatját, És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy veszni a pogányt se hagyják, Ésszerteűzzék Sátán seregit.
Országod jöjjön el minél elébb, Hirdetve szent neved dicséretét! (Református énekeskönyv 396. Dicséret)
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Köszönöm, hogy eszközöd lehetek a bizonyságtétel szolgálatában, feladatában. Ámen
***
A nap gondolata:
Adjuk tovább az Úr Igéjét, szavait és tetteit a gyermekeinknek. Ennek a továbbadásnak egészen direkt módjaitól se riadjunk vissza! Tegyük az Úr Igéjét, a mieink számára látható módon, karkötő vagy „karóra” helyett a kezünkre, fejdíszként a homlokunkra, címerként a kapuinkra, az ajtófélfáinkra, hogy házon kívül és belül is nyíltan felvállaljuk és hirdessük: hova tartozunk mi és a mieink. Nincs fontosabb manapság, mint a bizonyságtétel nyílt módja. Kárhozatosan kár, hogy ma hiányzik a nyílt, bátor bizonyságtétel, mert hitünket alig láttatjuk, bizonytalanul mondjuk, nem ismételgetjük, sem nem éljük.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Misszió – 1.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Napi Ige és Gondolat Misszió – 1. Hétfő
Misszió – 1.
Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,18-20)
Jézus mennybemenetele előtt adta ki a missziói parancsot. Ez a parancs minden kétséget kizáróan örök időkre kötelességévé teszi a keresztyéneknek a missziói munkát.
1. Isten üdvözítő akarata. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Ha valaki nem ismeri fel Istennek akaratát, nem látja meg a misszió fontosságát.
Isten pedig azt akarja, hogy minden ember megismerje Jézus Krisztust, hogy minden embert elvezessünk a Megváltóhoz. Szomorú dolog, amikor valaki abban látja a misszió feladatát, hogy egy hitetlent beráncigáljon valamelyik keresztyén egyházba, de nem arra törekszik, hogy megismerje és elfogadja hit által Jézus Krisztust. Pedig „Akié a Fiú, azé az élet!” (1Jn 5,12)
Megismerni Téged: ez az örök élet!
Ez az igaz, örök boldogság.
Téged megtalálni, mindig Veled járni,
És Tebenned elrejtőzni: a mennyország!
Megismerni jobban, amíg a szív dobban,
Megismerni égi lényedet.
Isten szent Báránya, ég és föld Királya,
Soha, soha el nem múló szent szeretet!
Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe!
Hadd ismerjem Jézust igazán!
Merüljek el Benne, a szent végtelenbe,
Aki nékem megszerezte égi hazám!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Krisztusom! Köszönöm, hogy általad örök életem van. Csak általad. Áldalak érte! Ámen
***
A nap gondolata:
Minden boldogság maximuma: az üdvösség.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."