27276 ima található a honlapon, összesen 36645 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
  Naponta frissül

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Ebben az évben, június 9-én, a Szentháromság ünnepén, egy olyan kegyelemben részesültem, amelyből megértettem, jobban mint valaha, hogy Jézus mennyire vágyik szeretetre. Azokra a lelkekre gondoltam, akik az Isteni Igazságosság áldozataiul ajánlják fel magukat, hogy magukra vonják s így elhárítsák a bűnösöknek kijáró büntetéseket; ez a felajánlás nagy és nemes, de távol vagyok attól, hogy példája engem is vonzzon. „Ó, én Istenem! kiáltottam fel a szívem mélyén, csak Igazságosságod kap olyan lelkeket, akik áldozatul hozzák magukat? … A Te Irgalmas Szeretetednek vajon nincs szüksége rájuk? … Mindenhol csak félreismerik, visszautasítják; azok a szívek, melyeket el szeretnél árasztani vele, a teremtmények felé fordulnak, azoktól kérnek boldogságot és nyomorúságos szeretetet ahelyett, hogy a te karodba vetnék magukat s elfogadnák a te véghetetlen Szeretetedet … Ó, Istenem! Szívedben fog maradni megvetett Szereteted? Úgy hiszem, ha találnál olyan lelkeket, akik a te Szereteted egészen elégő Áldozatául ajánlják fel magukat, gyorsan elégetnéd őket; úgy hiszem, boldog lennél, ha szabad folyást engedhetnél a benned rejlő végtelen gyöngédség áradatainak … Ha Igazságosságod, amely csak erre a földre szól, szeret könnyíteni önmaga terhén, mennyivel inkább vágyik Irgalmas Szereteted arra, hogy lángra lobbantsa a lelkeket, hiszen a te Irgalmad az Egekig ér189 … Ó, én Jézusom! legyek én ez a boldog áldozat, emésszed fel egészen elégő áldozatodat Isteni Szereteted tüzével! …

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Ó, mi mindent kell megköszönnöm Jézusnak, aki tudta, hogyan tetőzze be a vágyaimat! … Most már nincs vágyam, hacsak az nem, hogy szenvedélyesen szeressem Jézust … Tovaszálltak gyermekes vágyaim, az igaz, hogy még mindig szívesen díszítgetem virággal a Kicsi Jézus oltárát, de mióta nekem adta azt a Virágot, amely után vágytam, az én drága Céline-met, nem kell már más virág, ő az én Neki adott legszebb bokrétám … Most már nem kívánom sem a szenvedést, sem a halált, pedig szeretem mind a kettőt, egyedül a szeretet vonz engem … Sokáig kívántam őket; birtokommá lett a szenvedés s úgy hittem, megérkeztem már a Mennyország partjaihoz, úgy hittem, hogy az apró virágot a tavaszán fogják leszakítani … most már egyedül az Istenre-hagyatkozás vezérel, más iránytűm nincsen! … Már nem tudnék forrón imádkozni másért, mint azért, hogy lelkemen tökéletesen beteljesedjék Isten akarata, úgy, hogy teremtmények ne vethessenek elébe gátat. Elmondhatnám Keresztes Szent János Atyánk szellemi himnuszának ezeket a szavait: „Az én Édesem belső borospincéjében ittam s mikor kijöttem, az egész pusztaságban nem ismertem már meg semmit s elvesztettem a nyájat, amelyet azelőtt követtem … Lelkem az ő szolgálatára fordítja minden erejét, már nem őrzök nyájat, más hivatalom sincsen, mert most egyetlen foglalkozásom a SZERETET! …” vagy pedig még: „Mióta ezt megtapasztaltam, a SZERETET oly hatalmas dologra képes, hogy hasznot tud húzni mindenből, amit csak bennem talál, jóból és rosszból egyaránt, és ÖNMAGÁVÁ tudja változtatni lelkemet”. Ó, drága Anyám! milyen édes a szeretet útja. Az igaz, hogy el lehet esni rajta, hogy lehet hűtlenségeket elkövetni, de a szeretet, amely mindenből tud hasznot húzni, igen gyorsan elhamvaszt mindent, ami csak visszatetszhetik Jézusnak s csak valami alázatos és mély békét hagy meg a szív mélyén …

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Ahelyett, hogy az adományok, melyeket a Jó Isten (kérésem nélkül) reám pazarolt, ártottak vagy hiúságra késztettek volna, Feléje visznek; látom, hogy egyedül csak Ő változhatatlan és határtalan vágyaimat egyedül csak ő töltheti be … Másfajta vágyaim is vannak, melyeket Jézus mind teljesített; gyerekes vágyak, mint az a hóesés utáni, a beöltözésem napján. Tudja, drága Anyám, hogy mennyire szeretem a virágokat, s azzal, hogy 15 éves koromban fogollyá tettem magam, egyszer s mindenkorra lemondtam arról a boldogságról, hogy szaladgálhassak a tavasz kincseivel teleszórt réten s mondhatom, soha nem volt több virágom, mint mióta a Kármelbe léptem … Szokás, hogy a jegyesek gyakran hoznak virágcsokrot jegyesüknek, s Jézus nem feledkezett meg erről, kötegekben küld nekem temérdek búzavirágot, nagy margarétát, pipacsot, stb. … mindenfajta virágot, a legelragadóbbakat. Van egy kis virág, amelyet gabonakonkolynak neveznek, ilyet nem láttam, mióta Lisieuxben vagyunk; nagyon szerettem volna viszontlátni, hiszen gyermekkorom virága, ott szedtem mindig az alençoni földeken. Eljött ide a Kármelbe, hogy rámmosolyogjon s megmutassa, hogy a Jó Isten a legkisebb dolgokban, épp úgy, mint a legnagyobbakban, már ebben az életben is százszorosan ad azoknak a lelkeknek, akik mindent elhagytak az ő szeretetéért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."