17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és GondolatFélelem 8.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  Féljed az Urat, a te Istenedet (5Móz 6,13) – ez az ellenszere mindenféle félelemnek. Még a halálfélelemnek is.

  Félünk, mert nem tudunk félni – azaz nem jól félünk. Istent kellene, féljük egészen másfajta félelemmel: szolgáló, szerető, angyali félelemmel.

  Egy férfi feljegyzést készített a félelmeiről. Megfigyelte, hogy félelmeinek szinte a fele olyan dolgok miatt volt, amelyek nem következtek be. A többi félelme saját hibáinak a következményeiből adódott, vagy az egészségével volt kapcsolatos. Kiderült, hogy minden félelmének csak a tizedrésze volt jogos. Azt tanulta meg, hogy az aggódás egyetlen egy dolgon változtat: azon, aki aggódik.

  Amikor félsz, kiálts! Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Íme, itt vagyok. (Ézs 58,9). Ha félelmeid vannak, Isten arra bíztat: kiálts! És ne félj, mert ezt mondja: ő megváltott, neveden szólított, övé vagy. Ezért ne félj. (Prókai Árpád)

  *****************************************************

  Imádság:

   Békességem és biztonságom forrása Te vagy, Uram! Benned nyugszik meg nyugtalan szívem. Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Amikor félsz, használhatatlan vagy! Akkor már nagynak látod a veszedelmet, kicsinek az Urat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFélelem 7.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  Mindenki fél valamitől. És legtöbben a haláltól félnek. A félelem olyan, mint a hit, csak negatív előjellel. Aki szeretne nem félni, annak nem erőt gyűjtenie kell, hanem erősen hinnie. Valahol olvastam:

  A félelem megbénít – a hit felszabadít.

  A félelem rabság – a hit szabadság.

  A félelem szorongás – a hit megnyugvás.

  A félelem beteggé tesz – a hit gyógyít.

  A félelem bennünk van. Dávid akkor tudott győzni Góliát felett, amikor elkezdett nem félni. Mindenki más félt. És a veszély valóságos volt. De Dávid jobban bízott, mint amennyire félt.

  Az állandó félelem felemészti az embert. Van, aki fél szeretni, mert a szeretet önkiszolgáltatás, sebezhetővé válás. Nem a haláltól kellene félnünk, hanem attól, hogy sohasem éltünk – tanította Marcus Aurelius. Sokszor olyasmitől félünk, amitől a gondviselés megóv minket – mondta C.H. Spurgeon. A félelemnek is nagy ereje van, ahogy a hitnek. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7).

  Élete során az ember gyakran attól fél, amitől nem kellene, vagy nem úgy fél, ahogy kellene, vagy nem akkor, amikor kellene(Arisztotelész). – Mert nem mindegy, mitől félsz! Az ember sok mindentől fél, talán csak az Istentől nem fél.

  Kicsoda szabadít meg minket ettől a tömérdek félelemtől? – egy másik félelem: az istenfélelem. (Prókai Árpád)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram! Félelmeim hadd oldódjanak fel benned. Hiszek, segíts félelmeimen! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A félelemnek az a hihetetlen tulajdonsága van, hogy megbénítja képességeinket, nem enged bennünket kibontakozni, és ezek okozzák hitünk hiányát. Amikor a félelmet választjuk a hit helyett, szkeptikussá válunk – bármi új kipróbálásától vonakodni kezdünk. Általa önzővé is leszünk – tartunk tőle, hogy elköteleződjünk Isten és mások mellett. Továbbá a félelem rövidlátóvá tesz bennünket – a jövő helyett a múltra figyelünk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFélelem 6.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  Ki ne félt volna közülünk? Félni általában a jövőtől szoktunk a jelenben. Jézus tanácsa ez: ne aggodalmaskodjatok a holnapért. Ne stresszeljetek fölöslegesen. Bízzatok! Elég minden percnek a maga stressze! Márk így írja: ne aggodalmaskodjatok előre! (13,11).

  Abban az időben nem voltak nyugtatószerek, antidepresszánsok, altatók. Jézus szava volt a nyugtató, meg az imádság és a hit! Akkor attól nyugodtak meg az emberek, amikor azt mondta Isten: ne félj! Régen a bizalomtól nyugodtak meg az emberek, és attól, hogy elmentek a templomba és elmondták Istennek. Most pedig elmennek a pszichológushoz és beszedik a gyógyszert. De tovább félnek.

  A félelem feszültséggel, szorongással jár. Elrabolja az álmunkat, a nyugalmunkat. Nagyon sok mindent megteszünk, hogy elkerüljük ezeket a félelmeket.

  Félünk a haragtól – tehát igyekszünk tökéleteseknek látszani. Mindent megteszünk, hogy ne tűnjünk gyengének – tehát erőnk felett bizonyítunk, mindent elvállalunk. Aztán lassan lemerülünk. Félünk a konfliktusoktól – ezért inkább mindent elhallgatunk, lenyelünk, azt is, amit ki kellene mondani, meg kellene beszélni. Aztán egyszer csak elszakad a gát… Félünk a kudarctól - tehát gyűjtjük az eredményeket, és megpróbáljuk bizonyítani, hogy sikeresek vagyunk! Félünk az elutasítástól – tehát igyekszünk tetszeni. Félünk eltérni a megszokottól, és közben a közvélemény rabjaivá leszünk. A félelem egyfajta fogság. Jézus nem félt átlépni a szokásost, az általánost. Nem félt attól, hogy más véleménye van a világról és az emberekről.

  Mi is Jézushoz hasonlóan, lépjünk ki bátran a félelem fogságából! (Prókai Árpád)

   

  *****************************************************

  Imádság:

   Jézusom! A Tőled kapott szabadságban élhetek naponként. Figyelmeztess erre, ha eltántorodom! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Visszautasíthatjuk a félelmet azzal, hogy gondolatainkat és bizalmunkat Isten felé fordítjuk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFélelem 5.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  Dávid is félt, életének hosszú szakasza volt, amikor egy egész ország kergette, Saullal, a királlyal az élen. És mégis gyönyörű zsoltárokat írt a bizalomról. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.(Zsolt 23,4). Félt Dávid is, de jobban bízott.           Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely köröskörül felállott ellenem. (Zsolt 3,7). Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?(Zsolt 56,11)

  Ézsaiás is, Jeremiás is félt, megijedtek. Ézsaiás így bíztatta magát: Íme, az Isten az én szabadítóm! Bízom, és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lett nekem szabadítóm! (12,2).

  Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. (Lk 1,30) Isten kiválasztott téged – bíztatja az angyal a fiatal Máriát. Te pedig, József, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szentlélektől van az.   (Mt 1,20). Ezután Józsefnek soha többet nincsenek ilyen félelmei, miután maga az Isten bíztatta őt.

  Ne félj, csak higgy! – mondja Jézus Jairusnak, aki éppen abban a pillanatban veszítette el egyetlen gyermekét (Mk 5,36) A félelem ellenszere tehát a hit. (Prókai Árpád)

  *****************************************************

  Imádság:

   Hinni taníts, Uram, rád nézni minden élethelyzetben! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Minél több időt és energiát szánsz a hitedre, annál erősebb lesz. Minden alkalommal, amikor félsz ugyan megtenni valamit, mégis megteszed, újraprogramozod a hozzáállásodat. Másként fogalmazva: amikor félelmet érzel, az nem azt jelenti, hogy állj meg, hanem azt, hogy indulj; nem azt jelenti, hogy add fel, hanem azt, hogy küzdj még jobban!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFélelem 4.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  Félt Mózes is Isten hangjától, és a feladattól is, amit rábízott az Úr. Megijedtek és féltek Izráel fiai a kánaáni óriásoktól, akikről a kémek meséltek nekik, és nem bíztak Istenükben – emiatt jött a negyven évnyi büntetés. Jobban féltek, mint amennyire hittek. Pedig csak arra kellett volna gondolniuk, amiket a fáraóval cselekedett az Úr, meg az egyiptomiakkal.

  Józsué is félt, sőt rettegett, pedig Józsué kellene, hogy bíztassa az Istent. Nem Józsuénak kellene félni, hanem Istennek amiatt, hogy elrontjuk a ránk bízott küldetést. Amiatt, hogy lusták és tehetetlenek vagyunk, hogy gyávák és önzők vagyunk és hatalmaskodunk egymáson attól a pillanattól fogva, amikor vezetőkké válunk. Isten félthetné az ő tervét, de nem félti.

  Józsuénak és a népnek nem kell félni, mert Isten a szavát adja: Ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged! (5Móz 31,8). Soha nem hagy el az Isten. Nincs ennél szebb ígéret. (Prókai Árpád)

  *****************************************************

  Imádság:

   Uram! Ígéreteid éltetnek, erőt adnak, irányt mutatnak. Áldalak érte! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Ha a félelmekre összpontosítasz, ha azokat táplálod, és megadod magad nekik, akkor növekedni fognak. Egyedül az éheztetéssel lehet őket legyőzni. Ne szánj rájuk időt és energiát! Ne tápláld őket pletykával, rossz hírekkel vagy rémisztő filmekkel! Összpontosíts a hitedre, és tápláld minden nap Isten Igéjével!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFélelem 3.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

   A félelem nagy akadály. Megbénít. Még arra is képes, hogy őrületbe kergessen. A félelemérzet: börtön. A lélek börtöne. Akadály köztünk és Isten között. De azt üzeni nekünk Isten Igéje: Ne félj! Nem kell félned. Ne rettegj! Azért mondja Isten ezt nekünk, mert félünk. Mert a próféták is féltek, sőt a tanítványok is.

  Ábrahám is félt – akkor még Ábrám volt a neve. Akkor így szólt hozzá az Úr látomásban: Ne félj Ábrám: én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. (1Móz 15,1). Ne félj, én vagyok a garancia ígéreteimhez, és amit mondtam, úgy lesz. Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz! (1Móz 15,5). Ne félj, mert az Úr Isten veled van és veled lesz! (Prókai Árpád)

  *****************************************************

  Imádság:

   Benned mind jobban bízva szeretnék élni, Uram! A félelem megbénít, Te megnyugtatsz. Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A félelem és a hit minden nap feltámad bennünk, nekünk kell döntenünk arról, hogy melyiket hagyjuk érvényesülni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFélelem 2.

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  Amitől igazán félnünk kell, az a félelem! Ne félj a hirtelen való félelemtől! (Péld 3,25). Tönkremehet a békességünk a félelem miatt, mert a félelem nemcsak egy érzés, hanem egy lelkiállapot, egy feszültség, szorongás, folyamatos stressz. A test nem bírja sokáig ezt az állandó megterhelést és megbetegszik.

  Félni mégis fogunk. Igyekszünk egyre több zárral, lakattal, ráccsal, kutyákkal bebiztosítani magunkat, mert félünk a bizonytalanságtól és félünk egymástól. A világ is olyanná lett, hogy van okunk a félelemre.

  E világon nyomorúságotok lesz; de bízzatok: én meggyőztem a világot. (Jn 16,33) - mondja Jézus. Így vigasztal: kedveseim, lesz gondotok elég, baj mindig lesz, annyit fogtok szenvedni – de bízzatok. Ezek a nyomorúságok legyőzött nyomorúságok, ártalmatlanná tett bajok. Ez a világ legyőzött világ! (Prókai Árpád)

  ****************************************************

  Imádság:

   Ha félek is benned bízom, Uram! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A legfontosabb lépés, amit a félelem legyőzése érdekében megtehetsz, hogy bízol Istenben: ő megteszi majd azt, amit te nem tudsz megtenni. Bármekkora is a félelem szorítása rajtad, akkor is legyőzhető, mivel a félelem a gondolataidban van, és a gondolkodásod megújítható Isten Igéje által.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el. (1Krón 28,20)

  A félelem az egyik legjellemzőbb emberi érzés, alapvető része személyiségünknek, végigkíséri életünket. El se hinnénk, mennyi mindent teszünk félelemből, önkéntelenül is. Csak azért, mert valamitől félünk. Hihetetlenül erős motiváció tud lenni a félelem.

  Az Igében olvassuk, hogy „ne félj”.

  Van egyfajta egészséges félelem is, ami megóv a vakmerőségtől és gyakran életmentő lehet, de mi többnyire az ismeretlentől félünk, meg a veszteségtől, a kudarctól, a belső ürességtől, a megszégyenüléstől, a megpecsételtségtől, a testi-lelki fájdalomtól, a gyengeségtől, a konfliktusoktól, a sötétségtől. Félünk a betegségtől, és attól, hogy elveszítünk valakit, akit szeretünk. Félünk a haragtól, a büntetéstől, félünk szembesülni önmagunkkal, félünk az öregedéstől, a haláltól. Azt is mondhatnánk, hogy ez természetes, hiszen emberek vagyunk – csakhogy ezek a félelmek a bizalmunk fokmérői. A szeretetünkről szólnak, a szeretet egyenes arányban van a félelemmel. Valamiképpen a félelem ellentéte nem a bátorság, hanem a szeretet! A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (1Jn 4,18). Adjon az Úr teljes szeretetet a szívünkbe, és űzze el félelmeinket! (Prókai Árpád)

  *****************************************************

  Imádság:

   Uram! A bennem lévő félelmet egyedül szeretetet tudja eloszlatni. Áraszd rám és belém szereteted gyógyító erejét! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  A félelem az emberiség leghalálosabb ellensége. A félelem rabszolgává tesz bennünket.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. (ApCsel 9:1-2)

  Tudnunk kell, hogy Jézussal járva sem leszünk bűntelenek itt, e földön. Vele járva, benne élve, megjelenik a jézusi indulat szívünkben és kapcsolatainkban. Olykor azonban megjelenik a nagyon is emberi, a gyarló, a bűnös indulat is bennünk és kifejeződést is nyer. Ilyenkor szabad ezt észrevennünk, megbánnunk és bocsánatot kérnünk az Úrtól is, meg attól is, akit megbántottunk.

  Akik bennünket bántanak, vagy éppen irritálnak bármilyen oknál fogva, tegyünk meg értük valamit: imádkozzunk értük. Ez a jézusi indulat. Ő még a kereszten szenvedve is könyörgött az őt odajuttatókért harag és átkozódás nélkül. Erre önmagunktól tényleg nem vagyunk képesek, csak ha él bennünk a Krisztus. Figyeljük meg a változást önmagunkon, önmagunkban, amikor valakiért elkezdünk imádkozni. Már nem a harag, a bosszúság, vagy egyéb negatív érzések fognak uralni bennünket, hanem a jézusi, szelíd indulat és lelkület.     

  Rendszeresen jelenjünk meg felülvizsgálaton az Áldott Orvosnál, az Úr Jézus Krisztusnál! Engedjük, hogy az indulataink tekintetében is felülvizsgáljon! Amivel szembesít, és amit javasol, fogadjuk el, hiszen az orvos által javasolt gyógyszerek, akkor érnek valamit, ha a beteg beveszi rendszeresen az előírt adagot. Legyünk az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjunk magunkat. (Katona Béla)

   *****************************************************

  Imádság:

   Drága Megváltó Jézusom! Köszönöm, hogy gondod van beteg életemre és benned gyógyulás vár. Áldalak érte! Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. (ApCsel 9:1-2) 

  „Uralkodj magadon!” – szokta mondani egyik ember a másiknak bizonyos szituációban. Ettől van jobb megoldás: uralkodjon rajtad az Úr! Ha az ember uralkodik magán, az egyfajta visszafogottság. Ideig-óráig. Aztán előjöhet a bennünk lévő indulat. De ha az Úr uralkodik rajtunk, akkor az Ő indulata kezd átjárni. Minél több időt töltünk valakivel, annál inkább hat ránk. Ebben is ez a titok: töltsünk időt Jézussal, minél többet és akkor az Ő hatása lesz erős bennünk. Ha az imádság és az Ige átjárja a lelkünket, akkor nem kell görcsösen megpróbálni önmagunkon uralkodni, hanem Jézus indulata jelenik meg bennünk.

  Rendeljük alá az indulatainkat Krisztusnak! Ha engedjük, hogy ő legyen az Ura az életünknek, akkor ne csak egy részét, hanem az egészet bocsássuk rendelkezésére. Hadd uralja Ő a családi életünket, a kapcsolatainkat, a munkánkat, az anyagi javainkat, és az indulatainkat is… (Katona Béla)

  *****************************************************

  Imádság:

   Úr Jézus! Nem könnyű kimondani, mert az óemberem ágál ellene, de kimondom: légy Ura az életemnek, teljesen. Minden tekintetben. Ez szolgál áldásul nekem és a körülöttem élőknek is. Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Az ember élete mindig nyomatékosabb, a beszédnél. A számadásnál a tett tallérszámba megy, a beszéd garasnak számít. (Spurgeon)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. (ApCsel 9:1-2) 

  Mi a megoldás akkor, ha valakinek ilyen másokat fenyegető indulatai vannak? Nyelni nem a legjobb, köpni sem? Akkor? Indulatkezelő tréning? Bár sohasem jártam ilyenen, és bizonyára segít valamennyit azokon, akik viszont igen, a Szentírás nem ezt javasolja. A Szentírás szerint Krisztus a megoldás. Pál apostol írja: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.” (Fil 2:5)

  Ne felejtsük el: az a Pál apostol, aki ezt írta, ugyanaz az ember, aki Saulként fenyegetéstől és öldökléstől lihegve kereste, hogy elfogja és összegyűjtse Jézus tanítványait. Azaz miket beszélek? Dehogyis ugyanaz az ember. Külsőre ugyanaz volt, belül viszont csodálatos változás történt az életében. A Jézussal való találkozás megváltoztatta. Egészen. Belülről. Gondolkodásában és indulataiban egyaránt. Ilyen változást csak Jézus tud elérni az emberben. Mert Ő belülről formál át. Saulból Pál apostolt csak Ő tud formálni. A megtérés pontosan arról szól, hogy már nem a magam ura vagyok, hanem Jézus az én Uram.  Ez a megoldás. Csak ez. Mindnyájunk esetében…(Katona Béla)

  *****************************************************

  Imádság:

   Úr Jézus! Köszönöm, hogy engem is átformáltál. Belülről. Mássá tettél és ez nagy hálára indít. Szeretnélek minden élethelyzetben téged felmutatni, hogy mások is közel kerüljenek hozzád. Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Új nyelvvel már nem rágalmazunk senkit. Nem panaszkodunk sem emberek felől, sem fájdalmakról. (Trudel)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. (ApCsel 9:1-2)

  Hogyan kezeljük az indulatainkat? Van, aki a kellemetlen szituációkban nyel egyet. Vagy kettőt, hármat is. Nem szól semmit, felmegy benne a pumpa, ez jól látható is rajta, majd csendben marad. Nem jó módszer ez. Önpusztító. Persze van, amikor nyelni kell, de mindig nem lehet. Belülről emésztődik fel, aki így tesz folyamatosan.

  Van, aki nem nyel, hanem köp. Kiadja magából, amit érez, amit gondol. Ennek többféle formája lehet, a hangos kiabálástól a tettlegességig széles a skála. Aki ezt teszi, az megkönnyebbül. „Kimondtam, amit gondoltam, őszinte voltam, én jól vagyok” – ezt érzik az ilyen emberek legtöbbször. Jó módszer ez? Jónak tűnik. De ha megkérdezné ilyenkor a vele szemben lévő beszélgetőtársat, akivel indulatosan őszinte volt, hogy „és te mit érzel?”, akkor valószínűleg nem az a válasz jönne, hogy én is jól vagyok. Nem igen azt hallaná, hogy „örülök, hogy kimondtad ilyen keményen, ilyen indulatosan, a lelki békémet nem borzolta fel mondanivalód.” Miért nem jó módszer az előbbi sem igazán? Egyfelől kapcsolatromboló, másfelől ezt olvassuk az Igében: „Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.” (Ef 4:31) S hogy akkor mégis mi a jó megoldás? Arról majd holnap lesz szó. Addig vedd a fáradságot és fogalmazd meg, hogy szerinted mi a jó megoldás! (Katona Béla)

  *****************************************************

  Imádság:

   Uram! Kezeld te az indulataimat, nekem nem sikerül. Rád nézek és benned bízom e tekintetben is! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Beszélj kevesebbet! Gyakran azért kerülünk bajba, mert képtelenek vagyunk befogni a szánkat. Ha ez olyan erőteljes eszköz, akkor nem kéne olyan sokat használnod, igaz?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."