49620 ima található a honlapon, összesen 102289 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és Gondolat Áldozatkészség a mártíromságigCsütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14
  Napi Ige és Gondolat Áldozatkészség a mártíromságig Csütörtök
  Áldozatkészség a mártíromságig
  „És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem:semmi hasznom abból.”(1Kor 13,3)
  Áldozatkészség a mártíromságig – ezt a címet adtam a mai áhítatnak. Mindkettő fontos, ám csak akkor hasznos, ha Krisztusra néző és szeretet által történő.
  Az áldozathozatal ismerős volt minden időben. Az anyák nagyon is ismerik ezt. Ám lehet olyan jótékonykodás is, amit a versengés szelleme hajt. Ha nem szeretetből történik, semmi haszon nem lesz belőle.
  Nem hivalkodva, nem lármázva, csak világítva, s elfogyva, mint a gyertya, - ezt tanulom Jézustól. Az áldozathozatal az Ő szeretete által lesz értelmes.
  A gazdagság lehet akadály is Krisztus követésében. Ha jobban ragaszkodom ahhoz – mint a példázatbeli gazdag ifjú is tette -, visszatartó erővel bírhat. Isten nem vár el olyan önfeladást, tűzhalált, amely értelmetlen cselekedet. A mártíromság vállalása egészen más. A hitükért szenvedők, a máglyán elégettek (Husz János és mások) példája jusson eszembe!
  Szeretet nélkül, dacból, hogy le ne maradjak a többiektől, - ne ilyen legyen a jócselekedetem!
  Jézus Krisztustól kaphatom az erőt a szerény, kitartó, áldozatkész szolgálatra. Tőle kérjem az indíttatást, és a véghezvitelhez való erőt is! Ne én tündököljek ilyenkor, hanem fényességét, világosságát tükrözze vissza szám és életem egyaránt!
  Ne feledjem az egyszerű asszonyok példáját, akik gazdagságukból szolgáltak Jézusnak!
  Krisztusra mutat már életem, vagy magamat mutogatom, magamat fényezem? Csak abból tudok adni, amit én is Tőle kaptam.
  (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
  *****************************************************
  Imádság:
  Úr Jézus, töltsd be szívemet azzal a Te szereteteddel, amely minden gazdagságot kész szétosztani! Add, Uram, hogy életemben minden szeretetben mehessen végbe! Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Szolgálatom legyen szerény, némelykor észrevétlen! A csendes szolgálat hiányát is észre lehet venni.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Az Úrhoz vezetniSzerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  13
  Napi Ige és Gondolat Az Úrhoz vezetni Szerda
  Az Úrhoz vezetni
  „Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik.” „Származhat-e valami jó Názáretből?”- kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: „Jöjj, és lásd meg!” (Jn 1, 45-46)
  Fülöpöt Jézus szólította meg, aki engedelmeskedve a hívó szónak, a Megváltó tanítványa lett. Innentől kezdve pedig ott égett szívében a vágy, hogy másokat is a Mesterhez vezessen. Így szólította meg Nátánaélt, közölve vele az örömhírt: „Megtaláltuk a Messiást, jöjj és lásd meg!”- mondta Fülöp.
  Nagyon fontos, hogy Fülöphöz hasonlóan mi is hívogassuk embertársainkat a Megváltóhoz. Beszéljünk a hitünkről, mondjuk el azt az örömet és boldogságot, melyet Jézustól kaptunk. Érdemes itt önvizsgálatot tartani, hogy kinek és mikor beszéltem utoljára a hitemről? Kit hívtam Jézushoz? Kit hívtam a gyülekezetbe? Jézus minket is használni akar egyháza építésében.
  A missziói parancs, „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” nem csak az apostoloknak szólt, hanem szól nekünk is. Jézus nem a semmit tevésre hívott el minket, hanem a szolgálatra, többek között arra is, hogy másokat is Hozzá vigyünk. Ez bizony nemcsak a lelkészed feladata, hanem a tied is Kedves Testvérem. Hívogasd hát te is az embereket Jézushoz, hívjad a családodat, szomszédjaidat, rokonaidat, barátaidat a gyülekezetbe. Nátánaél engedelmeskedett a hívó szónak. Sajnos nem mindenki ilyen lelkes, de ez ne keserítsen el, te csak hívogass továbbra is, tudva azt, hogy az elvetett mag egyszer majd meghozza gyümölcsét. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
  *****************************************************
  Imádság:
  Úr Jézus! Köszönjük, hogy mi is tanítványaid lehetünk. Kérünk, használj bennünket is földi egyházad, gyülekezeteid építésére. Segíts abban, hogy Fülöphöz hasonlóan mi is embereket vigyünk Hozzád, növelve ezzel az üdvözülők boldog seregét. Ámen!
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  „Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban. Engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki sem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is?” (C.H. Spurgeon)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat „Miért csalnál, ha Isten megáldott?”Kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12
  Napi Ige és Gondolat „Miért csalnál, ha Isten megáldott?” Kedd
  „Miért csalnál, ha Isten megáldott?”
  „Megáldalak, ….s áldás leszel.” I.Mózes 12:2
  „Miért csalnál, ha Isten megáldott?” - Ezt a kérdést veti fel bennünk Ábrám elhívásának és Egyiptomban való tartózkodásának története.
  Miután Isten kihívja rokonsága közül, megáldja, neki és utódainak ígéri azt a földet, melyen áthalad.
  „Megáldalak és áldás leszel.” „Megáldom, akik téged áldanak és megátkozom, akik téged átkoznak.”
  Annak ellenére, hogy ilyen ígéretekkel indul neki az útnak családjával, az éhínség idején becsapja az egyiptomi fáraót.
  Feleségét áruba bocsátja, hazudik kiléte felől, hogy „jól legyen dolga.”
  De miért van erre szükség? Miért kell csalnia, ha Isten megáldotta őt?
  Miért nem elég neki az Úr ígérete, jelenléte, áldása?
  Miért kell ezért később kínosan magyarázkodnia, másokat is veszélybe sodornia?
  Nem csak az ő kérdése ez!
  Miért gondoljuk, hogy be kell Neki segíteni?
  Miért nem hisszük el, hogy Isten tud eleget, megfelelőt, idejében, sőt többet adni?
  Miért keverjük bele az emberit az isteni tervbe?
  Legyenek ma bennünk ezek a kérdések, s ez a két ige a Példabeszédek könyvéből!
  „Jobb a kevés, amit igazságosan szereztél, mint a nagy gazdagság, amihez csalással jutottál.” /Péld. 16:8/
  „Csak az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.” /Péld. 10:22/
  Legyen ma is elég, amit Ő készített el a te számodra!
  (Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
  **********
  Imádság:
  Uram! Adj nekem olyan hitet, mely igazán bízik benned. Ámen
  *************
  A nap gondolata:
  Nem számít, milyen nyilakkal vesznek célba az ellenségeid, nem számít, milyen szenvedésen mész keresztül a hited miatt; Isten azt szeretné, hogy hű maradj hozzá és maradj meg a jó cselekedeteidben. Könnyű ezt megtenni? Nem mindig. Csak hit által sikerülhet? Egyértelműen. Megéri? Abszolút, mert Istennek fontos, hogy egyre jobban hasonlóvá válj Jézushoz.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Újra és újra…

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11
  Napi Ige és Gondolat Újra és újra…
  Újra és újra…
  „Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt.” (Zsoltárok 106,43)
  Amikor ez az egész „vírus ügy” kezdett elharapózni, sokakat hallottam arról beszélni, hogy „na, hátha majd most észhez tér, megjavul az ember”. Ehhez képest kezdetben talán tapasztaltunk némi egymás iránti jó indulatot, ám utána ugyanúgy, vagy talán még jobban marta, marja egyik ember a másikat, mint korábban, sőt… még több ok van a vitára, veszekedésre… Ahogy a fenti igét olvastam, két történet jutott eszembe. Az egyik így szól:
  „Árvíz van, mindenki menekül, jön a segítség, teherautókkal evakuálják a falut, de egy ember nem hajlandó felülni, mert azt mondja, hogy ő imádkozott, őt Isten majd megsegíti. A víz azonban emelkedik, már csónakkal jönnek érte, de ő csak nem hajlandó beülni, mert ő imádkozott, és Isten majd megsegíti. Ám a víz tovább emelkedik, már helikopterrel jönnek érte, de nem hallgat a szóra, mert őt majd Isten megsegíti… Majd miután odaveszett az árvízben, és felkerül az ítélőszék elé, számon kéri Istent, hogy ő bezzeg bízott abban, hogy majd Isten őt megsegíti, mire az Úr: „Fiam, küldtem érted teherautót, csónakot, helikoptert… mit kellett volna még küldenem?”
  A másik pedig:
  „Új lelkész kerül a faluba. Az első vasárnap csodálatosan prédikál, a hívek mondogatják, hogy érdemes hallgatni őt…Jönnek is sokan, de nagy meglepetésükre a lelkész megint elmondja ugyanazt a prédikációt. Majd a következő vasárnap is…, mire egy atyafi veszi a bátorságot és megszólítja őt: Tiszteletes úr! Igazán szép, amiket mond, de árulja el, miért mondja újra és újra ugyanazt? Erre a lelkész kedvesen így szól: Miért? Már csinálják?”
  Milyen jó lenne, ha mi elsőre is értenénk a szóból… ha nem kellene újra és újra észre téríteni minket, hanem tudnánk azt, hogy a mi Urunk, Istenünk kegyelmesen felénk fordult, és megmentett minket Jézus Krisztusban, és nem tennénk hiábavalóvá magunkban az Ő áldozatát. Kérjük ebben az Ő segítségét, mert neki van hatalma arra, hogy minket megerősítsen, hogy ne süllyedjünk el.
  (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)
  **************************
  Imádság:
  Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te olyan nagy türelemmel fordulsz felénk. Kérünk, segíts minket abban, hogy megnyíljon a szemünk, és meglássuk, hogy Te vagy élet és halál Ura, s ezért Te tudsz minket megmenteni a mi bűnös voltunktól. Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  „Sorsom legyen a Te kezedben,
  biztos helye van a féltő szívedben,” (Rád bízom…)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Együtt az útonVasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10
  Napi Ige és Gondolat Együtt az úton Vasárnap
  Együtt az úton
  „Az ÚR, a ti Istenetek előttetek megy, ő harcol értetek ugyanúgy, ahogy Egyiptomban cselekedett veletek szemetek láttára; és a pusztában is láttad, hogy úgy hordozott téged az ÚR, a te Istened, ahogy az ember a fiát hordozza, mind az egész úton.” (5Móz.1,30-31a)
  Amióta megszülettünk úton vagyunk. Út, amely arra hív minket, hogy felismerjük és megismerjük az Istent, s közben magunkat is. Az út elejétől kezdődően kaptunk/választottunk magunk mellé olyan személyeket, akik az életünk egy rövidebb vagy hosszabb szakaszán elkísérnek, segítenek megtalálni a saját utunkat, vagy épp az övékére vezetnek. A legjobb az, ha mindazok a személyek, akik életünk során utunkba kerülnek, abban segítenek, hogy nem a magunk útját, de ne is a magukét, hanem az Utat, az Isten útját találjuk meg, amelyen a legjobb nekünk járni.
  A nép egykor elindult ezen az úton, de sok akadállyal találta szembe magát, legfőképpen önmagával, saját félelmeivel, gyengeségeivel, de egyben az Isten iránti hitetlenségével és bizalmatlanságával is. Mintahogyan sokszor mi is, meghallottuk a hívást, a megszólítást, s elindultunk Jézus követésére, de a krisztusi életet élve, az úton járva, mi is találkoztunk olyan helyzetekkel, amik megpróbálták hitünket, elköteleződésünket, s szükségünk volt arra, hogy újra és újra meggyőződjünk, megerősödjünk abban az Istenben, aki egykor elénk állt és azt mondta: kövess engem!
  A nép megtorpant és szüksége volt arra, hogy valaki emlékeztesse, s arra terelje figyelmét, szívét, ami segít neki abban, hogy merjen tovább menni, s megtegye a következő lépést, amely közelebb viszi Istenhez, és azon ajándékához, amit elkészített számára. Elhangzik a felszólítás: emlékezzetek, hogy előttetek ment, harcolt értetek, láttátok, tapasztaltátok, a pusztában is gondoskodott rólatok, szükségleteitekről, úgy hordozott végig az egész úton, mint apa a fiát.
  Minket is arra hív Isten Igéje, hogy felismerjük, nem vagyunk egyedül az úton, velünk vándorol utunkon Jézus. Emlékezzünk mi is mindarra, amit eddig is megtapasztalhattunk részéről, vezetéséről, gondoskodásáról, arról, ahogyan mellettünk volt. Ha még nem nagyon van mire emlékezni, akkor kérjük és hívjuk életünkbe az Urat. Amikor majd megszólít, hív, bátorít, hogy kövessük, akkor engedelmeskedjünk, s engedjünk Lelke és Igéje általi vezetésének. Hiszen Jézus a szomorú szívű emmausi tanítványok mellé is odaszegődött, hogy segítsen nekik felismerniük Őt, Nem hagytalak magatokra, itt vagyok, s minden napon veletek leszek a világ végezetéig. Hát tarts te is Velem, s menjünk együtt az úton. (Biró Botond, Ráton.)
  ***************************************************************
  Imádság:
  Gondviselő Atyám! Köszönöm, hogy soha sem hagytál magamra, sőt most is erre emlékeztetsz, s bátorítasz, kövesselek, bízzak benned, mert Te végig fogsz vezetni az úton, vigyázva minden lépésemre, hogy megérkezhessek jelenlétedbe. Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Veled vagyok!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Kétféle derűSzombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09
  Napi Ige és Gondolat Kétféle derű Szombat
  Kétféle derű
  „Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik kidöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta: Jaj, Uram! Csak kölcsönbe volt nálam. Az Isten embere megkérdezte: Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette.” (2Királyok 6,4-7)
  Ez az elizeusi csodatörténet két emléket idézett föl bennem.
  Gyermekkoromban szüleimmel vasárnap délutánonként egy idős házaspár otthonába látogattunk, ahol ún. „csendes órára” gyűltek össze néhányan. Egyik alkalommal ezt a történetet olvasták fel a bibliából, majd beszélgettek róla. Derűs beszélgetés alakult ki arról, hogy milyen csodálatos hatalma van Istennek; hogy az a szegény próféta tanítvány milyen kétségbeesett volt, mivel a kölcsönkért értékes szerszám odaveszett a mély vízben. Szeretettel beszéltek arról, hogy Isten megszánta őt és természetfeletti hatalmával közbeavatkozott, s az a csoda történt, hogy felemelkedett a vas a víz felszínére. A beszélgetést követő imádságban nagy hálát adtak Istennek csodálatos hatalmáért, amivel a bajba jutott ember segítségére sietett. – Fel sem merült bennük, hogy esetleg ez egy kitalált történet lenne, sőt inkább hitték, hogy hasonló helyzetben Isten ma is cselekszik olyan dolgokat, amik ámulattal töltik el az embert.
  A másik emlékem egy általános iskolai biológia órához fűződik. 8. osztályba jártunk már, amikor egyik órára tanárunk egy bibliát hozott be. Hamar kiderült, hogy milyen céllal. Nevetség tárgyává akarta tenni. Derűsen, jókat mulatva olvasott fel belőle történeteket, azt akarván bizonyítani, hogy milyen ostobaságok vannak benne. Többek között kifigurázta az ember teremtésének „meséjét”, úgy adta elő, mintha egy vicclapból olvasott volna fel. Aztán sorra kerültek a csodák, amik persze nincsenek, de a vallásos, hiszékeny emberek mindent bevesznek.
  Milyen más ez a két derű! Az egyik a hitnek csendes, bizakodó reménységéből fakad, ami mosolyt csal az ember arcára; a másik pedig a hitetlenség gúnyos mosolya, ami szinte rögtön átfordul keserű tagadássá, hogy nincs Isten és nincsenek csodák.
  Hálával gondolok arra, hogy életutamat nem a biológia órán hallott szentírás értelmezés határozta meg, hanem azok a „csendes órák”, ahol magának Istennek a jelenléte ajándékozott meg a hitnek derűjével.
  (Lázár Péterné Berettyóújfalu)
  Imádság: Urunk! Kedves énekünk szavaival hadd forduljunk most Hozzád: „Hinni taníts Uram, kérni taníts! Gyermeki nagy hitet kérni taníts!” Ámen
  A nap gondolata: „Aki még sohasem imádkozott több derűért, jobb humorérzékért – tegye meg!” (Gyökössy Endre)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Bizakodva éljünkPéntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08
  Napi Ige és Gondolat Bizakodva éljünk Péntek
  Bizakodva éljünk
  „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.” (Zsoltárok 18,7)
  Dávid király győzelmi éneke ez, amikor az Úr megszabadította minden ellenségétől. Sokat szenvedett Dávid, de ezekben a szenvedésekben hűséges maradt Istenéhez. Nagy próbák között élt, így rá volt szorulva a segítségére. Ő már élete korábbi szakaszán is tapasztalta, mennyire szereti őt Isten, és bízott az üldözések közepette is, hogy nem hagyja el az, akiben bízik. Ez meg is történt, és Dávid ajkáról sem maradt el a hálaadó ének. Tételesen sorolja fel, hogy milyen bajokban volt, és hogyan menekült meg belőlük. Minden győzelméért Istent magasztalja: veled a rablóknak is neki rontok...fölruháztál erővel a harcra...megmentesz ellenségeimtől...mert nagy győzelmet adtál királyoknak...
  Vajon tudunk-e mi így bizakodva élni és mindenért hálát adni Istennek? Van okunk rá, hiszen amit elértünk itt a földön, az nem a mi érdemünk, hanem Istené, aki megadta a feltételeket. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra egyaránt. Nekünk csak élni kell a lehetőségekkel. Istennek az a célja, hogy megelégedett emberek legyünk itt a földön, legyünk hálásak Istennek minden adományáért. Ha bízunk Istenben, akkor nem szenvedünk szükséget, mert ő tudja, hogy mi kell nekünk, és mi válik a javunkra. Megtapasztaltuk-e már, hogy kiáltásunkat meghallgatta az Úr? Bátran szóljunk hozzá, mert ahogy Dávidot meghallgatta, ugyanúgy meghallgat minket is. (Horváth Csaba)
  **************
  Imádság:
  Uram! Köszönöm, hogy benned mindig bízhatom! Ámen
  *************
  A nap gondolata:
  Hinni azt jelenti, hogy azt veszem komolyan, amit Jézus mondott, akkor is, ha az az eszem és a tapasztalataim számára felfoghatatlan.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Védelem alatt

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07
  Napi Ige és Gondolat Védelem alatt
  Védelem alatt
  „Az Úr pedig előttük ment…” (2 Móz 13,21/a)
  Izráel úton volt. Isten kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, hogy bevigye őket a tejjel és mézzel folyó földre.
  Ma légi úton egy óra huszonöt perc alatt el lehet jutni Kairóból Tel Avivba. Izráel azonban a pusztában kellett, hogy vándoroljon. Bűneik miatt negyven éven át kellett vándorolniuk. A nép közben megtanulta, hogy „nagy Isten az Úr”. (Zsolt 95,3).
  A felhőoszlop, mindenekelőtt az utat, az irányt mutatta. A népnek erre kellett figyelnie. Ugyanis Isten nem a rövidebbik utat választotta. Nem a filiszteusok földjén vezette őket. Isten atyai gondoskodása volt az, amit a nép kerülő útnak tartott. Ugyanis elbátortalanodtak volna, ha már az elején harcba keveredtek volna. (2 Móz 13,17) Isten jól tudta ezt.
  A nép már a Vörös-tengernél méltatlankodott és visszavágyott Egyiptomba.
  Mi is, vándorutunkon a mennyei Kánaán felé sokszor kerülő utat kell, hogy megtegyünk. Inkább a rövidebbik, a könnyebbik utat választanánk. Isten azonban bennünket sem kímél meg a nehézségektől. S a krízishelyzetekben tapasztaljuk meg, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk.
  Isten világosságot támaszt az úton. Éjszaka a felhőoszlop tűzoszloppá változott. János evangéliumának 8. részében, amikor Izráel a lombsátrak ünnepén a pusztai vándorlásukra gondolt, Jézus felkiáltott: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (Jn 8,12). Ebben a bűnnel és halállal teli világban megjelenik Jézus Krisztus, mint az igazság Napja. Benne van bűneink bocsánata s Őt követve tudunk a világosságban vándorolni.
  Az élet bennünket sem kímél meg a pusztai vándorlás hőségétől, de Isten ott van velünk és Ő megvéd.
  Jézusban Isten jelen van velünk. Isten Őt elhagyta, nappal és éjszakai sötétség lett a Golgotán, de vére megment téged és engem. S Ő velünk van, Ő Immánuel.
  Szenvedsz? Az Úr nem ígért problémamentes életet azoknak, akik Őt követik, de azt megígérte, hogy hazaviszi őket. A mennyei Kánaánba. Ott majd minden jóban bővelkedni fogunk. S ott soha nem lesz éjszaka, mert maga az Úr lesz mindnyájunk világossága az Ő dicsőségében.
  (Csomay Árpád, Biharszentjános)
  ***********

  Imádság:

  Urunk, Te vezess bennünket az örökkévalóság felé. Ámen.
  ***********
  A nap gondolata:
  „Velem vándorol utamon Jézus…”
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat És boldogan éltek amíg…Szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  06
  Napi Ige és Gondolat És boldogan éltek amíg… Szerda
  És boldogan éltek amíg…
  „A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jeremiás 31,3)
  Milyen sok filmet, mesét láttunk vagy olvastunk már, melyek így értek véget: „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak”. Olyan jó a lelkünknek az ilyen befejezés, a mindent kibíró szeretet, szerelem története. Sokszor érzem azonban, hogy ez túl szép. Olyan mesébe, filmbe illő, de azért a való élet nem így működik. Milyen sokan élnek tökéletes, filmes befejezés nélküli, de mégis boldog, teljes életet. Hányan vannak, akik megégették már magukat a boldogan éltek amíg-el.
  Mi segít ilyenkor? Mi adhat újra reményt, erőt, bíztatást a léleknek? Hogyan lendülhet túl az ember a szív fájdalmain? Gyönyörű ez az ige, melyben azt mondja az Úr: örök szeretettel szerettelek. Egy egész néphez szól az Ige, de hiszem, hogy szól hozzám és hozzád is. Mindenkihez, akinek valaha is fájt a szíve, érezte az élet keserűségét, megbántották érzéseit, semmibe vették terveit. Mindannyiunkhoz szól: Én örök szeretettel szerettelek! Olyan szeretettel, mely nem ér végett, ha bezárul a könyv, vagy vége van a filmnek. Olyan szeretettel, melyben nincs apró betűs rész, nincs szerződés vagy záradék. Az Úr, egyszerűen csak szeret bennünket. Minden hibánk vagy hiányosságunk ellenére, a világ kezdete óta egészen az örökkévalóságig szeret!
  Szeret és magához hív, hogy ebben a szeretet-kapcsolatban felépítse megtört életünket, újra élessze megfáradt lelkünket, megmutassa, hogy az Ő hűsége örökkévaló, és nincs ezen a világon senki és semmi, aki elválaszthatna az Ő szeretetétől! Vele valóban boldogan élhetünk, és nem csak amíg a halál el nem választ, hanem ha kezébe tesszük le életünket, még a halál után, az örökkévaló otthonban is. (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)
  **************************
  Imádság:
  Uram, olyan jó azt érezni, hogy Te nem fordulsz el tőlem. A te szereteted nem feltételekhez kötött, vagy múló érzés. Jézusban, a Te Egyszülött Fiadban megmutattad, mennyire szeretsz engem és ezt az egész világot. Köszönöm, hogy a nehéz időkben is mellettem vagy, hogy a szomorúságomat is képes vagy örömre fordítani, hogy egész életemben érezhetem, mennyire szeretsz engem. Köszönöm Uram! Ámen!
  *************************
  A nap gondolata:
  „A fájdalom, amely elmúlt, már nem fájdalom, hanem öröm, amely tapasztalatunkat gyarapítja.”
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Légy szamár!Kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  05
  Napi Ige és Gondolat Légy szamár! Kedd
  Légy szamár!
  „Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Kor 10,13)
  Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni, nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek.
  Mindegyik kézbe kapott egy lapátot és elkezdték a földet a kútba hányni. A szamár megértette mi történik és először rémisztően üvöltött. Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később mikor már elhallgatott, a paraszt kíváncsian hajolt a kút fölé. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami furcsát csinál. Lerázza magáról a ráeső földet, letapossa és egy lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, az ismét lerázta magáról és egyre feljebb és magasabbra került. Hamarosan mindenki azon ámuldozott, ahogy a szamár átlépett a kút peremén és boldogan elsétált!
  Milyen fura, még egy szamárról is lehet példát venni! Egy olyan szamárról, aki nem hagyta, hogy betemessék a földdel az emberek, hanem lerázta magáról azt és feljebb és feljebb jutott a kút mélyéből.
  Hányszor van ilyen a mi életünkben is, hogy azt érezzük, hogy elhagytak, hogy lemondtak rólunk, hogy csak górják ránk a földet, a nehézségeket, a problémákat, amik egy idő után maguk alá temethetnek bennünket. Mert nem a segítségünkre vannak, hogy megmeneküljünk, hanem azt érezzük, hogy már megint…és megint csak özönlik ránk a sok gond és teher. De ne hagyjuk, hogy ezek maguk alá temessenek, hanem vegyünk példát a szamárról, és használjuk ki a lehetőségeket. Mindent, ami ránk zúdul. Rossz és jó egyaránt. Vegyük észre, hogy mindegyik valami céllal jön az életünkbe. Minden ember valami céllal lép be az életünkbe. Ha megtaláljuk a célt, akkor van kiút. De ha csak nyavalygunk és kesergünk, akkor maguk alá temetnek bennünket a problémák.
  Ahelyett, hogy az embereket szidjuk és gyalázzuk, akik látszólag a vesztünket akarják, lássuk meg, hogy Isten azért küldte őket, hogy talpra álljunk. Lehet, hogy nem a kezüket nyújtják, hogy segítsenek, hanem éppen a lapáttal szórják ránk a földet, de ne keseregj! Ahogyan a szamár is ki tudta használni a földet, amit rádobáltak, úgy mi is képesek vagyunk arra Isten segítségével, hogy talpra álljunk.
  Isten tudja, hogy mit, miért és mikor tesz. Hagyd az Úrra a te dolgaidat! Bízz benne! (Zsoltárok 37,5) Ő bölcsebb, mint Te! Az Ő fejében már a kész terv megvan, míg te csak apró részleteket látsz a tervéből. Ezért nem érted azt, ami most éppen veled történik. De hidd el, Ő tudja, hogy mennyi földnek kell rád kerülnie ahhoz, hogy elérd a földszintet, hogy nyugodtan kisétálhass a kútból. Ezért ne húzd a szád, amikor egy újabb és újabb próba ér, mert „Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Kor 10,13)
  Bízz Benne! (Tóth Viktória, Abaújvár)
  **************************
  Imádság:
  Uram, köszönöm, hogy Benned bízhatom életem minden napján. De akkor még inkább szeretnék Rád támaszkodni, amikor azt érzem, hogy a földet dobálják rám és nem bírom már sokáig. Köszönöm, hogy Benned van a menekülés útja, mert elkészítetted azt a Te Fiadban az Úr Jézus Krisztusban, aki nem sajnálta odaadni az életét értem is. Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  Senki sem futhat el a csatából, senki nem tagadhatja meg, hogy részt vegyen a szent harcban. Küzdenünk kell, ha győzni akarunk. Hadakoznunk kell, míg minden ellenséget le nem győztünk. (C.H.Spurgeon)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Az istenfélő emberHétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  04
  Napi Ige és Gondolat Az istenfélő ember Hétfő
  Az istenfélő ember
  „Aki takargatja vétkét, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik.” (Péld 28,13-14)
  Mi is a boldogság? „Ez egy érzés, ami magával ragadja az embert, de nemcsak őt, hanem azokat is, akik érintkezésbe lépnek vele. Lényünkből tiszta forrásként feltörő erő ez, megmagyarázhatatlan és leírhatatlan.”- írja Szabó Katalin.
  Isten komoly tisztelete nélkül sohasem gyökerezhet meg bennünk a tiszta, a boldog élet. Az Úr félelme minden igaz élet kezdete és alapja. Aki vétkeit rejtegeti, takargatja, az nem tudja szívből imádni Istent és képtelen szentül élni. Az boldog, aki tesz valamit (megvallja és elhagyja vétkeit), és aki Isten iránti szeretetből vigyáz arra, hogy ne tegyen rosszat. Ezért meggondolja nemcsak a komolyabb döntéseket, hanem szinte minden mozdulatát. Aki féli Istent, ügyel arra, hogy tévedés áldozata ne legyen, nehogy elhanyagolja kötelességét, vagy bűnt kövessen el. Távol tartja magát a rossz társaságoktól, vigyáz a beszédére, és az életmódját Isten akaratához és törvényéhez igazítja. Ez az „istenfélelem” nem rontja meg az embert, sem az életünket nem teszi szegényebbé, értéktelenebbé, sőt boldogságot ad. Boldogabb az éber őrszem, mint az, aki elaludt őrhelyén. Aki a gonoszt észreveszi és kerüli, az boldogabb, mint aki nemtörödöm módon tovább megy és tönkreteszi saját magát és környezetét.
  Gondolom tudjátok azt is, hogy az istenfélelem kegyelmi ajándék, amely olyan úton vezeti az embert, amelyen semmiféle ellenség nem árthat neki. Mégha a halál árnyékának völgyében is járunk, nem félünk a gonosztól, mert az Úr szüntelen velünk van és jobbjával támogat. Ha elesünk, felemel, ha a bűn gyötri szívünk, megtisztít és Szentlelke által képesekké tesz arra, hogy tisztaságunkat megőrízzük ebben a világban. Salamon király megpróbálta a világ szerinti életet és az Isten szerinti életet is: az egyikben merő hiábavalóságot talált, a másikban boldogságot. Válasszátok a rövidebb utat a boldogság felé, amely az istenfélelem, mert a „kemény szívű bajba esik” és nem lesz boldog! (Orbán Attila, Dés-Cichegy,Erdély)
  **************************
  Imádság:
  Magasztalunk mennyei Atyánk, hogy minden nap megnyithatjuk szívünket előtted. Köszönjük, hogy érezhetjük isteni mindenható hatalmadat, atyai szeretetedet és köszönjük, hogy te Úr vagy mindenek fölött, még a gonoszok fölött is. Te adj erőt, hogy megvallhassuk és elhagyhassuk vétkeinket. Kérünk téged arra, hogy segíts képviselni az Úr Jézus szabadítását, irgalmát és kegyelmét akkor is, ha nagyon kényes a helyzet. Kérünk, Te tegyél boldog emberekké a szeretteink között, a családban, a munkahelyen. Segíts Urunk, hogy így imádkozzunk hűséggel azokért is, akik miatt talán szenvednünk kell. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.” (Zsolt. 34,9-10)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Csoda a veszteségek idejénVasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  03
  Napi Ige és Gondolat Csoda a veszteségek idején Vasárnap
  Csoda a veszteségek idején
  „Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt!” (2Királyok 4:7)
  Ahogy haladunk előre az életben sok mindennel gazdagodunk, de ugyanakkor egyre hosszabb a veszteségeink sora is. Lehetnek anyagi természetű, de lehetnek tárgyi, erkölcsi, vagy személyi veszteségeink is. Elveszthetjük az egészségünket, de elveszíthetjük illúzióinkat, a bizalmunkat, lelkesedésünket is. A veszteségnek nincs abszolút mérője, mert nem egyforma, hogy kinek mi számít nagy veszteségnek. Gondoljunk csak bele, hogy egy kisgyereknek egy maci elvesztése is a világvégét jelentheti az adott pillanatban, ami ugyanakkor egy felnőtt számára megmosolyogtató.
  Az azonban közös, hogy a nagy veszteségek közepette könnyen lesz úrrá rajtunk a kiúttalanság érzése, és elvész a realitásérzékünk. Sokszor valahogy a fától nem látjuk az erdőt, mert olyan közel vagyunk vagy annyira benne vagyunk a dolgokban, eseményekben, hogy teljesen beszűkül a horizontunk, nem lesz rálátásunk az egészre. A szenvedő, nehéz helyzetben lévő, veszteséggel küzdő ember ritkán tudja jól felmérni, hogy mi az, amije még megvan, amivel még lehet mit kezdeni, mert inkább a veszteségre fókuszál. Kicsit olyanná lesz, mint a kicsorgó olaj: szétfolyik, elkenődik önmaga is, és szétfolynak elkenődnek a körülmények is. Mai igénkben ilyen állapotban megy oda egy asszony Elizeus prófétához: „Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának.” De jó, hogy bajával van kihez fordulnia! Elizeus, miután meghallgatja bánatát, felméreti vele, hogy mije van. Majd amikor ez megtörténik, és kiderül, hogy van még egy korsó olaja, akkor edényeket kéret vele a szomszédságból. Aztán gyermekeivel együtt az asszony elkezdi töltögetni meglévő olaját az edényekbe. Ez egész addig kitart, míg az utolsó edény is tele nem lesz. Csoda történt, van miből kifizetni a hitelezőt!
  Az Úr ma is tesz csodát a bajban lévő, veszteségekkel küzdő emberrel, velünk is. A csoda azonban nem a semmiből lesz. Csoda ott történik, ahol az Úr határt szab a szétfolyásnak, szétesésnek, mint ahogy az edények fala a kiöntött olajnak. Csoda ott történik, ahol nem csak a veszteségekre tud fókuszálni az ember, hanem - ha kell segítséggel, és de jó, ha van! – számba tudja venni, mi mindene van még, mivel lehet valamit kezdeni. Csoda ott történik, ahol az Úr megláttatja - ha kell testvéri segítség által - az utat, amin el lehet, el kell indulni. Csoda ott történik, ahol felismeri az ember az Úr vezetését. Csoda ott történik, ahol a remény, az emberi akarás is újjá tud éledni az Istennek való engedelmesség közepette. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
  **************************
  Imádság:
  Urunk, kérünk szabadíts ki bennünket a veszteségeinkre fókuszálás mókuskerekéből. Add, hogy meglássuk, hogy mink van, amivel Krisztus érdeméért tudsz és akarsz is kezdeni valami csodálatost az életünkben. Adj engedelmességet szívünkbe, hogy egymást segítve vezetésed szerint járjunk. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  Mikor széthullik mindaz, amit a magadénak ismertél, komoly kihívás nem széthullani.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."