39295 ima található a honlapon, összesen 67854 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi ige Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)Mózes és Botond, valamint Szimónia, Ubul napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  16

  Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. (Zsolt 90,10(külső hivatkozás))

  Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. (2Thessz 2,16–17(külső hivatkozás))

  Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

  Olvasmányok: Jn 16,5–15(külső hivatkozás) és Ef 3,14–21(külső hivatkozás)

  Lekció: 1Pt 4,7–11(külső hivatkozás)
  Jer 31,31–34(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Lk 24,46–49(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Életünk ideje ennyi és ennyi. A márciusi ifjak, az aradi hősök és annyi más „idő előtt” véget ért élet másról regél. Sokak számára csak egy viszonyítási pont a Szentírás korlimitje. Ám ahogy mondani szokás: „emberi számítás szerint” ennyi lehetne. Mai igénk arra is rámutat: nem csak emberi számítás mindez! Ám – pont az ember okán – még ezen kevés időnek a nagy része is eltelik úgy, hogy nincs Isten előtt haszna…
  Pedig az Isten arra rendelt minket, hogy a Krisztusba vetett hitünkben megerősítve a jóra törekedjünk.
  A konfirmandusokat kérdeztem:
  – Miként függhet össze a hit és a jó cselekedet?
  – Hinni kell benne, hogy jót cselekszünk! – jött a válasz.
  – Ha mi azt hisszük, hogy amit teszünk, jó, akkor az is lesz? – pergettem tovább a gondolatot.
  Erre nem érkezett felelet.
  Beláthatjuk, hogy a magunk emberségéből kiindulva meglehetősen kétséges, hogy az Isten által helyeset tegyük vagy szóljuk. Kell egy sarokkő! Ehhez viszonyítva és erre építve kerülhetjük el, hogy hiába teljék el az életünk.
  Erre mutat rá mai igénk is: a szeretet, a kegyelem, az örök vigasztalás és a jó reménység nem rajtunk fordul meg. Hála az Istennek! Így legalább nem tudjuk elrontani, csak élni belőle.

  *

  Uram! Életem tervezője és bevégzője! Ma is szembesítettél sok hiánnyal megélt életem valóságával. Köszönöm, hogy nem hagyod ennyiben, és ösztökélsz a tartalmas életre. Arra, ami tőled indul és feléd vezet. Ámen.

  Szerző: Karsay Lajos

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeZsófia és Szonja, valamint Izsák napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  15

  Jó csendben várni az Úr szabadítására. (JSir 3,26(külső hivatkozás))

  Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára. (2Thessz 3,5(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jel 4,1–11(külső hivatkozás) és Péld 31,1–9(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Zajos világunkban jó csendben lenni. A gépek zakatolásától, az autók dübörgésétől az ember menekül ki a természet csendjébe, hogy hallhassa a szél suttogását, a lombok zizegését, a madarak csicsergését. Sokkal nehezebb azonban elmenekülni önmagunk elől, a fejünkben zakatoló zajoktól. Ehhez kell az Úr szabadítása, hogy önmagunktól szabadítson meg. Ehhez kell a teljes csend, amelyet az imádságban érhetünk el. Ehhez állhat előttünk Jézus Krisztus példája, aki az elcsendesedésben tökéletes egységben volt az Atyával.
  S az újszövetségi ige gondolatával folytatva, ebben az Atyával való találkozásban, egységben valósulhat meg, nyílhat ki bennünk az Isten iránti szeretet. Mert tudomásul kell vennünk, hogy csakis Isten az, aki ajándékozza a hitet, a szeretetet s azt az állhatatosságot, amely Krisztus sajátja. Mi tele vagyunk szeretetlenséggel, ide-oda fúj minket a szél. Ezért kell Isten szabadítása, hogy szabadok legyünk a szeretetre, az engedelmességre. Hogy ne önmagunk foglyai legyünk, hanem Isten szolgái. Az embert sok minden hajtja, csalogatja. S az a tévhit kerít sokszor hatalmába bennünket, hogy kézben tartjuk döntéseinket, de akkor vagyunk jó helyen, ha Isten irányítja szívünket. Ehhez azonban csendben kell néha lenni. „Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít!”

  *

  Uram! Nehéz csendben lenni. Hol egy sziréna zúg föl, s összerándul a szívem: „Hol van baj?” Hol valaki kiabál, és hangja sérti a fülemet, szívemet. Hol egy ajtó csapódik be, s megijedek. Hol nekem nem tetsző, hangos zene tör be a csendembe. Te add csendedet a szívembe, hogy ne keressek kibúvókat a veled való találkozás alól. Lépj be zajos világomba, hogy beléphessek csendedbe. Ámen.

  Szerző: Bencéné Szabó Márta

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBonifác, valamint Bónis, Gyöngyi napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  14

  Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. (Zsolt 103,19(külső hivatkozás))

  Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt... (Jel 19,6–7(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 18,33–38(külső hivatkozás) és Péld 30,1–19(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Kié a hatalom? A magyar államiságot jelképező Szent Korona homloklemezén és a tetején álló kereszt alatt a trónusán ülő Krisztus ábrázolása látható. Üzenet ez a földi hatalomgyakorlóknak: vigyázz, te is elszámolással tartozol! „Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké” – dicsőíti népe Istent az Úrtól tanult imádság befejezésében (Mt 6,13b). „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” – adja tudtul a feltámadott Krisztus mennybemenetele előtt a tanítványoknak (Mt 28,18b).
  Ma is örömmel és ujjongással fogadhatjuk azt a bibliai bizonyságtételt, hogy Krisztusban a mindenség Ura hajolt le hozzánk. Az ő fennhatósága nem csupán a templom falain, illetve a gyülekezet és az egyház közösségén belül érvényes, de kiterjed mindenre: a család, a munkahely, a politika, a mindennapi élet helyszíneire és viszonyaira, sőt a mikro- és makrokozmosz legeldugottabb szegleteire is.
  Igéjében Urunk ma figyelmeztet és bátorít: Ember, ne hidd, hogy jogodban áll visszaélni mulandó hatalmaddal, sem azt, hogy ki vagy szolgáltatva e világ elemeinek vagy zsarnokainak. Megváltó Urad áll mindenek fölött, az ő kezében van minden hatalom.

  *

  Uram, öröm és ujjongás tölti el szívemet, hogy gyermekedként mindenható kezed védelmében élhetek. Ámen.

  Szerző: Smidéliusz András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Mennybemenetel ünnepeSzervác és Imola, valamint Imelda, Róbert napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  13

  A szétszóródottakat összegyűjtöm, dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. (Zof 3,19b(külső hivatkozás))

  Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6–8(külső hivatkozás))

  Mennybemenetel ünnepe

  Olvasmányok: Lk 24,(44–49)50–53(külső hivatkozás) és ApCsel 1,3–11(külső hivatkozás)

  Lekció: ApCsel 1,1–11(külső hivatkozás)
  1Kir 8,22–28(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Jn 20,16–18(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A napokban egy népszerű bútorgyár lapra szerelt ruhásszekrényének összeállítása állított komoly feladat elé. Tizenkettő oldalon keresztül sorolta a hozzá kapott tájékoztató a kisebb-nagyobb alkatrészek, csavarok méreteit, számát, majd pedig kis összeszerelési ábrák gondoskodtak a lépésről lépésre való pontos haladásról. Első látásra meggyőződésem lett, hogy képtelen vagyok átlátni a feladatot, megfelelően értelmezni a kis elmosódott képeket. Sok idő, többször nekifeszülő akarat és türelem kellett ahhoz, hogy elmondhattam, már nem érdemes semmit visszabontanom, jó lesz ez így is… Pedig minden „tudást” tartalmazott a füzetke.
  Isten szavait hallgatva hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami leíratott számunkra a Szentírásban, ami elmondatott a küldöttei által, amit mi tudunk róla, az az ő megnyilvánulásainak teljessége. A feladatunk csak az, hogy a szétszóródott sokféle ismeretet összeállítsuk, és akkor megcsodálhatóvá, „belakhatóvá” válik az isteni építmény a számunkra. Élő Istenünk ma és holnap, itt és most szól hozzánk, gondoskodik arról, hogy akik a Szentháromság Istenre figyelnek, benne bíznak, azoknak a legfontosabb motivációjuk az Urukhoz való kötődésük legyen egész életükben, mert egyedül így válik betölthetővé a kapott küldetésük tartalma.

  *

  „Egy Úristen, Szentháromság, / Egy imádandó valóság, / Ne hagyj tőled eltévednünk, / Maradj mindhalálig velünk! / A tied minden dicsőség / Földön, mennyen, te szent Fölség, / Tőled ered minden áldás, / Téged illet az imádás.” Ámen. (EÉ 248,4–5)

  Szerző: Johann Gyula

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igePongrác napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  12

  Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! (Zsolt 91,1–2(külső hivatkozás))

  Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. (1Jn 5,14(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mk 9,14–29(külső hivatkozás) és Péld 29,1–18(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A vár képe meglehetősen statikus, egyben időtlen. Egyfajta állandóságot sugall, biztonságérzetet. Isten sokszor hív el szolgálatra, eközben gyakran a városfalakon kívülre szólít. Mondhatnám, az elhívás sokszor kihívás is. Nem a földi biztonságérzet a legfontosabb az ember életében, elég Nóé, Ábrahám, a próféták és a Ószövetség hitvallóinak seregére utalni. Ez a Krisztust követő tanítványokra is igaz, az apostoloktól a reformátorokon át a missziót végzőkig. A külső, erős (vagy annak látszó) várak helyett a belső erő, az Istenhez tartozás a hangsúlyos, a megtartó – tudván, hogy kétségek mindig gyötörhetnek bennünket.
  Korunk egyik nagy veszélye a hamis biztonságtudat – erre tán a legismertebb példa a Titanic katasztrófája volt. Az apostol szava egyértelművé teszi, hogy nem az az igazi biztonság, ha mindig a mi terveink diadalmaskodnak, hanem ha kéréseink az ő akaratába simulnak. Ennek felismerése és elfogadása nem könnyű. Jézusnak sem volt az – elég, ha a Gecsemáné-kerti jelenetre gondolunk az evangélium elbeszéléséből. Ez a tény érdekes biztatást rejt magában – ahogyan a Zsidókhoz írt levél írja: „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett.” (Zsid 4,15)

  *

  „Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, / Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet! / Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, / Idegen tájakon jár gyermeked.
  Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen / Fényedből fénysugár az életem, / Míg a homályon át a lelkem otthonát, / Világosságodat elérhetem.” (EÉ 389,3–4)


  Szerző: Lackner Pál

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeFerenc, valamint Adolf, Mirandola napja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  11

  Íme, az Úré, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van. (5Móz 10,14(külső hivatkozás))

  Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! (Jel 14,7(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mk 1,32–39(külső hivatkozás) és Péld 28,12–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ő a világmindenség Ura. Amikor így gondolok a teremtő Istenre, a lelkem legmélyéig megborzongok. Hogyan is tudnám befogadni az ő végtelen, hatalmas valóját?! Felidéződnek bennem szavak: Az Úristen megismerhető a teremtett világot megismerve, ez az egyetemes kinyilatkoztatás. Az alkotásain keresztül csodálhatjuk az alkotót. A hópelyhek egyedi mintázatában, az égbolt csillagainak milliárdjaiban, de az emberi szervezet csodás harmóniájában is üzen.
  A teremtéstörténet leírásából különösen is megdobbantja a szívemet ez a mondat: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Móz 1,31) Visszhangra talál bennem újra és újra, hogy keressem ezt a jót, megtaláljam a harmóniát, törekedjem rá. Bármennyire is veszni látszik sokszor, sok sebből vérezve, meggyötörve. Nem veszett el, nem hagyta elveszni az Atya. Nem hagyott magunkra bennünket, hanem a kezében tartja az alkotását mindaddig, ameddig újjá nem teremti.
  Mi pedig, parányi teremtményei, a kapott lehetőségeinket használjuk, míg tehetjük. A tőle kapott csodák megtartására, egymás gazdagítására s az ő imádatára. Ha Immanuel Kanttal együtt feltekintünk a csillagos égre, majd magunkba is, nem tudunk mást tenni, mint ámulattal, egész valónkkal dicsérni a Teremtő hatalmát, bölcsességét. Tudva, hogy mindezek részeként az ő tenyerén maradhatunk, örökre.

  *

  Köszönjük, teremtő Istenünk, hogy a te jónak alkotott világod részei vagyunk. Hogy jók, értékesek, tevékenyek, egymást gazdagítók lehetünk a te akaratod szerint. Arra kérünk, ne engedd ezt elfelednünk, hadd csodálkozzunk rá újra és újra. Hadd töltsön el ámulattal, hálával. Szeretnénk szóval, tettel, élettel a te dicséretedet zengeni; erre taníts és segíts minket! Ámen.

  Szerző: Horváth Anikó

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeÁrmin és Pálma napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  10

  Az Úrnak félelme az ismeret kezdete... (Péld 1,7(külső hivatkozás))

  [Krisztusban] van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. (Kol 2,3(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Mk 1,32–39(külső hivatkozás) és Péld 27,1–7(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Szavakat mondok: Tudás. Fontos. Tapasztalat. Nagyon fontos. Életbölcsesség. Ez is fontos. Intelligencia, tájékozottság, nyitottság. Igen, ezek is mélyen hozzátartoznak az emberségünkhöz. Valami mégis hiányzik. Valami kell még, hogy az életünkből a maximumot kihozzuk. Mi lehet ez? Jézus a talentumokról szóló példázatában az Istentől kapott lehetőségeinkre, adottságainkra, képességeinkre gondol, vagy még másra is? Hol van a rejtett kincs? A kincs Krisztusban van, de ha befogadjuk őt az életünkbe, gondolatainkba, értékrendünkbe, akkor már belénk kerül a kincs. Elvesztettük magunkból az Isten képét, de Jézus visszahozta azt. A föntről kapott értékeinket az ő közelében tudjuk kamatoztatni.
  Van a kémiában egy érdekes fogalom: a katalizátor. Ez olyan anyag, amely szükséges ahhoz, hogy a folyamatok végbemenjenek. Ha ez nincs ott, akkor hiába van minden más, nem történik semmi. Így lép be az életünkbe Krisztus is, hogy megtörténjen az, amire az Isten szánt minket a világban. Pernye András zenetudós azt mondta: „Mozart azért lehetett zseniális zeneszerző, mert ott állt mellette az édesapja, aki a gyerekből minden tehetséget kihozott. Ha egy hegyi pásztor gyermekeként születik, akkor egy szépen fütyülő pásztorfiú lett volna.” Krisztus magát rejti belénk, hogy kinccsé válhasson az életünk.

  *

  Mennyei Atyánk! Köszönjük a kincseket, amelyekkel megajándékoztál. Add, hogy mindet észrevegyük, és örüljünk neki. Ne engedd, hogy ismereteink Jézus nélküli ismeretek legyenek és bölcsességünk Jézus nélküli bölcsesség legyen. Jézus elrejtett kincsét hadd találjuk meg a munkánkban, a családunkban, szüleinkben, gyerekeinkben, barátságainkban, az ismereteinkben és a bölcsességünk legmélyén is. Ámen.

  Szerző: Mekis Ádám

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)Gergely, Beáta, Édua, Gergõ, Gerõ, Katinka

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Az örök Isten a te menedéked... (5Móz 33,27a(külső hivatkozás))

  Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. (Lk 1,50(külső hivatkozás))

  Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)

  Olvasmányok: Lk 11,(1–4)5–13(külső hivatkozás) és 1Tim 2,1–6a(külső hivatkozás)

  Lekció: Jak 1,22–27(külső hivatkozás)
  2Móz 32,7–14(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Lk 18,1–8(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Németországban ma, május második vasárnapján van anyák napja. Gyermekkoromban mindig szavalnom kellett ezen az ünnepen, nemcsak az óvodában vagy az iskolában, hanem a templomban is, évről évre egyre nehezebb és hosszabb verseket. Az utolsó ilyen próbatétel – még a konfirmáció előtt, azután szerencsésen kinőttem ebből – Túrmezei Erzsébet Ezerízig című költeménye volt. A vers a Tízparancsolat emlékezetes kifejezése alapján („irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem”) azokért az ősökért és elődökért ad hálát, akiknek hite és imái Isten ígérete folytán ma is megtartanak bennünket. Ezzel a gondolattal tizenkét évesen nagyon nem tudtam mit kezdeni, és akkor naponta látott édesanyámra sem tudtam vonatkoztatni.
  A „nemzedékről nemzedékre” kifejezés azóta megtelt számomra tartalommal. Tudatában vagyok annak az örökségnek, amely nemcsak géneket, újra meg újra elmesélt történeteket, féltve őrzött tárgyakat jelent, hanem Isten irgalmának és elődeink belé vetett bizalmának folyamatosságát is. Ahogy napról napra megküzdöttek gyengeségeikkel, elbuktak és talpra álltak, elvesztették hitüket, majd újra megismerték Krisztus kegyelmét. Az Írás a „bizonyságtevők fellegéről” beszél, de ugyanígy szólhatna az irgalomra szorultak, a kegyelembe fogadottak fellegéről is.

  *

  „Szemem rácsodálkozik az
  »ezerízig« ígéretére,
  s míg zenél bennem az igaz,
  istenes ősök meleg vére,

  hogy hitük hitemmé legyen,
  szolgálni és győzni segítsen:
  megáldom őket csendesen,
  akikért engem áld az Isten.”
  (Túrmezei Erzsébet)


  Szerző: Csepregi Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMihály, valamint Gizella, Gyõzõ, Stella napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! (Zsolt 44,27(külső hivatkozás))

  Mert az Isten országa közöttetek van! (Lk 17,21b(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 6,(60–62)63–69(külső hivatkozás) és Péld 26,1–17(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nemcsak a percek, a másodpercek is számítanak, ha baj van. Aki várakozott már orvosra, mentőre, tudja, mennyire szétfeszíti az embert ez a tehetetlen várakozás. Csak jöjjön már a segítség! Sokszor várunk így Isten pártfogására is. Miért késik? Miért nem siet? Hát nem látja, nem érzi a bajt? Mintha legyőzhetetlen lenne a távolság a segítséget jelentő Isten és köztem. Mintha egy világ választana el minket.
  Észre sem vesszük, hogy ebben a világnyi távolságban ott vagyunk egymásnak, hogy lehetnék én az ő segítsége, hogy lehetne ő az enyém. A távolság úgy rövidül le köztem és Isten, a baj és a segítség között, hogy a másik ember lesz a segítség, én pedig segítség leszek neki. Nem bénultan, a bajtól való félelembe, mozdulatlanságba dermedve várok, hanem a másikon segítve várom a segítséget én is. És akkor az Atya cselekedni fog rajtam keresztül, az ő segítsége pedig elér hozzám a másik ember segítő cselekvésén keresztül. Elmúlik a tehetetlen félelem, megérkezik a segítség, és közben azt is átélem, hogy ez a közösség az, amire meghívott, ez a közösség az ország, az ő országa.

  *

  Uram, tőled kérünk segítséget a bajban, rád várunk. Te pedig egymásra bízol minket, és azt kéred, hogy egymásnak segítsünk, vegyük észre magunk körül azt, akinek mi lehetnénk a segítség. Adj ehhez erőt, bátorságot a mai napon. Segíts, hogy észrevegyem, kihez küldesz ma, kinek vihetem én a te segítségedet. Ámen.

  Szerző: Krámer György

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGizella napja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. (Zsolt 25,5(külső hivatkozás))

  Tudjuk, hogy... meghallgat minket... (1Jn 5,15(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jel 5,6–14(külső hivatkozás) és Péld 25,11–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ha valaki Pécsről Bonyhádra megy a régi hatos úton, a Mecsekből kiérve, Mecseknádasd előtt kínos élménye van: az erdős részen hajtűkanyarba fut bele, ahol az autós hosszú ideig csak pár métert lát maga előtt. Aki nem ismeri az utat, csak azt érzi, hogy „kanyarodom az ismeretlenbe, és nem tudom, mikor lesz vége”. Majd egy kilométer hosszú, lejtős, beláthatatlan kanyar, amiben csak a kocsi orráig lehet látni. Mint egy börtön rácsába, úgy kapaszkodik az ember a kormánykerékbe. Kezdő lelkész koromban sokszor végigmentem rajta. Nem volt jó élmény. Ilyen eltévedtnek éli meg magát a zsoltáros, amikor pár sorral följebb írja: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem.” (Zsolt 25,4a)
  Bárcsak mindig lenne a kezünkben térkép, mindig látnák az utat, és nem csak a következő pár métert! Bárcsak ne kellene reménykednünk, mert mindent tudunk! Sajnos az élet nem ilyen.
  Ha tudatosul bennünk, hogy az élet labirintus, jobban megértjük a zsoltáros „mindig” szavát. Tudnánk, hogy valaki fogja a kezünket, valaki mindig vezet ott is, ahol már nem látjuk az utat. Erre a reménységre nekünk is szükségünk van. Nem görcsösen, nem rettegve kapaszkodni, mint az autós a kormányba, hanem felszabadultan engedni, hogy más vezessen utamon. Nincs GPS, nincs kész élettérkép: reménység van.

  *

  Urunk, nincs előre kész utunk, a jelen pillanatban élünk. Te mégis tudsz vezetni bennünket. A te kezedben az, ami pillanatnyi és véletlenszerű, teljes életté válik. Te szabadítasz meg a pillanat börtönéből, te teszel szabaddá bennünket arra, hogy mindig előre tudjunk nézni, mindig reménykedhessünk. Légy áldott ezért! Ámen.

  Szerző: Hegedűs Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeIvett és Frida, valamint Friderika, János, Judit

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. (Zsolt 145,15–16(külső hivatkozás))

  Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! (Lk 12,22–24(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Kor 14,6–9.15–19(külső hivatkozás) és Dán 12,1–13(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az aggódás a szívünk belső hírfolyama. Meditációja. Az, amire önkéntelenül visszatérnek a gondolataink, amit a magányunkban teszünk, az valójában az életünk istene. Ami a biztonságérzetünk legfőbb forrása, ami a büszkeségünk, életünk értelme, ami miatt „valakinek” érezzük magunkat.
  Lehet tesztelni, mi az. Ha életünknek egy számunkra fontos darabja veszélybe kerül vagy elvész, akkor haragszunk, szomorúak vagyunk. Amikor egy nagyon fontos részével történik ez, akkor nagyon haragszunk. Ha viszont az életünk istenét látjuk veszélyben vagy veszítjük el, akkor kétségbeesünk. Értelmét veszti az egész életünk. Vagy fordítva: amit feltétlenül meg kell kapnunk, meg kell szereznünk, különben senkik vagyunk – ez a funkcionális istenünk.
  Az aggódás azt mutatja, hogy mi az, amiben Isten helyett bízunk. Ami Isten és miközénk áll. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Rajta kívül semmi mást ne tegyünk az életünk közepévé. Gondolatainkat Jézus személyére tereljük: az igén keresztül Isten váljék számunkra valóságosabbá a napi szükségleteknél. Ha Jézus személyében Isten önmagát, saját életét is odaadta – és még a madarakról is gondoskodik –, ugyan mi aggódnivalónk volna? Hadd legyen a pénz csak pénz, a ruha csak ruha, az étel csak étel – az élet ennél sokkal több, ha Jézus a célja és értelme.

  *

  Uram! Felnézek rád. Messze a gondjaim, a feladataim és az örömeim fölött látlak. De te lehajoltál hozzám. Tudom, hogy kezedben tartod életem eseményeinek az időzítését és irányát. Ezért félelem nélkül, bátran fogok hozzá a munkához. Ezért tudom élvezni ajándékaidat. Segíts, hogy semmit ne a várható öröm és haszon érdekében, hanem a gondoskodásodban bízva, önzetlenül és nagyvonalúan tegyek. Ámen.

  Szerző: Győri Péter Benjámin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGyörgyi, valamint Gothárd, György, Piusz, Toszka

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Nagy hatalmammal és kinyújtott karommal én alkottam meg a földet meg az embereket és az állatokat, amelyek a földön élnek, és annak adom, akinek jónak látom. (Jer 27,5(külső hivatkozás))

  [Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (Mt 5,5(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Róm 15,14–21(külső hivatkozás) és Dán 10,1–21(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A Hegyi beszéd elsősorban azt a kérdést járja körül, miként tudjuk mi, emberek élhetőbbé, harmonikusabbá tenni ezt a világot egymás számára. Gyarlóságunk ellenére valamilyen oknál fogva a világ teremtője mégis nekünk adta ezt a szép, de egyben buktatókkal teli feladatot. Időnként csak ráérezni tudunk arra, mit is jelenthet ez pontosan, hogyan tudjuk betölteni az Istentől kapott küldetést, mitől lehetünk igazán jó sáfárokká. Isten minden egyes alkalommal, amikor egymásra bíz minket, amikor mozgósít bennünket, egyben kockázatot is vállal ezzel a lépésével. Vajon megtesszük-e a tőlünk telhető legtöbbet a jó megéléséért? Vajon tudunk-e kellő jámborsággal és puhasággal fordulni a világ gondjaihoz? Tudunk-e kezeskedni az övéiért, és békét teremteni magunk körül? Ki tudjuk-e szűrni a szeretetteljes „uralkodás” ismérveit és szelídséggel meghozni a lehető legjobb döntéseket? A hatalom és erőszak eszközei helyett meg kellene találnunk a gyengédség és tapintatosság útjait és módjait.
  „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Móz 1,31a) Rajtunk is múlik, hány ember számára válik valósággá ez az isteni megállapítás, hogy megpróbáltatásaik közepette mennyien élhetik át igazán, milyen szerető Istenük van, és mennyiféle áldásával gazdagítja mindennapjainkat.

  *

  Uram! Adj bölcsességet, hogy mindig tudhassam, mikor és milyen lépéseket tehetek a béke megőrzéséért. Adj nekem szelídséget, hogy soha se értékeljem többre magamat embertársaimnál. Adj nekem türelmet, hogy ne veszítsem el a fejemet, ha nem látom rögtön a változást. Köszönöm, Istenem, hogy nem hagysz magamra a fontos feladataim elvégzésében. Ámen.

  Szerző: Vincze Délia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."