67824 ima található a honlapon, összesen 156864 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Lk 13,1-9)Nagyböjt 3. vasárnapja

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Nagyböjt 3. vasárnapja

 

(Lk 13,1-9)

 

Bevezető

Nagyböjtben megváltásunk nagy eseményének megünneplésére, húsvétra készülünk. Bűnnel nem lehet ünnepelni, csak karikatúrát csinálni. Ezért sürgeti Egyházunk a megtérést, a lélektisztulást. A mai evangéliumban is erről fogunk hallani. A megtérés azt jelenti, hogy valahol változtatni kell az életünkön. Kis Szent Teréz azt mondja: „Olyannak kell lennünk, mint a gumilabdának, amelyet földhöz vágunk, de nem marad ott, hanem felugrik.” Ha bűnre hajló természetünk belevág a bűn sarába, nem kell ott maradnom, felkelhetek, újra kezdhetek. Ennek az újrakezdésnek az ideje a nagyböjt. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan kezdjük el.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez, a mi hosszan tűrő, de igazságos Istenünkhöz, hogy hallgassa meg kéréseinket!

1.   Vezesd Urunk Egyházadat Szentlelkeddel, hogy a bűnbánat által mindig tudjon megújulni, és a tradícióktól bátran megszabadulni, ha az szükséges.

2.   Segítsd azokat, akik a népek vezetésében felelősséget hordoznak, hogy figyeljenek a gyengékre, a szükséget szenvedőkre.

3.   Tedd fogékonnyá lelkünket a nagyböjti szentbeszédek gondolatai iránt, hogy hatásukra megteremjük a bűnbánat méltó gyümölcsét.

4.   Vezesd magadhoz azokat is, akik már évek óta elmulasztották a húsvéti szentgyónást és szentáldozást.

Köszönjük Istenünk, hogy időt engedsz a megtérésre, és kegyelmi segítséget nyújtasz az érdemszerző élethez. Add, hogy egyre közelebb jussunk hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 9,28b-36)Nagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
12

Nagyböjt 2. vasárnapja

 

(Lk 9,28b-36)

 

Bevezető

A mai evangélium az Úr Jézus életéből a Tábor-hegyi eseményt jeleníti meg, amikor három tanítványa előtt felvillantja istenségét. Az Úr Jézus színeváltozása akkor történt, amikor már közel volt szenvedéséhez és kereszthalálához. A rendkívüli látvány nagy hatással volt a tanítványokra, és az volt a célja, hogy megerősítse őket az elkövetkező lesújtó eseményekre, a nagypénteki sötét órákra. Az Úr Jézus olyan oldalról mutatta meg magát, amilyennek majd feltámadása után fog mutatkozni. A Tábor-hegyi megdicsőülés jelzés akar lenni. Arra hívja fel a tanítványok figyelmét, hogy Jézus útja a szenvedéseken keresztül vezet el a dicsőséges feltámadáshoz. Isten nekünk is ad ilyen jelzéseket, lélekerősítő eseményeket, mert életutunk sokszor sötét alagúton vezet, de az evangélium igazságai, a szentségek által kapott kegyelmek erősítenek bennünket, és időnként tudatosítják bennünk, hogy utunk vége ragyogó fénybe torkollik. Mai szentmisénk is egy ilyen bíztató, bátorító jel akar lenni.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Mindnyájunknak szükségünk van bátorításra, lelki erősítésre. Istenünk gondoskodik arról, hogy erősítő kegyelme eljusson hozzánk. Imánkkal nyissunk ajtót segítő erejének!

1.   Add Urunk, hogy magasztos tanításod mindenkor eljusson hozzánk, és irányjelző legyen életutunkon.

2.   Templomaid legyenek áldást és kegyelmet sugárzó központok.

3.   Támassz nekünk példaképeket, akik hitvalló életükkel vonzóvá tudják tenni a keresztény életet.

4.   Életünk végén add meg nekünk azt a boldogságot, amely tanítványaidat eltöltötte a Tábor-hegyen dicsőséges színeváltozásod órájában.

Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy állandóan erősítesz bennünket szent igéd és szentségeid által az üdvösségre vezető úton. Add, hogy mindenkor értékelni tudjuk a belőlük áradó kegyelmi erőt, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 4,1-13)Nagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Nagyböjt 1. vasárnapja

 

(Lk 4,1-13)

 

Bevezető

Nagyböjt első vasárnapján annak adunk hangsúlyt, hogy kegyelmi időszakban vagyunk, amikor következetesebben kell küzdenünk a kísértések ellen. A mai evangéliumban az Úr Jézus megkísértéséről fogunk hallani. Ő példát ad nekünk arra, hogyan kell viselkednünk a kísértés órájában. Romlott emberi természetünk következménye az, hogy újból és újból jelentkeznek a kísértések bennünk és körülöttünk. Viszont keresztény mivoltunk követelménye, hogy újból és újból felvegyük a harcot a kísértések ellen. Ha vállaljuk, ezzel magunk számára bizonyítjuk, hogy Isten útján járunk. Erre gondolva tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, és bánjuk meg bűneinket.

 

Hívek könyörgése

Az Úr Jézus ismeri emberi természetünket, és emberi életünk kísértéseit is. Ezért fordulunk hozzá bizalommal minden gondunkban!

1.   Imádkozzunk azokért, akik különös módon kísértést szenvednek a gazdagok és a hatalmasok részéről. Adj nekik Urunk erős hitet, hogy hűségesek maradjanak hozzád.

2.   Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik most készülnek első gyónásukra és első áldozásukra. Ismerjék fel, hogy vallási életüknek fontos eseményéhez értek.

3.   Imádkozzunk azokért, akik szeretnének részt venni a szentmisén, de betegségük akadályozza őket. Ébredjenek tudatára annak, hogy értékes a szenvedésük, ha azt felajánlják bűneikért.

4.   Imádkozzunk a jó halál kegyelméért, hogy utolsó óránk Isten kegyelmében találjon minket.

Jóságos Istenünk! Köszönjük, hogy Szent Fiad által megajándékoztál minket a bűnbocsánat szentségével, amellyel visszaszerezhetjük a megszentelő kegyelmet. Hálánkat azzal akarjuk kifejezni, hogy a nagyböjtben felkeressük a gyóntatószéket, és így újból tiszta lelkű gyermekeid lehetünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 6,1-6. 16-18)Hamvazószerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

Hamvazószerda

 

(Mt 6,1-6. 16-18)

 

Bevezető

A mai nappal új időszak kezdődik az egyházi évben: a nagyböjt. Hamvazószerdával befejeződik a farsang még akkor is, ha a diszkó tovább hangoskodik. A nagyböjt magunkba szállást, több imádságot, böjtöt és egyéb önmegtagadást sürget. Ennek jeléül az Egyház hamut hint fejünkre, és arra figyelmeztet, hogy testi életünk múlandó, a lelkünkkel törődjünk. Nem valami látványos önmegtagadásra kell magunkat elhatározni, hanem vallási életünk hiányos részeit kell kijavítani. Nagyböjtben úgy éljünk, hogy környezetünk észrevegye rajtunk keresztény voltunkat. Előretekintő lélekkel tartsuk meg a lelkiismeretvizsgálatot, amikor most bűnbánatot tartunk...

 

Hívek könyörgése

A lelki megújulás vágyától vezérelve könyörögjünk Teremtőnkhöz, akit a bűn megbánt, de a bűnbánat kiengesztel!

1.   Urunk, segíts hozzá mindnyájunkat ebben a nagyböjti időben az őszinte gyónáshoz.

2.   Adj erőt és bátorságot az önmegtagadásokhoz, hogy elégtételként ajánlhassuk fel azokat a múlt bűneiért.

3.   Add meg mindnyájunknak, hogy buzgó imádságos életünk és jótékonyságunk által elősegítsük egyházközségünk megújulását.

4.   Könyörülj a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, akiken mi is segíteni akarunk az értük felajánlott böjtjeinkkel és jótetteinkkel.

Mindenható Istenünk! Bűneink megaláznak bennünket, de kegyelmed ereje felemel. Add, hogy kegyelmedben gyarapodva készüljünk a húsvéti örömre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 6,39-45)Évközi 8. vasárnap

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Évközi 8. vasárnap

 

(Lk 6,39-45)

 

Bevezető

A szív bőségéből szól a száj. Ezt így fogalmazza meg az Úr Jézus a mai evangéliumban: „Ami a szíveden, az van a szádon.” Vagyis: szavai és tettei mutatják meg az ember belső értékeit. Ezért szoktuk olykor mondani: Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Őszintén be kell vallanunk, hogy lelkünk nem mindig terem jó gyümölcsöt Isten országa számára. Nem lehet rejtegetni hibáinkat, bűneinket, főleg a családon belül. De nem is helyes. Inkább valljuk meg azokat Isten előtt, és kérjük bocsánatát. Kezdjük mai szentmisénket is bűnbánattal.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal az Úr Jézushoz, aki jól ismer bennünket!

1.   Imádkozzunk a köztünk élő felebarátainkért, akiket sokféle gond gyötör, akik megoldatlan problémákkal küszködnek, és valami bánat nyomja szívüket.

2.   Imádkozzunk azokért, akik nehéz körülmények között is bátran fáradoznak az evangélium terjesztésén.

3.   Könyörögjünk azokért, akik nyilvánosan kiállnak felebarátjukért, amikor azok hallgatásra vannak kényszerítve.

4.   Add, hogy egyházközségünk olyan hely legyen, ahol a jócselekedetek gyümölcsei bőven teremnek.

5.   Imádkozzunk halottainkért, hogy életük jótetteiért megkapják méltó jutalmukat.

Urunk, Istenünk, kezedbe helyezzük gondolatainkat, cselekedeteinket és egész életünket. Bízunk abban, hogy mindent javunkra fordítasz, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 6,27-38)Évközi 7. vasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
19

Évközi 7. vasárnap

 

(Lk 6,27-38)

 

Bevezető

Krisztus követése a tiszta lelki öröm megismerését is jelenti. A Krisztust követő kereszténynek igazi öröme, lelki megnyugvása abban van, hogy megismeri az Úr Jézus életét, átérzi tanításának magasztosságát, és számára az evangélium valóban örömhír lesz. Nem olyan öröm ez, amelyet a csokoládétorta ízlelése jelent, és távol áll az optimista ember természetes vidámságától is. Igazában azok értik ennek lényegét, akik a krisztusi élet célját megismerték, és erősen él bennük az a remény, hogy célba érnek, mert jó úton járnak. Mi például akkor érezzük ezt az örömet, amikor a szentmisén lelkesen éneklünk, tiszta szívvel szentáldozáshoz járulunk, vagy amikor a szentbeszédet érdeklődéssel hallgatjuk. Amikor most találkozunk Urunkkal a szentmisében, egyesülni akarunk igéjével és Szent Testével. Bűnbánattal tegyük magunkat alkalmassá a krisztusi öröm befogadására, átélésére.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Mindnyájunknak szükségünk van pihenésre, ünneplésre, hogy az elfáradt test erőt nyerjen a munkára, és az elernyedt lélek örömre hangolódjon. Erre gondolva imádkozzunk mennyei Atyánkhoz!

1.   Imádkozzunk azokért, akik az Úr szőlőjében dolgoznak, és elfáradtak. Add Urunk, hogy új erőt merítsenek nagyszerű ígéreteidből.

2.   Imádkozzunk azokért, akik kórházakban, szociális otthonokban mások testi-lelki jólétéért fáradoznak. Add, hogy maguk számára is időt találjanak az erőgyűjtésre, a pihenésre.

3.   Segíts bennünket, hogy egészséges vidámságot, tiszta örömet vihessünk családunk életébe.

4.   Imádkozzunk azokéit, akiknek csak a munka, a siker, a teljesítmény tölti ki életüket. Add, hogy ők is nyitottak maradjanak az élet tiszta örömei iránt.

Istenünk, Te ismered örömeinket és gondjainkat. Megadod nekünk mindazt, amire szükségünk van. Mindezért hálát adunk neked Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 6,17.20-26)Évközi 6. vasárnap

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
12

Évközi 6. vasárnap

 

(Lk 6,17.20-26)

 

Bevezető

Az Úr Jézus hív bennünket követésére. Erről hallottunk a múlt vasárnapi evangéliumban. De vajon gondoltunk-e már arra, hogy Krisztus követése odaadást, és a szegényekkel való szolidaritást jelenti? Ha viszont az egyházi közösség a szegények mellé áll, számithat a gazdagok, a hatalmasok elkülönülésére, sőt támadására. Romero érseket Brazíliában azért ölték meg az oltárnál, mert a földbirtokosokkal szemben a szegény parasztok jogait védte. Az Úr Jézus szemében a szegények, a gyengék elsőbbséget élveznek, tehát Egyházának is így kell gondolkodnia, cselekednie. Vizsgáljuk meg magunkat, mennyire tudunk azonosulni az Úr Jézus felfogásával?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus szívesen fordult azokhoz, akik szükségben éltek, testi-lelki bajokban szenvedtek. Őértük imádkozzunk most Urunkhoz, Istenünkhöz!

1.   Könyörögjünk mindazokért, akik a mennyek országáért szegénységet és önkéntes lemondást vállaltak magukra.

2.   Könyörögjünk azokért, akik különös gonddal fordulnak a szegények és a betegek felé, és a velük való törődést élethivatásnak választották.

3.   Imádkozzunk azokért, akiket a gazdagság és a hatalom miatt a kárhozat veszélye fenyeget.

4.   Imádkozzunk a gyászolókért, a magány miatt szenvedőkért, hogy ők is érezzék gondviselő jóságodat.

Gondviselő Istenünk! Benned és általad védettnek érezzük magunkat. Hálát adunk neked azért, hogy mindig gondunkat viseled, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 5,1-11)Évközi 5. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
05

Évközi 5. vasárnap

 

(Lk 5,1-11)

 

Bevezető

A keresztények kezdettől fogva a hét első napján, vasárnap gyűltek össze, hogy emlékezzenek az Úr Jézus halálára és feltámadására. Mi is ezt tesszük a mai szentmisében, és így teszünk eleget az isteni parancsnak: Az Úr napját szenteld meg! De nem úgy akarunk emlékezni, mint valami régi eseményre, mintha annak már semmi köze nem volna mai életünkhöz, hanem azzal a tudattal tesszük ezt, hogy a szentmise találkozást jelent az Úr Jézussal, aki követésére hív, aki programot ad nekünk, aki int és figyelmeztet feladatainkra. Hívta Pétert és Andrást, akikkel a tenger partján találkozott, hívta Mátét, aki vámszedő volt, hívta Jánost, aki éppen halászott. Ők pedig otthagyták mindenüket, és követték Jézust. Ha meghalljuk ma szavát, álljunk teljes hittel melléje.

 

Hívek könyörgése

Isten minket is hív. Testvéreim! Akiket Isten hív, rászorulnak imáinkra. Ezért így imádkozzunk!

1.   Könyörgünk mindazokért, akik valamilyen módon elkötelezték magukat Krisztusnak. Azt kérjük számukra, hogy a szeretet erős maradjon bennük.

2.   Imádkozzunk a fiatalokért, akik az elmúlt években bérmálkoztak, hogy hitük megélésében bátrak legyenek.

3.   Imádkozzunk a keresztény politikusokért, hogy mindenkor az evangélium maradjon működésük aranyfonala.

4.   Imádkozzunk a betegekért, magányosokért és a szükséget szenvedőkért, hogy Krisztusba vetett reményük biztos vigasztalás maradjon számukra.

Urunk, Istenünk! Fiadban, Jézus Krisztusban közel érezzük magunkat hozzád. Ezért bízzuk rád életünk minden napját, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (1Kor 13,1-13)Évközi 4. vasárnap

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Évközi 4. vasárnap

 

(1Kor 13,1-13)

 

Bevezető

A mai szentmise olvasmányában Szent Pál apostol himnuszát fogjuk hallani. Ő ezzel olyan mesterművet alkotott, amely tartalmában kétezer év után sem vesztette el időszerűségét. Mert van-e olyan ember, aki a szeretetről nem hall, nem beszél szívesen? Szent Pál pedig a szeretet leglényegesebb tulajdonságait fogalmazza meg számunkra. Nem a passzív, hanem az aktív szeretetét, amelyre éppen az Úr Jézus mutat számtalan példát. Mai szentmisénkben kérjünk tőle bocsánatot azon bűneinkért, amelyeket a szeretet ellen elkövettünk, és kérjük, hogy tegye teljessé szeretetünket iránta és felebarátaink iránt.

 

Hívek könyörgése

Forduljunk bizalommal a szeretet példaképéhez, az Úr Jézushoz, és kérjük, hogy tegye teljessé szeretetünket iránta és felebarátaink iránt!

1.   Segítsd Urunk szentatyánkat, püspökeinket, papjainkat és mindazokat, akiknek Egyházadban a hivatás kegyelmét adtad, hogy szolgálatuk által Isten szeretete látható legyen a világban.

2.   Könyörögjünk azokért, akik a közhatalmat gyakorolják, hogy mindenkor embertársaik javát tartsák szem előtt.

3.   Imádkozzunk azokért a férfiakért és nőkért, akik a kórházakban és a szociális otthonokban fáradoznak, hogy a rájuk bízottak iránt nagy szeretettel és türelemmel legyenek.

4.   Segíts mindnyájunknak, akik ma oltárod körül összejöttünk, hogy a szeretetet ne csak hirdessük, hanem gyakoroljuk is.

Mennyei Atyánk! Te minket szeretetből teremtettél és éltetsz. Köszönjük irántunk való sok-sok jóságodat, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 1,1-4.4,14-21)Évközi 3. vasárnap

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Évközi 3. vasárnap

 

(Lk 1,1-4.4,14-21)

 

Bevezető

A mai szentmise evangéliuma ezzel a mondattal fejeződik be: „Ma teljesedtek be az írás szavai.” E szavakkal az Úr Jézus nyíltan megvallotta, hogy ő az a Messiás, akiről az ószövetségi próféta jövendölt. így is mondhatta volna: Én vagyok a várva várt Messiás. A hallgatóság ennek hallatára felháborodott, olyannyira, hogy az Úr Jézust közös erővel le akarták taszítani egy magas hegyről. A Szentírás szavait ma is be lehetne fejezni ezzel a mondattal: Ma teljesedtek be az írás szavai. Az Úr Jézus tanítása ugyanis, amit az újszövetség könyvei tárnak elénk, ma is felháborodást szül egyesekben, és rátámadnak azokra, akik az evangélium igazságait nyíltan hirdetik. 1996-ban 206 hithirdetőt öltek meg a világban. Imádkozzunk ma azért, hogy az Úr Jézus örök igazságainak ne ellenségei, ne kritizálói legyünk, hanem hirdetői és megvalósítói. Így teljesedjék be az írás szava rajtunk ma, holnap és mindörökké.

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk az Úr Jézushoz, aki azért jött közénk, hogy üdvösséget szerezzen minden embernek!

1.   Hálát adunk Urunk magasztos tanításodért, amelyet számunkra Egyházad kétezer éves története is hitelesített.

2.   Istenünk! Te alkottál mindent. Add, hogy a teremtett világban meglássuk kezed alkotásait, és észrevegyük benne végtelen bölcsességedet.

3.   Te véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy kegyelmed erejével parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzád.

4.   Vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.

Mindenható Istenünk! Tekints jóságosán a Te népedre, amely a dicséret és a kiengesztelődés áldozatát mutatja be neked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 2,1-11)Évközi 2. vasárnap

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Évközi 2. vasárnap

 

(Jn 2,1-11)

 

Bevezető

A mai evangélium a kánai mennyegző történetét tárja elénk. Egy lakodalom mindig zárt családi ünnepség, ahol meghívott vendégek vannak jelen. Szólás-mondás is keletkezett ebből: Hívatlan vendégnek ajtó mögött a helye. Ezért az evangélista fontosnak tartja megjegyezni, hogy „Jézus is hivatalos volt”. Az Úr Jézus a mi életünkben is részt akar venni. Nemcsak a vasárnapi szentmisében, hanem hétköznapjainkban is. Várja, hogy hívjuk, hogy kinyissuk előtte a szívünket. Nem tolakszik, de szívesebben jön, ha hívjuk. Helyesen cselekszünk, ha vendégül látjuk őt, mert jelenléte lelki gazdagodást jelent számunkra. A kánai fiatal házaspár is jól járt vele, hiszen az ő javukra tette első csodáját, amikor a vizet borrá változtatta. A mai szentmisében is nyitott szívet kíván tőlünk, hogy betérhessen hozzánk tanításával és kegyelmével.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Üdvözítőnkhöz, aki szereti, táplálja és óvja Egyházát. Kérjük, hallgassa meg kéréseinket!

1.   Urunk! Te minden szentmisében égi lakomát készítesz nekünk. Add, hogy mindig készséges lélekkel jelenjünk meg oltárod asztalánál.

2.   Tudatosítsd a házasságra készülők lelkében, hogy Te vagy az a „hatalmas harmadik”, aki az emberi szíveket örökre szóló szeretettel tudja egybekötni.

3.   Urunk! Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.

4.   Légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.

Urunk, Istenünk! Te arra hívtál meg bennünket, hogy a világ előtt tanúságot tegyünk gondviselő jóságodról és végtelen hatalmadról. Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy hivatásunkat eredményesen tölthessük be mai társadalmunkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 3,15-16.21-22)Urunk megkeresztelkedése

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
09

(Lk 3,15-16.21-22)

Bevezető

Ma az Úr Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére emlékezünk. Az üdvösség történetének ezt az eseményét semmi reklám, semmi propaganda nem előzi meg, Isten feltűnés nélkül cselekszik. A Jordán hullámaiból egyszerűen kiemelkedik az Atya küldöttje, aki az emberiség megszabadítására jött közénk. Látszólag egy a sok közül, akik akkor Jánosnál kerestek bűnbocsánatot. Senki nem gondolja, hogy valami jelentős személy az, aki beállt a bűnösök sorába, aki a bűnbocsánat szentségét hozza minden embernek. Isten ma is feltűnés nélkül cselekszik. Például egy kis ostyát és a kehelyben kevés bort helyezünk az oltárra, és azok színe alatt megjelenik a legszentebb, maga az Úr Jézus. Imádkozzunk Istenünkhöz, hogy szemünk mindig nyitott legyen, és észrevegyük Istennek mindazt az intézkedését, ami feltűnés nélkül, de javunkra történik.

 

Hívek könyörgése

Könyörögjünk az Úr Jézushoz, aki szentségeiben a Szentlélek által osztogatja nekünk segítő és megszentelő kegyelmeit!

1.   Köszönjük Urunk, hogy a keresztség által Egyházadba fogadtál minket.

2.   Segítsd a megkeresztelt embereket, hogy hitük szerint tudjanak és merjenek élni.

3.   Segítsd a szülőket, hogy megkeresztelt gyermekeik hitoktatásáról lelkiismeretesen gondoskodjanak.

4.   Add, hogy szentségeidet mindenkor a legnagyobb tisztelettel és tiszta szándékkal vegyük magunkhoz.

Urunk, add, hogy szentségeid által erősödjék bennünk a lelkünkért való felelősség és az egymás iránti szeretet, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."