85711 ima található a honlapon, összesen 202863 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc pápa video

Ferenc pápa video
Havonta frissül

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc pápa video üzenetei

Ferenc Pápa Az egyházi mozgalmakért és csoportokért2023. május

Napi Ima36 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
02
Ferenc Pápa Az egyházi mozgalmakért és csoportokért 2023. május

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!

Az Imaszándékról:
Az élő Egyház mozgásban lévő Egyház. Az egyházi mozgalmak pedig, ahogy Ferenc pápa a Pápa Világméretű Imahálózata által ebben a hónapban készített videóban mondja, „ajándékot jelentenek, kincsek az Egyház számára”.

Ahogyan kétezer évvel ezelőtt Pünkösdkor az apostolok megkapták azt az ajándékot, hogy különböző nyelveken hirdessék a feltámadást, úgy ma az egyházi mozgalmak és csoportok is „különböző nyelveken beszélnek” – magyarázza a pápa. És kreativitásuk révén „minden egyes napon újra felfedezik karizmájukban az evangélium vonzerejének és újszerűségének megmutatására szolgáló új utakat”.

Az Egyháznak szüksége van rájuk, teszi hozzá Ferenc pápa, és arra buzdítja őket, hogy „működjenek a püspökök és a plébániák szolgálatában, és kerüljék el azt a kísértést, hogy önmagukba zárkózzanak”. Imádkozik azért, hogy „fedezzék fel naponta újra a küldetésüket, az evangelizáló küldetést”, és „állítsák saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába”.


A Szentatya szavai a videóban:
„Az egyházi mozgalmak ajándékot jelentenek, kincsek az Egyház számára! Azok vagytok!

Ezek a mozgalmak megújítják az Egyházat a párbeszédre való képességük által, evangelizáló küldetésének szolgálatára. Karizmájuk révén minden nap újra felfedezik az evangélium vonzerejének és újszerűségének megmutatására szolgáló új utakat. Hogyan teszik ezt? Különböző nyelveken beszélve különbözőnek tűnnek, de ezeket a különbségeket a kreativitásuk hozza létre. De mindig értik és megértetik magukat.

Működjenek a püspökök és a plébániák szolgálatában, hogy elkerüljék a kísértést, hogy bezárkózzanak önmagukba, aminek ugye megvan a veszélye?

Legyünk mindig mozgásban, reagáljunk a Szentlélek indítására a kihívásokra, a mai világ változásaira.

Maradjunk az Egyházzal összhangban, hiszen az összhang a Szentlélek ajándéka.

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák! Szolgálat...”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa Az erőszakmentesség kultúrájáért2023. április

Napi Ima43 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
30
Ferenc Pápa Az erőszakmentesség kultúrájáért 2023. április

Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!

Az Imaszándékról:
Döntsünk mindannyian az erőszakmentesség határozott támogatása mellett. Ahogy Ferenc pápa mondja: „Erőszak nélkül élni, beszélni és cselekedni nem azt jelenti, hogy feladjuk, hogy elveszítünk valamit vagy lemondunk bármiről is, hanem azt, hogy mindenre törekszünk”. Idén van a 60. évfordulója Szent XXIII. János Pacem in Terris enciklikájának, és Ferenc pápa ismét előtérbe helyezi ennek az enciklikának az üzenetét, arra emlékeztetve minket, hogy „Bármilyen háború, bármilyen fegyveres összecsapás mindig mindenki vereségével végződik”. A Pope's Worldwide Prayer Network által készített áprilisi videó végén ezt a kérést fogalmazza meg: „Tegyük az erőszakmentességet cselekedeteink vezérfonalává, mind a mindennapi életben, mind a nemzetközi kapcsolatok során”.


A Szentatya szavai a videóban:
Erőszak nélkül élni, beszélni és cselekedni nem azt jelenti, hogy feladjuk, hogy elveszítünk valamit vagy lemondunk bármiről is, hanem azt, hogy mindenre törekszünk
Ahogy Szent XXIII. János mondta 60 évvel ezelőtt Pacem in Terris enciklikájában, a háború őrültség. Teljesen ésszerűtlen. Bármilyen háború, fegyveres összecsapás mindig mindenki vereségével végződik.
Fejlesszük ki a béke kultúráját.
Emlékezzünk arra, hogy még önvédelem esetén is a béke a végső cél, és hogy tartós béke csak fegyverek nélkül létezhet.
Tegyük az erőszakmentességet cselekvéseink vezérfonalává, mind a mindennapi életben, mind a nemzetközi kapcsolatok során. Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A bántalmazás áldozataiért2023. március

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02
Ferenc Pápa VIDEO A bántalmazás áldozataiért 2023. március

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!

A visszaélésekre, különösen az Egyház tagjai által elkövetett esetekre válaszul nem elég az, hogy bocsánatot kérjünk.
Bocsánatot kérni szükséges, de nem elég. A bocsánatkérés jót tesz az áldozatoknak, de nekik kell mindennek „a középpontjában” lenniük.
Fájdalmuk és lelki sebeik akkor tudnak elkezdeni gyógyulni, ha megoldást találnak – ha konkrét lépések történnek az elszenvedett borzalmak helyreállítására és azok megismétlődésének megakadályozására.
Az Egyház ne próbálja takargatni a visszaélések semmilyen tragédiáját. Akkor sem, ha az családokban, klubokban vagy más típusú intézményekben történik.
Az Egyháznak mintaként kell szolgálnia a probléma megoldásának segítésében, és felszínre kell hoznia azt a társadalomban és a családokban.
Biztonságos tereket kell kínálnia az áldozatok számára, hogy meghallgassák őket, pszichológiai támogatást és védelmet kapjanak.
Imádkozzunk azokért, akik az Egyház tagjai által velük szemben elkövetett sérelmeket szenvedtek el; hogy találjanak magában az Egyházban konkrét választ fájdalmukra és szenvedéseikre.
Az egyháznak biztonságos tereket kell kínálnia az áldozatok számára, hogy meghallgassák őket, pszichológiai támogatást és védelmet kapjanak.

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO Az önkéntes szervezetekért2022. december

Napi Ima48 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc Pápa VIDEO Az önkéntes szervezetekért 2022. december

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

A világnak szüksége van önkéntesekre és szervezetekre, amelyek elkötelezettek a közjó keresése iránt.
Igen, ez az a szó, amelyet ma sokan szeretnének eltörölni: elkötelezettség.
A világnak szüksége van olyan önkéntesekre, akik elkötelezik magukat a közjó mellett.
Önkéntesnek lenni, aki segít másokon, olyan választás, amely szabaddá tesz minket; megnyit bennünket mások szükségletei előtt - az igazságosság követelései, a szegények védelme, a teremtés gondozása előtt.
Azt jelenti, hogy az irgalmasság művészei vagyunk: kezünkkel, szemünkkel, figyelmes fülünkkel, közelségünkkel.
Önkéntesnek lenni pedig azt jelenti, hogy együtt dolgozunk azokkal, akiket szolgálunk. Nem csak az emberekért, hanem az emberekkel együtt. Együtt dolgozni az emberekkel.
Az önkéntes nonprofit szervezetek munkája sokkal hatékonyabb, ha együttműködnek egymással és a kormányokkal.
Együtt dolgozva, bármilyen kevés erőforrással is rendelkeznek, megtesznek minden tőlük telhetőt, és valósággá teszik a remény megsokszorozásának csodáját.
Nagy szükségünk van a remény megsokszorozására!
Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A szenvedő gyermekekért2022. november

Napi Ima42 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Ferenc Pápa VIDEO A szenvedő gyermekekért 2022. november

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 

Még mindig több millió gyermek szenved és él a rabszolgasághoz nagyon hasonló körülmények között.
Ők nem számok: ők emberi lények névvel, saját arccal, Istentől kapott identitással.
Túl gyakran megfeledkezünk a felelősségünkről, és szemet hunyunk ezeknek a gyerekeknek a kizsákmányolása felett, akiknek nincs joguk játszani, tanulni, álmodni. Még a család melegét sem élvezhetik.
Minden egyes peremre szorult gyermek, akit elhagyott a családja, iskola és egészségügyi ellátás nélkül van, egy-egy kiáltás! Egy Istenhez felszálló kiáltás, ami megszégyeníti a rendszert, amelyet mi, felnőttek építettünk.
Minden elhagyott gyermek a mi hibánk.
Nem engedhetjük tovább, hogy egyedül és elhagyatottnak érezzék magukat - joguk van az oktatásra és arra, hogy érezzék a családi szeretetet, hogy tudják, Isten nem feledkezik meg róluk.
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima39 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03
Ferenc Pápa VIDEO A mindenki számára nyitott Egyházért 2022. október

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

Ferenc pápa - 2022. október

Mit jelent az, hogy „szinódus”? Szinódus azt jelenti, hogy együtt járni. Ezt jelenti görögül: „együtt járni”, ugyanazon az úton járni.
Ezt várja Isten a harmadik évezred Egyházától - hogy visszanyerje annak a tudatát, hogy egy úton lévő nép, és hogy együtt kell haladnia.
Az ilyen szinódusi stílusú Egyház olyan Egyház, amely odafigyel, amely tudja, hogy a meghallgatás több, mint puszta hallás.
Ez azt jelenti, hogy meghallgatjuk egymást a sokféleségünkben, és megnyitjuk az ajtókat az Egyházon kívüliek előtt. Nem arról szól, hogy véleményeket gyűjtsünk, és nem arról, hogy parlamentet tartsunk. A zsinat nem felmérés, hanem a főszereplőnek, a Szentléleknek a meghallgatása. Arról szól, hogy imádkozzunk. Imádság nélkül nem lesz együtt járás.
Használjuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy a közelség Egyháza legyünk. Isten stílusa: közelség, együttérzés és gyengédség. Adjunk hálát Isten minden népének, akik figyelmes meghallgatással járják a zsinati utat.
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A halálbüntetés eltörléséért2022 szeptember

Napi Ima44 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc Pápa VIDEO A halálbüntetés eltörléséért 2022 szeptember

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.
 

világszerte napról-napra növekszik a „NEM” a halálbüntetésre. Az Egyház számára ez a remény jele.
Jogi szempontból nincs rá szükség.
A társadalom hatékonyan visszaszoríthatja a bűnözést anélkül, hogy végérvényesen megfosztaná az elkövetőket a megváltás lehetőségétől.
Mindig, minden jogi ítéletben ott kell lennie a remény jelének.
A halálbüntetés nem szolgáltat igazságot az áldozatoknak, hanem inkább bosszúra ösztönöz, és megakadályozza az esetleges igazságszolgáltatási hiba visszafordításának lehetőségét.
Ráadásul a halálbüntetés erkölcsileg elfogadhatatlan, mert elpusztítja a legfontosabb ajándékot, amit kaptunk: az életet. Ne felejtsük el, hogy az ember az utolsó pillanatig megtérhet és megváltozhat.
Az evangélium fényében a halálbüntetés elfogadhatatlan. A „Ne ölj” parancsolat egyaránt vonatkozik az ártatlanokra és a bűnösökre.
Ezért felhívok minden jóakaratú embert, hogy mozdítsa elő a halálbüntetés eltörlését az egész világon.
Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO üzenete A kis- és középvállalkozókért2022 augusztus

Napi Ima36 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02
Ferenc Pápa VIDEO üzenete A kis- és középvállalkozókért 2022 augusztus


Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

A világjárvány és a háborúk következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal néz szembe. Ezt még mindig nem vesszük észre!
A leginkább érintettek között vannak a kis- és középvállalkozások.
Üzletek, műhelyek, takarító vállalkozások, szállítmányozó vállalkozások és még sokan mások.
Akik nem szerepelnek a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb listáin, és a nehézségek ellenére munkahelyeket teremtenek, eleget téve társadalmi felelősségüknek.
Azok, akik a közjóba fektetnek be ahelyett, hogy adóparadicsomokban rejtegetnék a pénzüket.
Ők mindannyian hatalmas kreatív kapacitást szentelnek annak, hogy alulról felfelé haladva változtassák meg a dolgokat, ahonnan mindig a legjobb kreativitás származik.
Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozattal fektetnek be az életbe, jólétet, lehetőségeket és munkát teremtve.
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO2022 július

Napi Ima42 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc Pápa VIDEO 2022 július

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

 

Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszélnénk a köztünk élő idősek fontosságáról.
Soha ennyien nem voltunk még ennyien az emberiség történetében, de nem igazán tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt: sok terv van az öregkor megsegítésére, de kevés terv a létezésre.
Mi, idősek gyakran különleges érzékenységgel rendelkezünk a gondoskodás, az elmélkedés és a szeretet iránt. A gyengédség tanítói vagyunk, vagy lehetünk, és valóban lehetünk!
Ebben a háborúhoz szokott világban a gyengédség igazi forradalmára van szükségünk.
Nagy felelősségünk van az új nemzedékek felé ezzel kapcsolatban.
Ne feledjük: a nagyszülők és az idősek a kenyér, amely táplálja életünket, egy nép rejtett bölcsessége. Ezért kell őket ünnepelnünk, és én egy nekik szentelt napot hoztam létre.
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa VIDEO A családokért2022 június

Napi Ima37 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
Ferenc Pápa VIDEO A családokért 2022 június

https://youtu.be/mBddokJFxCU

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

A család az a hely, ahol megtanulunk egymással, a fiatalokkal és az idősebbekkel együtt élni.
Azáltal, hogy együtt vagyunk -fiatalok, idősek, felnőttek, gyermekek-, hogy különbözőségünkben is egységesek vagyunk, életpéldánkkal evangelizálunk.
Természetesen nem létezik tökéletes család. Mindig vannak de-k.
De ez nem számít. Nem szabad félnünk a hibáktól; tanulnunk kell belőlük, hogy tovább tudjunk lépni.
Ne felejtsük el, hogy Isten velünk van: a családunkban, a szomszédságunkban, a városban, ahol élünk, Ő velünk van.
Ő gondoskodik rólunk. Ő velünk marad minden időben a tenger által hánykolódó csónakban: amikor vitatkozunk, amikor szenvedünk, amikor örülünk, az Úr ott van, és elkísér, segít és megjavít minket.
A családi szeretet mindannyiunk számára a szentség személyes útja.
Ezért választottam ezt a témát a Családok Világtalálkozójának e havi témájául:
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."