75224 ima található a honlapon, összesen 174005 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója
Naponta frissül

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója1457

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

+ 1938.1.2. Midőn ma a Szentáldozáshoz készültem, Jézus felszólított, hogy írjak többet, éspedig ne csak a kegyelmekről, melyekkel elhalmoz, hanem a külső dolgokról is sok lélek vigaszára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója1455

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

E napon éreztem egy pompás lélek imáját. Szándékomra ajánlotta fel, s papi áldásában részesített. Forró imával válaszoltam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója1453

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Ma Újév napja van. Reggel nagyon rosszul voltam, alig tudtam átmenni a szomszéd cellába a Szentáldozásra. Nem voltam szentmisén. Állandósult a rosszullétem. Ágyban mondtam el a hálaadó imát. Vágyódtam elmenni a szentmisére, meggyónni P. Andrasznál, de oly gyenge voltam, hogy egyiket sem tudtam megtenni. Emiatt nagyon szenvedtem. Reggeli után jött a betegápoló nővér, s megkérdezte: „Miért nem volt reggel a szentmisén?” Azt válaszoltam, hogy nem tudtam elmenni. Rosszallóan csóválta a fejét, s azt mondta: „Ilyen nagy ünnepen nem ment misére!” S elhagyta cellámat. Két napig feküdtem nagy fájdalmak közt, és rám sem nézett. Harmadik nap pedig, amikor bejött, nem kérdezte meg, fel tudok-e kelni, hanem rögtön emelt hangon azt kérdezte, miért nem mentem szentmisére? Egyedül maradva megpróbáltam felkelni, de újra rosszul lettem, s így nyugodtan ágyban maradtam. Szívem sok mindent fel tudott ajánlani az Úrnak. A második szentmise idején lélekben egyesültem az Úrral. Utána újra jött a nővér, de már lázmérővel – mint ápolónő. Nem volt lázam, mégis súlyos beteg voltam, s nem bírtam felkelni. Újra következett egy „prédikáció”. Ne engedjek a betegségnek! Azt válaszoltam: „Tudom, nálunk csak az a beteg, aki már haldoklik.” Az újabb erkölcsi intelmekre azt feleltem, hogy jelenleg nincs szükségem buzgóságra való késztetésre. Erre újra egyedül találtam magam a cellában. Fájt a szívem, keserűség töltötte el a lelkem. E szavakat ismételgettem: „Üdvöz légy, új év, üdvöz légy, keserűség kelyhe! Jézusom! Szívem utánad eped, de betegségem meggátol abban, hogy testileg részt vegyek a nővérek áhítatgyakorlatain. Ezért lustasággal gyanúsítanak.” Fájdalmaim erősödtek. Ebédidő alatt meglátogatott a főnöknő, de csak rövid időre nézett be, s már ment is. Kérni akartam, hogy P. Andrasz látogasson meg, mert gyónni szeretnék. Két okból visszatartottam magam. Először: nem akartam okot adni a zsörtölődésre, mint a szentmisénél; másodszor: nem lettem volna képes meggyónni, mert elsírtam volna magam, mint egy kisgyermek. Kis idő múlva bejött egy nővér, és megjegyezte: „A kályhán van tej és vaj. Miért nem iszik, nővér?” Azt válaszoltam: „Mert senki sincs, aki ideadná az ágyamba.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."