65674 ima található a honlapon, összesen 152515 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss Ulrich naplójaÉvközi 2. vasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Kiss Ulrich naplója Évközi 2. vasárnap

 

Az Ő ideje a Te időd?

Még nem jött el az én órám - Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.  Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: Nincs több boruk.  Jézus azt felelte: Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak: Tegyetek meg mindent, amit csak mond! Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-hárommérős. Jézus szólt a szolgáknak: Töltsétek meg a korsókat vízzel! Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.  Jn 2,1-11

 

A SZÜLŐK ÁLMA

Mottó: Még nem jött el az én órám. – Az elmúlt három héten figyelemmel követhettük az ifjú Jézus lelki fejlődésétHa ma azt mondja, „még nem jött el az én órám” – úgy megerősíti és tanúsítja, hogy a prófétának, a kijelölt vezetőnek, sőt, a Megváltónak, is végig kell mennie a lelki fejlődés útján,mielőtt küldetése mindenki számára nyitott és felismerhető lesz. És ebbe a „mindenki”-be ő maga is beletartozik. A betlehemi jászolban még nem tudatosodhatott benne, hogy mi is történik valójában, amikor előbb a pásztorok, majd a napkeleti bölcsek hódoltak előtte. Ez a jel szüleinek szólt, akiknek feladat lesz, hogy az eljövendő két évtizedben segítsék és bátorítsák. De amint a tizenkét éves fiúcska jeruzsálemi kalandja ékesen mutatja, nálunk hatalmasabb tanítója is volt, akinek működése láthatatlan maradt előttük. Tanulságos ez a mindenkori szülők számára, hogy nem képesek uralni gyermekük fejlődését, csupán gyengéd szeretettel kísérni. A szent szülőkben megvolt ez a szelíd alázat. S így azok a láthatatlan kegyelmek, melyek előbb a névadásban, majd a már felnőttnél a keresztelés pillanatában leszálltak rá, és betöltötték őt, szabadon működhetnek. S ez is üzenetet tartalmaz a mai szülők számára: gyermekük küldetését náluk nagyobb erők befolyásolják, sőt meghatározzák. Ezekkel együttműködve lesz optimális a gyermek nevelése és küldetése. A történet csattanója, hogy végül mégis az anya kitartó bizalma gyermekében döntötte el a történet folytatását és tette lehetővé, hogy Jézus vállalta a vezetést, nem akkor, amikor ő maga úgy gondolta, hogy megért az idő, hanem amikor arra jelet kapott. És e jelet édesanyjától kapta. És lám ebből merített erőt, hogy megtegye első csodáját, hogy a nyilvánosság elé lépjen rejtett talentumával.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Várakozó tömegUrunk megkeresztelkedése

Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
08
Kiss Ulrich naplója Várakozó tömeg Urunk megkeresztelkedése

Várakozó tömeg

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt.

 

Heródes negyedes fejedelmet is megrótta testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettéért, amit Heródes elkövetett; amiket az megtetézett még azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost.

 

Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Lk 3,15-16, 21-22

 

MottóMindnyájan azon töprengtek magukban”

 

A közösség lelke

Elképzelhetjük a várakozás feszültségét. A tömeg felajzott hangulata készséget jelez az elvártakra. A nép egy emberként várakozik. Valami titokzatos erő már összehangolta gondolataikat. „Mindnyájan azon töprengtek magukban….” Egy tömeg gondolatai szétszórtak. De mivel egyet gondolnak, ők már nép, ők már közösség. Nem beszélnek egymással. A közös gondolat szavak nélkül is egybefogja őket,

Ezt a dinamikát még fokozza János, amikor magánál nagyobbat ígér a népnek, Az elvárást azonban nem hamis reményekre váltja. Szigorú, sőt zord lesz, amikor olthatatlan tüzet ígér azoknak, kik nem térnek meg. Nem hízeleg a tömegnek. Mindez előzmény az atyai szózathoz, mely megerősíti az ígéretet, sőt fokozza. A hivatkozás a keresztségre, a tömeg és Jézus keresztségére szentséggé avatja a néma, a várokozó tömeget. Helyette a Lélek maga szólal meg. Isten népe, íme, találkozik a Szentháromsággal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplójaVízkereszt

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05

Újszülött király

Hol van a zsidók újszülött királya?

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja próféta: Te. Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.  Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte! Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Mt 2,1-12

Hódolat és féltékenység

Mottó: Hol van a zsidók újszülött királya?  – A napkeleti bölcsek ezt kérdezték, és Heródes is. Persze másképp fogalmaztak: a bölcsek újszülött királyt kerestek, a zsarnok egy gyermeket. Motivációjuk is különbözött. Míg Heródes vetélytársat szimatolt, és a bölcsek egy új korszak kezdetét látták felragyogni, a nép megváltásra, az ősi ígéret beteljesedésére várt. Most, íme, két prófécia találkozott, és lám, mindkettő egyazon személyre vonatkozott. Az írástudók nemcsak születésének helyét tudták, hanem azt is, hogy milyen szerepet tölt majd be, de nem tudták, hogy mikorra várják az eseményt. A leendő pásztorkirály épphogy megszületett, ám ez mostanra derült ki az érintettek számára. Az írástudók, a helyi bölcsek, épp az időpontot nem ismerték, erről messzi bölcsek tájékoztatták őket. A tér és idő összehajlottak. A csillagban találkoztak, de a csillagnak le kellett jönnie a földre. Konkrét helyre, konkrét időpontban. A zsarnok mindebből nem szabadulást olvasott ki, hanem veszélyt. És eléggé gyáván és képmutatóan a független, szabad mágusokat alattvalóknak nézte. Önteltségében magától értetődően kémként akarta alkalmazni őket. Tévedett. Soha nem láthatta meg a gyermeket, igaz, ez nem is volt valóban célja. Kiadta a munkát szolgáknak, nem tehette ki magát annak, hogy valóban hódoljon előtte.

Ma is vannak, akik Heródesként elszalasztják a találkozást. Hol az időpont nem alkalmas, hol a hely, hol a körülmények. S vannak, akik kifogásokkal mentegetőznek. Pedig ha megérkeztünk a helyre, be is kell mennünk a házba.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichSzűz Mária, Isten anyja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

A Jézus nevet adták neki

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok ezután hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna. Lk 2,16-21

Jézus kollégiuma

MottóA Jézus nevet adták neki. Ezért lett ez a Mária ünnep egyúttal Jézus Társaságának ünnepe. Szent Ignác a maga korában keményen harcolt ezért a névért, a bíborosok úgy érveltek, hogy hisz minden keresztény Jézus társaságába tartozik. Való igaz. Nagy kihívás volt, hogy a jezsuiták elköteleztek magukat, hogy mindenben megfelelnek a kötelezettségnek, mely e névvel jár. Számtalan legenda és tréfa fűződik e névadáshoz, és szívesen elviseljük. A legbájosabb történet szerint, amikor a Kisded kinyitotta szemét, jobbra egy ökröt, balra egy szamarat látott, és felsóhajtott: Íme, Jézus Társasága! Igaz, e legendás lények akkor lettek „társakká”, amikor a Szent Szülőkön kívül még senki sem vállalta fel. Azaz előbb a nép, az egyszerűemberek, majd a bölcsek. Hozzájuk is csatlakoztunk, amikor Jézus társai lettünk.

Amikor teológiát tanultam Rómában, a Jézus nevét viselő jezsuita kollégiumban laktam öt évig. A beköltözés alkalmából elbeszélgetett az újonc a rektorral, és én elmondtam neki, mennyivel többet jelent számomra, hogy a kollégium nem valamelyik jezsuita szent, mondjuk a rendalapító, nevét viseli, hanem Jézusét. Meglepődött, és azt mondta, erre még nem gondolt. Én pedig azóta is mindig újból gondolok rá. Úgy is fogalmazhatnák, hogy rész-vényesei vagyunk e társaságnak, és tőkénk e név.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Az aggódó mamaSzent Család vasárnapja

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
24
Kiss Ulrich naplója Az aggódó mama Szent Család vasárnapja

Az aggódó mama

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök közöttMivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind elcsodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: Gyerekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mindig megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek között. Lk 2,41-52

 

Elveszett gyermek

Mottómiért tetted ezt velünk?– kérdezi fiát az Istenszülő, miután egész napot keresték, és elveszettnek hitték. Miért tetted ezt velem? – kérdezte édesanyám, amikor bejelentettem neki, hogy belépek Jézus Társaságába. Pedig Mária már születése előtt tudta, hogy a fiúnak nem az a küldetése, hogy jámbor vidéki mesterember legyen. Édesanyám azonban nem is sejtette, hogy én évek óta latolgatom ezt a lépést. A két anya között az a közös, ami közös minden anyában: az aggódás gyermekéért. Mi lesz vele? S a gyermek nem mindig felel meg a kialakult elvárásoknak. Ezért rengeteg kispapnak és szerzetesnövendéknek szegezték neki, és fogják még nekiszegezni ugyanezt a kérdést: miért tetted ezt velünk?

 

És ritka, főleg egy kiskamasznál, hogy a gyermek magabiztosan tudjon válaszolni szüleinek: „Nem tudjátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Jó lenne, ha minél többen megértenék a választ is. Aki el tudja fogadni a gyermeke hivatását, az elfogadja a Hívót is. Ez lehetne a karácsonyi ajándék, amivel idén meglepik gyermeküket és önmagukat is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója RokonlátogatásAdvent 4. vasárnapja

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
17
Kiss Ulrich naplója Rokonlátogatás Advent 4. vasárnapja

Rokonlátogatás

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, s a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked! Lk 1, 39-45

 

MottóAmikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését

 

Köszöntés

Milyen különös is, hogy egy köszöntés a Szentlélek működésének nyitánya! Persze nem mindennapi köszöntés ez, nem véletlenül vált a liturgia részéve és a katolikus identitás egyik sarkkövévé. A rokon a szokott formális köszöntés helyett, áldottnak mondta látogatóját. A rokoni látogatás teofániává vált, Isten látogatásává, ami amúgy egyszeri rokoni gesztusnak, családon belüli szívességnek tűnhetett volna. Ami a legkülönösebb ebben az átlényegülésben az, hogy a Szentlélek műve volt, de a magzat a közvetítője. Ez mintegy előre vetíti a másik magzat isteniségét, de örök jele marad a születendő életben rejtező misztériumnak. A Karácsonyt akarod megérteni? Elmélkedj Máriával a magzat-proféta öröméről, és örvendj vele együtt! És te is áldott leszel!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója KereskedőAdvent 3. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11
Kiss Ulrich naplója Kereskedő Advent 3. vasárnapja

Kereskedő

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: Mit tegyünk? Akinek két ruhája van, –válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincsS akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: Mester, mit tegyünk?  Ezt felelte nekik: Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is: Hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt: Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.  A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Erre János így szólt hozzájuk: Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Lk 3, 10-18

 

Mottó– Mit tegyünk?

 

Az erő

Lám, a kérdés ugyanaz, a válasz azonban különbözik. Mindnyájan tudni szeretnénk, mit tegyünk, hogy elnyerjük az üdvösséget, hogy boldogok legyünk, A főparancsban, a szeretet parancsában megkapjuk a választ, és az egy: szeressünk. Szeressük Istent, és szeressük az embert, De mit jelent ez konkrétan? Ki-ki állapota szerint máshogy tudja kimutatni szeretetét. Az anya anyai, a gyermek gyermeki szeretettel. A koldustól nem várhatjuk el, hogy két ruhája legyen, így meg se oszthatja. De ha többed van, mint ami szükséges, megoszthatod. A jóléti társadalomban mindenkinek van megosztani valója, így hát az adakozás nem egy opció, hanem kötelesség. A katonáknak hatalma van, és nagy a kísértés, hogy éljenek, sőt visszaéljenek vele. Ők ebben, az erősek szelídségében mutathatnak mérsékletet, Mindnyájunknak el kell végeznünk az önvizsgálatot: miben tudok segíteni annak, akinek nincs, lemondva a biztonságról, a kényelemről, és nem csak a feleslegesről. S nem mond, hogy nincs semmid! Ha például, megszoktad, hogy mindig neked van igazad, hogy mindig tiéd az utolsó szó, ugye, tudod, hogy erről kell lemondanod?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója AkadályokAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Kiss Ulrich naplója Akadályok Advent 2. vasárnapja

Akadályok

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Liziniász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Lk 3, 1-6

 

MottóA pusztában kiáltónak ez a szava: 

 

HALLGATÓSÁG?

Ki hall meg téged, ha a pusztában kiáltozol? A gyíkok, a vad kutyák vagy keselyűk? Emberek aligha járnak arra, és azok is vízre vágynak, nem prédikációra. Egyetlen előnye, hogy nincs konkurenciánk. Azaz, akik ott eltévednek, de végül hazakeverednek, akik megmenekülnek, elmesélik, hogy hallucináltak, szellemeket láttak. Szóval mit keresett a próféta a pusztában? Nos, ha figyelmesen olvassuk az írást, kiderül, hogy János bejárta az egész vidéket, hogy hirdesse az örömhírt. A puszta volt viszont előző meghívásának helye, küldetésének kiindulópontja. Egyfajta bevezető lelkigyakorlatot végzett, kettesben az Úrral. S az embereket, így minket is, és ma is, arra szólítja fel, hogy készüljenek fel az eljövendőre, És ezt nem lehet a zajban, a rohanásban. Ezért hív a pusztába. A karácsony Isten és ember találkozása, de ezt kellően elő kell készíteni. Nem passzív feladat, hanem nagyon is aktív: át kell alakítanunk környezetünket, hogy elhárítsuk az akadályokat. Kezdjük hát a leltárral! Mely hegyek torlaszolják el kilátásomat? Mely gödörből kéne kimásznom, hogy meglássam a horizontot?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Világvégék versenyeAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Kiss Ulrich naplója Világvégék versenye Advent 1. vasárnapja

Világvégék versenye

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és csillagokban, a földön pedig kétségbeesés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az e világi gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket ez a nap. Mint csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt. Lk 21, 25-28, 34-36

 

MOTTÓ: Így majd nem ér készületlenül benneteket ez a nap.

 

Neki ez a Világvége

Hatalmas az eszkatológikus irodalom, terjedelemét és képeinek intenzitását illetően is. A szerzők, írók és rendezők túllicitálják egymást. Ki tud több áldozatot minél szörnyűbb halálra juttatni? S eközben ezek a regények és filmek szórakoztatni akarnak. A múlt világvégék jósai azért akarták megrettenteni hallatóságukat, hogy megtérjünk, hogy jó útra térjünk. A mai „minden idők legtragikusabb világvégéjére” benevező sztorik – happy enddel végződnek. Ami persze nem támasztja fel az áldozatokat, de amúgy is, a hősök nem az emberiséget mentik meg, hanem a saját családjukat. A” Megváltó 2.0” egy szuperman, aki fittyet hány a gravitációnak és átszáguld vagy átrepül a mélységek felett, melyek elnyelik a többit. Mindenki mást. S közben a hős megmenti kamasz gyermekeit, esetleg azok barátnőit is. A katasztrófafilmek családfilmek. S ebben lehet valami jót is találni. Átelmélkedhetjük mondjuk a lehetetlent, a túlélt, d előbb megélt, átélt világvégét, azon szemlélődve, vajon hol és mi a szerepe szeretteinknek a mi történetünkben. Ki választja az opciót, hogy szeretteit az örökkévalóságnak menti meg? Ehhez perce nem stuntman-i bravúr, hanem tiszta és nemes erkölcs kéne. Önfeláldozás, És hit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója “Semleges” igazság?Krisztus a mindenség Királya

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
20
Kiss Ulrich naplója “Semleges” igazság? Krisztus a mindenség Királya

Semleges” igazság?

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Hogy ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte: Tehát király vagy? Jézus így felelte: Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra! Jn 13, 33b-37

 

Mottó: Tehát király vagy?

 

Kard és korona

A Wikipedia szerint a „Király  eredeti értelmében olyan egyszemélyi vezető, akinek egy személyben van törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalma.” Ha ez így van, Pilátus inkább király, mint Jézus. Igaz, törvényeket nem hozhat, az a császár előjoga, az ő tisztje, hogy ezeket betartassa. A párbeszédben Jézus a helytartó tudomására hozza, hogy a törvényt, ami az igazság, az ő szerepe, sőt küldetése, érvényesíteni. A törvény pedig az igazság. Felette áll minden királynak. A király is „csak” tanúságot tesz róla. A végrehajtó hatalom ezzel szemben tehetetlen. A bírói is. Bizonyos fokig Jézus királysága tehát alkotmányos monarchia. De mit jelent akkor, hogy az ő országa nem ebből a világból való? Az igazság küldetés, feladat, amit magunkkal hozunk ebbe a világba. Tanúságot tehetünk róla, de a végső győzelem nem a mienk. A végső rejtély azonban az, hogy Jézus azt is vallja magáról, hogy ő az igazság. Ha veszíteni látszik, akkor is ő a győztes.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója ÉvszakokÉvközi 33. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13
Kiss Ulrich naplója Évszakok Évközi 33. vasárnap

Évszakok

 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullnak az égről, és a mindenséget megtartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor zöldellni kezd és leveket hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya. Mk 13, 24-32

 

Mottóközel van a nyár.

 

Elmúlt és mégis él

Milyen különös is, hogy Jézus a „Világvége” drámai eseményét egy banális, mindennapi eseményhez hasonlítja: az évszakok váltakozásához. Senki sem esik kétségbe, ha vége a nyárnak. Nem pánikozunk be, ha lehullanak a falevelek. Tudjuk, hogy ez az elmúlás sem tart örökké. Jön majd új nyár, de előbb a téli pihenő a természetnek. A civilizációk is megfáradnak, elveszítik termőképességüket. Közelebbről nézve nem semmisülnek meg, hanem más jelmezben újjászületnek. Persze, a magunk világához hozzászoktunk, természetesnek tartjuk. Hirtelen gyökértelennek érezzük magunkat, holott pont a gyökerek a túlélők. Tudjuk-e sztoikus nyugalommal szemlélni a mindenséget összetartó erők megrendülését? Jézus teljes higgadtságra int még az elképzelhetetlen megsemmisülés pillanatában is. A halál nála vajúdás. Nem ciklikus körforgás, hanem megdicsőülés egy magasabb szinten. Most már szembe tudunk nézni a megsemmisüléssel szemben is. Nem a vég, hanem kezdet. Nagy vigasz ez nekünk, akik az őszben gázolunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója NEHÉZ VÁLASZTÁSÉvközi 31. vasárnap

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
30
Kiss Ulrich naplója NEHÉZ VÁLASZTÁS Évközi 31. vasárnap

Melyik a legelső az összes parancs közül?

 

Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt: „Melyik a legelső az összes parancs közül?” Jézus így felelt neki: „Az összes parancs közül a legelső ez: „Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Ez az első parancsolat [MTörv 6,4-5]. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! [Lev 19,18]. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó ekkor azt mondta neki: „Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat — többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.” Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: „Nem vagy messze az Isten országától.’ Ezután senki sem merte őt többé kérdezni. Mk 12, 28b-34

 

MottóMelyik a legelső az összes parancs közül?

 

ELSŐ A SZERETET

Nem sokkal a rendszerváltás után sor került 39 év után az addig betiltott szerzetesrendek újraindulására, A mi immár egyesített rendtartományunk összejött Dobogókőn, és a jövőt tervezgettük.  Egy flipcharton összeírtuk a legsürgősebb teendőket. Prioritásoknak mondtuk őket. Felszólaltam, hogy prioritás – amint a szó latin gyökere is mutatja – csak egy lehet. Persze, ha érzed, mennyi feladat tornyosul előtted, nehéz egyet kiszemelni. De minél nehezebb, annál sürgetőbb. S persze ezt tanítom a keresztény vállalkozásoknak is a Management by Jesus vezető szemináriumokon. Légy egy-ügyű, mint ahogy Jézus is az volt. és előtte és utána az igazán sikeres emberek. Sportolók, tudósok, államférfiak és próféták is.

 

Az írástudó kérdése tehát nem okvetetlenkedés, hanem húsbavágóan fontos. Jézus ezt vissza is igazolta. A tudós rabbi pedig helyeselt. Mi is dicsérjük mindazokat, akiknek egyértelmű a prioritása. Egyetlen szóban összefoglalhatjuk. a Szeretet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."