85711 ima található a honlapon, összesen 202865 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét hatodik hete – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18

Jelenlét

Uram, amikor magányos vagyok, juttasd eszembe ígéretedet: "Sosem vagy egyedül, veled vagyok mindig. Igen, az idők végezetéig".

Szabadság

"Nagyon kevés ember fogja fel, mivé alakíthatná őt Isten, ha átadná neki magát, és hagyná, hogy kegyelme formálja őt" (Szent Ignác). Kérem a kegyelmet, hogy teljesen Isten szeretetére bízzam magamat.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Jn 16,16-20
Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem.« Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz: »Mi az, amit mond nekünk: ‘Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem’, és: ‘Az Atyához megyek’?« Aztán megjegyezték: »Mi az, amit mond: ‘egy kis idő’? Nem értjük, mit beszél!« Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, azért így szólt: »Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam: ‘Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem’? Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Isten ideje nem a mi időnk, útjai nem a mi útjaink. Ami Istennél „egy kis idő”, az nekünk az egész életünk lehet. Szeretném, ha Isten felgyorsítaná a gyógyítást, a dolgok rendbe tételét? Tudok-e bízni abban, hogy Isten keményen dolgozik a világ életén és az enyémen, akkor is, ha esetleg nem veszem észre?
 • Jézus közli tanítványaival, hogy míg ők „sírni és jajgatni” fognak, a világ örvendezik. Isten mindig a nagy képet szemléli, de látja gondjainkat, és törődik velünk. Ne felejtsük el, hogy nekünk is meg van ígérve az igazi öröm Őbenne, méghozzá akkor és úgy, ahogy talán nem is számítunk rá!

Imabeszélgetés

Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét hatodik hete – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
17

Jelenlét

Drága Jézus, eljöttem hozzád, vágyom jelenlétedre. Úgy akarlak szeretni, ahogy te szeretsz engem. Soha semmi ne válasszon el tőled.

Szabadság

Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát. Add, kérlek, hogy ezekben a napokban szabad legyek az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától. Emlékeztess, Uram, hogy a te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek. Taníts, hogy felismerjelek másokban. Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

Isten igéje

Jn 16,12-15
Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ennek az evangéliumi szakasznak a középpontjában a Szentháromság áll. Ferenc pápa emlékeztet: „A keresztény életben minden a szentháromságos misztérium körül forog, és e végtelen misztériumhoz rendelve valósul meg. Legyünk tehát azon, hogy életünk „tónusát” mindig magasan tartsuk, és emlékezzünk arra, mi végett, milyen dicsőségért létezünk, dolgozunk, küzdünk, szenvedünk, és milyen bőséges lesz a jutalmunk.”
 • Szent Ágoston így foglalta össze az egyház hitét az Atya, Fiú, Szentlélek misztériumában: „ahol tiszta szeretetet tapasztalsz, ott a Szentháromság”.   

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét hatodik hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16

Jelenlét

Ahogy itt ülök, szívem dobogása, légzésem ritmusa, gondolataim áramlása mind azt jelzi, hogy Isten folyamatosan teremt engem. Megállok egy percre, hogy tudatosítsam Istennek ezt a jelenlétét bennem.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget? Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki. 

Isten igéje

Jn 16,5-11
Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki közületek nem kérdi tőlem: ‘Hová mégy?’ Hanem, mivel ezeket mondtam, szomorúság töltötte be szíveteket. De én az igazságot mondom nektek: Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről: vagyis a bűnről, hogy nem hisznek bennem; az igazságosságról, hogy az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; és az ítéletről, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A tanítványok gyengék. El fognak esni, ha Jézus elhagyja őket. Ezért megígéri, hogy küld nekik egy „Vigasztalót” – más fordításokban „Pártfogót” -, aki védelmezni fogja őket. A Szentlélek olyan nekem, mint egy idősebb testvér, aki a támaszom. Nem vagyok egyedül. A Szentlélek mindenben tud segíteni, bármennyire gyengének, elesettnek érzem is magam.
 • Kérve vagy kéretlenül, a Szentlélek mindenütt jelen van. Megkérdőjelezi a hamis értékeket, hogy az igaz és jó érvényesülhessen. Nekem a Lélek szóvivőjének kell lennem. Számíthat rám?

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét hatodik hete – hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
15

Jelenlét

Minél inkább Istenre hagyatkozunk, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz szerető szívéhez.

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Jn 15,26-16,4
Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam nektek mindezt, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógából, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek. Azért teszik ezt, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Mindezt pedig azért mondtam nektek, hogy amikor eljön ezeknek az órája, emlékezzetek rájuk, hogy én megmondtam nektek. Kezdetben azért nem mondtam el nektek ezeket, mert veletek voltam.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Szörnyű dolgokat követtek el emberek Isten nevében. De Isten létmódja a SZERETET, és Jézus kijelenti, hogy akik ilyeneket tesznek, azok tévúton járnak. Kérjük, hogy ismerjük meg Őt jobban, nehogy mi is hasonló hibába essünk. Imádkozzunk azokért, akiket nem a szeretet motivál, mégis azt hiszik, Isten tetszésére van, amit csinálnak.
 • Mennyire állok készen tanúskodni napi döntéseim, szavaim, cselekedeteim által Isten jelenlétének fontosságáról az életemben?

Imabeszélgetés

Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét hatodik vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

Jelenlét

Drága Jézus, eljöttem hozzád, vágyom jelenlétedre. Úgy akarlak szeretni, ahogy te szeretsz engem. Soha semmi ne válasszon el tőled.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram. Menedéket találok szerető szívedben. Te vagy az erőm, amikor gyenge vagyok, Te vigasztalsz szomorúság idején.

Isten igéje

Jn 14,15-21
Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek. Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus tudja, hogy testi jelenlétének közelgő elvesztése nagy csapás lesz a tanítványok számára. Biztatja őket: „Nem hagylak árván titeket”. Fizikai jelenlétének hiányát pótolja a Szentlélek elküldése, aki mindvégig velük marad.
 • Nem kell saját forrásaimra támaszkodnom: forduljak Istenhez, aki megígérte, hogy segít, kész elküldeni a Szentlelket. Ahhoz, hogy megnyissam neki lelkemet, először a testemet kell lecsendesítenem, aztán a szívemet, és ebben a nyugalomban Isten megtanít rá, hogy másként lássam a világot. Nem egyedül működöm, hanem együtt Isten örökké jelen lévő Lelkével.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédA Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13

Jelenlét

Uram, te mindig jelen vagy, és vársz rám. Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt, hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. Menedéket találok szerető szívében. Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok. Ő vigasztal szomorúság idején.

Isten igéje

Jn 15,18-21
Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek a szóra, amit mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Ám mindezeket az én nevemért fogják tenni veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus olyan világot szeretne, ahol a szeretet, barátság, befogadás érvényesül. A mi világunk viszont az uralkodás, korrupció, bosszú és kirekesztés világa. Hogy képesek legyünk helyes döntéseket hozni, mélyen benne kell gyökereznünk Jézus barátságában, védő szeretetében.
 • Senki sem szereti, ha gyűlölik, de Jézus nem ígér könnyű életet, ha őt követjük. Nem ígéri, hogy sikerre visszük az igazságot, ha kitartunk mellette, de álljunk rendelkezésre, legyünk hűségesek és szeressünk. A törekvés, hogy tanúságot tegyünk az evangéliumról, el fogja mélyíteni szövetségünket Jézussal. Együtt vagyunk ebben a feladatban.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét ötödik hete – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12

Jelenlét

Most, hogy elkezdem ezt az imát, tudatosítom, hogy Isten jelen van, életet lehel belém, és mindenbe körülöttem. Egy darabig csendben maradok, tudatosítom Isten szerető jelenlétét. 

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget? Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki. 

Isten igéje

Jn 15,12-17
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Barátodnak választottál, Uram, s ezzel arra hívsz, hogy nevedben elinduljak, legyek hatással erre a drága világra, és teremjek maradandó gyümölcsöt.
 • Jézus, drága barátom, a te társaságodban lazíthatok, hallgathatok vagy beszélhetek, morgolódhatom, panaszkodhatom, vagy hálás és derűs lehetek. Ismered szívemet, megértesz, és nem kell megjátszanom magam. 

Imabeszélgetés

Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. Mi pendített meg egy húrt a lelkedben? Talán lassan tudatod felszínére emelkedik pár szó egy nemrég elhangzott beszélgetésből, vagy egy történetből, amit mostanában olvastál. Hogyan kapcsolódik az olvasott evangéliumi szakaszhoz az, ami eszedbe jutott? Megvilágítják egymást?

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét ötödik hete – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
11

Jelenlét

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Uram, gyakran gondolom azt, hogy saját életemet én irányítom. Segíts belátnom, hogy gyenge vagyok ekkora feladathoz. Kérem a kegyelmet, hogy át tudjam adni neked életem irányítását, s megízleljem az ezzel járó szabadság örömét. 

Tudatosítás

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet. Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok. Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Jn 15,9-11
Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ha fel tudnánk fogni Isten feltétel nélküli szeretetét irántunk, életünk radikálisan megváltozna, egy örömutazás lenne. Az öröm a nehézségek között is ott lehet. Jézusban mély öröm volt, még szenvedése idején is. Annak az öröme, hogy az Atya szereti őt. Az én örömömnek is abból a mélyen bennem lévő tudásból kell erednie, hogy Isten határtalanul szeret. 
 • Uram, én nem tudom, miért fontos neked, hogy örömöm teljes legyen. De fontos neked, és most, dicsőítve téged és hálát adva, szeretném ezt ízlelgetni egy ideig.

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét ötödik hete – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
10

Jelenlét

Minél inkább Istenre hagyatkozunk, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz szerető szívéhez.

Szabadság

Uram, te szabadnak teremtettél. Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni. Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Tudatosítás

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Isten igéje

Jn 15,1-8
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézusom, úgy látszik, nagyon szereted a „maradni” szót: hétszer használod ebben a szakaszban! Én is meg akarom szeretni. A te maradásod állandó: folyamatosan itthon vagy nálam. Nem alszol el, nem unatkozol, ahogy én szoktam. Tanítsd meg nekem a maradásnak ezt a művészetét!
 • Tanuljam meg, hogy nem kell „mindig úton lenni”. A szőlőfürtök attól fejlődnek, hogy egyszerűen rajta maradnak a szőlővesszőn. Nem kell megdolgozniuk azért, hogy kivirágozzanak és beérjenek. Ez érvényes rám is: elég, ha egyszerűen veled vagyok.

Imabeszélgetés

Isten igéje mindig gyümölcsöző. Mialatt elmélkedem róla, hogyan érint meg az, amit most olvastam? Vigasztalást érzek? Kihívást?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét ötödik hete – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
09

Jelenlét

Isten fensége betölti a világot (G. M. Hopkins). Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz, ott van minden porcikámban és  lényem mélységében.

Szabadság

"Szabad vagyok." Ahogy így leírva nézem e szavakat, repes a lelkem.  Igen, csodálatos érzés szabadnak lenni. Köszönöm, Istenem.

Tudatosítás

Ahogy veled vagyok, Uram, rájövök, mennyi áldást kapok tőled. A szeretetre, a nevetésre gondolok az életemben, s szívem megtelik hálával. 

Isten igéje

Jn 14,27-31
Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme; felettem ugyan nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem: keljetek föl, menjünk innen.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A béke, amit Jézus ad, nem a bajoktól való szabadulás, mint amit a világ békéje ígér, hanem bátorság, hogy nyugodtan fogadjuk a bajt. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, épp a getszemáni kert és a passió felé tartott. 
 • Ezt a békét keresem, Uram. Azt, hogy rettegés nélkül szembesüljek a szomorúsággal és a fájdalommal, ne érezzem azt, hogy mindennek vége.  

Imabeszélgetés

Uram, belevésted tenyeredbe a nevemet. Ha mások meg is feledkeznek rólam, te sohasem fogsz. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét ötödik hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
08

Jelenlét

Drága Jézus, eljöttem hozzád, vágyom jelenlétedre. Úgy akarlak szeretni, ahogy te szeretsz engem. Soha semmi ne válasszon el tőled.

Szabadság

Uram, a szabadság ajándékáért imádkozom hozzád. Szentlelked vezesse a hatalmon lévőket, hogy minden ember, egész néped egyenlőségén munkálkodjanak.

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Jn 14,21-26
Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.« Ekkor megszólalt Júdás, nem az iskarióti: »Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?« Jézus azt felelte neki: »Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg igéimet. Az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Elképzelem, ahogy az Atya és a Fiú elhatározzák, hogy eljönnek hozzám. Miért teszik? Mire gondolnak, miről beszélgetnek utazás közben? Milyen ajándékot hoznak nekem? Mit találnak, mikor megérkeznek?
 • A Szeretet rám fókuszál. Az isteni szeretet Lelke hozzám költözik. Meleg fogadtatásra talál, vagy nem veszek tudomást a vendégemről? Jó tanuló vagyok, aki szívesen tanul? Most, ebben az imaidőben mire tanít a Szentlélek?

Imabeszélgetés

"Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét ötödik vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07

Jelenlét

Minél inkább Istenre hagyatkozunk, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz szerető szívéhez.

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret, ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget. Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam? Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

Isten igéje

Jn 14,1-12
Ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek.« Tamás erre azt mondta neki: »Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?« Jézus azt felelte neki: »Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és láttátok őt.« Ekkor Fülöp kérte őt: »Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!« Jézus így válaszolt neki: »Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát látta. Hogyan mondhatod hát: ‘Mutasd meg nekünk az Atyát’? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tettekért higgyetek. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Kétszer-háromszor figyelmesen elolvasom az evangéliumi szakaszt. Kiemelkedik-e valami belőle? Talán megragad Jézus vágya, hogy higgyek benne. Arra hív, hogy vizsgáljam meg, milyen mélyen - vagy sekélyen - hiszek Benne. Akár erősnek, akár gyengének vélem a hitemet, őszintén beszélgetek róla most Jézussal.
 • Vagy talán az ragad meg inkább, hogy szeretné, ha vele lennék ott, ahol van. Mit érzek, amikor ezeket a szavakat hallom? Ezekről az érzéseimről is beszélek Jézussal, majd csendben maradok, és figyelem, mit mond nekem.

Imabeszélgetés

Maradjatok itt, és virrasszatok velem! A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."