37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és GondolatNe látszatra…

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  10
  Napi Ige és Gondolat Ne látszatra…
  Ne látszatra…
  „Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek.” (Efézus 6:6-7)
  Ez még akkor történt, amikor a mobiltelefonok épphogy csak megjelentek kis hazánkban.
  Forgalmas utcán, jól öltözött, üzletember kinézetű fiatalember mobiltelefonnal a fülén járkált.
  Nem messze tőle egyszer csak rosszul lett valaki. Mindenki segítségért kiáltott.
  Segítő szándékú emberek azonnal hozzá fordultak, hogy legyen szíves gyorsan mentőt hívni.
  Ekkor derült ki, hogy csak egy műanyag játéktelefont szorongatott emberünk, ami csak látszatra olyan, mint egy telefon.
  Milyen fontos a látszat!
  Már a gyermek is tudja, anya mit szeretne látni. Mihelyt belép a szobába, a kiadott lecke fölé hajol, felnéz, és úgy tesz, mintha gondolatai a lecke körül járnának,
  s közben lába közé szorítva, vagy a könyv alá csúsztatva épp hogy csak elsötétül az okostelefon képernyője. Látszatra minden rendben. Készül a házi. De mégsem.
  Tud ilyet a felnőtt is. „Alibi papírköteg” a kézbe, s tesz egy kört a munkatársak között, s ügyintézés címen „hírszerzésre indul”.
  Belép a főnök, kedves mosoly felé, s jól, előre begyakorolt mozdulattal tünteti el a képernyőről az éppen háttérben futó passziánszt. /számítógépen, egyedül játszható kártyajáték/
  Mennyi kifinomult módszerünk van arra, hogy tevékenységünkben fenntartsuk a látszatot!
  Szépítünk, szőnyeg alá seprünk, nagyokat nyögünk a telefonba, panaszkodunk, felnagyítunk,
  A látszat nem a valóság.
  Kinek akarunk tetszeni? Mit akarunk bizonyítani?
  Munkád, amit végzel, szolgálhatja Isten dicsőségét. Luther egyszer azt mondta, még egy tehenészlány is végezheti munkáját az Ő dicsőségére.
  Ma kérlek gondold végig Pál tanácsát, s ezután ne látszatra szolgálj, mintha embereknek akarnál tetszeni,
  hanem Krisztus szolgáiként cselekedd Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgálj, és nem mint embereknek!
  Így vedd fel a telefont, így beszélj az ügyfeleddel, … takarítsd ki a lakást… műveld a kertet… rendezd irataidat, teendőidet...
  Biztos vagyok benne, hogy Istennél meg lesz a jutalma.
  (Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
  ****************************
  Imádság:
  Uram! Bocsásd meg életemnek minden látszat-dolgát. Őszintén, igazán, neked tetszően szeretnék élni. Segíts és vezess ebben! Ámen
  *****************************************************
  A nap gondolata:
  Krisztus eledele az volt, hogy az Atya akaratát cselekedje, tekintet nélkül arra, hogy ezért korona vagy kereszt várt-e Rá.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatKönnyhullatás

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  09
  Napi Ige és Gondolat Könnyhullatás
  Könnyhullatás
  „Hallgasd meg imádságomat, Uram figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma…” (Zsoltárok 39:13)
  Mindannyiunk életében vannak olyan események, amik mélyen belénk ívódnak. Emlékek, amiket soha nem feledünk, kitörülhetetlenül ott vannak emlékezetünkben, meghatározzák életünket.
  Egy csaknem 3 évtizeddel ezelőtti pénteki napomat szeretném feleleveníteni. Épp, hogy elkezdtem a középiskola harmadik osztályát. Vasárnap úgy mentem vissza a kollégiumba, hogy meglátogattam nagymamámat a kórházban, és mivel akkor még nem a mobiltelefonok világát éltük, semmit nem tudtam róla, hogy mi van vele. Én már abban reménykedtem, hogy otthon van, de nem így történt. Az iskola hangosbemondójában bemondták a nevemet: üzenetem van a portán. El sem tudtam képzelni, mi lehet. Amikor odaértem, közölték velem, hogy vigyem haza a fekete öltönyömet, mert meghalt nagymamám. Az, aki elhalmozott szeretetével, nincs többé.
  Ott akkor és még nagyon sokáig nem tudtam sírni. Nem volt más, csak a néma fájdalom, a könny nélküli, belső zokogás. Mígnem egy nyári este beszélgettem az Úrral, úgy a magam módján. Még perlekedtem is vele. De ott, akkor elengedtem a nagymamámat. Átadtam őt az Úrnak és megindultak könnyeim. Meghallgatta Isten az imádságomat, figyelt segélykiáltásomra.
  Elveszítettem azt, aki nagyon szeretett és még jobban beengedtem a szívembe azt, Aki még nála is jobban szeret, és azóta is velem van: Megváltó Krisztusomat. Az ember a mélységekből tud magasba emelkedni. Látom, hogyan emelt fel engem akkor az Úr, és hogyan vezet azóta is. Addig olyan gyermeke voltam, aki azt hitte vele jár, attól kezdve olyan gyermekévé váltam, akit tenyerén hordoz. Könnyeim láttán nem lett néma, felemelt és áldásadóvá vált.
  A mélységből hozzá kiáltottam és Ő meghallotta kiáltásomat.
  Drága Testvérem! Te, aki talán lelki mélységben vagy, aki talán már azt érzed, nincs is lelked, üres vagy és kiégett. Sírj! Ne tartsd vissza könnyeidet, zokogd ki magad Mennyei Atyád „vállán”. Nem szégyen a sírás, nem szégyen a fájdalom, de ha magadban tartod, felőröl. Ha azonban megosztod vele, Ő elhordozza fájdalmadat. Add át neki, engedd, hogy segítsen!
  Keresd ma is könnyeiddel Atyádat! (Tóth István)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram! Köszönöm, hogy előtted bátran sírhatok. De azt is, hogy Nálad van vigaszom, erőm, békém. Ámen
  ***********************
  A nap gondolata:
  Minden jó és örök adomány, feltámadás, örök élet, új élet csakis Istentől adatik, a Jézus Krisztusban.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFogadjuk el Isten akaratát

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  08
  Napi Ige és Gondolat Fogadjuk el Isten akaratát
  Fogadjuk el Isten akaratát
  „Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” (Lk 5, 12)
  Isten számára nincs lehetetlen. Ő bármit megcselekedhet, ha akarja. Igénkben egy leprás kér segítséget az Úr Jézustól: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” Nagy kulcsszó itt az akarod. Ez a beteg ember tudja, hogy Jézus az egyetlen, aki segíthet rajta, és számára nincs lehetetlen, ő pedig gyógyulásra vágyik, de mégsem erőlteti Jézusra az akaratát. A Megváltóra hagyja a döntést, kimondva azt, hogy legyen meg a te akaratod. Jézus segített rajta, meggyógyította ezt az embert. Akkor a gyógyulás ideje volt, máskor azonban más az Isten akarata. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit nem meggyógyított az Úr, hanem erőt adott neki a betegség elhordozásához. Pál ezt alázatos szívvel megértette és elfogadta. Nagyon fontos, hogy mi is el tudjuk fogadni Isten akaratát, még akkor is, ha az esetleg pillanatnyi próbatételekkel jár együtt. Kérjük bátran az Élet Urát, hogy adjon gyógyulást betegségeinkből, de tudjuk elfogadni azt is, ha nem gyógyulást ad, hanem erőt a próba elhordozásához. Sőt azt is tudjuk elfogadni, ha magához szólít minket, vagy szeretteinket. Tudva azt, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
  **************************
  Imádság:
  Mindenható Urunk! Tudjuk, hogy számodra minden lehetséges, és nálad nincs lehetetlen. Te vagy az egyetlen, aki nekünk is biztos segítségünk vagy, és te mindig a javunkat akarod. Segíts megérteni és elfogadni a Te akaratodat. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  Áldott az Úr, aki folyamatosan árasztja ránk kegyelmét, még az is bővölködhet majd, akinek most még csak kicsi, de valóságos hite van. (C.H. Spurgeon)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMert Én vagyok...

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  07
  Napi Ige és Gondolat Mert Én vagyok...
  2021. április 7. szerda
  *******************************
  Mert Én vagyok...
  „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézs 41,10)
  Az életünk során sokszor találkozunk ezzel az érzéssel, állapottal, amikor a félelem és a csüggedés lesz úrrá rajtunk, vagy épp másokon. Hiszen mindig körülvesz valami, ami félelmet okozhat, s az elcsüggedés állapotát teremtheti meg. Állapot, ami elvezethet egy olyan pontba, hogy feladjunk dolgokat, meghátráljunk, csapdába érezzük magunkat, amiből nem látunk kiutat azzal kapcsolatosan, ami előttünk áll ismeretlenül erőteljes hatást gyakorolva ránk. Félelem, ami taníthat, s egyben sok mindenre rávilágíthat. Félelem, ami felismerteti velünk az igazán fontos dolgokat, értékeket, kincseket az életünkből, s közben a dolgok mögé, mélyére is elvezet, szembesítve az igazsággal, vagy épp a hamissággal. Felismerteti, hogy mikhez ragaszkodunk, mik a gyengeségeink, de azzal is, ha rosszat tettünk. Arra is rávilágít, hogy mit miért cselekszünk úgy ahogyan azt szoktuk. Hiszen vannak dolgok, amik félelemmel töltenek el, mert ismeretlen, vagy mert elvehet valamit, megváltoztatva jelenlegi életünket, azt aminek örülünk és szeretnénk megtartani, mint számunkra kedves személyeket, kapcsolatokat, emlékeket, stb. amiket életünk során nehezen, s talán nagy áron szereztünk meg. Félünk, mert sokszor válaszút elé kerülünk, s nem szeretnénk rosszul, a rosszat választani. Félünk, mert... Te mitől félsz?! ... A félelem nem minden esetben rossz, van, amikor megvéd, pl. a sátán ravaszságával szemben, de van, amikor elvesz, távol tartva olyan dolgoktól, amiket Isten adna. Ezért jó figyelni és megismerni Isten Igéjét, hogy milyen esetekben bátorít eképpen.. ne félj.. mert ebben veled vagyok, ezt Én is támogatom, ez az Én akaratom, tervem, tanításom. Nincs mitől féljek, ha Ő mondja, s ha Vele járok az Ő útján. Hiszen amikor az Isten eként bátorít, hogy ne féljünk, azért nincs miért félnünk, mert Ő velünk van és ez elengendő. Ilyenkor lép érvénybe az, amit sokszor oly közkedvelten hangoztatunk ..ha Isten velünk kicsoda ellenünk. Hát mindenki ellenünk lehet, de ha Ő velünk, mit számít. Ezért nincs miért féljünk, mert miközben ezt kijelenti, ott áll mellettünk, teljes hatalmával...itt vagyok és megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. A mi részünk, hogy mi is Vele legyünk és tanuljunk meg bízni benne teljes szívvel! Ő a mi Istenünk? Ismerjük Őt? Mert ha Ő a mi Istenünk, akkor nincs miért elcsüggedjünk, mert Ő mindennel a javunkat keresi, vagy épp a javunkra fordítja, mindent kirendelve, amire igazán szükségünk van és lesz. Időben. A kérdés az, hogy mi vele vagyunk-e, hogy Ő igazán velünk lehessen?! (Biró Botond, Ráton)
  ***************************************************************
  Imádság:
  Drága Uram! Köszönöm, hogy velem vagy és ezért nincs miért félnem és elcsüggednem. Te emlékeztess erre a továbbiakban is. Ámen
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Becsukhatom a szemem, mert tudom, hogy te nyitva tartod, és rád bízhatom az életem. (Ara Rauch)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIsten nem gép, hanem Atya

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  06
  Napi Ige és Gondolat Isten nem gép, hanem Atya
  „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk: Abbá, Atya!” (Róma 8,15)
   
  Istennel szemben az egyik legmegalázóbb tévképzet az, amikor nem csak egyszerűen a személyi jellegét veszíti el az emberek szemében, hanem megfosztják még élőlény voltától is – egyszerűen egy gépnek, automatának tekintik. Ilyen az, amikor kérünk valamit, s azt várjuk, hogy azonnal meg is kapjuk. S ugyanez a helyzet a bűnbánattal, ha bocsánatot kérünk, azt gondoljuk, Neki az a dolga, hogy megbocsásson…
  Ilyenkor leginkább arról feledkezünk el, hogy ezzel magunkat is megfosztjuk olyan isteni ajándékoktól, amelyek Istenhez, mint Atyához kapcsolódnak! Erről beszél igénkben az apostol is. A félelemben élő szolgaság lelkével szemben, mi a fiúság Lelkét kaptuk – s ez egy teljesen új viszonyt hoz létre Isten és ember között, mégpedig az Atya és a fiú viszonyát. Mi már nem szolgák vagyunk, hanem fiak, ha fiak, akkor pedig örökösök is! Aki elfeledkezik erről, az nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Pillanatnyi érdeke, vallásos megszokása révén a mennyei Atyáról mond le.
  A rutinban kimerülő hitélet nem csak Istent teszi automatává, hanem azt is, aki így viselkedik Teremtőjével szemben. A gépesített világ, gépiesíti a kegyességünket is. A forgás, a kerék felfedezésével elég hamar elkészítette az ember az első imamalmot: a gépesített imát. Ha nem is írjuk fel mechanikusan az imádságainkat egy malom forgó részeire, mégis számos imádságunk gépiessé válik, megszokott kliséket ismételgetünk. Szerinted Isten szívesen hallgatja ezeket. Nem szívesebben beszélgetne veled személyesen, őszintén?
  Isten élet és halál Ura, az Ő kezében van minden jónak és rossznak a lehetősége. S tudjuk, hogy mi a rosszat választva, csak halált érdemelnénk. Ha nem is büntet az Úr minket halállal, örülhetnénk, ha szolgaként befogad. Ő mégis fiaként fogad, mert szeret minket! Ő a mi mennyei Atyánk! Még a napvilágra került dolgaink miatt sem mindig lenne ránk büszke a mi vérszerinti apánk, akkor a mindent tudó Isten mennyire szégyenkezik miattunk. Hányszor hozunk gyalázatot a nevére. Miattunk Őt is káromolják. Ő mégsem küld el, mert továbbra is Atyaként szeret minket! Oda tudunk mi erre figyelni? Meg tudjuk becsülni ezt a nagy megtiszteltetést – vagy minden cselekedetünkkel azon vagyunk, hogy ezt eljátsszuk, semmibe vegyük.
  Jézus nem csak annyit tett, hogy megszabadított minket a bűn rabságából. Ha ennyit tett volna, már azért is minden embernek hálásnak kellene lennie. De Ő megtanította követőit arra, hogyan tudnak ezzel a szabadsággal élni, hogyan tudnak ebben a szabadságban megmaradni. Ennek egyik nagyon fontos eleme az, amikor megtanított minket imádkozni. Megmutatta, hogyan tudunk élő kapcsolatba kerülni és ebben a kapcsolatban megmaradni az Atyával. Ezt az imádságot úgy kezdte, arra biztatott minket, hogy úgy szólítsuk a világmindenség hatalmas Urát: Mi Atyánk! Micsoda megtiszteltetés, milyen fantasztikus lehetőség ez egy ilyen magunkfajta bűnös embernek… Tudjunk felelősséggel élni ezzel! Soha ne felejtsük ezt el! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)
  *****************************************************
  Imádság:
  Köszönöm Uram, hogy imádkozhatok. Köszönöm, hogy szólsz, korrigálsz, segítesz egy akaraton lenni Veled s a menny felé tartani s lelkemet is hálára szoktatni. Ámen
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  „Ha valaki nem képes hátsó szándék nélkül fordulni földi kedvesei felé, akiket lát, akkor alighanem Isten felé sem tud így közeledni, akit nem lát.” (C.S.Lewis)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Jézus ma belépett a te Emmausodba és új életre hívHÚSVÉT 2. NAPJA

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  05
  Napi Ige és Gondolat Jézus ma belépett a te Emmausodba és új életre hív HÚSVÉT 2. NAPJA
  „Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak.” (Lukács 24:13-17)
   
  Megyünk Emmausba, az ismerős megszokott úton, az ismerős megszokott helyre. Igaz, Jézus egyszer már kihívott onnan bennünket, egyszer már szólt, hogy új utakon kell járnunk. El is indultunk azon az új úton. De jó is volt! Ő volt velünk ott, Ő tette a csodákat, általa láttuk a vakot látni, a sántát járni és a sírt megnyílni. De jó is volt hallgatni Őt! Ott a tóparton a hegyoldalban, az úton, ahogy körbe nézve, hol egy magról mondott valamit, hol egy fáról beszélt. Esténként tűz mellett, vacsorára várva, hogy is tanított minket imádkozni, micsoda dolgokat osztott meg velünk. Aztán elfogták, elítélték és a fára függesztették. Mi meg megyünk haza. Haza, mert legalább a puszta életünk megmaradt. Ugyan hallottunk valami csicsergést, hogy a sír üres, meg hogy a 12, vagy 11, ki tudja mi az igazság, látta a Mestert, de mi megyünk haza. Jó lesz emlékezni, jó lesz majd mesélni az unokáknak, hogy mi láttuk a Mestert. De az is elmúlt, ahogy minden elmúlik egyszer. Ismerős? Hányszor indultunk el igy mi is megszomorodottan, belefáradva lelkesedéseinkbe, megtört reményeinkbe, elveszett álmainkba, és elindultunk a mi kis Emmausainkba, megszokott, megismert világunkba. Még akkor is, ha az a világ már nem is létezik, vagy ha talán soha nem is létezett, csak emlékeinkben él. Aztán Jézus megáll ott akkor az emmausi úton a kettő mellett, meg mi mellettünk és tőlünk is kérdezi: miről beszélgetünk. A múltról, a sírról, az elmúlás világáról beszélgetünk? Mert nélküle csak arról lehet szó, nélküle csak a szomorú megállások vannak. Amikor megtöri a kenyeret vele megnyílik a szemük és felismerik Őt. Nekünk is így kell felismernünk a Megváltót, hogy új életünk lehessen.
  (Burián Tamás, Silver Creek, NY)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram, járjuk emmausi utainkat, nélküled és ó, de sokszor ellened. Bocsásd meg nekünk, állj meg utainkon és indíts el minket új életre. Ámen.
  *******************
  A nap gondolata:
  Aki a halálban Krisztusra akar támaszkodni, azt fogadja kísérőjéül egész életében.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Feltámadt!HÚSVÉTVASÁRNAP

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  04
  Napi Ige és Gondolat Feltámadt! HÚSVÉTVASÁRNAP
  HÚSVÉT 1. NAPJA
  *******************************
  Feltámadt!
  „maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek!” (Lukács 24,36)
  Csodálatos örömhírt mondok ma neked: JÉZUS FELTÁMADT! De nem csak, hogy feltámadt, hanem a feltámadás csodáját valósággá szeretné tenni a TE életedben is!
  Az a Jézus, aki nagycsütörtökön megmosta tanítványai lábát, aki ugyanezen estén szerezte az utolsó vacsorát, akit a Gecsemáné kertben elárultak, és elhagytak, az a Jézus, akit nagypéntek hajnalán megtagadtak, megkínoztak, majd elítéltek és keresztre feszítettek, az a Jézus, aki letette lelkét Atyja kezébe, s meghalt, aki alászállt a poklokra, ez a Jézus harmadnapra feltámadt, s vállalta mindezt azért, hogy betöltse az ősi törvényt, miszerint a bűn zsoldja a halál, s a mi bűnünk zsoldja az Ő halála… amit mi bemocskoltunk, azt az Ő vére mossa tisztára, amit mi elrontottunk, azt Ő teszi jóvá. Ő. Jézus. Feltámadt. S ezzel az örök élet ajándékát készítette elő számunkra.
  Ám az oda vezető utat soha nem veti szemünkre. Nem hánytorgatja fel áldozatát nekünk. Egyszerűen csak felénk lép, ahogyan tette ezt akkor is az akkori tanítványaival, és azt mondja nekünk: Békesség nektek! S ezzel elkezdi megváltó munkáját bennünk, hiszen Istennek a békessége minden értelmet meghalad, s ahol békesség van, ott Isten van. Engedjük meg ma a lelkünknek az örvendezést! Hadd folyjék át a lelkünkön Jézus szelíd, kedves szava, s lépjünk mi is oda másokhoz boldog, húsvéti örömmel, ezzel a köszöntéssel ma: Békesség nektek!
  (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)
  **************************
  Imádság:
  Úr Jézus Krisztus! Hálás szívvel köszönöm neked azt a kimondhatatlan áldozatot, amit vállaltál… értem. Megérdemlem én ezt? Nem, dehogy… de Te mégis megtetted. Köszönöm. Add Uram, hogy életem minden napján eszemben legyen ez, s hogy tudjak másoknak is bizonyságot tenni erről. Add, hogy vésődjön a szívembe, hogy őszintén, rád gondolva tudjam mindig kimondani másoknak azt, hogy „Békesség nektek!” Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  Kárász Izabella – Békesség Néktek! (részlet)
   
  Békesség néktek! Visszajöttem,
  három nagy éj maradt mögöttem,
  három sötét nagy éjszaka.
  A békétlenség szülte őket,
  a halált és a szegverőket, –
  s a Golgotának hét szava
  vád a békétlen élet ellen.
  Békesség néktek!...
  Tanítványaim vagytok nékem,
  miért élnétek hát sötétben? –
  húsvéti szép nap fénye ég!
  Induljatok ezzel a fénnyel,
  ezzel az élő békességgel,
  legyen mindenütt békesség!
   
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Beszédes csendNAGYSZOMBAT

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  03
  Napi Ige és Gondolat Beszédes csend NAGYSZOMBAT

  „Légy csendben és várj az Úrra...” (Zsoltárok 37,7a)

  Olvasva a fenti igét azonnal visszhangzik bennem a 274. énekünknek egy részlete:

  „Csak légy egy kissé áldott csendben, Magadban békességre lelsz...”

  Nagyszombat csendjét, vagyis inkább némaságát összehasonlítva a zsoltáros által említett áldott és egyben Istent váró csenddel egy csapásra ráeszmélhetünk arra, bizony többféle létezik.

  Mert ott van egyfelől a tanítványok, a Jézust körülvevők húsvéti csendje. Az elkeseredett némaság. Amikor nem volt erő, nem volt hit miről beszélni. Miután a Mester halálának híre eljutott mindenkihez a céltalan, reménytelen szótlanság uralta a tanítványok közösségét. Ez a fajta csend a kétkedés és elkeseredettség csendje, amelyben a miértek sokasága egyre távolabb vitte az akkoriakat Istentől. El tudom képzelni, hogy nagypéntek szörnyűsége után másnap ezzel a csenddel telik meg a tanítványok szíve. De ez a csend egyáltalán nem az, mint amelyikről a zsoltáros beszél.

  Istent váró csend az, amikor belsőd is elcsendesül és nem csupán a szád marad zárva. Elmúlik a zaj, gondjaid, kétségeid, aggodalmaid, félelmeid kiáltásai elcsendesülnek, hogy meghalld az Ő szavát.

  Nem véletlenül szólít fel erre a zsoltár írója, mert ő is tudja ez nem egy egyszerű dolog. Próbáld ki! 10 perc csend, amelyben nem gondolsz semmire és senkire. Ugye, hogy neked sem ment? Most próbálj meg úgy csendben lenni, hogy közben Istent keresed, Őt várod. Ezt tette a zsoltár írója is és tapasztalhatta meg nehézségei között azt, hogy milyen áldott találkozást tud eredményezni, ha egy kicsit csendben marad. Istent kereső, Őrá figyelő áldott csendben. Ebben lehet békességre lelni igazán nagypéntek és a kereszt árnyékában is. Ezért te is légy csendben és várj az Úrra! (Birikiné Király Dalma, Jánd)

  **************************

  Imádság:

  Urunk! Csendben maradni, amikor panaszkodnánk, de nagy dolog. Tudni elhallgatni, amikor csak rosszat szólnánk nagy ajándék. Mert sokszor csak fecsegünk, s mindent összehordva egyre nagyobb a zaj körülöttünk és bennünk. Ezért kérünk, adj csendességet olyat, ami Téged rejt magában. Mert hiszünk ígéreteidben, hogy Te hozzánk jössz, értük vagy. Ezért szeretnénk nem csak céltalanul bolyongani, hanem szüntelen Téged keresni, s kegyelmedből Rád találni. Áldott csendben meghallani szavad, hálás szívvel megköszönni értünk hozott áldozatodat. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  A csend meg van áldva azzal a funkcióval, hogy utat mutasson és észhez térítsen. (Papp Ádám)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Kész…NAGYPÉNTEK

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  02
  Napi Ige és Gondolat Kész… NAGYPÉNTEK
  „Elvégeztetett!” (Jn 19,30)
  Kész vagyok! Ez egy nagy bejelentés. Szinte kiáltja a gyermek a szülőnek, mikor egy játékkal éppen elkészül és önfeledten örül neki: Kész vagyok. A szülő meg sokszor azt sem tudja, miért olyan nagy dolog befejezni egy játékot, amivel tegnap is játszott, meg minden bizonnyal holnap is fog.
  Kész vagyok! Ez egy nagy bejelentés. Megkönnyebbülve sóhajt fel a diák, amikor végére ér a dolgozatnak és a legjobb tudása szerint nem hiányzik semmi belőle. Amit tud, az ott van benne. Aztán majd kiderül…
  Kész vagyok! Ez egy nagy bejelentés, amikor a munkás ember befejezi aznapi vagy éppen élete munkáját. Megkönnyebbülve, vagy már megfáradtan mondja: kész vagyok. Elértem, megcsináltam. Vagy talán teljesen kiégve, lemerülve mondja: kész vagyok, nem bírom tovább. S nincs tovább.
  Jézus a kereszten inkább ez utóbbi esethez hasonlít, annak is a végéhez. Megfáradt, kimerült, meghalt… egy élet műve véget ért ott a kereszten.
  De hallgasd csak, ahogy Ő mondja: elvégeztetett. Ez nem a „nem bírom tovább” sóhaja, de még csak nem is a megfáradt, végigdolgozott élet utolsó lehelete. Ez nem Jézus nyugdíjának első szava. Ez az Élet szava! Egy nagy bejelentés: kész vagyok! Beteljesíttettem. Ott van benne minden, amit az Atyám kért! Az utolsó csepp véremig! Az én legjobb tudásom szerint és ez elég a bocsánathoz a Te bűneidért! Ennél többet nem kér az Atya! Jézus, a gyermek, az Egyszülött Fiú üzeni az apának, az Atyának: kész vagyok! S az Atya jön, szíve tele embertelen szomorúsággal, mert az Egyetlen Embert keresztre szegezte az istentelen ember.
  Az Atya jön, s 3 nap döbbent csönd után azt mondja: „elfogadom Fiam! Elfogadlak gyermekem.” Ez utóbbit már Neked, nekem mondja. Mert ott a kereszten minden érettem elvégeztetett.
  (Nagy Péter, Ramocsaháza)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram, köszönöm, hogy miattam, helyettem és érettem tetted! Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Az emberek azt kérdezik: mi lesz a halál után? Erre így kell felelni: ha te nem csak szájaddal, hanem szívből mondod - legyen meg a te akaratod, ahogyan a földön, úgy a mennyben is - ez azt jelenti, ahogy ebben az ideiglenes létben, úgy az öröklétben is, neked gondolkodnod sem kell arról, mi lesz a halál után.
  (Lev Tolsztoj)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat NAGYCSÜTÖRTÖKA 2. félidő előtt

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  01
  Napi Ige és Gondolat NAGYCSÜTÖRTÖK A 2. félidő előtt

  „Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal.” (Mt.26:20)

  Sportból vett hasonlattal élve Virágvasárnaptól Nagycsütörtökig tartott annak a mérkőzésnek az 1. félideje, melynek megnyeréséért jött Jézus erre a földre. Hogy milyen volt az 1. félidő a Jeruzsálemi bevonulástól kezdve? A riporter így fogalmazná: „Kóstolgatták egymást a csapatok.” Felmérték az erőviszonyokat, arra játszottak, hogy az ellenfél hibáit kihasználva előnyre tegyenek szert. Ezután a jézusi mezőnyfölényt mutató félidő után került sor a rövid szünetre, mikor is Jézus visszavonul övéivel a mindent eldöntő 2. félidő előtt.

  A szünetben a játékosok kicsit kifújják magukat, gyors taktikai megbeszélésre kerül sor az eddig történtek tükrében. Fontos a jelen helyzet reális felvázolása, a szükséges változtatásokat, cseréket megbeszélik, valamint buzdítás, bátorítás hangzik a meglévő erőforrások mozgósítására, és felvillanhatnak a jövő távlatai is. Jézus így vonul el tanítványaival az utolsó vacsorára: szusszanjanak egyet a tanítványok, akik maguk is érzik a fokozódó feszültséget. Jézus nagyvonalakban vázolja számukra a helyzetet, figyelmezteti őket, ne higgyék, hogy ennyi hit, ennyi lelkesedés, ennyi elszántság elég lesz a 2. félidőre. A „kóstolgatás” után eldurvul a küzdelem, mindenki kimutatja a foga fehérjét. Elmondja azt is, hogy ki az, akire már a továbbiakban nem számíthatnak. Megnevezi Júdást. Ezen az estén tudni és érteni kellene a tanítványoknak az Úr „taktikáját”, amiben benne van az is, hogy megtöretik Jézus teste, és kiontatik az ő vére. Hogy a sakkból is vegyek egy hasonlatot: a győzelem érdekében vezéráldozatra is szükség lesz. De erősíti és bátorítja is az övéit, megtört testének és vérének jegyeivel. Biztosítja őket, hogy a mérkőzés végére teljes lesz az Atya és választottainak diadala, öröme. Csak tartsák be a taktikát, Jézus az élen fog küzdeni. Nekik csak észben kell tartani tanításait, jövendöléseit, csak oda kell lépni, ahol ő előttük jár. És nem feladni, nem elcsüggedni, bármi is történik.

  Hogy mennyire sikerült betartani a 2. félidőre kapott instrukciókat!? Péter hősködik, majd tagad, a tanítványi sereg szétrebben, mikor Jézust elfogják, csak János áll közülük a golgotai kereszt alatt. A tanítványok egyre jobban félnek és csüggednek, mikor azt látják, hogy az ellenfél felülkerekedik. De milyen jó, hogy van valaki, aki vállán viszi az egész széteső csapatot egy nagy kereszt formájában! Mert Jézus nem hátrál meg, mindvégig kitart és Isten harmadnap, a mérkőzés végére hatalmas győzelemmel ajándékozza meg.

  Nem tudom, kedves olvasó, Te életed melyik félidejében vagy? Még az 1. félidőben vagy valahol középidőben vagy már jócskán benne a 2. félidőben. Most egy pillanatra állj meg, és halld, mit mond Jézus. Fújd ki magad, figyelj az eddigiek értékelésére, a taktikára, hogy mit kell lecserélned, min kell változtatnod. Figyelj a buzdításra és a távlatokra is, hogy részese légy az Úr győztes csapatának. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)

  **************************

  Imádság:

  Add Uram, hogy mindvégig a Te csapatodban küzdhessek, és soha ne csüggedjek el. Jusson mindig eszembe figyelmeztető, bátorító és iránymutató szavad. Köszönöm, hogy értem is küzdöttél, és velem küzdesz most is, hogy részese lehessek győzelmednek. Ámen.

  *************************

  A nap gondolata:

  A siker nem fogja lejjebb adni, nekünk kell felemelkedünk hozzá!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIsten beszéde igazság

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  31
  Napi Ige és Gondolat Isten beszéde igazság

  „Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett.” (Titusz 3,8)

  Vágyunk az igaz beszédre! Olyan sok hiábavaló beszédet hallunk tele erőszakkal, durvasággal, mások lejáratásával…

  Isten Igéje igaz beszéd. Isten szava hitelt érdemlő szó, amiről az előző versekben így ír az apostol: „De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.” Az Úr Igéje hitelt érdemlő beszéd arról, hogy Isten örökkévaló szeretettel szereti az embert és ezért az Ő irgalmából Jézus Krisztus nagypénteki, kereszten véghezvitt megváltói cselekedete által örök életet készített minden embernek. Ezt a jó hírt a Szentlélek Isten által eljuttatja hozzánk, s értésünkre adja, hogy személy szerint ránk is érvényes.

  Éppen ezért írja az apostol ezt a levelet Titusznak közel 2000 évvel ezelőtt: „Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik…” ( Titusz 1,1-2. ) Igen, Isten nem hazudik, az Ő beszéde igaz szó. Jézus Krisztus mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” ( János 14,6. )

  Pál apostol saját magára is vonatkoztatja Isten igaz beszédét: „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.” (1. Tim. 1,15. )

  Milyen beszéd van rád hatással?

  Kinek a szava döntő az életedben?

  Isten beszéde igazság! Az igazság pedig az, hogy Isten szeret, nem akarja, hogy a bűn tönkre tegyen, hitetlenséged pedig a vesztedet okozza. Szavával, Igéjével ma is magához hív.

  Engedj Isten igaz beszédének!

  (Pótor László, Nyírmeggyes)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram! Igaz szavadat olvasni, hallgatni, cselekedni vágyom. Adj erőt, vezetést számomra ebben is! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Ha Igéjét olvasod, és jelenlétét keresed, ő elűzi kétségeidet és aggályaidat. Ha már nem akarsz mindenáron az észérvek világában élni, és megtanulsz hitben járni, akkor kétségeid sorra meghalnak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA holnap Ura

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Mózes 31,8)

  Van-e olyan, aki ne rettegett volna már a holnaptól? Ki az, aki még soha nem aggódott amiatt, ami a következő napon rá vár? Úgy hiszem, hogy sokunkban megfogalmazódott már a kérdés: Mi vár rám holnap? Lesz-e elég erőm a feladataimhoz? Megélem-e még, hogy láthatom gyermekeim, unokáim boldogságát?

  Emlékszem, amikor 16 évesen egy Nyári Misszionárius képzőn az egyik este elfogott a félelem, vajon tényleg itt van-e helyem, képes leszek-e minderre – és ekkor a kezembe adtak egy kis kártyát, amin a következő idézet állt: „Ne félj a holnaptól, az Úr már ott van”. Mintha egy mázsás súly esett volna le a szívemről.

  Talán így érezhette magát Józsué is, amikor Mózes elbúcsúzott a néptől, és Józsuéra bízta annak vezetését. Nem kisebb feladat várt rá, mint hogy az Úr akaratát követve, elvigye a népet az Ígéret földjére. Tudta, hogy sok csata vár még rá, sok nehézség, félelem és küzdelem. De Mózes így indította útnak őt: „Maga az Úr megy előtted”.      

  Olyan jó lenne, ha mi is minden napunk kezdetén emlékeznénk arra, hogy Úr előttünk jár. Ő már ismeri a mai napot és a holnapot is, a ránk váró feladatokat, tudja, mi okoz majd nekünk nehézséget, és azt is, hogyan támogasson bennünket. Ő azért megy előttünk, hogy ne nekünk kelljen az utat kitaposni. Előre megy, hogy elkészítse az utat, de ugyanakkor mellettünk is marad, hogy támaszunk, biztonságunk legyen. Ő nem csak Józsuénak ígéri meg, hogy vele lesz, és nem marad el tőle, hanem nekünk is, ma is ezt az ajándékot adja.

  Ezért, ha azon aggodalmaskodunk: Mi lesz holnap? – lássuk magunk előtt az Urat, aki a holnapnak is Ura! Mert sem ma, sem holnap nem történhet velünk olyan, amiről Ő ne tudna, amit Ő ne tartana gondviselő kezében. Természetesen a munkát nekünk kell elvégezni, a harcot nekünk kell megharcolni, és a nehézségekben nekünk kell helyt állni, de azzal a biztos tudattal tesszük ezt, hogy mindeközben az Úr nem hagy el bennünket! „Ne félj hát, és ne rettegj!” 

       (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)    

  **************************

  Imádság: 

  Uram olyan sokszor aggodalmaskodok a holnapom miatt. Félek, hogy mi történhet velem, és nem tudom, hogy lesz-e elég erőm mindenhez. Félek a betegségektől, a kudarctól, mások gonoszságától, és attól, hogy én magam bűnt követek el. Arra kérlek, hogy bátorítsd az én szívemet, erősítsd az én hitemet, hogy minden nappal érezzem, Te nem hagysz egyedül engem. Kérlek Uram, járj továbbra is előttem, hogy egyengesd az én utamat, és légy továbbra is mellettem, hogy foghassam a Te kezedet. Ámen!    

  *************************

  A nap gondolata:

  Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van. (Wass Albert)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."