97159 ima található a honlapon, összesen 232224 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc pápa video

Ferenc pápa video
Havonta frissül

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc Pápa VIDEO A fogyatékkal élőkért2023. december

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Ferenc Pápa VIDEO A fogyatékkal élőkért 2023. december

Az imaszándékról

A fogyatékkal élőket társadalmunk „legsérülékenyebb” tagjai között tartjuk számon.

Decemberben Ferenc pápa imaszándéka arra hív bennünket, hogy számoljuk fel a diszkriminációt, és változtassunk „a gondolkodásmódunkon, megnyílva e megváltozott képességű emberek készségei és tehetségei iránt, mind a társadalomban, mind az Egyház életében.”

Imádkozzunk értük Ferenc pápával együtt,
„hogy a fogyatékkal élők a társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek, és hogy az intézmények olyan beilleszkedést elősegítő programokat kínáljanak, amelyek biztosítják aktív részvételüket.”


A Szentatya szavai a videóban

„A fogyatékkal élők körünkben a legsérülékenyebbek közé tartoznak.

Némelyikük tudatlanságból vagy előítéletből eredő elutasítást szenved el, ami aztán háttérbe szorítja őket.

A civil intézményeknek támogatniuk kell a fejlesztésüket az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz és olyan helyekhez való hozzáférés által, ahol kifejezhetik kreativitásukat.

Olyan programokra és kezdeményezésekre van szükség, amelyek elősegítik a befogadásukat.

Mindenekelőtt nagy szívűekre van szükség, akik készek mellettük állni.

Ez azt jelenti, hogy némileg változtatnunk kell a gondolkodásmódunkon, és meg kell nyílnunk ezeknek a megváltozott képességű embereknek a készségei és tehetségei iránt, mind a társadalomban, mind az Egyház életében.

Egy teljesen akadálymentes plébánia létrehozása tehát nem csak a fizikai akadályok megszüntetését jelenti. Azt is magában foglalja, hogy ne „róluk”, hanem „rólunk” beszéljünk.

Imádkozzunk azért, hogy a fogyatékkal élők a társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek, és hogy az intézmények olyan befogadó programokat kínáljanak, amelyek elősegítik aktív részvételüket.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A pápáért2023. november

Napi Ima35 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Ferenc Pápa VIDEO A pápáért 2023. november

Az imaszándékról

Feltettétek már magatoknak a kérdést, hogy hogyan néz szembe egy pápa a mindennapi kihívásokkal?

Ferenc pápa elmagyarázza, hogy „az, hogy valaki pápa, nem jelenti azt, hogy elveszíti emberi mivoltát”. Éppen ellenkezőleg, „pápának lenni is egy folyamat”, amelynek során „az illetőben tudatosul, hogy mit jelent pásztornak lenni”. Ezért arra hív minket, hogy kérjük az Úr áldását és imádkozzunk azért, „hogy a pápa, bárki is legyen az, ma én vagyok soron, kapja meg a Szentlélek segítségét, hogy legyen fogékony erre a segítségre”.

Kérjük, hogy csatlakozz hozzánk ebben a Szentatyáért szóló imában, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni.


A Szentatya szavai a videoban

„Imádkozzatok az Úrhoz, hogy áldjon meg engem.

Imáitok erőt adnak nekem, és segítenek abban, hogy a Szentlélekre hallgatva megkülönböztessek és kísérjem az Egyházat. Az, hogy valaki pápa, nem jelenti azt, hogy elveszíti emberi mivoltát. Ellenkezőleg, az én emberségem minden nap Isten szent és hűséges népéével együtt növekszik.

Mert pápának lenni is egy folyamat. Az emberben tudatosul, hogy mit jelent pásztornak lenni.

És ebben a folyamatban megtanulja, hogyan lehet szeretetteljesebb, irgalmasabb, és mindenekelőtt türelmesebb, mint amilyen Isten, a mi Atyánk, aki olyannyira türelmes.

El tudom képzelni, hogy pontifikátusuk kezdetén minden pápában ott volt ez a borzongás, aggodalom, a tudat, hogy keményen meg fogják ítélni.

Mert az Úr komoly számonkérést fog kérni tőlünk, püspököktől.

Kérlek benneteket, hogy ítéljenek jóindulatúan. És imádkozzatok, hogy a pápa, bárki is legyen az, ma én vagyok soron, kapja meg a Szentlélek segítségét, hogy legyen fogékony erre a segítségre.

Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni!

Csendben mondjátok el ezt az imát: a ti értem szóló imátokat.

És imádkozzatok értem! Eredményesen!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A Szinódusért2023. október

Napi Ima42 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
Ferenc Pápa VIDEO A Szinódusért 2023. október

Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

Az imaszándékról

Október különleges hónap az egész Egyház számára, hiszen Rómában megrendezésre kerül a Szinódusi Gyűlés. És „amikor az Egyház Szinódust tart” – emlékeztet bennünket a pápa – „egyedül ez a szinódusi dinamika lendíti előre missziós hivatását”.

„A misszió az Egyház szívében van” - mondja Ferenc pápa az imaszándékát kísérő videóban, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített és gyártott. „Az ima és a megkülönböztetés által a Szentlélek segít nekünk a „fül apostolságát” végezni, vagyis Isten fülével hallgatni, hogy Isten szavával szólhassunk”.”

Mivel a Szinódus egy „úton járás”, az a célja, hogy „mindenkit elérjen, mindenkit megkeressen, mindenkit befogadjon, mindenkit bevonjon, anélkül, hogy bárkit is kizárna”.

Nyissuk meg a szívünket, és „imádkozzunk az Egyházért, hogy minden szinten életstílusként fogadja el a meghallgatást és a párbeszédet”.

A Szentatya szavai a videóban

A misszió az Egyház szívében helyezkedik el. És még inkább, amikor egy Egyház Szinóduson van. Egyedül ez a szinódusi dinamika viszi előre missziós hivatását – vagyis válaszát Jézus megbízatására, hogy hirdesse az evangéliumot.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt semmi sem ér véget.

Inkább mi itt folytatjuk az Egyház útját. Ezt az utat az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan fogjuk bejárni, hallgatva az Úrra, aki mindig elénk jön.

Ő a meglepetések Ura.

A Szentlélek az ima és a megkülönböztetés által segít bennünket, hogy a „fül apostolságát” végezzük, vagyis Isten fülével hallgassunk, hogy Isten szavával tudjunk szólni.

És így közeledünk Krisztus szívéhez. Küldetésünk és a hang, amely Hozzá vonz minket, Tőle ered.

Ez a hang feltárja előttünk, hogy a misszió lényege az, hogy mindenkit elérjünk, mindenkit megkeressünk, mindenkit befogadjunk, mindenkit bevonjunk, anélkül, hogy bárkit is kizárnánk.

Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima35 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
29
Ferenc Pápa VIDEO A társadalom peremén élőkért 2023. szeptember

 

Az imaszándékról

Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!
 
Ferenc pápa mindig arra bátorít minket, hogy álljunk a peremre szorultak és kirekesztettek mellé, azok mellé, akik soha nem kerülnek a címlapokra.
 
A szeptemberi imaszándékot tartalmazó videóban, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített, a Szentatya egy olyan kérdést tesz fel nekünk, amely nem hagyhat minket hidegen.
 
„Hogyan engedhetjük meg, hogy a „leselejtező kultúra” – amelyben férfiak és nők milliói a gazdasági javakhoz képest semmit sem érnek – uralja az életünket, a városainkat, az életmódunkat?
 
És folytatva, így kérlel bennünket: „Fejezzük be, hogy a társadalom peremére szorultakat láthatatlanoknak tekintsük, akár szegénység, akár függőség, mentális betegség vagy fogyatékosság miatt”.
 
Hallgassuk meg figyelmesen az üzenetét, és tegyünk meg mindent, amire képesek vagyunk, hogy a „leselejtező kultúrát” „befogadó viselkedéssel” váltsuk fel.
 

A Szentatya szavai a videóban
 
Egy hajléktalan, aki az utcán hal meg, soha nem szerepel a keresőprogramok vagy a hírműsorok vezető helyein.
 
Hogyan jutottunk el a közöny ilyen szintjére?
 
Hogyan lehetséges, hogy hagyjuk, hogy a „leselejtező kultúra” – amelyben férfiak és nők milliói a gazdasági javakhoz képest semmit sem érnek – hogyan lehetséges, hogy hagyjuk, hogy ez a viselkedés uralja az életünket, a városainkat, az életmódunkat?
 
Merevvé válik a nyakunk attól, hogy félrenézünk, hogy ne kelljen látnunk ezt a helyzetet.
 
Kérem, hogy ne nyilvánítsuk láthatatlannak a társadalom peremére szorultakat, legyen szó szegénységről, függőségről, mentális betegségről vagy fogyatékosságról.
 
Összpontosítsunk arra, hogy elfogadjuk őket, hogy befogadjuk mindazokat, akiknek erre szükségük van.
 
A „befogadó kultúra” a vendégszeretet, menedéket, otthont, szeretetet, emberi meleget nyújtó viselkedés.
 
Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az Ifjúsági Világnapért –2023. augusztus

Napi Ima36 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
27
Ferenc Pápa VIDEO Az Ifjúsági Világnapért – 2023. augusztus

 

 

Az imaszándékról
 
Imádkozzunk, hogy a Lisszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla!
 
Ferenc pápa Szent II. János Pált idézve azt mondja: „Ha fiatalokkal élsz együtt, te magad is fiatal leszel, és az Egyháznak szüksége van fiatalokra”.
 
Ezzel kezdődik a Pápa Világméretű Imahálózata által készített videó az augusztusi imaszándékkal, amelyben Ferenc pápa közvetlenül válaszol néhány fiatal kérdésére.
 
Válaszaiban arra is emlékezteti őket, hogy Mária példáját kövessék, aki, „amint megtudta, hogy Isten anyja lesz, nem maradt ott, hogy szelfizzen vagy hencegjen. Az első dolog, amit tett, hogy sietve útnak indult, hogy szolgáljon”.
 
A videót pedig azzal a kívánsággal zárja, hogy ez a világtalálkozó „legyen a világ jövőjének magva. Egy olyan világé, ahol a szeretet áll a középpontban, ahol érezzük, hogy testvérek vagyunk”.
 
A Szentatya szavai a videóban:
 
„Amikor a környékemen elmegyek a templomba, csak idős embereket látok. Az Egyház csak az idős embereknek való?
 
Az Egyház ugyanúgy nem egy öregek klubja, mint ahogyan nem is egy ifjúsági klub. Ha az öregek számára válik valamivé, akkor el fog pusztulni. Szent II. János Pál azt szokta mondani, hogy ha fiatalokkal élsz együtt, te magad is fiatal leszel. Az Egyháznak szüksége van fiatalokra, hogy ne öregedjen meg.
 
Kedves Ferenc pápa, miért a „Mária felkelt és sietve elindult” témát választotta erre a világtalálkozóra?
 
Mert amint Mária megtudta, hogy Ő lesz Isten anyja, nem maradt ott, hogy szelfizzen vagy hencegjen. Az első dolog, amit tett, hogy sietve útnak indult, hogy szolgáljon, hogy segítsen. Nektek is tanulnotok kell Tőle, hogy útnak induljatok, hogy másokon segítsetek.
 
Mit remél a Lisszaboni Világtalálkozótól?
 
Szeretném, ha Lisszabonban a világ jövőjének magvát látnám. Egy olyan világét, ahol a szeretet áll a középpontban, ahol érezzük, hogy testvérek vagyunk. Ma háborúban állunk; egészen másra van szükségünk. Egy olyan világra, amely nem fél bizonyságot tenni az Evangéliumról. Egy örömteli világra – mert, ha bennünk, keresztényekben nincs öröm, akkor nem vagyunk hitelesek, senki sem fog hinni nekünk.
 
Imádkozzunk, hogy a Lisszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az eucharisztikus életért2023 július

Napi Ima33 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03
Ferenc Pápa VIDEO Az eucharisztikus életért 2023 július

 

Az Imaszándékról
Miért menjünk Szentmisére vasárnap?

Természetesen nem csak azért, hogy kövessünk egy szertartást. Ahogy Ferenc pápa mondja: „Ha a Mise végén ugyanolyanok vagytok, mint az elején, akkor valami nincs rendben”.

Ez azért van így, mert „az Eucharisztia Jézus jelenléte”, aki „eljön és át kell, hogy alakítson benneteket”.

Így kezdi Ferenc pápa a júliusi imaszándékot tartalmazó videót, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített a detroiti érsekség segítségével.

Mi több, folytatja a pápa, „ez egy mód arra, hogy megnyíljunk a világ felé, ahogyan Ő tanított minket”.

A Szentmisére járva bátorodunk fel arra, hogy „önmagunkból kilépjünk, és szeretettel megnyíljunk mások felé”.

Imádkozzunk együtt Ferenc pápával, „hogy a katolikusok az Eucharisztia ünneplését helyezzék életük középpontjába”.


A Szentatya szavai a videóban:
„Ha a Mise végén ugyanolyanok vagytok, mint az elején, akkor valami nincs rendben.

Az Eucharisztia Jézus jelenléte, mélyen átformál. Jézus eljön, és át kell, hogy alakítson téged.

Az Eucharisztiában Krisztus az, aki Önmagát felajánlja, aki értünk adja magát. Meghív minket arra, hogy az életünk belőle táplálkozzon, és testvéreink életét táplálja.

Az Eucharisztia ünneplése találkozás a Feltámadott Jézussal. Ugyanakkor egy mód arra, hogy megnyíljunk a világ felé, ahogyan Ő tanított minket.

Minden alkalommal, amikor az Eucharisztiában részesülünk, Jézus eljön, és erőt ad nekünk arra, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett, mert bátorságot ad arra, hogy találkozzunk másokkal, hogy kilépjünk önmagunkból, és szeretettel megnyíljunk mások felé.

Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztia ünneplését helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima38 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31
Ferenc Pápa A kínzás eltörléséért 2023. június


Az Imaszándékról:
„A kínzás nem a múlté. Sajnos része napjaink történelmének” – állapítja meg Ferenc pápa abban a videóban, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített a júniusi imaszándékának terjesztésére.


Véget kell vetni ennek a borzalomnak. És hogy véget vessenek neki, „elengedhetetlen, hogy a személy méltóságát mindenek fölé helyezzük”.

Ellenkező esetben, ahogy Ferenc pápa a videó végén rámutat, „az áldozatokat nem személyeknek, hanem „dolgoknak”  tekintik, melyekkel kíméletlenül és rosszul bánhatnak”, halált vagy maradandó, egy életen át tartó lelki és fizikai sérüléseket okozva ezáltal.

Imádkozzunk együtt Ferenc pápával, „hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!”.


A Szentatya szavai a videóban:
„Kínzás. Istenem - kínzás!

A kínzás nem a múlté. Sajnos része napjaink történelmének.

Hogyan lehetséges, hogy ennyire hatalmas az ember képessége a kegyetlenségre?

A kínzásnak vannak rendkívül erőszakos formái. Mások kifinomultabbak, mint például valakinek a megalázása, az érzékek eltompítása, vagy a tömeges fogva tartás olyan embertelen körülmények között, amelyek elveszik az ember méltóságát.

De ez nem újdonság. Gondoljunk csak arra, hogyan kínozták és feszítették keresztre magát Jézust.

Vessünk véget a kínzás e szörnyűségeinek. Alapvető fontosságú, hogy a személy méltóságát mindenek fölé helyezzük.

Ellenkező esetben az áldozatokat nem személyeknek, hanem „dolgoknak”  tekintik, melyekkel kíméletlenül rosszul bánhatnak, halált vagy maradandó, egy életen át tartó lelki és fizikai sérüléseket okozva ezáltal.

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa Az egyházi mozgalmakért és csoportokért2023. május

Napi Ima36 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
02
Ferenc Pápa Az egyházi mozgalmakért és csoportokért 2023. május

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!

Az Imaszándékról:
Az élő Egyház mozgásban lévő Egyház. Az egyházi mozgalmak pedig, ahogy Ferenc pápa a Pápa Világméretű Imahálózata által ebben a hónapban készített videóban mondja, „ajándékot jelentenek, kincsek az Egyház számára”.

Ahogyan kétezer évvel ezelőtt Pünkösdkor az apostolok megkapták azt az ajándékot, hogy különböző nyelveken hirdessék a feltámadást, úgy ma az egyházi mozgalmak és csoportok is „különböző nyelveken beszélnek” – magyarázza a pápa. És kreativitásuk révén „minden egyes napon újra felfedezik karizmájukban az evangélium vonzerejének és újszerűségének megmutatására szolgáló új utakat”.

Az Egyháznak szüksége van rájuk, teszi hozzá Ferenc pápa, és arra buzdítja őket, hogy „működjenek a püspökök és a plébániák szolgálatában, és kerüljék el azt a kísértést, hogy önmagukba zárkózzanak”. Imádkozik azért, hogy „fedezzék fel naponta újra a küldetésüket, az evangelizáló küldetést”, és „állítsák saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába”.


A Szentatya szavai a videóban:
„Az egyházi mozgalmak ajándékot jelentenek, kincsek az Egyház számára! Azok vagytok!

Ezek a mozgalmak megújítják az Egyházat a párbeszédre való képességük által, evangelizáló küldetésének szolgálatára. Karizmájuk révén minden nap újra felfedezik az evangélium vonzerejének és újszerűségének megmutatására szolgáló új utakat. Hogyan teszik ezt? Különböző nyelveken beszélve különbözőnek tűnnek, de ezeket a különbségeket a kreativitásuk hozza létre. De mindig értik és megértetik magukat.

Működjenek a püspökök és a plébániák szolgálatában, hogy elkerüljék a kísértést, hogy bezárkózzanak önmagukba, aminek ugye megvan a veszélye?

Legyünk mindig mozgásban, reagáljunk a Szentlélek indítására a kihívásokra, a mai világ változásaira.

Maradjunk az Egyházzal összhangban, hiszen az összhang a Szentlélek ajándéka.

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák! Szolgálat...”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa Az erőszakmentesség kultúrájáért2023. április

Napi Ima43 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
30
Ferenc Pápa Az erőszakmentesség kultúrájáért 2023. április

Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!

Az Imaszándékról:
Döntsünk mindannyian az erőszakmentesség határozott támogatása mellett. Ahogy Ferenc pápa mondja: „Erőszak nélkül élni, beszélni és cselekedni nem azt jelenti, hogy feladjuk, hogy elveszítünk valamit vagy lemondunk bármiről is, hanem azt, hogy mindenre törekszünk”. Idén van a 60. évfordulója Szent XXIII. János Pacem in Terris enciklikájának, és Ferenc pápa ismét előtérbe helyezi ennek az enciklikának az üzenetét, arra emlékeztetve minket, hogy „Bármilyen háború, bármilyen fegyveres összecsapás mindig mindenki vereségével végződik”. A Pope's Worldwide Prayer Network által készített áprilisi videó végén ezt a kérést fogalmazza meg: „Tegyük az erőszakmentességet cselekedeteink vezérfonalává, mind a mindennapi életben, mind a nemzetközi kapcsolatok során”.


A Szentatya szavai a videóban:
Erőszak nélkül élni, beszélni és cselekedni nem azt jelenti, hogy feladjuk, hogy elveszítünk valamit vagy lemondunk bármiről is, hanem azt, hogy mindenre törekszünk
Ahogy Szent XXIII. János mondta 60 évvel ezelőtt Pacem in Terris enciklikájában, a háború őrültség. Teljesen ésszerűtlen. Bármilyen háború, fegyveres összecsapás mindig mindenki vereségével végződik.
Fejlesszük ki a béke kultúráját.
Emlékezzünk arra, hogy még önvédelem esetén is a béke a végső cél, és hogy tartós béke csak fegyverek nélkül létezhet.
Tegyük az erőszakmentességet cselekvéseink vezérfonalává, mind a mindennapi életben, mind a nemzetközi kapcsolatok során. Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A bántalmazás áldozataiért2023. március

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02
Ferenc Pápa VIDEO A bántalmazás áldozataiért 2023. március

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!

A visszaélésekre, különösen az Egyház tagjai által elkövetett esetekre válaszul nem elég az, hogy bocsánatot kérjünk.
Bocsánatot kérni szükséges, de nem elég. A bocsánatkérés jót tesz az áldozatoknak, de nekik kell mindennek „a középpontjában” lenniük.
Fájdalmuk és lelki sebeik akkor tudnak elkezdeni gyógyulni, ha megoldást találnak – ha konkrét lépések történnek az elszenvedett borzalmak helyreállítására és azok megismétlődésének megakadályozására.
Az Egyház ne próbálja takargatni a visszaélések semmilyen tragédiáját. Akkor sem, ha az családokban, klubokban vagy más típusú intézményekben történik.
Az Egyháznak mintaként kell szolgálnia a probléma megoldásának segítésében, és felszínre kell hoznia azt a társadalomban és a családokban.
Biztonságos tereket kell kínálnia az áldozatok számára, hogy meghallgassák őket, pszichológiai támogatást és védelmet kapjanak.
Imádkozzunk azokért, akik az Egyház tagjai által velük szemben elkövetett sérelmeket szenvedtek el; hogy találjanak magában az Egyházban konkrét választ fájdalmukra és szenvedéseikre.
Az egyháznak biztonságos tereket kell kínálnia az áldozatok számára, hogy meghallgassák őket, pszichológiai támogatást és védelmet kapjanak.

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."