32512 ima található a honlapon, összesen 45926 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kiss Ulrich naplója

  Kiss Ulrich naplója
  Hetente frissül

  Kiss Ulrich SJ

  Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

  http://ulrichblog.wordpress.com

  Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

  Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 2. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  14
  Kiss Ulrich naplója Évközi 2. vasárnap

  Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: Nézzétek, az Isten Báránya! Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: Mit kívántok? Azok azt felelték: Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg! – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust) az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először Simonnal találkozott, és szólt neki: Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Jn 1,35-42

  Mottó: Megnézték, hogy hol lakik

  Vendéglátás

  Ha valaki beenged házába, egészen közel enged magához. Minden apróság otthonában köteteket árul e gazdájáról. Képzeljük hát el Jézus otthonát. Hogy érzed magad nála? Otthonosan? Félszegen? Megilletődve? Vagy mindjárt át is szeretnéd rendezni? Vendég volnál, vagy netán csak amolyan látogató? Szeretnél hosszan időzni nála, vagy csak egy rövid időre? El tudod képzelni, hogy bála lakj? Lakótársa légy és ezzel munkatársa?

  Ha mindezt megfontoltuk, János és András motivációja is érthetőbb lesz, Bármily rövidideig is vendégeskedtek nála, egyértelműen arra vágytak, hogy folytatása is legyen a találkozásnak. Lett is. Az egyszeri találkozásból életre szóló barátság és együttműködés lett. Jézus ma is hív. Jöjjetek, nézzétek meg! Követjük?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaUrunk megkeresztelkedése

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06
  Kiss Ulrich naplója Urunk megkeresztelkedése

  Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. És mindjárt, amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Mk 1,7-11

  Mottómegnyílik az ég”

   

  Bezárva

  Mindjárt fel is merül a kérdés, mikor zárult be az ég? Ha a nyitott ég a szabad és zavartalan kommunikáció kódja Isten és ember között, akkor nyilvánvalóan legkésőbb akkor zárult be az ég, amikor a bárka ajtaját Noé bezárta. Elkezdődött a történelem első karanténja. Egyfajta klausztrofóbia lett úrrá a bezárt embereken. Az eső megállás nélkül kopogott a bárka falain. A hangulat inkább egy tengeralattjáróéhoz hasonlított, hisz senki sem mehetett ki a fedélzetre. Az állatok nyugtalansága is bénítóan hatott a családra. S mindez nem ért véget az esővel, amely egy napon elállt. S bár volt egy kevés föld a talpuk alatt, nem lehetett tudni, hol van fent és hol van lent. Minden bent volt, és kint a halál. Aztán a galamb másodszorra nem jött vissza. Új otthonra talált. Amikor Jézus feljött a vízből, Noéra gondolt. S meglátta a galambot. Üzenet volt. De íme, ez az üzenet Jézushoz szólt. S rajta keresztül Noé nemzetségéhez.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKarácsony 2. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  31
  Kiss Ulrich naplója Karácsony 2. vasárnapja

  Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.    Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Jn 1,1-5. 9-14

   

  Mottóés Isten volt az Ige

  Ujjongjatok

  E szöveg szépsége vagy rejtélyessége döbbent meg jobban? Egy csodálatos himnusz, szárnyaló ima, és egy élet ne elég átelmélkedni. Nem tehetünk mást, mint együtt ujjongunk Jánossal, aki nem győzik ujjongani az őt – és minket – ért nagy kegyelmen. Mi e napokban sutábbnál is sutábban igyekeztünk egymásnak kedveskedni, miközben Isten megadta nekünk a legnagyobb ajándékot: Önmagát. És ez az ajándék tökéletes és felülmúlhatatlan. János keresi a szavakat, hogy körülírja: Élet. Világosság. Kezdet. Ige. Ez utóbbi talán a legrejtélyesebb. Az Ige nem puszta szó. Cselekvés. Tett. Lét. A görögök mindent fölülmúló bölcsességnek gondolták. Ős-oknak. S lám, egy piciny emberkében rejtőzött el! Elrejtőzött, hogy mindenki számára hozzáférhető és megtapasztalható legyen.

  S valóban láthatjuk dicsőségét? Néha, úgy tűnik ez csak azért nehéz, mert köztünk van. Épp hogy nem rejtőzik. Mi azonban másutt keressük. A messzeségben, a végtelenben. Ahova persze nem jutunk el, csak a sci-fiben. Miközben itt nyugszik tenyerünkben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaSzent Család vasárnapja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  26
  Kiss Ulrich naplója Szent Család vasárnapja

  Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, egy pár gerlét vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatni.  És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: Lám, e gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai! Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből.  Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg nyolcvannyolcadik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgála Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Lk 2, 22-40

  MottóNem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét.

  Küldetésük a szeretet

  A járvány idején a társadalom azt bizonygatja önmagának, hogy az öregeknek halmozottan gondját viseli. Mennyire őszinte ez, vitatható. Lukács megható története azonban azt mutatja, hogy az Úr a legidősebbeknek is fontos szerepet szánt és szán. A nyomaték kedvéért meg is kettőzi a történetet egy „feminista” olvasattal, Anna prófétálásával. Mostanában, az adventben annyit hallunk a Keresztelőről, mint küldöttről és előfutárról! János a népet készítette fel az Eljövendőre, de Simeon ismerte fel őt a gyermekben, míg János még a tömlöcben is bizonytalan volt. Anna társprófétaként hirdette immár nem az eljövendőt, hanem azt, aki már el is jött. Sőt, Simeon folytatta az angyal küldetését és felkészítette Máriát az eljövendő szenvedésre. Meghívás ez az idősebbeknek, hogy kapcsolódjanak bele az igehirdetésbe, az örömhírbe: küldetésük van!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKarácsony

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  25
  Kiss Ulrich naplója Karácsony

  Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.  Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi se lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága.  A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.  Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt.  A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.  És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Jn 1,1-18

  Testvérünk lett

  Nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából? Némely feminista felujjonghat a mondat második felének hallatán, de kényelmetlenül feszenghet az első félmondatot mérlegelve. Megint egyszer, Jézus és az Írás nem igazodik a korszellemhez. Isten rendhagyó, nem illik a progresszív/haladó, vagy a konzervatív címkék alkotta mesterséges univerzumba. Egyáltalán, az effajta mondatok, mint „Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” – felrúg mindent. Nem filozofálgatás rejtőzik e kissé rejtélyes szavak mögött, hanem az a lenyűgöző tény, hogy Isten véglegesen megszűnt elvont fogalomnak lenni, mert immár szomszédunk, testvérünk és barátunk, anélkül, hogy megszűnt volna a mindent felülmúló és megfoghatatlan Úr lenni. Mindez csöppet sem demokratikus, de e fogalom abszolutizálása kissé groteszk Isten jelenlétében. Mert egy az Úr: ugyanaz, aki mellett mindenfajta potentát nevetséges pojáca, hisz hatalma semmis; és ő az is, aki pici gyermekként kiszolgáltatja magát nekünk, Heródes-féle mini-zsarnokoknak. Azaz: Egyszerre a lehető legnagyobb zsarnokűző forradalmár, és szuverén, mindenki felett álló Úr. János ezt mesterien érzékelteti, sőt, kozmikus méretekben fogalmazza meg. A zsarnokokat megszégyenítő, a kisemberek pártján álló egyúttal minden dolgok eredete, beleértve az eszmékét. Ige. Cselekvő, alkotó eszme. Mindent megelőz, mindent ural, és mégis, ő a szomszéd, a Jézus-fiú, akivel együtt focizunk a grundon. Van miről töprengenünk.

  Kiss Ulrich SJ

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaAdvent 4. vasárnapja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  19
  Kiss Ulrich naplója Advent 4. vasárnapja

  Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogják hívni. Az Úristen neki adta atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának nem lesz vége! Mária ekkor megkérdezte az angyalt: Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi nem lehetetlen. Erre Mária így szólt: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint! Ezután az angyal eltávozott. Lk 1, 26-38

  Mottó: A Magasságbeli ereje borít be árnyékával

   

  A fenség árnyékában

  A görög bölcselőről, Diogenészről azt tartja a hagyomány, hogy Nagy Sándor különösen tisztelte őt, és amikor Kraneioszban sütkérezett a napon, Nagy Sándor ezt mondta neki: „Kérj tőlem, amit akarsz!” Mire ő így válaszolt: „Ne álld el előlem a Napot!” (más források szerint: „Ne vedd el azt, amit nem adhatsz.”)

  Nos, a bölcs nem akarta, hogy a világ ura árnyékot vessen rá, Mária azonban alázattal fogadta Isten árnyékát. Persze, az ő esetében, nem áll, hogy olyat ígérne az Úr, ami nem az övé. Hisz minden az övé, Mária maga is! Nem döbbenetes hát, hogy a Mindenség Ura engedélyt kért, hogy meglátogasson egy leánykát? A többi halmozott csoda ennek a rendhagyó „leánykérésnek” a következménye. Az adventi kérdés tehát az, hogy tudok-e igent mondani arra, hogy Isten rám vesse árnyékát? Ő ennél többet is ajánl és juttat is: a Nap fényét!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaAdvent 3. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  12

  Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták neki: Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte: A pusztában kiáltó hangja vagyok: egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt: Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Jn 1, 6-8; 19-28

  MottóKi vagy te?

  János annyit jelent, hogy „Jahve megkegyelmezett”. Ez program, feladat és küldetés, mégis már csak azért is kérdezhetik, „Ki vagy te”, mert a legnépszerűbb keresztnevek egyike, és a kegyelem sokféleképpen megmutatkozhat. A Keresztelő nyilvános működése nyugtalanított mindenkit, a népet éppúgy, mint a vezetőket, még a fejedelmet, Heródest is. Ki ez az ember, aki megkeresztelte a fél országot? Csak nem a Messiás? Nos, mivel tőle magától kérdezték, ezt tagadta, mint ahogy más azonosítási kísérletek is kudarcot vallottak. Amúgy valahányszor próbálunk bárkit úgy meghatározni, hogy olyannak mondjuk, „mint  …”– szükségszerűen melléfogunk,. A hasonlóság még nem azonosság – és a Messiás esetében a téves azonosítás végzetes lenne. Ugyanakkor János esetében a puszta hasonlóság elégséges volt ahhoz, hogy ellenségei a halálba küldjék. Ki fog derülni azonban az is, hogy a Messiás és küldötte a halálban is különböznek, sőt abban különböznek igazán. A Keresztelő ezt tudta, ezért érezte magát méltatlannak, akár a legalantasabb szolgálatra is. Annak tárgya ugyanis oly magasztossá tette ezt a szolgálatot, hogy minket is arra kell, hogy csábítson, hogy mi is egyengessük az Úr útját.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaAdvent 2. vasárnapja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  05
  Kiss Ulrich naplója Advent 2. vasárnapja

  Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”  Mk 1, 1-8

  Mottó: Megvallották bűneiket

   

  AJÁNDÉKOZÁS

   

  Idén esélyt kapunk arra, hogy ne az ajándékozás álljon az ünnepség középpontjában, hanem az Ajándék. Esélyt kapunk arra is, hogy felkészüljünk az Ajándékra, hogy be tudjuk fogadni. Erre jut időnk is, bőségesebben, mint valaha, no meg segít a megfelelő szövegkörnyezet is. A gyász körül vesz minket, hisz itt is, ott is halálról hallunk. Inkább nagyböjti hangulat vesz körül minket, mintsem hagyományos adventi. A koszorúk lila gyertyái ugyan mindig is a bűnbánat színeit hordták, de mi csak amiatt izgultunk, meg tudjuk-e lepni egymást, és mivel. Jobban, mint tavaly, hisz óhatatlanul összehasonlítgatjuk. az idei és a tavalyi – egyformán feleslegest. Idén mindenkit meglepett a sors, egy a fantáziánkban rózsaszíntől vörösbe hajló egzotikus vírus képében. Ez most a karácsonyfa dísze. Mit kezdünk ezzel? Mit szólnátok ahhoz, ha a Szentírást olvasnánk fel egymásnak, ha Isten igéje lenne a mi „Keresztelő Jánosunk”, a hírnök. Jöhetne akár az interneten is. Egyengethetnénk az utat egy hiteles karácsonyra.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaAdvent 1. vasárnapja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  28
  Kiss Ulrich naplója Advent 1. vasárnapja

  Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!  Mk 13, 33-37

  Mottómindegyiknek kijelöli a maga feladatát

  Virrasszatok!

  Hogyan lehet éjt nappallá téve virrasztani? „Este, vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel” ébren lenni? Hisz még az állatok, sőt a növények is pihennek? Hogy a kapuőrnek azt parancsolja, virrasszon, az érthető, hisz nem csak ez a feladata, de őt is felváltják. Hogyan biztosítsuk hát, hogy ne találjon alva minket, ha jön, mégoly váratlanul is? Nos, a kapuőrök nem maguknak virrasztanak, hanem a teljes közösségnek, hogy időben riasszák. Hatalmas a felelősségük. „Mindegyiknek kijelöli a feladatát,” csak úgy értendő, hogy munkamegosztás áll fenn közöttük. Ami azonban azt jelenti, hogy éppúgy meg kell tudniuk bízni egymásban, ahogy a megbízójuk bízott abban, akire egy feladatot bízott! Ne mondjuk hát: „Én csak egy alárendelt vagyok”, ne hárítsuk el a felelősséget, mert a felszólítás a közösség egészének szól: “Virrasszatok”. Virrasztók közössége vagyunk.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaKRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  21
  Kiss Ulrich naplója KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyt foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!  Erre megkérdezik tőle az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!  Ezután a balján állókhoz szól: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!  Erre ők is megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem siettünk segítségedre?  Ő pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.  Mt 25, 31-46

  Mottó: mikor láttunk…

  Vezetett

  Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, nem kell, hogy megkérdezze: Látjátok dicsőségemet? Semmi sem lesz nyilvánvalóbb, mint e dicsőség. Paradox módon, ennek fényében egykori mulasztásainkat is élesen látjuk majd. Igazából, a kérdés tehát, hogy „mikor láttunk” éhesnek, szomjasnak, ruhátlannak stb. felesleges. Azaz mégsem véletlen, hogy a Bíró épp ezt kérdi tőlük. Mert Isten dicsőségét épp a szolidaritásunkra éhező emberekben, az ő rongyaikba és sóhajtozásukba rejtette el az Isten. Hogy nem láttuk, nem hallottuk, nem szagoltuk és főleg nem tapintottuk fájdalmaikat, annak azonban mindenek előtt az az oka, hogy saját dicsőségünkkel voltunk elfoglalva, az vakított, az tett siketté és érzéketlenné. És Isten hiába küldözgette követeit, a szegényeket, a gazdagok nem akartak sem látni sem hallani, még kevésbé segíteni. Még a betegeken sem? Pedig arra mostanában éppenséggel sok esély van. Ne zárkózzunk be az érzéketlenség és közömbösség karanténjába!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 33. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  14
  Kiss Ulrich naplója Évközi 33. vasárnap

  Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. – Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!

  Mt 25, 14-15.19-21

  Bizalomépítés

  Mottórájuk bízta vagyonát.

  Érdekes, milyen sokan töprengenek az elszámoltatáson, és mily kevesen azon, hogy ránk, szolgákra bízta az Úr vagyonát. Nem egy részét, hanem az egészet? Nagyon úgy tűnik, hogy bízik bennünk. Nemcsak becsületességünkben, hanem leleményességünkben, rátermettségünkben is. Az Úr delegál. Ezt bátorításképpen szoktam mondani azoknak a vállalkozóknak, akik eljönnek a Management by Jesus szemináriumokra, mert tudni szeretnék, Jézus hogy csinálná?  A megértéssel nincs is baj. A követéssel, az utánzással már inkább. Kettős szívünk hangosabban dobog, amikor ki kell engedni kezünkből az ellenőrzés gyeplőjét. Nehéz ez már sok szülőnek is, és akiket csupa féltés és aggódás miatt így neveltek, azok többnyire önkéntelenül követik a szülői példát. Mint szülők, és mint főnökök, elöljárók! Sokan közülük, talán a legtöbben, kamaszkorukban fogadkoztak, hogy „ők majd nem így csinálják.” Aztán mégis. És az elszámoltatás itt nem az a bizonyos végső és végleges, hanem szinte folyamatos. Szinte minden lépésnél aggódunk, vajon a ránk bízottak jól sáfárkodnak-e? Megsokszorozzák vagy elkótyavetyélik a vagyont? Lám, az utóbbi opció elő se fordul a példabeszédben.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 32. vasárnap

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  08
  Kiss Ulrich naplója Évközi 32. vasárnap

  Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:„A mennyek országa hasonló lesz a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” Mt 25, 1-13

  Mottó: Öt közülük balga volt.

   

  A kereskedők

  Öt a tízből, az ugyebár ötven százalékos arány. Jó ez vagy rossz? Ha onnan tekintjük, hogy mind, mind a tíz, várta e különös vőlegényt, akkor nem lehetünk elégedettek. Hisz még ki is mentek fogadására, azaz, szép mai szóval, proaktívak voltak. Az ötven százalék még vigasztaló is lehet, ha arra gondolunk, hogy bizony várakozás közben mind elaludtak. Mind a tízen. Mint az apostolok a Gecsemáne kertben. Ki kiáltott, hogy felébressze őket? Ki fog nekünk szólni, hogy eljött az idő? Mindent összevéve: sok feltétele van annak, hogy beléphessünk a menyegzőre. Még az sem elég, hogy van lámpásunk. Mind a tíznek volt. Mi is ez a lámpás a valós hitéletbe? Többnyire azt mondják, hogy a hit. Hát nem elég? Úgy tűnik, életben is kell tartani. Imával, virrasztással, vágyakozással a találkozásra. Vele. Ez lenne az olaj. S mint a történetből kiderül, azt nem lehet az adott pillanatban gyorsan pótolni. Bár szívesen megadnánk az árát – pénzt, úgy tűnik vittek magukkal – késő. A tartalékot magunkkal kell vinnünk, vigyáznunk kell rá. Mert az ajtót bezárják. S mondd, te meg én melyik 50 %-hoz tartozunk?

  Példának okáért, te is mindig a következő benzinkútnál akarsz olajat cserélni?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."