47392 ima található a honlapon, összesen 94364 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeMóric, valamint Írisz, Tamás napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. (Ézs 40,1(külső hivatkozás))

  EJézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. (Lk 9,11b(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: ApCsel 9,36–42(külső hivatkozás) és Zsid 5,11–6,8(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Jézus meghalt érted, ez nagyon komoly dolog” – förmedt rám annak idején egyik lelkészem, aki nagyon rövid ideig szolgált a gyülekezetünkben. Pedig nem tettem semmit, csak eszembe jutott egy jópofa szójáték a Kis káté egyik bekezdésével kapcsolatban, amit gyorsan meg akartam osztani a tesómmal (vagy valamelyik unokatesómmal – már nem emlékszem). „A bohócok korán halnak” – ismételte unásig a tréfás kedvű ifjúságnak az egyik magát igen elmésnek tartó középiskolai matematikatanárom a sok közül. „Aki komolytalan, az ne várja, hogy komolyan vegyék” – mondogatta egyik egyetemi tanárom, és lemondóan csóválta hozzá a fejét. „Az élet majd letörli azt az ádáz vigyort az arcodról” – suttogta hátulról az ördög életem legfényesebb pillanataiban.
  Most meg itt vagyok, és magatartás-értékelést kell beírnom az iskolában a hetedikeseknek az ősz legpocsékabb hideg és esős délelőttjén. Tudod mit, te Patás, ezt írom be: „Amikor beléptél a terembe, még a nap is kisütött!”
  Néha a gyógyuláshoz és a vigasztaláshoz semmi nem kell, csak együtt örülni Jézus örömével, együtt nevetni Istennel, és hagyni, hogy meggyógyuljanak, akiknek arra van szükségük. Mi sem egyszerűbb.

  *

  Drága Istenem!
  Köszönöm, hogy figyelmeztetsz országod örömének egyszerűségére.
  Add, hogy meg tudjalak érteni akkor is,
  amikor a fejem fölött összecsapnak a hullámok.
  Add nekem egyszerű örömöd, ami elfogad, nevel és gyógyít.
  Köszönöm a csatornatisztítást tollasozás helyett,
  köszönöm a méhecskét, ami a kakaómba esett.
  A frissen mosott autómon a macskanyomot,
  szeptember végén a harminckét fokot.
  Ámen.


  Szerző: Simon Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMáté, valamint Mirella, Maura napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. (Zsolt 44,9a(külső hivatkozás))

  Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok... (1Thessz 5,16–17(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Lk 10,17–20(külső hivatkozás) és Zsid 4,14–5,10(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az életvezetési tanácsadó könyvek és portálok szívesen mondják el az érdeklődőknek, hogy miben kell épp a közeljövőben megváltozniuk. Azok az érdeklődők, akiknek tényleg van fülük az ilyen tanácsokra, mindannyiunkhoz hasonlóan különös helyről, a kétarcú mindennapokból jönnek. Mindennapjaik azért kétarcúak, mert a megszokás, amely összetartja őket, jónak és rossznak is látszik egyszerre. Jó, mert a percek peregnek maguktól, minden megy a többnyire unalomig ismert útján. Nem túl érdekes, de legalább megbízható érzéseket kelt. Rossz, mert már megint nem történik semmi izgalmas, semmi vérpezsdítő, semmi extra.
  Amikor a zsoltár vagy a Thesszalonikai levél szerzője ilyen örömmel, elragadtatva és magával ragadóan beszél a mindennapokról, az távolról sem átlagos, mindennapos esemény. Az Úrnak örülő embert nem a szürke vagy színes mindennapok és azok ritmusa tartja meg, hanem ez a sajátos öröm. A mechanikusan ismétlődő, fárasztó mindennapok átadják helyüket a mindennapi örömnek és imádságnak, és így vezet minden nap egy lépéssel közelebb a napok Urához.
  Isten jelenlétének örülni, őt keresni, benne az elfogadottságot átélni – olyan ajándékok, amelyek mindennap ünneppé tágítják a mindennapokat.

  *

  Mennyei Atyánk, vezess ki minket, kérünk, a megszokások kényszeréből a veled töltött percek, napok és mindennapok tudatos szeretetéig, amelyek mindig új jelét adják határtalan szeretetednek. Ámen.

  Szerző: Béres Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeFriderika, valamint Frida napja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt 118,17(külső hivatkozás))

  Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem... (Gal 2,20a(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Róm 6,18–23(külső hivatkozás) és Zsid 4,1–13(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A halálfélelembe jutott ember Istenhez kiált, függetlenül attól, hogy korábban hogyan gondolkodott a vallásról – mintha a tudata legmélyén felsejlene valami a teremtettségből. Egy megérzés, hogy honnan ered az élet, és ki rendelkezik azzal igazán. Isten. Ahogy mondani szokták: zuhanó repülőgépen nincs ateista. Híres emberek, nagy államférfiak, akik életükben nem sokat gondoltak Istennel, haláluk óráján imádságra kulcsolták a kezüket, vagy másokat kértek, hogy imádkozzanak értük.
  Igen! A halál csak Isten kezében fordulhat életre. Ő minden betegség gyógyítója. Orvos, gyógyszer csak időt nyer. Gyógyulást Isten ad. Az élet folytatása fontos lehet, ha még dolgunk van itt a földön. Ránk bízott munka, emberek. Ugyanakkor keresztyénként a zsoltár igéjét nem csak erre az életre vonatkoztathatjuk. Ha Isten úgy látja jónak, hogy lelkünket magához vegye, akkor is reménységünk a feltámadott Krisztus. Ő az első, akinek halálát követően ez az ige beteljesült. Ám mi is örököstársai vagyunk, ígérete szerint.
  Húsvét hirdeti ma is és örökké, hogy Isten gyermekeinek élete nem ér véget a sírban. Ezt hirdetjük itt – amíg erőnk van – és majd odaát olyan örömmel, amelyet a bennünk élő Krisztustól kapunk. Pál apostolt is ez az öröm motiválta új meg új bizonyságtételre az Élet győzelméről.

  *

  Szentlélek Isten! Kérünk, hogy a végső szükségben légy vigasztalónk, bátorítónk. Hadd tudjuk Isten kezéből venni az életet és a halált, amit majd új élet követ. Ne engedd, hogy testünk fájdalma vagy gyengesége hitünket és reménységünket megtörje. Ha még feladatod van számunkra, segíts, hogy utunkat folytassuk itt a földön, de ha véget ért szolgálatunk, add, hogy örömmel induljunk az utolsó útra. Ámen.

  Szerző: Zólyomi Mátyás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe után 16. vasárnapVilhelmina, valamint Konstantina, Szabolcs, Vilma

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! (Zsolt 37,8(külső hivatkozás))

  Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz... (Jak 3,5b–6a(külső hivatkozás))

  Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

  Olvasmányok: Jn 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45(külső hivatkozás) és 2Tim 1,7–10(külső hivatkozás)

  Lekció: Ef 3,13–21(külső hivatkozás)
  JSir 3,22–33(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Mt 6,1–6(külső hivatkozás)

  Úrvacsorai gondolatok

  2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

  Számomra a bibliai tárgyak, jelképek, szimbólumok közül az asztal fejezi ki leginkább és foglalja magában legteljesebben mindazt, amit Jézus nekünk adott és értünk tett. Szerintem a Názáreti Jézus jele az asztal. (Németh Zoltán)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Fel kell nőnünk ahhoz, hogy a tüzet használjuk, birtokoljuk, éljünk vele. Amíg ez a „hozzánövés” végbe nem megy, addig csak bámulhatjuk, mint kisgyermek a szüleit, akik varázslatos ügyességgel gyújtanak gyufát, lobbantanak kályhát, sütnek finomat. Nem azért kell felnőnünk hozzá, mert hatalmas vagy dicsőséges. Nem alázatot vagy engedelmességet kell megtanulnunk vele szemben. Hanem azt, hogy önmagában a tűz vak és ostoba: bármi megtörténhet általa, és ezért nem ő a felelős, hanem én. Az én kezemtől lesz éltető meleggé vagy pusztító veszedelemmé.
  A nyelv indulataink legpontosabb hordozója. Az eszköz, amellyel tüzet gyújtunk. Éltetőt vagy pusztítót. Fel kell nőnünk a használatához. Ahhoz, hogy ne csak a hangzók formálása – kiejtés, szókincs, hangsúly, verbális és nem verbális kommunikáció – menjen mesterien, hanem a gyújtott tűz hatása is harmonikus, tiszta és jó legyen. A tüzet ajándékba kaptuk. Nem Prométheusz lopta el, hanem a teremtő Úr álmodta meg számunkra. Ő adta a nyelvet, ő tette azt sokfélévé és színpompássá. Ő adta varázsát, dallamát, erejét. Tőle van a szójáték bája, a kérdezés szívet megnyitó ereje, a vallomás meggyőző varázsa. Ezért, mint minden teremtmény, a vele való közösségben használható jól, és tőle elszakadva okoz bajt. Fel kell nőnünk hozzá.

  *

  Minden szavak Forrása készítse el szavaidat a szívedben, és kísérje el nyelvedig, míg, kilépve belőled, be nem tölti küldetését. És minden szavak Forrása nyissa meg a szívedet, hogy a hozzád szóló szavak jó gyümölcsöt teremjenek számodra és általad. Ámen.

  Szerző: Schermann Gábor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDiána, valamint József napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! (4Móz 6,25(külső hivatkozás))

  Jézus [...] ezt mondta [tanítványainak]: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. (Jn 20,21(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mk 12,41–44(külső hivatkozás) és Zsid 3,1–19(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Minden istentiszteleten ajándékok sokaságával halmoz el bennünket Isten. Igéjét hirdetteti, a gyónásban megajándékoz bűnbocsánatával, a kenyérben és borban testét és vérét adja táplálékul hitünk növekedésére, elmélyülésére.
  Kevesen tudják azonban – elő is fordul, hogy mire ideérünk a szertartásban, addigra vannak testvérek, akik „megszöknek” –, hogy milyen nagy ajándéka Istennek az istentisztelet végén elhangzó áldás: „Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad…, és adjon neked békességet!”
  Ez az áldás már az istentisztelet utánra készít fel, és hétköznapjainkra, a családi életünkre, munkánkra, a ránk váró örömökre és megpróbáltatásokra terjeszti fölénk Isten óvó, védő, karjait. Ha megkapjuk az áldást, akkor biztosak lehetünk abban, hogy történjen bármi velünk, Isten a javunkra fogja fordítani. Akkor a világ, a testünk és a sátán kísértéseivel szembe tudunk szállni, és lesz erőnk legyőzni. Akkor napi teendőink, családi életünk Isten áldó keze alatt zajlik, vitáink, problémáink is általa nyernek megoldást. Akkor Isten mindig jelen lesz az életünkben: békességet ad szívünkbe, ha műtétre várunk, ha búcsúznunk kellett szerettünktől, ha az elmúlás ideje közelít.
  Hála legyen Istennek áldásáért, fölénk tartott áldó kezeiért!

  *

  Urunk, Istenünk! Hála legyen neked, hogy a veled való találkozások alkalmával, az istentiszteletek végén mindig áldással indítasz a hétköznapokba. Szükségünk van, Urunk, áldásodra. Kérünk, soha ne vond meg tőlünk. Ránk vigyázó, óvó, védő karjaidat terjeszd fölénk egész életünkben. Ámen.

  Szerző: Isó Dorottya

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsófia, valamint Ludmilla, Róbert, Upor napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Áldjátok az Urat, ti, teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az Urat! (Zsolt 103,22(külső hivatkozás))

  Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Kor 7,17–24(külső hivatkozás) és Zsid 2,5–18(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Amikor nagyon megsokasodnak a napi teendők, általában felírom magamnak egy cetlire az emlékeztetőket: hozd el, hívd fel, küldd be határidőre, látogasd meg… Fontos, hogy a hétköznapok sodrásában semmi se merüljön feledésbe, és ez az én esetemben csak ilyen mankó segítségével megvalósítható. A Szentírás is bőven ad nekünk emlékeztetőket. Az egyik a zsoltáros fenti felszólítása, aki az egész teremtett világot, aztán külön saját magát is buzdítja, hogy el ne feledkezzen a legfontosabb kötelességéről: Isten dicsőítéséről. Ez persze inkább csak amolyan költői fordulatnak hangzik, de közben azt is látjuk, hogy mennyire nagy szükségünk van erre a felkiáltójelre.
  A feladatok és problémák erdejében könnyen elszalad egy nap anélkül, hogy kinyitnánk a Bibliát és imára kulcsolnánk a kezünket. Ha pedig elveszítjük a kapcsolatot az élet forrásával, ha eltávolodunk Jézus Krisztustól, ne csodálkozzunk azon, hogy egyre nehezebbnek érezzük a terheket, hogy rossz döntéseket hozunk, hogy (a tényleges körülményektől függetlenül) növekszik bennünk a frusztráció és az elégedetlenség. Áldjuk azért az Urat napról napra, és egy pillanatra se feledjük el, mit tett értünk: emberré lett Jézus Krisztusban, és meghalt értünk a kereszten. Megmentett engem, ezért az övé az életem – a mai napom is.

  *

  Mennyei Atyám, köszönöm, hogy napról napra megújul rajtam kegyelmed, hogy megadod mindazt, amire az élethez szükségem van. Úr Jézus, köszönöm, hogy megváltottál, hogy újra és újra felkínálod nekem a megváltott élet, az örök élet ajándékát. Szentlélek Úristen, hálát adok neked, hogy minden percben munkálkodsz rajtam, az életemen. Istenem, segíts, hogy az egész napom egy nagy hálaadás legyen. Ámen.

  Szerző: Sághy Balázs

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEdit, Ciprián, Edda, Eugénia, Kornél, Soma

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16

  Embert és állatot megtartasz, Uram. (Zsolt 36,7(külső hivatkozás))

  Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. (Mt 6,26a(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Lk 10,38–42(külső hivatkozás) és Zsid 1,1–2,4(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az ismeretlen holnaptól való félelem mindannyiunkat gúzsba köt. Érezzük ugyanis, hogy nincs a kezünkben a jövő, a holnap (sem). A kiszolgáltatottság érzése pedig rombol, sosem építi az életünket. Ezért üzen Isten szüntelenül a gondviseléséről. Mint szerető édesapa, gyermekei javát akarja, gondoskodik rólunk, és nap mint nap a vele való kapcsolatra, bizalomra hív. Nem véletlenül.
  A biztonság és bizalom ugyanis egymásból származnak, egymás alapjai, és egymástól elválaszthatatlanok. Biztonságérzetünk bizalmi körben születik, a bizalom pedig ott, ahol a biztonságban lét élményét éljük át. Bárhonnan is közelítünk a fogalmak értelmeihez, nyilvánvalóvá válik, hogy mindezek kizárólag kapcsolatban valósulhatnak meg. Ott, ahol megéljük a valakihez tartozásunkat, védettségünket.
  Ő azt üzeni, hogy odafigyel ránk, értékesek vagyunk a számára, a legdrágább kincseiként tekint ránk. Azt hirdetteti, hogy nála van az élet forrása, és a vele való kapcsolatban születik meg az a bizalom, amely ki tud emelni bennünket az ismeretlen holnap okozta állandó feszültségből, az aggodalmaskodásból.
  Igen, ma is a vele való szabadságra, a félelem nélküli életre hív a Mindenható. Élj vele! Éld meg ma is Isten gyermekeinek szabadságát – a holnap felé is!

  *

  Szerető Istenünk! A te kezedben van a múltunk, jelenünk és a jövőnk is. Atyai szeretettel gondoskodsz a világról, és benne rólam is. Köszönöm, hogy ennyire értékes az életem. Kérlek, szabadíts meg engem a holnap félelmétől, az aggodalmaskodástól. Taníts meg ma is arra, hogy gondoskodó szereteted csodáját láthassam, és minden bizonytalanságomban beléd kapaszkodhassak. Ámen.

  Szerző: Eszlényi Ákos

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEnikõ és Melitta, Dolóresz, Doloróza, Roland

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15

  Nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád. (Ézs 54,14(külső hivatkozás))

  Jézus mondja: Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! (Jn 14,27(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Préd 4,(4–7)8–12(külső hivatkozás) és Neh 13,15–22(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Egy világtól elzárt, kis hegyvidéki faluban forgatott több napon keresztül egy dokumentumfilmes stáb. A helyiek olyan jól összebarátkoztak a filmesekkel, hogy azok megígérték nekik, meghívják majd őket a díszbemutatóra. Ennek ők nagyon örültek, bár fogalmuk sem volt, hogy az milyen: sosem láttak még mozifilmet. A nagy napon aztán értük jött egy busz, és bevitte a falu maroknyi népét a városba, egészen a moziteremig. Bent már várták őket, két külön sort fenntartottak nekik, majd elsötétült a terem, a vásznon pedig megjelentek az első képek. Nem telt bele azonban egyetlen perc sem, és a falusiak sikítva menekültek ki a teremből. A rendező utánuk szaladt. Ott találta őket az előtérben, egytől egyig halálsápadtan ziháltak. Kiderült, hogy megijedtek a mozgóképektől: feléjük szálló repülőgép, vulkánkitörés, vadállatok látványa riasztotta meg őket. A rendező azzal próbálta nyugtatni őket, hogy ez csak film, nem igazi, de nem hittek neki. Hiszen látják! Hallják! Szinte még érzik is, hogy ott vannak! Végül azzal sikerült megnyugtatnia őket, hogy azt mondta: bár ott vagyunk, de a veszélyek nincsenek ránk hatással, azok nem érhetnek el bennünket.
  Olyan ez, mint a földi élet az üdvösség felől nézve.

  *

  Úr Jézus Krisztus, aki vállaltad az emberlét és a halál valóságát, hogy megments minket annak veszélyétől: add nekünk békédet, amely túlmutat az elmúlástól való félelmen, és az örök életbe vetett bizalommal indít minket élő reménységre, most és mindörökké. Ámen.

  Szerző: Zsíros András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeSzeréna és Roxána, valamint Irma napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14

  Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. (Zsolt 41,2(külső hivatkozás))

  Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Mt 5,7(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Tim 6,(3–5)6–11a(külső hivatkozás) és Neh 12,27–43(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az elmúlt esztendőben került a kezembe egy teszt, amelyet házasulandóknak és házasoknak állítottak össze. A címe: Mondd, mi a szeretetnyelved?
  Átgondolva és kitöltve ezt a kérdéssort, tudatosult bennem, mennyire másként tudjuk megélni és fogadni a másik fél szeretetének kifejezését. A szerző a szeretet kifejezésének öt fő módját különbözteti meg: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékok, szívességek, testi érintés. Mind-mind a szeretetünk megélése lehet, de nem egyformán esik a latba mindannyiunknál. Az, hogy szeretni akarunk, nem is lehet kérdés köztünk: de jól szeretni – úgy, hogy a másik is értékelni tudja – már nem is oly egyszerű!
  Szívességet tenni – más megfogalmazásban: segíteni, irgalmasnak lenni – sokak számára a legdöntőbb szeretetnyelv, amelyet értenek; illetve így tudják a legjobban kifejezni a szeretetüket. Isten tehát (így is) kezünkbe adta a kulcsot – a másikhoz. Sőt, megtetézte azzal az örömmel, hogy Ő is érti és értékeli azt a „nyelvet”!
  S aki nem „némán” téblábolva éli végig ezt az életet, az megtalálja benne az örömét és kiteljesedését, s végső soron az Isten szeretetét.

  *

  Uram! Te tehetséget és lehetőséget adtál arra, hogy segítsem a felebarátomat. Add, hogy élni is akarjak ezzel az ajándékkal, és ne fukarkodjak vele, hisz ez is út a másik szívéhez. Köszönöm, hogy út ez hozzád is, Uram, hiszen így megélhetem a tőled jövő szeretet szép hozományát. Ámen.

  Szerző: Karsay Lajos

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKornél, valamint Amáta, Ludovika, Virgínia

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13

  Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr teremtettem mindezt. (Ézs 45,8(külső hivatkozás))

  Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. (2Kor 9,10(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Fil 4,8–14(külső hivatkozás) és Neh 10,1.29–40(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Aki járt már harmatos fűben mezítláb, az tudja, milyen felüdítő érzés. Milyen közel érzi magához a természetet az ember! A víz tiszta érzete, a fű simogatása és a föld puhasága, mintha nem is járna az ember, hanem valami erő vinné. Ezt az állapotot idézi fel Ézsaiás próféciája, s nem csak fizikai értelemben. Mert Isten azon túl, hogy fizikai értelemben gondoskodik rólunk: harmatot, esőt, eledelt ad, ad igazságot, szabadságot is. S az Istenre hagyatkozás testi-lelki értelemben ezt ajándékozza nekünk. Ezt a természetes állapotot, mintha harmatos fűben járnánk, mintha valami erő vinne minket, s visz is. Ha rá tudunk hagyatkozni, ilyen egyszerű és természetes lesz az életünk.
  Én, aki vidéken nőttem fel, valóban megtapasztalhattam, hogy az elvégzett munkára vártuk Isten áldását, vártuk az esőt, s időben meg is adta. Mindennapi tapasztalás volt, hogy nélküle semmit sem ér a munkánk. S ezzel együtt, ezen keresztül Isten a saját igazságát, az egyetlen igazságot is tanította, hogy csak vele, általa juthatunk valamire. Isten rendjében a lelki és testi táplálék sohasem szétválasztható. Isten teremtette fizikai valónkat, bele, belénk lehelte lelkét. S olyan csodálatos, hogy így szeret minket testestül, lelkestül – szőröstül-bőröstül. Kenyeret és Igazságot ad.

  *

  Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy te olyan közel vagy hozzánk, s nem veted meg fizikai szükségleteinket, hanem gondoskodsz rólunk, érdemünkön felül is. Sokféle ajándékodat fel sem tudjuk sorolni, meg sem érdemeljük. S akkor még megtisztelsz bennünket azzal, hogy Lelkedből is adsz nekünk, gyermekedként tekintesz ránk, s Jézus Krisztust testvérként ajándékoztad nekünk. Hallgasd meg hálaénekünket! Ámen.

  Szerző: Bencéné Szabó Márta

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe után 15. vasárnapMária, valamint Gujdó, Irma, Marietta napja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12

  [Uram,] te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. (Zsolt 10,14a(külső hivatkozás))

  A beteg fiú apja így szólt Jézushoz: De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk! (Mk 9,22b(külső hivatkozás))

  Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

  Olvasmányok: Mt 6,25–34(külső hivatkozás) és 1Pt 5,5–11(külső hivatkozás)

  Lekció: Gal 5,25–6,10(külső hivatkozás)
  1Móz 2,4b–15(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Lk 18,28–30(külső hivatkozás)

  Úrvacsorai gondolatok

  2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

  Hiányzik, hogy nincs mindig és mindenhol úrvacsora az istentiszteleten. (Pethő Judit)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ki segít a bajban? A legtöbb mobilkészüléken a segélyhívás akkor is lehetséges, ha a billentyűzet le van zárva, ha nincs a telefonban SIM-kártya, de még olyan esetben is, ha a PIN-kód megadása helyett tárcsázza azt a hívó fél. A beteg fiú apja előtt is bezárult minden lehetőség. Valószínűleg többféle gyógymódot is kipróbált már, végül bizalommal fordult Jézus tanítványaihoz, de még ők sem tudtak segíteni. Aztán Jézus érkezésével egyszerre lehetségessé válik a lehetetlen: hit járja át a kudarcok miatt reményvesztett ember szívét, és a bajban lévő valódi segítségre talál.
  Isten ma sem megy el a szenvedő mellett becsukott szemmel, hanem észreveszi, meglátja őt. Engem is. Figyelemmel kíséri porszemnyi életem: számon tart, a vészben különösen is felém fordítja arcát, és van hatalma arra, hogy megmentsen. Így tanulhatom meg, hogy – a telefonos segélyhívással ellentétben – hozzá nemcsak a bajban fordulhatok, hanem jó és szükséges hozzá vinnem örömömet, hálaadásomat, bűneimet és kéréseimet is, sőt egész életemet.

  *

  Úr Jézus Krisztus! Soha ne engedd elfelejtenem, hogy a te tekinteted fényt gyújt a sötétben. Irgalmas szavad gyógyítja a szenvedőt, jelenléted a hit örömét nyújtja a kételkedőnek. Ámen.

  Szerző: Smidéliusz András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTeodóra, valamint Jácint napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  11

  Az Úr jár előttetek, és Izráel Istene lesz mögöttetek is. (Ézs 52,12(külső hivatkozás))

  Jézus mondja: És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14,3(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 2Thessz 2,13–17(külső hivatkozás) és Neh 8,1–18(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Szeretem az angyalföldi evangélikus templom oltárképét. Az emmausi tanítványok otthonát, asztalát ábrázolja úgy, hogy Jézus ül középen, a két tanítvány pedig „éppen felfér” a képre. Ahol Jézusra „ráismernek”, ott ő otthon van, ott ő a házigazda.
  Nagy kihívás volt a Jézus korabeli tanítványok számára (is), hogy az Úr nem iskolát, vallást, oktatási központot alapított, ahol ő mint mester tevékenykedik, hanem valami meghatározhatatlan módon állandóan úton volt. Sokakat megszólított, másokkal beszélgetésbe elegyedett, meggyógyított betegeket, és a követői száma egyre nőtt. De mégis hol lakott, hol tudott megpihenni egy nehéz nap után? „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs a fejét hova lehajtania” (Lk 9,58) – válaszolta Jézus az őt kérdezőknek.
  Valahogy az évezredek során belénk égett ez az üzenet. Nem a vallás biztonságosan megtartó szabályrendszere, nem a mi istenképünk és még csak nem is a magunk igazsága az, ami az életünket egy örök perspektívába állítja és megtartja, hanem az a közös út, a kapcsolat, amelyre ő hívott el minket. Minden szavával arról tanúskodik, hogy akik az Atya házában szeretnék megérteni és megélni az életüket, azoknak az úton haladás dinamizmusa nem ijesztő, aggodalmakkal teli, hanem nagyszerű lehetőség a maga fájdalmaival és örömeivel együtt.

  *

  „Velem vándorol utamon Jézus, / Gond és félelem el nem ér. / Elvisz, elsegít engem a célhoz, / Ő a győzelmes, hű vezér, / Ő a győzelmes, hű vezér.
  Velem vándorol utamon Jézus. / Túl a sír sötét éjjelén, / Fenn a mennyei, angyali karban / Nevét végtelen áldom én, / Nevét végtelen áldom én.” Ámen! (EÉ 459,1.5)


  Szerző: Johann Gyula

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."