49620 ima található a honlapon, összesen 102289 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja
  Naponta frissül

  Szent Maximilian Mária Kolbe

  Istenünk, aki Szent Maximilián vértanúdat a Szeplőtelen Szűz iránti különleges szeretettel ajándékoztad meg, és eltöltötted apostoli buzgósággal és hősies felebaráti szeretettel, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy dicsőségedre nagylelkűek legyünk felebarátaink szolgálatában, és haláláig hasonlók a te Szent Fiadhoz!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  12

  Nem lenne jó, ha látnánk imáink eredmé­nyeit. Önszeretetünk ugyanis csak halálunk után negyed órával szűnik meg. Isten ezért az Ő irgalmasságában sok mindent nem tár fel előttünk. Csak azt tudjuk, hogy minden oknak eredménye van, tehát semmi nem vész el. Ezen túl csak követ­keztetéseket vonhatunk le néhány példa alapján. Kis Szent Teréz az egyetemes missziók védőszent­je lett, míg Xavéri Szent Ferenc csupán a keleti missziók védőszentje. Hogyan lehetséges ez? Te­réz át sem lépte kolostora küszöbét, és fiatalon meghalt, mégis az egyetemes missziók védőszentje lett. Hány megtérés fűződik nevéhez, hány temp­lomot szenteltek tiszteletére! Mindenki szereti (...) A Kisded Jézusról nevezett Kis Szent Teréz képe szinte minden kis kápolnában megtalálható (...) Mit tett ő? Kolostorában élt, mivel fiatalon halt meg, igazán sokat még csak nem is szenvedhetett. Hétköznapi dolgokkal foglalkozott, amit az enge­delmesség előírt számára - elvégezte; inkább belső szenvedései voltak, kívülről apróságokat kellett csak elviselnie. Ezek által az apóságok által mégis a missziók védőszentje lett. Hallottam, hogy Auszt­ráliában egy hitetlen ember tizenhétszer olvasta el életrajzát, míg végül megtért. Így hát, amint látjátok, nagyon egyszerű lelkeket menteni. Csak fogadjuk el a Szent Szűz kezéből mindennapi kis keresztjeinket, és engedjük, hogy Ő vezessen bennünket (...) Ezekben a hétköznapi dolgokban lássuk meg a Szeplőtelen akaratát. Ez­által misszionáriusokká válhatunk, Szent Terézhez hasonlóan. Mi mindezt, imáink eredményeit nem látjuk, ahogyan Szent Teréz sem különbözött sem­miben nővértársaitól. Ő maga is bevallja, hogy a munkában nem volt olyan tökéletes, és mégis mennyi lélek...

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaAz ima megújítja az egész világot

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11

  Egyetlen imánk sem felesleges, mert ha nem kapjuk meg azt, amit kérünk, bizonyára vala­mi mást kapunk helyette.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaAz ima megújítja az egész világot

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  Gondoljuk meg, hogy kellőképpen értékel­jük-e az imádság erejét, és mit teszünk azért, hogy hiányosságainkat ezen a téren egyre inkább kikü­szöböljük.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaAz ima megújítja az egész világot

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09

  Biztosak lehettek abban, hogy imaéletünk el­mélyülésével nehézségeink csökkenni fognak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaAz ima megújítja az egész világot

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08

  Csak az lesz a tiéd, amit kiimádkozol magad­nak Istentől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."