55692 ima található a honlapon, összesen 122191 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 3. hét szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Jelenlét

Most, hogy elkezdem ezt az imát, Isten jelen van, életet lehel belém, és mindenbe körülöttem. Egy darabig csendben maradok, tudatosítom Isten szerető jelenlétét. 

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Körülvesz szerető jelenléted, Uram, de tudom, mennyire törékeny és gyenge vagyok. Köszönöm, hogy esendőségemmel irgalmas ölelésedben szembesülhetek.

Isten igéje

Mk 4,35-41
Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: „Mester – kérdezték –, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat: „Csendesedj! Némulj el!” A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el őket. „Ki ez – kérdezték egymástól –, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Talán félelmet, szorongást tapasztalunk saját életünkben és a minket körülvevő világban. Fenyegető lehetőségek homályosítják el a horizontot, és kétségbeesetten vágyunk arra a békére, amit Jézus nyújtott a tanítványoknak a bárkában.
 • Általában nem tudjuk befolyásolni a politikai, társadalmi eseményeket, mások tetteire sem vagyunk hatással. Jézus segítségével mégis békére lelhetünk. Ezt a békét csak ő nyújthatja, és senki nem veheti el tőlünk.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Jelenlét

Megállok egy pillanatra, és a szeretetre meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám. A maga képére és hasonlatosságára teremtett. Szállást vett nálam.

Szabadság

Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is háborúk pusztításától. Meghajtva fejemet, köszönetet mondok szabadságomért. Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

Tudatosítás

Körülvesz szerető jelenléted, Uram, de tudom, mennyire törékeny és gyenge vagyok. Köszönöm, hogy esendőségemmel irgalmas ölelésedben szembesülhetek.

Isten igéje

Mk 4,26-34
Azután ezt mondta: „Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás.” Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. De aztán, hogy elvetették, egyre nő, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Akkora ágakat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik a tanítást, hogy megértsék. Példabeszéd nélkül nem tanított. Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma két példabeszédet olvasunk Márk evangéliumából. Mindkettő Isten országáról szól, arról, ahogyan Isten igazsága és szeretete elterjed az emberek között az egész világon. Mindkét példabeszéd a földművelés témaköréből való, ami nagyon közel állt Jézus hallgatóságához. 
 • Ez a két példabeszéd bátorítást nyújt az apró, szétszórt közösségekben élő egyháznak, melyet az elpusztításukra bármikor kész ellenséges erők vesznek körül. Még ma is szükségünk van rá, hogy bízzunk az Ország erejében, mely képessé teszi arra, hogy fennmaradjon és terjedjen az ellenséges környezetben, mely körülvesz minket.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik hét – csütörtök

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Jelenlét

Istenem, Teremtőm, légy ma közel hozzám. Lelkem sóvárog jelenlétedre. 

Szabadság

Köszönöm, Uram, szabadságomat. Használjam arra ezt az ajándékot, hogy megtegyem, ami tőlem telik azokért, akiket elnyomnak, akik terheket hordoznak.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mk 4,21-25
Ezután így folytatta: „Vajon azért gyújtanak lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért, hogy a lámpatartóra tegyék? Mert nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Azután így szólt: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt adnak is hozzá. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, azt is elveszik tőle, amije van, .”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Senki sem gyújt lámpát, hogy aztán letakarja. Hitünk fény a világnak, ne rejtsük el. Az üzenetet terjesztenünk kell, ne tartsuk titokban. Hányan tudják, hogy hívő emberek vagyunk? Hányan látják, hogy nyíltan gyakoroljuk hitünket?
 • Amit másoknak adunk, azt kapjuk vissza, sőt még többet is. „Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, azt is elveszik tőle, amije van.” Keresztény életünkben akkor nyerünk, ha adunk, nem amikor kapunk. Csak ha adunk, akkor kaphatunk.

Imabeszélgetés

Nem könnyen találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik hét – szerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet. Burkolj be szeretetedbe. Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Mindnyájan zarándokok vagyunk, úton feléd, Urunk. Elmélkedjünk földi életedről, és segítségeddel lépjünk lábaid nyomába.

Isten igéje

Mk 4,1-20
Megint tanítani kezdett a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köré, ezért bárkába szállt, így ő a tavon volt, az egész tömeg meg szemközt a tó partján a földre telepedett. Példabeszédekben tanította őket sok mindenre, és tanításában ezt mondta nekik: „Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak és felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak, itt nem volt elég a föld. Csakhamar kikeltek, mert nem kerültek mélyre a földbe. De aztán, hogy forrón sütött a nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mélyre gyökeret. Voltak szemek, amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. De volt mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszorosat. Akiknek van füle a hallásra, hallja meg!” – mondta. Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme. Ezt felelte nekik: „Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak, hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek.” Aztán így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet. Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet? A magvető a tanítást veti. Akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, s kitépi szívükből az elvetett igét. Ugyanígy, akikben köves talajra hull a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják, de nem ver bennük gyökeret, mert csak a pillanatnak élnek. Ezért ha szorongatás vagy üldözés éri őket az ige miatt, hamarosan megbotránkoznak. És mások, akikben a bogáncsok közé hullik, hallják ugyan a tanítást, de a világ gondjai, a csalóka gazdagság és a többi vágy szívükbe hatol, elfojtja az igét, úgyhogy terméketlen marad. Végül, akikben jó földbe hull, azok hallják a tanítást, magukévá is teszik, és az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszoros termést hoz.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A magvető példázata Isten vetési tervéről szól, arról, hogyan épül az Ország, hogyan válik hatékonnyá a világban. Néha részleges vagy teljes kudarcot élünk meg egyes területeken, de egészében végül sikerülni fog. Isten tervei nem fognak meghiúsulni.
 • Imádkozunk, hogy Isten igéje termékeny talajra leljen szívünkben, és hozzon sok gyümölcsöt magunk és a velünk kapcsolatban lévők számára.

Imabeszélgetés

A barátok nem titkolóznak egymás előtt. Tudok-e barátként tekinteni Jézusra, mialatt imádkozom, és megosztani vele legbenső gondolataimat is, bízva abban, hogy megért engem?

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Jelenlét

Jézusom, ma másként szeretnék Veled lenni. Általában kérni szoktam. Most meg csak itt vagyok a jelenlétedben. Add, hogy szívem válaszoljon Szeretetedre.

Szabadság

Kereszthalálod szabaddá tett. Örömben és szabadon élhetek, nem kell félnem a haláltól. Irgalmadnak nincs határa.

Tudatosítás

Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

Isten igéje

Mk 16,15-18
Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A megtérés nem egy egyszeri történés életünkben, többször is megtapasztalhatjuk. Legyünk készen mindig, ha az Úr valami nagyobb dologra hív. Hogyan hirdetem az evangélium örömhírét? Nyitott vagyok-e arra, hogy valami többet is tegyek?

Imabeszélgetés

Uram, tudom, hogy mikor hozzád fordulok, nincs szükség szavakra. Belelátsz a szívembe. Ismered vágyaimat, tudod, mire van szükségem. Kezedbe helyezem magam.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik hét – hétfő

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Jelenlét

Tudatosítom, hogy a jelenlétedben vagyok, Uram. Szerető szívedben menedéket találok. Te vagy az erőm, ha gyenge vagyok. Te vigasztalsz szomorúságomban. 

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Amikor feléd fordítom gondolataimat, béke és megelégedés vár. 

Isten igéje

Mk 3,22-30
A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla: „Beelzebul szállta meg.” És: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik: „Hogy űzhetné ki sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn. Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább. Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad.” Mert ezt mondták róla: „Tisztátalan lélek van benne.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A földön minden jó forrása a Lélek  Isten a Lelkén keresztül van jelen a világban. Ha lezárjuk elménket jelenléte elől, hogyan tudna Isten elérni minket?
 • Arra kaptunk meghívást, hogy bűnbánatban forduljunk Istenhez. A bűnbánat gyógyír a sebekre. Isten ugyanúgy vár ránk, ahogy az apa várta haza tékozló fiát. Vár, hogy megbocsásson, meggyógyítson, megújítson minket. Vár, amíg készen nem leszünk. 

Imabeszélgetés

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan én beszélek. A másikra is figyelek. Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is. Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz, szeretettel rám mosolyog. Őszintén elmondhatok neki mindent, ami bánt, ami gondot okoz. Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről. Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, átadjam neki magam, tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmadik vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Jelenlét

Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felfogni, hogy Isten jelen van. Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok, az emberekben, akikkel találkozom, a helyzetekben, amikbe naponta kerülök. Hogy tehetném ezt az igazságot valóságossá a magam számára?

Szabadság

"Hagyjatok nyugodtan magamra. A cellában, ahova soha nem süt be a nap, ne szóljon hozzám senki. Ez az aranyló csend felszabadít." Versrészlet, amit egy fogoly írt a dachau-i koncentrációs táborban.

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Lk 1,1-4,4,14-21
Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak. Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta. Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rá szegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus felállt, hogy felolvasson egy részt Izajás prófétától. A kiválasztott hely az eljövendő Messiásról szólt. Magára alkalmazza a szavakat: „az Úr Lelke van rajtam”, és ezzel kihirdeti saját Messiás voltát. Ami ez után jön, azt akár "küldetésnyilatkozatnak" is nevezhetnénk a Messiás országáról: jó hírt hoz a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak stb.
 • Jézus a szolgáló király. Ez a mi hivatásunk is. Egyetlen Test tagjaiként adunk és kapunk, lehetővé tesszük egymás számára, hogy megtapasztaljuk a gazdagodást (a szegénység leküzdésével), a látást (vakságunk feloldásával) és a szabadságot (az elnyomás megszüntetésével).

Imabeszélgetés

Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Jelenlét

Minél jobban ráhagyatkozunk Istenre, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz magához Isten szerető szíve.

Szabadság

Uram, gyakran gondolom azt, hogy saját életemet én irányítom. Segíts belátnom, hogy gyenge vagyok ekkora feladathoz. Kérem a kegyelmet, hogy át tudjam adni neked életem irányítását, s megízleljem az ezzel járó szabadság örömét. 

Tudatosítás

Mindnyájan zarándokok vagyunk, úton feléd, Urunk. Elmélkedjünk földi életedről, és segítségeddel lépjünk lábaid nyomába.

Isten igéje

Mk 3,20-21
Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma azt olvassuk, hogy Jézus „hazament”. Másutt viszont azt hallottuk tőle, hogy nincs hova lehajtania a fejét. Mondhatjuk azt is, hogy Jézus bárhol otthon lehet, de úgy is fogalmazhatunk, hogy ahol Jézus van, ott az otthon. Azt is hallottuk, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek az ő nevében, Jézus ott van velük. Vajon az én életemben otthonra lel? Megpihenhet a szívemben? Eszünkbe juthat a jól ismert taizéi ének: „Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.” - Ahol szeretet és jóság, Ahol szeretet, Ott van Istenünk.

Imabeszélgetés

Észre szoktam-e venni, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom? Kihívás elé állít? Megnyugtat? Vagy felidegesít? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Jelenlét

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Isten segítségét kérem, hogy ebben az imaidőben elszakadjak elfoglaltságaimtól, megnyíljak Isten felé, hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

Tudatosítás

Uram, megajándékoztál az éjszakai pihenéssel. Add, hogy éber óráimban ne feledkezzem meg jóságodról. Mutasd meg, hogyan oszthatom meg másokkal áldásaidat.

Isten igéje

Mk 3,13-19
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Apostoloknak nevezte őket. Ezt a szót élesen meg kell különböztetnünk a „tanítványtól”. Tanítvány az, aki tanul, követi mesterét, magába szívja a tanítását, és beépíti az életébe. Az apostol ugyanakkor egy görög szóból származik, melynek jelentése „misszióba menni”, „küldetést teljesíteni”. Arra alkalmazzák, akinek megbízatása van a mestertől, hogy a tőle hallottakat továbbadja másoknak.
 • Ez a megnevezés egyszerre meghívás és válasz. És ez igaz mindegyikünkre. A hívás mindig ott van – hogyan válaszolunk rá?

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – csütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Jelenlét

Arra gondolok, hogy Isten jelen van körülöttem, bennem. A világegyetem, a nap és a hold, a Föld, minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője, Isten, benne van minden szívdobbanásomban.

Szabadság

"Egy vastag, ormótlan fatörzs sosem hinné el, hogy csodálatra méltó szobor válhatik belőle, és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének, aki a maga zsenialitásával meglátja benne a mesterművet" (Szent Ignác). Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

Tudatosítás

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem érzéseimet az elmúlt napon, a magaslatokat, a mélységeket, és azt, ami átlagos volt. Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mk 3,7-12
Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert oda is eljutott a híre, hogy milyen nagy dolgokat visz végbe. Szólt tanítványainak, tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja. Sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek volt valami bajuk, mind ott tolongtak körülötte, hogy legalább megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátták, elé vetették magukat, és elkezdték kiáltozni: „Te az Isten Fia vagy!” De ő keményen rájuk parancsolt, hogy ne vigyék szét a hírét.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus tudta, hogy az emberek még nem állnak készen az ő valódi kilétének kinyilatkoztatására. Viszonyulásuk hozzá még nagyon felszínes. Saját azonnali szükségleteik miatt fordultak hozzá, nem valódi követőkként. Kapni akartak, nem adni vagy megosztani.
 • De nem küldte el őket. Tudta, hogy komoly szükségleteik vannak, amiket csak ő tud kielégíteni. Tele volt részvéttel irántuk, és alig várta, hogy gyógyulást hozzon életükbe. Ma is ezt nyújtja nekünk.

Imabeszélgetés

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban? Hidegen hagyott? Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin? Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem, felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Jelenlét

Most, hogy megérkeztem hozzád, drága Jézus, arra gondolok, milyen gyakran jövök azért, hogy valamit kérjek Tőled. Ma nem akarok mást, csak Veled lenni. Szívem válaszoljon a szeretetedre.

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok. A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát. Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mk 3,1-6
Ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy béna kezű ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Felszólította a béna kezű embert: „Állj középre!” Aztán megkérdezte őket: „Szabad szombaton jót vagy rosszat tenni, életet megmenteni vagy veszni hagyni?” Hallgattak. Erre keményszívűségükön elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, majd az emberhez fordult: „Nyújtsd ki a kezed!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok erre kimentek, s a Heródes-pártiakkal együtt tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Egy újabb jelenet, ahol Jézus kimutatja érzelmeit: elszomorodott, és haragudott rájuk keményszívűségük miatt. Szomorú volt, mert hozzáállásuk nagyon nem illett olyan emberekhez, akik hisznek Istenben. És haragudott a kegyetlen igazságtalanság miatt, aminek kitették volna ezt az embert.
 • Láthatjuk, hogy Jézus nem azzal törődik, hogy megtartja vagy megszegi-e valaki a törvényt. Csak a szeretet cselekedetei számítanak. Ahogy Pál apostol mondja: „ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi második hét – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől. Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy. Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mk 2,23-28
Egy szombaton vetésen vitt keresztül az útja. Tanítványai útközben tépdesték a kalászt. Erre a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amilyet nem szabad!” De ő megfelelt nekik: „Sose olvastátok, mit csinált Dávid, amikor ínséget szenvedett, és társaival együtt éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a szent kenyereket, amelyeket csak a papoknak volt szabad megenniük, s adott a társainak is.” Aztán ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus kijelenti, hogy minden törvény az emberért van, és nem fordítva. Gyakran előfordul, hogy keresztény életünk a szabályok körül forog, középpontjában nem a szeretet és az ember áll. 
 • A mi hitünk a szeretet törvénye – szeretet Isten és ember iránt. Minden cselekedetünket és viselkedésünket a szeretet törvényéhez kell igazítanunk.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."