81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Gyermeknevelés az Úrnak tetszőenSzombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25
Napi Ige és Gondolat Gyermeknevelés az Úrnak tetszően Szombat
Gyermeknevelés az Úrnak tetszően
„Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.” (Kol 3:20)
Egy idős, tapasztalt, sokat megélt, hozzám közel álló személy mondta: „Régebben a gyermek leste a szülő kívánságát, ma éppen fordítva van. A szülő lesi a gyermek minden kívánságát. És nincs ez jól így.”
Egyetértek a meglátással. Nézzük csak meg, mennyit változott a világ ezen a téren! Pár évtizede, amikor az iskolás gyermek beírást kapott, otthon elővették és megkapta a szülői fejmosást is. Akár egy pofon is elcsattant és nem volt kárára a gyermeknek. Manapság? Ha nem úgy szól a pedagógus a gyermekre, ahogy a gyermek és a szülő elképzeli, megy a reklamáció. Vagyis korábban a szülő a pedagógus oldalán állt a gyermek érdekében. Mert hitte, hogy nemcsak tanítás, hanem nevelés is folyik az iskolában. Manapság pedig a szülő sok esetben nem áll a pedagógus oldalára, mert úgy tartja: az ő gyermekének mindig igaza van.
Az előbbi sorokkal nem állítom, hogy a pedagógusnak mindig mindenben igaza lenne. De azt állítom, hogy komoly ellenszélben nehéz komoly és értékes tanító, nevelő munkát végezni.
Ma sokszor felelősségre sem nevel a szülő. Hogy is érezne felelősséget egy gyermek önmagáért és tetteiért, ha neki mindent lehet és semminek nincs következménye, amit csinál. Semmi rossznak, semmi ártó, bántó szándéknak, cselekedetnek nincs a gyermekre nézve hátrányos következménye. Ez meggondolatlanságokhoz, felelőtlen, könnyelmű magatartáshoz vezet.
Ne értsen félre senki! Az előbbi gondolatsorral nem gyermekellenes kirohanást akartam megfogalmazni, hanem az aggasztó jelekből próbáltam vázolni néhányat. Istennek tetsző, helyes magatartásra buzdítok minden szülőt. Ez a szülőktől vezetést, nevelést is kér. Olyat, mely az Úrral való kapcsolatból és a szeretetből fakad. Ez van, ez lesz a gyermekek javára, a felnövekvő nemzedékek javára. Igen, kell megkérdezni időnként, hogy mit szeretne a gyermek, de nem mindig, minden esetben. És a válasz sem lehet mindig az, amit a gyermek hallani akar.
Valaki a következő nagy igazságot fogalmazta meg: „Eddig azt hittük, a világ attól épül, ha fejlesztjük a technológiát, az infrastruktúrát, növeljük a gazdaságot – de valójában olyan világ lesz, amilyen gyermekeket nevelünk.”
(Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
****
Imádság:
Uram! Szülőnek lenni boldogság és felelősség. Tudom, nem mindegy hogyan nevelem gyermekeimet. Ezen is múlik, hogy milyen lesz a világ tíz, húsz év múlva. Ámen
***
A nap gondolata:
A család nem az én tiszteletemre rendezett kívánságműsor, nem szolgáltatás, hanem vastörvény, amely alól én sem vagyok kivétel. (Hargitay Judit)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Figyelsz a családodra?Péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24
Napi Ige és Gondolat Figyelsz a családodra? Péntek
Figyelsz a családodra?
„Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.” (Kol 3:18-20)
Az Úrral való kapcsolatunk után a szeretteink kell, hogy következzenek fontossági sorrendben. Ha az Úrral való kapcsolatod rendezett, akkor ez kihat a családod tagjaival való kapcsolatodra is. A hívő ember számára fontosak a rendezett kapcsolatok.
Ha van családod, rájuk is figyelj oda! Az Úr után ők a legfontosabb kapcsolataid. Ha van házastársad, ne hanyagold a vele való közösséget. A jó beszélgetéseket, a figyelmes ajándékokat, az elismerő szavakat, az együtt töltött időt. Ismered a házastársad szeretet-nyelvét? Vagy azt sem tudod, mik azok a szeretet-nyelvek? Nézz utána! Most erről nem akarok bővebben szólni, de a saját és a házasságod érdekében, érdemes tudnod róla. A társadról és önmagadról is értékes információkkal leszel gazdagabb, ha ezt kicsit jobban megismered.
Hogy állsz a gyermekeddel, gyermekeiddel?
A gyermekeid hamarabb felnőnek, mint gondolnád, szánj rájuk időt! Mindig. Sok szülőnek elképesztően sivár kapcsolata van a gyermekével. Félremennek emberi életek már a gyermekkorban. Mert nem vagy rosszul törődnek valakivel. Azt valószínűleg nem kell magyaráznom, mit jelent, ha valakivel nem törődnek, hogy ez mennyire ártalmas.
De bármily meglepő, ugyanilyen ártalmas, amikor egy családban a gyermek lesz a középpontban. Az előbbi mondatot ki lehet forgatni, rosszul lehet értelmezni, meg lehet botránkozni rajta. Nem ezért mondtam. Megmagyarázom, mire gondolok. A mai világ torzulásának egyik jól látható jele, hogy sok családban minden a gyermekért történik. Az ilyen családokban ez a kérdés: mit szeretnél gyermekem? Mindig ez a kérdés. A válasz pedig mindig ez: megvesszük, megtesszük, megoldjuk. Bármi legyen is az. Amit nem szeretnél, azt nem kell. Nem erőltetjük, nem toljuk rád. Nehogy gondod legyen belőle. Az ilyen családban nem nevelik a gyermeket a neki megfelelő módon. Nevelés hiányában zsarnokká teszik, aki néhány évesen már ahhoz szokik hozzá, hogy neki mindent szabad. Bárhol, bármikor. Pedig az élet nem ilyen. Saját kárán fog rájönni az ilyen közegben felnövő gyermek. S közben sokak életét rossz irányba befolyásolja. A szülő pedig bizonyos esetekben ül otthon és azon gondolkodik, hogy mit rontottunk el?
Az előbb ecsetelt szülői hozzáállás nem jól szereti a gyermeket. Árt a gyermeknek és a társadalomnak is. Imádat tárgyává teszi a gyermeket, pedig az imádat csak az Úrnak jár. (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
****
Imádság:
Mennyei Atyám! Köszönöm Neked a házastársamat és a gyermekeimet! Adj erőt, hogy jól szerethessem őket. Ámen
********
A nap gondolata:
A tanítás csődje, ha mást lát a gyerek, mint amit hallott. Miközben tehát a gyermekek lelki nevelése folyik, maga Jézus Krisztus neveli az egész családot - és ennek nagyon sok áldása van. Természetesen ez érvényes az úgynevezett csonka családokra, meg azokra is, ahol csak az egyik szülő hívő.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Első az Úr?Csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
23
Napi Ige és Gondolat Első az Úr? Csütörtök
Első az Úr?
„Minden tekintetben ő legyen az első.” (Kol 1:18)
Pál apostol élete példaértékű számunkra. Sok mindenen ment keresztül. Megverték, megkövezték, börtönbe is került az Úrba vetett hite miatt és mégis kitartott. Mégis az egyetlen erőforrása az élő Krisztussal való kapcsolata volt. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” – írja egy másik levelében (Filippi 4:13). S hogy ez nem szöveg volt nála, azt éppen élete eseményei és az arra adott reakciói mutatják meg.
Ezt az előbb idézett Igét sokan szeretik, ismerik, fejből tudják, csak éppen nem élik meg. Nem hiszik, hogy így is lehet. Pedig Krisztus kínálja számunkra a vele való közösséget, hogy benne mindenre legyen erőnk, és sokszor mégsem kérünk belőle. S ha így van, akkor az egy erőtlen, nem túlságosan hiteles keresztyén élethez vezet. Olyanhoz, mely nem bizonyságtevő, mely nem vezet másokat Krisztushoz.
A kapcsolataink közül a legfontosabb az Úrral való legyen. Minden és mindenki más csak ezután következzen. Egyedül vagy? Magányosnak érzed magad? Hidd el a következő mondat igazságát: „Senki nem elhagyatott, aki az Úrra bízza magát.”
Sok ember vesz körül? Nagy a kapcsolatrendszered? Akkor is az Úr legyen az első az életedben! (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
****
Imádság:
Istenem! Bűnbánattal vallom be, amit amúgy is tudsz, hogy csak szeretném, ha mindig Te lennél az első az életemben. Örülök, amikor összejön, amikor nem, azt bocsásd meg nekem. Ámen
********
A nap gondolata:
A legfontosabb mindig az Istennel való kapcsolatod legyen és az, hogy teljesítsd az ő életedre vonatkozó akaratát. Ne hagyd, hogy elsodródj ettől a sorrendtől!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hogy állsz az Úrral?Szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22
Napi Ige és Gondolat Hogy állsz az Úrral? Szerda
Hogy állsz az Úrral?
„Minden tekintetben ő legyen az első.” (Kol 1:18)
Hány személlyel van kapcsolatunk? Milyenek ezek a kapcsolatok? Meglátásom szerint elhanyagoljuk kapcsolataink egy részét. Pedig nem kellene. Jó, elismerem: időszűkében vagyunk olykor. Vagy túlterhelt az életünk, vagy rosszul osztjuk be az időnket. Esetleg mindkettő.
Figyeljünk oda a kapcsolatainkra! Először is az Úrral való kapcsolatunkra! Ez tud igazán csorbát szenvedni, ha figyelmetlenek vagyunk. Miért? Mert a következőket gondoljuk: most nincs elég időm, de majd fogok imádkozni. Majd Igét is olvasok. Most valamiért nem akarok templomba menni. Majd megyek legközelebb. Az ilyen és ehhez hasonló kifogások eltávolítanak az Úrtól. Ő kellene legyen az első az életünkben. De így van-e? Megmutatja a Vele és mellette töltött csendes perceink mennyisége. Ha nem az igazi az Úrral való kapcsolatod, az nem az Úr miatt van. Ennek oka csak te lehetsz, mert valamit nem úgy teszel, ahogyan lehetne. Ha ima helyett tévézel, ha igeolvasás helyett weboldalakat böngészel, elsorvad az Úrral való kapcsolatod.
Vannak dolgok, melyeket el lehet végezni mások helyett. Az Úrral való kapcsolatunk nem ilyen. Én nem imádkozhatom helyetted, ahogyan te se helyettem. Te nem olvashatod helyettem a Bibliát. S persze én se helyetted. Te nem jöhetsz el a templomba, az istentiszteleti, a lelki alkalmakra helyettem. Ahogyan én se helyetted.
Az Úrral való kapcsolatunk minősége, milyensége rajtunk múlik. A mi odaszántságunkon, kitartásunkon, hitünkön, szándékunkon. Hogy állsz az Úrral? Erre a kérdésre mindenki maga tudja az igazi, az őszinte választ. (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)
***
Imádság:
Uram! Bocsásd meg nekem, amikor nem Te vagy az első számomra. Ismered szívemet, hozzáállásomat, mindazt, aki vagyok. Köszönöm, hogy mégis a Tied lehetek. Ámen
***
A nap gondolata:
Az ima nem valamiféle talizmán vagy kabala, vagy vallási recept, amelyet a kívánt eredmények elérése érdekében elmondasz. Ha imáid összhangban vannak a Szentírással és Isten akaratával, akkor fog Isten válaszolni rájuk. Lehet, hogy ez nem elfogadható vagy népszerű a mai „érezzük jól magunkat” generációnak, akik Isten országának minden előnyét saját feltételeik szerint akarják.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Isten a kősziklánkKedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21
Napi Ige és Gondolat Isten a kősziklánk Kedd
Isten a kősziklánk
„Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket! Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.” (5Mózes 32,3-4)
Mózes énekében az élő Istennek adott dicsőséget, mert ő mentette meg népét az ellenség kezéből. Hangsúlyozza: „Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincs más Isten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen.” (39. vers)
Erre a kősziklára kell nekünk is építeni, aki adta az utókornak Jézus Krisztust. A bosszúálló Isten megfizet ellenfeleinek, gyűlölőinek, de engesztelést szerez népének. A kőszikla számos helyen van említve a Szentírásban, mert ez az alap, melyre mindig lehet építeni. Mindenki előtt világos, hogy mit jelent ez a biztonság. Mostanában különösen, amikor egymást érik a természeti katasztrófák, csak az a ház marad meg a viharban, árvízben, amelyik biztos talajra épült. Ugyanez vonatkozik a lelki életünkre is, mert a Sátán hatalmas erővel támad, nem kímél senkit sem, jelen van a gyerekeknél, a családban, az oktatásban, a munkahelyeken, sőt az egyházakban is hamis próféták formájában. Az ige úgy nevezi, hogy báránybőrbe bújt farkasok. Bizony, csak az Istenbe vetett hitünk, az erős kősziklánk ment meg az álprófétáktól. Ezért kell összefüggésében ismernünk az egész Szentírást, hogy ellen tudjunk állni ennek a lelki cunaminak. „ Áll a szikla mindörökké melyet Isten épített” , majd így folytatva egy másik ének versével: „Kőszikla váram légy Te nekem, Szívem erős, ha Te fogod a kezem, Szívem erős Benned és nem fél, Kőszikla váram Te legyél.”
(Horváth Csaba)
****
Imádság:
Uram! Életem egyetlen szilárd, rendíthetetlen pontja Te vagy és ez elég is nekem. Ámen
********
A nap gondolata:
Istennek adni a dicsőséget mindenben és mindenért! Olyan lelkiállapotról tanúskodik ez a magaviselet annak életében, aki ezt a mindennapokban gyakorolja, amely bizonyságot tesz Istenhez közeli kapcsolatáról. Az Úr Jézus Krisztusban meggyökerező, a benne továbbépülő embert jellemzi a bőséges hálaadás és dicséret.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Ami nem elhanyagolhatóHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
20
Napi Ige és Gondolat Ami nem elhanyagolható Hétfő
Ami nem elhanyagolható
„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni.” (Mt 23,23)
Egy hamis, önelégült, vallásos gyakorlatról rántja itt le a leplet Jézus. Lukács ugyanezt a jaj-mondást így jegyezte fel: „Jaj nektek farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni.” (Lk 11,42) A jelentéktelen, apró dolgokban élik ki magukat az írástudók, s a fontosabbakat elhanyagolják.
Mi is a tized? A jövedelmünkből Istennek járó rész. Jézus itt sem a tized ellen beszél, csupán a még fontosabbakra irányítja a figyelmünket. Izráel fiai évenként kellett beszolgáltassák a tizedet, s ezt háromévenként szociális célokra kellett felhasználni. Isten népe életében így gondoskodtak a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról. Érdekesség: a léviták a kapott tized után is beszolgáltatták a maguk tizedét.
Mi a lényeges, mi a fontos számunkra? Magadat egészen add oda az Úrnak! Ahol ez nem marad el, ahol ezt nem hanyagolják el, ott a tized-kérdés sem lesz már kérdés. Szabadságunk van tizedünkkel az Úrnak szolgálni.
Mire tanít Jézus az igazságos ítélet, irgalmasság és hűség kérésével?
Igazságosan ítéljünk! Személyválogatás, előítélet nélkül szeressünk! A tények és valóságok mentén, józanul gondolkozva, ne elhamarkodottan döntsünk! Sohase magamból induljak ki: - úgy gondoltam, hogy te úgy gondolod!
Irgalmasság. A jóság, könyörület, türelem gyakorlása, megélése.
Hűség. Az Istenhez való hűségből táplálkozik az egymás iránti hűségünk is.
Adakozásunk, tized-adásunk sohase váljék a dicsekvés tárgyává! Ma is jaj-t kell mondjon Jézus? Mit lát életünkben: irgalmat vagy irgalmatlanságot? (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
***********
Imádság:
Bocsásd meg Uram, hogy sokszor a legfontosabbakat szorítottam háttérbe! Apró, csekélyebb dolgokra tettem a hangsúlyt, s a legfontosabbakat hanyagoltam. Áldj meg, hogy Veled való járásomban ne legyen soha hanyag! Ámen.
**********
A nap gondolata:
Ő gazdagon megáldott. Abból hálaadományként adok vissza egy részt. Ám magamat testestől-lelkestől Neki szenteljem!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat AdakozásVasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19
Napi Ige és Gondolat Adakozás Vasárnap
Adakozás
„Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.” (Mk 12,43-44)
Az istentisztelet végén az adakozás az Ótestamentumból a keresztyén egyházra átöröklődött szokás. Sokszor gondolkoztam már azon: van-e valami törvényszerű összefüggés az istentisztelet élménye és az adakozás között? Törvényszerűségét állítani nem merem, mert nehezen tudnám bizonyítani. De az összefüggést a tapasztalat igazolja. Ilyennek látom ennek a szürke kis özvegyasszonynak az esetét is, akit jóságos szemmel észrevettél. Odabent a templomban megtelt a lelke Istennel. Semmi más nem fért el benne. Sem otthonának a szegénysége, sem a holnap gondja.
Uram! A benned való hit akkor ült bennem diadalt, amikor szívemben mindenekfölött naggyá lett Isten. És különös - vagy természetes? - ez kevesebbszer történt olyankor, ha új ruha volt rajtam és többször, amikor lekopóban volt testemről az öltözet. Ritkábban, ha tág határ nyílt előttem és többször, ha elzáródtak előlem az utak. A szegény szeme jobban látja a gazdag Istent. (Prókai Árpád, Boldva)
****
Imádság:
A szívem hadd legyen a tied, Uram. Ha az egészen a Tied, akkor tudok Neked tetszően adakozni. Ámen
********
A nap gondolata:
Az adás és a hit együtt jár. Isten valójában mindig arra használja a pénzügyeinket, hogy a hitünket tesztelje.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Légy erős!Szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18
Napi Ige és Gondolat Légy erős! Szombat
Légy erős!
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben... legyetek erősek!” (1Korinthus 16:13)
Vannak az életünkben olyan időszakok, amikor nagyon könnyen el tudjuk hitetni magunkkal, hogy nagyon sanyarú sorsunk van. Amikor azt érezzük, hogy mi mindenki másnál többet dolgozunk, mi mindenki másnál nagyobb terheket cipelünk magunkkal. Senki nem érti meg a mi problémáinkat, hiába is magyaráznánk, csak felmérgelnénk magunkat rajta… aztán szépen lassan beforgunk magunkba, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy olyanok lettünk, mint az az illető, aki rossz felé kanyarodott az autópályán, és mindenkivel szembe ment.
Persze ez a helyzet senkinek nem jó, mi is szenvedünk, a környezetünk is. Ja, hogy ráadásul hívők vagyunk? Akkor nem is értjük, hogy honnan jön ez az egész… Miért nem tudunk mindig mindenkihez kedvesek lenni? Miért nem tudunk mindig mindent elhordozni türelemmel, békességgel? Azért, mert nem csak hívők, de emberek is vagyunk. És vannak gyenge pillanataink, rosszabb napjaink. Nem azért, mert olyankor nem bízunk Istenben. Hanem azért, mert olyankor jobban előtérbe engedjük magunkat, a magunk régi énjét. Ám ez nem helyes. És dégelgethetjük magunkat, az elesettségünket, a nyomorúságunkat, de sajnos nem lesz jobb vele semmi. A Biblia egészen konkrétan azt mondja nekünk, hogy vigyázzunk, álljunk meg a hitben, legyünk erősek! Ne adjuk be a derekunkat a szenvedésnek, ne essünk bele az önsajnálat vermébe! Emeljük fel tekintetünket, szippantsunk bele a mennyei légáramlatba, lepjük meg magunkat valamivel, ami örömet okoz (lehet az egy nagy ölelés vagy egy jó kis beszélgetés egy lelki jó baráttal). Álljunk meg a hitben! Legyünk erősek!
(Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)
*********
Imádság:
Mennyei Atyám! Nagyon köszönöm, hogy nem hagysz engem a nyomorúságomban fetrengeni, hanem felrázol, és erőt adsz nekem. Kérlek, minden reggel, mielőtt kinyitom a szemem, erősítsd meg bennem azt, hogy van célja az életemnek, vannak, akik várnak rám, a munkámra, a jelenlétemre, a mosolyomra, a bíztatásomra, a szeretetemre. Add Uram, hogy soha ne feledjem el, hogy mindezt én is megkapom Tőled bőségesen, így van miből tovább adnom mások számára. Jézusért kérlek, adj engedelmes, türelmes, békességgel, szeretettel teljes szívet! Ámen!
*************************
A nap gondolata:
„Légy kedves az undok emberekhez, mert nekik van rá a legnagyobb szükségük! Ha te vagy undok,… lepd meg magad is egy kis kedvességgel!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Jézus megelégítPéntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
17
Napi Ige és Gondolat Jézus megelégít Péntek
Jézus megelégít
„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” (Jn 7,37)
Először, mintegy 2 ezer évvel ezelőtt a jeruzsálemi lombsátrak ünnepének utolsó napján hangzott el ez a hívás Megváltónk ajkáról. Isten kegyelméből pedig hangzik ma is. Ebben a rövid igeversben Jézus magához hív minket, és felajánlja az Ő segítségét. Minket, nyomorult bűnös embereket hív magához, nem másért, mint azért, hogy az Ő áldásaiban részeltessen. Ha megnézzük az Igét, akkor látjuk, hogy Jézus hívása egyetemes, mindenkire vonatkozik, azaz bárki mehet Hozzá, és részesedhet az Ő drága ajándékaiban. Máshol szintén Ő mondja, hogy aki Hozzá siet, azt nem küldi el. S tudjuk, hogy Megváltónk ezt komolyan is gondolta, ő nem küldte el sem a paráznát, sem a vámszedőt, sem a leprást, hanem magához engedte őket, lehajolt a nyomorúságban lévőkhöz, és felemelte őket.
Nincs ez másként ma sem. Ma is tart a kegyelem időszaka, és ma is mehet Jézushoz bárki. S ha közeledésünk őszinte, akkor Ő nem küld el, hanem magához ölel miket, és betölti minden szükségünket. Áldásait pedig nem kiporciózva adja, hanem úgy, amint a zsoltáros írja: „Csordultig van poharam.”
2 ezer éve szól ez az áldott hívás. Azt azonban, hogy meddig hallhatjuk, nem tudjuk. Lehet a mai az utolsó. Ma személyesen téged szólít meg a Megváltó Úr! Téged, aki fájdalmat hordozol, aki el vagy keseredve, aki össze vagy törve, téged hív magához, hogy felemeljen, megerősítsen, és örök élettel ajándékozzon meg.
Legyél akármilyen élethelyzetben, örömben vagy bánatban, gazdagságban vagy szegénységben, nagy tervekkel a szívedben, vagy épp kilátástalansággal, a Megváltó ma téged hív, és neked ajánlja az élő vizet. Menj hát Hozzá és igyál!
(Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
****
Imádság:
Add nekünk Urunk az élő vizet, és segíts, hogy bizonyságtételünkkel, másokkal is megosszuk azt. Ámen!
*****
A nap gondolata:
„Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged ó mily jó, énnekem.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A kisgyermekek és szopós bárányok lépéseivelCsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
16
Napi Ige és Gondolat A kisgyermekek és szopós bárányok lépéseivel Csütörtök
A kisgyermekek és szopós bárányok lépéseivel
„…én majd ballagok lassan az előttem járó jószág és a gyermekek járása szerint,
amíg eljutok az én uramhoz Széirbe.” (1Mózes 33:14)
„Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!” - emlékszel még, amikor egy tipegő kisgyermekkel próbáltál kéz a kézben megtenni pár lépést?
Figyelni kellett minden mozdulatára, fogni a kezét, megtartani, ha megbillen. Lassú járás ez.
Jákób azon a különleges éjszakán, amelyen az angyallal találkozott, lesántult. Járni is alig tud. Élete nagy békülésén is túl van.
Úgy szeretném ma azt mondani nektek, minden megváltozott: a neve, a gondolkodása, a hite…
Úgy szeretném azt mondani nektek, hogy
…elég egy nagy megtérés…
…egy mély megtapasztalás…,
...egy különleges istenélmény….
…de Jákób most is átveri a testvérét.
„Menj csak előre!” – bíztatja, s az elhiszi, hogy együtt fognak élni, mint testvér a testvérrel.
Jákób azonban lemarad. Családjával más irányba indul el.
Szukkót felé tart, ahol földet vesz, házat épít, jószágainak karámot. Ahol komoly bajba kerül fiai miatt. Ahonnan mennie kell, sietve távozni.
Bétel lesz az a hely, ahol majd le kell telepednie, s ezt Isten már tudja. Ő viszi tovább ígérete szerint.
A mai történet tanítson arra, hogy amíg élünk szükségünk lesz a kisgyermekek és szopós bárányok lépésére.
Miért? Azok hogyan mennek? A kisbárány mindig az anyja és a nyáj mellett marad.
Tőle függ a megmaradása, élete. A kisgyermeknek fogni kell a kezét, ha elfárad, ölbe venni, ha elesik, felemelni, ha szomjas, megitatni, ha elkalandozna, visszahúzni, ha bajba kerülne, megmenteni.
„Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek…” -mondja Jézus tanítványainak, s mondja ma neked.
Maradj mellette, a gyülekezet közösségében, fogd a kezét, engedd, hogy vezessen, hogy talpra állítson, hogy a tempót ő diktálja.
Így járni, „Isten vezette” kislépésekben sokkal jobb, mint bűnbe rohanni ész nélkül, mint menekülni annak következményei miatt, vagy akár céltudatos, határozott léptekkel tartani rossz irányba.
Vándor Gyula énekével kívánok neked a mai naphoz is sok erőt, áldást!
Csend van bennem és emlékezem, mily sok ajándék, nagy kegyelem,
Mily sok áldás, mennyi türelem kísérte végig az életem.
Mért szeret Isten, mért szeret még? Hogy lehet, mért nem mondja ki: Elég!?
Féltő karja újra átölel, megtört szívemhez szíve közel.”
(Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
****
Imádság:
Uram! A kis lépések művészetére taníts meg ebben a rohanó világban. Ámen
********
A nap gondolata:
Ne csüggesszen el, ahol tartasz, inkább gondolj derűlátón arra, ahová el fogsz jutni.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Ma mit teszel a családodért?Szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15
Napi Ige és Gondolat Ma mit teszel a családodért? Szerda
Ma mit teszel a családodért?
„De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is?” (1Mózes 30:30)
„Megnyugtat a gondolat, hogy kemény és áldozatos munkám révén a főnököm megvehette a 2. BMW-jét is.” – mondta egyszer valaki viccesen.
Mondhatta volna akár Jákób is, csak akkor még nem lóerőkben, hanem a juhok számában volt ez a gyarapodás mérhető.
14 éve szolgált rokonánál, Lábánnál, és munkája révén Isten megáldotta annak vagyonát.
Ilyen munkaerőt nem akart egykönnyen elengedni, a leányai miatt sem, akiket Jákób feleségül vett, de a megszületett unokák miatt sem.
Jákób azonban elérkezettnek látta az időt, hogy saját magáról és népes családjáról gondoskodjon.
Ha elhiszed, ha nem, ennek is helye és ideje van.
Lehet benned is régóta érik ez a gondolat, miután évek óta megteszel minden tőled telhetőt a munkahelyeden, s fáradtan hazatérve kevesled, mit családodnak adni tudsz.
Szép és nemes dolog, hogy a „munka hőse” vagy, fáradhatatlan „igásló”, a cég húzó embere, akire számítanak, aki évek óta nem volt szabadságon, de…
… a házad népéért mit teszel?
Van-e időd rájuk? „Mész ezerrel”? Másodállást vállalsz? Még alszanak, mikor elmész? Lerogysz az ágyba, ha hazatérsz, s akkor már nincs kivel beszélni?
Marad-e időd pihenésre, magadra, beszélgetésre, játékra, sütögetésre, kirándulásra, gyülekezeti szolgálatra?
Könnyen elhisszük, amit Hobó már régen megénekelt: „Teérted hajtok, hogy mindened meglegyen.” „Miattad kelek, érted csinálom.” Biztos ez? Kell ez?
Ha te nem vagy tekintettel a szeretteidre, kitől várod, hogy így tegyen?
Ki tudna legtöbbet tenni azért, hogy ez másként legyen?
Mit kellene átszervezni, kivel kellene beszélni, mit kellene másként csinálni ennek érdekében?
Ma mit teszel a családodért?
(Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
****
Imádság:
Mennyei Atyám! Köszönöm családomat, a családi életemben nekem jutó feladatokat és magyar nemzetemet is. Hálával teljes a szívem! Ámen
********
A nap gondolata:
Ha a hivatásodban sikert érsz el, de a családodban kudarcot vallasz, üresnek fogod érezni az eredményeidet. Az Istennel való kapcsolatodon kívül az elsődleges fontosságú az legyen, hogy szeresd a házastársadat, és odaadóan neveld a gondjaidra bízott gyermekeket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Sorsdöntő változásKedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
14
Napi Ige és Gondolat Sorsdöntő változás Kedd
Sorsdöntő változás
„Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” (Mk 2,5)
Hisszük-e, hogy az Úrnak hatalma van emberileg felfoghatatlan dolgokra? Hisszük-e, hogy „mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk…” (Ef 3,20). Jó példa erre a béna ember meggyógyítása, akit négy társa Jézushoz vitt.
E négy ember előtt most a legfontosabb az volt, hogy társuk meggyógyuljon. Az ajtót elállta a tömeg. Megbontják hát a ház tetejét, leeresztik a beteg társukat Jézus elé. Egy kicsit érdekes számukra az, amit Jézustól hallanak.
Jézus a szív mélységét vizsgálja. Az a baj, hogy megszakadt a kapcsolatunk Istennel. Hát akkor Isten a mélyre hajol. Látja állhatatlanságunkat, konokságunkat, kétlaki életünket, tisztátalan gondolatainkat és cselekedeteinket. Jézus mindent a felszínre hoz. „A te vétkeid” – mondja Jézus. Ez fájdalmat okoz. Ott fekszik Jézus előtt. Bűnei mélységében szélütötten, bénultan! Éppen, mint mi…
„Megbocsáttattak a te bűneid” –fiam. Ezt meg kell, hogy hallja! Meg kell, hogy értse: Jézus az, aki „megszabadítja népét bűneiből.” (Mt 1,21). Jézus az evangéliumot, az örömüzenetet hirdeti a betegnek. S ezáltal Isten országa nyitva áll előtte.
Jézus elveszi a szív bűneit, melyek, mint egy súlyos teher reánk nehezednek. Messzire veti, mint amilyen messze van a napkelet a napnyugattól (Zsolt 103). Így mondta Keresztelő János is: „Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1,29). Ott vette el, a Golgotán!
„Fiam” – mondja Jézus. Atyai szeretettel szól hozzá, a megbocsátás szavával. Ez a legszebb zene a füleinknek: „Megbocsáttattak a te bűneid. Nem a haragvó Isten közeledik hozzánk. Az ajándékozó Isten keres bennünket, hogy nekünk adja az üdvösséget Jézus Krisztus által.
Az ember csendesen tekint fel Jézusra, és érzi, hogy még beteg, még nem gyógyult meg. Éppen, mint ahogy mi is érezzük… és mégis: „Boldogok, áldottak azok, akiknek bűnei megbocsáttattak.” (Zsolt 32). S ezt Isten Szentlelke tudatosítja bennünk.
Néhány írástudó méltatlankodik: Ezt mégsem lehet! Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Mi azonban tudjuk, hogy az Emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. Szól is Jézus: „Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza” (Mk 2,10-11).
A beteg meggyógyult. Lábai megerősödtek. Felállt. Jézus szavára. Oly hatalommal bíró és oly valóságos az Ő szava! Bízni lehet benne! Isten lelke pedig tanít bennünket, hogy ne csak hallgatói legyünk az Igének és ne csak nézői Jézus csodáinak. Ahogy Ézsaiás mondja: az ott lakó nép bocsánatot nyer és nem mondja, hogy beteg vagyok. (Ézs 33,24).
Hatalmas a mi Urunk! A mi életünkben is megtörténhet ez! (Csomay Árpád, Biharszentjános)
***
Imádság:
Szólj hozzám is, Uram, kegyelmesen! Ámen.
***
A nap gondolata:
A legnagyobb mélységben levőt is lehet Jézushoz vinni.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."