68448 ima található a honlapon, összesen 158209 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss Ulrich naplója KereskedőAdvent 3. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11
Kiss Ulrich naplója Kereskedő Advent 3. vasárnapja

Kereskedő

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: Mit tegyünk? Akinek két ruhája van, –válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincsS akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: Mester, mit tegyünk?  Ezt felelte nekik: Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is: Hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt: Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.  A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Erre János így szólt hozzájuk: Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Lk 3, 10-18

 

Mottó– Mit tegyünk?

 

Az erő

Lám, a kérdés ugyanaz, a válasz azonban különbözik. Mindnyájan tudni szeretnénk, mit tegyünk, hogy elnyerjük az üdvösséget, hogy boldogok legyünk, A főparancsban, a szeretet parancsában megkapjuk a választ, és az egy: szeressünk. Szeressük Istent, és szeressük az embert, De mit jelent ez konkrétan? Ki-ki állapota szerint máshogy tudja kimutatni szeretetét. Az anya anyai, a gyermek gyermeki szeretettel. A koldustól nem várhatjuk el, hogy két ruhája legyen, így meg se oszthatja. De ha többed van, mint ami szükséges, megoszthatod. A jóléti társadalomban mindenkinek van megosztani valója, így hát az adakozás nem egy opció, hanem kötelesség. A katonáknak hatalma van, és nagy a kísértés, hogy éljenek, sőt visszaéljenek vele. Ők ebben, az erősek szelídségében mutathatnak mérsékletet, Mindnyájunknak el kell végeznünk az önvizsgálatot: miben tudok segíteni annak, akinek nincs, lemondva a biztonságról, a kényelemről, és nem csak a feleslegesről. S nem mond, hogy nincs semmid! Ha például, megszoktad, hogy mindig neked van igazad, hogy mindig tiéd az utolsó szó, ugye, tudod, hogy erről kell lemondanod?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója AkadályokAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Kiss Ulrich naplója Akadályok Advent 2. vasárnapja

Akadályok

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Liziniász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Lk 3, 1-6

 

MottóA pusztában kiáltónak ez a szava: 

 

HALLGATÓSÁG?

Ki hall meg téged, ha a pusztában kiáltozol? A gyíkok, a vad kutyák vagy keselyűk? Emberek aligha járnak arra, és azok is vízre vágynak, nem prédikációra. Egyetlen előnye, hogy nincs konkurenciánk. Azaz, akik ott eltévednek, de végül hazakeverednek, akik megmenekülnek, elmesélik, hogy hallucináltak, szellemeket láttak. Szóval mit keresett a próféta a pusztában? Nos, ha figyelmesen olvassuk az írást, kiderül, hogy János bejárta az egész vidéket, hogy hirdesse az örömhírt. A puszta volt viszont előző meghívásának helye, küldetésének kiindulópontja. Egyfajta bevezető lelkigyakorlatot végzett, kettesben az Úrral. S az embereket, így minket is, és ma is, arra szólítja fel, hogy készüljenek fel az eljövendőre, És ezt nem lehet a zajban, a rohanásban. Ezért hív a pusztába. A karácsony Isten és ember találkozása, de ezt kellően elő kell készíteni. Nem passzív feladat, hanem nagyon is aktív: át kell alakítanunk környezetünket, hogy elhárítsuk az akadályokat. Kezdjük hát a leltárral! Mely hegyek torlaszolják el kilátásomat? Mely gödörből kéne kimásznom, hogy meglássam a horizontot?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Világvégék versenyeAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Kiss Ulrich naplója Világvégék versenye Advent 1. vasárnapja

Világvégék versenye

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és csillagokban, a földön pedig kétségbeesés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az e világi gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket ez a nap. Mint csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt. Lk 21, 25-28, 34-36

 

MOTTÓ: Így majd nem ér készületlenül benneteket ez a nap.

 

Neki ez a Világvége

Hatalmas az eszkatológikus irodalom, terjedelemét és képeinek intenzitását illetően is. A szerzők, írók és rendezők túllicitálják egymást. Ki tud több áldozatot minél szörnyűbb halálra juttatni? S eközben ezek a regények és filmek szórakoztatni akarnak. A múlt világvégék jósai azért akarták megrettenteni hallatóságukat, hogy megtérjünk, hogy jó útra térjünk. A mai „minden idők legtragikusabb világvégéjére” benevező sztorik – happy enddel végződnek. Ami persze nem támasztja fel az áldozatokat, de amúgy is, a hősök nem az emberiséget mentik meg, hanem a saját családjukat. A” Megváltó 2.0” egy szuperman, aki fittyet hány a gravitációnak és átszáguld vagy átrepül a mélységek felett, melyek elnyelik a többit. Mindenki mást. S közben a hős megmenti kamasz gyermekeit, esetleg azok barátnőit is. A katasztrófafilmek családfilmek. S ebben lehet valami jót is találni. Átelmélkedhetjük mondjuk a lehetetlent, a túlélt, d előbb megélt, átélt világvégét, azon szemlélődve, vajon hol és mi a szerepe szeretteinknek a mi történetünkben. Ki választja az opciót, hogy szeretteit az örökkévalóságnak menti meg? Ehhez perce nem stuntman-i bravúr, hanem tiszta és nemes erkölcs kéne. Önfeláldozás, És hit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója “Semleges” igazság?Krisztus a mindenség Királya

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
20
Kiss Ulrich naplója “Semleges” igazság? Krisztus a mindenség Királya

Semleges” igazság?

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Hogy ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte: Tehát király vagy? Jézus így felelte: Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra! Jn 13, 33b-37

 

Mottó: Tehát király vagy?

 

Kard és korona

A Wikipedia szerint a „Király  eredeti értelmében olyan egyszemélyi vezető, akinek egy személyben van törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalma.” Ha ez így van, Pilátus inkább király, mint Jézus. Igaz, törvényeket nem hozhat, az a császár előjoga, az ő tisztje, hogy ezeket betartassa. A párbeszédben Jézus a helytartó tudomására hozza, hogy a törvényt, ami az igazság, az ő szerepe, sőt küldetése, érvényesíteni. A törvény pedig az igazság. Felette áll minden királynak. A király is „csak” tanúságot tesz róla. A végrehajtó hatalom ezzel szemben tehetetlen. A bírói is. Bizonyos fokig Jézus királysága tehát alkotmányos monarchia. De mit jelent akkor, hogy az ő országa nem ebből a világból való? Az igazság küldetés, feladat, amit magunkkal hozunk ebbe a világba. Tanúságot tehetünk róla, de a végső győzelem nem a mienk. A végső rejtély azonban az, hogy Jézus azt is vallja magáról, hogy ő az igazság. Ha veszíteni látszik, akkor is ő a győztes.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója ÉvszakokÉvközi 33. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13
Kiss Ulrich naplója Évszakok Évközi 33. vasárnap

Évszakok

 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullnak az égről, és a mindenséget megtartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor zöldellni kezd és leveket hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya. Mk 13, 24-32

 

Mottóközel van a nyár.

 

Elmúlt és mégis él

Milyen különös is, hogy Jézus a „Világvége” drámai eseményét egy banális, mindennapi eseményhez hasonlítja: az évszakok váltakozásához. Senki sem esik kétségbe, ha vége a nyárnak. Nem pánikozunk be, ha lehullanak a falevelek. Tudjuk, hogy ez az elmúlás sem tart örökké. Jön majd új nyár, de előbb a téli pihenő a természetnek. A civilizációk is megfáradnak, elveszítik termőképességüket. Közelebbről nézve nem semmisülnek meg, hanem más jelmezben újjászületnek. Persze, a magunk világához hozzászoktunk, természetesnek tartjuk. Hirtelen gyökértelennek érezzük magunkat, holott pont a gyökerek a túlélők. Tudjuk-e sztoikus nyugalommal szemlélni a mindenséget összetartó erők megrendülését? Jézus teljes higgadtságra int még az elképzelhetetlen megsemmisülés pillanatában is. A halál nála vajúdás. Nem ciklikus körforgás, hanem megdicsőülés egy magasabb szinten. Most már szembe tudunk nézni a megsemmisüléssel szemben is. Nem a vég, hanem kezdet. Nagy vigasz ez nekünk, akik az őszben gázolunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója NEHÉZ VÁLASZTÁSÉvközi 31. vasárnap

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
30
Kiss Ulrich naplója NEHÉZ VÁLASZTÁS Évközi 31. vasárnap

Melyik a legelső az összes parancs közül?

 

Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt: „Melyik a legelső az összes parancs közül?” Jézus így felelt neki: „Az összes parancs közül a legelső ez: „Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Ez az első parancsolat [MTörv 6,4-5]. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! [Lev 19,18]. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó ekkor azt mondta neki: „Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat — többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.” Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: „Nem vagy messze az Isten országától.’ Ezután senki sem merte őt többé kérdezni. Mk 12, 28b-34

 

MottóMelyik a legelső az összes parancs közül?

 

ELSŐ A SZERETET

Nem sokkal a rendszerváltás után sor került 39 év után az addig betiltott szerzetesrendek újraindulására, A mi immár egyesített rendtartományunk összejött Dobogókőn, és a jövőt tervezgettük.  Egy flipcharton összeírtuk a legsürgősebb teendőket. Prioritásoknak mondtuk őket. Felszólaltam, hogy prioritás – amint a szó latin gyökere is mutatja – csak egy lehet. Persze, ha érzed, mennyi feladat tornyosul előtted, nehéz egyet kiszemelni. De minél nehezebb, annál sürgetőbb. S persze ezt tanítom a keresztény vállalkozásoknak is a Management by Jesus vezető szemináriumokon. Légy egy-ügyű, mint ahogy Jézus is az volt. és előtte és utána az igazán sikeres emberek. Sportolók, tudósok, államférfiak és próféták is.

 

Az írástudó kérdése tehát nem okvetetlenkedés, hanem húsbavágóan fontos. Jézus ezt vissza is igazolta. A tudós rabbi pedig helyeselt. Mi is dicsérjük mindazokat, akiknek egyértelmű a prioritása. Egyetlen szóban összefoglalhatjuk. a Szeretet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója VIRTUÁLIS VALÓSÁGÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23
Kiss Ulrich naplója VIRTUÁLIS VALÓSÁG Évközi 30. vasárnap

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: Hívjátok ide! Odaszóltak a vaknak: Bátorság! Gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt hozzá: Menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.  Mk 10, 46-52

 

Mottó: Gyere, téged hív!

 

GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS

Nem mindenkinek mondja Jézus, hogy „kövess engem”.  De mindnyájunkra igaz a tanítványok hívása:„Gyere, téged hív!” Persze, meg kell lennie benned a mély vágynak, hogy láss!

 

VIP-ek, celebek érintésére ma is tömegek vágynak, és csődülnek össze, hogy a „Mester” közelében legyenek. Erről az érintésről fognak mesélni unokáiknak is. Pedig az ő érintésük nem gyógyít, mint Jézusé! És nem is arra vágynak, hogy lássanak, hogy lássák isteni mivoltát, hogy lássák a világot immár Isten szemeivel. Ők csak idoljukat fogják látni. Idoli mivoltában, bálványként. Nem valósnak, hanem testet öltött vágyként. Azaz valójában nem fognak látni, nem a valóságot, hanem képeket, Egyfajta mátrixba gabalyodnak. Virtuális valóságba. Akit azonban Jézus hív, az nem virtuális, hanem valós és egyúttal üdvözítő, gyógyító valóságot fog látni. Azt a valóságot, amit Isten akar és ad is neki.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója ElsőbbségÉvközi 29. vasárnap (Missziós)

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
16
Kiss Ulrich naplója Elsőbbség Évközi 29. vasárnap (Missziós)

Elsőbbség

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a baloldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és baloldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készül. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik érzetetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mk 10, 35- 45

MottóMit kívántok, mit tegyek nektek?”

Versengők

A múlt héten a gazdag ifjú azt kérdezte, mit tegyen. Most, íme, Jézus kérdez. Igaz, azért, mert tanítványai kértek valamit tőle. Szüntelenül kérünk tőle valamit. Előléptetést, gazdagságot, sikeres vizsgát, no, de nem kell felsorolni, ismerjük magunkat! Vigasz vagy nem, a tanítványok is így tettek. Nem kevesebbet kértek, mint az első helyet. Nem számít, hogy az már ki volt adva. Nem számít, hogy még tíz mási jelöltnek ugyanannyi joga lenne az első helyre. A tanítványok versengtek. És még nehezteltek is a többire, amikor ugyanazt tették. Kellett hát és kell ma is, a jézusi tanítás: De köztetek ez ne így legyen! Ő maga példát mutatott. És mi példát mutatunk.

 

Öcsém ovisként azzal a jó hírrel jött haza, hogy „én vagyok a hatodik első”. Hatan voltak abban a magán óvodában. Öcsém nem tudhatta, de odajárni eleve privilégium volt, Akkor is, ha te vagy a hatodik első.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Mit tegyek?Évközi 28. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
09
Kiss Ulrich naplója Mit tegyek? Évközi 28. vasárnap

Mit tegyek?

Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Miért mondasz engem jónak?” – kérdezte Jézus. „Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” „Mester – válaszolta –, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. „Valami hiányzik még belőled – mondta neki. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülnézett és tanítványaihoz fordult: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus azonban megismételte: „Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Ezek szerfölött csodálkoztak és egymás közt kérdezgették: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges.” Mk 10, 17-27

 

Mottó: Mit tegyek?

 

Nem csak jógázóknak!

Az unatkozó gyerek gyakran kérdezi: Mit csináljak? Kérdésében ott rejlik a felismerés, hogy amit eddig és általában tett, az nem kielégítő. Édesanyánk egykor öcsémnek a „Kit csináljak” kérdésére azt válaszolta: „Állj fejet és nevess!” Meghökkentő válasz, és ez is lehetett a mögöttes szándék. Változtass a perspektíván, az álláspontodon, és íme, tudni fogod, mi a teendő! A nevetés is új szemléletet hozhat magával. Utólag, ha meggondolom, a válasz, folytatva múlt heti elmélkedésünket, azt is jelenti: A válasz benned és veled van. Ne mástól várd!

 

S mi van, ha nem tudok fejet állni? Tanuld meg. Amúgy: Nevetni csak tudsz? Persze a gazdag ifjú, és a gazdagok gyakran unatkoznak, nem azt akarta tudni, mivel töltse az idejét. A végső cél érdekelte. S ez adja a választ. A bökkenő az, hogy áldozatokkal jár. Ezt az ifjú valahogy sejtette, már amikor kérdezett. Az örök boldogságot nem adják ingyen. Sőt megfizetni sem lehet, mert nem vásári áru. Az ifjú vagyona egy részével szívesen fizetett volna, de a státuszát nem akarta feladni. Más szóval: A válasz nem az, hogy mit tegyek, hanem, hogy ki legyek. Ez még nagy lecke lesz a tanítványoknak is!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Kérdezz – kérdezekÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Kiss Ulrich naplója Kérdezz – kérdezek Évközi 27. vasárnap

Kérdezz – kérdezek

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Szabad a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk” – felelték. Jézus folytatta: „A szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét efelől kérdezgették. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör.” Mk 10, 2-12

 

Tapintat

Mottó: Ő azonban kérdéssel válaszolt

A jezsuitákról terjedt el az a mondás, hogy kérdésre is kérdésre válaszolnak. Jézus, vajon miért jár el így? Azt akarja, és éri el ezzel a pedagógiával, hogy a kérdező maga találjon rá a helyes válaszra. Úgy érezze, őt most nem legyőzte az ellenfél, hanem csak segítette az igazság önálló megtalálásában. Jézus, és mindaz, aki ezt a logikát és a belőle adódó eljárást választja, kimutatja tiszteletét a kérdezővel szemben. Partnerré teszi. A mai konkrét esetben egy kényes kérdésben választja a kooperatív megoldást a kioktatás helyett. Tapintatosan elmondatja velük, amit eleve tudnak, és ami magba foglalja a helyes választ. Hozzátehetné: „hisz tudjátok a helyes választ.” De még ezt sem teszi. Az igazság győzzön. És az igazság mindnyájunké. Nem egy kaszt, itt a rabbik, előjoga. Legyen hát bátorságunk hasonló alázatra. Érdekes, de tanítványainak mindez nem tűnt fel. A döntés alapjait továbbra is a tekintélyben keresték. Mert hisz nekik is tanítójuk Mózes. De most Jézustól kell tanulniuk, hogy saját gondolkodásukra hagyatkozzanak, azaz valójában a Lélekre. Az majd válaszol minden kérdésükre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója KövetésÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima22 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
25
Kiss Ulrich naplója Követés Évközi 26. vasárnap

Követés

Abban az időben: János apostol így szólt Jézushoz: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta: Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenük, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomköveket kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le! Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le! Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki! Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik. Mk 9, 38-43. 45. 47-48

 

Mai mottónk: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz ki

 

Idegen

Láttunk valakit… Milyen távol lehetett az a valaki? Miért nincs neve? Nagyon úgy tűnik, hogy a tanítványok nem ismerik, csak annyit tudnak róla, hogy „nem követ minket”. Idegen. Az még nem volna baj, de Jézus nevében ördögöt űz, Hogy jön hozzá? A tanítványok sem mentesek féltékenységtől, a mi és ti szemlélet szegregációjától. Lám, nem Jézus követőjének mondják a „Te” követődnek, amikor Jézus hozzájárulását kérik, utólag, a kirekesztéshez. Az idegen „minket” nem követ, azaz a csoporthoz nem kapcsolódik, hanem közvetlenül Jézushoz, Valljuk be, ez évszázadokig téma marad. Akik bent vannak, a körön belül, könnyen eretneknek gondolják a kívülállókat Nem kérdezik sem azt, hogy miért szeretne csatlakozni, sem azt, hogy miért távolból követi a csapatot. Minket. Van bennünk valami, ami taszítja őket? Másképp kéne viselkednünk? Befogadónak lennünk? A menekültek világnapján ez egy logikus kérdés. Van rá válaszunk?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója VERSENGÉSÉvközi 25. vasárnap

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18
Kiss Ulrich naplója VERSENGÉS Évközi 25. vasárnap

VERSENGÉS

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni.  Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás között arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.” Mk 9, 30-37

 

Mai mottónk Miről vitatkoztatok az úton?

 

Ki a nagyobb?

Múlt vasárnap is útközben kérdezősködött Jézus: Kinek mondotok? – kérdezte.  S íme, az új kérdés, mg mindig útközben, arról szól, hogy miről beszélgetnek a tanítványok. Mi foglalkoztatja őket? Nos, nem az élet és halál kérdéseiről, nem a feltámadásról és nem is a szenvedésről. Nagyon kiábrándító módon a rivalizálásról. Ki nagyobb közülük? Van, akit ez megvigasztal, van, akit elkeserít, tudniillik annak tudata, hogy azóta nem sokat változott a világ, az embereket ma is ez izgatja, politikában, gazdaságban, médiában, szóval a mindennapokban. A felfedezés, a leleplezés talán fáj egy kicsit, mint a rossz gyereknek a dorgálás. Milyen tapintatos is Jézus! Nem dorgál, hanem egy figyelemre méltó gesztussal újra élezi figyelmüket. A gyerekekre figyeljetek! Nem csak középpontba állítja őket, hanem azonosul velük, s őt, azonosítja őket a Mennyei Atyánkkal. Ez még ma is szíven üt. Merünk hozzá hasonulni?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."