49741 ima található a honlapon, összesen 102646 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mk 10,46-52)Évközi 30. vasárnap

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  23

  Bevezető

  A képek özöne ömlik ránk naponta a tv-ből, a magazinokból. Nem csoda, ha szívünk tompává, érzéketlenné válik. Nem lehet mindent megemészteni, ami így ránk zuhog. Ezért van az, hogy gyakran megyünk el egy várakozásteli mosoly mellett, vagy nem vesszük észre a segítséget kérő pillantást. Pedig mennyi szépség szegélyezi az utak szélét, és mi közönyösen megyünk el mellettük. A mai szentmisében azzal az Úr Jézussal találkozunk, aki megnyitja a Jerikói vak szemét, de meg akarja nyitni a mi szemünket is. Látóvá tud tenni bennünket, érzékennyé mindarra, ami a világban szép és jó. Azt akarja, hogy legyen bennünk szociális érzékenység a szenvedők iránt, a segítségre várók iránt. Kérjük őt, hogy gyógyítsa meg lelki vakságunkat, érzéketlenségünket.

   

  Hívek könyörgése

  Urunk Jézus Krisztus, aki a vak Bertalant meggyógyítottad, azzal a bizalommal könyörgünk mi is hozzád, ami őt irántad eltöltötte!

  1.   Könyörgünk Urunk mindazokért, akik a világ szépségeit, erkölcsi értékeit nem veszik észre, mert a szenvedés és a csalódás megkeserítette, megkeményítette a szívüket.

  2.   Könyörgünk mindazokért, akik mindent sötéten látnak, és előítéletük fogva tartja őket a lelki vakságban.

  3.   Könyörgünk keresztény testvéreinkért, akik az önmagukra helyezett sötét szemüveg miatt téves utakon botorkálnak.

  4.   Ragyogtasd fel örök világosságod fényét megholt testvéreinknek a szép mennyországban.

  Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy igazságaid fényével világosságot árasztasz életünk földi útjára. Ezen az úton akarunk neked szolgálni és eljutni az üdvösség birodalmába, ahol benned és veled boldogok leszünk mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 10,35-45)Évközi 29. vasárnap

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  Bevezető

  A gyerekek alkalomadtán apjuk, anyjuk keze után nyúlnak, hozzájuk bújnak. A biztonság és a melegség érzetét keresik ilyenkor. Hasonló a helyzet a felnőttek esetében is. Oltalmat, védelmet keresünk Istennél, mert feltétlenül bízunk gondviselő szeretetében. Mai szentmisénk is ilyen bizalomkeltés legyen, és erősítse életörömünket. Tartsunk önvizsgálatot és bűnbánatot...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon. Kérjük Őt, hogy erősitse bennünk a szolgálat lelkületét!

  1.   Növeld Urunk a türelmet és a szeretetet azokban, akik életüket szolgálatodra szentelték, hogy cselekedeteiket öröm és beteljesedés kísérje.

  2.   Erősítsd kegyelmeddel az Egyház és az állam vezetőit, hogy fontos beosztásukban széles körű látásmód, okosság és bátorság támogassa döntéseiket.

  3.   Segíts mindnyájunkat, hogy a szolgálatnak ne csak terhét, hanem mindenkor az örömét is érezzük.

  4.   Add, hogy a kísértés nehéz óráiban is hűségesek maradjunk szent akaratodhoz.

  5.   Istenünk, add, hogy a földi életből távozva, Szent Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe.

  Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Szent Fiadat a szolgálatban példaképül adtad nekünk. Engedd, hogy nyomdokain járva mi is eljuthassunk hozzád! Krisztus a mi Urunk által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 10,17-27)Évközi 28. vasárnap

  Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09

  Bevezető

  Az autósok gyakran találkoznak utuk során a stoptáblával. Ilyen megállásra kötelez bennünket a vasárnap, amikor a munka folyamatát leállítjuk, és megállunk. A vasárnap Isten ajándéka számunkra, amikor egyrészt pihenünk, másrészt tájékozódunk. A médiákból egész héten annyi információ árad ránk, hogy szükségünk van fix pontra, Isten szavára, amire odafigyelve mérleget tudunk készíteni, és el tudjuk választani a tiszta búzát a konkolytól, a színaranyat a csillogó utánzatoktól. Amikor szentmisénkben Isten imádására összpontosítunk, őrá figyelünk, ugyanakkor Isten ránk figyel, felénk fordul útmutató tanításával, örök igazságaival. Törekedjünk ma is mindazt megfigyelni, lelkünkbe fogadni, amit nekünk szánt.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Kérjünk mennyei Atyánktól tanulékony lelket, hogy a bölcsesség erejével felismerjük az élet igaz értékeit!

  1.   Urunk, adj bölcsességet az embereknek, hogy helyesen értékeljék és használják a földi javakat.

  2.   Kegyelmed tudatosítsa bennünk, hogy parancsaid az emberek javát szolgálják, az emberek üdvösségét segítik elő.

  3.   Imádkozzunk, hogy a jó módban élő keresztény testvéreink mindenkor szívesen és tehetségüknek megfelelő arányban segítsék a szükséget szenvedőket.

  4.   Segítsd a szülőket annak felismerésében, hogy nemcsak anyagiakban kell áldozatot válllalni gyermekeikért, hanem időt is kell rájuk szentelni.

  5.   Add Urunk, hogy az ítélet napján nyugodtan adhassunk számot földi javaink használatáról.

  Urunk, Istenünk! Köszönetet mondunk adományaidért, mindennapi kenyerünkért. Különösképpen hálát adunk igéidért, amelyeket egész életünkön keresztül juttatsz nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 10,2-16)Évközi 27. vasárnap

  Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  02

  Bevezető

  A mai szentmise olvasmánya ezzel a mondattal kezdődik: „Nem jó az embernek egyedül lennie.” Már a Szentírás első lapjain olvashatunk arról, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Ha vannak is olyanok, akik külön akarnak élni, mindig megmarad a két nem közötti vonzalom, amely a házasság szentségében teljesül ki, és kapja meg az élet továbbadásának magasztos feladatát. Imádkozzunk ma a házasságban élőkért, hogy földi szerelmükből égi boldogság érlelődjék.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Imádkozzunk a keresztény családokért, hogy a házastársak életük végéig megmaradjanak az egymás iránti szeretetben és hűségben!

  1.   Urunk, adj tisztánlátást a fiatal férfiak és nők szívébe, hogy megtalálják azt az utat, melyen közös életüket felelősséggel tudják majd kialakítani.

  2.   Add Urunk, hogy a szülők imádságos élete és munkaszeretete jó példát adjon a családban a gyermekeknek.

  3.   Add, hogy a családi otthon a nagyszülők számára is maradjon a szeretet meleg fészke haláluk órájáig.

  4.   Istenünk, éreztesd meg gondoskodó szeretetedet az özvegyekkel és az árván maradt gyermekekkel is.

  Istenünk, köszönetet mondunk azért, hogy a szeretet Istene vagy, és az embereket egymás számára teremtetted. Add, hogy a keresztény családok mindenhol a szeretet forrásai legyenek, és így életükkel példaképül szolgáljanak a világban. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 9,38-43.45.47-48)Évközi 26. vasárnap

  Napi Ima22 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Bevezető

  Azoknak az embereknek az arcai, akik gyakran jelennek meg a tv képernyőjén, annyira ismerőseinkké válnak, mint a szomszédasszony, akivel naponta találkozunk a lépcsőházban. A templomban Isten arcával találkozunk. Azonban az a kép, amelyet Istenről a bibliában ismerünk meg, nem egységes, sokféle alakban mutatkozik meg előttünk. A legjellemzőbb vonása azonban nem a szigorúság, nem a büntető, bosszúálló arc, hanem a megbocsátó, irgalmas Isten arca. Imáink közül is sok így kezdődik: Jóságos Istenünk, hatalmadat mindenek előtt a könyörületben, a kíméletben tapasztaljuk meg. Ez bátorít fel bennünket arra, hogy tőle mindig, tehát ma is bűneink bocsánatát kérjük. Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Forduljunk bizalommal emberszerető Istenünkhöz, aki irgalmas Atyánk!

  1.   Irgalmas Istenünk, add nekünk a bűnbánat és az imádság lelkét, hogy igaz szeretettel szeressünk téged és embertársainkat.

  2.   Könyörülj a békétlenséget szító embereken, és állandóan ösztönözz minket a béke megteremtésére és megőrzésére.

  3.   Tedd nagylelkűvé a világ szegényei iránt azokat, akik bővelkednek anyagi javakban, hogy a gazdagok és szegények együtt zengjék dicsőségedet.

  4.   Bocsásd meg nekünk, hogy nem becsültük meg Szent Fiadat a szegényekben és a szenvedőkben.

  Istenünk, Te jól ismersz bennünket, és elfogadsz minket olyannak, amilyenek vagyunk. Köszönjük irántunk való irgalmas szeretetedet, és magasztalunk érte ma, holnap és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 9,30-37)Évközi 25. vasárnap

  Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Bevezető

  Amikor az Úr Jézus tanításával ismerkedünk, olykor úgy tűnik, hogy általa az erkölcsi világrend visszájára fordult. Például a mai evangéliumban elhangzik ez a mondat: „Aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája.” Fordított világnak érezzük. Ha azonban teljes összefüggésében szemléljük a krisztusi tanítást, mindent helyesnek találunk. Ugyanis az Úr Jézus azt hangsúlyozza, hogy legfontosabb a mennyei Atya szolgálata. Egy alkalommal így fogalmazza meg ezt: „Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak.” Mi akkor azonosulunk vele, ha elsősorban Istennek szolgálunk, az Ő akaratát teljesítjük. Ma is azért imádkozunk, hogy ez sikerüljön. Vizsgáljuk meg lelkünket, helyesen szolgálunk-e Istennek.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus értékskáláján középpontban állnak a gyermekek, a kicsinyek. A mi körünkben pedig sokszor a szélre szorulnak. Most elsősorban értük imádkozzunk!

  1.   Istenünk! Védd, oltalmazd a gyermekeket, akik világunkban sok veszélynek vannak kitéve.

  2.   Állíts segítőkész lelkeket a háborúk áldozataiért, akik az erőszak és terror elől saját hazájukból kénytelenek menekülni.

  3.   A menekültek érezzék meg gondviselő jóságodat, amikor a felebaráti szeretet melege körülveszi őket.

  4.   Tégy türelmessé minket embertársaink iránt, akik nem felelnek meg a társadalmi elvárásoknak, hogy a rajtuk kívül álló okok miatt ne érezzék magukat hátrányos helyzetben.

  5.   Add meg kérünk az emberek igazságtalansága miatt szenvedő híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot.

  Istenünk! Köszönjük, hogy Szent Fiad példája által megmutattad nekünk a szolgálat magasztos értékét. Segíts bennünket, hogy a szeretetből fakadó szolgálatainkkal mi is példát adjunk a világnak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 8,27-35)Évközi 24. vasárnap

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11

  Bevezető

  Vallásunk sokféleképpen hozza kapcsolatba életünket a kereszttel. Amikor csak belépünk a templomba, keresztet vetünk, minden szentmisénket keresztvetéssel kezdjük, a kereszt csúcsosodik tornyainkon, keresztet állítunk a sírokra. Mindez arra akar emlékeztetni minket, hogy a kereszt jelében nyertük el a megváltást. Kereszteléskor is keresztet rajzolunk a gyermek homlokára, ami arra figyelmeztet, hogy keresztségünkkel az Úr Jézus keresztútját is magunkra vállaltuk, és végig kell járnunk. Ez az út gyakran nehéz, roskadozunk a teher alatt, amely vállunkra nehezedik. De erősen hisszük, hogy a Krisztussal együtt hordott kereszt mindig a dicsőséghez vezet. Imádkozzunk ma azért, hogy életünk keresztje lelkünk javára legyen.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Az Úr Jézus értünk vállalta a keresztet. Kérjük kegyelmét, hogy hűséges társai lehessünk a kereszt viselésében!

  1.   Megváltónk! Szenvedésed által add meg híveidnek, hogy fékezni tudják testük bűnös kívánságait, és így akadálytalanul közeledjenek feltámadásod ünnepéhez.

  2.   Tanítsd meg híveidet, hogy megpróbáltatásaikat a Te szenvedéseddel egyesítve viseljék el, és ezzel megnyilvánuljon életükön üdvösséged műve.

  3.   Bátorítsd azokat, akik a hitetlen, közömbös világban megvallják hitüket, és a Krisztus mellett tanúskodó élet mellett döntenek.

  4.   Vigasztald meg azokat, akik testi vagy lelki szükséget szenvednek, hogy békéjüket benned találják meg.

  5.   Emlékezzél azokra, akik eltávoztak ebből az életből, és áraszd rájuk a feltámadás dicsőségét.

  Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad a kereszt jelét veteti magunkra és mindenre. Taníts meg minket a kereszt titkát tisztelni és vállalni, és ezáltal Isten ereje nyilvánuljon meg életünkön, ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 7,31-37)Évközi 23. vasárnap

  Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  04

  Bevezető

  A mai evangéliumban a süketnéma meggyógyitásának történetét fogjuk hallani. A történet nemcsak arra hívja fel figyelmünket, hogy a halló és beszélő képességeink Istentől kapott értékes adományok, és ezeknek az adományoknak a birtokában nemcsak arra kell gondolnunk, hogy legyünk készek Isten szavának meghallgatására a fülünkkel, Isten imádására a nyelvünkkel, hanem azokra az emberekre is gondolhatunk, akikről azt mondja az Úr Jézus: „Látván nem látnak, hallván nem hallanak.” Vagyis: Látják a helyes utat, de letérnek róla, hallják az igazságot, de hazugságot beszélnek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, vajon Isten akarata szerint használjuk-e fülünket és nyelvünket mindennapi életünkben?

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim! Úgy imádkozzunk gondviselő Istenünkhöz, hogy kéréseink megfeleljenek az Ő akaratának!

  1.   Add Urunk, hogy szentatyánk, N. pápa és Egyházunk püspökei, papjai, diakónusai korszerűen és teljes meggyőződéssel hirdessék az evangéliumot.

  2.   Segíts bennünket, hogy Isten igéjét ne csak hallgassuk, hanem szavunkkal és életünkkel is hirdessük.

  3.   Erősítsd bennünk a figyelmet azok iránt, akik bárminemű testi fogyatékosságban szenvednek, hogy érezzék a feléjük forduló szeretetet.

  4.   Add, hogy a földi életből távozott testvéreink boldog feltámadásra ébredjenek.

  Istenünk! Köszönjük, hogy ép testtel, egészséges érzékszervekkel ajándékoztál meg minket. Hálából úgy akarjuk azokat használni, hogy neked dicsőségedre, lelkünknek pedig hasznára legyenek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mk 7,1-8.14-15.21-23)Évközi 22. vasárnap

  Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  28

  Bevezető

  Talán ismerős számunkra az a helyzet, amikor felebarátunk nem szívből, csak a társadalmi szokások kényszerének hatására visz ajándékot. Nem akarja, hogy azt híreszteljék róla: ez semmi ajándékot nem hozott. Ajándékozik tehát, de nem szívből. Az Úr Jézus is tapasztal ilyet saját népe körében. Már Izaiás kifakad emiatt: „Ez a nép ajkával dicsér engem, szíve azonban távol van tőlem.” Ezért figyelmezteti az Úr Jézus kortársait, hogy ne az edények tisztaságára helyezzék a súlyt, hanem lelkük tisztaságára. Ma így fogalmazna: Ne a társadalmi szokásokra figyeljetek, hanem a lelkiismeret szavát kövessétek. Vizsgáljuk meg magunkat, azt mutatjuk-e kifelé, ami a szívünkben van, és tartsunk bűnbánatot életünk kétszínűsége felett.

   

  Hívek könyörgése

  Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a szívek és vesék vizsgálója, hogy segítsen bennünket az őszinte vallásossághoz!

  1.   Add Urunk, hogy a püspökök és plébánosok igehirdetése és élete őszinte meggyőződésről tanúskodjék.

  2.   Segíts Urunk kegyelmeddel, hogy az egymás iránti magatartásunk a megbecsülés és a testvéri szeretet megnyilatkozása legyen.

  3.   Segítsd a családtagokat, hogy egymásnak mindig igazat mondjanak, és ezáltal a kölcsönös bizalom légkörében éljenek.

  4.   Add, hogy életünk utolsó órája a Te kegyelmedben találjon bennünket.

  Istenünk, Te az igaz szíveket keresed. Segíts mindnyájunkat, hogy külső cselekedeteink mindenkor belső meggyőződésből fakadjanak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,60-69)Évközi 21. vasárnap

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  21

  Bevezető

  Vannak életünkben olyan idők, amikor nehezen értjük meg Isten akaratát. A mai evangélium is ilyen helyzetről beszél. Az Úr Jézus saját testét és vérét akarja övéinek táplálékul adni, de hallgatósága értetlenül hallgatja szavait. Bennünk is megdöbbenést okoz, ha arról hallunk, hogy egy ártatlan embert meggyaláznak, üldöznek. Értelmünkkel nem tudjuk felfogni. Amíg értelmünk fel tudja dolgozni az eseményeket, addig könnyű hinni. A hit ott kezdődik el igazán, amikor nem értjük Istent, és mégis bízunk benne. Ilyen bizalom van Péter apostolban, amikor azt mondja: „Uram, az örök élet igéi nálad vannak.” Kérjük ma Istent, hogy mi is ilyen lelkülettel tudjuk követni Urunkat életünk nehéz helyzeteiben.

   

  Hívek könyörgése

  Testvéreim, ha feltétel nélkül hiszünk Istenben, akkor örömben és bánatban rá bízhatjuk az életünket. E bizalom alapján terjesszük elő kéréseinket!

  1.   Könyörgünk azokért, akik csalódtak az Egyházban. Urunk, mutass fel előttük jó példát a meggyőződéses keresztény életre.

  2.   Könyörgünk azokért, akik fájdalmasan tapasztalták, hogy az Isten felé vezető út fáradságosabb, mint ők gondolták. Kérünk Urunk, bátorítsd őket a hit útján.

  3.   Könyörgünk azokért a szülőkért és gyermekekért, akik nem bíznak egymásban. Kérünk Urunk, segítsd őket, hogy megtalálják az egymáshoz vezető utat.

  4.   Könyörgünk a lanyha és közömbös keresztényekért. Segítsd őket Urunk, hogy egyértelműen és következetesen tudják követni az evangélium tanítását.

  Urunk, Istenünk! Nem könnyű téged mindig megérteni, és ez néha kikezdi, gyengíti hitünket. Hálásak vagyunk neked, ha ilyenkor nyomunkba szegődsz, és rávezetsz arra az útra, amely az örök boldogságunkba torkollik, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Lk 1,39-56)Nagyboldogasszony

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  20

  Bevezető

  Nagyboldogasszony ünnepén hitünknek arra a titkára emlékezünk, hogy a Szűzanyát földi élete után Isten egyedülálló módon test szerint is magához emelte az égbe. Az történt vele, ami a szentekkel és velünk is történni fog az utolsó ítélet napján: teste újra egyesült a lélekkel, és így került testestül-lelkestül Szent Fia országába. Tehát meghalt, de teste nem maradt a sírban. Nevezhetjük ezt Mária „feltámadásának” is, mert éppen úgy üresen maradt a sírja, mint az Úr Jézusé, de Egyházunk ezt úgy fejezi ki, hogy Mária megdicsőülése. A mi keresztény életünk is arra legyen beállítva, hogy az utolsó nap, amikor testünk majd feltámad a sírból, számunkra az megdicsőülés legyen. Ezt hitünk által érhetjük el. A Szentírás mondja: „Boldog vagy Mária, mert hittél”. Legyen ez a mai ünnep nekünk is hitünk erősítésére.

   

  Hívek könyörgése

  Örvendező lélekkel kérjük ma a megdicsőült Szűzanyát, hogy vigye imánkat Szent Fia elé!

  1.   Urunk Jézus Krisztus, aki Máriától nyerted földi életedet, segíts bennünket, hogy hit szerinti életünk jutalmául Szent Anyáddal együtt örvendezzünk majd az égben.

  2.   Segítsd Egyházadat, hogy a feltámadás hitének hirdetésével erősíteni tudja az emberek lelkét.

  3.   Könyörgünk Urunk az öregekért, a megtörtekért, mindazokért, akik mások segítségére vannak utalva. Add, hogy testi gyengeségükben is erős maradjon bennük a remény.

  4.   Add Urunk, hogy a Mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát.

  Urunk, Jézus Krisztus, Te földi anyádat szeretettel felemelted magadhoz az égbe. Ez a mi szívünkben is örömet fakaszt, és hálát adunk érte ma és mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Jn 6,51-58)Évközi 20. vasárnap

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  14

  Bevezető

  Mindenki tudja, hogy milyen fontos a véradás a másik ember élete számára. Az Úr Jézus a mai evangéliumban saját vérét ajánlja fel nekünk, hogy általa örök életünk legyen. Szándékát úgy akarja megvalósítani, hogy életét áldozza fel értünk. Ehhez nagy szeretet kell, és a szentmisében erre emlékezünk. Itt az oltáron titokzatos kapcsolat jön létre az isteni és az emberi között. „Aki issza az én véremet, annak örök élete lesz.” Tiszta lélekkel akarjuk ezt megtenni, ezért mondjuk: Gyónom...

   

  Hívek könyörgése

  Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki az élet kenyerével akar bennünket elvezetni az örök hazába!

  1.   Engedd Urunk, hogy az emberek felismerjék, mily közel vagy hozzájuk mások személyében, azokban, akikkel naponta találkoznak.

  2.   Segíts minket, hogy az Eucharisztia titkát mindig nagy örömmel ünnepeljük.

  3.   Egyházközségünk hívei örömmel tegyenek eleget a szeretetlakomádra szóló meghívásnak.

  4.   Haldokló testvéreinket segítsd hozzá, hogy az élet kenyerével megerősödve távozzanak e földi hazából.

  Urunk, Jézusunk! Köszönjük neked, hogy az Oltáriszentséget adtad nekünk lelkünk erősítésére. Mindenkor tisztelettel és hálával akarjuk azt szívünkbe fogadni, hogy eljussunk hozzád, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."