30265 ima található a honlapon, összesen 41172 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeElza, Aliz, Bianka, Blanka, Erzsébet, Natália

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  01

  Az Úr ezt mondta Izsáknak: Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak… (1Móz 26,3)

  Szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején… (1Pt 1,17)

  Olvasmányok: Zsid 10,32–39 és Ézs 58,1–14

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Advent van, tele vagyunk várakozással. Milyen lesz az idei ünnep? Át tudjuk-e adni a körülöttünk élőknek azt az örömöt, amelyet nekünk, keresztyén embereknek az életébe Jézus megérkezése okozott? Lehet, hogy inkább elmenekülnénk e kihívás elől, lehet, hogy már az ünnep elején csömörünk van attól, mi következik? Mi is menekülnénk… Izsák is éppen menekül, talán önmaga elől is, az éhínség elől is, az élete eseményei elől is, az Úr pedig egyértelművé teszi számára, hogy itt kell maradnia a filiszteusok földjén, nincs más lehetőség. Azért, mert ezt adta neki, mert ezt ígérte Ábrahámnak is, mert az Úr megtartja az ígéretét.

  Péter apostol a személyes tapasztalatát adja át nekünk. Arra bátorítja a keresztyén embert, hogy bárhol is éli az életét, bárkikkel is él, a cselekedetein látszódjék az ő mássága. Sőt, az ő cselekedetei miatt a másik ember is Istent dicsőítse. Nos, látjuk, magas a léc!

  Milyen lesz az adventünk? Ugyanolyan, mint a tavalyi? Hogyan szolgálhatok idén jobban? A mai napon vajon mit kínál fel nekem az Úr? Mivel dicsőíthetem? Ma kedd van, második napja a hétnek, már benn az adventben. Nincs mit halasztgatni, az Úr azt szeretné, hogy az életem példa legyen, a családomnak, házastársamnak, gyermekeimnek, barátaimnak, embertársaimnak. Ne féljek, itt az áldás, rajta, cselekedjünk hát!

  *

  Uram Istenem, köszönöm, hogy megérhettem ezt az adventot is. Kérlek, erősíts engem, hogy igaz keresztyén emberként szolgálhassalak a mai napon is. Köszönöm a karácsony és a húsvét számomra való csodáját és örömét. Kérlek, add áldásodat mai szárnypróbálgatásaimhoz is. Adj nekem bátorságot, hogy a hitemet ne csak benső tulajdonságként, hanem igazi tanítványságként éljem meg, így szolgálva téged. Ámen.  Szerző: Szpisák Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAndrás és Andor, valamint Andrea, Endre, Tarján

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  30

  Ezt mondja a Seregek Ura: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja! (Zak 2,12)

  Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. (Róm 8,33)

  Olvasmányok: 1Pt 1,(8–9)10–13 és Ézs 57,14–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Emberi s keresztyén életünk különböző korszakaiban mindig jólesik a biztatás. Az elhangzó mondatokban megjelenő érzések, megélt tapasztalatok a jövő irányába kívánják orientálni a megszólított személyt. Isten mindig személyesen szól hozzánk: népéhez, az elhívott prófétákhoz és mai tanítványaihoz egyaránt. A megszólítás hátterében is Urunk féltő szeretete húzódik meg.

  A teremtő Isten merte kritizálni, számonkérni s nem utolsósorban ítéletét megfogalmazni a próféta által a választott nép felé. Bátorító is lehet a saját népe számára, ha ítéletet mond minden olyan nép felett, akik Izraelt bántották. Igen! Merjük kimondani, de lássuk meg azt is, hogy az Úr mindezek mellett bátorította is őket.

  Környezetünkből érkező információkat, a verőfényes napsütést, a teremtett világ gazdagságát csakis a látásunkkal érzékeljük. Ezért is vigyázunk rá. Talán emlékszünk a mondásra: úgy vigyázzunk arra, mint a szemünk világára! Higgyük el, Istennek nagyon fontosak vagyunk. Érzem és látom szeretetét és jóságát.

  *

  Hálát adunk a teremtett világ csodáiért. Életünkért, a mindennapi kenyérért. Add, Urunk, hogy észrevegyük a múló időben, hogy te mindig ugyanazzal a szeretettel fordulsz nemcsak néped, de minden teremtményed felé is.
  Urunk, legyen meg a te akaratod. Nyugodjék meg rajtunk drága áldásod. Jó hallani, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Úgy legyen! Ámen.  Szerző: Polgárdi Sándor

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Advent első vasárnapjaTaksony, valamint Ilma napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  29

  Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat! (Zsolt 115,14)

  Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. (Lk 1,50)

  Advent első vasárnapja

  Olvasmányok: Mt 21,1–9 és Róm 13,8–12

  Lekció: Mt 21,1–11
  Jer 23,5–8

  Igehirdetési ige: 1Pt 1,22–25

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Mária anyai örömök elé néz. Tele van örömmel.

  Mária Isten Fiát hordozza szíve alatt, nála idősebb rokona is meghajol előtte. Micsoda tisztességben részesül ez az asszony!

  Személyes örvendezése – „Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék” – mégis lassan elhalkul, és az egész világot egybefoglaló istenmagasztalás szólal meg szájából.

  Hiszen ez Mária alázata, a Krisztust hordozó ember alázata: Krisztus növekszik, és lassan-lassan elhalkul az „én” hangja.

  Ádvent a Király érkezését hirdeti. Lassan-lassan elcsitulnak hétköznapjaink, kitisztulnak gondolataink, leegyszerűsödnek külső díszeink is. És egyre növekszik bennünk is - szavunkban, gondolkodásmódunkban, ünnepre készülésünkben is – az érkező Krisztus.

  Krisztus jön – ahogy eljött Mária méhén keresztül gyermekként, úgy jön el ma igéjében: a Szentlélek erejével. És ma is vigasztalja a megalázottakat, jól tartja az éhezőket. Mert „irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön”.

  *

  „Jöjj, népek Megváltója! / Így kér a föld lakója, / Jöjj, lelkünk drága fénye, / Szívünk édes reménye!
  Te érkezel Atyádtól / Mennybéli palotádból, / Hogy itt megvívj miértünk, / És légy mi pajzsunk, vértünk.
  Ím, készen vár a jászol, / A szív többé nem gyászol, / Az éjszaka világos, / Az ösvény barátságos.
  Ó, szállj közénk, Királyunk! / Íme, eléd kiállunk: / A sötétség elmúljon, / A hit fénye ragyogjon!”
  (EÉ 131)  Szerző: Bencze András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeStefánia napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  28

  Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket… (Ézs 66,13)

  Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok…, mert én élek, és ti is élni fogtok. (Jn 14,18–19)

  Olvasmányok: Jel 21,10–14.21–27 és Ézs 56,9–57,13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Siófok lakóinak számával megegyezik a szüleik nélkül élő gyermekek száma hazánkban. Árvák, eldobottak, lehetetlen környezetből kiemeltek. Ők valóságosan tudják, mit jelent elárvultnak lenni. S náluk bizonyára még többször annyian vannak, akik formálisan nem nevezhetők árvának, lelkük mélyén mégis még inkább elhagyottnak érzik magukat. Mindannyiuknak szól Istenünk vigasztaló igéje: ő a szerető édesanya lelkületével szereti és számon tartja mindegyiküket. S még rajtuk kívül is hányan vigasztalásra szorulnak! Betegség terhe alatt, friss gyásszal a szívükben, munka nélkül maradva, megcsalva és elváltan, megöregedve és elfeledve… Tudjuk jól: nemcsak az árva gyermekek szorulnak rá a vigaszra.

  Jézus nem véletlenül adta szánkba a napi imádság szavait: „Mi Atyánk…” Hála Megváltó Urunknak, mindannyian – gyermekek és felnőttek egyaránt – Istenünket szerető atyaként, vigasztaló anyaként szólíthatjuk meg. Aki felemel, ha elesünk. Aki meghallgat, ha megszólítjuk. Aki bátorít, ha elcsüggedünk. Aki megvigasztal, ha elfogadjuk szavát. Aki megbocsát, ha megbánjuk bűneinket.

  Engedd meg, hogy megvigasztaljon! Azután légy eszköze, ha rajtad keresztül akar megvigasztalni valakit!

  *

  Szerető mennyei Atyánk! Hálásan köszönjük azokat a szülőket és rokonokat, akiktől vigasztaló szeretetet kaptunk életünk során. S köszönjük azt, hogy te magad az édesanya gyöngédségével és szeretetével fordulsz felénk. Segíts nekünk, hogy ezt észrevegyük, és gyermeki bizalommal elfogadjuk megszólításod. Szerető Lelkeddel vigasztald meg, aki árvának érzi magát! Ámen.  Szerző: Szigethy Szilárd

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVirgil, valamint Virgília napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  27

  Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. (Zsolt 38,10)

  [Tudjátok,] hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. (Jak 1,3)

  Olvasmányok: Zsid 13,10–16 és Ézs 56,1–8

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Olyan dolgokhoz ragaszkodunk, amelyek egyáltalán nem vezetnek az Isten országába. Hétköznapi csip-csup dolgokra és értelmüket vesztett hagyománytöredékekre vagy dédelgetett sérelmekre gondolok. Ezek a ragadós, nyúlós dolgok olyan tettekhez is vezetnek, amelyek inkább mások helyzetét érintik előnyösen, és nem Isten ügyének érdekeit.

  Amihez ragaszkodom, az egy eszményi belső kép, egy viszony, amellyel élni kívánok. Kell az az életemet irányító gondolat, a szent elképzelés, a cél, amely Isten országába vezet. Szálló gondolataim, fohászom, könyörgésem mind őelőtte vannak. Terveim, vágyaim és tudatalattim minden kis és nagy szövevénye ismert őelőtte.

  És akkor egy váratlan pillanatban valami arra késztet, hogy szembenézzek a saját hitemmel. Azzal, amit magamnak hoztam létre megannyi kapott, hozott, felszedett szilánkból. Kemény próbatétel ez, ahol semmi más nem számít, csak a kendőzetlen igazság. Ha belehazudok az isteni valóságába, Krisztus-követésem hiteltelen lesz. De ha kiállom a próbát, olyan belső változást hoz magával, amely igazi teremtő erővel bíró elhatározáshoz vezet. (Mindez lehetséges, csak hittel kell kérni!)

  Vagy engedem, hogy visszatérjenek a valóságot, magát az igazságot torzító, ragadós, borús elképzeléseim?

  *

  Uram, ne adj nagyobb próbát, mint amit el tudnék hordozni.
  Segíts tükrödbe nézni, mert furcsa lény néz vissza rám. Az énemre emlékeztet, de torzulva látom vonásaimat és testtartásomat is.
  Szentlelkeddel légy velem, vedd el tőlem mindazt, ami rám telepszik, hogy olyanná váljak, aki minden körülmény között benned bízik. Aki tiszta tekintettel és bátor gesztusokkal ad hírt rólad. Ámen.  Szerző: Benkóczy Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeVirág, valamint Konrád, Milos, Szilveszter napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  26

  Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. (1Krón 29,13)

  És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. (Ef 5,20)

  Olvasmányok: 1Thessz 5,9–15 és 2Pt 3,10–18

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Hét, hat, öt, négy, három. Még három nap van hátra az egyházi évből. Tart a visszaszámlálás. A naptári év végén, szilveszterkor, óév estéjén szokás összegezni, értékelni az elmúlt évünket. Így az egyházi év végén is kérdezzük meg magunktól: hogyan használtuk fel a rendelkezésünkre álló, alkalmas időt? Netán minden kellemetlenség, rossz dolog miatt zsörtölődve, morogva és zúgolódva, ahogyan az Egyiptomból kivezetett zsidó nép tette? Vagy rácsodálkozva Isten áldásaira, ajándékaira, ahogy Dávid király is tette, amikor meglepődött, hogy mennyi adomány gyűlt össze a templom építésére?

  Az előttünk álló időszak, advent az adakozás időszaka. Ilyenkor újra és újra mi magunk is rácsodálkozhatunk, mennyi adomány tud összegyűlni nemes célokra, például egy katasztrófa áldozatainak a javára vagy árva, beteg gyermekek megsegítésére. De ahogy Dávid király felismerte, mi is jöjjünk rá: ez nem a mi dicsőségünk, hanem Istené! Minden jó, amit teszünk, ami velünk történik, Isten gondoskodásából, szeretetéből van, amiért hálát kell adnunk. A legjobb pedig, ami velünk történhet, a legnagyobb ajándék nem más, mint Jézus Krisztus, Isten Fia, aki eljött közénk, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek legyen érte hála és dicsőség!

  *

  Mennyei Atyánk! Köszönjük neked az elmúlt egyházi évet. Add, hogy életünkben ne csak a nehézségeket lássuk meg, hanem a te szeretetedet, gondoskodásodat is, hogy szeretett Fiad által örök életet adsz nekünk. Adj nekünk hálával telt szívet, hogy tudjuk: minden jó tőled van. Dicsőség néked! Ámen.  Szerző: Lukács Máté András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKatalin, valamint Alán, Aliz, Erzsébet, Kitti

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  25

  Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. (Ám 6,6)

  Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. (1Tim 6,17–19)

  Olvasmányok: 1Kor 3,9–15 és 2Pt 3,1–9

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Szuper autó, csodaszép ház, csinos ruhák, külföldi nyaralás – ha ezeket meglátom, már elönt az irigység. „Nekem miért nem lehet ilyen életem?” „Honnan szerezhette ezt a temérdek pénzt?” „Biztos nem becsületes úton gazdagodott meg!” Sok ilyen gondolat fut át rajtunk, amikor gazdagsággal találkozunk. Persze rögtön el is szégyelli magát az ember, hogy lehet ennyire irigy. Miért nem vagyok megelégedve azzal, amim van? Pedig mindenem megvan! Van munkám, házam, autóm, csodálatos családom. Kell ennél több? Jó meghallani az ige tiszta üzenetét, amely nem elutasítja a gazdagságot, hanem lehetőségként tekint rá.

  Milyen jó lenne, ha érthetnénk ezt a gondolatot, és élnénk! Érteni azt, hogy a gazdagság nem csak anyagi javakhoz kötött. Mindannyian gazdagok vagyunk, csak más és más területen. Valaki anyagi gazdagságban él, valaki szellemi, lelki gazdagságban, megint mások tehetséggel lettek elhalmozva.

  A kérdés az, felismerem-e saját gazdagságomat, és az ige alapján meglátom-e a lehetőséget, hogy jót tegyek. Az élet egy önismereti út, amelynek vége találkozás az adományozóval.

  *

  Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy gazdaggá tettél. Mert adtál tehetséget, kitartást, szeretetet, szívet, családot és sokféle tulajdonságot. Mert elárasztottál gondviselő szereteted jeleivel. Tudom, gazdag vagyok, és ezzel szolgálni szeretnék. Segíts, hogy megtaláljam szolgálati helyemet. Ámen.  Szerző: Pongráczné Győri Boglárka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEmma, valamint Flóra, János napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  24

  Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. (Zsolt 98,3)

  Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? (Mk 4,21)

  Olvasmányok: 1Pt 1,13–21 és 2Pt 2,12–22

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Hol a helye annak a lámpásnak a szobában? Jézus szavaiból kitűnik: nem akárhol. Nem tetszőleges, nem véletlenszerű. Van helye: a lámpatartó. Valaki elkészítette, tudva, hogy a maga idejében érkezik bele a lámpás is. És akkor fény töri meg a sötétséget. Akkor ott adja világosságát, ahol a szobán belül a legnagyobb szükség van rá. A lámpatartó elhelyezése is céltudatos volt.

  Jézus szavából tudjuk: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) Még a lámpásnál is több ez. Maga a világosság. Maga a világítás. A fény. Megtörni a sötétséget. Egy szobányit? Egy saroknyit? Egy asztalnyit? Pont ott és pont annyit, amennyire szükség van.

  Nem a meggyújtott lámpás választja a helyét. Aki a fényét várja, ő tudja, hova szánta s miért. Mert nem a lámpás a lényeg, hanem a fénye. Arra a világosságra valakinek szüksége van, ami abból a lámpásból azon a helyen világít.

  Egyedül Isten képes ismerni a csillagok fényét, a lámpás fényét és választottainak fényét is. Hidd el: a te világosságod sem véka alá vagy ágy alá való. Értelme és célja van akkor is, ha ezt csak ő tudja, aki ma is elhelyez a neked készült „lámpatartóba”. Nem vár többet, mint hogy világíts azzal a fénnyel, amelyet tőle kaptál.

  *

  Uram! Megrendítő életkép: elrejtett fényű lámpák közt sötétben botorkáló alakok. Te engem is világossággá tettél a nagyvilág egy kis pontján. Kérlek, te adj bátorságot ma fényleni a helyemen. Ámen.  Szerző: Farkas Etelka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKelemen és Klementina, valamint Kenese napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  23

  Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. (Ézs 57,15)

  Jézus… meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok… (Mk 6,34)

  Olvasmányok: Zsid 12,18–25 és 2Pt 2,1–11

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Évszázadok során többször előfordult, hogy a kereszténység legfontosabb elvi bástyáivá kimerevített megállapítások váltak. Ilyen igazságnak induló, de merevsége miatt féligazságba hajló megállapítássá lett a mondás, hogy „Isten mindig, mindennél nagyobb”, mint ahogy az is, hogy „Isten igazságában megbünteti a gonoszokat és megajándékozza a jókat”.

  A Szentírás ezzel szemben legtöbbször olyan emberi tulajdonságokkal, tettekkel és gondolatokkal jellemzi az Urat, amelyeket a legtöbben jól ismerünk. Az evangéliumokban Jézus Krisztus alakja és szavai különösképpen közel vezetnek ahhoz a felismeréshez, hogy az Úr – akár a megszokott értelemben vett elvtelenség árán is – „mindent” megtesz az emberek érdekében. Jézus megdöbbentően közel áll az útjukat elvesztő, céljaikat eltévesztő, szenvedő és segítségre szoruló emberekhez. Ám azt a bizonyos „mindent” nem úgy teszi meg, ahogy eszünkbe jutna elvárni tőle. Az Úr üdítő eljövetele idején minden várakozással szemben „vigasztalással fizet” az elpártoltaknak Ézsaiásnál, míg Jézus megszánása abban mutatkozik meg, hogy tanítani kezdi az összesereglett sokaságot.

  Ha fel tudná fogni szívünk és értelmünk Jézus igazi indítékait, biztosan más lenne a világ. Most azonban az ő szavaira és az őt ismerő hitre van utalva az emberi boldogulás.

  *

  Urunk, közelséged nélkülözhetetlen kincsünk. Segíts megértenünk annak jelentőségét, hogy életünk mindig valahonnan valami felé tart. Segíts elkerülnünk a féligazságok faragott bálványait. Segíts észrevennünk az igazi emberi változásokat, szükséget és a néma segélykérést is.
  Szent Fiad mutasson utat nekünk azokra a helyekre, ahol te akarsz látni minket. Ámen.  Szerző: Béres Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Az egyházi esztendő utolsó (Örök élet) vasárnapjaCecília napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  22

  Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. (Ézs 43,11)

  Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. (Ef 4,5–6)

  Az egyházi esztendő utolsó (Örök élet) vasárnapja

  Olvasmányok: Mt 25,1–13 és Jel 21,1–7

  Lekció: Mt 24,37–51
  Ézs 65,17–25

  Igehirdetési ige: Jel 7,9–17

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Érdekesen működik az ember. Szabadságról álmodik, és mindenhol ezt hirdeti, de mindezek ellenére ezerféle módon kötözi meg, tartja fogságban magát. Napjainkra annyi minden ejt rabul bennünket, annyi mindentől függünk és válunk függővé testi-lelki-szellemi értelemben. Hosszú ideig fel sem tűnik, hogy a szabadságunkat veszítettük el, és nem vagyunk már a magunk urai, hanem önmagunkon kívül mindenki más irányít bennünket. Csak lassan jutunk el arra a pontra, hogy felismerjük: bizony, ez nem a hőn vágyott szabadság, és ekkor elkezdünk emberi megoldásokat, külső segítséget, tanácsadókat keresni.

  A cselekedetek mögött mindig az ember áll, ahelyett, hogy észrevennénk azt, amiről Ézsaiás prófétán keresztül Isten beszél: „Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító.” (Ézs 43,11) A fogságban élő zsidó nép számára szól a vigasztaló üzenet, aki nem először és nem is utoljára éli át Isten szabadítását.

  Erre az isteni önvallomásra hatalmas nagy szüksége van a ma emberének is, hogy ne csak hallja, ne csak mondogassa, hanem hittel belekapaszkodjon, amikor a testi-lelki-szellemi fogságából kiutat keres. Fel kell ébrednünk az álomból, és élnünk kell a valóságot Isten szabadító kegyelme által.

  *

  Urunk, mennyei Atyánk! Az életünk teli van olyan dolgokkal, amelyek megkötöznek, fogva tartanak, és nem engednek bennünket szabadon élni. Engedd meglátnunk, hogy testi-lelki nehézségeinkből nincs emberi gyógyulás, csakis általad.
  Szabadíts meg minket megkötözöttségeinkből, hogy szabadon és boldogan éljünk. Ámen.  Szerző: Csorbáné Farkas Zsófia Anna

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeOlivér napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  21

  [Istenem,] szereteted az életnél is jobb… (Zsolt 63,4)

  És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1Jn 4,16)

  Olvasmányok: Jel 20,11–15 és 2Pt 1,12–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Isten szeretet. Az egyik istenkereső számára a legfelszabadítóbb felismerés: Isten semmi és senki más, csak szeretet! A másik istenkereső számára ugyanez a mondat felszínességet, igénytelenséget takar: hogyan lehet Isten komplex és határtalan lényét leegyszerűsíteni a szeretetre? Nem hallottunk még Istenről, aki haragszik a bűn miatt? A törvényadóról, aki kemény szabályokat alkot népének, és számon is kéri a teljesítésüket? Aki, ha úgy tetszik neki, büntetéssel válaszol a törvényszegésre? Hogy lehet Isten lényének ezeket a határozott karaktereit belemosni a szeretet egyszerűségébe?

  Talán akkor kerülünk közelebb a megoldáshoz, ha meglátjuk, hogy maga a szeretet is milyen összetett valóság. Látjuk ezt személyes tapasztalatainkon keresztül is. Sokféle „nyelve” létezik a szeretetnek (valaki szerint öt), az egyik ezt, a másik azt érti jobban. És több „arca” is van (valaki szerint négy), amelyek az élet más és más területeit világítják meg. És ha két szülő nevel gyerekeket, mind a ketten szeretik őket, mégis másképp viszonyulnak hozzájuk – nincs egy gyermek számára ennél jobb iskola ahhoz, hogy ráérezzen a szeretet sokféleségére.

  Amikor tehát Istent a szeretetnek nevezzük, sokfélének mondjuk, aki messze komplexebb annál is, amit mi mindnyájan együtt a szeretetben megismertünk.

  *

  Szerető Istenünk! Kérünk, tápláld életünket mindig azzal, amire a legnagyobb szükségünk van. Ha csüggedtek vagyunk, biztatással. Ha félünk, bátorítással. Ha gőgösek vagyunk, alázatra neveléssel. Ha tévelygünk, útmutatással. Ha szándékosan rosszat teszünk, büntetéssel. Ha beszűkülünk, szemünk nyitogatásával. Áldj meg bennünket, hogy minden cselekedetedben meglássuk az irántunk égő szeretetedet! Ámen.  Szerző: Csepregi András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJolán, valamint Bódog, Bulcsú, Félix, Zsolt napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Nov
  20

  Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. (Dán 2,21a–b)

  Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet… (Jel 15,3–4)

  Olvasmányok: Zsid 13,17–21 és 2Pt 1,1–11

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Miért kellene nekem mai elcsendesedésemben királyokról gondolkoznom? Épp elég, hogy a körülöttem levő hírek folyton királyságokról beszélnek. Hatalmi harcokról, mocskolódásról, lejáratásokról, karaktergyilkosságokról. A másik oldalon uralmi kecsegtetéseket, ámításokat hallok, taktikázást és játszmákat látok. Igen, ismerem a királyokat.

  Isten is ismeri őket. Pontosan látja a hazugságokat. Ha királyok vagyunk a magunk sorsában, a miénket is. Ha szolgák vagyunk, tudja, milyen hatalom alatt vagyunk. Nem közömbös számára. Belelát az újságokba, ismeri az internetes híreket. Nem mondja, hogy ezek a ti játékaitok. Jelen van országok sorsában. Jelen van Magyarországon is. Bízom abban, hogy miatta erősödnek fel a jó szándékok.

  Mert elmondja és megmutatja, hogy létezik igazságosság és van valódiság. Nemcsak valami távoli korban, hanem a jelenben is, a mai napon is. Nem engedi, hogy ellelkizzem ezeket a mondatokat. Ez politika. A valódi világban van ő is jelen. Akarja az igazságosságot és a valódi emberséget. Ennek szolgálatára hív, ha elolvastam ezeket a mondatokat. És nem enged el. Nem rejtőzhetem el biztonságos templomokban, mint ahogy ő sem teszi. Együtt lépünk ki az utcára. Ő szól, és ő cselekszik.

   

  *

  Szólj a szavammal, tégy a kezemmel, ébreszd fel bennem igazság iránti vágyadat, tedd kínná bennem fájdalmadat! Adj Lelkeddel lelkesedést, léptemben te közeledj emberek felé! Gondolatom hadd legyen az, amit te gondolsz, látni engedj a Te szemeddel. Most és mindörökké. Ámen  Szerző: Koczor Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."