78641 ima található a honlapon, összesen 182959 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
Hetente frissül

Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

Egyetemes könyörgések (Mt 5,1-12a)Évközi 4. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Bevezető

Hitünk szempontjából nagyon fontos, hogy mindig halljuk, figyeljük Isten szavát. Fontos, hogy ismerjük az ószövetségben adott kinyilatkoztatást és az Úr Jézus által közölt tanítást. Ma, az évközi 4. vasárnapon is azért jöttünk Isten oltára elé, hogy hallhassuk Isten szavát, és válaszoljunk rá hittel, reménnyel és szeretettel. Isten szava erőt ad, és ahhoz segít, hogy békében, egyetértésben élhessünk egymással. Az Úr Jézus mindenkit fel tud emelni arra a boldogságra, amely az ő sajátja, de ehhez figyelni kell szavára, és tanítása szerint kell élni. Ennek tudatában mondjuk: Gyónom...

Hívek könyörgése

Testvéreim! Imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, hogy a nyolc boldogságról szóló tanítást megértsük és meg is valósítsuk!

1. Urunk! Segítsd Egyházadat, hogy mindenhol eredményesen hirdesse a hegyi beszéd tanítását.

2. Bátorítsd híveidet, hogy mindenkor a hegyi beszéd szellemében éljenek, cselekedjenek.

3. Urunk! Ajándékozz a világnak olyan férfiakat és nőket, akik az emberi méltóságot nagyra értékelik, és bátran védelmezik.

4. Halottaink életét tedd teljessé a veled való közösségben.

Mennyei Atyánk! Szent Fiad által örökérvényű igazságok fényével világítod meg életünk útját. Mindezért tied legyen a hála és a dicsőség, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 4,12-23)Évközi 3. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Bevezető

Évközi harmadik vasárnapon gyűltünk össze Isten oltára előtt, hogy neki hálát adjunk és segítségét kérjük. Közösségünk része az Úr Jézus nagy családjának, a katolikus Egyháznak. Egyházunk az Ő titokzatos teste, amelynek a keresztség által lettünk tagjai. Ahogyan az Úr Jézus egykor „bejárta egész Galileát” és tanította a népet, úgy öleli át örökérvényű tanításával a ma emberét: tanít igazságaival, irányít parancsaival és segít szentségeivel. Ezt teszi a mai szentmisében is, amelyen figyelő lélekkel akarunk részt venni.

Hívek könyörgése

Az Isten országáról szóló jó hír, az evangélium minket keresztényeket nagy örömmel tölt el, de ugyanakkor arra is ösztönöz, hogy a jó hírt továbbadjuk. Ezért így imádkozzunk!

1. Urunk! Segítsd bőséges kegyelmeddel a hithirdetők áldozatos munkáját a missziókban.

2. Adj bátorságot a szülőknek, hogy gyermekeiknek továbbadják örök igazságaidat.

3. Urunk! Te földi életedben segítetted a betegeket és a szenvedőket. Segíts bennünket is a velük való szolidaritásra.

4. Urunk, mindnyájunknak, akik a halál árnyékában élünk, Te lettél a fény. Add, hogy örök világosságod fényeskedjék megholtjainknak.

Istenünk, égi Atyánk! Köszönjük, hogy Megváltót küldtél nekünk, és általa az üdvösségre vezetsz minket. Mi követni akarjuk példáját és tanítását. Segíts szándékaink megvalósításában most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 1,29-34)Évközi 2. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Bevezető

A mai vasárnappal az egyházi évnek az a szakasza kezdődik, amelyet évközi időnek hívunk. A liturgia színe a zöld, amely a remény és az élet színe. Azt akarja kifejezni, hogy amit nekünk a karácsony szellemisége hirdetett, az bennünk életté váljék, és hogy Isten gazdagon szétszórt vetése növekedjék, hozza meg termését e világban, egyházában és mibennünk. Mai szentmisénk is ehhez vigyen közelebb.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk kéréseinkkel az Úr Jézushoz, aki érettünk, az egész világ üdvösségéért feláldozta magát! 1. Könyörögjünk azokért, akik az Úr Jézus Egyházában szolgálatot töltenek be. Add Urunk, hogy mindenkor átérezzék felelősségüket. 2. Könyörögjünk az államférfiakért. Add Urunk, hogy döntéseikben mindig az igazságosságot tartsák szem előtt. 3. Könyörögjünk közömbös felebarátainkért. Add Urunk, hogy eljussanak az igazság felismerésére. 4. Könyörögjünk a természeti csapások miatt szenvedő embertársainkért. Add Urunk, hogy el ne veszítsék a gondviselésbe vetett hitüket. Urunk! Te odaadtad magad, mint nagyértékű valutát mindnyájunkért. Veled dicsérjük az Atyát a Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 3,13-17)Urunk megkeresztelkedése

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
08

Bevezető

Ma az üdvösségtörténetnek ama eseményére emlékezünk, amikor az Úr Jézus megkeresztelkedik a Jordánban. Minden nagyobb propaganda és reklám nélkül. Isten egészen feltűnés nélkül cselekszik. Akkoriban sok ember keresett Jánosnál vigaszt és bűnbocsánatot. A sok között ott van az is, aki éppen a bűnösök számára hozza a megváltást. Isten ma is feltűnés nélkül, szinte észrevétlenül cselekszik, amikor a kenyér és a bor színében megjelenik közöttünk. Imádkozzunk ma azért, hogy legyen szemünk Isten láthatatlan cselekedeteinek észrevételére. Ahogyan Isten is észreveszi bűnbánatunkat, amely láthatatlan bennünk, vegyük észre mi is az ő láthatatlan működését. Mondjuk bűnbánó szívvel: Gyónom...

Hívek könyörgése

Könyörögjünk Istenünkhöz, aki szeretett Fiát nekünk ajándékozta, és őt a Jordánban való keresztelés során előttünk kinyilatkoztatta! 1. Urunk! Add, hogy Egyházad irgalmassággal, türelemmel közeledjen az emberekhez, és add, hogy a meghajlott nádszál szét ne törjön, a parázsló lángocska ki ne aludjon. 2. Add meg az újrakezdés lehetőségét a zsákutcába került embereknek! 3. Adj bölcsességet a népek vezetőinek, hogy az igazságosság alapján teremtsék meg a békét az egész földön. 4. Elhunyt testvéreinknek add meg az örök életet, és vedd fel őket, mint kedves gyermekeidet az örök béke országába. Istenünk! Hálát adunk neked a keresztség szentségéért, amely által gyermekeiddé fogadtál minket. Lelkünk kegyelmi állapotát mindig őrizni akarjuk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 2,16-21)Újév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

Újév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe

(Lk 2,16-21)

 

Bevezető

A mai nap karácsony nyolcadik napja, amelyet régen kiskarácsonynak neveztek. Mivel pedig a születéskor a Szűzanya került a legszorosabb viszonyba az Istengyermekkel, az Egyház ezt a napot Máriának, az Istenszülőnek szenteli. Az esztendő első napján a Szűzanya oltalmazó kezébe tesszük le ismeretlen jövőnket. Az ő közbenjárását kérve végezzünk lelkiismeret-vizsgálatot, tartsunk bűnbánatot...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az új év első napján Istenünk szolgálatát is új erővel kezdjük. Ehhez kérjük a mennyei Atya áldását!

1.   Könyörögjünk Egyházunk tagjaiért, hogy őszinte vallásos életükkel hiteles tanúi legyenek az evangéliumnak.

2.   Áraszd reánk Urunk, Szentlelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.

3.   Könyörögjünk a katasztrófák és a háborúk áldozataiért. Urunk! Szolgáltass nekik igazságot, és adj nekik lelki erőt a megpróbáltatások elviseléséhez.

4.   Segíts mindnyájunkat, hogy a Szűzanya lelkülete hassa át szándékainkat az esztendő minden napján.

Istenünk! Hálát adunk neked, hogy új évet ajándékoztál nekünk és időt engedsz javulásunkra. Add, hogy ezévi istenszolgálatunk jobb legyen, mint az elmúlt évi volt. Légy kegyes hozzánk, hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben lehessünk épek testben, lélekben. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 2,12-15.19-23)A Szent Család vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

A Szent Család vasárnapja

(Mt 2,12-15.19-23)

 

Bevezető

A karácsony utáni vasárnapon a családi élet áll liturgiánk középpontjában. Egyházunk a Szent Családot állítja elénk példaképül, ahol a család minden tagja azon fáradozik, hogy Isten tervét megvalósítsa. Nem hallgatjuk el a rideg valóságot, amely szerint az Úr Jézus születésétől kezdve hontalan volt a kereszten bekövetkezett haláláig. Mi sem feledkezünk meg azokról, akik hazát, biztonságot keresnek, és a segítés szándékával imádkozunk értük.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Ma olyan bizalommal fordulunk kéréseinkkel Istenünkhöz, amilyennel a gyermekek szoktak édesanyjukhoz és édesapjukhoz!

1.   Imádkozzunk a legnagyobb családért, a keresztény Egyházért, hogy országhatárokon innen és túl békében éljen, és a nagy család tagjait senki se korlátozza a szabad vallásgyakorlásban.

2.   Imádkozzunk a keresztény családokért, hogy hitvalló életükkel jó példát tudjanak adni az egész társadalomnak.

3.   Imádkozzunk a gyermekekért, akik kevés szülői szeretetet kapnak. Add Urunk, hogy jó emberek által ők is megtapasztalják a szeretetet.

4.   Imádkozzunk a hontalanokért, akik saját hazájukból kénytelenek voltak menekülni. Segítsd őket, hogy új hazát és új barátokat találjanak más tájakon.

5.   Imádkozzunk azokért a halottakért, akikre már családjuk nem gondol.

Urunk, Istenünk! Köszönjük neked mindazt a szeretetet, amit a családban szüleinktől, testvéreinktől kaptunk, és amit az Egyházhoz való tartozásunk jelent számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Jn 1,1-18)Karácsony

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
24

Karácsony

(Jn 1,1-18)

 

Bevezető

Az öröm dalaival köszöntjük ma az Istengyermeket, akinek születésnapját ünnepeljük. Öröm tölti el szívünket, mert Megváltó született a világra, és ezzel új korszak kezdődött az emberiség történetében. Ezen az ünnepen a betlehemi csillag fényét idézik a karácsonyfa gyertyái, és az ajándékok is az Istengyermekre akarnak emlékeztetni, akit az emberiség ajándékba kapott a mennyei Atyától. A külső csillogásban semmiképp sem szabad megfeledkeznünk a lényegről, arról, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs karácsony. Ennek tudatában fakadjon szívünkből ma a közös imádság és az örvendező ének.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Ma az Isten megtestesült egy gyermek alakjában. Hozzá könyörgünk most gyermeki bizalommal!

1.   Könyörgünk azokért, akik az államban és az Egyházban tisztséget viselnek. Adj nekik Urunk, erőt, bölcsességet az emberiség békéjéért folytatott küzdelemben.

2.   Könyörögjünk a püspökökért és papokért, akik az evangéliumot hirdetik. Add, hogy szeretetednek hiteles tanúi legyenek!

3.   Könyörögjünk az öregekért és betegekért. Adj nekik új életerőt karácsony ünnepe által.

4.   Könyörögjünk a megszomorodott szívűekért, a magányosokért. Add, hogy olyan emberekkel találkozzanak, akik őket megértik és életüket a karácsony fényével bearanyozzák.

5.   Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért. Az örök világosság fényeskedjék nekik.

Urunk, Istenünk! Te Szent Fiad, Jézus Krisztus által nyilatkoztattad ki nekünk az irántunk való nagy szeretetedet. Ezért hálát adunk neked, és magasztalunk téged ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 1,18-24)Advent 4. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
17

Advent 4. vasárnapja 

(Mt 1,18-24)

 

Bevezető

A mai evangélium elmondja, hogy József álmában utasítást kap Istentől, amelynek alapján feleségül veheti Máriát. A lélektan tanítása szerint az emberi agynak van egy, még nem eléggé felkutatott rétege, amelyben olyan álmok jelennek meg, amelyek jelentőséggel bírnak. Így tudta meg a názáreti József is Isten döntő útmutatását. A hírt Isten angyala közvetíti. Ezt csak az tudja helyesen értékelni, aki Isten szándékaira nyitott, mint József. Így ő olyan útra lép, amelynek végét nem ismeri, de mély a meggyőződése, hogy velünk az Isten. Mi magunknak is ezt a végtelen bizalmat kívánjuk, és ehhez kérjük az Úr Jézus kegyelmét.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus születésének ünnepe előtt bizalommal könyörögjünk hozzá!

1.   Istenünk! Add, hogy a lélek erejével teljesítsük parancsaidat, és így örvendező lélekkel várjuk a szeretet ünnepét.

2.   Áldd meg a családokat, akik ünnepelni gyűlnek össze. Add, hogy újra felfedezzék, ami őket összeköti, és leljenek örömet egymásban.

3.   Amikor először jöttél közénk, megváltottad a világot a bűntől. Második eljöveteledkor ments fel minket bűneink minden terhétől.

4.   Vigasztald, erősítsd a betegeket és a haldoklókat, hogy megtapasztalják közelségedet.

5.   Add meg elhunyt testvéreinknek az istenlátás boldogító örömét.

Urunk, Istenünk! Őseink Emmánuelnek neveztek téged, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Add, hogy ne csak földre szállásod ünnepén érezzük közelségedet, hanem mindig jelenlétedben éljünk és maradjunk halálunk órájáig a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 11,2-11)Advent 3. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Advent 3. vasárnapja

(Mt 11,2-11)

 

Bevezető

Liturgiánkban a mai vasárnap így szerepel: örvendező vasárnap. Advent harmadik vasárnapja egyrészt figyelmeztetni akar arra, hogy közeledik a nagy örömünnep, amire lelkünket is fel kell készíteni. Másrészt hangsúlyozni akarja hitünknek azt a tanítását, hogy a kereszténység nem a szomorúság vallása, hogy Krisztus követése nem jelent valami élettől való elfordulást, hanem ellenkezőleg: az igazi vallásosság örömet fakaszt az ember szívében. Hogy ez tényleg így legyen a mi életünkben is, távolítsunk el szívünkből minden bűnt, minden gonosz szándékot, ami beárnyékolhatja a tiszta lelkiismeret örömét.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért jött közénk, hogy szép, eredményes földi életünk legyen, és megnyissa számunkra az égi örömök országát!

1.   Add Urunk, hogy híveid jó lélekkel gyakorolják a karácsonyi ajándékozást.

2.   Urunk! Segítsd és bátorítsd azokat a férfiakat, akik Egyházadban az örömhírt, Isten gyógyító szavait hirdetik.

3.   Onts reményt a munkanélküliek lelkébe, hogy bízzanak az isteni gondviselésben akkor is, amikor kilátástalan a helyzetük.

4.   Urunk! Küldj vigaszt a magányosoknak és betegeknek. Add, hogy a karácsonyi szentáldozás az ő lelkükben is örömet fakasszon.

5.   Add Urunk, hogy híveid örömmel készüljenek születésed közelgő ünnepére.

Istenünk! Mi a hozzánk való szeretetedre és hűségedre építjük életünket. Hálát adunk neked, hogy vallásunk ünnepei az öröm aranyfonalát szövik bele életünkbe. Téged dicsérünk és áldunk érte ma és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések  (Mt 3,1-12)Advent 2. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Advent 2. vasárnapja

 (Mt 3,1-12)

 

Bevezető

Az eucharisztia ünnepe ma és minden vasárnap a legkülönbözőbb embereket gyűjti össze Isten dicséretére. Mi nem azért jövünk össze, mert minden dologban azonos a véleményünk, hanem abban vagyunk egyek, hogy az Úr Jézus halálát és feltámadását közösen kell megünnepelnünk. Erősebb bennünk az, ami összeköt, mint ami szétválaszt. Mindennél erősebb Isten szava, amely Isten szeretetét és hűségét ragyogtatja felénk. Mindennél többet ér az a szentségi kegyelem, amelyet az oltárról kapunk lelkünk erősítésére. Hogy nyitott legyen a szívünk és szabad utat engedjünk a köztünk megjelenő Istennek, kezdjük bűnbánattal, az irgalom hívásával: Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Számunkra Jézus Krisztus által került emberi közelségbe az Isten országa, és általa ismerhetjük meg, érhetjük el végső célunkat. Ezért fordulunk hozzá kéréseinkkel!

1.   Imádkozzunk az evangélium hirdetőiért. Add, Urunk, hogy püspökeink és papjaink korszerűen és hitelelesen hirdessék Isten üzenetét.

2.   Imádkozzunk azokért a férfiakért és nőkért, akik az ország vagy városunk irányítását vállalták. Segítsd őket, hogy döntéseiket felelősség hassa át, és azokkal előmozdítsák a rájuk bízottak javát.

3.   Imádkozzunk azokért, akik a társadalom peremére szorultak. Urunk, élessz bennük reményt, és tapasztalják meg, hogy szolgálatuk értékes a legegyszerűbb munka végzése által is.

4.   Imádkozzunk egyházközségünkért. Add Urunk, hogy igazán vonzó közösség legyen azok számára, akik a helyes életutat keresik.

Istenünk! Te úgy akarod, hogy életünk sikerüljön, és szolgálatodban örömet találjunk. Ehhez segítségünkre küldted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, akiért dicsőítünk és hálát adunk neked, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Mt 24,37-44)Advent 1. vasárnapja

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Advent 1. vasárnapja

(Mt 24,37-44)

 

Bevezető

Közülünk senki sem kezdi el szívesen ugyanazt elölről. Isten népe advent első vasárnapján mégis új egyházi évet kezd el. Miért teszi ezt? Miért ismételjük ugyanazt többször is? Egyrészt azért, mert változnak az idők, és mi is változunk bennük. Változnak életkörülményeink, változik egészségünk, gondolkodásunk. Valahogy mások vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. Változó életünket hozzá kell igazítanunk a változatlan örök igazságokhoz. Másrészt azért, mert minden évben van egy korosztály, amely nemcsak elölről kezdi iskolai tanulmányait, hanem először találkozik hitünk ünnepeivel, a nagy hittitkokkal is. Végül pedig azért, mert minden újrakezdés új lehetőségeket kínál az üdvösség útján, és voltaképpen egész keresztény életünk nem más, mint folytonos újrakezdés. Amikor ma az idők Urát köszöntjük itt, azzal kezdjük, hogy irgalmát kérjük bűneinkre. Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Urunkhoz Istenünkhöz, aki az idők Ura és a világ jövője!

1.   Imádkozzunk Egyházunkért, amelynek az a hivatása, hogy az üdvösségre vezető utat megmutassa, és elénk tárja mindazt, ami az idők végén mindnyájunkra vár.

2.   Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.

3.   Imádkozzunk azokért az emberekért, akik félelemben élnek, mert bizonytalannak látják a jövőt. Add nekik Urunk, kegyelmedet, hogy meg tudják oldani gondjaikat.

4.   Imádkozzunk megholt testvéreinkért, akiknek földi élete ma ért véget. Légy irgalmas bírájuk, amikor trónod elé kerülnek.

Istenünk! Te mindig melletünk vagy életünk útján, és soha nem hagysz magunkra bennünket. Az üdvösség felé vezető úton dicsérünk téged és hálát adunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Egyetemes könyörgések (Lk 23,35-43)Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
19

Évközi 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe

 

(Lk 23,35-43)

 

Bevezető

Korszerűtlennek tűnik ma királyságról beszélni, hiszen olyan időben élünk, amikor a királyok kezében ritkán van valódi hatalom. Azonban a jólelkű király képe mind a mai napig mélyen él az emberek szívében, és hálával emlékeznek arra, aki szeretettel gondoskodott róluk. Ilyen király az Úr Jézus. Ő nem kívánta, hogy alattvalói meghaljanak érte, hanem Ő halt meg a népért. A hétköznap embere nehezen érti meg, hogyan lehet szeretetből másokért meghalni. Azonban mindenki, aki Jézus követésére vállalkozik, és a szenvedésre is igent mond, előbb-utóbb megtapasztalja, hogy ez a helyes út, ez vezet győzelemre, mert magát a halált, az elmúlást győzi le. Mi győzni akarunk az Úr Jézussal, ezért ünnepeljük Krisztus Királyt. Ehhez kérjük segítségét a mai szentmisében is.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! A mi vezérünk Krisztus, a benne bizakodók lelkületével kérjük őt, mint királyunkat!

1.   Urunk, segítsd Egyházadat, hogy földi működésének minden területén úgy mutassa be keresztedet, mint az élet fáját.

2.   Segítsd híveidet annak felismerésében, hogy életünk keresztútjai, ha azokat veled járjuk, elvezetnek az üdvösségre.

3.   Állj azok mellé Urunk, akik ma erre a szentmisére eljöttek, és segítsd őket abban, hogy úgy gondoskodjanak mások üdvösségéről, ahogyan a jó király gondoskodik saját népéről.

4.   Te vagy Urunk a szeretet és az élet királya, erősítsd meg a keresztény családokat, hogy velük és általuk növekedjék Isten országa.

Urunk Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy Te vagy a mindenség királya. Te vagy és Te légy mindig egyetlen reményünk, akit dicsérünk és áldunk az Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökké. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."