75225 ima található a honlapon, összesen 174011 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaIstenfélelem. A bocsánatos bűntől való tartózkodás

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Sok kell ahhoz, hogy ez az istenfélelem meggyökeredzzék és mélyen
bevésődjék a lélekbe; (bár az is igaz, hogyha valakiben megvan az
igazi szeretet, az hamar megszerzi ezt is.) De ha valakinek állandóan
lelki szemei előtt lebeg az az eltökélt szándék, hogy Istent nem
bántja meg semmiért széles e világon: akkor, ha meg is talál olykor
botlani, ne veszítse el bátorságát, hanem kérjen sietve bocsánatot.
Hiszen végre is gyarlók vagyunk s nem bízhatunk önmagunkban; s az
egyetlen, akire számíthatunk, az az Úristen. Ha azonban érezzük, hogy
megvan bennünk az említett erős elhatározás, akkor ne legyünk többé
félénkek és kislelkűek. Az Úr majd megsegít bennünket, de meg azután
az a körülmény is segítségünkre lesz, hogy szokásszerűleg kerüljük a
bűnt. Ilyenkor már bizonyos szent szabadsággal viselkedhetünk s
érintkezhetünk minden becsületes emberrel, még ha nem is volna éppen
buzgó. Mert azok, akiknek társasága annak előtte, amidőn még nem volt
meg bennetek az istenfélelem, méreg lett volna a számotokra és
veszélyeztette volna a lelketek életét: most már csak arra indít, hogy
még jobban szeressétek és dicsérjétek Istent, mert most belátjátok,
hogy mily nagy veszedelemből mentett ki benneteket. Azelőtt ti is csak
növeltétek volna az illetőknek gyarlóságait, most pedig szavaitok és
példátok oly irányban befolyásolják őket, hogy vegyék fel a harcot
bűnös hajlamaik ellen. Nem akarok nektek hízelegni, de ez így lesz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaIstenfélelem. A bocsánatos bűntől való tartózkodás

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Őrizzétek meg szívetekben ezt a figyelmeztetést és tanácsot.
Legyetek nagyon, de nagyon óvatosak, amíg csak ki nem fejlődik
bennetek az az erős elszántság, hogy inkább ezer halált szenvedtek el,
semhogy egyetlenegy halálos bűnt kövessetek el. Arra is nagyon
vigyázzatok, hogy ne essetek tudatosan bocsánatos bűnbe. Mert
öntudatlanul vajon ki ne vétkeznék nagyon is gyakran? Van azonban a
tudatosságnak egy neme, amely alapos megfontolással jár, míg ellenben
máskor a tudatosság olyan fölületes, hogy mikorra észbe kapunk, akkor
már el is követtük a bocsánatos bűnt. Mert hiába, nem értjük
önmagunkat. Azonban az olyan alapos megfontolással elkövetett
bocsánatos bűntől és lenne bár a lehető legkisebb: attól őrizzen meg
bennünket az Úristen. Én nem is tudom megérteni, hogy merészkedhetik
valaki még a legcsekélyebb dologban is ellene tenni ekkora nagy Úrnak.
De meg különben is semmit sem lehet csekélységnek nevezni, ami ilyen
végtelen Felség ellen irányul, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy
állandóan szemmel tart bennünket. Mert nézetem szerint a tudatosan
elkövetett bűnnel ezt fejezzük ki: Uram, tudom ugyan, hogy ez a
dolog nehezedre esik, de azért megteszem, csak azért is; tudom azt is,
hogy idetekintesz; tudom, hogy ellenzed: azonban én inkább az én
szeszélyemet és vágyamat akarom követni, mint a Te akaratodat! S az
ilyen eljárást talán szabad volna csekélységnek nevezni? Én az ilyen
bűnt nem tartom kicsinynek, hanem nagynak, igen nagynak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."