65734 ima található a honlapon, összesen 152554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
Naponta frissül

Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

"Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Jelenlét

Istenem, Teremtőm, légy ma közel hozzám. Lelkem sóvárog jelenléted után. 

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Mt 10,1-7
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A tizenkét apostol nevei pedig ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, Jakab, Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté, Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: »A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Valahányszor az apostolok felsorolását olvasom, meglep, milyen tarkabarka csapatot alkottak. Talán ügyesebben is válogathatott volna Jézus, gondolhatnánk. Mégis, bár legnehezebb órájában magára hagyták, az apostolok végül teljesítették legfontosabb küldetésüket: az egész világon elterjesztették az örömhírt. Mély hálával olvasom a neveket, és arra gondolok, hogy a magam kicsinységében, szegénységében Jézus engem is elhívott.
 • Jézus a tizenkettőnek hatalmat adott a tisztátalan lelkek kiűzésére, minden betegség gyógyítására, s hirdetniük kellett az örömhírt mindenütt, ahova eljutottak. Az ő küldetésük, meg az enyém is, Jézus küldetése: hogy gyógyítsunk, és hirdessük Isten irántunk való szeretetének örömhírét. Azt kérem, hogy hűséges apostol legyek mások számára, hatékony munkatárs Jézus küldetésében.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is háborúk pusztításától. Meghajtva fejemet, köszönetet mondok szabadságomért. Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

Tudatosítás

Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. Menedéket találok szerető szívében. Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok. Ő vigasztal szomorúság idején.

Isten igéje

Mt 9,32-38
Amikor ezek elmentek, íme, odahoztak hozzá egy néma megszállottat. Kiűzte belőle az ördögöt, és a néma megszólalt. A tömeg elcsodálkozott: »Soha nem történt még ilyen Izraelben!« A farizeusok pedig azt mondták: »Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.« Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. (Ez 34,5) Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Fájdalmas és megrázó, hogy miután látták a csodát, megvádolják Jézust, hogy a démonok erejével tette azt. Megdöbbentő, mennyire meg tud keményedni az emberi szív, és képtelen, vagy nem akarja meglátni azt, ami nyilvánvaló. Napjainkban is vannak emberek az egyházban, akik eretnekséggel vádolják Ferenc pápát.
 • Jól esik arról olvasni, hogy Jézus mennyire együtt érzett az emberekkel, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Több volt ez egyszerű érzésnél, hiszen azt látjuk, hogy járja a városokat, falvakat, hirdeti az örömhírt, és gyógyítja a betegeket. Kétezer évvel később mi is olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli juhok, és Jézus megrendül helyzetünket látva. Együttérzésért imádkozom világunk iránt, s megkérdem magamtól, én hogyan tudnék gyógyulást és örömhírt vinni a körülöttem élőknek.

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik hét – hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04

Jelenlét

Szívem örüljön benned, Uram. Add, hogy megújuljak minden nap. 

Szabadság

„Nagyon kevesen fogják fel, mivé tudná tenni őket Isten, ha átadnák Neki magukat, s hagynák, hogy az Ő kegyelme formálja őket.” Kérem Isten kegyelmét, hogy teljesen át tudjam adni magam szeretetének.

Tudatosítás

Milyennek látom ma magam? Hogy állok Istennel? Másokkal? Van valami, amiért hálás lehetek? Köszönjem meg. Bánok valamit? Kérjek bocsánatot.

Isten igéje

Mt 9,18-26
Amíg ezeket mondta nekik, odajött egy elöljáró, leborult előtte és azt mondta: »A lányom most halt meg, de gyere, tedd rá a kezedet és élni fog.« Jézus fölkelt és követte őt a tanítványaival. Ekkor egy tizenkét éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában: »Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.« Jézus megfordult, meglátta őt és azt mondta neki: »Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.« És abban az órában meggyógyult az asszony. Amikor Jézus bement az elöljáró házába és látta a fuvolásokat és a tolongó tömeget, így szólt: »Távozzatok! Nem halt meg a kislány, csak alszik.« De azok kinevették. Mikor kiküldték a tömeget, ő bement, megfogta a lány kezét, és a kislány fölkelt. Ennek a híre elterjedt azon az egész vidéken.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Néhány sorban két hatalmas csoda. Jézus nem csodatevő, aki el akarja kápráztatni közönségét. Ő a közelébe kerülő emberek valós szükségleteire reagál. Mindkét esetben hitet kér, azt, hogy bízzanak benne. A zsinagóga elöljárójához hasonlóan én is odajárulok Jézus elé, és gyógyulást kérek valaki számára, akit szeretek.
 • »Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.« Nézem a beteg asszonyt, aki ekkora hittel közeledett Jézushoz. Hagyom, hogy Jézus szavai visszhangra találjanak szívemben, töltsenek fel bizalommal, bátorsággal. Eszembe jut, hogy Jézus azt mondta, elég, ha egy mustármagnyi hitünk van. Kérem Őt, hogy erősítse hitemet.

Imabeszélgetés

Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennegyedik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

Jelenlét

Ahogy itt ülök, szívem dobogása, légzésem ritmusa, gondolataim áramlása mind azt jelzi, hogy Isten folyamatosan teremt engem. Megállok egy percre, hogy tudatosítsam Istennek ezt a jelenlétét bennem.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Ahogy veled beszélgetek, Uram, segíts, hogy jobban értékeljem a kommunikáció ajándékát. Add, hogy szólni tudjak azok nevében, akiknek nem hallatszik a hangjuk, és mindig legyen egy jó szavam a szükséget szenvedőkhöz.

Isten igéje

Lk 10,1-9
Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. Azt mondta nekik: »Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: ‘Békesség e háznak!’ Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: ‘Elközelgett hozzátok az Isten országa.’

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Jézus előreküldi tanítványait. Az ő tanítványai mindig apostolok is. Feladatul adja, hogy bárhol vagyunk, békét vigyünk oda, és közvetítsük másoknak az örömhírt, hogy Isten és az ő szabadító ereje közel jött hozzánk. Lassan, imádságos lélekkel olvasom az evangélium szavait, hagyom, hogy megérintsenek, s megmutassák milyen küldetést kaptam Jézustól, és hogyan tudom azt megvalósítani. Kérem, hogy maradjak hűséges hivatásomhoz, bízva Abban, akitől a küldetést kaptam.
 • Talán meglepődünk azon, hogy Jézus ilyen sok tanítványt küld előre, röviddel az után, hogy meghívta őket. Nem vettek részt alapozó tanfolyamon, nincs képesítésük – annyit tudnak, hogy Jézussal tartanak, és követni akarják őt. Bennem is gyakran felmerül a kétely, hogy elég jó, elég érdemes vagyok-e arra, hogy Jézust elvigyem másokhoz, főleg egy ilyen ellenségesnek tűnő világban. Valóban sürgős szükség van békére és gyógyulásra. Kérem, hogy Jézus hívása ne találjon süket fülekre nálam, válaszoljak rá nagylelkűen, a legjobb képességeim szerint.

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

Jelenlét

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most, hogy magam mögött hagyom a világ gondjait. Tölts fel békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Hogy érzem ma magam? Fáradt vagyok? Ideges? Nem vagyok formában? Ha ezek bármelyike fennáll, el tudom-e engedni a gondot, ami most megzavar?

Isten igéje

Mt 9,14-17
Akkor odajöttek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: »Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?« Jézus így felelt nekik: »Vajon gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot; mert kiszakad a folt a ruhából, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert különben a tömlők szétrepednek, s kiömlik a bor is, meg a tömlők is tönkremennek. Az új bort új tömlőkbe töltik, így mind a kettő megmarad.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Új bort új tömlőkbe. Az igazi változás mindig nehezünkre esik, gyakran próbáljuk megúszni úgy, hogy csak a felszínen változtatunk. De Jézus figyelmeztet, hogy ez még rosszabb is lehet, mint ha nem változik semmi. Áttekintem az életemet, hogy hol van szükség változtatásra, s kérem Isten kegyelmét, legyen bátorságom megtenni, amit muszáj. A világért is imádkozom, ahol olyan nagy szükség volna változtatásokra. 
 • Jézus arra hív, hogy éljünk a jelenben: a vőlegény még a tanítványokkal van, ez az öröm ideje. Eljön az idő, amikor elviszik, s akkor szomorkodni fognak. Rengeteg időt és energiát pazarlunk a jövőért aggódva, vagy múltbeli elszalasztott lehetőségeken bánkódva. Pedig a jelen az, ami a miénk, legyünk hálásak azért, amink most van, és éljük a lehető legteljesebben jelen életünket.

Imabeszélgetés

Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Jelenlét

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

Szabadság

Isten segítségét kérem, hogy ebben az imaidőben elszakadjak elfoglaltságaimtól, megnyíljak Isten felé, hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

Tudatosítás

Milyen csodálatos belépni jelenlétedbe, Uram!  Nem számít, hány óra van, vagy melyik országban élek, csak a nevedet kell kimondanom.

Isten igéje

Mt 9,9-13
Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította: »Kövess engem!« Az fölkelt és követte őt. Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt. Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványait: »Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?« Ő meghallotta ezt és így szólt: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.« (Óz 6,6)

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Ma az ír katolikusok Oliver Plunkett püspököt ünneplik, aki a 17. században halt mártírhalált. A vértanúk hitük melletti megingathatatlan elköteleződése kicsit mindig zavarba ejt bennünket. Köszönöm, Uram, ezeket az embereket. Segíts, kérlek, hogy legyen erőm feddhetetlenül élni, még akkor is, ha ez szenvedéssel jár.
 • Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ‘Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.« Most, ahogy Jézus előtt állok, kérem, segítsen, hogy jobban megérthessem e szavak értelmét. Olyan könnyű magasabbrendűnek képzelnem magam másoknál, ezért kérem, legyek képes elismerni bűnös voltomat Jézus végtelen irgalmassága előtt.

Imabeszélgetés

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám. Ma válaszolni szeretnék hívásodra. Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

Jelenlét

Uram, amikor magányos vagyok, juttasd eszembe ígéretedet: "Sosem vagy egyedül, veled vagyok mindig. Igen, az idők végezetéig".

Szabadság

Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek nyomasztanak. Teljesen átadom őket Istennek - legalább azalatt, amíg imádkozom. 

Tudatosítás

Jézus, te mindig jelen vagy, vársz rám. Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni. Hogy mindig vágyjak arra, hogy veled legyek. Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Mt 9,1-8
Ezután beszállt a bárkába, átkelt a tengeren és elment a saját városába. Ekkor íme, odahoztak hozzá egy ágyon fekvő bénát. A hitüket látva Jézus azt mondta a bénának: »Bízzál, fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.« Erre egyesek az írástudók közül azt mondták magukban: »Ez káromkodik.« Jézus látta gondolataikat és így szólt: »Miért gondoltok gonosz dolgokat a szívetekben? Ugyan mi könnyebb, azt mondani: ‘Bocsánatot nyertek bűneid’, vagy azt mondani: ‘Kelj föl és járj’? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – s ekkor a bénához fordult –: Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!« Az fölkelt és hazament. Amikor a tömeg látta ezt, félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • A férfi, akiről ebben a történetben hallunk, teljesen be volt zárva szegény testébe. Soha nem gyógyult volna meg, ha nem hívja segítségül határozott fellépésű barátait. Vajon én is lelki bénultságban élek, a csüggedtség, félelem, tehetetlenség vagy bűntudat csapdájában? Tudom, hogy be vagyok zárva, ám képtelen vagyok kiszabadulni?
 • Kihez fordulhatnék, hogy segítsen megtalálni az utat vissza az Úrhoz?

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Péter és Szent Pál apostolok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
29

Jelenlét

Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van. Elmélkedjek egy darabig Isten életadó jelenlétén a testemben, az elmémben, a szívemben.

Szabadság

Leginkább az akadályoz meg a szabadság elérésében, hogy elvárásaim vannak magammal szemben, és rettegve gondolok arra, milyennek kellene lennem. Megszokott, automatikus reakcióim megkötöznek, akadályoznak abban, hogy a növekedés új útjait fedezzem fel. Azt kérem, azért imádkozom, hogy érezzem meg a belső szabadságot, s ragadjam meg az új kihívásokat és lehetőségeket, melyek felé Isten irányítani akar.

Tudatosítás

Ahogy a mondás tartja: mindennek megvan a maga helye és ideje. Uram, add, hogy mindig vágyjam a jelenlétedben töltött időre. Halljam meg hívásodat.

Isten igéje

Mt 16,13-19
Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: »Kinek tartják az emberek az Emberfiát?« Ők ezt felelték: »Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.« Erre megkérdezte őket: »És ti kinek tartotok engem?« Simon Péter válaszolt: »Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.« Jézus azt felelte neki: »Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Olyan megnyugtató számunkra Simon Péter viselkedése! Jézus látta a hatalmas potenciált ebben az ingatag, lobbanékony, tökéletesnek nem mondható emberben. Meglátta a sziklaszilárd benső magot, melyre ráépítheti egyházát. 
 • Lelki fejlődésünk szempontjából alapvető, hogy tudjuk, bocsánatot nyertünk. Ez volt a meghatározó különbség Péter és Júdás között. Júdás számára elképzelhetetlen volt a megbocsátás lehetősége. Ő, aki hallotta Jézus szájából, hogy hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani, nem tudott Isten elé állni bocsánatért.

Imabeszélgetés

Uram, légy mindig mellettem. Adj nekem benned bízó szívet. Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Jelenlét

Örvendezzen szívem ebben az imaidőben! Juttasd eszembe, Uram, áldásaidat, melyekkel elhalmoztál. 

Szabadság

"Nagyon kevés ember fogja fel, mivé alakíthatná őt Isten, ha átadná neki magát, és hagyná, hogy kegyelme formálja őt" (Szent Ignác). Kérem a kegyelmet, hogy teljesen Isten szeretetére bízzam magamat.

Tudatosítás

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram. Amikor feléd fordítom gondolataimat, béke és megelégedés vár. 

Isten igéje

Mt 8,23-27
Amikor beszállt a bárkába, követték őt a tanítványai. És íme, olyan nagy vihar támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Odajöttek és felkeltették: »Uram, ments meg, elveszünk!« Ő azt mondta nekik: »Miért vagytok gyávák, ti kishitűek?« Majd fölkelt, rászólt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak és így szóltak: »Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Bennünket is szoktak vad hullámok csapkodni: fásultság, rémület, kételkedés, kétségbeesés, szenvedély, nyugtalanság. Ilyenkor, mintha aludna Jézus. A tanítványoknak meg kellett szólítaniuk őt, hogy reagáljon. Legközelebb, ha úgy tűnik, összecsapnak fejem fölött a hullámok, eszembe jut-e, hogy az Úrhoz kiáltsak, tudva, hogy meghallja kiáltásom?
 • „Ki ez?” – kérdezgették egymástól a tanítványok. Ki nekem Jézus? Milyen viharos tenger fenyegeti lelkem életét?

Imabeszélgetés

Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk. Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál. Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor ölben vittél. Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 13. hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

Jelenlét

Isten velem van, de még inkább: Isten bennem van. Elmélkedjek egy darabig Isten életadó jelenlétén a testemben, az elmémben, a szívemben.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Körülvesz szerető jelenléted, Uram, de tudom, mennyire törékeny és gyenge vagyok. Köszönöm, hogy esendőségemmel irgalmas ölelésedben szembesülhetek.

Isten igéje

Mt 8,18-22
A körülötte levő tömeg láttán Jézus megparancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra. Akkor odajött hozzá egy írástudó és azt mondta neki: »Mester, követlek téged, ahová csak mész.« Jézus azt felelte neki: »A rókáknak odujuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.« A tanítványai közül egy másik azt kérte tőle: »Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.« De Jézus azt felelte neki: »Kövess engem, hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nagy kihívás ez a tanításod, Uram. Segíts, hogy maradjak veled, szavaiddal, és elmélkedjem azon, mit üzennek számomra.
 • A tanítványság rendkívüli hitet, bizalmat, elköteleződést követel. Milyen az én elköteleződésem az Úr és evangéliuma mellett? Uram Jézus, köszönöm, hogy tanítványaid között tartasz számon. Adj meg nekem minden szükségeset ahhoz, hogy szorosan, hűségesen a nyomodban járjak. 

Imabeszélgetés

Isten igéje mindig gyümölcsöző. Mialatt elmélkedem róla, hogyan érint meg az, amit most olvastam? Vigasztalást érzek? Kihívást?

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenharmadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Jelenlét

Csendesedjetek el, és lássátok, hogy én vagyok az Isten. Uram, szavaid jelenléted nyugalmát és fenségét közvetítik.

Szabadság

Ahhoz kérem kegyelmedet, hogy higgyem el, mivé válhatnék és mi mindent tehetnék, ha hagynám hogy te, Istenem, szeretett Teremtőm, továbbteremts, vezérelj és alakíts engem.

Tudatosítás

Hogy érzem magam? Derűs vagyok, és könnyű a szívem? Vagy nyomaszt valami? Talán nagyon nyugodt, békés vagyok, és örömöt okoz, hogy itt lehetek. De ugyanígy, lehet, hogy ideges vagyok, talán aggódom vagy bosszankodom valami miatt. Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a valós önmagamat szereti.

Isten igéje

Lk 9,51-62
Történt pedig, hogy amikor közeledtek felvételének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt, akik el is indultak, és a szamaritánusok egyik helységébe érkeztek, hogy szállást készítsenek neki. Azok azonban nem fogadták be, mert Jeruzsálembe szándékozott menni. Ennek láttára tanítványai, Jakab és János ezt mondták: »Uram! Akarod-e, hogy kérjük, szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket?« (2Kir 1,10} De ő hozzájuk fordulva megfeddte őket, és elmentek egy másik faluba. Amint mentek az úton, valaki azt mondta neki: »Követlek téged, bárhová mész!« Jézus azt felelte neki: »A rókáknak odujuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.« Egy másiknak ezt mondta: »Kövess engem!« Az így felelt: »Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!« Jézus ezt válaszolta neki: »Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig menj, hirdesd az Isten országát!« Egy másik is mondta: »Uram! követlek; de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől!« Jézus azt felelte neki: »Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Nagyon kemény kijelentések vannak ebben a szakaszban. Első leendő követőjének Jézus azt válaszolja, hogy mielőtt követése mellett dönt, fel kell fognia, hogy ez mivel jár. A záró mondat még erősebb: »Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára«.  Nemcsak követnünk kell Jézust bármi áron, hanem tegyük azt azonnal és teljes szívvel.

Imabeszélgetés

A beszéd ajándéka csodálatos ajándék. Használjam mindig kedvességgel. Legyek lassú a kemény, sértő, haragos szavak kimondásában.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKeresztelő Szent János születése

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Jelenlét

Személyiségem alakulását az befolyásolja, ami számomra jelen van. Elgondolkodom azon, hogy miközben sokminden hat rám, Isten állandóan jelen van szeretetével. Megállok, és azért imádkozom, hogy hagyjam Istent most ebben a pillanatban is hatni a fejlődésemre.

Szabadság

„Nagyon kevesen fogják fel, mivé tudná tenni őket Isten, ha átadnák Neki magukat, s hagynák, hogy az Ő kegyelme formálja őket.” Kérem Isten kegyelmét, hogy teljesen át tudjam adni magam szeretetének.

Tudatosítás

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, növekedést? Visszanézve az elmúlt hónapokra, észrevehetem, milyen tevékenység vagy alkalom hozott bő termést. Ha látok ilyen területet, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rá, nagyobb figyelmet szentelek neki.

Isten igéje

Lk 1,57-66,80
Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és együtt örvendeztek vele. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. De az anyja így szólt: »Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.« Erre azt mondták: »De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.« Megkérdezték tehát az apját, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: »János a neve.« Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s e dolgok híre elterjedt Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: »Mi lesz ebből a gyermekből?« Mert az Úr keze volt vele. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

 • Sára, Rebeka, Hanna, valamint Sámson névtelen anyja mellett Erzsébet egyike azoknak az asszonyoknak a Bibliában, akik hosszú évek meddősége után fogantak, és gyermeket szültek. Izajás a meddő asszony metaforát használja Izraelre, „aki nem szültél, … nem vajúdtál”. A Biblia meddő asszonyai éveken át képtelenek voltak valami új kezdetet elindítani. Erzsébet most született gyermeke a valaha volt legnagyobb új kezdet előfutára lesz.
 • Sosem késő újrakezdeni. Istennel semmi sem lehetetlen.

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy mindig figyeljek a fontos dolgokra az életben. Törődjem a körülöttem élőkkel. Keressem jelenlétedet azokban, akikkel találkozom. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."