28397 ima található a honlapon, összesen 38219 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

  Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre
  Naponta frissül

  Lisieux-i Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre és egy szent végső szavai

  A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz a mi lelki testvérünk. Vele akarunk élni és az Istenhez vezető úton az ő útmutatásait, akarjuk követni. Meg vagyunk győződve, hogy ő ebben minket testvérként segít.

  Egy szent végső szavai Feljegyzések Liziői Kis Szent Teréz utolsó hónapjairól 1897 májusától szeptemberig

  Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873-1897) tanításának, az életszentség „kis útjának” lényegét tartalmazza. A 92 idézetet műveiből és a szemtanúk vallomásaiból P.Maximilian Breig jezsuita atya (1913-1994) válogatta össze 1981-ben az általa alapított, német nyelvterületen működő Theresienwerk tagjai számára. Ez a mű 1972-ben született és célja Kis Szent Teréz üzenetének terjesztése és a missziók megsegítése.

  Eredeti címe: Wegweisungen der heiligen Theresia vom Kinde Jesus für unseren Alltag, Augsburg 1981. Kiadja a Theresienwerk (P.Maximilian Breig SJ összeállítása és fordítása) 

  Magyar fordítás: Jakubiny György

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  22

  Öt óra táján egyedül voltam mellette. Arca hirtelen megváltozott, a haláltusa megkezdődött. Mikor a nővérek beléptek a betegterembe, valamennyit kedves mosollyal fogadta. Feszületét kezében tartotta, és állandóan rátekintett. Két óránál tovább rettenetes hörgés szaggatta keblét. A vér arcába tódult, keze kék, lába jéghideg lett, egész testén remegett. Bőséges verejték gyöngyözött nagy csöppekben homlokán és lefolyt arcára. A fuldoklási roham, mely nőttön nőtt, olykor akaratlanul is gyenge felkiáltásokra kényszerítette, hogy levegőhöz jusson. Szája annyira ki volt száradva, hogy a Szent Ábrázatról nevezett Genovéva nővér abban a véleményben, hogy enyhülést szerez neki, kis jégdarabocskát tett ajkára. Senki sem fogja elfelejteni azt a mennyei tekintetet és mosolyt, mellyel a mi kis szentünk abban a pillanatban az ő „Céline”-jére nézett. Olyan volt ez, mint valami magasztos bátorítás és végső istenhozzád. Hat órakor, mikor az Úrangyala megszólalt, könyörgő szemmel tekintett fel a Boldogságos Szűz szobrára. Néhány perccel 7 óra után a perjelnő anya abban a hiedelemben, hogy ez az állapot még sokáig elhúzódik, elbocsátotta a nővéreket. Ő pedig felsóhajtott: „Anyám, még nem a haláltusa ez! Még nem fogok meghalni?” – Igen, gyermekem, ez a haláltusa, de a jó Isten talán pár óráig ki akarja azt húzni… „Rajta hát! … legyen! legyen! … Ó, én nem szeretnék kevesebb ideig szenvedni! És feszületére tekintve azt mondta: „Ó! … szeretem őt! … ISTENEM! … SZERETLEK!” …

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  21

  „Legkisebb vágyaim is teljesültek… azért a legnagyobbnak is teljesülnie kell, meghalni szeretetből …”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  20

  Félelemtől szorongatva: „Nem tudok lélegzethez jutni, nem tudok meghalni”… Magát megadva: „Még többet is akarok szenvedni!”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  19

  Kissé később ezt mondotta: „Sohasem hittem volna, hogy lehetséges lenne ennyit szenvedni! Soha! Soha! Nem tudom másképp megmagyarázni, csak azzal a vággyal, mellyel meg akartam menteni a lelkeket” …

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  16

  „Ha ez a haláltusa, mi akkor a halál maga?”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  15

  Igen, Istenem, mindent, amit akarsz, de könyörülj rajtam!... Kis testvéreim, kis testvéreim, imádkozzatok értem!... Istenem, Istenem, te, ki oly jó vagy! Ó, igen, jó vagy! Tudom...

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14

  Ó, Istenem! ... Szeretem a jó Istent! Ó, jó Szűzanyám, jöjj segítségemre!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."