111597 ima található a honlapon, összesen 267138 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja
Naponta frissül

Szent Maximilian Mária Kolbe

Istenünk, aki Szent Maximilián vértanúdat a Szeplőtelen Szűz iránti különleges szeretettel ajándékoztad meg, és eltöltötted apostoli buzgósággal és hősies felebaráti szeretettel, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy dicsőségedre nagylelkűek legyünk felebarátaink szolgálatában, és haláláig hasonlók a te Szent Fiadhoz!

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"A szavak vonzanak, a példa viszont magával ragad"

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

Nemegyszer hallunk ilyen hangokat: a ka­tolikus vallás nehezen követhető. Előírásai túl nehezek. Kétségkívül egy törvény előírásai korlátoz­zák az ember szabadságát, és már ezáltal nehéznek érezzük azokat; még inkább, ha olyan dolgokat kö­vetelnek az embertől, ami természetes hajlamaitól idegen, sőt amivel szemben esetleg ellenérzései vannak. Ennek ellenére elkerülhetetlenül léteznek bizo­nyos törvények, előírások, parancsok. És ez nem is lehet másképp. Ha valami célt el akarunk érni, feltétlenül le kell mondanunk mind­arról, ami akadályoz, és azt kell választanunk, ami segít bennünket az adott cél elérésében. Másképp soha nem érjük el kitűzött célunkat. Aki például Poznanból Krakkóba akar eljutni, nem indulhat észak, csakis dél felé. De nyugat vagy kelet felé sem indulhat, még akkor sem, ha a táj szépsége vagy az út kényelme ebbe az irányba vonzaná. Így van ez az ember végső céljával is. Az életben mindennek ezt a célt kell szolgálnia, és ezért az em­bernek le kell mondania mindarról, ami nem e felé a cél felé vezet, és azt kell választania, ami által egy­re közelebb jut ahhoz. Az életben a legkülönfélébb céljainknak csak annyi az értéke, amennyiben a végső célhoz vezetnek bennünket. Amennyiben vi­szont attól eltávolítanának, bármilyen vonzóak le­gyenek is önmagukban, károsak számunkra, ezért le kell mondanunk róluk. így hát érthető, hogy a cél követése mindig egyfajta nehézséggel jár együtt, és különösen így van ez a végső cél eseté­ben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"A szavak vonzanak, a példa viszont magával ragad"

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18

Nem hiszem...

Nem hiszem, hogy a világmindenség önmagától keletkezett, mivel önmagától soha semmi nem ke­letkezett és nem keletkezhet. Nem hiszem, hogy a világmindenség véletlenül keletkezett valamiféle ősanyagból, mivel mind ez idáig egyetlen gép, még a legkisebb óra sem jött létre önmagától; ugyanígy egyetlen gép sem ho­zott létre önmagához hasonló másik gépet, míg az élőlények évezredek óta nemzedékről nemzedékre adják tovább az életet. Nem hiszem, hogy a csimpánzok és más darwini lények (majmok) túlszárnyalhatnak bennünket a re­pülőgépek építése vagy más találmányok terén, mivel mind ez idáig semmiféle fejlődés jele nem észlelhető közöttük. Annyi évszázad után még saját fajuk fejlődésének szerény történetét sem tudták összeállítani. Nem hiszem, hogy az emberi lélek meghal a testtel együtt, mivel honnan eredne ebben az eset­ben az emberben a kitörölhetetlen vágyakozás a határtalan és végtelen boldogság után.Nem hiszem, hogy a mi „hivatásos hitetlenkedőink"  soha nem éltek volna át olyan időszakokat az életükben, amikor ők maguk is tisztán látják, hogy becsapják önmagukat. Nem hiszem, hogy van a nap alatt olyan ember, aki nem vágyakozna a boldogság, méghozzá a le­hető legnagyobb, határtalan boldogság, azaz... Is­ten után.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"A szavak vonzanak, a példa viszont magával ragad"

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
17

Ne szégyelld meggyőződésedet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"A szavak vonzanak, a példa viszont magával ragad"

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
15

A külső viselkedés a legeredményesebb prédikáció.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"A szavak vonzanak, a példa viszont magával ragad"

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10

Halálunk óráján Isten minden tettünket számon kéri tőlünk, melyekkel másokat megbot­ránkoztattunk, melyekkel rossz példát mutattunk

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."