93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Naponta frissül

A tökéletesség útja, amelyet Jézusról nevezett Terézia, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének szerzetesnôje írt. Ez a könyv a kármelhegyi Boldogasszony sarutlan szerzetesnôi számára van írva, akik a rend ôsi szabályát követik.
J + H + S

Ez a könyv utasításokat és tanácsokat tartalmaz, amelyeket Jézusról nevezett Terézia intéz leányaihoz, tudniillik azon kolostorok szerzetesnôihez, amelyeket ô alapított a mi Urunk és a mi Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Istenanya segélyével, a kármelhegyi Boldogasszony rendjének ôsi szabálya alapján. Különösen pedig az ávilai Szent József-kolostor nôvéreinek van szánva, minthogy ezt a kolostort alapította legelôször és ennek perjelnôje volt, mikor e művet írta.

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaIma az örök Atyához

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26

Ne sokat törődjetek leányaim azzal, ha ez a dolog nem menne
könnyen és jól mindjárt az elején. Nincs ugyanis kizárva, hogy az
ördög szorítja el a szíveteket és okoz nektek aggódást, hogy
elriasszon benneteket ettől a gyakorlattól, mert tudja, hogy az
mekkora kárt okoz neki. Azt fogja nektek sugdosni, hogy van még elég
más és ennél többet érő ájtatossági gyakorlat. Nagyon kérlek, ne
hallgassatok rá és ne hagyjátok ezt abba, mert ezzel bizonyíthatjátok
be az Úrnak, hogy szeretitek Őt. Gondoljátok meg, hogy kevés lélek
van, aki követi őt és vele marad a szenvedések közepette. Ő Szent
Felsége meg fog benneteket jutalmazni. Ne felejtsétek el azt sem, hogy
hányan vannak, akik nemcsak hogy nem keresik a társaságát, hanem még
durván el is utasítják maguktól. Valami keveset mégis csak kell érte
szenvednünk, mert különben ugyan miből értse meg, hogy vágyódunk
utána. Ő mindent elvisel és el fog viselni, csakis azért, hogy
legalább egyetlen egy lélek találkozzék, amely Őt befogadja és
szeretettel tartja magánál. Legyen tehát ez az egy lélek a tiétek.
Mert ha egy ilyen lélek sem akadna, az örök Atya nem is hagyná Őt
tovább miközöttünk, s ebben igaza is volna. Így azonban meghagyja,
mert Ő oly hűséges barátja híveinek és oly jó Ura szolgáinak, hogy
látván az Ő jó Fiának óhaját, nem akarja Őt megakadályozni e kitűnő
munka végrehajtásában, amellyel oly csodálatosan mutatja ki
szeretetét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaIma az örök Atyához

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
25

Nagyon részletesen kitértem ezekre a dolgokra, pedig már az
összeszedettségi ima tárgyalásánál is utaltam arra, menynyire hasznos
reánk nézve, hogy a lelkünkbe szálljunk éspedig egyedül Istennel. Ez
nagyon is fontos dolog. Ha pedig nem járulhatnátok a szentáldozáshoz,
leányaim, akkor a szentmise alatt igyekezzetek lelkileg áldozni. Ez is
nagy haszonnal jár. Utána pedig tegyetek éppúgy, mint a szentségi
áldozás után s szálljatok magatokba! ez kitűnő eszköz arra, hogy az Úr
iránti szeretet belehatoljon szívünkbe. Mert ha előkészülünk a
befogadására, Ő mindig sokféleképpen megajándékoz bennünket anélkül,
hogy észrevennénk. Úgy vagyunk vele, mint a tűzzel. Akármekkora legyen
is, ha távolmaradtok tőle s eldugjátok a kezeteket, nem fogtok
megmelegedni; bár az igaz, hogy nem fogtok úgy fázni, mint olyan
helyen, ahol egyáltalában nincs tűz. Ellenben ha közel mentek hozzá,
az egészen más dolog. Ha tehát a lélekben megvan a kellő előkészület -
- értem, hogy szeretne nem fázni többé -- s ha egy ideig a közelében
van ennek az isteni tűznek, utána több óra hosszat is meleg marad. Ha
pedig a tűzből egy szikra talál rápattanni, az egészen lángba borítja.
Ez a lelki előkészület annyira fontos mireánk nézve, leányaim, hogy ne
csodáljátok, ha annyiszor emlegetem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."