47392 ima található a honlapon, összesen 94365 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Istenes versek

  Istenes versek
  Változó frissítés

  "Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: mert én veled vagyok..!" (ApCsel 18, 9-10)

  Oszd meg a kedvenc versedet és küldd be kedvelt költőd Istenes verseit!

  Istenes versek Endrődi Sándor:A celli búcsú

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Istenes versek Endrődi Sándor: A celli búcsú

  Endrődi Sándor: A celli búcsú

  Mélységes erdők sűrűjén
  Magányos út vezet;
  Az úton egy szegény, erőtlen
  Asszonyka lépeget.

  Gonosz hely, rabló nép tanyája
  Az est is éjre vál’
  „Megállj!” hangzik a sűrűségből
  S a sápadt nő megáll.

  Kibuknak nyolcan is s előlép
  A rabló nép ura:
  „Hová ballagsz te sápadt asszony?”
  „A celli búcsúra.”

  „S mit viszel a celli Máriának?
  Mutasd a kincseket!”
  „Ó nem viszek én semmit néki,
  Csak tiszta szívemet!”

  Fogják motozzák: mindhiába,
  Szegénynek semmije!
  Elő, elő hát szívét, hogy
  Igazán hadd vigye!

  Melléből éles, gyilkos késsel
  Kitépik szívét,
  Azután kötényébe dobják:
  „Most indulj és – vigyed!”

  S az asszony –ó csodák csodája-
  Nem hull a földre, nem:
  Köténykéjét kezébe fogva
  Megindul csöndesen.

  Arcán a holtak sápadtsága,
  Ruhája tiszta vér
  Az égen hajnal pírja reszket,
  Amikor Cellbe ér.

  De hallga! Mi zsibong a légben?
  Hang, milliónyi hang!
  Cellben magától megszólamlik
  Zeng-bong a sok harang.

  A pap –miséjét abbahagyja.
  Fölkelnek a hívek
  Mindenkit egy érzés ragad meg,
  Mindenki megy, siet.

  S égő gyertyákkal, szent zászlókkal
  Tódulnak kifelé
  Ki szívét hozza Máriának:
  A véres nő elé…

  Könnyel fogadják, védve hozzák
  Az Úr házába őt,
  Hol végre összerogy szegényke
  A drága Szűz előtt.

  A Szűzanyának márvány szobra
  Az oltárról lelép,
  Kezébe veszi halk fohász közt
  A jó asszony szívét.

  S míg könnytől, vértől ázva, fázva,
  Félholtan fekszik ott;
  Ím mellén forradás se’ látszik
  S belül a szív dobog!

  Az ámulattól, a csodától
  Meghatva áll a nép,
  Ragyogó díszbe öltözködve
  Új pap mond új misét.

  És szinte fel az égig harsog
  A hál’adó ima:
  „Hozsanna néked, Isten anyja,
  Áldott Szűz Mária…”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek Sík Sándor:A keresztúton

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Istenes versek Sík Sándor: A keresztúton

  Sík Sándor: A keresztúton

  Megy a Jézus a Kálváriára,
  Fejében a töviskoronája.

  Véres rózsák verték ki a testét.
  Megy a Jézus, viszi a keresztjét.

  Most először roskadt el alatta,
  Vad pribékek keze fölrángatta.

  Szeges szíjak a húsába tépnek,
  Borzalommal kísérik a népek.

  Szeges szíjak csontig elevenbe.
  Jön az úton Szűz Mária szembe.

  A szeméből mennyek mosolyognak,
  De szívében hét tőre pokolnak.

  Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
  Azt a véres, verejtékes orcát,

  Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
  Aki az ő testéből testedzett.

  Kis Betlehem boldog éjjelében
  Ő ringatta ámuló ölében,

  Ő mosott rá, főzött és dagasztott,
  Ágya szélén de hányszor virrasztott!

  Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta,
  Haj pedig már akkor is de tudta…!

  Ó hogy nézte távolodó képét,
  Mikor elment, három éve, végképp!

  Nézi most is, rogyadozó testtel,
  Kicsi fiát a szörnyű kereszttel.

  Nézi, nézi, fátyolodó szemmel.
  Megy a Jézus, utána a tenger.

  Véres úton, végestelen hosszan:
  Tenger ember, férfi, gyerek, asszony.

  Véres tajték veri ki a mesgyét.
  Valamennyi viszi a keresztjét.

  Nem hiányzik senki sem a sorból:
  Legelöl a tizenkét apostol,

  Utánuk a számolatlan ezrek,
  Ködbevesző végtelen keresztek.

  Ott piheg a sok mái szegény is:
  Édesapám, édesanyám, én is!

  Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
  Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek Mondj szívem dalt(Omni die dic Mariae)

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12
  Istenes versek Mondj szívem dalt (Omni die dic Mariae)

  Mondj szívem dalt (Omni die dic Mariae)

  Mondj szívem dalt, és magasztald
  Máriának szent Nevét,
  Őt dicsérjed, és megüljed
  Buzgalommal ünnepét;
  Kell csodálnod, hogyha látod,
  Mily magasra tétetett;
  Mert szülőnek s tiszta szűznek
  Csak magát nevezheted.

  Hídd segédül, hogy bűnöktül
  Tisztogassa lelkedet;
  Nem tetéznek annyi vétkek,
  Őt ha buzgón tiszteled:
  Higgyed, érte szent szülötte
  Minket újra befogad,
  Bánkódóknak, jobbulóknak
  Bő kegyelmet osztogat.

  Zengj szívem dalt, és magasztald
  A világ nagyasszonyát;
  Mert legyőzte ő szülötte
  A pokolnak zsarnokát;
  Üdvözítő anyja lett Ő,
  Kiben éltünk újula.
  Véghetetlen jókat Isten
  Nyújt nekünk őáltala.

  Téged illet a dicséret,
  Csillag a vésztengeren!
  Kellemedhez mérve elvesz
  A több fényár az egen;
  Bámulunk! mert általad nyert
  Földi pályánk égi fényt,
  Bűnhomályban, sok viszályban
  Te derítsz ránk jó reményt.

  Érdemed nagy, mert Anyánk vagy,
  Aki ránk szórsz bő kegyet;
  És nekünk, mint szent hitünk int,
  Megnyitád a zárt eget:
  A hibáknak elhagyatnak
  Általad tévútjai:
  Felbomolnak, szétoszolnak
  A bűn undok átkai.

  Szent Fiad kérd a malasztért,
  Öntené szívünkbe azt,
  S újra benne ne növesztne
  A gonosznak magva gazt;
  Szűz! Te védjed és segéljed
  Hű keresztény nyájadat,
  Hogy gyönyörrel, léleküdvvel
  Járja áldott útadat.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek Harangozó MiklósKis-czelli búcsú, 1766

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  08
  Istenes versek Harangozó Miklós Kis-czelli búcsú, 1766

  Hozott Isten nálunk, sok fáradt zarándok! Étel-ital szállást itt ugyan találtok! Messzirül világlik már a templom tornya, Ott lakik a Szent Szűz, s lészen rátok gondja!

  Bűnterhes lelketek lábához vigyétek, S Tőle föloldozó áldását vegyétek! Meggyógyul a fájás, elmúlik a nyűség, Hogyha szívetekben érdemes a hűség! S ha majd Máriánkat szépen köszöntétek, Illendő imákkal Őtet illettétek, Lépjetek ki akkor Kis-Czell városába, Ki a koraőszi, nyájas éjszakába, S ott, a klajstrom mellett, bármi is az óra, Rátaláltok majd a Szarvas Vigadóra, Ahol Patzold Uram kurjanó torokkal Kínál majd a hűvös, jó sági borokkal! S kicsit távolabb, a Szenthármasság téren Már a Szőllő Korcsma világlik az éjben, Ottan Wenczler János árul vacsorákot, S nála kaphatjátok a legjobb tubákot. S ott a Vörös Ökör, ahol Pándits János Uram a tisztessen megőszült korcsmáros, Az is bőkezzüen méri ki a rumot, De vigyázz, ne csinálj mégse skandallumot! S innét ha menni köll, ott van még a Bárány, Ahol két kupát kapsz egyetlenegy árán, Meg az Angyal Csárda, ahol jól zenélnek, S egészen hajnalig járják a legények. S hogyha fáradt tested vágyna nyogovásra, Kapsz egy jó szobát a tágas Koronába, Vagy, ha az erszényed könnyebb pár garassal, Be köll akkor érned a Fekete Sassal. S reggel, ha ébrednél renyhe kábulatba, Ímelygős, fejfájós, rusnya hangulatba, Elballaghatsz majd az utca legvégére, Capelláris Uram kávémérésébe. Aztán átöltözvén a jobbik ruhádba, Sétálj vissza újra a Szűz templomába, S miután meggyóntad az előző estét, Tisztán vedd magadhoz Krisztus Urunk testét. S végül áldott szívvel indulj az utadra, Emlékezve minden boldog pillanatra, Melyeket megéltél Kis-Czell városában, Hétszázhatvanhatnak September havában

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek Illyés Gyula:Szekszárd felé

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  07
  Istenes versek Illyés Gyula: Szekszárd felé

  Illyés Gyula: Szekszárd felé

  Kis vonat megy nagy domb-
  oldalon;
  terhes kicsi nő a
  vonaton.

  Jár itt is, ha más nem,
  a szeme;
  affajta, ki nem röst
  sohase.

  Homloka az ablak
  üvegén,
  rázódik a tengely
  ütemén.

  Néz ki bólogatva
  szüntelen,
  oldalvást a vastag
  üvegen.

  Nézi mit a tágas
  táj kínál;
  gyermeke helyett is
  nézi már.

  Mosolyog és pillog
  nagyokat,
  mint lány, ha szeszt, édest
  kortyogat.

  Ablakrázta arca
  szeliden
  azt bólintja folyvást,
  hogy igen.

  Ízlik neki, lám csak,
  a világ;
  száll szemén át park és
  pusztaság.

  Pusztai menyecske,
  jelzi ezt
  üveggyöngye; gyöngyön
  kis kereszt.

  Kereszt mellett kis kép:
  az ura;
  térdén köteg színes
  brosúra.

  Szalad át szemén ház
  és fasor,
  szökdel ajkán egyre
  friss mosoly.

  Mintha nem pillái
  közt, de szép
  szája hosszán szállna
  a vidék.

  Tábla búza, tábla
  baltacim
  hagyja szinte ízét
  ajkain.

  Kéklő szőllők, sárga
  asztagok
  becézik az alvó
  magzatot.

  Lebeg az lágy élmény
  közegén,
  anyjában is egy nép
  közepén.

  Most dől el, mivé s mint
  alakul;
  most érinti tán egy
  titkos ujj.

  Úgy becézi, hívja,
  a világ,
  mint házából rég mi
  a csigát.

  Megy szülőmegyémben
  a vonat;
  bennem is megy jó sor
  gondolat.

  Így vitt egy kis nő rég
  engem is;
  itt alakult az én
  lelkem is.

  Néz, néz a kis asszony,
  gyűjtöget,
  termi csöndesként a
  gyermeket.

  Hova viszi, honnan,
  nem tudom;
  fölvidít, hogy véle
  utazom.

  Nézem úti tájként
  a szelid
  nőn a tegnap és ma
  jegyeit.

  Jár szemem a terhes
  kicsi nőn
  s azt gondalom, itt megy
  a jövőm.

  Visz tovább egy népet;
  eltakart
  csempészáruképp hoz
  egy magyart.

  Egy ilyen kis nőben
  rég Babits
  épp talán anyámat
  látta így.

  Gondolta, hogy abban
  él, aki,
  őt fogja fejében
  hordani?

  Jár szemem a kedves
  kis anyán
  s azt gondolom: Itt megy
  a hazám.

  Viszi, mit se tudva,
  szakadék,
  örvény fölött Árpád
  örökét.

  Benne él talán, ki
  engemet
  holtomban is meg-meg-
  emleget!

  Gondom, hitem, eszmém
  talaja,
  öröklétem vagy te,
  kis anya.

  Néznem is jó téged –
  megbocsásd.
  Kívánok szerencsés
  utazást!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."