28397 ima található a honlapon, összesen 38219 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeGedeon, valamint Ferenc, Samu, Sámuel napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  10

  Mert amit ő [az Úr] mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. (Zsolt 33,9)

  Ő [Jézus] pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. (Mk 4,39)

  Olvasmányok: Mt 14,22–33 és Jer 7,16–28

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Kicsoda ez a Jézus? Márk evangéliumának 4–5. fejezetében a négy csodatörténet a következő választ adja: Jézusnak hatalma van a természet erői felett, a démoni erők felett, a betegség felett és a halál felett – azaz Jézusnak hatalma van az élet minden területe felett.

  Amennyiben Jézusban valóban betört Isten uralma ebbe a világba, akkor a csodái ennek az uralomnak a jelei. Nem kínos események, amelyeket meg kell magyarázni a felvilágosult embernek, hogy hinni tudjon; nem jelképes események lelki üzenettel; hanem a reménység jelei. Mert kiderül, hogy ott, ahol naponta megéljük gyengeségünket, kiszolgáltatottságunkat, elesettségünket; ott, ahol úgy tűnik, végleg elveszünk (legyen ez természeti csapás, ördögi támadás, betegség és legfőképpen és visszavonhatatlanul a halál), valaki mégis uralkodik. És ha van valaki, aki valóban Úr mindezek felett, akkor meg vagyunk váltva ezen hatalmak elnyomó erejétől. Jézus, aki parancsol a természet tomboló erőinek, a démoni hatalmaknak, a betegségnek és a halálnak, mindenek Ura.

  Itt van előttünk ez a Jézus. Keze és lába átszegezve, és mégis él. Mert a csodák csak jelek, amelyeket egy jóval nagyobb csoda követett. Egy olyan esemény, amely megnyitotta az ajtót neked és nekem ebbe az új világba, Isten országába: Isten Fia meghalt és feltámadt. Belé vetheted a bizalmad.

  *

  „Száz vihar ha támad, / Menedék vár nálad, / Biztos oltalom. / Bár megrendül minden, / Mellettem állsz híven, / Drága Jézusom. / Légy velem, s nincs félelem. / Bűn, pokol hatalma ellen / Karod megvéd engem.”
  (EÉ 357,2)  Szerző: Rostáné Piri Magda

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDénes, valamint Andor, András, Andrea, Endre

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09

  Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. (Ézs 49,4)

  Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

  Olvasmányok: Zsid 12,1–3 és Jer 7,1–15

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jó újra és újra hallani ezeket a biztató szavakat, mert nagyon könnyen elcsüggedünk. Hiszen sokszor nem látjuk munkánk eredményét. Különösen igaz ez a lelki szolgálatot végzőkre. Egykori idős lelkész barátunk mondta mindig, hogy mennyire irigyli a háziasszonyokat, hiszen ha elmosnak egy tányért vagy kitisztítanak egy edényt, az rögtön tiszta lesz. De egy prédikáció, egy konfirmációra készülő fiatal tanításának eredménye nem látható rögtön. Sőt sokszor még évekkel később sem.

  Eszembe jut a régi történet arról az ifjú szerzetesről, akinek lelki atyja egyszer egy kosarat adott a kezébe azzal, hogy hozzon vizet a folyóról ebben a kosárban. Ő engedelmesen meg is tette mindezt, de természetesen a víz az utolsó cseppig kifolyt a kosárból. Többször is meg kellett tennie az utat, s miután már nem bírta szó nélkül, megkérdezte:

  – Atyám, hiába járok ide vízért, hiszen a kosárból minden csepp víz kifolyik, mire ideérek.

  – Igazad van, Fiam – felelte neki –, de nézd meg, milyen tiszta lett közben a kosár!

  Ezek a mai igék az Istenbe vetett bizalmunkban szeretnének erősíteni minket. Ő az üresjáratnak gondolt útjainkra is áldását tudja adni, és megerősít bennünket minden küzdelmünkben.

  *

  „Adj értelmet küzdő életemnek, / Add csendedet, hogy meghalljam szavad! / Hadd higgyem el, hogy te vagy, / Hadd éljem át, hogy te vagy / Mindenek Ura, Istene! / Hadd értsem meg, hogy veled, / Hadd fogjam fel, hogy veled / Lehet teljes az életem... / És ha rám száll az éj, / Akkor is velem legyél, / S reggel újat kezdjek veled!”
  (Új ének I. 21)  Szerző: Baranyay Csaba

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKoppány, Bettina, Etel, Etelka, Mária, Marietta

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08

  Ekkor így szólt Józsué a néphez: Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt felelték: Tanúi vagyunk. (Józs 24,22)

  [Senki] ne vegye el tőletek a versenydíjat… (Kol 2,18)

  Olvasmányok: ApCsel 5,34–42 és Jer 6,9–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Amit nem lát a szemed, ne tanúsítsa a szád” – tartja a közmondás. Korunk „hiszem, ha látom” világában igen nehéz lenne megcáfolni ennek a közmondásnak az igazát. Hogyan is tanúskodhatnánk valami mellett, hogyha nem láttuk saját szemünkkel? Ami azonban ennél is veszélyesebb e gondolkodástól átszőtt világban: hogyan tanúskodhatnánk a mellett, amit senki más nem látott, nem hallott? Sokszor azonban még az sem elég, ha két-három tanú is van, mert bolondoknak, különcöknek, feltűnési viszketegségben szenvedőknek bélyegzik őket. Ha egy egész csoport van, arra már felfigyelnek, ám még őket sem menti meg semmi a szekta vagy a „különös csoportosulás” jelzőktől.

  A nép tagjai, akikhez Józsué szól, mind egyként vállalják a tanúságot annak tekintetében, hogy úgy döntöttek: az Urat, az egyetlen Urat szolgálják. Döntésüknek egyenként és csoportosan is több tanúja van, így mindenki előtt felelősséggel tartoznak elköteleződésükért.

  Dönteni és tanúnak lenni nem könnyű, mindkettő nagy felelősséggel együtt járó feladat, ahogy ma is az minden hívő keresztyén embernek. Azt az Urat szolgálni, akiről tanúskodik a Szentírás minden betűje, az emberiség történelme, a teremtett világ és az emberi élet, igen nehéz feladat. Kegyelmi ajándékaink és a szív szeretete segít abban, hogy szolgái és igaz tanúi legyünk az egy Úrnak és egymás szolgálatának.

  *

  Mennyei Atyánk, köszönjük neked végtelen jóságodat és szeretetedet, hogy teremtett világodban élhetünk és szolgálhatunk. Kérünk, adj erőt és igaz hitet, hogy kegyelmi ajándékaid jó sáfárai lehessünk, és tanúsíthassuk szereteted erejét a világ és egymás előtt. Kérünk, add, hogy igaz tanúi lehessünk egymás szolgálatának is, és megálljunk ebben mindvégig. Ámen.  Szerző: Németh Kitti

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAmália napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07

  Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az Úr –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. (Ez 18,23)

  Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. (Jn 12,46)

  Olvasmányok: Lk 7,1–10 és Jer 3,21–4,4

   

  Lelki útravaló a mai napra

  fény a sötétben

  360 fokos fordulat

  megtérjen és éljen

  ne félj, megbocsátok, szeretlek

  *

  „Ó, maradj vélem, az est közelget. / Nő a sötétség, ne hagyj engemet! / Nincs más segítő, ki fogná kezem, / Gyengék gyámola, te maradj velem!
  Sebten elmúlik rövidke időm. / Földi fény tűnik, fakul az öröm. / Változik, pusztul minden körülem. / Te, ki nem változol, maradj velem!
  Ne rettentéssel, mint urak Ura: / Jöjj irgalommal, életet hozva! / Légy sebre balzsam, bűnre kegyelem! / Bűnösök barátja, maradj velem!”
  (EÉ 121,1-2.4)  Szerző: Kovács Áron

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBrúnó és Renáta, valamint Renátó napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  06

  Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kitöltöm majd lelkemet Izráel házára – így szól az én Uram, az Úr. (Ez 39,29)

  A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. (1Kor 12,4–7)

  Olvasmányok: Jak 1,1–6(7–11)12–13 és Jer 2,1–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Sokszor esünk abba a hibába, hogy keresztény életünkben nem figyelünk, és passzívvá, kényelmessé válunk. Nem igyekszünk megragadni lehetőségeket, amelyekkel Istenhez kerülhetnénk közelebb, vagy éppen passzivitásunk oka, hogy alkalmatlannak találjuk magunkat a szolgálatra. Pedig a keresztény hit nagyon dinamikus tud lenni. Egészséges dinamikáját Isten Szentlelke munkájának köszönhetjük.

  Már a teremtéstörténet is arról tanúskodik, hogy Isten egy ilyen dinamikus, erőt hordozó létezésbe von be bennünket. Köztünk való jelenléte örök és visszavonhatatlan, Isten mégis rendkívüli figyelmességgel emlékeztet minket újra és újra, hogy erről a dinamikáról ne feledkezzünk meg. Ne felejtsük el akkor, amikor nehézségeket élünk meg, és kilátástalannak látjuk az életet. Isten választott népe sem hitte, hogy Isten figyel még rájuk, ő mégis soha meg nem szűnő szeretettel fordult hozzájuk, és bátorította őket. A Krisztus-hitbe kapaszkodó első keresztények is keresték az utat, hogyan éljenek a kapott kegyelmi ajándékokkal, a tehetségükkel, az adottságaikkal. Különbözőeknek látták egymást, méricskélték a teljesítményt, mintha versenyszféra lenne az Istennek és az egymásnak tett szolgálat. Pedig az egyetlen mérce az a szeretet, amellyel Isten felénk fordul, és szereti a velünk való közösséget. Lelke dinamikájának hűséges tükre az az élet, amelyet Jézus Krisztus életében ismerhetünk meg.

  *

  Isten Lelke töltse be életünk passzív, félelmekkel teli rejtett zugait. Teremtsen bennünk megújulást, lelkesedést, szolgálni akarást. Tanítson bennünket mindenben a helyes útra, hogy el ne tévedjünk. Mutasson rá olyan helyzetekre, amelyekben nekünk van feladatunk, hogy segítsünk, bátorítsunk, erőt és reményt adjunk tovább. Ámen.  Szerző: Pángyánszky Ágnes

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAurél napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  05

  Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd a szívedbe, és hallgasd figyelmesen! (Ez 3,10)

  Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. (Zsid 2,1)

  Olvasmányok: Zsid 11,1–7(8–10) és Jer 1,1–19

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Még hogy mindenre figyeljek, amit hallok? Örülök, ha végre van egy kis csönd. Mindig mindenki beszél. Magyaráznak. Az esetek zömében ráadásul valamit el akarnak adni nekem. Egy csodás terméket, ideológiát, életmódot, önmagukat. És csak mondják és mondják. Ráadásul nehéz elhinni, amit mondanak. „Biztos igaz, benne volt a tévében.” Na persze. Ezt már senki sem hiszi el. Az internet meg pláne tobzódik a szándékosan gyártott hazugságoktól. Hangosak, rikítóak, mindig és mindenhonnan ez jön, nem tudom befogni a fülem, a hallottak beeszik magukat az agyamba. Na tessék, ez a híres információs társadalom. Száguldunk az információs szupersztrádákon – amelyek reklámokból, manipulációból és sekélyes szórakoztatásból épültek föl. És folyton összevissza sodródunk. Mindenki beszél, de kevesen mondanak valamit. Mindenütt felkiáltójelek. Már alig van kérdés. És alig adódik igazi beszélgetés.

  Honnan tudhatnám, hogy mi az igazán fontos, értékes szó? Talán a „figyelmes hallgatás” a kulcs. Az ige nincs benne az állandó zajban, hangzavarban. Isten szava tényleg a csöndben szólal meg. Valami, ami csak figyelmesen hallgatva érthető. Isten szól. Találd meg a csöndet, hogy meghalld. Tudom, nem egyszerű…

  *

  Az Úr a te pásztorod. Ő csendes vizekhez vezet téged, és felüdíti lelked. Igaz ösvényen vezet téged az ő szavával, igéjével. Ámen.  Szerző: Novotny Dániel

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni tizenhetedik vasárnapFerenc, valamint Edvin, Fanni, Zóra napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  04

  Ferenc, valamint Edvin, Fanni, Zóra napja.

  Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,5–6)

  Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. (1Pt 1,13)

  Szentháromság ünnepe utáni tizenhetedik (Hálaadó) vasárnap

  Olvasmányok: Mk 8,1–9 és 2Kor 9,6–15

  Lekció: Ef 4,1–6 (Lk 12,13–21)
  Ézs 49,1–6 (2Kor 9,6–15)

  Igehirdetési ige: Mt 18,19–20 (5Móz 8,11–18)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Voltál már viharban kint a szabadban? Figyelted mar a szobaablakból a viharos szelet? A Szentlélek munkája olyan titokzatos, mint a szél munkája. Nem lehet kiszámítani, hogy mikor jön el, honnét támad, egyszer csak érezzük, hogy jelen van. Jézus negyven nappal feltámadása után, mennybemenetelekor végleg elbúcsúzott tanítványaitól. Megígérte azonban nekik, hogy így sem hagyja őket magukra, elküldi nekik Szentlelkét. Pünkösd napján, amikor a tanítványok mind együtt voltak egy házban, hirtelen hatalmas szélzúgást hallottak. Lángnyelvek jelentek meg, és leszálltak mindegyikükre. Ekkor megteltek Szentlélekkel.

  Csak a Szentlélek képes arra, hogy egy emberi szívben megfoganjon a Megváltó, az élő Jézus. Csak a Szentlélek által jöhet el bennünk a krisztusi élet megszületése. Ez az élmény pedig hálaadásra indít. Érezd hát a szelet! Érezd a Szentlelket! Ne a magad eszére támaszkodj, hanem bízz az Úrban teljes szívből!

  *

  Drága Istenem! Köszönöm neked a mindennapi örömöket, az újabb és újabb lehetőségeket, amelyekkel bebizonyíthatom neked, hogy méltó vagyok szeretetedre és feltétlen bizalmadra.
  Kérlek, Uram, ismertesd meg velem utaidat, vezess engem örök irgalmaddal és kegyelmeddel! Ámen.  Szerző: Arató Eszter Dóra

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeHelga, valamint Teréz napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  03

  A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. (Ézs 9,1)

  Hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket… (1Pt 2,9)

  Olvasmányok: ApCsel 12,1–11 és 2Kor 13,1–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Amikor Indiában éltünk, meglehetősen sokszor volt áramszünet. Gyermekeink is tudták, hogy ha elkezd erősen fújni a szél, akkor hamarosan áram sem lesz, indulhatunk is a gyertyáért.

  Azon gondolkodtam, hogy tapasztaltam-e már igazi, valódi sötétséget, amikor tényleg semmi fényforrás nem volt a közelemben. Jártam már bányában, víz alatt sokszor, de nem tudok igazán olyan élményt felidézni, amikor totális sötétség lett volna körülöttem.

  Mai igéink pedig a kontrasztot szeretnék kiemelni. Azt, amikor valami nagyon más lesz ezután, mint ezelőtt volt. Amikor nemcsak egyszerűen jin és jang módjára látunk ilyet is, meg olyat is, hogy egyensúly legyen a világban, hanem amikor gyökerestül az ellenkezőjére változik valami.

  Sötétségben járni természetesen lehet a bűnben élés analógiája, és az ebből való kiemelés óriási felüdülés. A szabadulás kézzelfogható, a Megváltó eljövetelével minden megváltozik, mindenkire ráragyog a világosság.

  A prófétai ige már karácsony örömhírét vetíti elő, hogy fog születni valaki, aki változást hoz; az apostol pedig már bizonyossággal tudja írni Jézus eljövetele után, hogy a megváltás megtörtént.

  *

  Köszönöm, Uram, fényedet, hogy utat mutatsz a sötétben.
  Kérlek, Uram, add világosságodat, hogy ne tapogatózzunk a sötétben.
  Jöjj, világ világossága! Ámen.  Szerző: Mesterházy Balázs

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igePetra, valamint Örs napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  02

  Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom! Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki… (Ézs 57,18)

  Jézus mondja: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. (Mk 2,17)

  Olvasmányok: ApCsel 27,16–25 és 2Kor 12,11–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Mi, férfiak már csak olyanok vagyunk, hogy nem szívesen ismerjük be gyengeségeinket. Mert az ugyebár nem férfias, mi ugyan nem fogunk panaszkodni. Fáj a hasam? Majd elmúlik. Orvoshoz kellene fordulni? Ej, ráérünk arra még… Aztán majd a mentő visz, és akkor már késő lesz. Így vagyunk a bűneinkkel is. Ha nem követtünk el úgynevezett „nagy bűnöket”, nem öltünk meg senkit, nem álltunk lesben az utcasarkon kezünkben stukkerral, hogy kifosszuk az arra járót, akkor már nem is vagyunk bűnösök? Mi a jó emberek táborát gyarapítjuk, rendes polgárok vagyunk, templomba el-eljárunk, hazaadjuk a fizetést – mi kell még?

  Isten előtt egyikünk sem bűntelen. Mert a bűn gyökere az Istennel szembeni engedetlenség. Isten szeretetet vár el tőlünk önmaga és embertársaink iránt. Vegyük csak számba, mennyi mindent teszünk naponta szeretetlenségből, önzésből! A Hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy ölni nemcsak fegyverrel, hanem bántó szavakkal is lehet. Házasságot törni nemcsak ténylegesen lehet, hanem már a másik megkívánása is annak számít.

  S ha ez igaz, akkor ki is itt a jó ember? „Nincsen igaz ember egy sem…, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen” – írja Pál apostol (Róm 3,10.12).

  Itt a megoldás: mentegetőzés helyett bűnösnek tudni magamat, és elfogadni Jézus hívását.

  *

  Uram, légy hozzám irgalmas! Belátom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem, megszomorítottalak téged és embertársaimat is. Eddig oly sokszor tudtam fölmenteni magamat, mondván, mások is így élnek, vagy nekem nincsenek is súlyos bűneim. Tudom, hibás volt eddig az önismeretem. De most már fájnak gyarlóságaim. Köszönöm, hogy rámutattál bűneimre! Kérlek, Krisztusért szabadíts meg engem, Uram! Ámen.  Szerző: Lupták György

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMalvin, valamint Teréz napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01

  Mivel megrendültél, és megaláztad magad az Isten előtt…, azért én is meghallgatlak – így szól az Úr. (2Krón 34,27)

  Pál írja: Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok… (1Kor 15,9–10)

  Olvasmányok: 2Móz 23,20–25(26–27) és 2Kor 12,1–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A reformáció hónapjába léptünk, és ilyenkor talán intenzívebben foglalkozunk a megújulás témájával és azzal a személlyel, akinek nevéhez egy több mint ötszáz évvel ezelőtt indult megújulás kötődik: Luther Mártonnal. A névtelen szerzetessel, aki makacsul ragaszkodott az általa felismert igazsághoz. A jelentéktelen szerzetessel, aki egy világméretű változást indított el. Ifjúkori kortársai biztosan nem feltételezték róla ezt. Ahogyan biztosan Pálról sem feltételezte senki, aki a damaszkuszi út előtt ismerte őt, hogy a keresztyénség egyik legnagyobb hatású apostola lesz. Hiszen nem erre mutattak a jelek. Hiszen üldözte Isten egyházát. És mégis: a névtelen szerzetes és a véres keresztyénüldöző is eszközzé vált Isten kezében. Nem azért, mert kiválóak és alkalmasak voltak, hanem azért, mert Isten rajtuk keresztül is meg akarta mutatni: elég az ő kegyelme.

  Sokszor kicsinek, kevésnek gondoljuk magunkat arra a feladatra, amellyel Isten megbízott bennünket. És ebben, ha csak önmagunkra nézünk, nem sokat tévedünk. De Isten kegyelme, amely elég volt Pálnak, elég volt Luthernek, nekünk is elég. Hiszen tudjuk: „Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá.”

  *

  Uram, hadd legyek eszköz a te kezedben, hadd legyen kegyelmedből az életem azzá, amivé eltervezted! Ámen.  Szerző: Zsugyel-Klenovics Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJeromos, valamint Honória, Hunor, Örs napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30

  Hittem, ha így szólok is: Igen elesett vagyok! (Zsolt 116,10)

  Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)

  Olvasmányok: 1Móz 16,6b–14 és 2Kor 11,16–33

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Bölcselkedés helyett inkább elmesélem, hogy velem hogyan is történt ez. Nem mondom, hogy a te utad is ez, de hátha segít neked is valamiben.

  Hosszú évekkel ezelőtt történt. A betegség annyira eluralkodott rajtam, hogy már járni is alig tudtam, és komoly fájdalmaim voltak. Ültem a kórházban, és azon gondolkodtam, hogy most mi is legyen, hogyan tovább. Azt nem tudtam mondani, hogy nem adom fel, mert feladtam. Azt sem, hogy küzdeni fogok, mert sem kedvem, sem erőm nem volt küzdeni. Na jó, de akkor mit csináljak, hogyan legyek benne ebben a lehetetlen helyzetben? És akkor egyetlen szó, valamiféle belső elhatározás fogalmazódott meg bennem: végigcsinálom! Akárhogy, akármi lesz, a tőlem telhető módon, amennyire lehetséges, méltósággal, emberséggel: végigcsinálom. Azt sem tudnám megmondani, hogy ez pontosan mit is jelentett. Leginkább valamiféle elengedést, ráhagyatkozást, megbékélést. Arra emlékszem, hogy az addigi kétségbeesés és aggodalom helyét felváltotta bennem a megnyugvás.

  Szóval nem mondom neked sem, hogy ne add fel.

  Azt sem, hogy küzdj, szedd össze az erődet, szedd össze magad.

  De még azt sem, hogy bízz Istenben, higgy erősen.

  Esetleg próbáld ki ezt, mondd egyszerűen magadnak: végigcsinálom! Nem tudom, mit hoz ez az út, hova vezet, de végigmegyek rajta, végigcsinálom!

  *

  Uram!
  Feladom.
  Nincs erőm küzdeni.
  Azt sem látom, hogy hol vagy te ebben, mi a szándékod, terved velem és azzal, ami velem történik.
  Elengedem.
  Reád hagyom.
  Megbékélek azzal, amiben vagyok.
  Végigcsinálom.  Szerző: Németh Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMihály, valamint Gábor, Gábriel, Rafael napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  29

  Csak szeressétek az igazságot és a békességet! (Zak 8,19b)

  Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. (Jn 8,32)

  Olvasmányok: Lk 10,17–20 és 2Kor 11,1–15

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az összetett mondat értelmét a tagmondatok együtt adják meg. A mára kijelölt evangéliumi ige sem érthető önmagában, sőt könnyen félreérthető, hiszen egy összetett mondat második felét adja elénk. A mondat eleje így hangzik: „Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

  Jézus szavai szerint az igazság nem más, mint egyedül a Krisztusban hozzánk érkező Isten. Az igazság tehát nem egy elvont, személytelen filozófiai fogalom, amelynek akár több olvasata is lehet. Az igazság egészen személyes, és nem többértelmű. Nem az ember vélt vagy valós igazsága, hanem Isten egyértelmű igazsága.

  Az „Isten igazsága” kifejezést a Szentírás úgy is használja, hogy „Isten hűsége”. Isten ugyanis mindig hűséges az ígéreteihez. Igazsága, megváltó és irgalmas szeretete Krisztusban érkezik el hozzánk. Az ő „ismeretének”, tehát a vele való közösségnek ajándéka a szabadulás a hitetlenség (bűn) rabságából. Jézus igéjének a „megtartása” nem az utasításainak betartását jelenti. Ez a törvény. A megtartás valójában azt jelenti, hogy Jézushoz ragaszkodom, igéjét szívemben forgatom, mint egykor Mária.

  Isten igazsága valójában maga Jézus. Ez pedig a drága evangélium.

  *

  „Jó Istenem! Világosítsd meg igédet szívünkben, tedd fényessé, ragyogóvá, világossá és forróvá, hogy valóban vigasztalást és örömet nyerjünk belőle. Ámen.” (Luther Márton)  Szerző: Kovács László

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."