27275 ima található a honlapon, összesen 36641 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeVencel napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  28

  Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket! (Préd 12,1)

  Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! (Jn 1,45–46)

  Olvasmányok: Róm 6,18–23 és 2Kor 10,12–18

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Előérzet – A Prédikátor intő szavai Salvador Dalí A polgárháború előérzete című, 1936-ban készült képét idézik fel bennem. A képen megfestett szürrealista (valószínűtlen) borzalom hamarosan valósággá vált: kitört a polgárháború. Különös a művészlélek előrelátása, de kell-e nekünk a nyomasztó előérzetet táplálni? Miért jó az idilli békét a háború rémképével megrontani? Mi a célja a Prédikátornak azzal, hogy az öregkori bajokkal riogatja a fiatalokat? Téves kapcsolás! A Prédikátor nem riogat, hiszen nem az öregkor nyomorúságát ecseteli, hanem a gondviselő Istenre irányítja a figyelmet. Számolj a Teremtővel! Vele bizalommal nézhetsz a bizonyosan bekövetkező nemszeretem napok elébe.

  Előítélet – Nátánáél rossz előérzete előítéletté erősödött, és tudjuk, hogy nem ok nélkül volt rossz véleménnyel az elpogányosodott Galileáról. Meggyőződése szerint lehetetlen, hogy Názáretből származzon a Messiás. Nátánáél nem volt egyedül ezzel az előítélettel, sokan voltak, akik belefáradtak az ötszáz éve tartó, gyakran véres harcokhoz vezető messiási várakozásokba. Bennünk is előítéletté formálódnak a sérelmek és a keserű tapasztalatok, ezért nekünk is szól Fülöp biztatása: megtaláltuk a Messiást – jöjj és lásd! Rossz előérzet, keserű előítélet helyett vedd észre az Isten mindent megelőző szeretetét!

  *

  „A keresztfánál egymásra lelve / Éneklünk, bár még fájnak a dalok.
  Feltámadt Krisztus, te győztél bennem, / Megtörted végül a kárhozatot.
  Új reggel virrad, felkelt a nap már, / Új reggel virrad, tárd ki szíved!
  Új reggel virrad, életet kaptál, / Új reggel virrad, Jézus közel!”
  (Pekka Simojoki)  Szerző: Győri Gábor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnapAdalbert, Adolf, Demeter, Karola, Kozma, Vince

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27

  Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. (Zsolt 98,2)

  Amikor [Pál és Barnabás] megérkeztek [Antiókhiába], összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. (ApCsel 14,27)

  Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnap

  Olvasmányok: Jn 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45 és 2Tim 1,7–10

  Lekció: Ef 3,13–21
  JSir 3,22–33

  Igehirdetési ige: Lk 14,12–14

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Egy legenda szerint amikor a rómaiak Korinthoszban, az iszthmoszi játékok idején kihirdették a görög városok függetlenségét, a görögök először annyira meglepődtek, hogy nem hitték a kijelentést igaznak. Ám amikor a rómaiak másodjára is bejelentették a hellén városállamok szabadságát, akkor a görögök akkorát kiáltottak örömükben, hogy a levegőben repülő madarak is holtan estek a földre ijedtükben.

  Hasonló reakcióval találkozunk a zsidó nép ókori történetében is. Ők, amikor meghallották Círus perzsa király rendeletét, amely a zsidók fogságból való hazatérését engedélyezte, olyanok lettek, mint az „álmodók”, majd szájuk „megtelt nevetéssel”, „nyelvükön örömkiáltás” volt, s „ujjongva” örvendeztek (Zsolt 126).

  A szabadság, amelyet a görögök a rómaiaktól, a zsidók pedig a perzsáktól kaptak, egy nép másiktól való békéje volt (még ha a görögök esetében ez nagyrészt csak látszólagos volt is). Ehhez az örömhöz képest még nagyobb okunk van örülni akkor, amikor a lelkünk valódi szabadságát kapjuk Istentől, amikor a lelkiismeretünk szabadságát hirdeti az Úr. Mily nagy örömre fakaszthat minket az, hogy a lelkünknek is szabadságot szerzett Jézus!

  *

  Drága Istenünk! Hálát adunk végtelen szeretetedért, amellyel valódi szabadságot szereztél nekünk. Köszönjük, hogy megmutatod szabadító erődet, amelyben a te igazságod válhat nyilvánvalóvá: az, hogy végtelenül szeretsz bennünket. Ámen.  Szerző: Kodácsy-Simon Eszter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJusztina, valamint Kozima, Kozma napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Én veled leszek – így szól az Úr –, és megszabadítalak. (Jer 30,11a)

  Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített… (2Tim 4,16–17a)

  Olvasmányok: Mk 12,41–44 és 2Kor 10,1–11

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nincs annál nagyobb fájdalom, mint amikor egyedül marad az ember. Amikor úgy érzi, nincs, aki mellé állna, nincs, aki bátorítaná. Ezért tartozik a legnagyobb fájdalmak közé a válás, a magányos betegágy vagy a gyász.

  Pál tudta, hogy nem lesz könnyű az élete, hiszen maga Jézus mondta, hogy megtapasztalja mindazt, amit ő tett Jézus követőivel szemben. Ám a nehéz úton volt vigasza: a társai, akikre mindig számíthatott. Azaz majdnem. Amikor először került olyan helyzetbe, hogy hitét meg kellett védenie, nem volt külső támasza, senki sem volt mellette. A támaszt belülről kellett megtapasztalnia. Meg is tapasztalta, az Úr nem hagyta magára.

  Amikor egyedül, magányosan vagyunk, amikor még a hozzánk legközelebb levő emberek sem akarnak vagy tudnak mellettünk állni, akkor ne csüggedjünk, mert nekünk is van támaszunk belülről: az Úr maga. Szentlelkével ad erőt, mint pünkösdkor a tanítványoknak, akik bátran hirdették a rájuk bízott üzenetet, pedig tudták: ellenük többen vannak, mint mellettük. A Lélek lett a támaszuk, az erejük, a bátorságuk. Az a Lélek, aki megerősítette Pált, az egyházatyákat, a reformátorokat, azokat, akik a hitet továbbadták nekünk. A Lélek ugyanaz. Sosem vagyunk egyedül!

  *

  „Drága Szentlélek, jöjj, bátorítónak jöjj!
  Drága Szentlélek, jöjj, bátorítónak jöjj!
  Jöjj, és erősíts meg, jöjj, és szabadíts meg!
  Drága Szentlélek, jöjj, bátorítónak jöjj!”
  (Koczor György)  Szerző: Pethő-Szűcs Mária

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEufrozina és Kende, valamint Fruzsina, Kleofás

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

  Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

  Olvasmányok: 1Kor 7,17–24 és 2Kor 9,10–15

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nézem a korlátokat, amelyek kicsit rontják a kilátást, ahogyan az autóval haladok felfelé a szerpentinen. Nagy a magasság, és még nagyobb a szakadék mélysége. Az erős, biztonságot adó korlát megnyugtat. Haladok a cél felé.

  Kik szerethetik a törvényt? Azok, akiket véd. Jó rendet tart kapcsolatainkban. Szabályozott a viszonyunk Isten és emberek viszonylatában. A zsoltáros békességről beszél. Arról, amit azok élhetnek át, akik a törvény szerint élnek, akiknek nincs mit takargatniuk, nem kell rettegniük, hogy kitudódik valami a múlt vagy jelen rejtett dolgaiból. De megóv-e ez az elbotlástól? Úton tart, ha néha nekiütközünk a szalagkorlátoknak a mindennapokban.

  A gyónáskor ezért vizsgáljuk meg magunkat a Tízparancsolat tükrében, hogy Krisztus mentő szavát meghallhassuk, amely a törvény megfelelő használatán túl más dimenziót kínál fel annak, aki meglátja mulasztásait, belátja bűnét, s elfogadja a felkínált lehetőséget, Isten ingyen kegyelmét.

  Krisztusnak ez a szava az élet beszéde, amely meghallható, élet származik belőle, a folytatás lehetősége. Gazdagsága az is, hogy továbbadható az elmondott szavakban és megmutatott cselekedetben. Tőle jövő bölcsesség ez, amelyre szükségünk van, hogy továbbadhassuk, ahogyan ő tette. Ez a krisztusi szeretet több a törvénynél. Isten világot átfogó teljessége!

  *

  „Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, hogy megbocsátottad bűneinket. Add Szentlelked erejét, hogy ne legyen rajtunk hiábavaló a te kegyelmed, hanem új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.”
  (Agenda, 40. o.)  Szerző: Kis János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGellért és Mercédesz, valamint Gerda napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajhász, a prófétától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! – pedig nincs békesség! (Jer 6,13–14)

  Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót… (Lk 6,44–45a)

  Olvasmányok: Lk 10,38–42 és 2Kor 9,1–9

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Mindenki. Mindenki nyereséget hajhász, mindenki elvetemült csaló. Túlzás lenne? Az istentelenek életében biztosan nem. Sőt, azt mondják, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát még a legkiválóbbak is a saját érdekeiket tartják szem előtt.

  Ez azt jelenti, hogy én sem vagyok kivétel. Nem lehetek az, hiszen a mindenkiben én is ott vagyok. Például, amikor olvasom Jézus szavát, hogy „minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg”, akkor biztos, hogy legelőször valaki más gyümölcseit kezdem el vizsgálgatni. Pedig inkább a sajátjaimmal kellene kezdenem. Igen, én is ott vagyok a mindenkiben. Bennem is ott van az önzés és a csalás alapvető hajlama. Sokszor még önmagam elől is elrejtek dolgokat, hogy azt érezhessem, rendben vagyok, jó ember vagyok. Én is azt mondogatom: „Békesség, békesség! – pedig nincs békesség!”

  Békesség, testi-lelki egészség, jóllét. Hogyan lehetne mindez lehetséges? Jézus azt mondta tanítványainak az utolsó vacsora estéjén: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” (Jn 14,27) A békességem tehát Jézusnál van, tőle kaphatom meg. Ám az ő békessége nem elkényelmesítő békesség. Hanem olyan, mint amikor az ember kincset talál, és az a kincs felszabadítja a jóra: menni, elmondani, tenni. Mert Jézus feltámadt, bocsánatot szerzett mindenkinek, a mindenkiben pedig ott vagyok én is. És ez az öröm többé nem hagy nyugodni.

  *

  Úr Jézus Krisztus, te jól ismersz engem, nincs semmi, ami rejtve lenne előtted.
  Kérlek, vezess el a helyes önismeretre, és engedd megtapasztalnom szabadításod örömét. Ámen.  Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTekla, valamint Helén, Ila, Ilona napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  Véget vet a halálnak örökre! (Ézs 25,8a)

  Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. (2Kor 5,4)

  Olvasmányok: Préd 4,(4–7)8–12 és 2Kor 8,10–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A sátrazás jó időben, fiatalon jó móka. Valójában azonban tudjuk, hogy a sátor ideiglenes, olykor problémás lakhely, könnyen beázik, vagy belekap egy erős szél, esetleg átláthatatlan káosz uralkodik benne egy idő után. A sátornál sokkal biztosabb, biztonságosabb lakóhely a fából vagy inkább kőből épült ház.

  Az apostol sátorban lakásnak nevezi ezt a földi életet, amely nem olyan tökéletes, amelyet tépáznak szelek és viharok, amely sok kényelmetlenséggel, fájdalommal jár, és amelyben az ember bizony sokat sóhajtozik. Sóhajtozik a kőház, a biztos, az állandó, a stabil, az örök otthon iránt.

  Isten ilyet készített el az őt szeretők, a benne hívők számára. Ahol nem lesz halál, ahol nem árt már semmi sem. Az apostol vágyódik levetni e földi sátrat, s mielőbb az örök hajlékban szállást venni. Isten ígérete erről győz meg, aki ezt az örök életet ajándékozza nekünk, amelyről ugyan keveset tudunk, de egyet biztosan: vele leszünk közösségben, és ez adja a biztonságot, az állandóságot, a harmóniát. Vezessen utunk mindig e felé a hajlék felé, ne felejtsük el, nem örökre szól sátor-lakásunk.

  *

  Uram! Te látod, mennyit sóhajtozunk e földi porsátorban, ahonnan tehozzád vágyódunk, ahonnan hozzád igyekezünk. Terelgess és vezess, tarts meg ezen az úton, hogy a célt soha ne tévesszük szemünk elől. Szereteteddel végy körül, és engedd, hogy hozzád megérkezzünk. Ámen.  Szerző: Keczkó Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMóric, valamint Írisz, Tamás napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? (Zsolt 13,2)

  A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn 16,33b)

  Olvasmányok: 1Tim 6,(3–5)6–11a és 2Kor 8,1–9

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ülök egy betegágy mellett. A haldokló asszony újra és újra azt kérdezi: „Mikor jönnek már?” Ő reménykedik. Reménykedik abban, hogy láthatja még egyszer unokáját, gyermekét. Én tudom – hisz a család kért meg, hogy jöjjek be a kórházba –, hogy nem fognak ideérni. Más dolguk van. Nyaralnak.

  Ülök a betegágy mellett. A haldokló asszony rájön, vágya nem teljesül. Nem fognak jönni szerettei. Elsírja magát. Utolsó erejével könnyezik már, és halkan kérdezi: „Hol van ilyenkor az Isten?”

  Csendben fogom a kezét, és szinte észre sem veszem, hogy alig hallhatóan dúdolni kezdek egy éneket, amelyet ezerszer énekeltünk együtt a templomban: „Itt az Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni”.

  Az asszony rám néz, és így szól: „Tudom, hogy itt van. Érzem, hogy itt van. Nem feledkezett meg rólam.” Többé nem szólalt meg.

  Az életben emberek, barátok, szerettek jönnek, majd mennek. Öröknek vélt barátságok szempillantás alatt foszlanak szerteszét. De egyvalami más. Isten más!

  Nem véletlenül énekel így a zsoltáros: „Nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart!” (Zsolt 117,2) Ő tudta, hogy az Isten nem más, mint az örökké tartó szeretet.

  *

  Hűséges Úr! Hálával köszönöm, hogy örökké tart szereteted. Hálával köszönöm, hogy ezt a szeretetet a kereszten meg is mutattad nekem. Hálával köszönöm, hogy a kereszt tövébe letehetem bűneimet, és erőt meríthetek a folytatáshoz. Hálával köszönöm, hogy te Jézus Krisztusban feltártad magad előttem, és így arcodra tekinthetek, szemedbe nézhetek. Köszönöm, hogy hűséged örökké tart. Ámen.  Szerző: Pongrácz Máté

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMáté, valamint Mirella, Maura napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, mindennap… (Zsolt 88,9b–10)

  Jézus így imádkozott: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17,15)

  Olvasmányok: Fil 4,8–14 és 2Kor 7,5–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus életét ebben a világban élte. Látta benne a szépet, de a küzdelmet és a próbákat is. Nekünk is az a küldetésünk, hogy az Isten által teremtett világban éljük az életünket. Jézus az imádságában is ezért könyörög az Atyához. Mindemellett ő is tapasztalta, hogy a gonosz ereje is működik. Védelmet kér számunkra az Atyától.

  Luther Márton imádságában ezt olvassuk: „Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam.” Milyen nagy kincs, hogy Isten angyalai számunkra mindig jelen vannak! Angyalok, küldöttek, Isten küldöttei. Isten „erős és hatalmas”, mindent megtesz értünk, hogy az ő békességében és szeretetében legyünk. A zsoltárban is hasonlóan olvassuk: „Hívtalak, Uram, mindennap.”

  Ahogyan a gyermek oly gyakran hívja szüleit örömmel és lelkesedéssel, mi is felnőttként tegyük ezt Istennel. Hívni nemcsak a nyomorúság idején, hanem az életünk jó történéseiben is. Hiszen a világban, amelyben élünk, sok nagyszerű, tehetséges gyermek van, tudós, örömteli apa, aki boldogan beszélget gyermekével, nők, akik a szeretetükkel a családot gondozzák. Csodás természet, benne számtalan kincs. Élhetünk mindezekkel a végtelen kincsekkel. Ajándékba kaptuk.

  *

  Légy áldott a teremtett világban.
  Légy alázatos, hiszen Isten mindent nekünk ajándékozott.
  Légy örömteli, amikor az emberre és a nyíló virágra nézel.
  Légy embere az embernek, amikor a kezedet kéri segítségre.
  Mindebben őrizzen meg téged az Úr.
  Ámen.  Szerző: Tóth Melinda Anna

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnapFriderika, valamint Frida napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Tiszteld apádat és anyádat… (2Móz 20,12)

  Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. (Róm 15,7)

  Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnap

  Olvasmányok: Mt 6,25–34 és 1Pt 5,5–11

  Lekció: Gal 5,25–6,10
  1Móz 2,4b–15

  Igehirdetési ige: Mt 13,18–23

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Olyan emberek között dolgozom, akik közül nem egyet újszülöttként ott hagytak a kórházban, és akik azóta intézményekben élik az életüket. Amikor velük beszélgetek, és valamiért a Tízparancsolat negyedik mondata kerül szóba, roppant hálás vagyok, hogy a parancsolat a szeresd helyett a tiszteld szóval kezdődik. Pedig ezek az intézetekben felnőtt emberek – sokunkat megszégyenítő módon – nagyon tudnak szeretni. Gondozót, ápolót, lakótársat, társat, Istent és még az alig-alig ismert, többnyire csak a képzeletükben élő szüleiket is.

  Hiszen ahol az élet Ura elvesz valamit, oda ad is, és általa csodálatos módon helyreállhat a rend a legnagyobb rendetlenség közepette is. Úgy, ahogyan Malakiás próféta megígérte: jön valaki, aki „az atyák szívét a fiakhoz fordítja” (Mal 4,6). Ez a valaki, ez a Jézus Krisztus ma is csodákra képes, ha törékeny emberi kapcsolatok gyógyításáról van szó. Ma is csodákra képes, ha az elesettek felemeléséről, „az atyák és a fiak szívéről”, rólunk, félelmeinkről, hitünkről, hiányainkról, erről a világról és benne a mi kicsike kis világunkról van szó. Ezért tehetjük le az ő kezébe mindazt, ami gyógyításra szorul. Az apák és fiak kapcsolatát, a szülőkért való aggódást, a nehezen szerethető embereket, a keszekusza érzéseket és az el nem múló félelmeket is.

  *

  Áldjon meg a Jóisten minden tiszteletre és szeretetre méltó embert körülöttünk.
  Áldja meg keszekusza érzéseinket, és vezessen minket életünk kanyargós útjain. Ámen.  Szerző: Heinrichs Eszter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVilhelmina, valamint Konstantina, Szabolcs, Vilma

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19

  Bölcs szívű és hatalmas erejű ő: ki tudna ellene szegülve épségben maradni? (Jób 9,4)

  Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. (Róm 12,16)

  Olvasmányok: 2Thessz 2,13–17 és 2Kor 6,11–7,4

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus mindenkor példaként áll előttünk a bölcsességben, alázatosságban. Csendességre, egyszerűségre és szeretetre tanította az őt követőket. A minket körülvevő világ gyakran pont az ellenkezőjét sugallja. Inkább a magunk eszére és bölcsességére támaszkodjunk, érzéseinkre figyeljünk. Hiszen ezek a fontosak. A Szentírás sorai ezzel szemben arra bátorítanak bennünket, hogy ne így cselekedjünk, hanem bátran bízzunk Isten bölcsességében. „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.” (Péld 3,5-8)

  Merjünk bátrak lenni, és Isten kezébe tenni az életünket! Hagyni, hogy ő irányítson. Akkor megtapasztalhatjuk, hogy sokkal kevesebb lesz a hiba, és az események is jól végződnek. Ha igazán akarjuk Isten áldását az életünkre, Isten bölcsességétől kell függnünk, nem attól, amit az érzéseink vagy a zsigereink mondanak. Bízz az Úrban, és ne a saját értelmedben!

  *

  Urunk, Istenünk! Gyakran vesszük kezünkbe az irányítást. Szeretnénk mi magunk irányítani az életünket. Ilyenkor azonban újra és újra megtapasztaljuk, hogy bizony rossz úton járunk, a dolgok nem úgy sikerülnek, ahogy azokat mi elterveztük. Kérünk, továbbra is munkálkodj életünkben, terelgess bennünket a helyes úton, amely a te akaratod szerint való. Ámen.  Szerző: Németh Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDiána, valamint József napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  18

  Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. (Ézs 61,8a)

  Senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért… (1Thessz 4,6)

  Olvasmányok: Jn 13,31–35 és 2Kor 6,1–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Talán magyarázni sem kellene, annyira evidens, hogy a rablás és az álnokság nem tartozik az Úrnak tetsző dolgok közé. Mégis számtalanszor szólalnak fel a próféták, ahogyan Ézsaiás is, intve a választott népet, főleg az Úr útjáról eltért királyokat, vezetőket, és látjuk, hogy Pál apostolnak is figyelmeztetnie kell a thesszalonikai gyülekezet tagjait.

  A levelében Pál megszentelődésre int. A gyülekezet közösségében ennek egyik látható jele, ha annak tagjai testvérként tekintenek egymásra, és nem károsítják és nem csalják meg egymást semmiféle ügyben.

  Miért szükséges a folyamatos intés? Miért nem tud az ember megszabadulni attól, hogy másnak kárt okozzon?

  Az önzés nagy kísértés, ami könnyen eltompítja a testvérszeretetet, ha nem figyel oda az ember. A másik tulajdonáért való ácsingózás, vagy egyszerűen az, hogy nekem egyre több legyen, az Úrnak tetsző igazság útjáról könnyen a nem tetsző álnokság útjára visz.

  Néhány verssel mai igénket követően írja Pál a testvéri szeretetre hivatkozva: „…hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre” (1Thessz 4,9b). Ha Krisztus értünk való végtelen szeretetéből táplálkozik a mi testvérszeretetünk, akkor az megőriz az önzés és mások megkárosításának kísértésétől.

  *

  Urunk, te jól ismered minden gondolatunkat, nem csak tetteinket. Látod, hányszor kísért bennünket az önzés és az irigység. Add, hogy közösségeinkben igaz testvérszeretet legyen, olyan, amelyet a thesszalonikaiakhoz hasonlóan tőled tanultunk, azáltal, ahogyan Krisztus szeretett minket, és önzetlenül az életét adta értünk. Ámen.  Szerző: Pápai Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsófia, valamint Ludmilla, Róbert, Upor napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17

  Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ézs 41,13)

  Amikor azonban [Péter] az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt… (Mt 14,30–31)

  Olvasmányok: 1Krón 29,9–18 és 2Kor 5,11–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen a Jézusról alkotott személyes képed?

  Van benne bizonyára valami földöntúli, de mégsem Ady „Észak-fok, titok, idegensége”, hanem az a nyugalom, amelyet az a hatalom ad, amelyben Isten ereje és szeretete van jelen. Ezzel az erővel és szeretettel állt ki a vádlói és leckéztetői elé, és ez az erő és szeretet volt benne, amikor tűrte a keresztet: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézs 53,7)

  Ebben a mai igében viszont azt látjuk, hogy a hitét elveszítő Péter kezét megragadja. Ebben a helyzetben egy mélyen emberi mozdulatot látunk. Az egyik ember megragadta barátját, hogy el ne merüljön a háborgó vízben.

  Téged milyen vihar vesz ma körül? Milyen veszélyek leselkednek rád? Milyen ismeretlen elé kell nézned, mint Péternek, aki meggondolatlan hirtelenséggel szó szerint Jézus nyomdokaiba akart lépni?

  Van-e, aki utánad nyúljon? Ha igen, van-e időd, indíttatásod megköszönni neki, hogy vigyáz rád?

  Ha nincs, észreveszed-e, hogy Jézus lábnyoma ott van melletted, mert a vállán hordozott, ahogy Túrmezei Erzsébet írja: „ahol az életed próbás, nehéz volt, sorsod mostoha”?

  El tudod-e fogadni ezt tőle? Fel tudod-e adni azt, hogy csak a magad erejében hiszel?

  *

  Istenem! Köszönöm, hogy adsz erőt a mindennapokhoz. Kérlek, adj alázatot, hogy el tudjam fogadni határaimat. Adj emberséget, hogy tudjak másokkal együtt dolgozni, és el tudjam fogadni, ha valaki jobban tud nálam valamit; de mindenekelőtt adj hitet, hogy rád hagyatkozzam. Add, hogy belássam, az emberi véges, az isteni végtelen. Neked növekedned kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ámen.  Szerző: Gerlai Pál

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."