17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

  Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések
  Hetente frissül

  Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez 

  Az itt megjelentek azzal a céllal született, hogy segítse a papokat és a híveket a tevékeny és gyümölcsöző részvételben. Gondolatokat közöl a szentmise elején mondható bevezetőhöz, és új anyaggal bővíti az egyetemes könyörgések választékát. Mindkettő nem eléggé kiaknázott lehetősége annak, hogy a szentmisén való részvétel személyesebb legyen. A liturgikus szabályok szerint a hívek köszöntése után a pap vagy más segédkező rövid bevezetőt mondhat. Ez nem prédikáció. Legfőbb célja, hogy megadja a szentmise alapgondolatát, a részvétel alaphangját, és ráhangolja a híveket a napi ünneplésre.

  Egyetemes könyörgések (Mt 5,38-48) Évközi 7. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Bevezető 

  Az Úr Jézus a főparancsban azt kívánja tőlünk, hogy szeressük felebarátainkat a családban, a baráti körben, a munkahelyen, a villamoson, vagyis szeressünk mindenkit, még ellenségünket is. De felmerül bennünk a kérdés: Vajon ez a parancs teljesíthető követelés-e, vagy csak ajánlás? Egyáltalán: elkerülhetetlen feltétele-e az emberi együttélésnek? A kérdésre maga az Úr Jézus adja meg a választ azzal, hogy az ő szeretete határtalan, és mindent meghaladóan azzá vált a kereszten. „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” Tehát róla, az ő szeretetéről vegyünk mértéket. Mai szentmisénkben adjunk hálát Istennek, hogy az ő szeretete képessé tud tenni bennünket a felebaráti szeretetre. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Ebben a közösségben, amelyben mindenki tudja, hogy Isten elfogadott, és szeret minket az Úr Jézusban, emeljük szavunkat könyörgő imára! 

  1. Szeretet Istene! Könyörgünk hozzád azokért, akiket nem szeretnek, és kitaszították őket a társadalomból. Add, hogy a mai keresztények által ők is megtapasztalják Isten közelségét. 

  2. Könyörgünk azokért, akik nem tudják egymást szeretni. Add, hogy a szívükbe oltott gazdagságot, mint isteni adományt felfedezzék, és a szeretetadás örömét megérezzék. 

  3. Szerető Urunk! Távolítsd el a keresztény családokból az önzést és a kényelemszeretetet, hogy ezáltal szeretetben éljenek. 

  4. Távolíts el tőlünk minden bosszúállást, hogy a rosszért is jóval tudjunk fizetni. 

  Urunk, Jézus Krisztus! Legyen hála és dicséret a Te nagy szeretetedért, amely útmutatónk marad ma, holnap és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 5,17-37) Évközi 6. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  15

  Bevezető 

  Mindennapi életünkben tele vagyunk előírásokkal, törvényekkel, tiltásokkal, és ezek sok gondot okoznak nekünk. Olykor azt hisszük, jobb volna nélkülük. De az Úr Jézus is azt mondja: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt.” Sőt, még szigorítja a parancsokat, amint hallani fogjuk a mai evangéliumban. Azonban tudnunk kell, hogy Isten törvénye nem elviselhetetlen teher akar lenni, hanem útmutatás a helyes életre. Ő egészen magáénak akar minket, testestül-lelkestül. Mindig igazságosan ítél meg minket, lelkiismeretünk alapján. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Imádkozzunk bizalommal az Úr Jézushoz, hiszen Ő testvérünk és irgalmas Istenünk! 

  1. Urunk! Adj erőt és lelkesedést azoknak a férfiaknak és nőknek, akik szerte a világon evangéliumodat hirdetik. 

  2. Adj széles látókört és igazságérzetet azoknak, akik a társadalom törvényeit megalkotják, és azok megtartásán fáradoznak. 

  3. Segítsd ifjúságunkat annak megértésében, hogy rend és törvény nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. 

  4. Urunk! Adj kitartást, bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják. 

  5. Jutalmazd meg az örök élettel azokat, akik a földi életben parancsaid útján járnak. 

  Urunk! Te megjártad az emberi élet minden csúcsát és mélységét, és bemutattad, hogyan lehet a mennyei Atya akaratát teljesíteni. Legyen ezért neked hála és dicsőség, most és mindörökké. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Egyetemes könyörgések (Mt 5,13-16) Évközi 5. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  08

  Bevezető 

  Ma, az évközi 5. vasárnapon is újra kérdezzük magunkat: hogyan éljünk keresztényként ebben a világban, amelyben sokan nem akarnak tudni Istenről? Mit tegyünk annak érdekében, hogy az anyagi érdekek ne szorítsák háttérbe a segítőkészséget és a szolidaritást? Újból és újból keressük annak lehetőségét, hogyan lehetünk a föld sója és a világ világossága ebben a szekularizált világban. Töprengünk, új utakat keresünk, mert szent meggyőződésünk, hogy az istentisztelet és az ember szolgálata, a jámborság és az igazságosság elválaszthatatlanul összetartoznak. Szinte ösztönösen érezzük ezt. Ezt sugalmazza a mai szentmise is. 

  Hívek könyörgése 

  Testvéreim! Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy mindig összhang legyen belső hitünk és külső cselekedeteink között! 

  1. Urunk! Add, hogy Egyházad minden tagja a föld sója és a világ világossága legyen. 

  2. Adj lelki erőt azoknak, akik az erőszak és a terror áldozatai lettek, vagy akiket elnyomnak és kizsákmányolnak. 

  3. Urunk! Ébresztgesd a világ hatalmasainak, gazdagjainak lelkiismeretét, hogy ne menjenek el részvétlenül a kisemberek nyomorúsága mellett. 

  4. Segíts mindnyájunkat, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit. 

  Istenünk! Te nem a győzteseket viseled szíveden, hanem a veszteseket, azokat, akiknek nincs semmi esélyük. Te vagy az ő reményük és a mi reménységünk egyaránt. Ezért dicsérünk téged és hálát adunk neked, Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."