32512 ima található a honlapon, összesen 45926 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és GondolatKíváncsiság

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16

  „Azt mondta Mózes: Odamegyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, hogy miért nem ég el a csipkebokor.” (2Móz 3,3) 

  Nap mint nap elindulunk. Mikor kisebb, mikor nagyobb távokat teszünk meg, s nem különösebben földrajzi értelemben értve, hiszen sokszor ki sem kelünk az ágyból, de már valahol nagyon messze járunk. Kezdődik a nap. Elindulunk, van amikor előre megtervezett útvonalon, megtervezett napi programmal, máskor meg ráhagyatkozunk és engedjük, hogy sodródjunk az árral, lesz aminek lennie kell alapon. Bármelyik is legyen, mindig adódik valami, amire nem számítottunk, amit nem terveztünk bele a napba, talán pont azért, mert Valaki más is tervezett, s pont a mi programunkra, felforgatva mindent, de eléggé kíváncsivá téve arra, hogy utána járjunk és közelebbről is megvizsgáljuk. Mi lehet ez, ami .... ?! Keresünk, legtöbbször azt sem tudjuk mit, és mit is kellene megtaláljunk, s egyszer csak ránk talál az, akit keresnünk és megtalálnunk szükséges. Mózes aznap elindult a bárányaival, nem különösebben úgy, hogy na ... ma a Hóreb felé megyek, hogy találkozzak az Úrral. Nem tervezett ilyet, mégis valami oknál fogva, arra terelte a nyájat, pedig ezt eddig nem tette, hisz ez olvasható az igében: egyszer a juhokat a pusztán túl terelte, az Isten hegyéhez. Ez az egyszeri közeledés az Isten hegyéhez, elegendő volt ahhoz, hogy valami olyanban legyen része, amiben addig nem, találkozni az Istennel egy csipkebokor közepében. Ő viszont nem Istent látni ment oda, mint ahogyan sokszor mi sem úgy indulunk a napnak, vagy épp még a templomba se, hogy Istennel találkozzunk, hátha meglátjuk, meghalljuk, felismerjük valamiben, valakiben. Mózes a csodát ment közelebbről megvizsgálni.

  Az Isten sokszor eléggé érdekes módon, de van, hogy nagyon is hétköznapi dolgokban, helyzetekben, pillanatokban mutatkozik meg és lép közel hozzánk, és kíváncsiságot ébreszt bennünk, hogy közeledjünk Hozzá, ahhoz amiben épp felismertetni akarja magát velünk, megszólítani. Lehet az egy istentisztelet, az ige olvasása, valakinek a megsegítése, egy feladat végzése, vagy épp egy élethelyzet, amelynek épp részese vagyunk, mint szereplő vagy csak szemlélőként. A kérdés mindig az, ott van-e bennem, s vagyok-e annyira kíváncsi az Isten és az általa hirdetett igazság megismerése iránt, hogy megálljak, keressem és közeledjek hozzá, hogy megtaláljam, s felismerjem az Ő jelenlétét ebben a világban, s a magam életében is.     (Biró Botond, Ráton.)

  ***************************************************************

  Imádság: 

  Drága Uram! Adj találkozást veled! Állj elém és vonj magadhoz közel, ismertesd fel velem a magad valóságát, jelenlétét! Köszönöm! Ámen

   ***************************************************************

  A nap gondolata: 

  Aki az Istent keresi, az megtalálja a megtalálni szükségest is. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA hit titka

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  15

  Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. (1Tim 3,8-13)

   

  Jób könyve azt kérdezi meg: „Ki tudod-e találni, mi az Isten titka?” (Jób 11,7), a Jelenések könyve leleplezéseiben pedig így ír János: „Amikor megszólal a hetedik angyal trombitája hangja: beteljesedik az Isten titka” (Jel 10,7) Mondhatjuk, hogy Isten titka átszövi az egész Szentírást, s amikor Pál apostol a diakónusokkal kapcsolatban arról ír, hogyan, s kiket lehet beállítani ebbe a szolgálatba, akkor a „hit titkáról ír”. Azok lehetnek diakónusok, Isten szolgái, akikben megvan a „hit titka”. Nem valamiféle rejtély megoldásáról van szó, hanem arról, hogy egyrészt van bennünk egy vágy megfejteni az elrejtett, a titkos dolgokat, másrészt vannak dolgok, melyek Isten titkai, nem lepleződnek le, csak a világ végén a „nagy leleplezésnél”. De itt nem magáról a fogalomról szól, hanem arról, hogy Isten azokat bízza meg, akik számára az a titok (müsztérion) nyilvánvalóvá lett, amit Isten az Ószövetségben kezdett el, és az Újszövetségben teljesítette be. Az Efézusi levél Isten „megvalósulási rendjének” hívja Isten szándékát, titkát, a Kol 1,27-ben pedig Pál azt mondja „milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között.” A titok tehát Isten földi szándékának megvalósulását jelenti, hogy a választott nép után minden emberre kiterjeszti az evangélium elérhetőségét. Ilyen értelemben a titok nem valami misztikus, elrejtett dolog, melyet csak a beavatottak tudnak, hanem Isten váltságművének az ismerete.

  Aki ebbe a csodába beletekint, átélheti a megváltás, az üdvözülés csodáját, s bátran szolgál Istennek. Akkor lesz igaz, hogy az ő szolgálata nem teher lesz, nem a fáradságot látjuk csupán benne, hanem azt is, hogy szép tisztességet szerzünk, és bátorságot nyerünk a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.

  (Bölcsföldi András spirituális, KRE-HTK, Budapest)

   **********************

   

  Imádság: 

  Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által! Köszönjük neked, hogy számunkra nemcsak leleplezted és nyilvánvalóvá tetted a hit titkát, hanem annak tudása és megélése megbátorít bennünket a hitünk nyíltabb megélésére, és az emberek felé tett szolgálatainkra. Azért is élhetjük ezt át, mert törekszünk a hit titkának megélése mellett a tiszta lelkiismeretre is, melyet állandó szereteted mellett élhetünk meg. Ámen!

  ********************

  A nap gondolata: 

  Nemrégen megtaláltam még általános iskolában teleírt emlékkönyvemet, melybe az akkori divat szerint osztálytársak és barátok írtak üzeneteket az életemre nézve. Ennek tartozéka voltak a lapok behajlított sarkán képzett kis „titok fülek”, melybe szellemes, vagy az életemre vonatkozó kis titkos üzeneteket írtak. Ezeket egymásnak írtuk, de azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy le is leplezzük a „titkokat”, üzeneteket. Felnőtten is sokszor eszembe jutottak ezek a gyermeki módon leleplezett titkok.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAz Úrra várva

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  14

  „Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj!” (Zsoltárok 40 2.18)

   

  A 40. zsoltár nyitó és záró szavai állnak ma előttünk, amelyek bekeretezik azt a zsoltárt, amely hasonló érzések közepette íródhatott, mint amilyenek között vagyunk mostanság. A zsoltáríró üldözésről, ellenségekről, bűneinek sokaságáról beszél, ezek közül várja a szabadítást. Egészen pontosan azt, hogy a Mindenható lehajoljon hozzá. Mi pedig sokan várjuk most a szabadítást a vírus veszélyei közül, a betegek pedig a gyógyulást.

  Természetesen a kettő, vagyis amiről a zsoltáros beszél, és amivel küzdünk most mi, nem ugyanaz. Mégis van hasonlóság, hiszen mindkét esetben kénytelen kelletlen rá kell eszmélnünk arra, hogy van amire a mi tudásunk, hatalmunk, akaratunk nem terjed ki. S amikor felfedezzük emberlétünk határát, akkor juthatunk el oda, ahol a zsoltáros van.

  Biztosan voltak neki is kétségei, kérdései, mégis ami ezektől sokkal fontosabb volt számára az a várakozás volt. Hááát, igen.... Várni én sem szeretek. Jó lenne, ha minden azonnal sikerülne, ha minden kérés, óhaj, sóhaj azonnal teljesülne. De vajon tényleg jó lenne? Mit gondolsz mennyire tudnánk értékelni bármit is, ha nem kellene kivárni? Azt gondolom semennyire, mert ami könnyen jön az könnyen is megy, értéke pedig nem nagyon van.

  A 40. Zsoltár írója tud hittel és reménységgel várni, nem engedve, hogy megrémítsék vagy elkeserítsék a körülmények. Isten az ő egyedüli megmentője, Tőle kéri és várja a segítséget, és a legnagyobb tanulság az, ahogyan mindezt teszi. Mert a várakozás közben Isten szeretetéről és iránta való hűségéről tesz bizonyságot.

  Megtanulni várni bizony nehéz lecke, de mégis áldásokkal teljes tud lenni. Mert a várakozás közben Isten hozzánk lehajló szeretete gazdagít bennünket.

  Őt várd-Tőle kérj segítséget-Neki mondj köszönetet!

  (Birikiné Király Dalma, Jánd)

  **************************

  Imádság: 

  Türelmetlen gyermekeidként szólítunk meg Atyánk, de nem türelmetlenül. Várjuk mi is Tőled a szabadítást, a segítséget, a gyógyítást. Sokszor kétségek között, sokszor el-el keseredve, mert ilyenek vagyunk mi tökéletlenül a te tökéletes alkotásaid. Jöjj, segítségünkre Istenünk, mert szükségünk van Rád! Tőled kérjük és várjuk a gyógyulást, a lelkit s a testit egyaránt. Krisztusért, a mi Megváltónkért kérünk. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Ha az ember sokáig vár valamire, akkor az a valami sokkal értékesebb lesz.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Te vagy az az ember!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  13

  „Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember!”  (2Sámuel 12,7)

   

  Ha ma elénk állna valaki, és így kezdené a mondanivalóját: Te vagy az az ember….vajon, hogyan folytatnánk a mondatot? Milyen embernek érezzük magunkat? Milyen embernek látnak mások? Vajon te az az ember vagy, akit mások szeretnek, megbecsülnek, akire odafigyelnek? Vagy te vagy az az ember, aki másokat szeret, aki másokra odafigyel, mások gondját viseli?

  De folytatódhat ez a mondat másképp, más hangulatban is. Te vagy az az ember, aki elvette egy másik ember egyetlen kincsét, egy férfi feleségét. Az, aki halálba küldött egy ártatlant, csupán azért, hogy megszerezze, amit akar. Te vagy az az ember, aki bár mindent megkapott az életben, mégis arra vágyott, ami nem lehetett az övé. Dávid, te vagy az az ember! Hiszen amikor Nátán próféta Dávid király elé állt, akkor egy példázattal mindezt elmondta neki. Dávid mindent megkapott az Úrtól, amire csak egy királynak szüksége lehet. Hatalmat, erőt, palotát, hadsereget, mindent, amit csak el tudott képzelni, de ő arra vágyott, ami nem lehet az övé. Elvette egy másik férfi feleségét, megölette azt az ember, és így vált AZZÁ az EMBERRÉ.

  Úgy hiszem, hogy egyszerű emberként is sokszor hasonlítunk Dávid királyhoz. Nem elégszünk meg azzal, amit nekünk adott az Úr, vágyakozunk más kincsek után. Néha önzők, tapintatlanok, öncélúak vagyunk és megérdemelnénk, hogy valaki ránk olvassa: Te vagy az az ember! De a mi Urunk ahelyett, hogy megbüntetne ilyenkor, ahelyett hogy mindent elvenne tőlünk, egészen más megoldást kínál. Te lehetsz az az ember, aki kitárod szívedet az Úr előtt, és bűneidet megvallod Előtte. Te lehetsz az az ember, akit Ő nem küld el, hanem magához fogad és megbocsájtja minden vétkedet. Mert Te vagy az az ember, akiért meghalt Jézus a kereszten, az az ember, akiért a legdrágább kincsét áldozta a Mindenható, akinek nem csak palotát, kincseket, győzelmeket ad, hanem örökkévaló életet. Te vagy az az ember!            

   (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)    

  **************************

  Imádság: 

  Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ámen! 

  *************************

  A nap gondolata:

  „Amikor Isten megméri az embert, a mérőszalagot nem a derekához, hanem a szívéhez illeszti.” (Anne Seidlitz)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Gyermeki hit

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  12

  „Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Máté evangéliuma 18,2-3)

   

  A minap hallottam egy beszélgetést a Kossuth Rádióban, ahol a szakember épp arról beszélt, hogy a ma embere, legyen az idős, vagy fiatal, azért nem tud kikapcsolódni, pihenni, mert nem tud a jelenre koncentrálni, nem tudja a jelent megélni, hanem folyamatosan azon kattog az agya, hogy mi lesz, hogy lesz, hogyan tudja megoldani a következő felmerülő problémát, stb. Ezzel szemben a kicsi gyermekek hangulata azért tud nagyon hamar változni (hiszti után gyors váltással hangos kacagás), mert ők a jelenben élnek. A kis lelkük nincs még leterhelve mindenféle elvárásokkal, nem kell azon aggódniuk, hogy mi lesz, ha nem jut idejük mindenre, amit véghez kell vinniük. Egész egyszerűen biztonságban érzik magukat szüleik, nagyszüleik közelében, és ez békességgel tölti el a kicsi szívüket.

  Azt gondolom, hogy Jézus valami ilyesmire gondolhatott, amikor a fentebbi igét mondta. Felnőtt emberként teljes egészében biztonságban kellene éreznünk magunkat Isten közelében, s ez a mi szívünket békességgel kellene, hogy eltöltse. Kellene. Csakhogy mi, felnőtt emberek sokkal könnyebben adjuk meg magunkat az aggódásnak, félelmeknek, mindenféle elvárások okozta stressznek. De ez nem a hit lelkülete… Egy kedves ismerősöm, aki nagy mélységeket élt át, elmondta, hogy milyen komoly példa számára egy hívő munkatársa, mert bármi történik is vele, olyan nagy nyugalommal tudja elhordozni. Ez a hit lelkülete. Nem lesz jobb az életünk, ha ma aggodalmaskodunk azon, ami holnap vár ránk. Ma azt vigyük véghez, amit ma kell! De azt teljes odafigyeléssel, átéléssel. Legyen olyan tiszta a szívünk, mint egy gyermeké! Adjuk át magunkat egészen az atyai oltalomnak. Bízzuk Rá a holnapot! Ő tudja, mi vár ránk, és átvezet azon is! (Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)

  **************************

  Imádság: 

  Drága mennyei Atyám! Hálás szívvel köszönöm meg azt, hogy Rád bízhatom az életem. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor hagyom magam elsodortatni, az élet gondjaival. Kérlek, őrizz meg azon az úton, mely hozzád visz egyre közelebb! Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  A tegnap már elmúlt, a holnap még messze van… a jelen: ajándék.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatNe maradj a földön!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  11

   „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt…”(Efézus 1,4)

  Egyszer egy ember a farmja közelében talált egy tojást. Bár tudta, hogy vadon élő madár hagyta ott, mégis fogta, hazavitte és betette a tyúkólba. A tyúk ki is költötte a többi tojással együtt – ebből azonban nem kiscsibe, hanem egy sasfióka született meg.

  A sasfióka együtt nevelkedett fel a csirkékkel, velük együtt követte anyját, amerre csak ment, és velük együtt kapirgálta a talajt magvak és kukacok után kutatva. Ő is csirke volt – legalábbis teljes meggyőződésével ezt hitte. Így nőtt fel és így töltötte egész életét – totyogva lépdelt a tyúkólban, kotkodácsolt, kapirgált, és testvéreihez hasonlóan időnként ő is fel tudott emelkedni a talajtól egy picit, ahogy a szárnyait csapkodta.

  Teltek az évek, és a sas megöregedett. Egy szép tavaszi napon felnézve az égre csodálatos látvány tárult elé: egy hatalmas, gyönyörű madár szárnyalt fenségesen a magasban. Szárnyait alig mozgatva, az erős légáramlatokat kihasználva siklott magabiztosan és csendesen. Az öreg sas csodálattal nézte a tyúkólból a fenséges madarat.

  „Ő kicsoda?” – kérdezte le sem véve tekintetét a levegő uráról.

  „Ő a sas, a madarak királya.” – felelte az egyik tyúk. – „Ő az éghez tartozik, mi tyúkok pedig a földhöz.”

  És az öreg sas csirkeként élte le hátralévő életét, és csirkeként is halt meg anélkül, hogy egyszer is felemelkedett volna a magasba. (Anthony de Mello)

  Kedves Testvérem, te nem arra születtél, Isten nem arra hívott el, hogy csak a földet lásd magad előtt és csak ott „kapirgálj”. Neked nagyobb elhívásod van! Isten elhívott, hogy Őt kövesd, az Ő útját járd, az Ő tanácsai szerint járj, amik a magasba is tudnak téged emelni. Ha befogadtad már a szívedbe, akkor rájöttél már biztosan, hogy vele a halmok is síksággá lesznek, mert Vele a bajok, próbák, nehézségek is könnyebbek, kisebbek lesznek. Ha pedig még nem vagy az Úré, kívánom, hogy megtapasztald ezt. Mert nekünk, kiválasztottaknak szárnyalnunk kell, amihez Ő adja a mindennapi erőt, lendületet és kitartást! Bízz Benne bátran, nem fogsz benne csalódni! (Tóth Viktória, Abaújvár)

   

  **************************

  Imádság:

  Uram, köszönöm, hogy felnyitottad a szemem, hogy nem kell a földhöz ragadtan élnem, és folyamatosan a szürkeségbe merengenem, mert Te nagyobb dolgokra hívtál el azzal, hogy gyermeked lettem a Te Fiad, az Úr Jézus Krisztus kereszthalála által. Köszönöm, hogy Veled magaslatokba emelkedhetek, és ott nem egyedül kell repülnöm, mert Te vagy ott és erősítesz, megtartasz minden pillanatban. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Szállnod kell kicsi sas gyere már!
  Kéklő hegyeken át...
  Szállnod kell kicsi sas gyere már!
  Azért van a szárnyad, használd bátran! (Pintér Béla)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatNémelyeket megmenteni? Miért is?

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  10

  „Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” (1Kor 9:22)

  Mennyire fontos cél, hogy megmentsünk némelyeket? Amikor felteszem ezt a kérdést, érzem, hogy valami nincs rendjén. Hiszen egészen pontosan nem is mi vagyunk a megmentők, hanem rámutatunk, mert képviseljük a Megmentőt, az egyetlen Megmentőt, az Úr Jézus Krisztust. Tudta ezt Pál apostol is és nekünk is tudnunk kell.

  Célja a mások megmentése egyházunknak, gyülekezeteinknek, hívő életünknek? Ha nem, az maga a tragédia. Hiszen ez a feladatunk, Feltámadott Urunktól kapott missziói küldetésünk: „tegyetek tanítvánnyá minden népet…”

  Pál apostolnak az Úr Jézushoz térése után egyetlen fő célja volt:Krisztust hirdetni, hogy megmeneküljenek némelyek általa az örök életre. Ezzel szemben gyülekezeteink – s benne nem ritkán presbitériumaink tagjai is – olykor túlságosan belterjesen gondolkodnak. Nekünk legyen jó, akik ide tartozunk. A kívülállók? Mit sem számítanak. Tarthatatlan gondolkodás. Mondok egy példát. Egyházunk az online térbe vonult a koronavírus járványának idején. Nem is egyszer. Ezen lehet szörnyülködni, ezzel lehet nem egyetérteni, ezen lehet bosszankodni. De lehet ezt másképpen is felfogni.

  Istentiszteleteink felvétele, internetes közzététele általában többeket, olykor sokkal többeket elér, mint ahányan az adott gyülekezetben templomba járnak. Akkor? Ha van rá lehetőség, éljünk vele! Ez csak a forma, nem ez a lényeg, hanem a tartalom. Ha Krisztust hirdetjük hűséggel, Ő munkálkodik és olyanokhoz is eljuthat az Ige üzenete, akikhez másképpen nem feltétlenül.

            Vizsgáljuk meg gondolkodásunkat: van missziói látásunk? Fontos nekünk mások üdvössége, a pokoltól való megmenekülése? Ha igen, akkor miben mutatkozik meg ez?

            A nagy célról, a nagy küldetésről soha ne feledkezzünk el!

  (Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)

  ******************

  Imádság:

  Uram! Taníts túllátni önmagamon! Hadd legyen missziói, Tőled való lelki látásom! Én már megmentett ember vagyok, de ez nem elkényelmesedést, hanem felelősséget és feladatot jelent rám nézve. Segíts, hogy ne keverjem össze az eszközöket a céllal. És segíts abban is, hogy ne mondjak nemet arra, amire Te igent mondasz! Ámen

  ***************

  A nap gondolata:

  Egy keresztyén író így fogalmazott: „Évekig éltem mások elvárásainak nyomása alatt. Azon töprengtem, mi lesz, ha cserben hagyom őket? Azt hittem, ők gyakorolnak nyomást rám, pedig a valóságban saját félelmeim és bizonytalanságom nyomtak le. »De hát téged nem érdekel, mások mit gondolnak?« – kérdezed. Az, hogy mások mit gondolnak, nem az én gondom, hacsak nem csinálok problémát belőle. Az én dolgom az, hogy tetszésére legyek Istennek, és olyanná legyek, amilyennek ő akar látni. Ha bárki más próbálok lenni, megfosztom magam áldásaitól, mert Isten nem áld meg egy utánzatot.”

  A megoldás az, hogy megnyugszol abban a tudatban, hogy ki vagy Krisztusban, mert ha ezt tudod, akkor minden más a helyére kerül életedben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatIsten távcsöve

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  09

    „Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Jöjj fel hozzám a hegyre és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat.” (2 Mózes 24:12)

  A 2970 m-es svájci Schilthorn csúcsán a kilátóteraszon egy különleges távcsővel találkoztunk a szabadság során. Nemcsak közel hozta a környékbeli völgyek, települések, tavak, csúcsok világát el egészen Európa pontjáig, a Mont Blancig, de meg is nevezte ezeket, sőt megadta még a tengerszinthez viszonyított magasságukat is. Sokáig nézegettük, és szívtuk magunkba a látványon túl a megadott információkat is ezen a különleges helyen, hogy világos legyen, mi is vesz körül bennünket pontosan.

  Ez a kép jutott eszembe, mikor olvastam az Igét. Mózes felmegy a hegyre, hogy Istennel találkozzon. Ott fenn Mózes belenézhet Isten távcsövébe, mely szépen közel hozza hozzá életünk dolgait. Sorban beazonosítja számára Isten az emberi lét hegyeit, völgyeit, szakadékait, veszélyeit, csúcsait. Mindent néven nevez az Úr. Azt is, ami követendő, ami kitűzendő cél, és azt is, amitől tartózkodni kell. Elválasztja egymástól életünk horizontjának különböző elemeit, a közelieket és a távoliakat egyaránt, és megnevezi azokat. A fennlévőt is és a lentit is, a jót is és a rosszat is. De nemcsak megnevezi mindezeket, hanem megadja az értékük mértékét is: mi mekkora valójában, mi mennyit ér. Miért érdemes küzdeni, és mi az, ami energia és időpocsékolás csupán. A szűk horizontú völgyben sokszor megcsalja az embert saját szemmértéke, saját értékítélete. Itt fenn tisztává, világossá, egyértelművé válik minden. Ennek a megtapasztalásnak, isteni nézőpontnak lesz a dokumentuma a 10 parancsolat, melyet Mózes lehoz a hegyről, melyet tovább kell adnia, tanítania.

  Azért is jó minél többször Isten közelébe kerülni, mert segít beazonosítani saját életünk eseményeit a múlt, a jelen és a jövő tágas horizontján, és megadja az etalonhoz, Jézus Krisztushoz viszonyított értéküket is. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)

  **************************

  Imádság: 

  Köszönjük, Urunk, hogy nemcsak a saját korlátozott völgyi horizontunk létezik, nemcsak saját becsapható szemmértékünkre és értékítéletünkre tudunk hagyatkozni, hanem létezik a Te határtalan és megcsalhatatlan rálátásod életünk dolgaira. Köszönjük, hogy imádságban, a Szentírásban, olykor mások szemén keresztül is belekukkanthatunk távcsövedbe, és azonosíthatjuk mi micsoda és mit ér. Add, hogy ehhez a látáshoz, a Krisztusban nekünk adott etalonhoz tudjuk tartani magunkat. Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  „A látásmód választás kérdése. Azt látjuk, amit látni akarunk. Változtasd meg, amit látni akarsz, és meg fog változni, amit látsz.” (Alan Kohen)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAtyák és fiak

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  08

  És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal. (Mal 4,6)

   

  Az emberiség kezdetétől fogva nagy fontosságú az atyák és a fiak egymáshoz való viszonya. Már az első emberpár életében is megjelent, hogy a fiak szíve elfordult az atyjától. Káin nem kért tanácsot apjától, hanem saját indulatának engedve megölte Ábelt.

  A bűn elhatalmasodott, és bekövetkezett az az idő, amikor a testvér nemcsak testvér ellen vétkezett, hanem az atyák a fiak ellen, és a fiak az atyák ellen is.

  Jézus az atyák és a fiak viszonyát csodálatosan tárta fel a tékozló fiú példázatában. Gyönyörű, ahogy a tékozló fiú bűnbánatra jut, és bocsánatot kér, és ahogy az apa megbocsát neki.

  A Szentírásban és különösen Jézus életében és szavaiban sok példát találunk arra, hogy miként éljenek együtt az atyák a fiaikkal és viszont.

  Ha az atyák és fiak egyaránt Jézusra tekintetének, minden széppé és áldottá válhatna életükben. A szeretet diadalmaskodna.

  Gondold ma végig, hogy milyen a kapcsolatod gyermekeddel, szüleiddel!

  (Prókai Árpád, Boldva)

  *****************************************************

  Imádság:

  Uram! Szívemet és gyermekeim szívét fordítsd magadhoz és egymás felé is! Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Ha szeretet nélkül éled az életed, semmi nem számít, bármit is érsz el.

  A személyes teljesítmények hihetetlen listáját halmozhatod fel. Elérheted, hogy a Fortune magazin címlapján legyen a képed. Nobel-békedíjat nyerhetsz. Lehet rendkívüli teljesítményed, lehetsz az év vállalkozója, felépíthetsz milliárd dolláros céget, óriási sikereid lehetnek azon a területen, melyen erőfeszítéseket teszel. A Biblia azonban azt mondja, hogy szeretet nélkül mindez semmit sem ér. A Biblia azt mondja – Isten azt mondja – a kapcsolatok fontosabbak, mint a teljesítmény.

  Az élet a kapcsolatokról szól, nem a teljesítményről.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Kiválasztottként

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  07

  „Bizony, megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izráelt választja magának. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak.”(Ézs 14,1)

            A kiválasztottak seregéhez jó tartozni. A gyülekezet régi neve is erről szól: ekklézsia – a kiválasztottak népe.

            Ézsaiás, mint az Ószövetség evangélistája, nehéz időkben szólt. Hirdeti: Ismét, továbbra is Izráelt választja magának az Úr. Isten munkájáról beszél, arról, ahogyan Isten gondolkodik az Ő népéről. Készül a fogságból való kimenekítés, a hazahozatal, mert könyörülő az Úr. Nyugalmat ad nekik, sőt jövevények társulnak hozzájuk.

            Könyörületességnek Atyja az én Istenem. Jézusban ismerem meg, Aki annyiszor könyörületességre indult a sokaság, a vak, a néma, a süket, a sánta felé. Ő ma is könyörülő szeretetével szeretne megajándékozni.

            Jézus ma is megszólít és kiválaszt. Nevünkön nevez, mint tette egykor Lévivel vagy Zákeussal. Önként szolgálhatom Őt, s lehetek tanítványává, aki Vele élhetek, Vele járhatok. Kimondhatatlanul boldoggá tesz ez.

            Nyugalmat ad a háborúság közben is. Milyen ez a nyugalom? A Jézus békessége ez. Körülötte háborgott a tenger, s Ő a hajó mélyén aludt. Ellenség jöhet, külső nyugtalanság vehet körbe, de az a nép, amely keresi az Istent, megkapja ezt a nyugalmat. Ne kételkedjek az Ő vezetésében és szeretetében!

            Mások csatlakozása, jövevények társulása. Mi akar ez lenni? Ott vannak a messziről valók, az idegenek, mert Ő távoli népek életében is munkálkodhat. Hadd vegyem észre azt is, ahogyan Ő gyülekezetünk határain túl, az egész Kárpát-Medencében, sőt azon túl is munkálkodik! Szeressem azt a földet, hazámat, ahová helyezett! Szeressem hittestvéreimet!

   (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)

   

  **************************

  Imádság: 

  Köszönöm, hogy nyugalmat, békességet, örömöt, boldogságot Tőled várhatok. Rád bízom családomat, testvéreimet, gyülekezetemet, nemzetemet, hazámat, hogy Te áldj és őrizz meg minket! Ámen

  *************************

  A nap gondolata:

  Kiválasztott gyermekének a küldetése, hogy a Lélek gyümölcseit teremje. Így meglátom: a békesség, csendesség, nyugalom mindennél többet ér.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatVarsák kivető helye

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06

  „… hálók szárítóhelye lesz…” (Ez 47,10)

  Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek ki. A próféta bele kellett, hogy menjen a vízbe, amely eleinte csak bokáig ért, majd térdig, aztán derékig. Egy idő után már olyan mély volt a vízáradat, hogy csak úszni lehetett benne.

  Ezékiel azt is látta, hogy hova folyik a víz: a Holt tengerbe, ahol valaha Sodoma és Gomora volt.

  A Holt tenger megragadó képe a mi életünknek. Azóta olyan az életünk, amióta ősszüleink engedetlenek voltak az Éden kertjében. Ádám bűnesete óta ránk tör a halál, de addig is bűneinkben és vétkeinkben vergődünk. Márpedig a bűnben vergődni, Isten átka és ítélete alatt lenni, - ez nem élet. Egész életünk itt a földön olyan, mint a Holt tenger.

  A Holt tenger is tenger, de nincs élet benne.

  A szent vizek azonban belefolynak a próféta víziója szerint a Holt tengerbe és így éltetővé válik a vize.

  Ebben a vízióban a szent vizek Isten Szent Lelkét jelentik, Aki az Atyától és a Fiútól kiárad. És Ezékiel látja, hogy Isten Szent Lelke milyen különös munkát végez: éltető ereje van. A Holt tengerben az élő vizek halaknak élőhelye lesz.

  Az Isten munkája révén a bűneink falai leomlanak és szívünk bezárt ajtaja megnyílik.  Így munkálja Isten bennünk az Ő Szent Lelke által, hogy gyümölcsöt teremjünk. (Csomay Árpád, Biharszentjános)

  ***************

  Imádság: 

  Uram, munkálkodj bennem is Lelked és Jézus által, hogy drága gyümölcsöket teremhessek a Te dicsőségedre és embertársaim javára. Ámen.

  ****************

  A nap gondolata: 

  Isten Egyházát az Úr átplántálja a Holt tengerből az élet vizének forrásához, amelyik az Isten és a Bárány királyi székéből jön ki. (B.J. van Boven).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatRendkívüli idők

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  05

  Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. (1Thessz 5,1-2)      

  Nem szükséges írnom és mégis ír – nincs ebben ellentmondás?  Mekkora nagy ajándék, hogy Pál apostol nem csak szólt, hanem írt is, és hogy ezekkel az igeversekkel ébresztgeti a Szentlélek a szunnyadókat, a kifogásokat keresőket, hívja az eltévelyedetteket, a megtévesztetteket és egyben emlékezetünket is serkenti. Arra a napra irányítja a figyelmünket, amely Ámós prófétánál (5,18) „a sötétség és nem világosság” azaz félelmetes és ítéletes. Jézus, „ama napról” Máté evangéliuma 7,22 -ben ezt mondja „ sokan mondják majd nekem Uram, Uram…” De vajon felismerik, felismerjük majd ezt az Urat ama napon? Vagy nem remeg bele a szívünk, nem megrendítő belegondolni, hogy azt mondja majd, hogy „nem ismerlek titeket” ?  A levél írója rendkívüli módon szól a rendkívüli időkről és időszakokról. Mi minden beteljesedett már azóta és ki tudja, hogy mi és mennyi van még hátra. Amikor eljött az idők teljessége és megszületett a Megváltó és amikor majd másodjára is megjelenik, akkor pedig már az idő is végleg megszűnik minden más teremtménnyel együtt.

  Vágyakozni kell utána vagy inkább  felismerni, hogy köztünk van? Közénk jött, közel jött és közel van! Így köszöntötték egymást az őskeresztyének is: MARANATHA! Jövel! Igen, jövel Jézus – de ne csak a terített asztal mellett mondjuk a közkedvelt és ismert imádságot. Mondjuk azokért és talán azok helyett is, akiknek betegágya mellett nem tudunk megállni, mondjuk az üldözöttekért, a háború áldozatainak gyászolóiért.

   Szólás-mondássá lett: idő van!  Világszerte növekvő élet-veszteségekről hallunk, templomok és zsinagógák meggyalázásáról hallunk, a magzatok kiszolgáltatottságáról, a döntést Isten kezéből magukhoz ragadókról hallunk. IDŐ VAN! Különös hangsúlyt nyer ez a két szó. Tölthetjük ezt az időt imádsággal és böjtöléssel a hitvallásunk (II HH XXIV/5) tanítása szerint: „Válságos időkben…siralmas körülmények közepette …böjtölést ma is kell tartani az egyház komor körülményei között”. Vajon ennek meghirdetését elrendelését is az Operatív Tanácstól kell várnunk? Inkább csendben meghirdetés nélkül, alázattal, nem kürtöltetve, de mégis Isten Szentlelke által felindítva egyre többen kapcsolódhatnánk be ebbe a böjtölő és imádkozó lelki közösségbe. (Balogh Barnabás, Hosszúpályi)

  *****************************************************

  Imádság:

  Úr Jézus Krisztus, te egészen közel jöttél, emberré lettél – segíts második megjelenésedre, az időkre figyelnünk.  Ámen

  ***************************************************************

  A nap gondolata:

  Aki teheti és szereti hallgassa meg Bach BWV 55 számú kantátáját „Óh én szegény ember, én a bűnnek szolgája

  J.S. Bach - Cantata BWV 55 Ich armer Mensch, ich Sündenknecht 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."