18989 ima található a honlapon, összesen 22319 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és GondolatIma nehézségek idején

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  „Mert te vagy Uram, reménységem, te vagy Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen.” (Zsoltárok 71:5-6)

  Valóban egy öregembernek az imádsága lenne ez a zsoltár? Ha jobban belegondolunk akkor, amit olvasunk egy élethelyzetet, lelkiállapotot mutat be, nem csak egy élete végén levő öregember imádsága, hanem valamennyiünké, aki az élet sűrűjében van, akinek az életére törnek, még azt is híresztelik róla, hogy Isten elhagyta, küzd a testi erőtlenséggel, és még olyat is mond: sok nyomorúságot és bajt láttattál velem Uram. De mégis képes hálát adni és zengedezni az élő Istennek, nem roskad össze az élet küzdelmeiben, nem vádaskodik. Egy ember, aki átgondolja egész életét és szíve hálával van tele.

  S valljuk be, mi oly gyakran csak kisebb-nagyobb időszakokban tudunk gondolkodni, nem az egész életünket visszük Isten elé, azt se tudjuk, hogy mi lesz holnap, vagy a jövő héten szerdán, vagy a nyáron. Van még néhány percem, de aztán mennem kell, mert holnap munka, nem maradhatunk sokáig… és ehhez hasonló mondatokkal éljük mindennapjainkat. Ahogy Ady Endre mondja: „..most perc-emberkék dáridója tart…” Sokszor csak „rövid távon” gondolkodunk. Pedig nem mindegy, hogy milyen távlatokban, lelki szemeinkkel mit látunk és láttatunk. A zsoltáros végigtekintett, kitekintett az egész életére. Benne van az egész élete, számon tartja Isten milyen csodákat tett vele.

  Repülőgépen ülve, vagy hegytetőről, kilátóból, madárlesből kitekintve szép a látvány. Messzire látunk, látjuk mindazt, amit Isten nekünk adott, óriási ajándék. S bizony csak sokszor ilyen különleges pillanatokban tudunk visszatekinteni az életünkre, ritkán adatik meg az embernek. Adj hálát életed pillanataiért, örömeiért és nehézségeiért! (Nagyné Bakó Katalin, Berettyóújfalu-Szentmárton)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Uram, bár megviselnek az élet küzdelmei, nehézségei, sokszor elgyengülök, de te erőt adsz és nem dobsz el magadtól. Köszönöm Uram, hogy számon tartasz engem is! Ámen

   ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Amikor jelentős változásokkal szembesülünk, úgy gondolhatunk ezekre, mint szent kalandokra. Bárhová is megyünk, Isten már ott van, és élményeket készít nekünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatTisztítsatok meg magatokat!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké." Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. (1Péter 1, 22-25)

  Isten az Ő Igéje által ismét felszólít bennünket: Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel… Soha nem lehet másképpen Istennek tetszeni és az Ő jelenlétében élni csak ha megtisztítjuk magunkat. Megtisztulni pedig, csak Jézus Krisztus vérében, az újjászületés által lehet. Ez az az igazság, aminek engedelmeskedni kell. Amikor ez megtörténik az életedben, akkor megérted és megéled az Ige folytatását a képmutatás nélküli testvérszeretetet. Sokszor itt csak személyválogatásra gondol az ember pedig nem csak arról van itt szó, hanem arról is, hogy abban az igazságban szereted a Krisztusban lévő felebarátodat elsősorban és az ellenségedet is, amit kaptál az újjászületés által. Tiszta szívből szeretni csak az tud, akinek tiszta szíve van! Nincs megfertőzve részrehajlással, kapzsisággal és az Ördög minden ajánlatának a szeretetével. Kik is képesek erre? Akik romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó Igéje által. Újjá kell születni Szentlélek által. Maga Jézusunk is ezzel bíztatta Nikodémust. Az újjászületést akarni kell. Isten munkálja bennünk az Ő Szentlelke, az Ő maradandó Igéje által a vágyat és az akarást is. Minden változik körülöttünk és mi magunk is változunk, a Kísértő mindent megtesz, hogy újabb és újabb módon tudjon félrevezetni és becsapni bennünket, hogy Isten igazságától minél távolabb kerüljünk. Nincs tehát semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezért teljes hittel és odaadással kell törekednünk Isten akaratának a megélésére. Teljes igyekezettel kell törekednünk, hogy figyelmünket a menny felé fordítsuk és ne a test cselekedetei foglalkoztassanak bennünket. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Balgaság úgy élni, hogy ezt az Igét nem tarjuk szem előtt, ha tehát minden földinek elmúlik a dicsősége, akkor a kérdésem csak az, hogy tudsz-e értékrendet vonni az Isten elvárása és a világ elvárása között? Tudjuk, hogy elmúlik a fiatalság, az erő, a szépség és még az egészség is ahogy öregszünk romlik. Ezeket mind tudjuk, mégis nagyon sokszor háborgunk miatta, pedig nem kellene. Éljünk hálaadással és kérjük Isten újjáteremtő erejét ma is imádságban. (Meleg Attila, Bódvaszilas)

  *****************************************************

  Imádság

  Uram bár a testem romlandóságnak van kitéve a belső emberem mégis minden nap megújul, a te kegyelmedben. Add, hogy minden nap erre tudjak figyelni és ezt megélni a te Szentlelked jelenlétében Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Megtisztulva és újjászületve élni tudatosan minden nap Isten jelenlétében, mindent megváltoztat kívül és belül.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMérd meg a templomot! - 2.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Ekkor pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat! (Jelenések 11:1-2)

  Láttuk a tegnapi napon, hogy a lelki dolgokat, az Úrral való kapcsolatot, a hit dolgait is meg lehet mérni, és lehet azokról pontosabb képet kapni. A Bibliában sokszor találkozunk azzal, hogy Isten megméri, megvizsgálja a hozzá tartozók életét. Egyik zsoltárban például ezt olvassuk: „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni." (Zsolt 139) Itt felismerte Dávid király, hogy milyen, amikor Isten nemcsak nagyjából nézi az életét, hanem pontosan ismeri szívét, lelkét, egész életét. Ez pedig számára biztonságot jelentett.

  Igen, jó tudni, hogy Isten sohasem nagyjából nézi a mi életünket, hanem pontosan. Mindent lát, mindent tud rólunk, pontosan ismeri a dolgainkat. Mi azt hisszük eleget hiszünk, eleget járunk templomba, talán eleget adakozunk, eleget szolgálunk, de valójában Isten látja a szívünk igazi odaszánását, szeretetét és hűségét a valóságban. Magyarán Istent sohasem lehet megtéveszteni. Legyen ez mindenkori mutatója életünknek és buzdítson Urunk még odaadóbb szolgálatára.   (Berencsi Balázs, Szabolcsveresmart)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Uram! Köszönöm, hogy életem felőli minden-tudásod nem kell, hogy félelemmel töltsön el engem vagy elbátortalanítson a Te követésedben. Arra kérlek, inkább érezzem a mai napon is, hogy mennyire tenyereden élhetek és bátoríthat, ismered a mai napomat is előre és megadod az erőt annak minden pillanatához. Ámen. 

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Gondolkodj el egy percig a Föld tengelye dőlésszögének csodáján! Egyetlen másik bolygó sincs úgy megdöntve, mint a miénk, 23 fokos dőléssel. Ennek köszönhető, hogy a Nap sugarai egy év leforgása alatt a Föld minden részét érintsék, ahogy a Föld megkerüli a Napot. Ha nem lenne a tengelyferdeség, a sarkvidékeken hatalmas mennyiségű jég képződne, és az Egyenlítőnél a hőség elviselhetetlen lenne. De mint egy izgatott és lelkes szülő, aki az újszülött számára készíti elő a gyerekszobát, Isten kifejezetten nekünk készítette a Földet. Ennyire fontosak vagyunk Istennek, ennyire törődik velünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMérd meg a templomot! - 1. 

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

   Ekkor pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat! (Jelenések 11:1-2)

  A mérés szokása hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Mérünk a konyhában adagokat a főzésnél, mérnek a mesterek, ha építenek valamit, nézzük a vásárlásnál a mértékeket, hogy ugyanannyi összegért egyre kisebb termékeket vásárolhatunk. Még magunkat is mérjük: súlyt, vérnyomást, vércukrot.

  Mire jó a mérés? A mérés pontosabban mutatja mindig a dolgokat, mint ahogyan általában látjuk. Jó példa erre a következő: legutóbb az adventi időszakban jártunk barátokkal Debrecenben és felültünk az óriáskerékre. Kérdezték, akik lenn maradtak: „Milyen magas?” Azt feleltem: „A Nagytemplom tornyával voltunk egy magasságban.” Aztán kíváncsiságból rákerestem. A Nagytemplom tornya 61 méter, az óriáskerék pedig csak 45! Nagyon meglepődtem: hogyan lehet valami ennyire csalóka? Szinte egy kisebb templom tornya még odaférne a kettő közé! Mennyire igaz, hogy valójában mérve a dolgokat szembesülünk igazán a valósággal, ami néha megerősít az álláspontunkban, néha meg elbizonytalanít.

  Az Igében is mérésről olvasunk. Jánosnak kell megmérnie a templomot, az oltárt és az imádkozókat. Isten népe hitéleti tevékenységének a dolgait kell mérés alá vetnie. Az Igében azt látjuk, hogy nemcsak a hétköznapi dolgokat, hanem a lelki dolgokat, az Úrral való kapcsolatot, a hit dolgait is meg lehet mérni, és lehet azokról pontosabb képet kapni. Ez tisztíthatja látásunkat Urunkról és önmagunkról egyaránt! (Berencsi Balázs, Szabolcsveresmart)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Urunk! Köszönjük, hogy arra ösztönöz bennünket Lelked, hogy sokkal pontosabban lássuk önmagunkat, életünket, hitünket Te előtted, mint azt mi gondoljuk, gyarló mértékünk szerint! Hadd szolgálja ez hitünk megújulását! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Tudtad, hogy ha a Föld 10%-kal nagyobb vagy 10%-kal kisebb lenne, akkor az élet, amilyennek most ismerjük, lehetetlen lenne? Vagy hogy épp a megfelelő távolságra vagyunk a Naptól ahhoz, hogy elegendő meleget és fényt kapjunk? Ha távolabb lennénk, megfagynánk, ha közelebb lennénk, nem élnénk túl a hőséget.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAranyóra

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  „Hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2:7)

  Néhány hete megszületett a 3. gyermekünk. Ennek kapcsán egy szó új értelmet nyert számomra. Aranyóra. Ismertem e kifejezést, de azt hittem, hogy ez egy valamit jelent: ez egy olyan tárgy, amit sok pénzzel rendelkező emberek megvásárolnak és hordanak a karjukon. Aztán kiderült számomra, mert voltak, akik mondták, hogy mást is jelent. A megszületett gyermek életének első órájára is használják ezt a kifejezést. Nem mindegy, hogy mi történik ilyenkor. Szükséges, hogy a kicsi gyermek az anya mellkasára kerüljön, legyen bőrkontaktus anya és gyermeke között. Császármetszés esetén az apa mellkasára kerüljön a gyermek. Nekem ez utóbbiban volt részem. Csodálatos volt. Mert szakemberek szerint egyáltalán nem mindegy, hogy egy kicsi gyermeket földi életének első órájában milyen ingerek érik, lesz-e kontaktus a szülővel vagy sem ezen idő alatt. Hosszú távon meghatározó lehet mindez.

  Aranyóra. Mást is jelent. Nemcsak az előbbi két dolgot. Minden nap az ébredésünk utáni első óra. Éppen ezért nem mindegy, hogy töltjük. Töltsük hálaadással! Nem mindegy, hogyan indulnak ugyanis a napjaink. S valóban, ha megfogadjuk Igénket, ha a hálaadásunk egyre bőségesebb, ha Isten jelenlétében kezdjük a napjainkat, ha arra nézünk, amit megköszönhetünk Urunknak, akkor csodálatos lelki töltöttséggel indulnak mindennapjaink. S ez hosszú távon meghatározó lesz.

  Vajon nem azért vagyunk ingerlékenyebbek, feszültebbek, idegesebbek napközben, mert a nap ébredés utáni első óráját nem az Úr jelenlétében töltöttük? Neked, hogy indulnak napjaid? Kivel, mivel törődsz elsőként? Tekints napról napra az ébredés utáni első órádra úgy, mint aranyórára és legyen bőséges benne az Úrnak való hálaadásod! (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros) 

  *****************************************************

  Imádság:

   Uram! Köszönöm, hogy tudatosan odafigyelhetek a Neked való hálaadásra. Hadd éljek Neked tetsző, hálás életet! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Istennek nem a teljesítményünk, hanem elsősorban a szívünk kell. Ő a kapcsolatot szeretné, az egész életünket kéri, nemcsak morzsákat belőle. Viszont ingyen kínálja azt, amit úgysem tudnánk megfizetni, a kegyelmét. Ajándékba adja, nekünk csak el kell fogadnunk és ki kell csomagolnunk. Azzal nincs semmi gond, hogy ez tettekre késztet. Meghálálni nem tudjuk, de hálás szívvel szolgálni az Urat, azt igen. Ez a legjobb életprogram!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMi lenne, ha…

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Jóás hétéves korában lett király, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Jóás Jójádá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az ÚR. Jójádá két feleséget szerzett neki, ő pedig fiakat meg leányokat nemzett. Ezek után elhatározta Jóás, hogy kijavíttatja az ÚR házát. Ezért összegyűjtötte a papokat és a lévitákat, és ezt mondta nekik: Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izráelben, hogy Istenetek házát esztendőről esztendőre kijavítsák. De siessetek a dologgal! A léviták azonban nem siettek. Ezért a király hívatta Jójádát, a vezetőjüket, és megkérdezte tőle: Miért nem ügyeltél arra, hogy a léviták behozzák Júdából és Jeruzsálemből azt a járandóságot, amelyet Mózes, az ÚR szolgája és a gyülekezet kirótt Izráelre a bizonyság sátra javára?! Mert az elvetemült Ataljá és fiai hagyták omladozni az Isten házát, és a Baalokra fordították mindazt, ami az ÚR házának volt szentelve. Ekkor azt parancsolta a király, hogy csináljanak egy ládát, és tegyék az ÚR háza kapuja elé. És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az ÚRnak azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Isten szolgája kirótt Izráelre a pusztában. Akkor minden vezető ember és az egész nép örömmel vitt és dobott pénzt a ládába, amíg az meg nem telt. (2Krónika 24,1-10)

   

  Nem olyan régen láttam egy videót az interneten, amiben felnőtt embereket kérdeztek meg arról, hogy ha egyetlen dolgot megváltoztathatnának magukon, akkor mi lenne az az egy. Rögvest jöttek a pontos válaszok: a fülemet, az orromat, ilyen vagy olyan testi szépséghibáimat, hogy szebb legyen, vagy nagyobb, vagy épp kisebb. Mindenki akart valamit változtatni azon, ahogy épp kinézett. Aztán a következőkben ugyanezt megkérdezték gyermekektől: mit változtatnál? Közülük volt, aki sellőuszonyt rakatna magára, mások szárnyakat akartak, vagy valamiféle szupererőt szeretett volna, ami senkinek nincs. Önmagával mind meg volt elégedve, de mertek még nagyot álmodni. Ők még mertek igazán nagy dolgokat elgondolni, valamit, ami akár a lehetetlennél is nagyobbnak tűnhet. Pont, mint egy 7 éves gyermek, aki egy templomot szeretne felújítani…

            Mi lenne, ha… az lehetetlen – gondolják sokan. Egy 7 éves gyermek számára a templomfelújítás az lehetetlen. Persze, persze, ő a király, de azért ne felejtsük már el, hogy még csak 7 éves. Majd kinövi ezt a gyermeki álomvilágot. S ki is derül hamar, hogy a felnőttek másképp gondolják: a léviták azonban nem siettek.

            Én bizony magamra ismertem: a gyermekeim jönnek néha ilyen fantáziadús ötlettel, hogy mit is kellene játszanunk, én meg halogatom a dolgot, hátha elfelejtik, kijózanodnak az álomvilágból.

            De milyen jó, hogy Jóás nem felejtette el és nem nőtte ki ezt az álmát, látását. Sőt, ő az, aki a tettek mezejére lép: perselyt készíttet – mekkora ötlet volt ez akkor! S innentől kezdve elkezdik az emberek komolyan venni: ez a fiú tényleg a templomot akarja kijavítani.

            Mi a legmerészebb gyermeki hitből fakadó álmunk, látásunk a gyülekezetünkre, életünkre nézve? Legyen tele a templom? Egy megtérő családtag? Felújított épület? Új ének a kórussal? Gyülekezeti tábor? Tegyünk ma érte! Kérjük el Istentől, majd mondjuk el másnak és kezdjünk el gyűjteni minden szükségest! (Nagy Péter, Ramocsaháza)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Uram, Te a látás Istene vagy! Kérlek, hogy lássam azt, amit Te és láttassam meg másokkal, a Te üdvözítő akaratodat! Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. (Zsoltárok 126,1)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatLátszatkeresztyénség

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  24

   „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

  Mindannyian ismerjük a kifejezést, látszatkeresztyénség, vagy kirakatkeresztyénség. Arra mondjuk ezt, aki nem felel meg a Jézus elvárásnak, hogy ne az emberek előtt gyakorolja kegyességét. Ilyenkor mindegy is, hogy szívből, vagy színből teszi ezt valaki, hitelessége, hite megkérdőjeleződik. Annyira jól gyakoroljuk ennek megítélését, hogy sokszor mi magunk is óvakodunk attól, hogy látható módon megnyilvánuljon a hitünk.

  Ez egyszerűen tévedés. Jézus először arra szólít fel, hogy lássanak téged, lássák rajtad hitedet. Aztán kifejti, hogy ez ne a nyilvánosság előtt megélt kegyességedet jelentse. Látványos böjtölést, adakozást, feltűnő imádságot. Ezek hitéletünk elengedhetetlen (?) részei, de elsősorban az Atyára és rád tartozik. De ha hitünk láthatatlan marad, nem lesz megtartó, hanem erőtlen, felszínes és képmutató. Ez a feladat mára: tégy jót, ami hitedből fakad, vagy kérj hitet, amiből jó dolgok származnak neked és környezetednek egyaránt! (Bakó László Apagy-Napkor)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Uram, add, hogy hitem ne legyen erőtlen, láthatatlan, hadd lássam meg a lehetőséget a jó cselekvésére, a te dicsőítésedre! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Csak ne lennénk annyira önmagunkra koncentráltak mi, kegyesek is! Nekünk nem arra kellene törekednünk, hogy Jézust utánozva megpróbáljuk azt tenni, amit egyedül ő tehet. Engednünk kellene, hogy tegye azt általunk, amit ő akar. A szánkkal szóljon, a kezünkkel simogasson, a szívünkkel érezzen. Nem erről kellene szólnia a kereszténységünknek?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFelfedezés

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23

  És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: Ereszd neki a sarlódat, és arass, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre; és learatták a földet. Egy másik angyal is jött ki a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt: Ereszd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szemei. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. (Jelenések 14:14-19)

  Ez a jelenet, amit az Ige nekünk bemutat, elhozza az utolsó ítéletet. Mit jelent számunkra az a nap? Félünk tőle, aggódunk miatta, vagy pedig örömmel várjuk? Azt mondja az angyal a királynak, hogy megszáradt az aratnivaló. Zárd a szívedbe és tanuld meg azt, amire meg akar tanítani minket Jézus. Várni. Hogy várjunk türelemmel, hogy várjunk békességes tűréssel, amikor bántanak, amikor szenvedünk, amikor próbák jönnek az életünkben, mert ott fent mindennek rendelt ideje van. Tanuljunk meg kivárni, mert egyszer megszárad az aratnivaló, egyszer eljön az az óra, ami engem átsegít egy szebb és jobb időbe. Ott a mennyben kivárják, nem sietnek, de nem is késnek el semmivel. Isten tudja, hogy ki vagy, hova tartozol. Ha az Úré vagy, elpecsételt téged, megváltott téged, akkor csak remény, akkor csak öröm, akkor csak bizodalom lehet a szívedben. Ugyanakkor látnunk kell milyen Urunk van! Nagyon sok embernek kis Jézuskája van, egy halott régi próféta Jézusa van, nagyon sokaknak egy távoli Jézusa van, aki nem törődik ezzel a világgal. Lássuk ma így Jézust, akié minden hatalom, dicsőség. A mát megadta az Isten és mi készüljünk! Legyenek lelki kincseid! Szeretjük ezt a földi világunkat, de amikor elé állsz majd, mit vársz az Úrtól? Nem a földiekre, nem a sikeres munkádra, az összegyűjtött vagyonodra fogja rámondani, hogy hű szolgám voltál, hanem arra, amit a rozsda meg nem emészt, amiért öröm van a mennyben. Az a mi feladatunk a mára és ha lesz holnap, akkor holnapra. Isten hívő népe mindig az Ő népe marad. Ahogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, úgy az én hozzá való viszonyom sem változhat, az én iránta érzett szerelmem nem csökkenhet. Ha minden elsötétedik, Jézus akkor is ragyog. Ha sötét van, neked akkor is ragyognod kell! Tündökölj! Ő szeret, megváltott, neked megbocsátott, neked örök életet adott. Szolgálj neki örömmel és fedezd ma fel így Őt! (Lutzke Krisztina, Nyíregyháza)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram, add minden nap a felfelé nézés drága örömét! Uram, hadd fedezzem fel a Benned való lét örömét! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A türelmetlenség nyugtalanságot támaszt, a Krisztusban való várakozás megtanít elfogadni és kivárni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIstenfélelem

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  22

   És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium nála volt, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt: „Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jelenések 14,6-7)  

            A középiskolában volt egy kedves Tanárnő, aki szinte minden latinórát a következő mondattal kezdett: „Akar-e valaki önként, és dalolva felelni?” Ha elhangzott ez a kérdés összeszorult a gyomrunk, és izgulni kezdtünk, vajon ma ki lesz az, aki önként fog dalolni? Azóta már hosszú évek teltek el, de az érzés megmaradt! Vannak ugyanis olyan pillanatok az életben, amikor dalolnunk kell, talán önként, talán önkéntelenül. Mikor választ kell adjunk, le kell tennünk a voksunkat, ki kell nyilvánítani akaratunkat, világossá kell tenni szándékunkat. Nincs ez másként az Istennel, hitünkkel kapcsolatban sem!

            Az angyal, amely az ég közepén, a zeniten repül, hirdeti az örök evangéliumot minden ember számára. Minden népnek, törzsnek, nyelvnek és nemzetnek ugyanazt az isteni üzenetet hozza: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget. A Jelenések könyvében minden látomás, minden szó és minden ige az új ég, és az új föld eljövetelére készít. Mielőtt azonban a Teremtő újjáteremti ezt a világot, dalolnunk kell! Választ kell adjunk: Krisztussal, vagy Krisztus nélkül? Hogyan éljük az életünket? Az Istent féljük és tiszteljük, Őhozzá imádkozunk és Benne reménykedünk, vagy máshol keresünk segítséget?

  Ha ebben az életben bármikor elbizonytalanodunk, összeszorul a gyomrunk, félelemmel van telve a lelkünk, ne feledjük el azt, amit hirdet az angyal: aki féli az Urat, annak élő reménysége van, ebben a mostani világban, és az örökkévaló országban is.  (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram! Adj nekem bátorságot ahhoz, hogy megvalljam nevedet, egyedül Benned bízzak és Téged hívjalak segítségül. Engedd, hogy egész életemben neked, és rólad daloljak! Ámen!

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  „Az emberektől való félelem legjobb ellenszere az istenfélelem.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatPihenj az Úrral!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  Ő pedig így szólt hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” (Márk 6,31)

  Az utóbbi években, mióta Istent közelebb érzem magamhoz és közvetlenebbül tudok vele beszélgetni, többször kaptam ezt az Igét csendességemben. Megfigyeltem a saját életemet, az akkori élethelyzetemet, hogy Isten mindig tudta, hogy mikor kell ezzel az Igével elcsendesíteni, elküldeni egy kicsit „szabadságra”.

  Legtöbbször ez az Ige megerősítés volt arra, hogy jár-e nekem és a férjemnek egy pár nap rendkívüli szabadság az év kellős közepén. De aztán jött ez a megerősítés, hogy igen. Nem mindennap kell belevetni magunkat a munkánkba és a szolgálatba, hanem szükségünk van pihenésre is. A test és a lélek pihenésének is van ideje.

  Amikor a tanítványok visszaérkeztek Jézushoz miután kiküldte őket a szolgálat mezejére, ezzel fogadta őket: gyertek velem és pihenjetek meg egy kissé. Nagyon fontos szó, hogy VELEM. Elsősorban nem wellnessezni küld, hogy regenerálódjon a testünk a különféle luxus körülmények között, hanem lakatlan helyre akar vinni, ahol a test mellett a lélek is töltekezik. Vele. Persze ez lehet egy szálloda szobája is, nem szabja meg a helyet, de fontos, hogy a Vele való kapcsolatot keressük ezekben a napokban is.

  Saját tapasztalatból tudom, hogy sokszor észreveszem, mikor kellene egy kicsit testileg megpihenni, de először az ugrik be: milyen jó lenne kipihenni magam. De elfeledkezek arról, hogy a pihenés csak akkor „egész”, ha a lelkem is pihen. Nála, Vele, Általa.

  Mikor pihentél utoljára? Mikor pihent a tested mellett a lelked is? Vágysz-e az Úrral való pihenésre? Mert Ő vágyik rád. Fontos vagy neki. Ezért mindent meg akar tenni, hogy jól legyél. Testileg és lelkileg is. Figyelj a tested jelzései mellett tehát az Úrra is! Ő most is szólt J! (Tóth Viktória, Abaújvár)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Uram, köszönöm, hogy gondod van rám. Mind a testemre, mind pedig a lelkemre. Legyen meg a Te akaratod az életemben! Szívesen megyek veled egy kicsit pihenni. Kérlek vezess! Ámen

   

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Nem lehet az íj mindig megfeszített állapotban, mert akkor a húr elveszti lendítő erejét. De elvágni sem kell a húrt. Az édes megnyugvás a legjobb gyógyszer a fáradt léleknek. (C.H. Spurgeon)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAdd, hogy a szívemmel lássak…

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  „Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni” (Róma 4:20–21)

   Ha hatalmas a szakadék a látható valóság s a hited között, akkor is Istennek van igaza. Hiszen emlékszel mikor beleugrottál Isten karjaiba, az elképzelhetetlen helyzetbe s megtartott. Ne engedd be a szívedbe a kérdést, hogy ÉN jól értettem-e Istenemet? Mert belül tudod, hogy igen. Inkább szórd szét magvetésként, mondd el a Tőle kapott kincseidet. Ne ragadj bele rögeszmésen ismételgetve. Hagyd, hogy az ÚR harcoljon érted. Mondj nemet a kérdésre, hogy ÉN méltatlanná lettem-e az ígéretre? Fogadd el a korrekcióját! Vedd észre az áldás-hiányt! Élj a lehetőséggel, hogy Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket! Mondd ki, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásod, mert Krisztusban vagy! Ha hatalmas a szakadék a látható valóság s a hited között, légy hálás a panasz helyett, ne kételkedj hitetlenül.

  Hogy erősödött meg Ábrahám ennyire a hitében? Dicsőséget adott Istennek. Eddig is jót jóra halmozott Isten az életedben. Biztathatod még a saját lelked is, hogy áldja az Urat. Ábrahám tudta, hogy Kiben bízik - nem emberben - s ezért láthatta, hogy jó következik. Itt van egy különleges váltás, már nem csak a múltat látja s ad érte hálát, hanem dicsőséget ad Istennek a jövőért is. Látja az ígéret beteljesedését. Jót vár. Látja az előtte álló utat. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. Erre van szüksége a hitednek, hogy megerősödjön. Hol láthatod az utad? Ahonnan Istenünk szól hozzád. A legcsodálatosabb a mi Urunkban pedig az, hogy Ő meg is tudja tenni. Nem neked kell az ígéretét beteljesíteni. Azért szól, hogy kövesd, mert előtted jár. Nem küld, hanem visz, sőt eléd jön. Ezért nem kell félned, teljes szívvel szolgálhatod az Urat örömmel. Kilátástalanság, elégedetlenség, kárhoztatás helye helyett a Menny felé tartasz. Ebben a reménységben légy örvendező! (Sándor Gabriella, Budapest)

  *****************************************************

  Imádság: 

  Kegyelmes Istenem! Megtérek a csüggedésből, keserűségből. Nem feledkezem meg semmi jótéteményeidről. Látom, hogy reményteljes jövőt adsz nekem. Ámen

   ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Nem számít, milyen sanyarú sors köszönt rád, egyetlen fontos igazság felől nyugodt lehetsz: Isten szeretete nem múlik el irántad. Akár gondtalan, akár mostoha időket élsz, Isten szeretete soha nem ér véget – erre bizton számíthatsz. Legyen ez az alapigazság az életed egyik legfontosabb örömforrása!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatSzárnya alá gyűjti kiscsibéit

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  19

   Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az ÚR nevében jön! (Mt 23,37-39)

  Az interneten vannak olyan képgyűjtemények, ahol elhagyatott ház, szálloda, templom, játszótér látszik. Borzongató látni azokat a helyeket, ahol embereknek kellene lenni, életnek, mozgásnak, ott nincs semmi, üresek a terek, és lassan minden az enyészeté lesz. Jézus egyik utolsó beszédében ugyanez a motívum olvasható. Úgy beszél Izrael házáról, ami egyszer majd üres lesz, és elhagyatott.

  Az elhagyatottság üzenete mellett Jézus egy nagyon szép képpel hozza közel hozzánk az ige mondanivalóját, ez pedig a tyúkanyó képe, ahogyan összegyűjti a kiscsirkéit. Szép és egyszerű képben érzékelteti Jézus az elhagyottság ellentétét: ez pedig az összegyűjtés. Kedves és természetes kép: a tyúkanyó és az ő kiscsibéi. Arról a mozgásról beszél, ami a halál, az enyészet ellen szól, és az életet segíti.

  Isten nagy gyűjtésének a részese vagyunk mi is. (Káté 54. kérdés-felelete) Az összegyűjtés munkája nehéz és fárasztó. Jézus is ezt tette életében és ezt is hagyta ránk örökségül. Egyrészt tanítványokat gyűjtött maga köré. Aztán pedig kiküldte őket, s gyülekezetek, közösségek jöttek létre. A köreinkben használatos „gyülekezet” szó ezt a tartalmat hordozza már a nevében is. Legyünk részesei, küldöttei Isten összegyűjtő munkájának! (Bölcsföldi András, Budapest, KRE-HTK)

  ******************************** 

  Imádság:

  Urunk köszönjük neked, hogy szárnyaid alatt biztonságban lehetünk. Add, hogy a Te óvó szereteted árnyékában ne csak örüljünk magunkban, hanem hadd lehessünk részesei a Te összegyűjtő munkádnak! Adj nekünk ebben feladatot!

  ***************************************

  A nap gondolata:

  Isten hiába terjesztette ki kezét naponta e durva és lázongó nép magához ölelésére, mert bár korán kelt, mégsem ért el semmi eredményt folytonos gondosságával: manapság azonban sokkal barátságosabban és kedvesebben hív bennünket magához az ő fia által. (Kálvin)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."