106069 ima található a honlapon, összesen 253418 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
Naponta frissül

„A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

 A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

„Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

„A csillag hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedéseiI. 10/2

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
22

Szomorúságot? Hát tud az Úr Isten szomorkodni?
Aki maga a Szentség, a Szépség, az Öröm,
az örökké sugaras Szeretet?! Igen, Krisztus is mondja,
Szent Benedek Atyám is utána így tanítja. [I. 10/2]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedéseiI. 10

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
20

Hogy sohase kelljen a mi rossz cselekedeteink miatt szomorkodnia annak,
aki fiai közé fölvenni kegyeskedett bennünket. [I. 10]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedéseiI. 9/10

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
18

Az imádság módja. Mire int Krisztus?
Kérjetek, ha alszik is az Úr, mint a hajóban,
vagy, mint a gazdag szomszéd: kérjek,
ez csak hitem, reményem, szeretetem próbája. [I. 9/10]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedéseiI. 9/7

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
15

Ki az, akinek hálát ad, és ki az, aki hálát ad?
Isten, a Kezdet és a Vég! Erre int Szent Atyánk is!
Isten legyen a kezdetem és amikor elvégeztem
a sok jót, Isten legyen a végem. [I. 9/7]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedéseiI. 9/3

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Tőle kérjünk segítséget arra, hogy munkánkat úgy végezhessük,
hogy mindent-látó szeme gyönyörködve nézhessen reánk
és irgalmas szeretete áldással kisérje fáradozásainkat. [I. 9/3]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."