55692 ima található a honlapon, összesen 122191 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Napi igeAdél, valamint Ferenc, Valér napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Napi igék

Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek… (Ez 37,23b-c)

Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? (1Kor 3,16)

Olvasmányok

Jel 15,1-4Józs 20,1-9

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Hazafelé közeledve, meglátva a templom tornyát, tudom, hamarosan otthon vagyok. De ennél jóval többet jelent ez számomra. És számodra? Amikor meghallod a harang hangját, amikor megfogod a templomkapu kilincsét, mi az, ami eszedbe jut? Mit meséltek neked a harang hívó hangjáról, és mit mesélsz te a rád bízottaknak erről a csodálatos zenéről? Emlékeztet téged is arra, hogy te is e világ templomtornya vagy a környezetedben élőknek? Mert téged is néznek, rád is figyelnek, hogy a kapott talentumaidat miként tudod kamatoztatni. Mert mindannyian a világ templomtornyai vagyunk.

Életünket úgy kell éljük, hogy iránymutatója, világossága lehessünk ennek az egyre sötétebb világnak. Mert az életünk küldetése, hogy megmutassuk, mit jelent a hitünk Krisztusban, és melyek az élet valós értékei. Hogy megmutassuk, mindenkiben vannak értékek, csak újra és újra meg kell csiszolni azokat, mint a gyémántot, hogy minél fényesebb és ragyogóbb lehessen.

Tudod, hogy mennyire fontos a léted, hogy mennyire különleges vagy Isten szemében? Mert hordozod azt a kincset, amelyet a keresztség által és azóta is naponként szeretne megőrizni benned mindenható Istenünk. Mert azt a munkát, amelyet elkezdett benned, szeretné veled mindennap folytatni, hogy az ő Lelke ragyogjon belőled, és fényeskedhess az ő szeretete által.


*

Urunk, kérünk, nyisd meg szemünket, szívünket, hogy meglássuk és tovább is adhassuk mindazt, amit ránk bíztál. Segíts, hogy lámpásai lehessünk ennek a világnak a te örök világosságod által. Mert az igazi világosságot te adod nekünk, hogy ne csak örökösei, hanem hordozói is lehessünk végtelen kegyelmednek. Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy templomoddá lehetünk! Ámen.

Szerző: Kalincsák Balázs

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeKároly és Karola, valamint Péter napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28
Napi ige Károly és Karola, valamint Péter napja
Napi igék

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. (Zsolt 62,6)

Akinek van füle, hallja! (Mt 11,15)

Olvasmányok

Kol 1,(21-23)24-29Józs 11,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Jártál már forma–1-es futamon? Ha még nem, akkor is el tudod képzelni, hogy egy háromszázzal közlekedő autó belső égésű motorja magas fordulaton milyen zajt csap. Néha az utcán is van hasonló élményed, amikor a zöld lámpánál valaki Hamiltont játszva beletapos a gázba. Először felbúg a motor, aztán lassan elhalkul, majd jön a következő kör.

Hasonló sebességgel és robajjal zúgnak el egy-egy feladat körüli gondolataid. Néha felgyorsul a szívverésed, amikor kiderül, hogy hibáztál, kihagytál, esetleg otthon hagytál valamit, vagy hirtelen kell megoldanod egy helyzetet. Egymást előzgeti a család körüli teendőd, a munkád, vagy éppen egy váratlan haláleset futamot nyerve áll a dobogóra.

Tisztázd magadban: ez nem verseny. A lassítás szabályait ismered: motorfékkel és lábfékkel együtt. Ez valójában a forgalomban közlekedő autósok túlélési szabálya. Rutinosan tesz így minden sofőr. Nem beletapos a fékbe, amikor már túl késő, vagy várja a falat, hogy megállítsa az ámokfutást.

Az Istennel töltött idő, az igeolvasás és imádság közben lassul és halkul minden féktelen gondolat. Miután elhagyják a versenypályát, megérkeznek, leparkolnak és elcsendesülnek. Csak Istennél…


*

Urunk, Istenünk! Segíts elengedni a versenyt. Segíts, hogy ne akarjunk mindent csak mi magunk megoldani, hanem téged is vegyünk bele a számításunkba. Így szeretnénk most minden gondunkat rád bízni és elcsendesülve megállni előtted. Segíts, hogy rutinos sofőrként tegyük ezt mindennap. Ámen.

Szerző: Szemerei Gábor Benjamin

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeAngelika, valamint Angéla, János, Lotár napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
Napi ige Angelika, valamint Angéla, János, Lotár napja
Napi igék

De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét… (Zsolt 103,17-18)

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Olvasmányok

ApCsel 13,42-52Józs 10,1-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Azt, hogy mit jelent az a szó, hogy "mindörökké", véleményem szerint nagyon nehéz megértenünk, ha egyáltalán lehetséges, mert az egész életünket térbeli és időbeli korlátok közötti tapasztalásban éljük. Nagyon kevés érintkezési pontunk van az örökkel vagy a végtelennel. A zsoltáros szinte megmosolyogtató módon két nemzedéknyi idővel hangsúlyozza az Úrnak az istenfélők mellett álló örök szeretetét: még az unokákról sem feledkezik meg!

És talán elég is az az egyetlenegy találkozásunk az örökkel és a végtelennel, amelyet ma az ószövetségi igénk az Úr szereteteként, az újszövetségi igénk pedig Jézus Krisztusként ír le, és ami valójában egy és ugyanaz. Az Úr szeretete Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus az Úr szeretete. Hitvallási mélységű örök igazság ez, amely utat nyit számunkra is a korlátok közül való kilépésre, hogy egyúttal az öröklét szabadságába hívjon bennünket.

A "mindörökké" szava így vált Jézus Krisztusban testet öltött valósággá, amikor belépett a világunkba és az életünkbe, és nekünk ajándékozta az örök élet reménységét a mulandóság ellenében.


*

Urunk! Te ott álltál a nagyszüleink mellett szereteteddel, ahogyan minket is szövetségedbe fogadsz, és reméljük, unokáinkat sem taszítod el magadtól. Bűneinkkel sokszor vétettünk a veled való szövetség ellen, de hála tölti el a szívünket, hogy örök szereteted nagyobb a hűtlenségünknél. Őrizz meg minket az örök élet reménységében, hogy életünk minden napját dicsőséges ragyogásában tudjuk tölteni. Ámen.

Szerző: Pápai Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVanda és Paula, valamint Tamara, Timót, Títusz

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Napi ige Vanda és Paula, valamint Tamara, Timót, Títusz
Napi igék

Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! (Zsolt 90,16)

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14)

Olvasmányok

Ruth 4,7-12Józs 9,1-27

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Isten, aki ezt a világot megteremtette, aki öröktől fogva van és mindig lesz: megmutatta magát a halandóknak. Isten, aki élet és halál fölött Úr, eljött az emberek közé – emberi formában.

Mindez olyan csoda, amelyet elménk fel nem foghat, értelmünk meg nem érthet. Csupán a szívünkben rejtőzködő hit tud ezekről az igazságokról. Arról, amit Isten értünk tett: az ő mérhetetlen szeretetéből kis időre láthatóvá tette magát értünk. Mert a kegyelmes Isten meg akarta szabadítani az embert. Nem akarta veszni látni, inkább ő maga látogatta meg a teremtett világot. Megszületett, hogy az ember újjászülethessen. Láthatóvá váltak a tettei, hallhatóvá a hangja. Majd meghalt, hogy az embernek legyen reménysége, amikor végleg itthagyja ezt a földi valóságot.

Az Atya megmentett bennünket azzal, hogy a kárhozat felé futó emberiség elé odaállította a keresztet, amelyet nem lehet egyszerűen csak megkerülni vagy átugrani. Ha odaérünk elé, nem tudunk mást tenni, csak felnézni rá. Az üres keresztre. Leborulva elfogadni, hogy a kegyelmes Isten megmentett, megszabadított, megváltott. Feltámadt, hogy feltámadhassunk.


*

Drága Urunk! Köszönjük, hogy Atyaként úgy tekintesz ránk, mint gyermekeidre. Köszönjük, hogy olyan végtelen szeretettel veszel körül minket mindennap, amilyet csak tőled kaphatunk. Köszönjük, hogy csodáiddal most is jelen vagy a mindennapjainkban, és ezáltal is érezhetjük jelenlétedet, kegyelmedet. Ámen.

Szerző: Vladika Zsófia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igePál, valamint Bottyán, Henrik napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Napi ige Pál, valamint Bottyán, Henrik napja
Napi igék

Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy! (Jer 10,24)

Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Thessz 5,9)

Olvasmányok

Róm 15,7-13Józs 8,30-35

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

"A harag rossz tanácsadó" – tartja a szólás. A haragos ember nem ura az indulatainak, feloldódnak a gátlásai, bármire képessé válik: szavakkal és cselekedetekkel is gyorsan megsebez másokat. Így járt Kain is, akiről azt olvassuk: "…nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét" (1Móz 4,5b), majd "amikor a mezőn voltak, rátámadt a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta" (1Móz 48b). A haragból gyűlölet lett, és az indulat addig gyűlt benne, míg ölés lett a vége. Kain tette minden erőszaknak, félelemkeltésnek, a másik ember eltiprásának a kezdete. A vérontás az emberiség kaini öröksége: Ábel vérének hullása óta mindez "ott van a levegőben", bármi bármikor megtörténhet, s a kaini indulattól, gyűlölettől mi sem vagyunk mentesek.

Egy másik vérontás is meghatározó jelentőségű esemény volt az emberiség életében: Jézus vérének hullása, amely "hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére" (Zsid 12,24b), mert Jézus kiontott vére helyrehozta azt, ami az első vérontás által elromlott. Jézus vére nem újabb halálért kiáltott, hanem életet adott: a bűn szennyétől megtisztított, a harag és a gyűlölség helyett békességet hozott. Ez a vérontás ma is "beszél" hozzám személyesen azért, hogy megváltozzon az életem, hiszen Jézus vére értem is hullott: bűntől, haláltól és kárhozattól engem is megszabadított, hogy elnyerjem az üdvösséget.


*

Urunk! Add, hogy mindig komolyan vegyük szavadat, hogy megváltozzon az életünk, és Jézus bűntörlő vére által új életet nyerjünk. Többé ne kelljen se nekünk, sem a környezetünknek szenvednie régi természetünk miatt, hanem elmondhassuk minden túlzás nélkül, a valóságnak megfelelően: "Nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem." Ámen.

Szerző: Tamásy Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi ige Timót, valamint Metella, Xénia napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
Napi ige  Timót, valamint Metella, Xénia napja
Napi igék

Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal… (Zsolt 139,11-12)

Napnyugtakor mindenki hozzávitte [Jézushoz] a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. (Lk 4,40)

Olvasmányok

ApCsel 16,9-15Józs 8,1-29

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A szikla pereméről kiáltunk. Onnan, ahol már nincs kapaszkodó. Kivárjuk az utolsó pillanatot, csak azután kérünk segítséget, embertől, Istentől. Kivárjuk az utolsó pillanatot, csak azután mozdulunk, akkortól akarunk változtatni, változni. Mennyire gyakran van így!

Napnyugtakor vitték Jézushoz a betegeket. Napnyugtakor! Miért vártak addig? Mit csináltak egész nap? Miért az utolsó pillanatban, az utolsó órában jut eszükbe Jézushoz menni? Nem kapunk válaszokat, annyit tudunk meg Lukácstól, hogy Jézus segít, egyenként mindenkinek, személyre szabottan gyógyít. A továbbiakról azonban hallgat az evangélista. Nem kapjuk el a Mester pillantását, ahogy a későn jövőkre tekint, nem olvasunk a tanítványok esetleges szemrehányó szavairól sem. De azért a mondat elején, a szakasz elején, az ember Istenhez fordulásának kezdetén annyira sokszor ott van ez a szó: napnyugtakor, az utolsó pillanatban.

Amikor emberi számítások szerint minden esély elfogyott, Isten akkor is tud cselekedni, mindenhatósága felette van emberi tehetetlenségünknek, halogatásunknál csak az ő kegyelme nagyobb. Napnyugtakor, a nap végén, az élet végén mi is elé tehetjük terheinket, akár az utolsó pillanatban is. Csak nehogy hirtelen, ravaszul, gonosz kiszámíthatatlansággal, még mielőtt odaérnénk hozzá, lemenjen a nap.


*

Atyám, az időt, mint kezedből lepergő homokszemeket markomban akarom tartani, szorítom, nem engedem, megragadom. Amikor azonban kinyíló tenyerem kérésre feléd kitárom, látom, abban már nem maradt semmi. Minden, amit magaménak hittem, kifolyt, szép lassan kihullott szorító birtoklásomból. Nehogy későn vegyem észre, hogy nálad van minden, ami az enyém lehet. Ámen.

Szerző: Pethő-Udvardi Andrea

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnapZelma és Rajmund, valamint Emerencia napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Napi Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap Zelma és Rajmund, valamint Emerencia napja
Napi igék

Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. (Zsolt 104,33)

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! (Jak 5,13)

Olvasmányok

Mt 8,5-13Róm 1,13-17

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad! (Zsolt 117,1)

Lekciók: Mt 8,1-132Kir 5,1-15a

Igehirdetési alapige: 1Jn 3,10-12

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A kórházban az ablak mellett volt az ágyam. Rajtam kívül még öten feküdtek a kórteremben. Sebészet. Sokféle jajgatás töltötte be a szobát. Az ajtó mellett levő ágyon egy idősebb férfinek szörnyű műtéteken kellett átesnie. A látogatást tiltották, járványos idő volt, viszont a férfi telefonja folyamatosan szólt. Ő pedig minden családtagjának, ismerősének, barátjának, egy idő után ugyanazokkal a fordulatokkal elmesélte, hogy mit és hogyan vágtak le belőle. Bosszantott. Nem hagyott olvasni, illetlenül hangos volt. Aztán arra gondoltam, mennyien szerethetik ezt az embert. Nem lehet látogatni, de nem hagyják magára. Minden órában éreztetik, hogy vele vannak.

A Jakab-levél részlete különösen az élet vége felé fordítja arcunkat. A szenvedés idején ne engedjétek el egymást, mert mindegyikünkben meg kell hogy maradjon az a tudat, hogy Isten velünk van. Nem mindig könnyű ez, ha az ember a vég felé közeledik. De igaz ez általában is a nehezen hordozott napokra. Nem véletlenül figyel a keresztény gondolkodás halálunk órájára. Elhatározott vagyok abban, hogy mindvégig hűséges leszek? Még a következő óráról sincs fogalmam! Segítséget kérők néznek felénk. Mi is segítségre szorulunk olykor.

De mondom nektek: Isten nem hagy el minket, sem most, sem halálunk óráján.


*

Ha elgyengül lépésem,

ha elhomályosul előttem a cél,

ha nincs erőm megtalálni az utat,

ha kivész belőlem a jókedv,

ha kétségbeesem –

ne hagyj magamra, Istenem!

Adj nekem támogató kezeket!

Szerző: Koczor Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVince és Artúr, valamint Anasztáz napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Napi ige Vince és Artúr, valamint Anasztáz napja
Napi igék

Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. (Ézs 9,4)

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. (Lk 1,78-79)

Olvasmányok

5Móz 33,1-4(7.12-16)Józs 7,1-26

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Mindenki, aki háborúzni akar, azzal igyekszik áltatni magát, és győzködni másokat is, hogy akaratát a békevágy ösztönzi. Hátha egy uralkodó, egy birodalom, egy törvény, egy nyelv, egy kultúra, egyféle gondolkodásmód hozza el az örök békét – gondoljuk, pedig a történelem számtalan példája igazolja, hogy nem ez a béke kulcsa, és az emberi törekvés önmagában képtelen elhozni az örök békességet. Sokan belebuktak már ebbe, az újabb és újabb leckéknek pedig sok-sok szenvedés az ára. Mégis próbálkozunk, mert a béke iránti vágy valóban olyasmi, ami emberlétünk alapja, és amiért érdemes akár szenvedni is.

Isten fényessége azonban nem csupán leleplezi a bennünk levő, csillapíthatatlan békétlenséget, hanem a világ Világossága meg is mutatja a mindnyájunk által vágyott békességet. Jézus Krisztus útja sem mentes a szenvedéstől, ám ő mégis gyökeresen más utat jár, amely épp azt az állandó, öngerjesztő háborúskodást akarja száműzni, amely sosem hoz valódi megnyugvást. Magára véve a szenvedést, vért és verítéket hullatva, szent nevével egyesíti mindazokat, akikre a halál árnyéka vetül. Feltámadása által pedig tűzre vetett minden olyan kétségbeesett emberi megoldást, amely a halállal akart győzni a halálon. Dübörgő csizma nélkül, szelíd léptekkel őt kell követnünk a békesség útján.


*

Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk mindent meghaladó békességedért, amelyet a Krisztusban való hit által nyerünk. Ámen.

Szerző: Pethő Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeÁgnes napja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Napi ige Ágnes napja
Napi igék

Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon… (Jn 15,16)

Olvasmányok

Gal 5,1-6Józs 6,11-27

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Isten szeretetre teremtett bennünket. Arra, hogy szeretetkapcsolatban éljünk vele és egymással. Ezt élte át Ádám és Éva Éden kertjében, amíg hátat nem fordítottak Istennek. Az Úristen "szellős alkonyatkor sétált a kertben" (1Móz 3,8b), mint egy szerelmes, várva a találkozást Ádámmal és Évával. Még azon a napon is így tett, amikor az első emberpár bűnbe esett. Még akkor is ugyanúgy várta a találkozást, pedig tudta, hogy mi történt. De Ádám és Éva azon az estén elrejtőzött előle. Nem bíztak többé Isten szeretetében, és az egymással való kapcsolatuk is megromlott, egymást hibáztatták.

Ám Isten eredeti szándéka nem változott: szeretetre teremtett bennünket. Arra, hogy szeretetkapcsolatban éljünk vele és egymással. S hogy ez megvalósuljon, megtesz mindent. Elküldte egyszülött Fiát, aki kiválaszt és elhív minket arra az életre, amelyre Isten teremtett bennünket. Amelyben Atyánk az Isten, mi pedig szeretett gyermekei és egymásnak testvérei vagyunk. Jézus azzal formál minket, hogy felébreszti, majd egyre növeli a bizalmunkat az Isten szeretetében, hogy át tudjuk élni és ki tudjuk mondani: "Uram, Atyánk vagy te mégis!" Életünk gyümölcsei ebből a szeretettapasztalatból teremnek.


*

Atyám! Köszönöm, hogy bármit is teszek, a te szereteted nem változik irántam. Köszönöm, hogy bármit teszek, a szándékod akkor sem változik velem kapcsolatban. Köszönöm, hogy kicsorbult életem ellenére is szeretetkapcsolatra hívsz, és hívásod nem szűnik meg. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, hogy hívásodat elfogadjam. Formálj engem, hogy a nekem szánt életet élhessem. Jézus Krisztus nevében, ámen.

Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeFábián és Sebestyén, valamint Özséb, Sebõ napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi ige Fábián és Sebestyén, valamint Özséb, Sebõ napja
Napi igék

Az egek hirdetik Isten dicsőségét… (Zsolt 19,2)

Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! (Jel 14,7b)

Olvasmányok

ApCsel 15,22-31Józs 6,1-10

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nagy népszerűségnek örvend manapság az erdőfürdőzés. A japán eredetű stresszcsökkentő és immunerősítő terápia erdei kirándulás közben történik. A résztvevők megfigyelik a körülöttük lévő színeket, hallgatják a patak csobogását, magukba szívják a növények illatát, töltekeznek a lombok között átszűrődő napfényben; megérintik, illetve átölelik a számukra szimpatikus fákat, és közben figyelemmel kísérik az érzéseiket, gondolataikat.

A mai igeversek arra emlékeztetnek bennünket, hogy nemcsak önismereti túra céljából érdemes kimenni a természetbe, hanem azért is, hogy Istennel találkozhassunk. Fontos tudatosítani magunkban, hogy nem kutatóexpedícióra indulunk. Nem kell értékelnünk a látottakat, hallottakat, hanem mindössze annyi a feladatunk, hogy elmerüljünk a Teremtő szent jelenlétében. Az év leghidegebb hónapjában persze nem könnyű ráhangolódnunk erre a fajta lélekfürdőre. Nehezen mozdulunk ki, nehezen szánjuk rá magunkat a találkozásokra. Az ige mégis arra bátorít, hogy néhány percre lépjünk ki a friss levegőre. Nézzünk fel az égre, és tárjuk ki a szívünket az Úr előtt. Gyönyörködjünk alkotásában. Töltődjünk mennyei Atyánk szent jelenlétében, és dicsőítsük őt, amiért gondot visel rólunk. Hittel adjunk hálát azért is, hogy Jézusnak köszönhetően immár nyitva áll előttünk a menny.


*

Drága mennyei Atyám! Köszönöm, hogy ma is dicsőíthetlek téged megannyi alkotásod láttán. Szeretnék elmerülni szent jelenlétedben. Vágyom arra, hogy végtelen irgalmadban fürödhessen meg a lelkem. Áldom szent neved, amiért helyem lehet teremtett világodban, életem lehet egyszülött Fiad által, és Szentlelkednek köszönhetően újra rád találhatok, amerre csak járok. Ámen.

Szerző: Koch Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeSára és Márió, valamint Gréta, Margit, Megyer

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Napi ige Sára és Márió, valamint Gréta, Margit, Megyer
Napi igék

Aki gúnyolja a szegényt, Alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen. (Péld 17,5)

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Mt 5,7)

Olvasmányok

Róm 9,31-10,8Józs 5,13-15

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Történt, hogy egy mozgássérült-parkolóban leparkolt egy oda nem illő autós. Mire visszatért, kocsiját teleragasztották kis papírkákkal, és a tömeg nevetve nézte, hogyan próbálja megszabadítani autóját a cetliktől, hogy el tudjon hajtani.

Sokan bólintanak: igen, így kell bánni azzal, aki érzéketlenül elveszi a gyengéktől a helyet. Engem mégis undor fogott el az erről szóló videót látván. Először is, mi a fontosabb: az, hogy mielőbb elálljon onnan – amit a papírhalom nem engedett –, vagy hogy megalázzák a szemtelent? Másrészt azt éreztem: aki gúnyt űz belőle, a kétségtelenül bűnösből, az jobbnak, erősebbnek érzi magát, és megteheti, hogy móresre tanítja a vétkest. Nincs jobb érzés, mint erkölcsileg a másik fölött állni.

Miért, hogy szívem a mellé állt, aki a hibát elkövette, és nem azok mellé, akik emiatt kigúnyolták? Nem hiszem, hogy igaza volt; segítenünk kell mozgásukban korlátozott embertársainkat, nem véletlenül tartanak fenn nekik külön parkolót. De azt sem hiszem, hogy az igazságot megalázással el lehet érni. Ha úgy érzem, jobb vagyok a másiknál, és kigúnyolhatom őt, mennyivel vagyok jobb nála, aki azt hitte, ő is fölötte áll a szabályoknak? A gúny nem old meg semmit, nem gyógyít be sebeket. Lehet, hogy annak van igaza, aki erre azt mondta: "Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,34a)


*

Add, Urunk, hogy ne nekünk legyen igazunk, hanem mi legyünk az igazságé. Add, hogy ne gúnyoljuk azt, aki eltévedt, ne érezzük erkölcsi fölényünket. Add, hogy a szegény tekintetében téged lássunk, a bűnös szemében a sajátunkat. Segíts olyan irgalommal tekinteni másokra, amilyen irgalommal te látod a mi hibáinkat, bűneiket, elveszettségünket. Légy hozzánk irgalmas, hogy ne váljunk irgalmatlanná. Ámen.

Szerző: Hegedűs Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igePiroska, valamint Margaréta, Margit napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18
Napi ige Piroska, valamint Margaréta, Margit napja
Napi igék

Pásztorold botoddal népedet…! (Mik 7,14)

A juhok követik [a pásztort], mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

Olvasmányok

Mk 2,23-28Józs 4,1-5,1

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Szeretek a gyermekekkel játszani. Egyszer, egy táborban azt játszottuk, hogy úgy kell továbbadni csukott szemmel egy kagylókkal teli zsákot, hogy egy csörrenés se hallatszódjon. Mondanom sem kell, a gyermekek teljes csöndben figyelve vettek részt a játékban. Másszor egy önként jelentkezőnek kellett bekötött szemmel felismernie a megváltoztatott hangon megszólaló gyermek hangját, és úgy kitalálni, ki is lehet az valójában. Játék a hangokkal – madárhangok, állathangok felismerése mind-mind jó kihívás a gyerekeknek, fiataloknak. Megvallom, sokszor nehezen megy, de mind tanulunk belőle. Olyan világban élünk, amelyben ha a táskámban óra alatt csak egyet is pittyeg a telefonom, biztosan lesz egy tanuló, aki felkiált: "Tanárnő, üzenete jött!" Ezt azonnal meghallja, és nem hagyja szó nélkül a mai ifjúság.

Csengőhangok világában élünk, de vajon tudunk-e csendet teremteni magunk körül? Olyan csendet, ahol nem félünk szembenézni önmagunkkal, ahol nem kapcsolunk be azonnal valami zajt, hogy ne maradjunk egyedül. Nagyon is kell nekünk a csönd, az ige, ahol találkozunk Urunkkal, és figyelünk rá, az ő hangjára, az ige üzenetére, útmutatására, vezetésére. Vigyázzunk a "belső szoba" csendjére. Figyeljünk az Úristenre, szavára, kérjük a Lélek vezetését életünkre, gyermekeink életére.


*

Mennyei Atyánk, segíts bennünket ahhoz, hogy mindennap csendességben, igédből épüljünk fel, útmutatást kapva. Szeretnénk a te Lelked vezetése által eltölteni a mai napot is: meglátni feladatainkat, végezni munkánkat, szeretni szeretteinket. A te hangod és vezetésed nélkül sehol sem lennénk. Kérünk, pásztorolj bennünket, vezesd életünket, gyülekezetünket, ahova tartozunk. Ámen.

Szerző: Balog Eszter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."