97211 ima található a honlapon, összesen 232224 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre
Naponta frissül

Lisieux-i Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre és egy szent végső szavai

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz a mi lelki testvérünk. Vele akarunk élni és az Istenhez vezető úton az ő útmutatásait, akarjuk követni. Meg vagyunk győződve, hogy ő ebben minket testvérként segít.

Egy szent végső szavai Feljegyzések Liziői Kis Szent Teréz utolsó hónapjairól 1897 májusától szeptemberig

Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873-1897) tanításának, az életszentség „kis útjának” lényegét tartalmazza. A 92 idézetet műveiből és a szemtanúk vallomásaiból P.Maximilian Breig jezsuita atya (1913-1994) válogatta össze 1981-ben az általa alapított, német nyelvterületen működő Theresienwerk tagjai számára. Ez a mű 1972-ben született és célja Kis Szent Teréz üzenetének terjesztése és a missziók megsegítése.

Eredeti címe: Wegweisungen der heiligen Theresia vom Kinde Jesus für unseren Alltag, Augsburg 1981. Kiadja a Theresienwerk (P.Maximilian Breig SJ összeállítása és fordítása) 

Magyar fordítás: Jakubiny György

Lisieux-i Kis Szent Teréz – Egy szent végső szavai Imádság Kis Szent Terézhez,mint a karmelita rend újoncainak védőszentjéhez

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

(Őszentsége XI. Pius pápa nevezte ki azzá 1923. jún. 16-án)

 

Ó, kicsi Szent Testvérünk, ki az isteni kegyelemmel való hűséges közreműködésed által oly gyorsan érted el az életszentség ormát, eszközöld ki nekünk is azt a gyöngéd, erős és nagylelkű szeretetet, mely Téged arra késztetett, hogy örvendezve fuss az Isten szent parancsainak útján. Add, hogy a testvéri szeretet parancsát, melyet Te oly tökéletesen gyakoroltál, úgy megértsük és gyakoroljuk, mint Te, s hogy úgy szeressük egymást, amint Jézus szeretett bennünket. Taníts meg Jézust a szív egyszerűségében keresnünk, s méltass arra, hogy lelkünket az isteni igazságok tiszta sugaraival megvilágítsad, nehogy csalódások megtévesszenek. Különösen arra kérünk, Kis Szent Teréz, add átélnünk azt, hogy képtelenek vagyunk minden jóra, hacsak onnan felülről segítséget nem kapunk, és hogy ezt a segítséget kiérdemeljük, eszközöld ki nekünk az igazi alázatosságot, mely levonzza szívünkbe a jó Isten irgalmas szeretetét. Minden fönntartás nélkül Neked adjuk át magunkat, égi Mesternőnk, ó taníts minket arra, hogy ne egyedül önmagunkért törekedjünk életszentségre, hanem az anyaszentegyházért és a számtalan lélekért is, kiket szeretetünkkel és rejtett áldozatainkkal megmenteni óhajtunk. Amen.

 

300 napi búcsú, valahányszor a szerzetnek egy újonca ájtatosan és bűnbánó szívvel elmondja. Róma, 1923. dec. 2.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavaiImádság bátorságért a harcban

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
29

Uram, „seregek Istene”, aki így szóltál Evangéliumodban: nem jöttem békét hozni, hanem kardot,75 fegyverezz fel a harcra engem. Égek a vágytól, hogy dicsőségedért harcoljak, esedezem, erősíts meg engem. Te egyedül vagy az én pajzsom – kiáltok fel Szent Dávid királlyal – Uram, Te fegyverezd fel kezeimet a háborúra.76

Ó én Szerelmesem, tudom milyen harcra jelöltél ki engem. Nem a harctereken fogok küzdeni … Szerelmed foglya vagyok, szabadon választottam a láncot, mely Veled egyesít, és örökre elszakít a világtól. Az én kardom a szeretet! Ennek segítségével kiűzöm az idegent az országból és kikiáltlak a lelkek Királyává.

Uram, nincs szükséged ilyen gyenge eszközre, de Johanna (d’Arc) a Te érdemteljes szűzi jegyesed mondotta: Harcolnunk kell, hogy Isten megadja a győzelmet. Ó én Jézusom, tehát harcolni fogok szeretetedért életem végéig. Minthogy Te nem akartál megpihenni itt a földön, én is követni akarom példádat és így isteni ajkaidról elhangzott ígéreted beteljesül rajtam: Ha ki követ engem, bárhol leszek is, velem lesz ő is, és az én Atyám megdicsőíti őt.77 Veled lenni, Benned lenni, ez az én egyetlen vágyam; Te biztosítasz arról, hogy ez beteljesül s ez az, amiért el tudom viselni a számkivetést, várva a dicsőséges napot, melyen színről-színre látni foglak örökre.

 

75 Mt 101,34.

76 Zsolt 143,1.
 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."