97211 ima található a honlapon, összesen 232224 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 4.Csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 4. Csütörtök
A bélpoklos meggyógyítása – 4.
„És íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.” (Mt 8,2-3)
Bizonyára elszörnyülködött a sokaság Jézus viselkedésén. Akik szemtanúi ennek a történetnek, szörnyülködve gondolnak arra, hogy a leprás érintése a Tisztát is tisztátalanná teszi. Mi lesz most, mi fog történni? A leprás betegsége vesz erőt Jézuson, vagy fordítva? Erősebb Jézus egészsége a beteg fertőzöttségénél? Visszafojtott lélegzettel éli meg a sokaság, hogy Jézus még a gyógyíthatatlan poklosságnál is erősebb. És minden fordítva történik. A Tiszta teszi tisztává a tisztátalant. A sokaság messziről is hallja, amit Jézus mond: Akarom, tisztulj meg. és látja: azonnal megtisztult a leprától.
Jézus oltalmazó karját ma feléd nyújtja, sőt alászállt az égből a pokol mélységébe anélkül, hogy „megfertőződött volna”, nem tapadt hozzá tisztátalanságod, sőt megszabadított tisztátalanságodtól, bűneidtől. Miként a leprást, téged is szívére ölel, miként kereszthalálában a Golgota hegyén szívére ölelte a bűnei miatt tisztátalan emberiséget, és magára vette a világ bűneit és büntetését. Adj ezért hálát Neki naponta!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Jézusom! Tisztaságod minden tisztátalanságomat gyógyítani képes. Köszönöm, hogy jöhetek, amint vagyok. Ámen
***
A nap gondolata:
Életünk szépsége nem a fájdalommentességben rejlik, hanem annak megtapasztalásában, hogy Isten ott van velünk leggyötrőbb megpróbáltatásainkban is.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 3.Szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 3. Szerda

A bélpoklos meggyógyítása – 3.

„És íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.” (Mt 8,2-3)

Leborult előtte... a leprás végtelen alázatosságával, az Úrnak kijáró tisztelettel borulj le Jézus előtt! Lélekben hajolj meg, borulj le előtte! Maga Jézus is leborult az ő mennyei Atyja előtt az Olajfák hegyén és a Gecsemáné-kertben.

Tedd az életedet a Jézus kezébe, vesd alá magad teljes mértékben az ő akaratának, s mondd a bélpoklossal együtt: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mondd: Uram, te nemcsak képes vagy, de akarod is, hogy betegségeimből meggyógyuljak, bűneimtől megtisztuljak. Nem azt mondja a bélpoklos, hogy Uram, ha képes lennél engem megtisztítani, hanem minden további nélkül feltételezi róla, hogy ő erre képes és akarja.

Amikor azt mondod, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, tulajdonképpen azt mondod, hogy Uram, ne az én akaratom, vágyam, kívánságom szerint legyen, hanem a te akaratod érvényesüljön. Keresztyén emberként csak bízhatsz Isten segítségében, de elő nem írhatod, ki nem kényszerítheted, hogy megtisztítson téged. Hadd múljon minden a te életedben is Isten akaratán. Tulajdoníts Jézusnak te is akkora teljhatalmat és méltóságot, mint történetünk leprása.

(Prókai Árpád, Boldva)

***

Imádság:

Leborulok előtted, Úr Jézus. Erőd, hatalmad végtelen. Alázattal jövök Hozzád életem nyomorúságaival. Ámen

***

A nap gondolata:

Jézust feltámadása után is a sebeiről ismerte meg a tanítványok serege. S ha ez így van, akkor a tanítványok által hirdetett Jézust sem lehet másképpen megismertetnünk a világgal, csak sebeinken keresztül.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 2.Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 2. Kedd
A bélpoklos meggyógyítása – 2.
„És íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.” (Mt 8,2-3)
Egy leprás... A mai modern betegségekről nem olvasunk a Bibliában. Ha Jézus ma menne át falvainkon, városainkon, akkor rákos megbetegedésről, tuberkulózisról, alkoholizmusról, drogfüggőségről, Eboláról szólna ez a történet. A lepra az összes betegségek közül az egyik legrégebbi. A leprást kitiltották, kitaszították a társadalomból. Sem mások vele, sem ő másokkal nem érintkezhetett. Tilos volt a házakba belépnie, templomi istentiszteleteken részt vennie. Vidéki zsinagógákban csak a leprások számára fenntartott, elkerített cellákban állhatott meg. A lepra a közhiedelem szerint Isten büntetése volt az elkövetett bűnök miatt. A leprást mindenki megvetette. Egy ilyen, betegsége és kirekesztettsége miatt duplán szenvedő leprás jön Jézushoz. Nincs olyan mélység, ahonnan ne indulhatnál el, és ne érkeznél meg az Úr Jézushoz!
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Megváltóm! Mélységeimben is Rád nézek. Hittel, várva segítségedet. Ámen
***
A nap gondolata:
Amikor sűrűsödnek a problémák, akkor az elkeseredettség azt mondja: ne bízz Istenben! Ez olyan fertőzés, ami darabokra tépi az életed - ha hagyod.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 1.Hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Napi Ige és Gondolat A bélpoklos meggyógyítása – 1. Hétfő
A bélpoklos meggyógyítása – 1.
„És íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.” (Mt 8,2-3)
És íme, odament... Történetünk leprása bizonyára már hallott Jézusról, aki sokakat meggyógyított, arról a Jézusról, aki az ő halálos betegségénél is erősebb. Te is hallottál erről a Jézusról? Te is bízol, miként történetünk leprása az ő mindenhatóságában, betegség és halál feletti korlátlan hatalmában? Ez a társadalomból teljesen kirekesztett leprás úgy jön Jézushoz, úgy közeledik hozzá, hogy nem tartja be a tisztes távolságot. Ez a leprás megérezte, hogy Jézus hozzá is irgalmas lehet, hogy ő rajta is segíteni akar, hogy őt is szereti, és öröm a Jézus számára, ha az elesetteket, amilyen ő is, talpra állítja.
Ez a leprás úgy jön Jézushoz valószínűleg, ahogy a 3Móz 13,45-46-ban a törvény rendelkezik: A poklos ember pedig... megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan!
Te hogyan jössz Jézushoz? Van bátorságod elviselhetetlen kereszted alatt nyögve hozzámenni?
Amikor ez a leprás Jézushoz jön, nem magára néz. Amikor Jézushoz jössz, ne magadra, betegségedre, lelked sebeire nézz, hanem Jézusra tekints, aki most is ott áll előtted és melletted. Higgy abban, hogy nemcsak bukás volt és lesz az életedben, de győzelem is, Jézus betegséged és halálod feletti győzelme. Ne lógasd a fejed, ne légy reménytelen. Indulj el Jézus felé életed súlyos terhével, miként ez a leprás. Ha testi - lelki sebeid miatt szenvedsz, gondolj arra, hogy most Jézus áll előtted, aki képes és meg is akar gyógyítani.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Jézusom! Nyomorúságaimmal Hozzád jövök. Benned bízom, mint gyógyítómban. Ámen
***
A nap gondolata:
Tartsunk ki a szenvedésben, mindenfajta próbatételben. Tartsunk ki a hitvalló szenvedésben is, vagyis az Úr ügyét is merjük bátran képviselni, ha szenvedéssel jár. Beszédünk is Őt hirdesse, bizonyságtévő hitelességgel.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Egy dénár, az egy dénárVasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26
Napi Ige és Gondolat Egy dénár, az egy dénár Vasárnap

Egy dénár, az egy dénár

***

„Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked."

(Máté 20,14) (Lásd: Máté 20,1-16)

Amikor gyermekkoromban olvastam a szőlőmunkások példázatát, én is azt gondoltam, ez tényleg igazságtalan! Hogy kaphat ugyanannyi bért az, aki reggel óta, egész nap dolgozott, izzadt, mint az, aki csak a nap végén csatlakozott be egy órányi munkára? Persze, akkor még nem értettem, miről is van itt szó. Hogy az az egy dénár, az nem más, mint maga az örök élet, ami nem jutalom, hanem ajándék. Mert nem az a lényeg, hogy mennyit kap belőle az ember, hanem az, hogy megkapja. Mert Isten kiválasztotta arra, hogy megkapja. De emberként bizony így gondolkodunk, még hívő emberként is sokszor: ha jót teszek, jót kell kapjak cserébe, ha sok jót teszek, sok jót kell kapjak cserébe. „Jó tett helyébe jót várj!” Igen, ezt várjuk. És alapvetően nem is baj, ha várjuk a hívő életünk gyümölcsét, az örök élet ajándékát. Csak ne a magunk érdemének tudjuk be, és mástól ne sajnáljuk! Ne mondjuk azt a hit útján még gyermekcipőben járó testvéreinkre, hogy „mit akar még ő, még sokat kell bizonyítania, hogy megüsse a mércét”. És azt sem mondhatjuk azokra, akik korábban teljesen más eszméket vallottak, és azok szolgálatában élték az életüket, hogy „mit keresnek ők a templomban?! Hogy lehet ilyen napraforgó valaki?!” Mert akkor pont olyanok vagyunk, mint ezek a munkások. Isten más szemmel nézi teremtett világát, mint mi. Mi csak azt a pici szeletkét látjuk, melynek mi vagyunk a középpontjában, de Ő az egész képet egyben látja, és éppen ezért Ő tud, lát olyasmit is, amit mi nem. És ez jól is van így. A mi dolgunk az, hogy hűséggel végezzünk a ránk bízott munkát a szőlőskertben, és a nap végén hálával fogadjuk el a Gazdától az egy dénárt.

(Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)

**********

Imádság:

Drága mennyei Atyám, taníts kérlek, alázatra! Ámen

**************

A nap gondolata:

„Istent nem a természetes adottságod, képességed vagy erőd nyűgözi le. Ő olyanokat keres, akik teljesen odaszánt szívvel követik.” (J.M.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Felgerjedt szívSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25
Napi Ige és Gondolat Felgerjedt szív Szombat
Felgerjedt szív
„Akkor azonban elsietett József, mert öccsét látva elérzékenyült, és a sírás környékezte. Bement azért a belső szobájába, és ott kisírta magát.” (1Móz 43,30)
„Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.” (1Móz 50,21)
Hogy ezt a helyzetet megértsük, vissza kell mennünk az előzményekhez. Oda, amikor Józsefet megragadták testvérei, ütlegelték, kiszáradt kútba dobták, majd pénzért eladták rabszolgának.
Isten nem hagyta el Józsefet. Megkedvelte őt az egyiptomi fáraó, és nagy emberré tette. Országának gazdasági miniszterévé lett.
Az éhínség idején testvérei kényszerűségből Egyiptomba mentek gabonáért. Ők nem ismerték meg Józsefet, de József megismerte őket. Bosszúállás helyett a szeretet és a megbocsátás útját választotta. Kikérdezte őket apjuk és legkisebb testvérük, Benjámin felől. Amikor mindent megtudott, elérzékenyedett, szíve felgerjedt és elfogta a sírás. Bement szobájába és ott sírt.
Aztán gyorsan peregtek az események. József ugyan próbára tette testvéreit, de a megbocsátás már ott volt a szíve mélyén. Megvendégelte testvéreit. Majd megvallotta, hogy ki is ő valójában, és megbocsátó szíve minden szeretetét rájuk árasztotta.
Bárcsak így tudnánk mi is szeretni, megbocsátani, könnyet hullatni és teljes győzelemre jutni.
József története világos példa a szívből való megbocsátásra. A megbocsátás a hit győzelme a szív felett. Jó, ha mi is ezt az utat járjuk. Akinek a szívében a Szentlélek lakozik, annak szíve előbb – utóbb megbocsátó szívvé válik.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Gerjeszd fel szívemet szeretetre, megbocsátásra! Jézusért. Ámen
***
A nap gondolata:
Jézus kijelentette és meg is mutatta irántunk érzett szeretetét azzal, hogy teljesen megbocsátott nekünk. Arra hívattunk el, hogy másokat szeressünk, ahogyan ezt Jézus teszi. Ez azt jelenti, hogy akkor is meg kell bocsátanunk, ha a másik nem kér bocsánatot. Ha már nem tartunk, és nem frissítünk a fejünkben feljegyzéseket a bennünket ért sérelmekről, akkor mondhatjuk el magunkról, hogy úgy bocsátunk meg mi is, ahogyan ezt Jézus tette.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Megrettent szívPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Napi Ige és Gondolat Megrettent szív Péntek
Megrettent szív
„és ezt mondta testvéreinek: Visszakerült a pénzem! Itt van a zsákomban! Ekkor odalett a bátorságuk, és remegve mondogatták egymásnak: Mit cselekedett velünk az Isten?!” (1Móz 42,28)
Minden ember életében fordulnak elő megrettenések. Olyan dolgok, amire nem számítottak, még csak nem is gondoltak. A testvérek megrettenése áldássá változott később, mert József szíve tele volt megbocsátó szeretettel.
Isten bennünket néha nehéz leckén visz keresztül, és megláttatja velünk elkövetett bűneinket és megmutatja a szabadulás útját. Így lesz a megrettenésből boldog hálaadás.
Isten drága kegyelme is ilyen. Amikor a szívünk megretten a sok gonoszságunk tudatában, amikor visszatérnek rég elkövetett bűneink, amikor azt hisszük, hogy feledésbe merültek, a megrettenés Jézus kegyelmében feloldódik, és boldog hálaadássá változik, ha hittel elfogadjuk, hogy az Ő bűnbocsátó kegyelme mindenre elégséges.
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Megrettenek saját bűneimtől. De köszönöm, hogy ez Hozzád vihet, bűnbánatra indít és kegyelmed elfogadója lehetek. Ámen
***
A nap gondolata:
Bibliaismeretben növekedni sokkal egyszerűbb, mint növekedni a kegyelemben afelé, aki sérelmet okozott. Az egyikhez elég a jó emlékezőtehetség, a másikhoz krisztusi jellem kell. Akkor hogyan növekedhetünk a kegyelemben? Úgy, hogy minden helyzetben gyakoroljuk mindenki felé, akivel csak találkozunk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Az Ő uralma alattCsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
23
Napi Ige és Gondolat Az Ő uralma alatt Csütörtök
Az Ő uralma alatt
„Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.” (Róm 14,9)
Ha Krisztus nem uralkodik szívünkben, akkor csak névleges keresztyének vagyunk. Pál óvva inti a római keresztyéneket, nehogy az legyen mindennapi szokásukká, hogy egymással vitatkozzanak, hanem engedjék, hogy az Úr uralkodjék rajtuk. A hitben erőtelent fogadják be! Türjék el egymást kölcsönös szeretetben és megbocsátásban! Sok-nyelvű, sokféle kultúrájú emberek alkották azt a gyülekezetet.
Ugyanaz a Krisztusuk. Ez a lényeg. Isten Igéje ma is aktuális számunkra, - ha szeretnénk, hogy Ő uralja gondolatainkat is – „arra törekedjünk, ami békességre való, és az épülést szolgálja.” (19 v) Amit mondanék nem építene, akkor inkább hallgassak! A bomlasztó, megsebző, ítélkező beszéd csak egymásnak ugraszt, ám ha Krisztus indulatával szólok, máris közelebb kerülök a testvérhez. Jó csendben lenni, s megadással várni az Úrra. Tudjam: a gőgös büszkeség taszít, az alázat és szelídség vonz.
Odaszánva testemet-lelkemet az Ő szolgálatára (lásd a Róma 12,1-2 verseit!), kérjek bölcs szívet Őtőle, hogy az Ige mércéje szerint megértsem, mi a jó, mi a Neki tetsző! Meg is ragadott engem a Krisztus Jézus – vallja más helyütt Pál. Megragadott, megfogott, mint madár a zsákmányát. Rajtakapott, utolért, mint ahogy utolérik a tolvajt. Vele juthatok célba, Aki engem is legyőzött (óemberemet), s birtokba vett, mint egy lakást. Mily csudálatos ez a Krisztus, Aki ma is így akar megragadni, hatalmába keríteni, hogy soha többé el ne eresszen! Úrrá lett felettem. Ez a hit térdre kényszerít, s aztán felemel. Egyáltalán nem lebénít, hanem felszabadít.
Innentől kezdve mindent hálából teszek, s tovább nem ellenkezem, nem lázadozom Ellene, hanem hagyom, hogy Ő vezessen.
(Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
*********
Imádság:
Urunk, bár mi egy nyelvet beszélünk, de sokszor mégsem a szeretet nyelvén szólunk. A Rád hallgatásban szeretnénk ma előbbre jutni, „mélyebbre Benned, mélyebbre még”. Segíts meg, hogy azt tegyük, amit Te akarsz véghez vinni velünk, bennünk és általunk. Hadd tudjunk így Benned, Krisztusunk egyek lenni, bárhol éljünk a Kárpát-Medencében, vagy óceánon túl. Ámen
****
A nap gondolata:
„Rávettél Uram, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél.” (Jer 20,7)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Eláradó bűn és megújuló kegyelemSzerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
22
Napi Ige és Gondolat Eláradó bűn és megújuló kegyelem Szerda
Eláradó bűn és megújuló kegyelem
„Ezt mondta magában Ézsau: Közelednek már a napok, amikor majd apámat gyászoljuk. Akkor majd megölöm az öcsémet, Jákóbot.” (1Móz 27,41)
Ézsau bosszút forralt Jákób ellen, a csalással megszerzett áldás miatt, alig várja, hogy meghaljon az apja, és megölhesse testvérét. Ézsau szíve egy gyilkos indulattal teli szív volt.
Milyen más volt József szíve. „Akkor azonban elsietett József, mert öccsét látva elérzékenyült, és a sírás környékezte. Bement azért a belső szobájába, és ott kisírta magát.” (1Móz 43,30)
A szeretet győzött a gyűlölet felett. Később pedig azt olvassuk: „Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.” (1Móz 50,21) Milyen csodálatos látni az isteni kegyelem és szeretet munkáját az eladott és sokat szenvedett testvér szívében, szavaiban és cselekedeteiben. Már semmit nem ver a fejükhöz. Meg sem említi a múltat, hanem a rossz helyett jóval fizetett. Örök példát adott minden testvér számára ezzel. Lehet a rosszat jóval legyőzni, a gyűlöletet szeretettel eloszlatni. Neked kegyelmes szíved van?
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Te a bűnre kegyelmet kínálsz. Munkáld bennem, hogy én is így viszonyuljak az ellenem vétőkhöz! Ámen
***
A nap gondolata:
A kegyelem nem vak. Pontosan látja a fájdalmat, a sebeket. De a kegyelem azt választja, hogy jobban figyel Isten bocsánatára. Nem engedi, hogy a fájdalom megmérgezze a szívét.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Nehezen bocsátunk meg – 2.Kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
Napi Ige és Gondolat Nehezen bocsátunk meg – 2. Kedd

Nehezen bocsátunk meg – 2.

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” (Mt 18:21-22)

Olvasandó: Mt 18,21-35

Jézus példázata egy bizonyos szemszögből nem igaz. Ő amúgyis gyakran fejezi be beszédeit valamilyen fenyegető megjegyzéssel: Majd jól megpálcázlak, ha meg nem hallgatsz, szette-vette a teremtettit már! De a pálca soha nem jön el. Itt kifejezetten arról szól a példázat, hogy mindig, de mindig meg kell és meg lehet bocsátani. Akkor éppen Isten lenne az, aki határt szab ennek a folyamatnak? Ő lenne, aki a megbocsátás fonala elfogytával várna egy kis kukoricával a sarokban?

Azt hiszem, ez csak a mi sötét víziónk: Egyszer úgyis elfogy a türelme! Talán azért ez a sötét sejtelem, mert magunkban érzékeljük nemzedékek bűnét. Tudatalattink kiált megbocsátásért, amikor anyám szorong bennem, amikor apám kiabál az én szájamon keresztül, az ükapám elorozott dolgai nyitják nagyra az állkapcsomat, és üvöltik: Ez azért sok! Én pedig csak tűröm, ahogy több nemzedék megbocsátatlansága epedjen bennem. Igen, éppen bennem kiabálják: Irgalom!

Ez a nemzedékeken át tartó megbocsátatlan láncolat az a lánc, amely kéri: oldd el, szakítsd meg, engedd meg, nyisd ki, takarítsd el, vágd szét, kötözd be, varrd össze, foltozz, gyógyíts végre!

Nincs más út, mint tükörbe nézni, a magam szívét vizsgálni, szeretni. (Fekete Ágnes)

***

Imádság:

„Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem!” Ámen

***

A nap gondolata:

Amikor rájövünk, mennyi bocsáttatott meg nekünk […] nincs jogunk ítélkezni mások fölött. Az, hogy bocsánatot nyertünk és megszabadultunk mindentől, amit valaha tettünk, csodálatos ajándék! Ezek után hogyan is utasíthatnánk el, hogy engedelmeskedjünk Istennek, amikor azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg másoknak? A megbocsátás kétirányú utca. Isten megbocsát neked, te pedig másoknak […] Döntésünket nem arra alapozzuk, amit érzünk, hanem arra, amiről tudjuk, hogy helyes.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Nehezen bocsátunk meg – 1.Hétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
20
Napi Ige és Gondolat Nehezen bocsátunk meg – 1. Hétfő
Nehezen bocsátunk meg – 1.
„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” (Mt 18:21-22)
Olvasandó: Mt 18,21-35
Nehezen bocsátunk meg. Eseteket látunk, megmagyarázzuk a dolgokat, vagy éppen vádolunk. A másik véglet, hogy pszichologizálunk és persze, mindent megértünk.
Talán a szégyen érzése az, ami bennünk a megbocsátás lelkét igazán ledugózza. Az ősszégyen állandóan azt súgja nekünk, hogy ez nem történhet meg, nem lehetek ilyen, nem szabad így mutatkoznom! A megbocsátás igazi ellentéte a szégyenkezés. De egyben ez a szégyen a jelzőberendezés is bennünk, hogy valami nincsen rendben.
Sok esetben egy drámának kell megtörténnie ahhoz, hogy rájöjjek, megbántottam valakit, valamilyen lelki szálat elvágtam, és ha ezt nem hozom helyre, végtelenül magányos maradok. A megbocsátás ilyen hálókötözgetés. Itt is – ott is elszakadnak emberek, megbántok, megbántanak, de minket csak az összekötözött háló tart fenn. Hetvenszer hét csomót kell kötnünk egy életben ahhoz, hogy a hálónak legalább az a része megjavuljon, ahol mi élünk. Talán azért is ez a nagy szám, hogy megmutassa, a megbocsátás egyrészt elengedés, de másrészt gyakorlás kérdése.
Látok embereket, akik szabályosan edzik magukat a bosszúra. Nem lehet velük másról beszélni, mint arról, hogy ki, mikor, mit tett rosszul. Ez is egy gyakorlat. Jézus arra hív bennünket, hogy azon járjon az eszünk, kinek tudunk bocsánatot adni. Mert amikor egy embernek feltétel nélkül bocsánatot adok, ezzel az egész teremtett világ rendjében is valami helyreáll. Egy másfajta vonatkoztatási rendszerbe kerülünk, másként fogjuk látni az életet. Más lesz a fontos, és kiderül, hogy saját magunk rabja voltunk a bocsánat ajándékozása előtt. Aki négyszázkilencvenszer megbocsátott, az annyira begyakorolta magát ebbe a folyamatba, hogy tudja már: ő az elengedés művészetét gyakorolja. Talán egymásnak megbocsátva tanulunk meg magunknak is megbocsátani. Pilinszky János írja: „Aki nem tud magának megbocsátani, hallgatólagosan önmaga egyetlen és föltétel nélküli bírájának tartja saját magát, mintegy beöltözik bűntudatába és vétkébe. Az ilyen szív nem érti, hogy a teremtés az isteni szeretet műve. Az ilyen szív mindenben az idő és a tények sivár terrorját látja csak. Pedig bánata és gyötrődése után még egy lépést kellene tennie csupán, hogy elérkezzék a dolgok valódi természetéig. Megsejteni Istent, s vele a teremtés igazi természetét: olyan ez, mint a vándornak megérkeznie végre a tengerhez. Találkozni végre a tökéletes szeretettel…”
(Fekete Ágnes)
***
Imádság:
Uram! Bocsáss meg nekem, amiért olyan nehezen bocsátok meg az ellenem vétőnek! Ámen
***
A nap gondolata:
Nekünk is lehetnek sebeink, de nem kell engednünk, hogy ezek meggátolják lelki növekedésünket. Imaéletünkkel és megbocsátásunkkal teret engedünk Istennek, hogy begyógyítsa sebeinket, új életet teremtsen, és a folyamatos növekedésre segítsen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat FélelemVasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
19
Napi Ige és Gondolat Félelem Vasárnap
Félelem
„Azután elindult onnan Ábrahám a Délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát. Isten azonban eljött Abímelekhez éjjel álmában, és azt mondta neki: Meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony! Abímelek azonban még nem közeledett hozzá, ezért azt mondta: Uram, az igaz népet is megölöd? Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt…
Ekkor hívatta Abímelek Ábrahámot, és ezt mondta neki: Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad megtenni… Ábrahám ezt felelte: Azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért.” (1Móz 20,1-5;9;11)
Ábrahámot a félelem elvakítja. Ábrahám hatalmasat tévedett, amikor azt gondolta, hogy nincsen istenfélelem e helyen. Ábrahám, és nem Gérár városa volt istenfélelem híján. Abímélek ártatlan szívvel és tiszta kézzel vette házába Sárát, és ezt Isten is elismeri, amikor meginti álmában. Amikor meghallja, hogy Isten nem hagyja életben, ha nem adja vissza Sárát férjének, és ezt másnap reggel elmondja szolgáinak, azok mind megijednek. Istenfélő király és istenfélő emberek élnek Gérárban. Abíméleknek esze ágában sincs más feleségét magához venni, hiszen nagy bűnnek tartja azt. Ábrahám mindezt nem látja. Nem ismeri fel, hogy Gérár védelmet jelenthetne neki és családjának. Félelme és aggodalma megvakítja, mint ma is mindenkit. A félelem nem enged reális helyzetfelmérést. Eltorzítja a valóságot, és így vezet el az engedetlenségbe, a súlyos bűnbe.
Ábrahám olyan ember, mint mi, aki gyengeséget hordoz magában, amely gyengeség abban a pillanatban eluralkodik rajta, ahogy leveszi tekintetét az Úrról. Benned milyen területen szokott eluralkodni a félelem? Kire vagy mire tekintesz? Nem torzult el előtted a valóság, mint Ábrahám előtt? Nem burkolóztál-e be félelmedbe olyannyira, hogy már mindent csak azon keresztül látsz? Tekints Jézus Krisztusra, a Szabadítóra, aki élete odaadásával szeretett téged. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (1Jn 4,18)
(Prókai Árpád, Boldva)
***
Imádság:
Uram! Vedd el szívemből a félelmet! Tölts be engem magaddal teljesen! Ámen
***
A nap gondolata:
A legfontosabb lépés, amit a félelem legyőzése érdekében megtehetsz, hogy bízol Istenben: ő megteszi majd azt, amit te nem tudsz megtenni. Bármekkora is a félelem szorítása rajtad, akkor is legyőzhető, mivel a félelem a gondolataidban van, és a gondolkodásod megújítható Isten Igéje által.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."