37200 ima található a honlapon, összesen 61597 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Medjugorje Szűz Mária üzenetei

  Medjugorje Szűz Mária üzenetei
  Havonta frissül

  Medjugorje Szűz Mária üzenetei

  https://www.medjugorje.ws/

  A SZŰZANYA JELENÉSE MA

  1981. június 24-én 18 óra körül hat fiatal a medjugorjei plébániáról: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković és Milka Pavlović, a Crnica hegyen, melyet Podbrdonak is hívnak fehér tüneményt láttak karjában a gyermekkel. Meglepődtek és megijedtek, ezért nem léptek közelebb hozzá.

  Másnap a napnak ugyanabban az órájában, 1981. június 25-én közülük négyen: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković és Ivan Dragićević erős késztetést éreztek arra, hogy oda menjenek, ahol előző nap látták Azt, akit a Szűzanyaként ismertek fel. Csatlakozott még hozzájuk Marija Pavlović és Jakov Čolo. Így rajzolódott ki a medjugorjei látnokok csoportja. Együtt imádkoztak és beszélgettek a Szűzanyával. Attól a naptól kezdve minden nap megjelent nekik a Szűzanya, akár együtt voltak, akár nem. Milka Pavlović és Ivan Ivanković többé soha nem látták a Szűzanyát.

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Dragićević-Soldo által kapott éves üzenete

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  18
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Dragićević-Soldo által kapott éves üzenete

  "Drága gyermekek! A Fiam, mint Isten mindig az időn túl látott. Én, mint az ő édesanyja általa látok az időben. Szép és szomorú dolgokat látok. De, azt is látom, hogy van még szeretet és tenni kell azért, hogy megismerjék. Gyermekeim, nem lehettek boldogok, ha nem szeretitek egymást, ha nem szerettek életetek minden helyzetében és minden pillanatában. Édesanyaként én is a szeretet által jövök hozzátok, azért, hogy segítsek nektek megismerni az igazi szeretetet, hogy megismerjétek Fiamat. Ezért arra hívlak benneteket, hogy újra és újra minél jobban, hittel és reménnyel szomjazzatok a szeretetre. Az egyetlen forrás, amelyből ihattok, az Istenben, a Fiamban való bizalom. Gyermekeim, a békétlenség és a lemondás perceiben, ti csak Fiam arcát keressétek. Egyedül az ő szavai szerint éljetek, és ne féljetek. Imádkozzatok és szeressetek őszinte érzésekkel, jócselekedetekkel és segítsetek abban, hogy a világ megváltozzon és szívem győzedelmeskedjen. Ahogyan Fiam, én is azt mondom nektek, szeressétek egymást, mert szeretet nélkül nincs üdvösség. Köszönöm nektek, gyermekeim."

   

  A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. A jelenés 13:41-kor kezdődött és 13:47-ig tartott. Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak nem fog többé nyilvánosan megjelenni a Szűzanya minden hónap 2-án, és nem is ad többé üzeneteket, ahogyan eddig, 1987. augusztus 2-a óta.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  02
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

  Drága gyermekeim, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem a szeretetedet, hallom az imáidat és a Fiamhoz továbbítom őket. Gyermekeim, anyai szeretettel, jelen szeretnék maradni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet körülvenni, anyai palástom alatt. Ezért hívlak téged és kérlek benneteket, szeretetem apostolait, hogy segítsetek nekem.

  Gyermekeim, Fiam kimondta az Atyánk szavait, aki mindenütt jelen van és szívünkben él, mert azt akarja, hogy szavakkal és érzelmekkel imádkozzunk. Azt akarja, hogy mindig jobban éljünk, az irgalmas szeretetben, amely az imádság és a másokért hozott határtalan áldozat.

  Gyerekeim, adjátok a Fiamnak a felebarátaink iránti szeretetetek, add vigasztaló, együttérző és igazságos cselekedeteid minden embernek. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak,  adtok, a Fiamnak adjátok ajándékba. Én is veletek vagyok, mert a Fiam arra vágyakozik, hogy szeretetem fénysugaraként, életre keltse a lelkedet; hogy segítsen megtalálni a békét és az örök boldogságot. Ezért gyermekeim, szeressétek egymást, egyesüljetek a Fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik teljes, nyitott és tiszta szívvel együtt mondják: „Atyánk”. És ne féljetek! Köszönöm.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  02
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

  Drága gyermekek! Öröm tölti be a szívemet amíg nézlek titeket, akik szeretitek Fiamat. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket. Édesanyai áldásommal áldom meg pásztoraitokat is – titeket, akik Fiam igéit hirdetitek, kezével áldotok és annyira szeretitek Őt, hogy készek vagytok érte örömmel meghozni minden áldozatot. Ti Őt követitek, aki az első pásztor, az első misszionárius volt. Gyermekeim, szeretetem apostolai, másokért élni és dolgozni, mindazokért, akiket Fiam által szerettek, a földi élet öröme és vigasztalása. Ha az ima, a szeretet és az áldozat által Isten Országa a szívetekben van, akkor életetek örömteli és derűs. Azok között, akik szeretik Fiamat és általa egymást, nincs szükség szavakra. Elég egy tekintet, hogy meghallják a ki nem mondott szavakat és a kimondhatatlan érzéseket. Ott, ahol szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veletek vagyunk. A Fiam ismer és szeret benneteket. A szeretet az, ami hozzám vezet benneteket, és ebben a szeretetben fogok én is hozzátok jönni és beszélni az üdvösség tetteiről. Azt szeretném, hogy minden gyermekemnek legyen hite és érezzék édesanyai szeretetemet, amely Jézushoz vezeti őket. Ezért ti, gyermekeim, bárhová is mentek szeretettel és hittel ragyogjatok, mint szeretetem apostolai. Köszönöm nektek.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."