85965 ima található a honlapon, összesen 203554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma
Napi több frissítés

A zsolozsma a nap rendjét az Isten szolgálat szabja meg. A közösség, amely összegyűl az imaórák – zsolozsma – ünneplésére, maga az imádkozó Egyház.

A zsolozsma ünneplése nem egyéni imák összessége! Az imaórák révén megemlékezünk, (memoriale) Isten üdvözítő tetteiről, de nem pusztán, mint múltbeli eseményekről, hanem éppen az ünneplés révén jelenlévő valóságról – még pedig a jövőben (eszkaton) várt valóságról. Az imaórák ünneplése szoros kapcsolatban van a Jelenések könyvében leírt mennyei liturgiával, annak mintegy szentségi megvalósulása (miszterium, sacramentum). A nap során a közösség az imaórák szolgálatát végzi, ezzel szenteli meg az időt napról-napra. Isten dicsérete csatlakozik ahhoz a dicsérethez is, amelyet az egész teremtés (kozmosz) mutat be Alkotójának.

Bencés zsolozsma L A U D E SSZOMBAT

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
SZOMBAT
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Világot bölcsen alkotó!
Küzdelmünk, harcunk, jöjj segítsd,
Hogy Krisztus áldott szent nevét
Hirdesse tiszta életünk!
 
2. Hatalmas Úr vagy, szent, erős,
Hogy néked éljünk, te adod,
Törvényt te szabsz, a jó úton
Követni téged megtaníts!
 
3. Utunkon les ránk sok veszély,
Lábunk ha botlik, adj erőt,
Járásunk így lesz biztosabb,
S gyorsabbra fogjuk lépteink.
 
4. Ó boldog cél, hol béke már,
S valódi nyugvás vár reánk,
S örömnek égi kútfején
Hívőid szomja elcsitul.
 
5. Háromság, minden földi szív
Epedve szomjan érted ég,
Kiket megváltott nagy kegyed,
Nem múló kincsed hadd vegyék!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja j az jszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a fldön, * elhat szózatuk a világ vgéig.
 
A nap is ott vert strat, * mint vőlegény jn ki hzából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja vgig.
 
Fölkel az ég egyik széln, † s körüljár a másik szléig, * melegétől semmi el nem bjhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant blccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel tltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyjt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak s mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott mznél.
 
Szolgád is ügyel rjuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi szre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a slyos vtektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szndéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
Ószövetségi ének (Bölcs 9,1-12) • Salamon imája
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni. – Lk 21,15
 
Atyáink Istene, irgalom Ura, * ki szavaddal teremtettél mindeneket.
 
Megalkottad az embert blcsességgel, * hogy uralkodjék a teremtményeken, melyeket alkottál,
 
Hogy igazgassa a földkerekséget szentségben és igazságban, * és igazságot tegyen egyenes szvvel.
 
Add meg nekem bölcsességed, mely ott áll trnodon, * és gyermekeid közül ne zárj ki engem!
 
Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, † törékeny ember és rvid letű, * gyenge az igazság és a törvény rtésére.
 
Legyen bár valaki még oly tökéletes az emberek fiai kzött, * bölcsességed nélkül semmit sem ér.
 
Nálad a bölcsesség, mely ismeri műveid, * jelen volt, mikor a földkerekséget teremtetted.
 
Tudja, mi kedves szemedben, * és mi felel meg parancsaidnak.
 
Szent egedből küldd el blcsességed, * dicsőséged trnusától,
 
Hogy velem legyen, és velem munkálkodjék, * és megtudjam, mi kedves nked.
 
Mert tud és ért mindent, † tetteimben józanul vezet majd, * és megoltalmaz hatalmával.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
96. zsoltár • Isten dicsőségesen ítélkezik
Ez a zsoltár a világ megváltását jelzi és minden nép hitét Istenben. – Szent Atanáz
 
Király az Úr: ujjongjon a föld, * vigadozzanak a szigetek.
 
Felleg és homály veszi őt krül, * igazság és jog trónjnak tmasza.
 
Előtte tűz lobog, * és fölégeti ellenségeit kröskörül.
 
Villámai megvilágítják a fld kereksgét, * látja a fld és megremeg.
 
A hegyek szétfolynak, mint a viasz az Úr szne előtt, * a világ urának tekintete előtt.
 
Az egek hirdetik igazságát, * nagyságát látják minden nemzetek.
 
Megszégyenülnek mind a bálványimádk, † s akik faragott kpeket tisztelnek. * Leborulnak előtte mind az istenek.
 
Hallja ezt és örvend Sion, † Júda városai ujjonganak, * ítéleteid miatt, Uram.
 
Mert nagy vagy, Uram, az egész föld felett, * fölségesebb, mint minden istenek.
 
Szereti az Úr azokat, akik gyűlölik a rosszat, † megőrzi szentjei lelkét, * s megmenti őket a gonoszok kezétől.
 
Fényesség kél az igaz emberre, * a tisztaszívűeket röm tlti el.
 
Vigadjatok az rban, igazak, * szent nevére ldást mondjatok!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
Olvasmány IV. hét 2Pét 3,13-14
Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.
 
Válaszos ének Zsolt 85,11
Taníts meg, Uram, utadra, * hogy igaz ösvényeden járjak.
Irányítsd úgy a szívem, hogy szent nevedet féljem. * hogy igaz...
Dicsőség az Atyának... Taníts meg, Uram...
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 15,12-17) • A szeretet parancsa
 
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, * amint én szerettelek benneteket.
 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, * aki barátaiért életét adja.
 
Ti barátaim vagytok, * ha megteszitek, amit meghagyok nektek.
 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, * mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
 
Barátaimnak mondalak titeket, * mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atymtól hallottam.
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, * s arra rendeltelek, hogy munkátokkal maradandó gyümlcsöt hozzatok.
 
Akkor mindent megad nektek az Atya, * amit nevemben krtek tőle.
 
Szeressétek egymást! * Ez az én parancsom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Könyörgések IV. hét
Istenünket, aki Fia által reményt és életet adott a világnak, imádjuk és alázatosan kérjük:
     Urunk és Istenünk, hallgass meg minket!
 
Urunk, mindenek Atyja, te vezettél el bennünket az új nap reggelére;
– add, hogy Krisztussal dicsőítésedre éljünk!
Te öntötted a hitet, a reményt és a szeretetet szívünkbe;
– engedd, hogy ezek az erények mindig ott maradjanak bennünk!
Fordítsd el tőlünk a gonoszság minden csábítását és kísértését;
– védd meg a megbotlástól minden lépésünk!
Add, hogy szemünk mindig rajtad legyen, Urunk,
– hogy (a névnapját ünneplő N. testvérünk és mi) mindannyian mindig készek legyünk hívó szavadra!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Mindenható, örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosítsd meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít bele a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZOMBAT

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
SZOMBAT
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
52. zsoltár • A tévelygő emberiség
Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. – Róm 3,23
 
Így szól szívében az esztelen: „Nincsen Isten.” † Romlottak és utálatosak tetteik, * senki sincs, aki jt tesz.
 
Letekint az Úr az emberekre a mennyből: * van-e értelmes ember, aki Istent keresi?
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Istent; † akkor majd rettegés tölti el őket, * amilyen rettegés még nem volt sohasem.
 
Szétszórta az Úr azok csontjait, akik hűtlenek lettek, * megszégyenültek, mert Isten szétszrta őket.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és rvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
79. zsoltár • Látogasd meg szőlődet, Uram!
Jöjj el, Uram, Jézus! – Jel 22,20
 
Hallgass meg, Izrael psztora, * aki terelgeted Józsefet mint egy nyjat!
 
Ki a kerubok felett trnolsz, * ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt!
 
Éleszd fel hatalmadat és jjj el, * hogy üdvzíts minket!
 
Újíts meg bennünket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Meddig haragszol még, Seregek Ura, * hiszen néped hozzád knyörög?
 
Könnyek kenyerével etettél, * könnyek árjával itattál bennünket.
 
Kiszolgáltattál minket szomszédainknak, hogy harcoljanak ellenünk, * és ellenségeink gúnyolnak bennünket.
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtőkét, * népeket űztél el, azt pedig helykre ltetted.
 
Előkészítetted a talajt nki, * gyökeret vert és ellepte fldjét.
 
Árnyékával befödte a hegyeket, * ágaival Isten cdrusfáit.
 
A tengerig nyújtotta vesszeit, * hajtásait a nagy folyam vizéig.
 
Miért romboltad le falait? * Azok szedik le, akik az ton jrnak.
 
Az erdei vadkan pusztítja, * a mezők vadjai legelnek benne.
 
Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
 
Oltalmazd, amit jobbod ltetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Haragvó tekinteted pusztítsa el azokat, * akik letarolták és elégették, mint a szemetet!
 
Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Többé nem hagyunk el tged, * tarts életben minket, és segítségül hvjuk nevedet!
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
Olvasmány II. hét Gal 6,9-10
Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.
 
V Az Úr megjutalmaz igaz voltomért,
R Kezem tisztasága szerint megfizet nekem.    Zsolt 17,21
 
Zárókönyörgés
Irgalmas Istenünk, add meg nekünk, hogy akik megsértettük isteni parancsaidat, és így elveszítettük a paradicsom boldogságát, rendelkezéseid megtartása által visszatérhessünk arra az útra, amely az örök boldogságra vezet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
VASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
85. zsoltár
[Dávid imája.]
 
Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok!
 
Végy oltalmadba, mert neked lek, * szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bzik!
 
Könyörülj rajtam, Uram, * mert egész nap hozzád kiáltok.
 
Örvendeztesd meg szolgád szvét, * mert hozzád emelem a lelkemet, Uram.
 
Mert te, Uram, jóságos és irgalmas vagy, † megbocsátasz készsggel azoknak, * akik tged hvnak.
 
Hallgasd meg immat, Uram, * figyelj könyrgő szavamra.
 
Szorongatásom napján hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem.
 
Az istenek közt, Uram, nincs hozzád hasonló, * és műveidhez semmi sem fogható.
 
Eljön minden nép, amelyet alkottl, † leborul előtted, Uram, * és dicsőíti nevedet,
 
Mert nagy vagy és csodkat művelsz: * egyedül te vagy Isten.
 
Taníts engem utadra, Uram, * hogy igazságod szerint jrjak.
 
Irányítsd arra szvemet, * hogy nevedet flje.
 
Egész szívvel áldalak, Uram, Istenem, * és mindörökké dicsőtem nevedet.
 
Mert irgalmad oly nagy irántam, * hogy a halál országából kimentettél engem.
 
Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, † hatalmaskodók trnek vesztemre, * senki sem törődik veled.
 
Pedig te, Uram, irgalmas és jósgos Isten vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
 
Tekints rám és légy hozzám kegyelmes, * adj erőt szolgádnak és szabadítsd meg szolglód fiát.
 
Mutasd meg életemben jóságod jelt, † hadd lássák gyűlölőim és borítsa szgyen őket, * mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örkké. men.
 
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
Olvasmány MTörv 6,4-7
Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked! Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár fölkelsz, akár lefekszel!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Te mérhetetlen Hármas-Egy,
Ki alkotsz minden létezőt,
És törvényt adsz időnek is,
Idők előtt örökre élsz.
 
2. Te Teljes-Egy vagy, végtelen,
S magadban boldog teljesen,
A mennyet-földet átfogod:
Tündöklőn tiszta, egyszerű.
 
3. Te irgalom vagy, jó Atya,
Te fény a fényből, egy Fiú,
S te, Lélek, élő szent kapocs,
Véget nem érő szeretet!
 
4. Szent Háromság, nagy Istenünk,
A létnek ősforrása vagy,
Belőled szent erő fakad,
Mely mindent éltet, létrehoz.
 
5. Most kérünk téged, gyermekid,
Az égben osztályrészül add,
Hogy néked élve hadd legyünk
Fényben tündöklő templomod.
 
6. Az angyalokhoz társul adj
Az égi házban minket is,
Hogy hálás szívünk énekét
Zengjük nevednek szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Kiv 3,14-15
Isten Mózeshez így szólt: * Én vagyok az, „Aki vagyok!" Ez az én nevem mindörökké.
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Az Úr neve legyen ldott * most és örkkön-rökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép flött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istennk? † Aki a magasban lakik, * és szemmel tartja az eget s a fldet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegnyt a srból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei kzé lteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat hzában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Kiv 3,14-15
Isten Mózeshez így szólt: * Én vagyok az, „Aki vagyok!" Ez az én nevem mindörökké.
 
2. antifóna MTörv 10,17
Ő az istenek Istene, * Ő az uraknak Ura, nagy, hatalmas és erős Isten.
 
147. zsoltár • A Mindenható himnusza
Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét! – Jel 21,9
 
Jeruzsálem, dicsérd az Urat, * magasztald, Sion, Istened!
 
Megerősítette kapuid zrát, * gyermekeidet megáldja benned.
 
Határaidat bkével ldja, * s a búza javával tplál tged.
 
Szavát kldi a fldre, * Igéje sebesen szkell.
 
Havat hullat akár a gyapjat, * és zúzmarát hint mint a hamut.
 
Morzsaként hullatja jegét, * ki állja annak hidegét?
 
Igéjét küldi és olvadni kezd a jég, * leheletére a vizek folynak.
 
Kihirdette szavát Jkobnak, * törvényét és igazságát Izrael npének.
 
Más népekkel nem tett ily dolgokat, * végzéseit nem tárta föl senki msnak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna MTörv 10,17
Ő az istenek Istene, * Ő az uraknak Ura, nagy, hatalmas és erős Isten.
 
3. antifóna MTörv 6,4
Az Úr a mi Istenünk, * egyedül az Úr, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Ef 1,3-10) • Hálaadás a megváltásért
 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, * aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megldott minket.
 
♦ Benne választott ki, mielőtt a világot alkotta, * hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.
 
Szeretetből eleve arra rendelt tetszése szerint, * hogy Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk.
 
Magasztaljuk flséges kegyelmét, * amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.
 
Benne nyertük el a megváltást vre ltal: * bocsánatot nyertek bűneink
 
Kegyelmének bősége szerint, * amelyet teljes bölcsességgel és okossággal árasztott reánk.
 
Akaratának titkát tudtunkra adta * jóságos tetszése szerint.
 
Elhatározta, hogy az idők teljességével † Krisztusban mint főben foglaljon ssze mindent, * ami a mennyben van s a fldön.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna MTörv 6,4
Az Úr a mi Istenünk, * egyedül az Úr, alleluja.
 
Olvasmány Róm 11,33-36
Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Milyen megfoghatatlanok ítéletei, milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, s tanácsot ki adott néki? Vajon ki az, aki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Bizony belőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség örökké. Ámen.
 
Válaszos ének Zsolt 105,2
Ki mondja el az Úr hatalmas műveit, * ki hirdeti dicsőségét?
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké tart irgalma. * ki hirdeti... Dicsőség... Ki mondja el...
 
4. antifóna MTörv 10,14.20.21
Íme * az Úré az ég s az egek ege, a föld és minden rajta lévő. Az Urat féljed és őt szolgáld: ő az Istened s dicsőséged.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna MTörv 10,14.20.21
Íme * az Úré az ég s az egek ege, a föld és minden rajta lévő. Az Urat féljed és őt szolgáld: ő az Istened s dicsőséged.
 
Könyörgések
Az Atya Szent Lelke által életre keltette Krisztust! Magasztaljuk, testvéreim, a Szentháromság egy Istent:
     Áldás és dicséret a Szentháromság egy Istennek!
 
Mindenható Atyánk,
Fiad nevében küldd el a vigasztaló Szentlelket Egyházadra,
– hogy őrizze meg azt igazságban, szeretetben és egységben.
Urunk, küldj munkásokat aratásodba,
– hogy kereszteljenek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és erősítsék meg őket hitükben.
Urunk, segítsd kegyelmeddel mindazokat, akiket Szent Fiad nevéért üldöznek;
– add nekik az igazság Lelkét, hogy szóljon helyettük.
Mindenható Atyánk, ismerje meg minden ember, hogy egy vagy az Igével és a Szentlélekkel;
– add, hogy az egy igaz Istenben higgyenek, reméljenek és őt szeressék.
Élők Istene, tedd meghalt testvéreinket dicsőséged részesévé,
– ahol Fiaddal és a Szentlélekkel uralkodol örök egységben.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Részesüljetek bőven kegyelemben és békében mindnyájan, akiket az Atyaisten gondviselése és Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SPÉNTEK

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
PÉNTEK
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Míg súlyos ostorod reánk,
Urunk, gyakorta mér csapást;
Ki más hozhat vigasztalást
A szenvedőknek kívüled.
 
2. Ha álnok módra kedvez is
Világnak színlelt sok kegye:
Csalárd orvosság, bajt növel,
És szívünk-lelkünk mérgezi.
 
3. Bár földre sújtson ostorod,
Reményünk mégsem bágyad el,
Mit elviselni adsz, Atyánk,
Az hoz sebünkre gyógyulást.
 
4. De rosszra késztő vágyaink
Dühét fékezzed s légy erőnk,
Ha ránk törnek, mind elbukunk,
Csak orvoslásod bír velük.
 
5. Ne késlekedj, ím, nézz reánk:
Kívül-belül harc vésze vár!
Lelkünk ellenség rabja lesz,
Kiért Krisztusnak vére hullt?
 
6. Meghallgatsz, hogyha kérlelünk,
S szívünk reménye újra él:
Értünk vállaltál kínhalált,
S így félelmünket megtöröd.
 
7. Ó, hármas Isten, áld szavunk,
Ki ostoroddal látogatsz,
S ha megpróbálod, kit szeretsz,
Irgalmad újból felragyog. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 50,3.11
Könyörülj rajtam, Uram, Istenem, * és töröld el minden vétkem.
 
50. zsoltár • Bűnbánat
Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! – Lk 18,13
 
Könyörülj rajtam irgalmadban, Istenem, * töröld le gonoszságomat nagy jósgod szerint!
 
Teljességgel moss meg bűnömtől engem, * vétkeimtől tisztts meg engem!
 
Mert elismerem vtkemet, * előttem van bűnöm szntelen.
 
Egyedül ellened vtkeztem, * színed előtt gonoszat tettem.
 
Ám te végzésedben igaz vagy, * és igazságos, amikor télsz.
 
Íme vétekben jöttem a világra, * anyám bűnben fogant engem.
 
Ám te az igaz szívet szereted, * bölcsességedet föltrod nkem.
 
Hints meg izsóppal és tiszta leszek, * moss meg és a hónál fehrebb leszek!
 
Add hallanom a vígság és öröm szavát, * hadd ujjongjanak megtört csontjaim!
 
Fordítsd el bűneimtől arcodat, * töröld el minden vtkemet!
 
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * újítsd meg bensőmben az erős lelket!
 
Ne taszíts el színed elől, * ne vond meg tőlem szent Lelkedet!
 
Add vissza üdvösséged römét, * tégy erőssé engem készsges llekkel!
 
Megtanítom a bűnösöket minden utadra, * az istentelenek hozzád trnek.
 
Szabadíts meg a vérontás bűnétől, Isten, megmentő Istenem, * és igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem!
 
Nyisd meg ajkamat, Uram, * és szám hirdeti dicséreted!
 
Mert véres áldozatban nem leled kedved, * égő áldozatban sem telnék römed.
 
Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes llek, * nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szvet.
 
Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, * építsd fel Jeruzslem falait!
 
Akkor majd kedves lesz előtted az igaz áldozat, † az égő és a teljes ldozat, * akkor majd állatokat hoznak oltárodra.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 50,3.11
Könyörülj rajtam, Uram, Istenem, * és töröld el minden vétkem.
 
 
2. antifóna Dán 3,39-40
Fogadd el megtört szívünket * és alázatos lelkünket, Urunk, és áldozatunk legyen kedves előtted.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,26-29.34-41) • Azariás imája
Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket. – ApCsel 3,19
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * neved dicséretre méltó és dicsőséges örökk.
 
Mert igazságos vagy mindenben, amit velünk cselekedtl, † és igaz minden tetted, * egyenesek útjaid és igazságos minden ítéleted.
 
Amit ránk és Jeruzsálemre mértél, atyáink szent vrosára, * igazságos ítélettel hoztad ránk bűneink miatt.
 
Mert bűnt követtünk el és gonoszat tettünk, * eltávoztunk tőled és vétkeztnk mindenben.
 
Kiszolgáltattál minket és ellenségeink kezére adtál, * még szájunkat sem nyithatjuk ki.
 
Szent nevedre kérnk, † ne taszíts el minket vgleg, * ne bontsd fel szövetséged.
 
Ne vond meg tőlünk irgalmadat választottadért, brahámért, * szolgádért Izsákért és szentedrt Izraelrt.
 
Mert minden népnél kisebbek lettünk, * és megaláztak minket bűneinkért az egsz földn.
 
Fogadd el megtört szívünket és alázatos lelkünket, † áldozatunk legyen kedves előtted, * mert nem szégyenülnek meg, akik benned bíznak.
 
Teljes szívvel követünk tged, * félve tisztelünk és keressk arcodat.
 
Ne engedd, hogy szgyent valljunk, * hanem bánj velünk nagy irgalmasságod szerint.
 
Szabadíts meg minket csodáiddal, * és dicsőítsd meg nevedet, Urunk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökk. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,39-40
Fogadd el megtört szívünket * és alázatos lelkünket, Urunk, és áldozatunk legyen kedves előtted.
 
3. antifóna 95.Zsolt
Zengjetek dalt az Úrnak, * hirdessétek csodás tetteit, mert nagy az Úr és méltó, hogy dicsérjük és áldjuk.
 
95. zsoltár • Az Úr Király és Bíró
Új éneket énekeltek Isten trónja és a Bárány előtt. – Jel 14,3
 
Új éneket énekeljetek az rnak, * minden földek zengjetek dalt az rnak.
 
Énekeljetek az Úrnak és áldjtok nevét, * mondjátok el naponként dvösségét.
 
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek kzött, * és csodás tetteit minden npnek.
 
Mert nagy az Úr és dicséretre mltó, * félelmetesebb ő minden istennél.
 
Mert a népek istenei blványok, * az Úr pedig az egek alkotója.
 
Előtte fensg és mltóság, * szentélyében hatalom és fnyesség.
 
Adjátok meg az Úrnak, népek törzsei, † adjátok meg az Úrnak dicsőségt és hatalmát, * adjátok meg az Úrnak nevének dicsőségét.
 
Áldozati ajándékkal lépjetek be az Úr hzába, * imádjátok az Urat ünnepi dszben.
 
Földkerekség, reszkess az r előtt, * király az Úr, mondjátok el a nemzetek kzött.
 
Ő tette a földet szilárddá: meg nem inog, * igazságban ítéli meg a npeket.
 
Örvendjen az ég és ujjongjon a fld, † zúgjon a tenger s ami azt betölti, * ujjongjon a mező s mind, ami rajta él.
 
Örül majd akkor az erdő minden fája az Úr előtt, † mivelhogy eljön, * eljön és ítélkezik a fldön.
 
Igazságban ítéli meg a fldet, * hűségében a npeket.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna 95.Zsolt
Zengjetek dalt az Úrnak, * hirdessétek csodás tetteit, mert nagy az Úr és méltó, hogy dicsérjük és áldjuk.
 
Olvasmány IV. hét Gal 2,19b-20
Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett, és feláldozta magát értem.
 
Válaszos ének Tób 13,2
Megfenyítesz, Uram, de fölkarolsz, * megalázol, de fölemelsz.
Mindenkor nagy vagy, Uram, és uralmad örökké tart. * megalázol...
Dicsőség... Megfenyítesz...
 
4. antifóna Mt 11,28
Jöjjetek hozzám mindnyájan, * kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve: felüdítlek titeket és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Evangéliumi ének (Mt 11,25-30) • Jézus hálaadása
 
Áldalak téged, Atyám, * mennynek és földnek ura,
 
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, * és kijelentetted a kicsinyeknek.
 
Igen, Atyám, * gy tetszett neked.
 
Mindent átadott nekem Atyám: * senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya.
 
És az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, * és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.
 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, † akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: * én feldítlek titeket.
 
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, † mert szelíd vagyok és alázatos szvű, * és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Az n igám des, * az n terhem knnyű.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
4. antifóna Mt 11,28
Jöjjetek hozzám mindnyájan, * kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve: felüdítlek titeket és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Könyörgések IV. hét
Testvérek, hívő bizalommal kérjük Istenünket, aki teremtett és Szent Fia által megváltott bennünket:
     Erősítsd meg, Istenünk, amit elkezdtél bennünk!
 
Irgalmasság Istene, irányítsd léptünket az életszentség útján,
– hogy csak azt akarjuk, ami igaz, igazságos és előtted kedves!
Nevedért, Urunk, ne bontsd fel szövetségedet,
– és soha ne hagyj el bennünket!
Töredelmes szívvel és alázatos lélekkel kérünk,
– mert a benned bizakodókat nem éri szégyen!
Te Krisztusban prófétai küldetésre hívtál bennünket;
– add, hogy (a névnapját ünneplő N. testvérünkkel együtt) mindig hirdessük hatalmas erődet!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Istenünk, add kegyelmed bőségét hozzád esdeklő híveidnek, és engedd működni bennük a te erődet, hogy parancsaidat követve vigasztalást kapjanak tőled a jelen életben, és elnyerjék a jövendő élet örömeit. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Álljatok szilárdan a hitben, és a hit erejével várjátok a megigazulásból fakadó reményt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R APÉNTEK

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
PÉNTEK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
21. zsoltár
[A karvezetőnek: a „Szarvasünő reggel” dallamára – Dávid zsoltára.]
 
Istenem, Istenem, miért hagytl el engem? * Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos szavamtól?
 
Szólítalak nappal, Istenem, de nem hallod, * szólítalak éjjel, de meg nem nyughatom.
 
Pedig te vagy szent egyedül, aki a trnon ülsz, * Izrael tged magasztal.
 
Benned bztak atyáink, * s te megszabadítottad őket, mert benned reméltek.
 
Hozzád kiáltottak és megmentetted őket, * nem vallottak szégyent, mert benned bztak.
 
De én féreg vagyok és nem ember, * gyaláznak az emberek, s a npek megvetnek.
 
Mindaz, aki lát, gnyt űz belőlem, * elhúzza száját, fejét csválja.
 
„Segítse meg az Úr, hisz benne bzott, * szabadítsa meg, ha kedves előtte!”
 
Anyám méhétől te vezettél engem, * te voltál biztonságom anyám lében.
 
Rád hagyatkoztam születsem ta, * anyám méhétől te vagy Istenem.
 
Nyomorúságomban ne légy tőlem tvol, * légy közel, mert senki sem segít rajtam!
 
Hatalmas bivalyok vesznek krül, * körülfognak engem Bsán bikái.
 
Szájukat kittják ellenem, * mint ordító, dáz oroszlán.
 
Olyan vagyok, mint a szétömlő vz, † megtörték minden csontomat, * szívem megolvadt bennem, mint a viasz.
 
Torkom kiszáradt, mint a cserp, † nyelvem ínyemhez tapadt, * a halál porába sújtottál engem.
 
Kutyák falkája ólálkodik kröttem, * gonosztevők csapata vesz krül engem.
 
Átlyuggatták kezemet és lábamat, † megszámlálhatom minden csontomat, * ők pedig bámulva nznek engem.
 
Elosztják ruhámat maguk kzött, * és köntösömre sorsot vetnek.
 
Ne maradj tvol, Uram! * Te vagy erősségem, siess, ments meg engem!
 
Mentsd meg a kardtól lelkemet, * a kutyák karmaiból ragadd ki letem!
 
Szabadíts ki az oroszlán torkából, * védj meg engem, szegényt, a bölnyek szarvától!
 
Testvéreim között hirdetem neved, * a közösségben dicsrlek tged.
 
Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek, † magasztaljátok, Jkob fiai, * félje őt Izrael minden sarja!
 
Mert nem veti meg és nem utálja a szegény nyomorúságt, † nem rejti el előle arcát, * meghallgatja, mikor hozzá kiált.
 
A közösségben tged dicsérlek, * teljesítem fogadalmam azok előtt, kik flnek tged.
 
Egyenek a szegények és lakjanak jl, † dicsőítsék az Urat, akik őt keresik, * szívük élni fog rökké.
 
A föld minden határa emlékezik erre és megtr az rhoz, * leborul előtte a népek minden trzse.
 
Mert az Úr a királyság, * ő uralkodik a nemzetek flött.
 
Egyedül előtte borulnak le a föld hatalmas urai, * előtte hajolnak meg mind, akik a porba trnek.
 
Lelkem csak neki él, * nemzetségem neki szolgál.
 
Az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek, † üdvözítő tetteit hirdetik a születendő npnek: * „Ezek az rnak művei!”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
 
69. zsoltár • Istenem, hallgass szavamra!
Uram, ments meg minket, mert elveszünk! – Mt 8,25
 
Istenem, hallgass hvó szavamra, * Uram, siess, segts meg engem!
 
Piruljanak és valljanak szgyent, * akik vesztemre trnek!
 
Hátráljanak meg és érje gyalzat azokat, * akik örlnek bajomon!
 
Megszégyenülve vonuljanak vissza, * akik gúnyolódva mondják: „gy kell nki!”
 
De ujjongjanak és örvendjenek benned, * mind, akik keresnek tged!
 
Hirdessék mindig: „Nagy az Isten!” * mind, akik várják dvösséged!
 
De én nyomorult és szegény vagyok, * Istenem, siess, segts meg engem!
 
Segítőm és szabadítóm te vagy nkem, * ne késsél tovább, Uram!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
Olvasmány II. hét Zsid 5,7
Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált.
 
V Nap mint nap, Uram, hozzád kiáltok,
R Tehozzád tárom karomat.    Zsolt 87,10
 
Zárókönyörgés
Urunk, Krisztusunk, add meg nekünk, hogy teljes szívünkből szeressük keresztedet: tagadjuk meg magunkat, hordozzuk keresztünket és így kövessünk téged, hogy szenvedésedben legyen részünk ebben a világban, s majd eljuthassunk az örök életre. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MPÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
PÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
37. zsoltár
[Dávid zsoltára, emlékezésre.]
 
Uram, indulatodban ne feddj meg, * haragodban ne büntess engem;
 
Mert nyilaid belm hatoltak, * és rám nehezedett súlyos kezed.
 
Nincs ép hely testemen, mert haragszol énrám, * nincs egy ép csontom, mert sok a vtkem.
 
Gonoszságaim összecsaptak fejem fölött, * rám nehezednek, mint súlyos teher.
 
Elmérgedtek és gyulladásban vannak sebeim, * mivel oktalan vagyok.
 
Elcsüggedtem és földre görnyedtem, * szomorúan járok naphosszat.
 
Égő fájdalom kínozza derekam, * nincs ép hely testemen.
 
Elgyöngültem és megtrt vagyok, * szívem gyötrelmében kiált szavam.
 
Előtted van minden kívánságom, Uram, * sóhajom nincs rejtve előtted.
 
Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, * elhomályosult szemem világa.
 
Barátaim és szeretteim magamra hagynak bajomban, * rokonaim kerülnek engem.
 
Tőrt vetettek, akik életemre törnek, † pusztulással fenyegetnek, akik vesztemet akarják, * és csalárd terveket szőnek egész nap.
 
De én meg sem hallom, mintha süket volnék, * mint a néma, számat föl nem nyitom.
 
Olyan lettem, mint aki nem hall, * akinek szájában nincs ellenvetés.
 
Mert benned remélek, Uram, * te meghallgatsz engem, Uram, Istenem.
 
Így szóltam: „Ne nevessenek rajtam, * ne ujjongjanak, ha megbotlik lbam.”
 
Bizony az elbukáshoz már közel vagyok, * szemem előtt van mindig a fjdalom.
 
Én pedig megvallom, hogy bűns vagyok, * és vétkeim miatt meg nem nyughatom.
 
De ellenségeim virulnak és erősebbek nálam, * sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.
 
Rágalmaznak engem és a jóért rosszal fizetnek, * mivel mindenkor a jóra trekszem.
 
Ne hagyj magamra, Uram, † Istenem, ne távozz el tőlem! * Uram, szabadítóm, siess, oltalmazz engem!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
Olvasmány Jób 7,1-4
Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, aki árnyékba vágyik, és mint a napszámos, aki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak részemül, keserves éjjeleket adtak osztályrészül. Ha lefekszem, azt kérdem: „Mikor virrad?” Hosszú az este és tele vagyok kínnal pirkadatig.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött Fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SPÉNTEK

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
PÉNTEK
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Angyal karok, most sírjatok!
Az Isten önként meghal, ím,
A bűnnek hordva bélyegét,
A bűnért vállal büntetést.
 
2. Szerelmed oly nagy s végtelen!
S az emberszív mily szívtelen!
Az Ártatlan meghalni megy:
S nem vállal kínt a sok bűnös.
 
3. Kereszted minket, Krisztusunk,
Örök lángoktól megkímél:
Itt égess, itt vágj, nagy Bíró,
Örök haláltól csak kímélj!
 
4. Erőtlen tested megriad,
De szent Atyádnak küld szava,
Erőddel hűn kövessük azt,
Urunk, mit példád tár elénk.
 
5. Kiket gyógyított sok sebed,
Kiket szent véred megmosott:
Segíts, ne kezdjék vétkeink
Ácsolni új keresztedet.
 
6. Atyánk dicsérjük s egy Fiát,
Kit áldozatra átadott;
Dicsérünk, Lélek, téged is,
Kitől oltáron gyúl a láng. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 128,4-5
Az Úr igazságos: * Ő tépte szét a gonoszok láncát, és meghátrálva szégyent vallottak Sion minden gyűlölői.
 
128. zsoltár • A lesújtott nép újraéledő bizalma
Módfelett sok verést kaptam, sokszor forogtam halálveszélyben. – 2Kor 11,23
 
Sokat gyötörtek engem ifjúságom ta, * vallja meg most Izrael!
 
Sokat gyötörtek engem ifjúságom ta, * de elpusztítani mégsem tudtak engem.
 
Ekével szántottak htamon, * hosszú barzdát hztak.
 
De az Úr igazságos, ő szttépte * a gonoszok minden bilincsét.
 
Hátráljon meg és valljon szgyent * mindaz, aki Siont gyűlöli!
 
Olyanok legyenek, mint a fű a hztetőn, * amely elszárad, mielőtt kitépnék!
 
Nem szedi azt marokra arató, * s nem köti kévébe kvekötő.
 
Nem mondják az arra járk: † „Az Úr áldása legyen rajtatok, * megáldunk titeket az Úr nevében.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 128,4-5
Az Úr igazságos: * Ő tépte szét a gonoszok láncát, és meghátrálva szégyent vallottak Sion minden gyűlölői.
 
2. antifóna Zsolt 139,7-8
Uram, Te vagy Istenem nékem, * hallgasd meg könyörgésem, te vagy erős Sziklaváram, őrizz engem küzdelmeimben.
 
139. zsoltár (2-9.13-19) • Istenem, te vagy menedékem
Az Emberfia a bűnösök kezébe kerül. – Mt 26,45
 
Ments meg, Uram, az lnok embertől, * az erőszakos férfitől vdj meg engem;
 
Azoktól, akik szívükben rosszat terveznek, * viszályt támasztanak egész nap.
 
Nyelvük éles, mint a kgyó nyelve, * viperaméreg van ajkukon.
 
Őrizz meg, Uram, a bűnös kezétől, * az erőszakos embertől vdj meg engem!
 
Arról tanakodnak, hogy elgáncsolják lpteimet, * tőrt vetnek titkon nekem a kevélyek.
 
Hálót feszítenek lbam elé, * csapdát állítanak utamba.
 
Így szólok az Úrhoz: † „Te vagy Istenem nkem, * hallgasd meg könyrgő szavamat!
 
Uram, Istenem, erős sziklaváram, * megvédesz engem a küzdelem napján.
 
Ne teljesítsd, Uram, a gonosz vgyát, * ne engedd sikerlni terveit!” ...
 
Tudom, hogy az Úr megvédi a gyenge jogát, * és igazságot szolgáltat a szegénynek.
 
Az igazak ldják majd neved, * a tiszta szívűek színed előtt laknak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 139,7-8
Uram, Te vagy Istenem nékem, * hallgasd meg könyörgésem, te vagy erős Sziklaváram, őrizz engem küzdelmeimben.
 
3. antifóna 1Pét 2,21
Krisztus szenvedett értünk * és példát adott nékünk, hogy nyomdokába lépjünk, mert erre hívott minket.
 
Újszövetségi ének (1Pét 2,21-24) • Krisztus az Üdvözítő
 
Krisztus szenvedett rtünk, * példát adott nekünk, hogy nyomdokba lpjünk.
 
♦ Bűnt nem követett el, † nem hagyta el hamis szó ajkát, * amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat.
 
Nem fenyegetőzött, amikor szenvedett, * mindent az igazságos bírra hagyott.
 
Vétkeinket testében felvitte a keresztfára, † hogy meghalván a bűnnek igaz életet ljünk, * mert sebei által nyertünk gygyulást.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna 1Pét 2,21
Krisztus szenvedett értünk * és példát adott nékünk, hogy nyomdokába lépjünk, mert erre hívott minket.
 
Olvasmány IV. hét 1Pét 1,18-19
Tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotoktól, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére.
 
Válaszos ének Zsolt 19
Ujjongjunk Istenünk nevében, * örvendezzünk üdvösségén.
Megszabadította Fölkentjét az Úr: meghallgatta égi trónjáról. * örvendezzünk...
Dicsőség... Ujjongjunk...
 
4. antifóna Gal 6,14
Nincs másban dicsekvésem, * mint Urunk Jézus keresztjében benne a világ megfeszíttetett számomra, s én a világ számára.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Gal 6,14
Nincs másban dicsekvésem, * mint Urunk Jézus keresztjében benne a világ megfeszíttetett számomra, s én a világ számára.
 
Könyörgések IV. hét
Testvéreim, Krisztusban bíznak mindazok, akik ismerik nevét. Bizalommal kérjük őt:
     Uram, irgalmazz!
 
Krisztusunk, add meg nekünk,
– hogy esendő emberi gyöngeségünk mindig megerősödjék általad.
Botlásokra hajló gyengeségünket
– vezesd el mindig a bűnbánatra.
Téged megbánt a bűn, de kiengesztel a bánat;
– fordítsd el tőlünk haragod ostorát.
Te megbocsátottad a bűnbánó asszony vétkét, és válladra vetted az eltévedt juhot;
– ne fordítsd el tőlünk irgalmadat.
Te kereszted érdemével megnyitottad a mennyország kapuit;
– fogadd be elhunyt testvéreinket, akik földi életükben benned reméltek.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Mindenható és irgalmas Istenünk, te Krisztusodat szenvedésre adtad az egész világ üdvéért. Ébreszd föl népedben a vágyat, hogy élő áldozat legyen előtted, és eltöltse szereteted teljessége. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT JUSZTINUSZ

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
SZENT JUSZTINUSZ
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Tested nem töri már a kegyetlen hóhér,
Békesség ölel át mennyei kórusban.
Vak börtön mélye helyett
Fényben van örök otthonod.
 
2. Kínzott tagjaidat nem köti vasbilincs:
Élsz dicsőn, szabadon végtelen tájakon;
Ahány seb tépte tested:
Most övez annyi fénysugár.
 
3. Éhség nem gyötör ott, nem kínoz szomjúság,
Nem kell már pirulnod pőreruhátlanul:
Tündöklő ragyogással
Táplál és övez Krisztusod.
 
4. Isten, te magad állsz a vértanúk mellett,
Kit legyűrt a halál, trónusra ülteted,
Szégyent vall így a zsarnok,
Akit eltipor: élteted.
 
5. Ének áldja Atyánk, s a Fiút is vele,
Áldassék a tüzes, éltető Lélek is,
Mind az ő erejében
Győznek harcban a vértanúk. Ámen.
 
1. antifóna Jel 2,26.28
A győztesnek, * aki kitart szolgálatomban mindvégig, hatalmat adok a népek fölött. Ezt a hatalmat Atyám adta nékem.
 
91. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok. – Jn 15,8
 
Jó az Úristent ldani, * nevednek, Fölséges, zsoltárt zengeni,
 
Irgalmadat hirdetni reggel, * és hűségedet egész jszaka,
 
♦ Tízhúrú lanton, hárfának szavával, * citera mellett, nekszval.
 
Mert tetteidben, Uram, örömöm lelem, * örvendezem kezed művein.
 
Mily fölségesek, Uram, műveid, * gondolataid igen mlyek!
 
Az oktalan ezt fel nem fogja, * az esztelen meg nem rti.
 
Ha sarjadnak is, mint a fű, a bűnösök, * és virulnak is mind a gonosztevők,
 
A sorsuk végül mégis pusztulás, * te pedig fölséges vagy, Uram, rökké.
 
Mert íme, a te ellenségeid, † ellenségeid elvesznek, Uram, * szétszóródnak mind, akik gonoszat tesznek.
 
A bivaly erejét adtad nkem, * fölkentél szntiszta olajjal.
 
Ellenségeimre letekint szemem, * gonosz támadóimat hallgatja flem.
 
Virul az igaz, mint a plma, * növekszik, mint a Libanon cdrusa.
 
Elültetve az Úrnak hzában, * Istenünk csarnokaiban virágot bontanak.
 
Még vénségükben is gyümölcsöt hoznak, * erősek és zldellők maradnak,
 
Hogy hirdessék: igaz az Úr; ő a kősziklám, * igaztalanság benne nincsen.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna Jel 2,26.28
A győztesnek, * aki kitart szolgálatomban mindvégig, hatalmat adok a népek fölött. Ezt a hatalmat Atyám adta nékem.
 
2. antifóna Jel 2,7
A győztesnek megadom, * hogy egyék az élet fájáról, amely ott áll Isten paradicsomában.
 
Ószövetségi ének (1Krón 29,10-13) • Dávid éneke
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja. – Ef 1,3
 
Áldott vagy, Uram, Izraelnek, atyánknak Istene, * öröktől fogva rökké.
 
♦ Tiéd, Uram, a hatalom, * a dicsőség, a fensg s a győzelem.
 
Tiéd a dicséret, * mert tiéd minden az égben s a fldön.
 
Tiéd, Uram, a királyság, * s te Úr vagy mindenek flött.
 
Tiéd a gazdagság, tiéd a dicsőség, * te uralkodsz mindenen.
 
A te kezedben van az erő s a hatalom, * a te kezedben van a nagyság és minden uralom.
 
Ezért most hálát adunk nked, Istenünk, * és dicsérjük hatalmas nevedet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Jel 2,7
A győztesnek megadom, * hogy egyék az élet fájáról, amely ott áll Isten paradicsomában.
 
3. antifóna Mk 13,13
Nevemért gyűlölnek titeket * és üldöznek benneteket. De aki mindvégig kitart, az üdvözül majd az égben.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel vezte magát.
 
Biztos alapot vetett a fldnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet ta, * öröktől lsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a szles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat rök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen.
 
3. antifóna Mk 13,13
Nevemért gyűlölnek titeket * és üldöznek benneteket. De aki mindvégig kitart, az üdvözül majd az égben.
 
Olvasmány Sir 4,25.26-28
Fiam, az igazságnak sohase mondj ellent. Bűnödet ne szégyelld sohase megvallani. Halálod napjáig küzdj az igazságért, maga az Isten, az Úr harcol akkor érted.
 
vagy:
 
Olvasmány 2Kor 1,3-5
Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja és minden vigasztalás Istene. Ő vigasztal meg bennünket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk szomorúságukban másokat azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal meg bennünket. Amilyen bőven részesedünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bőven árad ránk Krisztus által a vigasztalás is.
 
Válaszos ének Zsolt 61
Istentől várom én * dicsőségem és üdvösségem. Isten az én segítségem és benne van reményem. * dicsőségem és ... Dicsőség az Atyának ... Istentől várom én...
 
4. antióna Jn 12,25
Aki szereti az életét, * elveszíti azt egészen. De aki gyűlöli életét e világban, megmenti azt az örök életre.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antióna Jn 12,25
Aki szereti az életét, * elveszíti azt egészen. De aki gyűlöli életét e világban, megmenti azt az örök életre.
 
Könyörgések
Testvérek, egyesülve azokkal, akiket megöltek Isten igéjéért, magasztaljuk és áldjuk Megváltónkat, a hűséges Tanút:
Megváltottál minket Istennek, szent véreddel, Urunk!
 
Vértanúid által, akik vállalták a halált, hogy tanúságot tegyenek hitükről,
– add meg nekünk a lélek igaz szabadságát, Urunk!
Vértanúid által, akik vérük ontásáig megvallották hitüket,
– adj nekünk tiszta és állhatatos hitet, Urunk!
Vértanúid által, akik keresztjüket hordozva követtek téged,
– add meg nekünk, Urunk, hogy az élet nehézségeit erős lélekkel viseljük!
Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a Bárány vérében,
– add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ csábítását!
(Védőszentje közbenjárására adj, Urunk,a névnapos N. testvérnek/atyának
– erős reményt, soha el nem múló szeretetet, s majdan örök otthont a mennyben!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Anglia népeit Canterburyi Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen Egyházadban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Úr, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra törekedjetek, hogy szenvedéstek a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerezze meg számotokra!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ACSÜTÖRTÖK

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
CSÜTÖRTÖK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 102,2
Áldd az Urat, áldjad, lelkem, * jótetteit ne hagyd elfelednem!
 
32. zsoltár • A gondviselő Isten dicsérete
Minden általa lett. – Jn 1,3
 
Örvendjetek az Úrban, igazak, * jókhoz illik a dicséret.
 
Dicsőítsétek citerával az Urat, * tízhúrú hárfn zengjetek nki!
 
Énekeljetek új dalt az Úrnak, * daloljatok néki ujjongás szavával!
 
Mert az Úr igéje igaz, * hűség vezeti minden tettében.
 
Az igazságot és a törvnyt szereti, * telve a föld az r irgalmával.
 
Az Úr igéje alkotta az eget,* szája lehelete az g minden seregét.
 
Tömlőbe gyűjti a tengerek vizét, * örvényeit kamrába zrja.
 
Az egész föld félje az Urat, * remegjen előtte minden fldlakó!
 
Mert amit ő mondott, meglett, * és létrejtt, amit parancsolt.
 
Semmivé teszi az Úr a nemzetek terveit, * meghiúsítja a népek minden szndékát.
 
De az Úr akarata örökk megmarad, * szívének gondolata nemzedékről nemzedékre.
 
Boldog az a nép, melynek az Úr az Istene, * a nemzet, melyet örökségl választott magának.
 
Az Úr letekint a mennyből, * látja az emberek fiait.
 
Rátekint hajlékábl azokra, * akik a földön lnek.
 
Ő alkotta mindnyájuk szívét, * ismeri minden tettüket.
 
A királyt nem menti meg erős serege, * hatalmas ereje a hősön nem segít.
 
Csalódik, aki lovától vr győzelmet, * nem menti meg, bármily erős is.
 
De az Úr szeme az őt félőkn nyugszik, * azokon, akik bíznak irgalmában.
 
Mert megszabadítja őket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
 
Lelkünk bízik az Úrban, * ő a mi pajzsunk és oltalmunk.
 
Benne örvend a szívünk, * szent nevében bízva bzunk.
 
Irgalmad őrködjék fölöttnk, Uram, * mert tebenned remélünk!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
102. zsoltár • A könyörülő Isten dicsérete
Istenünk mélységes irgalmából meglátogatott minket a magasságból Fölkelő. - vö. Lk 1,78
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét!
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled!
 
Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
 
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelemmel és irgalommal koronáz tged.
 
Betölt ajándékaival életed folyamán, * és megújul ifjúságod, mint a sasé.
 
Az Úr igazságos tetteket visz végbe, * igazságot szolgáltat mindannak, akit elnyomnak.
 
Kinyilvánította útjait Mózesnek, * Izrael fiainak csodás tetteit.
 
Könyörületes az Úr s jóságos, * hosszan tűrő s irgalma bőséges.
 
Nem pörlekedik örökre, * nem tart örökké haragja.
 
Nem bánik velünk bűneink szerint, * és nem gonoszságaink szerint fizet nkünk.
 
Mert amilyen magas az ég a föld fölött, * jósága oly hatalmas azokhoz, akik flik őt.
 
Amilyen távol van napnyugattl napkelet, * olyan messze dobja tőlünk vtkünket.
 
Amint az apa megkönyörl fiain, * úgy könyörül az Úr azokon, akik flik őt.
 
Hiszen tudja ő, hogy mik vagyunk, * emlékezik rá, hogy porból lettünk.
 
Akár a fűszál, olyanok az ember napjai, * virul, mint a mező virága.
 
Ráfú a szél, és már nincsen többé, * elfeledi a hely is, ahol llott.
 
Ám az Úr kegyelme mindörökre azokkal van, kik félik őt, * és fiaiknak fiaival igazsága;
 
Azokkal, akik szövetségt megtartják, * gondolnak parancsaira és azok szerint lnek.
 
Az Úr a mennyben állította fel trónját, * királyi hatalma uralkodik a mindenségen.
 
Áldjátok az Urat, angyalai mind, † ti hatalmasok, kik megtartjátok parancsát, * és engedelmesen hallgattok szavára!
 
Áldjátok az Urat, seregei mindnyájan, * akaratának készséges szolgái!
 
Áldjátok az Urat, minden alkotása, † uralmának minden helyén! * Áldjad, lelkem, az Urat!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 102,2
Áldd az Urat, áldjad, lelkem, * jótetteit ne hagyd elfelednem!
 
Olvasmány II. hét Jak 2,21-24.26
Ábrahám atyánk tettei alapján igazult meg, mivel fiát, Izsákot föláldozta az oltáron. A hit közreműködött ugyan tetteivel, de csak a tettek által vált tökéletessé. Így teljesedett be az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek s ez megigazulására szolgált“, és ezért „Isten barátjának“ nevezték. Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán a hit által. Amint a test halott lélek nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül.
 
V Uram, ki lehet sátradnak lakója?
R Aki szeplőtelenül járja útját és helyesen cselekszik.    Zsolt 14,1.2
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, irgalmazz nekünk és növeld hitünket, mert jóságodban nem tagadod meg segítségedet azoktól, akiknek megadtad a benned való hit erejét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MCSÜTÖRTÖK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
CSÜTÖRTÖK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
38. zsoltár • Beteg ember imája
A természet mulandóságnak van alávetve Isten akaratából. – Róm 8,20
 
Így szóltam: „Vigyázok utamra, * hogy ne vétkezzem nyelvemmel.
 
Megzabolázom ajkam, * amíg gonosz ember áll velem szemben.”
 
Elnémultam, szótlan lettem és hallgattam megfosztva minden jótól, * kiújult ismét fájdalmam.
 
Égett a szívem bensőmben, * töprengésemben tűz emésztett engem.
 
Megoldódott nyelvem s így szóltam: * „Add tudtomra, Uram, életem végét.
 
Hadd tudjam meg napjaim számát, * s hogy milyen rövid az életem!”
 
Íme, napjaimat néhány araszra mérted, * életem ideje előtted semmiség.
 
Bizony csak egy sóhajtás az ember, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
Minden vesződsége csak hiúság, * kincset gyűjt, de nem tudja, ki veszi hasznát.
 
Most hát mit várhatnék, Uram? * Reményem egyedül benned van.
 
Minden gonoszságomból ragadj ki engem, * az esztelenek gúnyolódásának ne vess oda prédául.
 
Elnémulok és többé nem nyitom ki számat, * mert ez a te végzésed.
 
Csapásaid vedd le rólam, * elpusztulok sújtó kezed alatt.
 
Megfenyíted az embert bűne miatt, † semmivé teszed vágyait, mint molyok a ruhát, * csak egy fuvallat minden ember.
 
Hallgasd meg imádságomat, Uram, * figyelj kiáltó szavamra.
 
Ne zárd be füledet, amikor siránkozom, † hiszen jövevény vagyok előtted, * zarándok, miként atyáink.
 
Vedd le rólam büntető szemed, hogy örömben élhessek, * mielőtt elmegyek és nem leszek többé.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
Olvasmány Iz 60,19-20
Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. A napod nem nyugszik le többé, és a holdad meg nem fogyatkozik. Az Úr lesz örök világosságod.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg bennünket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENT JUSZTINUSZ

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
SZENT JUSZTINUSZ
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Az Istenember vére folyt
Egykor halandók üdveként:
Az ember bűntől váltva már
vérét áldozza Istenért.
 
2. Nem szégyen már a szent kereszt:
Ragyogva jelzi, mily dicső,
Ki értünk halt, megvallani
S a megholtért meghalni is.
 
3. Ilyen lélekkel telve ő
Megvet sebet, kínt és halált!
Szent jobbodból merít erőt,
Urunk, az érted harcoló!
 
4. Add: hőstettekre minket is
Emeljen bátor katonád,
Tudjunk vállalni nevedért
Kemény, súlyos keresztet is.
 
5. Atyánk dicsérjük és Fiát,
A hű tanút, kinek nyomán
Halálon győznek hű tanúk,
S dicsérünk Lélek, téged is.
Ámen.
 
1. antifóna Jer 20,13
Énekeljetek az Úrnak, * dicsérjétek az Urat, mert kiragadta a szegény életét a gonoszok kezéből.
 
125. zsoltár • Öröm és reménység az Úrban
Nemcsak a szenvedésben vagytok társaink, hanem a vigasztalásban is. – 2Kor 1,7
 
Mikor az Úr hazahozta rab fiait Sionnak, * olyanok voltunk, mint akik lmodnak.
 
Akkor szánk telve volt vgsággal, * nyelvünk hangos römmel.
 
Akkor mondták a pogányok kzött: * „Nagy dolgot tett az Úr velük!”
 
Nagy dolgot tett az Úr mivelünk, * nagy a mi römünk!
 
Fogságunkból, Uram, hozz vissza bennünket, * ahogy visszaadod délen a patakok vizét!
 
Akik knnyek közt vetnek, * majd ujjongva aratnak.
 
Sírva vitték a magot, mikor vetni indultak, * de ujjongva érkeznek, mikor a kvéket hozzák.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna Jer 20,13
Énekeljetek az Úrnak, * dicsérjétek az Urat, mert kiragadta a szegény életét a gonoszok kezéből.
 
2. Antifóna Iz 25,4
Menedéke lettél a szegénynek, * oltalom a szűkölködőnek, erős vár a viharban, hűvös árnyék a forróságban.
 
141. zsoltár
 
Hangos szóval az rhoz kiáltok, * nagy szóval az rhoz knyörgök.
 
Panaszomat kintöm előtte, * nyomorúságomat elbe trom.
 
Amikor elcsügged bennem a llek, * ösvényeimet akkor is ismered.
 
Az úton, amelyen jrok, * tőrt vetettek nekem titokban.
 
Tekints jobbom fel és lsd meg: * nincs senki, aki törődnék velem.
 
Számomra nincs már menekvés, * senki sincs, aki vigyzna nrám.
 
Hozzád kiáltok, Uram,† s azt mondom: „Te vagy oltalmam, * te vagy örökségem az lők fldjén!”
 
Figyelj könyrgő szavamra, * mert nagyon mélyre alztak engem.
 
Ments meg azoktól, akik ldöznek, * mivel nagy erővel trnek ellenem.
 
Börtönömből vezess ki engem, * hogy hálát mondhassak nevednek!
 
Akkor körém gyűlnek az igazak, * mivel jót tettél velem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
2. Antifóna Iz 25,4
Menedéke lettél a szegénynek, * oltalom a szűkölködőnek, erős vár a viharban, hűvös árnyék a forróságban.
 
3. antifóna Jel 2,7
A győztesnek megadom, * hogy egyék az élet fájáról, amely ott áll Isten paradicsomában.
 
Újszövetségi ének (1Pét 2,21-24) • Krisztus az Üdvözítő
 
Krisztus szenvedett rtünk, * példát adott nekünk, hogy nyomdokba lpjünk.
 
♦ Bűnt nem követett el, † nem hagyta el hamis szó ajkát, * amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat.
 
Nem fenyegetőzött, amikor szenvedett, * mindent az igazságos bírra hagyott.
 
Vétkeinket testében felvitte a keresztfára, † hogy meghalván a bűnnek igaz életet ljünk, * mert sebei által nyertünk gygyulást.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Jel 2,7
A győztesnek megadom, * hogy egyék az élet fájáról, amely ott áll Isten paradicsomában.
 
Olvasmány 1Pét 4,12-16
Kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amelyen próbaképp kell átjutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendjetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége kinyilvánulásakor is szívből örvendezhessetek. Ha Krisztus nevéért ócsárolnak, boldogok vagytok, mert az Isteni Fölség Lelke pihen meg rajtatok. Egyiktek se azért szenvedjen, mert gyilkos, tolvaj, gonosztevő vagy bitorló. De ha mint keresztény szenved, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással.
 
Olvasmány Jak 1,12.17-18
Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. Szabad akaratból hívott minket életre az igazság szavával, hogy mintegy az első termése legyünk teremtményeinek.
 
Válaszos ének Zsolt 26,12
Az Úr életem oltalma, * kitől félnék, kitől remegnék. Az Úr nekem fényességem és őbenne van üdvösségem. * kitől félnék... Dicsőség az Atyának... Az Úr életem...
 
4. Antifóna Jel 3,21
A győztesnek megadom, * hogy velem üljön a trónomon, ahogy én is győztem s Atyámmal együtt ülök királyi trónján.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. Antifóna Jel 3,21
A győztesnek megadom, * hogy velem üljön a trónomon, ahogy én is győztem s Atyámmal együtt ülök királyi trónján.
 
Könyörgések
Adjunk hálát ebben az órában a vértanúk Királyának, amikor az Utolsó Vacsorán felajánlotta és a kereszten feláldozta életét:
Dicsőítünk Téged, Urunk!
 
Dicsőítünk Téged Urunk, Megváltónk,minden vértanúság forrása és példája, mert határtalanul szerettél minket:
Mert minden megtérő bűnöst megajándékozol az élettel:
Mert az új és örök szövetség vérét, amely kiontatott a bűnök bocsánatára, átadtad Egyházadnak, hogy felajánlja azt:
Mert kegyelmeddel kitarthattunk a hitben:
Mert a mai ünnepen sokan lettek társaid halálodban és feltámadásodban:
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Anglia népeit Canterburyi Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen Egyházadban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."