17481 ima található a honlapon, összesen 19363 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeÁkos és Bátor, valamint Gábor, Gábriel napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  27

  Istennél van segítségem és dicsőségem… (Zsolt 62,8)

  Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. (Mt 5,11)

  Olvasmányok: Kol 3,(5–7)8–11 és 1Kor 12,1–11

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Tavasszal a „boldogmondások hegyén” jártam Izraelben. Elképzeltem, ahogy ott Jézus mondja ezeket a szavakat. Kiknek mondta? Akik követték őt, akik figyeltek rá. Talán nekik is megütközés volt egy-egy mondat, mint ez az utolsó is. Hogyan lehetne boldog, akit üldöznek, akiről rosszat hazudnak?

  Egy üldözött keresztény asszony tanúságtételét hallgattam az egyik missziói napon. Elmondta, hogy hazájában gyakoriak a merényletek, támadások a keresztények ellen. Hallottuk, hogy mégis büszkék a hitükre, templomaik tele vannak, gyerekeiket viszik a gyülekezetbe. Szerény és nehéz körülmények között élnek, mégis hálásak, derűsek. Szívvel, lélekkel dicsérik Istent. Az utóbbi években személyesen is megismerkedtem üldözött keresztényekkel. Se hazájuk, se biztonságuk, se jövőképük, mégis derűsek és békések. Áldás van rajtuk.

  Itt, Európában bennünket nem üldöznek a hitünk miatt. Ám ha elszántan vállaljuk a hitünket, a Krisztus útját, az ő értékrendjét, minket is érhetnek ezért hátrányok. Rokoni körben nem írtam alá egy papírt, amely anyagi előnyt jelentett volna, mert nem volt igaz. Utána sok rosszat mondtak rólam. Fájt, de mégis boldogsággal tölt el, hogy kiálltam az igazság mellett.

  Jézus útján járva ő velünk van. Áldását, békéjét adja, és ez az igazi boldogság. Istennél van az én segítségem.

  *

  Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, hogy életünk legdrágább ajándékának tartsuk a meghívást az isteni boldogságokra.
  Áldjon meg minket Krisztus, hogy el ne tántorodjunk tőle, akkor sem, ha miatta ér nehézség.
  Áldjon meg bennünket a Szentlélek, hogy életünk nehézségei közepette erőt merítsünk Krisztus keresztjéből, és minden küzdelmen túl a Lélek öröme sugározzon rajtunk az Isten dicsőségére.  Szerző: Honti Irén

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEdina, valamint Gyõzõ, Ottokár, Sándor napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  26

  Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet! (Zsolt 119,5)

  Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, [Jézus] elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe… (Lk 9,51)

  Olvasmányok: Mt 6,16–21 és 1Kor 11,27–34

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Iskolai alsós hittanóra végén elmondott Miatyánk alkalmával többször hallottam, hogy a gyermekek szándékosan átköltik a harmadik kérést: Legyen meg az én akaratom! Huncutságként élik meg ezt a „kis hibát”, gondolva, borsot törhetnek a lelkész orra alá. Mégis nagyon beszédes ez az átköltés, mintha csak az ember énje lázadna az isteni akarat ellen, azt gondolva, ez a szabadság hozza meg számára a várva várt boldogságot.

  Pedig az igazi szabadság az, amikor igent tudok mondani a jóra, bele tudok simulni az isteni akaratba. Az igazi békesség és öröm akkor költözik az ember szívébe, amikor összhangba kerül a Mindenható Isten akaratával.

  Jézus engedelmessége több számunkra, mint példa arra, mit jelent az Atya akaratát követni. Így járta végig földi életútját, így indult el Jeruzsálem felé is, hogy megtegye értünk a szenvedés útját. A megváltás műve számunkra a bizonyosság arról, hogy minden isteni rendelkezés mögött mekkora szeretet, féltés húzódik meg. Ennek felismerése, az ebben való elmerülés mondatja velünk: Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon…

  *

  Uram! Olyan jó lenne ennek a mai napnak megannyi percét veled megélni! Olyan jó lenne meglátni a Te vezetésedet, cselekedni a Te akaratodat, belesimulva abba! Őrizz meg ezen az úton, légy velem, Istenem! Ámen.  Szerző: Keczkó Pál

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGéza, valamint Cézár, Tarcal napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  25

  Több jót teszek veletek, mint azelőtt. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! (Ez 36,11b–c)

  Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. (2Kor 9,8)

  Olvasmányok: Lk 5,33–39 és 1Kor 11,23–26

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az ember természete, hogy szereti a jólétet. Sőt a bőséget, hogy ne szenvedjen hiányt semmiből. Ezért vannak raktáraink: kamrák, szekrények, ahová eltesszük nehezebb időkre azokat a dolgokat, amelyekre szükségünk lehet. Bizonyos szempontból a testünk is egy raktár: vizet, zsírt, vitaminokat, ásványi anyagokat raktározunk sejtjeinkben, hogy aztán ha szükséges, testünk felhasználja ezeket. Ez azonban nemcsak ránk, emberekre érvényes, hanem az állatokra is.

  Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy mindenki ismeri La Fontaine klasszikusát, a tücsök és a hangya tanítómeséjét. A hangya szorgalmasan dolgozik, a tücsök meg csak zenél, és amikor tél lesz, szüksége lenne a hangya segítségére, ő viszont elutasítja ezt. Tulajdonképpen ez az a pont, ahol emberré válik az ember. Pál apostol mutatja meg nekünk, hogyan: Isten képessé tett arra, hogy adjunk a nélkülözőnek.

  Ha nekünk van, sőt bőséggel van valamiből, akkor nem mehetünk el a mellett az ember mellett, akinek nincs. De ez csak annak lehetséges, aki megismerte Isten kegyelmét. Aki saját életének bőségében felismeri Istent, azt, hogy azért bővelkedik, mert Istentől kapta mindezt, az képes lesz másoknak is juttatni ebből a bőségből. Mindezt pedig nem azért, hogy önmagát dicsőítse, hanem hogy ezáltal Isten dicsőíttessék.

  *

  Drága, szerető, kegyelmes mennyei Atyám!
  Köszönöm mindazt, amivel nap mint nap elhalmozod életemet.
  Köszönöm a mindennapi kenyeret és a lelkem kenyerét, Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy adsz, és ezáltal én is adhatok a tőled jövő bőségből.
  Légy áldott jóságodért. Légy áldott, hogy egyedül te vagy Isten. Légy áldott az erőért, amellyel én is segíthetek másokon. Ámen.  Szerző: Veres-Ravai Réka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMátyás napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  24

  Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz! (JSir 3,40)

  Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. (1Kor 6,17)

  Olvasmányok: Lk 13,31–35 és 1Kor 11,17–22

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jeremiás arra hívja ebben az igeszakaszban népét, a Jeruzsálem és a templom pusztulását megélőket és vele együtt minket, bibliaolvasókat is, hogy ne várjuk meg, amíg a mi életünk is egyszer csak porig ég, hanem még ma, addig, amíg még lehet, keressük mi magunk azt az utat, amelyet Isten készített nekünk egyen-egyenként. Ne várjuk meg, amíg az általunk eltervezett út felperzselődik előttünk, ne a körülményeink lehetetlensége kényszerítsen minket változásra, hanem mi magunk legyünk életünk változásának sürgetői. Szabad akaratunkból hagyjuk el saját tévútjainkat, és térjünk rá az Isten által nekünk tervezett útra.

  Ahhoz lehetne egy kicsit hasonlítani, mintha egy labirintus lenne az életünk, amelyben saját megérzéseink, elképzeléseink és döntéseink alapján haladunk előre, lépünk jobbra vagy kanyarodunk balra. Aztán egyszer csak falba ütközünk. Isten azonban felülről rálát erre az egész labirintusra, és pontosan tudja, hogy melyik az az egyetlen út, amelyik a cél felé vezet minket. Figyelemmel kíséri minden egyes kétségbeesett és eredménytelen próbálkozásunkat arra, hogy csak a magunk erejéből kikászálódjunk az útvesztőnkből. És várja, hogy keressük őt, amíg megtalálható, és ragadjuk meg az ő Krisztusban felénk nyúló kezét.

   

  *

  „Te eljöttél közénk, hogy út legyél / Elvettél minden bűnt / Megváltottad életem, feltámadtál győztesen / Hatalmasabb vagy mindennél. / Eljöttél, eljöttél / Hatalmasabb vagy mindennél / És én ameddig csak élek / Mindig téged dicsérlek / Hatalmasabb vagy mindennél.”
  (Cup Song)  Szerző: Pápai-Tóth Orsolya

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Ötvened vasárnap (Esto mihi)Alfréd, valamint Péter napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  23

  Gyülekezete szilárdan áll majd előttem. (Jer 30,20a)

  [Krisztus Jézusban] az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban… (Ef 2,21)

  Ötvened vasárnap (Esto mihi)

  Olvasmányok: Mk 8,31–38 és 1Kor 13,1–13

  Lekció: Lk 18,31–43
  1Kor 12,31–13,13

  Igehirdetési ige: Ám 5,21–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Isten az ő Szentlelke által munkálkodik ma is közöttünk. Építi az egyházat, a gyülekezetet az apostolok és próféták alapvetésén lelki házzá, szent templommá az Úrban. Nem akarja azonban ezt a munkáját nélkülünk végezni. Nagyon komolyan kell imádkoznunk azért, hogy megtaláljuk a magunk helyét és szolgálatát a közösségben. Mindenkire egyformán szükség van. Ezért se túl ne értékelje magát senki, mondván, hogy ő mindent tud, se alul ne becsülje magát senki, mondván, hogy ő semmit sem ér. A hívő ember se több, se kevesebb ne akarjon lenni, mint eszköz az Isten kezében! Ennél többet egy ember nem is kérhet, ennél kevesebbnek pedig nem is érdemes lenni. Ha Isten eszköze ott, ahol éppen van, akkor biztosan a legjobbat munkálja általa az Úr az emberek között.

  Így visszük a magunk életével és szolgálatával Krisztust látható módon ebbe a világba. Mindenki egy kis részletét a Krisztus szeretetének, a tőle kapott erő szerint, a másik ember javára. Közben nyilvánvalóvá válik, hogy ez az egész földi élet csak egy bizonyos oldalról való szemlélete a valóságnak, mögötte ott van az örök élet. Az emberi rend és igazság mögött ott van Isten országa és annak igazsága.

   

  *

  Köszönjük neked, Istenünk, hogy számunkra a te országod nem álomkép, hanem valóság. Köszönjük, hogy imádságban most is ennek levegőjét lélegezhetjük be. Segíts úgy élnünk az emberek között, mint a te munkatársaid, hogy nyilvánvalóvá legyen rajtunk új életet formáló szereteted, és megértsék, hogy Jézus Krisztus halála engesztelő áldozat az egész világért. Ámen!  Szerző: Kondor Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGerzson, valamint Margaréta, Margit, Petra napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  22

  Ti azt mondjátok: Nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izráel háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek! (Ez 18,25)

  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,8–9)

  Olvasmányok: Mt 13,31–35 és 1Kor 11,2–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Leránt magával a bűn. Nem kérdezi: akarsz-e jönni? Nem kéri: gyere velem! Nem mond semmit, csak húz lefelé – hol hirtelen, szinte észrevétlenül; hol lassan, ellenállhatatlanul. És nincs más, csak bizonytalanságot növelő sötétség és dermesztő hideg.

  Távol vagyok tőled, Istenem. Nem érzem melengető szeretetedet, nem látom az utamat megvilágító fényességedet… Távol vagyok tőled, túlságosan távol. Gyötör a hiányod, a szavaid helyett csak némaság vesz körül. Megpróbálok hozzád kiáltani, de csak halk nyöszörgés hagyja el a szám.

  Segíts rajtam! Ne hagyj magamra bűneimmel, mert végleg elveszek. Ne maradj távol tőlem! Ott akarok lenni melletted, egészen közel, hogy megérinthesselek, hogy halljam biztató szavaidat. Kérlek, Istenem, engedd meg, hogy leboruljak előtted, hogy odaüljek lábaidhoz. Tisztíts meg engem! Szabadíts meg irgalmaddal! Tedd rám áldó kezedet, kérlek, ölelj át szereteteddel!

  *

  Halld meg, Urunk, elhaló hangunkat, amikor a bűn mélységéből szólítunk téged. Kérünk, szabadíts meg minket mindattól, ami távol tart tőled, és add meg közelséged óvó jelenlétét. Kérünk, vegyél körül kegyelmeddel, és ne engedd, hogy messze eltávolodjunk tőled. Közelséged éltet minket! Ámen.  Szerző: Vladika Zsófia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEleonóra, valamint Leonóra, Nóra, Péter napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  21

  Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez… Így adott az ember nevet [mindegyiknek]… (1Móz 2,19–20)

  Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Mt 6,26)

  Olvasmányok: 2Tim 3,10–17 és 1Kor 10,23–11,1

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen könnyű belesüppedni az önsajnálatba! Akár akkor, amikor látjuk, hogy mások jobb anyagi körülmények között élnek, mint mi. Akár akkor, amikor arra koncentrálunk, hogy milyen javak hiányoznak az életünkből.

  Jézus ma az állatok világára hívja fel a figyelmünket a pénzügyek kapcsán. Isten olyan teremtményeire, amelyek nem vetnek és nem aratnak, így csűrbe sem gyűjtenek, tehát Teremtőjük tartja el őket. Azt is mondja Jézus, hogy ha róluk így gondoskodik az Úr, akkor hogy ne gondoskodna rólunk, amikor értékesebbek vagyunk számára az állatoknál is.

  Mindez nem felhatalmazás persze a számunkra, hogy bátran legyünk felelőtlenek. A zsidó gondolkodásban a névadás éppen a felelősséget és az elnevezett fölötti, jó értelemben vett hatalmat jelenti. A teremtéstörténetben is a bölcs hatalom gyakorlását fogalmazza meg Isten az egyik életcélként.

  Hol van hát számomra az arany középút? Hol van számomra a határ a túlaggódás és a felelőtlenség között? Hogyan tudom rábízni Istenre az anyagi javaimat, miközben felismerem a saját felelősségemet?

  *

  Szerető Istenem!
  Köszönöm, hogy megalkottál. Köszönöm, hogy élhetek. Köszönöm minden képességemet, amellyel pénzt tudok keresni, illetve bármilyen módon eltartani magamat és szeretteimet.
  Gyónom neked mindazt, amivel az anyagiakban vétettem ellened és mások ellen.
  Kérlek, segíts megtalálni az arany középutat a felelőtlenség és a túlaggódás között, a te szent nevedért.
  Ámen.  Szerző: Pethő Judit

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAladár és Álmos, valamint Amáta napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  20

  Így szól az Úr: Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. (Jer 35,14c)

  De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. (Lk 11,28)

  Olvasmányok: 1Thessz 1,2–10 és 1Kor 10,14–22

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus rokonairól keveset tudunk, többet feltételezünk. Amikor édesanyja és testvérei meglátogatják Jézust (Lk 8,19–21), és nem férnek hozzá a tömeg miatt, Jézus ezt üzeni nekik: „Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.” (Lk 8,21) Ezzel Jézus nem letagadja a családját, hanem bővíti az értelmezési keretet: a család nemcsak vérségi alapon létezik, hanem lehet más is a viszonyítási pont. Ez pedig az Isten igéjének hallgatása és megtartása.

  A mai napon legyen gondolkodásunk fókuszában ez: Jézus igazi rokonai akkor vagyunk, ha ez a kettő – igehallgatás és megtartás – kéz a kézben jár. Jézus a hangsúlyokat máshova helyezi, ezzel egy mennyei aspektust, gazdagabb jelentést ad a család fogalmának. Emiatt (is) hívhatjuk egymást testvérnek, mondhatjuk Istenre, hogy a mi Atyánk. A jézusi új családnak ez a fundamentuma. Minden és mindenki más csak ezután jön.

  Rokonok vagyunk! Jézus rokonai, és ezáltal egymás rokonai. Akik Isten akarata szerint élnek, és egymást úgy szeretik, ahogyan Jézus szerette őket. Akik az ő országát hirdetik meg egymás között.

  „Micsoda rokonok ezek a keresztények!” Bárcsak minél többször hangozna el ez a mondat a napokban is a fentiek értelmében. Csakis pozitív értelemben. Csakis. Úgy legyen!

  *

  Mennyei Atyánk! Add, hogy igaz és igazi rokonai lehessünk egymásnak Jézus Krisztuson keresztül. Add, hogy észrevegyük, amikor szólsz, nehogy későn érjen minket a személyes üzenet. Ehhez kérünk jó hallást. Jól tudjuk, hogy a hit hallásból van: te adj nekünk élő hitet és hitből születő irgalmas cselekedeteket. Áldásodat kérjük a mai napon is a hallás és megtartás egyensúlyának megtalálására. Ámen.  Szerző: Gáncs Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsuzsanna, valamint Konrád, Oszvald napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  19

  A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. (Zsolt 50,1b)

  Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. (2Kor 5,19)

  Olvasmányok: Lk 6,43–49 és 1Kor 10,1–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Láttam egy rajzfilmet, melynek hősei a „főgonoszt” keresték a világon, hogy neki szolgáljanak. Abban reménykedtek, hogy ha a sötét erőt követik, akkor ők védve lesznek a gonosz támadásaitól, és biztonságban lesznek. Valóban, mennyi rendszer működési alapja a félelem, a kiszolgáltatottság a világon, „a bármit megteszek, csak engem békén hagyjanak” hamis reménysége! Nem csak a totalitárius rendszerek működnek így. A félelemből eltűrt, sőt kiszolgált gonosz akár a családban vagy bármilyen közösségben is a várt béke helyett az erőszak uralmát hozza magával. Mert ahogy a filmben a „főgonosz” végül saját szolgái ellen fordul, úgy az életben is mindig a rettegés, a szellemi-fizikai megsemmisülés az erőszak szolgálatának jutalma.

  Egyedül a hatalmas Isten az, aki nem azért hív magához, hogy megfélemlítsen és összetörjön bennünket, hanem hogy békességével ajándékozzon meg, hogy megszabadítson félelmeinktől. Jézus azért lett emberré, hogy megértsük: Isten nem ellenségünk, hanem szerető Atyánk, aki nem az erőszak elvét alkalmazza velünk szemben, hanem szelíden szólít. Ő azért halt meg értünk a kereszten, hogy többé ne lázadjunk Isten ellen, hanem elfogadjuk békejobbját, és új életet kezdjünk. Őt szolgálva megszűnik szorongásunk, felszabadulunk a szeretetre, és a békesség követei lehetünk erőszak sújtotta világunkban.

  *

  Urunk, köszönjük a te békességedet, amely minden emberi értelmet meghalad, és meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat ma az erőszaktól és a gonosz minden támadásától. Vonzz magadhoz szereteteddel, hogy meglássuk és leleplezzük az erőszak minden formáját kapcsolatainkban és önmagunkban. Bocsáss meg nekünk, és segíts újat kezdeni. Köszönjük, hogy küldesz, hogy békeköveteid legyünk e világban. Ámen.  Szerző: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBernadett, valamint Bolivár, Konrád, Simon napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  18

  Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert nagy dolgokat vitt véghez az Úr! (Jóel 2,21)

  Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. (1Tim 3,16)

  Olvasmányok: Ez 33,30–33 és 1Kor 9,24–27

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Keresztények vagyunk, azaz Krisztust követők. Az ő tanítása szerint járni próbálkozók. Olykor ügyetlenül csetlő-botlók, néha meg nagy hegyeket is bátran megmászók. A kereszténység nagy családján belül evangélikusokként pedig az evangéliumról vagyunk elnevezve. Az evangélium jelentése: jó hír, örömhír, amely alaphangot ad(hatna) a napjainknak.

  Ne félj, vigadj, örülj! Azaz ne aggodalmaskodj, ne búslakodj kilátástalanul, hiszen Isten gondoskodik gyermekéről, rólad is. A kereszténységnek ez az örömtelisége nagy hiánycikk ma a világban. Tegyük hozzá, elsősorban az európai országokban. Mi, akik „hungaropesszimizmusunkról” is ismertek vagyunk, hogy vagyunk ezzel? Amerre járunk, sokat szembesülünk a panaszkodással, a kiégéssel, a „minden mindegy” hangulattal.

  Isten szeretete azonban másra hívott el bennünket. Ne félj, vigadj, örülj! Isten Jézusban közel jött az emberhez. Ő osztozik velünk jóllétünkben és nehézségeinkben is. Őt bátran kérhetjük, megszólíthatjuk, és kipótolja tökéletlenségeinket. Persze ez nem azt jelenti, hogy szüntelenül ugrándoznunk kell örömünkben. Mindennek megvan az ideje. Azonban az Istentől való megajándékozottságunk arra tud képessé tenni bennünket, hogy minden élethelyzetben számoljunk az ő áldó, rendet teremtő, ráncokat kisimítani tudó jelenlétével.

  *

  Segíts nekem, Uram, elszakadni a panaszkodástól, és teret adni magamban a hálának és az örömnek. Annyiszor próbáltam már saját erőmből, de nem jártam sikerrel. Kérlek, segíts nekem ebben is, és tedd áldássá az életemet. Add, hogy napod fénye világítson ma is bennem. Ámen.  Szerző: Bogdányi Mária

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDonát, valamint Elek napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  17

  A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr… (Zsolt 22,28)

  [Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,4)

  Olvasmányok: 5Móz 32,44–47 és 1Kor 9,19–23

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Viccbeli szépségkirálynők örök kívánsága a világbéke. Ám valóságos, közepesen szép nők és férfiak is gyakran gondolnak arra, hogy bárcsak történne valami, ami mindenkit, minden embert érint. Egy világrengető esemény. Vagyis inkább a világ rengését megállító esemény.

  A valóság ezzel szemben ez: politikusok diplomatikus mosolya kézfogáskor, a háttérben pedig rakétakísérletek és nukleáris fegyverek gyártása titkolózva, mégis nyilvánosan. Pedig ha minden ember szeretné egymást, akkor nem lenne többé háború. Ugye, milyen egyszerű?

  De hiszen két ember sem képes kijönni egymással tartósan! Három pedig már négy vagy akár hat pártot is alkothat. És alkot is…

  Kinek jut eszébe egy jó megoldás? Kinek jut eszébe, hogy lehet megoldás? Kinek jut eszébe, hogy van megoldás? Kinek jut eszébe az Úr? Ki akarja, hogy legyen megoldás? Ki akarja a megoldást?

  Az Úr akarja. Pálnak már csak ezért az egy mondatért is érdemes volt megírnia leveleit. Az Úr mindvégig figyel minket. Mindnyájan fontosak vagyunk számára. Minden ember. Én is. Te is.

  Ismerd fel, és jusson eszedbe! A vágyálomnál többet ad. Nemcsak világbékét, hanem örök életet, üdvösséget készített. Igen, neked is! Az „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” kezdetű imából így lesz hitvallás: mindenkinek eszébe jut az Úr.

  *

  Uram, ne hagyd elfelejtenem, hogy te vagy a kezdet és a vég, és minden a te kezedben van! Juttasd eszembe újra és újra, hogy megmentettél, és örök életre hívtál engem! Kérlek, tégy engem is annak eszközévé, hogy megfáradt és kiábrándult, vagy épp elbizakodott és gőgös embertársaimnak eszébe juttassalak téged.
  Köszönöm, hogy eljuthatunk mindnyájan az igazság megismerésére. Ámen.  Szerző: Bartha István

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Hatvanad vasárnapJulianna és Lilla, valamint Éliás, Júlia napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  16

  Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! (Zsolt 4,2b)

  Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

  Hatvanad vasárnap

  Olvasmányok: Lk 8,4–8(9–15) és Zsid 4,12–13

  Lekció: Lk 8,4–15
  2Kor 12,1–10

  Igehirdetési ige: 1Móz 45,3–8a.15

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Micsoda erő és lélek kell ahhoz, hogy valaki kérje az Urat! Szorult helyzet, baj, tragédia, hullámvölgy, tehetetlenség, gyász, betegség és más megannyi negatív dolog ér bennünket. A hívő ember pedig (azon túl, hogy maga is megpróbál javítani helyzetén) imádkozik. „Istenem, segíts!” De ez nem amolyan szófordulat, tanult reakció csupán, hanem a szív mélyéből érkező kiáltás.

  Vajon számomra is az? Vajon amikor az Istent kérem, akkor tényleg hiszem azt, hogy ő tud és akar segíteni, gyógyítani? Vagy csak – a sok minden más mellett – ezt az „eszközt” is igénybe veszem, hátha ez bejön…

  Hallottam egy kifejezést, amely nagyon megütötte a fülemet: funkcionális ateizmus. Ez azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Isten, elhiszem, hogy bármit meg tud tenni (vagy nem tenni), de abban nem igazán hiszek, hogy velem is, bennem is megteszi.

  Vajon elhiszem, hogy Isten bennem is munkálkodik? Hiszem-e azt, hogy ő meg tudja tenni, amit kérek? És elfogadom-e azt is, ha nem teszi? Elfogadom-e azzal a hittel, hogy ha benne is hagy a szorult helyzetben, ő ott van velem abban is?

  *

  Hiszünk, Urunk, légy segítségül hitetlenségünkben! Adj bátorságot, hogy rád bízzuk magunkat, és erőt, hogy elfogadjuk tőled, bármit is szánsz nekünk! Ámen.  Szerző: Kovács Viktor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."