27421 ima található a honlapon, összesen 36731 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja
  Naponta frissül

  Szent Maximilian Mária Kolbe

  Istenünk, aki Szent Maximilián vértanúdat a Szeplőtelen Szűz iránti különleges szeretettel ajándékoztad meg, és eltöltötted apostoli buzgósággal és hősies felebaráti szeretettel, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy dicsőségedre nagylelkűek legyünk felebarátaink szolgálatában, és haláláig hasonlók a te Szent Fiadhoz!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaAz ima megújítja az egész világot

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01

  Az egyetemes missziók védőszentje. Ezt a címet adományozta az Egyház a nemrég elhunyt Gyermek Jézusról nevezett Kis Szent Te­réznek. És ez valóban nem csupán egy cím, hiszen utazásaim során Japántól Indiáig és vissza minde­nütt saját szememmel győződöm meg arról, hogy nincs egyetlen település, ahol ne tisztelnék, nincs templom, ahol meg ne találnánk, sőt ahol azonnal szemünkbe ne ötlene ez a kis szent, az őt ábrázoló képen vagy szobron, sőt gyakran neki szentelt oltá­rokon. És hány új csodálatos templomot emelnek tiszteletére, s mondjuk meg nyíltan - az ő közben­járásának köszönhető mindez, aki ígéretéhez híven valóban a kegyelmek rózsaesőjét hullatja ránk az égből. Ez indítja az embereket hálájuk jeléül e templomok építésére. (...) De vajon mivel magya­rázható az ő kivételes „hatalma" a missziós ügyek­ben? Vajon életében sok pogány országban folyta­tott missziós tevékenységet? Vajon vérét ontotta a missziós tevékenység közben? Semmi ilyet nem tett. Át sem lépte kolostora küszöbét a franciaországi Lisieux-ben. Életében semmi csodát nem tett, az egyszerű hétköznapi életben érte el az élet­szentségnek ezt a magas fokát. Nem az a fontos ugyanis, hogy mit teszünk, hanem hogy amit te­szünk, azt hogyan, milyen szándékkal és milyen szeretettel tesszük. És milyen szándék vezette őt? Hogy örömet sze­rezhessen az Úr Jézusnak, a Kisded Jézusnak. Íme a tiszta szeretet. Mindennapi kis keresztjeinket sze­retettel viselni, szeretettel végezni minden mun­kánkat, szeretettel élni, kis gyermekként, aki az ő szerető becézgetéseivel ragadja meg édesapja és édesanyja szivét. Ilyen formában mindenki részt vehet, sőt min­denkinek részt is kell vennie az Egyház missziós küldetésében. És hogyan érhetjük el mindezt? Kis Szent Teréz a „Szeplőtelen Szűz kis Virágá­nak" nevezi önmagát, és bevallja, hogy a Szeplőte­len Szűz nevelte őt. Legyünk mi is az Ő gyermekei, és majd megtanít bennünket az Isten irgalmas sze­retetébe vetett határtalan bizalomra, amelynek Ő maga a személyes megtestesülése.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaMinden munkánk értéke szándékunk tisztaságától füg

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30

  Imádkozz sokat, és légy alázatos, így éred el a legtöbb eredményt minden munkában.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaMinden munkánk értéke szándékunk tisztaságától füg

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  29

  Bár a mi munkánk nagyon szép, soha ne feledjük, hogy mindez csak külső tevékenység, aminek életünkbén soha nem szabad az első helyre kerülnie.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaMinden munkánk értéke szándékunk tisztaságától füg

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27

  A tökéletesség lényege nem az, ha valaki sokat tesz, hanem az, ha mindent jól végez.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaMinden munkánk értéke szándékunk tisztaságától füg

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Légy hűséges a legkisebb dolgokban; nem­egyszer ezektől függnek a legnagyobbak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."