107832 ima található a honlapon, összesen 257757 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója
Naponta frissül

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója164

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18

164   (83)   + JMJ              Varsó, 1933.

Örök fogadalom előtti próbaidő (Probáció)[1]

Midőn megtudtam, hogy probációra kell mennem, arra gondolva, mily felfoghatatlan kegyelem is az örök fogadalom, szívem megtelt örömmel. A Legszentebb Oltáriszentség elé siettem, s amint hálaadásba merültem, lelkemben a következő szavakat hallottam: „Gyermekem, te vagy az én örömem, enyhülés vagy te szívem számára. Annyi kegyelmet kapsz, amennyit csak el tudsz viselni. Valahányszor örömet akarsz nekem szerezni, hirdesd a világnak nagy és felfoghatatlan irgalmamat.”


[1] Ld. 55. sz. jegyzet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója163

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
17

163 (78)      JMJ                       1937.

Általános gyakorlat


+ Ahányszor lélegzik a keblem, ahányszor dobban a szívem, ahányszor lüktet a vérem testemben, annyi ezerszer kívánom dicsérni a Te irgalmadat, ó, Legszentebb Szentháromság!

+ Szeretnék egészen irgalmaddá változni, s élő képmásod lenni, Uram; Isten e legfelségesebb tulajdonsága, végtelen irgalma jusson el szívemen és lelkemen keresztül embertársaimhoz.

Segíts meg, Uram abban, hogy szemeim irgalmasan nézzenek, hogy sohase gyanakodjak, s ne ítéljek külső látszat alapján, hanem lássam meg azt, ami felebarátaim lelkében szép, és legyek segítségükre.

Segíts meg, hogy irgalmas legyen a hallásom, hogy figyeljek mindig felebarátaim szükségleteire, hogy füleim ne legyenek közömbösek szenvedéseik és panaszaik hallatán.

Segíts meg, Uram, hogy irgalmas legyen a nyelvem, hogy sohase szóljak felebarátaimról lenézően, s negatívan, de mindenki számára legyen vigasztaló és megbocsátó szavam.

Segíts meg, Uram, hogy irgalmasak legyenek a kezeim, telve jó cselekedetekkel, hogy felebarátaimnak csak jót tegyek, s a nehéz, fáradságos munkákat magamra vállaljam.

Segíts, hogy lábaim is irgalmasak legyenek, hogy siessek mindig felebarátaim segítségére, legyőzve saját kimerültségemet és fáradtságomat. Valódi pihenésem a felebarátaim szolgálata legyen.

Segíts meg, Uram, hogy irgalmas legyen a szívem, hogy együtt érezzek felebarátaim minden szenvedésével. Szívem nem zárom el senki elől. Őszintén fogok barátkozni, még azokkal is, akikről tudom, hogy jóságommal vissza fognak élni, én pedig bezárkózom Jézus legirgalmasabb Szívébe. Hallgatok saját szenvedéseimről. Irgalmad pihenjen bennem, ó, Uram!

+ Magad parancsolod meg nekem, hogy az irgalom három fokozatát gyakoroljam; első: irgalmas tett – bármilyen módon; második: irgalmas szó – amit nem tudok cselekedettel elérni, azt szavakkal fejezzem ki; harmadik: az ima. Amit sem tettel, sem szavakkal nem tudok elérni, azt mindig megtehetem még imádsággal. Imám elér oda is, ahova testileg nem juthatok el.

Ó, Jézus, alakíts magaddá, hiszen Te mindent megtehetsz!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója162

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
16
162   (77) JMJ Jézusom, bízom Benned. 1937.1.hónap 1. nap
 
A lélek belső ellenőrzésének lapja. Részletes lelkiismeret-vizsgálat – egyesülni az irgalmas Jézussal. Gyakorlat – belső csend, a hallgatás szigorú megtartása.
 
A lelkiismeret
 
Január:                   Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 41, vereség – 4.
                              Fohász: „De Jézus hallgatott.”
Február:                 Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 36, vereség – 3.
                              Fohász: „Jézusom, bízom Benned!”
Március:                Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 51, vereség – 2.
                              Fohász: „Jézus, gyújtsd szeretetre szívemet!”
Április:                  Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 61, vereség – 4.
                              Fohász: „Mindent elbírok Istennel.”
Május:                   Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 92, vereség – 3.
                              Fohász: „Az Ő nevében van az én erőm.”
Június:                   Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 64, vereség – 1.
                              Fohász: „Mindent Jézusért!”
Július:                    Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 62, vereség – 8.
                              Fohász: „Jézus, pihenj meg szívemben!”
Augusztus:            Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 88, vereség – 7.
                              Fohász: „Jézus, Te tudod…”
Szeptember:          Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 99, vereség – 1.
                              Fohász: „Jézus, rejts el Szívedben!”
Október:                Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem – 41, vereség – 3.
                              Fohász: „Mária, egyesíts Jézussal!”
November:            Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem, vereség.
                              Fohász: „Ó, Jézusom, irgalom!”
December:             Isten és a lélek. Hallgatás. Győzelem, vereség.
                              Fohász: „Üdvöz légy, élő Ostya!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója160

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

160   + Engesztelő napom[1] a hónap ötödik napja, ami első péntekre esett. Nekem kell ma díszőrséget állnom az Úr előtt. Ezen a napon elégtételt kell adnom minden megbántásért, megvetésért, s imádkoznom kell, hogy ezen a napon ne történjék semmiféle szentségtörés. Ezen a napon lelkem különleges szeretettől izzott az Oltáriszentség iránt. Úgy éreztem, parázzsá váltam. Midőn a Szentáldozáshoz járultam, észrevettem, hogy a pap, aki az Úr Jézust adta nekem, ruhája ujjához odaragadt egy másik Ostya. Nem tudtam, melyiket vegyem el. Mikor így egy pillanatig fontolgattam, a pap türelmetlen lett, s intett a kezével, áldozzam már. Amikor a kezéből magamhoz vettem az Urat – ugyanakkor a másik Ostya leesett a kezembe. A pap a korlát végéhez ment áldoztatni, én pedig ezalatt végig a kezemben tartottam az Úr Jézust. Midőn a pap újra közeledett felém, odaadtam neki az Ostyát, hogy visszatehesse a kehelybe, hiszen amíg áldoztam, nem szólhattam neki, hogy kiesett az Ostya, csak most, hogy már megáldoztam. Az alatt az idő alatt, amíg a Szent Ostyát (76) a kezemben tartottam, a szeretet oly nagy erejét éreztem, hogy egész nap semmit sem tudtam enni, s nem tudtam magamhoz térni. A Szent Ostyából ezeket a szavakat hallottam: „Kezedben akartam pihenni, nemcsak a szívedben.” Ebben a pillanatban megláttam a kis Jézust. Később, ahogy a pap közeledett – újból az Ostyát láttam.


[1] A hónap egy napját, melyet a mesternő jelölt ki számukra, minden novícia különleges áldozati, engesztelő napként ajánlotta fel a Rendben. Ezen a napon nagyobb összeszedettségre, és a Szentségi Jézussal való mélyebb egyesülésre kellett törekednie. A novíciák a mesternőtől külön önmegtagadásokat is kértek, és minden munkájukat, imáikat és szenvedéseiket felajánlották Jézusnak a bűnösökért. Néhány nővér a novíciátusból kikerülve is megőrizte ezt a gyakorlatot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Faustyna Kowalska naplója158

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12

158   + Midőn Kiekrzben[1] voltam, hogy egy nővért[2] rövid ideig helyettesítsek, egy délután átmentem a kerten, s megálltam a tó partján. Hosszabb ideig eltűnődtem a vízen, mint éltető elemen. Hirtelen megláttam magam mellett Jézust, aki nagy szeretettel így szólt: „Jegyesem, mindezt neked teremtettem, s tudnod kell, hogy mindez a szépség nem hasonlítható ahhoz, amit részedre az örökkévalóságban készítettem elő.” Lelkem oly nagy örömmel telt el, hogy ott maradtam egészen estig, s mégis úgy tűnt, mintha csak egy pillanatot töltöttem volna ott. Ez a napom szabad volt, s egynapos lelkigyakorlatot[3] jelöltek ki számomra, (75) tehát szabadon átadhattam magam az imának. Ó, milyen végtelenül jó az Isten; jóságával minduntalan követ minket. Legtöbbször akkor ajándékoz meg a legnagyobb kegyelemmel, mikor egyáltalán nem várom.


[1] 1929-ben Fausztina nővér rövid időt töltött a Rend Kiekrz-i házában, Poznan mellett.

[2] Valószínűleg Modesta Rzeczkowska nővért helyettesítette, aki ebben az időben beteg volt, és egy kúrára kellett utaznia Varsóba.

[3] A nővérek minden hónap elején egy-egy napot szentelnek lelki megújulásra, ún. egynapos lelkigyakorlatra. Ezen a napon nincs rekreáció, a nővérek szilenciumot tartanak, belső elmélyülésre törekszenek. Minden nővér egyórás elmélkedést tart, keresztutat végez, lelkiismeret-vizsgálatot tart lelki életére vonatkozóan egész hónapra visszamenőleg, ezen kívül félórát elmélkedik a halálról.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."