37154 ima található a honlapon, összesen 61527 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,29-39)Évközi 5. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06

  Bevezető

  Életünkben újra meg újra rá vagyunk utalva másokra. Egyszer jobban, máskor kevésbé. De minden emberi segítség mellet is marad bennünk valami hiányérzet. Érezzük, hogy csupán emberi erőkkel nem tudjuk megoldani életünk problémáit. Az emberi erőfeszítések mellett szükségünk van Isten őrző, segítő, oltalmazó kezére. Ezt a kezet nyújtja Ő felénk Szent Fia, Jézus Krisztus által. Ezt a felénk nyújtott kezet kell nekünk a mai vasárnapon is megragadnunk, hogy felemeljen, erősítsen minket. Bűnbánattal kezdjük...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Imádkozzunk bizalommal az Úr Jézushoz, aki az ördögtől megszállottakat kiszabadította, és a betegeket meggyógyította!

  1. Urunk! Könyörgünk a lelkipásztorokért és segítőtársaikért. Add, hogy szolgálatuk gyógyítsa és felemelje az embereket.

  2. Könyörgünk az állam és a társadalom felelős vezetőiért. Add, hogy döntéseikben és tetteikben tartsák tiszteletben az emberek jogait.

  3. Könyörgünk Urunk a betegekért, a fogyatékosokért, depressziós felebarátainkért. Add, hogy érezzék meg közelségedet, szeretetedet és azt, hogy bízhatnak benned.

  4. Könyörgünk az orvosokért és a betegápolókért. Add, hogy megőrizzék türelmüket, erejüket, amikor az embereket gyógyítják, egészségüket védik.

  5. Könyörgünk megholt szeretteinkért. Add hogy reményük beteljesüljön, bejussanak örök országodba, és boldogok lehessenek szentjeid között.

  Jóságos Istenünk! A Te ajándékod az, hogy életünk útjain Szent Fiad kezét nyújtod felénk, és így biztosan haladhatunk örök célunk felé. Köszönjük, hogy mindig közel vagy hozzánk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk1,21-28)Évközi 4. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  30

  Bevezető

  Évközi 4. vasárnapon jöttünk Isten oltára elé, hogy az Úr Jézus halálát hirdessük, és feltámadását magasztaljuk. Összejövünk vasárnapról vasárnapra azért is, hogy hálát adjunk Istennek, akinek benne vagyunk üdvözítő terveiben, aki biztató, bátorító szavakat intéz hozzánk, és aki saját életében részesít bennünket a szentáldozás által. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy vasárnapról vasárnapra a megszokottság veszélye is fenyeget bennünket: annak a veszélye, hogy Isten nagy ajándékait magától értetődőnek tartsuk, és közömbösekké váljunk az iránt, ami Isten üzenetéből hangzik felénk. Kérjük az Urat, hogy újra és újra ajándékozzon meg bennünket a csodálat adományával, és olyan nyitott szívvel, amely készségesen befogadja az ő üzenetét.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Isten mindent lát: látja gondjainkat és bajainkat, szívén viseli az emberek sorsát. Ahol a mi eszközeink már kevésnek bizonyulnak, hozzá fordulhatunk. Ezért kérjük ma is bizalommal!

  1. Istenünk, világmindenség Teremtője, áldunk téged, mert nekünk adtad a világ javait, és mindig megőrizted életünket.

  2. Tekints ránk, akik mindennapi munkánkat vállaljuk, és alakíts tetszésed szerint, amikor elfogadsz minket munkatársaidnak.

  3. Istenünk! Ébreszd fel azok lelkiismeretét, akik másokat igazságtalanul elnyomnak, add, hogy felismerjék gonoszságukat, és legyen bennük bátorság, hogy megváltozzanak.

  4. Légy velünk és mindazokkal, akikkel találkozunk, ajándékozz meg minket örömöddel és békéddel.

  Istenünk! Egyedül neked van hatalmad arra, hogy mindent jóra fordíts, ami az emberek gonoszságában rejtőzik. Tudjuk, hogy Te az embert ember által akarod üdvözíteni. Jó szándékú testvéreink közreműködésével a Te segítségedben remélünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,14-20)Évközi 3. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  23

  Bevezető

  Ismét elmúlt egy hét. Van akinek gyorsan, van akinek lassabban. Ismét együtt vagyunk az oltár körül, hogy Istent dicsérjük, neki hálát adjunk, és tanításából erőt merítsünk. Hétköznapjaink során, amikor autóval megyünk valahová, gyakran megállít bennünket egy tábla, amelyről megtudjuk, hogy nem jó irányba haladunk. Ilyenkor az egyetlen értelmes magatartás az, hogy megállunk, megnézzük a térképet és visszafordulunk, így állít meg bennünket a vasárnap is, egy napra, de legalább egy órára, hogy a másik valóság felé forduljunk. Ez a másik térkép, amely ilyenkor elénk terül: az Úr Jézus tanítása. Ez is arra hív fel bennünket, hogy megforduljunk, megtérjünk. A mai evangéliumban az Úr Jézus így fogalmaz: „Közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek.” Ha mai szentmisénken sikerül egy jó fordulatot tennünk, magunk látjuk hasznát.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus nemcsak jó irányt mutat az evangéliummal életutunkon, hanem kegyelmével segít is bennünket az út megtételére. Kérjük őt bizalommal!

  1. Könyörgünk Urunk, Egyházadért, hogy az idők jeleit felismerve az örömhírt olyan nyelven hirdesse, amelyet az emberek megértenek.

  2. Könyörögjünk azokért, akik az élet értelmét keresik: add Urunk, hogy az evangélium örömhírét hozzájuk intézett felhívásnak tekintsék.

  3. Könyörgünk a pályaválasztás előtt álló fiatalokért, add meg nekik Urunk annak felismerését, hogy a papi és szerzetesi hivatások számukra is Istentől felkínált lehetőségek.

  4. Könyörögjünk a nyilvános bűnösökért, segítsd őket Urunk, hogy tudatára ébredjenek gonoszságuknak, és megtalálják az utat a megtéréshez.

  Irgalmas és jóságos Istenünk! Te vagy az élet és az üdvösség forrása. Tudjuk, hogy Te jobban örülsz egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak. Minden megtérésünkkel örömödre akarunk lenni, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 1,35-42)Évközi 2. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  16

  Bevezető

  A mai vasárnappal kezdődik az évközi idő. Külső jele a zöld színű miseruha. A zöld a remény színe. A remény a keresztény ember jellemzője. A remény számunkra azt jelenti, hogy jövőnket Istenre bízzuk, ráhagyatkozunk. Isten az, aki hivatást, életcélt ad nekünk, aki hív bennünket az örök életre. Erről tanúskodik a Szentírás ószövetségi és újszövetségi része egyaránt. Hívta Sámuelt éjnek idején a prófétai hivatásra, hívta a tanítványokat az ő követésére. Bennünket ma ide hívott imádására. Válaszunkat azzal fejezzük ki, hogy számba vesszük bűneinket és megbánjuk azokat. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Tetsvéreim! Keresztelő János meglátta Jézust és felkiáltott: Nézzétek, itt van az Isten Báránya. Mi is az Úr Jézus felé fordulunk, és hozzá intézzük kéréseinket!

  1. Áldd meg Urunk N. pápánkat és püspökeinket! Töltsd el szívüket Szentlelked erejével, hogy hozzád vezethessék a népeket.

  2. Áldd meg a papokat és szerzeteseket, akik életüket szolgálatodra szentelték. Segítsd őket, hogy hivatásukban mindvégig kitartsanak.

  3. Áldd meg a népeket, akik a keresztség szentsége által titokzatos testednek tagjai lettek. Tedd készségessé szívüket tanításod befogadására.

  4. Áldd meg a fiatalokat, akik életcélt keresnek. Mutasd meg nekik azt az utat, amely biztos jövőt és lelki békét jelent számukra.

  5. Segíts mindnyájunkat, hogy mindig meghalljuk hívásodat, és teljesítsük akaratodat.

  Istenünk, Szent Atyánk! Hálát adunk mindazon keresztény értékekért, amelyeket szent Egyházunk által megismertünk. Azokat, mint lelki kincseket megőrizni és másokkal is megismertetni akarjuk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 1,7-11)Urunk megkeresztelkedése

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  09

  Bevezető

  Ma arra az eseményre emlékezünk, hogy az Úr Jézus megkeresztelkedett a Jordánban. Valahányszor belépünk egy templomba, szenteltvízzel keresztet vetünk magunkra. Ez a szokás keresztségünkre akar emlékeztetni bennünket. A mai ünnep jó alkalom arra, hogy saját keresztségünkre emlékezzünk. Keresztelésünk által Krisztus Egyházának nagy családjába nyertünk felvételt. Azóta a háromszemélyű egy Isten közösségébe tartozunk. Ez hasonló ahhoz, ami az Úr Jézus megkeresztelésekor történt. Őt az Atya akkor szeretett Fiának nevezte, akiben kedve telik. Keresztelésünkkor a mennyei Atya Jézus Krisztusban fogad el bennünket, mint saját gyermekét. így már nemcsak Isten gyermekeinek hívnak bennünket, hanem valóban azok is vagyunk, ahogyan a Miatyánkban imádkozzuk. Mint gyermekeit hív bennünket ma is a szentmisére.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Isten gyermekei vagyunk, akik teljes bizalommal fordulunk mennyei Atyánkhoz, és így imádkozzunk!

  1. Jóságos Atyánk! Alázattal könyörgünk e földön küzdő Egyházadért, amelynek az a hivatása, hogy Isten jele legyen a világban. Add, hogy mindig emlékezzék magasztos feladatára.

  2. Könyörgünk keresztény testvéreinkért, akiket az Úr Jézus nevére kereszteltek meg.

  Segítsd őket, hogy a világban tanúságot tegyenek róla.

  3. Könyörgünk a szülőkért, akik ezekben a napokban kérik gyermekük megkeresztelését.

  Legyen velük kegyelmed ereje, hogy gyermeküknek jó példát tudjanak adni a hit szerint való életre.

  4. Könyörgünk önmagunkért, akik a Te szándékod szerint akarjuk alakítani a világot. Add, hogy vezetéseddel a kor égető kérdéseinek nemeslelkűén megfeleljünk.

  Urunk, Istenünk! Te az Úr Jézus által adsz nekünk részt saját boldogságodból. Hálát adunk neked ezért, és dicsőítünk téged most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 2,1-12)Vízkereszt, Urunk megjelenése 

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06

  Bevezető 

  A mai ünnepet háromkirályok ünnepének is szoktuk nevezni. Annak ellenére, hogy a Szentírás nem említ királyokat és nem mondja azt, hogy hárman voltak. Nevet is csak a régi hagyomány adott nekik. Az evangélium bölcsekről szól. Ezzel jelzi, hogy koruknak művelt emberei közé tartoztak. Értékes ajándékaikról pedig arra következtetünk, hogy gazdagok voltak. Mindez fontos dologra hívja fel figyelmünket: a tudomány és a gazdagság nem akadálya annak, hogy Jézus előtt leboruljunk. Kétezer éves Egyházunk története is ezt igazolja. Ugyanis a szentek között szép számmal vannak tudósok és gazdagok. A napkeleti bölcsek engedelmesen követték Isten irányítását. Ugyanezt látjuk a pásztoroknál is, akik szegény, egyszerű emberek voltak. Ők is figyeltek az angyalokra. Az Úr Jézus mindenkihez jött, számunkra sem lehet idegen a tanítása, társadalmunk bármely rétegéhez tartozunk is. Szentmisénk legyen hódolatunk és hozzátartozásunk kifejezője. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! A napkeleti bölcsek hitével boruljunk le isteni Megváltónk előtt, és terjesszük elé bizalommal kéréseinket! 

  1. Urunk! Adj erőt és bátorságot Egyházunk püspökeinek és papjainak, hogy minden népnek hirdessék az evangélium igazságait. 

  2. Add, hogy isteni tanításod ismerete segítse elő a népek közötti egyetértést, és mások vallásának őszinte tiszteletét. 

  3. Urunk! Segítsen bennünket kegyelmed, hogy tudásunkkal, pénzünkkel és munkánkkal támogassuk a hit terjedését. 

  4. Add, hogy a vallásos szellem uralkodjék a keresztény családok otthonaiban. 

  Mennyei Atyánk! Add, hogy az egész világon felragyogjon az igaz hit világossága, és keresztény életünk jó példájával segíteni tudjunk ebben embertársainknak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 1,1-5.9-14) Karácsony utáni 2. vasárnap 

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  02

  Bevezető 

  Isten fényben lakik, amelyhez senki sem közelíthet. Olykor úgy látszik, hogy dicsőségének fényéből kevés jut el hozzánk, mert körülvesz bennünket gondjaink és kételkedéseink felhője. Amikor pedig ki akarunk lépni ebből a felhőből, gyengének érezzük magunkat. Isten azonban nem hagy magunkra bennünket, hanem nekünk, mellénk adja Szent Fiát, aki Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól. Jézus Krisztusban testvérünk lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ennek tudatában jöttünk össze ma is, és erőt akarunk meríteni az Úr Jézussal való találkozásból. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! A mi Istenünk nem távoli Isten, aki sorsunkra hagy minket. Számára fontos a mi életünk. Bizalommal fordulunk ezért hozzá kéréseinkkel! 

  1. Urunk! Add, hogy Egyházad egyre hitelesebben mutassa meg üdvözítő jelenlétedet a világban. 

  2. Erősítsd Egyházad vezetőiben, szentatyánkban, püspökeinkben és papjainkban annak tudatát, hogy felelősek minden ember üdvösségéért. 

  3. Urunk! Add, hogy mindazok, akik anyagiakban és szellemi javakban bővelkednek, hálásak legyenek irántad, és vegyék észre embertársaik gondját. 

  4. Halottainkat pedig sorold jóságosán szentjeid közé, akiknek neve ott van az élet könyvében. 

  Jóságos Istenünk! Tedd nyitottá a keresztények szívét, mert Te ott laksz, ahová beengednek téged. Mi a tieid akarunk lenni, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Lk 2,16-21) Újév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe 

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  01

  Bevezető 

  A mai nappal a végtelen idő új szakaszába léptünk, amelyről nem tudjuk, hogy mit hoz majd számunkra. Vannak ugyan már terveink, vágyaink az új esztendőre, vannak rögzített határidőink a naptárban, de bizonytalan, hogy ezekből mi valósul meg. Bizonytalanságaink között Máriára, Isten anyjára tekintünk, akit ma ünnepelünk. Máriával kezdjük az új évet, mert ő bátran igent mondott Istennek annak ellenére, hogy nem értett mindent, amikor elindult a bizonytalan jövő felé. Mária példája arra tanít minket, hogy hittel és bizalommal kezdjük az új évet. Isten maga akar végtelen irgalmával velünk lenni, amikor új erővel, új reménnyel kezdjük el szolgálatát. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Isten eljött a mi világunkba, hogy számunkra minden idő az üdvösség munkálásának ideje legyen. A Szűzanyával, mindnyájunk közbenjárójával fordulunk hozzá az új év kezdetén! 

  1. Krisztus Urunk! Te velünk vagy az esztendő minden napján, tölts el mindnyájunkat Szentlelked erejével, hogy mindenkor érezzük szeretetedet. 

  2. Krisztus Urunk! Te legyőzted a szenvedést és a halált, adj reményt és bizalmat azoknak, akik bátortalanok, és szorongás él bennük. 

  3. Krisztus Urunk! Te azért jöttél, hogy békét hozz a világba, légy közel mindazokhoz, akik a háború miatt szenvednek, és otthonukból menekülni kénytelenek. 

  4. Krisztus Urunk! Te velünk maradsz az új esztendőben, engedd, hogy egyre inkább baráti közelségben érezzünk téged. 

  Urunk, Istenünk! Te vagy az idők Ura, és Te leszel lelkünk bírája. Köszönjük, hogy nekünk még időt és erőt engedsz javulásunkra. Áldd meg a mi évkezdésünket, jószándékú törekvéseinket Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések Szilveszteri hálaadás

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  31

  Bevezető 

  Az esztendő utolsó napján elsősorban a hálaadás gondolatával telik meg a lelkünk. A szentmisék elején szokásos lelkiismeret-vizsgálat ma ilyen kérdéseket állít elénk: Mondunk-e naponként esti imát? Megköszönjük-e Istennek napi munkánk eredményét? Szoktunk-e hálát adni szüleinkért, tanítónkért, papjainkért? Megbocsátottunk-e annak, aki velünk szemben gonosz, hálátlan volt? Egyáltalán tudunk-e bocsánatot kérni Istentől és azoktól, akiket megsértettünk? Megfeleltünk-e azoknak az elvárásoknak, amiket egyházunk, családunk, társadalmunk vár tőlünk? Segítettünk-e másokat az Isten felé vezető úton, vagy éppen akadályoztunk? Mai szentmisénk segítsen bennünket a hálaadásban, és indítson bennünket őszinte bűnbánatra annak felismerése, hogy hálátlanok voltunk. Gyónom... 

  Hívek könyörgése 

  Az év utolsó napján tárjuk Isten elé mindennapunk gondjait, és kérjük hathatós segítségét életünkre! 

  1. Imádkozzunk a világ békéjéért. Add Urunk, hogy a háborút viselő népek szüntessék meg az ellenségeskedést egymással szemben. 

  2. Imádkozzunk földünk legszegényebb országaiért. Add Urunk, hogy az elmaradott országokban megszűnjék az éhség, minden járványos betegség, és a jólétben élő államoktól segítséget nyerjenek gondjaik megoldásához. 

  3. Imádkozzunk a munkanélküliekért. Add Urunk, hogy a megnehezült körülmények között se veszítsék el a gondviselésbe vetett bizalmukat. 

  4. Imádkozzunk azokért, akik ebben az évben temették el családjuk szeretett tagját. Urunk! Vigasztald meg őket az örök élet reményével, elhunyt testvéreinket pedig vedd fel örök országodba. 

  Idő Ura, Istene! Hálát adunk neked, hogy egész esztendőben segítettél bennünket, és még időt engedsz javulásunkra. Legyen ezért neked tisztelet és dicsőség mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Lk 2,22-40)A Szent Család vasárnapja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  27

  Bevezető

  A mai vasárnapon Egyházunk a Szent Családot úgy állítja elénk, mint a keresztény család példaképét. Vallási életünkben szükségünk van példaképekre. Amint a víznek meder kell, ahol lefolyjon, a rózsának fal kell, amire felkússzon, a szobrásznak modell kell, ami után alkosson, nekünk eszmények kellenek, amelyekhez életünket igazítjuk. A Szent Család tagjai bemutatják nekünk, milyen legyen az Istennek tetsző családi élet. Szent József munkás életével, Szűz Mária gondoskodó, de rejtett szeretetével, a gyermek Jézus engedelmességével járul hozzá a békés, boldog családi élethez. Vizsgáljuk meg magunkat, mit csinálunk rosszul családunkban, bánjuk meg bűneinket, javítsuk ki hibáinkat.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus maga is családba született. Kérjük őt bizalommal, hogy kegyelme erejével minden keresztény családnak a Szent Család legyen a példája!

  1. Urunk! Adj a mai szülőknek erőt és bátorságot, hogy gyermekeiket felelősséggel neveljék, és jó példájukkal a vallásos életre segítsék.

  2. Áldd meg a szülőket azzal a bölcsességgel, amely a családi légkört alkalmassá teszi arra, hogy gyermekeik szabadon és egyéni képességeik szerint fejlesszék ki egyéniségüket.

  3. Segítsd a gyermekeiket egyedül nevelő anyákat és apákat, hogy hiánytalanul tudják betölteni szülői hivatásukat.

  4. Segítsd kegyelmeddel az elvált szülők gyermekeit és az árvákat, hogy ők is megtalálják a helyes életutat maguk számára.

  5. Add, hogy a házastársak soha ne feledkezzenek meg esküjükről, és hűségesek legyenek egymáshoz a sírig.

  Mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy Szent Fiad születésével és földi életével megszentelte a családi életet. Segíts bennünket, hogy saját családunk soha ne akadályozza, hanem mindenkor támogassa az életszentségre való törekvésünket, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 10,17-22)Szent István első vértanú ünnepe

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  26

  Bevezető

  Tegnap születést ünnepeltünk, ma egy vértanú halálára emlékezünk. Hozzászoktunk a két ünnep összekapcsolásához, pedig elgondolkoztató, hogy István diakónus ellenfelei is Isten oldalán álltak. Azok, akik agyonkövezték őt, a mózesi vallást féltették. Ebből két tanulság adódik. Egyik az, hogy a vallás nevében soha nem szabad erőszakot alkalmazni. A másik pedig az, hogy az Úr Jézusért vállalt vértanúság mindig égi megdicsőülést jelent. Szent István halálára emlékezve tehát égi születésnapot ünnepelünk. így kapcsolódik ez az ünnep a karácsonyhoz.

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Szent István vértanúsága az élet feláldozásának magasztosságát állítja elénk. Forduljunk bizalommal a Vértanúk Királyához, hogy hallgassa meg kéréseinket!

  1. Segítsd Urunk, Egyházadat, hogy az egész világon az áldozatok oldalán álljon, és mindenkor bátran szálljon síkra a jogfosztottakért, a hatalomtól elnyomottakért.

  2. Szentlelked világosítsa meg a keresztény egyházakat, hogy tisztelni tudják egymás sajátosságait, és vezetőik kölcsönösen értékelni tudják jószándékú tevékenységüket.

  3. Segítsd kegyelmeddel a zsidóság és az iszlám vezetőit, hogy mindenkor készek legyenek a velünk való párbeszédre, és ezzel is csökkenjen a népek közötti ellenségeskedés.

  4. Segíts bennünket is annak megértésére, hogy mindig azt keressük, ami összeköt embertársainkkal, és ne azt, ami elválaszt tőlük.

  5. Nyerjenek kárpótlást az igazságszolgáltatás áldozatai, akiket ártatlanul ítéltek börtönbüntetésre, hogy ezáltal részben elégtételt kapjanak.

  Istenünk, Atyánk! Te látod, hogy az erőszak, az igazságtalanság mennyi fájdalmat, könnyet és vért hoz életünkbe. Óvj meg minket ezek veszélyeitől, és add meg nekünk azt a békét, amely karácsonykor szállt ránk Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 1,1-18)Karácsony

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  25

  Bevezető

  Az elmúlt éjszaka rendhagyó módon ünnepeltünk: amit a templomban az éjféli misén átéltünk, annak meghittségét és örömét már a családi otthonban is megízleltük. Otthon ünnepi ruhába öltözve ültünk asztalhoz, a karácsonyfa fényében bontogattuk az ajándékokat, és olyan vallásos dallamok csendültek fel szobánkban, amelyek máskor nem jönnek ajkunkra. Itt, a templomban pedig hatalmas kórusban fonódtak egybe ezek az énekek, és úgy szárnyaltak az ég felé, mint amikor a szerteszét csörgedező patakok nagy folyóvá duzzadva magabiztosan hömpölyögnek a tenger felé. Karácsony ünnepe szinte varázslatra megváltoztatja a világot, a karácsonyt ünneplő keresztényeket. Pedig semmi más nem történik, mint az, hogy tudatosan átéljük annak igazságát, valódiságát, hogy a Fiúisten emberré lett, és közénk jött. Ez elég nekünk az örvendezésre. A bűn sötétjét akarjuk elűzni mostani bűnbánatunkkal is. Gyónom...

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Jézus Krisztus az igaz világosság. Ő tudja lelkünkből eltávolítani mindazt, ami akadályozza, hogy a kegyelem fénye töltsön el minket. Ezzel a hittel tárjuk elé kéréseinket!

  1. Urunk! Vezess el minden embert a betlehemi csillag fényével a Mennyei Atya dicsőségébe!

  2. Végy magadnak szállást a keresztény családok otthonaiban, hogy ne csak név szerint legyenek Isten gyermekei, hanem példás életükkel is.

  3. Küldd el a béke angyalát a háborúskodó népekhez, hogy megértés uralkodjék az egész világon.

  4. Töltsd el a karácsony örömével azoknak a szívét is, akiket ezekben a napokban a magány súlya nyom.

  Urunk, Jézus Krisztus! Te érettünk emberré lettél és közöttünk lakozol. Állj mellettünk mindig kegyelmed erejével. Űzd el lelkünkből a bűn sötétségét, hogy megváltott emberekhez méltóan állhassunk eléd mindenkor, és dicsérhessünk téged az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."