109421 ima található a honlapon, összesen 261834 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat ŐbenneCsütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
Napi Ige és Gondolat Őbenne Csütörtök
Őbenne
Jézus mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő…Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (János 15,1a;4b)
Szőlőtő-szőlővessző. Két egymástól elválaszthatatlan dolog. Pontosabban el lehet választani őket, de akkor értelmét veszti az egyik is és a másik is.
Jézus azt mondja, hogy Ő a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők. Csodálatosak Jézus példázatai, ahogyan nekünk, embereknek el akarja magyarázni az Ő Atyjának dolgait. Jelen esetben meg szeretné velünk értetni, hogy nincs értelme az életünknek nélküle. Lehet nélküle élni, de akkor nem lesz gyümölcstermő az életünk. Ha levágunk egy szőlővesszőt és várjuk, hogy gyümölcsöt teremjen, sajnos hiába várunk. De ugyanígy a szőlőtőke is akkor éri el célját, ha a szőlővesszőin beérnek a szőlőfürtök.
Hogyan lehetünk mi szőlővesszők? Ez nem jövőidő, hanem jelenidő és múltidő. Mi már szőlővesszők vagyunk. Isten eredetileg is úgy tervezett meg bennünket, hogy mi, emberek vele legyünk. Láthattuk ezt Ádám és Éva történeténél az Édenkertben. De mi, emberek mást gondoltunk. És azóta is hányszor gondolunk mást, mint Isten. Sokszor még azt is gondoljuk, hogy önálló szőlővesszőként is képesek vagyunk szőlőt teremni. Pedig nem. Nélküle, a szőlőtő nélkül semmik vagyunk.
A gyümölcsöző élethez bele kell hogy legyünk oltva Krisztusba, és át kell hogy járjon Isten Szentlelke. Ahogyan ugyanaz a nedv kering a szőlőtőkében is, mint a szőlővesszőkben, úgy jár át bennünket is Isten Lelke. Így fogunk csak igazán jó gyümölcsöket teremni, így tudunk csak Isten dicsőségére élni ezen a földön.
Kibe vagy mibe vagy beoltva? (Tóth Viktória, Abaújvár)
*****
Imádság:
Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy Te vagy az igazi szőlőtő, és köszönöm, hogy én Benned lehetek, mint szőlővessző. Köszönöm, hogy ugyanaz a Lélek jár át mindkettőnket, mint ahogyan egy nedv kering a szőlőtőkében és a szőlővesszőben is. Ámen
******
A nap gondolata:
Szőlőtőke és szőlővessző egymástól elválaszthatóak, de akkor nem töltik be küldetésüket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Kérdéseim és JézusSzerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22
Napi Ige és Gondolat Kérdéseim és Jézus Szerda
Kérdéseim és Jézus
Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? (Jn 16,19)
Az első, amit szeretnék kiemelni, az Jézus figyelmessége. Jézus észreveszi, egymás között a tanítványok arról beszélnek, hogy nem értik, amit mond. Ha a gyülekezetben, vagy otthon a családi áhítat keretében van ige, amit nem értesz, soha ne szégyelld azt. Jézus reakciójából azt értettem meg, hogy fontos vagyok neki és nem azért, mert mindent értek, amit az Ige mond, hanem azért, mert szeret. Ha előfordul veled, hogy nem érted az igét, nem érted életed eseményeit, tudd, hogy Jézus ebben a helyzetedben is figyel rád, veled van, fontos vagy neki.
Figyelmességét látom abban is, amint előre vigasztalja tanítványait. Szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Jézus elmondja most is, hogy Ő az, aki az Atyától jött és az Atyához megy. Ő a megváltó Isten.
Olyan jó lenne tudatosítani magunkban, hogy Ő Isten fia. Nem a kis Jézuska, akit oda teszünk, ahová akarunk, hanem Isten. Tanítványait és minket is felkészít az ígéretes jövőre. Ebben is a figyelmességét és szeretetét látom.
De jó ezzel a Jézussal kezdeni a napot és rá figyelve indulni a mának, a bizonytalan holnapnak is, tudva azt, hogy a mai napom, a holnapom is az ő hatalmában van. Örömforrás, hogy nemcsak ez az életem, hanem az örök életem van az ő hatalmában. Induljunk vele ma is! (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
*****
Imádság:
Mi Atyánk! Legyen meg a te akaratod. Ámen.
****
A nap gondolata:
Kérdéseim nem szégyellem, azonnal felteszem azokat az Úrnak.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Ne húzd fel magad!Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
Napi Ige és Gondolat Ne húzd fel magad! Kedd
Ne húzd fel magad!
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn 14,1)
Mi is történik János leírása szerint az előtt, hogy Jézus arra biztatja a tanítványokat: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”? Először kijelenti, hogy közülük, a tanítványok közül valaki elárulja. Aztán Péter fogadkozására annyit válaszol, hogy még a hajnali kakasszó előtt háromszor meg fogja tagadni.
Milyen hangulatváltás az ünnepi vacsora után! Annál is inkább, mert mindenki tisztában van vele, hogy amit Jézus megmond, az úgy lesz! Ott aztán felkavarodtak a szívek, az indulatok, a félelmek! Ezért; pontosan ezért, és mindezek ellenére mondja Jézus: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”
Most, mielőtt elolvastad ezt a néhány sort, mivel foglalkoztál? Mit éltél át? Miről szereztél tudomást? Bárminek ellenére, most csak arra figyelj, amit kierősít neked az Úr: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”
Higgy, vagyis: bízzál Istenben; higgy, vagyis: bízzál Jézusban, és adj oda neki mindent! Teljes valódat. Aztán figyelj, mert lesz tennivalód! Mert Jézus veled együtt; az Ő erejével, az Ő békességével, de a te közreműködéseddel, a te hiteddel együtt kívánja elvégezni azt, ami – tudod, te kérted -: megegyezik az Atya akaratával!
Ezt megélni; ebben a hitben, bizalomban dolgozni, pihenni, örülni és gondolkodni csak abban a tudatban lehet, amely tudat a napi teendők elvégzése mellett messzire lát.
Messzire, el, egészen addig a napig, amelyen, ha nem is tudjuk mikor lesz, de biztosan elindulunk. De addig se nyugtalankodj! (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
***
Imádság:
Most jó. Most, míg olvastuk, mit mondtál Jézus, tényleg megnyugodtunk. Ugye, folytathatjuk? Igen. Ámen
***
A nap gondolata:
… a nagy nyugtalanság ideje elmúlt; tudok várni, nincs hiányérzetem, s nem kínoz a félelem, hogy elmulasztok valamit. (Márai Sándor)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Kitöltetett a SzentlélekHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
Napi Ige és Gondolat Kitöltetett a Szentlélek Hétfő
Kitöltetett a Szentlélek
„Ama Vigasztaló pedig, a Szentlélek, Akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” (Jn 14,26)
„És mikor a pünkösd napja eljött…” (ApCsel 2,1/a), akkor történt. A várakozó, imádkozó apostolokra kitöltetett a Szentlélek. Jelei megjelentek: Tűz és szél formájában. Az apostolok pedig megtöltekeztek Szentlélekkel. Más nyelveken beszéltek úgy, ahogyan a Lélek adta nekik. Ekkor beteljesedett az, amit Jézus a mennybemenetele előtt megígért a tanítványoknak. Eljött a „Vigasztaló”. Nemde csodálatos dolgok ezek? Isten ma is ezt teszi. Az Ő igéje ma is igaz.
Az Úr Jézus Vigasztalónak nevezi a Szentlelket. Érthető, hiszen a tanítványoknak vigasztalásra van szükségük, mert Jézus már nincs velük. Ám itt nem csak egy olyan Vigasztalóról van szó, aki a gyötrő szomorúságban vigasztal. Jézus egy különös szót használ: Parakletosz. Ennek a jelentése pedig: valakinek segítséget nyújtani oly módon, hogy jó tanácsot adni. Olyan nehéz helyzetbe juthat az ember, hogy segítségre van szüksége. Ki fogja az érdekeinket képviselni? Hogyan tudjuk ügyeinket előadni? Ilyen helyzetekben szükségünk van egy tanácsadóra, egy ügyvédre. Ez a tanácsadó, vagy ügyvéd nem más, mint a Szentlélek. Ő a Vigasztalónk, aki a mi lelki összezavarodottságunkban tanácsot ad és segítségünkre siet.
Ez a Vigasztaló nem a saját maga elgondolása szerint jön. Ő Isten akaratából és isteni hatalommal jön. Az Atya küldte Őt, Aki a Krisztus nevében jött. Egy Küldött, Aki a Küldőt képviseli. A Küldöttel Maga a Küldő jön hozzánk. Az Atya így küldte Jézust: „Aki engem lát, azt látja, Aki küldött engem.” (Jn 12,45)
Isten Szentlelke arra hivatott, hogy Jézus követőit tanácsolja. Ő a mi Tanácsadónk, Tanítómesterünk. Tanít bennünket Krisztust követni és Őt megdicsőíteni.
Ugyanakkor emlékeztet bennünket. A régi Igéket teszi újjá. Maga gondoskodik arról, hogy ne maradjunk az Ő igéje nélkül.
(Biharszentjános, Csomay Árpád)
***
Imádság:
Uram, szükségem van a Te vigasztalásodra, tanácsodra. Küldd el hozzám is naponta Szentlelkedet, emlékeztess régi valómra és újíts meg engem. Ámen
***
A nap gondolata:
Isten közölni akarja velünk az Ő Szentlelkét. Velünk akarja közölni, akik Jézusban vagyunk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Imádkozva a Lélek általVasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
19
Napi Ige és Gondolat Imádkozva a Lélek által Vasárnap
Imádkozva a Lélek által
„…imádkozván Szentlélek által…” (Júd 20).
Sokféleképpen imádkozunk Szentlélekért. Ez jó dolog. De többet kellene! Most Júdás apostol a Szentlélekért való imádkozásunknak egy különös formáját tárja elénk.
Manapság nagyon nagy szükség van Isten Szentlelkének a munkájára. Lk 11,13 is arra hívja fel a figyelmünket, hogy a Szent Lelket kérni kell az Atyától.
Ő egy isteni Személy. Egy olyan isteni Személy, Aki „bennünk akar lakni.” (Holland keresztelési formula).
Mi történik életünkben, ha a Szentlélek bennünk lakozást vesz? Akkor meg fogjuk érteni, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, egy olyan hely, ahol a Lélek jól szeretné érezni magát. A szívünkből egyre nagyobb területet vesz birtokba azáltal, hogy egyre jobban megismertet bennünket Jézus Krisztussal. Az Úr Jézusról tesz bizonyságot nekünk. Így leszünk Isten Lelke által egységben Krisztussal. Krisztusi lelkület lesz bennünk. S ekkor már fontosnak tartjuk, hogy imádkozzunk Szentlélekért. Imádkoztunk mi akkor is, amikor még nem volt olyan erős a hitünk, de csak úgy magunktól. Ahogy mi gondoltuk. Ahogy jónak láttuk. Ám Isten Szentlelkét nem kértük. Amikor igaz hitre jutottunk, a mi imádságaink egészen megújultak Jézus Krisztus által, aki ígéretéhez híven, elküldte nekünk a Szentlelket. Ez az a Lélek, Aki „esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8,26/b). A Lélek „Isten szerint esedezik a szentekért.” (Róm 8,27/b). Érted is!
(Biharszentjános, Csomay Árpád)
***
Imádság:
Jöjj, ó, áldott Szentlélek, töltsd be az én életemet, hogy Krisztust követve munkálkodhassak az Atya dicsőségére. Ámen.
***
A nap gondolata:
„Imádságunk akkor helytálló, ha a Lélek jelen van benne, mégpedig úgy, mint Jézus Krisztus Lelke. Az Ő Lelke megtisztítja imádságunkat minden tisztátalan gondolattól.” (C. Trouwborst).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A Jézus szerinti jobbSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
Napi Ige és Gondolat A Jézus szerinti jobb Szombat
A Jézus szerinti jobb
Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. (Jn 16,7)
Igénkben azt mondja Jézus, „jobb nektek”, ezt a szót úgy is fordíthatnám, hasznosabb. Azaz, ami a ti javatokra szolgál. Ez a jobb, hasznosabb nem csak a földi dolgokra vonatkozik, hanem úgy is érthetjük, ami üdvösebb. Az a jobb, ami üdvösségünket szolgálja. Nem az a hasznosabb, jobb, ami szerintünk jó, hanem az a jó, ami Isten szerint jó. Ki tudom-e mondani őszinte szívvel vágyva, kérve, hogy legyen meg a te akaratod?
Jobb nektek, ha eljön a Pártfogó, mondja Jézus. Mert a Szentlélek kitöltetése után Jézus gazdagabb módon van velünk, bennünk lakik. Jobb, ha eljön a Pártfogó és leleplezi, hogy mi a bűn. Nagy baj lenne, ha mi mondjuk meg, hogy mi a bűn. Segítségével ismerem fel Jézusban az igazságot és azt, hogy az ítélet végrehajtatott a kereszten. A világ fejedelmének hatalma megtört. Jézus az, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Rá bízom magam, akinek igéje igaz és aki a javamat akarja. Bízd rá ezt a napot is, minden napodat, mert nincs ennél jobb. (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
***
Imádság:
Mi Atyánk! Legyen meg a te akaratod. Ámen.
***
A nap gondolata:
Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. (1 Kor 2,9).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Érted?!Péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
17
Napi Ige és Gondolat Érted?! Péntek
Érted?!
„A Lélek pedig azt mondta Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ehhez a kocsihoz! Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle: Érted-e, amit olvasol? Ő pedig azt mondta: Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza nekem?” (ApCsel 8,29-31a)
Fülöp, engedelmeskedve a Lélek vezetésének, megérkezik arra a helyre, amelyet megnevezett az Úr angyala. Nem tudta, hogy miért kell odamenjen, mi vár rá ott, de rábízta magát az Úrra. Mi is szoktunk hasonló helyzetekbe kerülni, amikor nem értjük, miért láttat meg velünk egy embert, vezeti utunkba, vagy épp teremt egy helyzetet, egy lehetőséget, ahhoz, hogy közben rácsodálkozzunk, hogy rajtunk keresztül akart valamit elvégezni, adni, mondani, olyanoknak, akik elveszettek, akik keresők, vagy épp eltávolodtak az Úrtól. A Lélek Fülöpnek nem csak azt mondja, hová menjen, hanem bensőleg tovább vezeti, arra bátorítva, hogy csatlakozzon ama kocsihoz, hogy miközben odalép, meghallja, hogy a komornyik Ézsaiástól olvas egy részt, de nem érti. Sokan vannak ma is úgy, hogy olvassák az igét, de nem értik, s vannak, akik megelégednek azzal, hogy csak olvassák, de az Úr azt szeretné, hogy az igéből megismerjük Őt, megértsük, mi az Ő nagy terve, miről szól az a Nagy történet, amelynek mi is részesei vagyunk. Ezért küldi gyermekeit, vagy épp meghív egy egy olyan alkalomra, ahol az igén keresztül megszólít és segít a megértésben, a befogadásban. Azt szeretné, hogy megismerve Őt, hitre jussunk, s ne maradjunk meg az értetlenség, hitetlenség állapotában. Fülöp abból az igerészből kiindulva hirdeti a komornyiknak a Krisztust, hiszen „a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által” (Róm. 10,17). Miközben a komornyik hallgatta a Krisztusról szóló bizonyságtételt, szívében megszületett a vágy, hogy akarjon a Krisztushoz tartozni, az Övé lenni. Hitre jutott, és kijelentette „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia”. Ehhez arra volt szükség, hogy valaki odalépjen, egy egyszeri találkozás, egy beszélgetés, melyben valaki megtaláltatik, megismerve az Igazságot, a Krisztust. Erre bátorítalak, hogy légy figyelmes a Lélek vezetésére, hogy mit akar rajtad keresztül üzenni annak, akit épp az utadba vezetett, vagy épp megláttatott veled. Menj oda! (Biró Botond, Ráton)‬
****
Imádság:
Drága Uram, köszönöm, hogy egy nap engem is megszólítottál. Most arra hívlak, hogy használj engem is arra, hogy odalépve, mások felé bizonyságot tudjak tenni rólad, tudjak Rád mutatni életemmel. Ámen.
****
A nap gondolata:
„Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk.19:10) ... „Kerestek majd engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” (Jer. 29,13)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Kelj fel, és menj!Csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
Napi Ige és Gondolat Kelj fel, és menj! Csütörtök
Kelj fel, és menj!
„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj el dél felé, arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Ő felkelt és elment.” (ApCsel 8,26-27a)
Az életünk különféle pillanataiban, sokszor, mintha a semmiből érkezik egy felszólítás, egy felkérés az Úrtól. Menni kell, eljött az idő, hogy összeszedd magad és elindulj egy személyt megkeresni, felkeresni, odalépni hozzá, elindulni egy másik helyre, egy másik városba, vagy épp országba. Elindulni, hogy egy Istentől kapott megbízást teljesíts, ahhoz, hogy üzenetét, evangéliumát hirdesd bizonyságot téve az Úr Jézus Krisztusról valakinek, valakiknek.
Amint ebben a történetben is látjuk, az Úr nem mindent mond el, nem mindent tár Fülöp elé, bemutatva, elmondva neki teljes részletességgel, hogy miért is kell odamenjen, mit fog ott találni, kivel fog találkozni és mi is a konkrét feladata. Csak a felszólítás érkezik hozzá ... Kelj fel, és menj el dél felé, arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet ... S amint mi is tapasztaljuk, legtöbbször nekünk sem mondja el az Úr teljes részletességgel azt, ami előttünk van, mégis, ahogyan ebben a történetben is, azt tapasztaljuk, hogy lépésről lépésre vezet, mutatja az utat, sőt előttünk megy és készíti azt. Az Úr sok esetben eként vezet, arra hív, hogy bízz Benne, vagyis tudhatom, ha én nem is látom, nem értem, nem tudom, hogy mit miért kell megtennem, és hogyan fog az megvalósulni, amivel megbízott, csak egyet kell tudjak és afelől bizonyos legyek, hogy Ő velem van és az elég, elég az, hogy Ő tudja és rábízom magam.
Fülöpnek is csak annyit mond el első lépésként, hogy menni kell és hogy hová, de azt még nem, hogy miért. Az Úr ezt a hajlandóságot keresi bennünk, ami Fülöpben volt, nem kérdezősködik, hanem egyszerűen engedelmeskedik az isteni szónak, hogy majd rácsodálkozzon arra, hogy már minden elő van készítve, csak rá kell lépjen arra az útra, amelyen az Úr vezeti, amelyen az Úr előtte megy, neki pedig csak követnie kell az Ő vezetését engedelmes, Benne bízó szívvel. Indulj te is, bátran együtt az Úrral, amikor az Úr küld, mert tudhatod, már minden elő van készítve, csak arra vár, hogy rácsodálkozz arra, ki ez az Isten, s milyen jó tervei vannak Neki. (Biró Botond, Ráton)‬
***
Imádság:
Drága Uram, használj engem, vezess, mert hallja a te szolgád, gyermeked, hisz arra van vágyódásom, hogy tegyem akaratodat. Ámen.
***
A nap gondolata:
„Szörnyet nem győzhetünk le egy másik szörnnyel, csak világossággal, a sötétségből csak a fény vezet ki.” (Sarah J. Maas)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Háttér-tanítványokSzerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15
Napi Ige és Gondolat Háttér-tanítványok Szerda
Háttér-tanítványok
„Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak.” (Mt 27,57)
Arimátiai József és Nikodémus neve bekerült a Bibliába. Ez önmagában nem jelent semmit. Poncius Pilátus, Júdás, Kajafás és Heródes neve is ott van.
Ami lényeges, hogy Jézus visszahúzódó, de a megfelelő időben színre lépő bölcs tanítványai neve ott van feljegyezve, ahonnan senki sem törölheti ki. Abban a könyvben, azon a listán melyre maga Isten jegyzi be a neveket.
Arimátiai József és Nikodémus neve ismertté vált a világ előtt. Szerintem rengeteg olyan név van, mely bekerült az Élet Könyvébe, de amely nevek viselőiről nem is képzeljük, hogy ott vannak.
Ők azok, akik titokban követik Jézust. Mert félnek. De a rendelt időben bátrabbá válnak, mint sok olyan tanítvány, aki azt hiszi, hogy bármikor megállja a helyét.
Isten áldja meg a most is élő, közöttünk járó arimátiai Józsefeket és Nikodémusokat. És amikor kiderül róluk, kik is ők valójában, köszönjük meg Istennek, hogy magunk közé hívhatjuk őket. Hadd találjanak otthonra a gyülekezetünkben, az egyházunkban is!
Az utcán, és bárhol, ahol dolgunk van, nézzünk szét figyelmesebben! Tekintsünk úgy minden emberre, mint akiért meghalt Jézus! Így fog kiábrázolódni rajtunk az Úr; és így tudjuk megszólítani majd ide hívni a még titokban közöttünk élő arimátiai Józsefeket és Nikodémusokat!
(Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
***
Imádság:
Köszönjük Urunk azokat a testvéreinket, akiket még nem ismerünk, de amikor jónak látod, közénk küldöd őket. Ámen
***
A nap gondolata:
Hogy szerények lehessünk, kell, hogy valamik legyünk. (Móra Ferenc)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Sikerember – 2.Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14
Napi Ige és Gondolat Sikerember – 2. Kedd
Sikerember – 2.
Az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. (1Móz 39,2-3)
A világi sikeremberek titka a pénz, Józsefnek, mint sikerembernek viszont az a titka, hogy az ÚR vele van. Vele van még a rabszolgaságban is, egy számára idegen, nehéz, küzdelmes élettérben is. Mai szemlélettel nagyon nehéz megérteni azt, hogy miért jó, ha valaki rabszolgaként él egy idegen országban, de az Úr vele van. A mai ember a fordítottját választja: szabadon, minden gátlás nélkül, pénzzel teli sikeremberként próbál meg élni saját hazájában, megelégszik azzal, ha emberek a pénzéért maradnak mellette, s mit érdekli az, hogy az Úr vele van-e.
Testvérem, vajon te emberek, vagy Isten szerint akarsz-e sikerember lenni? Ha a másodikat választod, tudnod kell, hogy az Úr akkor lesz veled, ha Józsefhez hasonlóan mindig elfogadod a helyed, ahová Isten állított. Ha meglátod, hogy azon a helyen, ahol vagy, csak te lehetsz, azt, amit el kell végezned, csak te teheted meg. Legyen az a családod, a munkahelyed, bármilyen kisebb vagy nagyobb emberi közösség, amiben részt veszel, ahová Isten állított téged. És az Úr veled lesz, ami mindennél többet ér, mert a nehéz élethelyzetekben nem a pénz, egyedül az Úr tarthatja meg az életed. Ő meg is tartja már itt a földön is, de ami még döntőbb, a végső "siker", az üdvösség csak így lehet a tied. Az, amit végképp nem lehet pénzen megvenni, amit a világ szerinti sikerember sohasem kaphat meg. Mert az üdvösség csak azé lesz, aki Isten szerint sikerember: akivel most van az Úr, azzal lesz örökre is! (Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Mennyei Atyánk! Tégy minket bizonyossá afelől, hogy mindenkor velünk vagy. Add, hogy meg is látszódjék szent jelenléted életünkben. Meglátszódjék abban, hogy elfogadjuk helyzetünket, és segítő szeretettel fordulunk mások felé, hogy nem a magunk hasznára, hanem mások javára élünk. Így legyen részünk abban a különös kegyelemben, hogy Isten szerint lehetünk gazdagok már e földön, s egykor örökre. Ámen.
***
A nap gondolata:
Akár maradhatsz a biztonságos sekély vízben, vagy a mélyebb vizekre mész, ahol a nagy hal van. A választás a tiéd. Amint engedelmeskedsz, Isten gondoskodni fog a többiről. A legjobb napjaid az engedelmességed túloldalán vannak. Szóval engedelmeskedsz?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Sikerember – 1.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13
Napi Ige és Gondolat Sikerember – 1. Hétfő
Sikerember 1.
Az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. (1Móz 39,2-3)
A világban azokat tartják sikerembereknek, akiknek nincsenek anyagi gondjaik. Mindent megszerezhetnek, amit megkívánnak, mondván: tehetik, mert van rá elég pénzük. A kulcsszó a pénz. Aki sikerember szeretne lenni, annak nagyon sok pénzre van szüksége. Pénzért sok minden kapható: óriási birtok kacsalábon forgó házzal, úszómedencével és álomautóval. Sőt emberek is, akik mindezt megvédik, és mások, akik a vagyont "jó tanácsokat" adva gyarapítják. És úgy tűnik, pénzért emberi érzések is kaphatók: szerelem, barátság, hűség, alázat, tisztelet, boldogság. A pénzért vett emberi kapcsolatok azonban csak addig tartanak, amíg nem lesz üres a zseb és a páncélszekrény. Így volt ez a példázatbeli tékozló fiúval is. Amíg a kocsmában tudta a köröket fizetni, sok barát rajongta körül, pénzének fogytán pedig már moslékot sem adott neki senki.
József is sikerember - de mennyire másként, mint ahogyan mi gondoljuk. József nem a pénze miatt és nem mások szemében, nem emberek megítélése szerint, hanem Isten szerint sikerember. Micsoda különbség: József Egyiptomban sohasem önmagáért, hanem mindig másokért van munkában. A számára idegen Potifár házáért dolgozik, a számára idegen Egyiptomot juttatja kenyérhez, és végül a számára idegen fáraót látja el jó tanácsokkal. (Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Siker? Mást jelent veled és mást nélküled. Én csak a Tiedből kérek, mert az nem más, mint áldás. Ámen
***
A nap gondolata:
Isten ma olyan engedelmességet vár tőled, amely felülemelkedik az érzéseiden és a körülményeiden, és azt mondja: „Igen, Uram!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Színt keverni, színt vallaniVasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12
Napi Ige és Gondolat Színt keverni, színt vallani Vasárnap
Színt keverni, színt vallani
„Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.” (Jn 12,42-43)
Azoknak a többségben lévő zsidó vezetőknek, akik nem hittek Jézusban, volt valamilyen hitük! Akkor mi a baj? Templomba jártak, olvasták a szent iratokat, tanítottak, imádkoztak. Mindent megcsináltak, amit hitük szerint el kellett végezniük, de nem tértek oda Istenhez, csak távolról figyelték, és teljesítették a parancsait. A parancsát teljesítették, de akaratát nem keresték. Féltek Istentől, de nem szerették. És aki nem szereti Istent, az az embert sem képes szeretni. Aki pedig nem szereti az embertársát, attól elfordul az Úr. Annak megkeményíti a szívét. Ez onnan ismerhető fel, hogy az illető sokkal kíváncsibb arra, mit gondolnak felőle az emberek, mint arra, hogy Isten mit gondol róla.
Istent hiába a szánkra venni; a Mi Atyánkot értelem nélkül elmormogni; a gyereket hittanra járatni, de otthon úgy beszélni, hogy mindent kétségessé teszünk benne, amit megtanult; zsoltárt úgy énekelni, hogy közben minden másra gondolunk, mindez nem az, mint színt vallani Jézusról!
Színt vallani Jézusról azt jelentheti, hogy többé nem megyek oda, ahol, szerintem nem úgy szólnak, gondolkodnak, ahogyan azt Jézus igazsága megköveteli. Jézusról színt vallani azt jelenti, hogy szakítok azzal, ami Jézus-ellenes.
Ma megint az Ő Igéjének fedezéke alatt mehetünk vissza a helyünkre. Azzal az indulattal, ahogyan Ő kérte: okosan, mint a kígyók, és szelíden, mint a galambok. (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
***
Imádság:
Engedj ma oda Jézus, ahol Téged képviselhetünk. Ne engedj ma oda, ahol csak emberek dicséretét gyűjthetjük be. Ámen
***
A nap gondolata:
Csak a hazugság és a gyávaság szégyenletes. A valóságot soha nem kell szégyellni. (Márai Sándor)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."