21724 ima található a honlapon, összesen 27802 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeEmil és Csanád, valamint Ágoston napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28

  Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. (Zsolt 25,16)

  A beteg így válaszolt neki [Jézusnak]: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! (Jn 5,7–8)

  Olvasmányok: ApCsel 1,12–26 és 2Tim 1,13–18

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Talán a Bethesda-tavi beteg az egyetlen gyógyításra váró ember, akinél Jézus kezdeményez. Ő az, aki nem keresi meg Jézust, nem kiált hozzá, nem szalad utána, nem borul le előtte, nem érinti meg a ruhája szegélyét, nem küldet érte, s akinek nincs senkije, aki elcipelné őt Jézushoz. Ő az, akit Jézus keres meg, s akit Jézus szólít meg: „Akarsz-e meggyógyulni?” (Jn 5,6) Lehet, hogy a Bethesda-tavi beteg ez előtt a találkozás előtt nem is hallott még Jézusról. Vagy talán eljutott hozzá a híre, de azt gondolta, hogy amint a vízbe nem emeli be őt senki, úgy az érdekében egyetlen ember sem járna közben Jézusnál. Talán abban sem bízott, hogy ha el is jutna a gyógyulási kérése Jézushoz, akkor ő figyelmet fordítana rá.

  Jézus azonban megtöri a reménytelenséget és a csüggedést. Meglátja a harmincnyolc éve beteg embert a betegek öt termet megtöltő tömegében. Odalép hozzá, s az ő személyes emberévé – felebarátjává – válik. Nem hagyja, hogy „magányos és nyomorult” legyen, pedig ez a beteg a zsoltárossal ellentétben már nem is könyörög. Figyelmet fordít és időt szán arra, akivel senki nem törődik, s akinek már magára figyelni sincs ereje vagy kedve. Utánamegy és megszólítja a magány legmélyebb kútjában szenvedőket is, amint a Bethesda-tavi beteget a fizikai gyógyulása után is felkeresi (Jn 5,14), hogy a lelke is meggyógyulhasson, és visszakaphassa az élethez szükséges reményt.

  *

  Istenünk, könyörülj rajtunk, mert magányosak vagyunk! Amikor azt gondoljuk, hogy már emberünk sincs, te akkor is szólíts meg minket, és segíts, hogy a lelkünkben halljuk meg szavadat. Bátoríts és erősíts minket abban is, hogy mások személyes emberévé – felebarátjává – válhassunk, s enyhítsük mások magányát és nyomorúságát. Ámen.  Szerző: Kodácsy-Simon Eszter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeHella, valamint Gyula napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  27

  Az Úr javamra dönti el ügyemet. (Zsolt 138,8a)

  Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

  Olvasmányok: Ézs 32,11–18 és 2Tim 1,1–12

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A befejezett munka nem mindig egyszerű. Talán nem vagyok egyedül, aki úgy dönt: végre rendet rak a garázsban, átnézi a felhalmozódott dobozokat a sufniban, vagy most aztán nekiáll a kertnek, és rendbe teszi azt. Aztán az első nagy lendületből veszítek, ahogy telik az idő, és a munka nagyobbnak tűnik, mint gondoltam. Bárcsak már kész volna!

  Milyen jó, hogy Isten nem így gondolja! Ha magamra nézek, arra gondolok: mennyire szeret Isten, hogy még mindig dolgozik rajtam! Talán már ő is érzett így velem kapcsolatban: nagyobb munka, mint gondoltam. De Isten nem ember, és ő sosem hagyja félbe, amit elkezdett. Ő sosem bocsát meg félig, sosem vezet félútig, sosem ad darab szeretetet, és nem hagy ott útközben. Ő az, aki a kereszten véghez vitte a legnagyobb munkát, és a végén kimondta: elvégeztetett.

  Nem félbehagyott munka a megváltás, hanem tökéletes és befejezett. Ezt a munkát folytatja Jézus bennünk, és bízhatunk benne: amit ő elkezdett, azt be is fejezi akkor, amikor vége és kész lesz. Ő sosem adja fel, te miért tennéd ezt? Csak hagyd, hadd dolgozzon rajtad és benned!

  *

  Uram, köszönöm, hogy nem hagysz félbe. Én már rég feladtam volna. Add, hogy én se tekintsem soha befejezettnek magam. Munkálkodj bennem, és készíts el arra a napra, amikor majd eléd kell állnom. Ámen.  Szerző: Pethő-Szűcs Mária

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeFülöp és Evelin, valamint Amanda, Tarján napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26

  Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. (Zsolt 14,2)

  Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

  Olvasmányok: 1Jn 4,1–6 és 1Tim 6,17–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Megjelenik előttem a katolikus templomok freskóin látható ábrázolás, a felhő szélén ülő és letekintő Isten. Bekamerázott világunkban, ahol semmi sem rejthető el, hogyan értelmezzük az ige kijelentését? Mi látható és mi nem látható?

  „Jól csak a szívével lát az ember” – halljuk. Érzelmeinkre utal Antoine de Saint-Exupéry szállóigévé lett kijelentése. Isten az értelmet és a istenkeresés szándékát vizsgálja. Hogyan viszonyulsz hozzá, milyen a kapcsolatod vele? Elfogadod, hogy van, mert valakinek lennie kell? Elhiszed, hogy van hatalma és ereje teremtett világában, az életben?

  Egy falitábla emléke megmaradt gyermekkoromból. Kérdése azóta is foglalkoztat: „Jézus mit szól hozzá?” Ő, aki mindent lát, hogyan lát engem, ha letekint, s tudom, szemmel tart, velem van, mert segít, hordoz, szeret és megbocsát. Tudom, mert megtalált, és azóta is keresem, hogy újra átéljem a vele való találkozás megmagyarázhatatlan csodáját, a semmivel nem pótolható ajándékot.

  Azóta megpróbálok hozzá igazodni, mert fontos, hogy mit szól hozzá, miben segít, és máskor hogyan állít meg. Új, más viszonyulás ez, mert tudom, hogy jót akar nekem, és ezért mindent meg is tett mentő szeretetében. Sok út áll előttem, számtalan döntési lehetőséggel. Az egyetlen biztos ponthoz szeretnék igazodni. Kész vagy-e te is változni?

  *

  Atyám! Mennyi mindent kerestem, és mennyi helyet bejártam! Szerezhettem ismeretet, tudást, mert kaptam tőled képességet, lehetőséget, alkalmat. Találtam törvényt, értéket és rengeteg csodát, ajándékot. Megpróbáltam beállni a sorba, hogy én is részese legyek annak, amire vágytam, amit fontosnak tartottam. Köszönöm, hogy én is megtaláltam tekinteted ott, a kereszten, s élhetem azt, ami jó és tökéletes. Ámen.  Szerző: Kis János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeOrbán, valamint Gergely, Gergõ, Gerõ napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  25

  Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,4)

  Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért… (Ef 6,18)

  Olvasmányok: Ez 11,14–20 és 1Tim 6,11–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Gyönyörű népdal cseng a fülemben: „Én fölkelék jó reggel hajnalba’, / én fölkelék jó reggel hajnalba’. / Kimosdódám minden büneimből, / Kimosdódám minden büneimből. / Kimenék én ajtóm elejébe, / kimenék én ajtóm elejébe. / Föltekinték nagy magas mennyégbe, / föltekinték nagy magas mennyégbe.”

  Így is el lehet kezdeni egy napot: Istennel találkozva, szavát olvasva, imádkozva. Úgy, hogy nem a vágyaim vezérelnek, nem az számít, amit én akarok, hanem Istenre hangolódom. A kezébe adom poros, elhangolódott hangszeremet: testemet és lelkemet. Az összes aggodalmamat, félelmemet, nehéz érzésemet és terhemet. Ő majd megtisztítja és felhangolja. Aztán elkérem tőle mai napi feladatomat, és az erőt, amely az elvégzéséhez szükséges. Így tisztábban szólhatnak szavaim, és tisztább lehet dolgaim kicsengése. Elé hozom a szenteket is, vagyis minden testvéremet a hitben, akik attól szentek, hogy Istenhez tartoznak. És elé hozom azokat is, akik még nem szentek, mert még nem az övéi.

  Milyen lenne minden napot így kezdeni? Milyen lenne mindennap Isten kezében hangszernek lenni? Azt a szólamot, azt a dallamot játszani, amelyre ő teremtett? Részt venni Isten zenekarának játékában? Legyen ez a nap az, amelyen elkezdhetem megtapasztalni!

  *

  Istenem, te teremtettél engem. Te adtad testem, lelkem, mindenem. Te álmodtad meg küldetésemet.
  Add, hogy ma és mindennap rád hangolódjam, azt játsszam, amit te szeretnél, és úgy, ahogyan neked tetsző. Ámen.  Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Húsvét utáni hatodik vasárnap (Exaudi)Eszter és Eliza, valamint Hanna, Mária, Marietta

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. (Zsolt 130,4)

  Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. (Kol 3,13b)

  Húsvét utáni hatodik vasárnap (Exaudi)

  Olvasmányok: Jn 16,5–15 és Ef 3,14–21

  Lekció: Jn 15,26–16,4
  Jer 31,31–34

  Igehirdetési ige: 2Tim 2,1–17a

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Emberi kapcsolatok, emberi közösségek legnehezebb kérdése a megbocsátás. Megbántok valakit, engem bántanak meg, ártok valakinek (akarva vagy akaratlanul), bennem tesznek kárt. Nap mint nap megtörténik a családban, a munkahelyen, mindenütt, ahol emberek közt vagyunk. Bocsánatot kérni, és várni a megbocsátást, illetve megbocsátani az ellenem vétkezőnek: mindkettő az emberi hiúságot sérti valahol, mindegyiket nehéz kimondani.

  Jézus isteni hiúságát nem sértette, hogy vétkeinket magára vegye, és halálában és feltámadásában Isten bűnbocsátó kegyelmét közvetítse az ember felé. Ha erre a földig hajoló, önmagát megalázó mozdulatra tekintünk, számunkra is könnyebb lehet kimondani ezt a két szót embertársaink felé: „Bocsáss meg!” és „Megbocsátok neked”.

  Jézus földi élete során is számtalanszor gyakorolja a megbocsátást, bűnösök, paráznák és vámszedők között. Ezzel példát ad számunkra, majd a Miatyánk imádságban is tanítja: úgy várhatjuk, kérhetjük Urunk bűnbocsátó szeretetét, ha mi is irgalmasságot gyakorolunk embertársainkkal szemben. Ha megtapasztaljuk, milyen hatalmas dolog átélni, hogy nekünk megbocsátottak, mi is könnyebben tudunk megbocsátani másnak.

  *

  Drága Úr Jézus Krisztus!
  Elmondhatatlanul sok vétkemet bocsátottad meg, és nem marasztaltál, nem ítéltél el. Csak annyit mondtál, nem ítélsz el, menjek, és többé ne vétkezzem. De én erre sem vagyok képes. És te megbocsátottál ismét nekem. Bárcsak ennek a szeretetnek a töredéke lenne meg szívünkben a nekünk ártó embertársaink felé! Ámen.  Szerző: Keczkó Szilvia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDezsõ, valamint Dézi napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Mózes így szólt: Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira… (5Móz 11,26–28)

  Az Úr Krisztusnak szolgáljatok! Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. (Kol 3,24b–25)

  Olvasmányok: Jel 4,1–11 és 1Tim 6,1–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A modern ember nem szereti a kizárólagosságot. Tartunk attól, hogy ha valami mellett nyíltan és őszintén kiállunk, olyan kapuk zárulnak be előttünk, melyek hiányát később fájón észleljük. A modern ember szeret sodródni. Sodródni az ideológiák és eszmék tengerében.

  Sokszor így tekintünk a Bibliára is, még inkább az Istenre. Bizonyos mondatait elfogadjuk, harsányan hirdetjük, amelyek nem ütköznek kialakult ideológiáinkkal, az ütközőzónába azonban nem merészkedünk, nehogy fundamentalistának vagy elvakultnak bélyegezzenek.

  De vajon létezik-e kizárólagosság nélküli hit? Vajon létezhet-e úgy Isten, hogy csak a nekünk tetszőt szemezgetjük ki belőle?

  Mózes keményen beszél a néppel. Az üzenet látszólag pozitív és egyszerű: ha hallgatsz rám, áldott leszel. De ha a mélyére tekintünk ennek a mondatnak, hamar rájövünk, hogy a legnehezebbet kérte. Mert Istenre hallgatni azt jelenti, eldobok magamtól minden ideológiát, minden pártlogót, minden modern, trendi irányzatot, és belemerülök az ő törvényének vizsgálatába. És ez óriási veszéllyel jár. Mert nem lehetek többé trendi és haladó. Sőt, talán még bolondnak is bélyegeznek.

  A kérdés csak az: ér-e ennyit az áldás? Vagy kell-e tartani ennyire az átoktól? Noha nap mint nap küzdök a kérdéssel, szívem mélyén tudom: nincs más út, csak az áldás útja!

  *

  Istenem, Uram!
  Adj erőt bízni benned! Adj erőt hinni benned, és adj erőt érteni, hogy nem másnak, csak neked kell megfelelni. Add, hogy lássam, az áldás ott kezdődik, amikor ki tudom mondani: nem mások akaratát akarom teljesíteni, hanem a tiédet.
  Köszönöm, hogy szavad világos. Szereteted az égig ér, és irgalmad kitart utolsó leheletemig.
  Ámen.  Szerző: Pongrácz Máté

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJúlia és Rita, valamint Ugron napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  Hát nem az én drága fiam Efraim? Hát nem az én kedves gyermekem? Valahányszor megfenyegetem, végül mégis elfog a szánalom iránta: megremeg érte a bensőm, irgalmaznom kell neki – így szól az Úr. (Jer 31,20)

  [A fiú] még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. (Lk 15,20b)

  Olvasmányok: Jn 18,33–38 és 1Tim 5,17–25

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Oly távol vagy tőlem, és mégis közel…” – Sokan hallgattuk ezt a Bródy János által írt dalt, ami rátapint valami nagyon valóságosra. Ki van közel hozzám, és ki távol? Sokan a szeretteiktől való távolságot élik meg ma az életükben, mégis beszélgetnek. Szinte mindent tudnak egymásról, mert a szeretet őszinte, és vágyik a beszélgetésre. Van, aki pedig közel van a családtagjához testileg, de lelkileg nagyon messze, mert van olyan szó, tett, amit sajnos nem tud megbocsátani. Megszámlálhatatlanul sokszor imádkoztuk már a Miatyánkot. De kérdés, megtörtént-e a megbocsátás.

  Követendő, amit az apa tesz tékozló fiával. Az új kezdethez nélkülözhetetlen, hogy elinduljak a házastárs, a testvér, a kolléga vagy a másként gondolkodó ember felé. Sőt mi lenne, ha annyira vágyódnánk a megbocsátásra, hogy futnánk? Hiszen megbocsátás után adatik a lelki békesség, az örömteli kapcsolat. Ekkor nem folytatódik az, ami megszakadt, hanem teljesen új élet kezdődik. Hiszen minden ember erre vágyódik. Milyen sokan élnek fantasztikus távolságban egymástól!

  Mi élhetünk közel, sőt nagyon közel, úgy, ahogy az atya tette. Ő borult a fia nyakába. Lélekben eggyé váltak. Vége lett a múltnak, és valami egészen új kezdődött el. Tanítással teli volt a régi, megbocsátással teli a találkozás pillanata, és szeretettel teljes az új, közös élet.

  Légy bátor a megbocsátásban!

  *

  Uram! Köszönöm, hogy te gazdag vagy a megbocsátásban.
  Áldalak téged, hogy ennyire szeretsz. Mindig megadod az új élet, gondolat, tett lehetőségét. Kérlek, engem is formálj ilyen emberré! Szeretnék ebben is tanítványod lenni.
  Kezdd mindezt bennem és általam. Ámen.  Szerző: Tóth Melinda Anna

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Mennybemenetel ünnepeKonstantin, Andor, András, Andrea, Endre, Tibád

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21

  Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! (Zsolt 97,10a)

  Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus… (Ef 4,15)

  Mennybemenetel ünnepe

  Olvasmányok: Lk 24,(44–49)50–53 és ApCsel 1,3–11

  Lekció: Mk 16,14–20
  1Kir 8,22–28

  Igehirdetési ige: Jel 1,7–8

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Erzsike, aki a helyi pszichiátriai otthon lakója, alig-alig szólal meg. Mintha nem is venne tudomást a világról, hosszú léptekkel és merev tekintettel rója napról napra ugyanazokat a köröket. Az intézet áhítataira el-eljárogat, de mindig van a tekintetében valami fölényes csillogás, ami arról árulkodik, hogy az ott elhangzó dolgokat ő sokkal jobban tudja… Mindentudó pillantása és mosolytalan arca egy szempillantás alatt megváltozott, amikor az egyik áhítat témája a szeretet volt. Erzsike szinte felragyogott, és örömmel kiabálta: „Írja, írja le ezt nekem! Írjon sokat a szeretetről! Kérem!” Azóta minden pénteken áhítat után lekísér az irodába, és sugárzó arccal várja az egy mondatot, amit papírra vetek neki a szeretetről.

  Kedves Olvasó! Velem együtt minden bizonnyal ön is hallott és olvasott szebbnél szebb mondatokat a szeretetről. Olyanokat is, mint ez a mai ige: „…növekedjünk fel szeretetben…!” Az ilyen szavak néha elemi erővel hatnak, de van, hogy szinte észrevétlenül suhannak el mellettünk – miközben mi is rójuk napról napra szinte ugyanazokat a köröket. Kívánom, hogy az a Lélek – ami Erzsike közönyös arcát péntekenként mosolygóssá és fényessé varázsolja – változtassa és tegye jobbá, sugárzóbbá, ragyogóbbá a mi életünket is, és segítsen meg minket, hogy a szeretetben újra és újra növekedni tudjunk!

  *

  A szerető, jóságos és türelmes Isten áldja meg életünket, tegye újra és újra ragyogóvá tekintetünket, és adja meg nekünk, hogy növekedni tudjunk a szeretetben. Ámen.  Szerző: Heinrichs Eszter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBernát és Felícia, valamint Balabán napja

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  Az igaz megérti a nincstelenek ügyét… (Péld 29,7)

  Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok. (Zsid 6,10)

  Olvasmányok: Mk 9,14–29 és 1Tim 5,3–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Akárhányszor végigmegyek a város főutcáján, mindig látok kéregető embert. Ilyenkor különösen is figyelem az arra járó embereket, hogyan reagálnak a nincstelen kérésére. A többség továbbmegy, csak néha áll meg egy-egy ember, aki segít.

  Egyszer egy beszélgetés alkalmával valaki hangját felemelve ezt mondta: „De hát mindig én segítsek?! És rajtam is segít majd valaki?!” Elmosolyodtunk mindannyian, majd a mellette ülő annyit mondott: „Igen.”

  Sokszor érezzük, hogy mintha egyedül tennénk csak egy-egy ügy érdekében, mintha mindenki mást hidegen hagyna. És mintha még Isten sem venne tudomást róla.

  Pedig nem így van. Az ige arra biztat és bátorít bennünket, hogy soha ne legyünk restek, soha ne fogyjon el a kedvünk. Hiszen azt a szeretetet, amit Jézustól nap mint nap kapunk, az ő szolgáiként nekünk is tovább kell sugároznunk embertársaink felé.

  *

  Istenünk, mennyei Atyánk! Szükségünk van a támogatásodra, hiszen gyakran érezzük magunkat erőtlennek. Kérünk, bátoríts bennünket, növeld hitünket, türelmünket, hogy mindenkor kitartsunk a te ügyed mellett, és hű szolgáid legyünk szerte a világban. Ámen.  Szerző: Németh Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeIvó és Milán, valamint Ivonn napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  19

  Térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg? (Ez 33,11b–c)

  Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. (Lk 19,8)

  Olvasmányok: Lk 18,1–8 és 1Tim 4,6–5,2

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Egyszer egy barátommal túrázás közben elvétettünk egy elágazást, aminek eredményeként egy forgalmas autóúthoz értünk, ahol világossá vált, hogy nem jó helyen járunk. Tanácstalanul álltunk, nem tudtuk, hogyan tovább. Azt viszont tudtuk, hogy rossz úton vagyunk. Azt is sejtettük, hogy akkor találnánk rá a helyes útra, ha visszafordulnánk, és megkeresnénk a legutolsó jelzést, amely megmutatja, merre kell továbbhaladnunk. A kétségbeesés azt ültette el bennünk, hogy az aszfaltozott út felé kell megoldást találnunk, mert sok időt, energiát elvehet, ha visszafelé kezdünk el keresgélni.

  Valahogyan mégis amellett döntöttünk, hogy visszafordulunk, hogy megtaláljuk az utolsó biztos pontot. És milyen jól tettük! Talán az időérzékünk, talán a kétségbeesésünk miatt a legutóbbi leágazást nagyon messzinek sejtettük, pedig csak néhány száz métert kellett visszamennünk.

  Zákeusnak, aki lelkiismeretlenül, másokat megkárosítva harácsolt, a Jézussal való találkozás hatására megfordult az élete. Valahol mélyen akarta ezt a változást.

  Ha mi az életünkben tévedünk rossz útra a bűneinkkel, a bizalmatlanságunkkal, akkor is ott a lehetőség a visszafordulásra, a megtérésre. Ehhez nagy döntést kell hozni, ami a mi Jézussal való találkozásunk által lehetséges.

  *

  Urunk, köszönjük, hogy van lehetőségünk a Jézussal való találkozás által hozzád térni gonosz, bizonytalan, sehova sem vezető útjainkról.
  Segíts felismernünk mindazt, ami eltávolít tőled, hogy elforduljunk azoktól, és feléd vegyük az irányt.
  Adj erőt, hogy megmaradjunk az élet útján, amely az üdvösségre visz. Ámen.  Szerző: Pápai Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeErik és Alexandra, valamint Erika, Hanga, Pálma

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  18

  [Urunk,] jóságos lelkedet adtad [atyáinknak], hogy értelmessé tegye őket. (Neh 9,20a)

  Jézus mondja: A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14,26)

  Olvasmányok: Mk 1,32–39 és 1Tim 4,1–5

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Két, időben igen távoli esemény kapcsolódik a mai napon össze Útmutatónkban. Közel öt évszázad van Nehémiás tevékenysége és Jézus utolsó vacsorája között. Tanítványait azzal biztatja Jézus, hogy ne aggódjanak, mert ha ő nem lesz velük, elküldi Lelkét, hogy segítsen nekik eszükbe juttatni mindazt, amit tanított nekik. Lássuk be, nagyon el lehetnek keseredve a tanítványok, mert érzik Jézus szavaiban a búcsúzást. Az a biztonság, amit Jézus jelenléte nyújtott, immár semmivé foszlik – meg is látszik ez a következő órák eseményein, amikor mindannyian elbuknak: megtagadják Mesterüket.

  A nehémiási ige viszont a biztatás hangján szólal meg. Az újszövetségi igével szemben nem egy sötét órában, hanem egy nagyon dicső pillanatban hangzik el: a babiloni fogságból visszatértek a túlélők, Nehémiás az ellenség minden csúfolódása és erőszakos gáncsoskodása ellenére újjáépítette Jeruzsálem várfalát, a törvényt helyreállították, a lombsátorünnepet megülték, és ezek után imádságba kezd az egész nép. Talán a legünnepélyesebb pillanata ez Izrael újjászületésének. Abban a pillanatban azért adnak hálát, hogy a nehéz helyzetekben is megmaradt az értelmük, Isten megtartotta őket, nem vesztek el. Isten követőjeként élve a józan eszünkre is szükségünk van: a keresztény ember hitben és értelemben jár!

  *

  „Isten, ó, szent Isten, / Te minden jó forrása,
  Ki nélkül semmi sincs, / Mi életünk megáldja,
  Adj nékem ép testet, / Ép elmét, jó szívet,
  Melyet ékesítsen / Jó lelkiismeret!

  Kísérje békesség, / Barátság a munkámat,
  De igazságodtól / Semmiért el ne álljak!
  Mohóság, rút önzés / Ne dúlja lelkemet,
  Múló javakkal is / Hadd szolgáljak neked!”
  Ámen.
  (Johann Heermann, EÉ 436,1–2)  Szerző: Gerlai Pál

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Húsvét utáni ötödik vasárnap (Rogate)Paszkál napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  17

  [Az Úr, a mi Istenünk] fordítsa oda magához szívünket, hogy mindenben az ő útjain járjunk… (1Kir 8,58)

  Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. (Kol 2,6–7)

  Húsvét utáni ötödik vasárnap (Rogate)

  Olvasmányok: Lk 11,(1–4)5–13 és 1Tim 2,1–6a

  Lekció: Jn 16,23b–27
  2Móz 32,7–14

  Igehirdetési ige: 1Tim 2,1–3

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Hálaadás. Ha meghallom ezt a szót, akkor valami nagy ünnep jut eszembe. Jól megszervezett, ahová mindenkit meghívnak, aki számít. Szép díszítés, finom ételek, fennkölt szavak. A hálaadás valami olyan esemény, ami csak a különleges napokon adatik az ember életében – gondolják sokan, ellentétben igénkkel, amely azt mondja: hálaadásotok legyen egyre bőségesebb! Bátran mondhatom azt is, hogy a hálaadás legyen életformává. Legyen olyan napi rutin, amely mellett nem lehet elmenni, amely nélkül nem lehet elkezdeni és befejezni egy napot. Hogy miért? Mert mindig van miért hálát adni. Még a rossz, nehéz, nemszeretem napokon is van valami, akár csak egy apró mozzanat, egy mosoly egy másik embertől, egy gesztus, egy kedves szó, egy jó műsor a tévében, egy finom falat, egy frissítő zuhany, egy jóleső séta, amire azt tudom mondani: hálás vagyok érte.

  Hálás vagyok, mert megadatott. Hálás vagyok, mert mindezt megkaphattam. Nem mástól, mint Istentől. Attól az Istentől, akitől az életemet kaptam, aki számtalan dologgal megajándékoz nap mint nap. Attól az Istentől, aki mellett már döntöttem, aki mellé már letettem a voksomat. Őbenne élve nem tehetek mást, mint hogy hálát adok életet ajándékozó kegyelméért, hitet ajándékozó szeretetéért.

  *

  Istenem! Hálát adok. Köszönöm az életem.
  Istenem! Hálát adok. Köszönöm az embereket, akik körülvesznek.
  Istenem! Hálát adok. Köszönöm az ételt, amellyel táplálsz nap mint nap.
  Istenem! Hálát adok. Köszönöm a napfényt, a természet friss illatát, az élettel teli tavaszt.
  Istenem! Hálát adok. Köszönöm igédet, amellyel utat mutatsz, és nap mint nap erősítesz.
  Ámen.  Szerző: Horváth-Csitári Boglárka Flóra

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."