21855 ima található a honlapon, összesen 27976 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Ferenc pápa twitter

  Ferenc pápa twitter
  Napi több frissítés

  Ferenc pápa twitter üzenetei

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  31

  Jöjj, Szentlélek: Te, a harmónia vagy, tegyél minket az egység építőivé; Te, aki mindig adod magadat, adj bátorságot nekünk, hogy kilépjünk önmagunkból, szeressük és segítsünk egymást, hogy egységes családdá váljunk. Ámen. #Pünkösd

  Veni, Sancte Spiritus: Qui concordia es, fac nos molitores unitatis; Qui semper donaris, da nobis ardorem nosmet egrediendi, diligendi invicem et adiuvandi, ut una fiamus familia. Amen. #Pentecostes

   

  A Szentlélek, Isten emléke, újraéleszti bennünk a kapott ajándék emlékét. Szabadítson meg minket az önzés bénulásától, és gyújtson bennünk vágyat, hogy szolgáljunk és jót cselekedjünk. #Pünkösd

  Spiritus Sanctus, memoria Dei, inflet nobis memoriam doni quod accepimus. Libera nos a debilitate nimiae nostri dilectionis et succende in nobis desiderium serviendi ac benefaciendi. #Pentecostes

   

  Az emberiség nagy próbáiból és köztük a #pandémia-ból, jobb vagy rosszabbá válunk. Nem leszünk ugyanazok. És ezért ma nyissuk meg magunkat a Szentlélek előtt, mert ő az, aki megváltoztatja a szívünket és segít, hogy jobban kiszabaduljunk.

  E magnis certaminibus humani generis, inter quae est #pestilentia universalis, meliores vel peiores discedere possumus, nullomodo autem sicut antea. Proinde hodie Spiritui Sancto aperimur, qui immutet cor nostrum et adiuvet nos, ut meliores discedamus.

   

  Szükségünk van a Szentlélekre, hogy új lélekkel szolgáljunk, megnyitja elménket és szívünket, hogy szembenézzünk a jelen pillanattal és a jövővel, a megtanult leckével: egy emberiség vagyunk. Senki sem menti meg magát egyedül. Senki.

  Spiritus Sanctus oportet oculos novos nobis det, mentem nostram et cor aperiat ad instans futurumque de magisterio praecepto oppetendum: unum sumus humanum genus. Nemo solus salvetur. Nemo.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  27

  Az #Ima megszabadít minket az erőszak ösztönétől és Isten felé irányítja a pillantásunkat, hogy újra gondoskodjon az ember szívéről. #GeneralAudience

  Nos expedit a violentiae conatibus #precatio, quae contuitus est in Deum, ut Is rursus redeat hominis cor curare. #AudientiaGeneralis

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26
  Ferenc pápa twitter
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26

  A Szentlélek átalakít bennünket az egyház irgalmasságának kebelébe, azaz „mindenki számára "nyitott szívű anyává.”

  Sanctus Spiritus immutat nos in Ecclesiam gremium misericordiae, in matrem scilicet erga omnes benignissimam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc Pápa twitter

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Szeretet Istene, mutasd meg nekünk helyünket ezen a világon, mint a Földön lévő összes teremtményed iránti szeretet eszközeit, mert senkiről sem feledkezel el. Áldott légy! #LaudatoSi5

  Deus amoris, ostende nobis nostrum locum in hoc mundo tamquam instrumenta tui affectus pro cunctis creaturis quae in hac terra sunt, quoniam ne una quidem earum apud te oblivione obruitur. Laudatus sis! #LaudatoSi5

   

  Szűz Mária, a keresztények segítségére bízunk mindenkit, ebben a nehéz időszakban a békéért, aki a nemzetek közötti párbeszéden, a szegényekért, a teremtés védelmében és a test és a lélek minden betegségének legyőzésén dolgozik.

  Mariae Auxiliatrici omnes in his angustiis operatores pacis, concordiae inter nationes, custodiae creaturarum et humanae victoriae in corporis cordisque et animae aegritudines committimus.

   

  Bízunk a Kínában élő katolikus testvéreinkkel mennyei anyánk irányításában és védelmében, hogy örömteli tanúi legyenek és a szeretet és a remény előmozdítói, erősek a hitben és a testvéri egységben.

  Matris caelestis consilio et praesidio fratres sororesque nostrae in Sinis committimus, ut, fide corroborati et unitate fraterna coniuncti, laeti testes sint et caritatis speique promotores.

   

  #UrunkMennybemenetele ünnepe azt mondja nekünk, hogy Jézus felment a mennybe, hogy az Atya jobbján dicsőségben lakjon, és mindig köztünk marad. Ez az erőnk, kitartásunk és az örömünk forrása.

  Festum #Ascensionis nobis explanat Iesum in caelum ascendisse, ut gloriosus inhabitaret ad dexteram Patris, et eodem tempore semper manere nobiscum: hinc nostra exoriuntur virtus, perserverantia et laetitia.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Az Úr ismeretét elsősorban az adja, hogy nemzedékről nemzedékre mondja el, hogyan folytatja jelenlétét. Az élet Istene az élet történetén keresztül ismerteti magát velünk. #WorldCommunicationsDay2020
  http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html

  Intellectus Dei praesertim enarrando traditur in progenies quomodo Ipse perseverat nobis adesse. #GMCS2020

   

  Az integrált ökológia időt igényel a teremtéssel való békés harmónia visszanyerésére, az életmódunkon és az ideáinkon gondolkodva, valamint a köztünk élő és körülvevő Teremtőre tekintve. #LaudatoSi5

  Integra oecologia requirit ut aliquid temporis tribuatur ad serenam harmoniam cum creato recuperandam, ad considerandum nostrum vitae genus ac nostra optata sublimia, ad Creatorem contemplandum, qui inter nos vivit et in iis quae circa nos sunt. #LaudatoSi5

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  A természet gondozása egy életmód része, amely magában foglalja az együttélés képességét és a közösséget. Jézus emlékeztet bennünket, hogy Isten a közös atyánk, és ez testvérekké tesz minket. #LaudatoSi5

  Cura de natura pars est vitae generis quod facultatem complectitur cum aliis vivendi et communionis. Iesus nobis commemorat nos habere Deum tamquam nostrum Patrem communem et hoc nos fratres constituere. #LaudatoSi5

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa twitter

  Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Az #Imádkozók őrzik az alapvető igazságokat: mindannyian megismétlik, hogy az élet minden erőfeszítése, próbája és nehézsége ellenére, tele van lenyűgöző kegyelemmel. És ezért az életet mindig meg kell védeni és védelmezni.

  Viri mulieresque #orantes praecipua principia custodiunt: omnes certiores faciunt hanc vitam – praeter eius labores, probationes et dies difficiles – gratia repleri, quae admirationem movet. Et cum talis sit, defendenda est ac tuenda.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."