75229 ima található a honlapon, összesen 174011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Ige és Gondolat Jézust kövesd!Hétfő

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Napi Ige és Gondolat Jézust kövesd! Hétfő
Jézust kövesd!
„Kövess engem!” (Lk 5,27)
A kocsi hátsó ajtaját nyitotta gyermekének az anya. Durcásan ült be a kocsiba a gyermek és szinte csak az orra alá mormogta, de azért úgy, hogy anyja is hallja „Nem vagyok már olyan kicsi, miért nem ülhetek előre?!” Anyja várt kicsit a válasszal, majd, amint beült a volán mögé csak annyit mondott neki fejét kissé hátrafordítva a gyermek felé: „mert még mögöttem a helyed!” Nyilván nem elégedett meg a kissrác a válasszal, de nem volt mit vitatkoznia, elindultak: anyja elől a vezető ülésben, míg ő hátul, anyja mögött.
Már megint hétfő van, adventi hétfő. Tegnap meggyújtottuk a második gyertyát is, egyre nagyobb az ünnepi készülődés, helyenként vele együtt az ünnepi feszültség is. Pénz. Az áruházak rakva a portékával, a vásárok csúcsra járatva. A munkahelyen, vagy ép az iskolában is egyre gyakoribb téma a közelgő karácsony. De már megint ez a fránya hétfő! Tegnap ünnepi hangulat, illat, mosolyok, ma ismét a laptop, a betegeid, a munkadarabod, a matek lecke… Ám mindezek valóságában te hol vagy? Te magad hova helyezted magad? Hallottál valamilyen adventi üzenetet tegnap. Talán emlékszel is rá. De mit kezdesz vele ma?! Pontosabban hol vagy te ma ahhoz képest, aki tegnap is ajtót nyitott neked és vezetni kezdett az advent második hetére?
Jézus meglátva a vámszedő embert ott a vámállomáson munka közben, tudta, hogy ezt az embert meg kell szólítsa, meg is szólíthatja, mert nyitva a szíve arra, hogy kövesse őt. Lévi fel is áll mindjárt, és már indul is Jézus után, követni őt. Te, aki tegnap 11 óra tájban felálltál a templompadból és elindultál szívedben a napi hívással, tanítással, üzenettel: ma, advent második hétfőjén kövesd az Urat! Légy ma is engedelmes a tegnap megértett ige vezetésében.
A kisfiú a kocsiban nem dönthetett, be kellett üljön anyja mögé és mögötte haladt vele az úton. De te döntesz: jársz-e advent hétfőjén és hétköznapjaiban is Jézus közvetlen követésében? Ne várj! Kövesd!
(Böttger Antal, Verőce)
**************************
Imádság:
Köszönöm Uram, hogy követhetlek. Életem legjobb története, hogy nyomodban járhatok! Légy érte áldott! Ámen.
*************************
A nap gondolata:
Aki megtalálja Jézust, drága kincset, sőt mindenekfelett való kincset talál. És aki elveszti Jézust, nagyon sokat, sőt többet veszít az egész világnál. (Kempis Tamás)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat MegajándékozottanVasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Napi Ige és Gondolat Megajándékozottan Vasárnap
Megajándékozottan
„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jócselekedetben és beszédben.” (2Thessz 2,16-17)
Ha valaki megajándékozott, akkor már nem szegény, hanem gazdag. Nem attól függ ez a gazdagság, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk hanem, hogy felismertük-e az Ajándékot, Aki Isten Ajándékaként közénk jött, Jézust?!
Pál saját magát is megajándékozott emberként látja, s magát is odasorolja a megajándékozottak közé. Nem föléjük sorolja magát, hanem közébük. Neki is minden nap szüksége van Krisztusnak további ajándékaira, a Benne megnyerhető ajándékokra.
„Örök vigasztalásban, és jó reménységben”. Mit akar itt mondani az örök vigasztalással? Nemcsak a gyászra gondol, a mindennapi próbatételek között is igaz ez. Éppen ezért örök, múlhatatlan, állandóan fennálló, létező ez a vigasztalás. Az örök Isten van közel mihozzánk a vigasztaló szóban.
Jó reménységgel is gazdagon megajándékoz. Már nem egy múltbéli eseményről szól, megtámogatott, megerősített, megvigasztalt az Isten, velem volt gyászomban, nyomorúságomban, betegségemben, hanem ma is velem van. Ma is szükségem van Rá, a mai kisebb próbatételekben is.
Jó reménységgel megajándékozottan mehetek tovább. Miben van a legnagyobb jósága ennek a reménységnek? Abban, amiről Péter apostol is beszél, hogy mindig kész legyek számot adni arról a reménységről, amely ott van az én szívemben. Ez a reménység túlmutat és túlnéz a halálon is.
Ezt a jó reménységet Lelke által táplálja bennem Isten. Így erősödöm, s így erősíthetek másokat is. (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
************
Imádság:
Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy Krisztust, mint a Te Ajándékodat adtad nekem is. Hiszem, hogy Te ma is átviszel a próbákon, nehézségeken. Erősíts meg, Uram, hogy a jó cselekedet sokaságával háláljam meg azt a sok jót, amit velem is tettél!
***************
A nap gondolata:
Neki arra is van hatalma, hogy a legnagyobb mélységből is Hozzá kiáltót meghallja és megsegítse. Jónás imáját még a cethal gyomrából is meghallotta Isten, és parancsolt annak, s az kivetette Jónást a partra. Hogy ne hallaná meg a te kiáltásodat, s az enyémet is?!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Amikor hallgatni kellSzombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03
Napi Ige és Gondolat Amikor hallgatni kell Szombat
Amikor hallgatni kell
„Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket.” (Máté 7,6)
Ismeretes volt Jézus korában egy arám szólás: „Semmit se aggassatok a kutyákra, se gyöngyeiteket a disznók orrára.” A pogányokkal (vagyis a választott népen kívüli népekkel) való érintkezés és a közöttük végzett zsidó misszió kapcsán emlegették ezt a mondást. Úgy tartották, hogy azok a pogányok, akik figyelmen kívül hagyják a zsidó előírásokat – pl. étkezési vagy tisztálkodási törvényeket – végül Izráelt „széttépik”.
Az Úr Jézus is figyelmeztetőleg idézi ezt a mondást: követői vigyázzanak a Tőle kapott drága lelki kincsekre. Olykor éppen arra lehet szükség, hogy elhallgassák, visszatartsák az evangélium üzenetét. – Mikor Isten országa hirdetésére kiküldi az Úr tanítványait, azt hagyja meg nekik, hogy csak ott hirdessék a békesség üzenetét, ahol a ház méltó arra. Volt, hogy tanítványainak vagy meggyógyított betegeknek parancsolta, hogy amit láttak, hallottak, ne mondják el senkinek, mert még a helyzet nem érett meg rá. Kereszthalála előtti kihallgatásáról is úgy tudósít az evangélium, hogy hallgatással válaszolt Pilátus egyes kérdéseire, és hallgatott akkor is, amikor a katonák csúfolták, provokálták.
Ezt a figyelmeztetést azokkal a hitvány gondolkozású emberekkel kapcsolatban fogalmazza meg az Úr, akik Istentől szándékosan távol akarják tartani magukat.
Sok megkötözött ember szabadult meg a keresztyén iszákosmentő misszió áldozatos szolgálata által. E missziónak az alapelve az, hogy csak azoknak kínálják fel a krisztusi kegyelmet, bűnbocsánatot, akik elkötelezik magukat arra, hogy szakítanak italozó életmódjukkal. „Kocsmába nem visszük az evangéliumot” – mondta a misszió vezetője. Milyen disszonáns is az, amikor egy beteg elvárja orvosától, hogy minden tudását vesse latba gyógyulása érdekében, a legjobb gyógyszert írja fel neki, de ő maga nem hajlandó változtatni a betegségét okozó helytelen életvitelén. Jakab apostol is az Ige befogadásának feltételeként határozza meg, hogy előbb az ember vessen el minden tisztátalanságot és minden gonoszságot magától, s szelíden fogadja a belé oltott Igét. (Jakab 1,21)
Van, hogy a hallgatás „beszédesebb” minden szónál. Egy ügy komolyságát fejezi ki, hogy nem akárhol, nem akárkinek, nem akárhogy szólal meg annak képviselője. A hely, a megszólított személy, a megszólalás módja méltó kell, hogy legyen magához az ügyhöz. Krisztus „ügye”, az Isten országa a legnagyobb „ügy” ezen a világon. Ne engedjük, hogy „ebek harmincadjára” jusson! (Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
**********
Imádság:
Urunk, bocsátsd meg, hogy a Te szolgáid, közöttük mi is, sokszor ugyan jóhiszeműen, de mégis balga módon jártunk el a Te ügyed képviseletében. Feltártuk valaki előtt az evangélium titkát, s csak későn, megszégyenülve döbbentünk rá, hogy benne nem volt semmi hajlandóság hitre, megtérésre. Segíts helyesen felismerni a szólás és a hallgatás alkalmait. Ámen.
*************************
A nap gondolata:
„Némelyek úgy élnek, hogy minden órában készen vannak Krisztus elfogadására, mások meg soha nincsenek készen.” (Szabó Aladár)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Uram, hallja a te szolgádPéntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02
Napi Ige és Gondolat Uram, hallja a te szolgád Péntek
Uram, hallja a te szolgád
„Ha valaki bármit is szólna, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat.” (Mt 21,3)
Amikor Jézus megbíz egy feladattal, sokszor megfogalmazódik bennünk, hogy mi lesz, ha ...akadályokba ütközünk, elfogy az erőnk, a segítők, az emberek, a lelkesedés, a pénz, ... és folytathatnánk. Hajlamosak vagyunk az akadályokra tekinteni, keresni ..mi lesz, ha nincs ott, ha nem adják, ha .. Mindezek mögött nem más áll, mint a bizalom hiány, az, hogy még nem ismerjük igazán Jézust, aki küld és megbíz minket. Ezért is szükséges az, hogy engedve Jézus kérésének, miközben cselekszünk láthassuk és tapasztalhassuk meg azt, hogy az Úr előttünk járt, készíti az utat, helyzeteket, az emberi szíveket. Ha valaki bármit is szólna.., ebből kihallható az is, hogy bármi megtörténhet, akadályokba ütközhetnek, viszont itt is nagyon fontos, hogy a teljes kijelentésre tekintsünk és az is, hogy annak melyik részére tesszük a hangsúlyt. Hiszen, ha az első felét hallgatjuk, akkor azzal találjuk szembe magunkat, hogy nem biztos, hogy akadálymentes lesz, vagyis, lehet nemcsak mennek és elhozzák, hanem megkérdik, sőt számon kérik őket, nem engedve olyan egyszerűen annak megvalósítását. Ezért fontos a teljes szöveget végig hallgatni és meghallani azt, hogy Jézusnak van erre megoldása, ami nem más, mint csak említést tenni arról, hogy kinek van szüksége azokra. Vagyis nem ők kell kigondolják, hogy akkor mit mondjanak, hogy el tudják hozni, teljesítsék Jézus kérését. Jézus sokszor megosztja a részleteket tanítványaival, de ha ezek elmaradnának is, elég arra gondolnunk, hogy Ő bízott meg, vagyis akkor tudhatjuk, gondoskodni is fog arról, hogy akaratát véghez tudjuk vinni. Ha valaki ... Én veletek vagyok és az elég.
Viszont nemcsak azokkal a tanítványokkal azonosulhatunk ebben az igeversben, akik elmennek, hogy elhozzák azon szamarakat, hanem a gazdával is, akiéi ezek. Mind a két cselekvésben kérés teljesítéséről van szó. Egyikben Jézus arra kéri a tanítványokat, menjetek és hozzátok el, a másikban pedig a gazdától kéri, add kölcsön a szamarakat. A cselekvés maga nem más, mint az engedelmesség, menni, adni, tenni. Alkalmassá válni arra, hogy megtegyük és odaadjuk azt, amit kér, mert az Úrnak van szüksége rá/ránk.
Hiszen az egyik fontos mozzanata a mindennapjainknak, amikor Isten elénk áll pl. valakin keresztül, bekopogtat az ajtónkon, utunkba kerül, helyzetet teremt, amiben fontos felismerni, hogy Jézus az, aki hozzánk küldte azt az adott személyt, személyeket. Ő az, aki kér tőlünk valamit, hogy gondoskodjon valamiről, valakiről, amihez szüksége van ránk, vagy legalábbis minket is akar használni. Jézus küldöttein keresztül, magával Jézussal találkozhatunk, Őt ismerhetjük fel, hiszen, aki az Ő nevében érkezik, az az Ő meghosszabbított keze, lába, szája. Akarunk-e ilyen tagjai lenni?! (Biró Botond, Ráton)
************
Imádság:
Uram! Add, hogy kész legyek mindent megtenni és odaadni néked. Ámen
**************
A nap gondolata:
Gondolkodj el
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Legyen jogorzás helyett jogőrzés!Csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Napi Ige és Gondolat Legyen jogorzás helyett jogőrzés! Csütörtök
Legyen jogorzás helyett jogőrzés!
„Ezt mondja az ÚR: Járjatok el törvényesen és igazságosan! Mentsétek meg a kizsákmányoltat az elnyomójától! A jövevényt, az árvát és az özvegyet ne nyomorgassátok.” (Jeremiás 22,3 a)
Elég, ha az alapjogok és a polgári törvények védik a veszélyeztetettek közé tartozókat, a kiszolgáltatottakat? Megnyugodhatunk, ha olyan országban élünk, ahol van özvegyi nyugdíj, árvasági pótlék és menekültmisszió? Nincs már felelősségünk azok iránt, akik számára éjjeli menedéket, gyermek-, ifjúsági- vagy leányanya-otthont működtetnek? Hol kezdődik és meddig terjed nem névleges keresztyénként a felelősségem? Kiállok valakiért vagy kiáltok valakiért, aki szorult helyzetben van vagy kijátszottak, vagy megaláztak, vagy kifosztottak és megraboltak? Az akadály-mentesség és -mentesítés „fénykorában” elhárítottunk minden „akadályt és megkörnyékező bűnt?” De a legfájdalmasabb, az egyik legvitatottabb helyzetben a legvédtelenebbeket, a lefagyasztott embriókat vagy párhetes magzatokat ki védi meg a biológiai anyáktól, a kutatók etikátlanságától?
Jeremiás próféta a királyi udvarig merészkedik, azaz arra kap Istentől felhatalmazást és parancsot, hogy a jogosságra, tisztességre és tisztaságra figyelmeztesse az ország első emberét és annak „adminisztrációját.” A nagyon kockázatos küldetésben képviselnie kell az árvák, az özvegyek, az elnyomottak, a menekültek, az idegenek, a kifosztottak jogait és érdekeit. Veszélyes feladat, akárcsak egy vadállat szájából kimenteni a prédát úgy, hogy a segítő ne essen áldozatul. Nekünk a munkácsi vár turul madarának ledöntése is mélységes fájdalmat okoz. De ki szólal még fel mellettünk? A macska szájából még kimenekítjük az énekesmadarat, de a királyságra választott Dávid – pásztor korában – a nagyobb ragadozóktól is megvédte a rábízottokat.
Ne avatkozz bele a vitába? Tedd magad, hogy nem láttál semmit, ha elütnek valakit a gyalogátkelőn, vagy valakit meglopnak a buszon vagy vonaton? Ne avatkozz mások dolgába? Ennyi lenne a tanács? Veszélyes a tanúskodás! Milyen könnyen félreérthető és álságos megnyugtató intések ezek. Emlékezetes Sütő András „Advent a Hargitán” című drámájának egyik fő üzenete, amely az erdélyi magyar-megmaradást és kultúrát veszélyeztető és megsemmisítő rendszert „Nagy Romlás”nak nevezi. Az 5. versben a mulasztás következményéről hasonlóan szól a próféta: „rommá lesz ez a ház!”. A krisztusi-szeretet és testvériség nem fér meg a semlegesség és a minimalizált tolerancia gondolatával és eszméjével. Nem hagyhatjuk, hogy a keresztyén érték és annak rendje válságba sodródjon a nagyon sokféle „romlás” és válság közepette sem. A féltő szeretet itt és most nyer létjogosultságot, mert nem önmagát félti, hanem akár a másként érző és gondolkodó embertársát is védi, ha annak joga, méltósága vagy ő maga veszélybe kerül. (Balogh Barnabás, Hosszúpályi)
***
Imádság:
Uram, bocsásd meg, amikor cinkosok közt néma maradtam, amikor félelemből hallgattam, amikor szólnom kellett volna, de együtt harsogtam az ítélkezőkkel és bírálókkal. Segíts kiállni és kiáltani a gyengékért, a jogfosztottakért az ártatlanul szenvedőkért. Tegyem mindezt a Megváltó Krisztus alázatával, szelídségével és az Ő nevében. Ámen
***
A nap gondolata:
Aki valóban megszabadul, azt nem lehet elnémítani, elsötétíteni. Sokszor azért hallgatunk, mert nincs mit mondanunk.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Az asztal alatt?Szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Napi Ige és Gondolat Az asztal alatt? Szerda
Az asztal alatt?
Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. (Lk 16:19-21)
Olvasandó: Lk 16,19-31
A világon a legnehezebb érzés az, ha valakit szeretni szeretnél, adnál, de ő nem nyújtja ki a kezét. Rámosolyogsz, és ő viszolygással viszonozza. Nem tud érzés mélyebben sebet szántani az emberben, mint ez. Százféleképpen próbálkoztam. Mindent félreért. Kitettem a lelkem, legalábbis így éreztem, mégis kint fagyoskodok egyedül.
Millió anya és gyermeke, testvér, szerelmes, barát élte ezt már át. Hosszú gyászfolyamat, amig elfogadjuk, a másiknak joga van nemet mondani ránk. Nem birtokolhatjuk egymást, és létezik olyan tér, amelyben a szeretetre gyűlölet a válasz. Ez a passió tere. Ez minden esetben elvisz arra a helyre, ahol az Istennel is ez történt.
Egyébként soha nem tudunk belegondolni abba, amit Ő érez! Minden áldott nap felhozza Napját, minden áldott nap, lecsendesíti a világot. Minden nap küld hozzánk legalább egy kis madarat, vagy elénk ad egy virágot, kinek mit. Az ember pedig nem érti, leginkább füle botját sem mozdítja. Viszonzatlan szeretet. A legnehezebb érzés, amit Ő folyton hordoz.
Ezt meg kell emészteni még. Hogy amikor grimaszt kapok egyenes, szeretetteljes szavamra, akkor ez benne van a létezés lehetőségeibe. Ha Ő szabadon engedett engem, én is csak ezt tehetem.
Az asztal és az asztal alatti világ között egy hártya-vékony különbség van csupán, és mégis az ég és a föld választja el ezt a két helyet. Hogy mivel telik el a lelkem és a testem….
Eszembe jutnak gyerekeink, akik az asztal alatt szerettek a lábaink között bújócskázni. A gyerek az, aki nem szeret a főhelyek biztonságában élni, és szabad arra, hogy az asztal alatti világ elröpítse Istenhez.
(Fekete Ágnes)
********
Imádság:
Uram! Bocsáss meg nekem, amikor nem veszem észre szereteted jeleit! Ámen
****************
A nap gondolata:
A szeretet egyenlő az idővel. Időbe kerül szeretni az embereket. Ha szereted a barátaidat, akkor időt töltesz velük. Ha szereted a gyerekeidet, időt kell velük töltened. A szeretet mindig időbe és energiába kerül; ám mindenkor megéri.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Isten munkatársakat keresKedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Napi Ige és Gondolat Isten munkatársakat keres Kedd
Isten munkatársakat keres
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Máté 9, 37-38).
Jézus név szerint hívja el tanítványait, hogy el tudja végezni megváltó munkáját népe körében. Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett, ebben a népcsoportban akarja hirdetni az evangéliumot. Tanítvány sereget is azért szervez, hogy ők besegítsenek ebbe a nagy projektbe. Közli velük, hogy nagy felelősségteljes munka vár rájuk, mert már fehér a mező az aratásra, beérett a gabona, minél előbb csűrbe kell takarítani. Ez az evangélium hirdetését jelenti: vándorolni kell nekik városról-városra és mindenkinek hirdetni kell a mennyek országába való belépés fontosságát. Ne erőszakosan végezzék a munkájukat a tanítványok, hanem ajánlják fel segítségüket: gyógyítsanak, űzzenek ördögöket az emberekből, halottakat támasszanak fel, tisztítsanak meg leprásokat. Ezekért nem fogadhatnak el pénzt, mert ezt a képességet Jézus ingyen adta nekik, tehát kötelességük, hogy ingyen is adják tovább. Nem kell nekik félni az éhezéstől és a ruhátlanságtól, mert aki elküldi őket gondoskodik is róluk. Ilyen munkásokat keres ma is Isten, akik szívből, önzetlenül végzik a mennyek országának a hirdetését. Erre lehet vállalkozni, ill. megtalálni a módját e nemes feladat végzésére. Mindenütt van erre lehetőség, mert nagy a hiány a hitből jelentkező missziói munkásokból, az elkötelezett igehirdetőkből, a diakónus lelkületű emberekből. (Horváth Csaba)
********
Imádság:
Uram! Köszönöm, hogy munkatársad lehetek! Hívj el sokakat, hogy a Te dicsőségedre szolgálhassunk minél többen! Ámen
****************
A nap gondolata:
Ahogy lelkileg növekedsz, úgy tudsz egyre inkább másoknak is adni. Nem elég csak egyre többet és többet tanulni. Tenned kell valamit azzal, amit tudsz, és gyakorolnod azt, amiről azt állítod, hogy hiszed. Lelki stagnáláshoz vezet a Biblia tanulmányozása szolgálat nélkül.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Hétfői kísértés advent első hétfőjénHétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Napi Ige és Gondolat Hétfői kísértés advent első hétfőjén Hétfő
Hétfői kísértés advent első hétfőjén
„Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.” (Lk 4,3)
„Kicsim! Ébresztő! Jó reggelt! Keljél, mert indulni kell az iskolába !”- ébresztette alvó gyermekét az anya. „Jó reggelt” -hallatszott a halk köszönés, ami inkább sóhajnak hatott, mint köszönésnek. „Kezdődik a hét?” -kérdezte a gyermek, lassan felülve az ágyon. „Nem, kicsim” -válaszolt az édesanya – „az már elkezdődött tegnap az istentiszteleten, mikor meggyújtottuk az első gyertyát. „De dolgozni, meg suliba ma megyünk, nem?” -Jött az újabb kérdés, de már fürdő felé menet. „Igen, ma, de a hetet már tegnap megkezdtük az ünnepi istentisztelettel.” - felelte az anya, miközben a reggeli tejet készült kiönteni gyermekének. „Akkor most a szürke hétköznapok jönnek?” - kérdezte édesanyja döbbenetére a gyermek. „Hát te, honnan ismersz ilyen kifejezéseket?” - kérdezte csodálkozva az asszony. De választ sem várt, hanem inkább a kérdésre felelt: „Talán nem lesznek olyan szürkék, ha minden nap elkísér bennünket az ünnep öröme, a tegnapi istentisztelet fénye.” „Akkor ünnep lesz minden nap?” -kérdezte kicsit értetlenül a gyermek. „Nem feltétlen, mert valóban szürke: neked tanulós, nekem munkás hétköznapok jönnek szép sorban, de mégis olyanok, amelyekben tudjuk, hogy az első gyertya lángja már lobogva hirdeti a karácsony közeledtét!” -Felelte hirtelen jött ötletből az anyuka.
Hétfő van, és indulunk (indultunk) munkába, iskolába, szóval napi dolgainkra. Még ha advent is, akkor is, a tegnapi naphoz képest szürke nap, és szürke napok sora áll előttünk. És nem is lesznek úgy ünnepivé, mint a tegnapi, templomban, a családban, az első adventi gyertyával, a Krisztus-váró zsoltárral vagy dicsérettel. És mégis: mint a pusztában Jézus körül. Ott a sok kő, kavics. Bármelyiket megtehetné kenyérré, de nem teszi! Azoknak az a dolga, hogy csak „szürke” kövek, kavicsok legyenek. De azok is Jézuséi, úgy szürkén, köveknek. Mint nekünk a mai nap, és a hét többi munkanapja az első adventi vasárnap után is munkanap: feladatokkal, tanulással, leckével, határidővel… Kísértés, hogy munka helyett ez is ünnep legyen: fénnyel, ragyogással… De most nem így kell legyen, hanem ma, hétfőn is a tegnap fényével, igei üzenetével munkanap van. És a mai „szürkét” a tegnap gazdagsága kell beragyogja. Emlékezz hamar: mi ragadott meg tegnap? Melyik ige, milyen üzenet? Melyik dal sora csendül fel lelked mélyéről, amivel tegnap dicsérted az Urat? Látod? Már meg is van: a tegnap megkezdett adventi várakozás kincsét felidézve már nem is kell a követ kenyérré, szürkét ragyogóvá tenned, mert a kenyér és ragyogás ott van benned tegnapról ma is, holnap is…
Ma, advent első hétfőjén végezd napi teendőid így: Dolgozol, tanulsz, intézel, vásárolsz, s közben ragyog benned a tegnap fénye, üzenete! (Böttger Antal, Verőce)
**********
Imádság:
Köszönöm Uram, a tegnapi nap és istentisztelet minden gazdagságát. Kérlek te juttasd eszembe újra, s újra, ha megfeledkeznék róla teendőm közt! Ámen.
**********
A nap gondolata:
Bármi is kísért emlékeidben, ki kell mondanod, hogy megszabadultál kötelékeitől. Állj rá Isten igéjére, hadd lépjen működésbe szabadító ereje!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Az üdvösség tudatában élniVasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Napi Ige és Gondolat Az üdvösség tudatában élni Vasárnap
Az üdvösség tudatában élni
„Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” (Lk 1,46-47)
Az angyal megjelenik Zakariás papnak a templomban és arról az örömről beszél neki, amelyet át fog élni fia, Keresztelő János születésekor.
Jézus Krisztusnak ez az útkészítője, mint magzat repesett Erzsébet méhében az örömtől, amikor Mária meglátogatta őt. Mária még áldott állapotban volt és mindezt átélve (és mindezek előtt az angyallal való beszélgetést is) Mária az örömtől énekelni kezd: „Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” (Lk 1,46-47).
Később Efrata mezején az angyalok hirdették a nagy örömöt a megrémült pásztoroknak. A pásztorok elmentek a kis Jézushoz s miután találkoztak vele, nagy örömmel és imádattal tértek vissza nyájaikhoz.
Fel nem tudjuk fogni, hogy milyen nagy örömöt jelentett akkor is és manapság is Jézus Krisztus születése.
Az öröm szó (chara – görögül) Lukács evangéliumában nagyon fontos szerepet játszik. Utána lehet nézni…
Pl. a pásztor öröme nagy, aki megtalálja az elveszett juhát (15,5).
Az angyalok örvendeznek a mennyben, amikor egy bűnös megtérésre jut (15,7).
Az asszony is örül, aki megtalálta az elgurult drachmáját (15,9).
Az apa pedig örömében nagy lakomát készít, mert visszatért, hazajött az ő tékozló fia (15,23-24).
Zákeus nagy örömmel fogadta házába Jézus Krisztust (19,6).
A tanítványok nagy sokasága örvendez Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának (19,37).
Amikor Jézus visszatér a mennybe, a tanítványok nagy örömmel térnek vissza a hegyről Jeruzsálembe. (24,52-53).
Mária szívében az örömnek nem külső forrása van. Nem földi dolgokért örvendez. Az ő öröme felülről való, a Magasságostól! Örül annak, hogy Isten anyja lehet, hogy ő szülheti meg Jézus Krisztust, az Isten Fiát. Bár ez szégyent és szenvedést is jelenthetne számára, hiszen még nincs férjnél. Ezeket a dolgokat is figyelembe kell, hogy vegyük. Ő még szűz, nincs férjnél és mégis Isten Fiát hordozza a méhében, mert a Szentlélek Isten ezt munkálta benne és általa. Ezért áldott ő az asszonyok között (1,28). Ezért magasztalja az Urat.
Neked van miért magasztalni az Urat?
(Csomay Árpád, Biharszentjános)
********
Imádság:
Add, Uram, hogy hálás szívvel Téged magasztaljalak! Ámen.
****************
A nap gondolata:
Az orvosság életünk számára az ének. (R. Bohner).
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Dühöngőből tanítványSzombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26
Napi Ige és Gondolat Dühöngőből tanítvány Szombat
Dühöngőből tanítvány
„Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (Ap Csel 9,3-4)
A Mester még egy dühöngő, erőszakos embert is át tudott formálni, tanítványává tudta tenni. Ha már tanítványává lettem, akkor még hűségesebb követőjévé akar alakítani. Igen, Ő a legrosszabb, leghitványabb embert is át tudja formálni. A ma még ellenségesen viselkedőket, dühöngő, zaklató indulatúakat is. Higgyem: lehetnek, lesznek még ilyen útközbeni, váratlan csodák! Bárcsak ebben ne lennék akadállyá!
Saul, a dühöngő lehull a damaszkuszi út porába. Egy besötétült gondolkodású ember most testi vakságot kap. Isten sokszor ad ilyen „megállj”-t, hogy az ember igazán lásson. Az Ige világosságába kerülve „megállj”-okat élünk át. Engedjem, hogy megállítson, leállítson Isten! Miért nem történt meg ez sokszor? Mert nem hallottam magamat nevemen nevezve.
Aki másokat megbilincselni készült, őt most lebilincseli Isten szeretete. Ezzel a lebilincselő szeretettel tud majd sokakat foglyul ejteni Krisztusnak. Így lett egy inkvizítorból igehirdető, SaulusbólPaulus. A nagy törvénytudó megtanult kicsi lenni. A küldőlevéllel menő kapott egy nagyobb, apostoli küldetést.
Pál később elmondja: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem a maga útját járja tovább. Nagynak gondolod magad? Légy kicsivé! Ő a senkiket és semmiket választotta, hogy megszégyenítse a valakiket. Kicserélt szívvel, kicserélt indulattal, Benne élve, Ő általa vezérelve mehetek tovább. Így legyen ma is! (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)
***
Imádság:
Uram! Sokszor dühöngő indulatoktól terhes szívemet hozom Eléd! Tégy engem tanítványoddá! Hálát adok azért is, hogy onnan és úgy küldtél segítséget, ahonnan és ahogyan nem is gondoltam. Köszönöm mai, útközbeni csodáidat. Ámen.
***
A nap gondolata:
Amikor övéit bántjuk, zaklatjuk, üldözzük, Jézussal tesszük ezt. Az Úr Jézus mindig azonosul a kicsinnyel, az üldözöttel, a lenézettel.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat Még a port isCsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25
Napi Ige és Gondolat Még a port is Csütörtök
Még a port is
„Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.”(Mk 6,11)
Jézus egy jól ismert szent, zsidó szokás megtartására inti a már indulásra kész tanítványokat. Amikor egy zsidó utazó, kereskedő, vagy éppen katona visszatért Izráel földjére, toppantott néhányat. Ez még ma is előfordul a repülőtereken. Izráelbe érkezve leverik a lábukról azt a port, amely idegen, pogány földön tapadt rájuk. Jelképes cselekedet, de igen erős tartalommal bír. A por rárakódik az ember lábbelijére. Egyre több, amit aztán egyre nehezebb letakarítani. A mozdulat többet jelent a por lerázásánál. A fej, a test kitisztulására utal. Mindaz a hatás, ami szentségtelen módon rárakódott az elmére, a gondolatokra, távozzon el az emberből, és tisztuljon meg Isten számára.
Az Írott Útmutatás a mi esetünkben ez a következő eljárást ajánlja: Ha volt alkalmad Jézusról beszélni, de kinevettek, lehurrogtak, legyintettek rád és másra terelték a szót, nem hallgattak végig, verd le a lábadról a port, „bizonyságul ellenük.” A „bizonyságul ellenük” nem bosszúvágyat jelent, hanem azt, hogy te igyekeztél mindent megtenni a küldetésed teljesítésére, de nem sikerült. Innen kezdve lerázhatod, leverheted magadról a port, a felelősség súlyát! Jézus nem fog számon kérni; indulhatsz tovább! Őt nem fogadták be. Innentől kezdve, azon a helyszínen, abban a házban, abban a családban, abban a helyzetben Jézus veszi át a megbízásodat. Mást küld, vagy megint téged, de rólad, egyelőre, levette a felelősséget.
Kudarcaink során rázzuk le magunkról, rázzuk ki fejünkből a rárakódott eset részleteit, kellemetlenségét, szomorúságát, és kérjük Jézust, hogy poroljon ki bennünket! Távolítsa el azt, ami árt, és szórja meg új küldetéssel tükörfényesre tisztított lelkünket! (Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)
***
Imádság:
Tisztíts meg minket Urunk, hogy tiszta szívvel, tiszta szájjal, tisztíthassunk.
***
A nap gondolata:
A bűnbánat kétségtelenül erős és megtisztító tud lenni, de semmiképpen sem képes a hibák belátása előtt megjelenni. (Ljudmila Ulickaja)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Ige és Gondolat A megtartó hitCsütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
Napi Ige és Gondolat A megtartó hit Csütörtök
A megtartó hit
„A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog” (Máté 9,18)
„Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.”(Máté 9,22)
A szeretet által munkálkodó hitet látjuk mindkét gyógyulás esetében. Jézus életet ment mindazoknál, akik hisznek benne. A zsinagógai elöljáró azzal a hittel ment Jézushoz, hogy a haldokló leányát meg tudja gyógyítani. Így is történt, feltámasztotta őt a halálból. A 12 éve beteg asszony annyira hitt Jézusban, hogy csak a hátulról való ruhájának érintésével is visszanyeri egészségét. Mindketten feltétel nélkül hittek Jézusban. És ez a lényeg a mi életünkre vonatkozóan is. Ha a Jézusban való bizodalmunk munkálkodik bennünk, akkor nemcsak a földi életünk lesz hosszabb betegségünkből való felgyógyulás következtében, hanem az örök életet is elnyerjük és az Isten trónja mellett örvendezhetünk. Erre a megtartó hitre kell törekednünk egész életünkben. Jézus elvárja tőlünk, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak, hordozzuk egymás terhét, ahogy ő is felvállalta minden hozzá forduló ember sorsát. Senkit sem utasított el, hanem segített rajta. Ezt azért tette, hogy nyilvánvalóvá legyen Isten hatalma és mindenki őt dicsérje. Ha neki adunk dicsőséget, akkor tudjuk igazán szeretni embertársainkat, így minden jó cselekedetünk hitből fakad. Erre akar ösztönözni Jézus, hogy mi úgy szeressük egymást, ahogy ő szerette a rászorulókat, önzetlenül. (Horváth Csaba)
********
Imádság:
Úr Jézus! Te tudsz engem megmenteni és megtartani. Csak Te. Áldalak érte! Ámen
****************
A nap gondolata:
Ha szeretetednek tüze kialvóban van, emeld fel tekintetedet a legszeretettebbre, legméltóbbra és legtökéletesebbre, Akire nem nézhetsz anélkül, hogy Őt mindenekfelett ne szeresd.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."