32512 ima található a honlapon, összesen 45926 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 2. vasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  17

  Isten jelenléte

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok,
  és én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Jöttem, mert jelenlétedre vágytam.
  Gyógyító erődért epekedem.

  Szabadság

  Olyan könnyű beleesni a vagyon csapdájába.
  Add, Uram, hogy szabad legyek
  minden kapzsiságtól és önzéstől.
  Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben
  ingyen vannak: szeretet, nevetés, törődés, osztozás.

  Szerető figyelmesség

  Mikor visszatérek mindennapi munkámhoz,
  emlékeztess Uram, hogy Te mindig mellettem vagy.
  Sohasem szűkölködöm.

  Isten igéje

  Jn 1,35-42

  Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit akartok?” Így feleltek: „Rabbi – ami annyit jelent, mint Mester –, hol lakol?” „Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Amit János tanítványainak mondott Jézus, nekünk is mondja: "Jöjjetek és lássátok!" Felhívás ez az imára. Kérjük Jézust továbbra is, hogy egyre inkább megismerjük, egyre jobban szeressük, s egyre szorosabban járjunk a nyomában.
  • Keresztelő János nélkül András nem ismerte volna meg Jézust. András nélkül, aki bátyjához rohant a hírrel, Simon Péter sem ment volna oda hozzá. Az Örömhírt Jézus hozza. Valójában ő maga az Örömhír. De a továbbadásban az emberekre számít, hogy vigyenek hozzá, mutassanak be neki másokat. Érzed-e, hogy ez a te keresztény hivatásod is? Építed-e Krisztus hálózatát?

  Párbeszéd

  "Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 1. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16

  Isten jelenléte

  Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram.
  Mikor Feléd fordítom gondolataimat,
  békére lelek, és jól érzem magam.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabadságra születtem.
  Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett.
  Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, teljes bizalommal szerető gondoskodásodban.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Mk 2, 13-17

  Megint kiment a tó partjára. Az egész sokaság hozzá ment, ő pedig tanította őket. Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Lévi házában asztalhoz telepedett. Sok vámos és bűnös is ott ült együtt Jézussal és tanítványaival az asztalnál. Sokan voltak. Követték őt a farizeusok közül való írástudók is, és amikor látták, hogy bűnösökkel és vámosokkal eszik, megszólították tanítványait: „Miért eszik és iszik együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?” Jézus meghallotta és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Vajon hogy mondta Jézus azt, hogy: "Kövess engem"? Parancsnak, hívásnak, csendes kívánságnak, vagy kihívásnak lehetett érteni? Bárhogy mondta is, válaszra kényszerített.
  • Hagyjam, hogy szóljon hozzám Jézus az imámban. Hogyan cseng hívása, hogy kövessem őt - gyengéd hívogatás vagy sürgető szó? Bárhogy is hangzik, az embert belső szabadságában és nagylelkűségének mélyén szólítja meg.

  Párbeszéd

  Milyen érzések törnek fel bennem, mialatt imádkozom, és Isten igéjén töprengek?
  Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 1. hét péntek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  15

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
  Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
  Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
  és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

  Szerető figyelmesség

  Milyen csodálatos, hogy képesek vagyunk belépni a Te jelenlétedbe!
  Akármennyi legyen is az idő.
  Akármelyik országban járjak is éppen.
  Csak a nevedet kell a számon kiejtenem.

  Isten igéje

  Mk 2, 1-12

  Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.
  Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”
  Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
  Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”
  Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”
  Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Uram, velem is megtörtént, hogy úgy éreztem, lebénultam, nincs bátorságom cselekedni; saját kudarcom vagy mások kritikája elvette minden erőmet. Aztán barátok segítségére bíztam magam, olyanokéra, mint akik a bénát hozták, hogy eljuttassanak oda, ahol meghallhatom: "Kelj föl és járj!". Hirtelen képes leszek - W. A. Auden szavaival élve - barátként közelíteni a jövőhöz, megkötések, kifogások nélkül.
  • A hit ajtót nyit az élő kapcsolatra Istennel Jézusban. A hit nyitott ajtót a béna bűneinek megbocsátására, majd a testi gyógyulására. Mások hite segítette a beteget, az "ő hitük" által gyógyult meg. Hűségesen megtartott imaidőnk segíthet olyanokon, akiket ismerünk, de akár olyanokon is, akiket nem ismerünk. Minden keresztény ima elér sokakat.

  Párbeszéd

  A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 1. hét csütörtök

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  14

  Isten jelenléte

  Minél többször fordulunk az Úrhoz, annál jobban érezzük a jelenlétét.
  Napról napra közelebb vonz minket szerető szívéhez.

  Szabadság

  Kérem a kegyelmet, hogy el tudjam ereszteni

  azt, ami foglalkoztat,

  és nyitott szívvel fogadjam Isten kéréseit.

  Hagyjam, hogy szerető Teremtőm formáljon és vezessen.

  Szerető figyelmesség

  Mikor arcomon a nap melegét érzem, tudatosítom, hogy  jelen vagy a világunkban.

  Isten igéje

  Mark 1:40-45

  Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan ráparancsolt s elküldte, ezt mondva neki: „Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A lepra utálatos betegség, mely hordozóját visszataszítóvá teszi. A leprások tisztátalannak voltak nyilvánítva, kirekesztették őket a közösségből,nem volt szabad megérinteni őket, és úgy tartották, nemcsak a társadalom, hanem Isten is eltaszította őket magától.
  • Erős érzelem fűti a leprás könyörgését, hit, remény és kétségbeesés hallatszik a hangjában. Jézust megindítja a kérés, részvéttel és együttérzéssel reagál, amihez viszont az elutasító környezet, a betegség, a halál, a bűn és a gonoszság miatt érzett düh is társul. Beleborzongok, ahogy Jézus kinyújtja kezét, és megérinti a leprást. Átérzem a beteg boldogságát, mikor észreveszi magán a változást. Tudom, hogy hiába szeretné Jézus, hogy ne kürtölje szét gyógyulását a férfi, reménytelen óhaj ez részéről.

  Párbeszéd

  Milyen érzések törnek fel bennem, mialatt imádkozom, és Isten igéjén töprengek?
  Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 1. hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  13

  Isten jelenléte

  Minél többször fordulunk az Úrhoz, annál jobban érezzük a jelenlétét.
  Napról napra közelebb vonz minket szerető szívéhez.

  Szabadság

  Szent Ignác szerint egy vastag, alaktalan fatörzs
  sosem hinné el, hogy csodálatra méltó
  szobor válhatna belőle,
  és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének,
  aki a maga zsenialitásával látja benne a mesterművet.
  Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

  Szerető figyelmesség

  „Mindennek megvan a maga helye és ideje" - szoktuk mondani.
  Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy a jelenlétedben időzzek. Add, hogy mindig meghalljam hívásodat.

  Isten igéje

  Mark 1:29-39

  A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Ezt azonnal elmondták Jézusnak. Odament hát hozzá, s kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
  Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és az ördögtől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda.
  Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utánamentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.” De ő így válaszolt: „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki.” S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A mai rövid evangéliumi szakaszban arról olvasunk, hogy Jézus tanítása és gyógyító ereje egyre szélesedő körben hat: : Péter anyósának személyétől „az egész városig”, akik ott tolongtak az ajtó előtt, majd a „szomszédos helységeket” említi, s végül „Galilea egész területét”.
  • A gyógyítás két alkalommal is ördögűzéshez kötődik. Akár össze is foglalhatnánk Jézus egész működését ebben a két dologban: hirdeti Isten szavát, és kiűzi a démonokat (akik a bűn, betegség, halál országához tartoznak).
  • Jézus korán felkel, időt szakít arra, hogy elvonuljon egy magányos helyre imádkozni. Amikor a démonokkal foglalkozott (akik „ismerték”), a sötétség hatalmával találkozott. Az imában Atyjával beszélgetett. Márk evangéliumának ez az első fejezete megadja Jézus egész működésének alaphangját: a világosság országa közelharcot vív a gonosz országával.

  Párbeszéd

  Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.
  Ma válaszolni szeretnék hívásodra.
  Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 1. hét kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  12

  Isten jelenléte

  Minél gyakrabban hívjuk az Urat,
  annál erősebben érezzük jelenlétét.
  Napról napra közelebb von
  szerető szívéhez.

  Szabadság

  Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok.
  A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát.
  Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Mk 1, 21-28

  Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
  A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt, így szólva: „Hallgass és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle. Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? – kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.” Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Márk evangélista úgy ábrázolja Jézust, mint aki háborút folytat a gonosz kozmikus erőivel. Jézus legyőzi a világ ellenségét, de ahogy a szenvedéstörténetben látjuk, másként, mint ahogy várnánk tőle. Hisszük-e, hogy meg tudja tenni, amikor ezt kérjük tőle: "Szabadíts meg a gonosztól?"
  • Itt ellensége, a "tisztátalan lélek", felismeri, hogy ő Isten Szentje és legyőz mindent, ami szemben áll Isten akaratával. Ő a Szabadító, és keményen dolgozik. Tanítványaiként elrejtőzhetünk árnyékában, és nem kell félnünk, ha úgy tűnik, a gonosz győzedelmeskedik. Szálljunk szembe bátran a környezetünkben tapasztalható embertelenséggel, és vigyünk jó hírt a megalázottaknak.

  Párbeszéd

  Jó Uram, légy mindig mellettem.
  Növeld szívemben a bizalmat.
  Köszönöm, hogy szeretsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 1. hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  11

  Isten jelenléte

  Segíts, Uram, hogy megnyíljak most Feléd,
  tegyem félre világi gondjaimat.
  Töltsd fel gondolataimat békességeddel, szereteteddel.

  Szabadság

  Szabadságra teremtettél, Uram.
  Add, hogy Szentlelked irányításával szabadon kövesselek.
  Olts vágyat a szívembe, hogy egyre jobban megismerjelek és megszeresselek.

   

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. 
  Menedéket találok szerető szívében.
  Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok.
  Ő vigasztal szomorúság idején.

  Isten igéje

  Mk 1, 14-20

  János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
  Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.” Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mikor Jézus a tanítványokat hívta, tudta, milyen szavakat használjon, hogy megértsék. Elgondolkodom azon, vajon hozzám hogyan szólna. Figyelem hívását, hogy követhessem őt.
  • A tanítványok képesek voltak mindent elhagyni, hogy kövessék Jézust. Imádkozom a szabadság kegyelméért, hogy képes legyek én is továbblépni vagy maradni, bármelyik út jelenti is számomra Isten szolgálatát.

  Párbeszéd

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor válladon vittél.
  Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédUrunk megkeresztelkedése

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  10

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Mikor visszatérek napi tennivalóimhoz, emlékeztess, Uram, hogy Te mindig mellettem vagy. Nem kell soha kétségbeesnem.

  Isten igéje

  Mk 1, 7-11

  Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Képzeld el, hogy részt veszel a jelenetben, talán a sekély vízben állsz, s a hullámok a bokádat nyaldossák. Rakd össze a képet lelki szemeid előtt, hagyd, hogy kibontakozzon a jelenet. Milyennek látod? A názáreti fiatalember beáll a sorba, hogy részesüljön János keresztségében, mely a megtisztulás szimbóluma, de a születésé is: előbukkanás az anyaméh vizéből egy új életre, Isten szeretett gyermekeként.
  • Uram, mikor felfogom, hogy szeretsz, és kedvedet leled bennem, az olyan, mint egy új élet kezdete. Ahogy hangodat hallgatom, tudom, hogy célja van az életemnek, ott a sorsom a Te kezedben.

  Párbeszéd

  Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. 
  Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKarácsonyi idő - szombat

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  09

  Isten jelenléte

  "Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten."
  Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt 
  mindenben jelenlétedet keresem,
  mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
  Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
  Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Mk 6,34-44

  Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: "A vidék elhagyatott, s már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni." Ő azonban így válaszolt: "Ti adjatok nekik enni!" Azok ezt felelték: "Talán elmenjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?" Erre megkérdezte: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!" Megtudták és jelentették: "Öt, és két halunk." Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek, százas és ötvenes csoportokban. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból tizenkét kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak ötezren ettek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Amikor belépek a 'Megszentelt tér'-be, Jézus hívására válaszolok, hogy menjek el Vele egy csendes helyre, és ott pihenjek meg egy kicsit. Miért félnék hát az egyedülléttől? Inkább ennek az ellenkezőjétől kellene tartanom, hiszen, ahogy Pascal írja: "Az ember boldogtalanságának egyedül az az oka, hogy nem tud nyugton maradni a szobájában." Jézus hagyta, hogy a tömeg körülvegye, és tőle kapjon vigasztalást; de hogy felfrissítse erejét, időnként visszavonult Mennyei Atyjával való bensőséges együttlétre.
  • A "menjetek, nézzétek meg" kifejezés felidézi a korábbi "gyertek, nézzétek meg" felhívást, mikor Jézus meghívta tanítványait. Minket is arra biztat Jézus, hogy menjünk, és nézzük meg, mire van szükségük másoknak. Itt a szükségletek az élelemhez kapcsolódnak, és a tanítványok megtapasztalhatják, hogyan táplálja az Úr az embereket. A Szentírásban a táplálék lelkiekre is vonatkozik, tanítást is jelent. Itt azt tanulhatják meg az emberek, hogy Isten szeretete mindent felülmúlóan nagylelkű, és gondoskodása végtelen. A tanítványok azt élhették át és tanulhatták meg, hogy ők a közvetítők Isten és az emberek között. Ez ránk is vonatkozik: a két hallal - bármi is egyéni adottságunk - közvetíthetjük Isten szeretetét és gondoskodását az emberek felé. A pásztor nélküli juhokkal Jézus követői kell, hogy törődjenek.

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKarácsonyi idő - péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  08

  Isten jelenléte

  Megállok egy percre,
  elgondolkodom Isten életadó jelenlétén
  minden porcikámban, mindenben, ami körülvesz,
  életem egészében.

  Szabadság

  Olyan könnyű beleesni a vagyon csapdájába.
  Add, Uram, hogy szabad legyek
  minden kapzsiságtól és önzéstől.
  Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben
  ingyen vannak: szeretet, nevetés, törődés, osztozás.

  Szerető figyelmesség

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
  Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
  Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
  Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Mk 6,34-44

  Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: "A vidék elhagyatott, s már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni." Ő azonban így válaszolt: "Ti adjatok nekik enni!" Azok ezt felelték: "Talán elmenjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?" Erre megkérdezte: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!" Megtudták és jelentették: "Öt, és két halunk." Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek, százas és ötvenes csoportokban. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból tizenkét kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak ötezren ettek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Amikor belépek a 'Megszentelt tér'-be, Jézus hívására válaszolok, hogy menjek el Vele egy csendes helyre, és ott pihenjek meg egy kicsit. Miért félnék hát az egyedülléttől? Inkább ennek az ellenkezőjétől kellene tartanom, hiszen, ahogy Pascal írja: "Az ember boldogtalanságának egyedül az az oka, hogy nem tud nyugton maradni a szobájában." Jézus hagyta, hogy a tömeg körülvegye, és tőle kapjon vigasztalást; de hogy felfrissítse erejét, időnként visszavonult Mennyei Atyjával való bensőséges együttlétre.
  • A "menjetek, nézzétek meg" kifejezés felidézi a korábbi "gyertek, nézzétek meg" felhívást, mikor Jézus meghívta tanítványait. Minket is arra biztat Jézus, hogy menjünk, és nézzük meg, mire van szükségük másoknak. Itt a szükségletek az élelemhez kapcsolódnak, és a tanítványok megtapasztalhatják, hogyan táplálja az Úr az embereket. A Szentírásban a táplálék lelkiekre is vonatkozik, tanítást is jelent. Itt azt tanulhatják meg az emberek, hogy Isten szeretete mindent felülmúlóan nagylelkű, és gondoskodása végtelen. A tanítványok azt élhették át és tanulhatták meg, hogy ők a közvetítők Isten és az emberek között. Ez ránk is vonatkozik: a két hallal - bármi is egyéni adottságunk - közvetíthetjük Isten szeretetét és gondoskodását az emberek felé. A pásztor nélküli juhokkal Jézus követői kell, hogy törődjenek.

  Párbeszéd

  Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
  A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKarácsonyi idő - csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  07

  Isten jelenléte

  Mindig jólesik együtt lenni barátokkal.
  Mikor Hozzád jövök, Uram,
  tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok.
  Szeretetből teremtettél.
  Hajszálaim számát is ismered.
  Veled lenni a legjobb, Uram.

  Szabadság

  Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
  Ezt az adományt gyakran nem becsülöm kellőképpen.
  Mutasd meg, hogyan éljek a Tőled kapott szabadságban,
  tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, eszembe jut szenvedésed a Getszemáne kertben.
  Hányszor válaszoltál kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam!
  Add, hogy mindig segítsek, mikor megkérnek rá.

  Isten igéje

  Mt 4,12-17.23-25

  Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava: „Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!”
  Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt. Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket. Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus elhagyja kis szülőfaluját, Názáretet, és a Galileai-tónál lévő Kapernaumba költözik, mely forgalmas halászkikötő és kereskedelmi központ volt akkoriban, ahol vámosok, mint Máté/Lévi beszedték a római megszállóknak járó adót. Jézus teljes lendülettel nekilát küldetése teljesítésének. Nézem, és hallgatom, ahogy az örömhírt hirdeti, és meggyógyít mindenféle bajt és betegséget. Tömegeket vonz mindenfelől. Fiatal (32 éves) férfi, aki siet, mert oly sok a tennivaló, és oly kevés az idő.
  • De „világosság támadt”. A megváltás hatalmas műve elkezdődött. Hallom-e, hogy hív, térjek vissza Istenhez? Hordom-e Krisztus világosságát és szeretetét saját világomban – családomban? Munkahelyem? Egyházi közösségemben?

  Párbeszéd

  "Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédUrunk megjelenése, Vízkereszt

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06

  Isten jelenléte

  „Az ajtó előtt állok, és zörgetek"- mondja az Úr.
  Milyen csodálatos kitüntetés, hogy a Mindenség Ura arra vágyik, hogy bejöjjön hozzám.
  Örömmel fogadom Őt.

  Szabadság

  Kereszthaláloddal szabaddá tettél.
  Boldogan és szabadon élhetek, a haláltól való félelem nélkül.
  Irgalmad nem ismer határokat.

   

  Szerető figyelmesség

  Szerető Teremtőm jelenlétében
  őszintén számbaveszem érzéseimet,
  az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
  Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

  Isten igéje

  Mt 2, 1-12

  Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A kincs, amit a napkeleti bölcsek hoztak, nem tette őket elbizakodottá, alázatosak maradtak, nyitott kézzel és szívvel érkeztek. Segíts, Uram, hogy lazán tartsam az ajándékokat, amiket kaptam, és tudjam őket nagylelkűen megosztani másokkal a Te dicsőségedre.
  • Az élet néha tele van kérdésekkel, kereséssel és kutatással. Imádkozom azért, hogy mindig az igazságot keressem, és felismerjem, amikor Isten elém tárja.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."