67824 ima található a honlapon, összesen 156864 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédCsütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
28

Jelenlét

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

Szabadság

"Szabad vagyok." Ahogy így leírva nézem e szavakat, repes a lelkem.  Igen, csodálatos érzés szabadnak lenni. Köszönöm, Istenem.

Tudatosítás

Uram, te a világ világosságának nevezel engem. Add, hogy mindig tudatában legyek, hogy az éhezők, az otthontalanok, a betegek és szűkölködők, az idegenek és a menekültek szolgálatára rendeltél.

Isten igéje

Mt 13,47-53
Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezeket?« Azt felelték neki: »Igen.« Ő pedig azt mondta nekik: »Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.« Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a példabeszédeket, eltávozott onnan.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Isten országa olyan, mint egy háló, mely minden fajta halat összefog. Mi azt szeretnénk, ha csak jó halak kerülnének bele. De vajon mi ott lennénk, ha csak a jókat fogja meg a háló? Isten irgalma időt ad a változásra az idők végén bekövetkező utolsó ítélet előtt. Megköszönöm Isten bölcs irgalmasságát, és kérem, tegye szívemet hasonlóvá az övéhez.
 • Nem könnyű Isten országában élni. Túl sok vonzó, csábító dolog vesz körül, mindig ott van az eltévelyedés veszélye. A házigazda bölcsességéért imádkozom, akit Jézus említ, hogy legyek képes jó döntéseket hozni az Ő igéjének szellemében.

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhetedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
27

Jelenlét

Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felfogni, hogy Isten jelen van. Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok, az emberekben, akikkel találkozom, a helyzetekben, amikbe naponta kerülök. Hogy tehetném ezt az igazságot valóságossá a magam számára?

Szabadság

Uram, add kegyelmedet,  hogy szabad legyen a lelkem. Tisztítsd meg szívemet, hogy örvendezve éljek szeretetedben.

Tudatosítás

Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret, ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget. Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam? Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

Isten igéje

Mt 13,44-46
Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ha világosak prioritásaink, könnyen le tudunk mondani a kevésbé értékes dolgokról az elrejtett kincs javára. A példabeszéd hőse örömmel eladta érte mindenét. Megkérdezem magamtól, én elég szabad vagyok-e ahhoz, hogy feladjam, ami nem olyan fontos, azért, amire valójában vágyik a szívem. Tisztánlátásért és örömteli szabadságért imádkozom, hogy elutasítsam azt, ami akadályozza, hogy azzá legyek, amire Isten elhívott.
 • Mi az én kincsem? Mi az az igazgyöngy, amit keresek, és amiért kész vagyok mindent odaadni?

Imabeszélgetés

Jézus, te mindig itt vagy, és vársz rám. Sokszor megfeledkezem rólad, beszippantanak a mindennapi gondok, tennivalók. Add, hogy tudjak gyakrabban elcsendesedni. Hogy megismerjem a te békédet, a te nyugalmadat.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhetedik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
26

Jelenlét

Most, hogy megérkeztem hozzád, drága Jézus, arra gondolok, milyen gyakran jövök azért, hogy valamit kérjek Tőled. Ma nem akarok mást, csak Veled lenni. Szívem válaszoljon a szeretetedre.

Szabadság

Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát. Add, hogy mindig téged akarjalak követni. Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

Tudatosítás

Uram, te a világ világosságának nevezel engem. Add, hogy mindig tudatában legyek, hogy az éhezők, az otthontalanok, a betegek és szűkölködők, az idegenek és a menekültek szolgálatára rendeltél.

Isten igéje

Mt 13,36-43
Akkor elbocsátotta a tömeget és hazament. Tanítványai odamentek hozzá és azt mondták: »Magyarázd meg nekünk a példabeszédet a szántóföldben lévő konkolyról!« Ő azt felelte nekik: »Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzben elégetik, úgy lesz a világ végén is: az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek az ő országában minden botrányt, és azokat, akik gonoszságot cselekszenek, és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak ragyogni fognak Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A rengeteg szenvedés láttán, mely az ártatlanokat sújtja, mind feltesszük magunkban a kérdést, miért nem szünteti meg Isten ezt a szenvedést. A most olvasott példabeszéd arra hív, legyünk türelemmel, bízzunk Isten végső győzelmében az ellenség felett. Imámban Isten elé hozok valakit, akinek ismerem a szenvedését, kérem, segítse őt és engem is, hogy bízni tudjunk hatalmas jelenlétében.
 • Jézus biztosít arról, hogy a jóakaraté az utolsó szó még akkor is, ha látszólag az ellenkező irányba haladunk. Annyi jóság, annyi nagylelkűség van a az emberek szívében, ami nem jut felszínre! Optimista vagyok-e, vagy csak a rosszat veszem észre magam körül? Segítségért imádkozom, hogy mélységes hálával a szívemben tudjam a világot Isten szemével látni. 

Imabeszélgetés

Uram, tudom, hogy mikor hozzád fordulok, nincs szükség szavakra. Belelátsz a szívembe. Ismered vágyaimat, tudod, mire van szükségem. Kezedbe helyezem magam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Jakab apostol

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

Jelenlét

Jelenlétedbe helyezem magam, Istenem. Add, hogy mindig vegyem észre és élvezzem a szépséget, amit örömömre teremtettél. 

Szabadság

Uram, add kegyelmedet,  hogy szabad legyen a lelkem. Tisztítsd meg szívemet, hogy örvendezve éljek szeretetedben.

Tudatosítás

Milyen csodálatos belépni jelenlétedbe, Uram!  Nem számít, hány óra van, vagy melyik országban élek, csak a nevedet kell kimondanom.

Isten igéje

Mt 20,20-28
Akkor Zebedeus fiainak az anyja odament hozzá a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: »Mit kívánsz?« Az így válaszolt: »Rendeld el, hogy az én két fiam közül az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön országodban.« Jézus ezt válaszolta: »Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?« Azt felelték neki: »Tudunk!« Ő erre azt mondta nekik: »A kelyhemből ugyan inni fogtok, de nem az én dolgom eldönteni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön. Az azoké lesz, akiknek Atyám készítette.« Amikor a többi tíz meghallotta ezt, nagyon megharagudott a két testvérre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: »Tudjátok, hogy a nemzetek fejedelmei uralkodnak a népeken, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma Szent Jakab apostol ünnepe van. Egyike volt a Jézus belső köréhez tartozó három tanítványnak, de még ő is nehezen értette meg Jézust és a kereszt logikáját. Az apostolokat nem állítják be tökéletesnek az evangéliumok, egyszerű emberek voltak, akiknek nem volt könnyű elfogadni Jézus tanítását. Mégis képesek voltak hűségesen teljesíteni Jézus parancsát, hogy az egész világra elvigyék az örömhírt. Néha én is nehezen értem meg, és küzdelmek árán tudom csak követni Jézus tanítását. Mint Jakabnak és társainak, érzem, hogy a magam törékenységében nekem is az a hivatásom, hogy elvigyem Jézust másokhoz.
 • A kísértés, hogy uralkodjunk mások felett, mindig ott lapul a szívünkben. Oly sok energia pazarlódik el a másokon való uralkodás utáni törekvésre! Még magában az egyházban is. Jézus parancsa radikális: Köztetek azonban ne így legyen. Jézusra nézek, aki azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak, és kérem, erősítse szándékomat, hogy mindenben hasonuljak hozzá, és képes legyek inni a kehelyből, amiből ő ivott. 

Imabeszélgetés

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban? Hidegen hagyott? Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin? Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem, felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhetedik vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

Jelenlét

Most, hogy megérkeztem hozzád, drága Jézus, arra gondolok, milyen gyakran jövök azért, hogy valamit kérjek Tőled. Ma nem akarok mást, csak Veled lenni. Szívem válaszoljon a szeretetedre.

Szabadság

"Szabad vagyok." Ahogy így leírva nézem e szavakat, repes a lelkem.  Igen, csodálatos érzés szabadnak lenni. Köszönöm, Istenem.

Tudatosítás

Körülvesz szerető jelenléted, Uram, de tudom, mennyire törékeny és gyenge vagyok. Köszönöm, hogy esendőségemmel irgalmas ölelésedben szembesülhetek.

Isten igéje

Lk 11,1-13
Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: »Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait.« Erre azt válaszolta nekik: »Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta, és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vígy minket kísértésbe.« Azután így szólt hozzájuk: »Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: ‘Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki’; a másik viszont belülről ezt feleli: ‘Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!’ Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Uram, taníts minket imádkozni! Én is kérem Jézus segítségét, és figyelem válaszát. Talán naponta többször is elmondom a Miatyánkot, de most lassan, mondatról mondatra elmélkedve imádkozom, hagyom, hogy saját imádságom tükre legyen. Elidőzöm azoknál a szavaknál, amelyek különösen megérintenek.
 • Olyan üdítően hat rám Jézus kijelentése az imádság erejéről! Jól ismerem szavait, de ma hagyom, hogy feladatot adjanak és bátorítsanak, és kérem: Uram, taníts engem imádkozni!

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér - Evangélium, ima és párbeszéd Svéd Szent Brigitta szerzetesnő,Európa társvédőszentje

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
23

Jelenlét

Személyiségem alakulását az befolyásolja, ami számomra jelen van. Elgondolkodom azon, hogy miközben sokminden hat rám, Isten állandóan jelen van szeretetével. Megállok, és azért imádkozom, hogy hagyjam Istent most ebben a pillanatban is hatni a fejlődésemre.

Szabadság

Uram, szabadnak teremtettél. Általában természetesnek tartom ezt az ajándékot. Segíts, hogy szabadon éljek, ahogy eltervezted, háborítatlan szívvel, Benned bízva.

Tudatosítás

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Isten igéje

Jn 15,1-8
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Imádságos lélekkel olvasom a szöveget, hagyom, hogy megérintse szívemet a felismerés, hogy Isten szeretné megosztani velem a saját életét. Arra vágyik, hogy életem gyümölcsöt hozzon, de ehhez metszésre is szükség van. Mély hálával imádkozom Isten csodálatos ajándékáért, és kérem a kegyelmet, hogy felismerjem, hogyan tudok Isten szerető jelenlétében élni.
 • Maradjatok bennem, és én tibennetek…mert nálam nélkül semmit sem tehettek. János idős korában írta ezeket a szavakat, bizonyára nagy hatással volt rá Jézus meghívása, hogy maradjunk Benne. Én is tisztában vagyok vele, hogy keresztény életem középpontja a Jézussal való kapcsolat, és azért imádkozom, hogy olyan vessző legyek, mely teljesen össze van nőve a szőlőtővel.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Mária Magdolna

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
22

Jelenlét

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez. Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok a belőlük áradó életért. Találok elvékonyodott vagy elszakadt szálakat is - sajnálkozást, dühöt, csalódást érezhetek miattuk. Imádkozom az elfogadás és a megbocsátás ajándékáért.

Isten igéje

Jn 20,1-2,11-18
Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: »Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!« Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, behajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle: »Asszony, miért sírsz?« Ő azt felelte nekik: »Elvitték az én Uramat, és nem tudom hová tették!« Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle: »Asszony, miért sírsz? Kit keresel?« Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: »Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem!« Ekkor Jézus megszólította őt: »Mária!« Erre ő megfordult, és héberül így szólt: »Rabbóní!«, ami azt jelenti: Mester. Jézus így szólt hozzá: »Ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.« Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: »Láttam az Urat!«, és hogy ezeket mondta neki.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma Mária Magdolna ünnepe van, azé az asszonyé, akire Jézus rábízta, hogy vigye el a feltámadás örömhírét az apostoloknak. Ő elment, és közölte velük: Láttam az Urat! Közbenjárására kérem a kegyelmet, hogy hirdessem az Urat, akivel személyesen találkoztam, és hogy feltámadását helyezzem a középpontba, amikor meg akarom ismerni és hirdetni akarom Jézust.
 • Mária kereste Jézust, de mikor megtalálta, sőt beszélt is vele, nem ismerte fel. Hozzá hasonlóan mi is sírva keressük Jézust az életünkben, és nem találunk rá. Pedig ő ott van, gyakran váratlan alakban. Csak amikor nevünkön szólít, ismerjük fel a hangját, és szívünk megtelik örömmel és szeretettel. Imádkozom, hogy átélhessem a feltámadt Jézussal való találkozás örömét.

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhatodik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Jelenlét

Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felfogni, hogy Isten jelen van. Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok, az emberekben, akikkel találkozom, a helyzetekben, amikbe naponta kerülök. Hogy tehetném ezt az igazságot valóságossá a magam számára?

Szabadság

Ki kell rekesztenem a zajt, fölé kell emelkednem a lármának, amely megakaszt, elválaszt, elszigetel. Istenre kell figyelnem megint.

Tudatosítás

Néha rám nehezednek a világ gondjai. Ilyenkor tudatosítsam magamban vigasztaló jelenlétedet és mérhetetlen szeretetedet irántam.

Isten igéje

Mt 13,10-17
Odamentek hozzá a tanítványok és megkérdezték tőle: »Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk?« Ő ezt válaszolta nekik: »Mert nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, nekik viszont nem adatik meg. Akinek ugyanis van, annak még adnak és bővelkedni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, s hallgatnak, de nem hallanak és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Izajás jövendölése, aki azt mondta: ‘Hallván hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott a szíve e népnek, a fülükkel nehezen hallanak, a szemüket pedig behunyták, nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel; nehogy megtérjenek, s meggyógyítsam őket’. A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok, és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk? Én is ezt kérdem? Gyakran nehéz megfejtenem a példázatokat, többféleképpen lehet őket értelmezni. Jézus válasza hallgatói hozzáállására vonatkozik: néznek, de nem látnak, s hallgatnak, de nem hallanak és nem értenek... Mert elhízott a szíve e népnek, a fülükkel nehezen hallanak, a szemüket pedig behunyták. A példabeszédek kihívás elé állították őket: döntsék el, meg akarják-e ismerni az igazságot. Az Úr előtt megkérdem magamtól: mai világunkra, s benne rám is, mennyire vonatkoznak e szavak? Elnehezedett-e a szívem az idők folyamán, vagy még mindig van benne lelkesedés?
 • Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, nekik viszont nem adatik meg.... A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Én megkaptam a lehetőséget, hogy megismerjem Jézust. Sok jó ember vágyott erre, de nekik nem adatott meg. Hálás szívért imádkozom, mely rá tud csodálkozni Isten irántam való jóságának titkára.

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhatodik hét – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

Jelenlét

Örvendezzen szívem ebben az imaidőben! Juttasd eszembe, Uram, áldásaidat, melyekkel elhalmoztál. 

Szabadság

Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója. Kérem Istent, hogy szabadságom által vezényelje vágyaimat harmóniákban gazdag, szeretettel és élettel teli dallammá.

Tudatosítás

Életem rohanás, Uram. Gyakran legjobb szándékaim megvalósulatlanul maradnak. De tudom, hogy te velem vagy mindenben, amit teszek vagy mondok, és mindenkiben, akivel találkozom.

Isten igéje

Mt 13,1-9
Azon a napon Jézus kiment a házból és leült a tenger mellett. Nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Ezért beszállt egy bárkába, leült, az egész tömeg pedig a parton állt. Sok mindent elmondott nekik példabeszédekben: »Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetette a magot, némelyik mag az útfélre esett. Jöttek a madarak és fölszedegették. Más magok köves helyre estek, ahol nem volt sok földjük. Hamar kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, s mivel nem volt gyökerük, elszáradtak. Néhány másik a tövisek közé esett. A tövisek felnőttek és elfojtották őket. Végül más magok a jó földbe hullottak. Ezek termést hoztak, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, ismét másik harmincszorosat. Akinek van füle, hallja meg!«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Egyes bibliatudósok szerint ez a példabeszéd Jézus üzenetének központi eleme. Az országra vonatkozó derűlátás példázata. A mag apró és sérülékeny, és nem minden mag hull jó talajba. De legtöbbjük igen, és bőséges termést hoznak, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, ismét másik harmincszorosat. Kérdezzem meg magamtól, reményteli-e a hitem, vagy mindig csak panaszkodom, hogy milyen kevesen válaszolnak Jézus hívására.
 • Akinek van füle, hallja meg! Ezt a kihívást állítja elénk Jézus. Halljuk meg! Ez egyre nehezebb manapság, amikor rengeteg zaj vesz körül, sokféle hang próbálja magára vonni figyelmünket. Nyitott fülért és nyitott szívért imádkozom, hogy megtanuljam, hogyan keressem és találjam meg a csendet életem napi ritmusában.

Imabeszélgetés

Szentlelked vezessen a másokkal való viselkedésemben. Add, hogy a beszéd ajándékát kedvesen használjam.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhatodik hét – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19

Jelenlét

Amikor eléd jövök Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajam szálait is számontartod. Ó, Uram, a legnagyszerűbb dolog jelenlétedben lenni!

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek. Taníts, hogy felismerjelek másokban. Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

Isten igéje

Mt 12,46-50
Miközben beszélt a tömegekhez, íme, anyja és testvérei megálltak kint és kérték, hogy beszélhessenek vele. Valaki szólt neki: »Íme, anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.« Ő ezt felelte annak, aki szólt neki: »Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?« Azután kitárta kezét tanítványai felé és így szólt: »Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Elképzelem Máriát és a rokonokat, amikor meghallják Jézus válaszát. Nem lehetett könnyű együtt élni egy ilyen radikálisan szabad emberrel, aki minden figyelmét a küldetésére fordítja. Jézussal való kapcsolatomra tekintek, és kérem Mária segítségét, hogy minél bensőségesebben megismerhessem fiát. Mint Mária, én is keresem a vele való találkozást.
 • »Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.« Jézus legbelső köréhez, családjához tartozónak vallja mindazokat, akik teljesítik az Atya akaratát. Másutt megígéri, hogy eljön az Atyával, és szállást vesz szívünkben. Megköszönöm Istennek csodálatos nagylelkűségét irántam: nemcsak azt mondja el, mit vár tőlem, de megígéri, hogy mialatt teljesítem, segíteni fog, és bensőségesen együtt lesz velem. 

Imabeszélgetés

Jézus gyakran tett fel kérdést azoknak, akik hozzá jöttek. Érezzem meg, hogy itt van most velem. Hallgatja imámat, megkérdezi, miben segíthet, mit adhat nekem. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhatodik hét – hétfő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18

Jelenlét

Ahogy itt ülök, szívem dobogása, légzésem ritmusa, gondolataim áramlása mind azt jelzi, hogy Isten folyamatosan teremt engem. Megállok egy percre, hogy tudatosítsam Istennek ezt a jelenlétét bennem.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet. Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok. Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Mt 12,38-42
Ekkor az írástudók és farizeusok közül egyesek azt mondták neki: »Mester, szeretnénk tőled egy jelet látni.« Ő azt válaszolta nekik: »A gonosz és parázna nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, csak Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás a cethal gyomrában volt három nap és három éjjel, úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel. (Jón 2,1) A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak (Jón 3,5); és íme, nagyobb van itt Jónásnál. Dél királynője föl fog támadni az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogja ítélni azt, mert ő eljött a föld határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt, mint Salamon. (1Kir 10,1-10}

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nem lenne sokkal egyszerűbb az életünk, ha Isten félreérthetetlen jelét adná jelenlétének, és annak, hogy mit vár tőlünk? Jézus mégis egyetlen jelet, feltámadásának jelét ígéri, amit olyan nehezen tudunk felfogni. Hinni azt jelenti, hogy valamit elengedünk, és bízunk Istenben, mikor megtesszük a következő kicsi vagy nagy lépést a sötétben. Bármilyen nehéz legyen is a helyzetünk, a feltámadt Jézus mindig egyértelmű jele annak, hogy Isten betartja szavát.
 • Mély benyomást tesz ránk, amikor halljuk, milyen hatalmas dolgokat állít magáról Jézus: nagyobb Jónás prófétánál, nagyobb Salamon királynál. Azok fognak ítélkezni fölöttünk, amiért nem hallgatunk Jézusra, akik hallgattak Jónás vagy Salamon szavaira. Uram, nyisd meg szívemet, hogy elfogadjam igédet és Isten benne lévő erejét

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhatodik vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17

Jelenlét

Tudatosítom, hogy a jelenlétedben vagyok, Uram. Szerető szívedben menedéket találok. Te vagy az erőm, ha gyenge vagyok. Te vigasztalsz szomorúságomban. 

Szabadság

Uram, akárcsak Szent Ignác, én is felajánlom neked emlékezetemet, értelmemet és egész akaratomat. Csak egyet kérek cserébe: szeretetedet és kegyelmedet. Ez elég nekem. 

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Lk 10,38-42
Történt pedig, hogy amikor továbbmentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt: »Uram! Nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen!« Az Úr ezt válaszolta neki: »Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Márta, Márta! Sok mindenért aggódsz és sok minden nyugtalanít. Nemde mi is olyanok vagyunk, mint Márta: aggódunk, nyugtalankodunk? Imádságos lélekkel figyelek Jézusra, aki arra hív, találjam meg az egyetlen számomra szükséges dolgot. Kérem, segítsen, hogy tudjak arra összpontosítani, ami valóban fontos az életemben.
 • Mária a jobbik részt választotta. Biztos, hogy nem azt, hogy naphosszat Jézus lábánál üljön, és ne csináljon semmit. Meghívást kapott, hogy Jézus tanítványa legyen, lábainál hallgatva igéjét, mely mindig cselekvésre ösztönöz. Add kegyelmedet, Uram, hogy én is meghalljam, amire hívsz, s készséggel teljesítsem legjobb képességeim szerint.

Imabeszélgetés

Mi minden kavarog lelkemben, mialatt imádkozom? Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."