111598 ima található a honlapon, összesen 267139 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával
Napi több frissítés

A Pápa Imavilághálója PWPN (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos nevén az Imaapostolság.
https://clicktopray.org

A pápa imavilághálózata katolikusok millióit kapcsolja össze különböző országokból, kultúrákból, társadalmi és egyházi kontextusokból éppen az ima által.

A Pápa Imavilághálója (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos nevén az Imaapostolság. 98 országban, több, mint 35 millióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a Szentatya minden hónapra megfogalmaz. Ezek a kérések az emberiség és egy egyház nagy szükségleteit fogalmazzák meg. Imádságunkban tehát nem csak önmagunkért, szeretteinkért fordulunk Istenhez, hanem figyelmünk Jézus Szívének tágasságával kiterjed az egész világra. Isten elé visszük embertársaink örömeit és bánatait, reményeit és szenvedéseit.

A Pápa Imavilághálója magyarországi felelőse: Hiba György SJ diakónus, aki az Inigo, lelkigyakorlat adó csoporttal együtt dolgozik e területen is.

Többet megtudhatsz a lelkiségéről, történetéről, aktualitásokról a jezsuita honlapon itt: https://jezsuita.hu/a-papa-imavilaghaloja/

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelVASÁRNAP

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel VASÁRNAP

Az Ország magvetése
 

Köszöntsd ezt az új napot. Légy jelen arra, hogy testvéreidben szolgáld az Urat!
 

 Engedd, hogy a mai evangélium felhangozzon a szívedben: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett a földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak az ágai között” (Mt 13,31-32).
 

 Ez arra emlékeztet ma bennünket, hogy az Ország kicsiben kezdődik, és nagy méretűvé növekszik. „Az „első terápia”, amelyet a betegeknek és a világnak fel kell ajánlanunk, egy adag közelség, barátság és szeretet.” (Ferenc pápa) Kísérd a betegek kenetének szentségét ezekkel a kis gesztusokkal, amelyek nagy kötelékeket teremtenek.
 

 Imádkozd el a felajánló imát:

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalVASÁRNAP

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal VASÁRNAP

A türelmes magvető
 

Ferenc pápa így tanít: „Isten országa megköveteli a mi együttműködésünket, de elsősorban az Úr kezdeményezése és ajándéka. Ez egy csendben növekvő parányi mag, de idővel nagy fává válik. Ehhez idő és türelem szükséges.”
 

 Ha türelmes magvető szeretnél lenni, akkor bíznod kell az Úr munkálkodásában az életedben és a világban. Kérd az Urat, hogy erősítse meg a betegek lelkét a kenet ajándékával, hogy türelemmel viseljék el betegségük fájdalmait és szenvedéseit.
 

 Imádkozd el a hónap imáját Ferenc pápa imaszándékáért:

 Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelSZOMBAT

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel SZOMBAT

Jézus igája
 

Légy hálás ezért az új napért, és nyisd meg a szíved, hogy örömmel fogadd a napot mindazzal együtt, amit hoz.
 

„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek. (Mt 11:28-29)
 

Ma az Úr arra hív, hogy nyugalmat találj Benne, bízz az Ő szeretetében, és tanulj az Ő szelídségéből és alázatosságából. Ferenc pápa azt mondja neked, hogy a betegekhez érkező kenet által „maga Jézus az, aki eljön, hogy enyhítse a betegeket, hogy erőt adjon nekik, reményt adjon nekik, segítsen nekik, sőt megbocsássa bűneiket. Megnyugvást szerez a megterhelteknek.”
 

A felajánló ima által ajánld fel magad, arra, hogy viseld testvéreid igáját, és hogy mások számára felüdüléssé válj:

 Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalSZOMBAT

Déli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal SZOMBAT

Jézus szelídsége és alázatossága
 

Tarts egy kis szünetet ma délután, és gondolkodj el a Szentatya szavain: „Jézus meghív bennünket, hogy vegyük fel az ő igáját, amely nem elnyom, hanem felszabadít, mert ez a szeretet igája. Meghív bennünket, hogy tanuljunk az Ő szelídségéből és alázatosságából, amely lehetővé teszi, hogy lelkünk megnyugvást találjon.”
 

 A Közösség megnyugvást talál, amikor a betegek kenetét ünnepli: „akik a betegek keneténél jelen vannak, valójában az egész keresztény közösséget képviselik, amely egyetlen testként gyűlik össze a szenvedők és hozzátartozóik köré, táplálva bennük a hitet és a reményt, és imával és testvéri szeretettel támogatva őket.”  (Ferenc pápa)
 

 Tanuld meg az Úrtól, hogy szelíd és alázatos szívű légy.
 

 Imádkozd el Ferenc pápa imaszándékáért a hónap imáját:

 Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelPÉNTEK

Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel PÉNTEK
Jézus könyörületessége
 
Kezdd a napot azzal, hogy Jézusra nézel, és megnyitod a szíved az ő igéjére: Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült. (Mt 9,36). Ma szemléld az Úr szívét, amely tele van együttérzéssel mindazok iránt, akik szenvednek. Tanuld meg tőle, hogy a szíved könyörületes és irgalmas legyen.
 
Imádkozz minden papért, aki a vigasztalás olaját hordozza a betegség idején. „A pap azért jön, hogy segítsen a betegeken vagy az időseken; ezért olyan fontos a papok beteglátogatása.” (Ferenc pápa)
 
Kérd a felajánló ima által, hogy az Úr tanítson meg téged arra, hogy az Ő könyörületének igazi eszközévé válj, vigasztalást és reményt hozva mindazoknak, akikkel utad során találkozol.
 
   Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen
 
(Az EYM olaszországi csapata)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalPÉNTEK

Déli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal PÉNTEK
Együttérző tekintet
 
Ferenc pápa az együttérző tekintetre hív benneteket: „Az együttérzés olyan érzés, amely bevon, amely elkötelez, amely cselekvéshez vezet. Az együttérzés nem egyszerű szánalomérzés, hanem a szolidaritás és a másik szenvedése iránti elkötelezettség magatartása”.
 
Imádkozzunk azokért, akik a betegek kenetét kiszolgáltatják, Isten adjon nekik mindig együttérző tekintetet a törékenység láttán.
 
Legyen meg benned is az együttérzésnek ez a tekintete, és kötelezd el magad, hogy segíted szenvedő testvéreidet.
 
Imádkozd el a hónap imáját Ferenc pápa imaszándékáért.
 
   Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen

(Az EYM olaszországi csapata)
 
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelCSÜTÖRTÖK

Reggeli ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel CSÜTÖRTÖK

A tanítványok küldetése

Menjetek és hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’” (Mt 10,7) Ma arra emlékeztetnek téged, hogy tanítvány vagy, akit azért küldtek, hogy Isten Országát hirdesse. Isten arra hív téged, hogy a remény és a szeretet hírnöke légy egy olyan világban, amely gyakran szenvedéssel és kétségbeeséssel van tele.

Ferenc pápa azt mondja nekünk: „Az igazi missziós tanítvány tudja, hogy Jézus vele jár, vele beszél, vele lélegzik, vele munkálkodik. Érzi, hogy Jézus vele együtt él a missziós feladata során.”

A felajánló ima által kérd Istent, hogy adja meg neked a kegyelmet, hogy hűséges legyél ehhez a küldetéshez, hogy az Ő üdvösségének üzenetét eljuttasd mindenkihez, különösen azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá:

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalCSÜTÖRTÖK

Déli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
18
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal CSÜTÖRTÖK

Légy együttérző tanítvány

Pihenj meg ma délután, hogy elgondolkodj Ferenc pápának ezeken a szavain: „Azok, akik jelen vannak a betegek kenete alkalmával, valójában az egész keresztény közösséget képviselik, amely egyetlen testként gyűlik össze a szenvedők és családjaik köré, táplálva bennük a hitet és a reményt, és imával és testvéri melegséggel támogatva őket”.

Imádkozz, hogy meg tudd érezni az Úr élő jelenlétét az életedben, és hogy legyen bátorságod igazi missziós tanítványnak lenni, aki elviszi az Ő szeretetét és világosságát a világ minden szegletébe.

Imádkozd el a hónap imáját Ferenc pápa imaszándékáért:

Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."