55692 ima található a honlapon, összesen 122192 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpuszi
Naponta frissül

Író, költő, műfordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász.
Milyen a költő: mindenből verset csinál, semmi se szent neki, legbensőbb bonctani leleteit szemérmetlen érdeklődéssel elemzi, tárja ország-világ elé. www.lackfi-janos.hu

1971-ben születtem Budapesten. Író, költő, műfordító, szerkesztő vagyok. Harmincnál több könyvet írtam, felét felnőtteknek, felét gyerekeknek, harmincegynéhányat pedig lefordítottam franciából. Megzenésített verseimből négy CD-nyi került kiadásra, Lovasi András, Malek Andrea, Herczku Ágnes és mások előadásában. Tizenhét évig tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1999-től a Nagyvilág világirodalmi folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedem. 2003-tól 2011-ig a Műfordítók Egyesülete elnökségi tagja voltam. Humoros identitásesszé-kötetem, a 2012-es Milyenek a magyarok? huszonötezer példányban fogyott el, folytatása, a 2013-ban publikált Milyenek MÉG a magyarok? tízezer példánynál tart. 2014-ben látott napvilágot a novellákat tartalmazó Három a magyar igazság. Megtisztelő, hogy elnyertem többek közt a József Attila- és a Prima Primissima-díjat. Zsámbékon élek feleségemmel és öt gyermekemmel.

Lackfi János #joejtpusziSemmi hatalmad nincsen felettem

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
Lackfi János #joejtpuszi Semmi hatalmad nincsen felettem
Pilátus rámordult Jézusra: – Miért nem beszélsz?
Nem tudod, hogy jogom van kivégeztetni vagy
szabadon bocsátani téged?
Mire Jézus gúnyos mosollyal:
– Igen? És akkor milyen hatalmad volt,
amikor az erősebb fiúk kisbékának csúfoltak,
és kidüllesztett szemmel kellett
ugrálnod az udvaron, ők meg folyton
kigáncsoltak, és kiröhögtek?
Ezért is ragaszkodsz most annyira
megszerzett pozíciódhoz…
Pilátus könnyes szemmel bámult rá:
– Varázsló vagy talán, hogy így belelátsz
a múltamba, titkaimba?
Ja, nem.
Jézus dzsang-dzsang, lazán kibocsát
egy-egy gyilkos villámot,
és a két ajtónálló holtan esik össze.
Aztán egy kisebb villámmal szénné
süti Pilátus bal vádliját.
A helytartó vonaglik és üvölt.
Jézus vidáman szemléli:
– Na, hogy ízlik a valódi hatalom?
Az, amelyik a mindenható Istentől való,
és messze felülmúlja az emberi
természetet… Azt képzelted,
hogy imponálni fogsz a nyomorult
aranyaddal meg a pöffeszkedő császárok
által adományozott nevetséges titulusoddal?
Ha akarom, egy csettintésemre megdől
az egész nyavalyás Római Birodalom.
Van még kérdés?
Ja, nem.
Jézus behízelgő tekintettel nézett a rómaira:
– Kegyeskedj megtekinteni prezentációmat,
ó, Pilátus! Mindössze három év leforgása alatt
több mint tízezer megtett kilométer Judea területén,
számtalan kistelepülést érintve, hatszáznyolcvan leprás
orvosi papírokkal bizonyított meggyógyítása,
háromszázkilencvenhat vak nyerte vissza látását,
százhetvenhárom ördöngös szabadult meg és él
pszichológiai problémák nélkül, hétszázharminc
sánta, béna, csonka lett ép, egészséges,
amihez hozzájön több tucat feltámasztott
halott, alkalmanként pár kiló pékáru és hal
tízezerszeresére szaporítása, igény szerint hatszáz
liter víz csúcsminőségű borrá változtatása.
Mérlegelj, helytartó! Nem többet érek neked
élve, mint holtan? A főpapok meg, ezek a férgek,
így is, úgyis gyűlölni fognak téged!
Ja, nem.
Azt mondta:
– Semmi hatalmad nincsen felettem,
csak annyi, amennyit Atyám adott neked.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziÜlök az esti konyhában szétesetten,

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
Lackfi János #joejtpuszi Ülök az esti konyhában szétesetten,
Ülök az esti konyhában szétesetten,
nem vagyok rosszul, de jól sem,
mardosnak meg nem valósult elhatározásaim,
az elkövetett bűnök, a szertelenség,
mellyel figyelmemet szétkapdossa
ezernyi felesleges dolog, a munkamánia,
mely miatt jelenlétemtől megfosztom
a családomat, megfosztom a Teremtőt,
olyan lassan és bénán tudok csak
irányba állni, Istenre koncentrálni,
ahogy egy lomha tankhajó manőverez
mindig túl szűk kanálisokban.
Akkor elkezd repedezni szépen köröttem
a tojáshéj, fellélegzem, sűrűsödik a csend,
nem értem, hirtelen mitől zsibong
körülöttem a levegő, a Lélek,
az első érintésekre fel se figyelek még.
Kezdem aztán felfedezni mosolyodat, Atyám,
hessegeted el sorban a gondjaimat,
a sok lelkifurdalást, szégyent
mind tűzre veted, nem tőled valók,
s minek őrizgetek idegen holmit,
nem az a cél, hogy ne bánjam,
amit elrontottam, hanem hogy miután
megbántam, ne tegyem kukazsákba
a selejtet, és ne cipeljem vén csövesként
magammal mindenüvé.
Hagyjam a szemetet a szemetesekre,
az életet az életre, a halált a halálra.
Csak azt veszem észre, hogy csobog,
hogy emelkedik köröttem, hogy fürdet,
ekkor jövök rá, te már percekkel ezelőtt
elkezdted ereszteni a vizet, mert tudtad,
hogy felfrissülésre van szükségem,
bárhogy kapálózom ellene, mint kölyök,
ugyan, mit tehet ilyenkor a jó szülő?,
belátja, hogy a tisztaság fontosabb,
mint az oktondi duzzogások,
melyeknek holnapra se híre, se hamva.
Letisztogatod sorban a zegzugokat,
ahol a mocskok megtapadnak,
nem tegnap lettél fürdőmester,
a gyakorlati képzést a Jordán meg a Nílus
partjainál, Galileában és a Földközi-tenger
mentén kezdted, azóta meg nemigen volt
élő vagy holt víz, melyet ne érintett volna kezed,
Arról nem beszélve, hogy a mennyei tenger
szüntelen ömlik a földre, csak fájdalmas ima kell,
hogy átfúrja az égboltozatot, s te már
árasztod is ránk folyékony kincsed.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziHol voltam, amíg nem voltam?

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Lackfi János #joejtpuszi Hol voltam, amíg nem voltam?
Hol voltam, amíg nem voltam?
A te szereteted szólított elő a semmiből,
parancsoltad, hogy legyek, és lettem,
parancsoltad, hogy genetikai láncolatom
keveredjen el a mindenség kábelrengetegében,
és megtörtént, addig futott a kód a szerteágazó
családfán, míg le nem pottyantam a létezés
futószalagjáról. S mivel nagyanyám kizsarolta,
hát megkereszteltek engem, s bár tudatlan
voltam egészen a te útjaid felől, te számon
tartottad a velem kötött szövetséget,
az a kis szentelt víz, mely a fejemre fröccsent,
úgy láncolt veled össze, mint mennyei vérség
köteléke. Üzentél napfény izzította lombokban,
sehonnan sem kellett volna tudnom, hogy ott vagy,
hiszen senki sem okított engem hittanra,
egyedül te kerested velem a kapcsolatot,
aki a teremtés kezdetén mesterséges
légzést adtál nekem, saját leheleteddel
elevenítettél meg, aligha van ennél
természetesebb légzés. Keringetted
bennem a vért, és szívem kalapácsával
csilingeltetted minden másodperc üllőjét,
minden útkereszten értem feszült fel fiad,
s én templomokat rajzoltam, bár alig értettem,
ki lakik ott, és lejártam a fogadalmi kereszthez
kamaszként, zuhogó esőben beszélgetni
életemről, amit talált tárgynak hittem,
azzal, aki értem adta az életét.
Rám találtál, vagy inkább hagytad,
hogy rád találjak, s ezzel egyben magamra is,
mint mikor felnőtt bújócskázik a gyerekkel.
Szép lassan hámozni kezdtél, mint a hagymát,
egyenként szabadítasz meg függéseim
és pótcselekvéseim rétegeitől,
és egyre beljebb vonzol jelenlétedbe,
a szeretet puha kötelékeivel.
Megígérted, hogy keserűségeimet
édességgé változtatod, hogy betegeimet
meggyógyítod, hogy elvetett igéidet kizöldíted,
szórjam csak nyugodtan, hogy szétszórt
gyermekeimre gondot viselsz, hogy testvéreket
pecázol nekem a FÖLD nevű halastóból,
és hűséges voltál ígéreteidben, sokszorozod,
gyarapítod áldásodat, járok benne,
tetőtől talpig forró hóviharban,
szájamba süvítenek az olvadó pelyhek,
mint megtöretett tested édes foszlányai,
alig jutok tőlük szóhoz, ha szólok is,
csak téged szólhatlak immár,
téged a mindenben s benned a mindenséget.
 
Kép: Dishant Jaisinghani
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziKiállok a csillagok alá, kitárom karomat

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Lackfi János #joejtpuszi Kiállok a csillagok alá, kitárom karomat
Kiállok a csillagok alá, kitárom karomat,
mint Leonardo embere, mint Ádám
a teremtés kezdetén, mint valaki,
aki megnyerte vagy elbukta a Forma 1-et,
és most locsolják le pezsgővel vagy most nem.
Mégis, mit képzelek magamról én,
marék por, melyet elsodor a szél
vagy elnyel az urna,
pitypangbóbita, melyet elfúj a semmi,
füst, mely eloszlik a szabad levegőn?
Kinek hiszem magam?
Honnan veszem, hogy számítok bármit
a hétmilliárd hasonló között,
akik nagy része semmit sem tud rólam,
és nem is kíváncsi rám,
hiszen meghalunk anélkül,
hogy tudomást szereznénk
egymás öröméről, bánatáról,
sebeiről, hiányairól, létezéséről?
A tenger, amelyben megfürödtem,
már összezárult mögöttem,
bőrlemezkéim feloldódtak sós levében.
Az út, amelyen jártam,
elfelejtette összes lábnyomomat.
Leheletem közömbösen halad át
egy veréb tüdején vagy egy fa lombján.
Mégis, honnan veszem a bátorságot,
hogy elhiggyem, a világ teremtője,
akinek galaxisok
csörögnek a mellényzsebében,
figyelemre méltat engemet,
és nemcsak elbírálja kérelmemet,
nemcsak iktatja a többi papír közé,
hanem lehajol, pólyába burkol, elringat,
pólyába burkolózik, hagyja, ringassam,
bekötöz, ha vérzik valamim,
hagyja, hogy ápoljam, ha vérzik,
fejest ugrik értem a halálba,
velem legyen ott is,
aztán felbukik belőle,
és angyalokat küld,
hogy szolgáljanak nekem?
Honnan veszem?
Ő maga mondja, úgyhogy elhiszem.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziIsten eleven szobrokat faragott húsból,

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
Lackfi János #joejtpuszi Isten eleven szobrokat faragott húsból,
Isten eleven szobrokat faragott húsból,
saját képmását fénymásolta arcukra,
embernek nevezte őket,
hogy hordozzák életét a világban,
Isten képmásával beszélgetni lehet,
hozzá lehet bújni, lehet vele együtt enni,
együtt énekelni, együtt élni, együtt érezni,
együtt sírni, együtt örülni.
Egyet nem érdemes, isteníteni,
mert utána keservesen döbbenünk rá,
hogy nem tudunk valakivel élni,
ha nem tudnánk nélküle is élni,
hogy nem lehetünk vele valakivé,
ha nem vagyunk nélküle is valaki,
és hogy mennyire emberből van az ember,
mennyire képmás a képmás,
bizony, szabócentiméterrel mérve
nagyon messze az ég a földtől.
Isten tökéletes 3D-s másolatot készített
magáról, Jézus lett Isten képe, szobra,
kópiája, mely közben mégis eredeti,
tökéletesen emberi anyagból,
emberi érzésekkel, érzékelésekkel,
mégis tökéletesen Isten képe,
lüktető kegyelme, élő igéje,
megvalósult igazsága,
csodatévő és gyógyító képmás,
lényegileg azonos az emberrel,
lényegileg azonos az Istennel.
Lehetett hozzá szólni, tőle kérdezni,
vállára borulni, lábát mosni, előtte leborulni,
másolat volt, mégis Isten maga.
És ha szelfit készítenék Jézussal?
Ha képet alkotok a képről,
az Isten szerint való vagy éppen ellene?
Nyilván nem segít rajtam,
ha kőben, fában, festékben, vászonban hiszek,
nyilván jelenlétét adja az Isten,
ha kövön, fán, festéken, vásznon
túl és keresztül vele beszélgetek,
vállára dőlök,
gyógyulásért, megbocsátásért,
életért folyamodom.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziNem villanyóra-leolvasó Isten vagyok,

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Lackfi János #joejtpuszi Nem villanyóra-leolvasó Isten vagyok,
Nem villanyóra-leolvasó Isten vagyok,
aki évi párszor kilátogat, udvariasan
becsenget, rápislant a készülékre,
feljegyzi a számláló állását, aztán eltűnik
a semmibe, és majd kiküldi a számlát.
Nem is idős rokon vagyok, akit néha
muszáj meglátogatni, hogy teletömhessen
pletykával és süteménnyel, az év többi napján
meg csurig tölti panaszáradatával a telefonunkat.
Nem is kulturális emlékhely vagyok,
ahová mindenki betér unatkozni kirándulás
alkalmával, hogy ne rögtön a vendéglőbe
menjen, de eszébe sem jut senkinek,
hogy ehhez az ásatag múzeumi légkörhöz
bármiféle személyes köze lehetne.
És nem is iskolai ünnepély vagyok,
amelyet muszáj végighallgatni,
addig sincs legalább tanítás,
de a falat kaparja mindenki a hamis
nyivákolás meg a béna szavalatok és beszédek
alatt, biztos, hogy ilyet otthon akkor se
viselne el, ha gépfegyverrel kényszerítenék.
A szombat vagy a vasárnap Istene vagyok,
de nem hétvégi Isten. Szeretem, ahogy
a nekem elkülönített helyen összejöttök,
kiöltözve, ceremóniásan énekeltek,
lelassított tánckoreográfiában hódolva nekem.
Jól teszitek, a kiemelt pillanatok tartópillérek,
minden házba kell ilyen. Hogy egybeforrjatok
egymással, egybeforrjatok velem. Ünnepi Isten
vagyok, ám ez nem azt jelenti, hogy hétköznap
szálljatok le rólam, hagyjatok békén,
nincs ügyfélfogadási idő, nekem is van
magánéletem. Igazából ti vagytok a magánéletem,
mert egyben a hétköznapok Istene is vagyok.
Az Úrban való örvendezés az erősségetek,
ünnepeljétek hát velem minden nap minden
percében a létezés tömény, törékeny csodáját,
minden lélegzetvételt és szívdobbanást,
a teremtés győzelmét, a rohadó gyümölcsből
kihajtó magot, az elszáradt ágon megjelenő
rügyet, a meszes héjú tojásból kibújó életet.
Ne részvétlenül ünnepeljetek, sirassátok meg
azt, ami elpusztul, azt, ami fáj, és közben
ujjongjatok megint, mert minden újrakezdődik,
egyszerre létezik a SOHA és az ÖRÖKKÉ,
minden pillanat, amelyben velem egyesültök,
véget nem érő nászéjszaka.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziImádkozom, hogy felépüljön a házatok,

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Lackfi János #joejtpuszi Imádkozom, hogy felépüljön a házatok,
Imádkozom, hogy felépüljön a házatok,
és ne verjenek át a mesteremberek,
ne kelljen sokat várnotok az engedélyekre,
de sokkal inkább azért,
hogy állhatatosan kitartsatok a hitben,
mert a hűségeseké a győzelem pálmája,
s végigfutni a jó utat mindennél többet ér.
Imádkozom hogy Isten
meggyógyítsa betegségeiteket,
de sokkal inkább azért,
hogy akaratát megismertesse veletek.
Imádkozom, hogy semmi nehézségbe
ne ütközzetek, hogy utatokból
varázsütésre elháruljon minden akadály,
de sokkal inkább azért,
hogy méltón, Isten tetszése szerint éljetek.
Imádkozom, hogy mindig
legyen mit ennetek, innotok,
de sokkal inkább azért,
hogy gyümölcsöt teremjetek,
bőséges lelki gyümölcsöket.
Imádkozom, hogy senkitől
ne szenvedjetek semmi sérelmet,
semmi igazságtalanságot,
de sokkal inkább azért,
hogy bármi érjen is,
teljes szívvel tudjatok hálát adni
jó és rossz sorban egyaránt
dicsőítve minden élet Forrását.
Imádkozom, hogy
emberi kapcsolataitok kiteljesedjenek,
hogy mások társasága többé tegyen titeket,
de sokkal inkább azért,
hogy a rossz társaságot is szeretetben
elviselve mind közelebb jussatok
a mindent és mindenkit ölelő Úrhoz.
Imádkozom, hogy
örömötöket leljétek munkátokban,
bármi is legyen az,
de sokkal inkább azért,
hogy munkálkodásotok minden egyes
percével égi szőlőtöket is munkáljátok.
Imádkozom, hogy
minél kevesebb nyomorúság érjen
benneteket az idelenti sötétségben,
de sokkal inkább azért,
hogy mindenestül a világosságban éljetek,
és már most Isten országának
legyetek lakói.
 
Kép: Her Afternoon
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziA jóság nem teszetoszaság

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Lackfi János #joejtpuszi A jóság nem teszetoszaság
A jóság nem teszetoszaság,
a jó ember nem bokszzsák,
akit bárki üthet bármeddig,
néha az a jó, ha megálljt
parancsolunk az erőszaknak.
Aki jó, az tudja, mikor mi a jó,
ha nem tudja, rákérdez Istennél,
mert ismeri a telefonszámát,
aztán aszerint él. És ha
boksz-zsák-élet jut neki,
akkor is képes saját döntésből
a jóság mellett megmaradni,
hisz abban él, és az is őbenne.
A kedvesség nem nyáladzás,
nem becézgetés meg cukiskodás,
nagyon durva dolgokat meg lehet
mondani kedvesen, és most nem
a gyilkos kedvességre gondolok,
mert az csak virágcsokornak
álcázott revolver. A kedvesség
a másikra tekint, rá van tekintettel,
nem hánytorgatja sérelmeit,
nem hisztizik és nem borul ki,
mert sem a másikat nem akarja
elveszteni, sem valódi önmagát.
A szelídség nem betojiság,
hanem erő, sosem saját érdekét
vagy életét félti, nem reagál
pánikszerűen, tisztában van vele,
hogy mások haját leordítani
annyi, mint nem bízni magunkban,
a handabandázás pedig nem termeli,
hanem fogyasztja az energiát.
Egy darab szelíden kimondott NEMért
a fekete piacon simán adnak száz
vérfagyasztóan elüvöltött NEMet.
A szerénység nem önlefokozás,
nem vonja kétségbe álságosan
saját értékeit, hanem pusztán
ráébred arra, hogy nem érdemes
előtérbe tolni magát, hiszen
rengetegen rengeteg mindenhez
értenek nála jobban, viszont ha
nem tolakszik előre, még mindig
előfordulhat, hogy éppen rá
lesz szükség, és akkor előléphet
visszafogottan, de öntudatosan:
így lesznek az utolsókból elsők.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziAz utcán apró emberkék járnak

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Lackfi János #joejtpuszi Az utcán apró emberkék járnak
Az utcán apró emberkék járnak,
de mindegyikük felett ott libeg-lobog
egy hatalmas buborék: az, aki lehettek
volna, de akik nem lettek mégsem.
Az alkoholista vízvezetékszerelő
valójában aranylabdás focista,
máig átkozza azt a kinyúló védőlábat,
melyen elhasalva spirális törést szenvedett,
ott, akkor romlott el minden, hagyta el őt
a környék legszebb lánya, pártoltak el tőle
a legjobb haverjai, az Audiját is el kellett adnia.
Ott megy a titkárnő, mögötte lobog
a híres és bálványozott Tévébemondónő,
csak ugye, ezt az átkozott kölyköt,
akivel ma is csak a gond van, bevállalta,
a kedves apaféleség meg elegánsan lelépett,
köszi, és ott hagyta őt nyakig a salakanyagban,
mi mást tehetett volna, mint hogy a kedélyesen
feneket csapdosó, ízléstelen öltönyösökhöz
próbál jó képet vágni napi több mint nyolc órában.
Az ügyvéd úr a mai napig fejből idézi a saját
gimnáziumi dolgozataiből a legpompásabb
mondatokat, valójában Nobel-díjas író lenne,
ha apja rá nem parancsol, hogy jogi pályára
menjen, és mások kicsinyes, undok ügyeivel
meg senki számára nem érthető mondatok
sorjázásával töltse idejét egész héten.
Libegnek a magasban a sakkvilágbajnokok,
a hajóskapitányok, a topmodellek, a művészek,
a miniszterelnökök, a táncos-komikusok,
az elefántidomárok, a berepülőpilóták,
a sztárpszichológusok, a séfek,
vonszolódnak a forgalomban a fásultan
lehúzott műszakok, a pénz miatt,
gyerek miatt, férfi miatt, nő miatt,
apa miatt, anya miatt megnyomorodott
életek, a sajnálkozások és nyűglődések,
a keserűségek és besavanyodások.
Isten igazán sajnálja a derékba tört
álmokat, de kölcsönadja szemüvegét,
és azon keresztül egészem mást látni:
a sántikáló néni valójában karcsú balerina,
az utcagyerek aranypáncélos harcos,
a kőgazdag rongyos csavargó,
a rongyos csavargón aranyköntös,
az elhagyottak szuperhősök,
a Don Juanok siralmas bicebócák,
a félkegyelműek professzorok,
az okos cinikusok félkegyelműek.
Rendelés leadható éjjel-nappal,
a Mennyei Optikai Művek honlapján.
 
Kép: Cosimo Antitomaso
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziA másik ember a pokol, mondják.

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Lackfi János #joejtpuszi A másik ember a pokol, mondják.
A másik ember a pokol, mondják.
Időnként csakugyan pokoli,
pokollá teheti az életemet.
Az idegesítő, aki tapad, és hízeleg,
és nyomul, és a nyakamba liheg,
hiába szabok neki határt, ő nem hisz
másban, csak a bizalmas, cuppogós
közelségben, akár a csigák meg a fókák.
A kóstolgató, akinek mindig van egy plusz
megjegyzése a súlyomra, a koromra,
a hajamra, a józan eszemre, a magánéletemre
vonatkozólag, heherészik, nem komolyan
gondolja ám, csak ilyen rettentő kedélyes,
mennyire rosszfej, aki ezért megharagszik,
nem, ugye, én nem vagyok rosszfej?
Az érzelmi zsaroló, akit sohasem
szerethetek eléggé, aki mindig rám szegezi
bocitekintetét, aki lesi a szavamat,
akire nem figyelek, aki élő szemrehányás,
akinek jár az érdeklődésem, a segítségem,
nem lehetek ilyen szívtelen, vajon elnézném,
hogy ő szükséget szenvedjen bármiben?
A flegmatikus, aki hullámzik saját
jóérzései közepette, és hiába lenne
szükségem rá, mikor nagy a baj,
hiába ígérte meg, hogy számíthatok rá,
bizonytalan időre elnapolta a dolgot,
mert nem érdekli annyira, én sem érdeklem,
momentán semmi kedve hozzá,
majd ha lesz, küld SMS-t.
Az anyáskodó, aki akkor is a gondomat
viseli, ha erre nem tartok igényt,
sőt, akkor viseli legjobban gondomat,
mert világosan látja, amit én egyáltalán nem,
mert nyilván tök buta és vak vagyok,
ő ellenben éleseszű, és tudja a jövőmet,
továbbá feltette magában,
hogy meg is ment előre mindentől,
leginkább akkor, ha nem szeretném.
A bántalmazó, aki kisajátít, és nem érdekli
kapcsolatunk természete, egyet tud csak,
hogy a markába kerített, nem ereszti
a galléromat, amíg be nem hódolok,
amíg el nem ismerem, hogy csak tőle függhetek,
amíg lesz életem rajta kívül, s ha már nincsen,
akkor kiszívja nyaki ütőeremen át a maradékot is.
Akkor már inkább kutyát-macskát tartok.
Miért invesztál mégis Jézus ezekbe a
megbízhatatlan, selejtes gépekbe, miért
bízza rájuk, ránk országát? Miért állítja
makacsul, hogy a menny a másik ember,
nélküle semmi sincs?
Amiért lesiklunk, pedig rémesek a síbalesetek.
Autóba ülünk, pedig komoly a rizikó.
Repülőre szálunk, pedig lezuhanhat.
Vulkántúrázunk, miközben Alsógöd biztos nem tör ki.
Élünk, pedig ebbe más is belehalt már.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziTanuld meg, hol van az erő

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Lackfi János #joejtpuszi Tanuld meg, hol van az erő
Tanuld meg, hol van az erő.
Nem a verejtékszagú konditermekben,
nem a kidagadó erekben,
nem a vicsorgó fogakban,
nem a fokozatos terhelésben,
nem az előírt proteinbevitelben,
sem a pózoló fotókban,
hiszen elég egy láthatatlan vírus,
és a legerősebb ember is
magatehetetlen csecsemőként
fetreng az ágyon.
Tanuld meg, hol van a tudás.
Nem a könyvtárak és tanszékek
porszagában, penészes szakállai közt,
az intézeti munkatársak
egymásra hivatkozó tanulmányaiban,
hiszen elég egy zavarbaejtő
női vagy gyermeki pillantás,
és rögtön elszáll minden tudomány,
Tanuld meg, hol van az értelem.
Nem a racionálisnak mondott
számítgatásban, amely beáraz
mindent és mindenkit,
körzővel-vonalzóval méreget,
és abszolútnak hiszi magát
mindaddig, míg egy meghibásodó
alkatrész miatt a jól kiókumlált
gépezet össze nem omlik, és maga alá
nem temeti a tekintélyes büdzsét.
Tanuld meg, hol a maradandóság és az élet.
Nem a kastélycsoda kertjébe
autócsodán begördülő,
testőrökkel és kamerákkal védelmezett,
atombunkerében bizakodó,
ráncait felvarrató, zsírját leszívató,
részvényei névértékébe betonozott
pénzember szoláriumbarnaságában,
melyet elkerülhetetlen halála után,
száz évre hibernálnak,
hátha él akkor is ember a földtekén,
akinek legfőbb gondja a rámaradt
mirelit kőgazdagok feltámasztgatása lesz.
Senki sem tudja, hol lakik az erő, a tudás,
az értelem, a maradandóság és az élet.
Csak aki mindent tud,
aki mindent átvizsgált értelmével,
aki minden élőbe lelket lehelt
és mindörökre megalkotta
és benépesítette a földet,
aki küldi és visszahívja a fényt,
az tudja mindezeket.
És ő nem tartja méltatlannak,
hogy megjelenjék a földön,
és társalogjon az emberekkel.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lackfi János #joejtpusziKegyetlen gyilkosság történt,

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17
Lackfi János #joejtpuszi Kegyetlen gyilkosság történt,
Kegyetlen gyilkosság történt,
rám bízták, hogy kinyomozzam az ügyet,
gyűjtögessem a tanúvallomásokat,
kiszűrjem az ellentmondásokat,
mert ha nagyon egybevágnak,
akkor hamis és bemagolt a szöveg.
Töviről hegyire ismernem kell,
merre járt az áldozat, kikkel találkozott,
mit csinált és mit beszélt, kik lehettek
barátai és ellenségei, kiknek volt
az útjában, kiknek állt érdekében,
hogy megszabaduljanak tőle.
Vajon miféle körökben mozgott,
előkelő vagy nyomorult társaságban?
Esetleg mindkettőben, ha kedve tartotta?
Rákérdezek a legszokványosabb
vagy a legfurább emlékre is,
hiszen bármely önmagában
nem túl sokatmondó részlet
fontos puzzle-darabkának
bizonyulhat a nagy kirakósban.
Lehet, hogy csupa ártalmatlan
dolgot tett és mondott,
lehet, hogy a szomszédai szemében
nagyon rendes embernek látszott,
olyannak, aki szereti szeretteit,
aki becsülettel elvégzi a munkáját,
mindig lenyírja háza előtt a gyepet,
szépen lefesti a kerítést,
pipázik és újságot olvas,
kedvesen elbeszélget az időjárásról,
aki a légynek sem ártana,
akinek a légy sem ártana,
akinek aligha vannak ellenségei.
Lehet, hogy betegeket gyógyít,
megszállottakat szabadít,
halottakat támaszt fel,
vihart csendesít le, vízen jár,
kenyeret szaporít, mégis
vagy tán éppen ezért, kivívja
maga ellen mások haragját.
Igyekszem kibogozni, kinek állt
érdekében egy szemlátomást ártalmatlan
ember halála. Első körben a tekintélyüket
féltő egyházi és világi hatalmaknak.
Tágabb körben viszont sajnos azt kell
mondjam, bárkinek volt indítéka
eltenni őt láb alól, hiszen mindenkinél
jobb volt, s ezt nemigen szoktuk lenyelni.
Végeredményben bűnrészességért
magamat is rács mögé kéne juttatnom,
hisz egyebek közt a bűneimért kellett meghalnia.
A nyomozás során furcsa módon mégis
arra jöttem rá, hogy az ő halála az én életem,
hiszen letette értem az óvadékot,
és neki köszönhető, hogy szabadultam.
 
Kép: Leo Caillard
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."