30265 ima található a honlapon, összesen 41172 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Lackfi János #joejtpuszi

  Lackfi János #joejtpuszi
  Változó frissítés

  Író, költő, műfordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász.
  Milyen a költő: mindenből verset csinál, semmi se szent neki, legbensőbb bonctani leleteit szemérmetlen érdeklődéssel elemzi, tárja ország-világ elé. www.lackfi-janos.hu

  1971-ben születtem Budapesten. Író, költő, műfordító, szerkesztő vagyok. Harmincnál több könyvet írtam, felét felnőtteknek, felét gyerekeknek, harmincegynéhányat pedig lefordítottam franciából. Megzenésített verseimből négy CD-nyi került kiadásra, Lovasi András, Malek Andrea, Herczku Ágnes és mások előadásában. Tizenhét évig tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1999-től a Nagyvilág világirodalmi folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedem. 2003-tól 2011-ig a Műfordítók Egyesülete elnökségi tagja voltam. Humoros identitásesszé-kötetem, a 2012-es Milyenek a magyarok? huszonötezer példányban fogyott el, folytatása, a 2013-ban publikált Milyenek MÉG a magyarok? tízezer példánynál tart. 2014-ben látott napvilágot a novellákat tartalmazó Három a magyar igazság. Megtisztelő, hogy elnyertem többek közt a József Attila- és a Prima Primissima-díjat. Zsámbékon élek feleségemmel és öt gyermekemmel.

  Lackfi János Ha imádkozol

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  30
  Lackfi János Ha imádkozol

  Ha imádkozol, menj be a belső szobádba, 
  zárd be az ajtót, és akkor a te Atyád,
  aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
  Mivel is?
  Hát először is tágasabb ház kellene, 
  látod, Uram, mint a heringek,
  itt szorongunk egymás hegyén-hátán,
  a gyereknek nagyobb cipő, ruha,
  vágyunk egy kicsit elmenni valahová,
  nem tudom, welness-hotel, valami,
  mert már tiszta ideg vagyunk a gondoktól,
  de hát pénz, az nincs hozzá, 
  honnan is lenne, ha nem adsz, Uram, 
  s ha már így nyakig vagyok az őszintében,
  simán elkelne egy jobb autó,
  ami nem parkol folyton a szervízben,
  ami nem zabálja úgy a benzint,
  vagy adj egy saját olajkutat, nem bánom,
  és jobb állást is keríts, kérlek, 
  mert piszok szűkek a hóvégék,
  te azt madártávlatból remekül látod, 
  és Karácsony közeledtén 
  valami kis extra is beeshetne,
  látod, milyenek az árak,
  mennyi ajándékot kellene venni,
  na szóval ezekkel jutalmazz meg,
  kérlek, ha már így bejöttem a belső
  szobába, ha már időt szakítottam rád,
  ja, ne feledjem, állatira kéne egy új hűtő,
  és a kazánunk is gatyán van,
  hogy a bojlerről ne is beszéljek.
  Ja, nem.
  Ha nem öntöm nyakon a kívánságlistámmal,
  akkor megajándékoz 
  azzal, amivel ő szeretne,
  leginkább csendes jelenlétével, 
  amellyel jelenlétemet fogadja,
  az odaajándékozott idő örömével, 
  ölelésével, amely a legkényelmesebb kanapé,
  a legotthonosabb fotel, a legmelegebb takaró,
  megajándékoz a figyelmével, igéivel,
  késztetéseivel, bensőmet csiklandozó békéjével, 
  a változatlanság levegőjével, 
  melyből nem vágyom mindig újabb 
  és újabb típusúra, ahogy telnek az évek, 
  ezt az egyetlen szériát gyártották, 
  és kitart, míg világ a világ, sőt, utána is. 
  Ja, a többi pedig majd megadatik
  azoknak, akik őt igazán szeretik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Dávid

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  29
  Lackfi János Dávid

  Dávid az oroszlánt kinevette, és kacagott 
  a medvén, mintha az bárány lenne.
  Egy vézna, apró fickó és öt kavics 
  egy vérengző izomkolosszus ellen?
  Gyerekjáték!
  Az optikusok alapos szemvizsgálat után
  megállapították, hogy tipikus mennyei 
  látásban szenved, szemüveget
  kéne hordania, de hát hogy nézne ki
  egy ószövetségi király szemüvegben?
  Az ilyen szemtengely-módosulás 
  csinál a bolhából elefántot,
  az elefántból bolhát.
  A kis kegyes hazugságban, amely, ó, 
  szóra sem érdemes, ő látja a lavinává 
  növekvő láncolatot, mely annyi mindent 
  temet majd maga alá, s gyötrődik miatta.
  Amire mindenki azt mondja, lehetetlen, 
  azt ő semmiségnek tekinti, 
  hiszen ha Isten akarja, úgyis megvalósul, 
  úgyhogy bőszen nekikezd.
  Építkezni fog, mikor mindenki azt harsogja,
  most bontani kell, és már bontja is azt,
  amit köztudomásúlag építeni muszáj.
  Figyelembe sem veszi 
  az aljas kis pletykákat, intrikákat,
  de nem ijed meg a nyilvánvaló erőszaktól,
  szelíden szembeszáll a tajtékzókkal.
  Nincs olyan apró disznóság, amely felett
  szemet hunyna, ha maga követi el,
  és nincs olyan nyilvános bűnös,
  akit ne ölelne magához, mintha
  legjobb barátja volna.
  Kívülről nézve megveszekedett fanatikus, 
  így nem lehet élni, kérem,
  hol van mindebben az észszerűség?
  Ő tudja, hogy akkor élünk teljesen Istennek,
  ha teljes képtelenségnek látszik életünk,
  amennyiben kivonjuk belőle Istent.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János A BOJLERJAVÍTÁS ZSOLTÁRA

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  28
  Lackfi János A BOJLERJAVÍTÁS ZSOLTÁRA

  Uram, nem én leszek az,
  aki elárullak?
  Hiszen együtt nyúltunk a tálba,
  pedig mindent gondosan
  előkészítettem,
  nagycsütörtökön még a
  bojlert is megjavíttattam, 
  le kellett ereszteni,
  vödörszám hordtam fel
  a vért, lavórban a 
  csontszilánkokat, 
  öntöztem vele a kertet
  különösebb lelkifurdalás nélkül,
  mert meg kell lennie.
  Uram, minden háztartásban 
  folyamatosan forrón 
  tartanak százhúsz liter
  vért, van, akinél százötvenet,
  kétszázat is, minden házban 
  a sarokban lóg a te forró,
  eleven tested, nem nagyon
  törődünk vele,
  csak megfiatalodhassunk
  a fürdő által.
  Akkor van baj, Uram,
  ha nem ömlik automatikusan,
  ha koszosak maradunk,
  és az edényeink is szennyesek,
  kívülről mint a fehérre meszelt
  sírok, belül meg csupa rohadás.
  Mondd, nem én leszek az?
  Csupa jószándékommal, 
  a nemsokára megérkező
  rokonokkal, akikkel körbeüljük
  asztalodat, és felfalunk téged,
  akiknek Húsvétra szétosztjuk
  a piacon vett datolyát, pisztáciát, 
  lehet, hogy éppen tojást festünk,
  az új élet jelképét, 
  és akkor árullak el, 
  éppen ezzel a jól olajozott
  szervezéssel árullak el,
  de hát hogyan csinálnám 
  másképp, Uram?
  Közben egy titkos számláról
  aktiválja magát a banki művelet,
  SMS-t kapok, harminc
  ezüstpénz érkezett,
  rendszeren belüli
  utalás, pedig munkanap sincs.
  Vegyek belőle telket, Uram?
  Építsek rá házat, függesszek
  fel az egyik sarokban egy 
  forró hengertestet, telis-tele
  a te véreddel, és abban fürödjek,
  Uram, fürödjek éjjel és nappal,
  hogy izsópnál fehérebbre
  moshass engem, Uram?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  27
  Lackfi János

  Az Izrael és Vidéke Főpapi Kamara 
  a legnagyobb tisztelettel felhívja 
  a dicsőséges és hatalmas Dávid király figyelmét, 
  hogy méltóságának megőrzése közérdek.
  Éppen ezért a testület rendkívül hálás lenne,
  ha őfelsége a jövőben tartózkodna
  minden olyan szélsőséges magatartástól,
  mely rossz fényt vethet a Magasságbeli Isten
  imádásának bejáratott protokolljára.
  Úgy szakmai, mint emberi szempontból 
  javasoljuk a jövőben a hiányos ruházatban
  való táncolás mellőzését a frigyláda körül,
  különös tekintettel a fennhangon üvöltött
  „új énekekre”. Leborulva királyi felséged
  nagysága előtt kénytelenek vagyunk
  hangot adni abbéli aggodalmunknak,
  hogy az országban esetleg elharapózhat
  Izrael legfőbb Urának eszeveszett kultusza,
  és a jóérzésű emberek számára visszatetsző 
  módon esetleg egyáltalán nem illendő 
  elemek jelennek meg a templomi szokások közt.
  Leszögezzük, hogy Istent köztudomásúlag
  igen-igen józanul tiszteljük, polifón kompozíciók
  tűpontos előadóművészeti interpretációjával,
  a vad rakendroll, a hip-hop és egyéb kártékony
  zenei elemek beemelése kimondottan gyanús.
  Még a végén a hívők azt fogják gondolni, 
  hogy Istenünk valami szertelen, túláradó, 
  féktelenül szerető, túlhevült kavargásban élő
  személy lenne, aki fütyül az etikettre.
  Tisztában vagyunk vele, hogy igen nehéz 
  megmagyarázni a cunamik, lavinák, vulkánok,
  homokviharok, korallerdők, bölénycsordák
  és hangyabolyok világbani létezését, ha Isten
  szakállát kifésüljük, köntösét kivasaljuk,
  és beparancsoljuk őt a templompadba,
  de szabadjon emlékeztetnünk felségedet
  arra, hogy a látszat igen-igen fontos dolog.
  Ne tessék túlzásba vinni az Énekek Éneke
  olvasását, és főként nem ildomos úgy
  értelmezni, mintha Isten szerelmes lenne belénk,
  virágözönt szórna a lábunk elé, olajjal kenné
  homlokunkat, és nem férne a bőrébe.
  Hová vezetne, ha minden bugrissal
  közölnénk, hogy az Úr kiválasztotta,
  szenvedélyesen kívánja őt,
  és bármi bolondságra képes,
  csak hogy együtt lehessen vele?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János hát mért nem szól hozzám Isten?

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  26
  Lackfi János hát mért nem szól hozzám Isten?

  Dühösen hajtogatom:
  hát mért nem szól hozzám Isten?
  hát hova tűnt az Isten?
  hát miért nem mutatja már magát?
  hát nem igaz, hogy sehol sincs!
  hát Godot-ra várok vagy tapsra vagy mire?
  Isten nem idegeskedik, ő türelmes,
  egyik kezéből szórja át az időt
  a másik kezébe, akár a homokot,
  de soha egy pillanat sem pereg mellé,
  a nagy semmibe.
  Nem akad ki, ha sértegetem,
  mint egy kigyúrt, kopasz BMW-s.
  Nem idegeskedik, ha hisztizek neki,
  mintha figyelmetlen dadus lenne.
  Nem veszíti kedvét, ha kóstolgatom,
  mint egy elnyűtt tanárt.
  Nem keménykedik, ha meghunyászkodom,
  mintha irgalmatlan börtönőr volna.
  Nem bosszantja, ha hazudozom neki,
  mint egy bociszemű, szemrehányó anyának.
  Kivárja, míg lehiggadok, míg alábbhagy
  izgágáskodásom, míg lecsendesítem a lelkem.
  Kivárja, és ha kérem, megmutatja magát,
  beszél szövetségéről, ígéreteiről,
  felöltöztet dicsőségébe, megölel,
  mintha csak véletlenül tenné, 
  ne kelljen szégyenlősködnöm.
  És ha szeretném, 
  megmutatja lépőköveimet,
  merre menjek, ha szeretném látni
  az általa eltervezett tanösvényt
  zsongó nádasokkal, 
  vízről felrebbenő madárrajokkal, 
  eszelős tükröződésekkel,
  derengő halrajokkal.
  Ad küldetést, barátságot, ígéret földjét
  és pusztaságot, ad újjászületést, ad örökséget,
  bevezet a mennyei felhő sötétjébe,
  s amint beértünk, kiderül, csupa fény az egész.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Isten áldásába kellene kapaszkodnom

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  25
  Lackfi János Isten áldásába kellene kapaszkodnom

  Szeretek jól belekapaszkodni a végességbe,
  tudjam, miből fizessem a havi részletet,
  tudjam, hogy a rám bízottak biztonságban vannak,
  tudjam, hogy szeretteim nem hagynak el,
  tudjam, hogy a kocsim nem robban le,
  tudjam, hogy az állásom nélkülözhetetlen,
  tudjam, hogy a személyem értékes,
  tudjam, hogy betegség nem érhet.
  Isten viszont ott kezd munkálkodni, 
  ahol a végesség 
  látszatbiztonsága megszűnik,
  ahol elkezdődik a végtelenség,
  ahol ideges leszek, mert csupa 
  olyan dologra kell hagyatkoznom, 
  ami foszló levegőnek tűnik,
  pedig szilárdabb a sok elmúló eszköznél,
  melyekhez oly sok reményt fűzök
  (bankszámla, egészség, állás, 
  megbecsülés, emberi kapcsolatok).
  Isten ígéreteibe kellene kapaszkodnom,
  s mivel az emberi ígéretekből indulok ki,
  melyekkel tele a padlás, hát berzenkedem.
  Pedig az ő ígéretei
  szilárdan állnak minden időkre.
  Isten törvényébe kellene kapaszkodnom,
  a szövetségbe, melyet velem kötött,.
  s melyet soha nem másít meg,
  csakhogy eddig túl sok szerződésben
  csattant rajtam az apróbetűs záradék.
  Isten áldásába kellene kapaszkodnom,
  csakhogy amilyen áldatlan 
  viszonyok között élünk, 
  jó, ha nem átkozzuk meg egymást
  és napjainkat lépten-nyomon.
  Az Isten által adományozott örökrészbe
  kellene kapaszkodnom, s közben elevenen
  él bennem minden evilági hagyatéki
  procedúra, egymás torkának esünk
  az ügyvéd előtt, ha csak két forint is
  járna nekünk valaki halála után.
  S ha mindezekre bizalmatlanságból
  rá nem hagyatkozom, lefoglal a kesergés,
  a veszteségek listázása,
  és elbukom a végtelen kegyelmet,
  mert Isten nem fog akaratom ellenére
  felmagasztalni, nem fogja akaratom
  ellenére megsokasítani mindazt
  az ajándékát, amit nekem tartogat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Mennyei Jeruzsálem

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  24
  Lackfi János Mennyei Jeruzsálem

  Mennyei Jeruzsálem, földi Budapest…
  Ezek csak metaforák.
  Otthonosság és otthontalanság,
  pezsgés és kihaltság,
  vidám társaságok és sötét sikátorok.
  Mentő siet, koraszülöttet visz, 
  haldoklót szállít. Rendőr süvít, 
  valami történt, az ember nem fér a bőrébe.
  Tűzoltó vijjog, a dolgok fellobbannak,
  gyilkosunkká lesznek.
  A város minden egyben, 
  legjobb és legrosszabb,
  legszebb és legdurvább,
  észveszejtő naplemente a hídról,
  telehányt aluljárók, levizelt szobrok,
  hunyorgó parkológarázsok klausztrofóbiája.
  Itt minden eladó, és bármire van vevő.
  Itt mindenki sóvárog, mégis
  rengetegen maradnak magukra.
  Itt a látszat, a fényfüzér, a kirakat az úr,
  a jómódúak igyekeznek kitűnni 
  kocsival, ruhával, illattal, sminkkel,
  de még a balsors is koldusként 
  kelleti magát a köztereken.
  Itt a baleset is látványosság,
  akár a dudáló, felcicomázott
  esküvői autókaraván.
  Millió szatyor, retikül, táska
  és csomagtartó visz millió dolgot,
  tartalék harisnyát és szenteltvizet,
  féldisznót és plüss-rugdalózót,
  lovaglópálcát és izomlazítót,
  kénsavat és tápoldatot.
  Mennyei Jeruzsálem, földi Budapest…
  Ezek nem csak metaforák.
  Mit tesz Isten az ennyire tömény élettel?
  Közel hajol hozzá, részvéttel figyeli,
  szikrákkal bolondítja, megszenteli,
  s majd az idők végén kiégeti belőle
  az aljasság salakját, hogy felragyoghasson 
  a mennyei Jeruzsálem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Rátalált

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  23
  Lackfi János Rátalált

  A jeruzsálemi templomban Mária
  megtalálta a három napja elvesztett
  kisgyerek Jézust, amint épp a bölcsekkel 
  értekezett Isten titkairól.
  Rátalált, mint a bűnbeesett ember Istenre, 
  akit pedig inkább elkerült volna, de a Teremtő
  jött az Édenkertben az esti szellővel.
  Rátalált, mint Mózes a lángoló csipkebokorra
  a Hóreb hegyénél legeltetve.
  Rátalált, mint Ábrahám a szarvánál 
  fennakadt kosra, melyet 
  fia helyett feláldozhatott.
  Rátalált, mint Ábrahám utódai 
  az ígéret földjére, ahol öklömnyi 
  szőlőszemek, emberfejnyi gyümölcsök 
  várták őket, s lakhattak 
  a mások építette házban, ehettek 
  a mások ültette fák terméséből.
  Rátalált, mint Dávid a bajosan 
  figyelmen kívül hagyható izomkolosszusra,
  aki láttán a seregen úrrá lett a rémület,
  és mint az öt kavicsra, melyek csak
  Isten irányításával voltak képesek 
  egy ekkora óriást legyőzni.
  Rátalált, mint a testvérek Józsefre,
  akit féltékenységből kútba dobtak,
  eladtak rabszolgának, 
  és most a fáraó első embereként 
  ő menti meg Izraelt, hiszen nem gyilkos
  szándékú bátyjai küldték oda valójában,
  hanem Isten, hogy előkészítse
  népének szabadulását.
  Rátalált, mint a tékozló fiú az atyai házra,
  ahol nem megmosták a fejét, nem kizavarták
  a disznók közé, hanem vállára terítették
  az örökösnek járó aranydíszes köntöst, 
  pedig az örökséget már kikérte és elherdálta,
  ráadásul ünneplést rendeztek tiszteletére,
  bár nemigen maradt már benne
  semmi tiszteletreméltó.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Problémásék

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  22
  Lackfi János Problémásék

  Uram, nem kaphatnék egy kis nyugit,
  csupa jó hírt? Ideje lenne a kedélyjavító
  intézkedéseknek, mert nem bírom már.
  Hallom a hírt, hogy Problémásék elváltak
  vagy csak csendesen gyilkolásszák egymást
  egy fedél alatt, Problémásné veszélyeztetett
  terhes, kikészül az orvosok ijesztgetéseitől,
  Problémáséknak meghal az anyukája,
  nem találnak sehogyse párt maguknak,
  pedig milyen rendesek, nem találnak állást,
  pedig milyen szorgalmasak, befuccsolt 
  az építkezésük, pedig olyan szépen indult,
  fáj a hátuk, pedig még nem idősek, 
  de vannak ápolásra szoruló idős rokonaik,
  azokkal is mit kezdjenek, Problémáséknál
  lop a gyerek, már teljesen kikészültek,
  pedig ők aztán igazán nem erre nevelték,
  Problémásék nagylánya rossz társaságba
  keveredett, fogalmuk sincs, kihez forduljanak,
  illetve van fogalmuk, hozzám fordulnak,
  de miért pont hozzám? Mert én biztos tudok
  kölcsönadni, segíteni, beszélni a kamasz fejével,
  imádkozni értük, gondolni rájuk, együttérezni velük, 
  vállamra venni a bajaikat, végighallgatni őket,
  tanácsot adni, szakembert keresni, megoldást találni.
  Kimerítenek, Uram, pedig milyen jó lenne
  felmenni a Tábor-hegyre, látni csodás arcodat,
  áldani téged, aki nagyobb vagy, mint műveid,
  magasztalni, amiért jót adsz a téged szeretőknek.
  Sehogy se tudom meglépni, Uram, hogy ha
  együttérzek Problémásékkal, ha átélem 
  fájdalmaikat, nehézségeiket, valójában
  éppen áldásodban részesülök, igen, rajtuk
  keresztül tudok megmaradni áldásodban,
  arról nem is beszélve, hányszor kell rájönnöm, 
  hogy Problémásék valójában mi vagyunk.
  Mert ők a kicsinyek, akikkel bármit teszek,
  veled teszem, Uram, és bármit nem teszek
  meg értük, érted nem teszem meg, Uram,
  Ez nem színház, nem kifestő, nem hősköltemény,
  a te dicsőséged akkor érkezik meg hozzám,
  ha együttérző tudok maradni a panaszok
  áradatában, kedves a nyaggatás és
  szelíd a kérlelés közepette, és főként 
  egyre nő bennem a béke, míg egyre nő
  a békétlenség körülöttem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János Istenem, megadhatsz nekem minden jót

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  20
  Lackfi János Istenem, megadhatsz nekem minden jót

  Istenem, megadhatsz nekem minden jót,
  nem lesz túl sok sosem, nyomhatod simán,
  oké, a szívdobogásom sose szünetel,
  mindig kapok levegőt, persze, van, aki már nem,
  de nekem ez alap, maradjunk abban, 
  hogy mindig egészséges leszek.
  Aztán a hóvégét kerekítsd felfelé, légy szíves,
  ne legyenek extra kiadások, fűtésszámla,
  vagy ha igen, adj rá fedezetet,
  valami kis mellékest, váratlan bevételt,
  akarjon valaki hirtelen megvesztegetni,
  és ne legyen erőm elhárítani,
  te pedig bocsáss meg gyorsan.
  Ingó és ingatlan javaimat biztosítsd
  teljeskörűen, egy Istentől elvárható,
  betörés ellen, karambol, meghibásodás,
  tűzkár, vízkár ne érjen, viharról szó se lehet.
  A gyerekeim végképp legyenek épek, 
  egészségesek, attól még jobban kiborulnék,
  ha nekik lenne bajuk, ugye, ők is benne vannak
  az alapcsomagban? Meg a szülők, meg a rokonság.
  Na jó, megengedem neked, hogy egy távoli nagynéni 
  meghaljon, szomorú leszek a temetésén, ígérem.
  Járvány, cunami, háború, földrengés szóba se jöhet 
  itt, ahol én élek, azt tartogasd másoknak,
  velük majd külön megegyezel, nem érdekelnek
  a részletek. Lényeg, hogy ami nekem jár, az jár.
  Szárnyashangya néha bejöhet, de poloska-inváziót
  nem kérek. A kés kicsorbulhat, de a kipufogódob
  már nem lyukadhat ki. Ha kilyukad is, de a tető
  ne ázzon be. Ha beázik is, a wifi ne menjen el.
  Ha elmegy is, ne hozzon haza torokgyulladást
  a gyerek. Ha hoz is, ne kapjuk el tőle. Ha elkapjuk,
  ne legyen Covid. Ha Covid, legyen enyhe lefolyású.
  Ha enyhe Covid, ám legyen, de ne jöjjön terrorista.
  Ha jön is, robbantson fel valaki mást.
  Uram, nem érted? A jó jöhet, a rosszat nem kérem.
  Se most, se később. Legfeljebb másnak.
  Mondjuk az ellenségeimnek. Akiket szeretek,
  mert azt kérted. De annyira azért nem,
  hogy ne adhasd nekik mindazt a rosszat,
  ami engem elkerült.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lackfi János KO-val győz Jézus

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  19
  Lackfi János KO-val győz Jézus

  - Mester, mik a legfőbb parancsok?
  A. Ezt sem tudod, hát milyen rabbi vagy te?
  B. És akkor a többi nem is fontos? Botrány!
  - Ember, szeresd Istent teljes valóddal,
  és embertársadat, mint önmagadat.
  A többi ebből következik.
  KO-val győz: a piros sarokban Jézus.
  - Mester, ha egy nőnek meghal a férje,
  s annak a testvére elveszi, az is meghal,
  majd sorban mind a hét testvér elveszi és meghal,
  a feltámadás után melyiknek lesz a felesége?
  A. Ha csak az egyiké, miért pont?
  B. Ha az összesé, fúj, ez undorító!
  - Ember, a feltámadottak nem házasodgatnak,
  mind Istenben élnek.
  KO-val győz: a piros sarokban Jézus.
  - Mester, igaz ember adózik-e a rómaiaknak?
  A. Ha igen, mocskos hazaáruló!
  B. Ha nem, mocskos felségárulás!
  - Adózz a császárnak a pénzzel, amelyen
  a császár képe van, és főleg add meg 
  Istennek, ami az övé.
  KO-val győz: a piros sarokban Jézus.
  - Mester, szabad-e az embernek 
  elbocsátani a feleségét?
  A. Ha igen, az embertelenség.
  B. Ha nem, az törvényellenes.
  - Ember, szabad, de nem lehet,
  hiszen a kettő egy test, egy lélek,
  Mózes azért engedte csak meg,
  mert nem bírt veletek.
  KO-val győz a piros sarokban Jézus.
  - Mester, az Úr napján lehet-e gyógyítani?
  A. Ha igen, az szentségtörés.
  B. Ha nem, az milyen gonoszság!
  - Ember, kihúzod-e fiadat vagy szamaradat,
  ha szombaton esik kútba?
  KO-val győz a piros sarokban Jézus.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."