93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásai
Naponta frissül

Keresztes Szent János maximái az aszketikus irodalom rendkívül értékes termékei. E maximák valóban „arany” mondások, amelyek mindegyik szerzőjük lángoló istenszeretetéről s mélységes ember- és lélekismeretéről tesz tanúbizonyságot. tartalmuk nagyon gazdag és változatos, és szinte kimeríthetetlen kincsesbánya a lelki életet élők számára.

Úgy a kezdők, mint a haladók, sőt a legelőrehaladottabbak is igen nagy lelki haszonnal olvashatják azokat. Valódi igazgyöngyök, s miként a természetes gyöngyöket csak a tenger mélyén élő kagylók tudják magukból kitermelni, épp úgy ezen lelki igazgyöngyöket csak oly mélyen Istenbe merült lélek tudta számunkra elkészíteni, amilyen Keresztes Szent János volt.

szerző Juan de la Cruz (1542-1591)
fordította   Hárs Ágoston Ferenc (OCD) ((1861-1929))

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Ha tudnák az emberek, hogy a szenvedés és önmegtagadás mily nagy segítségünkre van a legfőbb javak megszerzésében, akkor sohasem keresnének vigasztalást.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29

Nem a fáradalmakat kell magunkhoz szabnunk, hanem magunknak kell a fáradalmakhoz. alkalmazkodnunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28

Úgy a szerencsében, mint a szerencsétlenségben őrizd meg lelked nyugalmát. Őrizd meg bensőséges szeretetedet minden szenvedéssel szemben, amelyet Isten küld neked.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26

Folytonosan örül Istenben, mert Ő a te üdvösséged. Gondold meg, hogy mily jó rád nézve, ha elszenveded azt, ami tőle, az igazi Jótól szántazik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásaiKrisztus szenvedéseinek barátja

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
25

Őrizd meg lelked erősségét mindazzal szemben, ami téged Istenen kívül bárhová vezetne, és légy Krisztus szenvedéseinek barátja.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásaiKitartóvá tesz

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

Az erősség kitartóvá teszi a lelket a viszontagságokban, gyakorolhatja vele az erényeket és legyőzheti a nehézségeket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásaiDolgokon igazán uralkodni

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

Aki a dolgokon igazán uralkodik, azt sem azoknak kellemes volta nem hangolja örömre, sem kellemetlen volta nem teszi szomorúvá.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásaiTiltott eledel

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

Sohase elégítsd ki magadat tiltott eledelekkel, azaz a földi élet eledeleivel; mert boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, ők kielégülést nyernek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásaiVándor jó lábai

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
21

Jóllehet a jóakaratú emberek útja egyenes és könnyű, a vándor mégsem juthat messze és csak fáradsággal juthat előre, ha nincsenek jó lábai, fogytán az ereje és ha ellankad az úton.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

Gondold meg, hogy ami a világból való, szintén csak világ, és ami a testből van, az szintén test; a jó szellem az Isten lelkéből születik, amelyet sem a világ, sem a test nem közölhet velünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."