93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss Ulrich naplója Nem hallgat ránk!Évközi 26. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28
Kiss Ulrich naplója Nem hallgat ránk! Évközi 26. vasárnap

Nem hallgat ránk!

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem! – de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram! –menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek: A vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki! Mt 21, 28-32

MottóNincs kedvem!

Engedelmesek

Máté semmit se mond arról, hogy a szőlősgazda fiai milyen korúakHallgatói azonban magukra ismerhettek: vagy kamaszok voltak, vagy kamaszok szülei. Hisz kamaszok olyan szeszélyesek, hogy bár az imént igent mondtak valamire, most nemet mondanak ugyanarra. És fordítva. Függetlenségükre kényes „felnőttnek” hiszik magukat, majd eszükbe jut, hogy engedelmességgel tartoznak atyjuknak. Vagy épp engedélyt akartak kérni az esti bulira, de ehhez – jut eszükbe – az apa jókedve, engedékenysége hasznos lenne. A történettel Jézus az is mondja közvetve hallgatóinak, hogy még gyerekek, szeszélyesek, és nem megfontolt felnőttek. S lehet, hogy mi is találva érezzük magunkat? Mondjuk tehát, hogy szívesen, és meg is tesszük?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Napi díjasokÉvközi 25. vasárnap

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
21
Kiss Ulrich naplója Napi díjasok Évközi 25. vasárnap

Napi díjasok

Abban az időben Jézus ezt mondta: A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte őket a szőlőbe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak itt tétlenül a piacon.  Megszólította őket: Menjetek ki ti is a szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok ki is mentek. A hatodik ás kilencedik órában újra kiment, s ugyanígy tett. Amikor a tizenegyedik óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük: Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Nem fogadott fel minket senki – felelték. Menjetek ki ti is a szőlőmbe – mondta nekik. Amikor beesteledett, így szólt a szőlősgazda vincellérjéhez: Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Jöttek tehát, akik a tizenegyedik óta tájban álltak munkába, és fejenként egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy ők majd többet kapnak, de ők is egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak – mondták –, s ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét.  Barátom – felelte egyiküknek –, nem követek el veled szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tied és menj! Én az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Mt 20, 1-16a

 

Mottómajd megadom, ami jár nektek

 

Napszámosok

Az evangéliumok Isten országáról szólnak, népiesen arról, hogyan jutunk be a mennyországba. Teológiai igazságról szól, nem jogi, gazdasági vagy társadalmi logika irányítja a tanítást és így a példabeszédeket. A jogász perelhet, precedensekre hivatkozva. hogy mi az igazságos, méltányos munkabér, akkor is az egy dénáros alapbér lesz a mérvadó. Ez az egy dénár azt jelenti, hogy ez a minimálbér, de egyúttal a belépő is a paradicsomba. Egyszer kell elnyerni, mindegy mennyi munkával, de kell rá jelentkezni. A belépő, a fizetség valójában a gazda ajándéka, akár az utolsó órában is. Nincs előnyöd abból, hogy hajnalban kélsz, sem abból, hogy egész nap robotolsz. Kegyelem, nem juss. Ezt jelzi Jézus a zárószóban, amikor azt mondja: Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? A napidíj nem teljesítménybér, a készségért járó alapbér. Ennyi, nem több, de mindent megkapsz érte, amire valóban vágysz. És jaj, ne irigyeljük senkitől sem, hanem örüljünk neki, hisz mi sem érdemelhetünk többet!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója római dénárÉvközi 24. vasárnap

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
14
Kiss Ulrich naplója római dénár Évközi 24. vasárnap

római dénár

Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem  a testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? – Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.” Mt 18, 21-35

Mottó: aki el akarta számoltatni szolgáit

Megbocsátás

Olvasom, hogy Nagy Sándor a gaugamétai csata után 4000 talentumot zsákmányolta legyőzött perzsáktólOlvasom, hogy Julius Caesar legionáriusainak éves zsoldja 225 dénárius volt, tehát 26 évig kellett szolgálnia egy talentumért. Más szóval a nagylelkűen felszabadított szolga iszonyú sok pénzzel tartozott az urának, ami csakis valamiféle tőkebefektetés esetében volt elképzelhető. Eközben társa kevesebb, mint félévi zsolddal volt adósa. Ez lehetett valamiféle mikro hitel, mondjuk a lányának hozománya. Megfizethető. Tehát többről van szó, mint arról, hogy a kettős mércéjű szolga felbosszantotta urát és szolgatársait, a közvéleményt. Nagyon kettős morál ez, de hamis ítélőképesség is. Hisz mindkét esetben azt kérte és ígérgette az adós, hogy „Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked!” Erre esélye se volt annak, aki milliókkal tartozott. Ha tudatosul bennünk, hogy ez a példabeszéd nem pénzről szól, hanem megbocsátásról, a bocsánatkérésről, amivel tartozunk. rádöbbenünk, hogy az Úr milyen elképzelhetetlenül nagyvonalú, és irgalmas. Ideje zárszámadást végeznünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója POSZTMODERNÉvközi 23. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
10
Kiss Ulrich naplója POSZTMODERN Évközi 23. vasárnap

POSZTMODERN

Abban az időben: Jézus így szólt apostolaihoz: Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

 

Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  Mt 18, 15-20

Mottó: vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos

Konszenzus híján

Nemde, furcsán hat a mai posztmodern etika és társadalmi berendezkedés felől nézve, hogy a legfőbb büntetés a kizárás a csoportból. A mai ember büszke autonómiájára, önmaga mércéje, és ezért a jézusi lépcsőzetes eljárást elejétől fogva elutasítja. Neki ne mondja meg senki, mit tegyen és mit nem, mi a helyes és mi nem. Az új felfogás szerint épp az a vétek, ha saját normámat rá akarom kényszeríteni bárkire, akkor is, ha az valamilyen hagyományban gyökeredzik, vagy akkor csak igazán. Az elsőfokú figyelmeztetés még hagyján, főleg ha véleményként mutatom be és nem normaként. De hogy a közössé rendre utasítson, azt már nem! A paradox persze az, hogy a szabad választás nem is olyan szabad, hisz nem lehet tárgya valamilyen parancs és norma. A parancs én vagyok, szól a Napkirály mai örököse. A nagy kérdés, hogy akkor hogyan jön létre a konszenzus, ha tilos a meggyőzés? Pedig lám, Jézus az egyetértést dicséri, magasztalja. A titok az utolsó mondatban rejlik: Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jézus diszkrét, de hatékony jelenléte teszi termékennyé a találkozást. Sőt mi több, végső soron az egyetértés az Atya ajándéka.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója határozószavakÉvközi 22. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
31
Kiss Ulrich naplója határozószavak Évközi 22. vasárnap

határozószavak

Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óvva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán!  Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére! Azután így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.  Mt 16, 21-27

MottóHa valaki követni akar engem…

Kereszthordozás

Milyen súlya is van egy határozószónak! A „ha” feltételességre utal, és ezzel a mondat teológiája gyökeresen megváltozik. Jézus nem szektavezér, aki feltétel nélküli engedelmességet követel híveitől. Nem azt  mondja, hogy „kövess és tagadd meg önmagadat”. ahogy egy guru követelné, hanem figyelmezteti tanítványait, hogy amennyiben követni szeretnék, annak ára van: kereszthordozóvá kell válniuk. Ez hitelességünk előfeltétele. De ha Jézus mellett döntöttünk, akkor ez a kereszthordozás már nem egy opció, esetlegesség, hanem szükségszerű alkotó eleme a követő státuszának. Ezért kulcsfontosságú a másik határozószó, a „mindaz”, hisz azt jelenti, hogy kivétel nélkül érvényes ránk is, mihelyst követni akarjuk, és ezt vállaljuk

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója IdentitásÉvközi 21. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
24
Kiss Ulrich naplója Identitás Évközi 21. vasárnap

Identitás

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti kinek tartotok engem: Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Mt 16, 13-20

MottóNem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked

Péter a Szikla

Jézus identitása, mint ahogy Péteré is, kettős forrásból táplálkozott: egy a vérvonalból, és egy az isteni küldetésből. Ezt hangsúlyozza Jézus akkor is, amikor Simont Jónás fiának nevezi, Ez a gyökere a választott nép tudatának is, ezt fejezik ki az apostolok is, amikor Jézust spontánul a próféták közé sorolják. De Jézus lénye és küldetése mindezen messze túlmutat. Simon Péterré lesz, de megtartja a régi identitását is, ezért mondja Máté, hogy Simon Péter válaszolt. Jézust pedig egyszerre jelöli meg új küldetéseként, mint Krisztust, Megváltót, aki azonban már nem a vérvonal szerint eredezteti szerepét, hanem a kinyilatkoztatás alapján: Jézus több, mint Dávid fia. Jézus az Élő Isten Fia. E váltás azonban a legmélyebben érinti Simont is: Ezért lesz Péter, a Szikla, amely egyszerre jelzi identitását  az apostoli közösségen belül, és az emberiség történetében is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója OrkánSzent István király

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
17
Kiss Ulrich naplója Orkán Szent István király

Orkán

Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát.  És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Mt 7, 24-29

Mottó: összeomlott, és teljesen elpusztult

Sziklára épített

Mindnyájan megéltünk már vihart. forgószelet, kisebb – nagyobb természeti csapást. Talán fák is kidőltek. Mostanában megszaporodtak az ilyen hírek, és a károk is mintha egyre nagyobbak lennének. De a tévénéző elégedett lehet, hogy az ő háza nem dőlt össze, nem ő vesztette el otthonát. Így talán elmarad a kérdés: miért? Miért velem történik mindez? Jézus történetében a károsult nem ártatlan áldozat, hanem felelős a történtekért. Jézus arra tanít, hogy védekezhetünk, de ahhoz előrelátónak és proaktívnak kell lennünk. És ha mindezt az erkölcsi és lelki élet metaforájaként olvassuk, rádöbbenünk, hogy nem segít utólag korholni magunkat mulasztásunkért. Inkább meg kell tennünk mindent, hogy „házunk” az orkánnak is ellenálljon.  Most. Ne mondd: Ej, ráérünk arra még…

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Vihar a tavonÉvközi 19. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13
Kiss Ulrich naplója Vihar a tavon Évközi 19. vasárnap

Vihar a tavon

Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen! Ő azt mondta: Jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: Ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: Te kicsinyhitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: Te valóban az Isten Fia vagy! Mt 14, 22-33

Mottó: ő ott volt egymagában

Kérő ima

Ez a történet nem egy csónakázás, nem egy kirándulás története. Az imáról szól. Máté előbb bemutatja a modellt: Jézus magában és magányban imádkozik Atyjához. Erre tanította tanítványait is, erre tanít minket is, A gurukkal ellentétben Jézus nem látványimát rendez, hanem fölment a hegyre, ahova már senki sem kísérte. Vajon megbeszélte Atyjával a történet folytatását? Hogy próbára teszi hitüket? Csak azt tudjuk, hogy nem voltak titkaik egymás előtt. Spontán volt a vízen járás? Spontán az alkalom hitük próbatételére? Minden esetre Péter alkalmat látott arra, hogy demonstrálja, milyen közel van Istenhez, Nem volt egészen meggyőző. Inkább leleplezte, hogy még felkészületlen Jézus Istenségére, és mindarra, ami ebből következik. Bajba jutott, és rögtön kért segítséget. Mint ahogy mi is tesszük, valahányszor bajban vagyunk. A történet azonban meghívás, hogy vonuljunk félre a magányba, ahogy Jézus is tette. Az atya vár ránk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplójaUrunk színeváltozása

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29
Kiss Ulrich naplója Urunk színeváltozása

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust. A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: „Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!” Mt 17, 1-9

Mottó: Ha akarod, csinálok ide három sátrat.

Szukott

Miért is akart Péter sátrat építeni a jelenés szereplőinek? Honnan vette hozzá az anyagot? Lombsátrat készített volna, amelyhez a nyersanyag kínálkozott fenn a hegyen?  Iz 32,18 szerint a végidőben az igazak a „béke sátraiban” laknak majd, ennek jelzése a lombsátor. Péter átérezte a pillanat szellemét, megsejtette a mennyei Jeruzsálemen melyet a lombsátor jelenít meg. Örömünnep ez, és az apostol ezt kívánta kifejezni. De Jézus a színeváltozásnak más szerepet szánt. Vigasz és figyelmeztetés az eljövendő szenvedésre és az azt követő dicsőségre. Prófécia. Ezért is hívja tanúnak a két legnagyobb prófétát a zsidók hagyományában: Mózest és Illést. Egyenrangúan beszélgetnek, míg meg nem szólal az Atya. Ó azt tanúsítja, hogy akit prófétának hittek, az maga a megjövendölt, Isten Fia. Ez a három apostol számára megélt tapasztalat, a többieknek rejtély és titok marad. A feltámadás teszi majd érthetővé és hitelessé.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója Százszoros termésÉvközi 15. vasárnap

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
16
Kiss Ulrich naplója Százszoros termés Évközi 15. vasárnap

Százszoros termés

Abban az időben: Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. Akinek füle van, hallja meg!

Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példabeszédekben?” „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem. Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket.A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” Ti tehát halljátok a magvetőről szóló példabeszédet! Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A köves talajba hullott ellenben az, aki meghallgatja a tanítást és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik. A szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.” Mt 13,1-23

Mottó: Mottó: százszorosat…

Nemesítés

Első hallásra is lenyűgöző, hogy a magok termelékenysége ennyire eltérő lehet. A modern gazda reakciója, hogy kiválassza a legnagyobb hozamú fajtát, és kizárólag ezt vesse el. S persze rögtön az is eszébe jut, hogy tovább is nemesíteni kéne a legkiválóbb fajtát. S nem kéne a géneket módosítani? Mégis azt halljuk, hogy a túltenyésztés káros, a termőföld kimerülhet, és betegségek tizedelik meg a vetést. Átültetve a hit és a vallás nyelvére, az elitista a „legjobbakra” koncentrálás felbecsülhetetlen kockázatot jelent. Sőt, amint a gazdák ősfajok újra nemesítésével, honosításával foglalkoznak, és lám, egészséges és a „modern” fajtáknál táplálóbb egyedeket hoznak létre, azaz a visszatérés gyökereinkhez hozza a megújulást, és megvéd az elkorcsosulástól. A metafora továbbgondolása egyetemes szinten, a Föld dimenziójában ugyancsak szellemileg termékeny kulturális forradalom lehetne. S amúgy, nem aggódunk túlságosan az út szélére hullott magért? Nem kéne inkább a hozamért hálásnak lennünk, és a termőföldet, amely a sokszorosítás csodáját a növénnyel együtt műveli, nagyobb becsben tartani? Szóval, tovább kell gondolnunk Jézus zseniális példabeszédét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója TeherÉvközi 14. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
09
Kiss Ulrich naplója Teher Évközi 14. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én, felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyűMt 11,25-30

Mottókinyilatkoztattad a kicsiknek!

Felüdítés

Mit javasolna egy mai kommunikációs igazgató Jézusnak, hogyan népszerűsítse tanait? Ugye hajlamos volna influenszereket befogni, tegyék ők közkedveltté szolgálatait? “Az én terhem könnyű” ugyan magyarázatra szorul, mert ugye, mi teherről nem beszélünk, hanem csak wellnessről. Így már működik az üzleti modell: meg kell szabadulni a terhektől. Az ígért lelki nyugalom megéri. Felüdítés, ez már vonzó. Csak az a zavarba ejtő, hogy a kisemberekre bízza a felszabadító üzenetet. Ma azt mondanánk, a közösségi médiára. Nem kellenek ehhez celebek, a szomszéd is megteszi. Mi a titka a sikeres modellnek? Belefáradtunk a régibe. S persze az sem közömbös, hogy mindez végső soron az Atyától származik, az Ő teljes körű delegálásából. Akire a fiúnak monopóliuma lenne, csakhogy megosztja azt velünk. Nyerő stratégia.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrich naplója A szeretet köreiÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Kiss Ulrich naplója A szeretet körei Évközi 13. vasárnap

A szeretet körei

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.” Mt 10,37-42

Mottónem méltó hozzám.

Még nem elég…

Miért fogalmaz Jézus itt negatívan? Hisz apostolaihoz szólt. Kiket tartott méltónak követésére, ha nem azokat, akiket maga hívott meg erre? Nos, egy ilyen szoros közösségben a vezető közelsége azt az illúziót keltheti, hogy nincs más dolgunk, mint mellette maradni. De Jézus ennél jóval igényesebb. Teljes, maradéktalan elkötelezettséget kíván meg tőlük, azt, hogy kapcsolatuk vele mindenek felett álljon. Toronymagasan a szülői és a gyermeki szeretet felett. S mégis, alighogy az elképzelhető legmagasabbra tette a mércét, mindjárt ezután, mivel az mondta nekik, hogy aki nekik egy pohár vizet ad, azaz szolgál nekik, azaz a felebaráti szeretet gesztusába önti rokonszenvét, az is mennyei jutalmat kap. Hogyan magyarázzuk meg ezeket a végleteket? Nos, képzeljük el a szeretet működését, mint a tóba dobott kavicsét. Hullámokat gyűrűzik, amelyek mind koncentrikusan köröznek a becsapás, a találkozás epicentruma körül. A forrás, mint egy meteor, bár „kívülről” látszik jönni. a legbelsőbb kör. A második kör a közösségi szeretet, olyan, mint a szülői vagy gyermeki szeretet. A harmadik kör a tanúságtétel, az áldozat köre. Ugye, meglepő, hogy nem ez a legbelsőbb kör, hisz senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért? Közvetlenül következik a befogadók szeretete, és annak három fokozata: Az első Jézus befogadása, a második az igaz embereké. a harmadik a prófétáké. Mindnek jutalom ígértetik.  De aki még kimaradt volna a szeretet versengéséből, az beszállhat egy pohár vízzel is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."