85711 ima található a honlapon, összesen 202865 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre Katáng barát
Változó frissítés

Életem új – utolsó – szakaszához érkeztem, vallomást szeretnék tenni arról, hogy változatlanul nem akarok mást, mint mások lelki tápláléka és orvossága lenni! Életem eddig is „pro-existentia“ – „másokért való élet” volt, és ezután is az lesz! Képiesen „katáng”: egyfajta útmutató, egyszerű, nem hivalkodó, mégis egyedien szép, szemet gyönyörködtető lét, és akinek szüksége van rám, az az út mentén megtalál!

 

„Katáng” Mindig is tetszett utánozhatatlan színű kék virága. Mit tudtam én még akkor arról, hogy gyökere, szára és virága számtalan betegségre orvosság. Az lepett meg már gyermekkoromtól fogva, hogy nem ágyásokban, nem a megtrágyázott anyaföldben, hanem egyszerűen az út szélén virít. Ott, ahol más növény fanyalogva csak vegetál, ő ott bontja ki pompás szirmait. Sőt, az az igazi otthona! Ott érzi jól magát! Ott van az ő helye! Ezért is nevezik németül „Wegwarte“-nak, szószerinti fordításban „útmenti őr“-nek, „útvigyázó“-nak...

Egyrészt egyszerű, de mégis szép, tiszta, boldog gyermekkorom előtt tisztelgek! Ez illetve áldott családom, jó barátaim, nagyrabecsült tanítóim és tanáraim, kedves osztálytársaim, ismerőseim és falusfeleim, illetve híveim és tanítványaim formáltak azzá, aki ma vagyok! Köszönet nekik!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátA jó szó életmentő ereje

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát A jó szó életmentő ereje
A jó szó életmentő ereje
Istennek hála, ismét itthon vagyunk! Lelki iszákjaink tele vannak szebbnél szebb élményekkel! A száztornyú Dijon hercegi palotájának festői szépségével. A Cluny-i még romjaiban is impozáns bencés kolostortemplom nyolcszögű tornyának fenségével. Taizé barakk kápolnájának imádságra hívogató csendjével. Lyon óvárosának belső középkori udvaraival. A szeles Avignon ódon épületeinek csipkéivel. Toulouse csodálatos, Aquinói Szent Tamás porhüvelyét rejtő domonkos templomának megkopottan is szemet gyönyörködtető falfestményeivel. Carcassonne bevehetetlennek tűnő erődítményének impozáns bástyáival. Macon nótás, üde esti illatával. Bourg-en-Bresse kolostorának utólérhetetlenül filigrán faragásaival. Az arsi szent plébános romlatlanul megmaradt testének látványával, és természetesen a Lourdes-i Szűzanya közelségével.
Közben pedig sok bensőséges ima, buzgó éneklés, vidám nótázás, felhőtlen nevetés, mély beszélgetések vagy egyszerűen csak véget nem érő derűs társalgás. Kezdetben megilletődötten, talán félve keltünk útra, hisz nem mind ismertük egymást, a végén viszont már olyan közel éreztük magunkat a másikunkhoz, hogy nehezünkre esett az elválás. Vagy ahogyan egyikünk olyan szépen és találóan kifejezte: „Csoportként indultunk el és családként tértünk vissza.“
Hogy mi volt az egésznek a titka? A kegyelmen túl, amit bőséggel árasztott ránk is ezekben a napokban az Ég, egymás sajátosan egyedi másságának az elfogadása. Annyi őszinte elismerést, önzetlen méltatást, kedves bókot, jó szót rég nem hallottam, hogy mondtatok volna egymásnak, mint Stuttgarttól Lourdesig és vissza!
Lám, milyen csodákra képes a jó szó!
Egy rövid, de szívből jövő "köszönöm" melegséggel tölti el a szívedet,
egy barátságos pillantás újra önbizalmat ad,
egy tiszteletteljes köszöntés visszaadja önbecsülésed,
egy meleg ölelés új életenergiákat szabadít fel benned,
egy gyöngéd simogatás azt fejezi ki, milyen fontos vagy,
egy bátorító vállveregetés után hegyeket tudnál átugorni,
egy jóindulatú dicsérettől ismét szárnyal a lelked,
egy elismerő szó gátakat dönthet le benned,
egy nagylelkű elismerés hallattán madarat lehetne fogatni veled,
egy meghitt beszélgetés családtaggá, testvérré nemesít,
egy baráti gesztus megszépíti a napodat!
Ugyanis mind azt üzeni neked: Jó, hogy létezel! Szükségem van rád! Nélküled szegényebb lennék! Életed értékes! Isten ajándéka vagy számomra!
Ez pedig több, mint a legnagyobb lottónyeremény.
Mert nem csak kenyérből és pénzből él az ember, hanem egy-egy hálás, kedves, dicsérő, elismerő szóból is!
Sőt, ebből sokkal hosszabb ideig!
Milyen kár, hogy néha erre a szóra olyan sokáig kell várnunk…
Neked is!
Nekem is!
Másnak is!
Miért vagy hát olyan szűkmarkú a jó szóval? Nem tudod, hogy életeket menthetsz meg vele?
Imre atya
2023. május 23.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátA betegség angyala

Napi Ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
28
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát A betegség angyala
A betegség angyala
Beteg, látogassam meg! – kérte két hete a telefonon.
Amikor beléptem hozzá, ágyban feküdt. A nehezén túl van, mondja, az operáció minden jel szerint sikerült, de nagyon lassan gyógyul. Gyógyul? Nem is tudja. Legalábbis nem érzi. Lehet nem is gyógyul, hanem állapota stagnál, csak az orvosok áltatják. Amit nap, mint nap érez az az, hogy éktelenül türelmetlen, mert itt kell feküdnie. Igaz, a cégtől telefonáltak neki és jókívánságaik mellett azt is tolmácsolták, hogy maradjon nyugodtan odahaza, ameddig csak szükséges. De itt feküdni nap, mint nap és bámulni a mennyezetet, az maga a horror. Ja, igen, napközben tévézik, de már megunta. Mindig ugyanaz: manipuláció. Már kívülről tudja a programokat. Röstelli, hogy övéivel szemben is ingerült, belátja, de nem tud rajta változtatni.
„- Atya, mit lehet itt tenni?” – kérdezi zaklatottan. „Van-e a betegségnek egyáltalán értelme?”
Halkan szólok, nem akarok előtte a mindentudó szerepében tetszelegni.
„- Aligha van olyan állapot”, - kezdem, „amely annyira megváltoztathatja az életedet, mint egy betegség. Néha úgy jön, mint derült égből a villámcsapás. Máskor lassan, lopakodva, alattomosan és észrevétlenül kúszik, mint a tolvaj. Akárhogyan is jön valakihez, mindenki meglepődik, mindenki megijed és igyekszik kitérni előle.
Érthető, hisz feje tetejére állítja életedet, megfoszt testi egészségedtől, kiszívja életerődet, megrabol álmaidtól, nem egyszer mérhetetlen fizikai szenvedést okoz vagy tétlenségre kényszerít, és ami talán a legfájóbb, hogy kiveszi kezedből a kormánypálcát: ő parancsol, ő irányít.
Viszont van a betegségnek egy másik vetülete is. Én valahogyan úgy képzelem el, mint egy angyalt. Egy angyalt, akit Isten küldött hozzám. Meglátogat, hogy az Ő üzenetét hozza el nekem – a betegség idején.
Először is arra nyitja rá a szemed, hogy vannak nálad hatalmasabb dolgok az életben, mint az öregség, a betegség, a sorscsapások, a nagy szerencsétlenségek, amelyeknek az eredeti bűn óta ki vagyunk szolgáltatva, és velük legkésőbb a betegágyadon számot kell vetned és meg kell barátkoznodnod.
Azután megláttatja veled, hogy Isten szerető gondviseléséből kifolyólag a betegség nem mindig balszerencse, hanem lehet kegyelem is. Arra nógat szelíden, hogy életutadon megállj és vedd számba: jó irányban haladsz-e? Mi életed fő célkitűzése? Nem tértél el tőle? Netán már rég mellékvágányra kerültél? Most itt a lehetőség, hogy életedet más távlatból és új szemszögből nézd! Esetleg új célokat kellene kitűznöd, amit egészségesen soha nem tettél volna meg.
Az angyal eszedbe idézi továbbá, hogy a betegség megtámadhatja ugyan a testi egészségedet, de nem föltétlenül és nem minden esetben a lelked épségét. Az istenhívő embernél ez épp ellenkezőleg szokott lenni! Minél jobban fogy fizikai ereje, annál jobban acélozza meg lelkét a betegség, annál inkább fókuszálja belső energiáit a reményre, a bizalomra, és Isten erejével, Akit a betegség ideje alatt szünet nélkül szólongat, rendszerint hamarabb felépül.
Végül az angyal azt az üzenetet is hozza, hogy a betegség türelmes elviselése után egészen más lehet az élethez való viszonyod. Meglátod, ha majd a betegséget leküzdöd, további életed minden óráját intenzívebben, tudatosabban és boldogabban fogod megélni. Újra megtanulod szeretni és értékelni az egészségedet, a tieidet, a világot, és – egyáltalán az életet!
A betegség nagyon sok ember életét megváltoztatta - és az esetek többségében nem mindig negatív irányban. Feltéve ha hallgattak a betegség angyalára…” – fejeztem be.
Tegnap operáltak ismét.
Ezuttal is minden rendben ment, mondták a tieid. Külsőleg mindenképp.
Már üzentél is, hogy látogassalak meg, ha majd újfent arra járok.
Ugyanis téged is meglátogatott a betegség angyala – és új összefüggésekre jöttél rá!
 
2023-04-28.
Imre atya
 
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátSajátságos húsvéti gondolatok…

Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Sajátságos húsvéti gondolatok…

Sajátságos húsvéti gondolatok…
 

Ismerlek a német egyházközségből. Kedves vagy, mosolygós, szeretnek az emberek. Tudják, velem együtt, hogy nős diákónus akarsz lenni. Eleddig nem sokat beszélgettünk egymással, tegnap viszont – meséled – szerettél volna közelebbről is megismerni egy papot, aki nem a német egyház emlőjén nevelkedett.

„ – A legnehezebb az embereknek Istenről beszélni, tudja?” – mondod. „Egyrészt mert őket manapság inkább a társadalmi problémák érdeklik, másrészt meg a Szentírás olyan keveset beszél Istenről, és amit mond is róla, az mind olyan elavultnak és életidegennek tűnik. Nem így gondolja?” – teszed fel a nagy kérdést.

„ – Tökéletesen igaza van!” – válaszolom. „Talán azzal a kiegészítéssel, hogy ha nem is tudunk Istenről mindent, a lényegeset elmondta önmagáról. Meg aztán amit egyszer elmondott, az minden korok embere számára érvényes, és hogy elavult lenne Levelének a kifejezési módja? Azon könnyen segíthetünk: le kell fordítanunk a mi nyelvezetünkre.”

„ – Ön miről beszélne most, Húsvét küszöbén Istennel kapcsolatban!” – kiváncsiskodsz.

„ – Isten gyenge és erős oldalairól.” – mondom.

„ – Isten gyenge és erős oldalairól?” – tágul kerekre a szemed.

„ – Igen. Ez visz legközelebb ahhoz, hogy megismerjük Őt! Elhűlve gondolok például arra, hogy a mi Istenünknek is egy sereg gyengesége van, de mégis fontosnak találom, hogy most, a Szent Három Nap alatt tudatosítsam őket magamban.

Először is azt kell megállapítanom, hogy a mi Istenünk nem sokat tud az üzletről. Kegyelmeit, ajándékait ingyen osztogatja anélkül, hogy az embereknek akár előleget kellene fizetniük érte, sőt teszi ezt híjával annak, hogy a bázist demokratikusan megszavaztatná: érdemes-e így Neki befektetnie vagy sem? És boldog, ha megnyitjuk előtte a szívünket és elfogadjuk ajándékait!

Azután másodszor azt is be kell vallanom, hogy a mi Istenünk nem ismeri ki magát a bankügyletek területén. Adósságelengedést ígér mindenkinek, aki Őt erre kéri. És paradox módon „bankja” ennek ellenére soha nem megy csődbe!

Továbbá harmadszor megdöbbenve kell nyugtáznom, hogy a mi Istenünk nem sokat ért a politikához sem. Nem tisztel falakat, határokat, hatalmi tömböket, nemzetközi szerződéseket, amelyeket a világ hatalmasai húznak, emelnek vagy kötnek. Számára mindenki útlevele egyformán érvényes, bárhol is él ezen a világon. Országa nem ismer határátkelő helyeket, mert nem ebből a világból való.

Ahogyan tovább gondolkodom, el kell ismernem, hogy a mi Istenünk egy dilettáns könyvelő. Ha a legnagyobb lator lókötő megtérést ígér neki, azonnal törli régi tartozásait.

Beismerem azt is mindemellett, hogy a mi Istenünk egy tapasztalatlan munkaadó. Akár reggel, akár délben vagy akár este kezd el valaki dolgozni a szőlőjében, a nap végén mindenkinek ugyanannyit fizet.

Végül azt is konstatálnom kell, hogy a mi Istenünknek nagyon rövid az emlékezőtehetsége. A megtérő bűnösökről azt mondja: »megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.« (Jeremiás 31,34).

„ – Remélem ezek után, hogy Istennek nem csak gyenge oldalai vannak, vagy?” – kérdezed most már kiváncsian.

„ – Természetesen nem! A mi Istenünknek egy sereg jó oldala is van! Húsvétkor ezekre is gondolok! Legelőször is a végtelenségig tartó hűségét csodálom. Amit megígér, azt megtartja nemzedékeken keresztül! Ha egyszer azt mondta: »És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!« (Máté 28,20), akkor az úgy van! Aki hisz benne, az megtapasztalhatja ezt napról napra.

Továbbá irántunk való szeretetét bámulom. »Szeretlek titeket – mondja az Úr.« (Malakiás 1,2), és ez Nála nem üres szólam. Az Ő szeretete Szent Pál apostol szeretethimnuszának szavait kölcsönözve: »… türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Az Ő szeretete nem szűnik meg soha.« Az Ő életmottója: »Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.« (János 15,13) És meg is tette: értünk, barátaiért, a halálba ment!

Végül – bár a sort még napestig folytathatnám – a mi Istenünk roppant leleményes: nincs olyan nehéz léthelyzet, olyan tragikus életszituáció, olyan kilátástalan sorskörülmény, lett légyen az akár a halál is, amelyből Ő ne találná meg a kiutat.

Lám, Szent Fiát, Jézust is feltámasztotta a halálból!

Ilyen hűséges, „hősszerelmes” és leleményes a mi Istenünk!

Én valami ilyeneket mondanék róla az embereknek, most Húsvét táján!”

Kiváncsi lettem volna arra, hogy Te miről fogsz beszélni, de kissé elgondolkodva felálltál, és elköszöntél.

Legyen hát áldott Húsvétod!


Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátTarts ki – és őrizd a lángot!

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
27
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Tarts ki – és őrizd a lángot!
Tarts ki – és őrizd a lángot!
Lelkigyakorlat van. Épp – az elmélkedések közötti időt is kihasználva – a szentgyónások ideje. Te is eljöttél, mondod, mert kissé összezavarodtál. Nem gyónni akarsz, most volt egy hónapja a legutolsó szentgyónásod, ezúttal csak „lelkibeszélgetni” szeretnél. Elmondod, hogy négy éve jöttetek. Nem panaszkodhatsz, a rokonok segítségével minden kialakult: munkahely, jó iskola a gyerekeknek, az itteni magyar misszió, még ha messze is van. „– Csak a lakással van egy kis gond!” - meséled. „Na, nem az állagával, hanem a helyével: egy új, ’lelketlen’ lakónegyedben van, ahol olyan nagy a szellemi igénytelenség, hogy szinte kézzel tapintható. Mindenki a munkával és önmaga előmenetelével van elfoglalva. Nincs közös vízió, nem alakulnak ki barátságok, csak felszínes ismeretségek, nincs közös kezdeményezés, nem is beszélve arról a legújabban egyre türelmetlenebbül megnyilvánuló, sokszor egyenesen lenéző, megvető hit- és vallásellenességről, amellyel egyre kevésbé tudok mit kezdeni” – bukik ki belőled. „Katolikus templom nincs a közelben” - folytatod, „a környéken keresgélünk hol itt hol ott egyet, ma, négy év után is, mert szinte mindegyikben a klimaváltozásról, a menekültek kötelező befogadásáról, és legújabban a háborús események ecseteléséről van szó, bennük vallási témákról, erkölcsi útmutatásokról, lelki tanácsokról soha nem hallasz.”
Szótlanul figyellek, így bíztatlak, hogy folytasd. Teszed is…
„Néha az az érzésem, atya, hogy én vagyok az ’utolsó mohikán’… Amit csinálok, azt a többiek már rég nem teszik. Amiért kiállok, azért a többiek már rég nem állnak ki. Ami nekem szent, azt más lábbal tiporja bennem.
Így aztán gyakran állok ott egyedül, mint egy különc, és bizonytalanul kérdezem magamtól: Mi értelme van ennek az egésznek? Legutóbb arra a következtetésre jutottam, hogy hagyom…”
„Megértelek – kezdem, „a helyzeted nem könnyű. De nem szabad feladnod: Tarts ki! Első ránézésre minden megoldódna, ha visszahúzódnál. De csak látszólag. Mert se magadnak, se másoknak nem tennél jót. Magadnak azért nem, mert belső önmagadat tagadnád meg. Otthonról kapott hited életed alkotó részévé vált! Ha feladnád, személyiséged egyik meghatározó vonása hiányozna. És ki tudja, hogy a benned támadt űrt milyen káros szenvedély töltené be, amely végül Téged és Tieidet is tönkre tenne!
Ugyanakkor másoknak se tennél jót! A hit, a vallás ugyanis nem magánügy. Közösségben éljük és gyakoroljuk! Tehát testvérként támogatnunk kell egymást. Jelenléted ezért ’hitbevágóan’ szükséges és életbevágóan fontos! Rajtad is áll vagy bukik, hogy ahol állsz, ott Krisztus ügye lángol, pislákol vagy kialszik.
Belső lelkesedésed, lendületed, energiád, valamint külső bátor kiállásod és a megismert krisztusi igazsághoz való töretlen hűséged olyan a hozzád hasonlóak számára, mint a fény a sötétben!
Ugyanakkor csendes és állandó szemrehányás azok részére, akik kényelemből hagyták, hogy bennük ezt a fényt a kényelmes megalkuvás, a felszínes életmód és a minden keresztény értéket elutasító korszellem szele kioltsa.
Meg aztán a lelkedben égő tűz nem a saját erőfeszítésed gyümölcse. Valaki "MÁS" gyújtotta meg, és arra hívott meg, hogy ragyogj és meleget árassz ott, ahol élsz!
Hűségesen ápold hát magadban ennek a tűznek a lángját, mintha a legnagyobb kincsed lenne!
Igaz, nem fogod vele lángra lobbantani az egész világot, de látható jelét adhatod annak, hogy létezel - és létezik Ő is, Aki a tüzet meggyújtotta lelkedben.
"- Hogyan ápolhatom magamban a lángot?" - kérdezed reménykedve.
Elsősorban ha keresed azok társaságát, akik ugyanazt a lángot őrzik, mint Te. Ha sokan és sokat vagytok együtt, több esély van arra, hogy ne aludjék ki!
Azután keress, míg nem találsz egy olyan templomot vagy egyházközséget, ahol a számodra szükséges hitigazságokról, vallási témákról, erkölcsi útmutatásokról és lelki tanácsokról hallhatsz. Fő a lelked egészsége!
Végül ragadj meg minden alkalmat arra, hogy hitedben elmélyülj és megerősödj. Végy részt előadásokon (mostanság zoom-on), kurzusokon, továbbképzőkön, bibliakörökön, vagy mint most, ilyen lelkigyakorlatokon…”
Amikor kezet fogva elbúcsúztunk, magamban azért fohászkodtam, hogy tarts ki - és őrizd a lángot!
Mert, ha Te kitartasz, melletted mások is könnyebben kitartanak!
Imre atya
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátEgyüttérzés és részvét

Napi Ima35 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
10
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Együttérzés és részvét

Együttérzés és részvét

Egy fiatalember utazik a személyvonaton. Minden állomáson kinéz az ablakon, elolvassa a helység nevét – és fájdalmasan felsóhajt. Négy-öt állomás után utazótársa aggódva megkérdezi tőle: „Talán fáj valamije? Olyan szomorúan sóhajtozik." Erre a fiatalember így válaszol: "Köszönöm, nincs semmi bajom. Csak – én boldogtalan! – rossz irányba megyek: már rég le kellett volna szállnom. De nem teszem, mert – itt bent olyan kényelmes." „Így soha nem fog célba érni!” – figyelmezteti az utazótárs. A fiatalember azonban már nem figyel rá, a vonat ugyanis lassítani kezd és ő mindenképp ki akarja olvasni a következő helység nevét…

Bizarr – inkább rossz irányba megy, mint kiszállna a kényelmes fülkéből!

Különös – inkább nézi, mint viszi el céljaitól egyre távolabb az élet vonata, csak ne kelljen visszafordulnia!

Fura – inkább megalkuszik a boldogtalanság esélyével, mintsem újrakezdje!

Bármilyen abszurdnak tűnik is, ez egyesek számára talán gyakoribb életforma, mint gondolnád. Bölcsesség kell ugyanis beismerni, hogy életed korrekcióra szorul.

Bátorság kell ahhoz, hogy kiszállj, és szembeszegülj a változás szelével. Szent elszántság kell ahhoz, hogy merj valami újat kezdeni.

Életed során gyakran vagy úton, és mindegyik út életbevágóan fontos a számodra! Ha egyet is nem járnál be, személyiséged helyrehozhatatlanul torzó maradhatna, boldogtalan lennél!

Kezdődött a nevelésed és az oktatásod útjával. Majd folytatódott a hivatáskeresés és a karriered útjával. Most pedig talán már egy jó ideje azon vagy, hogy a személyes boldogságod útját megtaláld. Mindegyik útszakasz sorsdöntő számodra, de talán az utóbbi valamennyinél több felelősséggel jár, hisz ez az az út, amely embertársad – házastársad, partnered, barátod-barátnőd, ismerősöd – szívéhez vezet.

És Te, mert Isten-lehelte szép teremtmény akarsz lenni, nem csak azt szeretnéd, hogy mások szeressenek, hanem azt is, hogy Te is őszintén szeress valakit, valakiket, másokat. Szeretnéd őket boldoggá tenni!

Ha meg akarod érinteni a másik ember lelkét, azt csakis az együttérzés, a másik helyzetébe való beleérzés képességének megszerzésével sikerül!

Ha ki akarod nyitni a másik ember szívét, akkor az kizárólag a részvét kulcsával lehetséges!

Fejleszd ki tehát magadban azt a lelki érzékenységet, amely a körülötted élők rejtett vágyait is kitalálja.

Élesítsd belső látásodat, hogy olvasni tudj a sorok között és megértsd: milyen nyelven beszél a másik ember szíve.

Légy finomlelkű akár annak árán is, hogy néha megsebeznek vagy kihasználnak, mert csak így tudod mások lelkének a rezdüléseit megérteni!

Nincs más út a másik ember szívéhez, mint ez a kettő: az együttérzés és a részvét útja.

Keresd hát szüntelen, és ha egyszer megtaláltad, ne engedd, hogy a kényelem, az érdektelenség és a közöny pora betemesse.

Hisz ez a Te boldogságod egyedüli útja is!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátKereszt és feltámadás

Napi Ima53 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Kereszt és feltámadás

Kereszt és feltámadás

Kérdezz meg tíz embert, melyik életúton járna szívesebben: azon, amely keresztekkel szegélyezett, vagy azon, amelyen nincsenek keresztek? Meglátod, valamennyi azt válaszolja: „A keresz nélkülin!"

De kérdezd meg ugyanezt a tíz embert, szeretne-e olyan életúton járni, amelyen emberileg valamint lelkileg folyton fejlődik, és egyre jobbá, naggyobbá válik? Meglátod, mind azt válaszolja: „Természetesen!"

Most kérdezz meg tíz olyat, akik emberileg, szellemileg és lelkileg is nagy tekintélynek örvendenek, arról, hogy mi tette őket egyénileg értékessé, lelkileg éretté, erkölcsileg jóvá és szellemileg naggyá? A válaszuk így fog hangzani: „Az életem útjait szegélyező keresztek!”

Milyen vakok is vagyunk néha! Nem akarjuk tudomásul venni, hogy az, amit mi „keresztnek” nevezünk, az nem valami értelmetlen tragédia, amely örömeinket és boldogságunkat, álmainkat, vágyainkat és terveinket keresztülhúzza.

Épp ellenkezőleg! Mióta Ő meghalt, de feltámadt, keresztjeink mind megannyi lehetőség arra, hogy növekedjünk. Az ember nem képes bensejében növekedni, ha egy virágos kert közepén ül, s tálcán hozzák neki az ételt és az italt. Viszont bensejében nő, ha beteg, ha nehézségek érik, ha szenved, ha nagy vesztességet kell elviselnie. Mert ha a keresztet elfogadja és megpróbálja ajándékként felfogni, akkor egyre érettebb, tisztább, értékesebb lesz, és túlnő szűkkeblű énjén.

Milyen rövidlátóak vagyunk néha! Nem akarjuk tudomásul venni, hogy az, amit mi „keresztnek” nevezünk, az nem feneketlen gödör, sötét verem, amely elnyel és örökre magába zár bennünket.

Épp ellenkezőleg! Mióta Ő meghalt, de feltámadt, keresztjeink magasba vívő lépcsők, amelyeken fokról fokra Isten felé lépegetünk!

Olyanok, mint a kotta keresztjei: mindig fölfelé emelnek.

Milyen érthetetlenek vagyunk néha! Nem akarjuk tudomásul venni, hogy az, amit mi „keresztnek” nevezünk, az nem lezuhanás isteni magasságokból, nem is összeomlás, vagy megsemmisülés!

Épp ellenkezőleg! Mióta Ő meghalt, de feltámadt, keresztjeink istenibbé válásunk nélkülözhetetlen eszközei! Egyrészt mert a kereszthordozás közben titokzatos, soha nem sejtett belső pozitív erők válnak bennünk szabaddá és emelnek fölfelé. Másrészt a keresztek idején mindig rádöbbenünk arra, hogy teremtmények vagyunk, és kezünket segítségért a Teremtő felé nyújtjuk!

Isten soha nincs közelebb hozzánk, mint akkor, amikor keresztet hordozunk!

Sőt, Fiában Ő is rá van szegezve életünk keresztjeire!

Milyen zavaros elképzeléseink vannak néha! Azt képzeljük, hogy az, amit mi „keresztnek” nevezünk, az szakadék Isten világa és a mienk között.

Épp ellenkezőleg! Mióta Ő meghalt, de feltámadt, keresztjeink nem szakadékok, nem elválasztanak, hanem hídak Isten világa és a mienk között!

Sőt, ha jobban meggondolom, nincs is más égbe átívelő híd, csak egyedül a kereszt!

Mióta Ő meghalt, de feltámadt, keresztjeinken mindig, de mindig már átragyog a Húsvét és a feltámadás, hogy mi növekedjünk és egyre krisztusibbá váljunk!

Ilyen értelemben: Áldott Húsvétot!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátHáborúk…

Napi Ima22 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Háborúk…

Háborúk…

Azt kérdezed, miért dúl köztünk háború?

Mert csak a magunk igazát látjuk és azt szajkózzuk!

Az igazság azonban soha nem csak a mienk! Teljessége nem csupán a mi birtokunk! Embertársaink mindegyikének is ugyanannyi része van benne, mint nekünk!

Isten, amikor az erényekre akarta oktatni az embert, az igazságot egy csodaszép tükörnek formálta. Kerete csupa drágakőből volt, sík üvegfelülete pedig olyannak mutatta azt, aki belenézett, amilyennek Isten megteremtette: egyedinek, megismételhetetlennek, értékesnek, szépnek, egyenlőnek és Istenhez hasonlónak.

„Jól vigyázzatok rá – mondta Isten! Ez az Igazság! Amíg egyben van, addig bennetek és a világban is béke lesz!”

Azonban az emberek mindegyike magának akarta az Igazság Tükrét. Az, a dulakodás hevében felborult – és darabokra tört.

Erre mindegyikük felkapott egy-egy szilánkot, és otthonába futott vele.

Azóta valós vagy vélt igazságunkkal, amelyet tetejében legtöbbször még a birtoklási vágy, az irígység, a bosszú és a másokkal szembeni rosszakarat köde is elhomályosít, egymást egyre megsebezzük.

Azóta abban a kis darab igazságtükrünkben, amiről botorul azt hisszük, hogy az igazság teljessége, csak magunkat látjuk, és nem vesszük észre a másik ember értékeit, érdekeit, jogait, s így boldogságát a "mi igazságunkkal" tönkretesszük.

Azt kérdezed, miért olyan gyakoriak közöttünk a háborúk?

Mert háborúk idején a bennünk lakó rossz magas dombjára mászunk.

A rossz ugyanis egy közönséges, de igen magas domb. Mindegyikünk feláll a magáéra, és onnan leszólja, leócsárolja, hírbe hozza, sértegeti, földbe döngöli és rágalmazza a másikat.

Majd onnan fentről önelégülten úgy látja, hogy embertársának erkölcsi szintje sokkal alacsonyabb, mint az övé.

Onnan fentről balgán azt hiszi, hogy ez mentesíti őt a saját hibáival való szembenézés kötelezettsége alól. Pedig mások – nem egyszer csak vélt – bűnösségével csupán sután takargatja saját helytelen magatartását, illetve törvényesíti saját vétkes cselekedeteit, ahelyett, hogy belenézne az Igazság Tükrébe.

Azt kérdezed végül, hogyan kerülhetnénk el a köztünk dúló háborúkat?

Ha másokkal és magunkkal szemben alázatot és tiszteletet tanulnánk.

Isten születésünkkor mindegyikünknek egy-egy iszákot adott a nyakába. Elől a mellünkön hordott részében kellene gyűjtenünk saját hibáinkat, hogy azok mindig a szemünk előtt legyenek, és ne tartsuk magunkat másoknál jobbnak.

Az iszák hátsó részébe, amely a hátunkon csüng, mások hibáit kellene tennünk, hogy ne azokat tartsuk számon, ne azokról beszéljünk, hanem a magunk életével foglalkozzunk.

De mi rendre megfordítjuk az iszákokat: a mellünkön levőbe gyűjtjük mások hibáit, hogy jól láthassuk és felnagyítva folyton szóvá is tehessük őket. A hátunkon lévőbe pedig a magunk vétkeit tesszük, hogy ne is lássuk őket és ne kelljen szembesülnünk velük.

Ha összeraknánk az Igazság Tükrének apró darabjait, amelyeket önzőn-féltőn csak magunkénak hiszünk, akkor végre egymást olyannak látnánk, amilyennek Isten megteremtett: egyedinek, megismételhetetlennek, értékesnek, szépnek, egyenlőnek, Istenhez hasonlónak, – és mások értékeire, érdekeire és jogaira is tekintettel lennénk. Így nem lenne ok többé a háborúzásra!

Ha alázattal le tudnánk szállni büszkeségünk magas dombjáról, és őszintén beismernénk, hogy a rossz elhintésében nekünk is megvan a magunk része, ha mások botlásait és vétkeit is olyan megértően takargatnánk, mint a magunkét, – akkor nem lennének olyan gyakoriak közöttünk a háborúk!

Ha újra visszacserélnénk Isten nyakunkba akasztott iszákjának két részét, és nem a mások, hanem csak a magunk hibáival foglalkoznánk, hogy állandóan javítsunk magunkon, – akkor elkerülhetnénk magunk között a háborúkat!

Bárcsak így lenne!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátA lélek rezdüléseit értő…

Napi Ima52 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát A lélek rezdüléseit értő…
A lélek rezdüléseit értő…
 
Mióta szétmentetek, egyedül vagy. Ő, mint mondod, hamar talált magának egy másikat... Te viszont padlót fogtál és csak nyomorultúl vergődsz.
Olyan érzés ez, ecseteled, mint amikor egy gyomorszájast kap az ember: csak kóvályog és nem tud talpra állni, szeme minduntalan párás vagy folyton csillagokat lát, nem kap levegőt, és állandóan összegörnyed a fájdalomtól.
Tetejében szűnni nem akaró bizalmatlanság kínoz mindenkivel szemben. Minden kapcsolatodban kételkedni kezdesz. Naponta ezerszer is átgondolod: vajon a többi ér-e még valamit? Vagy csak te vagy naiv és nem látod, hogy legtöbben csupán kihasználnak és már rég pusmognak rólad a hátad mögött.
Csoda-e, ha közben állandóan csak gyűl és gyűl benned a teher? Már alig vonszolod magad nehéz ólomsúlyától.
 
Mit csinálj?
Ha valakivel – ne sokkal, csak eggyel – beszélnél gondjaidról, kezdem, az megkönnyíthetné a szívedet. Mindegy, hogy mi az, ami nyomaszt: bűntudat, félelem, lelkiismeretfurdalás, kétségek, gondok, vagy bármilyen más nehézség illetve lelki teher, felszabadulnál.
Ha valakivel, akiben megbízol, folytatom, beszélnél róluk, akkor megkönnyebbülne a lelked.
Akkor terheid egy részét – vagy talán az egészet is! – lerakhatnád nála.
Akkor leesne egy vagy két nehéz kő sebzett szívedről.
Akkor megoldódna benned az a gordiuszi csomó, amelynek megoldása eddig még nem sikerült.
Akkor talán újra meglátnád az alagút végét.
Akkor esetleg ismét szabadnak éreznéd magad, és végre mélyebben fellélegezhetnél.
 
Ha valakivel – ne sokkal, csak eggyel –, akiben megbízol, beszélnél lelki gondjaidról, akkor – bár a kinti világ olyan maradna, mint amilyen most, de – belül a szívedben megváltozna valami!
Valami, ami aranyat ér: megtapasztalnád a belső békét!
Sőt, talán még egy darab gyógyulás is osztályrészed lenne.
 
Keress hát egy olyan megbízható Valakit – ne többet, csak egyet –, akinek jelenlétében ismét visszanyered régi önmagadat, és megszabadulhatsz gondjaidtól illetve nehézségeidtől.
Egy ilyen Ember, ugyanis nem csak jókedvre derít, nem csak a hangulatodat vidámítja meg. Nem.
Egy ilyen Ember az életedet változtatja meg!
Keress hát egyet!
 
De jól nyisd ki a szemed, mondom végezetül, és előtte imádkozz, hogy egy titkaidra vigyázó, a lélek rezdüléseit értő Valakit találj!
 
Imre atya
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátMilyen emberekkel barátkozol?

Napi Ima49 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Milyen emberekkel barátkozol?
Milyen emberekkel barátkozol?
 
Megfigyeltem,
vannak emberek, akik előtt ösztönösen bezárkózol.
Lakatra zárják a lelkedet, mint rabot a kaloda.
Tudálékos, parancsoló, hangos és domináns viselkedésük megfélemlít.
Ösztönösen is megérzed, hogy csupán uralkodni akarnak fölötted.
Használnak. Felhasználnak. Céljaik és vágyaik elérérésére kellesz nekik, semmi többre.
Ezért bezárkózol, mint veszélyt sejtő csiga a biztonságot jelentő házába.
Vannak viszont olyan emberek, akik előtt egycsapásra megnyílsz.
Az ilyen emberek kiszabadítanak bezártságodból, tágasra tárják lelkedet, mint tavaszi napsugár a virágok kelyhét.
Szerény, szelíd, beleérző és melegszívű bánásmódjuk, személyed iránti nagyfokú tiszteletük arra késztet, hogy megnyílj, és igazi önmagad légy.
Érzed, hogy önzetlen jóindulattal vannak irántad, javadat akarják, támogatnak, komolyan veszik örömeidet és bánataidat, minden mellékszándék nélkül személyed nekik a fontos, nem pedig az, amid van.
Ezért kinyílsz, mint egy illatos rózsa egy nyarat váró hajnalon, amely tudatában van egyedi értékének, szépségének és illatának.
Milyen furcsa: a körülötted élő emberek kinyitnak, vagy bezárnak Téged.
Maradandó nyomot hagyhatnak életedben.
Megkeseríthetik a napjaidat, de - be is aranyozhatják…
Milyen emberekkel barátkozol?
Miért épp velük és nem mással?
 
Imre atya
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátAlmatolvaj volt-e Ádám?

Napi Ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
20
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Almatolvaj volt-e Ádám?

Almatolvaj volt-e Ádám?

December 24-én a keresztények Szent Ádámra, az emberi nem ősapjára emlékeznek, hacsak nem feledkeznek meg róla! Ez az emléknap ugyanis már rég eltűnt a római egyház mártirológiumából. Figyelemre méltó azonban, hogy a 2004-es Katolikus naptárban Szent II. János Pál pápa utasítására ünnepét visszaállították!

Vajon miért? Ez a szentéletű, az élet mélységes titkait jobban megértő pápa többet látott volna Ádámban, mint egy közönséges almatolvajt? Vajon szerinte mondhat-e még valamit Ádám példája a mai kor emberének? Esetleg valami olyasmit, amit az már rég nem is akar meghallani?

Először is tudnunk kell, hogy a tiltott gyümölcs evésén és az ember bukásának történetén kívül a Szentírás édeskeveset mond Ádámról. Annyit említ meg róla, hogy a földből vétetett, Isten képmására férfinak és nőnek teremtetett; otthona pedig az a Paradicsom volt, amelyet a Teremtő gondozásra és használatra rábízott. Később társat kapott saját húsából és csontjából, akinek neve Éva, „minden élő ember anyjá”-t jelenti. Ádám és Éva sorsa a Paradicsomból való kiűzetés után – Káin testvérgyilkossága elmúltával – ködbe vész.

Ezt a tiszteletlennek tűnő „érdektelenséget” még a kereszténység előtti időkben is fájdalmas és majdhogy nem vétkes hiánynak fogták fel, ezért ismeretlen lelki írók lassan egy gazdag legendakoszorút fontak Ádám és Éva alakja köré. Az ilyen szövegeket aztán - feltehetően a keresztény időkben és zömében keresztény szerzők – ún. apokrif (=nem elfogadott, nem kanonikus) írásokban gyűjtötték össze, amelyek végül "Mózes apokalipszise" és "Ádám és Éva élete" néven maradtak ránk, de ezeket se a római se az ortodox egyház nem fogadta el. Noha ezek a legendák csak a Paradicsom utáni idő beköszöntésével kezdődnek és nem mondanak semmit Ádám és Éva teremtéséről, megértésükhöz mégis mindig vissza kell nyúlnunk a Teremtés Könyvének magyarázatához, hisz belőle vétettek.

Az első utalás az ember teremtésére a Teremtés Könyvének 2. fejezetében, a 15. versben történik, és okát így magyarázza a szent szerző: "Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.“ Érdekes a két ige eredeti héber jelentése: „a munka elvégzése és a kert őrzése”. Ugyanis ugyanezt a két igét használja a papi szerző is, amikor a szövetség sátoráról illetve a benne (és későbben a templomban) zajló kultuszról ír, és érti alatta „a templomi szolgálat elvégzését és a hagyomány őrzését”. Hogy ez az egybeesés egyáltalán nem véletlen, mutatja az a tény, hogy a templom felépítésének, berendezésének és díszítésének a leírása sok részletben követi a Teremtés Könyve 2. fejezetének leírását a Paradicsomról. A Paradicsom ugyanis a templom mintájára „teremtetett”, és benne Ádám szolgálata nem csupán a mezőgazdasági munkálatok elvégzéséből állott, hanem egyúttal Isten imádatából, azaz: papi szolgálat volt!

Pontosan ugyanebbe az irányba mutat az emberi nem eredetéről és teremtésének okáról szóló egyházi tanítás is. A régi katekizmus (még sokan emlékszünk rá), amely nyugaton az 1960-as évekig, nálunk, odahaza szinte egészen a kommunizmus bukásáig formálta a hívek vallási tudatát, ezzel a kérdéssel kezdődött: „Miért vagyunk a világon?” Rá pedig a válasz ez volt: "Azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, Őt szeressük, és a mennyországba.“ Ez a meghatározás az első emberre, Ádámra, különösen érvényes volt.

A papi szolgálat mellett Ádámnak volt egy második feladata is. Erre a Szentírás már a Paradicsomkert megmunkálására és gondozására való isteni felkérés kapcsán is utal, de ez a magasztos feladat igazából a valamennyi teremtett állatnak való névadásban válik nyilvánvalóvá. A névadás ugyanis királyi, uralkodói jog volt! A Paradicsomban Ádám tehát nem csak pap, de király is volt. Azaz pap-király, de királyi méltóságát – sajnos – a bűnbeeséssel eljátszotta. Ez a kudarc, az ősbűn tette szükségessé azt, hogy Isten Igéje alászálljon a földre és Jézus Krisztus alakjában emberré legyen, hogy még csodálatosabban megújítsa azt az embert, akit valaha csodálatosan megalkotott. Így van ez benne szentmise áldozati imájában is! Ezt ünnepeljük Karácsonykor!

Ezért is van tehát Urunk születését megelőző napon az első ember, Ádámnak az ünnepe, hogy bennünket erre a „második teremtés-re” figyelmeztessen, amely által Ádám és utódai ismét képessé lesznek arra, hogy „megismerjék, szeressék illetve szolgálják Istent, míg majd örökké vele nem élhetnek”, ahogyan ez egyébként a Paradicsom isteni tervében már ősidőktől fogva benne is szerepelt.

A Teremtés Könyvének szófukar 2. fejezetéből azonban még valami kiolvasható. Nevezetesen az, hogy mi eredményezte Ádám kudarcát, mi volt a Paradicsomból való kiűzetésének igazi oka? Ismerjük a történetet: Ádám hagyta magát Évától elcsábítani, akit viszont előzőleg a kígyó szedett rá, és mindketten megkóstolták a "jó és rossz tudása fájának" a gyümölcsét - a jól ismert drámai következményekkel. Ahhoz, hogy ennek a képies beszédnek a mélyére lássunk (elvégre már felnőttek vagyunk, s nem gyerekek!), mindenképp szükséges itt is a szöveg nyelvezetének alaposabb vizsgálata. Így elkerülhetjük a felületes értelmezést, és nem elégszünk meg az okok megértésénél egyszerűen az „ősszüleink engedetlensége” vagy „büszkesége” megokolásokkal.

A „jó és a rossz tudása fájáról” való evéssel kapcsolatban el kell mondanunk azt, hogy a héber és a görög nyelvben – ellentétben a latinnal – külön szó van a „megismerés-re” és a „tudásra” (egyébként így van ez a magyar nyelvben is!). A „ginoszkein” (görög) ige nem csak azt jelenti, hogy valami rajtunk kívülit passzívan észlelünk. Hanem közelebb áll az „egy személyt vagy egy dolgot valamilyennek tudni, találni, érezni”-hez. A "megismerés” igének (=egnó) is két jelentése van. Az egyik a házassági aktus létrejöttét és befejezését jelenti: Ádám „megismerte” Évát, azaz: Éva teherbe esett tőle (Teremtés könyve 4,1). A „megismerés” másik jelentése: a „megítélni”, „meghatározni”.

A bűnbeesés esetében a "tudás fájáról enni" kifejezés nem csak a jó és a rossz „megismerésének” vágyát jelzi, hanem „a jó és a rossz meghatározásának szándékát” is! Amikor Ádám és Éva „a jó és a rossz tudásának a fájáról esznek”, akkor azért teszik, mert ez által ők maguk akarják meghatározni, hogy mi „jó” és mi „rossz”? A tudás fája gyümölcsének leszakítása tehát nem csupán egy – az Isten által féltékenyen őrzött – titkos tudás gyerekes elcsenése, hanem arra a kérdésre az egyértelmű válasz: ki legyen ezentúl az isten? Mi leszünk az isten, vagy Isten lesz az Isten? Ádámék maguk akarnak Isten helyébe lépni! Ilyen értelemben kell olvasni pár verssel alább a következő szakaszt: „A kígyó erre azt mondta az asszonynak: Dehogy is haltok meg! Csak tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok (azaz: ti fogjátok meghatározni!) a jót és a rosszat!” (vö. Ter 3,5)

Ádám tehát nem egy közönséges kisstílű almatolvaj. Sokkal inkább a mai modern ember előképe, aki atomokat hasít saját naptűze meggyújtásához, aki Istentől függetlenül akarja meghatározni nemét, és utódait pedig laboratóriumok lombikjaiban akarja tenyészteni, - hacsak nem épp azon gondolkodik, hogyan tegye el őket „az egészséghez való jogra hivatkozva” láb alól, azokkal a teljesítményekre már nem képes és az állami kasszát egyre jobban megterhelő öregekkel együtt, akiknek – álságos megfogalmazása szerint – „jár a kegyes halál, hogy ne szenvedjenek annyit”, így hozva létre „a tökéletes földi paradicsomot”, amelybe – úgymond – „Isten kése is beletörött”.

Beletörött?

Ellenkezőleg!

Isten a tökéletes Paradicsomot a teremtéskor elkezdte, és Fia megtestesülésekor befejezte. Csak arra vár, hogy belépjünk!

Ehhez követnünk kellene Jézus Urunk tanítását, és – Szent II. János Pál pápa bölcs figyelmeztetése szerint – tanulnunk kellene Ádám atyánk hibájából!

Amíg késő nem lesz – ismét!

Imre atya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátAranykódex

Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08
Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát Aranykódex
Alma Materem, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet mellett van egy régi könyvtár, amely alapítójáról, Batthyány Ignác erdélyi püspökről kapta a nevét, és 1949-ig a mindenkori gyulafehérvári püspök tulajdona volt. Ekkor összes kincseivel együtt elvette a román kommunista hatalom. Ennek a könyvtárnak a legértékesebb kincse az ún. Aranykódex, amely a németországi Lorschban készült a IX. században. Tulajdonképpen egy liturgikus olvasókönyv, és a négy evangéliumot tartalmazza. Rendkívüli becsét az adja, hogy a borjúbőr pergamenlapokra vésett betűi színaranyból készültek, lapjai pedig tele vannak gyönyörű miniatűrökkel és csodálatosan színes iniciálékkal.
A róla készült másolatokat kétszer volt alkalmam látni: egyszer otthon, Rómából hazatérve, egyszer pedig itt, Németországban, Lorschban. Azokkal együtt mondom, akik egyszer is látták: a középkori írásbeliség és a középkori könyvfestészet remeke, a kódexkészítés művészetének egyik legszebb és legértékesebb példánya.
 
Életed olyan, mint egy csodálatos aranykódex.
Verőfényes napjaidon oldalakon keresztül aranybetűkkel rovod a sorokat. Csillagóráid ideje alatt szebbnél-szebb iniciálékkal diszíted a lapjait. Ha lelked túlcsordul az örömtől, ha körülötted minden a legnagyobb rendben van, ha benned béke honol, ha vidám órák boldog részese vagy, akkor nyílegyenes vonalra fűzött aranybetűid csak úgy kacagnak az oldalakról.
Ilyenkor hosszasan írsz és nem egyszer azon kapod magad, hogy arról álmodozol: könyved majd egy napon világsiker lesz!
 
Máskor viszont nincs kedved írni aranykódexedbe.
Keserű életszakaszok ezek, amelyeken még a lét is fáj. Fájdalmas tapasztalatok ideje ez, amelyeket nem szeretnél rábízni könyved drága lapjaira. Sajgó válságok ideje ez, amelyeket nem, hogy leírni, de még elmondani sem akarsz senkinek! Gyötrő kétségek és kínzó vereségek ideje ez, amelyeket minél hamarabb el akarsz felejteni, de képtelen vagy rá.
Ha mégis írsz, mert életed minden napján írnod kell, aranykódexed lapjain ilyenkor megannyi a sötét folt, az éktelenkedő paca és a rút gyűrődés. Soraid szemet bántóan görbék, könnyekkel kevert írásod aranybetűi pedig csupa ákom-bákomok. Aranykódexednek ezeket a lapjait legszívesebben kitépnéd, összegyűrnéd vagy eldobnád, hogy soha ne emlékeztessenek életed fájó eseményeire.
 
Pedig mindegy, hogy kacagó aranybetűkkel vagy keserves könnycseppjeiddel írsz. Te csak írj! Biztos lehetsz benne, hogy ez utóbbiakból lesznek majd aranykódexed legcsillogóbb betűi!
Mindegy, hogy nyílegyenesen vagy szemet bántó görbén írsz. Te csak írj! Biztos lehetsz benne, hogy ezek a sorok is majd egyszer életedet gazdagítják!
Mindegy, hogy patyolat tiszta vagy gyűrött, foltokkal teli lapokra írsz. Te csak írj! Biztos lehetsz benne, hogy ezek a lapok teszik majd teljessé Istennek rólad szőtt álmát!
 
Mert Ő – és egyedül Ő! – tudja könnybetűidet is aranybetűkké változtatni!
Mert Ő – és egyedül Ő! – tudja egyenessé tenni azt, ami életed aranykódexében görbe vagy ferde!
Mert Ő – és egyedül Ő! – tudja kisimítani lapjain a gyűrődéseket és el tudja egyengeti azt, ami göröngyös.
Mert Ő – és egyedül Ő! – tudja kitörölni a sorok között éktelenkedő pecséteket, pacákat és foltokat.
Mert Ő – és egyedül Ő! – tudja jobbra fordítani az életedet.
Egyik percről a másikra.
Ha kéred…
 
És tudod miért?
Mert végtelenül szeret Téged!
Ezért lett emberré!
 
Imre atya
 
"Keresztelő János fellépett a pusztában és ezeket mondta: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."