27421 ima található a honlapon, összesen 36737 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és GondolatÁllj le, indíts újra!

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01

  „Odakiáltott Abnér Jóábnak: Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod, hogy keserves vége lesz ennek? Mikor mondod már a hadinépnek, hogy térjen vissza, és ne üldözze tovább testvéreit?” (2Sám 2:26)

  Két párt közötti egyszerű játéknak indul Abnér és Jóáb csapatának vetekedése, hogy eldurvuljon a helyzet és az egész féktelen öldöklésbe fulladjon. Olyan szörnyű, amikor minden lépés logikus, indokolt, magyarázható, a vége pedig őrület! Borzalmas birodalmak születnek ebből, hihetetlen élethelyzetbe nyomorodott közösségek, ítélőképességük és józan eszük ellenére cselevő, fékeveszett emberek. Kell legyen, aki meg mer állni, és azt mondja: Elég! Eddig volt! Vesztettünk, győztünk, mindkettőnk megfizette az árát: ami ezután következne arra már nincsen mentség és magyarázat! És kell legyen, aki az utolsó pillanat előtt magába száll és visszafogja magát az utolsó lépés megtételétől. Vagy leteszi a fegyvert, vagy irgalmat gyakorol. Van konstruktív patthelyzet, melyből tovább lehet lépni. És van gyászos végkifejlet, melyben visszavonhatatlanul megnyomorodik vagy elpusztul a vesztes, és elkárhozik az irgalmatlan győztes. Az emberek vitájában mindig Istennek van igaza. Inkább irgalom, mint irgalmatlanság. Inkább mértékletesség, mint engesztelhetetlen gyűlölet. Inkább józan belátás, mint gyilkos győzelmi mámor. Hova szorítottak be minket? Kényszeres konfliktusok sorozatába. Azt mondod, nem lehet leállni, pedig dehogynem! Az egész világ le tud állni, ha oda kerül a helyzet. Békét lehet kötni, le lehet szerelni, ki lehet egyezni az élet és biztonság javára. Jézus egy új világot mutat, amelyik jobban működik, mint a régi, melyben mások a szabályok és prioritások. Állj le és indíts újra, ezúttal szeretetteli üzemmódban! (Szász Tibor András, Felsősófalva)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram! Saját indulataim helyett a krisztusra vágyom. Tölts be engem önmagaddal! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Manapság általában azt mondják, hogy amit a magánéletedben teszel, az nem tartozik másra. Nos, valójában mégis. Amit a magánéletedben teszel – amit zárt ajtók mögött teszel, amit mások nem látnak – az határozza meg és tárja fel a valódi jellemed. Isten pedig éppolyan világosan látja ezt, mint amit nyilvánosan teszel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatKeresd a békességet és Isten megáld téged!

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30

  „Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre” (1Móz 13,14-15)

  Voltak és lesznek életünkben olyan események, amelyekre nem számítunk, és mindig meglepnek minket. Érnek veszteségek, igazságtalanságok, megaláztatások, válások, amelyek mélyen megsebeznek, áthúzzák terveinket, számításainkat. Hogyan kezeljük ezeket a kellemetlen helyzeteket, hogyan gyógyulunk ki belőlük?

  Emlékezetes alkalommal kapta Ábrahám ezt a különleges áldást. Éppen egy családi konfliktust intézett el. Ezekkel a szavakkal tette ezt: „Ne legyen viszály köztem és közted…hiszen rokonok vagyunk!” (1 Móz 13,8) Konfliktus helyzetek mindig voltak és lesznek, még testvérek, rokonok között is. Békességre törekszünk vagy háborút tervezünk?

  Az Úr örömmel adja kegyelmét azoknak, akik békességre törekszenek. Ha mélyebb közösségre vágyunk az Úrral, még jobban keresnünk kell a békesség útját.

  Ábrahám nagyon kedves volt fiatal rokonához. Felkínálta neki a döntést (bár megtehette volna, hogy ő legyen az első), hogy válasszon, hol akar letelepedni.

  Ha a békesség kedvéért lemondunk a magunk érdekéről, az Úr többet is ad, mint békességet. Ábrahám példáján láthatjuk ezt: megkapta Istentől az egész földet, amelyet csak a szemével belátott.

  Mi is kövessük hittel példáját. Ábrahámnak várnia kellett, amíg ténylegesen birtokba vehette ezt a földet, de az Úr már neki és utódainak adta azt. Van-e türelmünk megvárni Isten ígéreteinek beteljesedését?

  Határtalan áldással járnak az Isten velünk kötött szövetségéből származó ajándékok. Minden a miénk. Ha kedvesek vagyunk az Úr előtt, akármerre nézünk, minden a miénk, akár a jelenvalók, akár az elkövetkezendők. Mi pedig Krisztuséi vagyunk, Krisztus pedig Istené. (Orbán Attila, Dés-cichegy, Erdély)

  **************************

  Imádság:

  Hála Neked, jó Atyánk, hogy annyi szép ajándékod által gyönyörűségessé teszed az életünket és Te adod nekünk a lelki nyugalmat és békességet, amelyre nagy szükségünk van. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Ha a problémádra koncentrálsz, akkor lehangolt, szomorú és depressziós leszel. Ha Istenre figyelsz, békességed lesz.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatDe a megtört lelket ki viseli el?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  29

  Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. 38Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? 39Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett.  (Márk 4,37-39)

  Megpróbáltatás, kihívás, nehézség… Mondhatnánk ilyen az élet. Még Jézus is hozzánk hasonlóan kisértést szenvedett mindenben (Zsidó 4,15), erős kiáltás és könnyhullatás közben imádkozott (Zsidó5,7). Mikor viharos életszakaszunk következik az érzéseink még viharosabbá válhatnak. Magány, kétségbeesés, hitetlenség, nevezzük nevén bátran őket!

  A gyász kegyetlen. Mit tesz Jézus? Odamegy az egyetlen gyermekét elvesztett naini özvegyhez, aki már csak sírni tud. Nem nehezít a helyzetén, vizsgálgatva mi okból kerülhetett ebbe a helyzetbe az asszony, hanem vigasztal. Jézus látja a helyzetünket és szemtől szemben azt mondja: ne sírj. Együttérzése arra indítja, hogy megtegye, amire az asszonynak szüksége van. Életet ad érintése a halott helyzetünkbe.

  A családunk krízise, boldogtalansága kegyetlen. Mit tesz Jézus? Egy kerülendő asszonyt megszólít. A helyi törvények szerint ötször mehetett férjhez, de ez az asszony annyira szeretetre éhes, hogy hatodszor is megpróbálta. Ez lett az élete csődje, még a kúthoz is félve mer kijönni, mikor nincs ott más, aki elítélhetné. Jézus felajánlja neki szomjúságára a megoldást, önmagát. Ebből a kivetett asszonyból lesz az Írás legeredményesebb misszionáriusa.

  A katasztrófák ideje kegyetlen. Mit tesz Jézus? A legszentebbek, a Jézust közelről ismerő tanítványok közül kettő a keresztre feszítés után keserűségükben Jeruzsálemet is elhagyva így fakad ki: Mi pedig azt reméltük… Jézus pedig magyarázza az Írást nekik míg a szívükig ér a szó. Elmélkedni róla éjjel és nappal, hogy megértsük, fejünkből a szívünkbe is íródjon.

  Isten észreveszi min mégy keresztül. Nem hessegeti el a rád vonatkozó álmait. Nem mérges rád, nem ítél el. Arra vágyik, hogy teljessé legyen az életedben az ő akarata. Arra választott ki, hogy áldás, öröm és élet forrása legyél. A megtört lelked ő viseli el, emeli fel. Hidd el, hogy az vagy, akinek Isten mond! (Sándor Gabriella, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Köszönöm a nehéz körülményeket, a nehéz embereket. Dicsérlek ezért Uram, hogy te ezt is a javamra s inkább a Te dicsőségedre tudod fordítani, ahogy eddig is tetted. Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

  Isten tud és akar segíteni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatMennyire vagyunk tiszták?!

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  28

  „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel.” (Máté 23,25)

  A minap, ahogy a parókia ablakait pucoltam, eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még vaskályhával fűtöttünk, nem azért tisztítottam az ablakokat gyakran, mert az útról a por felverődött rá, hanem azért, mert vaskályhával fűtöttünk. Ennek a következménye az volt, hogy a lakásban szálló por miatt az ablakok belülről koszosabbak voltak, mint kívülről.

  Hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt eszembe juttatta ablakpucolás közben, mert a járványhelyzet elcsendesedését követően, amikor belevetettem magam feladataim tengerébe, a napi csendességeim igencsak megrövidültek. Külsőségeket tekintve ugyan minden rendben volt, az öltözékem is megváltozott, hiszen a melegítőt felváltották az elegáns ruhák, de lelkileg egyre rosszul öltözöttebbé váltam.

  Hova vezetett ez? Az amúgy is aggódó természetem úgy elhatalmasodott rajtam, hogy már a legkisebb dolgokon is aggodalmaskodtam. A tennivalóimat egyre nehezebben rendszereztem, és végeztem el. Mindezt azért, mert hiányzott az életemből az a ritmus, amit a napi csendességek megtartása adott.

  Így tanultam meg újra azt, amire Jézus figyelmeztette a farizeusokat, hogy a belső tisztaság mindennél fontosabb! Fontosabb a külsőségeknél, a tennivalóknál, minden más egyébnél.

  Az Úr intését meghallva tértem vissza a rendszeres csendességeim megtartásához, hogy az Úrral való közösségben újra, és újra megtisztuljak.

  (Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes – Kunágota)

  *****************************************************

  Imádság:

  „Hallgass meg minket, nagy Úr Isten, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk e földön hitetlenségbe, Ördög kezébe.” Ámen.

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Minden teendőnknél, minden külsőségnél fontosabb, hogy naponként megtisztuljunk az Úrral való közösségben!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAz emberségességről

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27

  „Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön; meg azokat is, akik letérdelve isznak! És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet.” (Bírák 7:5-6)

  Amikor Isten megteremtette az embert, akkor a saját képmására teremtette. De embernek teremtette. Az volt Isten kívánsága és akarata, hogy az ember mindig legyen emberséges és a másik emberben is ismerje fel Isten teremtési akaratát. Ez erősíti a másik ember iránti szeretetünket. Isten iránti tiszteletünket pedig csak mélyíti az a lehetőség, amelyet megad abban, hogy emberségesek lehetünk. Az ember nagyon sokszor letér Isten bölcs és megváltó útjáról és levetkezi emberségességét. Minden más megmutatkozik ilyenkor a viselkedésében. De megmutatkozik Isten kegyelmes szeretete is az ember iránt, mivel az embertelenség nem hagyja nyugton Urunkat. Akár mi lennénk embertelenek, akár mások embertelenségétől szenvednénk Isten megmutatja az utat, amelyen visszatalálhatunk az emberséghez.

  Az igeversek egy régi történelmi helyzetet írnak le, amely azóta is újra és újra visszaköszön. Az pedig az a tény, hogy az emberi nemzetség kisebb része emberséges. Sokszor a nagyobb rész embertelensége nem is erőszakban mutatkozik meg, hanem abban, hogy nem tudnak ember módjára viselkedni. Vagy pedig elvetik emberi méltóságukat, azt az istenképűséget, amit az ember a teremtéskor nyert. Az emberi társadalom nagy része elveti magát Istent is, aki tanít az emberségre. És a legnagyobb leckét a Fia tanította meg az önfeláldozó felebaráti szeretetről. Az igeversek egy egyszerű példát adnak arról, hogy miként viszonyulhat az ember Isten ajándékához – az emberséghez.

  Nem várhatjuk, hogy óriási embertömegek fogják megváltoztatni a világot és igazságosabbá fogják tenni. Egyszerűen azért, mert kevesen értékelik igazából az emberséget. Kevesen akarnak emberségesek lenni. Legyünk része ennek a „háromszáz kiválónak”, ahol az igazi vitézség az emberség és az igazi nemesség az emberszeretet. Lehetsz te is emberséges, mert az igényességet és Isten akaratára való ráhangolódást jelent. (Kiss Nándor, Bad Wörishofen)

  **************************

  Imádság:

  Köszönjük Istenünk, hogy ismerteted velünk tervedet, elképzelésedet, hogy milyennek szeretnél látni. Tanítasz az emberségre, képessé teszel a helytállásra. Erősségünk vagy az embertelenségek közepette, tégy állhatatossá abban, hogy tanítsunk másokat is embernek lenni. Ámen.

  *************************

  A nap gondolata:

  „Az Úr Jézus azt kívánja mindentől, ki az ő tanítványa akar lenni, hogy tagadja meg magát. Amellyel éppen nem azt akarja, hogy tagadja meg magát embernek lenni, mert az merő képtelenség volna.” (Szikszay György)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  „Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól: Szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik: Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.” (Máté ev. 12, 9-14)

  A farizeusok elgondolása szerint a beteg ember bűnös, betegsége pedig bűnének büntetése. Ezért a betegeket be sem engedték a zsinagógába. Amikor Jézus egy faluba érkezve a zsinagógában beteg embert talál, a farizeusok pedig a zsinagógai közösség előtt teszik fel kérdésüket, az sok mindent elárul. Készültek Jézus érkezésére, de leginkább arra készültek, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá tegyék, a názáreti rabbi nem tartja be a Tízparancsolatot. Ennek bizonyítására egy beteget akartak eszközként felhasználni, a sorvadt kezű embert. Amikor Jézus visszakérdez, a farizeusi törvényértelmezés alapjára kérdez rá. Milyen értékrend szerint alkalmazzátok a törvényt. A jószágot értékesnek tartjátok, ezért megmentitek, az ember viszont a ti szemetekben értéktelen, ezért azt is ellenzitek, hogy én meggyógyítsam. Jézus ezzel leleplezi a zsinagógai közösség előtt a farizeusi törvényértelmezés embertelenségét, lelketlenségét. Nyilvánvalóvá teszi, hogy a lelkiségük ellentétben áll a második parancsolattal – Isten akaratával, mely kimondja, hogy ezen világon semmi nem lehet értékesebb az embernél.

  Jézus nyilvánvalóvá teszi ellenfelei elvtelenségét, ugyanakkor pedig igazolja döntésének, tettének Isten akaratával való egyezését. Keresztyén emberként meg kell vizsgálnunk az értékrendünket, és Isten törvénye szerint kell felépítenünk elveinket. Ebben is Jézust kell követnünk, mert így lesz Ő út, igazság, és élet betegnek és bűnösnek, nekem és neked egyaránt. (Iván Barna, Debrecen)

  **************************

  Imádság: 

  Uram, sokszor csak a magam hasznát nézem amikor döntést hozok. Taníts engem, hogy hűséges maradhassak az elvekhez, amit veled együtt vallok én is. Leplezd le elvtelen döntésimet, hogy megismerjem és megbánjam bűneimet. Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

  Az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre. (II. János Pál)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatFigyelmeztetés

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6,8) 

  Isten minden időben figyelmezteti népét, mert azt akarja, hogy közelebb kerüljön hozzá. Erre használta a prófétákat is, akik mindig őszintén adták át az ő üzenetét. Isten szól az emberhez igéje által és történéseken keresztül. A mai időben megmaradt nekünk a Szentírás, hogy belőle merítsünk és így tudjuk meg, hogy mi a terve velünk. Ugyanakkor felhasználja a bennünket körülvevő jelenségeket is: a természet erőit, betegségeket, járványokat. Ő a mindenség Ura, neki van alávetve az egész univerzum. Tudta nélkül még egy hajszál sem hullhat le a fejünkről. Most éppen egy világjárványt, pandémiát használ fel, hogy vegyük észre, mily kicsik vagyunk egy láthatatlan parányi vírussal szemben. Nem tudjuk honnan jött, miért került közénk, meddig lesz közöttünk, egyszerűen velünk van és uralkodik, terjed, leteríti, megbénítja, átalakítja az egész világot. Az emberiség színe-java összefogott ellene: kutató orvosok, gyakorlati járványügyi szakemberek, rendvédelmiek, politikusok. Kivétel nélkül minden embert érint: kicsiket-nagyokat, szegényeket- gazdagokat, hívőket-hitetleneket. A nagy összefogásnak vannak részeredményei ezer-milliárdokat elköltve rá, de teljesen eltüntetni eddig nem sikerült, gyengült ugyan, de küszöbön áll a következő hullám.

  A hitéletünket is befolyásolta ez a járvány, hiszen bezárultak egy időre a templomok ajtajai és fizikailag távol kerültünk egymástól. Magunkra voltunk hagyatva a csendességünkben, az imaéletünkben. Vajon hogyan használtuk fel ezt az időszakot, amikor Isten több időt adott a belső hitéletünk megélésére, az ige alaposabb tanulmányozására, az imádkozásra? Volt-e belső hallásunk igeolvasás közben, hogy mit kíván tőlünk az Úr? Éltünk-e az Ő törvénye szerint? Gyakoroltuk-e a szeretetet embertársainkkal szemben? Meg tudtuk-e alázni magunkat Isten előtt? Mindezekre a kérdésekre választ vár tőlünk a Teremtő Mennyei Atyánk. Igen, a hívő emberektől. Hogyan forgolódunk a világban a figyelmeztető járvány közben/után az embertársaink körül? Hirdetjük-e az örömhírt nekik ebben a kegyelmi időszakban, amikor – az ének szavaival: „ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt”.

  Viszonylag egy enyhe figyelmeztetést éltünk át hazánkban az elterjedt vírus által, de ez legyen nyomatékos: nem lehet folytatni az életünket ott, ahol abba hagytuk büntetés nélkül, igenis megtérésre van szükség. Az egyházunknak megújulásra: nem szavakban, hanem tettekben. Minden hívő embernek megvan a felelőssége a környezetével, a gyülekezetével, a családjával és önmagával szemben, hogy komolyan vegye Istennek ezt a nyomatékos üzenetét: a régi életet nem lehet folytatni, Krisztusban, Krisztussal újat kell kezdeni.

  Vegyük komolyan Pál intelmét: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi 2,5-8) (Horváth Csaba)

  ****************** 

  Imádság:

  Uram! Köszönöm figyelmeztető üzeneteidet! Add, hogy ne találjanak nálam süket fülekre! Ámen

  ********************** 

  A nap gondolata:

  Átadni magunkat annyi, mint aláírni egy üres lapot, amelyet Jézus Krisztus tölt ki. (Stewart)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatNe engedd, hogy elsorvadjon!

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

   „...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” (Róma 11,18b)

  Eredetileg ez az ige a Római levélben azoknak íródott, akik pogány voltukból váltak keresztyénné, mert volt némi rivalizálás a zsidó keresztyének és a pogányokból lett keresztyének között. Így valójában ez egy feddés Pál apostol tollából. 
  Mégis annyi szeretet és odaadó gondoskodás csendül ki ezekből a szavakból. 
  Hányszor van, hogy mindent meg akarunk csinálni... mindent mi MAGUNK akarunk megcsinálni. Mert úgy lesz a legjobb, úgy leszünk nyugodtak, mi tudjuk a legjobban, ha kiadjuk a kezünkből, biztos valami balul sül el... ugye, ismerős ez sokunknak? Aztán az is, hogy emiatt elfáradunk, mert a görcsös akarat sokszor elszívja minden erőnket. Aki pedig az élet dolgaival kapcsolatban ilyen, az a hitben is...AKARJUK, hogy minden jó legyen, hogy jó hívek legyünk, ezért elgondoljuk, hogy mi a legjobb út, a legjobb megoldás, és tartjuk magunkat ahhoz, mert mi MAGUNK meg tudjuk váltani a világot is!


  De ez nem így van. Az nem a mi dolgunk, azt megtette már helyettünk a mi Urunk.
  Éppen ezért fáradunk meg olykor a hitünkben is. Mert nem a jó úton akarjuk megközelíteni Istent. Nem nekünk kell eldönteni, hogy a lelkünknek mire van szüksége ahhoz, hogy épüljön. Azt Isten tudja a legjobban, hiszen Ő formálta a lelkünket olyanná, amilyen. Nem mi hordjuk a gyökeret. A gyökér hordoz bennünket. A gyökér táplál, éltet, segít a növekedésben. Nekünk nem másoknál jobb keresztyéneknek kell lennünk, hanem jó keresztyéneknek kell lennünk! 
  Nem azt olvassuk a Bibliában, hogy “legyél tökéletesebb másoknál”, hanem azt, hogy “Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5,48) De ez csak úgy lehetséges, ha Őt kérdezzük meg, hogy mit tegyünk. Ha alázattal fordulunk Felé, és mások felé, és belátjuk, hogy mekkora szükségünk van arra, hogy Isten a tenyerén hordozzon bennünket. Így tehát, ha megfáradunk, ne feledjünk abból felfrissülést meríteni, hogy “...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” Nyugodtan boruljunk oda Elé, tárjuk ki előtte a szívünket, lelkünket, és várjuk, hogy árasszon el bennünket az Élet frissítő erejével!


   (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)

  **************************

  Imádság: 

  Mennyei Atyám! Hálás vagyok Neked ma azért, mert nem kell mindent egyedül megoldanom. Kérlek, juttasd ezt eszembe, amikor újra kezembe akarom venni az irányítást! Kérlek, adj alázatot, bölcsességet, tisztán látást! Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

   Egy angol mondás így szól: „We will do the best, God will do the rest.” (Szabad fordításban: „Megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, Isten pedig kipótolja, amit kell.”)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatKihoz Egyiptomból

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  „Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, és hozd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból.” (2Móz 3,10)

  Fantasztikusak Isten döntései! A nép még csak sóhajtozik tehetetlenségében, és nyűglődik a sok kellemetlenség miatt – Isten már döntött: kihozza népét Egyiptomból! Mózes, akinek a neve később egybefonódik az Egyiptomból való szabadulással, még fél, kifogásokat keres, menekül a feladat elől – de Isten már döntött, vele fogja kihozni népét Egyiptomból! Az egyiptomiak a fáraóval az élükön még magabiztosan Izrael beolvasztásán, vagy megsemmisítésén dolgoznak – de Isten már eldöntötte: megmutatja rajtuk hatalmát és kihozza közülük az Ő népét! Te ismered-e Isten aktuális döntését? Elfogadod-e? Küzdesz-e ellene? Vagy belesimulsz a világ aktuális rendjébe, mert nem számolsz Istennel? Megértetted-e, hogy Istennek terve van veled is? Nem feledkezett el rólad – döntött felőled is: megszabadított bűneidtől!

  Isten döntése az, hogy a népnek ki kell jönnie Egyiptomból! Ezt még az izraelita törzsfők is nehezen fogadják el, az egyiptomiak pedig egyenesen fegyverrel is képesek ezt megakadályozni. Isten mégis ragaszkodik akaratához, mert Neki van egy több száz éves ígérete Ábrahámnak, ennek a naggyá lett népnek az ősatyjának: neked adom Kánaán földjét… S az Úr úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy beteljesüljön! Te mennyire vagy belesimulva a mai helyzetedbe? Emlékszel még mennyei Atyád ígéreteire? Rá tudsz hagyatkozni? El tudod fogadni, hogy Ő most meg fog téged szabadítani?

  Ahhoz, hogy Isten döntése megvalósuljon, Mózesnek vissza kell térnie Egyiptomba! Neki kell odaállnia a hatalmas uralkodó elé és elhozni a népet. Csakhogy Mózes nem akar menni. Van rá néhány oka: tisztázatlan múltja (gyilkosság, menekülés), megváltozott élete (házasság, gyermekek, család, idős kora) … Isten téged is megszólít. Téged is szolgálatra hív! A te szolgálatodon keresztül akar másokat megmenteni… Nyilván neked is van okod a tiltakozásra… Csakhogy Isten téged választott! S Ő már mindent előkészített. Neked csak menned kell. S tudod, ha te nem szólsz, akkor a kövek fognak kiáltani! Lehet, hogy örülsz annak: te már kijutottál Egyiptomból, s nem vágysz vissza a szolgaság földjére; de Isten mégis visszaküld téged oda!

  Ezt az igeverset emberileg olvasva, a történetet nem ismerve, az lehet a benyomásunk, hogy Isten nem akar Egyiptomba menni, s Mózesre bízza a nép kihozatalát… De a Szentírás hiteles bizonyságtételét ismerve, s ezt az igeverset élő hittel olvasva, azt mondhatjuk, az Úr már ott van Egyiptomban, már intézi az Ő népe szabadítását. Mózes önmagában tehetetlen lenne még emberi adottságaival, az egyiptomi bölcsesség teljes birtokában is, Áron segítségével is a fáraóval és bölcseivel és hadseregével szemben. S ezt maga Mózes tudja a legjobban. Isten viszont ott van vele. Ő nem csak éppen, hogy meg tudja menteni népét, hanem kihozza a nőket és a gyermekeket, teljes vagyonukkal, jószágukkal, sőt az egyiptomi nép ajándékaival – ráadásul a magát istennek tartó fáraót is megalázza, s megmutatja mindenható hatalmát népének és a világnak! A mi Istenünk ilyen: te neked semmi és senki nem árthat, mindened megmenekül – s még Isten dicsősége is felragyog, ha engedelmesen azt teszed, amit Ő mond neked! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Köszönjük Urunk, hogy nem hagysz el minket soha. Áldunk Téged a Te csodáidért! Olyan jó, hogy Te mindig előttünk jársz. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Minden nehézség és kilátástalanság ellenére, jó tudnom, hogy Istennek van egy fantasztikus terve az életemre nézve. Az Ő kezében van a mai napom és a holnapom is!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatSzabadítót küld

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  „Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére.” (2Móz 3,8)

  Megfigyelted már a saját életedben, hogy a nehézségek idején az Úr mindig küld valakit, aki tud neked segíteni? Számára fontos a mi egyéni életünk, apró-cseprő dolgaink, mulandó nehézségeink is. De az igazi szabadítást, a lelkünk megmentését, a bűn és a halál uralma alól való megszabadulásunkat is Krisztusban Neki köszönhetjük! Ennek a szabadításnak a folyamatát ismerhetjük meg Izrael Egyiptomból való kivonulásánál.

  Az Úr ismeri a Választott nép múltját. Ő vezette az ősatyákat. Ő óvta a nagy néppé terebélyesedő Izraelt, amely végül oly hatalmas lett, hogy még a fáraót is félelemmel töltötte el. Viszont ismeri annak is az okát, hogy miért sanyargatják a népet. Isten meg akarja mutatni hatalmát és dicsőségét. Az Úr minket is nagyon jól ismer. Tudja, kik voltunk, honnan jöttünk, mi van a szívünkben – sőt azt is tudja, miért kerültünk bajba. De ne felejtsük, ezeknek nem csak okai vannak, amiket mi szeretünk boncolgatni, pedig csak annyit látunk azokból is, mint a jéghegyből a tengerszint felett (20%), a nagyobb rész rejtve van előlünk (80%). Mindennek, ami velünk történik, Istennél célja is van, amit mi majd csak utólag látunk és értünk meg!

  Az Úr tisztában volt Izrael népének aktuális helyzetével. Ha valaki, akkor Ő tudta a birodalmak erőviszonyait, ismerte az uralkodó képességeit, személyes kapcsolata volt népének hangadóival, családfőivel. Nem volt szüksége hangulatjelentésekre, mert ezeknek birtokában volt. Ő ismeri a mi jelenünket is, a fájdalmainkat, nyomorúságunkat, panaszunkat. S egyedül az Úr nem feledkezik el a leglényegesebbekről soha: az Ő ígéreteiről és szeretetéről népe iránt. Az Ígéret Földje most idegen népek kezén van, de Ő népének adja. Tudja, hogy ez csak úgy lehetséges, ha személyesen „leszáll” az Úr és megszabadítja a népet, hogy felvigye a tejjel és mézzel folyó tágas földre. Úgy érzed, hogy amit az Úr neked ígért azt idegenek bitorolják, hogy megrekedtél bűneid, megkötözöttségeid miatt, s nem tudsz szabadulni? Az Úr személyesen jön segítségedre! Hűsége és szeretete végtelen!

  Ha valaki tudta, akkor az Úr volt az, hogy miként, mikor fog megszabadulni Izrael. S Ő tudott a Sínai-hegy szövetségkötéséről, meg a pusztai vándorlás megpróbáltatásairól is. Egyedül Isten ismeri a mi jövőnket is, Ő tudja, hogy ezután milyen nehézségek várnak ránk! Nekünk csak annyit kell ezzel kapcsolatban tudnunk, hogy az Úr el nem hagy minket. Ő ott lesz velünk a mi holnapunkban és a holnaputánunkban is! Ezért nem kell félnünk, vagy rettegnünk, hanem bizalommal, az Úrra hagyatkozva érdemes előre haladnunk, mert a jövőben Ő vár ránk!(Dr. Sándor Balázs, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Kegyelmes Istenem köszönöm, hogy még a legrettentőbb nehézségeim is azért jönnek, hogy nyilvánvalóvá legyen bennem a Te munkálkodásod. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Megrettentenek a hírek. De az én életem nem mások kezében van, hanem a hatalmas Istenem tart két tenyere között védelemben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIsten meghallja kiáltásunkat

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  „Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit.” (2Móz 3,7)

  Hihetetlenül hangzik, de Isten mindig jobban ismeri állapotunkat, mint vezetőink, vagy akár mi magunk is. A kételkedés leginkább azért erősödik fel az emberben, mert nem érti, miért hagyja a bűn burjánzását, az ártatlan szenvedését, miért nem tesz semmit, ha tud róla… Mégis azt, hogy a vezetők közömbösek, hamarabb elhisszük, mint azt, hogy Istent nem érdekli, mi történik velünk.

  Az Egyiptomot elhagyó, megházasodott, s negyven éve új életformát élő Mózes Istentől értesül arról, hogy mi van a korábban annyira szeretve féltett népével. Az Úr szemléletesen mutatja meg választottjának, mennyire odafigyel a kiválasztott népre: „láttam”, „meghallottam” sőt „ismerem” szenvedéseit! Nézzük ezt meg részletesen!

  Mi az, amit látott az Úr Egyiptomban? Népe szenvedését… Az Isten látja a rabszolgává lett Izraelt. Szeme előtt van a sok korbácsütés, az, hogy kihasználják, bántalmazzák népét. Látja a sok igazságtalanságot, a hatalommal való visszaélést, a népirtásra való készülődést, s az arra tett intézkedéseket… Látja a könnyeket, a sebeket, a fájdalmat – s nem nézi közömbösen. Az Úr a mi megaláztatásainkat, kiszolgáltatottságunkat is látja! Nem nekünk kell ezt bemutatni Neki. Viszont Ő előre látja a szabadulás útját is, amit eltervezett, s előkészített. Nem csak a múltunk és a jelenünk fér bele egyetlen pillantásába, hanem a jövőnk is! Ez pedig erőt kell, hogy adjon nekünk: Nem feledkezik el népéről az Úr – soha!

  Mit hallott meg az Úr a magasságban is? Népének a sanyargatói miatt való kiáltását. Hallja a nép sóhaját, panaszát. S nem egyszerűen csak hallja, hanem meghallja! Ő odafigyel a mi kiáltásunkra is. Meghallgatja kérésünket, mert fontos Neki mindaz, ami velünk történik. Hányszor méltatlankodunk: elfelejtett engem az Úr, elfeledkezett ügyemről, nem fordítja felénk fülét és orcáját… De ebben a történetben megérthetjük: az Úr nem a mi szenvedéseink nagysága miatt, nem a mi szuper kegyességünk miatt – hanem az Ő ígéretei miatt soha nem cselekszik így. Még akkor sem, ha megérdemelnénk, mert méltán szenvedünk. Az Ő irgalma nagyobb, mint az Ő igazságossága.

  Az Úr azzal zárja Mózes megszólítását: „ismerem szenvedéseit”. Nem csak láttam, nem csak hallottam róla, nem egyszerűen csak tudok róla; hanem ismerem. Az Úr úgy beszél, mintha minden korbácsütést maga is átélt volna, minden szenvedésben Ő is részesedett volna. S tudjuk, ez így van. Minden szenvedésünk Neki is fáj! „Fájdalmainkat Ő hordozta” (Ézs 53,4). A mi büntetésünk terhe az Ő vállát nyomta. Merjünk bátran hozzá menni segítségért, mert Ő ennyire átérzi a mi szenvedéseinket is! Ő nem csak megvigasztalni akar, hanem ő a mi szabadításunkra készül! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)

  **************************

  Imádság:

  Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy Te láttad, ami történt, látod, amiben vagyok s látod a reményteljes jövőt is. Téged hívlak segítségül s megszabadulok. Ámen

   

  *************************

  A nap gondolata:

  Az imádságot mindig úgy kezdem, hogy pozícionálom magam. Ki az én Istenem: hatalmas, megbocsájtó, megmentő. S ki vagyok én: megváltott, kiválasztott, szeretett gyermeke.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA magvető

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt.
  Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban: Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja! (Máté 13:1-9)

   

  Az egyik lelkész amerikai kollegám, segítséget kért, hogy hogyan értelmezze a magvető példázatát ő, aki egy nagyvárosban nőtt fel és élete során soha nem volt egy farmon. Ne lepődjünk nagyon meg, nincs egyedül. A legjobb esetben a gazdaságban láthatnak a traktor mögé befogott mélyszántó ekét, boronát, magvető gépet, a modern gazdagság és gazdaság minden kellékét. Csoda, hogy nem érti Jézus példázatát? Mert a földműves életét nem értő és nem tudó, csak az értelmetlen pazarlást latja ebben a példázatban. Ha mondjuk látott volna egy bivalyt befogva az eke elé a csiki domboldalban, akkor azt is látta volna, hogy a szántás nem olyan mély, hogy a föld kövekkel van tele, amit a földműves sokszor verejtékes munkával, néha kézzel szed ki, akkor látta volna, hogy a borona csak úgy ahogy egyengeti el a talajt és azt is látta volna, hogy a földműves milyen féltő gondossággal szórja a magot kötényéből, hogy jaj, nehogy csak egy is ne a jó földbe hulljon.

  Akik akkor Jézust hallották értettek, a Székelyföld szerelmese ma is érti. Érti, hogy Jézus e példázatban sokkal többről beszél, mint a magról, meg a jó földről, meg a kövesről, meg a madarakról. Itt Isten végtelen szeretetéről van szó, amely, szinte pazarlóan hull reánk. És ebben a gyűlöletteljes, egymás ellen feszülő világban, milyen jó tudni azt, hogy az Isten szeretete ma is, itt is és most is hullik reánk.   (Burián Tamás, Silver Creek NY)

   

  **************************

  Imádság: 

  Teremtő Istenünk, Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztusban! Köszönjük  Neked a magot, köszönjük Neked, hogy minket is magvetőnek hívtál el ebbe a szeretetlen, gyűlölködő világba, hogy a Te szeretetedről, megtartásodról beszéljünk. Kérünk, segíts minket betölteni küldetésünket. Ámen

  *************************

  A nap gondolata: 

  A szeretet gyógyítja az embert – azt is, aki adja, azt is, aki kapja. (Dr. Karl Menninger)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."