47277 ima található a honlapon, összesen 94065 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és Gondolat Befogadni az Életethétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Napi Ige és Gondolat Befogadni az Életet hétfő
  Befogadni az Életet
  „De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Jn.1,12)
  Mindig és mindenben megvolt és megmarad a kettőség, az ellentétesség, hiszen míg van jó és rossz, mindig lesz két egymással szembenálló csoport. Akkoriban is voltak, akik nem fogadták be a Krisztusról szóló beszédet. Míg egyesek azt kiabálták: engedd szabadon, mások feszítsd meget hangoztattak, egyesek Isten Fiát ismerték fel benne, aki a Lélek segítségével teszi azt, amit, míg mások azt állították, hogy az ördögök fejedelmének hatalmával teszi ugyanazt. Egyesek József fiát látják csak benne, míg mások a Messiást, a Megváltót.
  Ez tapasztalható manapság is, vannak, akik hiszik, s vannak, akik bármennyit hallgatják a feléjük áradó evangéliumot, mégis süket fülekre talál. A kérdés, hogy mi melyik csoportba tartozunk? Azokéba, akik nem fogadták be, vagy azokéba, akik befogadták? Hiszen Jézus már akkor helyet keresett magának, amikor elérkezett a megszületésének ide, akkor is azzal kellett szembesüljön, igaz az anyja méhében, hogy nem volt számukra hely a fogadó háznál, mégis abban az időben is volt, aki helyet készített neki és befogadta. A befogadás nem mindig könnyű, hiszen akkor téged is megvádolhat a világ azzal, hogy te is hozzá tartozol, te is az Ő tanítványai közül való vagy, akik hisznek benne, követik Őt, mint egykor Pétert, egyik tanítványát. Lehet emiatt kiközösítenek, megcsúfolnak, kigúnyolnak, gyengének mondanak, szentikének, sőt emiatt bezárulhatnak előtted olyan ajtók, s elesel olyan lehetőségektől, amelyeket a világ kínál fel pl. a karriereddel kapcsolatosan. De mit mond az Ige? „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam.” (Mt 5:11)
  Így hát a kérdés az, hogy nekünk mi a fontos, mire törekszünk, kinek akarunk tetszeni? Mi is talán a világgal akarunk versenyt futni, s azok az értékek mozgatnak minket is, mint azokat, akiknek életében nincs helye Istennek; vagy mindennel az Isten tetszését, akaratát keressük vállalva, hogy arcul ütve odafordítsuk másik orcánkat is?
  Tudhatjuk, hogy akik befogadták és befogadják Őt, hisznek benne, azok számára nem csak a földi élet van ajándékba adva, hanem az örök élet is. Sőt, hatalmat kapunk arra, hogy Krisztus hasonlatosságára elváltozva, az Ő világosságát, szeretetét, életet adó Igéjét hirdessük teljes életünkkel. Hatalmat arra, hogy amit kérünk Jézus nevében megadja nekünk, ami közelebb visz hozzá és egymáshoz, azt, ami megerősíti a benne való hitünket és bizalmunkat. Hatalmat, hogy leromboljuk az ördög munkáit és építsük az Istennek országát. (Biró Botond, Ráton)
  ***************************************************************
  Imádság:
  Uram! Add, hogy én is teljes szívemmel befogadjalak, s a tied lehessek. Ámen
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1Jn 5,12)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Kérésére történtvasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Napi Ige és Gondolat Kérésére történt vasárnap
  Kérésére történt
  „Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.” (ApCsel 1,14)
  Mindenki vár valamit. Te mit vársz? Mire vágysz? A járványügyi korlátozások idején mindenki a gyógyulást várta és azt, hogy legyen már vége ennek az egésznek. A szíved mélyén te is tudod: erre nincs emberi megoldás! Itt amire, vagy helyesebben, akire várni kell, az maga az Úr! Egyedül Ő tud ennek véget vetni.
  Ez a tehetetlen várakozás, olyan tétlenségnek tűnik a mai ember szemében – holott egyáltalán nem az. Ha csak imádkozik valaki, akkor nem csinál semmi hasznosat: nem dolgozik, nem tanít, nem segít… Csakhogy éppen a kitartó imádság teszi a várakozást aktív cselekvéssé. Nem tétlenül várunk, hanem Istennel aktív párbeszédben várunk. Arra figyelünk, akinek a kezében van a holnapunk, s aki fel tud minket arra készíteni.
  Fontos szempont az imádságnál az, amit a szentíró megjegyez: „kitartóan”. Nem megszokásból imádkozták el az előírt napi imákat. Nem felületesen mondtak valamit Istennek. Egész személyiségükkel ott voltak az Úr jelenlétében és figyeltek Isten szavára. Kérdéseiket, kéréseiket nem másoknak mondták el – nem a piacot beszélték vele tele; hanem odavitték az Úr elé. Nem fáradtak bele az imádságba, hanem Jézus elmenetelétől a Lélek eljöveteléig imádságos szívvel voltak együtt. Nem adtak lehetőséget a Sátánnak, hogy szóljon, cselekedjen közöttük, vagy kísértse, elbizonytalanítsa őket. Az Úrra figyeltek!
  A Szentírás megad még egy fontos kitételt az imádsághoz: „egy szívvel és egy lélekkel” voltak együtt. Kik? Nem csak a tanítványok – de a megfogalmazás kiemeli, hogy ők is mindnyájan ott voltak. Nem felváltva imádkoztak, hanem együtt! Nem más-más helyen könyörögtek, hanem együtt! Nem csak a férfiak, hanem az asszonyok is, akik szerették az Urat és követték őt, ők is ott voltak! S ami különösen fontos: nem az a fontos, hogy egy helyen voltak, hanem hogy szívükben-lelkükben egyek voltak! Tudjuk, hogy Jézus ígérete szerint, ha ketten vagy hárman az Ő nevében együtt vannak, akkor Ő már ott van közöttük! De itt a ketten egy akaraton vannak kitételnél is többről van szó: nem csak az akaratuk volt egy, hanem szívük és lelkük! Így érdemes imádkozni!
  Tudjuk, hogy nem azért kapták meg a Szentlelket, mert emberileg kiérdemelték kitartó és szívet-lelket egységesítő imájukkal; hanem azért, mert Isten megígérte, hogy elküldi a Lelket, s Ő teljesítette szavát. Mégis más Isten ígéretére egyedül várni, vagy emberileg várni – s teljesen más Istennel és emberekkel közösségben várakozni, s a várakozást felkészüléssel tölteni! Az Úr közel van! Ne magányosan, és ne tétlenül várd, hanem Krisztus követőinek közösségében, akik figyelnek az Úr szavára! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)
  **************************
  Imádság:
  Kegyelmes Istenem, megértettem, hogy szeretsz, hogy számíthatok rád. Akarom, hogy a te kezedben legyen a folytatás, hogy akaratod az életemben teljesüljön. Leteszem a terheim, átadom neked. Köszönöm, hogy Te adsz békességet. Hálás vagyok mindazért, amit tőled kaptam. Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  „Isten nem a vágyaidat tölti be, hanem az ígéreteit.”
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Veszett fejsze nyeleszombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18
  Napi Ige és Gondolat Veszett fejsze nyele szombat
  Veszett fejsze nyele
  „Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik kidöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta: Jaj, Uram! Csak kölcsönbe volt nálam. Az Isten embere megkérdezte: Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette.” (2Királyok 6,4-7)
  Ez a vízben elsüllyedt fejszevas az Isten ítéletével sújtott világnak a képe is. Az özönvíz története megrázó elbeszélése az egész teremtettség végveszélybe kerülésének. „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön ... ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat, az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket.” (I. Móz 6,5-7) Ha akkor Isten nem tekintett volna rá az egyetlen tiszta szívű emberre, Noéra, akkor talán csak Isten emlékezetében lenne meg, hogy valamikor volt egy föld, benépesülve állatokkal, emberekkel, akik azonban nem érdemelték meg az élet ajándékát, s nyomtalanul eltöröltettek. - Mivel azonban még ez a legsúlyosabb ítélet sem tudta a bűn problémáját megoldani, ezért Isten mást határozott. Emberi ésszel fel nem fogható módon „ült össze” a Szentháromság mennyei tanácskozása, hogy döntsön a teremtett világ sorsáról.
  Ott mondatott ki, hogy Isten akarata az, hogy az ember, s a teremtett világ éljen.
  Ott rendeltetett el, hogy legyen egy fa, ami az ítélet pusztító vizébe dobva a világ megmenekülését szolgálja: ott született meg a keresztfa gondolata.
  Ott hangzott el a Fiú részéről: „Igen Atyám”.
  Ott dőlt el, hogy a Szentlélek által kihirdettetik a világban: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Ján 3,36)
  – Ami abban a mennyei tanácskozásban eldöntetett, az ment végbe itt a földi időben és térben. Krisztus keresztje, amit kivégzői ácsoltak meg, lett az emberiség reménysége.
  (Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
  ***************
  Imádság:
  Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy engeded látni, milyen nagy veszedelemből hozott szabadulást a világnak Jézus Krisztus keresztje. Fájlaljuk, hogy sokszor értetlenség veszi körül a keresztet. Vannak, akik ékszerként viselik, mások varázserőt tulajdonítanak neki; van, hogy a róla szóló beszédet bolondságnak tartják vagy éppen megbotránkoztató tannak. Add, hogy számunkra az legyen, aminek Te szántad: üdvözítésed erős eszköze, minden reménységünk forrása. Ámen.
  **************
  A nap gondolata:
  „Ha nem miérettünk szenvedi el az áldott Üdvözítő a halált, akkor az Ő feltámadása örök vád és ítélet lett volna ellenünk.” (Szabó Aladár)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Jézus küldetésepéntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Napi Ige és Gondolat Jézus küldetése péntek
  Jézus küldetése
  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
  Ebben az egy mondatban bele van sűrítve az egész Szentírás. Isten szeretetből alkotta meg ezt a világot és szeretetből helyezte bele az embert, akire szeretetből rábízta, hogy őrizze meg. Tehát felelősséget adott az embernek, amit számon is lehet tőle kérni. De az ember elbizakodott, nem teljesítette Isten minden kérését, a tilosba lépett. Ennek viszont súlyos következménye lett: elvette Isten tőle az édenkertet, száműzte és keservesen kell neki munkálkodni, hogy fenn tudja magát tartani. Isten szomorúan nézte teremtménye küszködését, ezért próbálta mindig jobb belátásra bírni. Ilyenkor bűnbánatot tartottak, és fogadalmat tettek, hogy megtartják Isten parancsolatait. De az esetek többségében ez nem sikerült, mert annyira elhatalmasodott a bűn, hogy kénytelen volt Isten nagyobb büntetést adni: természeti csapásokat, ellenséget támasztott, betegségek sorozatával sújtotta őket, rabságra hurcolták el Isten népét. Isten még ekkor sem mondott le a bűnös emberről, hanem saját Fiát küldte le a földre, hogy higgyen Jézus Krisztusban és el ne vesszen, hanem örök élete legyen Jézusban. Csak Benne és általa. (Horváth Csaba)
  ***************
  Imádság:
  Úr Jézus! Köszönöm, hogy miattam és értem jöttél e földre. Megváltottál, hogy bűnbocsánatom és örök életem legyen. Áldalak érte rendszeresen! Ámen
  **************
  A nap gondolata:
  Jézus Krisztus azzá lett, amik mi vagyunk, hogy azzá tehessen bennünket, ami Ő.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Ti azért így imádkozzatokcsütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Napi Ige és Gondolat Ti azért így imádkozzatok csütörtök
  Ti azért így imádkozzatok
  „Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!” (Hóseás 14,2-3)
  Hogyan kell imádkozni? Mit lehet, mit kell mondani az Istennek? Van olyan, hogy jó imádság és rossz imádság? Van olyan, hogy az Úr nem hallgatja meg a könyörgésünket, vagy hálaadásunkat? Olyan sok kérdés felmerülhet bennünk az imádsággal kapcsolatban, hiszen ez nem egy olyan műfaj, ahol azonnal választ kapunk. Nem kapunk rá osztályzatot, nincs formai, tartalmi vagy egyéb követelmény, amit be kellene tartanunk. Mégis úgy érzem, egy szabály azért van: legyen őszinte. Akár a mi bűnvallásunk, elmélkedésünk, hálaadásunk vagy perlekedésünk van imádságban az Úr előtt, felesleges szépíteni, vagy tompítani, hiszen Ő úgyis jól tudja, mit szeretnénk mondani, hogyan érzünk.
  Mégis sokszor, sokféleképpen hangzott már el a tanítás: ti azért így imádkozzatok. Nagyszüleink megtanították a lefekvés előtti imát, a hitoktatónk az órai imádságokat, a lelkészünk az úrvacsorai imákat. A tanítványoknak Jézus megtanítja az Úri imádságot, az izraeli népnek pedig egy bűnvallást kell elmondani az Úr előtt. Mert vannak ilyen imádságok is. Melyeket megtanulunk másoktól, újra és újra elimádkozzuk, szinte álmunkból felkeltve is tudjuk azokat. De nem veti meg az Úr azt sem, ha csupán beszélgetünk vele. Ha egyszerűen elmeséljük neki a napunkat, beszélünk az érzéseinkről, félelmeinkről, vágyainkról. Ha azon kapjuk magunkat, hogy elmerengünk munka közben és zsoltárokat, imádságokat mormolunk magunkban, énekszóban, vagy néma sóhajtásokban szólítjuk meg Őt.
  Amilyen sokfélék vagyunk olyan sokfélék az imádságaink. De egyben biztos vagyok. A Mindenható Isten, mindannyiunk könyörgését meghallgatja. Sőt! Nem csupán hallgat, hanem cselekeszik is! A maga idejében, a maga rendje és bölcsessége szerint, de cselekeszik. Mert ilyen a mi Istenünk! (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)
  **************************
  Imádság:
  Uram, köszönöm neked, hogy te meghallgatod az imádságaimat! Akkor is, ha bűneimet viszem eléd, és akkor is, ha áldásaidért adok hálát. Uram, te tudod, hogy sokszor nem találom a szavakat, nem tudom kimondani, ami bennem van, de köszönöm, hogy te ezt is megérted. Kérlek, hallgass meg engem. Ámen!
  *************************
  A nap gondolata:
  „Az ima kulcsával kinyílik a menny tornáca és bezárul a pokol kapuja.”
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Senki sem látta…szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Napi Ige és Gondolat Senki sem látta… szerda
  Senki sem látta…
  „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18).
  Istent senki sem látta. Az egyházatyák sem. Mózes sem. Ézsaiás sem, Ezékiel sem, noha elhívást nyertek az Úrtól. Ők csak hangot hallottak, vagy álmot láttak, vagy az Ő dicsőségéhez valami hasonlót. Keresztelő János sem és a tanítványok sem látták az Istent. Pál apostol sem és János apostol sem látta Istent Patmosz szigetén. A bölcsek sem látták Istent. Ez a megállapítás egy alapvető csalódást kelt bennünk.
  Hogyan szolgáljunk akkor Neki? Milyen legyen az istentisztelet?
  Isten maga jön a segítségünkre. Az által, Aki az Atya kebelében van. Ő jelentette ki nekünk az Atyát. Ő látta az Istent.
  Látni. Csodálatos képesség a látás. Látásunk által kerülünk kapcsolatba a körülöttünk levőkkel. Nagyon fontos érzék a látás. Ennek segítségével kapcsolódunk a világhoz és az emberekhez. Látásunkkal sok mindent megtapasztalunk, sok mindent megtanulhatunk.
  Az a lehetőség, hogy egymást láthatjuk, megkönnyíti, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással. Az ember természete szerint szeretné az Istent is megismerni. Szeretné látni.
  Az Ő lényét nem lehet emberi szemmel vizsgálni. Istent csak annyiban lehet megismerni, amennyiben Ő ismertté teszi magát.
  Az emberek, mivel testük van, láthatóak. Isten azonban nem. Neki nem emberi teste, lénye van. Isten Lélek. Így lényéből csak annyit foghatunk fel, amennyit Ő nekünk nyilvánvalóvá tesz. Szemünkkel nem láthatunk át a ködön. Mi halandó emberek vagyunk.
  Isten azonban felfedi titkát. Annyit, amennyit Ő jónak lát, s amennyit mi fel tudunk fogni, amennyit mi meg tudunk érteni.
  Hogy fedi fel Isten önmagát? Az által, aki Nála, az Ő kebelén volt. „Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” Krisztus által Isten nem „látható”, de emberi képességeink szerint lehet közeledni hozzá. Isten lényének a fényességét Jézus enyhítette, hogy mi közeledhessünk hozzá, találkozhassunk vele. Jézus Isten nagyságát felfoghatóvá tette. Nem annyira,- mert erre nem lennénk képesek -, hogy megértsük, de úgy, hogy legalább felfoghassunk valamit az Ő nagyságából. Krisztus eljött hozzánk és Általa ismerjük meg a magunk gyermeki voltát.
  A ma embere Jézus javaival él. Általa, érette Isten áldásaiban részesül.
  Jézus azért jött, hogy ezt a bűnös embert megváltoztassa, megmentse.
  S a kereszt árnyékában értjük meg Jézus szavait: „Aki engem látott, látta az Atyát.” S ez a látás, már egy másfajta látás. (Csomay Árpád, Biharszentjános)
  ********************
  Imádság:
  Atyám, add, hogy naponta egyre többet meglássak kegyelmedből szeretetedből Jézus Krisztust követve! Ámen.
  *******************
  A nap gondolata:
  Jézus Krisztuson át válik láthatóvá az Atya!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat A sárga tálkedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14
  Napi Ige és Gondolat A sárga tál kedd
  A sárga tál
  „Te formáltál anyám méhében.” (Zsoltárok 34,13b)
  A gyülekezetünk Keresztyén Manufaktúrájában gyönyörű és igényes igei felirattal készült termékek készülnek nap, mint nap a szorgos alkotók keze alatt. Vannak azonban olyan termékeink, amiken lehet, hogy kisebb vagy nagyobb szépséghibák, helyesírási hibák, vagy anyaghibák vannak. Ezek közül többeket nincs szívünk kidobni, mert csak apró szépséghibájuk van, ezért belekerülnek egy sárga tálba, amit erre a célra jelöltünk ki, és ajándékként bárki megkaphatja, aki ellátogat a gyülekezetünkbe. Szépek, azonban mégis valaki meghozta fölöttük a döntést, hogy valami hibája van, ezért ajándékok lesznek, így a sárga tálban van a helye.
  Kedves Testvérem, Te érezted már magad a sárga tálban? Én igen. Nem szégyellem, nem takargatom. Sokszor érzem magam hibásnak, sérültnek, fogyatkozássokkal telinek. Miért? Mert hasonlítgatom magam a másik emberhez. Úgy érzem, hogy semmire sem vagyok jó, csak arra, hogy a sárga tálban legyek, és várakozzak, hátha történik velem valami. És igen, történik velem valami: egyre értéktelenebbnek érzem az idő múlásával magam, leírom magam, ami után bele lehet csúszni észrevétlenül a depresszióba. Istennek legyen hála, én még a depresszióig nem jutottam el, mert Isten Igéje, az Ő szeretete mindig időben megtalált és kiemelt onnan.
  De ha te is ilyen érzésekkel küszködsz, akkor ki kell, hogy nyisd a füledet és szívedet, és meg kell, hogy halld és érezd, amit velem is megértetett és megéreztetett Isten: egyedi és különleges teremtménye vagyok. Ő nem gyártott selejtet. Minden apró porcikám meg van tervezve. Különleges tervével felruházott. És ha ennek birtokában vagyok, akkor már nem lehetek depressziós, nem nyalogathatom a sebeimet, mert Ő számít rám az Ő küldetésének beteljesítésében. (Ez a depressziós hangulat nem tévesztendő össze azzal az érzéssel, amikor elfáradt, kifáradt vagy, és egy jó alvás, egy jól eltöltött szabadság fel tud tölteni, vissza tudja adni az életerődet.)
  HOGY vagy most? HOL vagy most? Te magad raktad bele magadat a sárga tálba, vagy úgy érzed, hogy más lát ott téged?
  Hát jól vésd az eszedbe és szívedbe: Isten nem gyárt selejtet, és Te sem vagy az! Istennek egyedi és értékes gyermeke vagy! Kelj hát fel a fotelodból és indulj az Ő szolgálatára! RÁD VAN SZÜKSÉGE! (Tóth Viktória, Abaújvár)
  **************************
  Imádság:
  Uram, köszönöm, hogy értékes és egyedi vagyok. Köszönöm, hogy Te nem alkotsz selejtet, így én sem vagyok az. Köszönöm, hogy szeretsz és én is szerethetlek. Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  Minden reggel, amikor felkelsz, nézz a tükörbe, és jelentsd ki:
  „Értékes vagyok, mert Jézus drága vérén lettem megváltva!” (Mai Ige)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Mit teszel, ha fáj?hétfő

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Mit teszel, ha fáj?
  „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban…” (2Korinthus 1,3-4)
  Az elmúlt időszakban sokan tapasztalhattuk meg a veszteséget, annak különböző formáit… Amikor nehéz időszakon megyünk keresztül, amikor fájdalmas események történnek velünk, arra valahogyan mindannyian reagálunk: van, aki elfordul Istentől, mert úgy érzi, hogy Isten bünteti őt, és úgy gondolja, neki nincs szüksége arra, hogy még Isten is őt sújtsa… és van, aki tudja, hogy bármely nehéz helyzetből egyedül Isten segítségével tud kijutni, így a bajban még közelebb fordul Istenhez.
  Te mit teszel, ha fáj? Ha fáj a lelked, mert elvesztettél valakit, aki fontos volt számodra… Ha fáj a lelked, mert olyan valaki bántott meg, aki nagyon közel áll a szívedhez, és nem gondoltad volna, hogy ilyen valaha is megtörténhet… Ha fáj a lelked, mert úgy érzed, csalódtál magadban, és nem találsz magadban erőt arra, hogy megtedd a következő lépést… Kihez fordulsz?
  Amikor ilyesmi történik, akkor azt mondjuk: „olyan nyomorultnak érzem magam”, és „olyan vígasztalhatatlannak érzem magam”. Ezért fontos, hogy ismerjük az Igét! Mert abban minden élethelyzetre van bátorítás, útmutatás, s most azt mondja nekünk: „… az Isten… minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban…” Ha valami olyan dolog történik velünk, ami próbára teszi az Istennel való kapcsolatunkat, akkor ne forduljunk el Tőle… inkább forduljunk oda Hozzá, mert egyedül Ő tud minket minden nyomorúságunkban megvigasztalni, egyedül Ő tud minket úgy megerősíteni, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést, s Ő tud nekünk irgalmából ajándékozni, hogy mi is tudjunk irgalmasok lenni másokhoz, lelki gyötrelmeink közepette is.
  (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)
  **************************
  Imádság:
  Drága Istenünk, olyan önfejűek tudunk lenni… olyan sokszor nem tudjuk elhinni, elfogadni, hogy TE minden körülmények között a javunkat akarod… erősíts, kérünk! Ha mi erőnkön felülinek is érezzük olykor a terhet, ne engedd, hogy kicsússzon a kezünk a te kezedből! Kegyelmesen kísérj minket, kérünk, életünk minden eseményében. Az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg imánkat! Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  „AZ ÚRRA bízzad dolgod:
  Könnyebbül a teher,
  Ezer baj közt is boldog,
  Aki nem csügged el.
  Minek a gond, a bánat?
  Mit gyötröd lelkedet?
  Az Istent kérjed, várjad,
  S megnyered ügyedet.” (RÉ 265,2)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Ember tervez, Isten végez!vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12
  Napi Ige és Gondolat Ember tervez, Isten végez! vasárnap
  Ember tervez, Isten végez!
  „De ez csak kezdete annak, amit tenni akarnak.” (1Mózes 11:6)
  Isten szövetségre lép Noéval és az ő családjával. Ez gyakorlatilag az egész akkori emberiséget jelentette. Vajon mindaz, amit átéltek, amin keresztül mentek, mennyire változtatta meg az életüket?
  Azt gondolná az ember, hogy egy életre beléjük ívódott Isten minden szava, Isten jelenlétének tudatában fogják tervezni, élni mindennapjaikat.
  Bábel tornyának története sajnos nem ezt erősíti meg.
  Noé utódai otthont keresve Sineár földjén telepednek le, s hogy együtt maradjanak, szövetséget kötnek egymással.
  Várost, s égig érő tornyot akarnak maguknak építeni, hogy nevet szerezzek, s ne széledjenek el a szélrózsa minden irányába.
  Ez csak a kezdet – mondja ekkor Isten, s nem engedi befejezni tervüket.
  Ő már tudja, hogy a kezdeti elhatározásainkat mi követheti, egy-egy döntésünk később milyen következményekkel jár.
  Éppen ezért dolgaink nem mindig úgy alakulnak, ahogyan azt elterveztük.
  „Ember tervez, Isten végez.” Számtalan esetben igazolódik ez a rövid mondat az életünkben.
  Lehet a karriered kapcsán élted ezt meg, s egy létszám leépítés mindent megváltoztatott…
  Talán a gyermekvállalás terén tapasztaltad meg, hogy az élet ajándék, s azt Istentől kapjuk …
  Talán a gyermekeid nevelése alakult másként, s ezt kudarcként éled meg…
  Talán házat, otthont álmodtál, s túlvállaltad magad…
  Ma egy kérdést hadd tegyek fel neked: miben változtatta meg az életedet a határaiddal való szembesülés?
  Bizonyára már sok elképzelésed van arra vonatkozóan is, hogy mit szeretnél tenni, ha arra lehetőséged lesz…
  De vajon mi Isten terve az életedre vonatkozóan?
  Hogyan fogadod az Ő verzióját, ha másként dönt?
  Mennyire tudod ennyi év után őszintén énekelni, vallani:
  „Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. :/:
  Ő énvélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja.
  Ő az Isten, ki ínségben az övéit megtartja, hát légyen, mint akarja.” 272.dicséret
  (Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
  **********************
  Imádság:
  Uram! Tudom, hogy van velem terved. Hálás vagyok érte és kérlek ismertesd meg velem! Ámen
  *******************
  A nap gondolata:
  Tudod, mi kell a láthatatlan szemléléséhez? Csend és hit. Ilyen állapotban tudod szemlélni az örökkévalóságot és az örökkévaló Istent.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Magvetésszombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11
  Napi Ige és Gondolat Magvetés szombat
  Magvetés
  „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.”
  (Filippi 1:6)
  Amikor idekerültünk Abaújvárra lelkésznek, szinte már a második héten beindult a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan a gyermekistentisztelet is. Az elmúlt húsz évben hol több, hol kevesebb gyerek járt, attól függően, hogy épp hány gyerek él a faluban, hiszen mind jártak gyermekistentiszteletre az itt élők közül. Így alakult az is, hogy pünkösd ünnepe előtt, amikor eljött a konfirmáció ideje, 2-3 évente mindig volt néhány konfirmandus.
  Benjámin nevű gyermekünket az édesanyja készítette fel a konfirmációra. Kellett neki az anyai szigor, hogy ne az édesapjával vigye végig lazán a felkészülést. Mégis úgy gondolom, hogy az ő konfirmációja nem az abaújvári templomban történt, hanem máskor és másképp. Mert mi a konfirmáció? Hitünk megerősítése a Szentlélek által. Isten rajtunk, bennünk végig menő munkája. Mikor volt az ő konfirmációja? Talán hatodikos lehetett, amikor úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar Continetal Singers Contini csapatához, és megy velük koncertezni. Ők egy olyan csoport, akik az ország különböző területéről összeszedik a tehetséges énekhangú gyerekeket, és három hetes koncertturnén keresztül mennek gyülekezetről-gyülekezetre és énekes koncerttel dicsérik az Urat. (Minden gyülekezetnek szívből ajánlom őket.) Benjámin nem a hangjával került be, hanem technikus lett. Így történt, hogy évről évre nyári program volt számára a Contini. Vezetőjük, Bordás Ráhel néhány évvel volt idősebb náluk, mégis a három hét alatt nemcsak énekhangjukra, hanem lelkükre is figyelt. Amit mi szülők, illetve a gyülekezet elkezdtünk, azt a Conti, illetve Ráhel folytatta. Miért mondtam el ezt? Az egyik alkalommal, amikor hazajött és ebédhez készültünk, az asztali áldást szerettük volna elmondani. Ekkor Benjámin elkezdett imádkozni, és imádságában szívből dicsérte az Urat. Nekem ekkor volt az ő konfirmációja.
  A legutolsó helyi gyermek, aki konfirmált Rebi volt, egyedül egy szem lányként. Abaújváron ő volt az első gyermek, akit kereszteltem. Végig bőgte az egész istentiszteletet, már akkor felhívta magára a figyelmet. Valahogy evidens volt, hogy őt én készítem konfirmációra. Az ő konfirmációja sem az abaújvári templomban volt. Meghívtak bennünket Kárpátaljára, Beregrákosra, hogy mutassuk be gyülekezetünket, az itt folyó életet. Úgy gondoltuk, ha már elmegyünk, akkor szívesen megyünk a bábcsoporttal, így jött velünk Rebi is. A nap folyamán Munkácson báboztunk, este került sor a gyülekezet bemutatására. Ekkor lépett oda Rebi és közölte, hogy bizonyságot szeretne tenni a hitéről. Azelőtt, ha Kárpátalján jártunk, mindig édesanyja, Ági, gyülekezetünk missziósgondnoka tett bizonyságot. Ezen az alkalmon Rebi állt ki, és mondta el érzéseit Jézusról. Mindannyiunk szeme könnyes lett. Számomra ott konfirmált le.
  Hogy miként állnak most, azt ők tudják és az Úr. Mint ahogy azt is, hogy a bennünk elkezdődött munka milyen folyamatában van. Hiszem, hogy az a mag, ami el lett vetve, egyszer beérik bennünk. Pál apostol azt mondja, a bennünk elkezdett jó munkát elvégzi az Úr. Bennem, mint a gyülekezet lelkészében két kérdés tevődik fel: én, mint lelkész, milyen alapot rakok le, milyen munkát végzek a rám bízottakban? Én, mint édesapa, mint szülő milyen alapot rakok le, milyen munkát végzek a rám bízottakban?
  Te, drága testvérem, hogy vagy ezzel? Mi van benned? Veted te a magot a környezetedben? Mennyi kérdés, mennyi gondolat, mennyi válaszkeresés.
  Áldott gondolkodó napot! (Tóth István, Abaújvár)
  *************************
  Imádság:
  Uram! Köszönöm a rám bízottakat! Hálás vagyok értük. Add, hogy ne feledkezzem el értük szüntelen könyörögni. Ámen
  *******************
  A nap gondolata:
  A gyülekezeti közösség olyasmi, mint a tábortűz. A tábortűzben minden darabka szén vöröslő fénnyel izzik. Ha kiveszel belőle egy széndarabot és távolabbra helyezed, akkor percek múlva ki fog hűlni. A tűz kialszik, a szén pedig befeketedik. Ám ha egy kihűlő félben lévő széndarabkát visszateszel a tűzbe, akkor újra felizzik. Ebben áll a közösség ereje.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Őszinte, ne csak igazpéntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  10
  Napi Ige és Gondolat Őszinte, ne csak igaz péntek
  Őszinte, ne csak igaz
  „Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy egy kérdéssel fogják tőrbe csalni. Elküldték tehát hozzá a Heródes-pártiakkal együtt a tanítványaikat, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Jézus pedig felismerve gonoszságukat, így szólt: Képmutatók, miért kísértetek engem?” (Mt. 22, 15-18).
  Puskaporos a hangulat Jézus körül! A farizeusok és a Heródes pártiak két ellenséges párt volt, akik akkora veszélyt láttak Jézusban, hogy összefognak ellene. Tőrbecsalási szándékkal egy mondatot fogalmaznak meg Jézusnak: „Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét.”
  Ez egy igaz mondat Jézusról. A megszólítás is pontos, hiszen maga Jézus is elfogadta és alkalmazta magára! Ő valóban igaz volt, aki Isten útját tanította, az Atya akarata volt számára a mérce.
  Ismeritek a Bibliából Jézus szavait, aki azt mondja: az utolsó napon is lesznek, akik majd azt mondják, hogy az Ő nevében prédikáltak, tettek csodát, és mit fog mondani nekik Jézus? „Nem ismerlek titeket.” Igen, mert szív szerint semmi közük nem volt Jézushoz! Pontosabban Jézust nem engedték be a mindennapi életükbe Úrként, Gazdaként, Tulajdonosként. Nem Jézus határozta meg őket, hanem Jézust akarták ők meghatározni. Képmutató volt a szívük.
  Nagyon sok igazságot prédikáltam én is Jézusról! Sok igazságot mondtam, amint ezek az emberek is. Ma azon gondolkodjunk el együtt, te is és én is: vajon, amit mondunk Jézusról a templomban, a reggeli csendességben, imáinkban, milyen szívvel mondjuk? Ezek az emberek igazat mondanak Jézusnak Jézusról, de hitetlen, engedetlen és hamis szívvel. Olyan jó lenne ma megvizsgálni önmagunkat: vajon, az a sok imádság, fogadalom, amit az úrasztala előtt elmondtam kereszteléskor, úrvacsoravételkor, az egymás közötti beszélgetésben, milyen szívből jöttek ki? Vajon, nem lát engem is, amint azokat az embereket képmutatónak Jézus?
  Ha arra jutottál testvérem, hogy képmutató vagy, esetleg voltál eddig, ma valld meg ezt is Jézusnak, kérj erre bocsánatot és a mai naptól legyen őszinte az, amit Jézusnak Jézusról mondasz, legyen őszinte minden mondatod, ne csak igaz. (Székely Zsolt Ferenc, Hencida)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram! Bocsáss meg minden szív és hit nélkül mondott ámenért, fogadalomért és igéért. Segíts engem az őszinte, szív szerinti követésedre. Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  A Lélek szerinti szeretet Jézus Krisztustól ered s egyedül neki szolgál. (Bonhoeffer)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Ami a legjobban kellcsütörtök

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  09
  Napi Ige és Gondolat Ami a legjobban kell csütörtök
  Ami a legjobban kell
  „Kérj valamit, én megadom neked.” (1Kir 3:5)
  Belegondolni is nehéz, mi lenne, ha ezt a lehetőséget Isten hirtelenjében ugyanezzel a mondattal nekem kínálná fel. Bár sokan talán egész életükben egy ilyen alkalomra várnak, hasonlóan a lottó ötöshöz, vagy a kifogandó aranyhalhoz, mégis, ha ez valósággá válna, velem együtt talán sokan lefagynának, de minimum gondolkodási időt kérnének az Úrtól. Mert mit is kérjek?
  Hosszú életet? Hogy aztán kortárs szeretteimet, rokonaimat, barátaimat mind, egymás után én kísérjem a temetőkertben utolsó útjára? A hosszú élet második felében állandóan csak búcsúzzak? Nem is biztos, hogy jó annyira a végére maradni. Kivel beszélgessek, ha már senki sem ért meg, senkivel sem lesznek közös gyerekkori, ifjúkori emlékeim?
  Gazdagságot kérjek? Persze, szívesen körbe utaznám a földet, jó lenne gondtalanul élni. De mit ér ez, ha mondjuk, nincsen társam hozzá, vagy ha van, de például egészségi okból nem tudna, vagy más miatt nem akarna jönni velem? Pénzen nem vásárolhatok senkit magam mellé, vagy az olyan is lesz. És ha nem tudom megosztani az élményt valakivel, az egy idő után csak ürességet okoz. Lehetne adományozni is. De annyi a baj, a nehézség, hogy arra Dárius minden kincse is kevés lenne. Kinek adjak, melyik rászorulót támogassam? Mit ér a hírnév, ha csak álbarátokat és irigyeket hoz? Ha szinte teljesen felszámolja az ember privát szféráját?
  Kérjek egészséget? Egy egészséges 20 éves test persze jól jönne, de köszönöm, nem cserélnék egy mai 20 éves gondjaival, azokkal a dilemmákkal, amik rá várnak. Nem adnám oda az összegyűjtött tapasztalataimat, emlékeimet sem. Nos, bármi is jut eszembe, mindennek van árnyoldala is.
  Mi van, ha biztosra próbálok menni, és azt kérem, amit Salamon? Engedelmes szívet, bölcsességet! Hát… Mire ment a nagy bölcsességével? Mégis elhajlott a szíve az Úrtól. Különben is, mit ér a bölcsesség önmagában hatalom és lehetőségek nélkül? Csak fájdalmat szül.
  Arra jutottam, hogy hálás vagyok Istennek, hogy nem nekem kínálta fel ezt a különleges lehetőséget. Mert nem tudok jól válaszolni, nem tudok, nem akarok semmit választani. Csak azt látom, hogy semmi sem ér semmit az Úr áldása nélkül. Különben is Krisztusban mindent, ami kell, megadott nekem. Ezért csak annyit mondhatok: Uram, legyen meg a Te akaratod. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
  **************************
  Imádság:
  Urunk, köszönjük, hogy megmutatod számunkra, hogy mire is van igazán szükségünk. Tanítasz, hogy ne az ajándékaidat akarjuk, hanem Téged magadat. Köszönjük, hogy Te jobban tudtad, hogy mi is kell igazán nekünk, amikor a Megváltót, Jézust elküldted értünk és bűnbocsánatot, örök életet ajándékoztál nekünk. Add, hogy benne napról napra átéljük, hogy elég nekünk az Ő kegyelme, mely még erőtlenségeinkben is megerősít, és hálaadásra indít. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „A Te irgalmasságod van rajtam, Istenem. Te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, amint Te akarod: Bölcs a Te végezésed, ha áld, ha sújt karod. (RÉ 265:3)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."