55690 ima található a honlapon, összesen 122189 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó
Naponta frissül

Michel Quoist francia katolikus pap, teológus és író. 

A szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat a hit szemszögéből gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti, és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót.

A könyv az élet művészetéről nyújt elmélkedéseket – mai keresztényeknek. Az emberek jól akarnak élni, sikerre vágynak – de legtöbbnyire csak anyagi sikerre. E műben a szerző az élet valódi és totális sikeréhez ad szempontokat – a hit szemszögéből – teljes tudományos felkészültséggel a lélektan és a szociológia terén is, gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Saját nyelvén szól a mai emberekhez. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti, és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót.
Mint lelki könyvnek újszerűsége, hogy az emberből és természetes adottságaiból – hívők és nem hívők párbeszédében a „közös nevezőből” – indul ki, és nem különböztet külső-belső, természetes-természetfölötti élet között, hanem szerves egységben látja és láttatja a mai ember életének több problematikáját. Vallási vonatkozásban nem elégszik meg a hit „gyakorlatainak” elemzésével, de megmutatja, hogy miből kell lelkileg táplálkoznia a keresztény életnek, hogy megteremthesse gyümölcseit a tettekben, a testvér szolgálatában, a jobb világot építő szeretetben.

Michel Quoist Így élni jó Az Atya terve a világgal

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Emelkedni szeretnék, Uram, A város fölé, A világ fölé, Az idő fölé. Szeretném tekintetemet megtisztítani és a Te szemedet kölcsönkérni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Michel Quoist Így élni jó Az Atya terve a világgal

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Az anyagnak ebben a termékeny változásában, Az életnek ebben az örökös forrásában, Látnám, mint születik hatalmas Tested a Lélek leheletéből. Látnám, amint fokozatosan megvalósul Atyád szeretetének örökszép gondolata: Hogy minden, ami csak égen és földön van, Főséged alatt egyesül, És látnám, hogy ma, mint tegnap a legkisebb részek is részt vesznek mindenben: Mindenki a maga helyén, Minden életkörülmény, Minden tárgy. Látnám ezt a gyárat és azt a mozit, A kollektív szerződésekről folyó vitákat és az alapkőletételi ünnepséget Látnám, mint hirdetik a kenyér árát és látnám a bálba igyekvő fiatalok csapatát, A csecsemőt születni, az aggastyánt meghalni Az anyag legapróbb részletét és az élet leghalkabb érverését, Szeretetet és gyűlöletet, Bűnt és kegyelmet. Megrendülve érteném meg, hogy előttem pereg le a Szeretet nagy kalandja, amely megkezdődött a világ hajnalán. Megérteném az üdvösségtörténelmet, amely az ígéret szerint csak a test feltámadásának dicsőségével fejeződik be, Ha majd megjelensz Atyád előtt mondván: ,,Beteljesedett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég'' Megérteném, hogy mindennek egy a célja, Hogy a világmindenség s az emberiség minden mozdulata Benned és Általad, a Szentháromságért van Uram. Megértenem, hogy a dolgokban, emberekben és eseményekben semmi sem profán. Ellenkezőleg, Isten kezdettől fogva mindent megszentelt, És mindent Neki kell áldoznia az Istenben élő embernek. Megérteném, hogy életem a mindenség óriási testének észrevétlen lélegzése, nélkülözhetetlen kincs az Atya tervében. Akkor térdre hullva csodálnám, Uram, a világ titkát. Amely számtalan, borzalmas kudarcunkat okozó bűnünk ellenére A szeretet hosszú, erőteljes szívdobbanása az örök Szeretet felé.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Michel Quoist Így élni jó Az Atya terve a világgal

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Akkor az Atya szemével látnám a világmindenséget, a történelmet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Michel Quoist Így élni jó Az Atya terve a világgal

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Emelkedni szeretnék, Uram, A városom fölé, A világ fölé, Az idő fölé. Szeretném tekintetemet megtisztítani és a Te szemedet kölcsönkérni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Michel Quoist Így élni jó Az Atya terve a világgal

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Igen magasra szeretnék emelkedni. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Michel Quoist Így élni jó Isten szól -- találkozás Jézus Krisztussal

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Olvasd az Evangéliumot! Ne mulaszd el a találkozást Istennel!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."