55692 ima található a honlapon, összesen 122191 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
Naponta frissül

„A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

 A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

„Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

„A csillog hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Szent Atyánk szavai által: mire van szükségünk, hogy szívünkben helyt adjunk az Isten kincseinek és lehessünk az Isten alázatos lelkű, hálás, imádságos, himnuszos gyermekei. [I. 21/2/2]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Aki hallgatja szavaimat és teljesiti, hasonló az emberhez, aki kősziklára épített. [I. 22]

Qui audit verba mea haec, et facit ea, similabo eum viro sapienti, qui aedificavit domum suam super petram.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

A Szentlélek Úristen, mint szerető, gondos Édesatya, vagy Édesanya áll mellettünk és igyekszik gyógyítani lelkünk sebeit, betegségeit. [I. 21/1]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Aki féli az Istent, a benne levő jó miatt nem fuvalkodik fel. Aki lelki jó tulajdonságait nem magának, hanem Istennek tulajdonítja, magasztalja a szívében munkálkodó Urat! [I. 21]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Aki által győztünk, mint az Apostol mondja, hogy Szent Szívén pihenve élvezhessük a nagy harc után az örök békét, örök nyugalmat. Ámen. [I. 20/15]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

A Kereszt legyen fegyvered, mint volt Szent Benedek Atyánknak. A kereszt legyen harci jeled, melyben biztosan győzni fogsz, mint Konstantin. Neked is üzeni Isten, a hősies Szeretet Lelke: E jelben győzni fogsz! [I. 20/13]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Ha nehéz is ez a szolgálat, ha Lucifer sokkal szebbet, kényelmesebbet, ragyogóbbat mutat is, ne higgy neki! Bére a sötét, kegyetlen, Istent átkozó pokol. Mond mindig az Úr Jézussal: Távozzál Sátán! [I. 20/11]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."