37200 ima található a honlapon, összesen 61599 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeZalán, valamint Amadé, Izidor napja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  30

  Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz... (Ézs 9,5(külső hivatkozás))

  Amikor [Jézus Krisztus] az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert (...), ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”... (2Pt 1,17(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jób 38,1–11; 42,1–6(külső hivatkozás) és Lk 23,1–12(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az Úr megkönyörült népén. Ézsaiás próféta vigasztalásul a Messiásról szóló próféciát adta neki. Egy gyermek születését adja hírül.
  A gyermek születése óriási öröm egy családban. Isten a reményt áldássá, tartós örömmé formálja. Ha az ember gyermeke ilyen „boldogságbomba”, mennyivel inkább lehet az az Isten Fiának érkezéséről szóló bejelentés! A Szabadítóról olvassuk: „Az uralom az ő vállán lesz…” Ezt várja a nép, erre kap ígéretet.
  Ez a rész Ézsaiás könyvében így kezdődik: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.” (Ézs 9,1a) Világunk, népünk, mi magunk is sokszor sötétségben járunk. A homályban, szürkeségben fénytelen, méltatlan állapotok jellemzőek. Isten a Vigasztalót, az élhető élet forrását ajándékozta nekünk. Mi ezzel szemben a halálnak dolgozunk értékelhetetlen szavainkkal, tetteinkkel, hitetlenségünkkel. A Messiás már megérkezett, megváltotta a világot. Miért feledkezünk meg erről olyan könnyen? Miért engedjük eltakarni a napot? Miért jobb árnyékban, bénultan a „majdcsak lesz valahogy” típusú túlélésnek engedni? Isten szeretete által „világosságot lát” az ember. Jézusban tiszta színeket, érthető útravalót kapunk, a hit lenyűgöző ragyogását, megújult, mozgalmas életet. Az örök élet már nemcsak ígéret, hanem valóság mindannyiunk számára.

  *

  „A Teremtő Isten, aki világosságot gyújtott a világban, és az élet leheletét adta beléd, áldjon meg téged teljes szeretetével.
  Megváltónk, Krisztus, aki feléd nyújtotta kezét, áldjon meg téged teljes békéjével.
  A Szentlélek Isten, aki körülöleli az egész világot, adjon neked Istenre sóvárgó szívet, és áldjon meg téged teljes örömével.” (Varga Gyöngyi)


  Szerző: Sztankó Gyöngyi

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAuguszta napja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  29

  Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. (Zak 14,9(külső hivatkozás))

  Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. (Jel 22,3–4(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mt 26,6–13(külső hivatkozás) és Lk 22,63–71(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Isten neve a jelenlétére utaló jel. A hitben tudatosan elfogadott jelenlétére mutat. Isten nevét nem kötőszóként vagy indulatszóként mondom ki. Ő asztalomnál ül, és elkísér a munkában, ott lehet a beszélgetéseimben és a magánéletemben. Nemcsak alkalmilag számítok rá, hanem számolok vele. Ez egy kapcsolat. Talán kimondom a nevét így is. Kimondom, hogy Istenben bízom. Saját szívemnek is megvallom, és lehet, hogy mást is bátorítok majd ezzel. Jelen van, velem van az én Uram.
  Mindig is ő volt az egyetlen Isten, csak az emberek imádnak mást helyette, és tárgyakat, elméleteket, saját egójukat, eszközöket, lehetőségeket próbálnak meg az Úr helyére helyezni. Jöjjön el az a nap, amikor mi, szolgái mind őt imádjuk, és hozzá igazítjuk az akaratunkat és a normáinkat! Jöjjön el az a nap, amikor újra neki engedelmeskedünk! Hadd látszódjanak az imádás jelei az arcunkon, a tetteinken, a döntéseinken, a szavainkon! Ez nem egy póz, ez vagy van, vagy nincs. Ha imádás van, jele is van. Az a nap már eljött, hogy ő lett a király. Az a nap vajon eljöhetett-e már, hogy az életemben is ő lett a király? Még nem késő előtte leborulni. Még nem késő kimondani Jézus nevét, ami, ha valóban meghallom, térdre kényszerít, imádóvá emel, és én megadom magam.

  *

  Add, hogy szívem újra vagy végre leboruljon előtted! Add, hogy meglássam, ahogy fölé magasodsz mindennek! Te győzz le engem, és te győzz bennem, hadd neveztessem nevedről, népednek, emberednek, szolgádnak, imádódnak! Jöjjön el a te országod, Uram! Ámen.

  Szerző: Füke Szabolcs

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Böjt hatodik vasárnapja (Palmarum)Gedeon és Johanna, valamint Janka, Zsanett napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  28

  Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Zsolt 3,9a–b(külső hivatkozás))

  Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. (Mt 9,35(külső hivatkozás))

  Böjt hatodik vasárnapja (Palmarum)

  Olvasmányok: Jn 12,12–19(külső hivatkozás) és Fil 2,5–11(külső hivatkozás)

  Lekció: Mt 21,1–9(külső hivatkozás)
  Fil 2,5–11(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Zof 3,14–17(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Amikor édesanyám már nagyon benne járt a korban, és egyedül élt szombathelyi kertes házában, kialakult egy új szokása. Miután elfogyasztotta reggelijét, elolvasta az Útmutató igéit, kisétált a kapuhoz, alaposan körülnézett, és lelkesen fogadta az iskolába vagy munkába sietők köszöntését. Ezután kulccsal kinyitotta a zárat, és a kapu nyitva is maradt. Amikor biztonságáért aggódó gyermekei rákérdeztek, akkor kiselőadásba kezdett: hátha jön ma valaki, hadd tudjon szépen bejönni! A „bármikor”, valójában „mindig jókor” érkező vendég értékét ekkor tanultam meg tőle. Miért ne jöhetne éppen ma az, akire leginkább szükségem van? Miért csöngessen zajosan, és várakozzon indokolatlanul, amikor én éppen őrá várok?
  A lelki zárnyitásokhoz is szükség van egy kis merészségre. A legjobb technika azonban biztosan az, ha rendszeresen elfordítjuk a kulcsot a zárban. Lássa, aki érkezik, hogy örülünk a jöttének!
  Ki ne szorulna rá a szabadítás áldására? Kinek ne lenne ma olyan bánata, gondja vagy magánya, amit képtelen egyedül elviselni? Engedjük közeledni Jézust az életünkben, hogy érezze és lássa meg a mi személyes előkészületünket. Lehet, hogy éjszakára továbbra is bezárjuk az ajtókat, de hajnalban, reggel próbáljuk meg mégis időben kinyitni. Nem több ez, mint egy fordulat a kertkapu zárjában.

  *

  Köszönjük, Jézusunk, hogy folyamatosan jelen vagy az életünk utcájában. Köszönjük, hogy részünk lehet virágvasárnapi érkezésedben. Segíts bátorságra és nyitottságra engem is a mai napon! Ámen.

  Szerző: Szabó Lajos

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeHajnalka napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  27

  Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről... (5Móz 8,12.14(külső hivatkozás))

  Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Lk 18,31–43(külső hivatkozás) és Lk 22,54–62(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ősidőktől az újkorig a kövérség vágyott állapot, áhított cél volt. Az elhízás ajándéka keveseknek adatott meg, egyértelműen a gazdagság, a hatalom, az előkelőség jelképe. A willendorfi Vénusztól Rubensig számtalan lenyomata van ennek a vágyakozásnak. A gondtalanság, a keserves munkától való szabadság, az állandó jóllakottság álma ölt tényleges testet a kövérségben.
  Persze manapság máshogy van, az elhízás – mondhatjuk – globális népbetegség, már nem csak a fejlett országokban. A jóléti társadalom összeadódik az iszonyatosan nagyarányú ülőmunkával, mozgáshiánnyal, olcsó és egészségtelen táplálkozással, a gyors kaják egyeduralomra törésével. És persze ki tud ellenállni a nasinak? Ma a kövérség teher, betegség, a halál egyik leggyakoribb oka.
  Ma mindenki szép sovány akar lenni, ami általában nagy lemondásokkal jár. Reformdiéta drága hozzávalókkal, az amúgy is embertelen munkaidőn túl naponta órákig tartó edzések, sportolás, kocogás. Életmódváltás. De a vágyaink megérik az áldozatot.
  Amíg a vágyaink diktálnak, a szívünk felfúvódik, megkövéredik, lerakódik benne az önimádat vagy éppen az önutálat zsírja. A végén a szívdobogásunk is elfullad. Pedig pont a szívünkben szólalna meg Isten hangja. Ha inkább arra figyelnénk…!

  *

  Uram, áldj meg engem egyszerű élettel. Add, hogy mindennél fontosabb legyen a mindennapi imádságomban, hogy legyen meg ne az enyém, hanem a te akaratod. Ámen.

  Szerző: Novotny Dániel

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEmánuel, valamint Manó, Manuéla napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  26

  Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint fajtájának megfelelő sarjat. Hogyan változtál idegen szőlőtő vad hajtásává? (Jer 2,21(külső hivatkozás))

  Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet... (Jel 2,5(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Zsid 10,1.11–18(külső hivatkozás) és Lk 22,47–53(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Kertvárosi látogatásaim különleges élménye, amikor megcsodálhatom a virágoskertet, a veteményest és a szőlőlugast. Mivel a szőlő gondozásához sohasem értettem, ezért mindig érdeklődve hallgattam a hozzáértők tanítását. Ma Isten tanít minket a nemes szőlővessző és az idegen szőlőtő vadhajtása által.
  Isten tökéletes szakértelemmel és tökéletes szeretettel választotta ki, hívta el – azaz ültette el – az ő népét. Vezette, hordozta őket, sőt ha kellett, harcolt értük. Most Jeremiáson keresztül Isten mégis azon kesereg: „Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem?” (Jer 2,5) „Cserélt-e pogány nép isteneket? – pedig azok nem is istenek!” (Jer 2,11a) Kesergése közben visszaemlékezik népe ifjúságának hűségére, mátkaságának szeretetére (Jer 2,1).
  Szeretett testvérem! Napi feladataink, életünk élményei, a megoldandó gondok, aggodalmak nem állnak-e közénk és a minket kiválasztó, hordozó, szeretetével felénk forduló Isten közé? Hogyan lát ma minket Isten? Ő azt szeretné, ha nemes vesszők maradnánk, és soha semmilyen körülmény nem változtatna át vadhajtássá minket. Ebben az egyedüli segítség Jézus Krisztus. Ő maga mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt.” (Jn 15,1) Így legyen!

  *

  „Jézus a szőlőtő, ereje nagy. / Nem él hiába, ki benne marad. / Gyümölcsöt érleljen szereteted, / Tenélküled néped mit se tehet!” (EÉ 401,2) Ámen.

  Szerző: Tamásy Zsóka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige ÖrömhírvételIrén és Írisz, valamint Irina, Mária, Marietta

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  25

  Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! (Zsolt 27,9b(külső hivatkozás))

  [A gonosztevő] így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23,42–43(külső hivatkozás))

  Örömhírvétel

  Olvasmányok: Jer 15,15–21(külső hivatkozás) és Lk 22,39–46(külső hivatkozás)

  Lekció: Ézs 7,10–15(külső hivatkozás)
  Gal 4,4–78(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Mt 1,18–20(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Düh, harag, félelem, pánik. Ezek a negatív érzések törnek fel a legtöbb emberben, amikor szembesülnek a tehetetlenségükkel. Általában bennem is, amikor az elkövetett hibák következményei miatt magamat okolom, a kudarcaim miatt csalódott vagyok, vagy egy igazságtalannak vélt bántással állok szemben. Néha tényleg azt érzem, van olyan, hogy nincs mit tenni, de az elfogadás, a beletörődés nagyon nehéz. A zsoltáros valami hasonló nehézségen mehetett keresztül, mint amit a fentiekben érintettem, nem beszélve arról a gonosztevőről, aki Krisztus mellett függött a saját keresztjén, várva az elkerülhetetlent.
  Tényleg nincs mit tenni? A zsoltáros és a lator tudta, mit tegyenek. Szenvedtek, egyik az őt gyötrők gonoszsága, a másik a másokat gyötrő saját gaztette miatt. Ők ennek ellenére minden tehetetlen szenvedés legaljáról fel tudtak kiáltani Istenhez, illetve a csak karnyújtásnyira lévő, szintén kereszten függő Krisztushoz. Megértették, hogy a földi életük bűn okozta szenvedésein túlmutat Isten szabadítása, és az örök életben, a paradicsomban, az ő jelenlétében feloldódik minden fájdalom.

  *

  „A mélyből hozzád száll szavam. / Krisztus, kegyelmezz! / A bajban lelkem társtalan. / Krisztus, kegyelmezz! / Segíts! / Ne hagyj! / Nézd, rám tör a bűn már! / Te adj / Erőt! / Krisztus, kegyelmezz!” (EÉ 554,1)

  Szerző: Pápai Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGábor és Karina, valamint Gábriel napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  24

  Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! (1Móz 1,28a(külső hivatkozás))

  Minden a tietek. Ti viszont Krisztuséi vagytok... (1Kor 3,22–23(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Zsid 9,11–15(külső hivatkozás) és Lk 22,31–38(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Minden a tietek!
  A mai nap is az enyém. Nekem adta az Atya, hogy betöltsem az időt.
  Nekem adta az Atya, hogy ne az idő uralkodjék fölöttem, hanem én töltsem be ezt a napot. Annyiszor érzem: a körülményeim uralkodnak rajtam. A munkám és feladataim; a körülöttem élők, akikhez alkalmazkodnom kell; a betegségem vagy az életkorom. Az Atya nekem adta ezt a napot, hogy ne az uralkodjék rajtam, hanem betölthessem azzal, amim van: hűséggel és humorral, figyelmességgel és irgalommal, csenddel és tiszta szavakkal.
  Minden a tietek!
  Sokszor gondolják azt, hogy betölteni a földet azt jelenti, hogy egyre többen leszünk. Az emberi nem már régen betöltötte a földet. Közel nyolcmilliárd ember terheli a természetet. Betöltöttük a földet anyagi és szellemi szemetünkkel. Könyörüljön rajtunk és gyermekeinken az Atya!
  Betölteni a földet azt jelenti, mint betölteni a törvényt: azaz teljessé tenni, megvalósítani a célját. Az a küldetésem, hogy betöltsem a környezetemet Jézus evangéliumával. Az a küldetésem, hogy betöltsem a földet az örök élet beszédével.
  Minden a tietek, ti viszont Krisztuséi vagytok!

  *

  „Úr Jézus, hozzád kiáltok, / Ó, halld meg könyörgésem! / Tetőled kegyelmet várok, / Ne hagyj kétségbeesnem! / Az igaz hitet kívánom, / Ó, adjad azt énnékem: / Néked élnem, / Mindennek használnom, / Szent igédet követnem.” (EÉ 75,1)

  Szerző: Bencze András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEmõke, valamint Balabán, Kartal napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  23

  Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. (Józs 1,9a(külső hivatkozás))

  Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jób 19,21–27(külső hivatkozás) és Lk 22,24–30(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nagy dologra készülök. Régóta tervezem már, csak a megfelelő pillanatot vártam, hogy végre megtehessem. Nagyon izgulok, olyan érzés kerít hatalmába, mintha minden ezen a döntésen múlna. Teljesül-e az álmom? Megtaláltam az utam, és a válaszon múlik, hogy ráléphetek-e erre az útra. Milyen sokszor vagyunk így! Szinte szorongatnak a vágyaink, álmaink. Az álmodozás jóleső érzés, mégis sokszor annyira feszít belülről, mert van, hogy más emberek döntésein múlik, hogy megvalósul-e az, amiről már annyiszor ábrándoztam.
  Mai ószövetségi igénk kimozdít ebből a szorongásból, és nagyon határozottan, ahogyan írja is, parancsol nekünk: „…légy erős és bátor!” Talán álmodozás közben, ebben a nagyon sérülékeny, érzékeny állapotban rosszulesik az utasítás, de ez a parancs most mást szeretne elérni. Mozgósítani szeretne: Nem kell tovább álmodoznod! Elérkezett az idő! Cselekedhetsz! Megteheted! Felteheted a kérdésedet annak, akitől választ vársz. Meglátogathatod őt, akit már régóta szeretnél. Elvállalhatod azt, ami korábban még túl nagy kihívásnak tűnt. Dönthetsz! Indulhatsz! Léphetsz! Látod, nem is olyan nehéz! Menj, és figyelj az Isten szavára: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Így indulj, és tedd, amit tenned kell!

  *

  Istenem! Sokszor gúzsba kötnek álmaim, és megbénulok. Mindig van egy újabb cél, amelyet el szeretnék érni, meg szeretnék valósítani. De te, Uram, tudod igazán, hogy mi a jó nekem. Készíts fel arra is, ha valami nem sikerül, hogy emelt fővel tudjam elfogadni akaratodat.
  Hiszem, hogy te pontosan tudod, mikor van itt az ideje, és mire kész kell lennem, alkalmassá teszel engem álmaim elérésére. Ámen.


  Szerző: Horváth-Csitári Boglárka Flóra

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBeáta és Izolda, valamint Katalin, Kitti, Lea

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  22

  Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. (Zsolt 34,7(külső hivatkozás))

  Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. (Lk 11,10(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Ef 2,11–16(külső hivatkozás) és Lk 22,7–23(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Sokszor esünk abba a hibába, hogy kezünkbe vesszük sorsunk irányítását. Magunk akarunk megoldást keresni olyan helyzetekre, ahol az emberi erőfeszítés csupán ront a helyzeten. Igénk megtanít arra, hogy bátran szólítsuk meg Istent, aki kész meghallgatni panaszainkat. S nemcsak meghallgat, de a megoldást is elhozza.
  Számos példát hozhatunk fel ennek alátámasztására. A zsidó nép és a Biblia alakjai rendszeresen megtapasztalták ezt. Az ő példájuk adhat nekünk hitet és reményt arra, hogy saját életünk megoldását is az Istentől várjuk. Ő válaszol, ha segítségül hívjuk, mert nem a vesztünket akarja, hanem arra törekszik, hogy életünk üzenetté váljon. Olyan életté, amely hirdeti Isten végtelen szeretetét. Hirdeti, hogy ő nem hagyja cserben szeretett gyermekeit.
  Nem érdemeink miatt. Nem azért, mert rászolgáltunk, hanem azért, mert ő így látja jónak. S a kiáltásból hála és dicséret formálódhat, amely még jobban megerősíti Istenhez tartozásunkat. Így valóban ő lesz a mi Istenünk, akitől mindenféle jót várhatunk, akihez bátran fordulhatunk – kételyek nélkül, őszintén –, mert tudjuk, hogy nála valóban ott a megoldás életünk nagy kérdéseire, problémáira. Jó, ha nem felejtjük el: Van értelme Istenhez fordulnunk, mert ő bizonyosan nem hagy minket válasz nélkül ma sem.

  *

  Istenem! Hadd éljem át ma is gondoskodásodat. Hadd vegyem észre életemen kezed nyomát. Állj mellém, és indítsd szívemet hálaadásra, hiszen örülhetek szabadításodnak. Ámen.

  Szerző: Zsugyel Kornél

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Böjt ötödik vasárnapja (Judica)Benedek, valamint Bence, Miklós napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  21

  Hiszen az én kezem vetett alapot a földnek, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. (Ézs 48,13(külső hivatkozás))

  Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. (Jn 1,1–3(külső hivatkozás))

  Böjt ötödik vasárnapja (Judica)

  Olvasmányok: Mk 10,35–45(külső hivatkozás) és Zsid 5,(1–6)7–9(10)(külső hivatkozás)

  Lekció: Zsid 9,11–15(külső hivatkozás)
  1Móz 22,1–14(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Jn 2,13–22(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Már a skolasztikusok is megmondták, hogy szükséges, hogy legyen egy első mozgató. Minden, ami mozog, ami él, az szükségképpen valami miatt mozog, valami miatt él. Mivel azonban ez a sor nem vezethető vissza a végtelenbe, kell, hogy legyen egy első mozgató, aki önmaga mozdulatlan, „és ezt mindenki Istennek gondolja” – írja Aquinói Tamás.
  Valóban mindenki Istennek gondolja mindenek kezdetét? Nemcsak a 13. század óta eltelt változások miatt, hanem rengeteg különböző inger miatt kérdezhetjük: tényleg úgy tekintünk Istenre, mint mindenek kezdetére? Ha igen, akkor van egy biztos forrása az életünknek; ha nem, akkor nem igazán van szilárd pontja tájékozódási rendszerünknek.
  János apostol pedig már nem is csak a teremtő Istenről tesz tanúságot evangéliumát kezdő gyönyörű prológusában, hanem az Igét megnevezve a megváltás lehetőségét is felmutatja azzal, hogy ez az Ige nem maradt Istennél, hanem testté lett, és közöttünk lakozott. Ez János evangélista karácsonya. Az Ige tehát nemcsak teremtő Logosz, hanem megváltást hozó Krisztus is. Ez mindenek kezdete. És egyben ez mindenek vége is.

  *

  „Hadd zengjen énekszó, / Fel, égig ujjongó, / Jászolágyon szunnyad / Az édes Megváltó, / Ott fénylik ő, az új nap, / Kit várva vártunk rég. / Kezdet ő és vég, / Kezdet ő és vég.” (EÉ 151,1)

  Szerző: Mesterházy Balázs

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKlaudia, valamint Hubert, Mór napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  20

  Gedeon azonban ezt mondta [az Úr angyalának]: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? (Bír 6,13a(külső hivatkozás))

  [Jézus] pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? (Mk 4,38(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 14,15–21(külső hivatkozás) és Lk 22,1–6(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A baj félelmet kelt bennünk. Ilyenkor legtöbbször egyre inkább magára a bajra összpontosítunk. Olyan ez, mint amikor egy fotón egy részlet élesen látszik, minden más elmosódik körülötte. Ami azon a részleten kívül van, az nem annyira fontos. Amikor a bajra figyelünk, és egyre inkább beszűkül, „rászűkül” a tekintetünk, akkor a félelem megkötözi a megoldási lehetőségeinket, szinte leláncol a mozgásunkban, pedig az talán nem is változott.
  Felemelhetnénk a fejünket, hogy újra meglássuk a szabadító Istent. Felemelhetnénk a szívünket a bajban is, hogy mégis hálát adjunk neki – még azért is, amiről nem is tudunk. Mert nem tudjuk, hogy a megtapasztalt bajban vajon eddig már mi mindentől védett meg. Nem tudjuk azt sem, hogy milyen megoldásokat tartogat a számunkra. Azt viszont tudhatjuk, hogy a baj is az ő hatalmában van. Ott van a kezében, és ott vagyunk mi is a tenyerén.
  Lehetnek kérdéseink, akár számonkéréseink is őfelé, ahogyan a tanítványoknak is volt. Isten olyan közel van hozzánk, hogy arra bátorít: tárjuk fel, mondjuk el neki ezeket is – még akkor is, ha kicsinyhitűekké lettünk, mint a tanítványok voltak ott, a hajón. Kérdezzük őt, és ő megbátorít minket. Bízzunk Krisztus értünk bajt, halált vállaló szeretetében. Az ő békessége oldja a félelmünket. Az ő hatalma vet véget a bajnak.

  *

  Mennyei Atyám! Jézus nevében adok hálát neked azért, ami az életemben ért. Az engem ért bajokat magamtól nem tudnám megköszönni, de te magad is arra biztatsz, hogy Jézus nevében köszönjem meg. Ha te így akarod, akkor így van jól. Köszönöm a bajokat is, a félelmeket is, amelyeket átéltem, és amelyekből fel is emeltél. Csak maradj velem ezután is, kérlek, Uram, maradj velem! Ámen.

  Szerző: Simon Réka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJózsef és Bánk napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Márc
  19

  Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat! Én, az Úr szentellek meg titeket! (3Móz 20,8(külső hivatkozás))

  Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. (Mt 7,24(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 16,16–23a(külső hivatkozás) és Lk 21,29–38(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Több lábon állni”, „élethosszig tanulni” – hangzatos hívószavak, amelyek azzal kecsegtetnek, hogy elhozzák a hőn áhított stabilitást a mindennapokban, és egy megingathatatlan, de mégis nyitott, a változást jól tűrő, mindent a maga javára fordítani képes, boldog ember néz ránk vissza a tükörből. De vajon nem kell-e megalapozni ezt a kitartást, nyitottságot, mindent jóra fordítani tudást?
  Isten igéje pontosan arra tanít, hogy elsőként az ő akaratának teljesítése, valamint a vele való élő közösségünk legyen az alapja mindennek. Épp ezért ne csupán élethosszig rendezkedjünk be itt a földi életben, hanem örökre, mégpedig az ő országában! Ne elégedjünk meg a végesség kínálta lehetőségekkel, az e világi keretek között felhasználható javakkal, rövid ideig tartó sikerekkel, töredékes tudással, hanem hagyatkozzunk bátran az ezeken túlmutató, átívelő, az örök felé vivő isteni bölcsességre.
  Az egészséges változásra való hajlandósághoz kell Isten szeretetének állandó megtapasztalása. A nyitottsághoz pedig kell a krisztusi szeretet, míg a boldogsághoz az a hit, hogy Isten éltető szeretetétől még a halál sem választhat el. Ezen a szilárd alapon már képesek leszünk több lábon megállni, és bátran felfedezhetjük mindazt, amit Isten belerejtett személyes életünk ajándékába.

  *

  Istenünk, „taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 90,12). Ámen.

  Szerző: Pethő Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."