27421 ima található a honlapon, összesen 36737 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
  Naponta frissül

  „A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

  Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

   A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

  „Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

  „A csillog hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01

  Most az a kérdés, milyen legyen a szerzetes lelkiismeret-vizsgálata. Keresse meg a főhibáját és szigorúan bírálja el minden egyes cselekedetét, amely erre vonatkozott. [V. 286/1]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30

  Igyekszem magamban megőrizni, fejleszteni a finom, érzékeny, egyenes, helyes lelkiismeretet. Ez a lelki békének legfőbb rugója, kapcsa. [V. 285/11]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  28

  Én tudom a körülményeket, az indítóokot, én tettem, tudnom kell, mennyiben szegült ellene cselekedetem a törvényeknek. S ha mentem magam, a kevélységem súgja ezt. [V. 285/9]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  27

  Ha cselekedeteim miatt félnem, szégyenkeznem kell, biztos, hogy helytelenek voltak, különben nyugodt lennék. S a Jó Isten belém oltotta a képességet, hogy megítéljem a cselekedeteimet. [V. 285/8]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  26

  Eddig is hányszor megóvott a bűntől az a tudat, hogy Isten lát. Minden bűn, ami ellen a lelkiismeret tiltakozik. [V. 285/7]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  25

  Az Isten szeme mindig néz, sosem hunyja le egyetlen cselekedetem előtt sem a szemét. „Oh hát az Isten szeme tartson vissza minden bűntől!” [V. 285/6]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  24

  Hogy észrevéteti velem a legkisebb dolgot is, szégyenpírt csal arcomra, szégyenkezem magam előtt is..., az emberek előtt is..., hát az Isten előtt?! ... Aki mindent lát. [V. 285/5]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  23

  A gügyögni alig tudó gyermekben már megvan s jön velünk az életen végig, kiséri, vigyázza cselekedeteink legparányibb mozzanatát, s jaj, hogy észrevesz mindent, ami kilengés a Törvénnyel szemben! [V. 285/4]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  22

  S valóban, én talán legjobban a lelkiismeretet csodálom. Ezt a csodálatosan finom, érzékeny valamit, az Isten írását a lelkünkben. [V. 285/3]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  21

  A hires tudós bölcselő, Kant azt mondja, a világon legjobban kettőt csodál meg: a csillagos eget, és a lelkiismeretet. [V. 285/2]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20

  Mintha rettentő súllyal nehezednék rám, alig bírom el. Érzem a lelkiismeret rettentő nagy szerepét, csodálom a Jó Isten végtelen bölcsességét. [V. 285/1]

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."