55690 ima található a honlapon, összesen 122189 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Kilenced - NOVENA

Kilenced - NOVENA
Naponta frissül

Amikor kilencedet imádkozunk, azt mély és az adott Szent vagy Isteni személy közbejárásának erejébe vetett nagy bizalommal tegyük! Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz! Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől! Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért HETEDIK NAPImádság önfegyelmezésért

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért HETEDIK NAP Imádság önfegyelmezésért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

HETEDIK NAP - Imádság önfegyelmezésért

Imádság az önfegyelmezésért

Bosco Szent János, te hősi fokban fegyelmezett voltál! Ételben, italban, a hideg és meleg elviselésében egyaránt kivontad magad az érzékek uralma alól, munkáidat panasz nélkül végezted, pedig gyakran sok fáradságot és kellemetlenséget jelentettek számodra! Önuralmadat elárulta szemed, beszéded, hallgatásod; szegényesen egyszerű, de mindig kifogástalanul tiszta ruházatod is mennyi önfegyelmezésről beszél! Még az állásban, a járás-kelésben, pihenésben is találtál alkalmat az önmegtagadásra, sőt, még tudományszomjadat is fékezni tudtad. Hányszor nyílt alkalmad az önuralom gyakorlására, mikor rágalmakkal, gyanúsításokkal, hamis vádakkal illettek, s te mindezt békés nyugalommal tűrted és szívbó1 megbocsátottad! Egész életed szüntelen valóraváltása volt az apostol szavainak, aki a kereszténység eszményképét Krisztus követésében, keresztjének vállalásában és az érzékek megfékezésében látja.
Bosco Szent János Atyánk, te hőse voltál az önfegyelmezésnek. Taníts engem is fegyelemre, önmegtagadásra, hogy példád és az apostol tanítása szerint érzékeimet keresztrefeszítve eljussak az örök boldogság hazájába.

Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével6. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 6. nap

HATODIK NAP

„Ma a csendes, alázatos lelkeket, és a kisgyerekeket hozd Hozzám, és merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy látom őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A Kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

„Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát,
Ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!”

Édes Jézus, adj nekünk egyszerű, tiszta szívet,
Adj, kérünk hálás, csillogó szemeket,
Hogy befogadhassuk szeretettel nyújtott Kegyelmeidet,
S hogy sokszorozzuk azokat, mint igaz gyümölcsöt, égi kincseket!
Adj nekünk is soha ki nem merülő, de folyton megújuló tiszta szeretetet,
Szőlőmunkásaiddá így tégy bennünket!

 

Legdrágább Jézusunk! Fogadd Irgalmas Szívedbe a szelíd, Rád-figyelő, alázatos lelkeket, akik olyan egyszerűséggel és természetességgel keresnek Téged, mint a kicsi, angyal-lelkű gyermekek. Ők valódi örömöt okoznak mindenkinek, Égen, s Földön egyaránt. Ők azok, akik a legméltóbban, és a legmegérdemeltebben közvetítenek szavuk, viselkedésük által Téged.
Urunk, Jézus! Adj nekünk olyan alázatot, mely sohasem vonja kétségbe Terved helyességét, és mindig kész a „kivitelezésre”, bármilyen nehézséget is hoz ez a helyzet sorsunkba. Add nekünk, hogy e kritikus években is mindig csak Rád, és Vezetésedre figyeljünk.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre, akiknek nem gond az, hogy visszahúzódjanak, ha ezt kéred, vagy háttérben maradjanak, ha úgy akarod. Szent Fiad Nevében kérünk Mennyei Atyánk, Isteni Hatalmadnál fogva vigyázz a kicsiny gyermekekre! Óvjad a felnőtt-durvaság ellen leheletfinom kis lelküket, hogy maradhassanak valamennyien Jézus Irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről, egészen Mennyei Trónodig.
Irgalmasság, és végtelen jóság Atyja, kérünk, hogy a tiszta gyermeklelkek iránt érzett szereteteddel áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje Irgalmasságod dicséretét, mindörökkön-örökké! Ámen.

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás6. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 6. nap

6. nap

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat-, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom a juhokért.” János 10, 11-15

 

Kérdések elmélkedéshez
Nyitott vagyok-e az Úr hívó szavára, ha szeretne meghívni apostolai közé?
Imádkozom-e papi hivatásokért?
Megteszek-e mindent a hívekért, hogy minden rám bízott lélek közelebb kerülhessen szolgálatom által Istenhez?
Segítem-e közösségem papjait, imádkozom-e paptestvéreimért, hogy Jézus Szent Szíve szerint be tudják tölteni hivatásukat?

Ima
Jézusom, add kegyelmedet, hogy Szent Szíved szerinti méltó lelkipásztorok lehessenek híveid szolgálatában minden közösségben és értük vállalt áldozataink méltó gyümölcsöt teremjenek. Ámen

 

Ego sum Pastor bonus

Ego sum Pastor bonus, Alleluia:
et cognosco oves meas et cognoscunt me meae, alleluia.
Pono animam meam pro ovibus meis, alleluia.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért HATODIK NAPImádság lelki erősségért

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért HATODIK NAP Imádság lelki erősségért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

HATODIK NAP - Imádság lelki erősségért

Bosco Szent János, ó milyen erős volt a te lelked! Tanulmányaid elé ezernyi nehézség tornyosult. Erős lelked azonban legyőzte azokat, s pappá lettél, tudós, szentéletű pappá. Kortársaid kinevettek, eszelősnek mondtak, mikor eljövendő szerzetes-társaságodról, intézeteidró1, templomaidról, munkatársaid seregéró1 beszéltél nekik. S íme: szerzeteseid már az egész földtekén érlelik nagy szíved szeretetének gyümölcseit. Intézeteidből veszni indult ifjak százezrei kerültek ki megújult, megtisztult lélekkel, templomaid oltáráról naponta ezer meg ezer szentmiseáldozat száll az ég felé. A munkatársak százezrei lelkes szeretettel járnak nyomdokaidban, hogy imáikkal, filléreikkel továbbfejleszteni segítsenek azt, amit megkezdtél. Nagy és erős volt a lelked, hogy Isten segítségével együttműködve ezer nehézség közepette megvalósítottad mindezt!
Gyarlóságom tudatában szégyenkezve nézem saját gyöngeségemet és a küzdelmekben való állhatatlanságomat. Hozzád menekülök tehát, erőslelkű védőszentem, Bosco Szent János! Állj mellettem megpróbáltatásaimban, s erősíts, hogy kötelességeimet mindig híven teljesítsem, az élet ínségeit türelemmel viseljem, s a nehézségek ellenére is mindig előbbre jussak az erények útján.


Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével5. nap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 5. nap

ÖTÖDIK NAP

„Ma vezesd az eretnekeket, és szakadárokat Hozzám, és merítsd őket Irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az Én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak Sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

„Látja a csatákat, hosszú, véres küzdelmeket,
Hogy feledheti így el az ember az Isteni eredetet?
Látja az ármányt, mit e nép rengetegszer átél,
Alig van, ki nemesen áldoz a Hazáért!”

Drága Jézus, Ki Magad vagy a Szeretet, az Öröm, és az Élet,
S választottad a szörnyű halált, hogy embereket mentsél meg…
Milyen szörnyű lehetett Neked annak tudata,
Hogy gyalázattá válik az emberi szó és tett által a test,
És lesz: „halott lélek” megcsúfolt temploma!
Isten-emberségedben előre láttad az emberi, s nemzeti jövendőket:
Hogyan tipor, szaggat a „gőgös okosság”
Földi hazát s Égi Hazát, és benne: testeket, lelkeket!
Ó, Irgalmas Isten, tégy méltóvá, fürössz meg Irgalmad Tengerében minket,
Hogy enyhíteni tudjuk az emberben, s a nemzetben is vérző fájdalmas sebeket!

 

Legirgalmasabb Jézus, Te Magad vagy a Jóság. Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik, vagy akikért híveid kérnek, Hozzád könyörögnek. Fogadd Irgalmas Szíved hajlékába azok lelkét, akik nem tudván, mit tesznek, elfordultak Tőled! Testük nem templom, vagy tiszta aranykehely Áldozatod Oltárán, hanem csak üresen kongó bádogedény.
Világ Világossága! Fényeddel világíts le e kiüresedett lelkek kútmélyére, hogy meggyulladjon tőle a lélek legmélyére húzódott, épphogy csak pislákoló szikra. Világosságoddal vezesd vissza őket Szent Szíved egységbe, hogy ők is örömmel dicsérjék, Irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték Jóságodat, és Kegyelmeid sokaságát, sőt visszaéltek a Kegyelmekkel, makacs megátalkodottsággal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad Szeretetét, és keserves kínszenvedéseit, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta, hogy visszavezethesse őket az Örök Hazába. Add, hogy ezek a lelkek is – mint tékozló fiú, - Hozzád visszatérjenek, és hogy dicsőségedre örömmel éljenek! Ámen.

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás5. nap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 5. nap

5. nap

„Ébredj, ébredj, öltsd fel erődet, Sion! Öltsd fel díszes ruhádat, Jeruzsálem, te szent város! Mert többé nem jár benned körülmetéletlen és tisztátalan.” Izajás 52, 1

 

Kérdések elmélkedéshez
Ragaszkodom-e teljes szívvel az Úrhoz és megőrzöm-e tisztán szívemet a világtól lehetőségeim szerint leginkább elkülönülve?
Mennyire fontos számomra a tisztaság erénye testben és lélekben?
Ha a tökéletes tisztaságra kapnék meghívást, az Úrban való hittel, alázattal képes lennék-e elfogadni az Isten Országáért vállalt tiszta élet áldozatát?
A szív körülmetéltségére is törekedve megteszem-e a tőlem telhetőt, hogy úgy tükrözzem az Úr fényét embertársaimra, hogy őket is megérinthesse Isten szeretete?

Ima
Segíts Istenem, hogy az Úr Jézus, a Boldogságos Szűz Mária és a tisztaságot hősies fokon gyakorló szentek példaképe által egyre közelebb kerülhessek az elérendő eszményhez a Te kegyelmedből. Ámen.

 

Dicsérjük Jézus Szentséges Szűz Anyját

Dicsérjük Jézus Szentséges Szűz Anyját,
A szép mennyország színaranyját,
Az égnek drága gyönyörűségét,
A kerek földnek legragyogóbb ékét.

Ó szent Szűz tiszta minden földi szennytől,
Nagy kegyet nyertél az Istentől,
Mert mint a liljom tiszta volt lelked,
Isten Anyjául kiválasztott Téged.

Hozsanna 180.A. ének 1.-2. vers

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért ÖTÖDIK NAPImádság igazságosságért

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért ÖTÖDIK NAP Imádság igazságosságért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

ÖTÖDIK NAP - Imádság igazságosságért

Bosco Szent János! Te valóban az igazságosság hőse voltál. Mindig megadtad mindenkinek azt, ami megilleti: Istennek a hódoló imádatot, gyermeki szeretetet; egyházi és világi elöljáróidnak a tiszteletet, engedelmességet, éspedig nemcsak látszatra, mások előtt, de otthon, bizalmas körben, lelked mélyén is. Engedelmesen meghajoltál a törvényes hatóságok intézkedései előtt, akkor is, ha azok felfogásoddal ellenkeztek s intézményeidnek kárára voltak. Alárendeltjeidet illető tetteidnek sohasem az elfogultság, de mindig az igazságosság volt az irányítója.
Bosco Szent János Atyánk, segíts meg, hogy én is mindig és mindenki iránt igazságos legyek. Isten iránt: hogy imádjam és szeressem őt s megtartsam parancsolatait; elöljáróim iránt: hogy engedelmeskedjem nekik és tiszteljem őket; felebarátaim iránt: hogy sohasem a külső látszat szerint, de a szeretet parancsa alapján ítéljem meg őket, s olyan módon védjem meg érdekeiket, mint a magaméit. Légy segítségemre, hogy soha ne csaljak, meg ne károsítsak mást, hanem mindenkinek megadjam, ami őt megilleti, sőt, tehetségemhez képest még jót is tegyek másokkal.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével4. nap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 4. nap

NEGYEDIK NAP

„Ma hozd elém a pogányokat, és mindazokat, akik még nem ismernek Engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket Irgalmam tengerébe!”

„Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,
Mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt.”

Ó, Uram, Hazánk történelme sok lelket megrendített,
s megcsappant a Hit ott, hol nem értettek Téged.
Mély fájdalom támadt a szívekben, s üresség a fejekben,
De éppen így szerepelt minden a „sötétség” elképzelésében.
Ó, Jézus! Irgalmad legyen az, mi Fényt áraszt szívünkbe, elménkbe
Te Urunk, s az Irgalmasság Anyja vezessen minket győzelemre!

 

Legkegyelmesebb Jézus! Világ Világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok, és megtévedtek lelkét, akik még nem, vagy nem jól ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék Irgalmasságod csodáit.
Ne engedd őket soha eltávozni Irgalmas Szívedből! Jó Urunk, add nekünk Szentlelked Erejét, és Biztonságát, hogy szeretettel tudjuk megsegíteni bizonytalankodó embertársainkat a Te Tanításodban és dicsőségedre.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok, a megtévedtek és megtévesztettek, valamint a kiüresedett emberek lelkére, akik helytelen istenképpel léteznek, de akiket Jézus Irgalmas Szíve minden Szeretetével Magához ölelni kíván! Töltsd be őket az Evangélium Világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni! Add, hogy ők is örökké dicsérjék bőkezű Irgalmadat. Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás4. nap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 4. nap

4. nap

 „A többiek a nép közül: papok, leviták, kapuőrök, énekesek, templomszolgák, és mindenki, aki az országok népeitől elkülönült, és az Isten törvényéhez szegődött, feleségestől, fiastól és lányostól, mindnyájan, akikben megvolt a kellő értelem, megfogadták, ahogy a testvéreik a vezetők, megfogadták és megesküdtek, hogy teljesítik Isten törvényét, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott.” - Nehemiás 10, 29-30a

 

Kérdések elmélkedéshez
Képzem-e magam világi és egyházi területen egyaránt?
Keresem-e azt a szolgálati területet, és elkötelezettségi szintet, amely képességeimhez leginkább közel áll?
Annyit vállalok-e, amelynek a megtartására biztosan meghívást, kegyelmet és erőt érzek?
Nyitott vagyok-e az Úr magasabb szinten való követésére, ha még van előrelépési lehetőség?

Ima
Erősíts meg, Uram minden kegyelmi forrásod által, hogy rátaláljak igazi szolgálatomra, feladataimat a legjobb tudásom szerint végezzem és megtartsam parancsaid. Segíts felismerni, milyen útra hívtál és add meg kegyelmedet Akaratod szerinti mind elkötelezettebb követésedre. Ámen.

 

Ki negyven nap előtt

Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki értünk véredet bőven ontottad,
Érted egy galambpár lett az áldozat.
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 7.-8. vers

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért NEGYEDIK NAPImádság okosságért

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
KILENCED DON BOSCO közbenjárásáért NEGYEDIK NAP Imádság okosságért

Készüljünk Bosco Szent János égi születésnapjára közbenjárását kérve kilenc napon át!

NEGYEDIK NAP - Imádság okosságért

Bosco Szent János, bölcs okosságod csodálatosan megőrizte lelked egyensúlyát. Mindig derűs, mindig vidám voltál, önuralmadat a legsúlyosabb csapások idején sem vesztetted el. Az események hullámzásai nem nyugtalanítottak, mert mindenben csak Isten tetszését kerested, tekinteted a kitűzött célon függött s feléje igyekeztél, akár tűzön-vizen keresztül is. Isten és a Szent szűz volt mindenben irányítód. Imádságos lelked mindenben őhozzájuk fordult tanácsért, azért nem tévesztetted el soha az utat, amelyen haladnod kellett.
Bosco Szent János Atyánk, szerezd meg nekem is a keresztény okosság erényét. Segíts, hogy minden munkámat nyugodt megfontolással kezdjem, véghezvitelében állhatatos legyek, kislelkű csüggedés soha el ne bátortalanítson s a nehézségek közepette is csak a célra: Isten akaratára irányítsam tekintetemet. Tartsd tőlem távol a világ okosságát, amely önző módon csak a saját előnyét keresi, s add meg helyette azt az okosságot, amelynek fényénél megértsem ezt az igazságot:
"Mit használ, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkének azonban kárát vallja?"

Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség...

Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével3. nap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 3. nap

HARMADIK NAP

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess Hozzám, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak Részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

„Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,
Hogy hűséget valljanak Istennek, s Hazának…”

Irgalom Istene nézz le ránk! Lássad szenvedő, megtépett Hazánk!
Lássad, hogy e nép: Hitet, s Hazát védve hányszor kiáltott Hozzád!
Ó, Jézus, add, hogy Igaz harcaink vére folyjon Irgalmad Tengerébe,
Hogy e Nemzet, s az egyén a múltat immár végképp letehesse!
Áldj meg minket Irgalmas Istenünk,
Hogy ahogy nehéz történelmünkben tettük,
Úgy ma is, a „végidőkben” is,
Neked ajánlhassuk minden gondolatunk, s a szívünk!

 

Legirgalmasabb Jézus, Aki bőven juttatod Irgalmasságod kimeríthetetlen kincsestárából mindenkinek Kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat, végy fel minden igaz magyar embert Szent Szíved hajlékába, s tarts ott bennünket, hogy folyamatos Isteni Vezetésed, és Szűzanyánk lelki nevelése, a „Kettős Szív” lángoló Szeretete vezessen minket a Te dicsőségedre, igaz győzelemre! Add, kérünk, hogy visszaemlékezzünk lélekben vállalt sorsunkra, és elménk és szívünk készen álljon minden feladatra!

Örök Atya! Tekints Irgalmas Szemeddel a Magyar Nép hűséges lelkeire, kik múltban és jelenben munkát vállaltak Szőlődben, és tekints ránk úgy, mint Szent Fiad és Szűzanyánk örökségére. Jézus fájdalmas szenvedéséért, és Szűzanyánk minden Könnyéért áldj meg minket, egész népünket, s végy Örök Oltalmadba minket! Kérünk Jó Atyánk, vezesd úgy egyéni mint nemzeti sorsunkat, hogy „dolgunk végeztével” egy Örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt dicsérhessük Irgalmadat. Ámen

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás3. nap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra II. A Megszentelt Élet Napjára - hivatástisztázás 3. nap

3. nap

„Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, tegyétek edényeitekbe, és lakjatok városaitokban, melyeket elfoglaltatok!” Jeremiás 40, 10b

 

Kérdések elmélkedéshez
Melyek azok a ragaszkodások, amelyek még nem engedik, hogy szabadon az Úr útján járhassak?
Körültekintően utánajárok-e a megszentelt élet különböző formáinak megismerése során, milyen bort és gyümölcsöt tudok az Úr edényébe helyezni?
Igyekszem-e időt tölteni a hasonló karizmákkal rendelkező testvérek társaságában vagy közösségében?
Felmérem-e a lehetőségeim felelősen, imádkozom e világosságért, mielőtt elköteleződöm egy megszentelt útra vagy közösségbe?

Ima
Jézusom, hálát adok minden meglevő és hiányzó adományért életemben. Segíts, hogy a Szentlélek ereje által felismerhessem az Atya Akaratát és ezek meglétében, vagy hiányában felelősséggel kamatoztathassam ajándékaim az egész Egyház javára. Ámen.

 

Ó Sion, templomod

Ó Sion, templomod, Ékesítsd csarnokod.
Így fogadd Krisztusod. Királyod, pásztorod.
Íme, itt jön Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

A törvényt megtartja, Mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja, Simeon fogadja.
A szentséges Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

Hozsanna 164. sz. ének 1.- 2. vers

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."