65734 ima található a honlapon, összesen 152554 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaAz összeszedettség imája

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
03

A lélek ilyenkor megerősödik és megizmosodik a test rovására;
erőt halmoz fel arra, hogy később küzdhessen ellene; őt magát pedig
ott hagyja egyedül és elgyöngülve. Ez ugyan nem érezhető mindjárt
kezdetben, mert hiszen ennek az összeszedettségnek fokozatai vannak, s
a kezdőknél nem mindjárt olyan erős; de ha megszokjuk, (ami kezdetben
fáradságos dolog, mert a test fel-fellázad és követeli jogait, s nem
veszi észe, hogy saját magának okozza vesztét, ha nem adja meg magát)
és ha néhány napig gyakoroljuk, szembeszökő lesz a lelki haszon. Az
illető észre fogja venni, hogyan tértek vissza a méhek, s miképpen
vonulnak be a kasba, hogy ott mézet készítsenek. S mindez semmi
fáradságba sem kerül többé, mert az Úr azzal jutalmazza meg a léleknek
előbbeni erőfeszítését, hogy akaratát úrrá teszi az érzékek fölött. Ha
tehát össze akarja magát szedni, nem kell mást tennie, mint egyetlen
egy jellel kifejezni óhaját, s erre az összes érzékek engedelmesen
hazasietnek. S ha azután olykor ki is szöknek, azért az mégis nagy
szó, hogy egyszer meghódoltak; mert úgy szöknek ki, mint rabok és
jobbágyok, s nem tesznek annyi kárt, mint annak előtte. Ha pedig az
akarat újra hívja őket, sokkal gyorsabban sietnek haza. Végre pedig az
ilyen ismételt hazatérések után az Úr egyszer csak egészen
felfüggeszti őket, és a lélek belemerül a tökéletes szemlélődésbe.
Igyekezzetek jól megérteni, amit eddig mondtam. Kissé homályosnak
látszik, de aki azt gyakorlatban igyekszik megvalósítani, egészen jól
meg fogja érteni szavaimat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."