62852 ima található a honlapon, összesen 147126 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss Ulrich naplója olyan, mint a mestereÉvközi 8. vasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Kiss Ulrich naplója olyan, mint a mestere Évközi 8. vasárnap

Hasonlatot is mondott nekik: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek: Testvér, engedd, hogy kivegyem a szálkát a szemedből! – holott a te szemedben nem látod a gerendát? Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és csak aztán láss hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből. Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, sem rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. A fát a gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek tövisbokorról fügét, s gyalogszederről sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat. Hisz a száj a szív bőségéből beszél.” Lk 6,39-45

Mottó: olyan, mint a mestere.

Mila és Mestere Marpa

Lehetek-e olyan, mint a Mesterem? Nemde, ez csak az első, de szükséges – és bizony fájdalmas – lépés a tökéletesség felé? Mester vezethet minket a tudományban és a hitben, a spiritualitás területén és a művészetekben, és a Mester és tanítvány kapcsolatáról kölcsönösen szolgálnak paradigmaként, követendő útként. A művészetben az igazán nagyok nem féltékenyek, boldogan szemlélik tanítványaik fejlődését. Liszt Ferencet például Beethoven vette pártfogásba, igaz, csodagyerekként és azok egy versenyen kívüli kategória. Liszt viszont felkarolta Berliozt és Chopint, majd Wagnert. Eközben, mivel szinte minden filozófus mesterének tagadásával, azaz vélt vagy valós felülmúlásával szerez rangot és elismerést. A Spiritualitás világában ez nem egészen így van. A Mester a transzcendencia világából merít erőt és ihletet, és ezt csak akkor lehet felülmúlni, ha a Tanítvány – sok szenvedés árán –közvetlenül a Forrásból merít. A keleti misztikusoknál ez evidens, például a tibeti mágus, MilArepA esetében. Sok szenvedés árán előbb meg kell szabadulnia a negatív erőktől, a fekete mágiától, hogy befogadhassa fényt. Jézus ezt látszólag kizárja, amikor kijelenti, hogy a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt. Hogyan leszek jó fa? A megtérés előfeltétele az Alázat, A képmutatónak nincs esélye a Megtérésre. Ebben segíthet a Mester. De jaja annak, aki vak Mesterre bízza magát. Mondjuk a Sorsra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója KölcsönösségÉvközi 7. vasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18
Kiss Ulrich naplója Kölcsönösség Évközi 7. vasárnap

Kölcsönösség

Jézus a hegyi beszédben így szólt a tanítványaihoz: Nektek, akik hallgattatok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeteket: tegyetek jót, adjatok kölcsönt, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljétek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Lk 6,39-45

 

Mottó: Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől?

 

Érzelgősség

A múlt vasárnap Jézus azzal sokkolta tanítványait, hogy azokat mondta boldognak, akik a többség véleménye szerint nem azok. De persze szívesen tűnünk nagylelkűnek, jónak, és így a boldogság mégis lehet jutalma azoknak, akik Jézust követik a szegénységbe. Megéri. Mielőtt azonban elbíznánk magunkat, Jézus újabb provokatív meghívással áll elénk. Szeressük azokat, akik gyűlölnek minket. Itt nem valami érzelgősségről, egyfajta szentimentalizmusról van szó. Nagyon is gyakorlatiasan arra buzdít, hogy ne viszonozzuk az erőszakot. Rossztét helyébe jót adjunk. S kölcsön. Érdek nélkül. A biztatást megtetézi azzal, hogy a jót önmagért tegyük, ne bármiféle jutalomért, bár igaz, hogy azt is kilátásba teszi annak, aki valóban nagylelkű. Mindez eléggé zavarba ejtő. Végül egyfajta kölcsönösség mégis létrejön, de azt maga Isten hozza létre. Mért a mérce, a minta Isten. Ő az, aki megmutatja nekünk, hogy ellenszolgáltatást nem várva szeret. Sőt, minden jót, amit a felebarátnak, a másik embernek teszünk, Isten maga hálálja meg nekünk. Túlcsorduló mértékkel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Boldog vagy?Évközi 6. vasárnap

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
11
Kiss Ulrich naplója Boldog vagy? Évközi 6. vasárnap

Boldog vagy?

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidón tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt: Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.  Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáitok is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáitok is így tettek a hamis prófétákkal! Lk 6,17.20-26

 

Ez itt a kérdés!

MottóBoldogok vagytok, mondta Jézus a tanítványainak. – majd négy példával illusztrálta, négyszeresen megerősítette állítását. Nem tudjuk, mennyire lepte meg őket az eredeti állítás. Eleve boldognak hitték magukat, mivel tanítványai és vele lehettek? Néhai rendtársam, Beöthy Tamás arról volt híres, hogy megkérdezte a vele találkozókat: „Boldog vagy?” Azok számára, akiket a kérdés zavarba hozott, még hozzáfűzte a második kérdést is: „Szerelmes vagy Jézusba?” A kérdezett maga is rájöhetett, hogy a két kérdés nem csak összefügg, hanem, legalábbis Tamás Atya szerint, azonos. Jézus a beszéd Lukács apostol szerinti változatában négy ilyen azonosítást is nyújt. Lehetne több is, de a lényeg inkább a mondat két részének az egymásra utalása, végül is azonossága. Mert aki szerelmes Jézusba, az nem csak együtt érez, de azonosul is a szegényekkel, a szomorúakkal, a gyűlöltekkel s megvetettekkel és a társadalomból kizártakkal szemben. Egy közülük. S ha ez így van, akkor nem az a kérdés, hisszük-e, hogy boldogok vagyunk, vagy legalábbis jogosan azok lehetünk, ha együtt szenvedünk a szenvedőkkel. Végső soron Jézussal. Aki cserébe adja a boldogságot. Jaj annak, aki elherdálja a neki járó boldogságot, mert kizárta felebarátjait.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Üres a tányérÉvközi 5. vasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
04
Kiss Ulrich naplója Üres a tányér Évközi 5. vasárnap

Üres a tányér

Nem fogtunk semmit - Amikor egyszer Jézus a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálójukat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.”  Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.  Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok”.  A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Lk 5,1-11

 

 

 

 

 

 

 

Vesd ki hálódat…

Nem fogtunk semmit – A múlt héten a lelki szárazságról elmélkedtünk, most arra kapunk tanítást, mit tegyünk sorozatos kudarc esetén. A közös a két történetben, hogy szembenézünk a kudarccal, életünk részével. Péter és társai ott vallottak kudarcot, ahol az egy férfiembernek különösen fáj: mesterségének gyakorlásában. Hiába a hosszú évek tapasztalata, mindnyájunk életben vannak ilyen pillanatok, amikor látszólag semmi sem működik. A mai ember reakciója ilyenkor a depresszió. S ha magyar az ember, panaszkodni kezd. Mindenkinek, aki meghallgatja, jobb híján magának. Péter a teljes kudarc után sem vesztette el hitét a Mesterben – aki amúgy, mint halász, amatőr – és követi annak utasítását. S teljes sikert arat. Erre élete végéig elékezni fog, társaival együtt. S valahányszor ellenállásba ütközik, sikertelen, felidézheti a mesés halfogást és annak vigasztalanság vigaszba, a kudarc sikerbe fordul. Akkor is, ha embert és nem halat halászunk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója KételyÉvközi 4. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Kiss Ulrich naplója Kétely Évközi 4. vasárnap

Kétely

Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? –kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is! Majd folytatta: Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán. Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük és eltávozott. Lk 4,21-30

Agnosztikus

Mottó: csodálkozott a fönséges szavakon. – Ámulatuk nem tartott sokáig. Hazamenet a zsinagógából még útközben kezdték cáfolni a fenséges szavakat, egymással vetélkedve az ellenérvek gyártásában. A szomszéd gyereke lenne a Messiás? No, azt azért mégse! Századok óta meg voltak győződve, hogy Isten akkor és úgy tartja be ígéretét, amint neki tetszik, Csak amikor tényleg bekövetkezett, kezdtek kétkedni. Egyszerű: régóta már képzeletbeli forgatókönyvük volt, hogy hogyan is kellene majd történnie. Ehhez igazították a valós jelent. A kafarnaumi vita pedig prototípusa lett a hitvitáknak, melyet Jézusnak kellett vívnia egész életében az írástudókkal, akik persze mindent jobban tudtak. Ezek a hitviták pedig máig aktuális forgatókönyvei, mintái az agnosztikus kételynek: „Az nem lehet, hogy”.– Más szóval: „Mi, a tudomány, stb. jobban tudjuk”. Mint már Illés vagy Elizeus korában. De Jézus áthalad közöttük és ott maradnak kételyeikkel. Az út szélén. A szakadék szélén.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója CLIOÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Kiss Ulrich naplója CLIO Évközi 3. vasárnap

CLIO

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.

 

Abban az időben: Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez van írva. Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok. Lk 4,1-4; 14-21

 

Meggyőzés

Mottó: Hogy meggyőződjél róla. – Lukács ars poeticája fontos közleményt tartalmaz az evangéliumok és az evangélisták szándékát illetően. Nem történelmet írnak, nem a megtörtént dolgokat mesélik el hagyományőrzés vagy példaadás okán, mint a krónikások. Az evangéliumok apologetikus írások, hitvédelmi iratok, és ez bevallott céljuk. Nem szórakoztatni akarnak, hanem hitünket megszilárdítani. Ennek a stratégiának része ugyan, hogy a szerző utánajár az eseményeknek, de nem a teljesség, hanem kizárólag a hitelesség kedvéért. Hogy higgyünk: azért törekszik hitelességre, nem a szakma becsületéért, nem is a szerző hírnevéért. És nem a történész hideg tárgyilagossága vezeti, hanem őszinte lelkesedés. Nem semleges, hanem szenvedélyes. Nem tárgyi tudást, nem tényeket akar megosztani, hanem elkötelezettséget a történelmi Jézusnak, aki egyúttal a történelem felett áll, annak ura. Ez a hatalom már ott rejlett az írásokban, mint ígéretben is, és a mai szemelvény pont azt a pillanatot rögzíti, amikor a kettő találkozik. Az (isteni) Ígéret a jövőről a Mában találkozik a történelemmel. Boldogok, akik megérték ezt a pillanatot! Az írások hatalma, hogy ennek kétezer év távlatában is szemtanúi, résztvevői lehetünk. Ma is igaz: ma beteljesedett az Írás.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplójaÉvközi 2. vasárnap

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16
Kiss Ulrich naplója Évközi 2. vasárnap

 

Az Ő ideje a Te időd?

Még nem jött el az én órám - Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.  Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: Nincs több boruk.  Jézus azt felelte: Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak: Tegyetek meg mindent, amit csak mond! Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-hárommérős. Jézus szólt a szolgáknak: Töltsétek meg a korsókat vízzel! Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.  Jn 2,1-11

 

A SZÜLŐK ÁLMA

Mottó: Még nem jött el az én órám. – Az elmúlt három héten figyelemmel követhettük az ifjú Jézus lelki fejlődésétHa ma azt mondja, „még nem jött el az én órám” – úgy megerősíti és tanúsítja, hogy a prófétának, a kijelölt vezetőnek, sőt, a Megváltónak, is végig kell mennie a lelki fejlődés útján,mielőtt küldetése mindenki számára nyitott és felismerhető lesz. És ebbe a „mindenki”-be ő maga is beletartozik. A betlehemi jászolban még nem tudatosodhatott benne, hogy mi is történik valójában, amikor előbb a pásztorok, majd a napkeleti bölcsek hódoltak előtte. Ez a jel szüleinek szólt, akiknek feladat lesz, hogy az eljövendő két évtizedben segítsék és bátorítsák. De amint a tizenkét éves fiúcska jeruzsálemi kalandja ékesen mutatja, nálunk hatalmasabb tanítója is volt, akinek működése láthatatlan maradt előttük. Tanulságos ez a mindenkori szülők számára, hogy nem képesek uralni gyermekük fejlődését, csupán gyengéd szeretettel kísérni. A szent szülőkben megvolt ez a szelíd alázat. S így azok a láthatatlan kegyelmek, melyek előbb a névadásban, majd a már felnőttnél a keresztelés pillanatában leszálltak rá, és betöltötték őt, szabadon működhetnek. S ez is üzenetet tartalmaz a mai szülők számára: gyermekük küldetését náluk nagyobb erők befolyásolják, sőt meghatározzák. Ezekkel együttműködve lesz optimális a gyermek nevelése és küldetése. A történet csattanója, hogy végül mégis az anya kitartó bizalma gyermekében döntötte el a történet folytatását és tette lehetővé, hogy Jézus vállalta a vezetést, nem akkor, amikor ő maga úgy gondolta, hogy megért az idő, hanem amikor arra jelet kapott. És e jelet édesanyjától kapta. És lám ebből merített erőt, hogy megtegye első csodáját, hogy a nyilvánosság elé lépjen rejtett talentumával.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Várakozó tömegUrunk megkeresztelkedése

Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
08
Kiss Ulrich naplója Várakozó tömeg Urunk megkeresztelkedése

Várakozó tömeg

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt.

 

Heródes negyedes fejedelmet is megrótta testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettéért, amit Heródes elkövetett; amiket az megtetézett még azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost.

 

Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Lk 3,15-16, 21-22

 

MottóMindnyájan azon töprengtek magukban”

 

A közösség lelke

Elképzelhetjük a várakozás feszültségét. A tömeg felajzott hangulata készséget jelez az elvártakra. A nép egy emberként várakozik. Valami titokzatos erő már összehangolta gondolataikat. „Mindnyájan azon töprengtek magukban….” Egy tömeg gondolatai szétszórtak. De mivel egyet gondolnak, ők már nép, ők már közösség. Nem beszélnek egymással. A közös gondolat szavak nélkül is egybefogja őket,

Ezt a dinamikát még fokozza János, amikor magánál nagyobbat ígér a népnek, Az elvárást azonban nem hamis reményekre váltja. Szigorú, sőt zord lesz, amikor olthatatlan tüzet ígér azoknak, kik nem térnek meg. Nem hízeleg a tömegnek. Mindez előzmény az atyai szózathoz, mely megerősíti az ígéretet, sőt fokozza. A hivatkozás a keresztségre, a tömeg és Jézus keresztségére szentséggé avatja a néma, a várokozó tömeget. Helyette a Lélek maga szólal meg. Isten népe, íme, találkozik a Szentháromsággal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplójaVízkereszt

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05

Újszülött király

Hol van a zsidók újszülött királya?

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja próféta: Te. Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.  Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte! Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Mt 2,1-12

Hódolat és féltékenység

Mottó: Hol van a zsidók újszülött királya?  – A napkeleti bölcsek ezt kérdezték, és Heródes is. Persze másképp fogalmaztak: a bölcsek újszülött királyt kerestek, a zsarnok egy gyermeket. Motivációjuk is különbözött. Míg Heródes vetélytársat szimatolt, és a bölcsek egy új korszak kezdetét látták felragyogni, a nép megváltásra, az ősi ígéret beteljesedésére várt. Most, íme, két prófécia találkozott, és lám, mindkettő egyazon személyre vonatkozott. Az írástudók nemcsak születésének helyét tudták, hanem azt is, hogy milyen szerepet tölt majd be, de nem tudták, hogy mikorra várják az eseményt. A leendő pásztorkirály épphogy megszületett, ám ez mostanra derült ki az érintettek számára. Az írástudók, a helyi bölcsek, épp az időpontot nem ismerték, erről messzi bölcsek tájékoztatták őket. A tér és idő összehajlottak. A csillagban találkoztak, de a csillagnak le kellett jönnie a földre. Konkrét helyre, konkrét időpontban. A zsarnok mindebből nem szabadulást olvasott ki, hanem veszélyt. És eléggé gyáván és képmutatóan a független, szabad mágusokat alattvalóknak nézte. Önteltségében magától értetődően kémként akarta alkalmazni őket. Tévedett. Soha nem láthatta meg a gyermeket, igaz, ez nem is volt valóban célja. Kiadta a munkát szolgáknak, nem tehette ki magát annak, hogy valóban hódoljon előtte.

Ma is vannak, akik Heródesként elszalasztják a találkozást. Hol az időpont nem alkalmas, hol a hely, hol a körülmények. S vannak, akik kifogásokkal mentegetőznek. Pedig ha megérkeztünk a helyre, be is kell mennünk a házba.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichSzűz Mária, Isten anyja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

A Jézus nevet adták neki

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok ezután hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna. Lk 2,16-21

Jézus kollégiuma

MottóA Jézus nevet adták neki. Ezért lett ez a Mária ünnep egyúttal Jézus Társaságának ünnepe. Szent Ignác a maga korában keményen harcolt ezért a névért, a bíborosok úgy érveltek, hogy hisz minden keresztény Jézus társaságába tartozik. Való igaz. Nagy kihívás volt, hogy a jezsuiták elköteleztek magukat, hogy mindenben megfelelnek a kötelezettségnek, mely e névvel jár. Számtalan legenda és tréfa fűződik e névadáshoz, és szívesen elviseljük. A legbájosabb történet szerint, amikor a Kisded kinyitotta szemét, jobbra egy ökröt, balra egy szamarat látott, és felsóhajtott: Íme, Jézus Társasága! Igaz, e legendás lények akkor lettek „társakká”, amikor a Szent Szülőkön kívül még senki sem vállalta fel. Azaz előbb a nép, az egyszerűemberek, majd a bölcsek. Hozzájuk is csatlakoztunk, amikor Jézus társai lettünk.

Amikor teológiát tanultam Rómában, a Jézus nevét viselő jezsuita kollégiumban laktam öt évig. A beköltözés alkalmából elbeszélgetett az újonc a rektorral, és én elmondtam neki, mennyivel többet jelent számomra, hogy a kollégium nem valamelyik jezsuita szent, mondjuk a rendalapító, nevét viseli, hanem Jézusét. Meglepődött, és azt mondta, erre még nem gondolt. Én pedig azóta is mindig újból gondolok rá. Úgy is fogalmazhatnák, hogy rész-vényesei vagyunk e társaságnak, és tőkénk e név.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Az aggódó mamaSzent Család vasárnapja

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
24
Kiss Ulrich naplója Az aggódó mama Szent Család vasárnapja

Az aggódó mama

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök közöttMivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind elcsodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: Gyerekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mindig megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek között. Lk 2,41-52

 

Elveszett gyermek

Mottómiért tetted ezt velünk?– kérdezi fiát az Istenszülő, miután egész napot keresték, és elveszettnek hitték. Miért tetted ezt velem? – kérdezte édesanyám, amikor bejelentettem neki, hogy belépek Jézus Társaságába. Pedig Mária már születése előtt tudta, hogy a fiúnak nem az a küldetése, hogy jámbor vidéki mesterember legyen. Édesanyám azonban nem is sejtette, hogy én évek óta latolgatom ezt a lépést. A két anya között az a közös, ami közös minden anyában: az aggódás gyermekéért. Mi lesz vele? S a gyermek nem mindig felel meg a kialakult elvárásoknak. Ezért rengeteg kispapnak és szerzetesnövendéknek szegezték neki, és fogják még nekiszegezni ugyanezt a kérdést: miért tetted ezt velünk?

 

És ritka, főleg egy kiskamasznál, hogy a gyermek magabiztosan tudjon válaszolni szüleinek: „Nem tudjátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Jó lenne, ha minél többen megértenék a választ is. Aki el tudja fogadni a gyermeke hivatását, az elfogadja a Hívót is. Ez lehetne a karácsonyi ajándék, amivel idén meglepik gyermeküket és önmagukat is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója RokonlátogatásAdvent 4. vasárnapja

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
17
Kiss Ulrich naplója Rokonlátogatás Advent 4. vasárnapja

Rokonlátogatás

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, s a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked! Lk 1, 39-45

 

MottóAmikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését

 

Köszöntés

Milyen különös is, hogy egy köszöntés a Szentlélek működésének nyitánya! Persze nem mindennapi köszöntés ez, nem véletlenül vált a liturgia részéve és a katolikus identitás egyik sarkkövévé. A rokon a szokott formális köszöntés helyett, áldottnak mondta látogatóját. A rokoni látogatás teofániává vált, Isten látogatásává, ami amúgy egyszeri rokoni gesztusnak, családon belüli szívességnek tűnhetett volna. Ami a legkülönösebb ebben az átlényegülésben az, hogy a Szentlélek műve volt, de a magzat a közvetítője. Ez mintegy előre vetíti a másik magzat isteniségét, de örök jele marad a születendő életben rejtező misztériumnak. A Karácsonyt akarod megérteni? Elmélkedj Máriával a magzat-proféta öröméről, és örvendj vele együtt! És te is áldott leszel!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."