17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHamvazószerda után csütörtök

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Isten jelenléte

  Tudatosítom, hogy a jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, Te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, Te vagy a Vigasztalóm.

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, eszembe jut szenvedésed a Getszemáne kertben.
  Hányszor válaszoltál kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam!
  Add, hogy mindig segítsek, mikor megkérnek rá.

  Isten igéje

  Lk 9, 22-25

  Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:
  „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”
  Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
  Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Sokan készítenek magukról fényképet, "szelfit" a mobiltelefonukkal. Ám ezen csak a külső látszik, gyakran azért készül, hogy a hiúságot táplálja. De van egy rejtett énünk, mely a képen sosem jelenik meg: el van rejtve Istennel, aki a szívünket is látja. Ha Jézust követjük, akkor nyomában járva, szívünk mindig megtelik szeretettel és igazsággal.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHamvazószerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabad életre születtem.
  Szabadon örülhetek mindannak a jónak és szépnek, amit nekem teremtett.
  Engedd, Uram, hogy a Te akaratod szerint éljek, szereteted teljes biztonságában.

  Szerető figyelmesség

  Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget?
  Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. 
  Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt, nagyobb figyelmet szánok rá. 

  Isten igéje

  Mt 6, 1-6, 16-18

  Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
  Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat.
  Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
  Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
  Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Imádkozni, adakozni, böjtölni – ezt a három cselekedetet várták el a kegyes zsidóktól Jézus korában. Mint már előzőleg rámutatott, Jézus nem azért jött, hogy lebontsa a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegye, magasabb szintre emelje. Ezért hangoztatja, hogy az említett jócselekedeteket ne azért végezzük, hogy mások lássák és megdicsérjenek, hanem „rejtekben”, hogy az Atyától, aki a szívekbe lát, kapjuk meg jutalmunkat.
  • Fogyasztásra épülő kultúránk nagy hangsúlyt fektet a látványra, és mi is gyakran azon kapjuk magunkat, hogy hatnak ránk a hírességek széles körben reklámozott tettei, bár tudatában vagyunk, hogy ezek jó részét mesterségesen kiszínezték, felnagyították. Jézus szavai ezért nekem is kihívást jelentenek, és e szavak fényében átvizsgálom tetteimet, döntéseimet. A boldogmondásokban hallott tiszta szívért imádkozom, és bocsánatot kérek, ha a csillogó felszín befolyásolta döntéseimet.

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 7. hét kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  Isten jelenléte

  Édes Jézusom, ma másként szeretnék Hozzád fordulni.
  Gyakran csak szívességeket kérek, mikor eljövök Hozzád.
  Ma nem kérek, csak Eléd helyezkedem.
  Add, hogy a szívem felelni tudjon a szeretetedre.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy mindig tudatában legyek annak, hogy Tőled kaptam az életet. Köszönöm neked az élet ajándékát. Taníts meg lelassulni, elcsendesedni, és élvezni az örömöket, amiket számomra alkottál. Hogy vegyem észre a szépséget, ami körülvesz. A hegyek káprázatos ormait, a tavak nyugalmát, a virágszirmok törékeny szépségét. Állandóan tudatában akarok lenni annak, hogy ez a gyönyörűség mind Tőled származik.

  Isten igéje

  Mk 9, 30-37

  Ezután eltávoztak onnan és átmentek Galileán; ő azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt. Közben pedig oktatta tanítványait, és elmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezébe adják, megölik őt, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Azok nem értették ezt a beszédet, de nem merték őt megkérdezni. Megérkeztek Kafarnaumba. Amikor már a házban volt, megkérdezte őket: ,,Miről beszélgettetek az úton?'' Azok csak hallgattak, mert az úton arról tanakodtak, hogy ki a legnagyobb közülük. Ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és azt mondta nekik: ,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a szolgája.'' Majd odahívott egy gyermeket, közéjük állította, magához ölelte, és azt mondta nekik: ,,Aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött.''

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mikor befogadjuk Jézust az életünkbe, az Atyát és a Szentlelket is befogadjuk. Az isteni lép be életünkbe. Vele együtt vagyunk a teljes világ része, mely a föld és a menny között feszül, és mindannyiunkat magába fogad. Az ima az ég és föld kapcsolatát érinti. És összeköt az emberiséggel. Mikor imádkozunk, akkor minden imádkozó emberrel együtt lépünk Isten elé, és így csatlakozunk az értünk imádkozó Jézushoz is.
  • Lehet, hogy a tanítványok azért féltek Jézustól kérdezni, mert nem akartak tudni olyan jövőről, ami a halálról és a feltámadásról szól. A kevés is soknak tűnt, amit Jézus jövőjéről tudtak.
  • A gyermekek ösztönös bizalmának példája arra bíztatta őket, hogy bízzanak Jézusban úgy is, ha semmit nem tudnak jövőjéről. Imánkban mi is kérhetjük az ilyen bizalom kegyelmét saját jövőnk iránt.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 7. hét hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  Isten jelenléte

  Mindig jó együtt lenni a barátainkkal.
  Mikor Veled vagyok Uram, tudom, hogy a Teremtőm jelenlétében vagyok.
  Szeretetből teremtettél.
  Hajam minden szálát számon tartod.
  Te mindenek fölött létezel.

  Szabadság

  Isten segítségét kérem,
  hogy ebben az imaidőben elfoglaltságaimtól elszakadjak,
  és megnyíljak Isten felé,
  hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

  Szerető figyelmesség

  Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
  Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
  Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Mk 9,14-29

  Amikor visszatért a tanítványokhoz, látta, hogy nagy népsokaság tolong körülöttük. Írástudók vitatkoztak velük. Mihelyt az emberek észrevették, elcsodálkoztak, majd eléje siettek és üdvözölték. Megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztok velük?” Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg. Amikor hatalmába keríti, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogait és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” „Ó, te hitetlen nemzedék – válaszolta –, meddig maradjak még körödben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide hozzám!” Odavitték. Mihelyt a lélek meglátta, nyomban gyötörni kezdte (a fiút), úgyhogy az a földre zuhant s habzó szájjal fetrengett. „Mióta szenved a bajban?” – kérdezte apját. „Kicsi kora óta – válaszolta. – Sokszor tűzbe meg vízbe kergette, csakhogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk.” Jézus így felelt: „Ha valamit tehetsz?… Minden lehetséges annak, aki hisz.” A fiú apja erre felkiáltott: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyűlik össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre: „Néma és süket lélek, parancsolom neked, menj ki belőle, és ne térj többé vissza belé!” Az felordított, s heves rángatások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt. Jézus azonban megfogta a kezét, felsegítette, s a gyermek talpra állt. Amikor bement a házba, tanítványai külön megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” „Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására” – felelte.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Elképzelem a jelenetet, érzékelem a hangzavart és a felfordulást. Úgy tűnik, hogy sok a vita, veszekedés és érvelés - de kevés a bölcsesség. Mindenkinek a szívébe kellene fogadni, amit Jézus mond, minden egyes embernek. Az imaidőt arra fordítom, hogy kiszakadjak a "tömegből", és hallgassam Jézust, aki szívemhez szól.
  • Jézus el akar űzni belőlem mindent, ami megakadályozza, hogy halljak és lássak, minden lelket, ami megzavarja belső nyugalmamat. Imádkozom magamért és azokért, akik kedvesek nekem, hogy mind többet kapjunk Isten jóságának teljességéből, ahogy imádkozunk egymásért.

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 7. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Isten jelenléte

  Ahogy itt ülök, szívem dobogása,
  légzésem ritmusa, gondolataim áramlása
  mind azt jelzi, hogy Isten folyamatosan teremt engem.
  Megállok egy percre, hogy tudatosítsam
  Istennek ezt a fajta jelenlétét bennem.

  Szabadság

  Isten nem tekint idegenkedve a szabadságomra.
  Sőt, a Lélek életet lehel legbensőbb vágyaimba,
  gyengéden noszogat a jó felé.
  Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, hadd burkoljon be a Szentlélek.

  Szerető figyelmesség

  Milyennek látom ma magam?
  Hogy állok Istennel? Másokkal?
  Van valami, amiért hálás lehetek? Köszönjem meg.
  Bánok valamit? Kérjek bocsánatot.

  Isten igéje

  Mt 5,38-48

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
  Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
  Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Legyek olyan tökéletes, mint Isten, az Atya! Túl sokat kér Jézus?
  • Jézus szerető és büszke Apaként állítja elénk Istent, aki bennem és minden gyermekében önmagát látja. Ezért hát tőlem, szeretett gyermekétől, akit saját képére teremtett, elvárja, hogy jó legyek testvéreimhez, még „ellenségeimhez” és üldözőimhez is.
  • Nem a megtorlás a dolgom, hanem hogy adjak és segítsek..

  Párbeszéd

  Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
  Hidegen hagyott?
  Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
  Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
  felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Péter apostol székfoglalása

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Isten jelenléte

  Megállok egy pillanatra, és a szeretetre
  meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám.
  A maga képére és hasonlatosságára teremtett.
  Szállást vett nálam.

  Szabadság

  Isten nem tekint idegenkedve a szabadságomra.
  Sőt, a Lélek életet lehel legbensőbb vágyaimba,
  gyengéden noszogat a jó felé.
  Add kegyelmed, Uram, hogy hagyjam, hadd burkoljon be a Szentlélek.

  Szerető figyelmesség

  Szerető Teremtőm jelenlétében
  őszintén számbaveszem érzéseimet,
  az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
  Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

  Isten igéje

  Mt 16, 13-19

  Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
  Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Hitünk megköveteli, hogy személyes választ adjunk a kérdésre: ki számomra Jézus (az Emberfia)? Nem elég, ha a Katolikus Egyház Katekizmusát, egyik vagy másik teológus nézetét idézem. "Ti pedig kinek mondotok engem?" Próbáljak meg válaszolni - ne csak a fejemmel, hanem a szívemmel is. Hasznos lehet feltenni magamnak a kérdést: "Ki Jézus nekem?" A választ imámban adhatom meg.
  • Figyeljük meg, Jézus mennyire hangsúlyozza, hogy Péter hite (és az enyém is) az Atya ajándéka. Mi az a szikla, amire Jézus egyházát építi: Péter személye vagy a hite?

  Párbeszéd

  Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Isten jelenléte

  "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok,
  és én felüdítelek titeket."
  Itt vagyok, Uram.
  Jöttem, mert jelenlétedre vágytam.
  Gyógyító erődért epekedem.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabad életre születtem.
  Szabadon örülhetek mindannak a jónak és szépnek, amit nekem teremtett.
  Engedd, Uram, hogy a Te akaratod szerint éljek, szereteted teljes biztonságában.

  Szerető figyelmesség

  Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget?
  Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. 
  Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt, nagyobb figyelmet szánok rá. 

  Isten igéje

  Mark 8,34-9,1

  Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt hozzájuk:
  „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért?
  Aki e hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
  Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ebből az evangéliumi szakaszból megjegyezhetem, hogy mi, "a nép", maradjunk hűségesek Jézus értékrendjéhez: az önmegtagadáshoz, az igazsághoz, a mások iránti együttérző jósághoz, és ne e világ értékeihez: a kapzsisághoz, a magunkkal szembeni elnéző magatartáshoz, a hírességekhez igazodjunk. Csak így nyerhetem el az igaz életet.
  • Kr. u. 64 körül, mikor Márk a könyvét írta, a keresztények üldözést szenvedtek az evangéliumért. Mennyivel több keresztényt végeznek ki napjainkban a Krisztushoz való hűségükért!

  Párbeszéd

  Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
  A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét csütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  Olyan könnyű beleesni a vagyon csapdájába.
  Add, Uram, hogy szabad legyek
  minden kapzsiságtól és önzéstől.
  Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben
  ingyen vannak: szeretet, nevetés, törődés, osztozás.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
  Taníts meg, hogy gyermeki bizalommal forduljak Feléd.
  Abban a biztos tudatban akarok élni, hogy sohasem hagysz el engem.

  Isten igéje

  Mk 8, 27-33

  Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának a környékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „A Messiás vagy.” A lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek.
  Az első jövendölés a szenvedésről.
  Ezután arról beszélt nekik, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, s így korholta Pétert: „Távozz tőlem sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Márk evangéliumában az alapkérdés: „Kinek tartotok engem?” Péter helyesen válaszol. De még az út elején tart. Csak később, Jézus passiója után fogja megérteni a szenvedés megváltó szerepét, .
  • Uram, amikor azt látod, hogy nem értelek meg, ne mondj le rólam. Hadd szívleljem meg hívó szódat, hogy „kövesselek”, ahogy a jó tanítvány megy Mestere után. Erősíts meg szenvedés idején, viseljem türelemmel az elháríthatatlan szenvedést úgy, ahogy Te tetted. Add hinnem, hogy szenvedésemmel hozzájárulok a világ megmentéséhez.

  Párbeszéd

  Nem mindig jönnek könnyen a szavak, Uram.
  Nézz a szívembe, látni fogod a békesség utáni vágyódást.
  Vigyázz rám, Uram.
  Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  Isten jelenléte

  "Álljatok meg, és lássátok, hogy én vagyok az Isten."
  Uram, szavaid jelenléted nyugalmát és fenségét közvetítik.

  Szabadság

  Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
  Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
  Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mk 8, 22-26

  Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”
  Az fölnézett, és így szólt: „Látom az embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának.” Erre ismét rátette kezét a vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent.
  Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: „Erről senkinek se beszélj a faluban!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus a falun kívülre vezette a vak embert, és miután meggyógyította, azt mondta neki, hogy ne térjen oda vissza. Ebben az imaidőben én is kissé hátrébb lépek elfoglaltságaimtól, hogy egyedül legyek Jézussal. Vannak-e olyan gondjaim, amik gátolnak ebben? Van-e ami aggaszt, és az Úr kezébe helyezhetem?
  • A férfi fokozatosan nyerte vissza látását, nem egyszerre. Időt szánok arra, hogy felismerjem, imám hogyan segít észrevenni és értékelni a világosságot és vigasztalást, amit Isten ad. Látva, hogy Isten milyen gyengéden nyitja meg szememet, hitet és reményt kérek tőle, hogy tovább növekedjék bennem a jóságába vetett bizalom.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Isten jelenléte

  Drága Jézus, jelenlétedre vágyakozva jövök most eléd.
  Szeretnélek úgy szeretni, ahogyan te szeretsz engem.
  Soha semmi ne válasszon el engem Tőled.

  Szabadság

  Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
  Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
  Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

  Szerető figyelmesség

  Uram, Te adtad az éjszakát, hogy pihenhessek.
  Add, hogy ébredésem idején se feledkezzem meg hozzám való jóságodról.
  Úgy irányíts, Uram, utamon, hogy áldásodat másokkal is megoszthassam.

  Isten igéje

  Mk 8, 14-21

  A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”
  Ők egymásközt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt válaszolták: „Tizenkettőt.”
  „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt felelték: „Hetet.”
  Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Elképzelem, hogy Jézus szeretettel néz rám, gyengéden beszél hozzám, és arra hív, hogy értsem meg és fogadjam be szívembe az örömhírt.
  • Jézus nemcsak a gyomorba való mindennapi kenyérről beszél. Imádkozom azért, hogy szemem meglássa, fülem meghallja, értelmem a kegyelem révén felfogja Isten jóságát, és befogadjam a táplálékot, melyet Isten kínál nap mint nap.

  Párbeszéd

  Néha eltűnődöm, mit mondanék Neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Talán így szólnék: „Köszönöm, Uram, hogy mindig mellettem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, mikor a tenyereden hordoztál, Uram.
  Mikor a Te erőd segítségével jutottam keresztül életem sötét szakaszán."

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. hét hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  Isten jelenléte

  Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
  Burkolj be szeretetedbe.
  Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

  Szabadság

  „Hagyjatok csak egészen egyedül,
  E cellában hol fény sose derül,
  Hol soha senki engem nem szólít,
  Ez arany csend bizton megszabadít."

  (A dachaui koncentrációs tábor egyik rabjának a verse, ford. Bodó Mária)

  Szerető figyelmesség

  Mikor arcomon a nap melegét érzem, tudatosítom, hogy  jelen vagy a világunkban.

  Isten igéje

  Mk 8, 11-13

  Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.
  Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”
  Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Isten pontosan tudja, mennyire szeretnék néha jelet kapni. De Isten azt is tudja, mennyi jel van körülöttem és bennem. Időt szánok arra, hogy észrevegyem Isten működésének csodáit.
  • Jézus felismerte, hogy nem tudja kielégíteni a bizonyíték iránti mohó vágyat. Eltávolít Jézustól, ha a végső szót akarom, a meggyőző bizonyítékot hajszolom. Segíts, Uram, hogy tudjam, mikor álljak le a kereséssel.

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 6. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Isten jelenléte

  Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felismerni Isten jelenlétét.
  Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok,
  az emberekben, akikkel találkozom, a helyezetekben, amikbe naponta kerülök.
  Hogy tehetném ezt a valóságot valóságossá a magam számára?

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mt 5,17-37

  Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.
  Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.
  Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön. Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznasága miatt –, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.
  Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa. Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézusnak ez a tanítása a Hegyi beszéd része, egyike azoknak a nézeteinek, amelyek a keresztre feszítéséhez vezettek. Mózesre hivatkozik, a nagy Törvény-hozóra, amikor így szól: "Hallottátok a parancsot ...", de hozzáteszi: "Én viszont azt mondom néktek..."
  • Az következik ebből, hogy ő tekintélyesebb személy Mózesnél. A befolyásos vezetőkben, akik nem rokonszenveztek Jézus személyével, ellenséges érzületet váltott ki megváltó üzenete. Nem fogadták el tanítását egy olyan országról, mely a mózesinál magasabb erkölcsi szintet vár el az ember viselkedésétől. Jézus új időket hirdet.
  • Isten ugyanakkor sosem parancsol olyasmit, amihez ne adná meg az erőt. Kegyelmének segítségét ajánlja fel, mely képessé tesz a ránk bízott feladat elvégzésére. Ezt a megerősítőst kérnünk kell. "Kérjetek, és kaptok, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek." Ide illik a régi ír mondás: "Isten kegyelme közelebb van, mint az ajtó".

  Párbeszéd

  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."