52006 ima található a honlapon, összesen 109110 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre
Naponta frissül

Lisieux-i Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre és egy szent végső szavai

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz a mi lelki testvérünk. Vele akarunk élni és az Istenhez vezető úton az ő útmutatásait, akarjuk követni. Meg vagyunk győződve, hogy ő ebben minket testvérként segít.

Egy szent végső szavai Feljegyzések Liziői Kis Szent Teréz utolsó hónapjairól 1897 májusától szeptemberig

Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873-1897) tanításának, az életszentség „kis útjának” lényegét tartalmazza. A 92 idézetet műveiből és a szemtanúk vallomásaiból P.Maximilian Breig jezsuita atya (1913-1994) válogatta össze 1981-ben az általa alapított, német nyelvterületen működő Theresienwerk tagjai számára. Ez a mű 1972-ben született és célja Kis Szent Teréz üzenetének terjesztése és a missziók megsegítése.

Eredeti címe: Wegweisungen der heiligen Theresia vom Kinde Jesus für unseren Alltag, Augsburg 1981. Kiadja a Theresienwerk (P.Maximilian Breig SJ összeállítása és fordítása) 

Magyar fordítás: Jakubiny György

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai, Szent Terézhezmint a karmelitaszerzet újoncainak védőszentjéhez

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
06

Ó, kicsi Szent Testvérünk, ki az isteni kegyelemmel való hűséges közreműködésed által oly gyorsan érted el az életszentség ormát, eszközöld ki nekünk is azt a gyöngéd, erős és nagylelkű szeretetet, mely Téged arra késztetett, hogy örvendezve fuss az Isten szent parancsainak útján. Add, hogy a testvéri szeretet parancsát, melyet Te oly tökéletesen gyakoroltál, úgy megértsük és gyakoroljuk, mint Te, s hogy úgy szeressük egymást, amint Jézus szeretett bennünket. Taníts meg Jézust a szív egyszerűségében keresnünk, s méltass arra, hogy lelkünket az isteni igazságok tiszta sugaraival megvilágítsd, nehogy a csalódások megtévesszenek. Különösen arra kérünk, Kis Szent Teréz, add átélnünk azt, hogy képtelenek vagyunk minden jóra, hacsak onnan felülről segítséget nem kapunk, és hogy ezt a segítséget kiérdemeljük, eszközöld ki nekünk az igazi alázatosságot, mely levonzza szívünkbe a jó Isten irgalmas szeretetét. Minden fönntartás nélkül Neked adjuk át magunkat, égi Mesternőnk, ó taníts minket arra, hogy ne egyedül önmagunkért törekedjünk életszentségre, hanem az Anyaszentegyházért és a számtalan lélekért is, kiket szeretetünkkel és rejtett áldozatainkkal megmenteni óhajtunk. Amen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavaiImádság bátorságért a harcban

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Uram, „seregek Istene”, aki így szóltál Evangéliumodban: nem jöttem békét hozni, hanem kardot, fegyverezz fel a harcra engem. Égek a vágytól, hogy dicsőségedért harcoljak, esedezem, erősíts meg engem. Te egyedül vagy az én pajzsom – kiáltok fel Szent Dávid királlyal – Uram, Te fegyverezd fel kezeimet a háborúra.76 Ó én Szerelmesem, tudom milyen harcra jelöltél ki engem. Nem a harctereken fogok küzdeni … Szerelmed foglya vagyok, szabadon választottam a láncot, mely Veled egyesít, és örökre elszakít a világtól. Az én kardom a szeretet! Ennek segítségével kiűzöm az idegent az országból és kikiáltlak a lelkek Királyává. Uram, nincs szükséged ilyen gyenge eszközre, de Johanna (d’Arc) a Te érdemteljes szűzi jegyesed mondotta: Harcolnunk kell, hogy Isten megadja a győzelmet. Ó én Jézusom, tehát harcolni fogok szeretetedért életem végéig. Minthogy Te nem akartál megpihenni itt a földön, én is követni akarom példádat és így isteni ajkaidról elhangzott ígéreted beteljesül rajtam: Ha ki követ engem, bárhol leszek is, velem lesz ő is, és az én Atyám megdicsőíti őt.77 Veled lenni, Benned lenni, ez az én egyetlen vágyam; Te biztosítasz arról, hogy ez beteljesül s ez az, amiért el tudom viselni a számkivetést, várva a dicsőséges napot, melyen színről-színre látni foglak örökre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."