21724 ima található a honlapon, összesen 27804 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
  Naponta frissül

  „A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

  Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

   A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

  „Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

  „A csillog hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28

  Ez csak egy csepp a kegyelmek ama mérhetetlen tengeréből mellyel a Szentséges Szív elárasztja az emberiséget. [IV. 275/19]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  25

  Menjünk alázatos bizalommal a Szentséges Szívhez s kérjünk tőle sokat, nagyon sokat. Mert nem csak ígérhet, hanem hatalmában áll, hogy ígéreteit teljesítse is. Hisz ezen Szív azon Isten Szíve, kihez Berzsenyi igy szól: „Te hoztad e nagy Minden ezer nemét a semmiségből, s a Te szemöldököd ronthat s teremthet száz világot!” [IV. 275/15]

  Berzsenyi Dániel (1776-1836):
  FOHÁSZKODÁS

  Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
  Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
  Léted világít, mint az égő
  Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

  A legmagasb menny s éter uránjai,
  Melyek körülted rendre keringenek,
  A láthatatlan férgek: a te
  Bölcs kezeid remekelt csudái.

  Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
  A semmiségből, a te szemöldököd
  Ronthat s teremthet száz világot,
  S a nagy idők folyamit kiméri.


  Téged dicsőít a zenit és nadír.
  A szélvészek bús harca, az égi láng
  Villáma, harmatcsepp, virágszál
  Hirdeti nagy kezed alkotásit.

  Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
  Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
  S hozzád közelb járulhat, akkor
  Ami után eped, ott eléri.

  Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
  Rendeltetésem pályafutásain,
  A jobb s nemesb lelkeknek útján,
  Merre erőm s inaim vihetnek.

  Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
  Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz,
  Mert a te munkád; ott is elszórt
  Csontjaimat kezeid takarják.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Szívem mélyéből szántam szegényt, s szerettem volna lelkiállapotát megismerni. Durva volt a végtelenségig, de Jézus nevében szeretettel közeledtem hozzá. [IV. 275/16]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  Mint látjuk, Testvéreim, a mi imádandó Királyunk kegyelemkincseinek özönét ígéri nekünk. Oh, szerezzük meg e kincseket! [IV. 275/14]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21

  De az Úr Jézus csodálatosan megmutatta, hogy ez az Ő akarata, s végül is Szentséges Szíve győzött. [IV. 275/13]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  Ha nehézségei gördülnek útjába, ne féljen, mert ki önmagában bizalmatlan, de Szent Szívében megbízik, az mindenható. [IV. 275/12]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."