65734 ima található a honlapon, összesen 152554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései
Naponta frissül

„A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját" - Berecz Skolasztika testvér megha­ladta korát gondolkodásában, eszményeiben és mindabban, ahogyan megvalósította azokat. Van-e üze­netük a ma emberének, s lesz-e üzenetük a XXI. század végén élőknek? Kétségkívül van, hiszen majd egy évszázad múltán sem ment feledésbe, mon­danivalója megszólít, gondolatait újra és újra felfedezzük. Aktualitásuk megmarad a jövőben is, hisz örök érté­ket képviselnek, olyan eszméket, amelyek kikopni látsza­nak napjainkból, pedig szívünk mélyén szomjazzuk őket.

Egyszer egy hitetlen ember mondta Berecz Skolasztiká­ról, hogy egyet irigyel tőle: azt, hogy eszménye van az éle­tének, és az odaadását az eszményéért. Vannak-e ma esz­ményeink, értelmes, nemes céljaink — és át merjük-e adni életünket ennek szolgálatára? Az eszmények, célok köve­tése gyakran új utakra szólít bennünket. Van-e bátorsá­gunk felfedezni ezeket?

 A hűség, az elköteleződés a szívből fakad. A keresés útjának bejárásához el­engedhetetlen, hogy hűséggel elkötelezzük magunkat esz­ményeink mellett. Az eszmény, a bátorság és a hűség hármas üzenete bon­takozik ki abból az elköteleződésből, amelynek motiválója az Úr Jézus szeretete volt Berecz Skolasztika testvér életében, s amely megalapozta Isten- és emberszolgálatát.

„Akit a csillag hív az menjen, de vissza ne nézzen, mert akkor nem jut el a betlehemi Kisdedhez..." (Kühár Flóris)

„A csillog hívott és éreztem, hogy mennem kell..." (Berecz Skolasztika)

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Legyen sok szív, melyben tisztán visszhangozzék az angyalsereg szépséges szép, vidám Glóriája, - s a csúnya földről mosolyogjon édes béke Jézuska Királyra! [II. 36/10]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

Olyan boldogító, megnyugtató ez a csodás valóság számunkra, Édes, Drága Leányaim! [II. 36/5]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
28

Hogy elfelejtettek mindent-mindent, emberi furcsaságot, rideg színtelenséget, hideg, sötét éjszakát, istállót, nyomorúságos, piszkos környezetet, [II. 36/2]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
27

... milyen jó, milyen nagyon jó lesz, hogyha közöttünk lesz! Milyen boldogság volt az édes, drága Szűzanyának és a jóságos Szt. Józsefnek, hogy „közöttük volt” a mosolygó Jézuska-baba! [II. 36/1]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
26

Aztán idevehetné az Officium Divinum, vagy ha más van, akkor azt a lelkiismeretvizsgálatot. - Ha háromszorra kell beosztani, hát úgy részelje, mint szokás: Isten ellen, felebarát ellen, önmagunk ellen. [II. 35/16]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

Hogy minél alaposabban tehessük, használjuk a lelkitükröt, hol apró részletekben megtaláljuk mindazt, amit az elébb Szent Benedek Atyánk nagyobb általánosságban elsorolt előttünk. [II. 35/15]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."